annotate MoinMoin/i18n/pl.MoinMoin.po @ 4720:9a26c69ccf5a

merged moin/1.8
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Fri, 01 May 2009 21:36:12 +0200
parents 4463843cdf54 f6607543762e
children 4cf58f58fff3
rev   line source
3701
882fbf5a3ba8 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3686
diff changeset
1 ## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
882fbf5a3ba8 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3686
diff changeset
2 ## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
3 ##master-page:None
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
4 ##master-date:None
3701
882fbf5a3ba8 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3686
diff changeset
5 #acl -All:write Default
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
6 #format gettext
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
7 #language pl
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
8
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
9 #
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
10 # MoinMoin pl system text translation
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
11 #
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
12 msgid ""
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
13 msgstr ""
4350
42048c969d90 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4337
diff changeset
14 "Project-Id-Version: 1.8\n"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
16 "POT-Creation-Date: 2009-04-19 23:09+0200\n"
465
626aeff97493 updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 424
diff changeset
17 "PO-Revision-Date: 2006-02-09 11:25+0100\n"
4350
42048c969d90 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4337
diff changeset
18 "Last-Translator: Sergiusz Pawłowicz <moin@pawlowicz.name>\n"
42048c969d90 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4337
diff changeset
19 "Language-Team: Polish <moin@pawlowicz.name>\n"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
20 "MIME-Version: 1.0\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
23 "Language-Team-Homepage: http://moinmo.in/MoinDev/Translation/PolishTeam\n"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
24 "X-Language: Polski\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
25 "X-Language-in-English: Polish\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
26 "X-HasWikiMarkup: True\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
27 "X-Direction: ltr\n"
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
28
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
29 msgid "The wiki is currently not reachable."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
30 msgstr "Strona wiki jest obecnie nieosiągalna."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
31
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
32 msgid "Invalid username or password."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
33 msgstr "Niepoprawna nazwa czytelnika lub hasło"
4076
ad6a0f5444e7 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3755
diff changeset
34
ad6a0f5444e7 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3755
diff changeset
35 #, python-format
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
36 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
37 "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
38 "than you specified (%(localname)s)."
4076
ad6a0f5444e7 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3755
diff changeset
39 msgstr ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
40 "Zdalne wiki używa wewnętrznie innej nazwy InterWiki (%(remotename)s) niżta, "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
41 "którą podałeś (%(localname)s).Zdalne wiki używa wewnętrznie innej nazwy "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
42 "InterWiki (%(remotename)s) niż ta wpisana przez ciebie (%(localname)s)."
4076
ad6a0f5444e7 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3755
diff changeset
43
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
44 msgid "Your changes are not saved!"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
45 msgstr "Nic nie zapisano!"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
46
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
47 msgid "You are not allowed to edit this page."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
48 msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
49
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
50 msgid "Page is immutable!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
51 msgstr "Strona statyczna!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
52
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
53 msgid "Cannot edit old revisions!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
54 msgstr "Nie można zmieniać starych wersji!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
55
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
56 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
57 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
58 "Blokada tej strony wygasła, bądź przygotowany na ewentualne konflikty edycji!"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
59
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
60 msgid "Page name is too long, try shorter name."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
61 msgstr "Nazwa strony jest zbyt długa, spróbuj krótszej."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
62
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
63 #, python-format
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
64 msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
65 msgstr "Brudnopis strony \"%(pagename)s\""
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
66
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
67 #, python-format
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
68 msgid "Edit \"%(pagename)s\""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
69 msgstr "Modyfikuj \"%(pagename)s\""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
70
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
71 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
72 msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
73 msgstr "Podgląd \"%(pagename)s\""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
74
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
75 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
76 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
77 msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygasła!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
78
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
79 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
80 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
81 msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # minut."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
82
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
83 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
84 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
85 msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # sekund."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
86
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
87 msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
88 msgstr "Ktoś inny skasował tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
89
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
90 msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
91 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
92 "Ktoś inny zmienił zawartość tej strony w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
93
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
94 msgid ""
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
95 "Someone else saved this page while you were editing!\n"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
96 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
97 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
98 "Ktoś inny zapisał tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!\n"
3634
de4a7a1c89dd updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3596
diff changeset
99 "Przejrzyj tę stronę i wtedy zapisz. Nie zapisuj jej takiej jak teraz!"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
100
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
101 msgid "[Content loaded from draft]"
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
102 msgstr "[Zawartość nowej strony zaczerpnięta z brudnopisu]"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
103
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
104 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
105 msgid "[Content of new page loaded from %s]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
106 msgstr "[Zawartość nowej strony zaczerpnięta z %s]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
107
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
108 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
109 msgid "[Template %s not found]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
110 msgstr "[Szablon %s nie znaleziony]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
111
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
112 #, python-format
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
113 msgid "[You may not read %s]"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
114 msgstr "[Nie można czytać %s]"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
115
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
116 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
117 msgid ""
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
118 "'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
119 "(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
120 "(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
121 "somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
122 "preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
123 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
124 "'''<<BR>>Twój brudnopis oparty na wersji %(draft_rev)d (saved %"
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
125 "(draft_timestamp_str)s) może być wczytany zamiast aktualnej wersji %"
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
126 "(page_rev)d przez wciśnięcie przycisku \"Wczytaj brudnopis\" - na wypadek, "
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
127 "gdybyś utracił swoje ostatnie zmiany bez ich zapisu.''' Brudnopisy są "
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
128 "zapisywane automatycznie, gdy używasz podglądu, anulujesz zmiany, albo zapis "
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
129 "się nie powiedzie."
162
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
130
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
131 #, python-format
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
132 msgid "Describe %s here."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
133 msgstr "Opisz %s tutaj."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
134
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
135 msgid "Check Spelling"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
136 msgstr "Sprawdź pisownię"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
137
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
138 msgid "Save Changes"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
139 msgstr "Zachowaj zmiany"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
140
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
141 msgid "Cancel"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
142 msgstr "Anuluj"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
143
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
144 #, python-format
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
145 msgid ""
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
146 "By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
147 "(license_link)s.\n"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
148 "If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
149 "changes."
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
150 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
151 "Klikając w '''%(save_button_text)s''' umieszczasz swoje zmiany pod %"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
152 "(license_link)s.\n"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
153 "Jeżeli tego nie chcesz, kliknij '''%(cancel_button_text)s''' aby zrezygnować "
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
154 "z wprowadzenia zmian."
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
155
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
156 msgid "Preview"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
157 msgstr "Podgląd"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
158
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
159 msgid "GUI Mode"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
160 msgstr "Tryb GUI"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
161
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
162 msgid "Load Draft"
3634
de4a7a1c89dd updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3596
diff changeset
163 msgstr "Wczytaj brudnopis"
3379
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
164
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
165 msgid "Trivial change"
0ffcad924a92 updated i18n (copied from 1.6 + a few fixes)
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 2763
diff changeset
166 msgstr "Drobna zmiana"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
167
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
168 msgid "Comment:"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
169 msgstr "Komentarz:"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
170
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
171 msgid "<No addition>"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
172 msgstr "<Bez dodania>"
0
77665d8e2254 tag of nonpublic@localhost--archive/moin--enterprise--1.5--base-0
Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>
parents:
diff changeset
173
256
599bd0f7b140 updated po i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 253
diff changeset
174 #, python-format
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
175 msgid "Add to: %(category)s"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
176 msgstr "Dodaj do: %(category)s"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
177
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
178 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
179 msgstr "Usuń znaki spacji z końca każdej linii"
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
180
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
181 msgid "Edit was cancelled."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
182 msgstr "Zmiany zostały anulowane."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
183
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
184 msgid "You can't copy to an empty pagename."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
185 msgstr "Nie możesz kopiować do strony o pustej nazwie."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
186
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
187 msgid "You are not allowed to copy this page!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
188 msgstr "Nie możesz kopiować zawartości tej strony!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
189
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
190 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
191 msgid ""
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
192 "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
193 "\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
194 "Try a different name."
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
195 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
196 "'''Strona o nazwie {{{'%s'}}} już istnieje.'''\n"
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
197 "\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
198 "Spróbuj innej nazwy."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
199
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
200 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
201 msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
202 msgstr "Nie mogę skopiować strony ze względu na błąd systemu plików: %s."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
203
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
204 msgid "You are not allowed to rename this page!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
205 msgstr "Nie możesz zmieniać nazwy tej strony!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
206
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
207 msgid "You can't rename to an empty pagename."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
208 msgstr "Nazwa strony nie może być pusta."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
209
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
210 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
211 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
212 msgstr "Nie mogę zmienić nazwy strony ze względu na błąd systemu plików: %s."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
213
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
214 msgid "You are not allowed to delete this page!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
215 msgstr "Nie możesz kasować niniejszej strony."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
216
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
217 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
218 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
219 "Dziękujemy za Twe zmiany. Twoja troska poświęcona detalom jest nieoceniona."
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
220
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
221 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
222 msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
223 msgstr "Strona \"%s\" została pomyślnie skasowana!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
224
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
225 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
226 msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
227 msgstr "Strony nie można było zablokować. Niespodziewany błąd (errno=%d)."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
228
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
229 msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
230 msgstr "Strony nie można było zablokować. Brakuje pliku 'current'?"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
231
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
232 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
233 msgid ""
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
234 "Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
235 "s is damaged and cannot be edited right now."
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
236 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
237 "Nie można ustalić aktualnej wersji strony dla aktualnego pliku. Strona %s "
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
238 "jest uszkodzona i nie może być teraz edytowana."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
239
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
240 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
241 msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
242 msgstr "Nie można zapisać strony %s, brak wolnego miejsca."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
243
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
244 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
245 msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
246 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
247 "Błąd wejścia/wyjścia wystąpił w czasie zapisywania strony %s (errno=%d)"
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
248
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
249 msgid "You are not allowed to edit this page!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
250 msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
251
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
252 msgid "You cannot save empty pages."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
253 msgstr "Nie możesz zapisywać pustych stron."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
254
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
255 msgid "You already saved this page!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
256 msgstr "Już zapisałeś tę stronę!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
257
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
258 msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
259 msgstr "Już edytowałeś tę stronę! Proszę, nie używaj przycisku wstecz."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
260
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
261 msgid "You did not change the page content, not saved!"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
262 msgstr "Nie zmieniono zawartości strony, nic nie zapisano!"
1662
3338af3c3867 update i18n, fix i18n tools
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 991
diff changeset
263
162
e8da71f39a92 added wiki2po script, updated i18n
Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
parents: 84
diff changeset
264 msgid ""
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
265 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
266 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
267 "Nie możesz zmieniać ACL tej strony, ponieważ nie masz praw administratora!"
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
268
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
269 msgid "Notifications sent to:"
3634
de4a7a1c89dd updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3596
diff changeset
270 msgstr "Powiadomienia wysłane do:"
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
271
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
272 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
273 msgid ""
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
274 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
275 "granted the lock for this page."
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
276 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
277 "Blokada założona przez %(owner)s wygasła %(mins_ago)d minut temu, i już "
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
278 "możesz śmiało edytować tę stronę."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
279
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
280 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
281 msgid ""
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
282 "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
283 msgstr "Inni czytelnicy nie mogą zmieniać tej strony do %(bumptime)s."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
284
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
285 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
286 msgid ""
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
287 "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
288 "page."
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
289 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
290 "Inni czytelnicy będą ostrzeżeni że edytujesz tę stronę do %(bumptime)s ."
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
291
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
292 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
293 msgstr "Użyj przycisku podglądu aby przedłużyć czas blokady."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
294
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
295 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
296 msgid ""
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
297 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
298 "s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
299 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
300 "Ta strona jest obecnie ''zablokowana'' w celu edycji przez %(owner)s do %"
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
301 "(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
302
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
303 #, python-format
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
304 msgid ""
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
305 "This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
306 "(owner)s.<<BR>>\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
307 "'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
308 "(mins_valid)d minute(s),\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
309 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
310 "To leave the editor, press the Cancel button."
3658
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
311 msgstr ""
97bb459d0873 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3634
diff changeset
312 "Ta strona została otwarta do edycji albo ostatnio podglądana %(timestamp)s "
3438
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
313 "przez %(owner)s.<<BR>>\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
314 "'''Powinieneś się ''powstrzymać od edycji'' tej strony przez minimum "
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
315 "następne %(mins_valid)d minut,\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
316 "aby uniknąć konfliktów.'''<<BR>>\n"
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
317 "Aby opuścić edytor, kliknij w przycisk \"Anuluj\"."
ed3c9a77bee2 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3379
diff changeset
318
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
319 msgid "<unknown>"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
320 msgstr "<nieznany>"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
321
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
322 #, python-format
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
323 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
324 "Login Name: %s\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
325 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
326 "Password recovery token: %s\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
327 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
328 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
329 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
330 "Identyfikator czytelnika: %s\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
331 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
332 "Kod do odzyskiwania hasła: %s\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
333 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
334 "Adres do ustawiania hasła: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
335
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
336 msgid ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
337 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
338 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
339 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
340 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
341 "recovery token.\n"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
342 msgstr ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
343 "Ktoś zarządał wysłania twojego kodu odzyskiwania hasła.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
344 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
345 "Jeśli musisz odzyskać hasło, udaj się pod poniższy adres lub\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
346 "wejdź na stronę odzyskiwania hasła i wprowadź swój identyfikator czytelnika\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
347 "i kod odzyskiwania hasła.\n"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
348
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
349 #, python-format
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
350 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
351 msgstr "[%(sitename)s] Twoje dane czytelnika"
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
352
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
353 #, python-format
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
354 msgid "Unknown action %(action_name)s."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
355 msgstr "Nieznana akcja %(action_name)s."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
356
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
357 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
358 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
359 msgstr "Nie możesz wykonać %(action_name)s na niniejszej stronie."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
360
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
361 msgid "Login and try again."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
362 msgstr "Zaloguj się i spróbuj ponownie."
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
363
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
364 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
365 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
366 msgstr "Pakiet wymaga serwera z nowszą wersją MoinMoin (przynajmniej %s)."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
367
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
368 msgid "The theme name is not set."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
369 msgstr "Nie wybrano żadnego wystroju"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
370
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
371 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
372 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
373 "Instalacja plików wystroju jest wspierana tylko dla serwerów typu standalone."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
374
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
375 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
376 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
377 msgstr "Nie udało się zainstalować '%(filename)s'."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
378
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
379 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
380 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
381 msgstr "Plik %s nie jest pakietem MoinMoin."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
382
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
383 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
384 msgid "The page %s does not exist."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
385 msgstr "Strona %s nie istnieje."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
386
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
387 msgid "Invalid package file header."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
388 msgstr "Niepoprawny nagłówek pliku pakietu."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
389
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
390 msgid "Package file format unsupported."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
391 msgstr "Format pakietu niewspierany."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
392
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
393 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
394 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
395 msgstr "Nieznana funkcja %(func)s w linii %(lineno)i."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
396
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
397 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
398 msgid "The file %s was not found in the package."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
399 msgstr "Plik %s nie został znaleziony w pakiecie MoinMoin."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
400
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
401 msgid "Text mode"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
402 msgstr "Tryb tekstowy"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
403
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
404 #, python-format
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
405 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
406 msgstr "Argument \"%s\" musi być wartością logiczną, a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
407
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
408 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
409 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
410 msgstr "Argument musi być wartością logiczną, a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
411
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
412 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
413 msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
414 msgstr "Argument \"%s\" musi być liczbą całkowitą, a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
415
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
416 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
417 msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
418 msgstr "Argument musi być liczbą całkowitą, a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
419
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
420 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
421 msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
422 msgstr "Argument \"%s\" musi być liczbą zmiennoprzecinkową, a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
423
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
424 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
425 msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
426 msgstr "Argument musi być liczbą zmiennoprzecinkową, a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
427
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
428 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
429 msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
430 msgstr "Argument \"%s\" musi być wartością złożoną, a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
431
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
432 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
433 msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
434 msgstr "Argument musi być wartością złożoną, a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
435
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
436 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
437 msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
438 msgstr "Argument \"%s\" musi być jednym z \"%s\", a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
439
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
440 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
441 msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
442 msgstr "Argument musi być jednym z \"%s\", a nie \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
443
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
444 msgid "Too many arguments"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
445 msgstr "Za dużo argumentów"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
446
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
447 msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
448 msgstr ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
449 "Niedopuszczalne są argumenty bez nazwy występujące za argumentami nazwanymi"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
450
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
451 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
452 msgid "Argument \"%s\" is required"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
453 msgstr "Argument \"%s\" jest wymagany."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
454
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
455 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
456 msgid "No argument named \"%s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
457 msgstr "Nie istnieje argument o nazwie \"%s\"!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
458
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
459 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
460 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
461 msgstr "Za \"%(token)s\" powinno być \"=\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
462
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
463 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
464 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
465 msgstr "Spodziewana wartość dla klucza \"%(token)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
466
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
467 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
468 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
469 msgstr "Niewłaściwe wyrażenie regularne podświetlania \"%(regex)s\": %(error)s"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
470
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
471 msgid ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
472 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
473 "search results!"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
474 msgstr ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
475 "Kopia zapasowa zawartości tej strony jest nieważna i nie będzie włączona do "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
476 "rezultatów przeszukiwania"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
477
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
478 #, python-format
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
479 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
480 msgstr "Wersja %(rev)d z %(date)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
481
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
482 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
483 msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
484 msgstr "Przekazano ze strony \"%(page)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
485
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
486 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
487 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
488 msgstr "Ta strona przekazuje na stronę \"%(page)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
489
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
490 msgid "Create New Page"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
491 msgstr "Utwórz nową stronę"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
492
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
493 msgid "You are not allowed to view this page."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
494 msgstr "Nie możesz oglądać tej strony."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
495
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
496 msgid "Switch user"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
497 msgstr "Przełącz czytelnika"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
498
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
499 msgid "No user selected"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
500 msgstr "Nie wybrano czytelnika"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
501
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
502 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
503 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
504 "back to your account."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
505 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
506 "Możesz zmieniać ustawienia wybranego czytelnika; wyloguj się, aby wrócićdo "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
507 "swojego konta."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
508
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
509 msgid "You are the only user."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
510 msgstr "Jesteś jedynym czytelnikiem."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
511
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
512 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
513 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
514 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
515 "Jako nadczytelnik możesz czasowo przyjmować osobowość innego czytelnika."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
516
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
517 msgid "Select User"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
518 msgstr "Wybierz czytelnika"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
519
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
520 msgid "Change password"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
521 msgstr "Zmień hasło"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
522
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
523 msgid "Passwords don't match!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
524 msgstr "Hasła się nie zgadzają!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
525
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
526 msgid "Please specify a password!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
527 msgstr "Proszę podać hasło!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
528
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
529 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
530 msgid "Password not acceptable: %s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
531 msgstr "Hasło niedopuszczalne: %s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
532
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
533 msgid "Your password has been changed."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
534 msgstr "Twoje hasło zostało zmienione."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
535
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
536 msgid "To change your password, enter a new password twice."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
537 msgstr "Aby zmienić hasło, wpisz nowe hasło dwukrotnie."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
538
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
539 msgid "Password"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
540 msgstr "Hasło"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
541
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
542 msgid "Password repeat"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
543 msgstr "Powtórz hasło"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
544
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
545 msgid "OpenID settings"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
546 msgstr "Ustawienia OpenID"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
547
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
548 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
549 msgstr "Nie można usunąć wszystkich OpenID."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
550
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
551 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
552 msgstr "Wskazane OpenID zostały usunięte."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
553
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
554 msgid "No OpenID given."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
555 msgstr "Nie podano OpenID."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
556
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
557 msgid "OpenID is already present."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
558 msgstr "OpenID jest już obecny."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
559
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
560 msgid "Failed to resolve OpenID."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
561 msgstr "Nie udało się odnaleźć OpenID."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
562
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
563 msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
564 msgstr "Niepowodzenie przy odkrywaniu OpenID, to nie jest poprawne OpenID."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
565
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
566 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
567 msgid "OpenID error: %s."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
568 msgstr "Błąd OpenID: %s."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
569
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
570 msgid "Verification canceled."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
571 msgstr "Weryfikcja została anulowana"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
572
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
573 msgid "This OpenID is already used for another account."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
574 msgstr "Ten OpenID jest już używany z innym kontem."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
575
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
576 msgid "OpenID added successfully."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
577 msgstr "OpenID pomyślnie dodany."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
578
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
579 msgid "OpenID failure."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
580 msgstr "Awaria OpenID."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
581
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
582 msgid "Current OpenIDs"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
583 msgstr "Obecne OpenID"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
584
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
585 msgid "Remove selected"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
586 msgstr "Usuń wskazane"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
587
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
588 msgid "Add OpenID"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
589 msgstr "Dodaj OpenID"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
590
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
591 msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
592 msgstr "Weryfikacja OpenID wymaga naciśnięcia tego przycisku:"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
593
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
594 msgid "Notification"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
595 msgstr "Powiadamianie"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
596
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
597 msgid "Notification settings saved!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
598 msgstr "Ustawienia powiadamiania zapisane"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
599
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
600 msgid "'''Email'''"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
601 msgstr "'''E-mail'''"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
602
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
603 msgid "'''Jabber'''"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
604 msgstr "'''Jabber'''"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
605
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
606 msgid "'''Event type'''"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
607 msgstr "'''Rodzaj zdarzenia'''"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
608
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
609 msgid "Select the events you want to be notified about."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
610 msgstr "Wybierz zdarzenia o których chcesz dostawać powiadomienia."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
611
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
612 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
613 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
614 "general preferences."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
615 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
616 "Zanim zaczniesz otrzymywać powiadomienia, musisz najpierw podać w "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
617 "ustawieniachjakiś sposób na kontaktowanie się z tobą."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
618
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
619 msgid "Subscribed events"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
620 msgstr "Subskrybowane zdarzenia"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
621
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
622 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
623 msgstr "Zasubskrybowane strony wiki<<BR>>(jedno wyrażenie regularne w linii)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
624
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
625 msgid "Save"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
626 msgstr "Zachowaj"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
627
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
628 msgid "Preferences"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
629 msgstr "PreferencjeCzytelnika"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
630
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
631 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
632 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
633 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
634 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
635 "space between words. Group page name is not allowed."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
636 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
637 "Nieprawidłowy identyfikator czytelnika {{{'%s'}}}.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
638 "Identyfikator może zawierać alfanumeryczne znaki unikodu, z opcjonalnie\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
639 "jedną spacją pomiędzy słowami. Grupowa nazwa strony jest niedozwolona."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
640
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
641 msgid "This user name already belongs to somebody else."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
642 msgstr "Niniejszy identyfikator należy już do kogoś innego."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
643
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
644 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
645 msgstr "Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
646
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
647 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
648 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
649 "can get it by email."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
650 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
651 "Lepiej podaj swój adres poczty elektronicznej. Jeśli nie podasz, a zapomnisz "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
652 "identyfikatora albo hasła, nie dostaniesz podpowiedzi pocztą."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
653
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
654 msgid "This email already belongs to somebody else."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
655 msgstr "Ten adres poczty elektronicznej należy do kogoś innego."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
656
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
657 msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
658 msgstr "Ten identyfikator Jabbera należy do kogoś innego."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
659
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
660 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
661 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
662 msgstr "Wystrój '%(theme_name)s' nie może zostać załadowany!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
663
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
664 msgid "User preferences saved!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
665 msgstr "Ustawienia czytelnika zapisane!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
666
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
667 msgid "Default"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
668 msgstr "Domyślny"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
669
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
670 msgid "<Browser setting>"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
671 msgstr "<Ustawienia przeglądarki>"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
672
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
673 msgid "the one preferred"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
674 msgstr "tylko preferowany"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
675
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
676 msgid "free choice"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
677 msgstr "wybór dowolny"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
678
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
679 msgid "Preferred theme"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
680 msgstr "Ulubiony wystrój"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
681
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
682 msgid "Editor Preference"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
683 msgstr "Ulubiony edytor"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
684
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
685 msgid "Editor shown on UI"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
686 msgstr "Pokazywany edytor"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
687
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
688 msgid "Time zone"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
689 msgstr "Strefa czasowa"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
690
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
691 msgid "Your time is"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
692 msgstr "U Ciebie jest teraz"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
693
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
694 msgid "Server time is"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
695 msgstr "Na serwerze jest teraz"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
697 msgid "Date format"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
698 msgstr "Format daty"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
699
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
700 msgid "Preferred language"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
701 msgstr "Ulubiony język"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
702
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
703 msgid "General options"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
704 msgstr "Główne opcje"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
705
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
706 msgid "Quick links"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
707 msgstr "Szybkie skróty"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
708
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
709 msgid "OpenID server"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
710 msgstr "Serwer OpenID"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
711
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
712 msgid "The selected websites have been removed."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
713 msgstr "Wskazane strony internetowe zostały usunięte."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
714
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
715 msgid "Trusted websites"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
716 msgstr "Zaufane strony internetowe"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
717
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
718 msgid "Line"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
719 msgstr "Linia"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
720
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
721 msgid "No differences found!"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
722 msgstr "Nie znaleziono różnic!"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
723
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
724 msgid "Deletions are marked like this."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
725 msgstr "Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
726
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
727 msgid "Additions are marked like this."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
728 msgstr "Dodatki zostały oznaczone w ten sposób."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
729
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
730 msgid "Please log in first."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
731 msgstr "Proszę się najpierw zalogować."
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
732
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
733 msgid ""
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
734 "Please choose an account name now.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
735 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
736 "password and be able to associate the account with your OpenID."
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
737 msgstr ""
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
738 "Proszę teraz wybrać identyfikator czytelnika.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
739 "Jeśli wybrany zastanie istniejący identyfikator, potrzebne będzie\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
740 "hasło aby połączyć go z kontem OpenID."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
741
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
742 msgid "Name"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
743 msgstr "Nazwa"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
744
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
745 msgid "Choose this name"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
746 msgstr "Wybierz ten identyfikator"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
747
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
748 msgid "This is not a valid username, choose a different one."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
749 msgstr "Ten identyfikator nie jest poprawny, wybierz inny."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
750
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
751 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
752 "The username you have chosen is already\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
753 "taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
754 "the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
755 "username and leave the password field blank."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
756 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
757 "Wybrany identyfikator jest już zajęty.Jeśli należy do ciebie, wpisz swoje "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
758 "hasło aby połączyć go z kontem OpenID.W przeciwnym wypadku, proszę wybrać "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
759 "inny identyfikator i zostawić pole hasła puste."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
760
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
761 msgid "Associate this name"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
762 msgstr "Połącz ten identyfikator"
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
763
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
764 msgid "Your account is now associated to your OpenID."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
765 msgstr "Twoje konto jest teraz połączone z OpenID."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
766
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
767 msgid "The password you entered is not valid."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
768 msgstr "Wpisane hasło nie jest poprawne."
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
769
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
770 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
771 msgstr "Aby logowanie OpenID działało, należy włączyć anonimowe sesje."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
772
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
773 msgid "No OpenID."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
774 msgstr "Brak OpenID."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
775
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
776 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
777 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
778 "create one during login."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
779 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
780 "Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, możesz i tak zalogować się przy pomocy "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
781 "OpenIDI stworzyć konto podczas logowania."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
782
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
783 msgid "Could not contact botbouncer.com."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
784 msgstr "Nie można skontaktować się z botbouncer.com"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
785
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
786 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
787 msgstr "Brak hasła. Podaj identyfikator i hasło."
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
788
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
789 #, python-format
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
790 msgid "LDAP server %(server)s failed."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
791 msgstr "Serwer LDAP %(server)s zawiódł."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
792
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
793 msgid "Failed to connect to database."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
794 msgstr "Niepowodzenie przy łączeniu się z bazą danych."
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
795
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
796 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
797 msgid ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
798 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
799 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
800 msgstr ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
801 "Jeśli nie masz jeszcze hasła, <a href=\"%(userprefslink)s\">możesz je "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
802 "założyć teraz</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Zapomniane hasło?</a>"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
803
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
804 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
805 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
806 ">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
807 "italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
808 ">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
809 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
810 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
811 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
812 "===== Title 5 =====.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
813 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
814 "items.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
815 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
816 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
817 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
818 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
819 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
820 " Wyróżnienie:: <<Verbatim(//)>>''kursywa''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
821 ">>'''pogrubienie'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''pogrubienie "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
822 "kursywa'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mix ''<<Verbatim(**)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
823 ">>'''''pogrubienia'''<<Verbatim(**)>> i kursywy''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
824 "(----)>> pozioma linia.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
825 " Nagłówki:: = Tytuł 1 =; == Tytuł 2 ==; === Tytuł 3 ===; ==== Tytuł 4 "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
826 "====; ===== Tytuł 5 =====.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
827 " Listy:: * punkty; ** podpunkty; # numeracja; ## numerowane podpunkty. "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
828 "Odnośniki:: <<Verbatim([[cel|tekst odnośnika]])>>.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
829 " Tabele:: | tekst komórki |= nagłówek =|;\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
830 "(!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
831 "HelpOnCreoleSyntax.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
832
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
833 #, fuzzy
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
834 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
835 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
836 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
837 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
838 ">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
839 "(----)>> horizontal rule.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
840 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
841 "===== Title 5 =====.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
842 " Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
843 "#n start numbering at n; space alone indents.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
844 " Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
845 ">>.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
846 " Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||; no trailing "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
847 "white space allowed after tables or titles.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
848 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
849 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
850 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
851 " Wyróżnienie:: <<Verbatim('')>>''kursywa''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
852 ">>'''pogrubienie'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''pogrubienie "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
853 "kursywa'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mix ''<<Verbatim(''')"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
854 ">>'''''pogrubienia'''<<Verbatim(''')>> i kursywy''<<Verbatim('')>>; "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
855 "<<Verbatim(----)>> pozioma linia.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
856 " Nagłówki:: = Tytuł 1 =; == Tytuł 2 ==; === Tytuł 3 ===; ==== Tytuł 4 ====; "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
857 "===== Tytuł 5 =====.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
858 " Listy:: spacja i jeden ze: * znaków; 1., a., A., i., I. numerowane pozycje; "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
859 "1.#n rozpoczyna numerowanie od n; sama spacja robi wcięcie.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
860 " Odnośniki:: <<Verbatim(PołączSłowa)>>; <<Verbatim([cel|tekstodnośnika])>>.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
861 " Tabele:: || tekst komórki |||| tekst komórki na dwa pola ||; "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
862 "niedopuszczalna jest spacja po tabelach lub tytułach.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
863 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
864 "(!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub SyntaxReference.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
865
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
866 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
867 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
868 msgstr "Spodziewane \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", otrzymano \"%(token)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
869
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
870 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
871 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
872 msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(key)s\" przed \"%(token)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
873
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
874 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
875 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
876 msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
877
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
878 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
879 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
880 msgstr "Spodziewana wartość koloru \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
881
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
882 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
883 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
884 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
885 "Przetwarzanie tekstu w formacie reStructured jest niemożliwe, proszę "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
886 "doinstalować pakiet \"docutils\"."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
887
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
888 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
889 "{{{\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
890 "Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
891 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
892 "Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
893 " ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
894 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
895 "Horizontal rule: ----\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
896 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
897 "Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
898 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
899 ".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
900 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
901 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
902 "}}}\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
903 "(!) For more help, see the\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
904 "[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
905 "reStructuredText Quick Reference]].\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
906 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
907 "Wyróżnienie: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``maszynowy``<br/>\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
908 "<br/><pre>\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
909 "Nagłowki: Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
910 " ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
911 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
912 "Pozioma linia: ---- \n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
913 "Odnosniki: PodkreślenieNaKońcu_ `wiele słow z odrtonymi apostrofami`_ "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
914 "zewnętrzny_ \n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
915 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
916 ".. _zewnętrzny: http://external-site.net/foo/\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
917 "\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
918 "Listy: * wypunktowana; 1., a. numerowana.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
919 "</pre>\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
920 "<br/>\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
921 "(!) Więcej pomocy na \n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
922 "<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
923 "reStructuredText Quick Reference\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
924 "</a>.\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
925
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
926 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
927 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
928 "**Przekroczona maksymalna dozwolona liczba dyrektyw włączających zawartość "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
929 "innych stron**"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
930
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
931 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
932 msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
933 msgstr "**Nie wolno ci czytać tej strony: %s**"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
934
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
935 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
936 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
937 msgstr "**Nie można znaleźć strony, do której się odwołano: %s**"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
938
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
939 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
940 msgstr "Opcja XSLT jest wyłączona, proszę przeczytać HelpOnConfiguration."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
941
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
942 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
943 msgstr "Przetwarzanie XSLT jest niedostępne, zainstaluj 4suite 1.x."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
944
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
945 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
946 msgid "%(errortype)s processing error"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
947 msgstr "błąd przetwarzania %(errortype)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
948
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
949 msgid "Password is too short."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
950 msgstr "Hasło jest zbyt krótkie."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
951
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
952 msgid "Password has not enough different characters."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
953 msgstr "Hasło nie ma wystarczająco wiele różnych znaków."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
954
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
955 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
956 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
957 msgstr "Asło jest zbyt łatwe (hasło zawiera nazwę użytkownika albo odwrotnie)."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
958
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
959 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
960 msgstr "Hasło jest zbyt łatwe (sekwencja klawiatury)."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
961
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
962 msgid "Diffs"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
963 msgstr "Różnice"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
964
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
965 msgid "Info"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
966 msgstr "Info"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
967
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
968 msgid "Edit"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
969 msgstr "Edycja"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
970
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
971 msgid "UnSubscribe"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
972 msgstr "Zrezygnuj z subskrybcji"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
973
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
974 msgid "Subscribe"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
975 msgstr "Zasubskrybuj"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
976
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
977 msgid "Raw"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
978 msgstr "Surowy"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
979
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
980 msgid "XML"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
981 msgstr "XML"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
982
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
983 msgid "Print"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
984 msgstr "Drukuj"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
985
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
986 msgid "View"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
987 msgstr "Zobacz"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
988
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
989 msgid "Up"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
990 msgstr "Góra"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
991
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
992 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
993 msgstr "Publikuj mój e-mail (nie moją stronę domową) w informacjach o autorze"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
994
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
995 msgid "Open editor on double click"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
996 msgstr "Otwórz edytor podwójnym kliknięciem"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
997
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
998 msgid "After login, jump to last visited page"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
999 msgstr "Po zalogowaniu, przejdź do ostatnio oglądanej strony"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1000
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1001 msgid "Show comment sections"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1002 msgstr "Pokaż skecję komentarzy"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1003
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1004 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1005 msgstr "Pokaż znaki zapytania dla nieistniejących jeszcze stron"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1006
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1007 msgid "Show page trail"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1008 msgstr "Pokaż ślad strony"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1009
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1010 msgid "Show icon toolbar"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1011 msgstr "Pokaż pasek narzędziowy"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1012
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1013 msgid "Show top/bottom links in headings"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1014 msgstr "Pokaż górne/dolne odnośniki w nagłówkach"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1015
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1016 msgid "Show fancy diffs"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1017 msgstr "Pokaż ozdobne różnice"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1018
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1019 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1020 msgstr "Dodaj spacje do wyświetlanych nazw wiki"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1021
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1022 msgid "Remember login information"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1023 msgstr "Zapamiętaj informacje o czytelniku"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1024
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1025 msgid "Disable this account forever"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1026 msgstr "Wyłącz to konto na zawsze"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1027
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1028 msgid "(Use FirstnameLastname)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1029 msgstr "(Użyj postaci ImięNazwisko)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1030
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1031 msgid "Alias-Name"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1032 msgstr "Nazwa aliasu"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1033
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1034 msgid "Email"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1035 msgstr "E-mail"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1036
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1037 msgid "Jabber ID"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1038 msgstr "Jabber ID"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1039
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1040 msgid "User CSS URL"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1041 msgstr "Podaj odnośnik do pliku CSS"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1042
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1043 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1044 msgstr "(pozostaw pole puste, aby wyłączyć CSS użytkownika)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1045
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1046 msgid "Editor size"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1047 msgstr "Rozmiar edytora"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1048
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1049 msgid "Username"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1050 msgstr "Czytelnik"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1051
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1052 msgid "Member of Groups"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1053 msgstr "Członek grup"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1054
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1055 msgid "Jabber"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1056 msgstr "Jabber"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1057
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1058 msgid "Action"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1059 msgstr "Akcja"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1060
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1061 msgid "Disable user"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1062 msgstr "Wyłącz konto czytelnika"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1063
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1064 msgid "Enable user"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1065 msgstr "Włącz konto czytelnika"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1066
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1067 msgid "disabled"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1068 msgstr "wyłączone"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1069
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1070 msgid "Mail account data"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1071 msgstr "Prześlij dane konta"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1072
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1073 msgid "OpenID"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1074 msgstr "OpenID"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1075
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1076 msgid "Login"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1077 msgstr "Login"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1078
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1079 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1080 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1081 msgstr "Wgraj nowy załącznik \"%(filename)s\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1082
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1083 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1084 msgid "Inlined image: %(url)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1085 msgstr "Obraz typu inline: %(url)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1086
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1087 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1088 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1089 msgstr "Utwórz nowy rysunek \"%(filename)s\" (otwiera nowe okno)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1090
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1091 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1092 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1093 msgstr "Edytuj rysunek %(filename)s (otwiera nowe okno)"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1094
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1095 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1096 msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1097 msgstr "Klikalny rysunek %(filename)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1098
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1099 msgid "Toggle line numbers"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1100 msgstr "Ustaw numery linii"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1101
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1102 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1103 msgid "Revert to revision %(rev)d."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1104 msgstr "Przywrócono wersję %(rev)d."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1105
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1106 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1107 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1108 msgstr "Zmieniono nazwę z '%(oldpagename)s'."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1109
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1110 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1111 msgstr "Opcje --pages i --search wzajemnie się wykluczają!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1112
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1113 msgid "You must specify an output file!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1114 msgstr "Musisz podać plik wyjściowy!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1115
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1116 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1117 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1118 "Nie podano stron dla --pages lub --search, zakładam że chodzi o pełen pakiet."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1119
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1120 msgid "All attachments included into the package."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1121 msgstr "Wszystkie załączniki dołączone do pakietu."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1122
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1123 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1124 msgstr "Plik wyjściowy już istnieje! Tchórzliwie odmawiam kontynuacji!"
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1125
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1126 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1127 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1128 "Dear Wiki user,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1129 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1130 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1131 "change notification.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1132 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1133 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1134 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1135 "Drogi czytelniku wiki,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1136 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1137 "Zasubskrybowałeś stronę lub kategorię wiki na \"%(sitename)s\" w celu "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1138 "otrzymywania informacji o zmianach.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1139 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1140 "Strona \"%(pagename)s\" została zmieniona przez %(editor)s.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1141
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1142 msgid "New page:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1143 msgstr "Nowa strona:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1144
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1145 msgid "No differences found!\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1146 msgstr "Nie znaleziono różnic!\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1147
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1148 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1149 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1150 "Dear wiki user,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1151 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1152 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1153 "notification.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1154 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1155 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1156 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1157 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1158 "Drogi czytelniku wiki,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1159 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1160 "Zasubskrybowałeś stronę lub kategorię wiki na \"%(sitename)s\" w celu "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1161 "otrzymywania informacji o zmianach.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1162 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1163 "Strona \"%(pagename)s\" została usunięta przez %(editor)s.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1164
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1165 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1166 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1167 "Dear wiki user,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1168 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1169 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1170 "notification.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1171 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1172 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1173 "s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1174 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1175 "Drogi czytelniku wiki,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1176 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1177 "Zasubskrybowałeś stronę lub kategorię wiki na \"%(sitename)s\" w celu "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1178 "otrzymywania informacji o zmianach.\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1179 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1180 "Strona \"%(pagename)s\" ma zmienioną nazwę z \"%(oldname)s\" przez %(editor)"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1181 "s:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1182
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1183 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1184 msgid "New user account created on %(sitename)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1185 msgstr "Nowe konto czytelnika utworzone na %(sitename)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1186
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1187 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1188 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1189 "Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1190 "follow:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1191 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1192 " User name: %(username)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1193 " Email address: %(useremail)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1194 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1195 "Drogi nadczytelniku, zostało właśnie utworzone nowe konto czytelnika na "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1196 "stronie %(sitename)s\". Oto szczegóły:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1197 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1198 " Identyfikator: %(username)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1199 " Adres e-mail: %(useremail)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1200
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1201 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1202 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1203 msgstr "Nowy załącznik dodany do strony %(pagename)s na %(sitename)s"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1204
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1205 #, python-format
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1206 msgid ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1207 "Dear Wiki user,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1208 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1209 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1210 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1211 "Following detailed information is available:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1212 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1213 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1214 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1215 msgstr ""
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1216 "Drogi czytelniku wiki,\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1217 "\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1218 "Zasubskrybowałeś powiadomienia o zmianie strony wiki \"%(page_name)s\"."
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1219 "Został do tej strony dodany przez %(editor)s załącznik. Szczegóły:\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1220 "Nazwa załącznika: %(attach_name)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1221 "Wielkość załącznika: %(attach_size)s\n"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1222
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1223 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1224 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1225 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1226 "[%(sitename)s] %(trivial)sAktualizacja strony \"%(pagename)s\" dokonana "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1227 "przez %(username)s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1228
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1229 msgid "Trivial "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1230 msgstr "Drobna "
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1231
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1232 #, python-format
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1233 msgid ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1234 "Attachment link: %(attach)s\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1235 "Page link: %(page)s\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1236 msgstr ""
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1237 "Adres załącznika: %(attach)s\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1238 "Adres strony: %(page)s\n"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1239
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1240 msgid "Page has been modified"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1241 msgstr "Strona została zmieniona"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1242
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1243 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1244 msgstr "Strona została nieistotnie zmieniona"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1245
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1246 msgid "Page has been renamed"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1247 msgstr "Nazwa strony zmieniona"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1248
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1249 msgid "Page has been deleted"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1250 msgstr "Strona została skasowana"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1251
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1252 msgid "Page has been copied"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1253 msgstr "Strona została skopiowana"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1254
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1255 msgid "A new attachment has been added"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1256 msgstr "Dodano nowy załącznik"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1257
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1258 msgid "A page has been reverted to a previous state"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1259 msgstr "Sttrona została przywrócona do dawnego stanu"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1260
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1261 msgid "A user has subscribed to a page"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1262 msgstr "Czytelnik zasubskrybował stronę"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1263
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1264 msgid "A new account has been created"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1265 msgstr "Konto czytelnika utworzone"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1266
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1267 msgid "Attachment link"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1268 msgstr "Adres załącznika"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1269
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1270 msgid "Page link"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1271 msgstr "Adres strony"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1272
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1273 msgid "Changed page"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1274 msgstr "Zmieniona strona"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1275
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1276 msgid "Page changed"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1277 msgstr "Strona zmieniona"
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1278
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1279 msgid "about"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1280 msgstr "około"
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
1281
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
1282 #, python-format
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1283 msgid ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1284 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1285 "%(be)s results out of about %(pages)d pages."
4713
f6607543762e updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4557
diff changeset
1286 msgstr ""
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1287 "Wyniki %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s z %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1288 "(be)s wyników z około %(pages)d stron."
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1289
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1290 msgid "seconds"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1291 msgstr "sekund"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1292
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1293 msgid "Previous"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1294 msgstr "Poprzedni"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1295
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1296 msgid "Next"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1297 msgstr "Następny"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1298
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1299 msgid "rev"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1300 msgstr "przywróć"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1301
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1302 msgid "current"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1303 msgstr "aktualny(a)"
3753
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
1304
567cfb960957 update i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 3701
diff changeset
1305 #, python-format
4696
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1306 msgid "last modified: %s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1307 msgstr "ostatnio modyfikowane %s"
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1308
4463843cdf54 updated i18n
Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
parents: 4643
diff changeset
1309 msgid "match"