comparison MoinMoin/i18n/pl.py @ 17:3ef174b732c6

fixed typos, updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-18
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Fri, 23 Sep 2005 22:44:37 +0000
parents 33b9a41e43bc
children 78845f914fe1
comparison
equal deleted inserted replaced
16:9c868ac2ccc6 17:3ef174b732c6
1 # -*- coding: utf-8 -*- 1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 # Text translations for Polski (pl). 2 # Text translations for Polski (pl).
3 # Automatically generated - DO NOT EDIT, edit pl.po instead! 3 # Automatically generated - DO NOT EDIT, edit pl.po instead!
4 meta = { 4 meta = {
5 'language': 'Polski', 5 'language': """Polski""",
6 'elanguage': 'Polish', 6 'elanguage': """Polish""",
7 'maintainer': 'S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>', 7 'maintainer': """S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>""",
8 'encoding': 'utf-8', 8 'encoding': 'utf-8',
9 'direction': 'ltr', 9 'direction': 'ltr',
10 'wikimarkup': True, 10 'wikimarkup': True,
11 } 11 }
12 text = { 12 text = {
257 '''Nie możesz wykonać %s na tej stronie.''', 257 '''Nie możesz wykonać %s na tej stronie.''',
258 '''Login''': 258 '''Login''':
259 '''Login''', 259 '''Login''',
260 ''' %s and try again.''': 260 ''' %s and try again.''':
261 ''' %s i spróbuj ponownie.''', 261 ''' %s i spróbuj ponownie.''',
262 '''Can\'t work out query''':
263 '''Nie potrafię zadać pytania''',
264 '''%(hits)d results out of %(pages)d pages.''': 262 '''%(hits)d results out of %(pages)d pages.''':
265 '''%(hits)d rezultatów z liczby %(pages)d stron.''', 263 '''%(hits)d rezultatów z liczby %(pages)d stron.''',
266 '''%.2f seconds''': 264 '''%.2f seconds''':
267 ''' %.2f sekund.''', 265 ''' %.2f sekund.''',
268 '''match''': 266 '''match''':
295 '''Niniejsza nazwa należy do kogoś innego.''', 293 '''Niniejsza nazwa należy do kogoś innego.''',
296 '''Passwords don\'t match!''': 294 '''Passwords don\'t match!''':
297 '''Hasła się nie zgadzają!''', 295 '''Hasła się nie zgadzają!''',
298 '''Please specify a password!''': 296 '''Please specify a password!''':
299 '''Podaj hasło!''', 297 '''Podaj hasło!''',
300 '''Please provide your email address. If you loose your login information, you can get it by email.''':
301 '''Lepiej podaj swój adres poczty elektronicznej. Obecni jeżeli zapomnisz identyfikatora albo hasła, nie dostaniesz podpowiedzi pocztą.''',
302 '''This email already belongs to somebody else.''': 298 '''This email already belongs to somebody else.''':
303 '''Ten adres poczty elektronicznej należy do kogoś innego.''', 299 '''Ten adres poczty elektronicznej należy do kogoś innego.''',
304 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''': 300 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
305 '''wystrój \'%(theme_name)s\' nie może zostać załadowany!''', 301 '''wystrój \'%(theme_name)s\' nie może zostać załadowany!''',
306 '''User preferences saved!''': 302 '''User preferences saved!''':
729 '''Pokaż podobne strony''', 725 '''Pokaż podobne strony''',
730 '''Show Local Site Map''': 726 '''Show Local Site Map''':
731 '''Pokaż mapę wiki''', 727 '''Pokaż mapę wiki''',
732 '''Do''': 728 '''Do''':
733 '''Wykonaj''', 729 '''Wykonaj''',
734 '''Show Parent''':
735 '''Pokaż nadrzędne''',
736 '''Immutable Page''': 730 '''Immutable Page''':
737 '''Strona nie zmieniona''', 731 '''Strona nie zmieniona''',
738 '''Show Changes''':
739 '''Pokaż zmiany''',
740 '''Get Info''':
741 '''Pobierz info''',
742 '''Show %s days.''': 732 '''Show %s days.''':
743 '''Pokaż %s dni.''', 733 '''Pokaż %s dni.''',
744 '''EditText''': 734 '''EditText''':
745 '''Edytuj tekst''', 735 '''Edytuj tekst''',
746 '''Immutable page''': 736 '''Immutable page''':