comparison MoinMoin/i18n/sv.MoinMoin.po @ 4337:79f0ef6935b9

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Thu, 25 Sep 2008 19:00:46 +0200
parents ce0fb6ecc2c0
children 42048c969d90
comparison
equal deleted inserted replaced
4336:4f3d0b92d1c9 4337:79f0ef6935b9
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.7\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.7\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2008-09-12 23:35+0200\n" 16 "POT-Creation-Date: 2008-09-25 18:31+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2008-09-13 11:05+0200\n" 17 "PO-Revision-Date: 2008-09-13 11:05+0200\n"
18 "Last-Translator: thomas@marquart.se\n" 18 "Last-Translator: thomas@marquart.se\n"
19 "Language-Team: Swedish <moin-user@lists.sourceforge.net>\n" 19 "Language-Team: Swedish <moin-user@lists.sourceforge.net>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n" 20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
24 "X-Language: Svenska\n" 24 "X-Language: Svenska\n"
25 "X-HasWikiMarkup: True\n" 25 "X-HasWikiMarkup: True\n"
26 "X-Language-in-English: Swedish\n" 26 "X-Language-in-English: Swedish\n"
27 27
28 #, python-format 28 #, python-format
29 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
30 msgstr "Paketet kräver en nyare version av MoinMoin (minst %s)."
31
32 msgid "The theme name is not set."
33 msgstr "Temanamnet är inte angivet."
34
35 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
36 msgstr "Installation av temafiler stöds bara på servrar av fristående typ."
37
38 #, python-format
39 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
40 msgstr "Installeringen av \"%(filename)s\" misslyckades."
41
42 #, python-format
43 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
44 msgstr "Filen %s är inte en MoinMoin-paketfil."
45
46 #, python-format
47 msgid "The page %s does not exist."
48 msgstr "Sidan %s existerar inte."
49
50 msgid "Invalid package file header."
51 msgstr "Ogiltigt paketfilshuvud."
52
53 msgid "Package file format unsupported."
54 msgstr "Paketfilformatet stöds inte."
55
56 #, python-format
57 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
58 msgstr "Okänd funktion %(func)s på rad %(lineno)i."
59
60 #, python-format
61 msgid "The file %s was not found in the package."
62 msgstr "Filen %s hittades inte i paketet."
63
64 msgid "<unknown>"
65 msgstr "<okänd>"
66
67 #, python-format
68 msgid ""
69 "Login Name: %s\n"
70 "\n"
71 "Password recovery token: %s\n"
72 "\n"
73 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
74 msgstr ""
75 "Användarnamn: %s\n"
76 "Token för att återställa lösenord: %s\n"
77 "\n"
78 "URL för att återställa lösenord: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
79
80 msgid ""
81 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
82 "\n"
83 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
84 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
85 "recovery token.\n"
86 msgstr ""
87 "Någon har bett att skicka en token för att återställa lösenordet till dig.\n"
88 "\n"
89 "Om du har glömt ditt lösenord, var god besök URL:en nedanför för att "
90 "återställa den eller\n"
91 "gå tillbaka till till återställningssidan och skriv in ditt användarnamn "
92 "och\n"
93 "token för återställning.\n"
94
95 #, python-format
96 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
97 msgstr "[%(sitename)s] Din wiki-kontoinformation"
98
99 #, python-format
29 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\"" 100 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
30 msgstr "Argumentet \"%s\" måste vara ett sanningsvärde, inte \"%s\"" 101 msgstr "Argumentet \"%s\" måste vara ett sanningsvärde, inte \"%s\""
31 102
32 #, python-format 103 #, python-format
33 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\"" 104 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
360 "'''Du bör ''undvika att redigera'' den här sidan i åtminstone %(mins_valid)d " 431 "'''Du bör ''undvika att redigera'' den här sidan i åtminstone %(mins_valid)d "
361 "minut(er)\n" 432 "minut(er)\n"
362 "för att undvika redigeringskonflikter.'''<<BR>>\n" 433 "för att undvika redigeringskonflikter.'''<<BR>>\n"
363 "För att lämna redigeringen, tryck på \"Avbryt\"." 434 "För att lämna redigeringen, tryck på \"Avbryt\"."
364 435
365 msgid "<unknown>"
366 msgstr "<okänd>"
367
368 #, python-format 436 #, python-format
369 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s" 437 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
370 msgstr "Ogiltigt reguliärt uttryck för emfas \"%(regex)s\": %(error)s" 438 msgstr "Ogiltigt reguliärt uttryck för emfas \"%(regex)s\": %(error)s"
371 439
372 msgid "" 440 msgid ""
392 msgstr "Skapa ny sida" 460 msgstr "Skapa ny sida"
393 461
394 msgid "You are not allowed to view this page." 462 msgid "You are not allowed to view this page."
395 msgstr "Du får inte titta på den här sidan." 463 msgstr "Du får inte titta på den här sidan."
396 464
465 msgid "Text mode"
466 msgstr "Textläge"
467
397 msgid "The wiki is currently not reachable." 468 msgid "The wiki is currently not reachable."
398 msgstr "Wikin går för tillfället inte att nå." 469 msgstr "Wikin går för tillfället inte att nå."
399 470
400 msgid "Invalid username or password." 471 msgid "Invalid username or password."
401 msgstr "Felaktig användarnamn eller lösenord." 472 msgstr "Felaktig användarnamn eller lösenord."
406 "than you specified (%(localname)s)." 477 "than you specified (%(localname)s)."
407 msgstr "" 478 msgstr ""
408 "Den andra wikin använder ett annorlunda InterWiki namn %(remotename)s) " 479 "Den andra wikin använder ett annorlunda InterWiki namn %(remotename)s) "
409 "interntän det du har angivit %(localname)s)." 480 "interntän det du har angivit %(localname)s)."
410 481
411 msgid "Text mode" 482 msgid "FrontPage"
412 msgstr "Textläge" 483 msgstr "StartSida"
413 484
414 #, python-format 485 msgid "RecentChanges"
415 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)." 486 msgstr "SenasteÄndringar"
416 msgstr "Paketet kräver en nyare version av MoinMoin (minst %s)." 487
417 488 msgid "TitleIndex"
418 msgid "The theme name is not set." 489 msgstr "TitelRegister"
419 msgstr "Temanamnet är inte angivet." 490
420 491 msgid "WordIndex"
421 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers." 492 msgstr "OrdRegister"
422 msgstr "Installation av temafiler stöds bara på servrar av fristående typ." 493
423 494 msgid "FindPage"
424 #, python-format 495 msgstr "SökSida"
425 msgid "Installation of '%(filename)s' failed." 496
426 msgstr "Installeringen av \"%(filename)s\" misslyckades." 497 msgid "SiteNavigation"
427 498 msgstr "PlatsNavigering"
428 #, python-format 499
429 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file." 500 msgid "HelpContents"
430 msgstr "Filen %s är inte en MoinMoin-paketfil." 501 msgstr "HjälpInnehåll"
431 502
432 #, python-format 503 msgid "HelpOnFormatting"
433 msgid "The page %s does not exist." 504 msgstr "HjälpMedFormatering"
434 msgstr "Sidan %s existerar inte." 505
435 506 msgid "WikiLicense"
436 msgid "Invalid package file header." 507 msgstr "WikiLicens"
437 msgstr "Ogiltigt paketfilshuvud." 508
438 509 msgid "MissingPage"
439 msgid "Package file format unsupported." 510 msgstr "SaknadSida"
440 msgstr "Paketfilformatet stöds inte." 511
441 512 msgid "MissingHomePage"
442 #, python-format 513 msgstr "SaknadStartSida"
443 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i." 514
444 msgstr "Okänd funktion %(func)s på rad %(lineno)i." 515 msgid "Mon"
445 516 msgstr "mån"
446 #, python-format 517
447 msgid "The file %s was not found in the package." 518 msgid "Tue"
448 msgstr "Filen %s hittades inte i paketet." 519 msgstr "tis"
449 520
450 #, python-format 521 msgid "Wed"
451 msgid "" 522 msgstr "ons"
452 "Login Name: %s\n" 523
453 "\n" 524 msgid "Thu"
454 "Password recovery token: %s\n" 525 msgstr "tor"
455 "\n" 526
456 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n" 527 msgid "Fri"
457 msgstr "" 528 msgstr "fre"
458 "Användarnamn: %s\n" 529
459 "Token för att återställa lösenord: %s\n" 530 msgid "Sat"
460 "\n" 531 msgstr "lör"
461 "URL för att återställa lösenord: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n" 532
462 533 msgid "Sun"
463 msgid "" 534 msgstr "sön"
464 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n" 535
465 "\n" 536 msgid "AttachFile"
466 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n" 537 msgstr "BifogaFil"
467 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n" 538
468 "recovery token.\n" 539 msgid "DeletePage"
469 msgstr "" 540 msgstr "RaderaSida"
470 "Någon har bett att skicka en token för att återställa lösenordet till dig.\n" 541
471 "\n" 542 msgid "LikePages"
472 "Om du har glömt ditt lösenord, var god besök URL:en nedanför för att " 543 msgstr "LiknandeSidor"
473 "återställa den eller\n" 544
474 "gå tillbaka till till återställningssidan och skriv in ditt användarnamn " 545 msgid "LocalSiteMap"
475 "och\n" 546 msgstr "LokalÖversiktsKarta"
476 "token för återställning.\n" 547
477 548 msgid "RenamePage"
478 #, python-format 549 msgstr "BytNamn"
479 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data" 550
480 msgstr "[%(sitename)s] Din wiki-kontoinformation" 551 msgid "SpellCheck"
481 552 msgstr "StavningsKontroll"
482 msgid "Line" 553
483 msgstr "Linje" 554 msgid "Discussion"
484 555 msgstr "Diskussion"
485 msgid "No differences found!" 556
486 msgstr "Inga skillnader hittades!" 557 #, fuzzy
487 558 msgid "Password is too short."
488 msgid "Deletions are marked like this." 559 msgstr "Återställ lösenord"
489 msgstr "Raderingar markeras som den här." 560
490 561 msgid "Password has not enough different characters."
491 msgid "Additions are marked like this." 562 msgstr ""
492 msgstr "Bidrag är markerade som den här." 563
493 564 #, fuzzy
494 #, python-format 565 msgid ""
495 msgid "" 566 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
496 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki." 567 msgstr "Lösenord saknas. Var god ange användarnamn och lösenord."
497 msgstr "" 568
498 "Tyvärr, kan inte spara sidan eftersom \"%(content)s\" inte är tillåtet på " 569 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
499 "den här wikin." 570 msgstr ""
500 571
501 #, python-format 572 msgid "Diffs"
502 msgid "" 573 msgstr "Skillnader"
503 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d" 574
504 "%(be)s results out of about %(pages)d pages." 575 msgid "Info"
505 msgstr "" 576 msgstr "Info"
506 "Resultat %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s av %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)" 577
507 "d%(be)s resultat av ungefär %(pages)d pages." 578 msgid "Edit"
508 579 msgstr "Redigera"
509 msgid "seconds" 580
510 msgstr "sekunder" 581 msgid "UnSubscribe"
511 582 msgstr "Avsluta prenumeration"
512 msgid "Previous" 583
513 msgstr "Föregående" 584 msgid "Subscribe"
514 585 msgstr "Prenumerera"
515 msgid "Next" 586
516 msgstr "Nästa" 587 msgid "Raw"
517 588 msgstr "Råtext"
518 msgid "rev" 589
519 msgstr "ver" 590 msgid "XML"
520 591 msgstr "XML"
521 msgid "current" 592
522 msgstr "nuvarande" 593 msgid "Print"
523 594 msgstr "Skriv ut"
524 #, python-format 595
525 msgid "last modified: %s" 596 msgid "View"
526 msgstr "senast ändrad: %s" 597 msgstr "Visa"
527 598
528 msgid "match" 599 msgid "Up"
529 msgstr "träff" 600 msgstr "Upp"
530 601
531 msgid "matches" 602 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
532 msgstr "träffar" 603 msgstr ""
533 604 "Publicera min epostadress (inte min wiki-hemsida) i författarinformationen"
534 msgid "about" 605
535 msgstr "om" 606 msgid "Open editor on double click"
536 607 msgstr "Öppna editorn vid dubbelklick"
537 msgid "Language" 608
538 msgstr "Språk" 609 msgid "After login, jump to last visited page"
539 610 msgstr "Efter inloggning, hoppa till den senast besökta sidan"
540 msgid "<Browser setting>" 611
541 msgstr "<Webbläsarinställning>" 612 msgid "Show comment sections"
542 613 msgstr "Visa kommentarstycken"
543 msgid "Others" 614
544 msgstr "Övriga" 615 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
545 616 msgstr "Visa frågetecken för brutna sidlänkar"
546 msgid "Date" 617
547 msgstr "Datum" 618 msgid "Show page trail"
548 619 msgstr "Visa senaste besökta sidor"
549 msgid "Views/day" 620
550 msgstr "Visningar/dag" 621 msgid "Show icon toolbar"
551 622 msgstr "Visa knapprad"
552 msgid "Edits/day" 623
553 msgstr "Redigeringar/dag" 624 msgid "Show top/bottom links in headings"
554 625 msgstr "Visa topp/fot-länkar i huvudet"
555 msgid "Page hits and edits" 626
556 msgstr "Sidträffar och ändringar" 627 msgid "Show fancy diffs"
557 628 msgstr "Visa skillnader på avancerat sätt"
558 #, python-format 629
559 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s" 630 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
560 msgstr "%(chart_title)s för %(filterpage)s" 631 msgstr "Addera mellanslag när wiki-namn visas"
561 632
562 msgid "" 633 msgid "Remember login information"
563 "green=view\n" 634 msgstr "Kom ihåg inloggningsuppgifter"
564 "red=edit" 635
565 msgstr "" 636 msgid "Disable this account forever"
566 "grön=visa\n" 637 msgstr "Stäng av det här kontot för alltid"
567 "röd=ändra" 638
568 639 msgid "Name"
569 msgid "date" 640 msgstr "Namn"
570 msgstr "datum" 641
571 642 msgid "(Use FirstnameLastname)"
572 msgid "# of hits" 643 msgstr "(Använd FörnamnEfternamn)"
573 msgstr "# träffar" 644
574 645 msgid "Alias-Name"
575 msgid "Charts are not available!" 646 msgstr "Alias-namn"
576 msgstr "Diagram ej tillgängliga!" 647
577 648 msgid "Email"
578 msgid "Page Size Distribution" 649 msgstr "Epost"
579 msgstr "Sidstorleksfördelning" 650
580 651 msgid "Jabber ID"
581 msgid "page size upper bound [bytes]" 652 msgstr "Jabber-ID"
582 msgstr "övre sidstorleksgräns [byte]" 653
583 654 msgid "User CSS URL"
584 msgid "# of pages of this size" 655 msgstr "Användar-CSS-URL"
585 msgstr "# sidor av den här storleken" 656
586 657 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
587 msgid "User agent" 658 msgstr "(Lämna fältet tomt för att avaktivera användar-CSS-URL)"
588 msgstr "Användaragent" 659
589 660 msgid "Editor size"
590 msgid "Distribution of User-Agent Types" 661 msgstr "Editorstorlek"
591 msgstr "Fördelning av \"User-Agent\"-typer" 662
663 msgid "Username"
664 msgstr "Användarnamn"
665
666 msgid "Member of Groups"
667 msgstr "Medlem i grupper"
668
669 msgid "Jabber"
670 msgstr "Jabber"
671
672 msgid "Action"
673 msgstr "Åtgärd"
674
675 msgid "Disable user"
676 msgstr "Avaktivera användare"
677
678 msgid "Enable user"
679 msgstr "Aktivera användare"
680
681 msgid "disabled"
682 msgstr "avaktiverad"
683
684 msgid "Mail account data"
685 msgstr "Skicka kontoinformation som epost"
686
687 msgid "Password"
688 msgstr "Lösenord"
689
690 msgid "OpenID"
691 msgstr "OpenID"
692
693 msgid "Login"
694 msgstr "Logga in"
695
696 msgid "Failed to connect to database."
697 msgstr "Fel att ansluta till databasen."
592 698
593 msgid "Could not contact botbouncer.com." 699 msgid "Could not contact botbouncer.com."
594 msgstr "Kunde inte kontaktera botbouncer.com." 700 msgstr "Kunde inte kontaktera botbouncer.com."
595 701
596 msgid "Failed to connect to database." 702 msgid "You need to log in."
597 msgstr "Fel att ansluta till databasen." 703 msgstr "Du måste logga in."
598 704
599 msgid "Missing password. Please enter user name and password." 705 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
600 msgstr "Lösenord saknas. Var god ange användarnamn och lösenord." 706 msgstr "Lösenord saknas. Var god ange användarnamn och lösenord."
601 707
602 #, python-format 708 #, python-format
709 msgid "LDAP server %(server)s failed."
710 msgstr "LDAP-server %(server)s misslyckades."
711
712 #, python-format
603 msgid "" 713 msgid ""
604 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create " 714 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
605 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>" 715 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
606 msgstr "" 716 msgstr ""
607 "Om du inte har ett konto, kan du <a href=\"%(userprefslink)s\">skapa ett nu</" 717 "Om du inte har ett konto, kan du <a href=\"%(userprefslink)s\">skapa ett nu</"
608 "a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Glömt ditt lösenord?</a>" 718 "a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Glömt ditt lösenord?</a>"
609
610 msgid "You need to log in."
611 msgstr "Du måste logga in."
612
613 #, python-format
614 msgid "LDAP server %(server)s failed."
615 msgstr "LDAP-server %(server)s misslyckades."
616 719
617 msgid "" 720 msgid ""
618 "Please choose an account name now.\n" 721 "Please choose an account name now.\n"
619 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n" 722 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
620 "password and be able to associate the account with your OpenID." 723 "password and be able to associate the account with your OpenID."
621 msgstr "" 724 msgstr ""
622 "Var god och välj ett namn för kontot nu.\n" 725 "Var god och välj ett namn för kontot nu.\n"
623 "Om du väljer ett befintligt namn, kommer du att frågas efter\n" 726 "Om du väljer ett befintligt namn, kommer du att frågas efter\n"
624 "lösenordet och kommer kunna förknippa kontot med din OpenID." 727 "lösenordet och kommer kunna förknippa kontot med din OpenID."
625
626 msgid "Name"
627 msgstr "Namn"
628 728
629 msgid "Choose this name" 729 msgid "Choose this name"
630 msgstr "Välj detta namn" 730 msgstr "Välj detta namn"
631 731
632 msgid "This is not a valid username, choose a different one." 732 msgid "This is not a valid username, choose a different one."
641 "Användarnamnet du valde är redan upptagen.\n" 741 "Användarnamnet du valde är redan upptagen.\n"
642 "Om det är ditt användarnamn, skriv in lösenordet nere för att förknippa\n" 742 "Om det är ditt användarnamn, skriv in lösenordet nere för att förknippa\n"
643 "användarnamnet med din OpenID. Annars välj ett nytt namn och lämna\n" 743 "användarnamnet med din OpenID. Annars välj ett nytt namn och lämna\n"
644 "fältet för lösenord tomt." 744 "fältet för lösenord tomt."
645 745
646 msgid "Password"
647 msgstr "Lösenord"
648
649 msgid "Associate this name" 746 msgid "Associate this name"
650 msgstr "Förknippa detta namn" 747 msgstr "Förknippa detta namn"
651 748
652 #, python-format 749 #, python-format
653 msgid "OpenID error: %s." 750 msgid "OpenID error: %s."
685 "create one during login." 782 "create one during login."
686 msgstr "" 783 msgstr ""
687 "Om du inte har ett konto än, så kan du fortfarande logga in med din OpenID " 784 "Om du inte har ett konto än, så kan du fortfarande logga in med din OpenID "
688 "ochskapa ett under inloggningen." 785 "ochskapa ett under inloggningen."
689 786
787 msgid "Change password"
788 msgstr "Ändra lösenord"
789
790 msgid "Passwords don't match!"
791 msgstr "Lösenorden är inte likadana!"
792
793 msgid "Please specify a password!"
794 msgstr "Var god ange ett lösenord!"
795
796 #, python-format
797 msgid "Password not acceptable: %s"
798 msgstr "Lösenord ogiltigt: %s"
799
800 msgid "Your password has been changed."
801 msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
802
803 msgid "To change your password, enter a new password twice."
804 msgstr "För att ändra ditt lösenord, skriv in ett nytt två gånger."
805
806 msgid "Password repeat"
807 msgstr "Upprepa lösenord"
808
809 msgid "Switch user"
810 msgstr "Byt användare"
811
812 msgid "No user selected"
813 msgstr "Ingen användare vald"
814
815 msgid ""
816 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
817 "back to your account."
818 msgstr ""
819 "Du kan nu ändra inställningarna av det valda användarkontot; logga ut för "
820 "att komma tillbaka till ditt konto."
821
822 msgid "You are the only user."
823 msgstr "Du är den enda användare."
824
825 msgid ""
826 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
827 msgstr ""
828 "Som administrator kan du tillfälligt ta på dig en annan avändares indentitet."
829
830 msgid "Select User"
831 msgstr "Välj användare"
832
833 msgid "OpenID settings"
834 msgstr "Inställnignar för OpenID"
835
836 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
837 msgstr "Kan inte ta bort alla OpenIDs."
838
839 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
840 msgstr "De valda OpenIDs har tagits bort."
841
842 msgid "No OpenID given."
843 msgstr "Ingen OpenID given."
844
845 msgid "OpenID is already present."
846 msgstr "OpenID finns redan."
847
848 msgid "This OpenID is already used for another account."
849 msgstr "Denna OpenID används redan för ett annat konto."
850
851 msgid "OpenID added successfully."
852 msgstr "OpenID tillagt."
853
854 msgid "Current OpenIDs"
855 msgstr "Nuvarande OpenIDs"
856
857 msgid "Remove selected"
858 msgstr "Ta bort valda"
859
860 msgid "Add OpenID"
861 msgstr "Lägg till OpenID"
862
863 msgid "OpenID server"
864 msgstr "OpenID-server"
865
866 msgid "The selected websites have been removed."
867 msgstr "De valda webbsidor har tagits bort."
868
869 msgid "Trusted websites"
870 msgstr "Betrodda webbsidor"
871
872 msgid "Preferences"
873 msgstr "Inställningar"
874
875 #, python-format
876 msgid ""
877 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
878 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
879 "space between words. Group page name is not allowed."
880 msgstr ""
881 "Ogiltigt användarnamn {{{'%s'}}}.\n"
882 "Namnet kan innehålla vilket alfanumeriskt tecken ur Unicode som helst,\n"
883 "med ett valfritt mellanslag mellan orden. Gruppsidsnamn är inte tillåtna."
884
885 msgid "This user name already belongs to somebody else."
886 msgstr "Det här användarnamnet tillhör redan någon annan."
887
888 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
889 msgstr "Tomt användarnamn. Var god ange ett användarnamn."
890
891 msgid ""
892 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
893 "can get it by email."
894 msgstr ""
895 "Var god ange din epostadress. Om du förlorar dina inloggningsuppgifter kan "
896 "du få tillbaka dem via epost."
897
898 msgid "This email already belongs to somebody else."
899 msgstr "Den här epostadressen tillhör redan någon annan."
900
901 msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
902 msgstr "Den här Jabber-IDn tillhör redan någon annan."
903
904 #, python-format
905 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
906 msgstr "Temat '%(theme_name)s' kunde inte laddas!"
907
908 msgid "User preferences saved!"
909 msgstr "Användarinställningar sparade!"
910
911 msgid "Default"
912 msgstr "Förval"
913
914 msgid "<Browser setting>"
915 msgstr "<Webbläsarinställning>"
916
917 msgid "the one preferred"
918 msgstr "den som föredras"
919
920 msgid "free choice"
921 msgstr "valfritt"
922
923 msgid "Save"
924 msgstr "Spara"
925
926 msgid "Preferred theme"
927 msgstr "Önskat tema"
928
929 msgid "Editor Preference"
930 msgstr "Editorns inställningar"
931
932 msgid "Editor shown on UI"
933 msgstr "Editor som visas i gränsittet"
934
935 msgid "Time zone"
936 msgstr "Tidszon"
937
938 msgid "Your time is"
939 msgstr "Din tid är"
940
941 msgid "Server time is"
942 msgstr "Servertiden är"
943
944 msgid "Date format"
945 msgstr "Datumformat"
946
947 msgid "Preferred language"
948 msgstr "Önskat språk"
949
950 msgid "General options"
951 msgstr "Allmänna inställningar"
952
953 msgid "Quick links"
954 msgstr "Snabblänkar"
955
956 msgid "Notification"
957 msgstr "Meddelande"
958
959 msgid "Notification settings saved!"
960 msgstr "Inställningar för meddelanden sparat!"
961
962 msgid "'''Email'''"
963 msgstr "'''Epost'''"
964
965 msgid "'''Jabber'''"
966 msgstr "'''Jabber'''"
967
968 msgid "'''Event type'''"
969 msgstr "'''Händelsetyp'''"
970
971 msgid "Select the events you want to be notified about."
972 msgstr "Välj händelserna som du vill bli påmint om"
973
974 msgid ""
975 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
976 "general preferences."
977 msgstr ""
978 "Innan du kan få meddelanden, måste du ange ett sätt att kontakta dig i "
979 "allmänna inställningarna."
980
981 msgid "Subscribed events"
982 msgstr "Prenumererade händelser"
983
984 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
985 msgstr "Prenumererade wikisidor<<BR>>(en regex per rad)"
986
987 msgid "[all]"
988 msgstr "[alla]"
989
990 msgid "[not empty]"
991 msgstr "[ej tom]"
992
993 msgid "[empty]"
994 msgstr "[tom]"
995
996 msgid "filter"
997 msgstr "filter"
998
999 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
1000 msgstr "Optioner --pages och --search utesluter varandra!"
1001
1002 msgid "You must specify an output file!"
1003 msgstr "Du måste ange en fil för output!"
1004
1005 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
1006 msgstr "Inga sidor angivna med --pages eller --search, antar hela paketet."
1007
1008 msgid "All attachments included into the package."
1009 msgstr "Alla bilagor inkluderade i paketet."
1010
1011 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
1012 msgstr "Filen för output finns redan! Jag är feg och vägrar fortsätta!"
1013
1014 #, python-format
1015 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
1016 msgstr "Förväntade \"%(wanted)s\" efter \"%(key)s\", hittade \"%(token)s\""
1017
1018 #, python-format
1019 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
1020 msgstr "Förväntade ett heltal \"%(key)s\" före \"%(token)s\""
1021
1022 #, python-format
1023 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
1024 msgstr "Förväntade ett heltal \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\""
1025
1026 #, python-format
1027 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
1028 msgstr "Förväntade ett färgvärde \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\""
1029
1030 #, python-format
1031 msgid ""
1032 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
1033 "%(be)s results out of about %(pages)d pages."
1034 msgstr ""
1035 "Resultat %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s av %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)"
1036 "d%(be)s resultat av ungefär %(pages)d pages."
1037
1038 msgid "seconds"
1039 msgstr "sekunder"
1040
1041 msgid "Previous"
1042 msgstr "Föregående"
1043
1044 msgid "Next"
1045 msgstr "Nästa"
1046
1047 msgid "rev"
1048 msgstr "ver"
1049
1050 msgid "current"
1051 msgstr "nuvarande"
1052
1053 #, python-format
1054 msgid "last modified: %s"
1055 msgstr "senast ändrad: %s"
1056
1057 msgid "match"
1058 msgstr "träff"
1059
1060 msgid "matches"
1061 msgstr "träffar"
1062
1063 msgid "about"
1064 msgstr "om"
1065
1066 msgid "If this account exists an email was sent."
1067 msgstr "Om detta konto existerar har det skickats en epost."
1068
1069 msgid ""
1070 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
1071 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
1072 msgstr ""
1073 "Den här wikin har inte eposthantering påslagen.\n"
1074 "För att få eposthantering påslagen, kontakta wikins ägare."
1075
1076 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
1077 msgstr "Var god ange en giltig epostadress eller användarnamn!"
1078
1079 msgid "Mail me my account data"
1080 msgstr "Eposta mig information om mitt konto"
1081
1082 msgid "Recovery token"
1083 msgstr "Token för återställning"
1084
1085 msgid "New password"
1086 msgstr "Nytt lösenord"
1087
1088 msgid "New password (repeat)"
1089 msgstr "Nytt lösenord (upprepa)"
1090
1091 msgid "Reset my password"
1092 msgstr "Återställ mitt lösenord"
1093
1094 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
1095 msgstr "Ditt lösenord har ändrats, du kan logga in nu."
1096
1097 msgid "Your token is invalid!"
1098 msgstr "Din token är inte giltig!"
1099
1100 msgid "Password reset"
1101 msgstr "Återställ lösenord"
1102
1103 msgid ""
1104 "\n"
1105 "== Password reset ==\n"
1106 "Enter a new password below."
1107 msgstr ""
1108 "\n"
1109 "== Återställ lösenord ==\n"
1110 "Skriv in ett nytt lösenord nedanför."
1111
1112 msgid "Lost password"
1113 msgstr "Glömt lösenord"
1114
1115 msgid ""
1116 "\n"
1117 "== Recovering a lost password ==\n"
1118 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
1119 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
1120 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
1121 "used to change your password. The email will also contain further\n"
1122 "instructions."
1123 msgstr ""
1124 "\n"
1125 "== Återställa ett bortglömt lösenord ==\n"
1126 "Om du har glömt ditt lösenord, ange din epost-adress eller ditt\n"
1127 "användarnamn och klicka på '''Eposta mig information om mitt konto'''.\n"
1128 "Du kommer få en epost med en token för återställning av lösenordet som\n"
1129 "du kan använda för att ändra lösenordet. Denna epost kommer även innhålla\n"
1130 "vidare instruktioner."
1131
1132 msgid ""
1133 "\n"
1134 "=== Password reset ===\n"
1135 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
1136 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
1137 msgstr ""
1138 "\n"
1139 "=== Återställning av lösenord ===\n"
1140 "Om du redan har fått epost med en token för återställning, skriv in ditt\n"
1141 "användarnamn, token och ett nytt lösenord (två gångar) nedan."
1142
1143 #, python-format
1144 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
1145 msgstr "Du måste logga in för att använda denna åtgärd: %(action)s."
1146
1147 msgid "Your subscription to this page has been removed."
1148 msgstr "Din prenumeration på den här sidan har avslutats."
1149
1150 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
1151 msgstr "Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!"
1152
1153 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
1154 msgstr ""
1155 "Redigera de reguljära uttrycken för dina prenumerationer i dina "
1156 "inställningar."
1157
1158 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
1159 msgstr "Du måste prenumera för att kunna sluta prenumera."
1160
1161 msgid "Please choose:"
1162 msgstr "Var god välj:"
1163
1164 msgid "Settings"
1165 msgstr "Inställningar"
1166
1167 msgid "Editor"
1168 msgstr "Editor"
1169
1170 msgid "Pages"
1171 msgstr "Sidor"
1172
1173 msgid "Select Author"
1174 msgstr "Välj författare"
1175
1176 msgid "Revert all!"
1177 msgstr "Återgå allt!"
1178
1179 msgid "You are not allowed to use this action."
1180 msgstr "Du får inte använda den här åtgärden."
1181
1182 msgid "No older revisions available!"
1183 msgstr "Inga äldre versioner tillgängliga!"
1184
1185 #, python-format
1186 msgid "Diff for \"%s\""
1187 msgstr "Skillnader för \"%s\""
1188
1189 #, python-format
1190 msgid "Differences between revisions %d and %d"
1191 msgstr "Skillnader mellan versionerna %d och %d"
1192
1193 #, python-format
1194 msgid "(spanning %d versions)"
1195 msgstr "(sträcker sig över %d versioner)"
1196
1197 msgid "Revert to this revision"
1198 msgstr "Återgå till denna version"
1199
1200 msgid "Previous change"
1201 msgstr "Föregående ändring"
1202
1203 msgid "Next change"
1204 msgstr "Nästa ändring"
1205
1206 msgid "No differences found!"
1207 msgstr "Inga skillnader hittades!"
1208
1209 #, python-format
1210 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
1211 msgstr "Sidan sparades %(count)d gånger, dock!"
1212
1213 msgid "(ignoring whitespace)"
1214 msgstr "(ignorerar mellanrum)"
1215
1216 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
1217 msgstr "Ignorera ändringar i mängden blanktecken"
1218
1219 msgid "You must login to add a quicklink."
1220 msgstr "Du måste logga in för att kunna lägga till en snabblänk."
1221
1222 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
1223 msgstr "En snabblänk till den här sidan har lagts till åt dig."
1224
1225 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
1226 msgstr "En snabblänk till den här sidan kunde inte läggas till åt dig."
1227
1228 msgid "You already have a quicklink to this page."
1229 msgstr "Du har redan en snabblänk till den här sidan."
1230
1231 #, python-format
1232 msgid "Full Link List for \"%s\""
1233 msgstr "Full länklista för \"%s\""
1234
1235 #, python-format
1236 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
1237 msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"
1238
1239 #, python-format
1240 msgid ""
1241 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
1242 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
1243 msgstr ""
1244 "Följande %(badwords)d ord kunde inte hittas i ordlistan av %(totalwords)d "
1245 "antal ord s%(localwords)s och de är markerade här under:"
1246
1247 msgid "Add checked words to dictionary"
1248 msgstr "Addera förkryssade ord till ordlistan"
1249
1250 msgid "No spelling errors found!"
1251 msgstr "Inga felstavningar funna!"
1252
1253 msgid "You can't save spelling words."
1254 msgstr "Du kan inte spara stavningsord."
1255
1256 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
1257 msgstr "Du kan inte stavningskontrollera en sida som du inte kan läsa."
1258
1259 msgid "You must login to remove a quicklink."
1260 msgstr "Du måste logga in för att ta bort en snabblänk."
1261
1262 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
1263 msgstr "Din snabblänk till den här sidan har tagits bort."
1264
1265 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
1266 msgstr "Din snabblänk till den här sidan kunde inte tas bort."
1267
1268 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
1269 msgstr "Du måste ha en snabblänk till den här sidan för att ta bort den."
1270
1271 msgid "Revert"
1272 msgstr "Återställ"
1273
1274 msgid "You are not allowed to revert this page!"
1275 msgstr "Du får inte återställa denna sida!"
1276
1277 msgid ""
1278 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
1279 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
1280 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
1281 msgstr ""
1282 "Den aktuella versionen av sidan visades när du valde att återställa. Om du "
1283 "vill återgå till en tidigare version, titta först på just denna och sen välj "
1284 "att återställa till denna (äldre) version igen."
1285
1286 msgid "Optional reason for reverting this page"
1287 msgstr "Skäl till sidas återställande (ej obligatoriskt)"
1288
1289 msgid "Really revert this page?"
1290 msgstr "Återställ den här sidan, är du säker?"
1291
1292 msgid "Wiki Backup"
1293 msgstr "Wiki-säkerhetskopia"
1294
1295 msgid ""
1296 "= Downloading a backup =\n"
1297 "\n"
1298 "Please note:\n"
1299 " * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
1300 "information.\n"
1301 " * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
1302 "complete.\n"
1303 " * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
1304 "problems.\n"
1305 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
1306 "\n"
1307 "To get a backup, just click here:"
1308 msgstr ""
1309 "= Ladda ner en säkerhetskopia =\n"
1310 "Vänligen notera:\n"
1311 " * Spara säkerhetskopior på en säker plats - de innehåller känslig "
1312 "information.\n"
1313 " * Försäkra dig att inställningsvärden backup_* är korrekta och "
1314 "fullständiga.\n"
1315 " * Försäkra dig att det har laddats ner utan problem.\n"
1316 "\n"
1317 "För att få en säkerhetskopia, klicka bara här:"
1318
1319 msgid "Backup"
1320 msgstr "Säkerhetskopiera"
1321
1322 msgid "You are not allowed to do remote backup."
1323 msgstr "Du får inte göra fjärrbackup."
1324
1325 #, python-format
1326 msgid "Unknown backup subaction: %s."
1327 msgstr "Okänd backup-underåtgärd: %s."
1328
1329 msgid "Charts are not available!"
1330 msgstr "Diagram ej tillgängliga!"
1331
1332 msgid "You need to provide a chart type!"
1333 msgstr "Du måste ange en diagramtyp!"
1334
1335 #, python-format
1336 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1337 msgstr "Ogiltig diagramtyp \"%s\"!"
1338
1339 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1340 msgstr "Den här sidan är redan raderad eller existerade aldrig!"
1341
1342 #, python-format
1343 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
1344 msgstr "Ogiltigt filnamn \"%s\"!"
1345
1346 #, python-format
1347 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
1348 msgstr "Bilagan \"%(target)s\" (fjärrnamn \"%(filename)s\") existerar redan."
1349
1350 #, python-format
1351 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1352 msgstr "Skapade paketet %s som innehåller sidorna %s."
1353
1354 msgid "Include all attachments?"
1355 msgstr "Inkludera alla bilagor?"
1356
1357 msgid "Package pages"
1358 msgstr "Paketsidor"
1359
1360 msgid "Package name"
1361 msgstr "Paketnamn"
1362
1363 msgid "List of page names - separated by a comma"
1364 msgstr "Lista på sidnamn - separerade med komma"
1365
1366 #, python-format
1367 msgid "No pages like \"%s\"!"
1368 msgstr "Inga sidor liknar \"%s\"!"
1369
1370 msgid "Rename Page"
1371 msgstr "Byt namn på sida"
1372
1373 msgid "Rename all /subpages too?"
1374 msgstr "Döp om alla /undersidor också?"
1375
1376 msgid "New name"
1377 msgstr "Nytt namn"
1378
1379 msgid "Optional reason for the renaming"
1380 msgstr "Skäl till namnbyte (ej obligatoriskt)"
1381
1382 msgid "Really rename this page?"
1383 msgstr "Döpa om den här sidan, är du säker?"
1384
1385 msgid "Copy Page"
1386 msgstr "Kopiera sida"
1387
1388 msgid "Copy all /subpages too?"
1389 msgstr "Kopiera även alla /undersidor?"
1390
1391 msgid "Optional reason for the copying"
1392 msgstr "Skäl för kopiering (ej obligatoriskt)"
1393
1394 msgid "Really copy this page?"
1395 msgstr "Kopiera den här sidan, är du säker?"
1396
1397 msgid "General Information"
1398 msgstr "Översiktlig information"
1399
1400 #, python-format
1401 msgid "Page size: %d"
1402 msgstr "Sidstorlek: %d"
1403
1404 msgid "SHA digest of this page's content is:"
1405 msgstr "SHA-checksumman för den här sidans innehåll är:"
1406
1407 msgid "The following users subscribed to this page:"
1408 msgstr "Följande användare prenumerar på den här sidan:"
1409
1410 msgid "This page links to the following pages:"
1411 msgstr "Den här sidan länkar till följande sidor:"
1412
1413 msgid "Date"
1414 msgstr "Datum"
1415
1416 msgid "Size"
1417 msgstr "Storlek"
1418
1419 msgid "Diff"
1420 msgstr "Ändringar"
1421
1422 msgid "Comment"
1423 msgstr "Kommentar"
1424
1425 msgid "view"
1426 msgstr "visa"
1427
1428 msgid "to previous"
1429 msgstr "till föregående"
1430
1431 #, python-format
1432 msgid "Revert to revision %(rev)d."
1433 msgstr "Återgå till version %(rev)d."
1434
1435 #, python-format
1436 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
1437 msgstr "Bytt namn från '%(oldpagename)s'."
1438
1439 msgid "edit"
1440 msgstr "ändra"
1441
1442 msgid "get"
1443 msgstr "hämta"
1444
1445 msgid "del"
1446 msgstr "radera"
1447
1448 msgid "N/A"
1449 msgstr "Ej tillgänglig"
1450
1451 msgid "Revision History"
1452 msgstr "Revisionshistorik"
1453
1454 msgid "No log entries found."
1455 msgstr "Inga loggposter hittades."
1456
1457 #, python-format
1458 msgid "Info for \"%s\""
1459 msgstr "Info om \"%s\""
1460
1461 #, python-format
1462 msgid "Show \"%(title)s\""
1463 msgstr "Visa \"%(title)s\""
1464
1465 msgid "General Page Infos"
1466 msgstr "Översiktlig information"
1467
1468 msgid "Page hits and edits"
1469 msgstr "Sidträffar och ändringar"
1470
1471 msgid "Do it."
1472 msgstr "Gör det."
1473
1474 #, python-format
1475 msgid "Execute action %(actionname)s?"
1476 msgstr "Utför åtgärd %(actionname)s?"
1477
1478 #, python-format
1479 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
1480 msgstr "Åtgärd %(actionname)s är exkluderad i den här wikin!"
1481
1482 #, python-format
1483 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
1484 msgstr "Du får inte använda åtgärden %(actionname)s på den här sidan!"
1485
1486 #, python-format
1487 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
1488 msgstr ""
1489 "Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att utföra åtgärd %"
1490 "(actionname)s!"
1491
1492 #, python-format
1493 msgid "[%d attachments]"
1494 msgstr "[%d bilagor]"
1495
1496 #, python-format
1497 msgid ""
1498 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
1499 "page."
1500 msgstr ""
1501 "Det finns <a href=\"%(link)s\">%(count)s bifogade filer(s)</a> lagrade på "
1502 "den här sidan."
1503
1504 msgid "Filename of attachment not specified!"
1505 msgstr "Filnamnet för bilagan ej angivet!"
1506
1507 #, python-format
1508 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
1509 msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" existerar inte!"
1510
1511 msgid ""
1512 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
1513 "as shown below in the list of files. \n"
1514 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
1515 "since this is subject to change and can break easily."
1516 msgstr ""
1517 "För att referera till bilagor på en sida, använd '''{{{attachment:"
1518 "filename}}}''', \n"
1519 "som visas nedan i listan av filer. \n"
1520 "Använd '''INTE''' {{{[get]}}} länkens URL, \n"
1521 "eftersom den inte är permanent och kan ändras."
1522
1523 msgid "move"
1524 msgstr "flytta"
1525
1526 msgid "unzip"
1527 msgstr "packa upp"
1528
1529 msgid "install"
1530 msgstr "installera"
1531
1532 #, python-format
1533 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
1534 msgstr "Inga bifogade filer på %(pagename)s"
1535
1536 msgid "Edit drawing"
1537 msgstr "Redigera teckning"
1538
1539 msgid "New Attachment"
1540 msgstr "Ny bilaga"
1541
1542 msgid "File to upload"
1543 msgstr "Fil att ladda upp"
1544
1545 msgid "Rename to"
1546 msgstr "Byt namn till"
1547
1548 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
1549 msgstr "Skriv över existerande bilaga med samma namn"
1550
1551 msgid "Upload"
1552 msgstr "Ladda upp"
1553
1554 msgid "Attached Files"
1555 msgstr "Bifogade filer"
1556
1557 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1558 msgstr "Du får inte bifoga en fil till den här sidan."
1559
1560 #, python-format
1561 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
1562 msgstr "Ogiltig sub-åtgärd för AttachFile: %s"
1563
1564 #, python-format
1565 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1566 msgstr "Bilagor till \"%(pagename)s\""
1567
1568 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
1569 msgstr "TextCha: Fel svar! Gå tillbaka och försök igen..."
1570
1571 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
1572 msgstr "Du får inte skriva över en bilaga på den här sidan."
1573
1574 msgid ""
1575 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1576 "again."
1577 msgstr ""
1578 "Inget filinnehåll. Ta bort icke-ASCII-tecken från filnamnet och försök igen."
1579
1580 #, python-format
1581 msgid ""
1582 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
1583 "saved."
1584 msgstr ""
1585 "Bilagan '%(target)s' (fjärrnamn '%(filename)s') med %(bytes)d byte sparade."
1586
1587 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1588 msgstr "Du får inte spara en teckning på den här sidan."
1589
1590 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1591 msgstr "Du får inte ta bort bilagor från den här sidan."
1592
1593 #, python-format
1594 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1595 msgstr "Bilagan '%(filename)s' raderad."
1596
1597 #, python-format
1598 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
1599 msgstr "Bilagan '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' finns redan."
1600
1601 #, python-format
1602 msgid ""
1603 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
1604 "(new_filename)s'."
1605 msgstr ""
1606 "Bilagan '%(pagename)s/%(filename)s' flyttats till '%(new_pagename)s/%"
1607 "(new_filename)s'."
1608
1609 msgid "Nothing changed"
1610 msgstr "Ingen förändring"
1611
1612 #, python-format
1613 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
1614 msgstr ""
1615 "Sidan '%(new_pagename)s' finns inte eller så har du inte tillräckliga "
1616 "rättigheter."
1617
1618 msgid "Move aborted!"
1619 msgstr "Flytt avbruten!"
1620
1621 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
1622 msgstr ""
1623 "Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att flytta bilagor"
1624
1625 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
1626 msgstr "Du får inte flytta bilagor från den här sidan."
1627
1628 msgid "Move aborted because new page name is empty."
1629 msgstr "Flytt avbruten för att nya namnet är tomt."
1630
1631 #, python-format
1632 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
1633 msgstr "Var god använd ett giltigt filnamn för bilaga '%(filename)s'."
1634
1635 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
1636 msgstr "Flytt avbruten för att bilagans nya namn är tomt."
1637
1638 msgid "Move"
1639 msgstr "Flytta"
1640
1641 msgid "New page name"
1642 msgstr "Nytt sidonamn"
1643
1644 msgid "New attachment name"
1645 msgstr "Ny bilaga för bilaga"
1646
1647 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1648 msgstr "Du får inte hämta bilagor från den här sidan."
1649
1650 msgid "You are not allowed to install files."
1651 msgstr "Du får inte installera filer."
1652
1653 #, python-format
1654 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1655 msgstr "Bilagan '%(filename)s' installerad."
1656
1657 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1658 msgstr "Du får inte packa upp bilagor till den här sidan."
1659
1660 #, python-format
1661 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
1662 msgstr "Filen %(filename)s är inte en .zip-fil."
1663
1664 #, python-format
1665 msgid ""
1666 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
1667 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
1668 "(maxsize_file)d kB)."
1669 msgstr ""
1670 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom några filer i zip-"
1671 "filen är antingen inte i samma mapp eller överskrider maximala filstorleken "
1672 "(%(maxsize_file)d kB)."
1673
1674 #, python-format
1675 msgid ""
1676 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1677 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
1678 msgstr ""
1679 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom det skulle överskrida "
1680 "begränsningen på utrymme per sida (%(size)d kB)."
1681
1682 #, python-format
1683 msgid ""
1684 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1685 "per page attachment count limit (%(count)d)."
1686 msgstr ""
1687 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom det skulle överskrida "
1688 "maxantalet per sida (%(count)d)."
1689
1690 #, python-format
1691 msgid ""
1692 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
1693 "s)."
1694 msgstr "Bilagan '%(filename)s' delvis uppackad (överskrev inte: %(filelist)s)."
1695
1696 #, python-format
1697 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1698 msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" uppackad."
1699
1700 msgid "A severe error occurred:"
1701 msgstr "Ett allvarligt fel uppstod:"
1702
1703 #, python-format
1704 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1705 msgstr "Bilaga \"%(filename)s\""
1706
1707 msgid "Download"
1708 msgstr "Ladda ner"
1709
1710 msgid "Package script:"
1711 msgstr "Paketskript:"
1712
1713 msgid "File Name"
1714 msgstr "Filnamn"
1715
1716 msgid "Modified"
1717 msgstr "Modifierad"
1718
1719 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1720 msgstr "Okänd filtyp, kan inte visa bilagan direkt."
1721
1722 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1723 msgstr "Du får inte se bilagor på den här sidan."
1724
1725 #, python-format
1726 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1727 msgstr "bilaga:%(filename)s för %(pagename)s"
1728
1729 msgid "Delete"
1730 msgstr "Radera"
1731
1732 msgid "Delete all /subpages too?"
1733 msgstr "Radera även alla /undersidor?"
1734
1735 msgid "Optional reason for the deletion"
1736 msgstr "Anledning för borttagande (valfri)"
1737
1738 msgid "Really delete this page?"
1739 msgstr "Radera den här sidan, är du säker?"
1740
1741 #, python-format
1742 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
1743 msgstr "(!) Bara sidor som ändrats sedan '''%s''' visas!"
1744
1745 msgid ""
1746 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
1747 "not considered for the search results!"
1748 msgstr ""
1749 "/!\\ Ändringsdatumet som du skrev in kändes inte igen och tas därför inte "
1750 "hänsyn till i sökresultaten!"
1751
1752 #, python-format
1753 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
1754 msgstr "Var god använd en mer specifik sökterm än {{{\"%s\"}}}"
1755
1756 #, python-format
1757 msgid "Title Search: \"%s\""
1758 msgstr "Titelsökning: \"%s\""
1759
1760 #, python-format
1761 msgid "Advanced Search: \"%s\""
1762 msgstr "Avancerad sökning: \"%s\""
1763
1764 #, python-format
1765 msgid "Full Text Search: \"%s\""
1766 msgstr "Fulltextsökning: \"%s\""
1767
1768 #, python-format
1769 msgid ""
1770 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
1771 "for more information."
1772 msgstr ""
1773 "Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} är ogiltig. Var god se HelpOnSearching "
1774 "för mer information."
1775
1776 #, python-format
1777 msgid ""
1778 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
1779 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
1780 msgstr ""
1781 "Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} ledde inte till några resultat. Var god "
1782 "ändra vissa termer och se HelpOnSearching för mer information.%s"
1783
1784 msgid "(!) Consider performing a"
1785 msgstr "(!) Överväg utföra en"
1786
1787 msgid "full-text search with your search terms"
1788 msgstr "fulltextsökning med dina söktermer"
1789
1790 msgid ""
1791 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
1792 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
1793 msgstr ""
1794 "(!) Du utför en titelsökning som kanske inte innehåller alla relaterade "
1795 "resultat för din förfrågan i denna wiki. <<BR>>"
1796
1797 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
1798 msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning med dina sökord!"
1799
1800 msgid "Please log in first."
1801 msgstr "Var god logga in först."
1802
1803 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
1804 msgstr "Var god skapa en hemsida innan du skapar övriga sidor."
1805
1806 #, python-format
1807 msgid ""
1808 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
1809 "here.\n"
1810 "\n"
1811 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
1812 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
1813 "\n"
1814 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
1815 "page.\n"
1816 "\n"
1817 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
1818 "page\n"
1819 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
1820 "creating\n"
1821 "the group pages.\n"
1822 "\n"
1823 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
1824 "group:'''||\n"
1825 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
1826 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
1827 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
1828 "(username)s/ReadGroup]]||\n"
1829 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
1830 "(username)s only||\n"
1831 "\n"
1832 msgstr ""
1833 "Du kan lägga till undersidor till din redan existerande hemsida här.\n"
1834 "\n"
1835 "Du kan välja hur öppen dessa sidor ska vara för andra läsare och "
1836 "skribenter.\n"
1837 "Åtkomst bestäms av medlemskap i motsvarande gruppsida.\n"
1838 "\n"
1839 "Ange undersidans namn och tryck på knappen för att skapa en ny sida.\n"
1840 "\n"
1841 "Innan du skapar åtkomstskyddade sidor, se till att motsvarande gruppsida\n"
1842 "existerar och har rätt medlemmar angivna. Använd HemsidaGruppMall för\n"
1843 "att skapa gruppsidor.\n"
1844 "\n"
1845 "||'''Lägg till en ny personlig sida:'''||'''Relaterad "
1846 "åtkomstlistgrupp:'''||\n"
1847 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,läs- och skrivbar sida,%(username)"
1848 "s)>>||[%(username)s/ReadWriteGroup]||\n"
1849 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,endast läsbar sida,%(username)s)>>||[%"
1850 "(username)s/ReadGroup]||\n"
1851 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privat sida,%(username)s)>>||%"
1852 "(username)s only||\n"
1853 "\n"
1854
1855 msgid "MyPages management"
1856 msgstr "Hantering av MinaSidor"
1857
1858 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
1859 msgstr "Bara administratorn får använda den här åtgärden."
1860
1861 #, python-format
1862 msgid "Subscribe users to the page %s"
1863 msgstr "Teckna en prenumeration på sidan %s åt användarna"
1864
1865 msgid "Enter user names (comma separated):"
1866 msgstr "Skriv användarnamnen (avgränsa med komma):"
1867
1868 #, python-format
1869 msgid "Subscribed for %s:"
1870 msgstr "Prenumererar på %s:"
1871
1872 msgid "Not a user:"
1873 msgstr "Inte en användare:"
1874
1875 msgid "You are not allowed to perform this action."
1876 msgstr "Du får inte utföra den här åtgärden."
1877
1878 #, python-format
1879 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1880 msgstr "Exakt en sida som liknar \"%s\" funnen, dirigerar om till sidan."
1881
1882 #, python-format
1883 msgid "Pages like \"%s\""
1884 msgstr "Sidor som liknar \"%s\""
1885
1886 #, python-format
1887 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1888 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s för \"%(title)s\""
1889
1890 msgid "You are now logged out."
1891 msgstr "Du är nu utloggad."
1892
1893 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
1894 msgstr "Du får inte prenumerera på en sida du inte kan läsa."
1895
1896 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
1897 msgstr "Den här wikin har inte hantering av mail/Jabber påslagen."
1898
1899 msgid "You must log in to use subscriptions."
1900 msgstr "Du måste logga in för att kunna prenumerera på sidor."
1901
1902 msgid ""
1903 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
1904 "subscriptions."
1905 msgstr ""
1906 "Ange din epostadress eller Jabber-ID i AnvändarInställningar för att kunna "
1907 "prenumerera på sidor."
1908
1909 msgid "You are already subscribed to this page."
1910 msgstr "Du prenumerar redan på den här sidan."
1911
1912 msgid "You have been subscribed to this page."
1913 msgstr "Du prenumerar nu på den här sidan."
1914
1915 msgid "You could not get subscribed to this page."
1916 msgstr "Du kunde inte prenumerar på den här sidan."
1917
1918 #, python-format
1919 msgid "Rolled back changes to the page %s."
1920 msgstr "Återställde ändringar till sidan %s."
1921
1922 msgid "Exception while calling rollback function:"
1923 msgstr "Fel i återställnings-funktionen:"
1924
1925 msgid ""
1926 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
1927 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
1928 "by the particular administrators."
1929 msgstr ""
1930 "Var god skriv in lösenordet av ditt konto hos den andra wikin. <<BR>> /!\\ "
1931 "Du borde lita på båda wikis eftersom lösenordet kan i princip läsasav "
1932 "administratörerna."
1933
1934 msgid "Operation was canceled."
1935 msgstr "Funktionen avbröts."
1936
1937 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
1938 msgstr "De enda riktningar som stöds är BÅDA och NER."
1939
1940 msgid ""
1941 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
1942 "be able to use this action."
1943 msgstr ""
1944 "Var god ge ett interwikinamn i din wikiconfig (se HjälpMedAnpassning) för "
1945 "att kunna använda denna funktion."
1946
1947 msgid ""
1948 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
1949 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
1950 msgstr ""
1951 "Fel parameter. Var god ge åtminstånde ''remoteWiki'' parametern. Mer hjälp "
1952 "finns i HelpOnSynchronisation."
1953
1954 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
1955 msgstr "Känner inte igen ''remoteWiki''."
1956
1957 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
1958 msgstr "Synkronisering avslutat. Se nere för statusmeddelandena."
1959
1960 msgid "Synchronisation started -"
1961 msgstr "Synkronisering startat -"
1962
1963 #, python-format
1964 msgid ""
1965 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
1966 "process."
1967 msgstr ""
1968 "Fick en lista med %s lokala och %s avlägsna sidor. Detta ger %s sidor att "
1969 "bearbeta"
1970
1971 #, python-format
1972 msgid "After filtering: %s pages"
1973 msgstr "Efter filtrering: %s sidor"
1974
1975 #, python-format
1976 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
1977 msgstr ""
1978 "Hoppade över sidan %s p.g.a. brist på skrivrättigheter till lokala sidan."
1979
1980 #, python-format
1981 msgid "Deleted page %s locally."
1982 msgstr "Tog bort sidan %s lokalt."
1983
1984 #, python-format
1985 msgid "Error while deleting page %s locally:"
1986 msgstr "Fel under borttagandet av lokala sidan %s:"
1987
1988 #, python-format
1989 msgid "Deleted page %s remotely."
1990 msgstr "Tog bort avlägsna sidan %s."
1991
1992 #, python-format
1993 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
1994 msgstr "Fel under borttagandet av avlägsna sidan %s:"
1995
1996 #, python-format
1997 msgid ""
1998 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
1999 "Please delete it in one of both wikis and try again."
2000 msgstr ""
2001 "Posten %s kan inte bli förenat automatiskt för den har ändrats i båda wikis. "
2002 "Var god och ta bort den i en av båda wikis och försök igen."
2003
2004 #, python-format
2005 msgid ""
2006 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
2007 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
2008 msgstr ""
2009 "Posten %s har olika mimetyper i båda wikis och kan inte förenas. Var god och "
2010 "ta bort den i en av båda wikis och försök igen."
2011
2012 #, python-format
2013 msgid ""
2014 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
2015 "full synchronisation history is lost for this page."
2016 msgstr ""
2017 "%s har döpts om lokalt. Detta är inte implemenerat ännu. Därför har hela "
2018 "synkronisationshistoria till denna sida förlorats."
2019
2020 #, python-format
2021 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
2022 msgstr "Synkroniserar sidan %s med sidan %s på avlägsna sidan ..."
2023
2024 #, python-format
2025 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
2026 msgstr "Sidan %s har tagits bort på avlägsna sidan men ändrats lokalt."
2027
2028 #, python-format
2029 msgid ""
2030 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
2031 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
2032 msgstr ""
2033 "Sidan %s kunde inte synkroniseras. Den har döpts om på avlägsna sidan. Detta "
2034 "stöds inte ännu. Du vill nog ta bort en av de två sidor för att synkronisera."
2035
2036 #, python-format
2037 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
2038 msgstr ""
2039 "Hoppade över sidan %s pga en olöst konflikt på avlägsna sidan eller lokalt."
2040
2041 #, python-format
2042 msgid ""
2043 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
2044 "the page %s."
2045 msgstr ""
2046 "Detta är den första synkroniseringen för sidan %s mellan den lokala och den "
2047 "avlägsna wikin."
2048
2049 #, python-format
2050 msgid ""
2051 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
2052 "page in the remote wiki."
2053 msgstr ""
2054 "Sidan %s kunde inte förenas för att du får inte ändra den i den avlägsna "
2055 "wikin."
2056
2057 #, python-format
2058 msgid "Page %s successfully merged."
2059 msgstr "Sidan %s förenades korrekt."
2060
2061 #, python-format
2062 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
2063 msgstr "Sidan %s innehåller konflikter som infördes i den avlägsna wikin."
2064
2065 #, python-format
2066 msgid "Page %s merged with conflicts."
2067 msgstr "Sidan %s förenat med konflikter."
2068
2069 msgid "Load"
2070 msgstr "Ladda"
2071
2072 msgid "Pagename not specified!"
2073 msgstr "Sidnamn ej angivet!"
2074
2075 msgid "Upload page content"
2076 msgstr "Ladda upp sidinnehåll"
2077
2078 msgid ""
2079 "You can upload content for the page named below. If you change the page "
2080 "name, you can also upload content for another page. If the page name is "
2081 "empty, we derive the page name from the file name."
2082 msgstr ""
2083 "Du kan ladda upp innehåll för sidan som anges nedan. Om du döper om sidan "
2084 "kan du även ladda upp innehåll för en annan sida. Om sidnamnet är tom "
2085 "bestämsden utgående från filens namn."
2086
2087 msgid "File to load page content from"
2088 msgstr "Fil för att ladda sidinnehåll ifrån"
2089
2090 msgid "Page Name"
2091 msgstr "Sidnamn"
2092
2093 msgid ""
2094 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
2095 msgstr "Kan inte skapa en ny sida utan ett sidnamn. Var god ange ett sidnamn."
2096
2097 #, python-format
2098 msgid "Local Site Map for \"%s\""
2099 msgstr "Lokal Sajtkarta för \"%s\""
2100
2101 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
2102 msgstr "Du får inte skapa tilläggssidan."
2103
2104 msgid ""
2105 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
2106 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
2107 "never allow you to enter your password here.\n"
2108 "\n"
2109 "Once you have logged in, simply reload this page."
2110 msgstr ""
2111 "Du bör från hand gå till din OpenID leverantörs wiki\n"
2112 "och logga in innan du kan använda din OpenID. MoinMoin kommer\n"
2113 "aldrig att låta dig skriva in lösenordet här.\n"
2114 "\n"
2115 "När du har loggat in, ladda bara om denna sida."
2116
2117 msgid "OpenID Trust verification"
2118 msgstr "OpenID Trust verification"
2119
2120 #, python-format
2121 msgid "The site %s has asked for your identity."
2122 msgstr "Sidan %s har frågat efter din identitet."
2123
2124 #, python-format
2125 msgid ""
2126 "\n"
2127 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
2128 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
2129 "identity, the site will take care of reversing the\n"
2130 "delegation on its own.)"
2131 msgstr ""
2132 "\n"
2133 "Om du godkänner, kommer sidan som representeras av förtroende-roten nedanför "
2134 "att\n"
2135 "få veta att du har makt över identitets-URL:en %s. (Om du änvänder en "
2136 "ombudsidentitet\n"
2137 "kommer sidan själv se till att ombudet löses upp.)"
2138
2139 msgid "Trust root"
2140 msgstr "Lita på root"
2141
2142 msgid "Identity URL"
2143 msgstr "Identitets-URL"
2144
2145 msgid "Remember decision"
2146 msgstr "Kom ihåg detta val"
2147
2148 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
2149 msgstr "Kom ihåg detta förtroelseval och fråga inte igen"
2150
2151 msgid "Approve"
2152 msgstr "Godkänn"
2153
2154 msgid "Don't approve"
2155 msgstr "Godkänn ej"
2156
2157 msgid "OpenID not served"
2158 msgstr "OpenID levererades inte"
2159
2160 msgid ""
2161 "\n"
2162 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
2163 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
2164 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
2165 "verification."
2166 msgstr ""
2167 "\n"
2168 "Tyvärr har du inte skapat din hemsida än. Därför kan vi inte\n"
2169 "leverera en OpenID för dig. Var god skapa först din hemsida och\n"
2170 "sedan ladda om denna sida eller klicka på knappen nedan för att\n"
2171 "avbryta verifikationen."
2172
2173 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
2174 msgstr ""
2175 "Användarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu..."
2176
2177 msgid "TextCha (required)"
2178 msgstr "TextCha (obligatorisk)"
2179
2180 msgid "Create Profile"
2181 msgstr "Skapa profil"
2182
2183 msgid "Create Account"
2184 msgstr "Skapa konto"
2185
2186 msgid "Views/day"
2187 msgstr "Visningar/dag"
2188
2189 msgid "Edits/day"
2190 msgstr "Redigeringar/dag"
2191
2192 #, python-format
2193 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
2194 msgstr "%(chart_title)s för %(filterpage)s"
2195
2196 msgid ""
2197 "green=view\n"
2198 "red=edit"
2199 msgstr ""
2200 "grön=visa\n"
2201 "röd=ändra"
2202
2203 msgid "date"
2204 msgstr "datum"
2205
2206 msgid "# of hits"
2207 msgstr "# träffar"
2208
2209 msgid "Language"
2210 msgstr "Språk"
2211
2212 msgid "Others"
2213 msgstr "Övriga"
2214
2215 msgid "User agent"
2216 msgstr "Användaragent"
2217
2218 msgid "Distribution of User-Agent Types"
2219 msgstr "Fördelning av \"User-Agent\"-typer"
2220
2221 msgid "Page Size Distribution"
2222 msgstr "Sidstorleksfördelning"
2223
2224 msgid "page size upper bound [bytes]"
2225 msgstr "övre sidstorleksgräns [byte]"
2226
2227 msgid "# of pages of this size"
2228 msgstr "# sidor av den här storleken"
2229
2230 msgid "Line"
2231 msgstr "Linje"
2232
2233 msgid "Deletions are marked like this."
2234 msgstr "Raderingar markeras som den här."
2235
2236 msgid "Additions are marked like this."
2237 msgstr "Bidrag är markerade som den här."
2238
2239 #, python-format
2240 msgid "Unknown action %(action_name)s."
2241 msgstr "Okänd åtgärd %(action_name)s."
2242
2243 #, python-format
2244 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
2245 msgstr "Du får inte göra %(action_name)s på den här sidan."
2246
2247 msgid "Login and try again."
2248 msgstr "Logga in och försök igen."
2249
2250 #, python-format
2251 msgid ""
2252 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
2253 msgstr ""
2254 "Tyvärr, kan inte spara sidan eftersom \"%(content)s\" inte är tillåtet på "
2255 "den här wikin."
2256
2257 msgid "Attachment link"
2258 msgstr "Länk till bilaga"
2259
2260 msgid "Page link"
2261 msgstr "Länk till sida"
2262
2263 msgid "Changed page"
2264 msgstr "Ändrad sida"
2265
2266 msgid "Page changed"
2267 msgstr "Sidan har förändrats"
2268
2269 #, python-format
2270 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
2271 msgstr ""
2272 "[%(sitename)s] %(trivial)suppdatering av \"%(pagename)s\" utförd av %"
2273 "(username)s"
2274
2275 msgid "Trivial "
2276 msgstr "trivial "
2277
2278 #, python-format
2279 msgid ""
2280 "Attachment link: %(attach)s\n"
2281 "Page link: %(page)s\n"
2282 msgstr ""
2283 "Länk till bilagan: %(attach)s\n"
2284 "Länk till sidan: %(page)s\n"
2285
690 msgid "Page has been modified" 2286 msgid "Page has been modified"
691 msgstr "Sidan har ändrats" 2287 msgstr "Sidan har ändrats"
692 2288
693 msgid "Page has been modified in a trivial fashion" 2289 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
694 msgstr "Sidan har ändrats på ett trivialt sätt" 2290 msgstr "Sidan har ändrats på ett trivialt sätt"
713 2309
714 msgid "A new account has been created" 2310 msgid "A new account has been created"
715 msgstr "Ett nytt konto har skapats" 2311 msgstr "Ett nytt konto har skapats"
716 2312
717 #, python-format 2313 #, python-format
718 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
719 msgstr ""
720 "[%(sitename)s] %(trivial)suppdatering av \"%(pagename)s\" utförd av %"
721 "(username)s"
722
723 msgid "Trivial "
724 msgstr "trivial "
725
726 #, python-format
727 msgid ""
728 "Attachment link: %(attach)s\n"
729 "Page link: %(page)s\n"
730 msgstr ""
731 "Länk till bilagan: %(attach)s\n"
732 "Länk till sidan: %(page)s\n"
733
734 #, python-format
735 msgid "" 2314 msgid ""
736 "Dear Wiki user,\n" 2315 "Dear Wiki user,\n"
737 "\n" 2316 "\n"
738 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for " 2317 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
739 "change notification.\n" 2318 "change notification.\n"
795 "follow:\n" 2374 "follow:\n"
796 "\n" 2375 "\n"
797 " User name: %(username)s\n" 2376 " User name: %(username)s\n"
798 " Email address: %(useremail)s" 2377 " Email address: %(useremail)s"
799 msgstr "" 2378 msgstr ""
800 "Hej administrator, en ny användare har just skapats på %(sitename)s\". Detaljer " 2379 "Hej administrator, en ny användare har just skapats på %(sitename)s\". "
801 "följer:\n" 2380 "Detaljer följer:\n"
802 "\n" 2381 "\n"
803 " Användarnamn: %(username)s\n" 2382 " Användarnamn: %(username)s\n"
804 " Epost-adress: %(useremail)s" 2383 " Epost-adress: %(useremail)s"
805 2384
806 #, python-format 2385 #, python-format
823 "Du prenumerar på en wikisida \"%(page_name)s\". En bilaga har lagts till " 2402 "Du prenumerar på en wikisida \"%(page_name)s\". En bilaga har lagts till "
824 "denna sida av %(editor)s. Följande information finns tillgänglig:\n" 2403 "denna sida av %(editor)s. Följande information finns tillgänglig:\n"
825 "Bilagans namn: %(attach_name)s\n" 2404 "Bilagans namn: %(attach_name)s\n"
826 "Bilagans storlek: %(attach_size)s\n" 2405 "Bilagans storlek: %(attach_size)s\n"
827 2406
828 msgid "Attachment link" 2407 msgid ""
829 msgstr "Länk till bilaga" 2408 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
830 2409 ">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
831 msgid "Page link" 2410 "italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
832 msgstr "Länk till sida" 2411 ">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
833 2412 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
834 msgid "Changed page" 2413 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
835 msgstr "Ändrad sida" 2414 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
836 2415 "===== Title 5 =====.\n"
837 msgid "Page changed" 2416 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
838 msgstr "Sidan har förändrats" 2417 "items.\n"
2418 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
2419 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
2420 "\n"
2421 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
2422 msgstr ""
2423 " Emfas:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
2424 ">>'''fetstil'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''kursiv "
2425 "fetstil'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''blandat ''<<Verbatim(**)"
2426 ">>'''''fetstil'''<<Verbatim(**)>> och kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n"
2427 " Horisontell linje:: <<Verbatim(----)>>\n"
2428 " Tvinga radbrytning:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
2429 " Rubriker:: = Rubrik 1 =; == Rubrik 2 ==; === Rubrik 3 ===; ==== Rubrik 4 "
2430 "====; ===== Rubrik 5 =====.\n"
2431 " Listor:: * punkter; ** underpunkter; # numrerade punkter; ## undernumrerade "
2432 "punkter.\n"
2433 " Länkar:: <<Verbatim([[url]])>>; <<Verbatim([[url|länkens text]])>>.\n"
2434 " Tabeller:: |= huvudtext | celltext | mer celltext |;\n"
2435 "\n"
2436 "(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n"
2437
2438 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
2439 msgstr "XSLT-alternativet avstängt, se HjälpMedAnpassning."
2440
2441 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
2442 msgstr "XSLT-konvertering är inte tillgänglig, installera 4suite 1.x."
2443
2444 #, python-format
2445 msgid "%(errortype)s processing error"
2446 msgstr "%(errortype)s processfel"
839 2447
840 msgid "" 2448 msgid ""
841 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')" 2449 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
842 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold " 2450 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
843 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')" 2451 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
868 " Tabeller:: || celltext |||| celltext som sträcker sig över 2 kolumner ||; " 2476 " Tabeller:: || celltext |||| celltext som sträcker sig över 2 kolumner ||; "
869 "inga efterföljande mellanslag är tillåtna efter tabeller och rubriker.\n" 2477 "inga efterföljande mellanslag är tillåtna efter tabeller och rubriker.\n"
870 "\n" 2478 "\n"
871 "(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n" 2479 "(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n"
872 2480
873 #, python-format
874 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
875 msgstr "Förväntade \"%(wanted)s\" efter \"%(key)s\", hittade \"%(token)s\""
876
877 #, python-format
878 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
879 msgstr "Förväntade ett heltal \"%(key)s\" före \"%(token)s\""
880
881 #, python-format
882 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
883 msgstr "Förväntade ett heltal \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\""
884
885 #, python-format
886 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
887 msgstr "Förväntade ett färgvärde \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\""
888
889 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
890 msgstr "XSLT-alternativet avstängt, se HjälpMedAnpassning."
891
892 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
893 msgstr "XSLT-konvertering är inte tillgänglig, installera 4suite 1.x."
894
895 #, python-format
896 msgid "%(errortype)s processing error"
897 msgstr "%(errortype)s processfel"
898
899 msgid "" 2481 msgid ""
900 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils." 2482 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
901 msgstr "" 2483 msgstr ""
902 "Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera Docutils först." 2484 "Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera Docutils först."
903 2485
947 2529
948 #, python-format 2530 #, python-format
949 msgid "**Could not find the referenced page: %s**" 2531 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
950 msgstr "**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**" 2532 msgstr "**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**"
951 2533
952 msgid ""
953 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
954 ">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
955 "italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
956 ">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
957 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
958 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
959 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
960 "===== Title 5 =====.\n"
961 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
962 "items.\n"
963 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
964 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
965 "\n"
966 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
967 msgstr ""
968 " Emfas:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
969 ">>'''fetstil'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''kursiv "
970 "fetstil'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''blandat ''<<Verbatim(**)"
971 ">>'''''fetstil'''<<Verbatim(**)>> och kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n"
972 " Horisontell linje:: <<Verbatim(----)>>\n"
973 " Tvinga radbrytning:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
974 " Rubriker:: = Rubrik 1 =; == Rubrik 2 ==; === Rubrik 3 ===; ==== Rubrik 4 "
975 "====; ===== Rubrik 5 =====.\n"
976 " Listor:: * punkter; ** underpunkter; # numrerade punkter; ## undernumrerade "
977 "punkter.\n"
978 " Länkar:: <<Verbatim([[url]])>>; <<Verbatim([[url|länkens text]])>>.\n"
979 " Tabeller:: |= huvudtext | celltext | mer celltext |;\n"
980 "\n"
981 "(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n"
982
983 msgid "Preferences"
984 msgstr "Inställningar"
985
986 #, python-format
987 msgid ""
988 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
989 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
990 "space between words. Group page name is not allowed."
991 msgstr ""
992 "Ogiltigt användarnamn {{{'%s'}}}.\n"
993 "Namnet kan innehålla vilket alfanumeriskt tecken ur Unicode som helst,\n"
994 "med ett valfritt mellanslag mellan orden. Gruppsidsnamn är inte tillåtna."
995
996 msgid "This user name already belongs to somebody else."
997 msgstr "Det här användarnamnet tillhör redan någon annan."
998
999 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
1000 msgstr "Tomt användarnamn. Var god ange ett användarnamn."
1001
1002 msgid ""
1003 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
1004 "can get it by email."
1005 msgstr ""
1006 "Var god ange din epostadress. Om du förlorar dina inloggningsuppgifter kan "
1007 "du få tillbaka dem via epost."
1008
1009 msgid "This email already belongs to somebody else."
1010 msgstr "Den här epostadressen tillhör redan någon annan."
1011
1012 msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
1013 msgstr "Den här Jabber-IDn tillhör redan någon annan."
1014
1015 #, python-format
1016 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
1017 msgstr "Temat '%(theme_name)s' kunde inte laddas!"
1018
1019 msgid "User preferences saved!"
1020 msgstr "Användarinställningar sparade!"
1021
1022 msgid "Default"
1023 msgstr "Förval"
1024
1025 msgid "the one preferred"
1026 msgstr "den som föredras"
1027
1028 msgid "free choice"
1029 msgstr "valfritt"
1030
1031 msgid "Save"
1032 msgstr "Spara"
1033
1034 msgid "Preferred theme"
1035 msgstr "Önskat tema"
1036
1037 msgid "Editor Preference"
1038 msgstr "Editorns inställningar"
1039
1040 msgid "Editor shown on UI"
1041 msgstr "Editor som visas i gränsittet"
1042
1043 msgid "Time zone"
1044 msgstr "Tidszon"
1045
1046 msgid "Your time is"
1047 msgstr "Din tid är"
1048
1049 msgid "Server time is"
1050 msgstr "Servertiden är"
1051
1052 msgid "Date format"
1053 msgstr "Datumformat"
1054
1055 msgid "Preferred language"
1056 msgstr "Önskat språk"
1057
1058 msgid "General options"
1059 msgstr "Allmänna inställningar"
1060
1061 msgid "Quick links"
1062 msgstr "Snabblänkar"
1063
1064 msgid "Switch user"
1065 msgstr "Byt användare"
1066
1067 msgid "No user selected"
1068 msgstr "Ingen användare vald"
1069
1070 msgid ""
1071 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
1072 "back to your account."
1073 msgstr ""
1074 "Du kan nu ändra inställningarna av det valda användarkontot; logga ut för "
1075 "att komma tillbaka till ditt konto."
1076
1077 msgid "You are the only user."
1078 msgstr "Du är den enda användare."
1079
1080 msgid ""
1081 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
1082 msgstr ""
1083 "Som administrator kan du tillfälligt ta på dig en annan avändares indentitet."
1084
1085 msgid "Select User"
1086 msgstr "Välj användare"
1087
1088 msgid "Change password"
1089 msgstr "Ändra lösenord"
1090
1091 msgid "Passwords don't match!"
1092 msgstr "Lösenorden är inte likadana!"
1093
1094 msgid "Please specify a password!"
1095 msgstr "Var god ange ett lösenord!"
1096
1097 #, python-format
1098 msgid "Password not acceptable: %s"
1099 msgstr "Lösenord ogiltigt: %s"
1100
1101 msgid "Your password has been changed."
1102 msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
1103
1104 msgid "To change your password, enter a new password twice."
1105 msgstr "För att ändra ditt lösenord, skriv in ett nytt två gånger."
1106
1107 msgid "Password repeat"
1108 msgstr "Upprepa lösenord"
1109
1110 msgid "Notification"
1111 msgstr "Meddelande"
1112
1113 msgid "Notification settings saved!"
1114 msgstr "Inställningar för meddelanden sparat!"
1115
1116 msgid "'''Email'''"
1117 msgstr "'''Epost'''"
1118
1119 msgid "'''Jabber'''"
1120 msgstr "'''Jabber'''"
1121
1122 msgid "'''Event type'''"
1123 msgstr "'''Händelsetyp'''"
1124
1125 msgid "Select the events you want to be notified about."
1126 msgstr "Välj händelserna som du vill bli påmint om"
1127
1128 msgid ""
1129 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
1130 "general preferences."
1131 msgstr ""
1132 "Innan du kan få meddelanden, måste du ange ett sätt att kontakta dig i "
1133 "allmänna inställningarna."
1134
1135 msgid "Subscribed events"
1136 msgstr "Prenumererade händelser"
1137
1138 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
1139 msgstr "Prenumererade wikisidor<<BR>>(en regex per rad)"
1140
1141 msgid "OpenID server"
1142 msgstr "OpenID-server"
1143
1144 msgid "The selected websites have been removed."
1145 msgstr "De valda webbsidor har tagits bort."
1146
1147 msgid "Trusted websites"
1148 msgstr "Betrodda webbsidor"
1149
1150 msgid "Remove selected"
1151 msgstr "Ta bort valda"
1152
1153 msgid "OpenID settings"
1154 msgstr "Inställnignar för OpenID"
1155
1156 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
1157 msgstr "Kan inte ta bort alla OpenIDs."
1158
1159 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
1160 msgstr "De valda OpenIDs har tagits bort."
1161
1162 msgid "No OpenID given."
1163 msgstr "Ingen OpenID given."
1164
1165 msgid "OpenID is already present."
1166 msgstr "OpenID finns redan."
1167
1168 msgid "This OpenID is already used for another account."
1169 msgstr "Denna OpenID används redan för ett annat konto."
1170
1171 msgid "OpenID added successfully."
1172 msgstr "OpenID tillagt."
1173
1174 msgid "Current OpenIDs"
1175 msgstr "Nuvarande OpenIDs"
1176
1177 msgid "Add OpenID"
1178 msgstr "Lägg till OpenID"
1179
1180 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
1181 msgstr "Optioner --pages och --search utesluter varandra!"
1182
1183 msgid "You must specify an output file!"
1184 msgstr "Du måste ange en fil för output!"
1185
1186 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
1187 msgstr "Inga sidor angivna med --pages eller --search, antar hela paketet."
1188
1189 msgid "All attachments included into the package."
1190 msgstr "Alla bilagor inkluderade i paketet."
1191
1192 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
1193 msgstr "Filen för output finns redan! Jag är feg och vägrar fortsätta!"
1194
1195 msgid "Username"
1196 msgstr "Användarnamn"
1197
1198 msgid "Member of Groups"
1199 msgstr "Medlem i grupper"
1200
1201 msgid "Email"
1202 msgstr "Epost"
1203
1204 msgid "Jabber"
1205 msgstr "Jabber"
1206
1207 msgid "Action"
1208 msgstr "Åtgärd"
1209
1210 msgid "Disable user"
1211 msgstr "Avaktivera användare"
1212
1213 msgid "Enable user"
1214 msgstr "Aktivera användare"
1215
1216 msgid "disabled"
1217 msgstr "avaktiverad"
1218
1219 msgid "Mail account data"
1220 msgstr "Skicka kontoinformation som epost"
1221
1222 msgid "OpenID"
1223 msgstr "OpenID"
1224
1225 msgid "Login"
1226 msgstr "Logga in"
1227
1228 #, python-format
1229 msgid "Local Site Map for \"%s\""
1230 msgstr "Lokal Sajtkarta för \"%s\""
1231
1232 msgid "Please log in first."
1233 msgstr "Var god logga in först."
1234
1235 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
1236 msgstr "Var god skapa en hemsida innan du skapar övriga sidor."
1237
1238 #, python-format
1239 msgid ""
1240 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
1241 "here.\n"
1242 "\n"
1243 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
1244 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
1245 "\n"
1246 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
1247 "page.\n"
1248 "\n"
1249 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
1250 "page\n"
1251 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
1252 "creating\n"
1253 "the group pages.\n"
1254 "\n"
1255 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
1256 "group:'''||\n"
1257 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
1258 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
1259 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
1260 "(username)s/ReadGroup]]||\n"
1261 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
1262 "(username)s only||\n"
1263 "\n"
1264 msgstr ""
1265 "Du kan lägga till undersidor till din redan existerande hemsida här.\n"
1266 "\n"
1267 "Du kan välja hur öppen dessa sidor ska vara för andra läsare och "
1268 "skribenter.\n"
1269 "Åtkomst bestäms av medlemskap i motsvarande gruppsida.\n"
1270 "\n"
1271 "Ange undersidans namn och tryck på knappen för att skapa en ny sida.\n"
1272 "\n"
1273 "Innan du skapar åtkomstskyddade sidor, se till att motsvarande gruppsida\n"
1274 "existerar och har rätt medlemmar angivna. Använd HemsidaGruppMall för\n"
1275 "att skapa gruppsidor.\n"
1276 "\n"
1277 "||'''Lägg till en ny personlig sida:'''||'''Relaterad "
1278 "åtkomstlistgrupp:'''||\n"
1279 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,läs- och skrivbar sida,%(username)"
1280 "s)>>||[%(username)s/ReadWriteGroup]||\n"
1281 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,endast läsbar sida,%(username)s)>>||[%"
1282 "(username)s/ReadGroup]||\n"
1283 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privat sida,%(username)s)>>||%"
1284 "(username)s only||\n"
1285 "\n"
1286
1287 msgid "MyPages management"
1288 msgstr "Hantering av MinaSidor"
1289
1290 #, python-format
1291 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
1292 msgstr ""
1293 "Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att utföra åtgärd %"
1294 "(actionname)s!"
1295
1296 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
1297 msgstr "TextCha: Fel svar! Gå tillbaka och försök igen..."
1298
1299 #, python-format
1300 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
1301 msgstr "Du måste logga in för att använda denna åtgärd: %(action)s."
1302
1303 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
1304 msgstr "Du får inte prenumerera på en sida du inte kan läsa."
1305
1306 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
1307 msgstr "Den här wikin har inte hantering av mail/Jabber påslagen."
1308
1309 msgid "You must log in to use subscriptions."
1310 msgstr "Du måste logga in för att kunna prenumerera på sidor."
1311
1312 msgid ""
1313 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
1314 "subscriptions."
1315 msgstr ""
1316 "Ange din epostadress eller Jabber-ID i AnvändarInställningar för att kunna "
1317 "prenumerera på sidor."
1318
1319 msgid "You are already subscribed to this page."
1320 msgstr "Du prenumerar redan på den här sidan."
1321
1322 msgid "You have been subscribed to this page."
1323 msgstr "Du prenumerar nu på den här sidan."
1324
1325 msgid "You could not get subscribed to this page."
1326 msgstr "Du kunde inte prenumerar på den här sidan."
1327
1328 msgid ""
1329 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
1330 msgstr "Kan inte skapa en ny sida utan ett sidnamn. Var god ange ett sidnamn."
1331
1332 msgid "Do it."
1333 msgstr "Gör det."
1334
1335 #, python-format
1336 msgid "Execute action %(actionname)s?"
1337 msgstr "Utför åtgärd %(actionname)s?"
1338
1339 #, python-format
1340 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
1341 msgstr "Åtgärd %(actionname)s är exkluderad i den här wikin!"
1342
1343 #, python-format
1344 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
1345 msgstr "Du får inte använda åtgärden %(actionname)s på den här sidan!"
1346
1347 msgid "If this account exists an email was sent."
1348 msgstr "Om detta konto existerar har det skickats en epost."
1349
1350 msgid ""
1351 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
1352 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
1353 msgstr ""
1354 "Den här wikin har inte eposthantering påslagen.\n"
1355 "För att få eposthantering påslagen, kontakta wikins ägare."
1356
1357 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
1358 msgstr "Var god ange en giltig epostadress eller användarnamn!"
1359
1360 msgid "Mail me my account data"
1361 msgstr "Eposta mig information om mitt konto"
1362
1363 msgid "Recovery token"
1364 msgstr "Token för återställning"
1365
1366 msgid "New password"
1367 msgstr "Nytt lösenord"
1368
1369 msgid "New password (repeat)"
1370 msgstr "Nytt lösenord (upprepa)"
1371
1372 msgid "Reset my password"
1373 msgstr "Återställ mitt lösenord"
1374
1375 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
1376 msgstr "Ditt lösenord har ändrats, du kan logga in nu."
1377
1378 msgid "Your token is invalid!"
1379 msgstr "Din token är inte giltig!"
1380
1381 msgid "Password reset"
1382 msgstr "Återställ lösenord"
1383
1384 msgid ""
1385 "\n"
1386 "== Password reset ==\n"
1387 "Enter a new password below."
1388 msgstr ""
1389 "\n"
1390 "== Återställ lösenord ==\n"
1391 "Skriv in ett nytt lösenord nedanför."
1392
1393 msgid "Lost password"
1394 msgstr "Glömt lösenord"
1395
1396 msgid ""
1397 "\n"
1398 "== Recovering a lost password ==\n"
1399 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
1400 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
1401 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
1402 "used to change your password. The email will also contain further\n"
1403 "instructions."
1404 msgstr ""
1405 "\n"
1406 "== Återställa ett bortglömt lösenord ==\n"
1407 "Om du har glömt ditt lösenord, ange din epost-adress eller ditt\n"
1408 "användarnamn och klicka på '''Eposta mig information om mitt konto'''.\n"
1409 "Du kommer få en epost med en token för återställning av lösenordet som\n"
1410 "du kan använda för att ändra lösenordet. Denna epost kommer även innhålla\n"
1411 "vidare instruktioner."
1412
1413 msgid ""
1414 "\n"
1415 "=== Password reset ===\n"
1416 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
1417 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
1418 msgstr ""
1419 "\n"
1420 "=== Återställning av lösenord ===\n"
1421 "Om du redan har fått epost med en token för återställning, skriv in ditt\n"
1422 "användarnamn, token och ett nytt lösenord (två gångar) nedan."
1423
1424 msgid "Wiki Backup"
1425 msgstr "Wiki-säkerhetskopia"
1426
1427 msgid ""
1428 "= Downloading a backup =\n"
1429 "\n"
1430 "Please note:\n"
1431 " * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
1432 "information.\n"
1433 " * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
1434 "complete.\n"
1435 " * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
1436 "problems.\n"
1437 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
1438 "\n"
1439 "To get a backup, just click here:"
1440 msgstr ""
1441 "= Ladda ner en säkerhetskopia =\n"
1442 "Vänligen notera:\n"
1443 " * Spara säkerhetskopior på en säker plats - de innehåller känslig "
1444 "information.\n"
1445 " * Försäkra dig att inställningsvärden backup_* är korrekta och "
1446 "fullständiga.\n"
1447 " * Försäkra dig att det har laddats ner utan problem.\n"
1448 "\n"
1449 "För att få en säkerhetskopia, klicka bara här:"
1450
1451 msgid "Backup"
1452 msgstr "Säkerhetskopiera"
1453
1454 msgid "You are not allowed to do remote backup."
1455 msgstr "Du får inte göra fjärrbackup."
1456
1457 #, python-format
1458 msgid "Unknown backup subaction: %s."
1459 msgstr "Okänd backup-underåtgärd: %s."
1460
1461 msgid "You must login to add a quicklink."
1462 msgstr "Du måste logga in för att kunna lägga till en snabblänk."
1463
1464 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
1465 msgstr "En snabblänk till den här sidan har lagts till åt dig."
1466
1467 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
1468 msgstr "En snabblänk till den här sidan kunde inte läggas till åt dig."
1469
1470 msgid "You already have a quicklink to this page."
1471 msgstr "Du har redan en snabblänk till den här sidan."
1472
1473 msgid "You need to provide a chart type!"
1474 msgstr "Du måste ange en diagramtyp!"
1475
1476 #, python-format
1477 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1478 msgstr "Ogiltig diagramtyp \"%s\"!"
1479
1480 msgid "Load"
1481 msgstr "Ladda"
1482
1483 msgid "Pagename not specified!"
1484 msgstr "Sidnamn ej angivet!"
1485
1486 msgid "Upload page content"
1487 msgstr "Ladda upp sidinnehåll"
1488
1489 msgid ""
1490 "You can upload content for the page named below. If you change the page "
1491 "name, you can also upload content for another page. If the page name is "
1492 "empty, we derive the page name from the file name."
1493 msgstr ""
1494 "Du kan ladda upp innehåll för sidan som anges nedan. Om du döper om sidan "
1495 "kan du även ladda upp innehåll för en annan sida. Om sidnamnet är tom "
1496 "bestämsden utgående från filens namn."
1497
1498 msgid "File to load page content from"
1499 msgstr "Fil för att ladda sidinnehåll ifrån"
1500
1501 msgid "Comment"
1502 msgstr "Kommentar"
1503
1504 msgid "Page Name"
1505 msgstr "Sidnamn"
1506
1507 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
1508 msgstr "Du får inte skapa tilläggssidan."
1509
1510 msgid "You must login to remove a quicklink."
1511 msgstr "Du måste logga in för att ta bort en snabblänk."
1512
1513 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
1514 msgstr "Din snabblänk till den här sidan har tagits bort."
1515
1516 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
1517 msgstr "Din snabblänk till den här sidan kunde inte tas bort."
1518
1519 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
1520 msgstr "Du måste ha en snabblänk till den här sidan för att ta bort den."
1521
1522 #, python-format
1523 msgid "[%d attachments]"
1524 msgstr "[%d bilagor]"
1525
1526 #, python-format
1527 msgid ""
1528 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
1529 "page."
1530 msgstr ""
1531 "Det finns <a href=\"%(link)s\">%(count)s bifogade filer(s)</a> lagrade på "
1532 "den här sidan."
1533
1534 msgid "Filename of attachment not specified!"
1535 msgstr "Filnamnet för bilagan ej angivet!"
1536
1537 #, python-format
1538 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
1539 msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" existerar inte!"
1540
1541 msgid ""
1542 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
1543 "as shown below in the list of files. \n"
1544 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
1545 "since this is subject to change and can break easily."
1546 msgstr ""
1547 "För att referera till bilagor på en sida, använd '''{{{attachment:"
1548 "filename}}}''', \n"
1549 "som visas nedan i listan av filer. \n"
1550 "Använd '''INTE''' {{{[get]}}} länkens URL, \n"
1551 "eftersom den inte är permanent och kan ändras."
1552
1553 msgid "del"
1554 msgstr "radera"
1555
1556 msgid "move"
1557 msgstr "flytta"
1558
1559 msgid "get"
1560 msgstr "hämta"
1561
1562 msgid "edit"
1563 msgstr "ändra"
1564
1565 msgid "view"
1566 msgstr "visa"
1567
1568 msgid "unzip"
1569 msgstr "packa upp"
1570
1571 msgid "install"
1572 msgstr "installera"
1573
1574 #, python-format
1575 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
1576 msgstr "Inga bifogade filer på %(pagename)s"
1577
1578 msgid "Edit drawing"
1579 msgstr "Redigera teckning"
1580
1581 msgid "New Attachment"
1582 msgstr "Ny bilaga"
1583
1584 msgid "File to upload"
1585 msgstr "Fil att ladda upp"
1586
1587 msgid "Rename to"
1588 msgstr "Byt namn till"
1589
1590 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
1591 msgstr "Skriv över existerande bilaga med samma namn"
1592
1593 msgid "Upload"
1594 msgstr "Ladda upp"
1595
1596 msgid "Attached Files"
1597 msgstr "Bifogade filer"
1598
1599 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1600 msgstr "Du får inte bifoga en fil till den här sidan."
1601
1602 #, python-format
1603 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
1604 msgstr "Ogiltig sub-åtgärd för AttachFile: %s"
1605
1606 #, python-format
1607 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1608 msgstr "Bilagor till \"%(pagename)s\""
1609
1610 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
1611 msgstr "Du får inte skriva över en bilaga på den här sidan."
1612
1613 msgid ""
1614 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1615 "again."
1616 msgstr ""
1617 "Inget filinnehåll. Ta bort icke-ASCII-tecken från filnamnet och försök igen."
1618
1619 #, python-format
1620 msgid ""
1621 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
1622 "saved."
1623 msgstr ""
1624 "Bilagan '%(target)s' (fjärrnamn '%(filename)s') med %(bytes)d byte sparade."
1625
1626 #, python-format
1627 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
1628 msgstr "Bilagan \"%(target)s\" (fjärrnamn \"%(filename)s\") existerar redan."
1629
1630 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1631 msgstr "Du får inte spara en teckning på den här sidan."
1632
1633 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1634 msgstr "Du får inte ta bort bilagor från den här sidan."
1635
1636 #, python-format
1637 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1638 msgstr "Bilagan '%(filename)s' raderad."
1639
1640 #, python-format
1641 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
1642 msgstr "Bilagan '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' finns redan."
1643
1644 #, python-format
1645 msgid ""
1646 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
1647 "(new_filename)s'."
1648 msgstr ""
1649 "Bilagan '%(pagename)s/%(filename)s' flyttats till '%(new_pagename)s/%"
1650 "(new_filename)s'."
1651
1652 msgid "Nothing changed"
1653 msgstr "Ingen förändring"
1654
1655 #, python-format
1656 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
1657 msgstr ""
1658 "Sidan '%(new_pagename)s' finns inte eller så har du inte tillräckliga "
1659 "rättigheter."
1660
1661 msgid "Move aborted!"
1662 msgstr "Flytt avbruten!"
1663
1664 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
1665 msgstr ""
1666 "Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att flytta bilagor"
1667
1668 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
1669 msgstr "Du får inte flytta bilagor från den här sidan."
1670
1671 msgid "Move aborted because new page name is empty."
1672 msgstr "Flytt avbruten för att nya namnet är tomt."
1673
1674 #, python-format
1675 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
1676 msgstr "Var god använd ett giltigt filnamn för bilaga '%(filename)s'."
1677
1678 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
1679 msgstr "Flytt avbruten för att bilagans nya namn är tomt."
1680
1681 msgid "Move"
1682 msgstr "Flytta"
1683
1684 msgid "New page name"
1685 msgstr "Nytt sidonamn"
1686
1687 msgid "New attachment name"
1688 msgstr "Ny bilaga för bilaga"
1689
1690 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1691 msgstr "Du får inte hämta bilagor från den här sidan."
1692
1693 msgid "You are not allowed to install files."
1694 msgstr "Du får inte installera filer."
1695
1696 #, python-format
1697 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1698 msgstr "Bilagan '%(filename)s' installerad."
1699
1700 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1701 msgstr "Du får inte packa upp bilagor till den här sidan."
1702
1703 #, python-format
1704 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
1705 msgstr "Filen %(filename)s är inte en .zip-fil."
1706
1707 #, python-format
1708 msgid ""
1709 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
1710 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
1711 "(maxsize_file)d kB)."
1712 msgstr ""
1713 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom några filer i zip-"
1714 "filen är antingen inte i samma mapp eller överskrider maximala filstorleken "
1715 "(%(maxsize_file)d kB)."
1716
1717 #, python-format
1718 msgid ""
1719 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1720 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
1721 msgstr ""
1722 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom det skulle överskrida "
1723 "begränsningen på utrymme per sida (%(size)d kB)."
1724
1725 #, python-format
1726 msgid ""
1727 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1728 "per page attachment count limit (%(count)d)."
1729 msgstr ""
1730 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom det skulle överskrida "
1731 "maxantalet per sida (%(count)d)."
1732
1733 #, python-format
1734 msgid ""
1735 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
1736 "s)."
1737 msgstr "Bilagan '%(filename)s' delvis uppackad (överskrev inte: %(filelist)s)."
1738
1739 #, python-format
1740 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1741 msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" uppackad."
1742
1743 msgid "A severe error occurred:"
1744 msgstr "Ett allvarligt fel uppstod:"
1745
1746 #, python-format
1747 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1748 msgstr "Bilaga \"%(filename)s\""
1749
1750 msgid "Download"
1751 msgstr "Ladda ner"
1752
1753 msgid "Package script:"
1754 msgstr "Paketskript:"
1755
1756 msgid "File Name"
1757 msgstr "Filnamn"
1758
1759 msgid "Modified"
1760 msgstr "Modifierad"
1761
1762 msgid "Size"
1763 msgstr "Storlek"
1764
1765 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1766 msgstr "Okänd filtyp, kan inte visa bilagan direkt."
1767
1768 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1769 msgstr "Du får inte se bilagor på den här sidan."
1770
1771 #, python-format
1772 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1773 msgstr "bilaga:%(filename)s för %(pagename)s"
1774
1775 #, python-format
1776 msgid "Full Link List for \"%s\""
1777 msgstr "Full länklista för \"%s\""
1778
1779 #, python-format
1780 msgid "Subscribe users to the page %s"
1781 msgstr "Teckna en prenumeration på sidan %s åt användarna"
1782
1783 msgid "Enter user names (comma separated):"
1784 msgstr "Skriv användarnamnen (avgränsa med komma):"
1785
1786 #, python-format
1787 msgid "Subscribed for %s:"
1788 msgstr "Prenumererar på %s:"
1789
1790 msgid "Not a user:"
1791 msgstr "Inte en användare:"
1792
1793 msgid "You are not allowed to perform this action."
1794 msgstr "Du får inte utföra den här åtgärden."
1795
1796 msgid "You are not allowed to use this action."
1797 msgstr "Du får inte använda den här åtgärden."
1798
1799 msgid "Rename Page"
1800 msgstr "Byt namn på sida"
1801
1802 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1803 msgstr "Den här sidan är redan raderad eller existerade aldrig!"
1804
1805 msgid "Rename all /subpages too?"
1806 msgstr "Döp om alla /undersidor också?"
1807
1808 msgid "New name"
1809 msgstr "Nytt namn"
1810
1811 msgid "Optional reason for the renaming"
1812 msgstr "Skäl till namnbyte (ej obligatoriskt)"
1813
1814 msgid "Really rename this page?"
1815 msgstr "Döpa om den här sidan, är du säker?"
1816
1817 #, python-format
1818 msgid "No pages like \"%s\"!"
1819 msgstr "Inga sidor liknar \"%s\"!"
1820
1821 #, python-format
1822 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1823 msgstr "Exakt en sida som liknar \"%s\" funnen, dirigerar om till sidan."
1824
1825 #, python-format
1826 msgid "Pages like \"%s\""
1827 msgstr "Sidor som liknar \"%s\""
1828
1829 #, python-format
1830 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1831 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s för \"%(title)s\""
1832
1833 #, python-format
1834 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
1835 msgstr "Ogiltigt filnamn \"%s\"!"
1836
1837 #, python-format
1838 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1839 msgstr "Skapade paketet %s som innehåller sidorna %s."
1840
1841 msgid "Include all attachments?"
1842 msgstr "Inkludera alla bilagor?"
1843
1844 msgid "Package pages"
1845 msgstr "Paketsidor"
1846
1847 msgid "Package name"
1848 msgstr "Paketnamn"
1849
1850 msgid "List of page names - separated by a comma"
1851 msgstr "Lista på sidnamn - separerade med komma"
1852
1853 msgid "Delete"
1854 msgstr "Radera"
1855
1856 msgid "Delete all /subpages too?"
1857 msgstr "Radera även alla /undersidor?"
1858
1859 msgid "Optional reason for the deletion"
1860 msgstr "Anledning för borttagande (valfri)"
1861
1862 msgid "Really delete this page?"
1863 msgstr "Radera den här sidan, är du säker?"
1864
1865 msgid "You are now logged out."
1866 msgstr "Du är nu utloggad."
1867
1868 #, python-format
1869 msgid "Rolled back changes to the page %s."
1870 msgstr "Återställde ändringar till sidan %s."
1871
1872 msgid "Exception while calling rollback function:"
1873 msgstr "Fel i återställnings-funktionen:"
1874
1875 msgid ""
1876 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
1877 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
1878 "by the particular administrators."
1879 msgstr ""
1880 "Var god skriv in lösenordet av ditt konto hos den andra wikin. <<BR>> /!\\ "
1881 "Du borde lita på båda wikis eftersom lösenordet kan i princip läsasav "
1882 "administratörerna."
1883
1884 msgid "Operation was canceled."
1885 msgstr "Funktionen avbröts."
1886
1887 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
1888 msgstr "De enda riktningar som stöds är BÅDA och NER."
1889
1890 msgid ""
1891 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
1892 "be able to use this action."
1893 msgstr ""
1894 "Var god ge ett interwikinamn i din wikiconfig (se HjälpMedAnpassning) för "
1895 "att kunna använda denna funktion."
1896
1897 msgid ""
1898 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
1899 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
1900 msgstr ""
1901 "Fel parameter. Var god ge åtminstånde ''remoteWiki'' parametern. Mer hjälp "
1902 "finns i HelpOnSynchronisation."
1903
1904 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
1905 msgstr "Känner inte igen ''remoteWiki''."
1906
1907 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
1908 msgstr "Synkronisering avslutat. Se nere för statusmeddelandena."
1909
1910 msgid "Synchronisation started -"
1911 msgstr "Synkronisering startat -"
1912
1913 #, python-format
1914 msgid ""
1915 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
1916 "process."
1917 msgstr ""
1918 "Fick en lista med %s lokala och %s avlägsna sidor. Detta ger %s sidor att "
1919 "bearbeta"
1920
1921 #, python-format
1922 msgid "After filtering: %s pages"
1923 msgstr "Efter filtrering: %s sidor"
1924
1925 #, python-format
1926 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
1927 msgstr ""
1928 "Hoppade över sidan %s p.g.a. brist på skrivrättigheter till lokala sidan."
1929
1930 #, python-format
1931 msgid "Deleted page %s locally."
1932 msgstr "Tog bort sidan %s lokalt."
1933
1934 #, python-format
1935 msgid "Error while deleting page %s locally:"
1936 msgstr "Fel under borttagandet av lokala sidan %s:"
1937
1938 #, python-format
1939 msgid "Deleted page %s remotely."
1940 msgstr "Tog bort avlägsna sidan %s."
1941
1942 #, python-format
1943 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
1944 msgstr "Fel under borttagandet av avlägsna sidan %s:"
1945
1946 #, python-format
1947 msgid ""
1948 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
1949 "Please delete it in one of both wikis and try again."
1950 msgstr ""
1951 "Posten %s kan inte bli förenat automatiskt för den har ändrats i båda wikis. "
1952 "Var god och ta bort den i en av båda wikis och försök igen."
1953
1954 #, python-format
1955 msgid ""
1956 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
1957 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
1958 msgstr ""
1959 "Posten %s har olika mimetyper i båda wikis och kan inte förenas. Var god och "
1960 "ta bort den i en av båda wikis och försök igen."
1961
1962 #, python-format
1963 msgid ""
1964 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
1965 "full synchronisation history is lost for this page."
1966 msgstr ""
1967 "%s har döpts om lokalt. Detta är inte implemenerat ännu. Därför har hela "
1968 "synkronisationshistoria till denna sida förlorats."
1969
1970 #, python-format
1971 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
1972 msgstr "Synkroniserar sidan %s med sidan %s på avlägsna sidan ..."
1973
1974 #, python-format
1975 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
1976 msgstr "Sidan %s har tagits bort på avlägsna sidan men ändrats lokalt."
1977
1978 #, python-format
1979 msgid ""
1980 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
1981 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
1982 msgstr ""
1983 "Sidan %s kunde inte synkroniseras. Den har döpts om på avlägsna sidan. Detta "
1984 "stöds inte ännu. Du vill nog ta bort en av de två sidor för att synkronisera."
1985
1986 #, python-format
1987 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
1988 msgstr ""
1989 "Hoppade över sidan %s pga en olöst konflikt på avlägsna sidan eller lokalt."
1990
1991 #, python-format
1992 msgid ""
1993 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
1994 "the page %s."
1995 msgstr ""
1996 "Detta är den första synkroniseringen för sidan %s mellan den lokala och den "
1997 "avlägsna wikin."
1998
1999 #, python-format
2000 msgid ""
2001 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
2002 "page in the remote wiki."
2003 msgstr ""
2004 "Sidan %s kunde inte förenas för att du får inte ändra den i den avlägsna "
2005 "wikin."
2006
2007 #, python-format
2008 msgid "Page %s successfully merged."
2009 msgstr "Sidan %s förenades korrekt."
2010
2011 #, python-format
2012 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
2013 msgstr "Sidan %s innehåller konflikter som infördes i den avlägsna wikin."
2014
2015 #, python-format
2016 msgid "Page %s merged with conflicts."
2017 msgstr "Sidan %s förenat med konflikter."
2018
2019 msgid "Editor"
2020 msgstr "Editor"
2021
2022 msgid "Pages"
2023 msgstr "Sidor"
2024
2025 msgid "Select Author"
2026 msgstr "Välj författare"
2027
2028 msgid "Revert all!"
2029 msgstr "Återgå allt!"
2030
2031 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
2032 msgstr "Bara administratorn får använda den här åtgärden."
2033
2034 msgid "No older revisions available!"
2035 msgstr "Inga äldre versioner tillgängliga!"
2036
2037 #, python-format
2038 msgid "Diff for \"%s\""
2039 msgstr "Skillnader för \"%s\""
2040
2041 #, python-format
2042 msgid "Differences between revisions %d and %d"
2043 msgstr "Skillnader mellan versionerna %d och %d"
2044
2045 #, python-format
2046 msgid "(spanning %d versions)"
2047 msgstr "(sträcker sig över %d versioner)"
2048
2049 msgid "Revert to this revision"
2050 msgstr "Återgå till denna version"
2051
2052 msgid "Previous change"
2053 msgstr "Föregående ändring"
2054
2055 msgid "Next change"
2056 msgstr "Nästa ändring"
2057
2058 #, python-format
2059 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
2060 msgstr "Sidan sparades %(count)d gånger, dock!"
2061
2062 msgid "(ignoring whitespace)"
2063 msgstr "(ignorerar mellanrum)"
2064
2065 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
2066 msgstr "Ignorera ändringar i mängden blanktecken"
2067
2068 #, python-format
2069 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
2070 msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"
2071
2072 #, python-format
2073 msgid ""
2074 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
2075 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
2076 msgstr ""
2077 "Följande %(badwords)d ord kunde inte hittas i ordlistan av %(totalwords)d "
2078 "antal ord s%(localwords)s och de är markerade här under:"
2079
2080 msgid "Add checked words to dictionary"
2081 msgstr "Addera förkryssade ord till ordlistan"
2082
2083 msgid "No spelling errors found!"
2084 msgstr "Inga felstavningar funna!"
2085
2086 msgid "You can't save spelling words."
2087 msgstr "Du kan inte spara stavningsord."
2088
2089 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
2090 msgstr "Du kan inte stavningskontrollera en sida som du inte kan läsa."
2091
2092 msgid "Copy Page"
2093 msgstr "Kopiera sida"
2094
2095 msgid "Copy all /subpages too?"
2096 msgstr "Kopiera även alla /undersidor?"
2097
2098 msgid "Optional reason for the copying"
2099 msgstr "Skäl för kopiering (ej obligatoriskt)"
2100
2101 msgid "Really copy this page?"
2102 msgstr "Kopiera den här sidan, är du säker?"
2103
2104 msgid "Revert"
2105 msgstr "Återställ"
2106
2107 msgid "You are not allowed to revert this page!"
2108 msgstr "Du får inte återställa denna sida!"
2109
2110 msgid ""
2111 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
2112 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
2113 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
2114 msgstr ""
2115 "Den aktuella versionen av sidan visades när du valde att återställa. Om du "
2116 "vill återgå till en tidigare version, titta först på just denna och sen välj "
2117 "att återställa till denna (äldre) version igen."
2118
2119 msgid "Optional reason for reverting this page"
2120 msgstr "Skäl till sidas återställande (ej obligatoriskt)"
2121
2122 msgid "Really revert this page?"
2123 msgstr "Återställ den här sidan, är du säker?"
2124
2125 msgid ""
2126 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
2127 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
2128 "never allow you to enter your password here.\n"
2129 "\n"
2130 "Once you have logged in, simply reload this page."
2131 msgstr ""
2132 "Du bör från hand gå till din OpenID leverantörs wiki\n"
2133 "och logga in innan du kan använda din OpenID. MoinMoin kommer\n"
2134 "aldrig att låta dig skriva in lösenordet här.\n"
2135 "\n"
2136 "När du har loggat in, ladda bara om denna sida."
2137
2138 msgid "OpenID Trust verification"
2139 msgstr "OpenID Trust verification"
2140
2141 #, python-format
2142 msgid "The site %s has asked for your identity."
2143 msgstr "Sidan %s har frågat efter din identitet."
2144
2145 #, python-format
2146 msgid ""
2147 "\n"
2148 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
2149 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
2150 "identity, the site will take care of reversing the\n"
2151 "delegation on its own.)"
2152 msgstr ""
2153 "\n"
2154 "Om du godkänner, kommer sidan som representeras av förtroende-roten nedanför "
2155 "att\n"
2156 "få veta att du har makt över identitets-URL:en %s. (Om du änvänder en "
2157 "ombudsidentitet\n"
2158 "kommer sidan själv se till att ombudet löses upp.)"
2159
2160 msgid "Trust root"
2161 msgstr "Lita på root"
2162
2163 msgid "Identity URL"
2164 msgstr "Identitets-URL"
2165
2166 msgid "Remember decision"
2167 msgstr "Kom ihåg detta val"
2168
2169 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
2170 msgstr "Kom ihåg detta förtroelseval och fråga inte igen"
2171
2172 msgid "Approve"
2173 msgstr "Godkänn"
2174
2175 msgid "Don't approve"
2176 msgstr "Godkänn ej"
2177
2178 msgid "OpenID not served"
2179 msgstr "OpenID levererades inte"
2180
2181 msgid ""
2182 "\n"
2183 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
2184 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
2185 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
2186 "verification."
2187 msgstr ""
2188 "\n"
2189 "Tyvärr har du inte skapat din hemsida än. Därför kan vi inte\n"
2190 "leverera en OpenID för dig. Var god skapa först din hemsida och\n"
2191 "sedan ladda om denna sida eller klicka på knappen nedan för att\n"
2192 "avbryta verifikationen."
2193
2194 msgid "Please choose:"
2195 msgstr "Var god välj:"
2196
2197 msgid "Settings"
2198 msgstr "Inställningar"
2199
2200 msgid "General Information"
2201 msgstr "Översiktlig information"
2202
2203 #, python-format
2204 msgid "Page size: %d"
2205 msgstr "Sidstorlek: %d"
2206
2207 msgid "SHA digest of this page's content is:"
2208 msgstr "SHA-checksumman för den här sidans innehåll är:"
2209
2210 msgid "The following users subscribed to this page:"
2211 msgstr "Följande användare prenumerar på den här sidan:"
2212
2213 msgid "This page links to the following pages:"
2214 msgstr "Den här sidan länkar till följande sidor:"
2215
2216 msgid "Diff"
2217 msgstr "Ändringar"
2218
2219 msgid "to previous"
2220 msgstr "till föregående"
2221
2222 #, python-format
2223 msgid "Revert to revision %(rev)d."
2224 msgstr "Återgå till version %(rev)d."
2225
2226 #, python-format
2227 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
2228 msgstr "Bytt namn från '%(oldpagename)s'."
2229
2230 msgid "N/A"
2231 msgstr "Ej tillgänglig"
2232
2233 msgid "Revision History"
2234 msgstr "Revisionshistorik"
2235
2236 msgid "No log entries found."
2237 msgstr "Inga loggposter hittades."
2238
2239 #, python-format
2240 msgid "Info for \"%s\""
2241 msgstr "Info om \"%s\""
2242
2243 #, python-format
2244 msgid "Show \"%(title)s\""
2245 msgstr "Visa \"%(title)s\""
2246
2247 msgid "General Page Infos"
2248 msgstr "Översiktlig information"
2249
2250 #, python-format
2251 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
2252 msgstr "(!) Bara sidor som ändrats sedan '''%s''' visas!"
2253
2254 msgid ""
2255 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
2256 "not considered for the search results!"
2257 msgstr ""
2258 "/!\\ Ändringsdatumet som du skrev in kändes inte igen och tas därför inte "
2259 "hänsyn till i sökresultaten!"
2260
2261 #, python-format
2262 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
2263 msgstr "Var god använd en mer specifik sökterm än {{{\"%s\"}}}"
2264
2265 #, python-format
2266 msgid "Title Search: \"%s\""
2267 msgstr "Titelsökning: \"%s\""
2268
2269 #, python-format
2270 msgid "Advanced Search: \"%s\""
2271 msgstr "Avancerad sökning: \"%s\""
2272
2273 #, python-format
2274 msgid "Full Text Search: \"%s\""
2275 msgstr "Fulltextsökning: \"%s\""
2276
2277 #, python-format
2278 msgid ""
2279 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
2280 "for more information."
2281 msgstr ""
2282 "Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} är ogiltig. Var god se HelpOnSearching "
2283 "för mer information."
2284
2285 #, python-format
2286 msgid ""
2287 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
2288 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
2289 msgstr ""
2290 "Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} ledde inte till några resultat. Var god "
2291 "ändra vissa termer och se HelpOnSearching för mer information.%s"
2292
2293 msgid "(!) Consider performing a"
2294 msgstr "(!) Överväg utföra en"
2295
2296 msgid "full-text search with your search terms"
2297 msgstr "fulltextsökning med dina söktermer"
2298
2299 msgid ""
2300 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
2301 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
2302 msgstr ""
2303 "(!) Du utför en titelsökning som kanske inte innehåller alla relaterade "
2304 "resultat för din förfrågan i denna wiki. <<BR>>"
2305
2306 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
2307 msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning med dina sökord!"
2308
2309 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
2310 msgstr ""
2311 "Användarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu..."
2312
2313 msgid "(Use FirstnameLastname)"
2314 msgstr "(Använd FörnamnEfternamn)"
2315
2316 msgid "TextCha (required)"
2317 msgstr "TextCha (obligatorisk)"
2318
2319 msgid "Create Profile"
2320 msgstr "Skapa profil"
2321
2322 msgid "Create Account"
2323 msgstr "Skapa konto"
2324
2325 msgid "Your subscription to this page has been removed."
2326 msgstr "Din prenumeration på den här sidan har avslutats."
2327
2328 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
2329 msgstr "Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!"
2330
2331 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
2332 msgstr ""
2333 "Redigera de reguljära uttrycken för dina prenumerationer i dina "
2334 "inställningar."
2335
2336 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
2337 msgstr "Du måste prenumera för att kunna sluta prenumera."
2338
2339 msgid "Diffs"
2340 msgstr "Skillnader"
2341
2342 msgid "Info"
2343 msgstr "Info"
2344
2345 msgid "Edit"
2346 msgstr "Redigera"
2347
2348 msgid "UnSubscribe"
2349 msgstr "Avsluta prenumeration"
2350
2351 msgid "Subscribe"
2352 msgstr "Prenumerera"
2353
2354 msgid "Raw"
2355 msgstr "Råtext"
2356
2357 msgid "XML"
2358 msgstr "XML"
2359
2360 msgid "Print"
2361 msgstr "Skriv ut"
2362
2363 msgid "View"
2364 msgstr "Visa"
2365
2366 msgid "Up"
2367 msgstr "Upp"
2368
2369 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
2370 msgstr ""
2371 "Publicera min epostadress (inte min wiki-hemsida) i författarinformationen"
2372
2373 msgid "Open editor on double click"
2374 msgstr "Öppna editorn vid dubbelklick"
2375
2376 msgid "After login, jump to last visited page"
2377 msgstr "Efter inloggning, hoppa till den senast besökta sidan"
2378
2379 msgid "Show comment sections"
2380 msgstr "Visa kommentarstycken"
2381
2382 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
2383 msgstr "Visa frågetecken för brutna sidlänkar"
2384
2385 msgid "Show page trail"
2386 msgstr "Visa senaste besökta sidor"
2387
2388 msgid "Show icon toolbar"
2389 msgstr "Visa knapprad"
2390
2391 msgid "Show top/bottom links in headings"
2392 msgstr "Visa topp/fot-länkar i huvudet"
2393
2394 msgid "Show fancy diffs"
2395 msgstr "Visa skillnader på avancerat sätt"
2396
2397 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
2398 msgstr "Addera mellanslag när wiki-namn visas"
2399
2400 msgid "Remember login information"
2401 msgstr "Kom ihåg inloggningsuppgifter"
2402
2403 msgid "Disable this account forever"
2404 msgstr "Stäng av det här kontot för alltid"
2405
2406 msgid "Alias-Name"
2407 msgstr "Alias-namn"
2408
2409 msgid "Jabber ID"
2410 msgstr "Jabber-ID"
2411
2412 msgid "User CSS URL"
2413 msgstr "Användar-CSS-URL"
2414
2415 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
2416 msgstr "(Lämna fältet tomt för att avaktivera användar-CSS-URL)"
2417
2418 msgid "Editor size"
2419 msgstr "Editorstorlek"
2420
2421 msgid "Unsubscribe"
2422 msgstr "Avsluta prenumeration"
2423
2424 msgid "Home"
2425 msgstr "Hem"
2426
2427 msgid "[RSS]"
2428 msgstr "[RSS]"
2429
2430 msgid "[DELETED]"
2431 msgstr "[BORTTAGEN]"
2432
2433 msgid "[UPDATED]"
2434 msgstr "[UPPDATERAD]"
2435
2436 msgid "[RENAMED]"
2437 msgstr "[DÖPT OM]"
2438
2439 msgid "[CONFLICT]"
2440 msgstr "[KONFLIKT]"
2441
2442 msgid "[NEW]"
2443 msgstr "[NY]"
2444
2445 msgid "[DIFF]"
2446 msgstr "[ÄNDRINGAR]"
2447
2448 msgid "[BOTTOM]"
2449 msgstr "[SLUT]"
2450
2451 msgid "[TOP]"
2452 msgstr "[BÖRJAN]"
2453
2454 msgid "Click to do a full-text search for this title"
2455 msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning på den här titeln"
2456
2457 msgid "Logout"
2458 msgstr "Logga ut"
2459
2460 msgid "Clear message"
2461 msgstr "Ta bort meddelande"
2462
2463 #, python-format
2464 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
2465 msgstr "senast redigerad %(time)s av %(editor)s"
2466
2467 #, python-format
2468 msgid "last modified %(time)s"
2469 msgstr "senast ändrad %(time)s"
2470
2471 msgid "Search:"
2472 msgstr "Sök:"
2473
2474 msgid "Text"
2475 msgstr "Text"
2476
2477 msgid "Titles"
2478 msgstr "Titlar"
2479
2480 msgid "Search"
2481 msgstr "Sök"
2482
2483 msgid "More Actions:"
2484 msgstr "Fler åtgärder:"
2485
2486 msgid "------------------------"
2487 msgstr "------------------------"
2488
2489 msgid "Raw Text"
2490 msgstr "Råtext"
2491
2492 msgid "Print View"
2493 msgstr "Utskriftsvy"
2494
2495 msgid "Delete Cache"
2496 msgstr "Radera cache"
2497
2498 msgid "Delete Page"
2499 msgstr "Radera sida"
2500
2501 msgid "Like Pages"
2502 msgstr "Liknande sidor"
2503
2504 msgid "Local Site Map"
2505 msgstr "Lokal översiktskarta"
2506
2507 msgid "My Pages"
2508 msgstr "Mina sidor"
2509
2510 msgid "Subscribe User"
2511 msgstr "Användarprenumeration"
2512
2513 msgid "Remove Spam"
2514 msgstr "Ta bort spam"
2515
2516 msgid "Package Pages"
2517 msgstr "Paketsidor"
2518
2519 msgid "Render as Docbook"
2520 msgstr "Rendera som Docbook"
2521
2522 msgid "Sync Pages"
2523 msgstr "Synkronisera sidor"
2524
2525 msgid "Do"
2526 msgstr "Gör"
2527
2528 msgid "Comments"
2529 msgstr "Kommentarer"
2530
2531 msgid "Edit (Text)"
2532 msgstr "Redigera (textläge)"
2533
2534 msgid "Edit (GUI)"
2535 msgstr "Redigera (grafiskt)"
2536
2537 msgid "Immutable Page"
2538 msgstr "Skrivskyddad sida"
2539
2540 msgid "Remove Link"
2541 msgstr "Ta bort länk"
2542
2543 msgid "Add Link"
2544 msgstr "Lägg till länk"
2545
2546 msgid "Attachments"
2547 msgstr "Bilagor"
2548
2549 #, python-format
2550 msgid "Show %s days."
2551 msgstr "Visa %s dagar."
2552
2553 msgid "Wiki Markup"
2554 msgstr "Wiki-märkning"
2555
2556 msgid "DeleteCache"
2557 msgstr "RaderaCache"
2558
2559 #, python-format
2560 msgid "(cached %s)"
2561 msgstr "(cachad %s)"
2562
2563 msgid "Or try one of these actions:"
2564 msgstr "Eller pröva någon av de här åtgärderna:"
2565
2566 msgid "Wiki"
2567 msgstr "Wiki"
2568
2569 msgid "Page"
2570 msgstr "Sida"
2571
2572 msgid "User"
2573 msgstr "Användare"
2574
2575 msgid "[ATTACH]"
2576 msgstr "[BIFOGA]"
2577
2578 msgid "Variable name"
2579 msgstr "Variablenamn"
2580
2581 msgid "Description"
2582 msgstr "Beskrivning"
2583
2584 #, python-format 2534 #, python-format
2585 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\"" 2535 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
2586 msgstr "Ladda upp ny bilaga \"%(filename)s\"" 2536 msgstr "Ladda upp ny bilaga \"%(filename)s\""
2587 2537
2588 #, python-format 2538 #, python-format
2610 "mimetype %(mimetype)s." 2560 "mimetype %(mimetype)s."
2611 2561
2612 msgid "Embedded" 2562 msgid "Embedded"
2613 msgstr "Inbäddad" 2563 msgstr "Inbäddad"
2614 2564
2565 msgid "Search for items"
2566 msgstr "Sök efter poster"
2567
2568 msgid "containing all the following terms"
2569 msgstr "som innehåller alla följande termer"
2570
2571 msgid "containing one or more of the following terms"
2572 msgstr "som innehåller en eller flera av följande termer"
2573
2574 msgid "not containing the following terms"
2575 msgstr "som inte innehåller följande termer"
2576
2577 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
2578 msgstr "senast ändrat sedan (t.ex. 2 veckor)"
2579
2580 msgid "any category"
2581 msgstr "vilken kategori som helst"
2582
2583 msgid "any language"
2584 msgstr "vilket språk som helst"
2585
2586 msgid "any mimetype"
2587 msgstr "vilket mimetype som helst"
2588
2589 msgid "Categories"
2590 msgstr "Kategorier"
2591
2592 msgid "File Type"
2593 msgstr "Filtyp"
2594
2595 msgid "Search only in titles"
2596 msgstr "Sök bara i rubriker"
2597
2598 msgid "Case-sensitive search"
2599 msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER"
2600
2601 msgid "Exclude underlay"
2602 msgstr "Uteslut underlag"
2603
2604 msgid "No system items"
2605 msgstr "Inga systemsidor"
2606
2607 msgid "Search in all page revisions"
2608 msgstr "Sök i alla versioner av sidor"
2609
2610 msgid "Go get it!"
2611 msgstr "Gå och hämta!"
2612
2613 msgid "File attachment browser"
2614 msgstr "Bläddra i bilagor"
2615
2616 msgid "User account browser"
2617 msgstr "Bläddra i användarkonton"
2618
2619 msgid "No orphaned pages in this wiki."
2620 msgstr "Inga ickerefererade sidor i den här wikin."
2621
2622 #, python-format
2623 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
2624 msgstr "Felaktigt inkluderingsargument \"%s\"!"
2625
2626 #, python-format
2627 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
2628 msgstr "Inget hittat för \"%s\"!"
2629
2615 msgid "Include system pages" 2630 msgid "Include system pages"
2616 msgstr "Inkludera systemsidor" 2631 msgstr "Inkludera systemsidor"
2617 2632
2618 msgid "Exclude system pages" 2633 msgid "Exclude system pages"
2619 msgstr "Exkludera systemsidor" 2634 msgstr "Exkludera systemsidor"
2620 2635
2621 msgid "Go To Page" 2636 msgid "No wanted pages in this wiki."
2622 msgstr "Gå till sida" 2637 msgstr "Inga önskade sidor i den här wikin."
2623 2638
2624 msgid "Markup" 2639 msgid "Python Version"
2625 msgstr "Märkning" 2640 msgstr "Python-version"
2626 2641
2627 msgid "Display" 2642 msgid "MoinMoin Version"
2628 msgstr "Visa" 2643 msgstr "MoinMoin-version"
2644
2645 #, python-format
2646 msgid "Release %s [Revision %s]"
2647 msgstr "Release %s [revision %s]"
2648
2649 msgid "4Suite Version"
2650 msgstr "4Suite-version"
2651
2652 msgid "Number of pages"
2653 msgstr "Antal sidor"
2654
2655 msgid "Number of system pages"
2656 msgstr "Antal systemsidor"
2657
2658 msgid "Accumulated page sizes"
2659 msgstr "Ackumulerade sidstorlekar"
2660
2661 #, python-format
2662 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
2663 msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/pages/"
2664
2665 #, python-format
2666 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
2667 msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/"
2668
2669 msgid "Entries in edit log"
2670 msgstr "Poster i editloggen"
2671
2672 msgid "NONE"
2673 msgstr "INGEN"
2674
2675 msgid "Global extension macros"
2676 msgstr "Globala utökningsmakron"
2677
2678 msgid "Local extension macros"
2679 msgstr "Lokala utökningsmakron"
2680
2681 msgid "Global extension actions"
2682 msgstr "Globala utökningsaktioner"
2683
2684 msgid "Local extension actions"
2685 msgstr "Lokala utökningsaktioner"
2686
2687 msgid "Global parsers"
2688 msgstr "Globala parsers"
2689
2690 msgid "Local extension parsers"
2691 msgstr "Lokala utökningsparsers"
2692
2693 msgid "Disabled"
2694 msgstr "Avaktiverad"
2695
2696 msgid "Enabled"
2697 msgstr "Aktiverad"
2698
2699 msgid "index available"
2700 msgstr "index tillgänglig"
2701
2702 msgid "index unavailable"
2703 msgstr "index otillgänglig"
2704
2705 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
2706 msgstr "Xapian och/eller Pythons Xapian gränssnitt inte installerat"
2707
2708 msgid "Xapian search"
2709 msgstr "Xapian-sökning"
2710
2711 msgid "Stemming for Xapian"
2712 msgstr "Stemming för Xapian"
2713
2714 msgid "Active threads"
2715 msgstr "Aktiva trådar"
2629 2716
2630 msgid "Wiki configuration" 2717 msgid "Wiki configuration"
2631 msgstr "Wikiinställningar" 2718 msgstr "Wikiinställningar"
2632 2719
2633 msgid "" 2720 msgid ""
2639 "Tabellen visar alla inställningar i denna wiki som inte har ett " 2726 "Tabellen visar alla inställningar i denna wiki som inte har ett "
2640 "standardvärde. Inställningar som systemet inte känner till visas " 2727 "standardvärde. Inställningar som systemet inte känner till visas "
2641 "''kursivt''. Dessa kan komma från tredje-parts insticksmoduler som behöver " 2728 "''kursivt''. Dessa kan komma från tredje-parts insticksmoduler som behöver "
2642 "konfigureras eller inställningar som har tagits bort ur Moin." 2729 "konfigureras eller inställningar som har tagits bort ur Moin."
2643 2730
2731 msgid "Variable name"
2732 msgstr "Variablenamn"
2733
2644 msgid "Setting" 2734 msgid "Setting"
2645 msgstr "Inställning" 2735 msgstr "Inställning"
2646 2736
2647 msgid "Search for items" 2737 #, python-format
2648 msgstr "Sök efter poster" 2738 msgid "No quotes on %(pagename)s."
2649 2739 msgstr "Inga citattecken på %(pagename)s."
2650 msgid "containing all the following terms" 2740
2651 msgstr "som innehåller alla följande termer" 2741 msgid "Markup"
2652 2742 msgstr "Märkning"
2653 msgid "containing one or more of the following terms" 2743
2654 msgstr "som innehåller en eller flera av följande termer" 2744 msgid "Display"
2655 2745 msgstr "Visa"
2656 msgid "not containing the following terms"
2657 msgstr "som inte innehåller följande termer"
2658
2659 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
2660 msgstr "senast ändrat sedan (t.ex. 2 veckor)"
2661
2662 msgid "any category"
2663 msgstr "vilken kategori som helst"
2664
2665 msgid "any language"
2666 msgstr "vilket språk som helst"
2667
2668 msgid "any mimetype"
2669 msgstr "vilket mimetype som helst"
2670
2671 msgid "Categories"
2672 msgstr "Kategorier"
2673
2674 msgid "File Type"
2675 msgstr "Filtyp"
2676
2677 msgid "Search only in titles"
2678 msgstr "Sök bara i rubriker"
2679
2680 msgid "Case-sensitive search"
2681 msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER"
2682
2683 msgid "Exclude underlay"
2684 msgstr "Uteslut underlag"
2685
2686 msgid "No system items"
2687 msgstr "Inga systemsidor"
2688
2689 msgid "Search in all page revisions"
2690 msgstr "Sök i alla versioner av sidor"
2691
2692 msgid "Go get it!"
2693 msgstr "Gå och hämta!"
2694
2695 msgid "File attachment browser"
2696 msgstr "Bläddra i bilagor"
2697
2698 msgid "User account browser"
2699 msgstr "Bläddra i användarkonton"
2700
2701 msgid "No wanted pages in this wiki."
2702 msgstr "Inga önskade sidor i den här wikin."
2703 2746
2704 #, python-format 2747 #, python-format
2705 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!" 2748 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
2706 msgstr "Inget stöd för navigationsschemat '%(scheme)s'!" 2749 msgstr "Inget stöd för navigationsschemat '%(scheme)s'!"
2707 2750
2708 msgid "No parent page found!" 2751 msgid "No parent page found!"
2709 msgstr "Ingen föräldrasida hittad!" 2752 msgstr "Ingen föräldrasida hittad!"
2710 2753
2754 msgid "Wiki"
2755 msgstr "Wiki"
2756
2711 msgid "Slideshow" 2757 msgid "Slideshow"
2712 msgstr "Bildspel" 2758 msgstr "Bildspel"
2713 2759
2714 msgid "Start" 2760 msgid "Start"
2715 msgstr "Start" 2761 msgstr "Start"
2716 2762
2717 #, python-format 2763 #, python-format
2718 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d" 2764 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
2719 msgstr "Bild %(pos)d av %(size)d" 2765 msgstr "Bild %(pos)d av %(size)d"
2720 2766
2767 msgid "Go To Page"
2768 msgstr "Gå till sida"
2769
2770 msgid "Description"
2771 msgstr "Beskrivning"
2772
2721 msgid "Contents" 2773 msgid "Contents"
2722 msgstr "Innehåll" 2774 msgstr "Innehåll"
2723 2775
2724 msgid "Search Titles" 2776 msgid "Search Titles"
2725 msgstr "Sök rubriker" 2777 msgstr "Sök rubriker"
2732 2784
2733 msgid "Search Text" 2785 msgid "Search Text"
2734 msgstr "Sök i text" 2786 msgstr "Sök i text"
2735 2787
2736 #, python-format 2788 #, python-format
2737 msgid "No quotes on %(pagename)s."
2738 msgstr "Inga citattecken på %(pagename)s."
2739
2740 msgid "Python Version"
2741 msgstr "Python-version"
2742
2743 msgid "MoinMoin Version"
2744 msgstr "MoinMoin-version"
2745
2746 #, python-format
2747 msgid "Release %s [Revision %s]"
2748 msgstr "Release %s [revision %s]"
2749
2750 msgid "4Suite Version"
2751 msgstr "4Suite-version"
2752
2753 msgid "Number of pages"
2754 msgstr "Antal sidor"
2755
2756 msgid "Number of system pages"
2757 msgstr "Antal systemsidor"
2758
2759 msgid "Accumulated page sizes"
2760 msgstr "Ackumulerade sidstorlekar"
2761
2762 #, python-format
2763 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
2764 msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/pages/"
2765
2766 #, python-format
2767 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
2768 msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/"
2769
2770 msgid "Entries in edit log"
2771 msgstr "Poster i editloggen"
2772
2773 msgid "NONE"
2774 msgstr "INGEN"
2775
2776 msgid "Global extension macros"
2777 msgstr "Globala utökningsmakron"
2778
2779 msgid "Local extension macros"
2780 msgstr "Lokala utökningsmakron"
2781
2782 msgid "Global extension actions"
2783 msgstr "Globala utökningsaktioner"
2784
2785 msgid "Local extension actions"
2786 msgstr "Lokala utökningsaktioner"
2787
2788 msgid "Global parsers"
2789 msgstr "Globala parsers"
2790
2791 msgid "Local extension parsers"
2792 msgstr "Lokala utökningsparsers"
2793
2794 msgid "Disabled"
2795 msgstr "Avaktiverad"
2796
2797 msgid "Enabled"
2798 msgstr "Aktiverad"
2799
2800 msgid "index available"
2801 msgstr "index tillgänglig"
2802
2803 msgid "index unavailable"
2804 msgstr "index otillgänglig"
2805
2806 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
2807 msgstr "Xapian och/eller Pythons Xapian gränssnitt inte installerat"
2808
2809 msgid "Xapian search"
2810 msgstr "Xapian-sökning"
2811
2812 msgid "Stemming for Xapian"
2813 msgstr "Stemming för Xapian"
2814
2815 msgid "Active threads"
2816 msgstr "Aktiva trådar"
2817
2818 #, python-format
2819 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'." 2789 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
2820 msgstr "Uppladdning av bilaga '%(filename)s'." 2790 msgstr "Uppladdning av bilaga '%(filename)s'."
2821 2791
2822 #, python-format 2792 #, python-format
2823 msgid "Drawing '%(filename)s' saved." 2793 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
2842 2812
2843 msgid "[Bookmark reached]" 2813 msgid "[Bookmark reached]"
2844 msgstr "[Bokmärke nått]" 2814 msgstr "[Bokmärke nått]"
2845 2815
2846 #, python-format 2816 #, python-format
2847 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!" 2817 msgid "Inlined image: %(url)s"
2848 msgstr "Felaktigt inkluderingsargument \"%s\"!" 2818 msgstr "Inbäddad bild: %(url)s"
2849 2819
2850 #, python-format 2820 #, python-format
2851 msgid "Nothing found for \"%s\"!" 2821 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
2852 msgstr "Inget hittat för \"%s\"!" 2822 msgstr "Skapa ny teckning \"%(filename)s (öppnas i nytt fönster)\""
2853 2823
2854 msgid "No orphaned pages in this wiki." 2824 #, python-format
2855 msgstr "Inga ickerefererade sidor i den här wikin." 2825 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
2826 msgstr "Redigera teckning %(filename)s (opens in new window)"
2827
2828 #, python-format
2829 msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
2830 msgstr "Klickbar teckning %(filename)s"
2831
2832 msgid "Toggle line numbers"
2833 msgstr "Slå av/på radnumrering"
2834
2835 msgid "[ATTACH]"
2836 msgstr "[BIFOGA]"
2837
2838 msgid "[RSS]"
2839 msgstr "[RSS]"
2840
2841 msgid "[DELETED]"
2842 msgstr "[BORTTAGEN]"
2843
2844 msgid "[UPDATED]"
2845 msgstr "[UPPDATERAD]"
2846
2847 msgid "[RENAMED]"
2848 msgstr "[DÖPT OM]"
2849
2850 msgid "[CONFLICT]"
2851 msgstr "[KONFLIKT]"
2852
2853 msgid "[NEW]"
2854 msgstr "[NY]"
2855
2856 msgid "[DIFF]"
2857 msgstr "[ÄNDRINGAR]"
2858
2859 msgid "[BOTTOM]"
2860 msgstr "[SLUT]"
2861
2862 msgid "[TOP]"
2863 msgstr "[BÖRJAN]"
2864
2865 msgid "Click to do a full-text search for this title"
2866 msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning på den här titeln"
2867
2868 msgid "Logout"
2869 msgstr "Logga ut"
2870
2871 msgid "Unsubscribe"
2872 msgstr "Avsluta prenumeration"
2873
2874 msgid "Home"
2875 msgstr "Hem"
2876
2877 msgid "Clear message"
2878 msgstr "Ta bort meddelande"
2879
2880 #, python-format
2881 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
2882 msgstr "senast redigerad %(time)s av %(editor)s"
2883
2884 #, python-format
2885 msgid "last modified %(time)s"
2886 msgstr "senast ändrad %(time)s"
2887
2888 msgid "Search:"
2889 msgstr "Sök:"
2890
2891 msgid "Text"
2892 msgstr "Text"
2893
2894 msgid "Titles"
2895 msgstr "Titlar"
2896
2897 msgid "Search"
2898 msgstr "Sök"
2899
2900 msgid "More Actions:"
2901 msgstr "Fler åtgärder:"
2902
2903 msgid "------------------------"
2904 msgstr "------------------------"
2905
2906 msgid "Raw Text"
2907 msgstr "Råtext"
2908
2909 msgid "Print View"
2910 msgstr "Utskriftsvy"
2911
2912 msgid "Delete Cache"
2913 msgstr "Radera cache"
2914
2915 msgid "Delete Page"
2916 msgstr "Radera sida"
2917
2918 msgid "Like Pages"
2919 msgstr "Liknande sidor"
2920
2921 msgid "Local Site Map"
2922 msgstr "Lokal översiktskarta"
2923
2924 msgid "My Pages"
2925 msgstr "Mina sidor"
2926
2927 msgid "Subscribe User"
2928 msgstr "Användarprenumeration"
2929
2930 msgid "Remove Spam"
2931 msgstr "Ta bort spam"
2932
2933 msgid "Package Pages"
2934 msgstr "Paketsidor"
2935
2936 msgid "Render as Docbook"
2937 msgstr "Rendera som Docbook"
2938
2939 msgid "Sync Pages"
2940 msgstr "Synkronisera sidor"
2941
2942 msgid "Do"
2943 msgstr "Gör"
2944
2945 msgid "Comments"
2946 msgstr "Kommentarer"
2947
2948 msgid "Edit (Text)"
2949 msgstr "Redigera (textläge)"
2950
2951 msgid "Edit (GUI)"
2952 msgstr "Redigera (grafiskt)"
2953
2954 msgid "Immutable Page"
2955 msgstr "Skrivskyddad sida"
2956
2957 msgid "Remove Link"
2958 msgstr "Ta bort länk"
2959
2960 msgid "Add Link"
2961 msgstr "Lägg till länk"
2962
2963 msgid "Attachments"
2964 msgstr "Bilagor"
2965
2966 #, python-format
2967 msgid "Show %s days."
2968 msgstr "Visa %s dagar."
2969
2970 msgid "Wiki Markup"
2971 msgstr "Wiki-märkning"
2972
2973 msgid "Page"
2974 msgstr "Sida"
2975
2976 msgid "User"
2977 msgstr "Användare"
2978
2979 msgid "DeleteCache"
2980 msgstr "RaderaCache"
2981
2982 #, python-format
2983 msgid "(cached %s)"
2984 msgstr "(cachad %s)"
2985
2986 msgid "Or try one of these actions:"
2987 msgstr "Eller pröva någon av de här åtgärderna:"
2988
2989 #, python-format
2990 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
2991 msgstr "Anslutning till mailserver '%(server)s' misslyckades: %(reason)s"
2992
2993 msgid "Mail not sent"
2994 msgstr "Epost inte skickad"
2995
2996 msgid "Mail sent OK"
2997 msgstr "Epost skickad korrekt"
2856 2998
2857 msgid "From" 2999 msgid "From"
2858 msgstr "Från" 3000 msgstr "Från"
2859 3001
2860 msgid "To" 3002 msgid "To"
2861 msgstr "Till" 3003 msgstr "Till"
2862 3004
2863 msgid "Content" 3005 msgid "Content"
2864 msgstr "Innehåll" 3006 msgstr "Innehåll"
2865
2866 #, python-format
2867 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
2868 msgstr "Anslutning till mailserver '%(server)s' misslyckades: %(reason)s"
2869
2870 msgid "Mail not sent"
2871 msgstr "Epost inte skickad"
2872
2873 msgid "Mail sent OK"
2874 msgstr "Epost skickad korrekt"
2875
2876 msgid "[all]"
2877 msgstr "[alla]"
2878
2879 msgid "[not empty]"
2880 msgstr "[ej tom]"
2881
2882 msgid "[empty]"
2883 msgstr "[tom]"
2884
2885 msgid "filter"
2886 msgstr "filter"
2887
2888 #, python-format
2889 msgid "Unknown action %(action_name)s."
2890 msgstr "Okänd åtgärd %(action_name)s."
2891
2892 #, python-format
2893 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
2894 msgstr "Du får inte göra %(action_name)s på den här sidan."
2895
2896 msgid "Login and try again."
2897 msgstr "Logga in och försök igen."
2898
2899 msgid "FrontPage"
2900 msgstr "StartSida"
2901
2902 msgid "RecentChanges"
2903 msgstr "SenasteÄndringar"
2904
2905 msgid "TitleIndex"
2906 msgstr "TitelRegister"
2907
2908 msgid "WordIndex"
2909 msgstr "OrdRegister"
2910
2911 msgid "FindPage"
2912 msgstr "SökSida"
2913
2914 msgid "SiteNavigation"
2915 msgstr "PlatsNavigering"
2916
2917 msgid "HelpContents"
2918 msgstr "HjälpInnehåll"
2919
2920 msgid "HelpOnFormatting"
2921 msgstr "HjälpMedFormatering"
2922
2923 msgid "WikiLicense"
2924 msgstr "WikiLicens"
2925
2926 msgid "MissingPage"
2927 msgstr "SaknadSida"
2928
2929 msgid "MissingHomePage"
2930 msgstr "SaknadStartSida"
2931
2932 msgid "Mon"
2933 msgstr "mån"
2934
2935 msgid "Tue"
2936 msgstr "tis"
2937
2938 msgid "Wed"
2939 msgstr "ons"
2940
2941 msgid "Thu"
2942 msgstr "tor"
2943
2944 msgid "Fri"
2945 msgstr "fre"
2946
2947 msgid "Sat"
2948 msgstr "lör"
2949
2950 msgid "Sun"
2951 msgstr "sön"
2952
2953 msgid "AttachFile"
2954 msgstr "BifogaFil"
2955
2956 msgid "DeletePage"
2957 msgstr "RaderaSida"
2958
2959 msgid "LikePages"
2960 msgstr "LiknandeSidor"
2961
2962 msgid "LocalSiteMap"
2963 msgstr "LokalÖversiktsKarta"
2964
2965 msgid "RenamePage"
2966 msgstr "BytNamn"
2967
2968 msgid "SpellCheck"
2969 msgstr "StavningsKontroll"
2970
2971 msgid "Discussion"
2972 msgstr "Diskussion"
2973
2974 #, python-format
2975 msgid "Inlined image: %(url)s"
2976 msgstr "Inbäddad bild: %(url)s"
2977
2978 #, python-format
2979 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
2980 msgstr "Skapa ny teckning \"%(filename)s (öppnas i nytt fönster)\""
2981
2982 #, python-format
2983 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
2984 msgstr "Redigera teckning %(filename)s (opens in new window)"
2985
2986 #, python-format
2987 msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
2988 msgstr "Klickbar teckning %(filename)s"
2989
2990 msgid "Toggle line numbers"
2991 msgstr "Slå av/på radnumrering"
2992 3007
2993 #~ msgid "" 3008 #~ msgid ""
2994 #~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n" 3009 #~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
2995 #~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d" 3010 #~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
2996 #~ msgstr "" 3011 #~ msgstr ""