annotate MoinMoin/i18n/cs.MoinMoin.po @ 5343:45da1ced7f52

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Sat, 05 Dec 2009 19:30:17 +0100
parents b290d938be63
children 4d75ed4fd08d
rev   line source
3701
882fbf5a3ba8 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3686
diff changeset
1 ## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
882fbf5a3ba8 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3686
diff changeset
2 ## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
3 ##master-page:None
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
4 ##master-date:None
3701
882fbf5a3ba8 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3686
diff changeset
5 #acl -All:write Default
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
6 #format gettext
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
7 #language cs
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
8
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
9 #
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
10 # MoinMoin cs system text translation
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
11 #
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
12 msgid ""
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
13 msgstr ""
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5343
45da1ced7f52 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5340
diff changeset
16 "POT-Creation-Date: 2009-11-29 00:58+0100\n"
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
17 "PO-Revision-Date: 2007-11-05 22:11+0100\n"
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
18 "Last-Translator: Václav Haisman <v.haisman@sh.cvut.cz>\n"
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
19 "Language-Team: Czech <moin@lists.sourceforge.net>\n"
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
20 "MIME-Version: 1.0\n"
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
23 "X-Language: Čeština\n"
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
24 "X-Language-in-English: Czech\n"
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
25 "X-HasWikiMarkup: True\n"
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
26 "X-Direction: ltr\n"
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
27
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
28 msgid "The wiki is currently not reachable."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
29 msgstr "Wiki není v tomto okamžiku dosažitelná."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
30
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
31 msgid "Invalid username or password."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
32 msgstr "Neplatné uživatelské jméno nebo heslo."
4076
ad6a0f5444e7 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3755
diff changeset
33
ad6a0f5444e7 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3755
diff changeset
34 #, python-format
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
35 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
36 "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
37 "than you specified (%(localname)s)."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
38 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
39 "Vzdálená wiki užívá jiný InterWiki název (%(remotename)s než byl "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
40 "specifikován (%(localname)s)."
4076
ad6a0f5444e7 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3755
diff changeset
41
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
42 msgid "Your changes are not saved!"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
43 msgstr "Provedené změny nejsou uloženy!"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
44
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
45 msgid "You are not allowed to edit this page."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
46 msgstr "Nemáte dovoleno editovat tuto stránku."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
47
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
48 msgid "Page is immutable!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
49 msgstr "Tato stránka je neměnná!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
50
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
51 msgid "Cannot edit old revisions!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
52 msgstr "Staré verze se nedají editovat"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
53
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
54 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
55 msgstr "Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
56
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
57 msgid "Page name is too long, try shorter name."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
58 msgstr "Název stránky je příliš dlouhý, zvolte kratší název."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
59
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
60 #, python-format
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
61 msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
62 msgstr "Koncept \"%(pagename)s\""
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
63
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
64 #, python-format
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
65 msgid "Edit \"%(pagename)s\""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
66 msgstr "Editovat \"%(pagename)s\""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
67
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
68 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
69 msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
70 msgstr "Náhled \"%(pagename)s\""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
71
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
72 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
73 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
74 msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vypršel!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
75
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
76 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
77 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
78 msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # minut."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
79
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
80 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
81 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
82 msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # sekund."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
83
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
84 msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
85 msgstr "Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku smazal!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
86
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
87 msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
88 msgstr "Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku změnil!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
89
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
90 msgid ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
91 "Someone else saved this page while you were editing!\n"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
92 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
93 msgstr ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
94 "V době, kdy jste tuto stránku editovali, ji bohužel změnil a uložil také "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
95 "někdo jiný!\n"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
96 "Neukládejte stránku tak jak je teď! Zkontrolujte ji a teprve pak ji případně "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
97 "uložte."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
98
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
99 msgid "[Content loaded from draft]"
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
100 msgstr "[Obsah nahrán z konceptu]"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
101
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
102 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
103 msgid "[Content of new page loaded from %s]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
104 msgstr "[Obsah nové stránky nahrán z %s]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
105
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
106 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
107 msgid "[Template %s not found]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
108 msgstr "[Šablona %s nenalezena]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
109
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
110 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
111 msgid "[You may not read %s]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
112 msgstr "[Nemůžete číst %s]"
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
113
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
114 #, python-format
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
115 msgid ""
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
116 "'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
117 "(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
118 "(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
119 "somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
120 "preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
121 msgstr ""
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
122 "'''<<BR>>Váš koncept založený na revizi %(draft_rev)d (uložený v %"
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
123 "(draft_timestamp_str)s) lze nahrát místo současné revize %(page_rev)d pomocí "
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
124 "tlačítka nahrání konceptu, v případě, že došlo ke ztrátě posledních "
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
125 "úprav.''' Koncept je uložen při každém náhledu, zrušení editace nebo "
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
126 "neúspěšném uložení stránky."
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
127
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
128 #, python-format
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
129 msgid "Describe %s here."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
130 msgstr "Popište %s zde..."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
131
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
132 msgid "Check Spelling"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
133 msgstr "Zkontrolovat pravopis"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
134
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
135 msgid "Save Changes"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
136 msgstr "Uložit změny"
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
137
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
138 msgid "Cancel"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
139 msgstr "Zrušit"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
140
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
141 #, python-format
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
142 msgid ""
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
143 "By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
144 "(license_link)s.\n"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
145 "If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
146 "changes."
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
147 msgstr ""
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
148 "Kliknutím na '''%(save_button_text)s''' uložíte Vaše změny pod licencí %"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
149 "(license_link)s.\n"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
150 "Pokud si to nepřejete, klikněte na '''%(cancel_button_text)s''', a Vaše "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
151 "změny se neuloží."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
152
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
153 msgid "Preview"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
154 msgstr "Náhled"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
155
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
156 msgid "GUI Mode"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
157 msgstr "GUI Mód"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
158
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
159 msgid "Load Draft"
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
160 msgstr "Nahrát koncept"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
161
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
162 msgid "Trivial change"
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
163 msgstr "Drobná editace"
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
164
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
165 msgid "Comment:"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
166 msgstr "Komentář:"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
167
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
168 msgid "<No addition>"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
169 msgstr "<Žádná kategorie>"
409
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
170
e0c7b89190ed updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents:
diff changeset
171 #, python-format
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
172 msgid "Add to: %(category)s"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
173 msgstr "Přidat k: %(category)s"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
174
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
175 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
176 msgstr "Odstranit koncové mezery u každého řádku"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
177
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
178 msgid "Edit was cancelled."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
179 msgstr "Editace byla zrušena."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
180
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
181 msgid "You can't copy to an empty pagename."
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
182 msgstr "Nelze zkopírovat na prázdný název stránky."
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
183
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
184 msgid "You are not allowed to copy this page!"
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
185 msgstr "Nemáte oprávnění kopírovat tuto stránku!"
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
186
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
187 #, python-format
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
188 msgid ""
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
189 "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
190 "\n"
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
191 "Try a different name."
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
192 msgstr ""
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
193 "'''Stránka se jménem {{{'%s'}}}již existuje.'''\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
194 "Zkuste jiné jméno."
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
195
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
196 #, python-format
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
197 msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
198 msgstr ""
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
199 "Stránka nemohla být zkopírována z důvodu chyby souborového systému: %s."
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
200
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
201 msgid "You are not allowed to rename this page!"
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
202 msgstr "Nemáte právo přejmenovat tuto stránku!"
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
203
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
204 msgid "You can't rename to an empty pagename."
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
205 msgstr "Nelze přejmenovat na prázdný název."
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
206
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
207 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
208 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
209 msgstr ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
210 "Stránka nemohla být přejmenována z důvodu chyby souborového systému: %s."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
211
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
212 msgid "You are not allowed to delete this page!"
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
213 msgstr "Nemáte právo odstranit tuto stránku!"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
214
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
215 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
216 msgstr "Děkujeme za Vaše úpravy i za pečlivost. Ceníme si Vašeho příspěvku."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
217
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
218 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
219 msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
220 msgstr "Stránka \"%s\" byla úspěšně smazána!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
221
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
222 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
223 msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
224 msgstr "Stránka se nedá zamknout. Neočekávaná chyba (errno=%d)."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
225
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
226 msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
227 msgstr "Stránka se nedá zamknout. Chybějící soubor 'current'?"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
228
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
229 #, python-format
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
230 msgid ""
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
231 "Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
232 "s is damaged and cannot be edited right now."
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
233 msgstr ""
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
234 "Není možné určit současnou revizi stranky v souboru 'current'. Stránka %s je "
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
235 "poškozená a nyní nemůže být editována."
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
236
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
237 #, python-format
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
238 msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
239 msgstr "Nelze uložit stránku %s, došlo místo v úložišti."
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
240
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
241 #, python-format
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
242 msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
243 msgstr "Došlo k I/O při ukládání stránky %s (errno=%d)"
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
244
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
245 msgid "You are not allowed to edit this page!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
246 msgstr "Nemáte oprávnění editovat tuto stránku!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
247
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
248 msgid "You cannot save empty pages."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
249 msgstr "Prázdné stránky nelze ukládat!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
250
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
251 msgid "You already saved this page!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
252 msgstr "Stránka je již uložena!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
253
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
254 msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
2763
6a707c041132 updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 1755
diff changeset
255 msgstr "Upravili jste tuto stránku! Prosím nepoužívejte tlačítko Zpět."
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
256
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
257 msgid "You did not change the page content, not saved!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
258 msgstr "Neudělal jste žádnou změnu, stránka neuložena!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
259
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
260 msgid ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
261 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
262 msgstr ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
263 "Nemůžete měnit žádná ACL práva na této stránce, protože nemáte práva admin"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
264
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
265 msgid "Notifications sent to:"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
266 msgstr ""
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
267
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
268 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
269 msgid ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
270 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
271 "granted the lock for this page."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
272 msgstr ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
273 "Zámek uživatele %(owner)s vypršel před %(mins_ago)d minutami. Nyní máte Vy "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
274 "zajištěn zámek na tuto stránku."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
275
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
276 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
277 msgid ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
278 "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
279 msgstr ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
280 "Ostatní uživatelé ''nebudou moci změnit'' tuto stránku až do %(bumptime)s."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
281
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
282 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
283 msgid ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
284 "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
285 "page."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
286 msgstr ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
287 "Ostatní uživatelé budou ''varováni'' až do %(bumptime)s, že tuto stránku "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
288 "nyní editujete Vy."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
289
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
290 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
291 msgstr "Použijte tlačítko Náhled na prodloužení doby zamčení stránky."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
292
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
293 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
294 msgid ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
295 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
296 "s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
297 msgstr ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
298 "Tato stránka je nyní ''zamčena'' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do %"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
299 "(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
300
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
301 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
302 msgid ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
303 "This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
304 "(owner)s.<<BR>>\n"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
305 "'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
306 "(mins_valid)d minute(s),\n"
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
307 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
308 "To leave the editor, press the Cancel button."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
309 msgstr ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
310 "Tato stránka byla otevřena na editaci v %(timestamp)s uživatelem %(owner)s. "
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
311 "<<BR>>\n"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
312 "'''Neměli byste tuto stránku dalších nejméně %(mins_valid)d Minute(n) "
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
313 "''editovat'', aby nedošlo ke konfiktu verzí.'''<<BR>>\n"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
314 "Stiskněte tlačítko Zrušit na opuštění editoru."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
315
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
316 msgid "<unknown>"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
317 msgstr "<neznámý>"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
318
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
319 #, fuzzy, python-format
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
320 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
321 "Login Name: %s\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
322 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
323 "Password recovery token: %s\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
324 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
325 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
326 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
327 "Přihlašovací Jméno: %s\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
328 "\n"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
329 "Přihlašovací heslo: %s\n"
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
330 "\n"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
331 "URL pro přihlášení: %s/%s?action=login\n"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
332
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
333 msgid ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
334 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
335 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
336 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
337 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
338 "recovery token.\n"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
339 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
340
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
341 #, python-format
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
342 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
343 msgstr "[%(sitename)s údaje o Vašem účtu"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
344
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
345 #, python-format
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
346 msgid "Unknown action %(action_name)s."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
347 msgstr "Neznámá akce %(action_name)s."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
348
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
349 #, python-format
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
350 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
351 msgstr "Nemáte oprávnění spustit na této stránce akci %(action_name)s."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
352
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
353 msgid "Login and try again."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
354 msgstr "Přihlašte se a zkuste to znovu."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
355
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
356 #, python-format
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
357 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
358 msgstr "Balíček vyžaduje novější verzi MoinMoin (alespoň %s)."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
359
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
360 msgid "The theme name is not set."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
361 msgstr "Název vzhledu není nastaveno."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
362
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
363 #, python-format
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
364 msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
365 msgstr ""
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
366
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
367 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
368 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
369 msgstr "Instalace '%(filename)s' selhala."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
370
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
371 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
372 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
373 msgstr "Soubor %s není MoinMoin balík."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
374
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
375 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
376 msgid "The page %s does not exist."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
377 msgstr "Stránka %s neexistuje."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
378
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
379 msgid "Invalid package file header."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
380 msgstr "Neplatná hlavička balíčku."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
381
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
382 msgid "Package file format unsupported."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
383 msgstr "Formát balíčku není podporován."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
384
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
385 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
386 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
387 msgstr "Neznámá funkce %(func)s na řádku %(lineno)i."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
388
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
389 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
390 msgid "The file %s was not found in the package."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
391 msgstr "Soubor %s nebyl v balíčku nalezen."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
392
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
393 msgid "Text mode"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
394 msgstr "Textový mód"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
395
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
396 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
397 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
398 msgstr "Argument \"%s\" musí být hodnota typu boolean, ne \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
399
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
400 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
401 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
402 msgstr "Argument musí být hodnota typu boolean, ne \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
403
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
404 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
405 msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
406 msgstr "Argument \"%s\" musí být celé číslo, ne \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
407
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
408 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
409 msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
410 msgstr "Argument musí být celé číslo, ne \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
411
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
412 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
413 msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
414 msgstr "Argument \"%s\" musí být desetinné číslo, ne \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
415
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
416 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
417 msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
418 msgstr "Argument musí být desetinné čílso, ne \"%s\""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
419
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
420 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
421 msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
422 msgstr "Argument \"%s\" musí být komplexní číslo, ne \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
423
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
424 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
425 msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
426 msgstr "Argument musí být komplexní číslo, ne \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
427
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
428 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
429 msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
430 msgstr "Argument \"%s\" musí být jedno z \"%s\", ne \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
431
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
432 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
433 msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
434 msgstr "Argument musí být jedno z \"%s\", ne \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
435
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
436 msgid "Too many arguments"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
437 msgstr "Příliš mnoho argumentů"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
438
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
439 msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
440 msgstr "Není možné mít bezejmenné argumenty následující pojmenované argumenty"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
441
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
442 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
443 msgid "Argument \"%s\" is required"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
444 msgstr "Argument \"%s\" je vyžadován"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
445
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
446 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
447 msgid "No argument named \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
448 msgstr "Žádný argument pojmenovaný \"%s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
449
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
450 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
451 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
452 msgstr "Za \"%(token)s\" je očekáváno \"=\" "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
453
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
454 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
455 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
456 msgstr "Je očekávána hodnota klíče \"%(token)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
457
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
458 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
459 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
5332
4d670a7e3252 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5135
diff changeset
460 msgstr ""
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
461
4756
47fb95974094 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4738
diff changeset
462 #, fuzzy
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
463 msgid ""
4757
34000da66c87 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4756
diff changeset
464 "The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
465 "search results!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
466 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
467 "Záložní obsah této stránky již není podporován a nebude zahrnut ve "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
468 "výsledcích hledání!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
469
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
470 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
471 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
472 msgstr "Verze %(rev)d ze dne %(date)s"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
473
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
474 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
475 msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
476 msgstr "Přesměrováno ze stránky \"%(page)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
477
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
478 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
479 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
480 msgstr "Tato stránka je přesměrována na stránku \"%(page)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
481
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
482 msgid "Create New Page"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
483 msgstr "Vytvořit novou stránku"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
484
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
485 msgid "You are not allowed to view this page."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
486 msgstr "Nemáte dovoleno prohlížet tuto stránku."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
487
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
488 msgid "Switch user"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
489 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
490
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
491 msgid "No user selected"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
492 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
493
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
494 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
495 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
496 "back to your account."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
497 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
498
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
499 msgid "You are the only user."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
500 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
501
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
502 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
503 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
504 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
505
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
506 msgid "Select User"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
507 msgstr "Zvolit Účet"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
508
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
509 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
510 msgid "Change password"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
511 msgstr "Heslo"
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
512
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
513 msgid "Passwords don't match!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
514 msgstr "Hesla nesouhlasí!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
515
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
516 msgid "Please specify a password!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
517 msgstr "Zadejte prosím heslo!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
518
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
519 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
520 msgid "Password not acceptable: %s"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
521 msgstr "Heslo není možno přijmout: %s"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
522
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
523 msgid "Your password has been changed."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
524 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
525
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
526 msgid "To change your password, enter a new password twice."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
527 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
528
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
529 msgid "Password"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
530 msgstr "Heslo"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
531
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
532 msgid "Password repeat"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
533 msgstr "Opakovat heslo"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
534
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
535 msgid "OpenID settings"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
536 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
537
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
538 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
539 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
540
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
541 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
542 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
543
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
544 msgid "No OpenID given."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
545 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
546
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
547 msgid "OpenID is already present."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
548 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
549
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
550 msgid "Failed to resolve OpenID."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
551 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
552
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
553 msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
554 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
555
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
556 #, python-format
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
557 msgid "OpenID error: %s."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
558 msgstr ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
559
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
560 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
561 msgid "Verification canceled."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
562 msgstr "Operace byla zrušena."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
563
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
564 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
565 msgid "This OpenID is already used for another account."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
566 msgstr "Tato stránka již byla smazána nebo nebyla nikdy vytvořena!"
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
567
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
568 msgid "OpenID added successfully."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
569 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
570
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
571 msgid "OpenID failure."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
572 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
573
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
574 msgid "Current OpenIDs"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
575 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
576
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
577 msgid "Remove selected"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
578 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
579
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
580 msgid "Add OpenID"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
581 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
582
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
583 msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
584 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
585
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
586 msgid "Notification"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
587 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
588
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
589 msgid "Notification settings saved!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
590 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
591
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
592 #, fuzzy
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
593 msgid "'''Email'''"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
594 msgstr "Email"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
595
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
596 msgid "'''Jabber'''"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
597 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
598
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
599 msgid "'''Event type'''"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
600 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
601
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
602 msgid "Select the events you want to be notified about."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
603 msgstr ""
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
604
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
605 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
606 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
607 "general preferences."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
608 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
609
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
610 #, fuzzy
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
611 msgid "Subscribed events"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
612 msgstr "Přihlásit uživatele k odběru"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
613
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
614 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
615 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
616 msgstr "Odebíráné wiki stránky (jeden regulární výraz na řádku)"
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
617
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
618 msgid "Save"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
619 msgstr "Uložit"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
620
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
621 msgid "Preferences"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
622 msgstr "Nastaveni"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
623
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
624 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
625 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
626 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
627 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
628 "space between words. Group page name is not allowed."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
629 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
630 "Neplatné uživatelské jméno {{{'%s'}}}.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
631 "Jména mohou obsahovat jakékoliv Unicode znaky i čísla s možnou jedinou "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
632 "mezerou mezi slovy. Jména skupin nejsou povolena."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
633
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
634 msgid "This user name already belongs to somebody else."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
635 msgstr "Toto uživatelské jméno již patří někomu jinému."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
636
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
637 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
638 msgstr "Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
639
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
640 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
641 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
642 "can get it by email."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
643 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
644 "Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
645 "mohou Vám být na tento email zaslány."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
646
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
647 msgid "This email already belongs to somebody else."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
648 msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
649
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
650 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
651 msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
652 msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
653
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
654 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
655 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
656 msgstr "Nemohu nahrát téma '%(theme_name)s'!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
657
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
658 msgid "User preferences saved!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
659 msgstr "Uživatelská nastavení uložena!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
660
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
661 msgid "Default"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
662 msgstr "Předvoleno"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
663
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
664 msgid "<Browser setting>"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
665 msgstr "<Nastavení prohlížeče>"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
666
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
667 msgid "the one preferred"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
668 msgstr "jen oblíbený"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
669
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
670 msgid "free choice"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
671 msgstr "nechat možnost volby"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
672
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
673 msgid "Preferred theme"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
674 msgstr "Oblíbené téma"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
675
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
676 msgid "Editor Preference"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
677 msgstr "Oblíbený Editor"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
678
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
679 msgid "Editor shown on UI"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
680 msgstr "Editor v uživatelském rozhraní"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
681
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
682 msgid "Time zone"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
683 msgstr "Časová zóna"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
684
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
685 msgid "Your time is"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
686 msgstr "Váš čas je"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
687
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
688 msgid "Server time is"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
689 msgstr "Čas serveru je"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
690
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
691 msgid "Date format"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
692 msgstr "Formát datumu"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
693
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
694 msgid "Preferred language"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
695 msgstr "Preferovaný jazyk"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
696
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
697 msgid "General options"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
698 msgstr "Všeobecné volby"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
699
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
700 msgid "Quick links"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
701 msgstr "Pohotové odkazy"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
702
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
703 msgid "OpenID server"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
704 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
705
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
706 msgid "The selected websites have been removed."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
707 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
708
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
709 msgid "Trusted websites"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
710 msgstr ""
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
711
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
712 msgid "Line"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
713 msgstr "Řádek"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
714
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
715 msgid "No differences found!"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
716 msgstr "Nenalezeny žádné změny!"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
717
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
718 msgid "Deletions are marked like this."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
719 msgstr "Smazané věci jsou označeny takto."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
720
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
721 msgid "Additions are marked like this."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
722 msgstr "Nové věci jsou označeny takto."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
723
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
724 msgid "Please log in first."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
725 msgstr "Nejdříve se přihlašte."
4370
44742cc946d6 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4337
diff changeset
726
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
727 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
728 "Please choose an account name now.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
729 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
730 "password and be able to associate the account with your OpenID."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
731 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
732
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
733 msgid "Name"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
734 msgstr "Jméno"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
735
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
736 msgid "Choose this name"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
737 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
738
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
739 msgid "This is not a valid username, choose a different one."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
740 msgstr ""
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
741
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
742 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
743 "The username you have chosen is already\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
744 "taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
745 "the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
746 "username and leave the password field blank."
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
747 msgstr ""
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
748
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
749 msgid "Associate this name"
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
750 msgstr ""
3587
1acfce5064d2 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3571
diff changeset
751
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
752 #, fuzzy
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
753 msgid "OpenID verification canceled."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
754 msgstr "Operace byla zrušena."
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
755
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
756 #, python-format
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
757 msgid "OpenID success. id: %s"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
758 msgstr ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
759
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
760 msgid "OpenID failure"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
761 msgstr ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
762
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
763 msgid "No OpenID found in session."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
764 msgstr ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
765
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
766 msgid "Your account is now associated to your OpenID."
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
767 msgstr ""
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
768
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
769 msgid "The password you entered is not valid."
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
770 msgstr ""
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
771
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
772 msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
773 msgstr ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
774
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
775 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
776 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
777
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
778 msgid "No OpenID."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
779 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
780
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
781 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
782 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
783 "create one during login."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
784 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
785
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
786 msgid "Could not contact botbouncer.com."
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
787 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
788
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
789 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
790 msgstr "Prázdné heslo. Prosím vložte jméno a heslo."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
791
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
792 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
793 msgid "LDAP server %(server)s failed."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
794 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
795
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
796 msgid "Failed to connect to database."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
797 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
798
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
799 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
800 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
801 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
802 "one now</a>. "
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
803 msgstr ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
804
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
805 #, python-format
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
806 msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
807 msgstr ""
4337
79f0ef6935b9 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4100
diff changeset
808
4370
44742cc946d6 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4337
diff changeset
809 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
810 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
811 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
812 ">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
813 "italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
814 ">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
815 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
816 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
817 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
818 "===== Title 5 =====.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
819 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
820 "items.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
821 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
822 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
823 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
824 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
825 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
826 " Zvýraznění:: <<Verbatim('')>>''kurzíva''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
827 ">>'''tučně'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''tučně "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
828 "kurzíva'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''smíšené ''<<Verbatim(''')"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
829 ">>'''''tučně'''<<Verbatim(''')>> a kurzíva''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
830 "(----)>> vodorovná čára.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
831 " Nadpisy:: <<Verbatim(=)>> Nadpis 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Nadpis "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
832 "2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Nadpis 3 <<Verbatim(===)>>; "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
833 "<<Verbatim(====)>> Nadpis 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Nadpis 5 "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
834 "<<Verbatim(=====)>>.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
835 " Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
836 "odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
837 " Odkazy:: <<Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)>>; <<Verbatim"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
838 "([[cíl odkazu|text odkazu]])>>.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
839 " Tabulky:: || text buněk |||| text dvou spojených buněk ||; nejsou "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
840 "dovoleny mezery za nadpisy a tabulkami.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
841 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
842 "(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.\n"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
843
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
844 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
845 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
846 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
847 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
848 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
849 ">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
850 "(----)>> horizontal rule.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
851 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
852 "===== Title 5 =====.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
853 " Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
854 "#n start numbering at n; space alone indents.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
855 " Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
856 ">>.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
857 " Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||; no trailing "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
858 "white space allowed after tables or titles.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
859 "\n"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
860 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
861 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
862 " Zvýraznění:: <<Verbatim('')>>''kurzíva''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
863 ">>'''tučně'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''tučně "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
864 "kurzíva'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''smíšené ''<<Verbatim(''')"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
865 ">>'''''tučně'''<<Verbatim(''')>> a kurzíva''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
866 "(----)>> vodorovná čára.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
867 " Nadpisy:: <<Verbatim(=)>> Nadpis 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Nadpis "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
868 "2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Nadpis 3 <<Verbatim(===)>>; "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
869 "<<Verbatim(====)>> Nadpis 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Nadpis 5 "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
870 "<<Verbatim(=====)>>.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
871 " Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
872 "odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
873 " Odkazy:: <<Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)>>; <<Verbatim"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
874 "([[cíl odkazu|text odkazu]])>>.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
875 " Tabulky:: || text buněk |||| text dvou spojených buněk ||; nejsou "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
876 "dovoleny mezery za nadpisy a tabulkami.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
877 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
878 "(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
879
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
880 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
881 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
882 msgstr "Očekáváno \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", získáno \"%(token)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
883
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
884 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
885 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
886 msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(key)s\" před \"%(token)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
887
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
888 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
889 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
890 msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
891
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
892 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
893 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
894 msgstr "Očekávána hodnota barvy \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
895
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
896 msgid "HelpOnParsers"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
897 msgstr ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
898
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
899 #, python-format
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
900 msgid ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
901 "Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
902 "(highlight_help_page)s."
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
903 msgstr ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
904
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
905 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
906 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
907 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
908 "Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte Docutils."
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
909
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
910 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
911 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
912 "{{{\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
913 "Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
914 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
915 "Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
916 " ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
917 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
918 "Horizontal rule: ----\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
919 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
920 "Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
921 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
922 ".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
923 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
924 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
925 "}}}\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
926 "(!) For more help, see the\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
927 "[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
928 "reStructuredText Quick Reference]].\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
929 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
930 "Zvýraznění: <i>*kurzíva*</i> <b>**tučně</b> ``monospace``<br/>\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
931 "<br/><pre>\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
932 "Nadpisy: Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
933 " ======== -------- ~~~~~~~~\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
934 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
935 "Vodorovná linka: ---- \n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
936 "Odkazy: PřipojenéPodtržítko_ `více slov ve zpětném apostrofu`_ external_ \n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
937 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
938 ".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
939 "\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
940 "Seznamy: * bodové odrážky; 1., a. číslované seznamy.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
941 "</pre>\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
942 "<br/>\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
943 "(!) Více informací viz \n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
944 "<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
945 "reStructuredText Quick Reference\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
946 "</a>.\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
947
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
948 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
949 msgstr "**Překročen maximální počet povolených includes**"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
950
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
951 #, fuzzy, python-format
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
952 msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
953 msgstr "Nemáte právo přejmenovat tuto stránku!"
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
954
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
955 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
956 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
957 msgstr "**Nemohu najít odkazovanou stránku: %s**"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
958
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
959 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
960 msgstr "XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
961
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
962 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
963 msgstr "XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
964
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
965 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
966 msgid "%(errortype)s processing error"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
967 msgstr "Chyba při zpracování \"%(errortype)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
968
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
969 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
970 msgid "Password is too short."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
971 msgstr "Opakovat heslo"
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
972
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
973 msgid "Password has not enough different characters."
4370
44742cc946d6 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4337
diff changeset
974 msgstr ""
44742cc946d6 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4337
diff changeset
975
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
976 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
977 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
978 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
979 msgstr "Prázdné heslo. Prosím vložte jméno a heslo."
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
980
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
981 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
4370
44742cc946d6 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4337
diff changeset
982 msgstr ""
44742cc946d6 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4337
diff changeset
983
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
984 msgid "Diffs"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
985 msgstr "Rozdíly"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
986
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
987 msgid "Info"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
988 msgstr "Info"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
989
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
990 msgid "Edit"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
991 msgstr "Editovat"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
992
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
993 msgid "UnSubscribe"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
994 msgstr "Odhlásit"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
995
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
996 msgid "Subscribe"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
997 msgstr "Odebírat"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
998
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
999 msgid "Raw"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1000 msgstr "Zdroj"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1001
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1002 msgid "XML"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1003 msgstr "XML"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1004
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1005 msgid "Print"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1006 msgstr "Tisk"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1007
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1008 msgid "View"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1009 msgstr "Náhled"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1010
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1011 msgid "Up"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1012 msgstr "Nahoru"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1013
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1014 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1015 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1016 "Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1017
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1018 msgid "Open editor on double click"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1019 msgstr "Otevřít editor dvojklikem"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1020
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1021 msgid "After login, jump to last visited page"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1022 msgstr "Po přihlášení přejít na poslední navštívenou stránku"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1023
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1024 msgid "Show comment sections"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1025 msgstr "Ukázat sekce komentáře"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1026
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1027 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1028 msgstr "Zobrazit otazník u neexistujících odkazů"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1029
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1030 msgid "Show page trail"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1031 msgstr "Zobrazit stopu stránek"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1032
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1033 msgid "Show icon toolbar"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1034 msgstr "Zobrazit lištu s ikonami"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1035
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1036 msgid "Show top/bottom links in headings"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1037 msgstr "Zobrazit u Nadpisů odkazy nahoru/dolu"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1038
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1039 msgid "Show fancy diffs"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1040 msgstr "Zobrazit rozdíly pestře"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1041
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1042 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1043 msgstr "Vkládat mezery do zobrazovaných Wiki Jmen"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1044
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1045 msgid "Remember login information"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1046 msgstr "Zapamatuj si mne"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1047
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1048 msgid "Disable this account forever"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1049 msgstr "Zablokovat navždy tento účet"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1050
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1051 msgid "(Use FirstnameLastname)"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1052 msgstr "(Použijte JmenoPrijmeni)"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1053
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1054 msgid "Alias-Name"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1055 msgstr "Alias"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1056
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1057 msgid "Email"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1058 msgstr "Email"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1059
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1060 msgid "Jabber ID"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1061 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1062
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1063 msgid "User CSS URL"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1064 msgstr "URL vlastního CSS"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1065
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1066 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1067 msgstr "(Nechte prázdné, nechcete-li využít vlastní CSS)"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1068
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1069 msgid "Editor size"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1070 msgstr "Velikost editoru"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1071
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1072 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1073 msgid "Username"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1074 msgstr "Uživatel"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1075
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1076 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1077 msgid "Member of Groups"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1078 msgstr "Počet stránek"
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1079
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1080 msgid "Jabber"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1081 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1082
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1083 msgid "Action"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1084 msgstr "Akce"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1085
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1086 msgid "Disable user"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1087 msgstr "Zakaž uživatele"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1088
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1089 msgid "Enable user"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1090 msgstr "Povol uživatele"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1091
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1092 msgid "disabled"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1093 msgstr "zakázáno"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1094
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1095 msgid "Mail account data"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1096 msgstr "Zašli mi má data k účtu"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1097
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1098 msgid "OpenID"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1099 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1100
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1101 msgid "Login"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1102 msgstr "Přihlášení"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1103
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1104 #, python-format
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1105 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1106 msgstr "Upload nové přílohy \"%(filename)s\""
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1107
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1108 #, python-format
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1109 msgid "Inlined image: %(url)s"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1110 msgstr "Vložený obrázek: %(url)s"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1111
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1112 msgid "Toggle line numbers"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1113 msgstr "Přepnout zobrazení čísel řádků"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1114
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1115 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1116 msgid "Revert to revision %(rev)d."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1117 msgstr "Vrátit se k verzi %(rev)d."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1118
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1119 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1120 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1121 msgstr "Přejmenováno z '%(oldpagename)s'."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1122
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1123 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1124 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1125
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1126 msgid "You must specify an output file!"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1127 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1128
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1129 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1130 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1131
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1132 msgid "All attachments included into the package."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1133 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1134
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1135 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1136 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1137
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1138 #, fuzzy, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1139 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1140 "Dear Wiki user,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1141 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1142 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1143 "change notification.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1144 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1145 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1146 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1147 "Vážený uživateli Wiki,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1148 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1149 "Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1150 "\" .\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1151 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1152 "Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1153 "%(pagelink)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1154 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1155
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1156 msgid "New page:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1157 msgstr "Nová stránka:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1158
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1159 msgid "No differences found!\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1160 msgstr "Nenalezeny žádné změny!\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1161
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1162 #, fuzzy, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1163 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1164 "Dear wiki user,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1165 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1166 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1167 "notification.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1168 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1169 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1170 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1171 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1172 "Vážený uživateli Wiki,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1173 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1174 "Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1175 "\" .\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1176 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1177 "Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1178 "%(pagelink)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1179 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1180
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1181 #, fuzzy, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1182 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1183 "Dear wiki user,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1184 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1185 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1186 "notification.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1187 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1188 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1189 "s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1190 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1191 "Vážený uživateli Wiki,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1192 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1193 "Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1194 "\" .\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1195 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1196 "Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1197 "%(pagelink)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1198 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1199
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1200 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1201 msgid "New user account created on %(sitename)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1202 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1203
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1204 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1205 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1206 "Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1207 "follow:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1208 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1209 " User name: %(username)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1210 " Email address: %(useremail)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1211 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1212
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1213 #, fuzzy, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1214 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1215 msgstr "<<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s k %(pagename)s"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1216
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1217 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1218 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1219 "Dear Wiki user,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1220 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1221 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1222 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1223 "Following detailed information is available:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1224 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1225 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1226 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1227 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1228
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1229 #, fuzzy, python-format
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1230 msgid "Removed attachment from page %(pagename)s on %(sitename)s"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1231 msgstr "<<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s k %(pagename)s"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1232
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1233 #, fuzzy, python-format
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1234 msgid ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1235 "Dear Wiki user,\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1236 "\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1237 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1238 "notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1239 "Following detailed information is available:\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1240 "\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1241 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1242 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1243 msgstr ""
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1244 "Vážený uživateli Wiki,\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1245 "\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1246 "Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1247 "\" .\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1248 "\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1249 "Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1250 "%(pagelink)s\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1251 "\n"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1252
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1253 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1254 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1255 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1256 "[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky \"%(pagename)s\" uživatelem %"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1257 "(username)s"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1258
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1259 msgid "Trivial "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1260 msgstr "Minimální "
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1261
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1262 #, python-format
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1263 msgid ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1264 "Attachment link: %(attach)s\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1265 "Page link: %(page)s\n"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1266 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1267
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1268 msgid "Page has been modified"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1269 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1270
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1271 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1272 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1273
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1274 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1275 msgid "Page has been renamed"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1276 msgstr "Počty zásahů a editací stránky"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1277
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1278 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1279 msgid "Page has been deleted"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1280 msgstr "Stránka \"%s\" byla úspěšně smazána!"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1281
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1282 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1283 msgid "Page has been copied"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1284 msgstr "Počty zásahů a editací stránky"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1285
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1286 #, fuzzy
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1287 msgid "A new attachment has been added"
5321
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1288 msgstr "Nová název přílohy"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1289
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1290 #, fuzzy
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1291 msgid "An attachment has been removed"
69c88d5ce18b updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 5308
diff changeset
1292 msgstr "Nová název přílohy"
4907
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1293
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1294 msgid "A page has been reverted to a previous state"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1295 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1296
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1297 #, fuzzy
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1298 msgid "A user has subscribed to a page"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1299 msgstr "Přihlásili jste se k odběru této stránky."
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1300
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1301 msgid "A new account has been created"
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4713
diff changeset
1302 msgstr ""
e630e9d340d1 updated i18n
Thomas Wa&