comparison MoinMoin/i18n/pl.py @ 84:269d8dc395bf

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-86
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Thu, 06 Oct 2005 19:33:58 +0000
parents b0cd40a3d4ff
children e8da71f39a92
comparison
equal deleted inserted replaced
83:3bf0b6c09275 84:269d8dc395bf
401 '''Subskrybcja tej strony przez Ciebie została usunięta.''', 401 '''Subskrybcja tej strony przez Ciebie została usunięta.''',
402 '''Can\'t remove regular expression subscription!''': 402 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
403 '''Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia skończonego!''', 403 '''Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia skończonego!''',
404 '''You have been subscribed to this page.''': 404 '''You have been subscribed to this page.''':
405 '''Rezygnacja z subskrybcji została przyjęta.''', 405 '''Rezygnacja z subskrybcji została przyjęta.''',
406 '''Charts are not available!''':
407 '''Wykresy nie są dostępne!''',
408 '''You need to provide a chart type!''':
409 '''Podaj rodzaj wykresu!''',
410 '''Bad chart type "%s"!''':
411 '''Nieprawidłowy rodzaj wykresu "%s"!''',
406 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''': 412 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
407 '''Niezbędny brakujący atrybut "%(attrname)s"''', 413 '''Niezbędny brakujący atrybut "%(attrname)s"''',
408 '''Submitted form data:''': 414 '''Submitted form data:''':
409 '''Dane przekazane z formularza:''', 415 '''Dane przekazane z formularza:''',
410 '''Search Titles''': 416 '''Search Titles''':
639 '''Znacznik''', 645 '''Znacznik''',
640 '''Display''': 646 '''Display''':
641 '''Pokaż''', 647 '''Pokaż''',
642 '''Filename''': 648 '''Filename''':
643 '''Nazwa pliku''', 649 '''Nazwa pliku''',
644 '''You need to provide a chart type!''':
645 '''Podaj rodzaj wykresu!''',
646 '''Bad chart type "%s"!''':
647 '''Nieprawidłowy rodzaj wykresu "%s"!''',
648 '''Download XML export of this wiki''': 650 '''Download XML export of this wiki''':
649 '''Zgraj wersję XML tego wiki''', 651 '''Zgraj wersję XML tego wiki''',
650 '''No wanted pages in this wiki.''': 652 '''No wanted pages in this wiki.''':
651 '''Brak poszukiwanych stron w tym wiki.''', 653 '''Brak poszukiwanych stron w tym wiki.''',
652 '''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''': 654 '''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
667 czerwony=edycja''', 669 czerwony=edycja''',
668 '''date''': 670 '''date''':
669 '''data''', 671 '''data''',
670 '''# of hits''': 672 '''# of hits''':
671 '''# odwiedzin''', 673 '''# odwiedzin''',
672 '''Charts are not available!''':
673 '''Wykresy nie są dostępne!''',
674 '''page size upper bound [bytes]''': 674 '''page size upper bound [bytes]''':
675 '''rozmiar strony [bajtów]''', 675 '''rozmiar strony [bajtów]''',
676 '''# of pages of this size''': 676 '''# of pages of this size''':
677 '''# stron tego rozmiaru''', 677 '''# stron tego rozmiaru''',
678 '''Others''': 678 '''Others''':
693 '''Tekst''', 693 '''Tekst''',
694 '''Titles''': 694 '''Titles''':
695 '''Tytuły''', 695 '''Tytuły''',
696 '''More Actions:''': 696 '''More Actions:''':
697 '''Więcej operacji:''', 697 '''Więcej operacji:''',
698 '''Show Raw Text''':
699 '''Pokaż tekst źródłowy''',
700 '''Show Print View''':
701 '''Pokaż podgląd wydruku''',
702 '''Attach File''':
703 '''Załącz plik''',
704 '''Delete Page''': 698 '''Delete Page''':
705 '''Usuń stronę''', 699 '''Usuń stronę''',
706 '''Show Like Pages''':
707 '''Pokaż podobne strony''',
708 '''Show Local Site Map''':
709 '''Pokaż mapę wiki''',
710 '''Do''': 700 '''Do''':
711 '''Wykonaj''', 701 '''Wykonaj''',
712 '''Immutable Page''': 702 '''Immutable Page''':
713 '''Strona nie zmieniona''', 703 '''Strona nie zmieniona''',
714 '''Show %s days.''': 704 '''Show %s days.''':