comparison MoinMoin/i18n/sl.po @ 372:8e63254c99eb

updated i18n, small fix to moin.spec imported from: moin--main--1.5--patch-376
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Wed, 11 Jan 2006 21:01:28 +0000
parents
children 09b4d9926237
comparison
equal deleted inserted replaced
371:a6e61f5e1a69 372:8e63254c99eb
1 ## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
2 ## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
3 ##master-page:None
4 ##master-date:None
5 ## #acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
6 #format gettext
7 #language sl
8
9 #
10 # MoinMoin sl system text translation
11 #
12 msgid ""
13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2006-01-11 00:00+0100\n"
17 "PO-Revision-Date: 2006-01-11 00:00+0100\n"
18 "Last-Translator: Mark Martinec <Mark.Martinec@ijs.si>\n"
19 "Language-Team: \n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 "X-Language: Slovenščina\n"
24 "X-Language-in-English: Slovenian\n"
25 "X-HasWikiMarkup: True\n"
26 "X-Direction: ltr\n"
27
28 msgid ""
29 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
30 "search results!"
31 msgstr ""
32 "Vsebina zadnje varnostne kopije je zastarela in ne bo upoštevana pri "
33 "iskanju po polnem besedilu!"
34
35 #, python-format
36 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
37 msgstr "Različica %(rev)d z dne %(date)s"
38
39 #, python-format
40 msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
41 msgstr "Preusmerjeno s strani \"%(page)s\""
42
43 #, python-format
44 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
45 msgstr "Ta stran preusmeri na \"%(page)s\""
46
47 #, python-format
48 msgid ""
49 "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
50 "To use this form on other pages, insert a\n"
51 "[[BR]][[BR]]'''{{{ [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
52 "macro call.-~\n"
53 msgstr ""
54 "~-Po potrditvi vnosa bodo prikazane vpisane vrednosti.\n"
55 "Za uporabo tega obrazca nad neko drugo stranjo je treba dodati makro klic\n"
56 "[[BR]][[BR]]'''{{{ [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
57 ".-~\n"
58
59 msgid "Create New Page"
60 msgstr "Tvori novo stran"
61
62 msgid "You are not allowed to view this page."
63 msgstr "Ogled te strani vam ni dovoljen."
64
65 msgid "DeleteCache"
66 msgstr "BrišiPredpomnilnik"
67
68 #, python-format
69 msgid "(cached %s)"
70 msgstr "(shranjeno v predpomnilnik %s)"
71
72 msgid "You are not allowed to edit this page."
73 msgstr "Te strani vam ni dovoljeno spreminjati."
74
75 msgid "Page is immutable!"
76 msgstr "Strani ni možno spreminjati, je nespremenljiva!"
77
78 msgid "Cannot edit old revisions!"
79 msgstr "Starih različic ni mogoče spreminjati!"
80
81 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
82 msgstr "Zaseženost strani je potekla, možni so neusklajeni popravki!"
83
84 msgid "Page name is too long, try shorter name."
85 msgstr "Ime strani je predolgo, uporabite krajše ime."
86
87 #, python-format
88 msgid "Edit \"%(pagename)s\""
89 msgstr "\"%(pagename)s\" spremeni/uredi"
90
91 #, python-format
92 msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
93 msgstr "Predogled strani \"%(pagename)s\""
94
95 #, python-format
96 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
97 msgstr "Vaša zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s je potekla!"
98
99 #, python-format
100 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
101 msgstr "Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s bo potekla čez # minut."
102
103 #, python-format
104 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
105 msgstr "Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s bo potekla čez # sekund."
106
107 msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
108 msgstr "Drug uporabnik je med tem izbrisal stran, ki ste jo pravkar spreminjali!"
109
110 msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
111 msgstr "Drug uporabnik je med tem spremenil stran, ki ste jo pravkar urejali!"
112
113 #, python-format
114 msgid ""
115 "Someone else saved this page while you were editing!\n"
116 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
117 "Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
118 msgstr ""
119 "Drug uporabnik je shranil stran, ki ste jo pravkar spreminjali!\n"
120 "Prosim preglejte stran in po potrebi uskladite svoje in tuje popravke,\n"
121 "ne shranite strani nepopravljene! Razlike so prikazane v %(difflink)s."
122
123 #, python-format
124 msgid "[Content of new page loaded from %s]"
125 msgstr "[Vsebina nove strani je bila naložena iz %s]"
126
127 #, python-format
128 msgid "[Template %s not found]"
129 msgstr "[Šablona %s ne obstaja]"
130
131 #, python-format
132 msgid "[You may not read %s]"
133 msgstr "[%s ni na voljo za branje]"
134
135 #, python-format
136 msgid "Describe %s here."
137 msgstr "Vnesite besedilo o %s ..."
138
139 msgid "Check Spelling"
140 msgstr "Preveri tipkarske napake"
141
142 msgid "Save Changes"
143 msgstr "Shrani spremembe"
144
145 msgid "Cancel"
146 msgstr "Preklic"
147
148 #, python-format
149 msgid ""
150 "By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
151 "(license_link)s.\n"
152 "If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
153 "changes."
154 msgstr ""
155 "Z '''%(save_button_text)s''' zapadejo vaše spremembe pod %(license_link)s.\n"
156 "Če vam to ne ustreza, lahko s preklicem '''%(cancel_button_text)s''' "
157 "umaknete/uničite svoje spremembe."
158
159 msgid "Preview"
160 msgstr "Predogled"
161
162 msgid "GUI Mode"
163 msgstr "Način GUI"
164
165 msgid "Your changes are not saved!"
166 msgstr "Spremembe niso shranjene!"
167
168 msgid "Comment:"
169 msgstr "Opomba:"
170
171 msgid "<No addition>"
172 msgstr "<Brez dodatkov>"
173
174 #, python-format
175 msgid "Add to: %(category)s"
176 msgstr "Dodaj v kategorijo %(category)s"
177
178 msgid "Trivial change"
179 msgstr "Majčkena sprememba"
180
181 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
182 msgstr "Odstrani presledke s koncev vrstic"
183
184 msgid ""
185 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
186 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
187 "italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
188 "(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
189 "[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
190 " Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
191 "2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]]; [[Verbatim"
192 "(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
193 "(=====)]].\n"
194 " Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
195 "#n start numbering at n; space alone indents.\n"
196 " Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
197 "double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
198 " Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||; no trailing "
199 "white space allowed after tables or titles.\n"
200 "\n"
201 "(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
202 msgstr ""
203 " Poudarjeno:: [[Verbatim('')]]''kurziva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
204 "(''')]]'''polkrepko'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''polkrepko in "
205 "kurziva'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mešano ''[[Verbatim"
206 "(''')]]'''''polkrepko'''[[Verbatim(''')]] in kurziva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
207 "(----)]] horizontalna črta.\n"
208 " Naslov:: [[Verbatim(=)]] Naslov 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim"
209 "(==)]] Naslov 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] N 3 [[Verbatim"
210 "(===)]]; [[Verbatim(====)]] N 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] N "
211 "5 [[Verbatim(=====)]].\n"
212 " Seznami:: presledek in en znak izmed: * pike; 1., a., A., i., I. oštevilčene "
213 "točke; 1.#n začni številčenje z n; samostojni presledek le umakne besedilo.\n"
214 " Povezave:: [[Verbatim(SkupajPisaneKapitaliziraneBesede)]]; [[Verbatim"
215 "([\"oglati oklepaji in dvojni narekovaji\"])]]; url; [url]; [url "
216 "label].\n"
217 " Tabele:: || besedilo celice |||| besedilo celice prek dveh stolpcev ||; "
218 "na koncu vrstic z naslovi ali elementi tabele niso dovoljeni presledki.\n"
219 "\n"
220 "(!) Več o tem: HelpOnEditing, SyntaxReference."
221 "{en}.\n"
222
223 msgid "Edit was cancelled."
224 msgstr "Spremembe preklicane."
225
226 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
227 msgstr "Hvala za popravke in skrb za podrobnosti."
228
229 #, python-format
230 msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
231 msgstr "Stran \"%s\" je bila uspešno izbrisana!"
232
233 #, python-format
234 msgid ""
235 "Dear Wiki user,\n"
236 "\n"
237 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
238 "change notification.\n"
239 "\n"
240 "The following page has been changed by %(editor)s:\n"
241 "%(pagelink)s\n"
242 "\n"
243 msgstr ""
244 "Dragi uporabnik vikija,\n"
245 "\n"
246 "Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani ali viki kategorije "
247 "na strežniku \"%(sitename)s\".\n"
248 "\n"
249 "Stran %(pagelink)s je spremenil %(editor)s:\n"
250 "\n"
251
252 #, python-format
253 msgid ""
254 "The comment on the change is:\n"
255 "%(comment)s\n"
256 "\n"
257 msgstr ""
258 "Opomba ob spremembi je:\n"
259 "%(comment)s\n"
260 "\n"
261
262 msgid "New page:\n"
263 msgstr "Nova stran:\n"
264
265 msgid "No differences found!\n"
266 msgstr "Ni razlik!\n"
267
268 #, python-format
269 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
270 msgstr ""
271 "[%(sitename)s] %(trivial)ssprememba na \"%(pagename)s\", spremenil: %(username)s"
272
273 msgid "Trivial "
274 msgstr "Majčkena "
275
276 msgid "Status of sending notification mails:"
277 msgstr "Stanje pošiljanja poštnih obvestil:"
278
279 #, python-format
280 msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
281 msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
282
283 #, python-format
284 msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
285 msgstr "## varnostna kopija strani \"%(pagename)s\" zahtevana ob %(date)s"
286
287 #, python-format
288 msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
289 msgstr "Strani ni bilo možno zaseči. Nepričakovana napaka (errno=%d)."
290
291 msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
292 msgstr "Strani ni bilo možno zaseči. Morda manjka datoteka 'current'?"
293
294 msgid "You are not allowed to edit this page!"
295 msgstr "Te strani vam ni dovoljeno spreminjati!"
296
297 msgid "You cannot save empty pages."
298 msgstr "Prazne strani ni dovoljeno shraniti!"
299
300 msgid "You already saved this page!"
301 msgstr "To stran ste že pred tem shranili!"
302
303 msgid ""
304 "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
305 "\n"
306 "Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
307 "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
308 "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
309 "\n"
310 "''Do not just replace\n"
311 "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
312 "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
313 msgstr ""
314 "Žal je nekdo drug shranil to stran med vašim spreminjanjem.\n"
315 "\n"
316 "Takole lahko storite: s tipko \"nazaj\" v vašem bralniku se vrnite v urejevalnik "
317 "in s \"cut/paste\" rešite vaše popravke.\n"
318 "Nato se z \"naprej\" vrnite sem in ponovno izberite \"Spreminjanje\".\n"
319 "\n"
320 "Sedaj lahko svoje popravke ponovno vnesete v svežo različico dokumenta.\n"
321 "\n"
322 "''Grobo prekriti tuje popravke z lastnimi brez premisleka bi bilo neotesano!''\n"
323
324 #, python-format
325 msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
326 msgstr "Tu je shranjena [%(backup_url)s kopija vaših sprememb]."
327
328 msgid "You did not change the page content, not saved!"
329 msgstr "Vsebine niste spremenili, shranitev ni potrebna!"
330
331 msgid ""
332 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
333 msgstr ""
334 "Dostopnega seznama ACL ni dovoljeno spremeniti brez "
335 "administratorjevih pravic!"
336
337 #, python-format
338 msgid ""
339 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
340 "granted the lock for this page."
341 msgstr ""
342 "Zaseženost/rezervacija za %(owner)s je potekla pred %(mins_ago)d min, "
343 "sedaj je rezervacija dodeljena vam."
344
345 #, python-format
346 msgid ""
347 "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
348 msgstr ""
349 "Drugim uporabnikom ne bo dovoljeno spreminjanje te strani do %(bumptime)s."
350
351 #, python-format
352 msgid ""
353 "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
354 "page."
355 msgstr ""
356 "Do %(bumptime)s bodo ostali uporabniki opozorjeni, da spreminjate to stran."
357
358 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
359 msgstr "Z ukazom za predogled lahko podaljšate trajanje zaseženosti strani."
360
361 #, python-format
362 msgid ""
363 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
364 "s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
365 msgstr ""
366 "Ta stran je trenutno zaklenjena pred spreminjanjem, ker jo spreminja %(owner)s. "
367 "Rezervacija velja do %(timestamp)s, to je nadaljnjih %(mins_valid)d minut."
368
369 #, python-format
370 msgid ""
371 "This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
372 "(owner)s.[[BR]]\n"
373 "'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
374 "(mins_valid)d minute(s),\n"
375 "to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
376 "To leave the editor, press the Cancel button."
377 msgstr ""
378 "Ob %(timestamp)s je to stran vzel v delo %(owner)s (začetek spreminjanja ali zadnji predogled).[[BR]]\n"
379 "'''Nadaljnjih %(mins_valid)d minut prosimo, da ''ne spreminjate'' te strani, "
380 "da se izognete konfliktnim popravkom.'''[[BR]]\n"
381 "Z ukazom \"Preklic\" lahko zapustite urejevalnik."
382
383 msgid "<unknown>"
384 msgstr "<neznano>"
385
386 msgid "Diffs"
387 msgstr "Razlike"
388
389 msgid "Info"
390 msgstr "Info"
391
392 msgid "Edit"
393 msgstr "Spremeni"
394
395 msgid "UnSubscribe"
396 msgstr "Preklic naročenosti"
397
398 msgid "Subscribe"
399 msgstr "Naroči se"
400
401 msgid "Raw"
402 msgstr "Izvorno"
403
404 msgid "XML"
405 msgstr "XML"
406
407 msgid "Print"
408 msgstr "Tiskanje"
409
410 msgid "View"
411 msgstr "Ogled"
412
413 msgid "Up"
414 msgstr "Gor"
415
416 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
417 msgstr ""
418 "Objavi moj e-poštni naslov (ne viki domače strani) v informacijah o avtorjih"
419
420 msgid "Open editor on double click"
421 msgstr "Odpri urejevalnik ob dvokliku"
422
423 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
424 msgstr "Vstopi na zadnjo obiskano stran namesto na prvo stran"
425
426 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
427 msgstr "Označi neobstoječe povezave z vprašajem"
428
429 msgid "Show page trail"
430 msgstr "Prikazuj seznam zadnjih obiskanih strani"
431
432 msgid "Show icon toolbar"
433 msgstr "V orodni vrstici prikazuj ikone"
434
435 msgid "Show top/bottom links in headings"
436 msgstr "Dodaj povezave na začetek in konec strani ob naslovu"
437
438 msgid "Show fancy diffs"
439 msgstr "Prikazuj razlike z barvnimi označbami"
440
441 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
442 msgstr "Dodaj presledke v prikazana viki imena"
443
444 msgid "Remember login information"
445 msgstr "Shrani podatke o prijavi"
446
447 msgid "Subscribe to trivial changes"
448 msgstr "Prijavi se na obvestila o malenkostnih spremembah"
449
450 msgid "Disable this account forever"
451 msgstr "Trajno zapri to uporabniško ime."
452
453 msgid "Name"
454 msgstr "Ime"
455
456 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
457 msgstr "(uporabi obliko Ime''''''Priimek)"
458
459 msgid "Alias-Name"
460 msgstr "Psevdonim"
461
462 msgid "Password"
463 msgstr "Geslo"
464
465 msgid "Password repeat"
466 msgstr "Geslo (ponovno)"
467
468 msgid "(Only when changing passwords)"
469 msgstr "(samo ob spremembi gesla)"
470
471 msgid "Email"
472 msgstr "E-poštni naslov"
473
474 msgid "User CSS URL"
475 msgstr "URL uporabnikovega CSS"
476
477 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
478 msgstr "(prazno polje izklopi uporabnikov CSS)"
479
480 msgid "Editor size"
481 msgstr "Velikost področja za urejanje"
482
483 #, python-format
484 msgid ""
485 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
486 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
487 "space between words. Group page name is not allowed."
488 msgstr ""
489 "Neveljavno uporabniško ime {{{'%s'}}}.\n"
490 "Ime lahko vsebuje poljuben alfanumeričen znak iz nabora Unicode,\n"
491 "z neobveznim enim presledkom med besedami."
492 "Imena skupin (...Group) niso dovoljena."
493
494 #, python-format
495 msgid "You are not allowed to do %s on this page."
496 msgstr "Ni vam dovoljena uporaba ukaza %s na tej strani."
497
498 msgid "Login"
499 msgstr "Prijava"
500
501 #, python-format
502 msgid " %s and try again."
503 msgstr " %s in poskusite ponovno."
504
505 #, python-format
506 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
507 msgstr "%(hits)d zadetkov od približno %(pages)d preiskanih strani."
508
509 #, python-format
510 msgid "%.2f seconds"
511 msgstr "%.2f sekund"
512
513 msgid "match"
514 msgstr "zadetek"
515
516 msgid "matches"
517 msgstr "zadetkov"
518
519 #, python-format
520 msgid ""
521 "Login Name: %s\n"
522 "\n"
523 "Login Password: %s\n"
524 "\n"
525 "Login URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
526 msgstr ""
527 "Uporabniško ime: %s\n"
528 "\n"
529 "Uporabniško geslo: %s\n"
530 "\n"
531 "Uporabniški URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
532
533 msgid ""
534 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
535 "\n"
536 "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
537 "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
538 "for that).\n"
539 "\n"
540 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
541 "known password.\n"
542 msgstr ""
543 "Zahtevano je bilo, da se podatki o uporabniškem imenu (računu) pošljejo\n"
544 "na vaš poštni naslov.\n"
545 "\n"
546 "Če ste izgubili svoje geslo, lahko uporabite priloženi niz znakov in ga\n"
547 "vnesete TOČNO TAKO, KOT JE PRIKAZAN v polje za geslo ob prijavi\n"
548 "(uporabite ukaze za kopiranje z zaslona - cut/paste).\n"
549 "\n"
550 "Po uspešni prijavi je geslo pametno spremeniti.\n"
551
552 #, python-format
553 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
554 msgstr "[%(sitename)s] Podatki o vašem viki uporabniškem imenu (računu)"
555
556 msgid ""
557 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
558 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
559 msgstr ""
560 "Ta viki ni nastavljen za komunikacijo prek e-pošte.\n"
561 "Poskusite se obrniti na upravitelja tega vikija, "
562 "ta lahko vklopi e-pošto, če to želi."
563
564 msgid "Please provide a valid email address!"
565 msgstr "Prosimo vpišite veljaven e-poštni naslov!"
566
567 #, python-format
568 msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
569 msgstr ""
570 "Nobeno uporabniško ime se ne ujema z e-poštnim naslovom '%(email)s'!"
571
572 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
573 msgstr ""
574 "Uporabite UserPreferences za spremembo nastavitev ali za izdelavo "
575 "novega uporabniškega imena."
576
577 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
578 msgstr "Uporabniško ime je prazno, prosimo vpišite ga."
579
580 msgid "This user name already belongs to somebody else."
581 msgstr "To uporabniško ime že obstaja."
582
583 msgid "Passwords don't match!"
584 msgstr "Geslo se ne ujema!"
585
586 msgid "Please specify a password!"
587 msgstr "Prosimo vpišite geslo!"
588
589 msgid ""
590 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
591 "can get it by email."
592 msgstr ""
593 "Prosimo vpišite vaš e-poštni naslov. Izgubljene podatke za prijavo "
594 "lahko po potrebi prejmete naknadno na ta naslov."
595
596 msgid "This email already belongs to somebody else."
597 msgstr "Ta e-poštni naslov si že lasti nekdo drug."
598
599 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
600 msgstr "Uporabniško ime je narejeno, sedaj se lahko prijavite..."
601
602 #, python-format
603 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
604 msgstr "Teme (izgleda) '%(theme_name)s' ni možno naložiti!"
605
606 msgid "User preferences saved!"
607 msgstr "Uporabniške nastavitve so shranjene!"
608
609 msgid "Default"
610 msgstr "Standardna nastavitev"
611
612 msgid "<Browser setting>"
613 msgstr "<Nastavitve bralnika>"
614
615 msgid "the one preferred"
616 msgstr "izbranega kot prednostnega"
617
618 msgid "free choice"
619 msgstr "svobodna izbira"
620
621 msgid "Save"
622 msgstr "Shrani"
623
624 msgid "Preferred theme"
625 msgstr "Najljubša tema (izgled)"
626
627 msgid "Editor Preference"
628 msgstr "Najljubši urejevalnik"
629
630 msgid "Editor shown on UI"
631 msgstr "Urejevalnik, prikazan na uporabniškem vmesniku"
632
633 msgid "Time zone"
634 msgstr "Časovna cona"
635
636 msgid "Your time is"
637 msgstr "Lokalni čas je"
638
639 msgid "Server time is"
640 msgstr "Čas na strežniku je"
641
642 msgid "Date format"
643 msgstr "Oblika datuma"
644
645 msgid "Preferred language"
646 msgstr "Najljubši jezik"
647
648 msgid "General options"
649 msgstr "Allgemeine Optionen"
650
651 msgid "Quick links"
652 msgstr "Hitre povezave"
653
654 msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
655 msgstr "Brez veljavnega e-poštnega naslova ta seznam ne deluje!"
656
657 msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
658 msgstr "Naročen na viki strani (en regularni izraz na vrstico)"
659
660 msgid "Create Profile"
661 msgstr "Tvori profil"
662
663 msgid "Mail me my account data"
664 msgstr "Sporoči podatke o mojem uporabniškem imenu na moj e-poštni naslov"
665
666 msgid "Action"
667 msgstr "Akcija"
668
669 msgid "No older revisions available!"
670 msgstr "Ta stran nima starejših različic!"
671
672 #, python-format
673 msgid "Diff for \"%s\""
674 msgstr "Razlike od \"%s\""
675
676 #, python-format
677 msgid "Differences between revisions %d and %d"
678 msgstr "Razlike med različicama %d in %d"
679
680 #, python-format
681 msgid "(spanning %d versions)"
682 msgstr "(prek %d različic)"
683
684 msgid "No differences found!"
685 msgstr "Ni razlik!"
686
687 #, python-format
688 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
689 msgstr "Stran je že bila %(count)d-krat shranjena!"
690
691 msgid "(ignoring whitespace)"
692 msgstr "(neupoštevaje presledke)"
693
694 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
695 msgstr "Neupoštevaje razlike v številu presledkov"
696
697 msgid "General Information"
698 msgstr "Splošne informacije"
699
700 #, python-format
701 msgid "Page size: %d"
702 msgstr "Velikost strani: %d"
703
704 msgid "SHA digest of this page's content is:"
705 msgstr "Signatura vsebine strani po SHA:"
706
707 msgid "The following users subscribed to this page:"
708 msgstr "Naslednji uporabniki so prijavljeni na to stran:"
709
710 msgid "This page links to the following pages:"
711 msgstr "Ta stran vsebuje povezave na naslednje strani:"
712
713 msgid "Date"
714 msgstr "Datum"
715
716 msgid "Size"
717 msgstr "Velikost"
718
719 msgid "Diff"
720 msgstr "Razlike"
721
722 msgid "Editor"
723 msgstr "Avtor/urednik"
724
725 msgid "Comment"
726 msgstr "Opomba"
727
728 msgid "view"
729 msgstr "prikaz"
730
731 msgid "raw"
732 msgstr "izvorno"
733
734 msgid "print"
735 msgstr "tiskaj"
736
737 msgid "revert"
738 msgstr "prejšnje stanje"
739
740 #, python-format
741 msgid "Revert to revision %(rev)d."
742 msgstr "Povrnjeno v stanje rayličice %(rev)d."
743
744 msgid "edit"
745 msgstr "spremeni"
746
747 msgid "get"
748 msgstr "naloži"
749
750 msgid "del"
751 msgstr "briši"
752
753 msgid "N/A"
754 msgstr "-"
755
756 msgid "Revision History"
757 msgstr "Pregled različic"
758
759 msgid "No log entries found."
760 msgstr "Ni takih dnevniških zapiskov."
761
762 #, python-format
763 msgid "Info for \"%s\""
764 msgstr "Info za \"%s\""
765
766 #, python-format
767 msgid "Show \"%(title)s\""
768 msgstr "Prikaži \"%(title)s\""
769
770 msgid "General Page Infos"
771 msgstr "Splošne informacije o strani"
772
773 #, python-format
774 msgid "Show chart \"%(title)s\""
775 msgstr "Prikaži diagram \"%(title)s\""
776
777 msgid "Page hits and edits"
778 msgstr "Ogledi in spremembe strani"
779
780 msgid "You are not allowed to revert this page!"
781 msgstr "Te strani vam ni dovoljeno povrniti v prejšnje stanje!"
782
783 msgid "You must login to add a quicklink."
784 msgstr "Za dodajanje hitre povezave se je treba najprej prijaviti."
785
786 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
787 msgstr "Vaša hitra povezava na to stran je bila odstranjena."
788
789 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
790 msgstr "Hitra povezava na to stran je bila avtomatsko dodana."
791
792 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
793 msgstr "Ni se mogoče prijaviti na stran, do katere vam ni dovoljen dostop."
794
795 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
796 msgstr "Ta viki nima vklopljenega vmesnika do e-pošte."
797
798 msgid "You must log in to use subscribtions."
799 msgstr "Za naročilo obvestil se je treba najprej prijaviti."
800
801 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
802 msgstr ""
803 "Vpišite svoj e-poštni naslov v uporabniške nastavitvene strani, "
804 "če se želite naročiti na obvestila."
805
806 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
807 msgstr "Naročilo na obvestila s te strani je bilo umaknjeno."
808
809 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
810 msgstr "Naročila z regularnim izrazom ni mogoče izbrisati na tem mestu."
811
812 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
813 msgstr ""
814 "Regularni izraz za naročilo obvestil je mogoče spreminjati le "
815 "z uporabniške nastavitvene strani."
816
817 msgid "You have been subscribed to this page."
818 msgstr "Naročilo na obvestila o spremembah te strani je sprejeto."
819
820 msgid "Charts are not available!"
821 msgstr "Diagrami niso na voljo!"
822
823 msgid "You need to provide a chart type!"
824 msgstr "Treba je navesti tip diagramov!"
825
826 #, python-format
827 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
828 msgstr "Neznan tip diagramov \"%s\"!"
829
830 #, python-format
831 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
832 msgstr "Manjka obvezen atribut \"%(attrname)s\""
833
834 msgid "Submitted form data:"
835 msgstr "Podatki s poslanega formularja:"
836
837 msgid "Search Titles"
838 msgstr "Iskanje po naslovih"
839
840 msgid "Display context of search results"
841 msgstr "Prikaži kontekst rezultatov iskanja"
842
843 msgid "Case-sensitive searching"
844 msgstr "Loči med velikimi in malimi črkami pri iskanju"
845
846 msgid "Search Text"
847 msgstr "Iskanje po polnem besedilu"
848
849 msgid "Go To Page"
850 msgstr "Pojdi na stran"
851
852 msgid "Include system pages"
853 msgstr "Vključno s sistemskimi stranmi"
854
855 msgid "Exclude system pages"
856 msgstr "Brez sistemskih strani"
857
858 msgid "Plain title index"
859 msgstr "Kazalo naslovov v obliki navadnega besedila"
860
861 msgid "XML title index"
862 msgstr "Kazalo naslovov v obliki XML"
863
864 msgid "Python Version"
865 msgstr "Različica Python"
866
867 msgid "MoinMoin Version"
868 msgstr "Različica MoinMoin"
869
870 #, python-format
871 msgid "Release %s [Revision %s]"
872 msgstr "Različica %s [revizija %s]"
873
874 msgid "4Suite Version"
875 msgstr "Različica 4Suite"
876
877 msgid "Number of pages"
878 msgstr "Število strani"
879
880 msgid "Number of system pages"
881 msgstr "Število sistemskih strani"
882
883 msgid "Accumulated page sizes"
884 msgstr "Skupna velikost strani"
885
886 msgid "Entries in edit log"
887 msgstr "Vpisov v dnevniku"
888
889 #, python-format
890 msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
891 msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s B)"
892
893 msgid "NONE"
894 msgstr "-"
895
896 msgid "Global extension macros"
897 msgstr "Globalnih razširitvenih makrojev"
898
899 msgid "Local extension macros"
900 msgstr "Lokalnih razširitvenih makrojev"
901
902 msgid "Global extension actions"
903 msgstr "Globalnih razširitvenih akcij"
904
905 msgid "Local extension actions"
906 msgstr "Lokalnih razširitvenih akcij"
907
908 msgid "Global parsers"
909 msgstr "Globalnih sintaktičnih analizatorjev (parserjev)"
910
911 msgid "Local extension parsers"
912 msgstr "Lokalnih sintaktičnih analizatorjev (parserjev)"
913
914 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
915 msgstr "Nameščenih procesorjev (zastarelo -- uporabite raje parserje)"
916
917 msgid "Disabled"
918 msgstr "Izklopljeno"
919
920 msgid "Enabled"
921 msgstr "Vklopljeno"
922
923 msgid "Lupy search"
924 msgstr "iskanje Lupy"
925
926 msgid "Active threads"
927 msgstr "Aktivne niti"
928
929 #, python-format
930 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
931 msgstr "Uporabite selektivnejše iskalno geslo namesto {{{\"%s\"}}}"
932
933 #, python-format
934 msgid "ERROR in regex '%s'"
935 msgstr "NAPAKA v regularnem izrazu '%s'"
936
937 #, python-format
938 msgid "Bad timestamp '%s'"
939 msgstr "Napačen čas v zaznamku '%s'"
940
941 #, python-format
942 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
943 msgstr "Atributu \"%(token)s\" mora slediti \"=\""
944
945 #, python-format
946 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
947 msgstr "Atribut \"%(token)s\" mora imeti navedeno vrednost"
948
949 msgid "Wiki Markup"
950 msgstr "označevanje Wiki"
951
952 msgid "Print View"
953 msgstr "izgled za tiskanje"
954
955 #, python-format
956 msgid "[%d attachments]"
957 msgstr "[%d priponk]"
958
959 #, python-format
960 msgid ""
961 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
962 "page."
963 msgstr "Tej strani je pripetih <a href=\"%(link)s\">%(count)s priponk</a>."
964
965 msgid "Filename of attachment not specified!"
966 msgstr "Ime datoteke s priponko mora biti navedeno!"
967
968 #, python-format
969 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
970 msgstr "Priponka '%(filename)s' ne obstaja!"
971
972 msgid ""
973 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
974 "as shown below in the list of files. \n"
975 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
976 "since this is subject to change and can break easily."
977 msgstr ""
978 "Za sklic na priponko uporabite obliko '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
979 "kot je prikazano spodaj v seznamu datotek. \n"
980 "'''NE UPORABLJAJTE''' URL-ja povezave ob {{{[get]}}}, \n"
981 "oblika tega URL-ja se namreč lahko kadarkoli spremeni "
982 "in povezava bo tako prekinjena."
983
984 msgid "unzip"
985 msgstr "razpakiraj zip"
986
987 msgid "install"
988 msgstr "namesti"
989
990 #, python-format
991 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
992 msgstr "Na stran %(pagename)s ni pripetih priponk."
993
994 msgid "Edit drawing"
995 msgstr "Spremeni risbo"
996
997 msgid "Attached Files"
998 msgstr "Pripete datoteke"
999
1000 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1001 msgstr "Tej strani ni dovoljeno dodati priponk!"
1002
1003 msgid "New Attachment"
1004 msgstr "Nova priponka"
1005
1006 msgid ""
1007 "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
1008 "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
1009 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
1010 "used."
1011 msgstr ""
1012 "Naložitev datoteke na strežnik nikoli ne prekrije obstoječe datoteke.\n"
1013 "Če priponka s takim imenom že obstaja, je treba preimenovati datoteko,\n"
1014 "ki jo želite naložiti na strežnik.\n"
1015 "Če je polje za preimenovanje prazno, se uporabi nespremenjeno ime datoteke."
1016
1017 msgid "File to upload"
1018 msgstr "Ime datoteke, ki jo nalagate"
1019
1020 msgid "Rename to"
1021 msgstr "Preimenovati v"
1022
1023 msgid "Upload"
1024 msgstr "Naloži na strežnik"
1025
1026 msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
1027 msgstr "Ta viki ne dovoljuje priponk!"
1028
1029 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1030 msgstr "Na to stran ni dovoljeno shraniti risb."
1031
1032 msgid ""
1033 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1034 "again."
1035 msgstr ""
1036 "Prazna vsebina. Odstranite ne-ASCII znake z imena datoteke in poskusite ponovno."
1037
1038 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1039 msgstr "Ni dovoljeno odstraniti priponk s te strani."
1040
1041 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1042 msgstr "Dostop do priponk na tej strani ni dovoljen."
1043
1044 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1045 msgstr "Razpakiranje zip priponk na tej strani ni dovoljeno."
1046
1047 msgid "You are not allowed to install files."
1048 msgstr "Za namestitev datotek nimate pooblastil."
1049
1050 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1051 msgstr "Ogled priponk na tej strani ni dovoljen."
1052
1053 #, python-format
1054 msgid "Unsupported upload action: %s"
1055 msgstr "Nepoznan način nalaganja na strežnik: %s"
1056
1057 #, python-format
1058 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1059 msgstr "Priponke na strani \"%(pagename)s\""
1060
1061 #, python-format
1062 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
1063 msgstr "Priponka '%(target)s' (ime '%(filename)s') že obstaja na strežniku."
1064
1065 #, python-format
1066 msgid ""
1067 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
1068 "saved."
1069 msgstr ""
1070 "Priponka '%(target)s' shranjena (ime '%(filename)s', %(bytes)d znakov)."
1071
1072 #, python-format
1073 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1074 msgstr "Priponka '%(filename)s' izbrisana."
1075
1076 #, python-format
1077 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1078 msgstr "Priponka '%(filename)s' nameščena."
1079
1080 #, python-format
1081 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
1082 msgstr "Namestitev datoteke '%(filename)s' ni uspela."
1083
1084 #, python-format
1085 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
1086 msgstr "Datoteka %s ne vsebuje MoinMoin paketa."
1087
1088 #, python-format
1089 msgid ""
1090 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
1091 "would be too large (%(space)d kB missing)."
1092 msgstr ""
1093 "ZIP priponke '%(filename)s' ni bilo mogoče razpakirati, ker bi bile "
1094 "nastale datoteke prevelike (zmanjka %(space)d kB prostora)."
1095
1096 #, python-format
1097 msgid ""
1098 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
1099 "would be too many (%(count)d missing)."
1100 msgstr ""
1101 "ZIP priponke '%(filename)s' ni bilo mogoče razpakirati, ker bi nastalo "
1102 "preveč datotek (preseženo za %(count)d datotek)."
1103
1104 #, python-format
1105 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1106 msgstr "ZIP datoteka '%(filename)s' razpakirana."
1107
1108 #, python-format
1109 msgid ""
1110 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
1111 "files only, exist already or reside in folders."
1112 msgstr ""
1113 "ZIP priponke '%(filename)s' ni bilo mogoče razpakirati zaradi enega od razlogov: "
1114 "datoteke prevelike, vsebuje le .zip datoteke, ime že obstaja ali vsebuje "
1115 "datoteke v podimenikih."
1116
1117 #, python-format
1118 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
1119 msgstr "Datoteka %(target)s ni ZIP arhiv."
1120
1121 #, python-format
1122 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1123 msgstr "Priponka '%(filename)s'"
1124
1125 msgid "Package script:"
1126 msgstr "Skript paketa:"
1127
1128 msgid "File Name"
1129 msgstr "Ime datoteke"
1130
1131 msgid "Modified"
1132 msgstr "Zadnja sprememba"
1133
1134 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1135 msgstr "Neznan tip priponke, zato je ni mogoče neposredno vključiti v stran."
1136
1137 #, python-format
1138 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1139 msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s strani %(pagename)s"
1140
1141 msgid "You are not allowed to delete this page."
1142 msgstr "Te strani ne smete izbrisati."
1143
1144 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1145 msgstr "Ta stran je že zbrisana ali pa ni nikoli obstajala!"
1146
1147 msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
1148 msgstr "Za brisanje strani uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!"
1149
1150 msgid "Really delete this page?"
1151 msgstr "Zares zbrisati to stran?"
1152
1153 msgid "Delete"
1154 msgstr "Brisanje"
1155
1156 msgid "Optional reason for the deletion"
1157 msgstr "Razlog za brisanje (neobvezno)"
1158
1159 #, python-format
1160 msgid "No pages like \"%s\"!"
1161 msgstr "Nobena stran ni podobna \"%s\"!"
1162
1163 #, python-format
1164 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1165 msgstr "Natanko ena stran je podobna \"%s\", preusmerjanje tja ..."
1166
1167 #, python-format
1168 msgid "Pages like \"%s\""
1169 msgstr "Strani, ki so bodobne \"%s\""
1170
1171 #, python-format
1172 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1173 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s za \"%(title)s\""
1174
1175 #, python-format
1176 msgid "Local Site Map for \"%s\""
1177 msgstr "Zemljevid predstavitve \"%s\""
1178
1179 msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
1180 msgstr "Na tem vikiju ni dovoljeno preimenovanje strani!"
1181
1182 msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
1183 msgstr "Za preimenovanje strani uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!"
1184
1185 #, python-format
1186 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
1187 msgstr "Preimenovanje strani ni uspelo, napaka datotečnega sistema: %s."
1188
1189 msgid "Rename Page"
1190 msgstr "Preimenovanje strani"
1191
1192 msgid "New name"
1193 msgstr "Novo ime"
1194
1195 msgid "Optional reason for the renaming"
1196 msgstr "Razlog za preimenovanje (neobvezno)"
1197
1198 #, python-format
1199 msgid ""
1200 "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
1201 "\n"
1202 "Try a different name."
1203 msgstr ""
1204 "'''Es gibt bereits eine Seite mit dem Namen {{{'%s'}}}.'''\n"
1205 "Versuchen Sie es mit einem anderen Namen."
1206
1207 #, python-format
1208 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
1209 msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"
1210
1211 #, python-format
1212 msgid ""
1213 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
1214 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
1215 msgstr ""
1216 "Die nachfolgenden %(badwords)d Worte konnten nicht im Wörterbuch mit %"
1217 "(totalwords)d Worten%(localwords)s gefunden werden und sind im Text "
1218 "hervorgehoben:"
1219
1220 msgid "Add checked words to dictionary"
1221 msgstr "Markierte Wörter zum Wörterbuch hinzufügen"
1222
1223 msgid "No spelling errors found!"
1224 msgstr "Keine Rechtschreibfehler gefunden!"
1225
1226 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
1227 msgstr ""
1228 "Sie dürfen keine Seite auf Rechtschreibung prüfen, die Sie nicht lesen "
1229 "können."
1230
1231 #, python-format
1232 msgid "Title Search: \"%s\""
1233 msgstr "Titelsuche: \"%s\""
1234
1235 #, python-format
1236 msgid "Full Text Search: \"%s\""
1237 msgstr "Volltextsuche: \"%s\""
1238
1239 #, python-format
1240 msgid "Full Link List for \"%s\""
1241 msgstr "Liste aller Seitenverweise für \"%s\""
1242
1243 msgid ""
1244 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
1245 msgstr ""
1246 "Kann keine neue Seite ohne Seitennamen anlegen - bitte geben Sie einen "
1247 "Seitennamen an."
1248
1249 #, python-format
1250 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
1251 msgstr "Neuen Dateianhang \"%(filename)s\" hochladen"
1252
1253 #, python-format
1254 msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
1255 msgstr "Neue Zeichnung \"%(filename)s\" anlegen"
1256
1257 #, python-format
1258 msgid "Edit drawing %(filename)s"
1259 msgstr "Zeichnung %(filename)s bearbeiten"
1260
1261 #, python-format
1262 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
1263 msgstr "Ungültige \"Include\"-Argumente: \"%s\"!"
1264
1265 #, python-format
1266 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
1267 msgstr "Textmarkierung \"%s\" nicht gefunden!"
1268
1269 #, python-format
1270 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
1271 msgstr "Nicht bekanntes Navigationsschema '%(scheme)s'!"
1272
1273 msgid "No parent page found!"
1274 msgstr "Diese Seite ist keine Unterseite!"
1275
1276 msgid "Wiki"
1277 msgstr "Wiki"
1278
1279 msgid "Slideshow"
1280 msgstr "Diaschau"
1281
1282 msgid "Start"
1283 msgstr "Start"
1284
1285 #, python-format
1286 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
1287 msgstr "Seite %(pos)d von %(size)d"
1288
1289 msgid "No orphaned pages in this wiki."
1290 msgstr "Es existieren keine verwaisten Seiten in diesem Wiki."
1291
1292 #, python-format
1293 msgid "No quotes on %(pagename)s."
1294 msgstr "Keine Zitate auf Seite %(pagename)s gefunden."
1295
1296 #, python-format
1297 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
1298 msgstr "Dateianhang '%(filename)s' wurde angelegt."
1299
1300 #, python-format
1301 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
1302 msgstr "Zeichnung '%(filename)s' wurde gesichert."
1303
1304 #, python-format
1305 msgid "%(mins)dm ago"
1306 msgstr "vor %(mins)dm"
1307
1308 msgid "(no bookmark set)"
1309 msgstr "(kein Lesezeichen gesetzt)"
1310
1311 #, python-format
1312 msgid "(currently set to %s)"
1313 msgstr "(derzeit %s)"
1314
1315 msgid "Delete Bookmark"
1316 msgstr "Lesezeichen löschen"
1317
1318 msgid "Set bookmark"
1319 msgstr "Lesezeichen setzen"
1320
1321 msgid "set bookmark"
1322 msgstr "Lesezeichen setzen"
1323
1324 msgid "[Bookmark reached]"
1325 msgstr "[Lesezeichen erreicht]"
1326
1327 msgid "Markup"
1328 msgstr "Notation"
1329
1330 msgid "Display"
1331 msgstr "Anzeige"
1332
1333 msgid "Filename"
1334 msgstr "Dateiname"
1335
1336 msgid "Download XML export of this wiki"
1337 msgstr "XML-Export des Wiki-Inhalts herunter laden"
1338
1339 msgid "No wanted pages in this wiki."
1340 msgstr "Es existieren keine gewünschten Seiten in diesem Wiki."
1341
1342 msgid ""
1343 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
1344 msgstr ""
1345 "Anzeigen von reStructured Text ist nicht möglich, bitte installieren Sie "
1346 "docutils."
1347
1348 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
1349 msgstr "**Maximale Anzahl erlaubter Includes überschritten**"
1350
1351 #, python-format
1352 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
1353 msgstr "**Konnte die referenzierte Seite nicht finden: %s**"
1354
1355 #, python-format
1356 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
1357 msgstr "Erwartete \"%(wanted)s\" nach \"%(key)s\", bekam \"%(token)s\""
1358
1359 #, python-format
1360 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
1361 msgstr "Erwartete eine Ganzzahl \"%(key)s\" vor \"%(token)s\""
1362
1363 #, python-format
1364 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
1365 msgstr "Erwartete eine Ganzzahl \"%(arg)s\" nach \"%(key)s\""
1366
1367 #, python-format
1368 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
1369 msgstr "Erwartete einen Farbwert \"%(arg)s\" nach \"%(key)s\""
1370
1371 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
1372 msgstr "XSLT-Option ist abgeschaltet, siehe HelpOnConfiguration."
1373
1374 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
1375 msgstr ""
1376 "Die Verarbeitung von XSLT-Stylesheets ist nicht verfügbar, bitte 4suite 1.x "
1377 "installieren."
1378
1379 #, python-format
1380 msgid "%(errortype)s processing error"
1381 msgstr "Verarbeitungsfehler vom Typ \"%(errortype)s\""
1382
1383 msgid "Views/day"
1384 msgstr "Lesezugriffe/Tag"
1385
1386 msgid "Edits/day"
1387 msgstr "Schreibzugriffe/Tag"
1388
1389 #, python-format
1390 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
1391 msgstr "%(chart_title)s für %(filterpage)s"
1392
1393 msgid ""
1394 "green=view\n"
1395 "red=edit"
1396 msgstr ""
1397 "grün=Anzeigen\n"
1398 "rot=Änderungen"
1399
1400 msgid "date"
1401 msgstr "Datum"
1402
1403 msgid "# of hits"
1404 msgstr "Anzahl der Zugriffe"
1405
1406 msgid "Page Size Distribution"
1407 msgstr "Verteilung der Seitengrößen"
1408
1409 msgid "page size upper bound [bytes]"
1410 msgstr "Obere Grenze der Seitengröße [bytes]"
1411
1412 msgid "# of pages of this size"
1413 msgstr "Anzahl der Seiten in dieser Größenklasse"
1414
1415 msgid "User agent"
1416 msgstr "Browsertyp"
1417
1418 msgid "Others"
1419 msgstr "Sonstige"
1420
1421 msgid "Distribution of User-Agent Types"
1422 msgstr "Verteilung der Zugriffe auf Browsertypen"
1423
1424 msgid "Unsubscribe"
1425 msgstr "Nicht abonnieren"
1426
1427 msgid "Home"
1428 msgstr "Heim"
1429
1430 msgid "[RSS]"
1431 msgstr "[RSS]"
1432
1433 msgid "[DELETED]"
1434 msgstr "[GELÖSCHT]"
1435
1436 msgid "[UPDATED]"
1437 msgstr "[AKTUALISIERT]"
1438
1439 msgid "[NEW]"
1440 msgstr "[NEU]"
1441
1442 msgid "[DIFF]"
1443 msgstr "[DIFF]"
1444
1445 msgid "[BOTTOM]"
1446 msgstr "[FUSS]"
1447
1448 msgid "[TOP]"
1449 msgstr "[KOPF]"
1450
1451 msgid "Click to do a full-text search for this title"
1452 msgstr "Hier klicken für eine Liste der Seiten, die auf diese verweisen"
1453
1454 msgid "Logout"
1455 msgstr "Abmelden"
1456
1457 msgid "Clear message"
1458 msgstr "Nachricht löschen"
1459
1460 #, python-format
1461 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
1462 msgstr "zuletzt geändert am %(time)s durch %(editor)s"
1463
1464 #, python-format
1465 msgid "last modified %(time)s"
1466 msgstr "zuletzt geändert %(time)s"
1467
1468 msgid "Search:"
1469 msgstr "Suchen:"
1470
1471 msgid "Text"
1472 msgstr "Text"
1473
1474 msgid "Titles"
1475 msgstr "Titel"
1476
1477 msgid "Search"
1478 msgstr "Suche"
1479
1480 msgid "More Actions:"
1481 msgstr "Weitere Aktionen:"
1482
1483 msgid "------------"
1484 msgstr "------------"
1485
1486 msgid "Raw Text"
1487 msgstr "Rohform"
1488
1489 msgid "Delete Cache"
1490 msgstr "Cache löschen"
1491
1492 msgid "Delete Page"
1493 msgstr "Seite löschen"
1494
1495 msgid "Like Pages"
1496 msgstr "Ähnliche Seiten"
1497
1498 msgid "Local Site Map"
1499 msgstr "ÜbersichtsKarte"
1500
1501 msgid "Do"
1502 msgstr "Los!"
1503
1504 msgid "Edit (Text)"
1505 msgstr "Editieren (Text)"
1506
1507 msgid "Edit (GUI)"
1508 msgstr "Editieren (GUI)"
1509
1510 msgid "Immutable Page"
1511 msgstr "Geschützte Seite"
1512
1513 msgid "Remove Link"
1514 msgstr "Verweis entfernen"
1515
1516 msgid "Add Link"
1517 msgstr "Verweis hinzufügen"
1518
1519 msgid "Attachments"
1520 msgstr "Dateianhänge"
1521
1522 #, python-format
1523 msgid "Show %s days."
1524 msgstr "%s Tage anzeigen."
1525
1526 msgid "EditText"
1527 msgstr "Editieren"
1528
1529 msgid "Immutable page"
1530 msgstr "Geschützte Seite"
1531
1532 msgid "Or try one of these actions:"
1533 msgstr "Oder benutze eine dieser Aktionen:"
1534
1535 msgid "Page"
1536 msgstr "Seite"
1537
1538 msgid "User"
1539 msgstr "Benutzer"
1540
1541 #, python-format
1542 msgid ""
1543 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
1544 msgstr ""
1545 "Kann die Seite nicht speichern, weil der Inhalt \"%(content)s\" in diesem "
1546 "Wiki nicht erlaubt ist."
1547
1548 msgid "Line"
1549 msgstr "Zeile"
1550
1551 msgid "Deletions are marked like this."
1552 msgstr "Gelöschter Text ist auf diese Art markiert."
1553
1554 msgid "Additions are marked like this."
1555 msgstr "Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert."
1556
1557 #, python-format
1558 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
1559 msgstr "Verbindung zum Mailserver '%(server)s' gestört: %(reason)s"
1560
1561 msgid "Mail not sent"
1562 msgstr "E-Mail wurde nicht versandt"
1563
1564 msgid "Mail sent OK"
1565 msgstr "E-Mail wurde erfolgreich versandt"
1566
1567 msgid "FrontPage"
1568 msgstr "StartSeite"
1569
1570 msgid "RecentChanges"
1571 msgstr "AktuelleÄnderungen"
1572
1573 msgid "TitleIndex"
1574 msgstr "TitelIndex"
1575
1576 msgid "WordIndex"
1577 msgstr "WortIndex"
1578
1579 msgid "FindPage"
1580 msgstr "SeiteFinden"
1581
1582 msgid "SiteNavigation"
1583 msgstr "WegWeiser"
1584
1585 msgid "HelpContents"
1586 msgstr "HilfeInhalt"
1587
1588 msgid "HelpOnFormatting"
1589 msgstr "HilfeZumFormatieren"
1590
1591 msgid "UserPreferences"
1592 msgstr "BenutzerEinstellungen"
1593
1594 msgid "WikiLicense"
1595 msgstr "WikiLizenz"
1596
1597 msgid "MissingPage"
1598 msgstr "FehlendeSeite"
1599
1600 msgid "MissingHomePage"
1601 msgstr "FehlendePersönlicheSeite"
1602
1603 msgid "Mon"
1604 msgstr "Mo"
1605
1606 msgid "Tue"
1607 msgstr "Di"
1608
1609 msgid "Wed"
1610 msgstr "Mi"
1611
1612 msgid "Thu"
1613 msgstr "Do"
1614
1615 msgid "Fri"
1616 msgstr "Fr"
1617
1618 msgid "Sat"
1619 msgstr "Sa"
1620
1621 msgid "Sun"
1622 msgstr "So"
1623
1624 msgid "AttachFile"
1625 msgstr "DateiAnhänge"
1626
1627 msgid "DeletePage"
1628 msgstr "SeiteLöschen"
1629
1630 msgid "LikePages"
1631 msgstr "ÄhnlicheSeiten"
1632
1633 msgid "LocalSiteMap"
1634 msgstr "ÜbersichtsKarte"
1635
1636 msgid "RenamePage"
1637 msgstr "SeiteUmbenennen"
1638
1639 msgid "SpellCheck"
1640 msgstr "RechtSchreibung"