comparison MoinMoin/i18n/sl.MoinMoin.po @ 4907:e630e9d340d1

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Tue, 09 Jun 2009 20:22:46 +0200
parents f6607543762e
children 4ee70cfce201 f1bdc5673b33
comparison
equal deleted inserted replaced
4906:d1ef741f87ff 4907:e630e9d340d1
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.7\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.7\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2009-02-07 14:05+0100\n" 16 "POT-Creation-Date: 2009-04-26 21:29+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2008-05-23 03:00+0200\n" 17 "PO-Revision-Date: 2008-05-23 03:00+0200\n"
18 "Last-Translator: Mark Martinec <Mark.Martinec@ijs.si>\n" 18 "Last-Translator: Mark Martinec <Mark.Martinec@ijs.si>\n"
19 "Language-Team: \n" 19 "Language-Team: \n"
20 "MIME-Version: 1.0\n" 20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
23 "X-Language: slovenščina\n" 23 "X-Language: slovenščina\n"
24 "X-Language-in-English: Slovenian\n" 24 "X-Language-in-English: Slovenian\n"
25 "X-HasWikiMarkup: True\n" 25 "X-HasWikiMarkup: True\n"
26 "X-Direction: ltr\n" 26 "X-Direction: ltr\n"
27 27
28 #, python-format 28 msgid "The wiki is currently not reachable."
29 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\"" 29 msgstr "Viki trenutno ni dostopen."
30 msgstr "" 30
31 "Argument \"%s\" mora biti boolovega tipa (resnično/neresnično) in ne \"%s\"" 31 msgid "Invalid username or password."
32 32 msgstr "Neveljavno uporabniško ime ali geslo."
33 #, python-format 33
34 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\"" 34 #, python-format
35 msgstr "Argument mora biti boolovega tipa (resnično/neresnično) in ne \"%s\"" 35 msgid ""
36 36 "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
37 #, python-format 37 "than you specified (%(localname)s)."
38 msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\"" 38 msgstr ""
39 msgstr "Argument \"%s\" mora biti celo število in ne \"%s\"" 39 "Oddaljeni viki uporablja drugačno notranje ime InterWiki (%(remotename)s) od "
40 40 "tistega, ki ste ga navedli (%(localname)s)."
41 #, python-format
42 msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
43 msgstr "Argument mora biti celo število in ne \"%s\""
44
45 #, python-format
46 msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
47 msgstr "Argument \"%s\" mora biti realno število in ne \"%s\""
48
49 #, python-format
50 msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
51 msgstr "Argument mora biti realno število in ne \"%s\""
52
53 #, python-format
54 msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
55 msgstr "Argument \"%s\" mora biti kompleksno število in ne \"%s\""
56
57 #, python-format
58 msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
59 msgstr "Argument mora biti kompleksno število in ne \"%s\""
60
61 #, python-format
62 msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
63 msgstr "Argument \"%s\" mora biti eden izmed \"%s\" in ne \"%s\""
64
65 #, python-format
66 msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
67 msgstr "Argument mora biti eden izmed \"%s\" in ne \"%s\""
68
69 msgid "Too many arguments"
70 msgstr "Preveč argumentov"
71
72 msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
73 msgstr "Anonimni argumenti ne morejo slediti imenovanim argumentom"
74
75 #, python-format
76 msgid "Argument \"%s\" is required"
77 msgstr "Potreben je argument \"%s\""
78
79 #, python-format
80 msgid "No argument named \"%s\""
81 msgstr "Ni argumenta z imenom \"%s\"!"
82
83 #, python-format
84 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
85 msgstr "Simbolu \"%(token)s\" mora slediti \"=\""
86
87 #, python-format
88 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
89 msgstr "Ključ \"%(token)s\" mora imeti vrednost"
90 41
91 msgid "Your changes are not saved!" 42 msgid "Your changes are not saved!"
92 msgstr "Spremembe niso shranjene!" 43 msgstr "Spremembe niso shranjene!"
93 44
94 msgid "You are not allowed to edit this page." 45 msgid "You are not allowed to edit this page."
362 313
363 msgid "<unknown>" 314 msgid "<unknown>"
364 msgstr "<neznano>" 315 msgstr "<neznano>"
365 316
366 #, python-format 317 #, python-format
318 msgid ""
319 "Login Name: %s\n"
320 "\n"
321 "Password recovery token: %s\n"
322 "\n"
323 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
324 msgstr ""
325 "Uporabniško ime: %s\n"
326 "\n"
327 "Žeton za obnovo gesla: %s\n"
328 "\n"
329 "URL za obnovo gesla URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
330
331 msgid ""
332 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
333 "\n"
334 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
335 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
336 "recovery token.\n"
337 msgstr ""
338 "Prejet je bil zahtevek, da vam pošljemo žeton za obnovo/rešitev gesla.\n"
339 "\n"
340 "Če ste izgubili geslo, pojdite na spodnji URL za obnovo gesla, ali\n"
341 "pojdite ponovno na stran za obnovo gesla in vnesite svoje uporabniško ime\n"
342 "in žeton za obnovo gesla.\n"
343
344 #, python-format
345 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
346 msgstr "[%(sitename)s] Podatki o vašem viki uporabniškem imenu (računu)"
347
348 #, python-format
349 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
350 msgstr "Paket potrebuje novejšo inačico MoinMoin (vsaj %s)."
351
352 msgid "The theme name is not set."
353 msgstr "Ime teme (izgleda) ni nastavljeno."
354
355 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
356 msgstr ""
357 "Namestitev datotek teme (izgleda) je podprto le za samostoječi tip "
358 "strežnikov."
359
360 #, python-format
361 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
362 msgstr "Namestitev datoteke '%(filename)s' ni uspela."
363
364 #, python-format
365 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
366 msgstr "Datoteka %s ne vsebuje MoinMoin paketa."
367
368 #, python-format
369 msgid "The page %s does not exist."
370 msgstr "Stran %s ne obstaja."
371
372 msgid "Invalid package file header."
373 msgstr "Neveljavna glava paketne datoteke."
374
375 msgid "Package file format unsupported."
376 msgstr "Format paketa ni podprt."
377
378 #, python-format
379 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
380 msgstr "Neznana funkcija %(func)s v vrstici %(lineno)i."
381
382 #, python-format
383 msgid "The file %s was not found in the package."
384 msgstr "Datoteke %s ni v paketu."
385
386 msgid "Text mode"
387 msgstr "Urejanje izvornega besedila"
388
389 #, python-format
390 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
391 msgstr ""
392 "Argument \"%s\" mora biti boolovega tipa (resnično/neresnično) in ne \"%s\""
393
394 #, python-format
395 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
396 msgstr "Argument mora biti boolovega tipa (resnično/neresnično) in ne \"%s\""
397
398 #, python-format
399 msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
400 msgstr "Argument \"%s\" mora biti celo število in ne \"%s\""
401
402 #, python-format
403 msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
404 msgstr "Argument mora biti celo število in ne \"%s\""
405
406 #, python-format
407 msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
408 msgstr "Argument \"%s\" mora biti realno število in ne \"%s\""
409
410 #, python-format
411 msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
412 msgstr "Argument mora biti realno število in ne \"%s\""
413
414 #, python-format
415 msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
416 msgstr "Argument \"%s\" mora biti kompleksno število in ne \"%s\""
417
418 #, python-format
419 msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
420 msgstr "Argument mora biti kompleksno število in ne \"%s\""
421
422 #, python-format
423 msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
424 msgstr "Argument \"%s\" mora biti eden izmed \"%s\" in ne \"%s\""
425
426 #, python-format
427 msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
428 msgstr "Argument mora biti eden izmed \"%s\" in ne \"%s\""
429
430 msgid "Too many arguments"
431 msgstr "Preveč argumentov"
432
433 msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
434 msgstr "Anonimni argumenti ne morejo slediti imenovanim argumentom"
435
436 #, python-format
437 msgid "Argument \"%s\" is required"
438 msgstr "Potreben je argument \"%s\""
439
440 #, python-format
441 msgid "No argument named \"%s\""
442 msgstr "Ni argumenta z imenom \"%s\"!"
443
444 #, python-format
445 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
446 msgstr "Simbolu \"%(token)s\" mora slediti \"=\""
447
448 #, python-format
449 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
450 msgstr "Ključ \"%(token)s\" mora imeti vrednost"
451
452 #, python-format
367 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s" 453 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
368 msgstr "" 454 msgstr ""
369 "Neveljaven regularni izraz za poudarjanje besedila \"%(regex)s\": %(error)s" 455 "Neveljaven regularni izraz za poudarjanje besedila \"%(regex)s\": %(error)s"
370 456
371 msgid "" 457 msgid ""
389 msgstr "Tvori novo stran" 475 msgstr "Tvori novo stran"
390 476
391 msgid "You are not allowed to view this page." 477 msgid "You are not allowed to view this page."
392 msgstr "Ogled te strani vam ni dovoljen." 478 msgstr "Ogled te strani vam ni dovoljen."
393 479
394 msgid "The wiki is currently not reachable." 480 msgid "Switch user"
395 msgstr "Viki trenutno ni dostopen." 481 msgstr "Preklopi na uporabnika"
396 482
397 msgid "Invalid username or password." 483 msgid "No user selected"
398 msgstr "Neveljavno uporabniško ime ali geslo." 484 msgstr "Uporabnik ni izbran"
399 485
400 #, python-format 486 msgid ""
401 msgid "" 487 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
402 "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally " 488 "back to your account."
403 "than you specified (%(localname)s)." 489 msgstr ""
404 msgstr "" 490 "Sedaj lahko spremenite nastavitve izbranega uporabniškega računa. Za vrnitev "
405 "Oddaljeni viki uporablja drugačno notranje ime InterWiki (%(remotename)s) od " 491 "na svoj uporabniški račun se odjavite."
406 "tistega, ki ste ga navedli (%(localname)s)." 492
407 493 msgid "You are the only user."
408 msgid "Text mode" 494 msgstr "Ste edini uporabnik."
409 msgstr "Urejanje izvornega besedila" 495
410 496 msgid ""
411 #, python-format 497 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
412 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)." 498 msgstr ""
413 msgstr "Paket potrebuje novejšo inačico MoinMoin (vsaj %s)." 499 "Kot administrator (superuser) lahko začasno prevzamete identiteto drugega "
414 500 "uporabnika."
415 msgid "The theme name is not set." 501
416 msgstr "Ime teme (izgleda) ni nastavljeno." 502 msgid "Select User"
417 503 msgstr "Izberi uporabnika"
418 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers." 504
419 msgstr "" 505 msgid "Change password"
420 "Namestitev datotek teme (izgleda) je podprto le za samostoječi tip " 506 msgstr "Spremeni geslo"
421 "strežnikov." 507
422 508 msgid "Passwords don't match!"
423 #, python-format 509 msgstr "Gesli se ne ujemata!"
424 msgid "Installation of '%(filename)s' failed." 510
425 msgstr "Namestitev datoteke '%(filename)s' ni uspela." 511 msgid "Please specify a password!"
426 512 msgstr "Prosimo vpišite geslo!"
427 #, python-format 513
428 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file." 514 #, python-format
429 msgstr "Datoteka %s ne vsebuje MoinMoin paketa." 515 msgid "Password not acceptable: %s"
430 516 msgstr "Geslo ni sprejemljivo: %s"
431 #, python-format 517
432 msgid "The page %s does not exist." 518 msgid "Your password has been changed."
433 msgstr "Stran %s ne obstaja." 519 msgstr "Vaše geslo je bilo spremenjeno."
434 520
435 msgid "Invalid package file header." 521 msgid "To change your password, enter a new password twice."
436 msgstr "Neveljavna glava paketne datoteke." 522 msgstr "Za spremebo gesla vnesite geslo v obe polji."
437 523
438 msgid "Package file format unsupported." 524 msgid "Password"
439 msgstr "Format paketa ni podprt." 525 msgstr "Geslo"
440 526
441 #, python-format 527 msgid "Password repeat"
442 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i." 528 msgstr "Geslo (ponovno)"
443 msgstr "Neznana funkcija %(func)s v vrstici %(lineno)i." 529
444 530 msgid "OpenID settings"
445 #, python-format 531 msgstr "Nastavitve OpenID"
446 msgid "The file %s was not found in the package." 532
447 msgstr "Datoteke %s ni v paketu." 533 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
448 534 msgstr "Ni mogoče odstraniti vseh OpenID-jev."
449 #, python-format 535
450 msgid "" 536 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
451 "Login Name: %s\n" 537 msgstr "Izbrani OpenID je bil odstranjen."
452 "\n" 538
453 "Password recovery token: %s\n" 539 msgid "No OpenID given."
454 "\n" 540 msgstr "OpenID ni podan."
455 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n" 541
456 msgstr "" 542 msgid "OpenID is already present."
457 "Uporabniško ime: %s\n" 543 msgstr "OpenID je že prisoten."
458 "\n" 544
459 "Žeton za obnovo gesla: %s\n" 545 msgid "Failed to resolve OpenID."
460 "\n" 546 msgstr "OpenID ni bilo mogoče razviti/najti."
461 "URL za obnovo gesla URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n" 547
462 548 msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
463 msgid "" 549 msgstr "Napaka pri ugotavljanju OpenID, identiteta OpenID ni veljavna."
464 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n" 550
465 "\n" 551 #, python-format
466 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n" 552 msgid "OpenID error: %s."
467 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n" 553 msgstr "Napaka pri OpenID: %s."
468 "recovery token.\n" 554
469 msgstr "" 555 msgid "Verification canceled."
470 "Prejet je bil zahtevek, da vam pošljemo žeton za obnovo/rešitev gesla.\n" 556 msgstr "Preverjanje je bilo preklicana."
471 "\n" 557
472 "Če ste izgubili geslo, pojdite na spodnji URL za obnovo gesla, ali\n" 558 msgid "This OpenID is already used for another account."
473 "pojdite ponovno na stran za obnovo gesla in vnesite svoje uporabniško ime\n" 559 msgstr "Ta OpenID je že uporabljen pri drugem uporabniškem računu."
474 "in žeton za obnovo gesla.\n" 560
475 561 msgid "OpenID added successfully."
476 #, python-format 562 msgstr "OpenID je bil uspešno dodan."
477 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data" 563
478 msgstr "[%(sitename)s] Podatki o vašem viki uporabniškem imenu (računu)" 564 msgid "OpenID failure."
565 msgstr "Napaka pri OpenID."
566
567 msgid "Current OpenIDs"
568 msgstr "Trenutni OpenID-ji"
569
570 msgid "Remove selected"
571 msgstr "Odstrani izbrane"
572
573 msgid "Add OpenID"
574 msgstr "Dodaj OpenID"
575
576 msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
577 msgstr "Za preverjanje OpenID je treba pritisniti to tipko:"
578
579 msgid "Notification"
580 msgstr "Obvestila"
581
582 msgid "Notification settings saved!"
583 msgstr "Nastavitev obvestil shranjena!"
584
585 msgid "'''Email'''"
586 msgstr "'''E-poštni''' naslov"
587
588 msgid "'''Jabber'''"
589 msgstr "'''Jabber'''"
590
591 msgid "'''Event type'''"
592 msgstr "'''Tip dogodka'''"
593
594 msgid "Select the events you want to be notified about."
595 msgstr "Izberite dogodke o katerih želite biti obveščeni."
596
597 msgid ""
598 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
599 "general preferences."
600 msgstr ""
601 "Za delovanje obveščanja je treba najprej v splošnih nastavitvah navesti "
602 "način obveščanja."
603
604 msgid "Subscribed events"
605 msgstr "Naročen na dogodke"
606
607 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
608 msgstr "Naročen na naslednje viki strani<<BR>>(en regularni izraz na vrstico)"
609
610 msgid "Save"
611 msgstr "Shrani"
612
613 msgid "Preferences"
614 msgstr "Nastavitve"
615
616 #, python-format
617 msgid ""
618 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
619 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
620 "space between words. Group page name is not allowed."
621 msgstr ""
622 "Neveljavno uporabniško ime {{{'%s'}}}.\n"
623 "Ime lahko vsebuje poljuben alfanumeričen znak iz nabora Unicode,\n"
624 "z neobveznim enim presledkom med besedami. Imena skupin (...Group) niso "
625 "dovoljena."
626
627 msgid "This user name already belongs to somebody else."
628 msgstr "To uporabniško ime že obstaja."
629
630 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
631 msgstr "Uporabniško ime je prazno, prosimo vpišite ga."
632
633 msgid ""
634 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
635 "can get it by email."
636 msgstr ""
637 "Prosimo vpišite svoj e-poštni naslov. Izgubljene podatke za prijavo lahko po "
638 "potrebi prejmete naknadno na ta naslov."
639
640 msgid "This email already belongs to somebody else."
641 msgstr "Ta e-poštni naslov že pripada nekomu drugemu."
642
643 msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
644 msgstr "Ta jabber naslov že pripada nekomu drugemu."
645
646 #, python-format
647 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
648 msgstr "Teme (izgleda) '%(theme_name)s' ni bilo mogoče naložiti!"
649
650 msgid "User preferences saved!"
651 msgstr "Uporabniške nastavitve so shranjene!"
652
653 msgid "Default"
654 msgstr "standardna"
655
656 msgid "<Browser setting>"
657 msgstr "<kot predlaga bralnik>"
658
659 msgid "the one preferred"
660 msgstr "izbrani-najljubši"
661
662 msgid "free choice"
663 msgstr "prosta izbira"
664
665 msgid "Preferred theme"
666 msgstr "Najljubša tema (izgled)"
667
668 msgid "Editor Preference"
669 msgstr "Najljubši urejevalnik"
670
671 msgid "Editor shown on UI"
672 msgstr "Izbor urejevalnika"
673
674 msgid "Time zone"
675 msgstr "Časovni pas"
676
677 msgid "Your time is"
678 msgstr "Vaš lokalni čas je"
679
680 msgid "Server time is"
681 msgstr "Čas na strežniku je"
682
683 msgid "Date format"
684 msgstr "Oblika datuma"
685
686 msgid "Preferred language"
687 msgstr "Najljubši jezik"
688
689 msgid "General options"
690 msgstr "Druge nastavitve"
691
692 msgid "Quick links"
693 msgstr "Hitre povezave"
694
695 msgid "OpenID server"
696 msgstr "Strežnik OpenID"
697
698 msgid "The selected websites have been removed."
699 msgstr "Izbrani spletni naslovi so bili odstranjeni."
700
701 msgid "Trusted websites"
702 msgstr "Spletni naslovi, ki jim zaupamo"
479 703
480 msgid "Line" 704 msgid "Line"
481 msgstr "Vrstica" 705 msgstr "Vrstica"
482 706
483 msgid "No differences found!" 707 msgid "No differences found!"
487 msgstr "Zbrisani deli so označeni takole." 711 msgstr "Zbrisani deli so označeni takole."
488 712
489 msgid "Additions are marked like this." 713 msgid "Additions are marked like this."
490 msgstr "Dodani deli so označeni takole." 714 msgstr "Dodani deli so označeni takole."
491 715
492 #, python-format
493 msgid ""
494 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
495 msgstr ""
496 "Žal strani ni mogoče shraniti, ker vsebina \"%(content)s\" ni dovoljena v "
497 "tem vikiju."
498
499 #, python-format
500 msgid ""
501 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
502 "%(be)s results out of about %(pages)d pages."
503 msgstr ""
504 "Rezultati %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s od %(aboutHits)s %(bs)s%"
505 "(hits)d%(be)s rezultatov iz približno %(pages)d strani."
506
507 msgid "seconds"
508 msgstr "sekund"
509
510 msgid "Previous"
511 msgstr "Prejšnji"
512
513 msgid "Next"
514 msgstr "Naslednji"
515
516 msgid "rev"
517 msgstr "revizija"
518
519 msgid "current"
520 msgstr "trenutni"
521
522 #, python-format
523 msgid "last modified: %s"
524 msgstr "zadnja sprememba: %s"
525
526 msgid "match"
527 msgstr "zadetek"
528
529 msgid "matches"
530 msgstr "zadetkov"
531
532 msgid "about"
533 msgstr "več o tem"
534
535 msgid "anonymous"
536 msgstr ""
537
538 msgid "Language"
539 msgstr "Jezik"
540
541 msgid "<Browser setting>"
542 msgstr "<kot predlaga bralnik>"
543
544 msgid "Others"
545 msgstr "Ostalo"
546
547 msgid "Date"
548 msgstr "Datum"
549
550 msgid "Views/day"
551 msgstr "obiskov/dan"
552
553 msgid "Edits/day"
554 msgstr "sprememb/dan"
555
556 msgid "Page hits and edits"
557 msgstr "Število ogledov in sprememb strani"
558
559 #, python-format
560 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
561 msgstr "%(chart_title)s za %(filterpage)s"
562
563 msgid ""
564 "green=view\n"
565 "red=edit"
566 msgstr ""
567 "zeleno=ogled\n"
568 "rdeče=sprememba"
569
570 msgid "date"
571 msgstr "datum"
572
573 msgid "# of hits"
574 msgstr "število zadetkov"
575
576 msgid "Charts are not available!"
577 msgstr "Diagrami niso na voljo!"
578
579 msgid "Page Size Distribution"
580 msgstr "Razporeditev velikosti strani"
581
582 msgid "page size upper bound [bytes]"
583 msgstr "zgornja meja velikosti strani [znakov]"
584
585 msgid "# of pages of this size"
586 msgstr "število strani te velikosti"
587
588 msgid "User agent"
589 msgstr "Tip bralnika"
590
591 msgid "Distribution of User-Agent Types"
592 msgstr "Razporeditev po tipih bralnikov"
593
594 msgid "Could not contact botbouncer.com."
595 msgstr "Z botbouncer.com se ni bilo mogoče povezati."
596
597 msgid "Failed to connect to database."
598 msgstr "Neuspešna priključitev na podatkovno bazo."
599
600 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
601 msgstr "Manjka geslo. Prosimo vnesite uporabniško ime in geslo."
602
603 #, python-format
604 msgid ""
605 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
606 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
607 msgstr ""
608 "Če ga še nimate, lahko <a href=\"%(userprefslink)s\">ustvarite uporabniški "
609 "račun</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Ste pozabili geslo?</a>"
610
611 msgid "You need to log in." 716 msgid "You need to log in."
612 msgstr "Treba se je prijaviti." 717 msgstr "Treba se je prijaviti."
613
614 #, python-format
615 msgid "LDAP server %(server)s failed."
616 msgstr "Strežnik LDAP %(server)s ne deluje."
617 718
618 msgid "" 719 msgid ""
619 "Please choose an account name now.\n" 720 "Please choose an account name now.\n"
620 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n" 721 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
621 "password and be able to associate the account with your OpenID." 722 "password and be able to associate the account with your OpenID."
641 msgstr "" 742 msgstr ""
642 "Uporabniško ime, ki ste ga izbrali, je že zasedeno.\n" 743 "Uporabniško ime, ki ste ga izbrali, je že zasedeno.\n"
643 "Če gre za vaše uporabniško ime, vnesite geslo da ga povežete s svojim \n" 744 "Če gre za vaše uporabniško ime, vnesite geslo da ga povežete s svojim \n"
644 "OpenID, sicer pa izberite drugo ime in pustite polje za geslo prazno." 745 "OpenID, sicer pa izberite drugo ime in pustite polje za geslo prazno."
645 746
646 msgid "Password"
647 msgstr "Geslo"
648
649 msgid "Associate this name" 747 msgid "Associate this name"
650 msgstr "Poveži to ime" 748 msgstr "Poveži to ime"
651 749
652 #, python-format
653 msgid "OpenID error: %s."
654 msgstr "Napaka pri OpenID: %s."
655
656 msgid "Verification canceled."
657 msgstr "Preverjanje je bilo preklicana."
658
659 msgid "OpenID failure."
660 msgstr "Napaka pri OpenID."
661
662 msgid "Your account is now associated to your OpenID." 750 msgid "Your account is now associated to your OpenID."
663 msgstr "Vaš uporabniški račun je sedaj povezan z vašim OpenID." 751 msgstr "Vaš uporabniški račun je sedaj povezan z vašim OpenID."
664 752
665 msgid "The password you entered is not valid." 753 msgid "The password you entered is not valid."
666 msgstr "Geslo, ki ste ga vnesli, ni veljavno." 754 msgstr "Geslo, ki ste ga vnesli, ni veljavno."
667 755
668 msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
669 msgstr "Za preverjanje OpenID je treba pritisniti to tipko:"
670
671 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login." 756 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
672 msgstr "Za prijavo prek OpenID morajo biti anonimne seje omogočene." 757 msgstr "Za prijavo prek OpenID morajo biti anonimne seje omogočene."
673 758
674 msgid "Failed to resolve OpenID."
675 msgstr "OpenID ni bilo mogoče razviti/najti."
676
677 msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
678 msgstr "Napaka pri ugotavljanju OpenID, identiteta OpenID ni veljavna."
679
680 msgid "No OpenID." 759 msgid "No OpenID."
681 msgstr "Ni takega OpenID." 760 msgstr "Ni takega OpenID."
682 761
683 msgid "" 762 msgid ""
684 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and " 763 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
685 "create one during login." 764 "create one during login."
686 msgstr "" 765 msgstr ""
687 "Tudi če še nimate uporabniškega računa se lahko prijavite s svojim OpenID in " 766 "Tudi če še nimate uporabniškega računa se lahko prijavite s svojim OpenID in "
688 "ustvarite račun med postopkom prijave." 767 "ustvarite račun med postopkom prijave."
689 768
690 msgid "Page has been modified" 769 msgid "Could not contact botbouncer.com."
691 msgstr "Stran je bila spremenjena" 770 msgstr "Z botbouncer.com se ni bilo mogoče povezati."
692 771
693 msgid "Page has been modified in a trivial fashion" 772 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
694 msgstr "Stran je bila neznatno spremenjena" 773 msgstr "Manjka geslo. Prosimo vnesite uporabniško ime in geslo."
695 774
696 msgid "Page has been renamed" 775 #, python-format
697 msgstr "Stran je bila preimenovana" 776 msgid "LDAP server %(server)s failed."
698 777 msgstr "Strežnik LDAP %(server)s ne deluje."
699 msgid "Page has been deleted" 778
700 msgstr "Stran je bila izbrisana" 779 msgid "Failed to connect to database."
701 780 msgstr "Neuspešna priključitev na podatkovno bazo."
702 msgid "Page has been copied" 781
703 msgstr "Stran je bila kopirana" 782 #, python-format
704 783 msgid ""
705 msgid "A new attachment has been added" 784 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
706 msgstr "Dodana je bila nova priponka" 785 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
707 786 msgstr ""
708 msgid "A page has been reverted to a previous state" 787 "Če ga še nimate, lahko <a href=\"%(userprefslink)s\">ustvarite uporabniški "
709 msgstr "Stran je bila vrnjena v prejšnje stanje" 788 "račun</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Ste pozabili geslo?</a>"
710 789
711 msgid "A user has subscribed to a page" 790 msgid ""
712 msgstr "Uporabnik se je naročil na obvestila o spremembah te strani." 791 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
713 792 ">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
714 msgid "A new account has been created" 793 "italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
715 msgstr "Narejen je bil nov uporabniški račun" 794 ">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
716 795 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
717 #, python-format 796 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
718 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s" 797 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
719 msgstr "" 798 "===== Title 5 =====.\n"
720 "[%(sitename)s] %(trivial)ssprememba na \"%(pagename)s\", spremenil: %" 799 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
721 "(username)s" 800 "items.\n"
722 801 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
723 msgid "Trivial " 802 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
724 msgstr "Neznatna " 803 "\n"
725 804 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
726 #, python-format 805 msgstr ""
727 msgid "" 806 " Poudarki:: <<Verbatim(//)>>''kurziva''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
728 "Attachment link: %(attach)s\n" 807 ">>'''polkrepko'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''polkrepko in "
729 "Page link: %(page)s\n" 808 "kurziva'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mešano ''<<Verbatim(**)"
730 msgstr "" 809 ">>'''''polkrepko'''<<Verbatim(**)>> in kurziva''<<Verbatim(//)>>;\n"
731 "Povezava na priponko: %(attach)s\n" 810 " Vodoravna črta:: <<Verbatim(----)>>\n"
732 "Povezava na stran: %(page)s\n" 811 " Nova vrsta:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
733 812 " Naslovi:: = Naslov-1 =; == N-2 ==; === N-3 ===; ==== N-4 ====; ===== N-5 "
734 #, python-format 813 "=====.\n"
735 msgid "" 814 " Seznami:: * točke; ** podtočke; # oštevilčene alineje; ## oštevilčene "
736 "Dear Wiki user,\n" 815 "podalineje.\n"
737 "\n" 816 " Povezave:: <<Verbatim([[povezava]])>>; <<Verbatim([[povezava|besedilo]])"
738 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for " 817 ">>.\n"
739 "change notification.\n" 818 " Tabele:: |= besedilo naslova | besedilo celice | besedilo naslednje celice "
740 "\n" 819 "|;\n"
741 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n" 820 "\n"
742 msgstr "" 821 "(!) Več o tem: HelpOnEditing, HelpOnCreoleSyntax.\n"
743 "Dragi uporabnik vikija,\n"
744 "\n"
745 "Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani ali viki kategorije na "
746 "strežniku \"%(sitename)s\".\n"
747 "\n"
748 "Stran \"%(pagename)s\" je spremenil %(editor)s:\n"
749 "\n"
750
751 msgid "New page:\n"
752 msgstr "Nova stran:\n"
753
754 msgid "No differences found!\n"
755 msgstr "Ni razlik!\n"
756
757 #, python-format
758 msgid ""
759 "Dear wiki user,\n"
760 "\n"
761 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
762 "notification.\n"
763 "\n"
764 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
765 "\n"
766 msgstr ""
767 "Dragi uporabnik vikija,\n"
768 "\n"
769 "Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani na strežniku \"%(sitename)"
770 "s\".\n"
771 "\n"
772 "Stran \"%(pagename)s\" je zbrisal %(editor)s:\n"
773 "\n"
774
775 #, python-format
776 msgid ""
777 "Dear wiki user,\n"
778 "\n"
779 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
780 "notification.\n"
781 "\n"
782 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
783 "s:\n"
784 msgstr ""
785 "Dragi uporabnik vikija,\n"
786 "\n"
787 "Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani na strežniku \"%(sitename)"
788 "s\".\n"
789 "\n"
790 "Stran \"%(pagename)s\" je %(editor)s preimenoval iz \"%(oldname)s\":\n"
791 "\n"
792
793 #, python-format
794 msgid "New user account created on %(sitename)s"
795 msgstr "Narejen je bil nov uporabniški račun na strežniku %(sitename)s"
796
797 #, python-format
798 msgid ""
799 "Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
800 "follow:\n"
801 "\n"
802 " User name: %(username)s\n"
803 " Email address: %(useremail)s"
804 msgstr ""
805 "Dragi administrator, na %(sitename)s je bil pravkar narejen nov uporabniški "
806 "račun. Tule so podrobnosti:\n"
807 "\n"
808 " Uporabniško ime: %(username)s\n"
809 " E-poštni naslov: %(useremail)s"
810
811 #, python-format
812 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
813 msgstr "Nova priponka dodana strani %(pagename)s, strežnik %(sitename)s"
814
815 #, python-format
816 msgid ""
817 "Dear Wiki user,\n"
818 "\n"
819 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
820 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
821 "Following detailed information is available:\n"
822 "\n"
823 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
824 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
825 msgstr ""
826 "Dragi uporabnik vikija,\n"
827 "\n"
828 "Naročeni ste na obvestila o spremembah za stran \"%(page_name)s\". Strani je "
829 "%(editor)s dodal priponko. Podrobnosti:\n"
830 "\n"
831 "Ime priponke: %(attach_name)s\n"
832 "Velikost priponke: %(attach_size)s\n"
833
834 msgid "Attachment link"
835 msgstr "Povezava na priponko"
836
837 msgid "Page link"
838 msgstr "Povezava na stran"
839
840 msgid "Changed page"
841 msgstr "Spremenjena stran"
842
843 msgid "Page changed"
844 msgstr "Stran je bila spremenjena"
845 822
846 msgid "" 823 msgid ""
847 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')" 824 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
848 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold " 825 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
849 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')" 826 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
891 868
892 #, python-format 869 #, python-format
893 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\"" 870 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
894 msgstr "Za \"%(key)s\" bi morala biti navedena barva \"%(arg)s\"" 871 msgstr "Za \"%(key)s\" bi morala biti navedena barva \"%(arg)s\""
895 872
896 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
897 msgstr "Opcija XSLT je izklopljena, več o tem v: HelpOnConfiguration."
898
899 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
900 msgstr "Obdelava XSLT ni na razpolago, namestite ''4suite'' 1.x."
901
902 #, python-format
903 msgid "%(errortype)s processing error"
904 msgstr "Napaka pri obdelavi \"%(errortype)s\""
905
906 msgid "" 873 msgid ""
907 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils." 874 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
908 msgstr "Prikaz ''reStructured'' besedila ni mogoč, namestite ''Docutils''." 875 msgstr "Prikaz ''reStructured'' besedila ni mogoč, namestite ''Docutils''."
909 876
910 msgid "" 877 msgid ""
953 920
954 #, python-format 921 #, python-format
955 msgid "**Could not find the referenced page: %s**" 922 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
956 msgstr "**Stran, na katero se sklicujemo, ne obstaja: %s**" 923 msgstr "**Stran, na katero se sklicujemo, ne obstaja: %s**"
957 924
958 msgid "" 925 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
959 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)" 926 msgstr "Opcija XSLT je izklopljena, več o tem v: HelpOnConfiguration."
960 ">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold " 927
961 "italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)" 928 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
962 ">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n" 929 msgstr "Obdelava XSLT ni na razpolago, namestite ''4suite'' 1.x."
963 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n" 930
964 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n" 931 #, python-format
965 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; " 932 msgid "%(errortype)s processing error"
966 "===== Title 5 =====.\n" 933 msgstr "Napaka pri obdelavi \"%(errortype)s\""
967 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub " 934
968 "items.\n" 935 msgid "Password is too short."
969 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n" 936 msgstr "Geslo ni dovolj dolgo."
970 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n" 937
971 "\n" 938 msgid "Password has not enough different characters."
972 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n" 939 msgstr "Geslo ne vsebuje dovolj različnih znakov."
973 msgstr "" 940
974 " Poudarki:: <<Verbatim(//)>>''kurziva''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)" 941 msgid ""
975 ">>'''polkrepko'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''polkrepko in " 942 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
976 "kurziva'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mešano ''<<Verbatim(**)" 943 msgstr "Geslo je preveč preprosto (vsebuje ime ali pa je vsebovano v imenu)."
977 ">>'''''polkrepko'''<<Verbatim(**)>> in kurziva''<<Verbatim(//)>>;\n" 944
978 " Vodoravna črta:: <<Verbatim(----)>>\n" 945 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
979 " Nova vrsta:: <<Verbatim(\\\\)>>\n" 946 msgstr "Geslo je preveč preprosto (zaporedje s tipkovnice)"
980 " Naslovi:: = Naslov-1 =; == N-2 ==; === N-3 ===; ==== N-4 ====; ===== N-5 " 947
981 "=====.\n" 948 msgid "Diffs"
982 " Seznami:: * točke; ** podtočke; # oštevilčene alineje; ## oštevilčene " 949 msgstr "Razlike"
983 "podalineje.\n" 950
984 " Povezave:: <<Verbatim([[povezava]])>>; <<Verbatim([[povezava|besedilo]])" 951 msgid "Info"
985 ">>.\n" 952 msgstr "Pregled sprememb"
986 " Tabele:: |= besedilo naslova | besedilo celice | besedilo naslednje celice " 953
987 "|;\n" 954 msgid "Edit"
988 "\n" 955 msgstr "Spremeni"
989 "(!) Več o tem: HelpOnEditing, HelpOnCreoleSyntax.\n" 956
990 957 msgid "UnSubscribe"
991 msgid "Preferences" 958 msgstr "Preklic naročenosti"
992 msgstr "Nastavitve" 959
993 960 msgid "Subscribe"
994 #, python-format 961 msgstr "Naroči se na spremembe"
995 msgid "" 962
996 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n" 963 msgid "Raw"
997 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n" 964 msgstr "Izvorno"
998 "space between words. Group page name is not allowed." 965
999 msgstr "" 966 msgid "XML"
1000 "Neveljavno uporabniško ime {{{'%s'}}}.\n" 967 msgstr "XML"
1001 "Ime lahko vsebuje poljuben alfanumeričen znak iz nabora Unicode,\n" 968
1002 "z neobveznim enim presledkom med besedami. Imena skupin (...Group) niso " 969 msgid "Print"
1003 "dovoljena." 970 msgstr "Tiskanje"
1004 971
1005 msgid "This user name already belongs to somebody else." 972 msgid "View"
1006 msgstr "To uporabniško ime že obstaja." 973 msgstr "Ogled"
1007 974
1008 msgid "Empty user name. Please enter a user name." 975 msgid "Up"
1009 msgstr "Uporabniško ime je prazno, prosimo vpišite ga." 976 msgstr "Gor"
1010 977
1011 msgid "" 978 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
1012 "Please provide your email address. If you lose your login information, you " 979 msgstr ""
1013 "can get it by email." 980 "Objavi moj e-poštni naslov (ne domače strani) pri informacijah o avtorjih"
1014 msgstr "" 981
1015 "Prosimo vpišite svoj e-poštni naslov. Izgubljene podatke za prijavo lahko po " 982 msgid "Open editor on double click"
1016 "potrebi prejmete naknadno na ta naslov." 983 msgstr "Odpri urejevalnik ob dvokliku"
1017 984
1018 msgid "This email already belongs to somebody else." 985 msgid "After login, jump to last visited page"
1019 msgstr "Ta e-poštni naslov že pripada nekomu drugemu." 986 msgstr "Po prijavi skoči na zadnjo obiskano stran"
1020 987
1021 msgid "This jabber id already belongs to somebody else." 988 msgid "Show comment sections"
1022 msgstr "Ta jabber naslov že pripada nekomu drugemu." 989 msgstr "Prikaži razdelke z opombami"
1023 990
1024 #, python-format 991 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
1025 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!" 992 msgstr "Označi neobstoječe povezave z vprašajem"
1026 msgstr "Teme (izgleda) '%(theme_name)s' ni bilo mogoče naložiti!" 993
1027 994 msgid "Show page trail"
1028 msgid "User preferences saved!" 995 msgstr "Prikazuj seznam zadnjih obiskanih strani"
1029 msgstr "Uporabniške nastavitve so shranjene!" 996
1030 997 msgid "Show icon toolbar"
1031 msgid "Default" 998 msgstr "V orodni vrstici prikazuj ikone"
1032 msgstr "standardna" 999
1033 1000 msgid "Show top/bottom links in headings"
1034 msgid "the one preferred" 1001 msgstr "Naslovu dodaj povezavi na začetek in konec strani"
1035 msgstr "izbrani-najljubši" 1002
1036 1003 msgid "Show fancy diffs"
1037 msgid "free choice" 1004 msgstr "Prikazuj razlike z barvnimi označbami"
1038 msgstr "prosta izbira" 1005
1039 1006 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
1040 msgid "Save" 1007 msgstr "Dodaj presledke v prikazana viki imena"
1041 msgstr "Shrani" 1008
1042 1009 msgid "Remember login information"
1043 msgid "Preferred theme" 1010 msgstr "Shrani podatke o prijavi"
1044 msgstr "Najljubša tema (izgled)" 1011
1045 1012 msgid "Disable this account forever"
1046 msgid "Editor Preference" 1013 msgstr "Trajno ukini ta uporabniški račun"
1047 msgstr "Najljubši urejevalnik" 1014
1048 1015 msgid "(Use FirstnameLastname)"
1049 msgid "Editor shown on UI" 1016 msgstr "(Uporabi ImePriimek)"
1050 msgstr "Izbor urejevalnika" 1017
1051 1018 msgid "Alias-Name"
1052 msgid "Time zone" 1019 msgstr "Psevdonim"
1053 msgstr "Časovni pas" 1020
1054 1021 msgid "Email"
1055 msgid "Your time is" 1022 msgstr "E-poštni naslov"
1056 msgstr "Vaš lokalni čas je" 1023
1057 1024 msgid "Jabber ID"
1058 msgid "Server time is" 1025 msgstr "Jabber naslov"
1059 msgstr "Čas na strežniku je" 1026
1060 1027 msgid "User CSS URL"
1061 msgid "Date format" 1028 msgstr "URL uporabnikovega CSS stila"
1062 msgstr "Oblika datuma" 1029
1063 1030 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
1064 msgid "Preferred language" 1031 msgstr "(prazno polje izklopi uporabnikov CSS)"
1065 msgstr "Najljubši jezik" 1032
1066 1033 msgid "Editor size"
1067 msgid "General options" 1034 msgstr "Velikost področja za urejanje"
1068 msgstr "Druge nastavitve" 1035
1069 1036 msgid "Username"
1070 msgid "Quick links" 1037 msgstr "Uporabniško ime"
1071 msgstr "Hitre povezave" 1038
1072 1039 msgid "Member of Groups"
1073 msgid "Switch user" 1040 msgstr "Član skupin"
1074 msgstr "Preklopi na uporabnika" 1041
1075 1042 msgid "Jabber"
1076 msgid "No user selected" 1043 msgstr "Jabber naslov"
1077 msgstr "Uporabnik ni izbran" 1044
1078 1045 msgid "Action"
1079 msgid "" 1046 msgstr "Akcija"
1080 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get " 1047
1081 "back to your account." 1048 msgid "Disable user"
1082 msgstr "" 1049 msgstr "Onemogoči uporabnika"
1083 "Sedaj lahko spremenite nastavitve izbranega uporabniškega računa. Za vrnitev " 1050
1084 "na svoj uporabniški račun se odjavite." 1051 msgid "Enable user"
1085 1052 msgstr "Omogoči uporabnika"
1086 msgid "You are the only user." 1053
1087 msgstr "Ste edini uporabnik." 1054 msgid "disabled"
1088 1055 msgstr "onemogočeno"
1089 msgid "" 1056
1090 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user." 1057 msgid "Mail account data"
1091 msgstr "" 1058 msgstr "Pošlji mi podatke o tem uporabniškem računu"
1092 "Kot administrator (superuser) lahko začasno prevzamete identiteto drugega " 1059
1093 "uporabnika." 1060 msgid "OpenID"
1094 1061 msgstr "OpenID"
1095 msgid "Select User" 1062
1096 msgstr "Izberi uporabnika" 1063 msgid "Login"
1097 1064 msgstr "Prijava"
1098 msgid "Change password" 1065
1099 msgstr "Spremeni geslo" 1066 #, python-format
1100 1067 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
1101 msgid "Passwords don't match!" 1068 msgstr "Naloži novo priponko \"%(filename)s\" na strežnik"
1102 msgstr "Gesli se ne ujemata!" 1069
1103 1070 #, python-format
1104 msgid "Please specify a password!" 1071 msgid "Inlined image: %(url)s"
1105 msgstr "Prosimo vpišite geslo!" 1072 msgstr "Vsebovana slika: %(url)s"
1106 1073
1107 #, python-format 1074 #, python-format
1108 msgid "Password not acceptable: %s" 1075 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
1109 msgstr "Geslo ni sprejemljivo: %s" 1076 msgstr "Ustvari novo risbo \"%(filename)s (odpre novo okno)\""
1110 1077
1111 msgid "Your password has been changed." 1078 #, python-format
1112 msgstr "Vaše geslo je bilo spremenjeno." 1079 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
1113 1080 msgstr "Spremeni risbo %(filename)s (odpre novo okno)"
1114 msgid "To change your password, enter a new password twice." 1081
1115 msgstr "Za spremebo gesla vnesite geslo v obe polji." 1082 #, python-format
1116 1083 msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
1117 msgid "Password repeat" 1084 msgstr "Risba s povezavo: %(filename)s"
1118 msgstr "Geslo (ponovno)" 1085
1119 1086 msgid "Toggle line numbers"
1120 msgid "Notification" 1087 msgstr "Vklopi/izklopi številke vrstic"
1121 msgstr "Obvestila" 1088
1122 1089 #, python-format
1123 msgid "Notification settings saved!" 1090 msgid "Revert to revision %(rev)d."
1124 msgstr "Nastavitev obvestil shranjena!" 1091 msgstr "Povrni v stanje različice %(rev)d."
1125 1092
1126 msgid "'''Email'''" 1093 #, python-format
1127 msgstr "'''E-poštni''' naslov" 1094 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
1128 1095 msgstr "Preimenovano z '%(oldpagename)s'."
1129 msgid "'''Jabber'''" 1096
1130 msgstr "'''Jabber'''" 1097 #, python-format
1131 1098 msgid "Unknown action %(action_name)s."
1132 msgid "'''Event type'''" 1099 msgstr "Neznana akcija %(action_name)s."
1133 msgstr "'''Tip dogodka'''" 1100
1134 1101 #, python-format
1135 msgid "Select the events you want to be notified about." 1102 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
1136 msgstr "Izberite dogodke o katerih želite biti obveščeni." 1103 msgstr "Akcije %(action_name)s nad to stranjo vam ni dovoljeno izvesti!"
1137 1104
1138 msgid "" 1105 msgid "Login and try again."
1139 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the " 1106 msgstr "Prijavite se in poskusite ponovno."
1140 "general preferences."
1141 msgstr ""
1142 "Za delovanje obveščanja je treba najprej v splošnih nastavitvah navesti "
1143 "način obveščanja."
1144
1145 msgid "Subscribed events"
1146 msgstr "Naročen na dogodke"
1147
1148 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
1149 msgstr "Naročen na naslednje viki strani<<BR>>(en regularni izraz na vrstico)"
1150
1151 msgid "OpenID server"
1152 msgstr "Strežnik OpenID"
1153
1154 msgid "The selected websites have been removed."
1155 msgstr "Izbrani spletni naslovi so bili odstranjeni."
1156
1157 msgid "Trusted websites"
1158 msgstr "Spletni naslovi, ki jim zaupamo"
1159
1160 msgid "Remove selected"
1161 msgstr "Odstrani izbrane"
1162
1163 msgid "OpenID settings"
1164 msgstr "Nastavitve OpenID"
1165
1166 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
1167 msgstr "Ni mogoče odstraniti vseh OpenID-jev."
1168
1169 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
1170 msgstr "Izbrani OpenID je bil odstranjen."
1171
1172 msgid "No OpenID given."
1173 msgstr "OpenID ni podan."
1174
1175 msgid "OpenID is already present."
1176 msgstr "OpenID je že prisoten."
1177
1178 msgid "This OpenID is already used for another account."
1179 msgstr "Ta OpenID je že uporabljen pri drugem uporabniškem računu."
1180
1181 msgid "OpenID added successfully."
1182 msgstr "OpenID je bil uspešno dodan."
1183
1184 msgid "Current OpenIDs"
1185 msgstr "Trenutni OpenID-ji"
1186
1187 msgid "Add OpenID"
1188 msgstr "Dodaj OpenID"
1189 1107
1190 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!" 1108 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
1191 msgstr "Opciji --pages in --search se izključujeta!" 1109 msgstr "Opciji --pages in --search se izključujeta!"
1192 1110
1193 msgid "You must specify an output file!" 1111 msgid "You must specify an output file!"
1202 msgstr "Vse priponke so vsebovane v paketu." 1120 msgstr "Vse priponke so vsebovane v paketu."
1203 1121
1204 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!" 1122 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
1205 msgstr "Izhodna datoteka že obstaja! Za vsak primer ukaz ne bo izvršen!" 1123 msgstr "Izhodna datoteka že obstaja! Za vsak primer ukaz ne bo izvršen!"
1206 1124
1207 msgid "Username" 1125 #, python-format
1208 msgstr "Uporabniško ime" 1126 msgid ""
1209 1127 "Dear Wiki user,\n"
1210 msgid "Member of Groups" 1128 "\n"
1211 msgstr "Član skupin" 1129 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
1212 1130 "change notification.\n"
1213 msgid "Email" 1131 "\n"
1214 msgstr "E-poštni naslov" 1132 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
1215 1133 msgstr ""
1216 msgid "Jabber" 1134 "Dragi uporabnik vikija,\n"
1217 msgstr "Jabber naslov" 1135 "\n"
1218 1136 "Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani ali viki kategorije na "
1219 msgid "Action" 1137 "strežniku \"%(sitename)s\".\n"
1220 msgstr "Akcija" 1138 "\n"
1221 1139 "Stran \"%(pagename)s\" je spremenil %(editor)s:\n"
1222 msgid "Disable user" 1140 "\n"
1223 msgstr "Onemogoči uporabnika" 1141
1224 1142 msgid "New page:\n"
1225 msgid "Enable user" 1143 msgstr "Nova stran:\n"
1226 msgstr "Omogoči uporabnika" 1144
1227 1145 msgid "No differences found!\n"
1228 msgid "disabled" 1146 msgstr "Ni razlik!\n"
1229 msgstr "onemogočeno" 1147
1230 1148 #, python-format
1231 msgid "Mail account data" 1149 msgid ""
1232 msgstr "Pošlji mi podatke o tem uporabniškem računu" 1150 "Dear wiki user,\n"
1233 1151 "\n"
1234 msgid "OpenID" 1152 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
1235 msgstr "OpenID" 1153 "notification.\n"
1236 1154 "\n"
1237 msgid "Login" 1155 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
1238 msgstr "Prijava" 1156 "\n"
1239 1157 msgstr ""
1240 #, python-format 1158 "Dragi uporabnik vikija,\n"
1241 msgid "Local Site Map for \"%s\"" 1159 "\n"
1242 msgstr "Struktura spletne predstavitve na \"%s\"" 1160 "Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani na strežniku \"%(sitename)"
1161 "s\".\n"
1162 "\n"
1163 "Stran \"%(pagename)s\" je zbrisal %(editor)s:\n"
1164 "\n"
1165
1166 #, python-format
1167 msgid ""
1168 "Dear wiki user,\n"
1169 "\n"
1170 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
1171 "notification.\n"
1172 "\n"
1173 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
1174 "s:\n"
1175 msgstr ""
1176 "Dragi uporabnik vikija,\n"
1177 "\n"
1178 "Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani na strežniku \"%(sitename)"
1179 "s\".\n"
1180 "\n"
1181 "Stran \"%(pagename)s\" je %(editor)s preimenoval iz \"%(oldname)s\":\n"
1182 "\n"
1183
1184 #, python-format
1185 msgid "New user account created on %(sitename)s"
1186 msgstr "Narejen je bil nov uporabniški račun na strežniku %(sitename)s"
1187
1188 #, python-format
1189 msgid ""
1190 "Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
1191 "follow:\n"
1192 "\n"
1193 " User name: %(username)s\n"
1194 " Email address: %(useremail)s"
1195 msgstr ""
1196 "Dragi administrator, na %(sitename)s je bil pravkar narejen nov uporabniški "
1197 "račun. Tule so podrobnosti:\n"
1198 "\n"
1199 " Uporabniško ime: %(username)s\n"
1200 " E-poštni naslov: %(useremail)s"
1201
1202 #, python-format
1203 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
1204 msgstr "Nova priponka dodana strani %(pagename)s, strežnik %(sitename)s"
1205
1206 #, python-format
1207 msgid ""
1208 "Dear Wiki user,\n"
1209 "\n"
1210 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
1211 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
1212 "Following detailed information is available:\n"
1213 "\n"
1214 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
1215 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
1216 msgstr ""
1217 "Dragi uporabnik vikija,\n"
1218 "\n"
1219 "Naročeni ste na obvestila o spremembah za stran \"%(page_name)s\". Strani je "
1220 "%(editor)s dodal priponko. Podrobnosti:\n"
1221 "\n"
1222 "Ime priponke: %(attach_name)s\n"
1223 "Velikost priponke: %(attach_size)s\n"
1224
1225 #, python-format
1226 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
1227 msgstr ""
1228 "[%(sitename)s] %(trivial)ssprememba na \"%(pagename)s\", spremenil: %"
1229 "(username)s"
1230
1231 msgid "Trivial "
1232 msgstr "Neznatna "
1233
1234 #, python-format
1235 msgid ""
1236 "Attachment link: %(attach)s\n"
1237 "Page link: %(page)s\n"
1238 msgstr ""
1239 "Povezava na priponko: %(attach)s\n"
1240 "Povezava na stran: %(page)s\n"
1241
1242 msgid "Page has been modified"
1243 msgstr "Stran je bila spremenjena"
1244
1245 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
1246 msgstr "Stran je bila neznatno spremenjena"
1247
1248 msgid "Page has been renamed"
1249 msgstr "Stran je bila preimenovana"
1250
1251 msgid "Page has been deleted"
1252 msgstr "Stran je bila izbrisana"
1253
1254 msgid "Page has been copied"
1255 msgstr "Stran je bila kopirana"
1256
1257 msgid "A new attachment has been added"
1258 msgstr "Dodana je bila nova priponka"
1259
1260 msgid "A page has been reverted to a previous state"
1261 msgstr "Stran je bila vrnjena v prejšnje stanje"
1262
1263 msgid "A user has subscribed to a page"
1264 msgstr "Uporabnik se je naročil na obvestila o spremembah te strani."
1265
1266 msgid "A new account has been created"
1267 msgstr "Narejen je bil nov uporabniški račun"
1268
1269 msgid "Attachment link"
1270 msgstr "Povezava na priponko"
1271
1272 msgid "Page link"
1273 msgstr "Povezava na stran"
1274
1275 msgid "Changed page"
1276 msgstr "Spremenjena stran"
1277
1278 msgid "Page changed"
1279 msgstr "Stran je bila spremenjena"
1280
1281 msgid "about"
1282 msgstr "več o tem"
1283
1284 #, python-format
1285 msgid ""
1286 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
1287 "%(be)s results out of about %(pages)d pages."
1288 msgstr ""
1289 "Rezultati %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s od %(aboutHits)s %(bs)s%"
1290 "(hits)d%(be)s rezultatov iz približno %(pages)d strani."
1291
1292 msgid "seconds"
1293 msgstr "sekund"
1294
1295 msgid "Previous"
1296 msgstr "Prejšnji"
1297
1298 msgid "Next"
1299 msgstr "Naslednji"
1300
1301 msgid "rev"
1302 msgstr "revizija"
1303
1304 msgid "current"
1305 msgstr "trenutni"
1306
1307 #, python-format
1308 msgid "last modified: %s"
1309 msgstr "zadnja sprememba: %s"
1310
1311 msgid "match"
1312 msgstr "zadetek"
1313
1314 msgid "matches"
1315 msgstr "zadetkov"
1316
1317 msgid "FrontPage"
1318 msgstr "PrvaStran"
1319
1320 msgid "RecentChanges"
1321 msgstr "ZadnjeSpremembe"
1322
1323 msgid "TitleIndex"
1324 msgstr "KazaloNaslovov"
1325
1326 msgid "WordIndex"
1327 msgstr "KazaloBesed"
1328
1329 msgid "FindPage"
1330 msgstr "PoiščiStran"
1331
1332 msgid "SiteNavigation"
1333 msgstr "Navigacija"
1334
1335 msgid "HelpContents"
1336 msgstr "PomočPriVsebini"
1337
1338 msgid "HelpOnFormatting"
1339 msgstr "PomočPriOblikovanju"
1340
1341 msgid "WikiLicense"
1342 msgstr "VikiLicenca"
1343
1344 msgid "MissingPage"
1345 msgstr "ManjkajočeStrani"
1346
1347 msgid "MissingHomePage"
1348 msgstr "ManjkajočeOsebneStrani"
1349
1350 msgid "Mon"
1351 msgstr "pon"
1352
1353 msgid "Tue"
1354 msgstr "tor"
1355
1356 msgid "Wed"
1357 msgstr "sre"
1358
1359 msgid "Thu"
1360 msgstr "čet"
1361
1362 msgid "Fri"
1363 msgstr "pet"
1364
1365 msgid "Sat"
1366 msgstr "sob"
1367
1368 msgid "Sun"
1369 msgstr "ned"
1370
1371 msgid "AttachFile"
1372 msgstr "PripniDatoteko"
1373
1374 msgid "DeletePage"
1375 msgstr "BrišiStran"
1376
1377 msgid "LikePages"
1378 msgstr "PodobneStrani"
1379
1380 msgid "LocalSiteMap"
1381 msgstr "StrukturaPredstavitve"
1382
1383 msgid "RenamePage"
1384 msgstr "PreimenujStran"
1385
1386 msgid "SpellCheck"
1387 msgstr "PreveriČrkovanje"
1388
1389 msgid "Discussion"
1390 msgstr "Diskusija"
1391
1392 msgid "[all]"
1393 msgstr "[vse]"
1394
1395 msgid "[not empty]"
1396 msgstr "[ni prazno]"
1397
1398 msgid "[empty]"
1399 msgstr "[prazno]"
1400
1401 msgid "filter"
1402 msgstr "filter"
1403
1404 msgid "Wiki"
1405 msgstr "Viki"
1406
1407 msgid "Page"
1408 msgstr "Stran"
1409
1410 msgid "User"
1411 msgstr "Uporabnik"
1412
1413 msgid "[ATTACH]"
1414 msgstr "[PRIPNI]"
1415
1416 msgid "[RSS]"
1417 msgstr "[RSS]"
1418
1419 msgid "[DELETED]"
1420 msgstr "[IZBRISANO]"
1421
1422 msgid "[UPDATED]"
1423 msgstr "[POSODOBLJENO]"
1424
1425 msgid "[RENAMED]"
1426 msgstr "[PREIMENOVANO]"
1427
1428 msgid "[CONFLICT]"
1429 msgstr "[KONFLIKT]"
1430
1431 msgid "[NEW]"
1432 msgstr "[NOVO]"
1433
1434 msgid "[DIFF]"
1435 msgstr "[RAZLIKE]"
1436
1437 msgid "[BOTTOM]"
1438 msgstr "[NA-KONEC]"
1439
1440 msgid "[TOP]"
1441 msgstr "[NA-VRH]"
1442
1443 msgid "Click to do a full-text search for this title"
1444 msgstr "Iskanje tega naslova po polnem besedilu strani"
1445
1446 msgid "Settings"
1447 msgstr "Nastavitve"
1448
1449 msgid "Logout"
1450 msgstr "Odjava"
1451
1452 msgid "DeleteCache"
1453 msgstr "PočistiShrambo"
1454
1455 #, python-format
1456 msgid "(cached %s)"
1457 msgstr "(shranjeno v hitro shrambo %s)"
1458
1459 msgid "Or try one of these actions:"
1460 msgstr "Ali pa poskusite z:"
1461
1462 msgid "Unsubscribe"
1463 msgstr "Preklic naročila na spremembe"
1464
1465 msgid "Home"
1466 msgstr "Domov"
1467
1468 msgid "Clear message"
1469 msgstr "Odstrani tole obvestilo"
1470
1471 #, python-format
1472 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
1473 msgstr "nazadnje spreminjano %(time)s, spreminjal %(editor)s"
1474
1475 #, python-format
1476 msgid "last modified %(time)s"
1477 msgstr "zadnja sprememba: %(time)s"
1478
1479 msgid "Search:"
1480 msgstr "Iskanje:"
1481
1482 msgid "Text"
1483 msgstr "po besedilu"
1484
1485 msgid "Titles"
1486 msgstr "po naslovih"
1487
1488 msgid "Search"
1489 msgstr "Išči"
1490
1491 msgid "More Actions:"
1492 msgstr "Druge možnosti:"
1493
1494 msgid "------------------------"
1495 msgstr "------------------------"
1496
1497 msgid "Raw Text"
1498 msgstr "Izvorno besedilo"
1499
1500 msgid "Print View"
1501 msgstr "Izgled za tiskanje"
1502
1503 msgid "Delete Cache"
1504 msgstr "Počisti shrambo"
1505
1506 msgid "Rename Page"
1507 msgstr "Preimenuj stran"
1508
1509 msgid "Copy Page"
1510 msgstr "Kopiraj Stran"
1511
1512 msgid "Delete Page"
1513 msgstr "Izbriši to stran"
1514
1515 msgid "Like Pages"
1516 msgstr "Podobne strani"
1517
1518 msgid "Local Site Map"
1519 msgstr "Struktura predstavitve"
1520
1521 msgid "My Pages"
1522 msgstr "Moje strani"
1523
1524 msgid "Subscribe User"
1525 msgstr "Naroči se"
1526
1527 msgid "Remove Spam"
1528 msgstr "Odstrani spam"
1529
1530 msgid "Revert to this revision"
1531 msgstr "Povrni v to različico"
1532
1533 msgid "Package Pages"
1534 msgstr "Spakiraj v ZIP"
1535
1536 msgid "Render as Docbook"
1537 msgstr "Prikaži kot Docbook"
1538
1539 msgid "Sync Pages"
1540 msgstr "Sinhroniziraj strani"
1541
1542 msgid "Do"
1543 msgstr "Izvedi!"
1544
1545 msgid "Comments"
1546 msgstr "Komentarji"
1547
1548 msgid "Edit (Text)"
1549 msgstr "Spremeni (izvorno)"
1550
1551 msgid "Edit (GUI)"
1552 msgstr "Spremeni (GUI)"
1553
1554 msgid "Immutable Page"
1555 msgstr "Nespremenljiva stran"
1556
1557 msgid "Remove Link"
1558 msgstr "Odstrani povezavo"
1559
1560 msgid "Add Link"
1561 msgstr "Dodaj povezavo"
1562
1563 msgid "Attachments"
1564 msgstr "Priponke"
1565
1566 #, python-format
1567 msgid "Show %s days."
1568 msgstr "Prikaži %s dni."
1569
1570 msgid "Wiki Markup"
1571 msgstr "Označevanje viki"
1572
1573 msgid "File attachment browser"
1574 msgstr "Pregledovalnik pripetih datotek"
1575
1576 msgid "User account browser"
1577 msgstr "Pregledovalnik uporabniških računov"
1578
1579 msgid "Wiki configuration"
1580 msgstr "Nastavitve vikija"
1581
1582 msgid ""
1583 "This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
1584 "Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
1585 "''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
1586 "or settings that were removed from Moin."
1587 msgstr ""
1588 "Tabela prikazuje vse nastavitve tega vikija, ki se razlikujejo od privzete "
1589 "vrednosti. Nastavitve, ki jih sistem ne pozna, so prikazane v ''kurzivi'', "
1590 "to so bodisi nastavitve razširitev programa, ali pa zastarele nastavitve iz "
1591 "prejšnjih inačic programa Moin."
1592
1593 msgid "Variable name"
1594 msgstr "Ime spremenljivke"
1595
1596 msgid "Setting"
1597 msgstr "Nastavitev"
1598
1599 msgid "Search Titles"
1600 msgstr "Iskanje po naslovih"
1601
1602 msgid "Display context of search results"
1603 msgstr "Prikaži kontekst rezultatov iskanja"
1604
1605 msgid "Case-sensitive searching"
1606 msgstr "Loči med velikimi in malimi črkami pri iskanju"
1607
1608 msgid "Search Text"
1609 msgstr "Iskanje po polnem besedilu"
1610
1611 #, python-format
1612 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
1613 msgstr "Uporabite selektivnejše iskalno geslo namesto {{{\"%s\"}}}"
1614
1615 #, python-format
1616 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
1617 msgstr "Naložitev priponke '%(filename)s'."
1618
1619 #, python-format
1620 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1621 msgstr "Priponka '%(filename)s' izbrisana."
1622
1623 #, python-format
1624 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
1625 msgstr "Risba '%(filename)s' je shranjena."
1626
1627 #, python-format
1628 msgid "%(mins)dm ago"
1629 msgstr "pred %(mins)dm"
1630
1631 msgid "(no bookmark set)"
1632 msgstr "(knjižni zaznamek ni postavljen)"
1633
1634 #, python-format
1635 msgid "(currently set to %s)"
1636 msgstr "(trenutno nastavljeno na %s)"
1637
1638 msgid "Delete bookmark"
1639 msgstr "Briši knjižni zaznamek"
1640
1641 msgid "Set bookmark"
1642 msgstr "Postavi knjižni zaznamek"
1643
1644 msgid "[Bookmark reached]"
1645 msgstr "[Prišli smo do knjižnega zaznamka]"
1646
1647 msgid "Python Version"
1648 msgstr "Različica interpreterja Python"
1649
1650 msgid "MoinMoin Version"
1651 msgstr "Različica MoinMoin"
1652
1653 #, python-format
1654 msgid "Release %s [Revision %s]"
1655 msgstr "Oznaka izdaje %s [inačica: %s]"
1656
1657 msgid "4Suite Version"
1658 msgstr "Različica 4Suite"
1659
1660 msgid "Number of pages"
1661 msgstr "Število strani"
1662
1663 msgid "Number of system pages"
1664 msgstr "Število sistemskih strani"
1665
1666 msgid "Accumulated page sizes"
1667 msgstr "Skupna velikost strani"
1668
1669 #, python-format
1670 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
1671 msgstr "Zasedenost diska %(data_dir)s/strani/"
1672
1673 #, python-format
1674 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
1675 msgstr "Zasedenost diska %(data_dir)s/"
1676
1677 msgid "Entries in edit log"
1678 msgstr "Vpisov v dnevniku"
1679
1680 msgid "NONE"
1681 msgstr "-"
1682
1683 msgid "Global extension macros"
1684 msgstr "Globalni razširitveni makroji"
1685
1686 msgid "Local extension macros"
1687 msgstr "Lokalni razširitveni makroji"
1688
1689 msgid "Global extension actions"
1690 msgstr "Globalne razširitvene akcije"
1691
1692 msgid "Local extension actions"
1693 msgstr "Lokalne razširitvene akcije"
1694
1695 msgid "Global parsers"
1696 msgstr "Globalni sintaktični analizatorji (parserji)"
1697
1698 msgid "Local extension parsers"
1699 msgstr "Lokalni sintaktični analizatorji (parserji)"
1700
1701 msgid "Disabled"
1702 msgstr "Izklopljeno"
1703
1704 msgid "Enabled"
1705 msgstr "Vklopljeno"
1706
1707 msgid "index available"
1708 msgstr "kazalo je na voljo"
1709
1710 msgid "index unavailable"
1711 msgstr "kazalo ni na voljo"
1712
1713 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
1714 msgstr "Naveze za Xapian in/ali Python Xapian niso nameščene"
1715
1716 msgid "N/A"
1717 msgstr "-"
1718
1719 msgid "Xapian search"
1720 msgstr "Iskanje Xapian"
1721
1722 msgid "Stemming for Xapian"
1723 msgstr "Korenjenje za Xapian"
1724
1725 msgid "Active threads"
1726 msgstr "Aktivne niti"
1727
1728 msgid "No orphaned pages in this wiki."
1729 msgstr "V tem vikuju ni nepovezanih strani (sirot)."
1730
1731 #, python-format
1732 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
1733 msgstr "Neveljavni argumenti pri \"include\": \"%s\"!"
1734
1735 #, python-format
1736 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
1737 msgstr "Ni takih označb \"%s\"!"
1738
1739 msgid "edit"
1740 msgstr "spremeni"
1741
1742 #, python-format
1743 msgid ""
1744 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
1745 "missing."
1746 msgstr ""
1747 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Manjkajoči argument %(argument_name)s."
1748
1749 #, python-format
1750 msgid ""
1751 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
1752 "(argument_value)s!"
1753 msgstr ""
1754 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Neveljavno: %(argument_name)s=%"
1755 "(argument_value)s!"
1756
1757 #, python-format
1758 msgid ""
1759 "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
1760 "of its mimetype %(mimetype)s."
1761 msgstr ""
1762 "Trenutne nastavitve ne dovoljujejo neposrednega vključevanja datoteke %(file)"
1763 "s zaradi njenega tipa MIME %(mimetype)s."
1764
1765 msgid "Embedded"
1766 msgstr "Vgrajen"
1767
1768 msgid "Search for items"
1769 msgstr "Iskanje"
1770
1771 msgid "containing all the following terms"
1772 msgstr "vsebujoč vse naslednje izraze"
1773
1774 msgid "containing one or more of the following terms"
1775 msgstr "vsebujoč vsaj enega od naslednjih izrazov"
1776
1777 msgid "not containing the following terms"
1778 msgstr "ne vsebujoč naslednjih izrazov"
1779
1780 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
1781 msgstr "nazadnje spremenjeno po... (n.pr. v zadnjih dveh tednih)"
1782
1783 msgid "any category"
1784 msgstr "katerakoli kategorija"
1785
1786 msgid "any language"
1787 msgstr "katerikoli jezik"
1788
1789 msgid "any mimetype"
1790 msgstr "katerikoli tip MIME"
1791
1792 msgid "Categories"
1793 msgstr "Kategorije"
1794
1795 msgid "Language"
1796 msgstr "Jezik"
1797
1798 msgid "File Type"
1799 msgstr "Tip datoteke"
1800
1801 msgid "Search only in titles"
1802 msgstr "Iskanje le po naslovih"
1803
1804 msgid "Case-sensitive search"
1805 msgstr "Loči med velikimi in malimi črkami pri iskanju"
1806
1807 msgid "Exclude underlay"
1808 msgstr "Neupoštevaje spodaj ležeče (sistemske) strani"
1809
1810 msgid "No system items"
1811 msgstr "Brez sistemskih delov"
1812
1813 msgid "Search in all page revisions"
1814 msgstr "Išči v vseh inačicah strani"
1815
1816 msgid "Go get it!"
1817 msgstr "Izvedi!"
1818
1819 msgid "Include system pages"
1820 msgstr "Vključno s sistemskimi stranmi"
1821
1822 msgid "Exclude system pages"
1823 msgstr "Brez sistemskih strani"
1824
1825 msgid "No wanted pages in this wiki."
1826 msgstr ""
1827 "V tem vikiju ni pogrešanih strani (na katere so usmerjene povezave, a ne "
1828 "obstajajo)."
1829
1830 msgid "Description"
1831 msgstr "Opis"
1832
1833 #, python-format
1834 msgid ""
1835 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
1836 "for more information."
1837 msgstr ""
1838 "Iskalni izraz {{{\"%s\"}}} ni veljaven. Več informacij o iskanju: "
1839 "HelpOnSearching."
1840
1841 msgid "Markup"
1842 msgstr "Označevanje"
1843
1844 msgid "Display"
1845 msgstr "Prikaz"
1846
1847 #, python-format
1848 msgid "No quotes on %(pagename)s."
1849 msgstr "Na strani %(pagename)s ni citatov."
1850
1851 msgid "You need to provide a chart type!"
1852 msgstr "Treba je navesti tip diagramov!"
1853
1854 #, python-format
1855 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1856 msgstr "Napačen ali neznan tip diagramov \"%s\"!"
1857
1858 msgid "Contents"
1859 msgstr "Vsebina"
1860
1861 #, python-format
1862 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
1863 msgstr "Nepoznana ali nepodprta navigacijska shema '%(scheme)s'!"
1864
1865 msgid "No parent page found!"
1866 msgstr "Ta stran nima nadrejene strani!"
1867
1868 msgid "Slideshow"
1869 msgstr "Samodejna predstava"
1870
1871 msgid "Start"
1872 msgstr "Začni"
1873
1874 #, python-format
1875 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
1876 msgstr "Slika %(pos)d od %(size)d"
1877
1878 msgid "Go To Page"
1879 msgstr "Pojdi na stran"
1880
1881 msgid "You are not allowed to use this action."
1882 msgstr "Te akcije vam ni dovoljeno izvesti."
1883
1884 #, python-format
1885 msgid "No pages like \"%s\"!"
1886 msgstr "Nobena stran ni podobna \"%s\"!"
1887
1888 #, python-format
1889 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1890 msgstr "Natanko ena stran je podobna \"%s\", preusmerjanje tja ..."
1891
1892 #, python-format
1893 msgid "Pages like \"%s\""
1894 msgstr "Strani, ki so podobne \"%s\""
1895
1896 #, python-format
1897 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1898 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s za \"%(title)s\""
1899
1900 msgid ""
1901 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
1902 msgstr "Nove strani s praznim imenom ni mogoče narediti, navedite ime."
1903
1904 #, python-format
1905 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
1906 msgstr "Za uporabo akcije %(action)s se je treba prej prijaviti."
1907
1908 msgid "You must login to remove a quicklink."
1909 msgstr "Za odstranitev hitre povezave se je treba prej prijaviti."
1910
1911 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
1912 msgstr "Vaša hitra povezava na to stran je bila odstranjena."
1913
1914 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
1915 msgstr "Vaše hitra povezava na to stran ni bilo mogoče odstraniti."
1916
1917 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
1918 msgstr "Da bi jo odstranili je treba imeti hitro povezavo na to stran."
1919
1920 msgid ""
1921 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
1922 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
1923 "never allow you to enter your password here.\n"
1924 "\n"
1925 "Once you have logged in, simply reload this page."
1926 msgstr ""
1927 "Treba je ročno stopiti do vikija vašega OpenID ponudnika in se\n"
1928 "tam prijaviti, preden lahko uporabite svoj OpenID. MoinMoin ne bo\n"
1929 "dovolil, da vnesete svoje geslo neposredno tukaj.\n"
1930 "\n"
1931 "Ko boste prijavljeni, le ponovno naložite tole stran (reload)."
1932
1933 msgid "OpenID Trust verification"
1934 msgstr "Preverjanje zaupanja OpenID"
1935
1936 #, python-format
1937 msgid "The site %s has asked for your identity."
1938 msgstr "Strežnik %s je vprašal po vaši identiteti."
1939
1940 #, python-format
1941 msgid ""
1942 "\n"
1943 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
1944 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
1945 "identity, the site will take care of reversing the\n"
1946 "delegation on its own.)"
1947 msgstr ""
1948 "\n"
1949 "Če se strinjate, bo sporočeno strežniku ki ga predstavlja koren drevesa "
1950 "zaupanj,\n"
1951 "da nadzorujete identiteto URL-ja %s. (Če uporabljate delegirano identiteto,\n"
1952 "bo strežnik samodejno poskrbel za povratno delegiranje.)"
1953
1954 msgid "Trust root"
1955 msgstr "Koren drevesa zaupanja"
1956
1957 msgid "Identity URL"
1958 msgstr "URL identitete"
1959
1960 msgid "Remember decision"
1961 msgstr "Zapomni si odločitev"
1962
1963 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
1964 msgstr "Zapomni si odločitev o zaupanju in ne sprašuj več"
1965
1966 msgid "Approve"
1967 msgstr "Se strinjam"
1968
1969 msgid "Don't approve"
1970 msgstr "Se ne strinjam"
1971
1972 msgid "OpenID not served"
1973 msgstr "Strežnik ne ponuja OpenID"
1974
1975 msgid ""
1976 "\n"
1977 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
1978 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
1979 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
1980 "verification."
1981 msgstr ""
1982 "\n"
1983 "Žal še niste ustvarili svoje domače strani, zato ni mogoče nuditi vaše\n"
1984 "OpenID identitete. Najprej naredite svojo domačo stran, nato obnovite\n"
1985 "tole stran (reload), ali pa izberite spodnji gumb za preklic tega\n"
1986 "preverjanja."
1987
1988 msgid "If this account exists an email was sent."
1989 msgstr "E-poštno sporočilo je bilo odposlano (če uporabniški račun obstaja)."
1990
1991 msgid ""
1992 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
1993 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
1994 msgstr ""
1995 "Ta viki nima nastavljenega vmesnika za e-pošto.\n"
1996 "Poskusite se obrniti na upravitelja tega vikija, ta lahko vklopi e-pošto, če "
1997 "to želi."
1998
1999 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
2000 msgstr "Prosimo vpišite veljaven e-poštni naslov ali uporabniško ime!"
2001
2002 msgid "Mail me my account data"
2003 msgstr "Pošlji mi podatke o mojem uporabniškem računu"
2004
2005 msgid "Recovery token"
2006 msgstr "Žeton za vrnitev v prejšnje stanje"
2007
2008 msgid "New password"
2009 msgstr "Novo geslo"
2010
2011 msgid "New password (repeat)"
2012 msgstr "Novo geslo (ponovno)"
2013
2014 msgid "Reset my password"
2015 msgstr "Nastavi moje geslo na začetno stanje"
2016
2017 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
2018 msgstr "Geslo je bilo spremenjeno, sedaj se lahko prijavite."
2019
2020 msgid "Your token is invalid!"
2021 msgstr "Žeton ni veljaven!"
2022
2023 msgid "Password reset"
2024 msgstr "Nastavitev gesla na začetno stanje"
2025
2026 msgid ""
2027 "\n"
2028 "== Password reset ==\n"
2029 "Enter a new password below."
2030 msgstr ""
2031 "\n"
2032 "== Nastavitev gesla na začetno stanje ==\n"
2033 "Spodaj vnesite novo geslo."
2034
2035 msgid "Lost password"
2036 msgstr "Izgubljeno geslo"
2037
2038 msgid ""
2039 "\n"
2040 "== Recovering a lost password ==\n"
2041 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
2042 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
2043 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
2044 "used to change your password. The email will also contain further\n"
2045 "instructions."
2046 msgstr ""
2047 "\n"
2048 "== Rešitev izgubljenega gesla ==\n"
2049 "Če ste pozabili svoje geslo, navedite svoj e-poštni naslov ali\n"
2050 "uporabniško ime in izberite povezavo '''Mail me my account data'''.\n"
2051 "Prejeli boste e-poštno sporočilo z žetonom za rešitev gesla\n"
2052 "in z nadaljnjimi navodili."
2053
2054 msgid ""
2055 "\n"
2056 "=== Password reset ===\n"
2057 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
2058 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
2059 msgstr ""
2060 "\n"
2061 "=== Nastavitev gesla na začetno stanje ===\n"
2062 "Spodaj vnesite žeton za rešitev gesla, ki ste ga prejeli v e-poštnem "
2063 "sporočilu,\n"
2064 "svoje uporabniško ime in novo geslo (dvakrat) ."
2065
2066 #, python-format
2067 msgid "[%d attachments]"
2068 msgstr "[%d priponk]"
2069
2070 #, python-format
2071 msgid ""
2072 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
2073 "page."
2074 msgstr "Tej strani je pripetih <a href=\"%(link)s\">%(count)s priponk</a>."
2075
2076 msgid "Filename of attachment not specified!"
2077 msgstr "Ime datoteke s priponko mora biti navedeno!"
2078
2079 #, python-format
2080 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
2081 msgstr "Priponka '%(filename)s' ne obstaja!"
2082
2083 msgid ""
2084 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
2085 "as shown below in the list of files. \n"
2086 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
2087 "since this is subject to change and can break easily."
2088 msgstr ""
2089 "Za sklic na priponko uporabite obliko '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
2090 "kot je prikazano spodaj v seznamu datotek. \n"
2091 "'''NE UPORABLJAJTE''' URL-ja povezave ob {{{[get]}}}, \n"
2092 "oblika tega URL-ja se namreč lahko kadarkoli spremeni in povezava bo tako "
2093 "prekinjena."
2094
2095 msgid "del"
2096 msgstr "briši"
2097
2098 msgid "move"
2099 msgstr "prestavi"
2100
2101 msgid "get"
2102 msgstr "naloži"
2103
2104 msgid "view"
2105 msgstr "prikaži"
2106
2107 msgid "unzip"
2108 msgstr "razpakiraj ZIP"
2109
2110 msgid "install"
2111 msgstr "namesti"
2112
2113 #, python-format
2114 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
2115 msgstr "Stran %(pagename)s nima priponk."
2116
2117 msgid "Edit drawing"
2118 msgstr "Spremeni risbo"
2119
2120 msgid "New Attachment"
2121 msgstr "Nova priponka"
2122
2123 msgid "File to upload"
2124 msgstr "Ime datoteke, ki jo nalagate:"
2125
2126 msgid "Rename to"
2127 msgstr "Preimenovati v:"
2128
2129 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
2130 msgstr "Prepiši že obstoječo priponko z istim imenom?"
2131
2132 msgid "Upload"
2133 msgstr "Naloži na strežnik"
2134
2135 msgid "Attached Files"
2136 msgstr "Pripete datoteke"
2137
2138 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
2139 msgstr "Tej strani ne smete dodati priponk."
2140
2141 #, python-format
2142 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
2143 msgstr "Nepodprta PripniDatoteko pod-akcija: %s"
2144
2145 #, python-format
2146 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
2147 msgstr "Priponke na strani \"%(pagename)s\""
2148
2149 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
2150 msgstr "TextCha: Napačen odgovor! Pojdi nazaj in poskusi znova..."
2151
2152 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
2153 msgstr ""
2154 "Datotečne priponke na tej strani vam ni dovoljeno prepisati z novo vsebino."
2155
2156 msgid ""
2157 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
2158 "again."
2159 msgstr ""
2160 "Prazna vsebina. Odstranite ne-ASCII znake z imena datoteke in poskusite "
2161 "znova."
2162
2163 #, python-format
2164 msgid ""
2165 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
2166 "saved."
2167 msgstr ""
2168 "Priponka '%(target)s' je shranjena pod imenom '%(filename)s', %(bytes)d "
2169 "znakov."
2170
2171 #, python-format
2172 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
2173 msgstr "Priponka '%(target)s' (ime '%(filename)s') že obstaja na strežniku."
2174
2175 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
2176 msgstr "Na to stran ni dovoljeno shraniti risb."
2177
2178 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
2179 msgstr "Ni vam dovoljeno odstraniti priponk s te strani."
2180
2181 #, python-format
2182 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
2183 msgstr "Priponka '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' že obstaja."
2184
2185 #, python-format
2186 msgid ""
2187 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
2188 "(new_filename)s'."
2189 msgstr ""
2190 "Priponka '%(pagename)s/%(filename)s' je bila prestavljena v '%(new_pagename)"
2191 "s/%(new_filename)s'."
2192
2193 msgid "Nothing changed"
2194 msgstr "Ni spremembe"
2195
2196 #, python-format
2197 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
2198 msgstr ""
2199 "Stran '%(new_pagename)s' ne obstaja ali pa nimate pravice dostopati do nje."
2200
2201 msgid "Move aborted!"
2202 msgstr "Prestavljanje preklicano."
2203
2204 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
2205 msgstr "Za prestavitev priponk uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!"
2206
2207 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
2208 msgstr "Prestavitev priponk s te strani vam ni dovoljena."
2209
2210 msgid "Move aborted because new page name is empty."
2211 msgstr "Prestavitev prekinjena zaradi praznega imena nove strani."
2212
2213 #, python-format
2214 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
2215 msgstr "Uporabite veljavno ime datoteke za priponko '%(filename)s'."
2216
2217 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
2218 msgstr "Prestavitev prekinjena zaradi novega praznega imena priponke"
2219
2220 msgid "Move"
2221 msgstr "Prestavi"
2222
2223 msgid "New page name"
2224 msgstr "Novo ime strani"
2225
2226 msgid "New attachment name"
2227 msgstr "Novo ime priponke"
2228
2229 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
2230 msgstr "Dostop do priponk na tej strani vam ni dovoljen."
2231
2232 msgid "You are not allowed to install files."
2233 msgstr "Za namestitev datotek nimate pooblastil."
2234
2235 #, python-format
2236 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
2237 msgstr "Priponka '%(filename)s' nameščena."
2238
2239 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
2240 msgstr "Razpakiranje ZIP priponk na tej strani vam ni dovoljeno."
2241
2242 #, python-format
2243 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
2244 msgstr "Datoteka %(filename)s ni .zip arhiv."
2245
2246 #, python-format
2247 msgid ""
2248 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
2249 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
2250 "(maxsize_file)d kB)."
2251 msgstr ""
2252 "ZIP priponka '%(filename)s' ni bila razpakirana, ker vsebuje datoteko, ki ni "
2253 "v istem imeniku, ali presega omejitev velikosti za posamezno datoteko (%"
2254 "(maxsize_file)d kB)."
2255
2256 #, python-format
2257 msgid ""
2258 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
2259 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
2260 msgstr ""
2261 "Priponka z ZIP arhivom '%(filename)s' ni bila razpakirana, ker bi bila s tem "
2262 "presežena dovoljena kvota (%(size)d kB) za priponke na posamezni strani."
2263
2264 #, python-format
2265 msgid ""
2266 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
2267 "per page attachment count limit (%(count)d)."
2268 msgstr ""
2269 "Priponka z ZIP arhivom '%(filename)s' ni bila razpakirana, ker bi bilo s tem "
2270 "preseženo dovoljeno število priponk na strani (%(count)d priponk)."
2271
2272 #, python-format
2273 msgid ""
2274 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
2275 "s)."
2276 msgstr ""
2277 "Priponka z ZIP arhivom '%(filename)s' je bila le delno razpakirana "
2278 "(naslednje obstoječe datoteke niso bile nadomeščene: %(filelist)s)."
2279
2280 #, python-format
2281 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
2282 msgstr "ZIP datoteka '%(filename)s' je razpakirana."
2283
2284 msgid "A severe error occurred:"
2285 msgstr "Resna napaka:"
2286
2287 #, python-format
2288 msgid "Attachment '%(filename)s'"
2289 msgstr "Priponka '%(filename)s'"
2290
2291 msgid "Download"
2292 msgstr "Prenesi na svoj računalnik"
2293
2294 msgid "Package script:"
2295 msgstr "Ukazna procedura paketa:"
2296
2297 msgid "File Name"
2298 msgstr "Ime datoteke"
2299
2300 msgid "Modified"
2301 msgstr "Zadnja sprememba"
2302
2303 msgid "Size"
2304 msgstr "Velikost"
2305
2306 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
2307 msgstr "Neznan tip priponke, zato je ni mogoče neposredno vključiti v stran."
2308
2309 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
2310 msgstr "Ogled priponk na tej strani vam ni dovoljen."
2311
2312 #, python-format
2313 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
2314 msgstr "attachment:%(filename)s na strani %(pagename)s"
2315
2316 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
2317 msgstr "Uporabniško ime je narejeno, sedaj se lahko prijavite..."
2318
2319 msgid "TextCha (required)"
2320 msgstr "TextCha (potrebno)"
2321
2322 msgid "Create Profile"
2323 msgstr "Tvori profil"
2324
2325 msgid "Create Account"
2326 msgstr "Nov uporabniški račun"
2327
2328 msgid "Editor"
2329 msgstr "Spremenil"
2330
2331 msgid "Pages"
2332 msgstr "Strani"
2333
2334 msgid "Select Author"
2335 msgstr "Izberi avtorja"
2336
2337 msgid "Revert all!"
2338 msgstr "Vrni vse v prejšnje stanje!"
2339
2340 msgid "Revert"
2341 msgstr "Vrni v prejšnje stanje"
2342
2343 msgid "You are not allowed to revert this page!"
2344 msgstr "Te strani vam ni dovoljeno vrniti v prejšnje stanje!"
2345
2346 msgid ""
2347 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
2348 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
2349 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
2350 msgstr ""
2351 "Ko ste uporabili akcijo povrnitev ste gledali trenutno različico te strani. "
2352 "Če želite povrniti stran v neko starejšo različico, potem najprej odprite "
2353 "tisto starejšo različico in nato pokličite akcijo povrnitev."
2354
2355 msgid "Optional reason for reverting this page"
2356 msgstr "Razlog za vrnitev na prejšnje stanje strani (neobvezno)"
2357
2358 msgid "Really revert this page?"
2359 msgstr "Ali zares želite vrniti to stran na prejšnje stanje?"
2360
2361 #, python-format
2362 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
2363 msgstr "(vključno z %(localwords)d %(pagelink)s)"
2364
2365 #, python-format
2366 msgid ""
2367 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
2368 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
2369 msgstr ""
2370 "Naslednjih %(badwords)d spodaj poudarjenih besed ni v slovarju z %"
2371 "(totalwords)d besedami %(localwords)s:"
2372
2373 msgid "Add checked words to dictionary"
2374 msgstr "Dodaj označene besede v slovar"
2375
2376 msgid "No spelling errors found!"
2377 msgstr "Ni očitnih tipkarskih napak!"
2378
2379 msgid "You can't save spelling words."
2380 msgstr "Ne morete shraniti črkovanih besed."
2381
2382 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
2383 msgstr ""
2384 "Na strani, ki vam ni dostopna za branje, ne morete iskati tipkarskih napak."
2385
2386 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
2387 msgstr "Ni mogoče naročiti se na obvestila s strani, ki vam ni dostopna."
2388
2389 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
2390 msgstr "Ta viki nima vklopljenega vmesnika do e-pošte oziroma jabber-ja."
2391
2392 msgid "You must log in to use subscriptions."
2393 msgstr "Za naročilo obvestil se je treba prej prijaviti."
2394
2395 msgid ""
2396 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
2397 "subscriptions."
2398 msgstr ""
2399 "Vpišite svoj e-poštni naslov ali Jabber naslov v uporabniško nastavitveno "
2400 "stran, če se želite naročiti na obvestila."
2401
2402 msgid "You are already subscribed to this page."
2403 msgstr "Na obvestila o spremembah te strani ste že naročeni."
2404
2405 msgid "You have been subscribed to this page."
2406 msgstr "Sedaj ste naročeni na obvestila o spremembah s te strani."
2407
2408 msgid "You could not get subscribed to this page."
2409 msgstr "Niste se mogli naročiti na obvestila o spremembah s te strani."
2410
2411 #, python-format
2412 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
2413 msgstr "Za akcijo %(actionname)s uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!"
2414
2415 msgid "You are now logged out."
2416 msgstr "Odjavljeni ste."
2417
2418 #, python-format
2419 msgid "Rolled back changes to the page %s."
2420 msgstr "Umaknjene spremembe, vsebina strani %s vrnjena v prejšnje stanje."
2421
2422 msgid "Exception while calling rollback function:"
2423 msgstr "Nepričakovan dogodek ali napaka ob vrnitvi v prejšnje stanje:"
2424
2425 msgid ""
2426 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
2427 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
2428 "by the particular administrators."
2429 msgstr ""
2430 "Spodaj vnesite svoje geslo na oddaljenem vikiju. <<BR>> /!\\ Oba vikija "
2431 "morata biti zaupanja vredna, saj lahko geslo prebere administrator enega ali "
2432 "drugega vikija."
2433
2434 msgid "Operation was canceled."
2435 msgstr "Operacija je bila preklicana."
2436
2437 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
2438 msgstr "Smer je lahko le BOTH (obe) ali DOWN (dol)."
2439
2440 msgid ""
2441 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
2442 "be able to use this action."
2443 msgstr ""
2444 "Nastavite ''interwikiname'' v datoteki ''wikiconfig'' (glej "
2445 "HelpOnConfiguration) da bo uporaba te akcije možna."
2446
2447 msgid ""
2448 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
2449 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
2450 msgstr ""
2451 "Nepravilni parametri. Navesti je treba vsaj parameter ''remoteWiki''. Za "
2452 "pomoč glej HelpOnSynchronisation."
2453
2454 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
2455 msgstr "Neznan ''remoteWiki''."
2456
2457 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
2458 msgstr "Sinhronizacija je končana. Statusno sporočilo se nahaja spodaj."
2459
2460 msgid "Synchronisation started -"
2461 msgstr "Sinhronizacija se je začela -"
2462
2463 #, python-format
2464 msgid ""
2465 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
2466 "process."
2467 msgstr ""
2468 "Dobljen je seznam %s lokalnih in %s oddaljenih strani. Skupaj to predstavlja "
2469 "%s strani za obdelavo."
2470
2471 #, python-format
2472 msgid "After filtering: %s pages"
2473 msgstr "Po presejanju: %s strani"
2474
2475 #, python-format
2476 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
2477 msgstr ""
2478 "Stran %s preskočena zaradi pomankanja pravic za pisalni dostop do lokalne "
2479 "strani."
2480
2481 #, python-format
2482 msgid "Deleted page %s locally."
2483 msgstr "Izbrisano %s lokalnih strani."
2484
2485 #, python-format
2486 msgid "Error while deleting page %s locally:"
2487 msgstr "Napaka pri brisanju lokalne strani %s:"
2488
2489 #, python-format
2490 msgid "Deleted page %s remotely."
2491 msgstr "Izbrisana oddaljena stran %s."
2492
2493 #, python-format
2494 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
2495 msgstr "Napaka pri brisanju oddaljene strani %s:"
2496
2497 #, python-format
2498 msgid ""
2499 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
2500 "Please delete it in one of both wikis and try again."
2501 msgstr ""
2502 "Strani %s ni bilo mogoče samodejno združiti, spremenjena je bila v obeh "
2503 "vikijih. Pobrišite jo v enem ali obeh vikijih in poskusite znova."
2504
2505 #, python-format
2506 msgid ""
2507 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
2508 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
2509 msgstr ""
2510 "Strani %s imata različna tipa MIME v obeh vikijih ju ni mogoče združiti. "
2511 "Izbrišite jo v enem ali obeh vikijih ali poenotite njuna tipa MIME, nato "
2512 "poskusite znova."
2513
2514 #, python-format
2515 msgid ""
2516 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
2517 "full synchronisation history is lost for this page."
2518 msgstr ""
2519 "Stran %s je bila preimenovana lokalno. Ker takšno preimenovanje še ni "
2520 "podprto, je polna zgodovina sinhronizacije za to stran izgubljena."
2521
2522 #, python-format
2523 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
2524 msgstr "Sinhroniziranje strani %s z oddaljeno stranjo %s ..."
2525
2526 #, python-format
2527 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
2528 msgstr ""
2529 "Stran %s je bila na oddaljeni strani izbrisana, lokalno pa spremenjena."
2530
2531 #, python-format
2532 msgid ""
2533 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
2534 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
2535 msgstr ""
2536 "Strani %s ni bilo mogoče sinhronizirati. Oddaljena stran je bila "
2537 "preimenovana, kar še ni podprto. Da bo možna sinhronizacija, lahko zbrišete "
2538 "eno od obeh strani."
2539
2540 #, python-format
2541 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
2542 msgstr ""
2543 "Stran %s preskočena zaradi nerešljivega konflikta med lokalno in oddaljeno "
2544 "inačico."
2545
2546 #, python-format
2547 msgid ""
2548 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
2549 "the page %s."
2550 msgstr ""
2551 "To je prvo sinhroniziranje med lokalnim in oddaljenum vikijem za stran %s."
2552
2553 #, python-format
2554 msgid ""
2555 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
2556 "page in the remote wiki."
2557 msgstr ""
2558 "Strani %s ni bilo mogoče združiti, ker vam ni dovoljeno spreminjanje na "
2559 "oddaljenem vikiju."
2560
2561 #, python-format
2562 msgid "Page %s successfully merged."
2563 msgstr "Stran \"%s\" je bila uspešno združena"
2564
2565 #, python-format
2566 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
2567 msgstr "Stran %s vsebuje konflikte, ki so bili vnešeni na oddaljeni strani."
2568
2569 #, python-format
2570 msgid "Page %s merged with conflicts."
2571 msgstr "Stran %s je bila združena, vendar so bili pri tem konflikti."
2572
2573 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
2574 msgstr "Pomožne strani vam ni dovoljeno tvoriti!"
2575
2576 msgid "Delete"
2577 msgstr "Brisanje"
2578
2579 msgid "This page is already deleted or was never created!"
2580 msgstr "Ta stran je že izbrisana ali pa ni nikoli obstajala!"
2581
2582 msgid "Delete all /subpages too?"
2583 msgstr "Želite izbrisati tudi vse /podstrani?"
2584
2585 msgid "Optional reason for the deletion"
2586 msgstr "Razlog za brisanje (neobvezno)"
2587
2588 msgid "Really delete this page?"
2589 msgstr "Zares izbrisati to stran?"
2590
2591 msgid "General Information"
2592 msgstr "Splošne informacije"
2593
2594 #, python-format
2595 msgid "Page size: %d"
2596 msgstr "Velikost strani: %d"
2597
2598 msgid "SHA digest of this page's content is:"
2599 msgstr "Signatura vsebine strani po SHA:"
2600
2601 msgid "The following users subscribed to this page:"
2602 msgstr "Naslednji uporabniki so naročeni na obvestila o tej strani:"
2603
2604 msgid "This page links to the following pages:"
2605 msgstr "Ta stran vsebuje povezave na naslednje strani:"
2606
2607 msgid "Date"
2608 msgstr "Datum"
2609
2610 msgid "Diff"
2611 msgstr "Razlike"
2612
2613 msgid "Comment"
2614 msgstr "Opomba"
2615
2616 msgid "to previous"
2617 msgstr "prejšnji"
2618
2619 msgid "Revision History"
2620 msgstr "Pregled sprememb"
2621
2622 msgid "No log entries found."
2623 msgstr "Ni takih dnevniških zapiskov."
2624
2625 #, python-format
2626 msgid "Info for \"%s\""
2627 msgstr "Info za \"%s\""
2628
2629 #, python-format
2630 msgid "Show \"%(title)s\""
2631 msgstr "Prikaži \"%(title)s\""
2632
2633 msgid "General Page Infos"
2634 msgstr "Splošne informacije o strani"
2635
2636 msgid "Page hits and edits"
2637 msgstr "Število ogledov in sprememb strani"
2638
2639 msgid "You must login to add a quicklink."
2640 msgstr "Za dodajanje hitre povezave se je treba prej prijaviti."
2641
2642 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
2643 msgstr "Hitra povezava na to stran je bila avtomatsko dodana."
2644
2645 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
2646 msgstr "Hitre povezave na to stran ni bilo mogoče avtomatsko dodati."
2647
2648 msgid "You already have a quicklink to this page."
2649 msgstr "Hitro povezavo na to stran že imate."
2650
2651 msgid "Wiki Backup"
2652 msgstr "Varnostna kopija vikija"
2653
2654 msgid ""
2655 "= Downloading a backup =\n"
2656 "\n"
2657 "Please note:\n"
2658 " * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
2659 "information.\n"
2660 " * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
2661 "complete.\n"
2662 " * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
2663 "problems.\n"
2664 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
2665 "\n"
2666 "To get a backup, just click here:"
2667 msgstr ""
2668 "= Izdelava varnostne kopije =\n"
2669 "\n"
2670 "Prosimo upoštevajte:\n"
2671 " * Hranite varnostne kopije na varnem in zaupnem mestu, saj vsebujeno "
2672 "občutljive informacije.\n"
2673 " * Prepričajte se, da so vrednosti backup_* nastavitev v vaši viki "
2674 "konfiguraciji pravilne in popolne.\n"
2675 " * Prepričajte se, da vsebujejo varnostne kopije, ki jih boste dobili, vse "
2676 "potrebno za primer težav.\n"
2677 " * Preverite, da je bil prenos opravljen brez napak.\n"
2678 "\n"
2679 "Izdelaj varostno kopijo:"
2680
2681 msgid "Backup"
2682 msgstr "Izdelava varnostne kopije"
2683
2684 msgid "You are not allowed to do remote backup."
2685 msgstr "Izdelava varnostne kopije ni dovoljena z oddaljene lokacije."
2686
2687 #, python-format
2688 msgid "Unknown backup subaction: %s."
2689 msgstr "Neznana podakcija pri upravljanju z varnostno kopijo: %s"
2690
2691 msgid "Please choose:"
2692 msgstr "Izberite:"
2693
2694 msgid "Rename all /subpages too?"
2695 msgstr "Želite preimenovati tudi vse /podstrani?"
2696
2697 msgid "New name"
2698 msgstr "Novo ime"
2699
2700 msgid "Optional reason for the renaming"
2701 msgstr "Razlog za preimenovanje (neobvezno)"
2702
2703 msgid "Really rename this page?"
2704 msgstr "Zares želite preimenovati to stran?"
2705
2706 msgid "Copy all /subpages too?"
2707 msgstr "Želite kopirati tudi vse podstrani?"
2708
2709 msgid "Optional reason for the copying"
2710 msgstr "Razlog za kopiranje (neobvezno)"
2711
2712 msgid "Really copy this page?"
2713 msgstr "Želite zares kopirati to stran?"
2714
2715 #, python-format
2716 msgid "Full Link List for \"%s\""
2717 msgstr "Celotni seznam povezav za \"%s\""
2718
2719 msgid "No older revisions available!"
2720 msgstr "Ta stran nima starejših različic!"
2721
2722 #, python-format
2723 msgid "Diff for \"%s\""
2724 msgstr "Razlike za \"%s\""
2725
2726 #, python-format
2727 msgid "Differences between revisions %d and %d"
2728 msgstr "Razlike med različicama %d in %d"
2729
2730 #, python-format
2731 msgid "(spanning %d versions)"
2732 msgstr "(prek %d različic)"
2733
2734 msgid "Previous change"
2735 msgstr "Prejšnja sprememba"
2736
2737 msgid "Next change"
2738 msgstr "Naslednja sprememba"
2739
2740 #, python-format
2741 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
2742 msgstr "Stran je že bila %(count)d-krat shranjena!"
2743
2744 msgid "(ignoring whitespace)"
2745 msgstr "(neupoštevaje presledke)"
2746
2747 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
2748 msgstr "Ne upoštevaj razlik v številu presledkov"
2749
2750 #, python-format
2751 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
2752 msgstr "Neveljavno ime datoteke \"%s\"!"
2753
2754 #, python-format
2755 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
2756 msgstr "Tvorjen je paket %s, ki vsebuje strani %s."
2757
2758 msgid "Include all attachments?"
2759 msgstr "Z vsemi priponkami?"
2760
2761 msgid "Package pages"
2762 msgstr "Spakiraj strani v ZIP"
2763
2764 msgid "Package name"
2765 msgstr "Ime ZIP paketa"
2766
2767 msgid "List of page names - separated by a comma"
2768 msgstr "Seznam imen strani, ločenih z vejicami"
2769
2770 #, python-format
2771 msgid "Subscribe users to the page %s"
2772 msgstr "Naroči uporabnike na obvestila s strani %s"
2773
2774 msgid "Enter user names (comma separated):"
2775 msgstr "Vpiši uporabniška imena (ločena z vejico):"
2776
2777 #, python-format
2778 msgid "Subscribed for %s:"
2779 msgstr "Naročen na %s:"
2780
2781 msgid "Not a user:"
2782 msgstr "Ni uporabnik:"
2783
2784 msgid "You are not allowed to perform this action."
2785 msgstr "Te akcije vam ni dovoljeno izvesti."
1243 2786
1244 msgid "Please log in first." 2787 msgid "Please log in first."
1245 msgstr "Prosimo, da se najprej prijavite." 2788 msgstr "Prosimo, da se najprej prijavite."
1246 2789
1247 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages." 2790 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
1297 "\n" 2840 "\n"
1298 2841
1299 msgid "MyPages management" 2842 msgid "MyPages management"
1300 msgstr "Upravljanje z MyPages" 2843 msgstr "Upravljanje z MyPages"
1301 2844
1302 #, python-format 2845 msgid "Your subscription to this page has been removed."
1303 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!" 2846 msgstr "Naročilo na obvestila s te strani je bilo umaknjeno."
1304 msgstr "Za akcijo %(actionname)s uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!" 2847
1305 2848 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
1306 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..." 2849 msgstr "Naročila z regularnim izrazom ni mogoče izbrisati na tem mestu."
1307 msgstr "TextCha: Napačen odgovor! Pojdi nazaj in poskusi znova..." 2850
1308 2851 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
1309 #, python-format 2852 msgstr ""
1310 msgid "You must login to use this action: %(action)s." 2853 "Regularni izraz za naročilo obvestil lahko spremenite le s svoje "
1311 msgstr "Za uporabo akcije %(action)s se je treba prej prijaviti." 2854 "nastavitvene strani."
1312 2855
1313 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read." 2856 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
1314 msgstr "Ni mogoče naročiti se na obvestila s strani, ki vam ni dostopna." 2857 msgstr "Če niste naročeni na obvestila jih tudi ne morete odpovedati."
1315 2858
1316 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing." 2859 #, python-format
1317 msgstr "Ta viki nima vklopljenega vmesnika do e-pošte oziroma jabber-ja." 2860 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
1318 2861 msgstr "(!) Prikazane so le strani, spremenjene po '''%s'''!"
1319 msgid "You must log in to use subscriptions." 2862
1320 msgstr "Za naročilo obvestil se je treba prej prijaviti." 2863 msgid ""
1321 2864 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
1322 msgid "" 2865 "not considered for the search results!"
1323 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use " 2866 msgstr ""
1324 "subscriptions." 2867 "/!\\ Vnešenega datuma spremembe ni mogoče prepoznati, zato ni bil upoštevan "
1325 msgstr "" 2868 "pri iskanju!"
1326 "Vpišite svoj e-poštni naslov ali Jabber naslov v uporabniško nastavitveno " 2869
1327 "stran, če se želite naročiti na obvestila." 2870 #, python-format
1328 2871 msgid "Title Search: \"%s\""
1329 msgid "You are already subscribed to this page." 2872 msgstr "Iskanje po naslovih: \"%s\""
1330 msgstr "Na obvestila o spremembah te strani ste že naročeni." 2873
1331 2874 #, python-format
1332 msgid "You have been subscribed to this page." 2875 msgid "Advanced Search: \"%s\""
1333 msgstr "Sedaj ste naročeni na obvestila o spremembah s te strani." 2876 msgstr "Napredno iskanje: \"%s\""
1334 2877
1335 msgid "You could not get subscribed to this page." 2878 #, python-format
1336 msgstr "Niste se mogli naročiti na obvestila o spremembah s te strani." 2879 msgid "Full Text Search: \"%s\""
1337 2880 msgstr "Iskanje po polnem besedilu: \"%s\""
1338 msgid "" 2881
1339 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name." 2882 #, python-format
1340 msgstr "Nove strani s praznim imenom ni mogoče narediti, navedite ime." 2883 msgid ""
1341 2884 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
1342 msgid "Do it." 2885 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
1343 msgstr "Izvrši." 2886 msgstr ""
1344 2887 "Ni zadetkov za iskalni izraz {{{\"%s\"}}}. Več informacij o iskanju je na "
1345 #, python-format 2888 "voljo v HelpOnSearching.%s"
1346 msgid "Execute action %(actionname)s?" 2889
1347 msgstr "Ali naj se izvede akcija %(actionname)s?" 2890 msgid "(!) Consider performing a"
1348 2891 msgstr "(!) Morda bi bilo primernejše "
1349 #, python-format 2892
1350 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!" 2893 msgid "full-text search with your search terms"
1351 msgstr "Akcije %(actionname)s ta viki ne dovoljuje!" 2894 msgstr "iskanje po polnem besedilu"
1352 2895
1353 #, python-format 2896 msgid ""
1354 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!" 2897 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
1355 msgstr "Akcija %(actionname)s nad to stranjo vam ni dovoljena!" 2898 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
1356 2899 msgstr ""
1357 msgid "If this account exists an email was sent." 2900 "(!) Opravljate iskanje le po naslovih, rezultat morda ne bo vseboval vseh "
1358 msgstr "E-poštno sporočilo je bilo odposlano (če uporabniški račun obstaja)." 2901 "sorodnih strani v tem vikiju. <<BR>>"
1359 2902
1360 msgid "" 2903 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
1361 "This wiki is not enabled for mail processing.\n" 2904 msgstr "Iskanje teh besed po polnem besedilu"
1362 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
1363 msgstr ""
1364 "Ta viki nima nastavljenega vmesnika za e-pošto.\n"
1365 "Poskusite se obrniti na upravitelja tega vikija, ta lahko vklopi e-pošto, če "
1366 "to želi."
1367
1368 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
1369 msgstr "Prosimo vpišite veljaven e-poštni naslov ali uporabniško ime!"
1370
1371 msgid "Mail me my account data"
1372 msgstr "Pošlji mi podatke o mojem uporabniškem računu"
1373
1374 msgid "Recovery token"
1375 msgstr "Žeton za vrnitev v prejšnje stanje"
1376
1377 msgid "New password"
1378 msgstr "Novo geslo"
1379
1380 msgid "New password (repeat)"
1381 msgstr "Novo geslo (ponovno)"
1382
1383 msgid "Reset my password"
1384 msgstr "Nastavi moje geslo na začetno stanje"
1385
1386 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
1387 msgstr "Geslo je bilo spremenjeno, sedaj se lahko prijavite."
1388
1389 msgid "Your token is invalid!"
1390 msgstr "Žeton ni veljaven!"
1391
1392 msgid "Password reset"
1393 msgstr "Nastavitev gesla na začetno stanje"
1394
1395 msgid ""
1396 "\n"
1397 "== Password reset ==\n"
1398 "Enter a new password below."
1399 msgstr ""
1400 "\n"
1401 "== Nastavitev gesla na začetno stanje ==\n"
1402 "Spodaj vnesite novo geslo."
1403
1404 msgid "Lost password"
1405 msgstr "Izgubljeno geslo"
1406
1407 msgid ""
1408 "\n"
1409 "== Recovering a lost password ==\n"
1410 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
1411 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
1412 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
1413 "used to change your password. The email will also contain further\n"
1414 "instructions."
1415 msgstr ""
1416 "\n"
1417 "== Rešitev izgubljenega gesla ==\n"
1418 "Če ste pozabili svoje geslo, navedite svoj e-poštni naslov ali\n"
1419 "uporabniško ime in izberite povezavo '''Mail me my account data'''.\n"
1420 "Prejeli boste e-poštno sporočilo z žetonom za rešitev gesla\n"
1421 "in z nadaljnjimi navodili."
1422
1423 msgid ""
1424 "\n"
1425 "=== Password reset ===\n"
1426 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
1427 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
1428 msgstr ""
1429 "\n"
1430 "=== Nastavitev gesla na začetno stanje ===\n"
1431 "Spodaj vnesite žeton za rešitev gesla, ki ste ga prejeli v e-poštnem "
1432 "sporočilu,\n"
1433 "svoje uporabniško ime in novo geslo (dvakrat) ."
1434
1435 msgid "Wiki Backup"
1436 msgstr "Varnostna kopija vikija"
1437
1438 msgid ""
1439 "= Downloading a backup =\n"
1440 "\n"
1441 "Please note:\n"
1442 " * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
1443 "information.\n"
1444 " * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
1445 "complete.\n"
1446 " * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
1447 "problems.\n"
1448 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
1449 "\n"
1450 "To get a backup, just click here:"
1451 msgstr ""
1452 "= Izdelava varnostne kopije =\n"
1453 "\n"
1454 "Prosimo upoštevajte:\n"
1455 " * Hranite varnostne kopije na varnem in zaupnem mestu, saj vsebujeno "
1456 "občutljive informacije.\n"
1457 " * Prepričajte se, da so vrednosti backup_* nastavitev v vaši viki "
1458 "konfiguraciji pravilne in popolne.\n"
1459 " * Prepričajte se, da vsebujejo varnostne kopije, ki jih boste dobili, vse "
1460 "potrebno za primer težav.\n"
1461 " * Preverite, da je bil prenos opravljen brez napak.\n"
1462 "\n"
1463 "Izdelaj varostno kopijo:"
1464
1465 msgid "Backup"
1466 msgstr "Izdelava varnostne kopije"
1467
1468 msgid "You are not allowed to do remote backup."
1469 msgstr "Izdelava varnostne kopije ni dovoljena z oddaljene lokacije."
1470
1471 #, python-format
1472 msgid "Unknown backup subaction: %s."
1473 msgstr "Neznana podakcija pri upravljanju z varnostno kopijo: %s"
1474
1475 msgid "You must login to add a quicklink."
1476 msgstr "Za dodajanje hitre povezave se je treba prej prijaviti."
1477
1478 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
1479 msgstr "Hitra povezava na to stran je bila avtomatsko dodana."
1480
1481 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
1482 msgstr "Hitre povezave na to stran ni bilo mogoče avtomatsko dodati."
1483
1484 msgid "You already have a quicklink to this page."
1485 msgstr "Hitro povezavo na to stran že imate."
1486
1487 msgid "You need to provide a chart type!"
1488 msgstr "Treba je navesti tip diagramov!"
1489
1490 #, python-format
1491 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1492 msgstr "Napačen ali neznan tip diagramov \"%s\"!"
1493 2905
1494 msgid "Load" 2906 msgid "Load"
1495 msgstr "Naloži na strežnik" 2907 msgstr "Naloži na strežnik"
1496 2908
1497 msgid "Pagename not specified!" 2909 msgid "Pagename not specified!"
1510 "ime strani določi iz imena datoteke." 2922 "ime strani določi iz imena datoteke."
1511 2923
1512 msgid "File to load page content from" 2924 msgid "File to load page content from"
1513 msgstr "Datoteka iz katere bo naložena vsebina strani" 2925 msgstr "Datoteka iz katere bo naložena vsebina strani"
1514 2926
1515 msgid "Comment"
1516 msgstr "Opomba"
1517
1518 msgid "Page Name" 2927 msgid "Page Name"
1519 msgstr "Ime strani" 2928 msgstr "Ime strani"
1520 2929
1521 msgid "You are not allowed to create the supplementation page." 2930 #, python-format
1522 msgstr "Pomožne strani vam ni dovoljeno tvoriti!" 2931 msgid "Local Site Map for \"%s\""
1523 2932 msgstr "Struktura spletne predstavitve na \"%s\""
1524 msgid "You must login to remove a quicklink." 2933
1525 msgstr "Za odstranitev hitre povezave se je treba prej prijaviti." 2934 msgid "Charts are not available!"
1526 2935 msgstr "Diagrami niso na voljo!"
1527 msgid "Your quicklink to this page has been removed." 2936
1528 msgstr "Vaša hitra povezava na to stran je bila odstranjena." 2937 msgid "Do it."
1529 2938 msgstr "Izvrši."
1530 msgid "Your quicklink to this page could not be removed." 2939
1531 msgstr "Vaše hitra povezava na to stran ni bilo mogoče odstraniti." 2940 #, python-format
1532 2941 msgid "Execute action %(actionname)s?"
1533 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it." 2942 msgstr "Ali naj se izvede akcija %(actionname)s?"
1534 msgstr "Da bi jo odstranili je treba imeti hitro povezavo na to stran." 2943
1535 2944 #, python-format
1536 #, python-format 2945 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
1537 msgid "[%d attachments]" 2946 msgstr "Akcije %(actionname)s ta viki ne dovoljuje!"
1538 msgstr "[%d priponk]" 2947
1539 2948 #, python-format
1540 #, python-format 2949 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
1541 msgid "" 2950 msgstr "Akcija %(actionname)s nad to stranjo vam ni dovoljena!"
1542 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
1543 "page."
1544 msgstr "Tej strani je pripetih <a href=\"%(link)s\">%(count)s priponk</a>."
1545
1546 msgid "Filename of attachment not specified!"
1547 msgstr "Ime datoteke s priponko mora biti navedeno!"
1548
1549 #, python-format
1550 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
1551 msgstr "Priponka '%(filename)s' ne obstaja!"
1552
1553 msgid ""
1554 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
1555 "as shown below in the list of files. \n"
1556 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
1557 "since this is subject to change and can break easily."
1558 msgstr ""
1559 "Za sklic na priponko uporabite obliko '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
1560 "kot je prikazano spodaj v seznamu datotek. \n"
1561 "'''NE UPORABLJAJTE''' URL-ja povezave ob {{{[get]}}}, \n"
1562 "oblika tega URL-ja se namreč lahko kadarkoli spremeni in povezava bo tako "
1563 "prekinjena."
1564
1565 msgid "del"
1566 msgstr "briši"
1567
1568 msgid "move"
1569 msgstr "prestavi"
1570
1571 msgid "get"
1572 msgstr "naloži"
1573
1574 msgid "edit"
1575 msgstr "spremeni"
1576
1577 msgid "view"
1578 msgstr "prikaži"
1579
1580 msgid "unzip"
1581 msgstr "razpakiraj ZIP"
1582
1583 msgid "install"
1584 msgstr "namesti"
1585
1586 #, python-format
1587 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
1588 msgstr "Stran %(pagename)s nima priponk."
1589
1590 msgid "Edit drawing"
1591 msgstr "Spremeni risbo"
1592
1593 msgid "New Attachment"
1594 msgstr "Nova priponka"
1595
1596 msgid "File to upload"
1597 msgstr "Ime datoteke, ki jo nalagate:"
1598
1599 msgid "Rename to"
1600 msgstr "Preimenovati v:"
1601
1602 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
1603 msgstr "Prepiši že obstoječo priponko z istim imenom?"
1604
1605 msgid "Upload"
1606 msgstr "Naloži na strežnik"
1607
1608 msgid "Attached Files"
1609 msgstr "Pripete datoteke"
1610
1611 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1612 msgstr "Tej strani ne smete dodati priponk."
1613
1614 #, python-format
1615 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
1616 msgstr "Nepodprta PripniDatoteko pod-akcija: %s"
1617
1618 #, python-format
1619 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1620 msgstr "Priponke na strani \"%(pagename)s\""
1621
1622 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
1623 msgstr ""
1624 "Datotečne priponke na tej strani vam ni dovoljeno prepisati z novo vsebino."
1625
1626 msgid ""
1627 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1628 "again."
1629 msgstr ""
1630 "Prazna vsebina. Odstranite ne-ASCII znake z imena datoteke in poskusite "
1631 "znova."
1632
1633 #, python-format
1634 msgid ""
1635 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
1636 "saved."
1637 msgstr ""
1638 "Priponka '%(target)s' je shranjena pod imenom '%(filename)s', %(bytes)d "
1639 "znakov."
1640
1641 #, python-format
1642 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
1643 msgstr "Priponka '%(target)s' (ime '%(filename)s') že obstaja na strežniku."
1644
1645 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1646 msgstr "Na to stran ni dovoljeno shraniti risb."
1647
1648 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1649 msgstr "Ni vam dovoljeno odstraniti priponk s te strani."
1650
1651 #, python-format
1652 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1653 msgstr "Priponka '%(filename)s' izbrisana."
1654
1655 #, python-format
1656 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
1657 msgstr "Priponka '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' že obstaja."
1658
1659 #, python-format
1660 msgid ""
1661 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
1662 "(new_filename)s'."
1663 msgstr ""
1664 "Priponka '%(pagename)s/%(filename)s' je bila prestavljena v '%(new_pagename)"
1665 "s/%(new_filename)s'."
1666
1667 msgid "Nothing changed"
1668 msgstr "Ni spremembe"
1669
1670 #, python-format
1671 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
1672 msgstr ""
1673 "Stran '%(new_pagename)s' ne obstaja ali pa nimate pravice dostopati do nje."
1674
1675 msgid "Move aborted!"
1676 msgstr "Prestavljanje preklicano."
1677
1678 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
1679 msgstr "Za prestavitev priponk uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!"
1680
1681 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
1682 msgstr "Prestavitev priponk s te strani vam ni dovoljena."
1683
1684 msgid "Move aborted because new page name is empty."
1685 msgstr "Prestavitev prekinjena zaradi praznega imena nove strani."
1686
1687 #, python-format
1688 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
1689 msgstr "Uporabite veljavno ime datoteke za priponko '%(filename)s'."
1690
1691 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
1692 msgstr "Prestavitev prekinjena zaradi novega praznega imena priponke"
1693
1694 msgid "Move"
1695 msgstr "Prestavi"
1696
1697 msgid "New page name"
1698 msgstr "Novo ime strani"
1699
1700 msgid "New attachment name"
1701 msgstr "Novo ime priponke"
1702
1703 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1704 msgstr "Dostop do priponk na tej strani vam ni dovoljen."
1705
1706 msgid "You are not allowed to install files."
1707 msgstr "Za namestitev datotek nimate pooblastil."
1708
1709 #, python-format
1710 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1711 msgstr "Priponka '%(filename)s' nameščena."
1712
1713 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1714 msgstr "Razpakiranje ZIP priponk na tej strani vam ni dovoljeno."
1715
1716 #, python-format
1717 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
1718 msgstr "Datoteka %(filename)s ni .zip arhiv."
1719
1720 #, python-format
1721 msgid ""
1722 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
1723 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
1724 "(maxsize_file)d kB)."
1725 msgstr ""
1726 "ZIP priponka '%(filename)s' ni bila razpakirana, ker vsebuje datoteko, ki ni "
1727 "v istem imeniku, ali presega omejitev velikosti za posamezno datoteko (%"
1728 "(maxsize_file)d kB)."
1729
1730 #, python-format
1731 msgid ""
1732 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1733 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
1734 msgstr ""
1735 "Priponka z ZIP arhivom '%(filename)s' ni bila razpakirana, ker bi bila s tem "
1736 "presežena dovoljena kvota (%(size)d kB) za priponke na posamezni strani."
1737
1738 #, python-format
1739 msgid ""
1740 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1741 "per page attachment count limit (%(count)d)."
1742 msgstr ""
1743 "Priponka z ZIP arhivom '%(filename)s' ni bila razpakirana, ker bi bilo s tem "
1744 "preseženo dovoljeno število priponk na strani (%(count)d priponk)."
1745
1746 #, python-format
1747 msgid ""
1748 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
1749 "s)."
1750 msgstr ""
1751 "Priponka z ZIP arhivom '%(filename)s' je bila le delno razpakirana "
1752 "(naslednje obstoječe datoteke niso bile nadomeščene: %(filelist)s)."
1753
1754 #, python-format
1755 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1756 msgstr "ZIP datoteka '%(filename)s' je razpakirana."
1757
1758 msgid "A severe error occurred:"
1759 msgstr "Resna napaka:"
1760
1761 #, python-format
1762 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1763 msgstr "Priponka '%(filename)s'"
1764
1765 msgid "Download"
1766 msgstr "Prenesi na svoj računalnik"
1767
1768 msgid "Package script:"
1769 msgstr "Ukazna procedura paketa:"
1770
1771 msgid "File Name"
1772 msgstr "Ime datoteke"
1773
1774 msgid "Modified"
1775 msgstr "Zadnja sprememba"
1776
1777 msgid "Size"
1778 msgstr "Velikost"
1779
1780 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1781 msgstr "Neznan tip priponke, zato je ni mogoče neposredno vključiti v stran."
1782
1783 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1784 msgstr "Ogled priponk na tej strani vam ni dovoljen."
1785
1786 #, python-format
1787 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1788 msgstr "attachment:%(filename)s na strani %(pagename)s"
1789
1790 #, python-format
1791 msgid "Full Link List for \"%s\""
1792 msgstr "Celotni seznam povezav za \"%s\""
1793
1794 #, python-format
1795 msgid "Subscribe users to the page %s"
1796 msgstr "Naroči uporabnike na obvestila s strani %s"
1797
1798 msgid "Enter user names (comma separated):"
1799 msgstr "Vpiši uporabniška imena (ločena z vejico):"
1800
1801 #, python-format
1802 msgid "Subscribed for %s:"
1803 msgstr "Naročen na %s:"
1804
1805 msgid "Not a user:"
1806 msgstr "Ni uporabnik:"
1807
1808 msgid "You are not allowed to perform this action."
1809 msgstr "Te akcije vam ni dovoljeno izvesti."
1810
1811 msgid "You are not allowed to use this action."
1812 msgstr "Te akcije vam ni dovoljeno izvesti."
1813
1814 msgid "Rename Page"
1815 msgstr "Preimenuj stran"
1816
1817 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1818 msgstr "Ta stran je že izbrisana ali pa ni nikoli obstajala!"
1819
1820 msgid "Rename all /subpages too?"
1821 msgstr "Želite preimenovati tudi vse /podstrani?"
1822
1823 msgid "New name"
1824 msgstr "Novo ime"
1825
1826 msgid "Optional reason for the renaming"
1827 msgstr "Razlog za preimenovanje (neobvezno)"
1828
1829 msgid "Really rename this page?"
1830 msgstr "Zares želite preimenovati to stran?"
1831
1832 #, python-format
1833 msgid "No pages like \"%s\"!"
1834 msgstr "Nobena stran ni podobna \"%s\"!"
1835
1836 #, python-format
1837 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1838 msgstr "Natanko ena stran je podobna \"%s\", preusmerjanje tja ..."
1839
1840 #, python-format
1841 msgid "Pages like \"%s\""
1842 msgstr "Strani, ki so podobne \"%s\""
1843
1844 #, python-format
1845 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1846 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s za \"%(title)s\""
1847
1848 #, python-format
1849 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
1850 msgstr "Neveljavno ime datoteke \"%s\"!"
1851
1852 #, python-format
1853 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1854 msgstr "Tvorjen je paket %s, ki vsebuje strani %s."
1855
1856 msgid "Include all attachments?"
1857 msgstr "Z vsemi priponkami?"
1858
1859 msgid "Package pages"
1860 msgstr "Spakiraj strani v ZIP"
1861
1862 msgid "Package name"
1863 msgstr "Ime ZIP paketa"
1864
1865 msgid "List of page names - separated by a comma"
1866 msgstr "Seznam imen strani, ločenih z vejicami"
1867
1868 msgid "Delete"
1869 msgstr "Brisanje"
1870
1871 msgid "Delete all /subpages too?"
1872 msgstr "Želite izbrisati tudi vse /podstrani?"
1873
1874 msgid "Optional reason for the deletion"
1875 msgstr "Razlog za brisanje (neobvezno)"
1876
1877 msgid "Really delete this page?"
1878 msgstr "Zares izbrisati to stran?"
1879
1880 msgid "You are now logged out."
1881 msgstr "Odjavljeni ste."
1882
1883 #, python-format
1884 msgid "Rolled back changes to the page %s."
1885 msgstr "Umaknjene spremembe, vsebina strani %s vrnjena v prejšnje stanje."
1886
1887 msgid "Exception while calling rollback function:"
1888 msgstr "Nepričakovan dogodek ali napaka ob vrnitvi v prejšnje stanje:"
1889
1890 msgid ""
1891 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
1892 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
1893 "by the particular administrators."
1894 msgstr ""
1895 "Spodaj vnesite svoje geslo na oddaljenem vikiju. <<BR>> /!\\ Oba vikija "
1896 "morata biti zaupanja vredna, saj lahko geslo prebere administrator enega ali "
1897 "drugega vikija."
1898
1899 msgid "Operation was canceled."
1900 msgstr "Operacija je bila preklicana."
1901
1902 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
1903 msgstr "Smer je lahko le BOTH (obe) ali DOWN (dol)."
1904
1905 msgid ""
1906 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
1907 "be able to use this action."
1908 msgstr ""
1909 "Nastavite ''interwikiname'' v datoteki ''wikiconfig'' (glej "
1910 "HelpOnConfiguration) da bo uporaba te akcije možna."
1911
1912 msgid ""
1913 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
1914 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
1915 msgstr ""
1916 "Nepravilni parametri. Navesti je treba vsaj parameter ''remoteWiki''. Za "
1917 "pomoč glej HelpOnSynchronisation."
1918
1919 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
1920 msgstr "Neznan ''remoteWiki''."
1921
1922 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
1923 msgstr "Sinhronizacija je končana. Statusno sporočilo se nahaja spodaj."
1924
1925 msgid "Synchronisation started -"
1926 msgstr "Sinhronizacija se je začela -"
1927
1928 #, python-format
1929 msgid ""
1930 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
1931 "process."
1932 msgstr ""
1933 "Dobljen je seznam %s lokalnih in %s oddaljenih strani. Skupaj to predstavlja "
1934 "%s strani za obdelavo."
1935
1936 #, python-format
1937 msgid "After filtering: %s pages"
1938 msgstr "Po presejanju: %s strani"
1939
1940 #, python-format
1941 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
1942 msgstr ""
1943 "Stran %s preskočena zaradi pomankanja pravic za pisalni dostop do lokalne "
1944 "strani."
1945
1946 #, python-format
1947 msgid "Deleted page %s locally."
1948 msgstr "Izbrisano %s lokalnih strani."
1949
1950 #, python-format
1951 msgid "Error while deleting page %s locally:"
1952 msgstr "Napaka pri brisanju lokalne strani %s:"
1953
1954 #, python-format
1955 msgid "Deleted page %s remotely."
1956 msgstr "Izbrisana oddaljena stran %s."
1957
1958 #, python-format
1959 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
1960 msgstr "Napaka pri brisanju oddaljene strani %s:"
1961
1962 #, python-format
1963 msgid ""
1964 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
1965 "Please delete it in one of both wikis and try again."
1966 msgstr ""
1967 "Strani %s ni bilo mogoče samodejno združiti, spremenjena je bila v obeh "
1968 "vikijih. Pobrišite jo v enem ali obeh vikijih in poskusite znova."
1969
1970 #, python-format
1971 msgid ""
1972 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
1973 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
1974 msgstr ""
1975 "Strani %s imata različna tipa MIME v obeh vikijih ju ni mogoče združiti. "
1976 "Izbrišite jo v enem ali obeh vikijih ali poenotite njuna tipa MIME, nato "
1977 "poskusite znova."
1978
1979 #, python-format
1980 msgid ""
1981 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
1982 "full synchronisation history is lost for this page."
1983 msgstr ""
1984 "Stran %s je bila preimenovana lokalno. Ker takšno preimenovanje še ni "
1985 "podprto, je polna zgodovina sinhronizacije za to stran izgubljena."
1986
1987 #, python-format
1988 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
1989 msgstr "Sinhroniziranje strani %s z oddaljeno stranjo %s ..."
1990
1991 #, python-format
1992 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
1993 msgstr ""
1994 "Stran %s je bila na oddaljeni strani izbrisana, lokalno pa spremenjena."
1995
1996 #, python-format
1997 msgid ""
1998 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
1999 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
2000 msgstr ""
2001 "Strani %s ni bilo mogoče sinhronizirati. Oddaljena stran je bila "
2002 "preimenovana, kar še ni podprto. Da bo možna sinhronizacija, lahko zbrišete "
2003 "eno od obeh strani."
2004
2005 #, python-format
2006 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
2007 msgstr ""
2008 "Stran %s preskočena zaradi nerešljivega konflikta med lokalno in oddaljeno "
2009 "inačico."
2010
2011 #, python-format
2012 msgid ""
2013 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
2014 "the page %s."
2015 msgstr ""
2016 "To je prvo sinhroniziranje med lokalnim in oddaljenum vikijem za stran %s."
2017
2018 #, python-format
2019 msgid ""
2020 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
2021 "page in the remote wiki."
2022 msgstr ""
2023 "Strani %s ni bilo mogoče združiti, ker vam ni dovoljeno spreminjanje na "
2024 "oddaljenem vikiju."
2025
2026 #, python-format
2027 msgid "Page %s successfully merged."
2028 msgstr "Stran \"%s\" je bila uspešno združena"
2029
2030 #, python-format
2031 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
2032 msgstr "Stran %s vsebuje konflikte, ki so bili vnešeni na oddaljeni strani."
2033
2034 #, python-format
2035 msgid "Page %s merged with conflicts."
2036 msgstr "Stran %s je bila združena, vendar so bili pri tem konflikti."
2037
2038 msgid "Editor"
2039 msgstr "Spremenil"
2040
2041 msgid "Pages"
2042 msgstr "Strani"
2043
2044 msgid "Select Author"
2045 msgstr "Izberi avtorja"
2046
2047 msgid "Revert all!"
2048 msgstr "Vrni vse v prejšnje stanje!"
2049 2951
2050 msgid "Only superuser is allowed to use this action." 2952 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
2051 msgstr "Ta akcija je na voljo le administratorju." 2953 msgstr "Ta akcija je na voljo le administratorju."
2052 2954
2053 msgid "No older revisions available!" 2955 msgid "Views/day"
2054 msgstr "Ta stran nima starejših različic!" 2956 msgstr "obiskov/dan"
2055 2957
2056 #, python-format 2958 msgid "Edits/day"
2057 msgid "Diff for \"%s\"" 2959 msgstr "sprememb/dan"
2058 msgstr "Razlike za \"%s\"" 2960
2059 2961 #, python-format
2060 #, python-format 2962 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
2061 msgid "Differences between revisions %d and %d" 2963 msgstr "%(chart_title)s za %(filterpage)s"
2062 msgstr "Razlike med različicama %d in %d" 2964
2063 2965 msgid ""
2064 #, python-format 2966 "green=view\n"
2065 msgid "(spanning %d versions)" 2967 "red=edit"
2066 msgstr "(prek %d različic)" 2968 msgstr ""
2067 2969 "zeleno=ogled\n"
2068 msgid "Revert to this revision" 2970 "rdeče=sprememba"
2069 msgstr "Povrni v to različico" 2971
2070 2972 msgid "date"
2071 msgid "Previous change" 2973 msgstr "datum"
2072 msgstr "Prejšnja sprememba" 2974
2073 2975 msgid "# of hits"
2074 msgid "Next change" 2976 msgstr "število zadetkov"
2075 msgstr "Naslednja sprememba" 2977
2076 2978 msgid "User agent"
2077 #, python-format 2979 msgstr "Tip bralnika"
2078 msgid "The page was saved %(count)d times, though!" 2980
2079 msgstr "Stran je že bila %(count)d-krat shranjena!" 2981 msgid "Others"
2080 2982 msgstr "Ostalo"
2081 msgid "(ignoring whitespace)" 2983
2082 msgstr "(neupoštevaje presledke)" 2984 msgid "Distribution of User-Agent Types"
2083 2985 msgstr "Razporeditev po tipih bralnikov"
2084 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace" 2986
2085 msgstr "Ne upoštevaj razlik v številu presledkov" 2987 msgid "Page Size Distribution"
2086 2988 msgstr "Razporeditev velikosti strani"
2087 #, python-format 2989
2088 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)" 2990 msgid "page size upper bound [bytes]"
2089 msgstr "(vključno z %(localwords)d %(pagelink)s)" 2991 msgstr "zgornja meja velikosti strani [znakov]"
2090 2992
2091 #, python-format 2993 msgid "# of pages of this size"
2092 msgid "" 2994 msgstr "število strani te velikosti"
2093 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
2094 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
2095 msgstr ""
2096 "Naslednjih %(badwords)d spodaj poudarjenih besed ni v slovarju z %"
2097 "(totalwords)d besedami %(localwords)s:"
2098
2099 msgid "Add checked words to dictionary"
2100 msgstr "Dodaj označene besede v slovar"
2101
2102 msgid "No spelling errors found!"
2103 msgstr "Ni očitnih tipkarskih napak!"
2104
2105 msgid "You can't save spelling words."
2106 msgstr "Ne morete shraniti črkovanih besed."
2107
2108 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
2109 msgstr ""
2110 "Na strani, ki vam ni dostopna za branje, ne morete iskati tipkarskih napak."
2111
2112 msgid "Copy Page"
2113 msgstr "Kopiraj Stran"
2114
2115 msgid "Copy all /subpages too?"
2116 msgstr "Želite kopirati tudi vse podstrani?"
2117
2118 msgid "Optional reason for the copying"
2119 msgstr "Razlog za kopiranje (neobvezno)"
2120
2121 msgid "Really copy this page?"
2122 msgstr "Želite zares kopirati to stran?"
2123
2124 msgid "Revert"
2125 msgstr "Vrni v prejšnje stanje"
2126
2127 msgid "You are not allowed to revert this page!"
2128 msgstr "Te strani vam ni dovoljeno vrniti v prejšnje stanje!"
2129
2130 msgid ""
2131 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
2132 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
2133 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
2134 msgstr ""
2135 "Ko ste uporabili akcijo povrnitev ste gledali trenutno različico te strani. "
2136 "Če želite povrniti stran v neko starejšo različico, potem najprej odprite "
2137 "tisto starejšo različico in nato pokličite akcijo povrnitev."
2138
2139 msgid "Optional reason for reverting this page"
2140 msgstr "Razlog za vrnitev na prejšnje stanje strani (neobvezno)"
2141
2142 msgid "Really revert this page?"
2143 msgstr "Ali zares želite vrniti to stran na prejšnje stanje?"
2144
2145 msgid ""
2146 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
2147 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
2148 "never allow you to enter your password here.\n"
2149 "\n"
2150 "Once you have logged in, simply reload this page."
2151 msgstr ""
2152 "Treba je ročno stopiti do vikija vašega OpenID ponudnika in se\n"
2153 "tam prijaviti, preden lahko uporabite svoj OpenID. MoinMoin ne bo\n"
2154 "dovolil, da vnesete svoje geslo neposredno tukaj.\n"
2155 "\n"
2156 "Ko boste prijavljeni, le ponovno naložite tole stran (reload)."
2157
2158 msgid "OpenID Trust verification"
2159 msgstr "Preverjanje zaupanja OpenID"
2160
2161 #, python-format
2162 msgid "The site %s has asked for your identity."
2163 msgstr "Strežnik %s je vprašal po vaši identiteti."
2164
2165 #, python-format
2166 msgid ""
2167 "\n"
2168 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
2169 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
2170 "identity, the site will take care of reversing the\n"
2171 "delegation on its own.)"
2172 msgstr ""
2173 "\n"
2174 "Če se strinjate, bo sporočeno strežniku ki ga predstavlja koren drevesa "
2175 "zaupanj,\n"
2176 "da nadzorujete identiteto URL-ja %s. (Če uporabljate delegirano identiteto,\n"
2177 "bo strežnik samodejno poskrbel za povratno delegiranje.)"
2178
2179 msgid "Trust root"
2180 msgstr "Koren drevesa zaupanja"
2181
2182 msgid "Identity URL"
2183 msgstr "URL identitete"
2184
2185 msgid "Remember decision"
2186 msgstr "Zapomni si odločitev"
2187
2188 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
2189 msgstr "Zapomni si odločitev o zaupanju in ne sprašuj več"
2190
2191 msgid "Approve"
2192 msgstr "Se strinjam"
2193
2194 msgid "Don't approve"
2195 msgstr "Se ne strinjam"
2196
2197 msgid "OpenID not served"
2198 msgstr "Strežnik ne ponuja OpenID"
2199
2200 msgid ""
2201 "\n"
2202 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
2203 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
2204 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
2205 "verification."
2206 msgstr ""
2207 "\n"
2208 "Žal še niste ustvarili svoje domače strani, zato ni mogoče nuditi vaše\n"
2209 "OpenID identitete. Najprej naredite svojo domačo stran, nato obnovite\n"
2210 "tole stran (reload), ali pa izberite spodnji gumb za preklic tega\n"
2211 "preverjanja."
2212
2213 msgid "Please choose:"
2214 msgstr "Izberite:"
2215
2216 msgid "Settings"
2217 msgstr "Nastavitve"
2218
2219 msgid "General Information"
2220 msgstr "Splošne informacije"
2221
2222 #, python-format
2223 msgid "Page size: %d"
2224 msgstr "Velikost strani: %d"
2225
2226 msgid "SHA digest of this page's content is:"
2227 msgstr "Signatura vsebine strani po SHA:"
2228
2229 msgid "The following users subscribed to this page:"
2230 msgstr "Naslednji uporabniki so naročeni na obvestila o tej strani:"
2231
2232 msgid "This page links to the following pages:"
2233 msgstr "Ta stran vsebuje povezave na naslednje strani:"
2234
2235 msgid "Diff"
2236 msgstr "Razlike"
2237
2238 msgid "to previous"
2239 msgstr "prejšnji"
2240
2241 #, python-format
2242 msgid "Revert to revision %(rev)d."
2243 msgstr "Povrni v stanje različice %(rev)d."
2244
2245 #, python-format
2246 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
2247 msgstr "Preimenovano z '%(oldpagename)s'."
2248
2249 msgid "N/A"
2250 msgstr "-"
2251
2252 msgid "Revision History"
2253 msgstr "Pregled sprememb"
2254
2255 msgid "No log entries found."
2256 msgstr "Ni takih dnevniških zapiskov."
2257
2258 #, python-format
2259 msgid "Info for \"%s\""
2260 msgstr "Info za \"%s\""
2261
2262 #, python-format
2263 msgid "Show \"%(title)s\""
2264 msgstr "Prikaži \"%(title)s\""
2265
2266 msgid "General Page Infos"
2267 msgstr "Splošne informacije o strani"
2268
2269 #, python-format
2270 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
2271 msgstr "(!) Prikazane so le strani, spremenjene po '''%s'''!"
2272
2273 msgid ""
2274 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
2275 "not considered for the search results!"
2276 msgstr ""
2277 "/!\\ Vnešenega datuma spremembe ni mogoče prepoznati, zato ni bil upoštevan "
2278 "pri iskanju!"
2279
2280 #, python-format
2281 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
2282 msgstr "Uporabite selektivnejše iskalno geslo namesto {{{\"%s\"}}}"
2283
2284 #, python-format
2285 msgid "Title Search: \"%s\""
2286 msgstr "Iskanje po naslovih: \"%s\""
2287
2288 #, python-format
2289 msgid "Advanced Search: \"%s\""
2290 msgstr "Napredno iskanje: \"%s\""
2291
2292 #, python-format
2293 msgid "Full Text Search: \"%s\""
2294 msgstr "Iskanje po polnem besedilu: \"%s\""
2295
2296 #, python-format
2297 msgid ""
2298 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
2299 "for more information."
2300 msgstr ""
2301 "Iskalni izraz {{{\"%s\"}}} ni veljaven. Več informacij o iskanju: "
2302 "HelpOnSearching."
2303
2304 #, python-format
2305 msgid ""
2306 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
2307 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
2308 msgstr ""
2309 "Ni zadetkov za iskalni izraz {{{\"%s\"}}}. Več informacij o iskanju je na "
2310 "voljo v HelpOnSearching.%s"
2311
2312 msgid "(!) Consider performing a"
2313 msgstr "(!) Morda bi bilo primernejše "
2314
2315 msgid "full-text search with your search terms"
2316 msgstr "iskanje po polnem besedilu"
2317
2318 msgid ""
2319 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
2320 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
2321 msgstr ""
2322 "(!) Opravljate iskanje le po naslovih, rezultat morda ne bo vseboval vseh "
2323 "sorodnih strani v tem vikiju. <<BR>>"
2324
2325 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
2326 msgstr "Iskanje teh besed po polnem besedilu"
2327
2328 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
2329 msgstr "Uporabniško ime je narejeno, sedaj se lahko prijavite..."
2330
2331 msgid "(Use FirstnameLastname)"
2332 msgstr "(Uporabi ImePriimek)"
2333
2334 msgid "TextCha (required)"
2335 msgstr "TextCha (potrebno)"
2336
2337 msgid "Create Profile"
2338 msgstr "Tvori profil"
2339
2340 msgid "Create Account"
2341 msgstr "Nov uporabniški račun"
2342
2343 msgid "Your subscription to this page has been removed."
2344 msgstr "Naročilo na obvestila s te strani je bilo umaknjeno."
2345
2346 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
2347 msgstr "Naročila z regularnim izrazom ni mogoče izbrisati na tem mestu."
2348
2349 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
2350 msgstr ""
2351 "Regularni izraz za naročilo obvestil lahko spremenite le s svoje "
2352 "nastavitvene strani."
2353
2354 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
2355 msgstr "Če niste naročeni na obvestila jih tudi ne morete odpovedati."
2356
2357 msgid "Password is too short."
2358 msgstr "Geslo ni dovolj dolgo."
2359
2360 msgid "Password has not enough different characters."
2361 msgstr "Geslo ne vsebuje dovolj različnih znakov."
2362
2363 msgid ""
2364 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
2365 msgstr "Geslo je preveč preprosto (vsebuje ime ali pa je vsebovano v imenu)."
2366
2367 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
2368 msgstr "Geslo je preveč preprosto (zaporedje s tipkovnice)"
2369
2370 msgid "Diffs"
2371 msgstr "Razlike"
2372
2373 msgid "Info"
2374 msgstr "Pregled sprememb"
2375
2376 msgid "Edit"
2377 msgstr "Spremeni"
2378
2379 msgid "UnSubscribe"
2380 msgstr "Preklic naročenosti"
2381
2382 msgid "Subscribe"
2383 msgstr "Naroči se na spremembe"
2384
2385 msgid "Raw"
2386 msgstr "Izvorno"
2387
2388 msgid "XML"
2389 msgstr "XML"
2390
2391 msgid "Print"
2392 msgstr "Tiskanje"
2393
2394 msgid "View"
2395 msgstr "Ogled"
2396
2397 msgid "Up"
2398 msgstr "Gor"
2399
2400 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
2401 msgstr ""
2402 "Objavi moj e-poštni naslov (ne domače strani) pri informacijah o avtorjih"
2403
2404 msgid "Open editor on double click"
2405 msgstr "Odpri urejevalnik ob dvokliku"
2406
2407 msgid "After login, jump to last visited page"
2408 msgstr "Po prijavi skoči na zadnjo obiskano stran"
2409
2410 msgid "Show comment sections"
2411 msgstr "Prikaži razdelke z opombami"
2412
2413 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
2414 msgstr "Označi neobstoječe povezave z vprašajem"
2415
2416 msgid "Show page trail"
2417 msgstr "Prikazuj seznam zadnjih obiskanih strani"
2418
2419 msgid "Show icon toolbar"
2420 msgstr "V orodni vrstici prikazuj ikone"
2421
2422 msgid "Show top/bottom links in headings"
2423 msgstr "Naslovu dodaj povezavi na začetek in konec strani"
2424
2425 msgid "Show fancy diffs"
2426 msgstr "Prikazuj razlike z barvnimi označbami"
2427
2428 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
2429 msgstr "Dodaj presledke v prikazana viki imena"
2430
2431 msgid "Remember login information"
2432 msgstr "Shrani podatke o prijavi"
2433
2434 msgid "Disable this account forever"
2435 msgstr "Trajno ukini ta uporabniški račun"
2436
2437 msgid "Alias-Name"
2438 msgstr "Psevdonim"
2439
2440 msgid "Jabber ID"
2441 msgstr "Jabber naslov"
2442
2443 msgid "User CSS URL"
2444 msgstr "URL uporabnikovega CSS stila"
2445
2446 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
2447 msgstr "(prazno polje izklopi uporabnikov CSS)"
2448
2449 msgid "Editor size"
2450 msgstr "Velikost področja za urejanje"
2451
2452 msgid "Unsubscribe"
2453 msgstr "Preklic naročila na spremembe"
2454
2455 msgid "Home"
2456 msgstr "Domov"
2457
2458 msgid "[RSS]"
2459 msgstr "[RSS]"
2460
2461 msgid "[DELETED]"
2462 msgstr "[IZBRISANO]"
2463
2464 msgid "[UPDATED]"
2465 msgstr "[POSODOBLJENO]"
2466
2467 msgid "[RENAMED]"
2468 msgstr "[PREIMENOVANO]"
2469
2470 msgid "[CONFLICT]"
2471 msgstr "[KONFLIKT]"
2472
2473 msgid "[NEW]"
2474 msgstr "[NOVO]"
2475
2476 msgid "[DIFF]"
2477 msgstr "[RAZLIKE]"
2478
2479 msgid "[BOTTOM]"
2480 msgstr "[NA-KONEC]"
2481
2482 msgid "[TOP]"
2483 msgstr "[NA-VRH]"
2484
2485 msgid "Click to do a full-text search for this title"
2486 msgstr "Iskanje tega naslova po polnem besedilu strani"
2487
2488 msgid "Logout"
2489 msgstr "Odjava"
2490
2491 msgid "Clear message"
2492 msgstr "Odstrani tole obvestilo"
2493
2494 #, python-format
2495 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
2496 msgstr "nazadnje spreminjano %(time)s, spreminjal %(editor)s"
2497
2498 #, python-format
2499 msgid "last modified %(time)s"
2500 msgstr "zadnja sprememba: %(time)s"
2501
2502 msgid "Search:"
2503 msgstr "Iskanje:"
2504
2505 msgid "Text"
2506 msgstr "po besedilu"
2507
2508 msgid "Titles"
2509 msgstr "po naslovih"
2510
2511 msgid "Search"
2512 msgstr "Išči"
2513
2514 msgid "More Actions:"
2515 msgstr "Druge možnosti:"
2516
2517 msgid "------------------------"
2518 msgstr "------------------------"
2519
2520 msgid "Raw Text"
2521 msgstr "Izvorno besedilo"
2522
2523 msgid "Print View"
2524 msgstr "Izgled za tiskanje"
2525
2526 msgid "Delete Cache"
2527 msgstr "Počisti shrambo"
2528
2529 msgid "Delete Page"
2530 msgstr "Izbriši to stran"
2531
2532 msgid "Like Pages"
2533 msgstr "Podobne strani"
2534
2535 msgid "Local Site Map"
2536 msgstr "Struktura predstavitve"
2537
2538 msgid "My Pages"
2539 msgstr "Moje strani"
2540
2541 msgid "Subscribe User"
2542 msgstr "Naroči se"
2543
2544 msgid "Remove Spam"
2545 msgstr "Odstrani spam"
2546
2547 msgid "Package Pages"
2548 msgstr "Spakiraj v ZIP"
2549
2550 msgid "Render as Docbook"
2551 msgstr "Prikaži kot Docbook"
2552
2553 msgid "Sync Pages"
2554 msgstr "Sinhroniziraj strani"
2555
2556 msgid "Do"
2557 msgstr "Izvedi!"
2558
2559 msgid "Comments"
2560 msgstr "Komentarji"
2561
2562 msgid "Edit (Text)"
2563 msgstr "Spremeni (izvorno)"
2564
2565 msgid "Edit (GUI)"
2566 msgstr "Spremeni (GUI)"
2567
2568 msgid "Immutable Page"
2569 msgstr "Nespremenljiva stran"
2570
2571 msgid "Remove Link"
2572 msgstr "Odstrani povezavo"
2573
2574 msgid "Add Link"
2575 msgstr "Dodaj povezavo"
2576
2577 msgid "Attachments"
2578 msgstr "Priponke"
2579
2580 #, python-format
2581 msgid "Show %s days."
2582 msgstr "Prikaži %s dni."
2583
2584 msgid "Wiki Markup"
2585 msgstr "Označevanje viki"
2586
2587 msgid "DeleteCache"
2588 msgstr "PočistiShrambo"
2589
2590 #, python-format
2591 msgid "(cached %s)"
2592 msgstr "(shranjeno v hitro shrambo %s)"
2593
2594 msgid "Or try one of these actions:"
2595 msgstr "Ali pa poskusite z:"
2596
2597 msgid "Wiki"
2598 msgstr "Viki"
2599
2600 msgid "Page"
2601 msgstr "Stran"
2602
2603 msgid "User"
2604 msgstr "Uporabnik"
2605
2606 msgid "[ATTACH]"
2607 msgstr "[PRIPNI]"
2608
2609 msgid "Variable name"
2610 msgstr "Ime spremenljivke"
2611
2612 msgid "Description"
2613 msgstr "Opis"
2614
2615 #, python-format
2616 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
2617 msgstr "Naloži novo priponko \"%(filename)s\" na strežnik"
2618
2619 #, python-format
2620 msgid ""
2621 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
2622 "missing."
2623 msgstr ""
2624 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Manjkajoči argument %(argument_name)s."
2625
2626 #, python-format
2627 msgid ""
2628 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
2629 "(argument_value)s!"
2630 msgstr ""
2631 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Neveljavno: %(argument_name)s=%"
2632 "(argument_value)s!"
2633
2634 #, python-format
2635 msgid ""
2636 "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
2637 "of its mimetype %(mimetype)s."
2638 msgstr ""
2639 "Trenutne nastavitve ne dovoljujejo neposrednega vključevanja datoteke %(file)"
2640 "s zaradi njenega tipa MIME %(mimetype)s."
2641
2642 msgid "Embedded"
2643 msgstr "Vgrajen"
2644
2645 msgid "Include system pages"
2646 msgstr "Vključno s sistemskimi stranmi"
2647
2648 msgid "Exclude system pages"
2649 msgstr "Brez sistemskih strani"
2650
2651 msgid "Go To Page"
2652 msgstr "Pojdi na stran"
2653
2654 msgid "Markup"
2655 msgstr "Označevanje"
2656
2657 msgid "Display"
2658 msgstr "Prikaz"
2659
2660 msgid "Wiki configuration"
2661 msgstr "Nastavitve vikija"
2662
2663 msgid ""
2664 "This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
2665 "Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
2666 "''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
2667 "or settings that were removed from Moin."
2668 msgstr ""
2669 "Tabela prikazuje vse nastavitve tega vikija, ki se razlikujejo od privzete "
2670 "vrednosti. Nastavitve, ki jih sistem ne pozna, so prikazane v ''kurzivi'', "
2671 "to so bodisi nastavitve razširitev programa, ali pa zastarele nastavitve iz "
2672 "prejšnjih inačic programa Moin."
2673
2674 msgid "Setting"
2675 msgstr "Nastavitev"
2676
2677 msgid "Search for items"
2678 msgstr "Iskanje"
2679
2680 msgid "containing all the following terms"
2681 msgstr "vsebujoč vse naslednje izraze"
2682
2683 msgid "containing one or more of the following terms"
2684 msgstr "vsebujoč vsaj enega od naslednjih izrazov"
2685
2686 msgid "not containing the following terms"
2687 msgstr "ne vsebujoč naslednjih izrazov"
2688
2689 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
2690 msgstr "nazadnje spremenjeno po... (n.pr. v zadnjih dveh tednih)"
2691
2692 msgid "any category"
2693 msgstr "katerakoli kategorija"
2694
2695 msgid "any language"
2696 msgstr "katerikoli jezik"
2697
2698 msgid "any mimetype"
2699 msgstr "katerikoli tip MIME"
2700
2701 msgid "Categories"
2702 msgstr "Kategorije"
2703
2704 msgid "File Type"
2705 msgstr "Tip datoteke"
2706
2707 msgid "Search only in titles"
2708 msgstr "Iskanje le po naslovih"
2709
2710 msgid "Case-sensitive search"
2711 msgstr "Loči med velikimi in malimi črkami pri iskanju"
2712
2713 msgid "Exclude underlay"
2714 msgstr "Neupoštevaje spodaj ležeče (sistemske) strani"
2715
2716 msgid "No system items"
2717 msgstr "Brez sistemskih delov"
2718
2719 msgid "Search in all page revisions"
2720 msgstr "Išči v vseh inačicah strani"
2721
2722 msgid "Go get it!"
2723 msgstr "Izvedi!"
2724
2725 msgid "File attachment browser"
2726 msgstr "Pregledovalnik pripetih datotek"
2727
2728 msgid "User account browser"
2729 msgstr "Pregledovalnik uporabniških računov"
2730
2731 msgid "No wanted pages in this wiki."
2732 msgstr ""
2733 "V tem vikiju ni pogrešanih strani (na katere so usmerjene povezave, a ne "
2734 "obstajajo)."
2735
2736 #, python-format
2737 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
2738 msgstr "Nepoznana ali nepodprta navigacijska shema '%(scheme)s'!"
2739
2740 msgid "No parent page found!"
2741 msgstr "Ta stran nima nadrejene strani!"
2742
2743 msgid "Slideshow"
2744 msgstr "Samodejna predstava"
2745
2746 msgid "Start"
2747 msgstr "Začni"
2748
2749 #, python-format
2750 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
2751 msgstr "Slika %(pos)d od %(size)d"
2752
2753 msgid "Contents"
2754 msgstr "Vsebina"
2755
2756 msgid "Search Titles"
2757 msgstr "Iskanje po naslovih"
2758
2759 msgid "Display context of search results"
2760 msgstr "Prikaži kontekst rezultatov iskanja"
2761
2762 msgid "Case-sensitive searching"
2763 msgstr "Loči med velikimi in malimi črkami pri iskanju"
2764
2765 msgid "Search Text"
2766 msgstr "Iskanje po polnem besedilu"
2767
2768 #, python-format
2769 msgid "No quotes on %(pagename)s."
2770 msgstr "Na strani %(pagename)s ni citatov."
2771
2772 msgid "Python Version"
2773 msgstr "Različica interpreterja Python"
2774
2775 msgid "MoinMoin Version"
2776 msgstr "Različica MoinMoin"
2777
2778 #, python-format
2779 msgid "Release %s [Revision %s]"
2780 msgstr "Oznaka izdaje %s [inačica: %s]"
2781
2782 msgid "4Suite Version"
2783 msgstr "Različica 4Suite"
2784
2785 msgid "Number of pages"
2786 msgstr "Število strani"
2787
2788 msgid "Number of system pages"
2789 msgstr "Število sistemskih strani"
2790
2791 msgid "Accumulated page sizes"
2792 msgstr "Skupna velikost strani"
2793
2794 #, python-format
2795 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
2796 msgstr "Zasedenost diska %(data_dir)s/strani/"
2797
2798 #, python-format
2799 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
2800 msgstr "Zasedenost diska %(data_dir)s/"
2801
2802 msgid "Entries in edit log"
2803 msgstr "Vpisov v dnevniku"
2804
2805 msgid "NONE"
2806 msgstr "-"
2807
2808 msgid "Global extension macros"
2809 msgstr "Globalni razširitveni makroji"
2810
2811 msgid "Local extension macros"
2812 msgstr "Lokalni razširitveni makroji"
2813
2814 msgid "Global extension actions"
2815 msgstr "Globalne razširitvene akcije"
2816
2817 msgid "Local extension actions"
2818 msgstr "Lokalne razširitvene akcije"
2819
2820 msgid "Global parsers"
2821 msgstr "Globalni sintaktični analizatorji (parserji)"
2822
2823 msgid "Local extension parsers"
2824 msgstr "Lokalni sintaktični analizatorji (parserji)"
2825
2826 msgid "Disabled"
2827 msgstr "Izklopljeno"
2828
2829 msgid "Enabled"
2830 msgstr "Vklopljeno"
2831
2832 msgid "index available"
2833 msgstr "kazalo je na voljo"
2834
2835 msgid "index unavailable"
2836 msgstr "kazalo ni na voljo"
2837
2838 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
2839 msgstr "Naveze za Xapian in/ali Python Xapian niso nameščene"
2840
2841 msgid "Xapian search"
2842 msgstr "Iskanje Xapian"
2843
2844 msgid "Stemming for Xapian"
2845 msgstr "Korenjenje za Xapian"
2846
2847 msgid "Active threads"
2848 msgstr "Aktivne niti"
2849
2850 #, python-format
2851 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
2852 msgstr "Naložitev priponke '%(filename)s'."
2853
2854 #, python-format
2855 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
2856 msgstr "Risba '%(filename)s' je shranjena."
2857
2858 #, python-format
2859 msgid "%(mins)dm ago"
2860 msgstr "pred %(mins)dm"
2861
2862 msgid "(no bookmark set)"
2863 msgstr "(knjižni zaznamek ni postavljen)"
2864
2865 #, python-format
2866 msgid "(currently set to %s)"
2867 msgstr "(trenutno nastavljeno na %s)"
2868
2869 msgid "Delete bookmark"
2870 msgstr "Briši knjižni zaznamek"
2871
2872 msgid "Set bookmark"
2873 msgstr "Postavi knjižni zaznamek"
2874
2875 msgid "[Bookmark reached]"
2876 msgstr "[Prišli smo do knjižnega zaznamka]"
2877
2878 #, python-format
2879 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
2880 msgstr "Neveljavni argumenti pri \"include\": \"%s\"!"
2881
2882 #, python-format
2883 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
2884 msgstr "Ni takih označb \"%s\"!"
2885
2886 msgid "No orphaned pages in this wiki."
2887 msgstr "V tem vikuju ni nepovezanih strani (sirot)."
2888 2995
2889 msgid "From" 2996 msgid "From"
2890 msgstr "Od" 2997 msgstr "Od"
2891 2998
2892 msgid "To" 2999 msgid "To"
2903 msgstr "sporočilo ni bilo odposlano" 3010 msgstr "sporočilo ni bilo odposlano"
2904 3011
2905 msgid "Mail sent OK" 3012 msgid "Mail sent OK"
2906 msgstr "uspešno odposlano" 3013 msgstr "uspešno odposlano"
2907 3014
2908 msgid "[all]" 3015 #, python-format
2909 msgstr "[vse]" 3016 msgid ""
2910 3017 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
2911 msgid "[not empty]" 3018 msgstr ""
2912 msgstr "[ni prazno]" 3019 "Žal strani ni mogoče shraniti, ker vsebina \"%(content)s\" ni dovoljena v "
2913 3020 "tem vikiju."
2914 msgid "[empty]" 3021
2915 msgstr "[prazno]" 3022 msgid "anonymous"
2916 3023 msgstr ""
2917 msgid "filter"
2918 msgstr "filter"
2919
2920 #, python-format
2921 msgid "Unknown action %(action_name)s."
2922 msgstr "Neznana akcija %(action_name)s."
2923
2924 #, python-format
2925 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
2926 msgstr "Akcije %(action_name)s nad to stranjo vam ni dovoljeno izvesti!"
2927
2928 msgid "Login and try again."
2929 msgstr "Prijavite se in poskusite ponovno."
2930
2931 msgid "FrontPage"
2932 msgstr "PrvaStran"
2933
2934 msgid "RecentChanges"
2935 msgstr "ZadnjeSpremembe"
2936
2937 msgid "TitleIndex"
2938 msgstr "KazaloNaslovov"
2939
2940 msgid "WordIndex"
2941 msgstr "KazaloBesed"
2942
2943 msgid "FindPage"
2944 msgstr "PoiščiStran"
2945
2946 msgid "SiteNavigation"
2947 msgstr "Navigacija"
2948
2949 msgid "HelpContents"
2950 msgstr "PomočPriVsebini"
2951
2952 msgid "HelpOnFormatting"
2953 msgstr "PomočPriOblikovanju"
2954
2955 msgid "WikiLicense"
2956 msgstr "VikiLicenca"
2957
2958 msgid "MissingPage"
2959 msgstr "ManjkajočeStrani"
2960
2961 msgid "MissingHomePage"
2962 msgstr "ManjkajočeOsebneStrani"
2963
2964 msgid "Mon"
2965 msgstr "pon"
2966
2967 msgid "Tue"
2968 msgstr "tor"
2969
2970 msgid "Wed"
2971 msgstr "sre"
2972
2973 msgid "Thu"
2974 msgstr "čet"
2975
2976 msgid "Fri"
2977 msgstr "pet"
2978
2979 msgid "Sat"
2980 msgstr "sob"
2981
2982 msgid "Sun"
2983 msgstr "ned"
2984
2985 msgid "AttachFile"
2986 msgstr "PripniDatoteko"
2987
2988 msgid "DeletePage"
2989 msgstr "BrišiStran"
2990
2991 msgid "LikePages"
2992 msgstr "PodobneStrani"
2993
2994 msgid "LocalSiteMap"
2995 msgstr "StrukturaPredstavitve"
2996
2997 msgid "RenamePage"
2998 msgstr "PreimenujStran"
2999
3000 msgid "SpellCheck"
3001 msgstr "PreveriČrkovanje"
3002
3003 msgid "Discussion"
3004 msgstr "Diskusija"
3005
3006 #, python-format
3007 msgid "Inlined image: %(url)s"
3008 msgstr "Vsebovana slika: %(url)s"
3009
3010 #, python-format
3011 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
3012 msgstr "Ustvari novo risbo \"%(filename)s (odpre novo okno)\""
3013
3014 #, python-format
3015 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
3016 msgstr "Spremeni risbo %(filename)s (odpre novo okno)"
3017
3018 #, python-format
3019 msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
3020 msgstr "Risba s povezavo: %(filename)s"
3021
3022 msgid "Toggle line numbers"
3023 msgstr "Vklopi/izklopi številke vrstic"