comparison MoinMoin/i18n/bg.MoinMoin.po @ 5770:c3a0ef714ec5

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Thu, 10 Mar 2011 09:26:49 +0100
parents 67ddd66d5428
children 5752497d5b03
comparison
equal deleted inserted replaced
5769:c5ba615fdeeb 5770:c3a0ef714ec5
3 ##master-page:None 3 ##master-page:None
4 ##master-date:None 4 ##master-date:None
5 #acl -All:write Default 5 #acl -All:write Default
6 #format gettext 6 #format gettext
7 #language bg 7 #language bg
8
8 # 9 #
9 # MoinMoin bg system text translation 10 # MoinMoin bg system text translation
10 # 11 #
11 msgid "" 12 msgid ""
12 msgstr "" 13 msgstr ""
31 32
32 msgid "Invalid username or password." 33 msgid "Invalid username or password."
33 msgstr "Невалидно потребителско име или парола." 34 msgstr "Невалидно потребителско име или парола."
34 35
35 #, python-format 36 #, python-format
36 msgid "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally than you specified (%(localname)s)." 37 msgid ""
37 msgstr "Отдалеченото уики използва вътрешно InterWiki име (%(remotename)s), различно от указаното (%(localname)s)." 38 "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
39 "than you specified (%(localname)s)."
40 msgstr ""
41 "Отдалеченото уики използва вътрешно InterWiki име (%(remotename)s), различно "
42 "от указаното (%(localname)s)."
38 43
39 msgid "Your changes are not saved!" 44 msgid "Your changes are not saved!"
40 msgstr "Вашите промени не са записани!" 45 msgstr "Вашите промени не са записани!"
41 46
42 msgid "You are not allowed to edit this page." 47 msgid "You are not allowed to edit this page."
87 msgid "" 92 msgid ""
88 "Someone else saved this page while you were editing!\n" 93 "Someone else saved this page while you were editing!\n"
89 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!" 94 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
90 msgstr "" 95 msgstr ""
91 "Някой друг е записал тази страница докато сте я редактирали!\n" 96 "Някой друг е записал тази страница докато сте я редактирали!\n"
92 "Моля, прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте просто да я записвате както е в момента!" 97 "Моля, прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте просто да я "
98 "записвате както е в момента!"
93 99
94 msgid "[Content loaded from draft]" 100 msgid "[Content loaded from draft]"
95 msgstr "[Съдържанието е заредено от черновата]" 101 msgstr "[Съдържанието е заредено от черновата]"
96 102
97 #, python-format 103 #, python-format
105 #, python-format 111 #, python-format
106 msgid "[You may not read %s]" 112 msgid "[You may not read %s]"
107 msgstr "[Не можете да четете %s]" 113 msgstr "[Не можете да четете %s]"
108 114
109 #, python-format 115 #, python-format
110 msgid "'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a preview, cancel an edit or unsuccessfully save." 116 msgid ""
111 msgstr "'''<<BR>>Вашата чернова, базирана на версия %(draft_rev)d (записана %(draft_timestamp_str)s), може да бъде заредеба вместо текущата версия %(page_rev)d като използвате бутона за зареждане на чернови - в случай, че сте изгубили последната редакция без да я съхраните.''' Всеки път, когато правите предварителен изглед, отказвате редакция или при неуспешен запис се съхранява чернова." 117 "'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
118 "%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
119 "%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
120 "edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
121 "preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
122 msgstr ""
123 "'''<<BR>>Вашата чернова, базирана на версия %(draft_rev)d (записана "
124 "%(draft_timestamp_str)s), може да бъде заредеба вместо текущата версия "
125 "%(page_rev)d като използвате бутона за зареждане на чернови - в случай, че "
126 "сте изгубили последната редакция без да я съхраните.''' Всеки път, когато "
127 "правите предварителен изглед, отказвате редакция или при неуспешен запис се "
128 "съхранява чернова."
112 129
113 #, python-format 130 #, python-format
114 msgid "Describe %s here." 131 msgid "Describe %s here."
115 msgstr "Тук опишете %s." 132 msgstr "Тук опишете %s."
116 133
123 msgid "Cancel" 140 msgid "Cancel"
124 msgstr "Отказ" 141 msgstr "Отказ"
125 142
126 #, python-format 143 #, python-format
127 msgid "" 144 msgid ""
128 "By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %(license_link)s.\n" 145 "By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
129 "If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your changes." 146 "%(license_link)s.\n"
130 msgstr "" 147 "If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
131 "Натискайки '''%(save_button_text)s''' поставяте вашите промени под %(license_link)s.\n" 148 "changes."
132 "Ако не сте съгласни с това, натиснете '''%(cancel_button_text)s''' за да откажете промените." 149 msgstr ""
150 "Натискайки '''%(save_button_text)s''' поставяте вашите промени под "
151 "%(license_link)s.\n"
152 "Ако не сте съгласни с това, натиснете '''%(cancel_button_text)s''' за да "
153 "откажете промените."
133 154
134 msgid "Preview" 155 msgid "Preview"
135 msgstr "Предварителен изглед" 156 msgstr "Предварителен изглед"
136 157
137 msgid "GUI Mode" 158 msgid "GUI Mode"
175 "\n" 196 "\n"
176 "Опитайте с друго име." 197 "Опитайте с друго име."
177 198
178 #, python-format 199 #, python-format
179 msgid "Could not copy page because of file system error: %s." 200 msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
180 msgstr "Страницата не може да се копира поради грешка на файловата система: %s." 201 msgstr ""
202 "Страницата не може да се копира поради грешка на файловата система: %s."
181 203
182 msgid "You are not allowed to rename this page!" 204 msgid "You are not allowed to rename this page!"
183 msgstr "Нямате право да преименувате тази страница!" 205 msgstr "Нямате право да преименувате тази страница!"
184 206
185 msgid "You can't rename to an empty pagename." 207 msgid "You can't rename to an empty pagename."
186 msgstr "Не можете да слагате празно име на страница." 208 msgstr "Не можете да слагате празно име на страница."
187 209
188 #, python-format 210 #, python-format
189 msgid "Could not rename page because of file system error: %s." 211 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
190 msgstr "Страницата не може да се преименува поради грешка на файловата система: %s." 212 msgstr ""
213 "Страницата не може да се преименува поради грешка на файловата система: %s."
191 214
192 msgid "You are not allowed to delete this page!" 215 msgid "You are not allowed to delete this page!"
193 msgstr "Нямате право да изтривате тази страница!" 216 msgstr "Нямате право да изтривате тази страница!"
194 217
195 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated." 218 msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
205 228
206 msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?" 229 msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
207 msgstr "Страницата нe може да бъде заключена. Липсва файл 'current'?" 230 msgstr "Страницата нe може да бъде заключена. Липсва файл 'current'?"
208 231
209 #, python-format 232 #, python-format
210 msgid "Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %s is damaged and cannot be edited right now." 233 msgid ""
211 msgstr "Не може да се определи текущата ревизия на страницата от 'текущия' файл. Страницата %s е повредена и не може да се редактира сега." 234 "Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page "
235 "%s is damaged and cannot be edited right now."
236 msgstr ""
237 "Не може да се определи текущата ревизия на страницата от 'текущия' файл. "
238 "Страницата %s е повредена и не може да се редактира сега."
212 239
213 #, python-format 240 #, python-format
214 msgid "Cannot save page %s, no storage space left." 241 msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
215 msgstr "Не може да се запази страницата %s, няма останало място за съхранение." 242 msgstr "Не може да се запази страницата %s, няма останало място за съхранение."
216 243
226 253
227 msgid "You already saved this page!" 254 msgid "You already saved this page!"
228 msgstr "Вече сте записали тази страница!" 255 msgstr "Вече сте записали тази страница!"
229 256
230 msgid "You already edited this page! Please do not use the back button." 257 msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
231 msgstr "Вече сте редактирали тази страница! Моля, не използвайте бутона за връщане." 258 msgstr ""
259 "Вече сте редактирали тази страница! Моля, не използвайте бутона за връщане."
232 260
233 msgid "You did not change the page content, not saved!" 261 msgid "You did not change the page content, not saved!"
234 msgstr "Не сте променили съдържанието, така че нищо не е записано!" 262 msgstr "Не сте променили съдържанието, така че нищо не е записано!"
235 263
236 msgid "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!" 264 msgid ""
237 msgstr "Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате админски права върху нея!" 265 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
266 msgstr ""
267 "Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате админски "
268 "права върху нея!"
238 269
239 msgid "Notifications sent to:" 270 msgid "Notifications sent to:"
240 msgstr "Известия изпратени на:" 271 msgstr "Известия изпратени на:"
241 272
242 #, python-format 273 #, python-format
243 msgid "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page." 274 msgid ""
244 msgstr "Привилегията на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че Вие получавате привилегия върху тази страница." 275 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
245 276 "granted the lock for this page."
246 #, python-format 277 msgstr ""
247 msgid "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s." 278 "Привилегията на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че Вие "
248 msgstr "Възможността на други потребители да редактират тази страница ще бъде ''блокирана'' до %(bumptime)s." 279 "получавате привилегия върху тази страница."
249 280
250 #, python-format 281 #, python-format
251 msgid "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this page." 282 msgid ""
252 msgstr "Другите потребители ще бъдат ''предупреждавани'' до %(bumptime)s, че Вие редактирате тази страница." 283 "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
284 msgstr ""
285 "Възможността на други потребители да редактират тази страница ще бъде "
286 "''блокирана'' до %(bumptime)s."
287
288 #, python-format
289 msgid ""
290 "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
291 "page."
292 msgstr ""
293 "Другите потребители ще бъдат ''предупреждавани'' до %(bumptime)s, че Вие "
294 "редактирате тази страница."
253 295
254 msgid "Use the Preview button to extend the locking period." 296 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
255 msgstr "Използвайте бутона Предварителен изглед за разширяване периода на привилегията." 297 msgstr ""
256 298 "Използвайте бутона Предварителен изглед за разширяване периода на "
257 #, python-format 299 "привилегията."
258 msgid "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)." 300
259 msgstr "Страницата в момента е ''заключена'' за редактиране от %(owner)s до %(timestamp)s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и)." 301 #, python-format
260 302 msgid ""
261 #, python-format 303 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
262 msgid "" 304 "%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
263 "This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.<<BR>>\n" 305 msgstr ""
264 "'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),\n" 306 "Страницата в момента е ''заключена'' за редактиране от %(owner)s до "
307 "%(timestamp)s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и)."
308
309 #, python-format
310 msgid ""
311 "This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
312 "%(owner)s.<<BR>>\n"
313 "'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
314 "%(mins_valid)d minute(s),\n"
265 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n" 315 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
266 "To leave the editor, press the Cancel button." 316 "To leave the editor, press the Cancel button."
267 msgstr "" 317 msgstr ""
268 "Тази страница е отворена за редактиране или последно е била предварително преглеждана в %(timestamp)s от %(owner)s.<<BR>>\n" 318 "Тази страница е отворена за редактиране или последно е била предварително "
269 "'''Вие трябва да се ''въздържате от редактиране'' на тази страница поне още %(mins_valid)d минута(и),\n" 319 "преглеждана в %(timestamp)s от %(owner)s.<<BR>>\n"
320 "'''Вие трябва да се ''въздържате от редактиране'' на тази страница поне още "
321 "%(mins_valid)d минута(и),\n"
270 "за да избегнете конфликти.'''<<BR>>\n" 322 "за да избегнете конфликти.'''<<BR>>\n"
271 "За да напуснете редактора, натиснете бутона Отказ." 323 "За да напуснете редактора, натиснете бутона Отказ."
272 324
273 msgid "<unknown>" 325 msgid "<unknown>"
274 msgstr "<неизвестен>" 326 msgstr "<неизвестен>"
294 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n" 346 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
295 "recovery token.\n" 347 "recovery token.\n"
296 msgstr "" 348 msgstr ""
297 "Някой е поискал да ви изпрати жетон за възстановяване.\n" 349 "Някой е поискал да ви изпрати жетон за възстановяване.\n"
298 "\n" 350 "\n"
299 "Ако сте загубили паролата си, моля отидете на адреса за рестартиране на парола отдолу или\n" 351 "Ако сте загубили паролата си, моля отидете на адреса за рестартиране на "
300 "отидете на страницата за възстановяване на парола отново и въведете вашето потребителско име и\n" 352 "парола отдолу или\n"
353 "отидете на страницата за възстановяване на парола отново и въведете вашето "
354 "потребителско име и\n"
301 "жетона за възстановяване на парола.\n" 355 "жетона за възстановяване на парола.\n"
302 356
303 #, python-format 357 #, python-format
304 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data" 358 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
305 msgstr "[%(sitename)s] Данни за Вашия уики акаунт" 359 msgstr "[%(sitename)s] Данни за Вашия уики акаунт"
420 #, python-format 474 #, python-format
421 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s" 475 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
422 msgstr "" 476 msgstr ""
423 477
424 #, fuzzy 478 #, fuzzy
425 msgid "The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in search results!" 479 msgid ""
426 msgstr "Архивното съдържание на тази страница е твърде остаряло и няма да бъде включено в резултатите от търсенето!" 480 "The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
481 "search results!"
482 msgstr ""
483 "Архивното съдържание на тази страница е твърде остаряло и няма да бъде "
484 "включено в резултатите от търсенето!"
427 485
428 #, python-format 486 #, python-format
429 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s" 487 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
430 msgstr "Версия %(rev)d от %(date)s" 488 msgstr "Версия %(rev)d от %(date)s"
431 489
447 msgstr "Смяна на потребител" 505 msgstr "Смяна на потребител"
448 506
449 msgid "No user selected" 507 msgid "No user selected"
450 msgstr "Не е избран потребител" 508 msgstr "Не е избран потребител"
451 509
452 msgid "You can now change the settings of the selected user account; log out to get back to your account." 510 msgid ""
453 msgstr "Сега можете да променяте настройки за избраният акаунт; излезте за да се върнете към вашия акаунт." 511 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
512 "back to your account."
513 msgstr ""
514 "Сега можете да променяте настройки за избраният акаунт; излезте за да се "
515 "върнете към вашия акаунт."
454 516
455 msgid "You are the only user." 517 msgid "You are the only user."
456 msgstr "Вие сте единственият потребител." 518 msgstr "Вие сте единственият потребител."
457 519
458 msgid "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user." 520 msgid ""
459 msgstr "Като суперпотребител, може временно да заемете индентичността на друг потребител." 521 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
522 msgstr ""
523 "Като суперпотребител, може временно да заемете индентичността на друг "
524 "потребител."
460 525
461 msgid "Select User" 526 msgid "Select User"
462 msgstr "Избор на потребител" 527 msgstr "Избор на потребител"
463 528
464 msgid "Change password" 529 msgid "Change password"
552 msgstr "" 617 msgstr ""
553 618
554 msgid "Select the events you want to be notified about." 619 msgid "Select the events you want to be notified about."
555 msgstr "Изберете събитията, за които искате да бъдете информирани." 620 msgstr "Изберете събитията, за които искате да бъдете информирани."
556 621
557 msgid "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the general preferences." 622 msgid ""
558 msgstr "Преди да може да бъдете информирани, трябва да предоставите начин за връзка с вас в общите редпочитания." 623 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
624 "general preferences."
625 msgstr ""
626 "Преди да може да бъдете информирани, трябва да предоставите начин за връзка "
627 "с вас в общите редпочитания."
559 628
560 msgid "Subscribed events" 629 msgid "Subscribed events"
561 msgstr "Абонирани за събития" 630 msgstr "Абонирани за събития"
562 631
563 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)" 632 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
575 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n" 644 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
576 "space between words. Group page name is not allowed." 645 "space between words. Group page name is not allowed."
577 msgstr "" 646 msgstr ""
578 "Невалидно потребителско име {{{'%s'}}}.\n" 647 "Невалидно потребителско име {{{'%s'}}}.\n"
579 "Името може да съдържа произволни Unicode букви и цифри, по желание с един\n" 648 "Името може да съдържа произволни Unicode букви и цифри, по желание с един\n"
580 "интервал между думите. Не е позволено да се използват имена на групови страници." 649 "интервал между думите. Не е позволено да се използват имена на групови "
650 "страници."
581 651
582 msgid "This user name already belongs to somebody else." 652 msgid "This user name already belongs to somebody else."
583 msgstr "Това потребителско име вече принадлежи на някой друг." 653 msgstr "Това потребителско име вече принадлежи на някой друг."
584 654
585 msgid "Empty user name. Please enter a user name." 655 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
586 msgstr "Празно потребителско име. Моля въведете потребителско име." 656 msgstr "Празно потребителско име. Моля въведете потребителско име."
587 657
588 msgid "Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email." 658 msgid ""
589 msgstr "Моля въведете Вашия адрес на ел. поща. Ако загубите информацията за сметката си, то ще можете да я получите по ел. поща." 659 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
660 "can get it by email."
661 msgstr ""
662 "Моля въведете Вашия адрес на ел. поща. Ако загубите информацията за сметката "
663 "си, то ще можете да я получите по ел. поща."
590 664
591 msgid "This email already belongs to somebody else." 665 msgid "This email already belongs to somebody else."
592 msgstr "Този ел. поща вече принадлежи на някой друг." 666 msgstr "Този ел. поща вече принадлежи на някой друг."
593 667
594 #, fuzzy 668 #, fuzzy
720 msgstr "" 794 msgstr ""
721 795
722 msgid "No OpenID." 796 msgid "No OpenID."
723 msgstr "" 797 msgstr ""
724 798
725 msgid "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and create one during login." 799 msgid ""
800 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
801 "create one during login."
726 msgstr "" 802 msgstr ""
727 803
728 msgid "Could not contact botbouncer.com." 804 msgid "Could not contact botbouncer.com."
729 msgstr "Не може да се свърже с botbouncer.com." 805 msgstr "Не може да се свърже с botbouncer.com."
730 806
737 813
738 msgid "Failed to connect to database." 814 msgid "Failed to connect to database."
739 msgstr "Неуспешно свързването с базата данни" 815 msgstr "Неуспешно свързването с базата данни"
740 816
741 #, python-format 817 #, python-format
742 msgid "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create one now</a>. " 818 msgid ""
743 msgstr "Ако нямате акаунт, <a href=\"%(userprefslink)s\">може да създадете такъв сега</a>. " 819 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
820 "one now</a>. "
821 msgstr ""
822 "Ако нямате акаунт, <a href=\"%(userprefslink)s\">може да създадете такъв "
823 "сега</a>. "
744 824
745 #, python-format 825 #, python-format
746 msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>" 826 msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
747 msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Забравихте вашата парола?</a>" 827 msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Забравихте вашата парола?</a>"
748 828
749 #, fuzzy 829 #, fuzzy
750 msgid "" 830 msgid ""
751 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)>>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)>>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n" 831 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
832 ">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
833 "italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
834 ">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
752 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n" 835 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
753 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n" 836 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
754 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n" 837 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
755 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub items.\n" 838 "===== Title 5 =====.\n"
839 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
840 "items.\n"
756 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n" 841 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
757 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n" 842 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
758 "\n" 843 "\n"
759 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n" 844 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
760 msgstr "" 845 msgstr ""
761 " Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')>>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> хоризонтална черта.\n" 846 " Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
762 " Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)>>; <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n" 847 ">>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и "
763 " Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n" 848 "наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')"
764 " Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n" 849 ">>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
765 " Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||; не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n" 850 "(----)>> хоризонтална черта.\n"
851 " Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
852 "Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)"
853 ">>; <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> "
854 "Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
855 " Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани "
856 "елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
857 " Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim"
858 "([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n"
859 " Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||; "
860 "не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
766 "\n" 861 "\n"
767 "(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n" 862 "(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n"
768 863
769 #, fuzzy 864 #, fuzzy
770 msgid "" 865 msgid ""
771 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')>>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> horizontal rule.\n" 866 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
772 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n" 867 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
773 " Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.\n" 868 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
774 " Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n" 869 ">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
775 " Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||; no trailing white space allowed after tables or titles.\n" 870 "(----)>> horizontal rule.\n"
871 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
872 "===== Title 5 =====.\n"
873 " Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
874 "#n start numbering at n; space alone indents.\n"
875 " Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
876 ">>.\n"
877 " Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||; no trailing "
878 "white space allowed after tables or titles.\n"
776 "\n" 879 "\n"
777 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n" 880 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
778 msgstr "" 881 msgstr ""
779 " Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')>>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> хоризонтална черта.\n" 882 " Наблягане:: <<Verbatim('')>>''наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
780 " Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)>>; <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n" 883 ">>'''удебелен'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''удебелен и "
781 " Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n" 884 "наклонен'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''смесени ''<<Verbatim(''')"
782 " Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n" 885 ">>'''''удебелен'''<<Verbatim(''')>> и наклонен''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
783 " Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||; не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n" 886 "(----)>> хоризонтална черта.\n"
887 " Заглавия:: <<Verbatim(=)>> Заглавие 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
888 "Заглавие 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Заглавие 3 <<Verbatim(===)"
889 ">>; <<Verbatim(====)>> Заглавие 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> "
890 "Заглавие 5 <<Verbatim(=====)>>.\n"
891 " Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани "
892 "елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
893 " Връзки:: <<Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)>>; <<Verbatim"
894 "([\"квадратни скоби и кавички\"])>>; url; [url]; [url етикет].\n"
895 " Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||; "
896 "не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
784 "\n" 897 "\n"
785 "(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n" 898 "(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n"
786 899
787 #, python-format 900 #, python-format
788 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\"" 901 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
802 915
803 msgid "HelpOnParsers" 916 msgid "HelpOnParsers"
804 msgstr "" 917 msgstr ""
805 918
806 #, python-format 919 #, python-format
807 msgid "Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %(highlight_help_page)s." 920 msgid ""
808 msgstr "" 921 "Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
809 922 "%(highlight_help_page)s."
810 msgid "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils." 923 msgstr ""
811 msgstr "Изобразяването на реСтруктуриран текст е невъзможно. Моля, инсталирайте Docutils." 924
925 msgid ""
926 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
927 msgstr ""
928 "Изобразяването на реСтруктуриран текст е невъзможно. Моля, инсталирайте "
929 "Docutils."
812 930
813 #, fuzzy 931 #, fuzzy
814 msgid "" 932 msgid ""
815 "{{{\n" 933 "{{{\n"
816 "Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n" 934 "Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
825 ".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n" 943 ".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
826 "\n" 944 "\n"
827 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n" 945 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
828 "}}}\n" 946 "}}}\n"
829 "(!) For more help, see the\n" 947 "(!) For more help, see the\n"
830 "[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|reStructuredText Quick Reference]].\n" 948 "[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
949 "reStructuredText Quick Reference]].\n"
831 msgstr "" 950 msgstr ""
832 "Наблягане: <i>*наклонен*</i> <b>**удебелен**</b> ``печатен``<br/>\n" 951 "Наблягане: <i>*наклонен*</i> <b>**удебелен**</b> ``печатен``<br/>\n"
833 "<br/><pre>\n" 952 "<br/><pre>\n"
834 "Заглавия: Заглавие 1 Заглавие 2 Заглавие 3\n" 953 "Заглавия: Заглавие 1 Заглавие 2 Заглавие 3\n"
835 " ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n" 954 " ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
872 msgstr "Паролата е твърде кратка" 991 msgstr "Паролата е твърде кратка"
873 992
874 msgid "Password has not enough different characters." 993 msgid "Password has not enough different characters."
875 msgstr "Паролата няма достатъчно различни символи." 994 msgstr "Паролата няма достатъчно различни символи."
876 995
877 msgid "Password is too easy (password contains name or name contains password)." 996 msgid ""
878 msgstr "Паролата е твърде лесна (паролата съдържа името или името съдържа паролата)." 997 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
998 msgstr ""
999 "Паролата е твърде лесна (паролата съдържа името или името съдържа паролата)."
879 1000
880 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)." 1001 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
881 msgstr "Паролата е твърде лесна (клавишна поредица)." 1002 msgstr "Паролата е твърде лесна (клавишна поредица)."
882 1003
883 msgid "Diffs" 1004 msgid "Diffs"
909 1030
910 msgid "Up" 1031 msgid "Up"
911 msgstr "Нагоре" 1032 msgstr "Нагоре"
912 1033
913 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info" 1034 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
914 msgstr "Публикуване на email адресът ми (вместо уики страницата ми) в авторската информация." 1035 msgstr ""
1036 "Публикуване на email адресът ми (вместо уики страницата ми) в авторската "
1037 "информация."
915 1038
916 msgid "Open editor on double click" 1039 msgid "Open editor on double click"
917 msgstr "Отваряне на редактор при двойно кликане" 1040 msgstr "Отваряне на редактор при двойно кликане"
918 1041
919 msgid "After login, jump to last visited page" 1042 msgid "After login, jump to last visited page"
1021 1144
1022 msgid "You must specify an output file!" 1145 msgid "You must specify an output file!"
1023 msgstr "Трабва да уточните изходен файл!" 1146 msgstr "Трабва да уточните изходен файл!"
1024 1147
1025 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package." 1148 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
1026 msgstr "Няма уточнени страници, използвайки --страници или --търсене, приемайки че пакета е пълен." 1149 msgstr ""
1150 "Няма уточнени страници, използвайки --страници или --търсене, приемайки че "
1151 "пакета е пълен."
1027 1152
1028 msgid "All attachments included into the package." 1153 msgid "All attachments included into the package."
1029 msgstr "Всички притурки са включени в пакета." 1154 msgstr "Всички притурки са включени в пакета."
1030 1155
1031 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!" 1156 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
1033 1158
1034 #, python-format 1159 #, python-format
1035 msgid "" 1160 msgid ""
1036 "Dear Wiki user,\n" 1161 "Dear Wiki user,\n"
1037 "\n" 1162 "\n"
1038 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for change notification.\n" 1163 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
1164 "change notification.\n"
1039 "\n" 1165 "\n"
1040 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n" 1166 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
1041 msgstr "" 1167 msgstr ""
1042 "Уважаеми Уики потребителю,\n" 1168 "Уважаеми Уики потребителю,\n"
1043 "\n" 1169 "\n"
1044 "Вие сте се абонирали за тази уики страница или категория на \"%(sitename)s\" за известия при промени.\n" 1170 "Вие сте се абонирали за тази уики страница или категория на \"%(sitename)s\" "
1171 "за известия при промени.\n"
1045 "\n" 1172 "\n"
1046 "Страницата \"%(pagename)s\" е променена от %(editor)s:\n" 1173 "Страницата \"%(pagename)s\" е променена от %(editor)s:\n"
1047 1174
1048 msgid "New page:\n" 1175 msgid "New page:\n"
1049 msgstr "Нова страница:\n" 1176 msgstr "Нова страница:\n"
1053 1180
1054 #, python-format 1181 #, python-format
1055 msgid "" 1182 msgid ""
1056 "Dear wiki user,\n" 1183 "Dear wiki user,\n"
1057 "\n" 1184 "\n"
1058 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n" 1185 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
1186 "notification.\n"
1059 "\n" 1187 "\n"
1060 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n" 1188 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
1061 "\n" 1189 "\n"
1062 msgstr "" 1190 msgstr ""
1063 "Уважаемиуики потребителю,\n" 1191 "Уважаемиуики потребителю,\n"
1064 "\n" 1192 "\n"
1065 "Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при промени.\n" 1193 "Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при "
1194 "промени.\n"
1066 "\n" 1195 "\n"
1067 "Страницата \"%(pagename)s\" е изтрита от %(editor)s:\n" 1196 "Страницата \"%(pagename)s\" е изтрита от %(editor)s:\n"
1068 "\n" 1197 "\n"
1069 1198
1070 #, python-format 1199 #, python-format
1071 msgid "" 1200 msgid ""
1072 "Dear wiki user,\n" 1201 "Dear wiki user,\n"
1073 "\n" 1202 "\n"
1074 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n" 1203 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
1075 "\n" 1204 "notification.\n"
1076 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)s:\n" 1205 "\n"
1206 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
1207 "%(editor)s:\n"
1077 msgstr "" 1208 msgstr ""
1078 "Уважаеми Уики потребителю,\n" 1209 "Уважаеми Уики потребителю,\n"
1079 "\n" 1210 "\n"
1080 "Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при промени.\n" 1211 "Вие сте се абонирали за уики страница \"%(sitename)s\" за известия при "
1081 "\n" 1212 "промени.\n"
1082 "Страницата \"%(pagename)s\" е преименувана от \"%(oldname)s\" от %(editor)s:\n" 1213 "\n"
1214 "Страницата \"%(pagename)s\" е преименувана от \"%(oldname)s\" от "
1215 "%(editor)s:\n"
1083 1216
1084 #, python-format 1217 #, python-format
1085 msgid "[%(sitename)s] New user account created" 1218 msgid "[%(sitename)s] New user account created"
1086 msgstr "[%(sitename)s] Нов потребителски акаунт е създаден" 1219 msgstr "[%(sitename)s] Нов потребителски акаунт е създаден"
1087 1220
1088 #, python-format 1221 #, python-format
1089 msgid "" 1222 msgid ""
1090 "Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". Details follow:\n" 1223 "Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
1224 "Details follow:\n"
1091 "\n" 1225 "\n"
1092 " User name: %(username)s\n" 1226 " User name: %(username)s\n"
1093 " Email address: %(useremail)s" 1227 " Email address: %(useremail)s"
1094 msgstr "" 1228 msgstr ""
1095 "Уважаеми Суперпотребителю, нов потребител е създаден на \"%(sitename)s\". Следните детайли:\n" 1229 "Уважаеми Суперпотребителю, нов потребител е създаден на \"%(sitename)s\". "
1230 "Следните детайли:\n"
1096 "\n" 1231 "\n"
1097 " Потребителско име: %(username)s\n" 1232 " Потребителско име: %(username)s\n"
1098 " Имейл адрес: %(useremail)s" 1233 " Имейл адрес: %(useremail)s"
1099 1234
1100 #, python-format 1235 #, python-format
1103 1238
1104 #, python-format 1239 #, python-format
1105 msgid "" 1240 msgid ""
1106 "Dear Wiki user,\n" 1241 "Dear Wiki user,\n"
1107 "\n" 1242 "\n"
1108 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n" 1243 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
1244 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
1245 "Following detailed information is available:\n"
1109 "\n" 1246 "\n"
1110 "Attachment name: %(attach_name)s\n" 1247 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
1111 "Attachment size: %(attach_size)s\n" 1248 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
1112 msgstr "" 1249 msgstr ""
1113 "Уважаеми Уики потребителю,\n" 1250 "Уважаеми Уики потребителю,\n"
1114 "\n" 1251 "\n"
1115 "Вие сте се абонирали за тази уики страница \"%(page_name)s\" за известия при промени. Притурка е добавена към тази страница от %(editor)s. Достъпна е следната подробна информация:\n" 1252 "Вие сте се абонирали за тази уики страница \"%(page_name)s\" за известия при "
1253 "промени. Притурка е добавена към тази страница от %(editor)s. Достъпна е "
1254 "следната подробна информация:\n"
1116 "\n" 1255 "\n"
1117 "Име на притурката: %(attach_name)s\n" 1256 "Име на притурката: %(attach_name)s\n"
1118 "Размер на притурката: %(attach_size)s\n" 1257 "Размер на притурката: %(attach_size)s\n"
1119 1258
1120 #, python-format 1259 #, python-format
1123 1262
1124 #, python-format 1263 #, python-format
1125 msgid "" 1264 msgid ""
1126 "Dear Wiki user,\n" 1265 "Dear Wiki user,\n"
1127 "\n" 1266 "\n"
1128 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n" 1267 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
1268 "notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
1269 "Following detailed information is available:\n"
1129 "\n" 1270 "\n"
1130 "Attachment name: %(attach_name)s\n" 1271 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
1131 "Attachment size: %(attach_size)s\n" 1272 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
1132 msgstr "" 1273 msgstr ""
1133 "Уважаемиуики потребителю,\n" 1274 "Уважаемиуики потребителю,\n"
1134 "\n" 1275 "\n"
1135 "Вие сте се абонирали за уики страница \"%(page_name)s\" за известия при промени. Притурка е премахната от страницата от %(editor)s. Достъпна е следната детайлна информация:\n" 1276 "Вие сте се абонирали за уики страница \"%(page_name)s\" за известия при "
1277 "промени. Притурка е премахната от страницата от %(editor)s. Достъпна е "
1278 "следната детайлна информация:\n"
1136 "\n" 1279 "\n"
1137 "Име на притурка: %(attach_name)s\n" 1280 "Име на притурка: %(attach_name)s\n"
1138 "Големина на притурка: %(attach_size)s\n" 1281 "Големина на притурка: %(attach_size)s\n"
1139 1282
1140 #, python-format 1283 #, python-format
1193 1336
1194 msgid "Page changed" 1337 msgid "Page changed"
1195 msgstr "Страницата променена" 1338 msgstr "Страницата променена"
1196 1339
1197 #, python-format 1340 #, python-format
1198 msgid "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s results out of about %(pages)d pages." 1341 msgid ""
1199 msgstr "Резултати %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s от %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s резултата от около %(pages)d страници." 1342 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
1343 "%(be)s results out of about %(pages)d pages."
1344 msgstr ""
1345 "Резултати %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s от %(aboutHits)s %(bs)s"
1346 "%(hits)d%(be)s резултата от около %(pages)d страници."
1200 1347
1201 msgid "seconds" 1348 msgid "seconds"
1202 msgstr "секунди" 1349 msgstr "секунди"
1203 1350
1204 msgid "Previous" 1351 msgid "Previous"
1538 1685
1539 msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides" 1686 msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
1540 msgstr "ПомощЗаПрезентации/100 Създаване на слайдове" 1687 msgstr "ПомощЗаПрезентации/100 Създаване на слайдове"
1541 1688
1542 msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation" 1689 msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
1543 msgstr "ПомощЗаПрезентации/900 Последно, но не незначително: Пускане на вашата презентация" 1690 msgstr ""
1691 "ПомощЗаПрезентации/900 Последно, но не незначително: Пускане на вашата "
1692 "презентация"
1544 1693
1545 msgid "HelpOnSmileys" 1694 msgid "HelpOnSmileys"
1546 msgstr "ПомощЗаЕмотиконки" 1695 msgstr "ПомощЗаЕмотиконки"
1547 1696
1548 msgid "HelpOnSpam" 1697 msgid "HelpOnSpam"
1918 msgstr "" 2067 msgstr ""
1919 2068
1920 msgid "Wiki configuration" 2069 msgid "Wiki configuration"
1921 msgstr "Уики конфигурация" 2070 msgstr "Уики конфигурация"
1922 2071
1923 msgid "This table shows all settings in this wiki that do not have default values. Settings that the configuration system doesn't know about are shown in ''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration or settings that were removed from Moin." 2072 msgid ""
1924 msgstr "Тази таблица показва всички настройки, които нямат стойност по подразбиране. Настройки, за които системната конфигурация не знае са показани в ''курсив'', това може да е поради външни добавки, нуждаещи се от конфигурация или настройки премахнати от Моин." 2073 "This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
2074 "Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
2075 "''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
2076 "or settings that were removed from Moin."
2077 msgstr ""
2078 "Тази таблица показва всички настройки, които нямат стойност по подразбиране. "
2079 "Настройки, за които системната конфигурация не знае са показани в "
2080 "''курсив'', това може да е поради външни добавки, нуждаещи се от "
2081 "конфигурация или настройки премахнати от Моин."
1925 2082
1926 msgid "Variable name" 2083 msgid "Variable name"
1927 msgstr "Име на променливата" 2084 msgstr "Име на променливата"
1928 2085
1929 msgid "Setting" 2086 msgid "Setting"
2071 2228
2072 msgid "edit" 2229 msgid "edit"
2073 msgstr "редактирай" 2230 msgstr "редактирай"
2074 2231
2075 #, python-format 2232 #, python-format
2076 msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s missing." 2233 msgid ""
2077 msgstr "" 2234 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
2078 2235 "missing."
2079 #, python-format 2236 msgstr ""
2080 msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%(argument_value)s!" 2237
2081 msgstr "" 2238 #, python-format
2082 2239 msgid ""
2083 #, python-format 2240 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
2084 msgid "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because of its mimetype %(mimetype)s." 2241 "%(argument_value)s!"
2242 msgstr ""
2243
2244 #, python-format
2245 msgid ""
2246 "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
2247 "of its mimetype %(mimetype)s."
2085 msgstr "" 2248 msgstr ""
2086 2249
2087 msgid "Embedded" 2250 msgid "Embedded"
2088 msgstr "Вграден" 2251 msgstr "Вграден"
2089 2252
2149 2312
2150 msgid "Description" 2313 msgid "Description"
2151 msgstr "Описание" 2314 msgstr "Описание"
2152 2315
2153 #, python-format 2316 #, python-format
2154 msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching for more information." 2317 msgid ""
2155 msgstr "Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} е невалидна. Моля, погледнете HelpOnSearching за повече информация." 2318 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
2319 "for more information."
2320 msgstr ""
2321 "Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} е невалидна. Моля, погледнете "
2322 "HelpOnSearching за повече информация."
2156 2323
2157 msgid "Markup" 2324 msgid "Markup"
2158 msgstr "Маркиране" 2325 msgstr "Маркиране"
2159 2326
2160 msgid "Display" 2327 msgid "Display"
2205 msgid "No pages like \"%s\"!" 2372 msgid "No pages like \"%s\"!"
2206 msgstr "Няма страници подобни на \"%s\"!" 2373 msgstr "Няма страници подобни на \"%s\"!"
2207 2374
2208 #, python-format 2375 #, python-format
2209 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page." 2376 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
2210 msgstr "Открита е точно една страница, подобна на \"%s\", препращаме Ви към нея." 2377 msgstr ""
2378 "Открита е точно една страница, подобна на \"%s\", препращаме Ви към нея."
2211 2379
2212 #, python-format 2380 #, python-format
2213 msgid "Pages like \"%s\"" 2381 msgid "Pages like \"%s\""
2214 msgstr "Страници подобни на \"%s\"" 2382 msgstr "Страници подобни на \"%s\""
2215 2383
2216 #, python-format 2384 #, python-format
2217 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\"" 2385 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
2218 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s за \"%(title)s\"" 2386 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s за \"%(title)s\""
2219 2387
2220 msgid "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name." 2388 msgid ""
2221 msgstr "Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на страницата." 2389 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
2390 msgstr ""
2391 "Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на "
2392 "страницата."
2222 2393
2223 #, python-format 2394 #, python-format
2224 msgid "You must login to use this action: %(action)s." 2395 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
2225 msgstr "Трябва да влезете за да използвате това действие: %(action)s." 2396 msgstr "Трябва да влезете за да използвате това действие: %(action)s."
2226 2397
2385 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n" 2556 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
2386 "username, the recovery token and a new password (twice) below." 2557 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
2387 msgstr "" 2558 msgstr ""
2388 "\n" 2559 "\n"
2389 "=== Рестартиране на парола ===\n" 2560 "=== Рестартиране на парола ===\n"
2390 "Ако вече сте получили имейла с жетона за възстановяване на парола, въведете вашето\n" 2561 "Ако вече сте получили имейла с жетона за възстановяване на парола, въведете "
2562 "вашето\n"
2391 "потребителско име, жетона за възстановяване и нова парола (два пъти) отдолу." 2563 "потребителско име, жетона за възстановяване и нова парола (два пъти) отдолу."
2392 2564
2393 #, python-format 2565 #, python-format
2394 msgid "[%d attachments]" 2566 msgid "[%d attachments]"
2395 msgstr "[%d приложения]" 2567 msgstr "[%d приложения]"
2396 2568
2397 #, python-format 2569 #, python-format
2398 msgid "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page." 2570 msgid ""
2399 msgstr "Има <a href=\"%(link)s\">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на тази страница." 2571 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
2572 "page."
2573 msgstr ""
2574 "Има <a href=\"%(link)s\">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на "
2575 "тази страница."
2400 2576
2401 msgid "Filename of attachment not specified!" 2577 msgid "Filename of attachment not specified!"
2402 msgstr "Не е указано име на файл за прикрепяне!" 2578 msgstr "Не е указано име на файл за прикрепяне!"
2403 2579
2404 #, python-format 2580 #, python-format
2409 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n" 2585 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
2410 "as shown below in the list of files. \n" 2586 "as shown below in the list of files. \n"
2411 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n" 2587 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
2412 "since this is subject to change and can break easily." 2588 "since this is subject to change and can break easily."
2413 msgstr "" 2589 msgstr ""
2414 "За да укажете приложение на тази страница използвайте '''{{{attachment:именафайл}}}''', \n" 2590 "За да укажете приложение на тази страница използвайте '''{{{attachment:"
2591 "именафайл}}}''', \n"
2415 "както е показано по-надолу в списъка от файлове. \n" 2592 "както е показано по-надолу в списъка от файлове. \n"
2416 "'''НЕ''' използвайте URL на {{{[get]}}} връзката, \n" 2593 "'''НЕ''' използвайте URL на {{{[get]}}} връзката, \n"
2417 "тъй като той е обект на промяна и лесно може да се окаже невалиден." 2594 "тъй като той е обект на промяна и лесно може да се окаже невалиден."
2418 2595
2419 msgid "del" 2596 msgid "del"
2472 msgstr "Моля, използвайте интерактивния интерфейс за действие %(actionname)s!" 2649 msgstr "Моля, използвайте интерактивния интерфейс за действие %(actionname)s!"
2473 2650
2474 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..." 2651 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
2475 msgstr "" 2652 msgstr ""
2476 2653
2477 msgid "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again." 2654 msgid ""
2478 msgstr "Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на файла и опитайте отново." 2655 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
2656 "again."
2657 msgstr ""
2658 "Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на "
2659 "файла и опитайте отново."
2479 2660
2480 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page." 2661 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
2481 msgstr "Нямате право да презаписвате притурка на тази страница." 2662 msgstr "Нямате право да презаписвате притурка на тази страница."
2482 2663
2483 #, python-format 2664 #, python-format
2484 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes saved." 2665 msgid ""
2485 msgstr "Приложение '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') с размер %(bytes)d байта - запазено." 2666 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
2667 "saved."
2668 msgstr ""
2669 "Приложение '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') с размер %(bytes)d "
2670 "байта - запазено."
2486 2671
2487 #, python-format 2672 #, python-format
2488 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists." 2673 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
2489 msgstr "Приложението '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') вече съществува." 2674 msgstr ""
2675 "Приложението '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') вече съществува."
2490 2676
2491 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page." 2677 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
2492 msgstr "Не Ви е позволено да изтривате приложения от тази страница." 2678 msgstr "Не Ви е позволено да изтривате приложения от тази страница."
2493 2679
2494 #, python-format 2680 #, python-format
2495 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists." 2681 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
2496 msgstr "Притурката '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' вече съществува." 2682 msgstr "Притурката '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' вече съществува."
2497 2683
2498 #, python-format 2684 #, python-format
2499 msgid "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'." 2685 msgid ""
2500 msgstr "Притурката '%(pagename)s/%(filename)s' е преместена на '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'." 2686 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
2687 "%(new_filename)s'."
2688 msgstr ""
2689 "Притурката '%(pagename)s/%(filename)s' е преместена на '%(new_pagename)s/"
2690 "%(new_filename)s'."
2501 2691
2502 msgid "Nothing changed" 2692 msgid "Nothing changed"
2503 msgstr "Нищо не е променено" 2693 msgstr "Нищо не е променено"
2504 2694
2505 #, python-format 2695 #, python-format
2506 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights." 2696 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
2507 msgstr "Страницата '%(new_pagename)s' не съществува или нямате достатъчно права." 2697 msgstr ""
2698 "Страницата '%(new_pagename)s' не съществува или нямате достатъчно права."
2508 2699
2509 msgid "Move aborted!" 2700 msgid "Move aborted!"
2510 msgstr "Преместването е преустановено!" 2701 msgstr "Преместването е преустановено!"
2511 2702
2512 msgid "You are not allowed to move attachments from this page." 2703 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
2547 #, python-format 2738 #, python-format
2548 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file." 2739 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
2549 msgstr "Файлът %(filename)s не е .zip файл." 2740 msgstr "Файлът %(filename)s не е .zip файл."
2550 2741
2551 #, python-format 2742 #, python-format
2552 msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%(maxsize_file)d kB)." 2743 msgid ""
2553 msgstr "Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото някои файлове в архива не са в същата директория или щеше да се превиши лимита за размер на единичен файл (%(maxsize_file)d kB)." 2744 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
2554 2745 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
2555 #, python-format 2746 "(%(maxsize_file)d kB)."
2556 msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment storage size limit (%(size)d kB)." 2747 msgstr ""
2557 msgstr "Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши лимита на страницата за размер памет за притурки (%(size)d kB)." 2748 "Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото някои файлове в архива "
2558 2749 "не са в същата директория или щеше да се превиши лимита за размер на "
2559 #, python-format 2750 "единичен файл (%(maxsize_file)d kB)."
2560 msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment count limit (%(count)d)." 2751
2561 msgstr "Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши лимита на страницата за брой притурки (%(count)d)." 2752 #, python-format
2562 2753 msgid ""
2563 #, python-format 2754 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
2564 msgid "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)s)." 2755 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
2565 msgstr "Притурката '%(filename)s' е частично разархивирана (не са презаписани: %(filelist)s)." 2756 msgstr ""
2757 "Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши "
2758 "лимита на страницата за размер памет за притурки (%(size)d kB)."
2759
2760 #, python-format
2761 msgid ""
2762 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
2763 "per page attachment count limit (%(count)d)."
2764 msgstr ""
2765 "Притурката '%(filename)s' не е разархивирана, защото щеше да се превиши "
2766 "лимита на страницата за брой притурки (%(count)d)."
2767
2768 #, python-format
2769 msgid ""
2770 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
2771 "%(filelist)s)."
2772 msgstr ""
2773 "Притурката '%(filename)s' е частично разархивирана (не са презаписани: "
2774 "%(filelist)s)."
2566 2775
2567 #, python-format 2776 #, python-format
2568 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped." 2777 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
2569 msgstr "Приложение '%(filename)s' - разархивирано." 2778 msgstr "Приложение '%(filename)s' - разархивирано."
2570 2779
2628 msgstr "Възвърни" 2837 msgstr "Възвърни"
2629 2838
2630 msgid "You are not allowed to revert this page!" 2839 msgid "You are not allowed to revert this page!"
2631 msgstr "Не Ви е позволено да възвръщате тази страница!" 2840 msgstr "Не Ви е позволено да възвръщате тази страница!"
2632 2841
2633 msgid "You were viewing the current revision of this page when you called the revert action. If you want to revert to an older revision, first view that older revision and then call revert to this (older) revision again." 2842 msgid ""
2634 msgstr "Преглеждали сте текущата версия на тази страница, когато сте извикали действието за възвръщане. Ако искате да възвърнете към по-стара версия, първо вижте тази стара версия и тогава отново извикайте възвръщане към тази (по-стара) версия." 2843 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
2844 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
2845 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
2846 msgstr ""
2847 "Преглеждали сте текущата версия на тази страница, когато сте извикали "
2848 "действието за възвръщане. Ако искате да възвърнете към по-стара версия, "
2849 "първо вижте тази стара версия и тогава отново извикайте възвръщане към тази "
2850 "(по-стара) версия."
2635 2851
2636 msgid "Optional reason for reverting this page" 2852 msgid "Optional reason for reverting this page"
2637 msgstr "Незадължителна причина за възвръщането на състоянието на тази страница" 2853 msgstr "Незадължителна причина за възвръщането на състоянието на тази страница"
2638 2854
2639 msgid "Really revert this page?" 2855 msgid "Really revert this page?"
2642 #, python-format 2858 #, python-format
2643 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)" 2859 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
2644 msgstr "(включително %(localwords)d %(pagelink)s)" 2860 msgstr "(включително %(localwords)d %(pagelink)s)"
2645 2861
2646 #, python-format 2862 #, python-format
2647 msgid "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:" 2863 msgid ""
2648 msgstr "Следните %(badwords)d думи не могат да бъдат намерени в речника от %(totalwords)d думи%(localwords)s и са осветени по-долу:" 2864 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
2865 "%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
2866 msgstr ""
2867 "Следните %(badwords)d думи не могат да бъдат намерени в речника от "
2868 "%(totalwords)d думи%(localwords)s и са осветени по-долу:"
2649 2869
2650 msgid "Add checked words to dictionary" 2870 msgid "Add checked words to dictionary"
2651 msgstr "Добавяне на отбелязаните думи в речника" 2871 msgstr "Добавяне на отбелязаните думи в речника"
2652 2872
2653 msgid "No spelling errors found!" 2873 msgid "No spelling errors found!"
2655 2875
2656 msgid "You can't save spelling words." 2876 msgid "You can't save spelling words."
2657 msgstr "Не можете да записвате речникови думи." 2877 msgstr "Не можете да записвате речникови думи."
2658 2878
2659 msgid "You can't check spelling on a page you can't read." 2879 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
2660 msgstr "Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!" 2880 msgstr ""
2881 "Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!"
2661 2882
2662 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read." 2883 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
2663 msgstr "Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете." 2884 msgstr ""
2885 "Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете."
2664 2886
2665 #, fuzzy 2887 #, fuzzy
2666 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing." 2888 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
2667 msgstr "Това уики не е настроено да обработва поща." 2889 msgstr "Това уики не е настроено да обработва поща."
2668 2890
2669 msgid "You must log in to use subscriptions." 2891 msgid "You must log in to use subscriptions."
2670 msgstr "Трябва да влезете за да използвате абонаментите." 2892 msgstr "Трябва да влезете за да използвате абонаментите."
2671 2893
2672 #, fuzzy 2894 #, fuzzy
2673 msgid "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use subscriptions." 2895 msgid ""
2674 msgstr "Добавете Ваш email адрес във Вашите ПотребителскиНастройки, за да използвате абонаментите." 2896 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
2897 "subscriptions."
2898 msgstr ""
2899 "Добавете Ваш email адрес във Вашите ПотребителскиНастройки, за да използвате "
2900 "абонаментите."
2675 2901
2676 msgid "You are already subscribed to this page." 2902 msgid "You are already subscribed to this page."
2677 msgstr "Вече сте абонирани за тази страница." 2903 msgstr "Вече сте абонирани за тази страница."
2678 2904
2679 msgid "You have been subscribed to this page." 2905 msgid "You have been subscribed to this page."
2690 msgstr "Възвърнати промени на страница %s." 2916 msgstr "Възвърнати промени на страница %s."
2691 2917
2692 msgid "Exception while calling rollback function:" 2918 msgid "Exception while calling rollback function:"
2693 msgstr "Грешка при извикване на функция за възврат:" 2919 msgstr "Грешка при извикване на функция за възврат:"
2694 2920
2695 msgid "Please enter your password of your account at the remote wiki below. <<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read by the particular administrators." 2921 msgid ""
2696 msgstr "Моля, въведете по-долу паролата на акаунта си в отдалеченото уики. <<BR>> /!\\ Трябва да имате довере на двете уикита, тъй като паролата може да бъде видяна от администраторите." 2922 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
2923 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
2924 "by the particular administrators."
2925 msgstr ""
2926 "Моля, въведете по-долу паролата на акаунта си в отдалеченото уики. <<BR>> /!"
2927 "\\ Трябва да имате довере на двете уикита, тъй като паролата може да бъде "
2928 "видяна от администраторите."
2697 2929
2698 msgid "Operation was canceled." 2930 msgid "Operation was canceled."
2699 msgstr "Операцията беше отменена." 2931 msgstr "Операцията беше отменена."
2700 2932
2701 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN." 2933 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
2702 msgstr "Поддържат се само посоките BOTH и DOWN." 2934 msgstr "Поддържат се само посоките BOTH и DOWN."
2703 2935
2704 msgid "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to be able to use this action." 2936 msgid ""
2705 msgstr "Моля, установете interwikiname във Вашия wikiconfig (виж HelpOnConfiguration) за да можете да използвате това действие." 2937 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
2706 2938 "be able to use this action."
2707 msgid "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. Refer to HelpOnSynchronisation for help." 2939 msgstr ""
2708 msgstr "Некоректни параметри. Моля, задайте поне параметъра ''remoteWiki''. За справка погледнете HelpOnSynchronisation." 2940 "Моля, установете interwikiname във Вашия wikiconfig (виж "
2941 "HelpOnConfiguration) за да можете да използвате това действие."
2942
2943 msgid ""
2944 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
2945 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
2946 msgstr ""
2947 "Некоректни параметри. Моля, задайте поне параметъра ''remoteWiki''. За "
2948 "справка погледнете HelpOnSynchronisation."
2709 2949
2710 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown." 2950 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
2711 msgstr "''remoteWiki'' е неизвестно." 2951 msgstr "''remoteWiki'' е неизвестно."
2712 2952
2713 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages." 2953 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
2715 2955
2716 msgid "Synchronisation started -" 2956 msgid "Synchronisation started -"
2717 msgstr "Синхронизацията започна -" 2957 msgstr "Синхронизацията започна -"
2718 2958
2719 #, fuzzy, python-format 2959 #, fuzzy, python-format
2720 msgid "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to process." 2960 msgid ""
2721 msgstr "Получен е списък от %s локални и %s отдалечени страници. Общо %s различни страници." 2961 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
2962 "process."
2963 msgstr ""
2964 "Получен е списък от %s локални и %s отдалечени страници. Общо %s различни "
2965 "страници."
2722 2966
2723 #, python-format 2967 #, python-format
2724 msgid "After filtering: %s pages" 2968 msgid "After filtering: %s pages"
2725 msgstr "След филтрирането: %s страници" 2969 msgstr "След филтрирането: %s страници"
2726 2970
2727 #, python-format 2971 #, python-format
2728 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page." 2972 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
2729 msgstr "Пропуснах страница %s поради липса на достъп за писане в локалната страница." 2973 msgstr ""
2974 "Пропуснах страница %s поради липса на достъп за писане в локалната страница."
2730 2975
2731 #, python-format 2976 #, python-format
2732 msgid "Deleted page %s locally." 2977 msgid "Deleted page %s locally."
2733 msgstr "Изтрита е локално страница %s." 2978 msgstr "Изтрита е локално страница %s."
2734 2979
2743 #, python-format 2988 #, python-format
2744 msgid "Error while deleting page %s remotely:" 2989 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
2745 msgstr "Грешка при отдалечено изтриване на страница %s:" 2990 msgstr "Грешка при отдалечено изтриване на страница %s:"
2746 2991
2747 #, python-format 2992 #, python-format
2748 msgid "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. Please delete it in one of both wikis and try again." 2993 msgid ""
2749 msgstr "Елементът %s не може да бъде слят автоматично, но е променят и в двете уикита. Моля, изтрийте го в едно от двете уикита и опитайте отново." 2994 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
2750 2995 "Please delete it in one of both wikis and try again."
2751 #, python-format 2996 msgstr ""
2752 msgid "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again." 2997 "Елементът %s не може да бъде слят автоматично, но е променят и в двете "
2753 msgstr "Елементът %s има различни mime типове в двете уикита и не може да бъде слят. Моля, изтрийте го в едно от двете уикита или унифицирате mime типа и опитайте отново." 2998 "уикита. Моля, изтрийте го в едно от двете уикита и опитайте отново."
2754 2999
2755 #, python-format 3000 #, python-format
2756 msgid "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the full synchronisation history is lost for this page." 3001 msgid ""
2757 msgstr "Елементът %s е преименуват локално. Това не се поддържа все още. По тази причина пълната история на синхронизиране на тази страница е загубена." 3002 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
3003 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
3004 msgstr ""
3005 "Елементът %s има различни mime типове в двете уикита и не може да бъде слят. "
3006 "Моля, изтрийте го в едно от двете уикита или унифицирате mime типа и "
3007 "опитайте отново."
3008
3009 #, python-format
3010 msgid ""
3011 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
3012 "full synchronisation history is lost for this page."
3013 msgstr ""
3014 "Елементът %s е преименуват локално. Това не се поддържа все още. По тази "
3015 "причина пълната история на синхронизиране на тази страница е загубена."
2758 3016
2759 #, python-format 3017 #, python-format
2760 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..." 3018 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
2761 msgstr "Синхронизиране на страница %s с отдалечена страница %s ..." 3019 msgstr "Синхронизиране на страница %s с отдалечена страница %s ..."
2762 3020
2763 #, python-format 3021 #, python-format
2764 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally." 3022 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
2765 msgstr "Страница %s беше изтрита отдалечено, но променена локално." 3023 msgstr "Страница %s беше изтрита отдалечено, но променена локално."
2766 3024
2767 #, python-format 3025 #, python-format
2768 msgid "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced." 3026 msgid ""
2769 msgstr "Страница %s не може да се синхронизира. Отдалечената страница е била преименувана. Това не се поддържа все още. Бихте могли да изтриете едната страница за да я синхронизирате." 3027 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
3028 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
3029 msgstr ""
3030 "Страница %s не може да се синхронизира. Отдалечената страница е била "
3031 "преименувана. Това не се поддържа все още. Бихте могли да изтриете едната "
3032 "страница за да я синхронизирате."
2770 3033
2771 #, python-format 3034 #, python-format
2772 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict." 3035 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
2773 msgstr "Прескочена е страница %s поради локално или отдалечено неразрешен конфликт." 3036 msgstr ""
2774 3037 "Прескочена е страница %s поради локално или отдалечено неразрешен конфликт."
2775 #, python-format 3038
2776 msgid "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for the page %s." 3039 #, python-format
2777 msgstr "Това е първата синхронизация между локалното и отдалеченото уики за страница %s." 3040 msgid ""
2778 3041 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
2779 #, python-format 3042 "the page %s."
2780 msgid "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the page in the remote wiki." 3043 msgstr ""
2781 msgstr "Страница %s не може да бъде слята, понеже не Ви е позволено да променяте страницата в отдалеченото уики." 3044 "Това е първата синхронизация между локалното и отдалеченото уики за страница "
3045 "%s."
3046
3047 #, python-format
3048 msgid ""
3049 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
3050 "page in the remote wiki."
3051 msgstr ""
3052 "Страница %s не може да бъде слята, понеже не Ви е позволено да променяте "
3053 "страницата в отдалеченото уики."
2782 3054
2783 #, python-format 3055 #, python-format
2784 msgid "Page %s successfully merged." 3056 msgid "Page %s successfully merged."
2785 msgstr "Страница %s беше слята успешно." 3057 msgstr "Страница %s беше слята успешно."
2786 3058
2825 3097
2826 msgid "This page links to the following pages:" 3098 msgid "This page links to the following pages:"
2827 msgstr "Тази страница съдържа връзки към следните страници:" 3099 msgstr "Тази страница съдържа връзки към следните страници:"
2828 3100
2829 #, python-format 3101 #, python-format
2830 msgid "Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total." 3102 msgid ""
2831 msgstr "Показване хронологично записите на редактиране на страницата от '''%(start_offset)d''' до '''%(end_offset)d''' от общо '''%(total_count)d''' записи." 3103 "Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
3104 "'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
3105 msgstr ""
3106 "Показване хронологично записите на редактиране на страницата от "
3107 "'''%(start_offset)d''' до '''%(end_offset)d''' от общо '''%(total_count)d''' "
3108 "записи."
2832 3109
2833 msgid "Newer" 3110 msgid "Newer"
2834 msgstr "По-нов" 3111 msgstr "По-нов"
2835 3112
2836 msgid "Older" 3113 msgid "Older"
2889 3166
2890 msgid "" 3167 msgid ""
2891 "= Downloading a backup =\n" 3168 "= Downloading a backup =\n"
2892 "\n" 3169 "\n"
2893 "Please note:\n" 3170 "Please note:\n"
2894 " * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive information.\n" 3171 " * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
2895 " * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.\n" 3172 "information.\n"
2896 " * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of problems.\n" 3173 " * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
3174 "complete.\n"
3175 " * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
3176 "problems.\n"
2897 " * Make sure it is downloaded without problems.\n" 3177 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
2898 "\n" 3178 "\n"
2899 "To get a backup, just click here:" 3179 "To get a backup, just click here:"
2900 msgstr "" 3180 msgstr ""
2901 "= Сваляне на резервно копие =\n" 3181 "= Сваляне на резервно копие =\n"
2902 "\n" 3182 "\n"
2903 "Моля забележете:\n" 3183 "Моля забележете:\n"
2904 " * Съхранявайте резервните копия на сигурно и защитено място - те съдържат чуствителна информация.\n" 3184 " * Съхранявайте резервните копия на сигурно и защитено място - те съдържат "
2905 " * Подсигурете се, че във вашата уики конфигурация backup_* стойностите (на резервното копие) са правилни и пълни.\n" 3185 "чуствителна информация.\n"
2906 " * Подсигурете се, че файлът с резервното копие съдържа всичко, което ви трябва в случай на проблем.\n" 3186 " * Подсигурете се, че във вашата уики конфигурация backup_* стойностите (на "
3187 "резервното копие) са правилни и пълни.\n"
3188 " * Подсигурете се, че файлът с резервното копие съдържа всичко, което ви "
3189 "трябва в случай на проблем.\n"
2907 " * Подсигурете се, че файла е свален без проблеми.\n" 3190 " * Подсигурете се, че файла е свален без проблеми.\n"
2908 "\n" 3191 "\n"
2909 "За да вземете резервно копие, просто натиснете тук:" 3192 "За да вземете резервно копие, просто натиснете тук:"
2910 3193
2911 msgid "Backup" 3194 msgid "Backup"
3089 3372
3090 msgid "Edit drawing" 3373 msgid "Edit drawing"
3091 msgstr "Редакция на чертежа" 3374 msgstr "Редакция на чертежа"
3092 3375
3093 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages." 3376 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
3094 msgstr "Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други." 3377 msgstr ""
3378 "Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други."
3095 3379
3096 #, fuzzy, python-format 3380 #, fuzzy, python-format
3097 msgid "" 3381 msgid ""
3098 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.\n" 3382 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
3383 "here.\n"
3099 "\n" 3384 "\n"
3100 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n" 3385 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
3101 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n" 3386 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
3102 "\n" 3387 "\n"
3103 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new page.\n" 3388 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
3104 "\n" 3389 "page.\n"
3105 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page\n" 3390 "\n"
3106 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating\n" 3391 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
3392 "page\n"
3393 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
3394 "creating\n"
3107 "the group pages.\n" 3395 "the group pages.\n"
3108 "\n" 3396 "\n"
3109 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list group:'''||\n" 3397 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
3110 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n" 3398 "group:'''||\n"
3111 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadGroup]]||\n" 3399 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
3112 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%(username)s only||\n" 3400 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
3113 "\n" 3401 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
3114 msgstr "" 3402 "[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
3115 "Можете да добавите няколко допълнителни подстраници към вашата вече съществуваща домашна страница тук.\n" 3403 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
3116 "\n" 3404 "%(username)s only||\n"
3117 "Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат те,\n" 3405 "\n"
3118 "като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на група.\n" 3406 msgstr ""
3119 "\n" 3407 "Можете да добавите няколко допълнителни подстраници към вашата вече "
3120 "Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на нова страница.\n" 3408 "съществуваща домашна страница тук.\n"
3121 "\n" 3409 "\n"
3122 "Преди създаване на защитени страници, моля подсигурете се, че съответната групова страница\n" 3410 "Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат "
3123 "съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте ШаблонГрупиДомашниСтраници за създаване\n" 3411 "те,\n"
3412 "като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на "
3413 "група.\n"
3414 "\n"
3415 "Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на "
3416 "нова страница.\n"
3417 "\n"
3418 "Преди създаване на защитени страници, моля подсигурете се, че съответната "
3419 "групова страница\n"
3420 "съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте "
3421 "ШаблонГрупиДомашниСтраници за създаване\n"
3124 "на групови страници.\n" 3422 "на групови страници.\n"
3125 "\n" 3423 "\n"
3126 "||'''Добавяне на нова персонална страница:'''||'''Свързана ACL група:'''||\n" 3424 "||'''Добавяне на нова персонална страница:'''||'''Свързана ACL група:'''||\n"
3127 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n" 3425 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
3128 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n" 3426 "[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
3129 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||само %(username)s||\n" 3427 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
3428 "[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
3429 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||само "
3430 "%(username)s||\n"
3130 "\n" 3431 "\n"
3131 3432
3132 msgid "MyPages management" 3433 msgid "MyPages management"
3133 msgstr "Управление на МоитеСтраници" 3434 msgstr "Управление на МоитеСтраници"
3134 3435
3163 3464
3164 #, python-format 3465 #, python-format
3165 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!" 3466 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
3166 msgstr "(!) Показани са само страници, променяни след '''%s'''!" 3467 msgstr "(!) Показани са само страници, променяни след '''%s'''!"
3167 3468
3168 msgid "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore not considered for the search results!" 3469 msgid ""
3169 msgstr "/!\\ Датата на промяна, която сте въвели, не е разпозната и взета под внимание в резултатите от търсенето!" 3470 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
3471 "not considered for the search results!"
3472 msgstr ""
3473 "/!\\ Датата на промяна, която сте въвели, не е разпозната и взета под "
3474 "внимание в резултатите от търсенето!"
3170 3475
3171 #, python-format 3476 #, python-format
3172 msgid "Title Search: \"%s\"" 3477 msgid "Title Search: \"%s\""
3173 msgstr "Търсене в заглавие: \"%s\"" 3478 msgstr "Търсене в заглавие: \"%s\""
3174 3479
3179 #, python-format 3484 #, python-format
3180 msgid "Full Text Search: \"%s\"" 3485 msgid "Full Text Search: \"%s\""
3181 msgstr "Търсене на текст: \"%s\"" 3486 msgstr "Търсене на текст: \"%s\""
3182 3487
3183 #, python-format 3488 #, python-format
3184 msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s" 3489 msgid ""
3185 msgstr "Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} не върна резултати. Моля, промененте някои термини и погледнете HelpOnSearching за повече информация.%s" 3490 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
3491 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
3492 msgstr ""
3493 "Заявката за търсене {{{\"%s\"}}} не върна резултати. Моля, промененте някои "
3494 "термини и погледнете HelpOnSearching за повече информация.%s"
3186 3495
3187 msgid "(!) Consider performing a" 3496 msgid "(!) Consider performing a"
3188 msgstr "(!) Помислете за" 3497 msgstr "(!) Помислете за"
3189 3498
3190 msgid "full-text search with your search terms" 3499 msgid "full-text search with your search terms"
3191 msgstr "пълнотекстово търсене с вашите ключови термини" 3500 msgstr "пълнотекстово търсене с вашите ключови термини"
3192 3501
3193 msgid "(!) You're performing a title search that might not include all related results of your search query in this wiki. <<BR>>" 3502 msgid ""
3194 msgstr "(!) Търсите само в заглавията, което може да не върне всички резултати в това уики, свързани с Вашата заявка. <<BR>>" 3503 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
3504 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
3505 msgstr ""
3506 "(!) Търсите само в заглавията, което може да не върне всички резултати в "
3507 "това уики, свързани с Вашата заявка. <<BR>>"
3195 3508
3196 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!" 3509 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
3197 msgstr "Натиснете тук за пълнотекстово търсене с тези термини!" 3510 msgstr "Натиснете тук за пълнотекстово търсене с тези термини!"
3198 3511
3199 msgid "Load" 3512 msgid "Load"
3203 msgstr "Не е оказано име на страницата!" 3516 msgstr "Не е оказано име на страницата!"
3204 3517
3205 msgid "Upload page content" 3518 msgid "Upload page content"
3206 msgstr "Качване на съдържание за страницата" 3519 msgstr "Качване на съдържание за страницата"
3207 3520
3208 msgid "You can upload content for the page named below. If you change the page name, you can also upload content for another page. If the page name is empty, we derive the page name from the file name." 3521 msgid ""
3209 msgstr "Можете да качите съдържание за страницата подолу. Ако промените името на страницата, можете да качите съдържание за друга страница. Ако името на страницата е празно, извличаме името на страницата от името на файла." 3522 "You can upload content for the page named below. If you change the page "
3523 "name, you can also upload content for another page. If the page name is "
3524 "empty, we derive the page name from the file name."
3525 msgstr ""
3526 "Можете да качите съдържание за страницата подолу. Ако промените името на "
3527 "страницата, можете да качите съдържание за друга страница. Ако името на "
3528 "страницата е празно, извличаме името на страницата от името на файла."
3210 3529
3211 msgid "File to load page content from" 3530 msgid "File to load page content from"
3212 msgstr "Файл за зареждане на съдържание за страницата" 3531 msgstr "Файл за зареждане на съдържание за страницата"
3213 3532
3214 #, python-format 3533 #, python-format
3229 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!" 3548 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
3230 msgstr "Действие %(actionname)s е изключено в това уики" 3549 msgstr "Действие %(actionname)s е изключено в това уики"
3231 3550
3232 #, python-format 3551 #, python-format
3233 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!" 3552 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
3234 msgstr "Не Ви е позволено да използвате действие %(actionname)s на тази страница." 3553 msgstr ""
3554 "Не Ви е позволено да използвате действие %(actionname)s на тази страница."
3235 3555
3236 msgid "Views/day" 3556 msgid "Views/day"
3237 msgstr "Прегледа/ден" 3557 msgstr "Прегледа/ден"
3238 3558
3239 msgid "Edits/day" 3559 msgid "Edits/day"
3295 3615
3296 msgid "Mail sent OK" 3616 msgid "Mail sent OK"
3297 msgstr "Пощата е изпратена успешно." 3617 msgstr "Пощата е изпратена успешно."
3298 3618
3299 #, python-format 3619 #, python-format
3300 msgid "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki." 3620 msgid ""
3301 msgstr "Съжаляваме, но страницата не може да бъде записана, защото \"%(content)s\" е непозволено съдържание." 3621 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
3622 msgstr ""
3623 "Съжаляваме, но страницата не може да бъде записана, защото \"%(content)s\" е "
3624 "непозволено съдържание."
3302 3625
3303 msgid "anonymous" 3626 msgid "anonymous"
3304 msgstr "анонимен" 3627 msgstr "анонимен"
3305 3628
3306 #~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!" 3629 #~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"