comparison MoinMoin/i18n/lv.MoinMoin.po @ 4076:ad6a0f5444e7

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Mon, 08 Sep 2008 00:00:25 +0200
parents 23f6f64f1d73
children afd75bb5f345
comparison
equal deleted inserted replaced
4071:e2107f4b6217 4076:ad6a0f5444e7
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.7\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.7\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2008-06-21 22:47+0200\n" 16 "POT-Creation-Date: 2008-09-07 23:23+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2008-05-10 22:31+0200\n" 17 "PO-Revision-Date: 2008-05-10 22:31+0200\n"
18 "Last-Translator: Radomirs Cirskis <nad2000 AT gmail DOT NO SPAM com>\n" 18 "Last-Translator: Radomirs Cirskis <nad2000 AT gmail DOT NO SPAM com>\n"
19 "Language-Team: Latvian <nad2000 AT gmail DOT NO SPAM com>\n" 19 "Language-Team: Latvian <nad2000 AT gmail DOT NO SPAM com>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n" 20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
23 "X-Language: Latviešu\n" 23 "X-Language: Latviešu\n"
24 "X-Language-in-English: Latvian\n" 24 "X-Language-in-English: Latvian\n"
25 "X-HasWikiMarkup: True\n" 25 "X-HasWikiMarkup: True\n"
26 "X-Direction: ltr\n" 26 "X-Direction: ltr\n"
27 27
28 msgid "<unknown>" 28 #, python-format
29 msgstr "<nezināms>" 29 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
30 30 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt loģiskā vērtība, nevis \"%s\""
31 #, fuzzy, python-format 31
32 msgid "" 32 #, python-format
33 "Login Name: %s\n" 33 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
34 "\n" 34 msgstr "Argumentam jābūt loģiskā vērtība, nevis \"%s\""
35 "Password recovery token: %s\n" 35
36 "\n" 36 #, python-format
37 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n" 37 msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
38 msgstr "" 38 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt veselam skaitlim, nevis \"%s\""
39 "Lietotāja vārds: %s\n" 39
40 "\n" 40 #, python-format
41 "Lietotāja parole: %s\n" 41 msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
42 "\n" 42 msgstr "Argumentam jābūt veselam skaitlim, nevis \"%s\""
43 "Lietotāja URL: %s/%s?action=login\n" 43
44 44 #, python-format
45 msgid "" 45 msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
46 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n" 46 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt skaitlim ar peldošu punktu, nevis \"%s\""
47 "\n" 47
48 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n" 48 #, python-format
49 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n" 49 msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
50 "recovery token.\n" 50 msgstr "Argumentam jābūt skaitlim ar peldošu punktu, nevis \"%s\""
51 msgstr "" 51
52 "Kāds ir pieprasījis nosūtīt jums paroles atjaunošanas \"marķieri\".\n" 52 #, python-format
53 "\n" 53 msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
54 "Ja jūs aizmīrsāt savu paroli, lūdzu atveriet paroles atjaunošanas URL zemāk " 54 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt kompleksam skaitlim, nevis \"%s\""
55 "vai\n" 55
56 "dodieties uz paroles atjaunošanas lapu atkal un ievadiet savu lietotāja " 56 #, python-format
57 "vārdu un\n" 57 msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
58 "atjaunošanas \"marķieri\".\n" 58 msgstr "Argumentam jābūt kompleksam skaitlim, nevis \"%s\""
59 59
60 #, python-format 60 #, python-format
61 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data" 61 msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
62 msgstr "[%(sitename)s] Jūsu viki konta dati" 62 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt vienam no \"%s\", nevis \"%s\""
63
64 #, python-format
65 msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
66 msgstr "Argumentam jābūt vienam no \"%s\", nevis \"%s\""
67
68 msgid "Too many arguments"
69 msgstr "Parāk daudz argumentu"
70
71 msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
72 msgstr "Argumenti bez nosaukumiem nedrīkst sekot argumentiem ar nosaukumiem"
73
74 #, python-format
75 msgid "Argument \"%s\" is required"
76 msgstr "Nepieciešams arguments \"%s\""
77
78 #, python-format
79 msgid "No argument named \"%s\""
80 msgstr "Nav tāda argumenta: \"%s\""
81
82 #, python-format
83 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
84 msgstr "Nepieciešama vienādības zīme \"=\" pēc \"%(token)s\""
85
86 #, python-format
87 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
88 msgstr "Nepieciešama vērtība atslēgai \"%(token)s\""
89
90 msgid "Your changes are not saved!"
91 msgstr "Jūs izmaiņas nav saglabātas!"
63 92
64 msgid "You are not allowed to edit this page." 93 msgid "You are not allowed to edit this page."
65 msgstr "Jums nav tiesību labot šo lapu." 94 msgstr "Jums nav tiesību labot šo lapu."
66 95
67 msgid "Page is immutable!" 96 msgid "Page is immutable!"
71 msgstr "Vecās versijas labot nedrīkst!" 100 msgstr "Vecās versijas labot nedrīkst!"
72 101
73 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!" 102 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
74 msgstr "" 103 msgstr ""
75 "Lapas slēgšanas laika kvota ir izsmelta. Iespējams labošanas konflikts!" 104 "Lapas slēgšanas laika kvota ir izsmelta. Iespējams labošanas konflikts!"
105
106 msgid "Page name is too long, try shorter name."
107 msgstr "Lapas nosaukums ir pārāks garš, pamēģiniet ko īsāku."
76 108
77 #, python-format 109 #, python-format
78 msgid "Draft of \"%(pagename)s\"" 110 msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
79 msgstr "\"%(pagename)s\" melnraksts" 111 msgstr "\"%(pagename)s\" melnraksts"
80 112
171 "savas izmaiņas." 203 "savas izmaiņas."
172 204
173 msgid "Preview" 205 msgid "Preview"
174 msgstr "Pirmskats" 206 msgstr "Pirmskats"
175 207
176 msgid "Text mode" 208 msgid "GUI Mode"
177 msgstr "Teksta režīms" 209 msgstr "Grafiskais režīms"
178 210
179 msgid "Load Draft" 211 msgid "Load Draft"
180 msgstr "Ielādēt melnrakstu" 212 msgstr "Ielādēt melnrakstu"
181 213
182 msgid "Trivial change" 214 msgid "Trivial change"
192 msgid "Add to: %(category)s" 224 msgid "Add to: %(category)s"
193 msgstr "Pievienot: %(category)s" 225 msgstr "Pievienot: %(category)s"
194 226
195 msgid "Remove trailing whitespace from each line" 227 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
196 msgstr "Dzēst tukšumus rindu beigās" 228 msgstr "Dzēst tukšumus rindu beigās"
197
198 #, python-format
199 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
200 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt loģiskā vērtība, nevis \"%s\""
201
202 #, python-format
203 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
204 msgstr "Argumentam jābūt loģiskā vērtība, nevis \"%s\""
205
206 #, python-format
207 msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
208 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt veselam skaitlim, nevis \"%s\""
209
210 #, python-format
211 msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
212 msgstr "Argumentam jābūt veselam skaitlim, nevis \"%s\""
213
214 #, python-format
215 msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
216 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt skaitlim ar peldošu punktu, nevis \"%s\""
217
218 #, python-format
219 msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
220 msgstr "Argumentam jābūt skaitlim ar peldošu punktu, nevis \"%s\""
221
222 #, python-format
223 msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
224 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt kompleksam skaitlim, nevis \"%s\""
225
226 #, python-format
227 msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
228 msgstr "Argumentam jābūt kompleksam skaitlim, nevis \"%s\""
229
230 #, python-format
231 msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
232 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt vienam no \"%s\", nevis \"%s\""
233
234 #, python-format
235 msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
236 msgstr "Argumentam jābūt vienam no \"%s\", nevis \"%s\""
237
238 msgid "Too many arguments"
239 msgstr "Parāk daudz argumentu"
240
241 msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
242 msgstr "Argumenti bez nosaukumiem nedrīkst sekot argumentiem ar nosaukumiem"
243
244 #, python-format
245 msgid "Argument \"%s\" is required"
246 msgstr "Nepieciešams arguments \"%s\""
247
248 #, python-format
249 msgid "No argument named \"%s\""
250 msgstr "Nav tāda argumenta: \"%s\""
251
252 #, python-format
253 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
254 msgstr "Nepieciešama vienādības zīme \"=\" pēc \"%(token)s\""
255
256 #, python-format
257 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
258 msgstr "Nepieciešama vērtība atslēgai \"%(token)s\""
259
260 msgid "Your changes are not saved!"
261 msgstr "Jūs izmaiņas nav saglabātas!"
262
263 msgid "Page name is too long, try shorter name."
264 msgstr "Lapas nosaukums ir pārāks garš, pamēģiniet ko īsāku."
265
266 msgid "GUI Mode"
267 msgstr "Grafiskais režīms"
268 229
269 msgid "Edit was cancelled." 230 msgid "Edit was cancelled."
270 msgstr "Labošana atsaukta." 231 msgstr "Labošana atsaukta."
271 232
272 msgid "You can't copy to an empty pagename." 233 msgid "You can't copy to an empty pagename."
400 "Lai neveidotos konflikts, '''Jums nevajadzētu'' labot'' šo lapu vēl vismaz %" 361 "Lai neveidotos konflikts, '''Jums nevajadzētu'' labot'' šo lapu vēl vismaz %"
401 "(mins_valid)d minūtes.'''<<BR>>\n" 362 "(mins_valid)d minūtes.'''<<BR>>\n"
402 "\n" 363 "\n"
403 "Lai izietu no labošanas, nospiediet pogu Atcelt." 364 "Lai izietu no labošanas, nospiediet pogu Atcelt."
404 365
366 msgid "<unknown>"
367 msgstr "<nezināms>"
368
369 #, python-format
370 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
371 msgstr "Nepareiza izcelšanas regulārā izteiksme \"%(regex)s\": %(error)s"
372
373 msgid ""
374 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
375 "search results!"
376 msgstr ""
377 "Saglabātais lapas saturs ir novecojis un netiks iekļauts meklēšanas "
378 "rezultātā!"
379
380 #, python-format
381 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
382 msgstr "%(rev)d.versija %(date)s datumā"
383
384 #, python-format
385 msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
386 msgstr "Pāradresēts no lapas \"%(page)s\""
387
388 #, python-format
389 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
390 msgstr "Šī lapa pāradresē uz lapu \"%(page)s\""
391
392 msgid "Create New Page"
393 msgstr "Izveidot jaunu lapu"
394
395 msgid "You are not allowed to view this page."
396 msgstr "Jums nav tiesību aplūkot šo lapu."
397
405 msgid "The wiki is currently not reachable." 398 msgid "The wiki is currently not reachable."
406 msgstr "Pašlaik viki nav sasniedzams" 399 msgstr "Pašlaik viki nav sasniedzams"
407 400
408 msgid "Invalid username or password." 401 msgid "Invalid username or password."
409 msgstr "Nepareizs lietotāja vārds vai vai parole" 402 msgstr "Nepareizs lietotāja vārds vai vai parole"
414 "than you specified (%(localname)s)." 407 "than you specified (%(localname)s)."
415 msgstr "" 408 msgstr ""
416 "Attālais viki izmanot atšķirīgu InterViki vārdus (%(remotename)s), kuru Jūs " 409 "Attālais viki izmanot atšķirīgu InterViki vārdus (%(remotename)s), kuru Jūs "
417 "specificējā (%(localname)s)." 410 "specificējā (%(localname)s)."
418 411
412 msgid "Text mode"
413 msgstr "Teksta režīms"
414
419 #, python-format 415 #, python-format
420 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)." 416 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
421 msgstr "Pakotnei nepieciešama jaunāka MoinMoin versija (vismaz %s)." 417 msgstr "Pakotnei nepieciešama jaunāka MoinMoin versija (vismaz %s)."
422 418
423 msgid "The theme name is not set." 419 msgid "The theme name is not set."
452 448
453 #, python-format 449 #, python-format
454 msgid "The file %s was not found in the package." 450 msgid "The file %s was not found in the package."
455 msgstr "Fails %s pakotnē netika atrasts." 451 msgstr "Fails %s pakotnē netika atrasts."
456 452
457 #, python-format 453 #, fuzzy, python-format
458 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s" 454 msgid ""
459 msgstr "Nepareiza izcelšanas regulārā izteiksme \"%(regex)s\": %(error)s" 455 "Login Name: %s\n"
460 456 "\n"
461 msgid "" 457 "Password recovery token: %s\n"
462 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in " 458 "\n"
463 "search results!" 459 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
464 msgstr "" 460 msgstr ""
465 "Saglabātais lapas saturs ir novecojis un netiks iekļauts meklēšanas " 461 "Lietotāja vārds: %s\n"
466 "rezultātā!" 462 "\n"
467 463 "Lietotāja parole: %s\n"
468 #, python-format 464 "\n"
469 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s" 465 "Lietotāja URL: %s/%s?action=login\n"
470 msgstr "%(rev)d.versija %(date)s datumā" 466
471 467 msgid ""
472 #, python-format 468 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
473 msgid "Redirected from page \"%(page)s\"" 469 "\n"
474 msgstr "Pāradresēts no lapas \"%(page)s\"" 470 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
475 471 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
476 #, python-format 472 "recovery token.\n"
477 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\"" 473 msgstr ""
478 msgstr "Šī lapa pāradresē uz lapu \"%(page)s\"" 474 "Kāds ir pieprasījis nosūtīt jums paroles atjaunošanas \"marķieri\".\n"
479 475 "\n"
480 msgid "Create New Page" 476 "Ja jūs aizmīrsāt savu paroli, lūdzu atveriet paroles atjaunošanas URL zemāk "
481 msgstr "Izveidot jaunu lapu" 477 "vai\n"
482 478 "dodieties uz paroles atjaunošanas lapu atkal un ievadiet savu lietotāja "
483 msgid "You are not allowed to view this page." 479 "vārdu un\n"
484 msgstr "Jums nav tiesību aplūkot šo lapu." 480 "atjaunošanas \"marķieri\".\n"
485 481
486 msgid "[all]" 482 #, python-format
487 msgstr "[visi]" 483 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
488 484 msgstr "[%(sitename)s] Jūsu viki konta dati"
489 msgid "[not empty]" 485
490 msgstr "[netukši]" 486 msgid "Line"
491 487 msgstr "Rinda"
492 msgid "[empty]" 488
493 msgstr "[tukši]" 489 msgid "No differences found!"
494 490 msgstr "Atšķirības nav atrastas!"
495 msgid "filter" 491
496 msgstr "fitrēt" 492 msgid "Deletions are marked like this."
497 493 msgstr "Dzēstie atzīmēti šādi."
498 msgid "about" 494
499 msgstr "" 495 msgid "Additions are marked like this."
496 msgstr "Pievienotie atzīmēti šādi"
497
498 #, python-format
499 msgid ""
500 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
501 msgstr ""
502 "Piedodiet, Jūs nevarat saglabāt lapu, jo \"%(content)s\" šajā viki nav "
503 "atļauts."
500 504
501 #, python-format 505 #, python-format
502 msgid "" 506 msgid ""
503 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d" 507 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
504 "%(be)s results out of about %(pages)d pages." 508 "%(be)s results out of about %(pages)d pages."
529 msgstr "saskaņa" 533 msgstr "saskaņa"
530 534
531 msgid "matches" 535 msgid "matches"
532 msgstr "saskaņas" 536 msgstr "saskaņas"
533 537
534 msgid "Line" 538 msgid "about"
535 msgstr "Rinda" 539 msgstr ""
536 540
537 msgid "No differences found!" 541 msgid "Language"
538 msgstr "Atšķirības nav atrastas!" 542 msgstr "Valoda"
539 543
540 msgid "Deletions are marked like this." 544 msgid "<Browser setting>"
541 msgstr "Dzēstie atzīmēti šādi." 545 msgstr "<Pārlūkprogrammas iestatījumi>"
542 546
543 msgid "Additions are marked like this." 547 msgid "Others"
544 msgstr "Pievienotie atzīmēti šādi" 548 msgstr "Citi"
545 549
546 msgid "Name" 550 msgid "Date"
547 msgstr "Vārds" 551 msgstr "Datums"
548 552
549 msgid "Password" 553 msgid "Views/day"
550 msgstr "Parole" 554 msgstr "Skatīta (dienā)"
551 555
552 msgid "OpenID" 556 msgid "Edits/day"
553 msgstr "" 557 msgstr "Labota (dienā)"
554 558
555 msgid "Login" 559 msgid "Page hits and edits"
556 msgstr "Ieiet" 560 msgstr "Apmeklējumi un labojumi"
557 561
558 #, fuzzy 562 #, python-format
559 msgid "Username" 563 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
560 msgstr "Lietotājs" 564 msgstr "%(chart_title)s no %(filterpage)s"
561 565
562 #, fuzzy 566 msgid ""
563 msgid "Member of Groups" 567 "green=view\n"
564 msgstr "Lapu skaits" 568 "red=edit"
565 569 msgstr ""
566 msgid "Email" 570 "zaļš=skats\n"
567 msgstr "E-pasts" 571 "sarkans=labot"
568 572
569 msgid "Jabber" 573 msgid "date"
570 msgstr "" 574 msgstr "datums"
571 575
572 msgid "Action" 576 msgid "# of hits"
573 msgstr "Darbība" 577 msgstr "# apmeklējumi"
574 578
575 msgid "Enable user" 579 msgid "Charts are not available!"
576 msgstr "Aktivizēt lietotāju" 580 msgstr "Diagramma nav pieejama!"
577 581
578 msgid "disabled" 582 msgid "Page Size Distribution"
579 msgstr "atslēgts" 583 msgstr "Lapas izmēra sadale"
580 584
581 msgid "Disable user" 585 msgid "page size upper bound [bytes]"
582 msgstr "Atslēgt lietotāju" 586 msgstr "pieļaujamais lapas izmērs [baitos]"
583 587
584 msgid "Mail account data" 588 msgid "# of pages of this size"
585 msgstr "Sūtīt konta datus" 589 msgstr "# lapas ar šādu izmēru"
590
591 msgid "User agent"
592 msgstr "Lietotāja aģents"
593
594 msgid "Distribution of User-Agent Types"
595 msgstr "Lietotāju aģentu sadale pa tipiem"
596
597 msgid "Could not contact botbouncer.com."
598 msgstr ""
599
600 msgid "Failed to connect to database."
601 msgstr ""
586 602
587 msgid "Missing password. Please enter user name and password." 603 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
588 msgstr "Trūkst paroles. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli." 604 msgstr "Trūkst paroles. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli."
589 605
590 #, python-format 606 #, python-format
591 msgid "LDAP server %(server)s failed." 607 msgid ""
608 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
609 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
592 msgstr "" 610 msgstr ""
593 611
594 #, fuzzy 612 #, fuzzy
595 msgid "You need to log in." 613 msgid "You need to log in."
596 msgstr "Jūs esat atslēgts(-a)." 614 msgstr "Jūs esat atslēgts(-a)."
597 615
598 #, python-format 616 #, python-format
599 msgid "" 617 msgid "LDAP server %(server)s failed."
600 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
601 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
602 msgstr "" 618 msgstr ""
603 619
604 msgid "" 620 msgid ""
605 "Please choose an account name now.\n" 621 "Please choose an account name now.\n"
606 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n" 622 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
607 "password and be able to associate the account with your OpenID." 623 "password and be able to associate the account with your OpenID."
608 msgstr "" 624 msgstr ""
625
626 msgid "Name"
627 msgstr "Vārds"
609 628
610 msgid "Choose this name" 629 msgid "Choose this name"
611 msgstr "" 630 msgstr ""
612 631
613 msgid "This is not a valid username, choose a different one." 632 msgid "This is not a valid username, choose a different one."
618 "taken. If it is your username, enter your password below to associate\n" 637 "taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
619 "the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n" 638 "the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
620 "username and leave the password field blank." 639 "username and leave the password field blank."
621 msgstr "" 640 msgstr ""
622 641
642 msgid "Password"
643 msgstr "Parole"
644
623 msgid "Associate this name" 645 msgid "Associate this name"
624 msgstr "" 646 msgstr ""
625 647
626 #, python-format 648 #, python-format
627 msgid "OpenID error: %s." 649 msgid "OpenID error: %s."
658 msgid "" 680 msgid ""
659 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and " 681 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
660 "create one during login." 682 "create one during login."
661 msgstr "" 683 msgstr ""
662 684
663 msgid "Failed to connect to database." 685 msgid "Page has been modified"
664 msgstr "" 686 msgstr ""
665 687
666 msgid "Could not contact botbouncer.com." 688 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
667 msgstr "" 689 msgstr ""
668 690
669 msgid "Wiki" 691 #, fuzzy
670 msgstr "Viki" 692 msgid "Page has been renamed"
671 693 msgstr "Apmeklējumi un labojumi"
672 msgid "Page" 694
673 msgstr "Lapa" 695 #, fuzzy
674 696 msgid "Page has been deleted"
675 msgid "User" 697 msgstr "Lapa \"%s\" veiksmīgi dzēsta!"
676 msgstr "Lietotājs" 698
677 699 #, fuzzy
678 msgid "Diffs" 700 msgid "Page has been copied"
679 msgstr "Atšķirības" 701 msgstr "Apmeklējumi un labojumi"
680 702
681 msgid "Info" 703 #, fuzzy
682 msgstr "Informācija" 704 msgid "A new attachment has been added"
683 705 msgstr "Jauna piesaistes nosaukums"
684 msgid "Edit" 706
685 msgstr "Labot" 707 msgid "A page has been reverted to a previous state"
686 708 msgstr ""
687 msgid "Unsubscribe" 709
688 msgstr "Atrakstīties" 710 #, fuzzy
689 711 msgid "A user has subscribed to a page"
690 msgid "Subscribe" 712 msgstr "Tagad Jūs esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
691 msgstr "Parakstīties" 713
692 714 msgid "A new account has been created"
693 msgid "Raw" 715 msgstr ""
694 msgstr "Nepārstrādāts" 716
695 717 #, python-format
696 msgid "XML" 718 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
697 msgstr "XML" 719 msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sAtjaunoja \"%(pagename)s\" %(username)s"
698 720
699 msgid "Print" 721 msgid "Trivial "
700 msgstr "Drukāt" 722 msgstr "Maznozīmīgs "
701 723
702 msgid "View" 724 #, python-format
703 msgstr "Skats" 725 msgid ""
704 726 "Attachment link: %(attach)s\n"
705 msgid "Home" 727 "Page link: %(page)s\n"
706 msgstr "Māja" 728 msgstr ""
707 729
708 msgid "Up" 730 #, fuzzy, python-format
709 msgstr "Augšup" 731 msgid ""
710 732 "Dear Wiki user,\n"
711 msgid "[RSS]" 733 "\n"
712 msgstr "[RSS]" 734 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
713 735 "change notification.\n"
714 msgid "[DELETED]" 736 "\n"
715 msgstr "[DZĒSTS]" 737 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
716 738 msgstr ""
717 msgid "[UPDATED]" 739 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
718 msgstr "[ATJAUNINĀTS]" 740 "\n"
719 741 "Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" "
720 msgid "[RENAMED]" 742 "izmaiņām.\n"
721 msgstr "[PĀRDĒVĒTS]" 743 "\n"
722 744 "Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
723 msgid "[CONFLICT]" 745 "\n"
724 msgstr "[KONFLIKTS]" 746
725 747 msgid "New page:\n"
726 msgid "[NEW]" 748 msgstr "Jauna lapa:\n"
727 msgstr "[JAUNS]" 749
728 750 msgid "No differences found!\n"
729 msgid "[DIFF]" 751 msgstr "Izmaiņas nav atrastas!\n"
730 msgstr "[ATŠĶIRĪBAS]" 752
731 753 #, fuzzy, python-format
732 msgid "[BOTTOM]" 754 msgid ""
733 msgstr "[APAKŠA]" 755 "Dear wiki user,\n"
734 756 "\n"
735 msgid "[TOP]" 757 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
736 msgstr "[AUGŠA]" 758 "notification.\n"
737 759 "\n"
738 msgid "Click to do a full-text search for this title" 760 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
739 msgstr "Nospiediet šeit, lai sāktu šī virsraksta meklēšanu visā tekstā" 761 "\n"
740 762 msgstr ""
741 msgid "Settings" 763 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
742 msgstr "" 764 "\n"
743 765 "Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" "
744 msgid "Logout" 766 "izmaiņām.\n"
745 msgstr "Iziet" 767 "\n"
746 768 "Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
747 msgid "Clear message" 769 "\n"
748 msgstr "Notīrīt ziņojumu" 770
749 771 #, fuzzy, python-format
750 #, python-format 772 msgid ""
751 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s" 773 "Dear wiki user,\n"
752 msgstr "pēdējais labojums %(time)s %(editor)s" 774 "\n"
753 775 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
754 #, python-format 776 "notification.\n"
755 msgid "last modified %(time)s" 777 "\n"
756 msgstr "pēdējā modifikācija %(time)s" 778 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
757 779 "s:\n"
758 msgid "Search:" 780 msgstr ""
759 msgstr "Meklēt:" 781 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
760 782 "\n"
761 msgid "Text" 783 "Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" "
762 msgstr "Tekstā" 784 "izmaiņām.\n"
763 785 "\n"
764 msgid "Titles" 786 "Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
765 msgstr "Virsrakstos" 787 "\n"
766 788
767 msgid "Search" 789 #, python-format
768 msgstr "Meklēt" 790 msgid "New user account created on %(sitename)s"
769 791 msgstr ""
770 msgid "More Actions:" 792
771 msgstr "Citas darbības:" 793 #, python-format
772 794 msgid ""
773 msgid "------------------------" 795 "Dear Superuser, a new user has just been created. Details follow:\n"
774 msgstr "------------------------" 796 "\n"
775 797 " User name: %(username)s\n"
776 msgid "Raw Text" 798 " Email address: %(useremail)s"
777 msgstr "Rādīt jēltekstu" 799 msgstr ""
778 800
779 msgid "Print View" 801 #, fuzzy, python-format
780 msgstr "Drukāšanai" 802 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
781 803 msgstr "piesaiste:%(filename)s lapai %(pagename)s"
782 msgid "Delete Cache" 804
783 msgstr "Dzēst kešatmiņu" 805 #, python-format
784 806 msgid ""
785 msgid "Rename Page" 807 "Dear Wiki user,\n"
786 msgstr "Pārdēvēt lapu" 808 "\n"
787 809 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
788 msgid "Copy Page" 810 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
789 msgstr "Kopēt lapu" 811 "Following detailed information is available:\n"
790 812 "\n"
791 msgid "Delete Page" 813 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
792 msgstr "Dzēst lapu" 814 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
793 815 msgstr ""
794 msgid "Like Pages" 816
795 msgstr "Līdzīgas lapas" 817 #, fuzzy
796 818 msgid "Attachment link"
797 msgid "Local Site Map"
798 msgstr "Lokālā vietnes karte"
799
800 msgid "My Pages"
801 msgstr "Manas lapas"
802
803 msgid "Subscribe User"
804 msgstr "Parakstīt lietotāju"
805
806 msgid "Remove Spam"
807 msgstr "Atsārņot"
808
809 msgid "Revert to this revision"
810 msgstr "Atgriezties pie šīs versijas"
811
812 msgid "Package Pages"
813 msgstr "Iesaiņot Lapas"
814
815 msgid "Render as Docbook"
816 msgstr "Eksportēt Docbook formātā"
817
818 msgid "Sync Pages"
819 msgstr "Sinhronizēt lapas"
820
821 msgid "Do"
822 msgstr "Veikt"
823
824 msgid "Comments"
825 msgstr "Komentārs"
826
827 msgid "Edit (Text)"
828 msgstr "Labot tekstu"
829
830 msgid "Edit (GUI)"
831 msgstr "Labot grafiski"
832
833 msgid "Immutable Page"
834 msgstr "Nemaināma lapa"
835
836 msgid "Remove Link"
837 msgstr "Dzēst saiti"
838
839 msgid "Add Link"
840 msgstr "Pievienot saiti"
841
842 msgid "Attachments"
843 msgstr "Piesaistes" 819 msgstr "Piesaistes"
844 820
845 #, python-format 821 #, fuzzy
846 msgid "Show %s days." 822 msgid "Page link"
847 msgstr "Rādīt %s dienas." 823 msgstr "\"%s\" līdzīgas lapas"
848 824
849 msgid "Wiki Markup" 825 #, fuzzy
850 msgstr "Viki marķējums" 826 msgid "Changed page"
851 827 msgstr "Iesaiņot lapas"
852 msgid "DeleteCache" 828
853 msgstr "DzēstKešatmiņu" 829 #, fuzzy
854 830 msgid "Page changed"
855 #, python-format 831 msgstr "Saglabāt izmaiņas"
856 msgid "(cached %s)" 832
857 msgstr "(saglabāts %s)" 833 #, python-format
858 834 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
859 msgid "Or try one of these actions:" 835 msgstr "Nepieciešams \"%(wanted)s\" pēc \"%(key)s\", nevis \"%(token)s\""
860 msgstr "Vai mēģināt kādu no darbībām:" 836
861 837 #, python-format
862 msgid "Date" 838 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
863 msgstr "Datums" 839 msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(key)s\" pirms \"%(token)s\""
864 840
865 msgid "From" 841 #, python-format
866 msgstr "No:" 842 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
867 843 msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""
868 msgid "To" 844
869 msgstr "Kam:" 845 #, python-format
870 846 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
871 msgid "Content" 847 msgstr "Nepieciešams krāsas kods \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""
872 msgstr "Saturs" 848
873 849 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
874 #, python-format 850 msgstr "XSLT izslēgts; lūdzu, skatieties KonfigurēšanasPalīdzība."
875 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s" 851
876 msgstr "Pievienoties e-pasta serverim '%(server)s' nedrīkst: %(reason)s" 852 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
877 853 msgstr "XSLT apstrāde neiespējama, lūdzu, instalējiet 4suite 1.x."
878 msgid "Mail not sent" 854
879 msgstr "E-pasts nav nosūtīts" 855 #, python-format
880 856 msgid "%(errortype)s processing error"
881 msgid "Mail sent OK" 857 msgstr "%(errortype)s apstrādes kļūda"
882 msgstr "E-pasts nosūtīts"
883 858
884 msgid "" 859 msgid ""
885 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils." 860 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
886 msgstr "" 861 msgstr ""
887 "''reStructured'' teksta attēlošana nav iespējama. Lūdzu, instalējiet " 862 "''reStructured'' teksta attēlošana nav iespējama. Lūdzu, instalējiet "
895 msgstr "Jums nav tiesību pārdēvēt šo lapu!" 870 msgstr "Jums nav tiesību pārdēvēt šo lapu!"
896 871
897 #, python-format 872 #, python-format
898 msgid "**Could not find the referenced page: %s**" 873 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
899 msgstr "**Nevaru atrast lapu pēc atsauces: %s**" 874 msgstr "**Nevaru atrast lapu pēc atsauces: %s**"
900
901 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
902 msgstr "XSLT izslēgts; lūdzu, skatieties KonfigurēšanasPalīdzība."
903
904 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
905 msgstr "XSLT apstrāde neiespējama, lūdzu, instalējiet 4suite 1.x."
906
907 #, python-format
908 msgid "%(errortype)s processing error"
909 msgstr "%(errortype)s apstrādes kļūda"
910
911 #, python-format
912 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
913 msgstr "Nepieciešams \"%(wanted)s\" pēc \"%(key)s\", nevis \"%(token)s\""
914
915 #, python-format
916 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
917 msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(key)s\" pirms \"%(token)s\""
918
919 #, python-format
920 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
921 msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""
922
923 #, python-format
924 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
925 msgstr "Nepieciešams krāsas kods \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""
926
927 msgid "FrontPage"
928 msgstr "SākumLapa"
929
930 msgid "RecentChanges"
931 msgstr "PēdējāsIzmaiņas"
932
933 msgid "TitleIndex"
934 msgstr "VirsrakstuRādītājs"
935
936 msgid "WordIndex"
937 msgstr "PriekšmetuRādītājs"
938
939 msgid "FindPage"
940 msgstr "MeklētLapu"
941
942 msgid "SiteNavigation"
943 msgstr "VietnesNavigācija"
944
945 msgid "HelpContents"
946 msgstr "PalīdzībasSaturaRādītājs"
947
948 msgid "HelpOnFormatting"
949 msgstr "FormatēšanasPalīdzība"
950
951 msgid "WikiLicense"
952 msgstr "VikiLicence"
953
954 msgid "MissingPage"
955 msgstr "IztrūkstošaLapa"
956
957 msgid "MissingHomePage"
958 msgstr "IztrūkstošaMājasLapa"
959
960 # Pirmdiena
961 msgid "Mon"
962 msgstr "Pr"
963
964 # Otrdiena
965 msgid "Tue"
966 msgstr "Ot"
967
968 # Trešdiena
969 msgid "Wed"
970 msgstr "Tr"
971
972 # Ceturtdiena
973 msgid "Thu"
974 msgstr "Ce"
975
976 # Piektdiena
977 msgid "Fri"
978 msgstr "Pk"
979
980 # Sestdiena
981 msgid "Sat"
982 msgstr "Se"
983
984 # Svētdiena
985 msgid "Sun"
986 msgstr "Sv"
987
988 msgid "AttachFile"
989 msgstr "PievienotFailu"
990
991 msgid "DeletePage"
992 msgstr "DzēstLapu"
993
994 msgid "LikePages"
995 msgstr "LīdzīgasLapas"
996
997 msgid "LocalSiteMap"
998 msgstr "LokālāVietnesKarte"
999
1000 msgid "RenamePage"
1001 msgstr "PārdēvētLapu"
1002
1003 msgid "SpellCheck"
1004 msgstr "Pareizrakstība"
1005
1006 msgid "Discussion"
1007 msgstr "Diskusija"
1008
1009 #, python-format
1010 msgid ""
1011 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
1012 msgstr ""
1013 "Piedodiet, Jūs nevarat saglabāt lapu, jo \"%(content)s\" šajā viki nav "
1014 "atļauts."
1015
1016 msgid "Notification"
1017 msgstr "Notifikācija"
1018
1019 msgid "Notification settings saved!"
1020 msgstr "Notifikāciju iestatījumi saglabāti!"
1021
1022 msgid "'''Email'''"
1023 msgstr "'''E-pasts'''"
1024
1025 msgid "'''Jabber'''"
1026 msgstr "'''Jabber'''"
1027
1028 msgid "'''Event type'''"
1029 msgstr "'''Notikuma veids'''"
1030
1031 msgid "Select the events you want to be notified about."
1032 msgstr "Atzīmējiet notikumus, par kuriem vēlaties saņemt notifikācijas."
1033
1034 msgid ""
1035 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
1036 "general preferences."
1037 msgstr ""
1038 "Pirms notifikāciju saņemšanas Jums vispārējos iestatījumos jānorāda veidu, "
1039 "kā Jūs sava kontakt informācija"
1040
1041 msgid "Subscribed events"
1042 msgstr "Parakstītie notikumi"
1043
1044 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
1045 msgstr "Parakstītās Viki lapas<<BR>>(pa vienai regulārai izteiksmei rindā)"
1046
1047 msgid "Save"
1048 msgstr "Saglabāt"
1049
1050 msgid "Change password"
1051 msgstr "Nomainīt paroli"
1052
1053 msgid "Passwords don't match!"
1054 msgstr "Paroles nesakrīt!"
1055
1056 msgid "Please specify a password!"
1057 msgstr "Lūdzu, norādiet paroli!"
1058
1059 #, python-format
1060 msgid "Password not acceptable: %s"
1061 msgstr "Parole nav akceptējama: %s"
1062
1063 msgid "Your password has been changed."
1064 msgstr "Jūsu parole ir nomainīta."
1065
1066 msgid "To change your password, enter a new password twice."
1067 msgstr "Lai nomainītu paroli, veco paroli ievadiet divas reizes."
1068
1069 msgid "Password repeat"
1070 msgstr "Atkārtot paroli"
1071
1072 msgid "Switch user"
1073 msgstr "Nomainīt lietotāju"
1074
1075 msgid "No user selected"
1076 msgstr "Lietotājs nav izvēlēts"
1077
1078 msgid ""
1079 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
1080 "back to your account."
1081 msgstr ""
1082
1083 msgid "You are the only user."
1084 msgstr "Jūs esat vienīgais lietotājs."
1085
1086 msgid ""
1087 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
1088 msgstr ""
1089
1090 msgid "Select User"
1091 msgstr "Izvēlēties lietotāju"
1092
1093 msgid "OpenID settings"
1094 msgstr "OpenID iestatījumi"
1095
1096 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
1097 msgstr "Nevar izdzēst visus OpenID identifikatorus."
1098
1099 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
1100 msgstr "Norādītie OpenID identifikatori ir dzēsti."
1101
1102 msgid "No OpenID given."
1103 msgstr "OpenID identifikators nav norādīts."
1104
1105 msgid "OpenID is already present."
1106 msgstr "Šāds OpenID identifikators jau ir norādīts."
1107
1108 msgid "This OpenID is already used for another account."
1109 msgstr "Šāds OpenID identifikators jau tiek lietots ar citu kontu."
1110
1111 msgid "OpenID added successfully."
1112 msgstr "OpenID identifikators pievienots veiksmīgi."
1113
1114 msgid "Current OpenIDs"
1115 msgstr "Pašreizējais OpenID identifikators."
1116
1117 msgid "Remove selected"
1118 msgstr "Dzēst atzīmēto"
1119
1120 msgid "Add OpenID"
1121 msgstr "Pievienot OpenID identifikatoru"
1122 875
1123 msgid "Preferences" 876 msgid "Preferences"
1124 msgstr "Iestatījumi" 877 msgstr "Iestatījumi"
1125 878
1126 #, python-format 879 #, python-format
1162 msgstr "Lietotāja uzstādījumi saglabāti!" 915 msgstr "Lietotāja uzstādījumi saglabāti!"
1163 916
1164 msgid "Default" 917 msgid "Default"
1165 msgstr "Noklusējums" 918 msgstr "Noklusējums"
1166 919
1167 msgid "<Browser setting>"
1168 msgstr "<Pārlūkprogrammas iestatījumi>"
1169
1170 msgid "the one preferred" 920 msgid "the one preferred"
1171 msgstr "viens vēlamais" 921 msgstr "viens vēlamais"
1172 922
1173 msgid "free choice" 923 msgid "free choice"
1174 msgstr "brīva izvēle" 924 msgstr "brīva izvēle"
1175 925
926 msgid "Save"
927 msgstr "Saglabāt"
928
1176 msgid "Preferred theme" 929 msgid "Preferred theme"
1177 msgstr "Vēlamā tēma" 930 msgstr "Vēlamā tēma"
1178 931
1179 msgid "Editor Preference" 932 msgid "Editor Preference"
1180 msgstr "Redaktora iestatījumi" 933 msgstr "Redaktora iestatījumi"
1201 msgstr "Vispārējas opcijas" 954 msgstr "Vispārējas opcijas"
1202 955
1203 msgid "Quick links" 956 msgid "Quick links"
1204 msgstr "Ātrsaites" 957 msgstr "Ātrsaites"
1205 958
959 msgid "Switch user"
960 msgstr "Nomainīt lietotāju"
961
962 msgid "No user selected"
963 msgstr "Lietotājs nav izvēlēts"
964
965 msgid ""
966 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
967 "back to your account."
968 msgstr ""
969
970 msgid "You are the only user."
971 msgstr "Jūs esat vienīgais lietotājs."
972
973 msgid ""
974 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
975 msgstr ""
976
977 msgid "Select User"
978 msgstr "Izvēlēties lietotāju"
979
980 msgid "Change password"
981 msgstr "Nomainīt paroli"
982
983 msgid "Passwords don't match!"
984 msgstr "Paroles nesakrīt!"
985
986 msgid "Please specify a password!"
987 msgstr "Lūdzu, norādiet paroli!"
988
989 #, python-format
990 msgid "Password not acceptable: %s"
991 msgstr "Parole nav akceptējama: %s"
992
993 msgid "Your password has been changed."
994 msgstr "Jūsu parole ir nomainīta."
995
996 msgid "To change your password, enter a new password twice."
997 msgstr "Lai nomainītu paroli, veco paroli ievadiet divas reizes."
998
999 msgid "Password repeat"
1000 msgstr "Atkārtot paroli"
1001
1002 msgid "Notification"
1003 msgstr "Notifikācija"
1004
1005 msgid "Notification settings saved!"
1006 msgstr "Notifikāciju iestatījumi saglabāti!"
1007
1008 msgid "'''Email'''"
1009 msgstr "'''E-pasts'''"
1010
1011 msgid "'''Jabber'''"
1012 msgstr "'''Jabber'''"
1013
1014 msgid "'''Event type'''"
1015 msgstr "'''Notikuma veids'''"
1016
1017 msgid "Select the events you want to be notified about."
1018 msgstr "Atzīmējiet notikumus, par kuriem vēlaties saņemt notifikācijas."
1019
1020 msgid ""
1021 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
1022 "general preferences."
1023 msgstr ""
1024 "Pirms notifikāciju saņemšanas Jums vispārējos iestatījumos jānorāda veidu, "
1025 "kā Jūs sava kontakt informācija"
1026
1027 msgid "Subscribed events"
1028 msgstr "Parakstītie notikumi"
1029
1030 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
1031 msgstr "Parakstītās Viki lapas<<BR>>(pa vienai regulārai izteiksmei rindā)"
1032
1206 #, fuzzy 1033 #, fuzzy
1207 msgid "OpenID server" 1034 msgid "OpenID server"
1208 msgstr "OpenID iestatījumi" 1035 msgstr "OpenID iestatījumi"
1209 1036
1210 #, fuzzy 1037 #, fuzzy
1212 msgstr "Norādītie OpenID identifikatori ir dzēsti." 1039 msgstr "Norādītie OpenID identifikatori ir dzēsti."
1213 1040
1214 msgid "Trusted websites" 1041 msgid "Trusted websites"
1215 msgstr "" 1042 msgstr ""
1216 1043
1217 #, fuzzy, python-format 1044 msgid "Remove selected"
1218 msgid "" 1045 msgstr "Dzēst atzīmēto"
1219 "Dear Wiki user,\n" 1046
1220 "\n" 1047 msgid "OpenID settings"
1221 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for " 1048 msgstr "OpenID iestatījumi"
1222 "change notification.\n" 1049
1223 "\n" 1050 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
1224 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n" 1051 msgstr "Nevar izdzēst visus OpenID identifikatorus."
1225 msgstr "" 1052
1226 "Godājamais Viki lietotāj,\n" 1053 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
1227 "\n" 1054 msgstr "Norādītie OpenID identifikatori ir dzēsti."
1228 "Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" " 1055
1229 "izmaiņām.\n" 1056 msgid "No OpenID given."
1230 "\n" 1057 msgstr "OpenID identifikators nav norādīts."
1231 "Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n" 1058
1232 "\n" 1059 msgid "OpenID is already present."
1233 1060 msgstr "Šāds OpenID identifikators jau ir norādīts."
1234 msgid "New page:\n" 1061
1235 msgstr "Jauna lapa:\n" 1062 msgid "This OpenID is already used for another account."
1236 1063 msgstr "Šāds OpenID identifikators jau tiek lietots ar citu kontu."
1237 msgid "No differences found!\n" 1064
1238 msgstr "Izmaiņas nav atrastas!\n" 1065 msgid "OpenID added successfully."
1239 1066 msgstr "OpenID identifikators pievienots veiksmīgi."
1240 #, fuzzy, python-format 1067
1241 msgid "" 1068 msgid "Current OpenIDs"
1242 "Dear wiki user,\n" 1069 msgstr "Pašreizējais OpenID identifikators."
1243 "\n" 1070
1244 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change " 1071 msgid "Add OpenID"
1245 "notification.\n" 1072 msgstr "Pievienot OpenID identifikatoru"
1246 "\n"
1247 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
1248 "\n"
1249 msgstr ""
1250 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
1251 "\n"
1252 "Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" "
1253 "izmaiņām.\n"
1254 "\n"
1255 "Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
1256 "\n"
1257
1258 #, fuzzy, python-format
1259 msgid ""
1260 "Dear wiki user,\n"
1261 "\n"
1262 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
1263 "notification.\n"
1264 "\n"
1265 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
1266 "s:\n"
1267 msgstr ""
1268 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
1269 "\n"
1270 "Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" "
1271 "izmaiņām.\n"
1272 "\n"
1273 "Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
1274 "\n"
1275
1276 #, python-format
1277 msgid "New user account created on %(sitename)s"
1278 msgstr ""
1279
1280 #, python-format
1281 msgid ""
1282 "Dear Superuser, a new user has just been created. Details follow:\n"
1283 "\n"
1284 " User name: %(username)s\n"
1285 " Email address: %(useremail)s"
1286 msgstr ""
1287
1288 #, fuzzy, python-format
1289 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
1290 msgstr "piesaiste:%(filename)s lapai %(pagename)s"
1291
1292 #, python-format
1293 msgid ""
1294 "Dear Wiki user,\n"
1295 "\n"
1296 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
1297 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
1298 "Following detailed information is available:\n"
1299 "\n"
1300 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
1301 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
1302 msgstr ""
1303
1304 msgid "Page has been modified"
1305 msgstr ""
1306
1307 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
1308 msgstr ""
1309
1310 #, fuzzy
1311 msgid "Page has been renamed"
1312 msgstr "Apmeklējumi un labojumi"
1313
1314 #, fuzzy
1315 msgid "Page has been deleted"
1316 msgstr "Lapa \"%s\" veiksmīgi dzēsta!"
1317
1318 #, fuzzy
1319 msgid "Page has been copied"
1320 msgstr "Apmeklējumi un labojumi"
1321
1322 #, fuzzy
1323 msgid "A new attachment has been added"
1324 msgstr "Jauna piesaistes nosaukums"
1325
1326 msgid "A page has been reverted to a previous state"
1327 msgstr ""
1328
1329 #, fuzzy
1330 msgid "A user has subscribed to a page"
1331 msgstr "Tagad Jūs esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
1332
1333 msgid "A new account has been created"
1334 msgstr ""
1335
1336 #, python-format
1337 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
1338 msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sAtjaunoja \"%(pagename)s\" %(username)s"
1339
1340 msgid "Trivial "
1341 msgstr "Maznozīmīgs "
1342
1343 #, python-format
1344 msgid ""
1345 "Attachment link: %(attach)s\n"
1346 "Page link: %(page)s\n"
1347 msgstr ""
1348
1349 #, fuzzy
1350 msgid "Attachment link"
1351 msgstr "Piesaistes"
1352
1353 #, fuzzy
1354 msgid "Page link"
1355 msgstr "\"%s\" līdzīgas lapas"
1356
1357 #, fuzzy
1358 msgid "Changed page"
1359 msgstr "Iesaiņot lapas"
1360
1361 #, fuzzy
1362 msgid "Page changed"
1363 msgstr "Saglabāt izmaiņas"
1364 1073
1365 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!" 1074 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
1366 msgstr "Opcijas ''--pages'' an ''--search'' ir savstarpēji izslēdzošas!" 1075 msgstr "Opcijas ''--pages'' an ''--search'' ir savstarpēji izslēdzošas!"
1367 1076
1368 msgid "You must specify an output file!" 1077 msgid "You must specify an output file!"
1370 1079
1371 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package." 1080 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
1372 msgstr "" 1081 msgstr ""
1373 "Nav norādītas lapas ar ''--pages'' vai ''--search''. Izvēlēta pilna pakotne." 1082 "Nav norādītas lapas ar ''--pages'' vai ''--search''. Izvēlēta pilna pakotne."
1374 1083
1084 msgid "All attachments included into the package."
1085 msgstr ""
1086
1375 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!" 1087 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
1376 msgstr "Izvaddatne jau eksistē!" 1088 msgstr "Izvaddatne jau eksistē!"
1377 1089
1378 msgid "Language" 1090 #, fuzzy
1379 msgstr "Valoda" 1091 msgid "Username"
1380 1092 msgstr "Lietotājs"
1381 msgid "Others" 1093
1382 msgstr "Citi" 1094 #, fuzzy
1383 1095 msgid "Member of Groups"
1384 msgid "Charts are not available!" 1096 msgstr "Lapu skaits"
1385 msgstr "Diagramma nav pieejama!" 1097
1386 1098 msgid "Email"
1387 msgid "Page Size Distribution" 1099 msgstr "E-pasts"
1388 msgstr "Lapas izmēra sadale" 1100
1389 1101 msgid "Jabber"
1390 msgid "page size upper bound [bytes]" 1102 msgstr ""
1391 msgstr "pieļaujamais lapas izmērs [baitos]" 1103
1392 1104 msgid "Action"
1393 msgid "# of pages of this size" 1105 msgstr "Darbība"
1394 msgstr "# lapas ar šādu izmēru" 1106
1395 1107 msgid "Disable user"
1396 msgid "Views/day" 1108 msgstr "Atslēgt lietotāju"
1397 msgstr "Skatīta (dienā)" 1109
1398 1110 msgid "Enable user"
1399 msgid "Edits/day" 1111 msgstr "Aktivizēt lietotāju"
1400 msgstr "Labota (dienā)" 1112
1401 1113 msgid "disabled"
1402 msgid "Page hits and edits" 1114 msgstr "atslēgts"
1403 msgstr "Apmeklējumi un labojumi" 1115
1404 1116 msgid "Mail account data"
1405 #, python-format 1117 msgstr "Sūtīt konta datus"
1406 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s" 1118
1407 msgstr "%(chart_title)s no %(filterpage)s" 1119 msgid "OpenID"
1408 1120 msgstr ""
1409 msgid "" 1121
1410 "green=view\n" 1122 msgid "Login"
1411 "red=edit" 1123 msgstr "Ieiet"
1412 msgstr "" 1124
1413 "zaļš=skats\n" 1125 #, python-format
1414 "sarkans=labot" 1126 msgid "Local Site Map for \"%s\""
1415 1127 msgstr "\"%s\" vietnes karte"
1416 msgid "date" 1128
1417 msgstr "datums" 1129 msgid "Please log in first."
1418 1130 msgstr "Lūdzu, sākumā pieslēdzieties"
1419 msgid "# of hits" 1131
1420 msgstr "# apmeklējumi" 1132 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
1421 1133 msgstr "Lūdzu, pirms veidot papildus lapas, izveidojiet mājas lapu."
1422 msgid "User agent" 1134
1423 msgstr "Lietotāja aģents" 1135 #, fuzzy, python-format
1424 1136 msgid ""
1425 msgid "Distribution of User-Agent Types" 1137 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
1426 msgstr "Lietotāju aģentu sadale pa tipiem" 1138 "here.\n"
1139 "\n"
1140 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
1141 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
1142 "\n"
1143 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
1144 "page.\n"
1145 "\n"
1146 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
1147 "page\n"
1148 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
1149 "creating\n"
1150 "the group pages.\n"
1151 "\n"
1152 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
1153 "group:'''||\n"
1154 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
1155 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
1156 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
1157 "(username)s/ReadGroup]]||\n"
1158 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
1159 "(username)s only||\n"
1160 "\n"
1161 msgstr ""
1162 "Šeit Jūs varat pievienot apakšlapas Jūsu esksistējošai mājas lapai. \n"
1163 "\n"
1164 "Jūs varat noteikt šo lapu pieejamību citem lietotājiem,\n"
1165 "pieeju kontrolē atbilstošās grupas lapas grupas piederība.\n"
1166 "\n"
1167 "Lai izveidotu apakšlapu, evadiet apakšlapas nosaukumu un nospiediet pogu.\n"
1168 "\n"
1169 "Pirms veidot aizsargātas pieejas lapas, pārliecinieties, ka atbilstošas "
1170 "grupas lapa eksistē \n"
1171 "un tajā ir atbilstoši lietotāji. Izmantojiet MājaslapasGrupasVeidne, "
1172 "veidojot grupas lapas2.\n"
1173 "||'''Pievienot jaunu personisku lapu:'''||'''Sastīta pieejas kontroles "
1174 "saraksta grupa:'''||\n"
1175 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,lasāma-rakstāma lapa,%(username)s)"
1176 ">>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
1177 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tikai-lasāma lapa,%(username)s)>>||[\"%"
1178 "(username)s/ReadGroup\"]||\n"
1179 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privāta lapa,%(username)s)>>||Tikai %"
1180 "(username)s||\n"
1181 "\n"
1182
1183 msgid "MyPages management"
1184 msgstr "MyPages pārvaldīšana"
1185
1186 #, python-format
1187 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
1188 msgstr "Darbību %(actionname)s, lūdzu, izmantojiet interaktīvi!"
1189
1190 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
1191 msgstr "TextCha tests: nepareiza atbilde! Atgriezieties un mēginiet vēlreiz..."
1192
1193 #, fuzzy, python-format
1194 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
1195 msgstr "Lai izmanototu parasktīšanos, Jums jāpieslēdzas."
1196
1197 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
1198 msgstr "Jūs nedrīkstat parakstīties uz lapu, kuru Jums nav tiesību lasīt."
1199
1200 #, fuzzy
1201 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
1202 msgstr "Šajā viki pasta sūtīšana nav iespējota."
1203
1204 msgid "You must log in to use subscriptions."
1205 msgstr "Lai izmanototu parasktīšanos, Jums jāpieslēdzas."
1206
1207 #, fuzzy
1208 msgid ""
1209 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
1210 "subscriptions."
1211 msgstr ""
1212 "Lai izmantotu parakstīšanos, uzrādiet savu e-pasta adresi "
1213 "LietotājaIestatījumos."
1214
1215 msgid "You are already subscribed to this page."
1216 msgstr "Jūs jau esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
1217
1218 msgid "You have been subscribed to this page."
1219 msgstr "Tagad Jūs esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
1220
1221 msgid "You could not get subscribed to this page."
1222 msgstr "Jūs nevarat parakstīties izmaiņām šajā lapā."
1223
1224 msgid ""
1225 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
1226 msgstr "Nevaru izveidot lapu bez nosaukuma. Lūdzu, norādiet lapas nosaukumu."
1227
1228 msgid "Do it."
1229 msgstr "Dari to."
1230
1231 #, python-format
1232 msgid "Execute action %(actionname)s?"
1233 msgstr "Vai veikt darbību %(actionname)s?"
1234
1235 #, python-format
1236 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
1237 msgstr "Darbība %(actionname)s ir veikta šajā Viki!"
1238
1239 #, python-format
1240 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
1241 msgstr "Jums nav tiesību izmantot darbību %(actionname)s šajā lapā."
1242
1243 #, fuzzy
1244 msgid "If this account exists an email was sent."
1245 msgstr ""
1246 "Ja konts ar šādu lietotāja vārdu jau eksistē, e-pasta ziņojumums ir nosūtīts."
1247
1248 msgid ""
1249 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
1250 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
1251 msgstr ""
1252 "Šajā viki pasta sūtīšana ir aizliegta.\n"
1253 "Sazinieties ar viki īpašnieku, lai viņš piešķir jums tiesības lietot e-pastu."
1254
1255 #, fuzzy
1256 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
1257 msgstr "Lūdzu, norādiet pareizu e-pasta adresi!"
1258
1259 msgid "Mail me my account data"
1260 msgstr "Atsūtīt mana sistēmas konta datus"
1261
1262 #, fuzzy
1263 msgid "Recovery token"
1264 msgstr "Atgriezt visu!"
1265
1266 #, fuzzy
1267 msgid "New password"
1268 msgstr "Nomainīt paroli"
1269
1270 #, fuzzy
1271 msgid "New password (repeat)"
1272 msgstr "Atkārtot paroli"
1273
1274 #, fuzzy
1275 msgid "Reset my password"
1276 msgstr "Parole"
1277
1278 #, fuzzy
1279 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
1280 msgstr "Jūsu parole ir nomainīta."
1281
1282 msgid "Your token is invalid!"
1283 msgstr "Jūsu \"marķieris\" ir nederīgs!"
1284
1285 #, fuzzy
1286 msgid "Password reset"
1287 msgstr "Atkārtot paroli"
1288
1289 #, fuzzy
1290 msgid ""
1291 "\n"
1292 "== Password reset ==\n"
1293 "Enter a new password below."
1294 msgstr "Lai nomainītu paroli, veco paroli ievadiet divas reizes."
1295
1296 #, fuzzy
1297 msgid "Lost password"
1298 msgstr "Parole"
1299
1300 msgid ""
1301 "\n"
1302 "== Recovering a lost password ==\n"
1303 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
1304 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
1305 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
1306 "used to change your password. The email will also contain further\n"
1307 "instructions."
1308 msgstr ""
1309
1310 msgid ""
1311 "\n"
1312 "=== Password reset ===\n"
1313 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
1314 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
1315 msgstr ""
1316
1317 #, python-format
1318 msgid ""
1319 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
1320 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
1321 msgstr ""
1322 "Dublējums %(filename)s atjaunots direktorijā %(targetdir)s.\n"
1323 "Atjaunoti %(filecount)d faili un %(dircount)d direktorijas."
1324
1325 #, python-format
1326 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
1327 msgstr ""
1328 "Kļūda veicot dublējuma %(filename)s atjaunošanu direktorijā %(targetdir)s."
1329
1330 msgid "Wiki Backup / Restore"
1331 msgstr "Viki dublēšana / atjaunošana"
1332
1333 msgid ""
1334 "Some hints:\n"
1335 " * To restore a backup:\n"
1336 " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
1337 " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
1338 "stuff).\n"
1339 " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
1340 " * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
1341 "\n"
1342 " * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
1343 "file\n"
1344 " you get to a secure place.\n"
1345 "\n"
1346 "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
1347 "complete.\n"
1348 "\n"
1349 msgstr ""
1350 "Daži padomi:\n"
1351 " * Lai atjaunotu dublējumu:\n"
1352 " * Dublējuma atjaunošana dzēsīs esošos datus. Esiet piesardzīgi.\n"
1353 " * Pārdēvējiet to par <siteid>.tar.<compression> (nodzēsiet --date--time--"
1354 "UTC daļu).\n"
1355 " * Ievietojiet dublējuma failu direktorijā "
1356 "''backup_storage_dir'' (izmantojot ''scp'', ''ftp'', ...).\n"
1357 " * Nospiediet pogu <<GetText(Restore)>>, zemāk.\n"
1358 "\n"
1359 " * Lai izveidotu dublējumu, nospiediet pogu <<GetText(Backup)>> un "
1360 "saglabājiet drošā vietā failu, kuru Jūs iegūsiet.\n"
1361 "\n"
1362 "Lūdzu pārliecinieties, ka Jūsus Viki konfigurācijas ''backup_*'' vērtības ir "
1363 "korektas.\n"
1364 "\n"
1365
1366 msgid "Backup"
1367 msgstr "Dublēt"
1368
1369 msgid "Restore"
1370 msgstr "Atjaunot"
1371
1372 msgid "You are not allowed to do remote backup."
1373 msgstr "Jūs nedrīkstat veikt attālinātu dublēšanu."
1374
1375 #, python-format
1376 msgid "Unknown backup subaction: %s."
1377 msgstr "Nezināma dublēšanas apakšdarbība: %s."
1378
1379 msgid "You must login to add a quicklink."
1380 msgstr "Lai izveidotu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas."
1381
1382 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
1383 msgstr "Ātrsaite uz šo lapu ir izveidota."
1384
1385 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
1386 msgstr "Nevar izveidot ātrsaiti uz šo lapu."
1387
1388 msgid "You already have a quicklink to this page."
1389 msgstr "Jums jau ir ātrsaite uz šo lapu!"
1390
1391 msgid "You need to provide a chart type!"
1392 msgstr "Norādiet diagrammas tipu!"
1393
1394 #, python-format
1395 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1396 msgstr "Slikts diagrammas tips \"%s\"!"
1397
1398 msgid "Load"
1399 msgstr "Ielādēt"
1400
1401 #, fuzzy
1402 msgid "Pagename not specified!"
1403 msgstr "Nav norādīts piesaistes faila vārds!"
1404
1405 msgid "Upload page content"
1406 msgstr ""
1407
1408 msgid ""
1409 "You can upload content for the page named below. If you change the page "
1410 "name, you can also upload content for another page. If the page name is "
1411 "empty, we derive the page name from the file name."
1412 msgstr ""
1413
1414 msgid "File to load page content from"
1415 msgstr ""
1416
1417 msgid "Comment"
1418 msgstr "Komentārs"
1419
1420 #, fuzzy
1421 msgid "Page Name"
1422 msgstr "Saiņa nosaukums"
1423
1424 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
1425 msgstr "Jums nav tiesību veidot pielikuma lapu."
1426
1427 msgid "You must login to remove a quicklink."
1428 msgstr "Lai dzēstu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas."
1429
1430 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
1431 msgstr "Jūsu ātrsaite uz šo lapu ir dzēsta."
1432
1433 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
1434 msgstr "Nevar izdzēst Jūsu ātrsaiti uz šo lapu."
1435
1436 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
1437 msgstr "Nepieciešama ātrsaite uz šo lapu, lai to varētu izdzēst."
1438
1439 #, python-format
1440 msgid "[%d attachments]"
1441 msgstr "[%d piesaistes]"
1442
1443 #, python-format
1444 msgid ""
1445 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
1446 "page."
1447 msgstr "Šai lapai ir <a href=\"%(link)s\">%(count)s piesaistes</a>. "
1448
1449 msgid "Filename of attachment not specified!"
1450 msgstr "Nav norādīts piesaistes faila vārds!"
1451
1452 #, python-format
1453 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
1454 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' neeksistē!"
1455
1456 msgid ""
1457 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
1458 "as shown below in the list of files. \n"
1459 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
1460 "since this is subject to change and can break easily."
1461 msgstr ""
1462 "Atsaucei uz piesaisti, rakstiet lapas tekstā '''{{{piesaiste:faila "
1463 "nosaukums}}}''', \n"
1464 "kā redzams zemāk sarakstā. \n"
1465 "'''NEIZMANTOJIET''' saites {{{[get]}}} URL. \n"
1466 "Tas var tikt mainīts."
1467
1468 msgid "del"
1469 msgstr "dzēst"
1470
1471 msgid "move"
1472 msgstr "pārvietot"
1473
1474 msgid "get"
1475 msgstr "dabūt"
1476
1477 msgid "edit"
1478 msgstr "labot"
1479
1480 msgid "view"
1481 msgstr "skats"
1482
1483 msgid "unzip"
1484 msgstr "atspiest"
1485
1486 msgid "install"
1487 msgstr "instalēt"
1488
1489 #, python-format
1490 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
1491 msgstr "Lapai %(pagename)s nav piesaistes"
1492
1493 msgid "Edit drawing"
1494 msgstr "Labot attēlu"
1495
1496 msgid "New Attachment"
1497 msgstr "Jauna Piesaiste"
1498
1499 msgid "File to upload"
1500 msgstr "Augšupielādējamais fails"
1501
1502 msgid "Rename to"
1503 msgstr "Pārdēvēt par"
1504
1505 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
1506 msgstr "Pārrakstīt piesaisti ar šādu nosaukumu"
1507
1508 msgid "Upload"
1509 msgstr "Ielādēt"
1510
1511 msgid "Attached Files"
1512 msgstr "Piesaistītie faili"
1513
1514 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1515 msgstr "Jūs nedrīkstat veidot piesaistes šai lapai."
1516
1517 #, python-format
1518 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
1519 msgstr "Neatbalstīta AttachFile apakšdarbība: %s"
1520
1521 #, python-format
1522 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1523 msgstr "Lapas \"%(pagename)s\" piesaistes"
1524
1525 #, fuzzy
1526 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
1527 msgstr "Jums nav tiesību skatīt šīs lapas piesaistes."
1528
1529 msgid ""
1530 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1531 "again."
1532 msgstr ""
1533 "Tukšs faila saturs. Nodzēsiet visus NE ASCII simbolus un mēģiniet vēlreiz."
1534
1535 #, python-format
1536 msgid ""
1537 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
1538 "saved."
1539 msgstr ""
1540 "Piesaiste '%(target)s' (no faila '%(filename)s') ar izmēru %(bytes)d baiti "
1541 "pievienota."
1542
1543 #, python-format
1544 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
1545 msgstr "Piesaite '%(target)s' (veidota no faila '%(filename)s') jau eksistē."
1546
1547 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1548 msgstr "Šajā lapā Jūs nedrīkstat veidot attēlus."
1549
1550 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1551 msgstr "Jūs nedrīkstat dzēst šīs lapas piesaistes."
1552
1553 #, python-format
1554 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1555 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' izdzēsta."
1556
1557 #, fuzzy, python-format
1558 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
1559 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' jau eksistē."
1560
1561 #, fuzzy, python-format
1562 msgid ""
1563 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
1564 "(new_filename)s'."
1565 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' pārvietota uz %(page)s."
1566
1567 msgid "Nothing changed"
1568 msgstr "Bez izmaiņām"
1569
1570 #, fuzzy, python-format
1571 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
1572 msgstr "Lapa %(newpagename)s neeksistē vai arī Jums nav tiesību."
1573
1574 msgid "Move aborted!"
1575 msgstr "Pārvietošana pārtraukta!"
1576
1577 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
1578 msgstr ""
1579 "Lūdzu, piesaistīto datņu pārvietošanai izmantojiet interaktīvo lietotāja "
1580 "saskarni!"
1581
1582 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
1583 msgstr "Jūs nav tiesību pārvietot piesaistes no šīs lapas."
1584
1585 #, fuzzy
1586 msgid "Move aborted because new page name is empty."
1587 msgstr "Pārvietošana pārtraukta dēl tukšā lapas nosaukuma"
1588
1589 #, python-format
1590 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
1591 msgstr "Lūdzu, piesaistei izmantojiet pieļaujamu nosaukumu: '%(filename)s'."
1592
1593 #, fuzzy
1594 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
1595 msgstr "Piesaistes vārds ir tukšs - pārvietošana pārtraukta"
1596
1597 msgid "Move"
1598 msgstr "Pārvietot"
1599
1600 msgid "New page name"
1601 msgstr "Jauns lapas nosaukums"
1602
1603 msgid "New attachment name"
1604 msgstr "Jauna piesaistes nosaukums"
1605
1606 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1607 msgstr "Jums nav tiesību saņemt šīs lapas piesaistes."
1608
1609 msgid "You are not allowed to install files."
1610 msgstr "Jums nav tiesību instalēt failus."
1611
1612 #, python-format
1613 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1614 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' ir uzinstalēta."
1615
1616 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1617 msgstr "Jums nav tiesību atspiest šīs lapas piesaistes."
1618
1619 #, python-format
1620 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
1621 msgstr "Fails %(filename)s nav .zip fails."
1622
1623 #, fuzzy, python-format
1624 msgid ""
1625 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
1626 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
1627 "(maxsize_file)d kB)."
1628 msgstr ""
1629 "Piesaiste '%(filename)s' nav atpakota, jo faili ir pārāk lieli, tikai .zip "
1630 "faili, jau ekstistē vai atrodas mapēs."
1631
1632 #, fuzzy, python-format
1633 msgid ""
1634 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1635 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
1636 msgstr ""
1637 "Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošie faili var būt pārāk "
1638 "lieli (pietrūkst %(space)d kB)."
1639
1640 #, fuzzy, python-format
1641 msgid ""
1642 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1643 "per page attachment count limit (%(count)d)."
1644 msgstr ""
1645 "Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošo failu būs pārāk daudz "
1646 "(pietrūkst %(count)d)."
1647
1648 #, fuzzy, python-format
1649 msgid ""
1650 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
1651 "s)."
1652 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' atspiesta."
1653
1654 #, python-format
1655 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1656 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' atspiesta."
1657
1658 #, fuzzy
1659 msgid "A severe error occurred:"
1660 msgstr "Notikusi servera kļūda:"
1661
1662 #, python-format
1663 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1664 msgstr "Piesaiste '%(filename)s'"
1665
1666 msgid "Download"
1667 msgstr "Lejuplādēt"
1668
1669 msgid "Package script:"
1670 msgstr "Pakotnes skripts:"
1671
1672 msgid "File Name"
1673 msgstr "Faila nosaukums"
1674
1675 msgid "Modified"
1676 msgstr "Modificēts"
1677
1678 msgid "Size"
1679 msgstr "Izmērs"
1680
1681 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1682 msgstr "Nezināms faila tips, nevar attēlot iestarpināto piesaisti."
1683
1684 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1685 msgstr "Jums nav tiesību skatīt šīs lapas piesaistes."
1686
1687 #, python-format
1688 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1689 msgstr "piesaiste:%(filename)s lapai %(pagename)s"
1690
1691 #, python-format
1692 msgid "Full Link List for \"%s\""
1693 msgstr "Visu saišu saraksts \"%s\""
1694
1695 #, python-format
1696 msgid "Subscribe users to the page %s"
1697 msgstr "Parakstīt lietotājus lapas %s izmaiņām"
1698
1699 msgid "Enter user names (comma separated):"
1700 msgstr "Ievadiet lietotāja vārdu (atdalītu ar komatiem)"
1701
1702 #, python-format
1703 msgid "Subscribed for %s:"
1704 msgstr "Lapas %s izmaiņām parakstījušies:"
1705
1706 msgid "Not a user:"
1707 msgstr "Nav lietotājs:"
1708
1709 msgid "You are not allowed to perform this action."
1710 msgstr "Jums nav tiesību veikt šo darbību."
1711
1712 msgid "You are not allowed to use this action."
1713 msgstr "Jums nav tiesību lietot šo darbību."
1714
1715 msgid "Rename Page"
1716 msgstr "Pārdēvēt lapu"
1717
1718 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1719 msgstr "Šāda lapa jau ir izdzēsta vai nekad nav eksistējusi!"
1720
1721 msgid "Rename all /subpages too?"
1722 msgstr "Vai pārdēvēt arī visas apakšlapas?"
1723
1724 msgid "New name"
1725 msgstr "Jauns nosaukums"
1726
1727 msgid "Optional reason for the renaming"
1728 msgstr "Pārdēvēšanas iemesls (neobligāts)"
1729
1730 msgid "Really rename this page?"
1731 msgstr "Jūs tiešām vēlaties pārdēvēt šo lapu?"
1732
1733 #, python-format
1734 msgid "No pages like \"%s\"!"
1735 msgstr "\"%s\" līdzīgu lapu nav!"
1736
1737 #, python-format
1738 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1739 msgstr "Atrasta tieši viena \"%s\" līdzīga lapa; pāradresēju uz to."
1740
1741 #, python-format
1742 msgid "Pages like \"%s\""
1743 msgstr "\"%s\" līdzīgas lapas"
1744
1745 #, python-format
1746 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1747 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1748
1749 #, python-format
1750 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
1751 msgstr "Nepareizs faila nosaukums \"%s\"!"
1752
1753 #, python-format
1754 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1755 msgstr "Izveidots sainis %s, kas satur lapas %s."
1756
1757 #, fuzzy
1758 msgid "Include all attachments?"
1759 msgstr "[%d piesaistes]"
1760
1761 msgid "Package pages"
1762 msgstr "Iesaiņot lapas"
1763
1764 msgid "Package name"
1765 msgstr "Saiņa nosaukums"
1766
1767 msgid "List of page names - separated by a comma"
1768 msgstr "Lapu saraksts, atdalīts ar komatiem"
1769
1770 msgid "Delete"
1771 msgstr "Dzēst"
1772
1773 msgid "Delete all /subpages too?"
1774 msgstr "Vai dzēst arī visas /apakšlapas?"
1775
1776 msgid "Optional reason for the deletion"
1777 msgstr "Ja vēlaties, norādiet lapas dzēšanas iemeslu"
1778
1779 msgid "Really delete this page?"
1780 msgstr "Jūs tiešām vēlaties dzēst šo lapu?"
1781
1782 msgid "You are now logged out."
1783 msgstr "Jūs esat atslēgts(-a)."
1784
1785 #, python-format
1786 msgid "Rolled back changes to the page %s."
1787 msgstr "Atrite maina uz lapu %s."
1788
1789 msgid "Exception while calling rollback function:"
1790 msgstr "Kļūda veicot atrites funkciju:"
1791
1792 msgid ""
1793 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
1794 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
1795 "by the particular administrators."
1796 msgstr ""
1797 "Lūdzu, zemāk ievadiet sava konta paroli uz attālā viki servera.<<BR>> /!\\ "
1798 "Abiem viki serveriem jābūt uzticamiem. Jūsu paroli potenciāli varēs nolasīt "
1799 "administrators."
1800
1801 msgid "Operation was canceled."
1802 msgstr "Operācija tika atsaukta."
1803
1804 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
1805 msgstr "Iespējami tikai virzieni: ABOS un LEJUP"
1806
1807 msgid ""
1808 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
1809 "be able to use this action."
1810 msgstr ""
1811 "Lūdzu specificējiet starpviki vārdu (''interwikiname'') savā konfigurācijā "
1812 "''wikiconfig'' (skat. HelpOnConfiguration), lai verētu izmantot šo darbību."
1813
1814 msgid ""
1815 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
1816 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
1817 msgstr ""
1818 "Nepareizs parametrs. Lūdzu, izmantojiet vismaz parametru "
1819 "''remoteWiki'' (skat. HelpOnSynchronisation)."
1820
1821 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
1822 msgstr "''remoteWiki'' ir nezināms."
1823
1824 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
1825 msgstr "Sinhronizēšana pabeigta. Statusa ziņojumi redzami zemāk."
1826
1827 msgid "Synchronisation started -"
1828 msgstr "Sinhronizēšana sākusies -"
1829
1830 #, fuzzy, python-format
1831 msgid ""
1832 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
1833 "process."
1834 msgstr ""
1835 "Igūts saraksts no %s lokālām un %s attālām lapām, kas veido %s atšķirīgas "
1836 "lapas."
1837
1838 #, python-format
1839 msgid "After filtering: %s pages"
1840 msgstr "Pēc filtrēšanas: %s lapas"
1841
1842 #, python-format
1843 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
1844 msgstr "Izlaistas %s, ja nav lokālo lapu rakstīšanas tiesību."
1845
1846 #, python-format
1847 msgid "Deleted page %s locally."
1848 msgstr "Lapa %s dezēsta lokāli."
1849
1850 #, python-format
1851 msgid "Error while deleting page %s locally:"
1852 msgstr "Kļūda dzēšot lapu %s lokāli:"
1853
1854 #, python-format
1855 msgid "Deleted page %s remotely."
1856 msgstr "Lapa %s dzēsta attāli."
1857
1858 #, python-format
1859 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
1860 msgstr "Kļūda dzēšat lapu %s attāli:"
1861
1862 #, python-format
1863 msgid ""
1864 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
1865 "Please delete it in one of both wikis and try again."
1866 msgstr ""
1867 "Nevar automātiski apvienot %s, bet izmaiņas ir abos viki serveros. Lūdzu, "
1868 "izdzēsiet to vienā no viki serveriem un mēģiniet vēlreiz."
1869
1870 #, python-format
1871 msgid ""
1872 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
1873 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
1874 msgstr ""
1875 "Viki serverso %s ir at atšķirīgu MIME tipu un nevar būt apvienots. Lūdzu, "
1876 "izdzēsiet to vienā no viki serveriem un mēģiniet vēlreiz."
1877
1878 #, python-format
1879 msgid ""
1880 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
1881 "full synchronisation history is lost for this page."
1882 msgstr ""
1883 "%s ir lokāli pārdēvēts. Tas vēl nav implementēts. Pilnā sinhronizācijas "
1884 "vēsture ir zaudēta."
1885
1886 #, python-format
1887 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
1888 msgstr "Lapas %s sinhronizēšana ar attālu lapu %s ..."
1889
1890 #, python-format
1891 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
1892 msgstr "Attāli Lapa %s ir izdzēsta, bet mainīta lokāli."
1893
1894 #, python-format
1895 msgid ""
1896 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
1897 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
1898 msgstr ""
1899 "%s nevar tikt sinhronizēta. Attālā lapa ir pārdēvēta. Pašlaik tas vēl netiek "
1900 "atbalstīts. Lai lapas sasinhronizētu, būtu jāizdzēs viena no tām."
1901
1902 #, python-format
1903 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
1904 msgstr "Izlaista lapa %s neatrisināta lokāla vai attāla konflikta rezultātā."
1905
1906 #, python-format
1907 msgid ""
1908 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
1909 "the page %s."
1910 msgstr "Šī ir pirmā lapas %s lokālā un attālā viki sinhronizācija."
1911
1912 #, python-format
1913 msgid ""
1914 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
1915 "page in the remote wiki."
1916 msgstr ""
1917 "Lapa %s nevar tikt apvienota, jo Jums nav tiesības to modificēt uz attālā "
1918 "viki."
1919
1920 #, python-format
1921 msgid "Page %s successfully merged."
1922 msgstr "Lapa %s veiksmīgi sapludināta."
1923
1924 #, python-format
1925 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
1926 msgstr "Lapa %s satur konfliktus, kas radušies uz attālā viki."
1927
1928 #, python-format
1929 msgid "Page %s merged with conflicts."
1930 msgstr "Lapas %s sapludināšanā bija konflikti."
1931
1932 msgid "Editor"
1933 msgstr "Redaktors"
1934
1935 msgid "Pages"
1936 msgstr "Lapas"
1937
1938 msgid "Select Author"
1939 msgstr "Izvēlēties Autoru"
1940
1941 msgid "Revert all!"
1942 msgstr "Atgriezt visu!"
1943
1944 #, fuzzy
1945 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
1946 msgstr "Jums nav tiesību lietot šo darbību."
1947
1948 msgid "No older revisions available!"
1949 msgstr "Vecākas versijas nav!"
1950
1951 #, python-format
1952 msgid "Diff for \"%s\""
1953 msgstr "Salīdzināt pēc \"%s\""
1954
1955 #, python-format
1956 msgid "Differences between revisions %d and %d"
1957 msgstr "Atšķirības starp %d un versiju %d"
1958
1959 #, python-format
1960 msgid "(spanning %d versions)"
1961 msgstr "(pēc %d versijām)"
1962
1963 msgid "Revert to this revision"
1964 msgstr "Atgriezties pie šīs versijas"
1965
1966 #, fuzzy
1967 msgid "Previous change"
1968 msgstr "iepriekšējā"
1969
1970 #, fuzzy
1971 msgid "Next change"
1972 msgstr "Bez izmaiņām"
1973
1974 #, python-format
1975 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
1976 msgstr "Lapa saglabāta %(count)d reizes!"
1977
1978 msgid "(ignoring whitespace)"
1979 msgstr "(Atstarpes(probeli) ignorētas)"
1980
1981 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
1982 msgstr "Ignorēt atstarpju(probelu) starpību"
1983
1984 #, python-format
1985 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
1986 msgstr "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
1987
1988 #, python-format
1989 msgid ""
1990 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
1991 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
1992 msgstr ""
1993 "%(badwords)d vārdi netika atrasti %(totalwords)d %(localwords)s vārdnīcā un "
1994 "ir izcelti šeit:"
1995
1996 msgid "Add checked words to dictionary"
1997 msgstr "Pievienot atzīmētos vārdus vārdnīcai"
1998
1999 msgid "No spelling errors found!"
2000 msgstr "Pareizrakstības kļūdas nav atrastas!"
2001
2002 msgid "You can't save spelling words."
2003 msgstr "Jūs nevarat saglabāt pareizrakstības vārdus."
2004
2005 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
2006 msgstr "Jūs nevarat pārbaudīt pareizrakstību lapā, kuru nedrīkstat lasīt."
2007
2008 msgid "Copy Page"
2009 msgstr "Kopēt lapu"
2010
2011 msgid "Copy all /subpages too?"
2012 msgstr "Kopēt ar apakšlapām?"
2013
2014 msgid "Optional reason for the copying"
2015 msgstr "Kopēšanas iemesls (neobligāts)"
2016
2017 msgid "Really copy this page?"
2018 msgstr "Jūs tiešām vēlaties kopēt šo lapu?"
2019
2020 #, fuzzy
2021 msgid "Revert"
2022 msgstr "Atgriezt visu!"
2023
2024 msgid "You are not allowed to revert this page!"
2025 msgstr "Jūs nedrīkstat atjaunot no arhīva šo lapu!"
2026
2027 msgid ""
2028 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
2029 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
2030 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
2031 msgstr ""
2032 "Veicot lapas versijas atgriešanu, Jūs aplūkojāt pašreizējo lapas versiju. Ja "
2033 "Jūs vēlaties atgriezt iepriekšēju lapas versiju, sākumā atveriet aplūkošanai "
2034 "lapas iepriekšējo versiju."
2035
2036 #, fuzzy
2037 msgid "Optional reason for reverting this page"
2038 msgstr "Kopēšanas iemesls (neobligāts)"
2039
2040 #, fuzzy
2041 msgid "Really revert this page?"
2042 msgstr "Jūs tiešām vēlaties pārdēvēt šo lapu?"
2043
2044 msgid ""
2045 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
2046 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
2047 "never allow you to enter your password here.\n"
2048 "\n"
2049 "Once you have logged in, simply reload this page."
2050 msgstr ""
2051
2052 msgid "OpenID Trust verification"
2053 msgstr ""
2054
2055 #, python-format
2056 msgid "The site %s has asked for your identity."
2057 msgstr ""
2058
2059 #, python-format
2060 msgid ""
2061 "\n"
2062 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
2063 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
2064 "identity, the site will take care of reversing the\n"
2065 "delegation on its own.)"
2066 msgstr ""
2067
2068 msgid "Trust root"
2069 msgstr ""
2070
2071 msgid "Identity URL"
2072 msgstr ""
2073
2074 #, fuzzy
2075 msgid "Remember decision"
2076 msgstr "PyStemmer versija"
2077
2078 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
2079 msgstr ""
2080
2081 msgid "Approve"
2082 msgstr ""
2083
2084 msgid "Don't approve"
2085 msgstr ""
2086
2087 msgid "OpenID not served"
2088 msgstr ""
2089
2090 msgid ""
2091 "\n"
2092 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
2093 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
2094 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
2095 "verification."
2096 msgstr ""
2097
2098 msgid "Please choose:"
2099 msgstr ""
2100
2101 msgid "Settings"
2102 msgstr ""
2103
2104 msgid "General Information"
2105 msgstr "Vispārēja informācija"
2106
2107 #, python-format
2108 msgid "Page size: %d"
2109 msgstr "Lapas izmērs: %d"
2110
2111 msgid "SHA digest of this page's content is:"
2112 msgstr "Lapas satura SHA īssavilkums:"
2113
2114 msgid "The following users subscribed to this page:"
2115 msgstr "Sekojoši lietotāji ir parakstījušies uz šo lapu:"
2116
2117 msgid "This page links to the following pages:"
2118 msgstr "Šajā lapā ir saites uz sekojošām lapām:"
2119
2120 msgid "Diff"
2121 msgstr "Atšķirība"
2122
2123 #, fuzzy
2124 msgid "to previous"
2125 msgstr "iepriekšējā"
2126
2127 #, python-format
2128 msgid "Revert to revision %(rev)d."
2129 msgstr "Versijas %(rev)d atgriešana."
2130
2131 #, python-format
2132 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
2133 msgstr "Pārdēvēta no '%(oldpagename)s'."
2134
2135 msgid "N/A"
2136 msgstr "Nav pieejams"
2137
2138 msgid "Revision History"
2139 msgstr "Versiju vēsture"
2140
2141 msgid "No log entries found."
2142 msgstr "Ieraksti par labojumiem netika atrasti."
2143
2144 #, python-format
2145 msgid "Info for \"%s\""
2146 msgstr "Informācija par \"%s\""
2147
2148 #, python-format
2149 msgid "Show \"%(title)s\""
2150 msgstr "Rādīt \"%(title)s\""
2151
2152 msgid "General Page Infos"
2153 msgstr "Vispārēja lapas informācija"
2154
2155 #, python-format
2156 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
2157 msgstr "(!) Tiek rādītas tikai tās lapas, kas mainītas kopš '''%s''' !"
2158
2159 msgid ""
2160 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
2161 "not considered for the search results!"
2162 msgstr ""
2163 "/!\\ Labošanas datums, kuru Jūs norādījāt, nav atpazīts. Ievadītā vērtība "
2164 "netiks izmantota meklēšanā!"
2165
2166 #, python-format
2167 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
2168 msgstr "Lūdzu, norādiet konkrētāku meklējamo terminu {{{\"%s\"}}} vietā"
2169
2170 #, python-format
2171 msgid "Title Search: \"%s\""
2172 msgstr "Meklēt virsrakstus: \"%s\""
2173
2174 #, python-format
2175 msgid "Advanced Search: \"%s\""
2176 msgstr "Izvērsta meklēšana: \"%s\""
2177
2178 #, python-format
2179 msgid "Full Text Search: \"%s\""
2180 msgstr "Pilnteksta meklēšana: \"%s\""
2181
2182 #, python-format
2183 msgid ""
2184 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
2185 "for more information."
2186 msgstr ""
2187 "Vaicājums {{{\"%s\"}}} ir nederīgs. Informācija par meklēšanu atrodama lapā "
2188 "MeklēšanasPalīdzība."
2189
2190 #, python-format
2191 msgid ""
2192 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
2193 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
2194 msgstr ""
2195 "Vaicājums {{{\"%s\"}}} neko nav atgriezis. Lūdzu, pamainiet vaicājumu. "
2196 "Informācija par meklēšanu atrodama lapā MeklēšanasPalīdzība.%s"
2197
2198 msgid "(!) Consider performing a"
2199 msgstr "(!) Apsveriet "
2200
2201 msgid "full-text search with your search terms"
2202 msgstr "pilna teksta meklēšana ar Jūsu parametriem"
2203
2204 msgid ""
2205 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
2206 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
2207 msgstr ""
2208 "(!) Jūs veicat virsrakstu meklēšanu. Rezultāts var nesaturēt visas lapas, "
2209 "kas atbilst meklēšanas kritērijiem.<<BR>>"
2210
2211 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
2212 msgstr ""
2213 "Nospiediet šeit, lai sāktu pilnteksta meklēšanu ar norādītajiem terminiem!"
2214
2215 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
2216 msgstr ""
2217 "Lietotāja konts ir izveidots! Tagad Jūs varat pieslēgties ar šo kontu..."
2218
2219 msgid "(Use FirstnameLastname)"
2220 msgstr "(Izmantojiet VārduUzvārdu)"
2221
2222 msgid "TextCha (required)"
2223 msgstr "TextCha tests (nepieciešams)"
2224
2225 msgid "Create Profile"
2226 msgstr "Izveidot profilu"
2227
2228 msgid "Create Account"
2229 msgstr "Izveidot kontu"
2230
2231 msgid "Your subscription to this page has been removed."
2232 msgstr "Jūs vairs neesat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
2233
2234 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
2235 msgstr "Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!"
2236
2237 #, fuzzy
2238 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
2239 msgstr "Labojiet parasktīšanās regulāras izteiksmes savā LietotājaIstatījumi."
2240
2241 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
2242 msgstr "Lai atrakstītos, jums nepieciešams būt parakstījušam(-šai) uz šo lapu."
1427 2243
1428 #, fuzzy 2244 #, fuzzy
1429 msgid "" 2245 msgid ""
1430 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')" 2246 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
1431 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold " 2247 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
1533 " Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||; Pēc " 2349 " Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||; Pēc "
1534 "tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.\n" 2350 "tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.\n"
1535 "(!) Izvērstākai pamācībai atveriet RediģēšanasPalīdzība vai " 2351 "(!) Izvērstākai pamācībai atveriet RediģēšanasPalīdzība vai "
1536 "SintaksesIzziņa.\n" 2352 "SintaksesIzziņa.\n"
1537 2353
2354 msgid "Diffs"
2355 msgstr "Atšķirības"
2356
2357 msgid "Info"
2358 msgstr "Informācija"
2359
2360 msgid "Edit"
2361 msgstr "Labot"
2362
1538 msgid "UnSubscribe" 2363 msgid "UnSubscribe"
1539 msgstr "Atrakstīties" 2364 msgstr "Atrakstīties"
1540 2365
2366 msgid "Subscribe"
2367 msgstr "Parakstīties"
2368
2369 msgid "Raw"
2370 msgstr "Nepārstrādāts"
2371
2372 msgid "XML"
2373 msgstr "XML"
2374
2375 msgid "Print"
2376 msgstr "Drukāt"
2377
2378 msgid "View"
2379 msgstr "Skats"
2380
2381 msgid "Up"
2382 msgstr "Augšup"
2383
1541 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info" 2384 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
1542 msgstr "" 2385 msgstr ""
1543 "Publiskot manu e-pasta adresi (bez manas viki mājas lapas) autora informācijā" 2386 "Publiskot manu e-pasta adresi (bez manas viki mājas lapas) autora informācijā"
1544 2387
1545 msgid "Open editor on double click" 2388 msgid "Open editor on double click"
1573 msgstr "Atcerēties ieejas informāciju" 2416 msgstr "Atcerēties ieejas informāciju"
1574 2417
1575 msgid "Disable this account forever" 2418 msgid "Disable this account forever"
1576 msgstr "Aizmirst par mani uz visiem laikiem" 2419 msgstr "Aizmirst par mani uz visiem laikiem"
1577 2420
1578 msgid "(Use FirstnameLastname)"
1579 msgstr "(Izmantojiet VārduUzvārdu)"
1580
1581 msgid "Alias-Name" 2421 msgid "Alias-Name"
1582 msgstr "Aliass-Vārds" 2422 msgstr "Aliass-Vārds"
1583 2423
1584 msgid "Jabber ID" 2424 msgid "Jabber ID"
1585 msgstr "" 2425 msgstr ""
1591 msgstr "(Atstāt tukšu, lai varētu lietot CSS)" 2431 msgstr "(Atstāt tukšu, lai varētu lietot CSS)"
1592 2432
1593 msgid "Editor size" 2433 msgid "Editor size"
1594 msgstr "Labošanas loga izmērs" 2434 msgstr "Labošanas loga izmērs"
1595 2435
2436 msgid "Unsubscribe"
2437 msgstr "Atrakstīties"
2438
2439 msgid "Home"
2440 msgstr "Māja"
2441
2442 msgid "[RSS]"
2443 msgstr "[RSS]"
2444
2445 msgid "[DELETED]"
2446 msgstr "[DZĒSTS]"
2447
2448 msgid "[UPDATED]"
2449 msgstr "[ATJAUNINĀTS]"
2450
2451 msgid "[RENAMED]"
2452 msgstr "[PĀRDĒVĒTS]"
2453
2454 msgid "[CONFLICT]"
2455 msgstr "[KONFLIKTS]"
2456
2457 msgid "[NEW]"
2458 msgstr "[JAUNS]"
2459
2460 msgid "[DIFF]"
2461 msgstr "[ATŠĶIRĪBAS]"
2462
2463 msgid "[BOTTOM]"
2464 msgstr "[APAKŠA]"
2465
2466 msgid "[TOP]"
2467 msgstr "[AUGŠA]"
2468
2469 msgid "Click to do a full-text search for this title"
2470 msgstr "Nospiediet šeit, lai sāktu šī virsraksta meklēšanu visā tekstā"
2471
2472 msgid "Logout"
2473 msgstr "Iziet"
2474
2475 msgid "Clear message"
2476 msgstr "Notīrīt ziņojumu"
2477
2478 #, python-format
2479 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
2480 msgstr "pēdējais labojums %(time)s %(editor)s"
2481
2482 #, python-format
2483 msgid "last modified %(time)s"
2484 msgstr "pēdējā modifikācija %(time)s"
2485
2486 msgid "Search:"
2487 msgstr "Meklēt:"
2488
2489 msgid "Text"
2490 msgstr "Tekstā"
2491
2492 msgid "Titles"
2493 msgstr "Virsrakstos"
2494
2495 msgid "Search"
2496 msgstr "Meklēt"
2497
2498 msgid "More Actions:"
2499 msgstr "Citas darbības:"
2500
2501 msgid "------------------------"
2502 msgstr "------------------------"
2503
2504 msgid "Raw Text"
2505 msgstr "Rādīt jēltekstu"
2506
2507 msgid "Print View"
2508 msgstr "Drukāšanai"
2509
2510 msgid "Delete Cache"
2511 msgstr "Dzēst kešatmiņu"
2512
2513 msgid "Delete Page"
2514 msgstr "Dzēst lapu"
2515
2516 msgid "Like Pages"
2517 msgstr "Līdzīgas lapas"
2518
2519 msgid "Local Site Map"
2520 msgstr "Lokālā vietnes karte"
2521
2522 msgid "My Pages"
2523 msgstr "Manas lapas"
2524
2525 msgid "Subscribe User"
2526 msgstr "Parakstīt lietotāju"
2527
2528 msgid "Remove Spam"
2529 msgstr "Atsārņot"
2530
2531 msgid "Package Pages"
2532 msgstr "Iesaiņot Lapas"
2533
2534 msgid "Render as Docbook"
2535 msgstr "Eksportēt Docbook formātā"
2536
2537 msgid "Sync Pages"
2538 msgstr "Sinhronizēt lapas"
2539
2540 msgid "Do"
2541 msgstr "Veikt"
2542
2543 msgid "Comments"
2544 msgstr "Komentārs"
2545
2546 msgid "Edit (Text)"
2547 msgstr "Labot tekstu"
2548
2549 msgid "Edit (GUI)"
2550 msgstr "Labot grafiski"
2551
2552 msgid "Immutable Page"
2553 msgstr "Nemaināma lapa"
2554
2555 msgid "Remove Link"
2556 msgstr "Dzēst saiti"
2557
2558 msgid "Add Link"
2559 msgstr "Pievienot saiti"
2560
2561 msgid "Attachments"
2562 msgstr "Piesaistes"
2563
2564 #, python-format
2565 msgid "Show %s days."
2566 msgstr "Rādīt %s dienas."
2567
2568 msgid "Wiki Markup"
2569 msgstr "Viki marķējums"
2570
2571 msgid "DeleteCache"
2572 msgstr "DzēstKešatmiņu"
2573
2574 #, python-format
2575 msgid "(cached %s)"
2576 msgstr "(saglabāts %s)"
2577
2578 msgid "Or try one of these actions:"
2579 msgstr "Vai mēģināt kādu no darbībām:"
2580
2581 msgid "Wiki"
2582 msgstr "Viki"
2583
2584 msgid "Page"
2585 msgstr "Lapa"
2586
2587 msgid "User"
2588 msgstr "Lietotājs"
2589
2590 #, python-format
2591 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
2592 msgstr "Augšuplādēt jaunu piesaisti \"%(filename)s\""
2593
2594 #, python-format
2595 msgid ""
2596 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
2597 "missing."
2598 msgstr ""
2599
2600 #, python-format
2601 msgid ""
2602 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
2603 "(argument_value)s!"
2604 msgstr ""
2605
2606 #, python-format
2607 msgid ""
2608 "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
2609 "of its mimetype %(mimetype)s."
2610 msgstr ""
2611
2612 msgid "Embedded"
2613 msgstr "Iekļauts"
2614
2615 msgid "Include system pages"
2616 msgstr "Iekļaut sistēmas lapas"
2617
2618 msgid "Exclude system pages"
2619 msgstr "Aizvākt sistēmas lapas"
2620
2621 msgid "Go To Page"
2622 msgstr "Iet uz lapu"
2623
2624 msgid "Markup"
2625 msgstr "Iezīmēt"
2626
2627 msgid "Display"
2628 msgstr "Caurskats"
2629
2630 msgid "Search for items"
2631 msgstr "Meklēt vienības"
2632
2633 msgid "containing all the following terms"
2634 msgstr "saturošs visus sekojošos terminus"
2635
2636 msgid "containing one or more of the following terms"
2637 msgstr "saturošs vienu vai vairākus no sekojošajiem terminiem"
2638
2639 msgid "not containing the following terms"
2640 msgstr "nesaturošu sekojošus terminus"
2641
2642 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
2643 msgstr "pēdējo reizi modificēta kopš (piemēram, pēdējās 2 nedēļās)"
2644
2645 msgid "any category"
2646 msgstr ""
2647
2648 msgid "any language"
2649 msgstr "jebjura valoda"
2650
2651 msgid "any mimetype"
2652 msgstr "jebkurš MIME tips"
2653
2654 msgid "Categories"
2655 msgstr ""
2656
2657 msgid "File Type"
2658 msgstr "Faila veids"
2659
2660 msgid "Search only in titles"
2661 msgstr "Meklēt tikai virsrakstus"
2662
2663 msgid "Case-sensitive search"
2664 msgstr "Rakstzīmju jūtīga meklēšana"
2665
2666 msgid "Exclude underlay"
2667 msgstr "Izslēgt standarta lapas"
2668
2669 msgid "No system items"
2670 msgstr "Nevienas sistēmas lapas"
2671
2672 msgid "Search in all page revisions"
2673 msgstr "Meklēt visās lapas versijās"
2674
2675 msgid "Go get it!"
2676 msgstr "Satver!"
2677
1596 #, fuzzy 2678 #, fuzzy
1597 msgid "File attachment browser" 2679 msgid "File attachment browser"
1598 msgstr "Jauna piesaistes nosaukums" 2680 msgstr "Jauna piesaistes nosaukums"
1599 2681
1600 msgid "User account browser" 2682 msgid "User account browser"
1601 msgstr "" 2683 msgstr ""
1602 2684
2685 msgid "No wanted pages in this wiki."
2686 msgstr "Šajā viki pieprasīto lapu nav."
2687
2688 #, python-format
2689 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
2690 msgstr "Navigācijas shēma '%(scheme)s' nav pieejama!"
2691
2692 msgid "No parent page found!"
2693 msgstr "Virslapa nav atrasta!"
2694
2695 msgid "Slideshow"
2696 msgstr "Slīdrāde"
2697
2698 msgid "Start"
2699 msgstr "Starts"
2700
2701 #, python-format
2702 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
2703 msgstr "%(pos)d slaids no %(size)d"
2704
2705 msgid "Contents"
2706 msgstr "Satura rādītājs"
2707
2708 msgid "Search Titles"
2709 msgstr "Meklēt virsrakstus"
2710
2711 msgid "Display context of search results"
2712 msgstr "Attēlot meklēšanas rezultātu kontekstu"
2713
2714 msgid "Case-sensitive searching"
2715 msgstr "Rakstzīmju jūtīga meklēšana"
2716
2717 msgid "Search Text"
2718 msgstr "Meklēt tekstā"
2719
2720 #, python-format
2721 msgid "No quotes on %(pagename)s."
2722 msgstr "Lapā %(pagename)s citātu nav."
2723
2724 msgid "Python Version"
2725 msgstr "Python versija"
2726
2727 msgid "MoinMoin Version"
2728 msgstr "MoinMoin versija"
2729
2730 #, python-format
2731 msgid "Release %s [Revision %s]"
2732 msgstr "Laidiens %s [Revīzija %s]"
2733
2734 msgid "4Suite Version"
2735 msgstr "4Suite versija"
2736
2737 msgid "Number of pages"
2738 msgstr "Lapu skaits"
2739
2740 msgid "Number of system pages"
2741 msgstr "Sistēmas lapu skaits"
2742
2743 msgid "Accumulated page sizes"
2744 msgstr "Visu lapu izmērs"
2745
2746 #, python-format
2747 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
2748 msgstr "%(data_dir)s/pages/ diskatmiņas patēriņš"
2749
2750 #, python-format
2751 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
2752 msgstr "%(data_dir)s/ diskatmiņas patēriņš"
2753
2754 msgid "Entries in edit log"
2755 msgstr "Ierakstīt izmaiņu protokolā"
2756
2757 msgid "NONE"
2758 msgstr "NEKAS"
2759
2760 msgid "Global extension macros"
2761 msgstr "Kopējie papildus makrosi"
2762
2763 msgid "Local extension macros"
2764 msgstr "Lokālie papildus makrosi"
2765
2766 msgid "Global extension actions"
2767 msgstr "Globālās papildus darbības"
2768
2769 msgid "Local extension actions"
2770 msgstr "Lokālās papildus darbības"
2771
2772 msgid "Global parsers"
2773 msgstr "Globālie parsētāji"
2774
2775 msgid "Local extension parsers"
2776 msgstr "Lokālo paplašinājumu parsētāji"
2777
2778 msgid "Disabled"
2779 msgstr "Izslēgts"
2780
2781 msgid "Enabled"
2782 msgstr "Ieslēgts"
2783
2784 msgid "index available"
2785 msgstr "indekss pieejams"
2786
2787 msgid "index unavailable"
2788 msgstr "indekss nav pieejams"
2789
2790 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
2791 msgstr "''Xapian'' un/vai ''Python Xapian'' modulis nav instalēts"
2792
2793 msgid "Xapian search"
2794 msgstr "''Xapian'' meklēšana"
2795
2796 msgid "Stemming for Xapian"
2797 msgstr "Vārdu dalīšana priekš ''Xapian''"
2798
2799 msgid "Active threads"
2800 msgstr "Aktīvie pavedieni"
2801
2802 #, python-format
2803 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
2804 msgstr "Piesaistes '%(filename)s' augšupielāde."
2805
2806 #, python-format
2807 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
2808 msgstr "Attēls '%(filename)s' saglabāts."
2809
2810 #, python-format
2811 msgid "%(mins)dm ago"
2812 msgstr "Pirms %(mins)d min"
2813
2814 msgid "(no bookmark set)"
2815 msgstr "(nav grāmatzīmes)"
2816
2817 #, python-format
2818 msgid "(currently set to %s)"
2819 msgstr "(pašlaik %s)"
2820
2821 msgid "Delete bookmark"
2822 msgstr "Dzēst grāmatzīmi"
2823
2824 msgid "Set bookmark"
2825 msgstr "Ielikt grāmatzīmi"
2826
2827 msgid "[Bookmark reached]"
2828 msgstr "[Šeit ielikta grāmatzīme]"
2829
1603 #, python-format 2830 #, python-format
1604 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!" 2831 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
1605 msgstr "Nepareizs iekļaušanas arguments \"%s\"!" 2832 msgstr "Nepareizs iekļaušanas arguments \"%s\"!"
1606 2833
1607 #, python-format 2834 #, python-format
1608 msgid "Nothing found for \"%s\"!" 2835 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
1609 msgstr "Neko neatradu no \"%s\"!" 2836 msgstr "Neko neatradu no \"%s\"!"
1610 2837
1611 msgid "edit"
1612 msgstr "labot"
1613
1614 #, python-format
1615 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
1616 msgstr "Piesaistes '%(filename)s' augšupielāde."
1617
1618 #, python-format
1619 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1620 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' izdzēsta."
1621
1622 #, python-format
1623 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
1624 msgstr "Attēls '%(filename)s' saglabāts."
1625
1626 #, python-format
1627 msgid "Revert to revision %(rev)d."
1628 msgstr "Versijas %(rev)d atgriešana."
1629
1630 #, python-format
1631 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
1632 msgstr "Pārdēvēta no '%(oldpagename)s'."
1633
1634 #, python-format
1635 msgid "%(mins)dm ago"
1636 msgstr "Pirms %(mins)d min"
1637
1638 msgid "(no bookmark set)"
1639 msgstr "(nav grāmatzīmes)"
1640
1641 #, python-format
1642 msgid "(currently set to %s)"
1643 msgstr "(pašlaik %s)"
1644
1645 msgid "Delete bookmark"
1646 msgstr "Dzēst grāmatzīmi"
1647
1648 msgid "Set bookmark"
1649 msgstr "Ielikt grāmatzīmi"
1650
1651 msgid "[Bookmark reached]"
1652 msgstr "[Šeit ielikta grāmatzīme]"
1653
1654 msgid "Contents"
1655 msgstr "Satura rādītājs"
1656
1657 msgid "Include system pages"
1658 msgstr "Iekļaut sistēmas lapas"
1659
1660 msgid "Exclude system pages"
1661 msgstr "Aizvākt sistēmas lapas"
1662
1663 msgid "Go To Page"
1664 msgstr "Iet uz lapu"
1665
1666 msgid "No orphaned pages in this wiki." 2838 msgid "No orphaned pages in this wiki."
1667 msgstr "Šajā viki nav nevienas bāreņlapas." 2839 msgstr "Šajā viki nav nevienas bāreņlapas."
1668 2840
1669 msgid "Python Version" 2841 msgid "From"
1670 msgstr "Python versija" 2842 msgstr "No:"
1671 2843
1672 msgid "MoinMoin Version" 2844 msgid "To"
1673 msgstr "MoinMoin versija" 2845 msgstr "Kam:"
1674 2846
1675 #, python-format 2847 msgid "Content"
1676 msgid "Release %s [Revision %s]" 2848 msgstr "Saturs"
1677 msgstr "Laidiens %s [Revīzija %s]" 2849
1678 2850 #, python-format
1679 msgid "4Suite Version" 2851 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
1680 msgstr "4Suite versija" 2852 msgstr "Pievienoties e-pasta serverim '%(server)s' nedrīkst: %(reason)s"
1681 2853
1682 msgid "Number of pages" 2854 msgid "Mail not sent"
1683 msgstr "Lapu skaits" 2855 msgstr "E-pasts nav nosūtīts"
1684 2856
1685 msgid "Number of system pages" 2857 msgid "Mail sent OK"
1686 msgstr "Sistēmas lapu skaits" 2858 msgstr "E-pasts nosūtīts"
1687 2859
1688 msgid "Accumulated page sizes" 2860 msgid "[all]"
1689 msgstr "Visu lapu izmērs" 2861 msgstr "[visi]"
1690 2862
1691 #, python-format 2863 msgid "[not empty]"
1692 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/" 2864 msgstr "[netukši]"
1693 msgstr "%(data_dir)s/pages/ diskatmiņas patēriņš" 2865
1694 2866 msgid "[empty]"
1695 #, python-format 2867 msgstr "[tukši]"
1696 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/" 2868
1697 msgstr "%(data_dir)s/ diskatmiņas patēriņš" 2869 msgid "filter"
1698 2870 msgstr "fitrēt"
1699 msgid "Entries in edit log" 2871
1700 msgstr "Ierakstīt izmaiņu protokolā" 2872 #, python-format
1701 2873 msgid "Unknown action %(action_name)s."
1702 msgid "NONE" 2874 msgstr "Nezināma darbība %(action_name)s."
1703 msgstr "NEKAS" 2875
1704 2876 #, python-format
1705 msgid "Global extension macros" 2877 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
1706 msgstr "Kopējie papildus makrosi" 2878 msgstr "Jums nav tiesību veikt darbību %(action_name)s šajā lapā."
1707 2879
1708 msgid "Local extension macros" 2880 msgid "Login and try again."
1709 msgstr "Lokālie papildus makrosi" 2881 msgstr "Pieslēdzieties un mēģiniet vēlreiz."
1710 2882
1711 msgid "Global extension actions" 2883 msgid "FrontPage"
1712 msgstr "Globālās papildus darbības" 2884 msgstr "SākumLapa"
1713 2885
1714 msgid "Local extension actions" 2886 msgid "RecentChanges"
1715 msgstr "Lokālās papildus darbības" 2887 msgstr "PēdējāsIzmaiņas"
1716 2888
1717 msgid "Global parsers" 2889 msgid "TitleIndex"
1718 msgstr "Globālie parsētāji" 2890 msgstr "VirsrakstuRādītājs"
1719 2891
1720 msgid "Local extension parsers" 2892 msgid "WordIndex"
1721 msgstr "Lokālo paplašinājumu parsētāji" 2893 msgstr "PriekšmetuRādītājs"
1722 2894
1723 msgid "Disabled" 2895 msgid "FindPage"
1724 msgstr "Izslēgts" 2896 msgstr "MeklētLapu"
1725 2897
1726 msgid "Enabled" 2898 msgid "SiteNavigation"
1727 msgstr "Ieslēgts" 2899 msgstr "VietnesNavigācija"
1728 2900
1729 msgid "index available" 2901 msgid "HelpContents"
1730 msgstr "indekss pieejams" 2902 msgstr "PalīdzībasSaturaRādītājs"
1731 2903
1732 msgid "index unavailable" 2904 msgid "HelpOnFormatting"
1733 msgstr "indekss nav pieejams" 2905 msgstr "FormatēšanasPalīdzība"
1734 2906
1735 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed" 2907 msgid "WikiLicense"
1736 msgstr "''Xapian'' un/vai ''Python Xapian'' modulis nav instalēts" 2908 msgstr "VikiLicence"
1737 2909
1738 msgid "N/A" 2910 msgid "MissingPage"
1739 msgstr "Nav pieejams" 2911 msgstr "IztrūkstošaLapa"
1740 2912
1741 msgid "Xapian search" 2913 msgid "MissingHomePage"
1742 msgstr "''Xapian'' meklēšana" 2914 msgstr "IztrūkstošaMājasLapa"
1743 2915
1744 msgid "Stemming for Xapian" 2916 # Pirmdiena
1745 msgstr "Vārdu dalīšana priekš ''Xapian''" 2917 msgid "Mon"
1746 2918 msgstr "Pr"
1747 msgid "Active threads" 2919
1748 msgstr "Aktīvie pavedieni" 2920 # Otrdiena
1749 2921 msgid "Tue"
1750 msgid "Search for items" 2922 msgstr "Ot"
1751 msgstr "Meklēt vienības" 2923
1752 2924 # Trešdiena
1753 msgid "containing all the following terms" 2925 msgid "Wed"
1754 msgstr "saturošs visus sekojošos terminus" 2926 msgstr "Tr"
1755 2927
1756 msgid "containing one or more of the following terms" 2928 # Ceturtdiena
1757 msgstr "saturošs vienu vai vairākus no sekojošajiem terminiem" 2929 msgid "Thu"
1758 2930 msgstr "Ce"
1759 msgid "not containing the following terms" 2931
1760 msgstr "nesaturošu sekojošus terminus" 2932 # Piektdiena
1761 2933 msgid "Fri"
1762 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)" 2934 msgstr "Pk"
1763 msgstr "pēdējo reizi modificēta kopš (piemēram, pēdējās 2 nedēļās)" 2935
1764 2936 # Sestdiena
1765 msgid "any category" 2937 msgid "Sat"
1766 msgstr "" 2938 msgstr "Se"
1767 2939
1768 msgid "any language" 2940 # Svētdiena
1769 msgstr "jebjura valoda" 2941 msgid "Sun"
1770 2942 msgstr "Sv"
1771 msgid "any mimetype" 2943
1772 msgstr "jebkurš MIME tips" 2944 msgid "AttachFile"
1773 2945 msgstr "PievienotFailu"
1774 msgid "Categories" 2946
1775 msgstr "" 2947 msgid "DeletePage"
1776 2948 msgstr "DzēstLapu"
1777 msgid "File Type" 2949
1778 msgstr "Faila veids" 2950 msgid "LikePages"
1779 2951 msgstr "LīdzīgasLapas"
1780 msgid "Search only in titles" 2952
1781 msgstr "Meklēt tikai virsrakstus" 2953 msgid "LocalSiteMap"
1782 2954 msgstr "LokālāVietnesKarte"
1783 msgid "Case-sensitive search" 2955
1784 msgstr "Rakstzīmju jūtīga meklēšana" 2956 msgid "RenamePage"
1785 2957 msgstr "PārdēvētLapu"
1786 msgid "Exclude underlay" 2958
1787 msgstr "Izslēgt standarta lapas" 2959 msgid "SpellCheck"
1788 2960 msgstr "Pareizrakstība"
1789 msgid "No system items" 2961
1790 msgstr "Nevienas sistēmas lapas" 2962 msgid "Discussion"
1791 2963 msgstr "Diskusija"
1792 msgid "Search in all page revisions"
1793 msgstr "Meklēt visās lapas versijās"
1794
1795 msgid "Go get it!"
1796 msgstr "Satver!"
1797
1798 #, python-format
1799 msgid "No quotes on %(pagename)s."
1800 msgstr "Lapā %(pagename)s citātu nav."
1801
1802 msgid "Search Titles"
1803 msgstr "Meklēt virsrakstus"
1804
1805 msgid "Display context of search results"
1806 msgstr "Attēlot meklēšanas rezultātu kontekstu"
1807
1808 msgid "Case-sensitive searching"
1809 msgstr "Rakstzīmju jūtīga meklēšana"
1810
1811 msgid "Search Text"
1812 msgstr "Meklēt tekstā"
1813
1814 #, python-format
1815 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
1816 msgstr "Lūdzu, norādiet konkrētāku meklējamo terminu {{{\"%s\"}}} vietā"
1817
1818 #, python-format
1819 msgid ""
1820 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
1821 "for more information."
1822 msgstr ""
1823 "Vaicājums {{{\"%s\"}}} ir nederīgs. Informācija par meklēšanu atrodama lapā "
1824 "MeklēšanasPalīdzība."
1825
1826 #, python-format
1827 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
1828 msgstr "Augšuplādēt jaunu piesaisti \"%(filename)s\""
1829
1830 #, python-format
1831 msgid ""
1832 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
1833 "missing."
1834 msgstr ""
1835
1836 #, python-format
1837 msgid ""
1838 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
1839 "(argument_value)s!"
1840 msgstr ""
1841
1842 #, python-format
1843 msgid ""
1844 "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
1845 "of its mimetype %(mimetype)s."
1846 msgstr ""
1847
1848 msgid "Embedded"
1849 msgstr "Iekļauts"
1850
1851 #, python-format
1852 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
1853 msgstr "Navigācijas shēma '%(scheme)s' nav pieejama!"
1854
1855 msgid "No parent page found!"
1856 msgstr "Virslapa nav atrasta!"
1857
1858 msgid "Slideshow"
1859 msgstr "Slīdrāde"
1860
1861 msgid "Start"
1862 msgstr "Starts"
1863
1864 #, python-format
1865 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
1866 msgstr "%(pos)d slaids no %(size)d"
1867
1868 msgid "Markup"
1869 msgstr "Iezīmēt"
1870
1871 msgid "Display"
1872 msgstr "Caurskats"
1873
1874 msgid "No wanted pages in this wiki."
1875 msgstr "Šajā viki pieprasīto lapu nav."
1876
1877 msgid "You need to provide a chart type!"
1878 msgstr "Norādiet diagrammas tipu!"
1879
1880 #, python-format
1881 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1882 msgstr "Slikts diagrammas tips \"%s\"!"
1883
1884 #, fuzzy
1885 msgid "Revert"
1886 msgstr "Atgriezt visu!"
1887
1888 msgid "You are not allowed to revert this page!"
1889 msgstr "Jūs nedrīkstat atjaunot no arhīva šo lapu!"
1890
1891 msgid ""
1892 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
1893 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
1894 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
1895 msgstr ""
1896 "Veicot lapas versijas atgriešanu, Jūs aplūkojāt pašreizējo lapas versiju. Ja "
1897 "Jūs vēlaties atgriezt iepriekšēju lapas versiju, sākumā atveriet aplūkošanai "
1898 "lapas iepriekšējo versiju."
1899
1900 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1901 msgstr "Šāda lapa jau ir izdzēsta vai nekad nav eksistējusi!"
1902
1903 #, fuzzy
1904 msgid "Optional reason for reverting this page"
1905 msgstr "Kopēšanas iemesls (neobligāts)"
1906
1907 #, fuzzy
1908 msgid "Really revert this page?"
1909 msgstr "Jūs tiešām vēlaties pārdēvēt šo lapu?"
1910
1911 #, python-format
1912 msgid "Rolled back changes to the page %s."
1913 msgstr "Atrite maina uz lapu %s."
1914
1915 msgid "Exception while calling rollback function:"
1916 msgstr "Kļūda veicot atrites funkciju:"
1917
1918 msgid ""
1919 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
1920 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
1921 "by the particular administrators."
1922 msgstr ""
1923 "Lūdzu, zemāk ievadiet sava konta paroli uz attālā viki servera.<<BR>> /!\\ "
1924 "Abiem viki serveriem jābūt uzticamiem. Jūsu paroli potenciāli varēs nolasīt "
1925 "administrators."
1926
1927 msgid "Operation was canceled."
1928 msgstr "Operācija tika atsaukta."
1929
1930 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
1931 msgstr "Iespējami tikai virzieni: ABOS un LEJUP"
1932
1933 msgid ""
1934 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
1935 "be able to use this action."
1936 msgstr ""
1937 "Lūdzu specificējiet starpviki vārdu (''interwikiname'') savā konfigurācijā "
1938 "''wikiconfig'' (skat. HelpOnConfiguration), lai verētu izmantot šo darbību."
1939
1940 msgid ""
1941 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
1942 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
1943 msgstr ""
1944 "Nepareizs parametrs. Lūdzu, izmantojiet vismaz parametru "
1945 "''remoteWiki'' (skat. HelpOnSynchronisation)."
1946
1947 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
1948 msgstr "''remoteWiki'' ir nezināms."
1949
1950 #, fuzzy
1951 msgid "A severe error occurred:"
1952 msgstr "Notikusi servera kļūda:"
1953
1954 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
1955 msgstr "Sinhronizēšana pabeigta. Statusa ziņojumi redzami zemāk."
1956
1957 msgid "Synchronisation started -"
1958 msgstr "Sinhronizēšana sākusies -"
1959
1960 #, fuzzy, python-format
1961 msgid ""
1962 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
1963 "process."
1964 msgstr ""
1965 "Igūts saraksts no %s lokālām un %s attālām lapām, kas veido %s atšķirīgas "
1966 "lapas."
1967
1968 #, python-format
1969 msgid "After filtering: %s pages"
1970 msgstr "Pēc filtrēšanas: %s lapas"
1971
1972 #, python-format
1973 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
1974 msgstr "Izlaistas %s, ja nav lokālo lapu rakstīšanas tiesību."
1975
1976 #, python-format
1977 msgid "Deleted page %s locally."
1978 msgstr "Lapa %s dezēsta lokāli."
1979
1980 #, python-format
1981 msgid "Error while deleting page %s locally:"
1982 msgstr "Kļūda dzēšot lapu %s lokāli:"
1983
1984 #, python-format
1985 msgid "Deleted page %s remotely."
1986 msgstr "Lapa %s dzēsta attāli."
1987
1988 #, python-format
1989 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
1990 msgstr "Kļūda dzēšat lapu %s attāli:"
1991
1992 #, python-format
1993 msgid ""
1994 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
1995 "Please delete it in one of both wikis and try again."
1996 msgstr ""
1997 "Nevar automātiski apvienot %s, bet izmaiņas ir abos viki serveros. Lūdzu, "
1998 "izdzēsiet to vienā no viki serveriem un mēģiniet vēlreiz."
1999
2000 #, python-format
2001 msgid ""
2002 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
2003 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
2004 msgstr ""
2005 "Viki serverso %s ir at atšķirīgu MIME tipu un nevar būt apvienots. Lūdzu, "
2006 "izdzēsiet to vienā no viki serveriem un mēģiniet vēlreiz."
2007
2008 #, python-format
2009 msgid ""
2010 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
2011 "full synchronisation history is lost for this page."
2012 msgstr ""
2013 "%s ir lokāli pārdēvēts. Tas vēl nav implementēts. Pilnā sinhronizācijas "
2014 "vēsture ir zaudēta."
2015
2016 #, python-format
2017 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
2018 msgstr "Lapas %s sinhronizēšana ar attālu lapu %s ..."
2019
2020 #, python-format
2021 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
2022 msgstr "Attāli Lapa %s ir izdzēsta, bet mainīta lokāli."
2023
2024 #, python-format
2025 msgid ""
2026 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
2027 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
2028 msgstr ""
2029 "%s nevar tikt sinhronizēta. Attālā lapa ir pārdēvēta. Pašlaik tas vēl netiek "
2030 "atbalstīts. Lai lapas sasinhronizētu, būtu jāizdzēs viena no tām."
2031
2032 #, python-format
2033 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
2034 msgstr "Izlaista lapa %s neatrisināta lokāla vai attāla konflikta rezultātā."
2035
2036 #, python-format
2037 msgid ""
2038 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
2039 "the page %s."
2040 msgstr "Šī ir pirmā lapas %s lokālā un attālā viki sinhronizācija."
2041
2042 #, python-format
2043 msgid ""
2044 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
2045 "page in the remote wiki."
2046 msgstr ""
2047 "Lapa %s nevar tikt apvienota, jo Jums nav tiesības to modificēt uz attālā "
2048 "viki."
2049
2050 #, python-format
2051 msgid "Page %s successfully merged."
2052 msgstr "Lapa %s veiksmīgi sapludināta."
2053
2054 #, python-format
2055 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
2056 msgstr "Lapa %s satur konfliktus, kas radušies uz attālā viki."
2057
2058 #, python-format
2059 msgid "Page %s merged with conflicts."
2060 msgstr "Lapas %s sapludināšanā bija konflikti."
2061
2062 msgid ""
2063 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
2064 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
2065 "never allow you to enter your password here.\n"
2066 "\n"
2067 "Once you have logged in, simply reload this page."
2068 msgstr ""
2069
2070 msgid "OpenID Trust verification"
2071 msgstr ""
2072
2073 #, python-format
2074 msgid "The site %s has asked for your identity."
2075 msgstr ""
2076
2077 #, python-format
2078 msgid ""
2079 "\n"
2080 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
2081 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
2082 "identity, the site will take care of reversing the\n"
2083 "delegation on its own.)"
2084 msgstr ""
2085
2086 msgid "Trust root"
2087 msgstr ""
2088
2089 msgid "Identity URL"
2090 msgstr ""
2091
2092 #, fuzzy
2093 msgid "Remember decision"
2094 msgstr "PyStemmer versija"
2095
2096 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
2097 msgstr ""
2098
2099 msgid "Approve"
2100 msgstr ""
2101
2102 msgid "Don't approve"
2103 msgstr ""
2104
2105 msgid "OpenID not served"
2106 msgstr ""
2107
2108 msgid ""
2109 "\n"
2110 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
2111 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
2112 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
2113 "verification."
2114 msgstr ""
2115
2116 #, python-format
2117 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
2118 msgstr "Nepareizs faila nosaukums \"%s\"!"
2119
2120 #, python-format
2121 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
2122 msgstr "Piesaite '%(target)s' (veidota no faila '%(filename)s') jau eksistē."
2123
2124 #, python-format
2125 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
2126 msgstr "Izveidots sainis %s, kas satur lapas %s."
2127
2128 msgid "Package pages"
2129 msgstr "Iesaiņot lapas"
2130
2131 msgid "Package name"
2132 msgstr "Saiņa nosaukums"
2133
2134 msgid "List of page names - separated by a comma"
2135 msgstr "Lapu saraksts, atdalīts ar komatiem"
2136
2137 #, python-format
2138 msgid "No pages like \"%s\"!"
2139 msgstr "\"%s\" līdzīgu lapu nav!"
2140
2141 msgid "Please choose:"
2142 msgstr ""
2143
2144 #, fuzzy, python-format
2145 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
2146 msgstr "Lai izmanototu parasktīšanos, Jums jāpieslēdzas."
2147
2148 msgid "You must login to remove a quicklink."
2149 msgstr "Lai dzēstu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas."
2150
2151 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
2152 msgstr "Jūsu ātrsaite uz šo lapu ir dzēsta."
2153
2154 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
2155 msgstr "Nevar izdzēst Jūsu ātrsaiti uz šo lapu."
2156
2157 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
2158 msgstr "Nepieciešama ātrsaite uz šo lapu, lai to varētu izdzēst."
2159
2160 #, python-format
2161 msgid ""
2162 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
2163 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
2164 msgstr ""
2165 "Dublējums %(filename)s atjaunots direktorijā %(targetdir)s.\n"
2166 "Atjaunoti %(filecount)d faili un %(dircount)d direktorijas."
2167
2168 #, python-format
2169 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
2170 msgstr ""
2171 "Kļūda veicot dublējuma %(filename)s atjaunošanu direktorijā %(targetdir)s."
2172
2173 msgid "Wiki Backup / Restore"
2174 msgstr "Viki dublēšana / atjaunošana"
2175
2176 msgid ""
2177 "Some hints:\n"
2178 " * To restore a backup:\n"
2179 " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
2180 " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
2181 "stuff).\n"
2182 " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
2183 " * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
2184 "\n"
2185 " * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
2186 "file\n"
2187 " you get to a secure place.\n"
2188 "\n"
2189 "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
2190 "complete.\n"
2191 "\n"
2192 msgstr ""
2193 "Daži padomi:\n"
2194 " * Lai atjaunotu dublējumu:\n"
2195 " * Dublējuma atjaunošana dzēsīs esošos datus. Esiet piesardzīgi.\n"
2196 " * Pārdēvējiet to par <siteid>.tar.<compression> (nodzēsiet --date--time--"
2197 "UTC daļu).\n"
2198 " * Ievietojiet dublējuma failu direktorijā "
2199 "''backup_storage_dir'' (izmantojot ''scp'', ''ftp'', ...).\n"
2200 " * Nospiediet pogu <<GetText(Restore)>>, zemāk.\n"
2201 "\n"
2202 " * Lai izveidotu dublējumu, nospiediet pogu <<GetText(Backup)>> un "
2203 "saglabājiet drošā vietā failu, kuru Jūs iegūsiet.\n"
2204 "\n"
2205 "Lūdzu pārliecinieties, ka Jūsus Viki konfigurācijas ''backup_*'' vērtības ir "
2206 "korektas.\n"
2207 "\n"
2208
2209 msgid "Backup"
2210 msgstr "Dublēt"
2211
2212 msgid "Restore"
2213 msgstr "Atjaunot"
2214
2215 msgid "You are not allowed to do remote backup."
2216 msgstr "Jūs nedrīkstat veikt attālinātu dublēšanu."
2217
2218 #, python-format
2219 msgid "Unknown backup subaction: %s."
2220 msgstr "Nezināma dublēšanas apakšdarbība: %s."
2221
2222 msgid "Do it."
2223 msgstr "Dari to."
2224
2225 #, python-format
2226 msgid "Execute action %(actionname)s?"
2227 msgstr "Vai veikt darbību %(actionname)s?"
2228
2229 #, python-format
2230 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
2231 msgstr "Darbība %(actionname)s ir veikta šajā Viki!"
2232
2233 #, python-format
2234 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
2235 msgstr "Jums nav tiesību izmantot darbību %(actionname)s šajā lapā."
2236
2237 #, python-format
2238 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
2239 msgstr "Darbību %(actionname)s, lūdzu, izmantojiet interaktīvi!"
2240
2241 msgid "Please log in first."
2242 msgstr "Lūdzu, sākumā pieslēdzieties"
2243
2244 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
2245 msgstr "Lūdzu, pirms veidot papildus lapas, izveidojiet mājas lapu."
2246
2247 #, fuzzy, python-format
2248 msgid ""
2249 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
2250 "here.\n"
2251 "\n"
2252 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
2253 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
2254 "\n"
2255 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
2256 "page.\n"
2257 "\n"
2258 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
2259 "page\n"
2260 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
2261 "creating\n"
2262 "the group pages.\n"
2263 "\n"
2264 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
2265 "group:'''||\n"
2266 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
2267 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
2268 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
2269 "(username)s/ReadGroup]]||\n"
2270 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
2271 "(username)s only||\n"
2272 "\n"
2273 msgstr ""
2274 "Šeit Jūs varat pievienot apakšlapas Jūsu esksistējošai mājas lapai. \n"
2275 "\n"
2276 "Jūs varat noteikt šo lapu pieejamību citem lietotājiem,\n"
2277 "pieeju kontrolē atbilstošās grupas lapas grupas piederība.\n"
2278 "\n"
2279 "Lai izveidotu apakšlapu, evadiet apakšlapas nosaukumu un nospiediet pogu.\n"
2280 "\n"
2281 "Pirms veidot aizsargātas pieejas lapas, pārliecinieties, ka atbilstošas "
2282 "grupas lapa eksistē \n"
2283 "un tajā ir atbilstoši lietotāji. Izmantojiet MājaslapasGrupasVeidne, "
2284 "veidojot grupas lapas2.\n"
2285 "||'''Pievienot jaunu personisku lapu:'''||'''Sastīta pieejas kontroles "
2286 "saraksta grupa:'''||\n"
2287 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,lasāma-rakstāma lapa,%(username)s)"
2288 ">>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
2289 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tikai-lasāma lapa,%(username)s)>>||[\"%"
2290 "(username)s/ReadGroup\"]||\n"
2291 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privāta lapa,%(username)s)>>||Tikai %"
2292 "(username)s||\n"
2293 "\n"
2294
2295 msgid "MyPages management"
2296 msgstr "MyPages pārvaldīšana"
2297
2298 msgid "Rename all /subpages too?"
2299 msgstr "Vai pārdēvēt arī visas apakšlapas?"
2300
2301 msgid "New name"
2302 msgstr "Jauns nosaukums"
2303
2304 msgid "Optional reason for the renaming"
2305 msgstr "Pārdēvēšanas iemesls (neobligāts)"
2306
2307 msgid "Really rename this page?"
2308 msgstr "Jūs tiešām vēlaties pārdēvēt šo lapu?"
2309
2310 msgid "Your subscription to this page has been removed."
2311 msgstr "Jūs vairs neesat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
2312
2313 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
2314 msgstr "Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!"
2315
2316 #, fuzzy
2317 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
2318 msgstr "Labojiet parasktīšanās regulāras izteiksmes savā LietotājaIstatījumi."
2319
2320 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
2321 msgstr "Lai atrakstītos, jums nepieciešams būt parakstījušam(-šai) uz šo lapu."
2322
2323 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
2324 msgstr "TextCha tests: nepareiza atbilde! Atgriezieties un mēginiet vēlreiz..."
2325
2326 msgid "Copy all /subpages too?"
2327 msgstr "Kopēt ar apakšlapām?"
2328
2329 msgid "Optional reason for the copying"
2330 msgstr "Kopēšanas iemesls (neobligāts)"
2331
2332 msgid "Really copy this page?"
2333 msgstr "Jūs tiešām vēlaties kopēt šo lapu?"
2334
2335 msgid "No older revisions available!"
2336 msgstr "Vecākas versijas nav!"
2337
2338 #, python-format
2339 msgid "Diff for \"%s\""
2340 msgstr "Salīdzināt pēc \"%s\""
2341
2342 #, python-format
2343 msgid "Differences between revisions %d and %d"
2344 msgstr "Atšķirības starp %d un versiju %d"
2345
2346 #, python-format
2347 msgid "(spanning %d versions)"
2348 msgstr "(pēc %d versijām)"
2349
2350 #, fuzzy
2351 msgid "Previous change"
2352 msgstr "iepriekšējā"
2353
2354 #, fuzzy
2355 msgid "Next change"
2356 msgstr "Bez izmaiņām"
2357
2358 #, python-format
2359 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
2360 msgstr "Lapa saglabāta %(count)d reizes!"
2361
2362 msgid "(ignoring whitespace)"
2363 msgstr "(Atstarpes(probeli) ignorētas)"
2364
2365 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
2366 msgstr "Ignorēt atstarpju(probelu) starpību"
2367
2368 msgid "Load"
2369 msgstr "Ielādēt"
2370
2371 #, fuzzy
2372 msgid "Pagename not specified!"
2373 msgstr "Nav norādīts piesaistes faila vārds!"
2374
2375 msgid "Upload page content"
2376 msgstr ""
2377
2378 msgid ""
2379 "You can upload content for the page named below. If you change the page "
2380 "name, you can also upload content for another page. If the page name is "
2381 "empty, we derive the page name from the file name."
2382 msgstr ""
2383
2384 msgid "File to load page content from"
2385 msgstr ""
2386
2387 msgid "Comment"
2388 msgstr "Komentārs"
2389
2390 #, fuzzy
2391 msgid "Page Name"
2392 msgstr "Saiņa nosaukums"
2393
2394 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
2395 msgstr "Jūs nedrīkstat parakstīties uz lapu, kuru Jums nav tiesību lasīt."
2396
2397 #, fuzzy
2398 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
2399 msgstr "Šajā viki pasta sūtīšana nav iespējota."
2400
2401 msgid "You must log in to use subscriptions."
2402 msgstr "Lai izmanototu parasktīšanos, Jums jāpieslēdzas."
2403
2404 #, fuzzy
2405 msgid ""
2406 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
2407 "subscriptions."
2408 msgstr ""
2409 "Lai izmantotu parakstīšanos, uzrādiet savu e-pasta adresi "
2410 "LietotājaIestatījumos."
2411
2412 msgid "You are already subscribed to this page."
2413 msgstr "Jūs jau esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
2414
2415 msgid "You have been subscribed to this page."
2416 msgstr "Tagad Jūs esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
2417
2418 msgid "You could not get subscribed to this page."
2419 msgstr "Jūs nevarat parakstīties izmaiņām šajā lapā."
2420
2421 msgid "General Information"
2422 msgstr "Vispārēja informācija"
2423
2424 #, python-format
2425 msgid "Page size: %d"
2426 msgstr "Lapas izmērs: %d"
2427
2428 msgid "SHA digest of this page's content is:"
2429 msgstr "Lapas satura SHA īssavilkums:"
2430
2431 msgid "The following users subscribed to this page:"
2432 msgstr "Sekojoši lietotāji ir parakstījušies uz šo lapu:"
2433
2434 msgid "This page links to the following pages:"
2435 msgstr "Šajā lapā ir saites uz sekojošām lapām:"
2436
2437 msgid "Size"
2438 msgstr "Izmērs"
2439
2440 msgid "Diff"
2441 msgstr "Atšķirība"
2442
2443 msgid "Editor"
2444 msgstr "Redaktors"
2445
2446 msgid "view"
2447 msgstr "skats"
2448
2449 #, fuzzy
2450 msgid "to previous"
2451 msgstr "iepriekšējā"
2452
2453 msgid "get"
2454 msgstr "dabūt"
2455
2456 msgid "del"
2457 msgstr "dzēst"
2458
2459 msgid "Revision History"
2460 msgstr "Versiju vēsture"
2461
2462 msgid "No log entries found."
2463 msgstr "Ieraksti par labojumiem netika atrasti."
2464
2465 #, python-format
2466 msgid "Info for \"%s\""
2467 msgstr "Informācija par \"%s\""
2468
2469 #, python-format
2470 msgid "Show \"%(title)s\""
2471 msgstr "Rādīt \"%(title)s\""
2472
2473 msgid "General Page Infos"
2474 msgstr "Vispārēja lapas informācija"
2475
2476 msgid ""
2477 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
2478 msgstr "Nevaru izveidot lapu bez nosaukuma. Lūdzu, norādiet lapas nosaukumu."
2479
2480 msgid "Delete"
2481 msgstr "Dzēst"
2482
2483 msgid "Delete all /subpages too?"
2484 msgstr "Vai dzēst arī visas /apakšlapas?"
2485
2486 msgid "Optional reason for the deletion"
2487 msgstr "Ja vēlaties, norādiet lapas dzēšanas iemeslu"
2488
2489 msgid "Really delete this page?"
2490 msgstr "Jūs tiešām vēlaties dzēst šo lapu?"
2491
2492 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
2493 msgstr "Jums nav tiesību veidot pielikuma lapu."
2494
2495 #, fuzzy
2496 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
2497 msgstr "Jums nav tiesību lietot šo darbību."
2498
2499 #, python-format
2500 msgid "Subscribe users to the page %s"
2501 msgstr "Parakstīt lietotājus lapas %s izmaiņām"
2502
2503 msgid "Enter user names (comma separated):"
2504 msgstr "Ievadiet lietotāja vārdu (atdalītu ar komatiem)"
2505
2506 #, python-format
2507 msgid "Subscribed for %s:"
2508 msgstr "Lapas %s izmaiņām parakstījušies:"
2509
2510 msgid "Not a user:"
2511 msgstr "Nav lietotājs:"
2512
2513 msgid "You are not allowed to perform this action."
2514 msgstr "Jums nav tiesību veikt šo darbību."
2515
2516 #, python-format
2517 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
2518 msgstr "(!) Tiek rādītas tikai tās lapas, kas mainītas kopš '''%s''' !"
2519
2520 msgid ""
2521 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
2522 "not considered for the search results!"
2523 msgstr ""
2524 "/!\\ Labošanas datums, kuru Jūs norādījāt, nav atpazīts. Ievadītā vērtība "
2525 "netiks izmantota meklēšanā!"
2526
2527 #, python-format
2528 msgid "Title Search: \"%s\""
2529 msgstr "Meklēt virsrakstus: \"%s\""
2530
2531 #, python-format
2532 msgid "Advanced Search: \"%s\""
2533 msgstr "Izvērsta meklēšana: \"%s\""
2534
2535 #, python-format
2536 msgid "Full Text Search: \"%s\""
2537 msgstr "Pilnteksta meklēšana: \"%s\""
2538
2539 #, python-format
2540 msgid ""
2541 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
2542 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
2543 msgstr ""
2544 "Vaicājums {{{\"%s\"}}} neko nav atgriezis. Lūdzu, pamainiet vaicājumu. "
2545 "Informācija par meklēšanu atrodama lapā MeklēšanasPalīdzība.%s"
2546
2547 msgid "(!) Consider performing a"
2548 msgstr "(!) Apsveriet "
2549
2550 msgid "full-text search with your search terms"
2551 msgstr "pilna teksta meklēšana ar Jūsu parametriem"
2552
2553 msgid ""
2554 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
2555 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
2556 msgstr ""
2557 "(!) Jūs veicat virsrakstu meklēšanu. Rezultāts var nesaturēt visas lapas, "
2558 "kas atbilst meklēšanas kritērijiem.<<BR>>"
2559
2560 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
2561 msgstr ""
2562 "Nospiediet šeit, lai sāktu pilnteksta meklēšanu ar norādītajiem terminiem!"
2563
2564 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
2565 msgstr ""
2566 "Lietotāja konts ir izveidots! Tagad Jūs varat pieslēgties ar šo kontu..."
2567
2568 msgid "TextCha (required)"
2569 msgstr "TextCha tests (nepieciešams)"
2570
2571 msgid "Create Profile"
2572 msgstr "Izveidot profilu"
2573
2574 msgid "Create Account"
2575 msgstr "Izveidot kontu"
2576
2577 msgid "You must login to add a quicklink."
2578 msgstr "Lai izveidotu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas."
2579
2580 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
2581 msgstr "Ātrsaite uz šo lapu ir izveidota."
2582
2583 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
2584 msgstr "Nevar izveidot ātrsaiti uz šo lapu."
2585
2586 msgid "You already have a quicklink to this page."
2587 msgstr "Jums jau ir ātrsaite uz šo lapu!"
2588
2589 msgid "You are not allowed to use this action."
2590 msgstr "Jums nav tiesību lietot šo darbību."
2591
2592 #, python-format
2593 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
2594 msgstr "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
2595
2596 #, python-format
2597 msgid ""
2598 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
2599 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
2600 msgstr ""
2601 "%(badwords)d vārdi netika atrasti %(totalwords)d %(localwords)s vārdnīcā un "
2602 "ir izcelti šeit:"
2603
2604 msgid "Add checked words to dictionary"
2605 msgstr "Pievienot atzīmētos vārdus vārdnīcai"
2606
2607 msgid "No spelling errors found!"
2608 msgstr "Pareizrakstības kļūdas nav atrastas!"
2609
2610 msgid "You can't save spelling words."
2611 msgstr "Jūs nevarat saglabāt pareizrakstības vārdus."
2612
2613 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
2614 msgstr "Jūs nevarat pārbaudīt pareizrakstību lapā, kuru nedrīkstat lasīt."
2615
2616 msgid "You are now logged out."
2617 msgstr "Jūs esat atslēgts(-a)."
2618
2619 #, fuzzy
2620 msgid "If this account exists an email was sent."
2621 msgstr ""
2622 "Ja konts ar šādu lietotāja vārdu jau eksistē, e-pasta ziņojumums ir nosūtīts."
2623
2624 msgid ""
2625 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
2626 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
2627 msgstr ""
2628 "Šajā viki pasta sūtīšana ir aizliegta.\n"
2629 "Sazinieties ar viki īpašnieku, lai viņš piešķir jums tiesības lietot e-pastu."
2630
2631 #, fuzzy
2632 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
2633 msgstr "Lūdzu, norādiet pareizu e-pasta adresi!"
2634
2635 msgid "Mail me my account data"
2636 msgstr "Atsūtīt mana sistēmas konta datus"
2637
2638 #, fuzzy
2639 msgid "Recovery token"
2640 msgstr "Atgriezt visu!"
2641
2642 #, fuzzy
2643 msgid "New password"
2644 msgstr "Nomainīt paroli"
2645
2646 #, fuzzy
2647 msgid "New password (repeat)"
2648 msgstr "Atkārtot paroli"
2649
2650 #, fuzzy
2651 msgid "Reset my password"
2652 msgstr "Parole"
2653
2654 #, fuzzy
2655 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
2656 msgstr "Jūsu parole ir nomainīta."
2657
2658 msgid "Your token is invalid!"
2659 msgstr "Jūsu \"marķieris\" ir nederīgs!"
2660
2661 #, fuzzy
2662 msgid "Password reset"
2663 msgstr "Atkārtot paroli"
2664
2665 #, fuzzy
2666 msgid ""
2667 "\n"
2668 "== Password reset ==\n"
2669 "Enter a new password below."
2670 msgstr "Lai nomainītu paroli, veco paroli ievadiet divas reizes."
2671
2672 #, fuzzy
2673 msgid "Lost password"
2674 msgstr "Parole"
2675
2676 msgid ""
2677 "\n"
2678 "== Recovering a lost password ==\n"
2679 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
2680 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
2681 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
2682 "used to change your password. The email will also contain further\n"
2683 "instructions."
2684 msgstr ""
2685
2686 msgid ""
2687 "\n"
2688 "=== Password reset ===\n"
2689 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
2690 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
2691 msgstr ""
2692
2693 #, python-format
2694 msgid "Local Site Map for \"%s\""
2695 msgstr "\"%s\" vietnes karte"
2696
2697 msgid "Pages"
2698 msgstr "Lapas"
2699
2700 msgid "Select Author"
2701 msgstr "Izvēlēties Autoru"
2702
2703 msgid "Revert all!"
2704 msgstr "Atgriezt visu!"
2705
2706 #, python-format
2707 msgid "[%d attachments]"
2708 msgstr "[%d piesaistes]"
2709
2710 #, python-format
2711 msgid ""
2712 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
2713 "page."
2714 msgstr "Šai lapai ir <a href=\"%(link)s\">%(count)s piesaistes</a>. "
2715
2716 msgid "Filename of attachment not specified!"
2717 msgstr "Nav norādīts piesaistes faila vārds!"
2718
2719 #, python-format
2720 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
2721 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' neeksistē!"
2722
2723 msgid ""
2724 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
2725 "as shown below in the list of files. \n"
2726 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
2727 "since this is subject to change and can break easily."
2728 msgstr ""
2729 "Atsaucei uz piesaisti, rakstiet lapas tekstā '''{{{piesaiste:faila "
2730 "nosaukums}}}''', \n"
2731 "kā redzams zemāk sarakstā. \n"
2732 "'''NEIZMANTOJIET''' saites {{{[get]}}} URL. \n"
2733 "Tas var tikt mainīts."
2734
2735 msgid "move"
2736 msgstr "pārvietot"
2737
2738 msgid "unzip"
2739 msgstr "atspiest"
2740
2741 msgid "install"
2742 msgstr "instalēt"
2743
2744 #, python-format
2745 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
2746 msgstr "Lapai %(pagename)s nav piesaistes"
2747
2748 msgid "Edit drawing"
2749 msgstr "Labot attēlu"
2750
2751 msgid "New Attachment"
2752 msgstr "Jauna Piesaiste"
2753
2754 msgid "File to upload"
2755 msgstr "Augšupielādējamais fails"
2756
2757 msgid "Rename to"
2758 msgstr "Pārdēvēt par"
2759
2760 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
2761 msgstr "Pārrakstīt piesaisti ar šādu nosaukumu"
2762
2763 msgid "Upload"
2764 msgstr "Ielādēt"
2765
2766 msgid "Attached Files"
2767 msgstr "Piesaistītie faili"
2768
2769 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
2770 msgstr "Jūs nedrīkstat veidot piesaistes šai lapai."
2771
2772 #, python-format
2773 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
2774 msgstr "Neatbalstīta AttachFile apakšdarbība: %s"
2775
2776 #, python-format
2777 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
2778 msgstr "Lapas \"%(pagename)s\" piesaistes"
2779
2780 #, fuzzy
2781 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
2782 msgstr "Jums nav tiesību skatīt šīs lapas piesaistes."
2783
2784 msgid ""
2785 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
2786 "again."
2787 msgstr ""
2788 "Tukšs faila saturs. Nodzēsiet visus NE ASCII simbolus un mēģiniet vēlreiz."
2789
2790 #, python-format
2791 msgid ""
2792 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
2793 "saved."
2794 msgstr ""
2795 "Piesaiste '%(target)s' (no faila '%(filename)s') ar izmēru %(bytes)d baiti "
2796 "pievienota."
2797
2798 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
2799 msgstr "Šajā lapā Jūs nedrīkstat veidot attēlus."
2800
2801 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
2802 msgstr "Jūs nedrīkstat dzēst šīs lapas piesaistes."
2803
2804 #, fuzzy, python-format
2805 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
2806 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' jau eksistē."
2807
2808 #, fuzzy, python-format
2809 msgid ""
2810 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
2811 "(new_filename)s'."
2812 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' pārvietota uz %(page)s."
2813
2814 msgid "Nothing changed"
2815 msgstr "Bez izmaiņām"
2816
2817 #, fuzzy, python-format
2818 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
2819 msgstr "Lapa %(newpagename)s neeksistē vai arī Jums nav tiesību."
2820
2821 msgid "Move aborted!"
2822 msgstr "Pārvietošana pārtraukta!"
2823
2824 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
2825 msgstr ""
2826 "Lūdzu, piesaistīto datņu pārvietošanai izmantojiet interaktīvo lietotāja "
2827 "saskarni!"
2828
2829 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
2830 msgstr "Jūs nav tiesību pārvietot piesaistes no šīs lapas."
2831
2832 #, fuzzy
2833 msgid "Move aborted because new page name is empty."
2834 msgstr "Pārvietošana pārtraukta dēl tukšā lapas nosaukuma"
2835
2836 #, python-format
2837 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
2838 msgstr "Lūdzu, piesaistei izmantojiet pieļaujamu nosaukumu: '%(filename)s'."
2839
2840 #, fuzzy
2841 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
2842 msgstr "Piesaistes vārds ir tukšs - pārvietošana pārtraukta"
2843
2844 msgid "Move"
2845 msgstr "Pārvietot"
2846
2847 msgid "New page name"
2848 msgstr "Jauns lapas nosaukums"
2849
2850 msgid "New attachment name"
2851 msgstr "Jauna piesaistes nosaukums"
2852
2853 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
2854 msgstr "Jums nav tiesību saņemt šīs lapas piesaistes."
2855
2856 msgid "You are not allowed to install files."
2857 msgstr "Jums nav tiesību instalēt failus."
2858
2859 #, python-format
2860 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
2861 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' ir uzinstalēta."
2862
2863 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
2864 msgstr "Jums nav tiesību atspiest šīs lapas piesaistes."
2865
2866 #, python-format
2867 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
2868 msgstr "Fails %(filename)s nav .zip fails."
2869
2870 #, fuzzy, python-format
2871 msgid ""
2872 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
2873 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
2874 "(maxsize_file)d kB)."
2875 msgstr ""
2876 "Piesaiste '%(filename)s' nav atpakota, jo faili ir pārāk lieli, tikai .zip "
2877 "faili, jau ekstistē vai atrodas mapēs."
2878
2879 #, fuzzy, python-format
2880 msgid ""
2881 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
2882 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
2883 msgstr ""
2884 "Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošie faili var būt pārāk "
2885 "lieli (pietrūkst %(space)d kB)."
2886
2887 #, fuzzy, python-format
2888 msgid ""
2889 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
2890 "per page attachment count limit (%(count)d)."
2891 msgstr ""
2892 "Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošo failu būs pārāk daudz "
2893 "(pietrūkst %(count)d)."
2894
2895 #, fuzzy, python-format
2896 msgid ""
2897 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
2898 "s)."
2899 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' atspiesta."
2900
2901 #, python-format
2902 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
2903 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' atspiesta."
2904
2905 #, python-format
2906 msgid "Attachment '%(filename)s'"
2907 msgstr "Piesaiste '%(filename)s'"
2908
2909 msgid "Download"
2910 msgstr "Lejuplādēt"
2911
2912 msgid "Package script:"
2913 msgstr "Pakotnes skripts:"
2914
2915 msgid "File Name"
2916 msgstr "Faila nosaukums"
2917
2918 msgid "Modified"
2919 msgstr "Modificēts"
2920
2921 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
2922 msgstr "Nezināms faila tips, nevar attēlot iestarpināto piesaisti."
2923
2924 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
2925 msgstr "Jums nav tiesību skatīt šīs lapas piesaistes."
2926
2927 #, python-format
2928 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
2929 msgstr "piesaiste:%(filename)s lapai %(pagename)s"
2930
2931 #, python-format
2932 msgid "Full Link List for \"%s\""
2933 msgstr "Visu saišu saraksts \"%s\""
2934
2935 #, python-format
2936 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
2937 msgstr "Atrasta tieši viena \"%s\" līdzīga lapa; pāradresēju uz to."
2938
2939 #, python-format
2940 msgid "Pages like \"%s\""
2941 msgstr "\"%s\" līdzīgas lapas"
2942
2943 #, python-format
2944 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
2945 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
2946 2964
2947 #, python-format 2965 #, python-format
2948 msgid "Inlined image: %(url)s" 2966 msgid "Inlined image: %(url)s"
2949 msgstr "Iekļautais attēls: %(url)s" 2967 msgstr "Iekļautais attēls: %(url)s"
2950 2968
2960 msgid "Clickable drawing: %(filename)s" 2978 msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
2961 msgstr "Klikšķināms attēls %(filename)s" 2979 msgstr "Klikšķināms attēls %(filename)s"
2962 2980
2963 msgid "Toggle line numbers" 2981 msgid "Toggle line numbers"
2964 msgstr "Pārslēgt rindu numerāciju" 2982 msgstr "Pārslēgt rindu numerāciju"
2965
2966 #, python-format
2967 msgid "Unknown action %(action_name)s."
2968 msgstr "Nezināma darbība %(action_name)s."
2969
2970 #, python-format
2971 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
2972 msgstr "Jums nav tiesību veikt darbību %(action_name)s šajā lapā."
2973
2974 msgid "Login and try again."
2975 msgstr "Pieslēdzieties un mēģiniet vēlreiz."
2976 2983
2977 #~ msgid "Xapian Version" 2984 #~ msgid "Xapian Version"
2978 #~ msgstr "''Xapian'' versija" 2985 #~ msgstr "''Xapian'' versija"
2979 2986
2980 #~ msgid "PyStemmer not installed" 2987 #~ msgid "PyStemmer not installed"