comparison MoinMoin/i18n/lv.MoinMoin.po @ 5344:f1bdc5673b33

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Fri, 04 Dec 2009 16:52:18 +0100
parents e630e9d340d1
children 4d75ed4fd08d 9228b7312259
comparison
equal deleted inserted replaced
5339:ac4d5b11edd2 5344:f1bdc5673b33
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.7\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.7\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2009-04-26 21:29+0200\n" 16 "POT-Creation-Date: 2009-12-03 14:49+0100\n"
17 "PO-Revision-Date: 2008-05-10 22:31+0200\n" 17 "PO-Revision-Date: 2008-05-10 22:31+0200\n"
18 "Last-Translator: Radomirs Cirskis <nad2000 AT AT AT AT gmail SPAM NO NO DOT " 18 "Last-Translator: Radomirs Cirskis <nad2000 AT AT AT AT gmail SPAM NO NO DOT "
19 "NO SPAM com>\n" 19 "NO SPAM com>\n"
20 "Language-Team: Latvian <nad2000 AT AT AT AT gmail SPAM NO NO DOT NO SPAM " 20 "Language-Team: Latvian <nad2000 AT AT AT AT gmail SPAM NO NO DOT NO SPAM "
21 "com>\n" 21 "com>\n"
25 "X-Language: Latviešu\n" 25 "X-Language: Latviešu\n"
26 "X-Language-in-English: Latvian\n" 26 "X-Language-in-English: Latvian\n"
27 "X-HasWikiMarkup: True\n" 27 "X-HasWikiMarkup: True\n"
28 "X-Direction: ltr\n" 28 "X-Direction: ltr\n"
29 29
30 msgid "The wiki is currently not reachable." 30 #, python-format
31 msgstr "Pašlaik viki nav sasniedzams" 31 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
32 32 msgstr "Sainim nepieciešama jaunāka MoinMoin versija (vismaz %s)."
33 msgid "Invalid username or password." 33
34 msgstr "Nepareizs lietotāja vārds vai vai parole" 34 msgid "The theme name is not set."
35 35 msgstr "Tēmas nosaukums nav uzstādīts."
36 #, python-format 36
37 msgid "" 37 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
38 "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally " 38 msgstr ""
39 "than you specified (%(localname)s)." 39 "Tēmu failu instalēšana ir atbalstīta tikai savrupiem (\"standalone\") "
40 msgstr "" 40 "serveriem."
41 "Attālais viki izmanot atšķirīgu InterViki vārdus (%(remotename)s), kuru Jūs " 41
42 "specificējā (%(localname)s)." 42 #, python-format
43 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
44 msgstr "Nesekmīga faila '%(filename)s' instalēšana."
45
46 #, python-format
47 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
48 msgstr "Datne %s nav MoinMoin saiņa datne."
49
50 #, python-format
51 msgid "The page %s does not exist."
52 msgstr "Lapa %s neeksistē!"
53
54 msgid "Invalid package file header."
55 msgstr "Nekorekta saiņa datnes galvene."
56
57 msgid "Package file format unsupported."
58 msgstr "Neatbalstīts saiņa datnes formāts."
59
60 #, python-format
61 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
62 msgstr "Rindā %(lineno)i nedefinēta funkcija %(func)s."
63
64 #, python-format
65 msgid "The file %s was not found in the package."
66 msgstr "Datne %s sainī nav atrasta."
67
68 msgid "<unknown>"
69 msgstr "<nezināms>"
70
71 #, python-format
72 msgid ""
73 "Login Name: %s\n"
74 "\n"
75 "Password recovery token: %s\n"
76 "\n"
77 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
78 msgstr ""
79 "Lietotāja vārds: %s\n"
80 "\n"
81 "Parole atjaunošanas marķieris: %s\n"
82 "\n"
83 "Paroles atstatīšanas URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
84
85 msgid ""
86 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
87 "\n"
88 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
89 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
90 "recovery token.\n"
91 msgstr ""
92 "Kāds ir pieprasījis nosūtīt jums paroles atjaunošanas \"marķieri\".\n"
93 "\n"
94 "Ja jūs aizmīrsāt savu paroli, lūdzu atveriet paroles atjaunošanas URL zemāk "
95 "vai\n"
96 "dodieties uz paroles atjaunošanas lapu atkal un ievadiet savu lietotāja "
97 "vārdu un\n"
98 "atjaunošanas \"marķieri\".\n"
99
100 #, python-format
101 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
102 msgstr "[%(sitename)s] Jūsu viki konta dati"
103
104 #, python-format
105 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
106 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt loģiskā vērtība, nevis \"%s\""
107
108 #, python-format
109 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
110 msgstr "Argumentam jābūt loģiskā vērtība, nevis \"%s\""
111
112 #, python-format
113 msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
114 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt veselam skaitlim, nevis \"%s\""
115
116 #, python-format
117 msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
118 msgstr "Argumentam jābūt veselam skaitlim, nevis \"%s\""
119
120 #, python-format
121 msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
122 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt skaitlim ar peldošu punktu, nevis \"%s\""
123
124 #, python-format
125 msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
126 msgstr "Argumentam jābūt skaitlim ar peldošu punktu, nevis \"%s\""
127
128 #, python-format
129 msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
130 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt kompleksam skaitlim, nevis \"%s\""
131
132 #, python-format
133 msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
134 msgstr "Argumentam jābūt kompleksam skaitlim, nevis \"%s\""
135
136 #, python-format
137 msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
138 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt vienam no \"%s\", nevis \"%s\""
139
140 #, python-format
141 msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
142 msgstr "Argumentam jābūt vienam no \"%s\", nevis \"%s\""
143
144 msgid "Too many arguments"
145 msgstr "Parāk daudz argumentu"
146
147 msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
148 msgstr "Argumenti bez nosaukumiem nedrīkst sekot argumentiem ar nosaukumiem"
149
150 #, python-format
151 msgid "Argument \"%s\" is required"
152 msgstr "Nepieciešams arguments \"%s\""
153
154 #, python-format
155 msgid "No argument named \"%s\""
156 msgstr "Nav tāda argumenta: \"%s\""
157
158 #, python-format
159 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
160 msgstr "Nepieciešama vienādības zīme \"=\" pēc \"%(token)s\""
161
162 #, python-format
163 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
164 msgstr "Nepieciešama vērtība atslēgai \"%(token)s\""
43 165
44 msgid "Your changes are not saved!" 166 msgid "Your changes are not saved!"
45 msgstr "Jūs izmaiņas nav saglabātas!" 167 msgstr "Jūs izmaiņas nav saglabātas!"
46 168
47 msgid "You are not allowed to edit this page." 169 msgid "You are not allowed to edit this page."
315 "Lai neveidotos konflikts, '''Jums nevajadzētu'' labot'' šo lapu vēl vismaz %" 437 "Lai neveidotos konflikts, '''Jums nevajadzētu'' labot'' šo lapu vēl vismaz %"
316 "(mins_valid)d minūtes.'''<<BR>>\n" 438 "(mins_valid)d minūtes.'''<<BR>>\n"
317 "\n" 439 "\n"
318 "Lai izietu no labošanas, nospiediet pogu Atcelt." 440 "Lai izietu no labošanas, nospiediet pogu Atcelt."
319 441
320 msgid "<unknown>" 442 #, python-format
321 msgstr "<nezināms>" 443 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
322 444 msgstr "Nepareiza izcelšanas regulārā izteiksme \"%(regex)s\": %(error)s"
323 #, python-format 445
324 msgid "" 446 msgid ""
325 "Login Name: %s\n" 447 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
326 "\n" 448 "search results!"
327 "Password recovery token: %s\n" 449 msgstr ""
328 "\n" 450 "Saglabātais lapas saturs ir novecojis un netiks iekļauts meklēšanas "
329 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n" 451 "rezultātā!"
330 msgstr "" 452
331 "Lietotāja vārds: %s\n" 453 #, python-format
332 "\n" 454 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
333 "Parole atjaunošanas marķieris: %s\n" 455 msgstr "%(rev)d.versija %(date)s datumā"
334 "\n" 456
335 "Paroles atstatīšanas URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n" 457 #, python-format
336 458 msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
337 msgid "" 459 msgstr "Pāradresēts no lapas \"%(page)s\""
338 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n" 460
339 "\n" 461 #, python-format
340 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n" 462 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
341 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n" 463 msgstr "Šī lapa pāradresē uz lapu \"%(page)s\""
342 "recovery token.\n" 464
343 msgstr "" 465 msgid "Create New Page"
344 "Kāds ir pieprasījis nosūtīt jums paroles atjaunošanas \"marķieri\".\n" 466 msgstr "Izveidot jaunu lapu"
345 "\n" 467
346 "Ja jūs aizmīrsāt savu paroli, lūdzu atveriet paroles atjaunošanas URL zemāk " 468 msgid "You are not allowed to view this page."
347 "vai\n" 469 msgstr "Jums nav tiesību aplūkot šo lapu."
348 "dodieties uz paroles atjaunošanas lapu atkal un ievadiet savu lietotāja "
349 "vārdu un\n"
350 "atjaunošanas \"marķieri\".\n"
351
352 #, python-format
353 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
354 msgstr "[%(sitename)s] Jūsu viki konta dati"
355
356 #, python-format
357 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
358 msgstr "Sainim nepieciešama jaunāka MoinMoin versija (vismaz %s)."
359
360 msgid "The theme name is not set."
361 msgstr "Tēmas nosaukums nav uzstādīts."
362
363 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
364 msgstr ""
365 "Tēmu failu instalēšana ir atbalstīta tikai savrupiem (\"standalone\") "
366 "serveriem."
367
368 #, python-format
369 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
370 msgstr "Nesekmīga faila '%(filename)s' instalēšana."
371
372 #, python-format
373 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
374 msgstr "Datne %s nav MoinMoin saiņa datne."
375
376 #, python-format
377 msgid "The page %s does not exist."
378 msgstr "Lapa %s neeksistē!"
379
380 msgid "Invalid package file header."
381 msgstr "Nekorekta saiņa datnes galvene."
382
383 msgid "Package file format unsupported."
384 msgstr "Neatbalstīts saiņa datnes formāts."
385
386 #, python-format
387 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
388 msgstr "Rindā %(lineno)i nedefinēta funkcija %(func)s."
389
390 #, python-format
391 msgid "The file %s was not found in the package."
392 msgstr "Datne %s sainī nav atrasta."
393 470
394 msgid "Text mode" 471 msgid "Text mode"
395 msgstr "Teksta režīms" 472 msgstr "Teksta režīms"
396 473
397 #, python-format 474 msgid "The wiki is currently not reachable."
398 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\"" 475 msgstr "Pašlaik viki nav sasniedzams"
399 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt loģiskā vērtība, nevis \"%s\"" 476
400 477 msgid "Invalid username or password."
401 #, python-format 478 msgstr "Nepareizs lietotāja vārds vai vai parole"
402 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\"" 479
403 msgstr "Argumentam jābūt loģiskā vērtība, nevis \"%s\"" 480 #, python-format
404 481 msgid ""
405 #, python-format 482 "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
406 msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\"" 483 "than you specified (%(localname)s)."
407 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt veselam skaitlim, nevis \"%s\"" 484 msgstr ""
408 485 "Attālais viki izmanot atšķirīgu InterViki vārdus (%(remotename)s), kuru Jūs "
409 #, python-format 486 "specificējā (%(localname)s)."
410 msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\"" 487
411 msgstr "Argumentam jābūt veselam skaitlim, nevis \"%s\"" 488 msgid "FrontPage"
412 489 msgstr "SākumLapa"
413 #, python-format 490
414 msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\"" 491 msgid "RecentChanges"
415 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt skaitlim ar peldošu punktu, nevis \"%s\"" 492 msgstr "PēdējāsIzmaiņas"
416 493
417 #, python-format 494 msgid "TitleIndex"
418 msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\"" 495 msgstr "VirsrakstuRādītājs"
419 msgstr "Argumentam jābūt skaitlim ar peldošu punktu, nevis \"%s\"" 496
420 497 msgid "WordIndex"
421 #, python-format 498 msgstr "PriekšmetuRādītājs"
422 msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\"" 499
423 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt kompleksam skaitlim, nevis \"%s\"" 500 msgid "FindPage"
424 501 msgstr "MeklētLapu"
425 #, python-format 502
426 msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\"" 503 msgid "SiteNavigation"
427 msgstr "Argumentam jābūt kompleksam skaitlim, nevis \"%s\"" 504 msgstr "VietnesNavigācija"
428 505
429 #, python-format 506 msgid "HelpContents"
430 msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\"" 507 msgstr "PalīdzībasSaturaRādītājs"
431 msgstr "Argumentam \"%s\" jābūt vienam no \"%s\", nevis \"%s\"" 508
432 509 msgid "HelpOnFormatting"
433 #, python-format 510 msgstr "FormatēšanasPalīdzība"
434 msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\"" 511
435 msgstr "Argumentam jābūt vienam no \"%s\", nevis \"%s\"" 512 msgid "WikiLicense"
436 513 msgstr "VikiLicence"
437 msgid "Too many arguments" 514
438 msgstr "Parāk daudz argumentu" 515 msgid "MissingPage"
439 516 msgstr "IztrūkstošaLapa"
440 msgid "Cannot have arguments without name following named arguments" 517
441 msgstr "Argumenti bez nosaukumiem nedrīkst sekot argumentiem ar nosaukumiem" 518 msgid "MissingHomePage"
442 519 msgstr "IztrūkstošaMājasLapa"
443 #, python-format 520
444 msgid "Argument \"%s\" is required" 521 # Pirmdiena
445 msgstr "Nepieciešams arguments \"%s\"" 522 msgid "Mon"
446 523 msgstr "Pr"
447 #, python-format 524
448 msgid "No argument named \"%s\"" 525 # Otrdiena
449 msgstr "Nav tāda argumenta: \"%s\"" 526 msgid "Tue"
450 527 msgstr "Ot"
451 #, python-format 528
452 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\"" 529 # Trešdiena
453 msgstr "Nepieciešama vienādības zīme \"=\" pēc \"%(token)s\"" 530 msgid "Wed"
454 531 msgstr "Tr"
455 #, python-format 532
456 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\"" 533 # Ceturtdiena
457 msgstr "Nepieciešama vērtība atslēgai \"%(token)s\"" 534 msgid "Thu"
458 535 msgstr "Ce"
459 #, python-format 536
460 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s" 537 # Piektdiena
461 msgstr "Nepareiza izcelšanas regulārā izteiksme \"%(regex)s\": %(error)s" 538 msgid "Fri"
462 539 msgstr "Pk"
463 msgid "" 540
464 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in " 541 # Sestdiena
465 "search results!" 542 msgid "Sat"
466 msgstr "" 543 msgstr "Se"
467 "Saglabātais lapas saturs ir novecojis un netiks iekļauts meklēšanas " 544
468 "rezultātā!" 545 # Svētdiena
469 546 msgid "Sun"
470 #, python-format 547 msgstr "Sv"
471 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s" 548
472 msgstr "%(rev)d.versija %(date)s datumā" 549 msgid "AttachFile"
473 550 msgstr "PievienotFailu"
474 #, python-format 551
475 msgid "Redirected from page \"%(page)s\"" 552 msgid "DeletePage"
476 msgstr "Pāradresēts no lapas \"%(page)s\"" 553 msgstr "DzēstLapu"
477 554
478 #, python-format 555 msgid "LikePages"
479 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\"" 556 msgstr "LīdzīgasLapas"
480 msgstr "Šī lapa pāradresē uz lapu \"%(page)s\"" 557
481 558 msgid "LocalSiteMap"
482 msgid "Create New Page" 559 msgstr "LokālāVietnesKarte"
483 msgstr "Izveidot jaunu lapu" 560
484 561 msgid "RenamePage"
485 msgid "You are not allowed to view this page." 562 msgstr "PārdēvētLapu"
486 msgstr "Jums nav tiesību aplūkot šo lapu." 563
564 msgid "SpellCheck"
565 msgstr "Pareizrakstība"
566
567 msgid "Discussion"
568 msgstr "Diskusija"
569
570 msgid "Password is too short."
571 msgstr "Parole ir pārāk īsa."
572
573 msgid "Password has not enough different characters."
574 msgstr "Parolē ir parmaz atšķirīgu zīmju."
575
576 msgid ""
577 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
578 msgstr "Parole ir pārak vienkārša (parole satur vārdu vai vārds satur paroli)."
579
580 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
581 msgstr "Parole ir pārāk vienkārša (secīgi spiesti taustiņi)."
582
583 msgid "Diffs"
584 msgstr "Atšķirības"
585
586 msgid "Info"
587 msgstr "Informācija"
588
589 msgid "Edit"
590 msgstr "Labot"
591
592 msgid "UnSubscribe"
593 msgstr "Atrakstīties"
594
595 msgid "Subscribe"
596 msgstr "Parakstīties"
597
598 msgid "Raw"
599 msgstr "Nepārstrādāts"
600
601 msgid "XML"
602 msgstr "XML"
603
604 msgid "Print"
605 msgstr "Drukāt"
606
607 msgid "View"
608 msgstr "Skats"
609
610 msgid "Up"
611 msgstr "Augšup"
612
613 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
614 msgstr ""
615 "Publiskot manu e-pasta adresi (bez manas viki mājas lapas) autora informācijā"
616
617 msgid "Open editor on double click"
618 msgstr "Labot ar dubultklikšķi"
619
620 msgid "After login, jump to last visited page"
621 msgstr "Pēc pieslēgšanās pāriet uz pēdējo apmeklēto lapu"
622
623 msgid "Show comment sections"
624 msgstr "Parādīt komentāru sadaļas"
625
626 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
627 msgstr "Rādīt jautājuma zīmi neeksistējošu lapu saitēm"
628
629 msgid "Show page trail"
630 msgstr "Rādīt caurskatīto lapu sarakstu"
631
632 msgid "Show icon toolbar"
633 msgstr "Rādīt ikonu rindu"
634
635 msgid "Show top/bottom links in headings"
636 msgstr "Rādīt augšā/lejā saites virsrakstos"
637
638 msgid "Show fancy diffs"
639 msgstr "Rādīt stilizētas atšķirības"
640
641 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
642 msgstr "Atdalīt viki vārdus ar atstarpēm"
643
644 msgid "Remember login information"
645 msgstr "Atcerēties ieejas informāciju"
646
647 msgid "Disable this account forever"
648 msgstr "Aizmirst par mani uz visiem laikiem"
649
650 msgid "Name"
651 msgstr "Vārds"
652
653 msgid "(Use FirstnameLastname)"
654 msgstr "(Izmantojiet VārduUzvārdu)"
655
656 msgid "Alias-Name"
657 msgstr "Aliass-Vārds"
658
659 msgid "Email"
660 msgstr "E-pasts"
661
662 msgid "Jabber ID"
663 msgstr ""
664
665 msgid "User CSS URL"
666 msgstr "Lietotāja CSS URL"
667
668 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
669 msgstr "(Atstāt tukšu, lai varētu lietot CSS)"
670
671 msgid "Editor size"
672 msgstr "Labošanas loga izmērs"
673
674 msgid "Username"
675 msgstr "Lietotājvārds"
676
677 msgid "Member of Groups"
678 msgstr "Grupas dalībnieks"
679
680 msgid "Jabber"
681 msgstr "Jabber"
682
683 msgid "Action"
684 msgstr "Darbība"
685
686 msgid "Disable user"
687 msgstr "Atslēgt lietotāju"
688
689 msgid "Enable user"
690 msgstr "Aktivizēt lietotāju"
691
692 msgid "disabled"
693 msgstr "atslēgts"
694
695 msgid "Mail account data"
696 msgstr "Sūtīt konta datus"
697
698 msgid "Password"
699 msgstr "Parole"
700
701 msgid "OpenID"
702 msgstr ""
703
704 msgid "Login"
705 msgstr "Ieiet"
706
707 msgid "Failed to connect to database."
708 msgstr ""
709
710 msgid "Could not contact botbouncer.com."
711 msgstr ""
712
713 msgid "You need to log in."
714 msgstr "Nepieciešams pieslēgties."
715
716 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
717 msgstr "Trūkst paroles. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli."
718
719 #, python-format
720 msgid "LDAP server %(server)s failed."
721 msgstr ""
722
723 #, python-format
724 msgid ""
725 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
726 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
727 msgstr ""
728
729 msgid ""
730 "Please choose an account name now.\n"
731 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
732 "password and be able to associate the account with your OpenID."
733 msgstr ""
734
735 msgid "Choose this name"
736 msgstr ""
737
738 msgid "This is not a valid username, choose a different one."
739 msgstr ""
740
741 msgid ""
742 "The username you have chosen is already\n"
743 "taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
744 "the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
745 "username and leave the password field blank."
746 msgstr ""
747
748 msgid "Associate this name"
749 msgstr ""
750
751 #, python-format
752 msgid "OpenID error: %s."
753 msgstr ""
754
755 msgid "Verification canceled."
756 msgstr "Verificēšanās tika atsaukta."
757
758 msgid "OpenID failure."
759 msgstr "OpenID kļūda."
760
761 msgid "Your account is now associated to your OpenID."
762 msgstr "Jūsu konts ir asociēts ar Jūsu OpenID."
763
764 msgid "The password you entered is not valid."
765 msgstr "Parole, kuru Jus ievadījāt, nav derīga."
766
767 msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
768 msgstr "OpenID verificēšanai nepieciešams, lai Jūs nospiestu šo spiedpogu:"
769
770 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
771 msgstr "OpenID autentificēšanai jābūt iespējotām anonīmām sesijām."
772
773 msgid "Failed to resolve OpenID."
774 msgstr "Neveiksmīga OpenID noteikšana."
775
776 msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
777 msgstr "Neveiksmīga OpenID noteikšana, nederīgs OpenID identifikators."
778
779 msgid "No OpenID."
780 msgstr "Nav OpenID."
781
782 msgid ""
783 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
784 "create one during login."
785 msgstr ""
786
787 msgid "Change password"
788 msgstr "Nomainīt paroli"
789
790 msgid "Passwords don't match!"
791 msgstr "Paroles nesakrīt!"
792
793 msgid "Please specify a password!"
794 msgstr "Lūdzu, norādiet paroli!"
795
796 #, python-format
797 msgid "Password not acceptable: %s"
798 msgstr "Parole nav akceptējama: %s"
799
800 msgid "Your password has been changed."
801 msgstr "Jūsu parole ir nomainīta."
802
803 msgid "To change your password, enter a new password twice."
804 msgstr "Lai nomainītu paroli, veco paroli ievadiet divas reizes."
805
806 msgid "Password repeat"
807 msgstr "Atkārtot paroli"
487 808
488 msgid "Switch user" 809 msgid "Switch user"
489 msgstr "Nomainīt lietotāju" 810 msgstr "Nomainīt lietotāju"
490 811
491 msgid "No user selected" 812 msgid "No user selected"
504 msgstr "" 825 msgstr ""
505 826
506 msgid "Select User" 827 msgid "Select User"
507 msgstr "Izvēlēties lietotāju" 828 msgstr "Izvēlēties lietotāju"
508 829
509 msgid "Change password"
510 msgstr "Nomainīt paroli"
511
512 msgid "Passwords don't match!"
513 msgstr "Paroles nesakrīt!"
514
515 msgid "Please specify a password!"
516 msgstr "Lūdzu, norādiet paroli!"
517
518 #, python-format
519 msgid "Password not acceptable: %s"
520 msgstr "Parole nav akceptējama: %s"
521
522 msgid "Your password has been changed."
523 msgstr "Jūsu parole ir nomainīta."
524
525 msgid "To change your password, enter a new password twice."
526 msgstr "Lai nomainītu paroli, veco paroli ievadiet divas reizes."
527
528 msgid "Password"
529 msgstr "Parole"
530
531 msgid "Password repeat"
532 msgstr "Atkārtot paroli"
533
534 msgid "OpenID settings" 830 msgid "OpenID settings"
535 msgstr "OpenID iestatījumi" 831 msgstr "OpenID iestatījumi"
536 832
537 msgid "Cannot remove all OpenIDs." 833 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
538 msgstr "Nevar izdzēst visus OpenID identifikatorus." 834 msgstr "Nevar izdzēst visus OpenID identifikatorus."
544 msgstr "OpenID identifikators nav norādīts." 840 msgstr "OpenID identifikators nav norādīts."
545 841
546 msgid "OpenID is already present." 842 msgid "OpenID is already present."
547 msgstr "Šāds OpenID identifikators jau ir norādīts." 843 msgstr "Šāds OpenID identifikators jau ir norādīts."
548 844
549 msgid "Failed to resolve OpenID."
550 msgstr "Neveiksmīga OpenID noteikšana."
551
552 msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
553 msgstr "Neveiksmīga OpenID noteikšana, nederīgs OpenID identifikators."
554
555 #, python-format
556 msgid "OpenID error: %s."
557 msgstr ""
558
559 msgid "Verification canceled."
560 msgstr "Verificēšanās tika atsaukta."
561
562 msgid "This OpenID is already used for another account." 845 msgid "This OpenID is already used for another account."
563 msgstr "Šāds OpenID identifikators jau tiek lietots ar citu kontu." 846 msgstr "Šāds OpenID identifikators jau tiek lietots ar citu kontu."
564 847
565 msgid "OpenID added successfully." 848 msgid "OpenID added successfully."
566 msgstr "OpenID identifikators pievienots veiksmīgi." 849 msgstr "OpenID identifikators pievienots veiksmīgi."
567 850
568 msgid "OpenID failure."
569 msgstr "OpenID kļūda."
570
571 msgid "Current OpenIDs" 851 msgid "Current OpenIDs"
572 msgstr "Pašreizējais OpenID identifikators." 852 msgstr "Pašreizējais OpenID identifikators."
573 853
574 msgid "Remove selected" 854 msgid "Remove selected"
575 msgstr "Dzēst atzīmēto" 855 msgstr "Dzēst atzīmēto"
576 856
577 msgid "Add OpenID" 857 msgid "Add OpenID"
578 msgstr "Pievienot OpenID identifikatoru" 858 msgstr "Pievienot OpenID identifikatoru"
579 859
580 msgid "OpenID verification requires that you click this button:" 860 msgid "OpenID server"
581 msgstr "OpenID verificēšanai nepieciešams, lai Jūs nospiestu šo spiedpogu:" 861 msgstr "OpenID serveris"
582 862
583 msgid "Notification" 863 msgid "The selected websites have been removed."
584 msgstr "Notifikācija" 864 msgstr "Norādītā vietne ir dzēsta."
585 865
586 msgid "Notification settings saved!" 866 msgid "Trusted websites"
587 msgstr "Notifikāciju iestatījumi saglabāti!" 867 msgstr "Uzticamas vietnes"
588
589 msgid "'''Email'''"
590 msgstr "'''E-pasts'''"
591
592 msgid "'''Jabber'''"
593 msgstr "'''Jabber'''"
594
595 msgid "'''Event type'''"
596 msgstr "'''Notikuma veids'''"
597
598 msgid "Select the events you want to be notified about."
599 msgstr "Atzīmējiet notikumus, par kuriem vēlaties saņemt notifikācijas."
600
601 msgid ""
602 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
603 "general preferences."
604 msgstr ""
605 "Pirms notifikāciju saņemšanas Jums vispārējos iestatījumos jānorāda veidu, "
606 "kā Jūs sava kontakt informācija"
607
608 msgid "Subscribed events"
609 msgstr "Parakstītie notikumi"
610
611 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
612 msgstr "Parakstītās Viki lapas<<BR>>(pa vienai regulārai izteiksmei rindā)"
613
614 msgid "Save"
615 msgstr "Saglabāt"
616 868
617 msgid "Preferences" 869 msgid "Preferences"
618 msgstr "Iestatījumi" 870 msgstr "Iestatījumi"
619 871
620 #, python-format 872 #, python-format
664 msgstr "viens vēlamais" 916 msgstr "viens vēlamais"
665 917
666 msgid "free choice" 918 msgid "free choice"
667 msgstr "brīva izvēle" 919 msgstr "brīva izvēle"
668 920
921 msgid "Save"
922 msgstr "Saglabāt"
923
669 msgid "Preferred theme" 924 msgid "Preferred theme"
670 msgstr "Vēlamā tēma" 925 msgstr "Vēlamā tēma"
671 926
672 msgid "Editor Preference" 927 msgid "Editor Preference"
673 msgstr "Redaktora iestatījumi" 928 msgstr "Redaktora iestatījumi"
694 msgstr "Vispārējas opcijas" 949 msgstr "Vispārējas opcijas"
695 950
696 msgid "Quick links" 951 msgid "Quick links"
697 msgstr "Ātrsaites" 952 msgstr "Ātrsaites"
698 953
699 msgid "OpenID server" 954 msgid "Notification"
700 msgstr "OpenID serveris" 955 msgstr "Notifikācija"
701 956
702 msgid "The selected websites have been removed." 957 msgid "Notification settings saved!"
703 msgstr "Norādītā vietne ir dzēsta." 958 msgstr "Notifikāciju iestatījumi saglabāti!"
704 959
705 msgid "Trusted websites" 960 msgid "'''Email'''"
706 msgstr "Uzticamas vietnes" 961 msgstr "'''E-pasts'''"
962
963 msgid "'''Jabber'''"
964 msgstr "'''Jabber'''"
965
966 msgid "'''Event type'''"
967 msgstr "'''Notikuma veids'''"
968
969 msgid "Select the events you want to be notified about."
970 msgstr "Atzīmējiet notikumus, par kuriem vēlaties saņemt notifikācijas."
971
972 msgid ""
973 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
974 "general preferences."
975 msgstr ""
976 "Pirms notifikāciju saņemšanas Jums vispārējos iestatījumos jānorāda veidu, "
977 "kā Jūs sava kontakt informācija"
978
979 msgid "Subscribed events"
980 msgstr "Parakstītie notikumi"
981
982 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
983 msgstr "Parakstītās Viki lapas<<BR>>(pa vienai regulārai izteiksmei rindā)"
984
985 msgid "[all]"
986 msgstr "[visi]"
987
988 msgid "[not empty]"
989 msgstr "[netukši]"
990
991 msgid "[empty]"
992 msgstr "[tukši]"
993
994 msgid "filter"
995 msgstr "fitrēt"
996
997 msgid "anonymous"
998 msgstr ""
999
1000 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
1001 msgstr "Opcijas ''--pages'' an ''--search'' ir savstarpēji izslēdzošas!"
1002
1003 msgid "You must specify an output file!"
1004 msgstr "Jums jānorāda izvaddatne!"
1005
1006 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
1007 msgstr ""
1008 "Nav norādītas lapas ar ''--pages'' vai ''--search''. Izvēlēts pilns sainis."
1009
1010 msgid "All attachments included into the package."
1011 msgstr "Visas piesaistes iekļautas sainī."
1012
1013 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
1014 msgstr "Izvaddatne jau eksistē!"
1015
1016 #, python-format
1017 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
1018 msgstr "Nepieciešams \"%(wanted)s\" pēc \"%(key)s\", nevis \"%(token)s\""
1019
1020 #, python-format
1021 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
1022 msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(key)s\" pirms \"%(token)s\""
1023
1024 #, python-format
1025 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
1026 msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""
1027
1028 #, python-format
1029 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
1030 msgstr "Nepieciešams krāsas kods \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""
1031
1032 #, python-format
1033 msgid ""
1034 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
1035 "%(be)s results out of about %(pages)d pages."
1036 msgstr ""
1037 "Rezultāti %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s no %(aboutHits)s %(bs)s%"
1038 "(hits)d%(be)s rezultātiem no apmēram %(pages)d lapām."
1039
1040 msgid "seconds"
1041 msgstr "sekundes"
1042
1043 msgid "Previous"
1044 msgstr "iepriekšējā"
1045
1046 msgid "Next"
1047 msgstr "nākamā"
1048
1049 msgid "rev"
1050 msgstr "rev."
1051
1052 msgid "current"
1053 msgstr "pašreizējā"
1054
1055 #, python-format
1056 msgid "last modified: %s"
1057 msgstr "pēdējā modifikācija: %s"
1058
1059 msgid "match"
1060 msgstr "saskaņa"
1061
1062 msgid "matches"
1063 msgstr "saskaņas"
1064
1065 msgid "about"
1066 msgstr ""
1067
1068 msgid "If this account exists an email was sent."
1069 msgstr "Ja šāds konts pastāv, e-pasta ziņojumums ir nosūtīts."
1070
1071 msgid ""
1072 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
1073 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
1074 msgstr ""
1075 "Šajā viki pasta sūtīšana ir aizliegta.\n"
1076 "Sazinieties ar viki īpašnieku, lai viņš piešķir jums tiesības lietot e-pastu."
1077
1078 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
1079 msgstr "Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi vai lietotāja vārdu!"
1080
1081 msgid "Mail me my account data"
1082 msgstr "Atsūtīt mana sistēmas konta datus"
1083
1084 msgid "Recovery token"
1085 msgstr "Atjaunošanas \"marķieris\""
1086
1087 msgid "New password"
1088 msgstr "Jaunā parole"
1089
1090 msgid "New password (repeat)"
1091 msgstr "Jaunā parole (atkārtoti)"
1092
1093 msgid "Reset my password"
1094 msgstr "Atstatīt paroli"
1095
1096 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
1097 msgstr "Jūsu parole ir nomainīta. Mēģiniet pieslēgties."
1098
1099 msgid "Your token is invalid!"
1100 msgstr "Jūsu \"marķieris\" ir nederīgs!"
1101
1102 msgid "Password reset"
1103 msgstr "Paroles atstatījums"
1104
1105 msgid ""
1106 "\n"
1107 "== Password reset ==\n"
1108 "Enter a new password below."
1109 msgstr ""
1110 "\n"
1111 "== Paroles atstatīšana ==\n"
1112 "Zemāk ievadiet jauno paroli."
1113
1114 msgid "Lost password"
1115 msgstr "Nozaudētā parole"
1116
1117 msgid ""
1118 "\n"
1119 "== Recovering a lost password ==\n"
1120 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
1121 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
1122 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
1123 "used to change your password. The email will also contain further\n"
1124 "instructions."
1125 msgstr ""
1126
1127 msgid ""
1128 "\n"
1129 "=== Password reset ===\n"
1130 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
1131 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
1132 msgstr ""
1133
1134 #, python-format
1135 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
1136 msgstr "Lai izmanototu darbību \"%(action)s.\", Jums jāpieslēdzas."
1137
1138 msgid "Your subscription to this page has been removed."
1139 msgstr "Jūs vairs neesat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
1140
1141 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
1142 msgstr "Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!"
1143
1144 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
1145 msgstr "Labojiet parasktīšanās regulāras izteiksmes savos iestatījumos."
1146
1147 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
1148 msgstr "Lai atrakstītos, jums nepieciešams būt parakstījušam(-šai) uz šo lapu."
1149
1150 msgid "Please choose:"
1151 msgstr "Lūdzu izvēlieties:"
1152
1153 msgid "Settings"
1154 msgstr "Iestatījumi"
1155
1156 msgid "Editor"
1157 msgstr "Redaktors"
1158
1159 msgid "Pages"
1160 msgstr "Lapas"
1161
1162 msgid "Select Author"
1163 msgstr "Izvēlēties Autoru"
1164
1165 msgid "Revert all!"
1166 msgstr "Atgriezt visu!"
1167
1168 msgid "You are not allowed to use this action."
1169 msgstr "Jums nav tiesību lietot šo darbību."
1170
1171 msgid "No older revisions available!"
1172 msgstr "Vecākas versijas nav!"
1173
1174 #, python-format
1175 msgid "Diff for \"%s\""
1176 msgstr "Salīdzināt pēc \"%s\""
1177
1178 #, python-format
1179 msgid "Differences between revisions %d and %d"
1180 msgstr "Atšķirības starp %d un versiju %d"
1181
1182 #, python-format
1183 msgid "(spanning %d versions)"
1184 msgstr "(pēc %d versijām)"
1185
1186 msgid "Revert to this revision"
1187 msgstr "Atgriezties pie šīs versijas"
1188
1189 msgid "Previous change"
1190 msgstr "Iepriekšējais labojums"
1191
1192 msgid "Next change"
1193 msgstr "Nākamais labojums"
1194
1195 msgid "No differences found!"
1196 msgstr "Atšķirības nav atrastas!"
1197
1198 #, python-format
1199 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
1200 msgstr "Lapa saglabāta %(count)d reizes!"
1201
1202 msgid "(ignoring whitespace)"
1203 msgstr "(Atstarpes(probeli) ignorētas)"
1204
1205 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
1206 msgstr "Ignorēt atstarpju(probelu) starpību"
1207
1208 msgid "You must login to add a quicklink."
1209 msgstr "Lai izveidotu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas."
1210
1211 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
1212 msgstr "Ātrsaite uz šo lapu ir izveidota."
1213
1214 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
1215 msgstr "Nevar izveidot ātrsaiti uz šo lapu."
1216
1217 msgid "You already have a quicklink to this page."
1218 msgstr "Jums jau ir ātrsaite uz šo lapu!"
1219
1220 #, python-format
1221 msgid "Full Link List for \"%s\""
1222 msgstr "Visu saišu saraksts \"%s\""
1223
1224 #, python-format
1225 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
1226 msgstr "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
1227
1228 #, python-format
1229 msgid ""
1230 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
1231 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
1232 msgstr ""
1233 "%(badwords)d vārdi netika atrasti %(totalwords)d %(localwords)s vārdnīcā un "
1234 "ir izcelti šeit:"
1235
1236 msgid "Add checked words to dictionary"
1237 msgstr "Pievienot atzīmētos vārdus vārdnīcai"
1238
1239 msgid "No spelling errors found!"
1240 msgstr "Pareizrakstības kļūdas nav atrastas!"
1241
1242 msgid "You can't save spelling words."
1243 msgstr "Jūs nevarat saglabāt pareizrakstības vārdus."
1244
1245 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
1246 msgstr "Jūs nevarat pārbaudīt pareizrakstību lapā, kuru nedrīkstat lasīt."
1247
1248 msgid "You must login to remove a quicklink."
1249 msgstr "Lai dzēstu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas."
1250
1251 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
1252 msgstr "Jūsu ātrsaite uz šo lapu ir dzēsta."
1253
1254 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
1255 msgstr "Nevar izdzēst Jūsu ātrsaiti uz šo lapu."
1256
1257 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
1258 msgstr "Nepieciešama ātrsaite uz šo lapu, lai to varētu izdzēst."
1259
1260 msgid "Revert"
1261 msgstr "Atgriezt"
1262
1263 msgid "You are not allowed to revert this page!"
1264 msgstr "Jūs nedrīkstat atjaunot no arhīva šo lapu!"
1265
1266 msgid ""
1267 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
1268 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
1269 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
1270 msgstr ""
1271 "Veicot lapas versijas atgriešanu, Jūs aplūkojāt pašreizējo lapas versiju. Ja "
1272 "Jūs vēlaties atgriezt iepriekšēju lapas versiju, sākumā atveriet aplūkošanai "
1273 "lapas iepriekšējo versiju."
1274
1275 msgid "Optional reason for reverting this page"
1276 msgstr "Šīs lapas atgriešanas iemesls (neobligāts)"
1277
1278 msgid "Really revert this page?"
1279 msgstr "Jūs tiešām vēlaties atgriezt šo lapu?"
1280
1281 msgid "Wiki Backup"
1282 msgstr "Viki Dublējums"
1283
1284 msgid ""
1285 "= Downloading a backup =\n"
1286 "\n"
1287 "Please note:\n"
1288 " * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
1289 "information.\n"
1290 " * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
1291 "complete.\n"
1292 " * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
1293 "problems.\n"
1294 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
1295 "\n"
1296 "To get a backup, just click here:"
1297 msgstr ""
1298
1299 msgid "Backup"
1300 msgstr "Dublēt"
1301
1302 msgid "You are not allowed to do remote backup."
1303 msgstr "Jūs nedrīkstat veikt attālinātu dublēšanu."
1304
1305 #, python-format
1306 msgid "Unknown backup subaction: %s."
1307 msgstr "Nezināma dublēšanas apakšdarbība: %s."
1308
1309 msgid "Charts are not available!"
1310 msgstr "Diagramma nav pieejama!"
1311
1312 msgid "You need to provide a chart type!"
1313 msgstr "Norādiet diagrammas tipu!"
1314
1315 #, python-format
1316 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1317 msgstr "Slikts diagrammas tips \"%s\"!"
1318
1319 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1320 msgstr "Šāda lapa jau ir izdzēsta vai nekad nav eksistējusi!"
1321
1322 #, python-format
1323 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
1324 msgstr "Nepareizs faila nosaukums \"%s\"!"
1325
1326 #, python-format
1327 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
1328 msgstr "Piesaite '%(target)s' (veidota no faila '%(filename)s') jau eksistē."
1329
1330 #, python-format
1331 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1332 msgstr "Izveidots sainis %s, kas satur lapas %s."
1333
1334 msgid "Include all attachments?"
1335 msgstr "Iekļaut visas piesaistes?"
1336
1337 msgid "Package pages"
1338 msgstr "Iesaiņot lapas"
1339
1340 msgid "Package name"
1341 msgstr "Saiņa nosaukums"
1342
1343 msgid "List of page names - separated by a comma"
1344 msgstr "Lapu saraksts, atdalīts ar komatiem"
1345
1346 #, python-format
1347 msgid "No pages like \"%s\"!"
1348 msgstr "\"%s\" līdzīgu lapu nav!"
1349
1350 msgid "Rename Page"
1351 msgstr "Pārdēvēt lapu"
1352
1353 msgid "Rename all /subpages too?"
1354 msgstr "Vai pārdēvēt arī visas apakšlapas?"
1355
1356 msgid "New name"
1357 msgstr "Jauns nosaukums"
1358
1359 msgid "Optional reason for the renaming"
1360 msgstr "Pārdēvēšanas iemesls (neobligāts)"
1361
1362 msgid "Really rename this page?"
1363 msgstr "Jūs tiešām vēlaties pārdēvēt šo lapu?"
1364
1365 msgid "Copy Page"
1366 msgstr "Kopēt lapu"
1367
1368 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
1369 msgstr "TextCha tests: nepareiza atbilde! Atgriezieties un mēginiet vēlreiz..."
1370
1371 msgid "Copy all /subpages too?"
1372 msgstr "Kopēt ar apakšlapām?"
1373
1374 msgid "Optional reason for the copying"
1375 msgstr "Kopēšanas iemesls (neobligāts)"
1376
1377 msgid "Really copy this page?"
1378 msgstr "Jūs tiešām vēlaties kopēt šo lapu?"
1379
1380 msgid "General Information"
1381 msgstr "Vispārēja informācija"
1382
1383 #, python-format
1384 msgid "Page size: %d"
1385 msgstr "Lapas izmērs: %d"
1386
1387 msgid "SHA digest of this page's content is:"
1388 msgstr "Lapas satura SHA īssavilkums:"
1389
1390 msgid "The following users subscribed to this page:"
1391 msgstr "Sekojoši lietotāji ir parakstījušies uz šo lapu:"
1392
1393 msgid "This page links to the following pages:"
1394 msgstr "Šajā lapā ir saites uz sekojošām lapām:"
1395
1396 msgid "Date"
1397 msgstr "Datums"
1398
1399 msgid "Size"
1400 msgstr "Izmērs"
1401
1402 msgid "Diff"
1403 msgstr "Atšķirība"
1404
1405 msgid "Comment"
1406 msgstr "Komentārs"
1407
1408 msgid "view"
1409 msgstr "skats"
1410
1411 msgid "to previous"
1412 msgstr "uz iepriekšējo"
1413
1414 #, python-format
1415 msgid "Revert to revision %(rev)d."
1416 msgstr "Versijas %(rev)d atgriešana."
1417
1418 #, python-format
1419 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
1420 msgstr "Pārdēvēta no '%(oldpagename)s'."
1421
1422 msgid "edit"
1423 msgstr "labot"
1424
1425 msgid "get"
1426 msgstr "dabūt"
1427
1428 msgid "del"
1429 msgstr "dzēst"
1430
1431 msgid "N/A"
1432 msgstr "Nav pieejams"
1433
1434 msgid "Revision History"
1435 msgstr "Versiju vēsture"
1436
1437 msgid "No log entries found."
1438 msgstr "Ieraksti par labojumiem netika atrasti."
1439
1440 #, python-format
1441 msgid "Info for \"%s\""
1442 msgstr "Informācija par \"%s\""
1443
1444 #, python-format
1445 msgid "Show \"%(title)s\""
1446 msgstr "Rādīt \"%(title)s\""
1447
1448 msgid "General Page Infos"
1449 msgstr "Vispārēja lapas informācija"
1450
1451 msgid "Page hits and edits"
1452 msgstr "Apmeklējumi un labojumi"
1453
1454 msgid "Do it."
1455 msgstr "Dari to."
1456
1457 #, python-format
1458 msgid "Execute action %(actionname)s?"
1459 msgstr "Vai veikt darbību %(actionname)s?"
1460
1461 #, python-format
1462 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
1463 msgstr "Darbība %(actionname)s ir veikta šajā Viki!"
1464
1465 #, python-format
1466 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
1467 msgstr "Jums nav tiesību izmantot darbību %(actionname)s šajā lapā."
1468
1469 #, python-format
1470 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
1471 msgstr "Darbību %(actionname)s, lūdzu, izmantojiet interaktīvi!"
1472
1473 #, python-format
1474 msgid "[%d attachments]"
1475 msgstr "[%d piesaistes]"
1476
1477 #, python-format
1478 msgid ""
1479 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
1480 "page."
1481 msgstr "Šai lapai ir <a href=\"%(link)s\">%(count)s piesaistes</a>. "
1482
1483 msgid "Filename of attachment not specified!"
1484 msgstr "Nav norādīts piesaistes faila vārds!"
1485
1486 #, python-format
1487 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
1488 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' neeksistē!"
1489
1490 msgid ""
1491 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
1492 "as shown below in the list of files. \n"
1493 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
1494 "since this is subject to change and can break easily."
1495 msgstr ""
1496 "Atsaucei uz piesaisti, rakstiet lapas tekstā '''{{{piesaiste:faila "
1497 "nosaukums}}}''', \n"
1498 "kā redzams zemāk sarakstā. \n"
1499 "'''NEIZMANTOJIET''' saites {{{[get]}}} URL. \n"
1500 "Tas var tikt mainīts."
1501
1502 msgid "move"
1503 msgstr "pārvietot"
1504
1505 msgid "unzip"
1506 msgstr "atspiest"
1507
1508 msgid "install"
1509 msgstr "instalēt"
1510
1511 #, python-format
1512 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
1513 msgstr "Lapai %(pagename)s nav piesaistes"
1514
1515 msgid "Edit drawing"
1516 msgstr "Labot attēlu"
1517
1518 msgid "New Attachment"
1519 msgstr "Jauna Piesaiste"
1520
1521 msgid "File to upload"
1522 msgstr "Augšupielādējamais fails"
1523
1524 msgid "Rename to"
1525 msgstr "Pārdēvēt par"
1526
1527 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
1528 msgstr "Pārrakstīt piesaisti ar šādu nosaukumu"
1529
1530 msgid "Upload"
1531 msgstr "Ielādēt"
1532
1533 msgid "Attached Files"
1534 msgstr "Piesaistītie faili"
1535
1536 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1537 msgstr "Jūs nedrīkstat veidot piesaistes šai lapai."
1538
1539 #, python-format
1540 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
1541 msgstr "Neatbalstīta AttachFile apakšdarbība: %s"
1542
1543 #, python-format
1544 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1545 msgstr "Lapas \"%(pagename)s\" piesaistes"
1546
1547 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
1548 msgstr "Jums nav tiesību pārrasktīt šai lapai piesaistītās datnes."
1549
1550 msgid ""
1551 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1552 "again."
1553 msgstr ""
1554 "Tukšs faila saturs. Nodzēsiet visus NE ASCII simbolus un mēģiniet vēlreiz."
1555
1556 #, python-format
1557 msgid ""
1558 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
1559 "saved."
1560 msgstr ""
1561 "Piesaiste '%(target)s' (no faila '%(filename)s') ar izmēru %(bytes)d baiti "
1562 "pievienota."
1563
1564 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1565 msgstr "Šajā lapā Jūs nedrīkstat veidot attēlus."
1566
1567 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1568 msgstr "Jūs nedrīkstat dzēst šīs lapas piesaistes."
1569
1570 #, python-format
1571 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1572 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' izdzēsta."
1573
1574 #, python-format
1575 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
1576 msgstr "Piesaiste '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' jau pastāv."
1577
1578 #, python-format
1579 msgid ""
1580 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
1581 "(new_filename)s'."
1582 msgstr ""
1583 "Piesaiste '%(pagename)s/%(filename)s' pārvietota uz '%(new_pagename)s/%"
1584 "(new_filename)s'."
1585
1586 msgid "Nothing changed"
1587 msgstr "Bez izmaiņām"
1588
1589 #, python-format
1590 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
1591 msgstr "Lapa '%(new_pagename)s' neeksistē vai arī Jums nav tiesību."
1592
1593 msgid "Move aborted!"
1594 msgstr "Pārvietošana pārtraukta!"
1595
1596 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
1597 msgstr ""
1598 "Lūdzu, piesaistīto datņu pārvietošanai izmantojiet interaktīvo lietotāja "
1599 "saskarni!"
1600
1601 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
1602 msgstr "Jūs nav tiesību pārvietot piesaistes no šīs lapas."
1603
1604 msgid "Move aborted because new page name is empty."
1605 msgstr "Pārvietošana pārtraukta dēļ tukšā lapas nosaukuma."
1606
1607 #, python-format
1608 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
1609 msgstr "Lūdzu, piesaistei izmantojiet pieļaujamu nosaukumu: '%(filename)s'."
1610
1611 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
1612 msgstr "Piesaistes vārds ir tukšs - pārvietošana pārtraukta."
1613
1614 msgid "Move"
1615 msgstr "Pārvietot"
1616
1617 msgid "New page name"
1618 msgstr "Jaunais lapas nosaukums"
1619
1620 msgid "New attachment name"
1621 msgstr "Jaunais piesaistes nosaukums"
1622
1623 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1624 msgstr "Jums nav tiesību saņemt šīs lapas piesaistes."
1625
1626 msgid "You are not allowed to install files."
1627 msgstr "Jums nav tiesību instalēt failus."
1628
1629 #, python-format
1630 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1631 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' ir uzinstalēta."
1632
1633 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1634 msgstr "Jums nav tiesību atspiest šīs lapas piesaistes."
1635
1636 #, python-format
1637 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
1638 msgstr "Fails %(filename)s nav .zip fails."
1639
1640 #, fuzzy, python-format
1641 msgid ""
1642 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
1643 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
1644 "(maxsize_file)d kB)."
1645 msgstr ""
1646 "Piesaiste '%(filename)s' nav atpakota, jo faili ir pārāk lieli, tikai .zip "
1647 "faili, jau ekstistē vai atrodas mapēs."
1648
1649 #, fuzzy, python-format
1650 msgid ""
1651 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1652 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
1653 msgstr ""
1654 "Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošie faili var būt pārāk "
1655 "lieli (pietrūkst %(space)d kB)."
1656
1657 #, fuzzy, python-format
1658 msgid ""
1659 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1660 "per page attachment count limit (%(count)d)."
1661 msgstr ""
1662 "Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošo failu būs pārāk daudz "
1663 "(pietrūkst %(count)d)."
1664
1665 #, fuzzy, python-format
1666 msgid ""
1667 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
1668 "s)."
1669 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' atspiesta."
1670
1671 #, python-format
1672 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1673 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' atspiesta."
1674
1675 msgid "A severe error occurred:"
1676 msgstr "Notikusi servera kļūda:"
1677
1678 #, python-format
1679 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1680 msgstr "Piesaiste '%(filename)s'"
1681
1682 msgid "Download"
1683 msgstr "Lejuplādēt"
1684
1685 msgid "Package script:"
1686 msgstr "Saiņa skripts:"
1687
1688 msgid "File Name"
1689 msgstr "Faila nosaukums"
1690
1691 msgid "Modified"
1692 msgstr "Modificēts"
1693
1694 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1695 msgstr "Nezināms faila tips, nevar attēlot iestarpināto piesaisti."
1696
1697 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1698 msgstr "Jums nav tiesību skatīt šīs lapas piesaistes."
1699
1700 #, python-format
1701 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1702 msgstr "piesaiste:%(filename)s lapai %(pagename)s"
1703
1704 msgid "Delete"
1705 msgstr "Dzēst"
1706
1707 msgid "Delete all /subpages too?"
1708 msgstr "Vai dzēst arī visas /apakšlapas?"
1709
1710 msgid "Optional reason for the deletion"
1711 msgstr "Ja vēlaties, norādiet lapas dzēšanas iemeslu"
1712
1713 msgid "Really delete this page?"
1714 msgstr "Jūs tiešām vēlaties dzēst šo lapu?"
1715
1716 #, python-format
1717 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
1718 msgstr "(!) Tiek rādītas tikai tās lapas, kas mainītas kopš '''%s''' !"
1719
1720 msgid ""
1721 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
1722 "not considered for the search results!"
1723 msgstr ""
1724 "/!\\ Labošanas datums, kuru Jūs norādījāt, nav atpazīts. Ievadītā vērtība "
1725 "netiks izmantota meklēšanā!"
1726
1727 #, python-format
1728 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
1729 msgstr "Lūdzu, norādiet konkrētāku meklējamo terminu {{{\"%s\"}}} vietā"
1730
1731 #, python-format
1732 msgid "Title Search: \"%s\""
1733 msgstr "Meklēt virsrakstus: \"%s\""
1734
1735 #, python-format
1736 msgid "Advanced Search: \"%s\""
1737 msgstr "Izvērsta meklēšana: \"%s\""
1738
1739 #, python-format
1740 msgid "Full Text Search: \"%s\""
1741 msgstr "Pilnteksta meklēšana: \"%s\""
1742
1743 #, python-format
1744 msgid ""
1745 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
1746 "for more information."
1747 msgstr ""
1748 "Vaicājums {{{\"%s\"}}} ir nederīgs. Informācija par meklēšanu atrodama lapā "
1749 "MeklēšanasPalīdzība."
1750
1751 #, python-format
1752 msgid ""
1753 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
1754 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
1755 msgstr ""
1756 "Vaicājums {{{\"%s\"}}} neko nav atgriezis. Lūdzu, pamainiet vaicājumu. "
1757 "Informācija par meklēšanu atrodama lapā MeklēšanasPalīdzība.%s"
1758
1759 msgid "(!) Consider performing a"
1760 msgstr "(!) Apsveriet "
1761
1762 msgid "full-text search with your search terms"
1763 msgstr "pilna teksta meklēšana ar Jūsu parametriem"
1764
1765 msgid ""
1766 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
1767 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
1768 msgstr ""
1769 "(!) Jūs veicat virsrakstu meklēšanu. Rezultāts var nesaturēt visas lapas, "
1770 "kas atbilst meklēšanas kritērijiem.<<BR>>"
1771
1772 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
1773 msgstr ""
1774 "Nospiediet šeit, lai sāktu pilnteksta meklēšanu ar norādītajiem terminiem!"
1775
1776 msgid "Please log in first."
1777 msgstr "Lūdzu, sākumā pieslēdzieties"
1778
1779 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
1780 msgstr "Lūdzu, pirms veidot papildus lapas, izveidojiet mājas lapu."
1781
1782 #, fuzzy, python-format
1783 msgid ""
1784 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
1785 "here.\n"
1786 "\n"
1787 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
1788 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
1789 "\n"
1790 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
1791 "page.\n"
1792 "\n"
1793 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
1794 "page\n"
1795 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
1796 "creating\n"
1797 "the group pages.\n"
1798 "\n"
1799 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
1800 "group:'''||\n"
1801 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
1802 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
1803 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
1804 "(username)s/ReadGroup]]||\n"
1805 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
1806 "(username)s only||\n"
1807 "\n"
1808 msgstr ""
1809 "Šeit Jūs varat pievienot apakšlapas Jūsu esksistējošai mājas lapai. \n"
1810 "\n"
1811 "Jūs varat noteikt šo lapu pieejamību citem lietotājiem,\n"
1812 "pieeju kontrolē atbilstošās grupas lapas grupas piederība.\n"
1813 "\n"
1814 "Lai izveidotu apakšlapu, evadiet apakšlapas nosaukumu un nospiediet pogu.\n"
1815 "\n"
1816 "Pirms veidot aizsargātas pieejas lapas, pārliecinieties, ka atbilstošas "
1817 "grupas lapa eksistē \n"
1818 "un tajā ir atbilstoši lietotāji. Izmantojiet MājaslapasGrupasVeidne, "
1819 "veidojot grupas lapas2.\n"
1820 "||'''Pievienot jaunu personisku lapu:'''||'''Sastīta pieejas kontroles "
1821 "saraksta grupa:'''||\n"
1822 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,lasāma-rakstāma lapa,%(username)s)"
1823 ">>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
1824 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tikai-lasāma lapa,%(username)s)>>||[\"%"
1825 "(username)s/ReadGroup\"]||\n"
1826 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privāta lapa,%(username)s)>>||Tikai %"
1827 "(username)s||\n"
1828 "\n"
1829
1830 msgid "MyPages management"
1831 msgstr "MyPages pārvaldīšana"
1832
1833 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
1834 msgstr "Tikai superlietotājs drīkst lietot šo kontu."
1835
1836 #, python-format
1837 msgid "Subscribe users to the page %s"
1838 msgstr "Parakstīt lietotājus lapas %s izmaiņām"
1839
1840 msgid "Enter user names (comma separated):"
1841 msgstr "Ievadiet lietotāja vārdu (atdalītu ar komatiem)"
1842
1843 #, python-format
1844 msgid "Subscribed for %s:"
1845 msgstr "Lapas %s izmaiņām parakstījušies:"
1846
1847 msgid "Not a user:"
1848 msgstr "Nav lietotājs:"
1849
1850 msgid "You are not allowed to perform this action."
1851 msgstr "Jums nav tiesību veikt šo darbību."
1852
1853 #, python-format
1854 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1855 msgstr "Atrasta tieši viena \"%s\" līdzīga lapa; pāradresēju uz to."
1856
1857 #, python-format
1858 msgid "Pages like \"%s\""
1859 msgstr "\"%s\" līdzīgas lapas"
1860
1861 #, python-format
1862 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1863 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1864
1865 msgid "You are now logged out."
1866 msgstr "Jūs esat atslēgts(-a)."
1867
1868 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
1869 msgstr "Jūs nedrīkstat parakstīties uz lapu, kuru Jums nav tiesību lasīt."
1870
1871 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
1872 msgstr "Šajā viki e-pasta/\"Jabber\" apstrāde nav iespējota."
1873
1874 msgid "You must log in to use subscriptions."
1875 msgstr "Lai izmanototu parasktīšanos, Jums jāpieslēdzas."
1876
1877 msgid ""
1878 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
1879 "subscriptions."
1880 msgstr ""
1881 "Lai izmantotu parakstīšanos, uzrādiet savu e-pasta adresi vai \"Jabber\" "
1882 "identifikatoru."
1883
1884 msgid "You are already subscribed to this page."
1885 msgstr "Jūs jau esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
1886
1887 msgid "You have been subscribed to this page."
1888 msgstr "Tagad Jūs esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
1889
1890 msgid "You could not get subscribed to this page."
1891 msgstr "Jūs nevarat parakstīties izmaiņām šajā lapā."
1892
1893 #, python-format
1894 msgid "Rolled back changes to the page %s."
1895 msgstr "Atrite maina uz lapu %s."
1896
1897 msgid "Exception while calling rollback function:"
1898 msgstr "Kļūda veicot atrites funkciju:"
1899
1900 msgid ""
1901 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
1902 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
1903 "by the particular administrators."
1904 msgstr ""
1905 "Lūdzu, zemāk ievadiet sava konta paroli uz attālā viki servera.<<BR>> /!\\ "
1906 "Abiem viki serveriem jābūt uzticamiem. Jūsu paroli potenciāli varēs nolasīt "
1907 "administrators."
1908
1909 msgid "Operation was canceled."
1910 msgstr "Operācija tika atsaukta."
1911
1912 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
1913 msgstr "Iespējami tikai virzieni: ABOS un LEJUP"
1914
1915 msgid ""
1916 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
1917 "be able to use this action."
1918 msgstr ""
1919 "Lūdzu specificējiet starpviki vārdu (''interwikiname'') savā konfigurācijā "
1920 "''wikiconfig'' (skat. HelpOnConfiguration), lai verētu izmantot šo darbību."
1921
1922 msgid ""
1923 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
1924 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
1925 msgstr ""
1926 "Nepareizs parametrs. Lūdzu, izmantojiet vismaz parametru "
1927 "''remoteWiki'' (skat. HelpOnSynchronisation)."
1928
1929 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
1930 msgstr "''remoteWiki'' ir nezināms."
1931
1932 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
1933 msgstr "Sinhronizēšana pabeigta. Statusa ziņojumi redzami zemāk."
1934
1935 msgid "Synchronisation started -"
1936 msgstr "Sinhronizēšana sākusies -"
1937
1938 #, fuzzy, python-format
1939 msgid ""
1940 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
1941 "process."
1942 msgstr ""
1943 "Igūts saraksts no %s lokālām un %s attālām lapām, kas veido %s atšķirīgas "
1944 "lapas."
1945
1946 #, python-format
1947 msgid "After filtering: %s pages"
1948 msgstr "Pēc filtrēšanas: %s lapas"
1949
1950 #, python-format
1951 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
1952 msgstr "Izlaistas %s, ja nav lokālo lapu rakstīšanas tiesību."
1953
1954 #, python-format
1955 msgid "Deleted page %s locally."
1956 msgstr "Lapa %s dezēsta lokāli."
1957
1958 #, python-format
1959 msgid "Error while deleting page %s locally:"
1960 msgstr "Kļūda dzēšot lapu %s lokāli:"
1961
1962 #, python-format
1963 msgid "Deleted page %s remotely."
1964 msgstr "Lapa %s dzēsta attāli."
1965
1966 #, python-format
1967 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
1968 msgstr "Kļūda dzēšat lapu %s attāli:"
1969
1970 #, python-format
1971 msgid ""
1972 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
1973 "Please delete it in one of both wikis and try again."
1974 msgstr ""
1975 "Nevar automātiski apvienot %s, bet izmaiņas ir abos viki serveros. Lūdzu, "
1976 "izdzēsiet to vienā no viki serveriem un mēģiniet vēlreiz."
1977
1978 #, python-format
1979 msgid ""
1980 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
1981 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
1982 msgstr ""
1983 "Viki serverso %s ir at atšķirīgu MIME tipu un nevar būt apvienots. Lūdzu, "
1984 "izdzēsiet to vienā no viki serveriem un mēģiniet vēlreiz."
1985
1986 #, python-format
1987 msgid ""
1988 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
1989 "full synchronisation history is lost for this page."
1990 msgstr ""
1991 "%s ir lokāli pārdēvēts. Tas vēl nav implementēts. Pilnā sinhronizācijas "
1992 "vēsture ir zaudēta."
1993
1994 #, python-format
1995 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
1996 msgstr "Lapas %s sinhronizēšana ar attālu lapu %s ..."
1997
1998 #, python-format
1999 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
2000 msgstr "Attāli Lapa %s ir izdzēsta, bet mainīta lokāli."
2001
2002 #, python-format
2003 msgid ""
2004 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
2005 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
2006 msgstr ""
2007 "%s nevar tikt sinhronizēta. Attālā lapa ir pārdēvēta. Pašlaik tas vēl netiek "
2008 "atbalstīts. Lai lapas sasinhronizētu, būtu jāizdzēs viena no tām."
2009
2010 #, python-format
2011 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
2012 msgstr "Izlaista lapa %s neatrisināta lokāla vai attāla konflikta rezultātā."
2013
2014 #, python-format
2015 msgid ""
2016 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
2017 "the page %s."
2018 msgstr "Šī ir pirmā lapas %s lokālā un attālā viki sinhronizācija."
2019
2020 #, python-format
2021 msgid ""
2022 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
2023 "page in the remote wiki."
2024 msgstr ""
2025 "Lapa %s nevar tikt apvienota, jo Jums nav tiesības to modificēt uz attālā "
2026 "viki."
2027
2028 #, python-format
2029 msgid "Page %s successfully merged."
2030 msgstr "Lapa %s veiksmīgi sapludināta."
2031
2032 #, python-format
2033 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
2034 msgstr "Lapa %s satur konfliktus, kas radušies uz attālā viki."
2035
2036 #, python-format
2037 msgid "Page %s merged with conflicts."
2038 msgstr "Lapas %s sapludināšanā bija konflikti."
2039
2040 msgid "Load"
2041 msgstr "Ielādēt"
2042
2043 msgid "Pagename not specified!"
2044 msgstr "Lapas nosaukums nav norādīts!"
2045
2046 msgid "Upload page content"
2047 msgstr "Ielādēt lapas saturu"
2048
2049 msgid ""
2050 "You can upload content for the page named below. If you change the page "
2051 "name, you can also upload content for another page. If the page name is "
2052 "empty, we derive the page name from the file name."
2053 msgstr ""
2054
2055 msgid "File to load page content from"
2056 msgstr "Lapas satura ielādes datne"
2057
2058 msgid "Page Name"
2059 msgstr "Lapas nosaukums"
2060
2061 msgid ""
2062 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
2063 msgstr "Nevaru izveidot lapu bez nosaukuma. Lūdzu, norādiet lapas nosaukumu."
2064
2065 #, python-format
2066 msgid "Local Site Map for \"%s\""
2067 msgstr "\"%s\" vietnes karte"
2068
2069 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
2070 msgstr "Jums nav tiesību veidot pielikuma lapu."
2071
2072 msgid ""
2073 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
2074 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
2075 "never allow you to enter your password here.\n"
2076 "\n"
2077 "Once you have logged in, simply reload this page."
2078 msgstr ""
2079
2080 msgid "OpenID Trust verification"
2081 msgstr ""
2082
2083 #, python-format
2084 msgid "The site %s has asked for your identity."
2085 msgstr ""
2086
2087 #, python-format
2088 msgid ""
2089 "\n"
2090 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
2091 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
2092 "identity, the site will take care of reversing the\n"
2093 "delegation on its own.)"
2094 msgstr ""
2095
2096 msgid "Trust root"
2097 msgstr ""
2098
2099 msgid "Identity URL"
2100 msgstr "Identitātes URL"
2101
2102 msgid "Remember decision"
2103 msgstr ""
2104
2105 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
2106 msgstr ""
2107
2108 msgid "Approve"
2109 msgstr "Apstiprināt"
2110
2111 msgid "Don't approve"
2112 msgstr "Neapstiprināt"
2113
2114 msgid "OpenID not served"
2115 msgstr ""
2116
2117 msgid ""
2118 "\n"
2119 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
2120 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
2121 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
2122 "verification."
2123 msgstr ""
2124
2125 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
2126 msgstr ""
2127 "Lietotāja konts ir izveidots! Tagad Jūs varat pieslēgties ar šo kontu..."
2128
2129 msgid "TextCha (required)"
2130 msgstr "TextCha tests (nepieciešams)"
2131
2132 msgid "Create Profile"
2133 msgstr "Izveidot profilu"
2134
2135 msgid "Create Account"
2136 msgstr "Izveidot kontu"
2137
2138 msgid "Views/day"
2139 msgstr "Skatīta (dienā)"
2140
2141 msgid "Edits/day"
2142 msgstr "Labota (dienā)"
2143
2144 #, python-format
2145 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
2146 msgstr "%(chart_title)s no %(filterpage)s"
2147
2148 msgid ""
2149 "green=view\n"
2150 "red=edit"
2151 msgstr ""
2152 "zaļš=skats\n"
2153 "sarkans=labot"
2154
2155 msgid "date"
2156 msgstr "datums"
2157
2158 msgid "# of hits"
2159 msgstr "# apmeklējumi"
2160
2161 msgid "Language"
2162 msgstr "Valoda"
2163
2164 msgid "Others"
2165 msgstr "Citi"
2166
2167 msgid "User agent"
2168 msgstr "Lietotāja aģents"
2169
2170 msgid "Distribution of User-Agent Types"
2171 msgstr "Lietotāju aģentu sadale pa tipiem"
2172
2173 msgid "Page Size Distribution"
2174 msgstr "Lapas izmēra sadale"
2175
2176 msgid "page size upper bound [bytes]"
2177 msgstr "pieļaujamais lapas izmērs [baitos]"
2178
2179 msgid "# of pages of this size"
2180 msgstr "# lapas ar šādu izmēru"
707 2181
708 msgid "Line" 2182 msgid "Line"
709 msgstr "Rinda" 2183 msgstr "Rinda"
710 2184
711 msgid "No differences found!"
712 msgstr "Atšķirības nav atrastas!"
713
714 msgid "Deletions are marked like this." 2185 msgid "Deletions are marked like this."
715 msgstr "Dzēstie atzīmēti šādi." 2186 msgstr "Dzēstie atzīmēti šādi."
716 2187
717 msgid "Additions are marked like this." 2188 msgid "Additions are marked like this."
718 msgstr "Pievienotie atzīmēti šādi" 2189 msgstr "Pievienotie atzīmēti šādi"
719 2190
720 msgid "You need to log in." 2191 #, python-format
721 msgstr "Nepieciešams pieslēgties." 2192 msgid "Unknown action %(action_name)s."
722 2193 msgstr "Nezināma darbība %(action_name)s."
723 msgid "" 2194
724 "Please choose an account name now.\n" 2195 #, python-format
725 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n" 2196 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
726 "password and be able to associate the account with your OpenID." 2197 msgstr "Jums nav tiesību veikt darbību %(action_name)s šajā lapā."
727 msgstr "" 2198
728 2199 msgid "Login and try again."
729 msgid "Name" 2200 msgstr "Pieslēdzieties un mēģiniet vēlreiz."
730 msgstr "Vārds" 2201
731 2202 #, python-format
732 msgid "Choose this name" 2203 msgid ""
733 msgstr "" 2204 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
734 2205 msgstr ""
735 msgid "This is not a valid username, choose a different one." 2206 "Piedodiet, Jūs nevarat saglabāt lapu, jo \"%(content)s\" šajā viki nav "
736 msgstr "" 2207 "atļauts."
737 2208
738 msgid "" 2209 msgid "Attachment link"
739 "The username you have chosen is already\n" 2210 msgstr "Piesaistes saite"
740 "taken. If it is your username, enter your password below to associate\n" 2211
741 "the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n" 2212 msgid "Page link"
742 "username and leave the password field blank." 2213 msgstr "Lapas saite"
743 msgstr "" 2214
744 2215 msgid "Changed page"
745 msgid "Associate this name" 2216 msgstr "Mainīta lapa"
746 msgstr "" 2217
747 2218 msgid "Page changed"
748 msgid "Your account is now associated to your OpenID." 2219 msgstr "Mainītā lapa"
749 msgstr "Jūsu konts ir asociēts ar Jūsu OpenID." 2220
750 2221 #, python-format
751 msgid "The password you entered is not valid." 2222 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
752 msgstr "Parole, kuru Jus ievadījāt, nav derīga." 2223 msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sAtjaunoja \"%(pagename)s\" %(username)s"
753 2224
754 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login." 2225 msgid "Trivial "
755 msgstr "OpenID autentificēšanai jābūt iespējotām anonīmām sesijām." 2226 msgstr "Maznozīmīgs "
756 2227
757 msgid "No OpenID." 2228 #, python-format
758 msgstr "Nav OpenID." 2229 msgid ""
759 2230 "Attachment link: %(attach)s\n"
760 msgid "" 2231 "Page link: %(page)s\n"
761 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and " 2232 msgstr ""
762 "create one during login." 2233
763 msgstr "" 2234 msgid "Page has been modified"
764 2235 msgstr ""
765 msgid "Could not contact botbouncer.com." 2236
766 msgstr "" 2237 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
767 2238 msgstr ""
768 msgid "Missing password. Please enter user name and password." 2239
769 msgstr "Trūkst paroles. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli." 2240 msgid "Page has been renamed"
770 2241 msgstr "Lapa ir pārdēvēta"
771 #, python-format 2242
772 msgid "LDAP server %(server)s failed." 2243 msgid "Page has been deleted"
773 msgstr "" 2244 msgstr "Lapa ir dzēsta"
774 2245
775 msgid "Failed to connect to database." 2246 msgid "Page has been copied"
776 msgstr "" 2247 msgstr "Lapa ir bijusi pārkopēta"
777 2248
778 #, python-format 2249 msgid "A new attachment has been added"
779 msgid "" 2250 msgstr "Jauna piesaiste ir bijusi pievienota"
780 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create " 2251
781 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>" 2252 msgid "A page has been reverted to a previous state"
2253 msgstr "Lapa ir atgriezta uz iepriekšēju stāvokli"
2254
2255 msgid "A user has subscribed to a page"
2256 msgstr "Lietotājs ir parakstījies uz lapu."
2257
2258 msgid "A new account has been created"
2259 msgstr "Jauns konts ir bijis izveidots"
2260
2261 #, python-format
2262 msgid ""
2263 "Dear Wiki user,\n"
2264 "\n"
2265 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
2266 "change notification.\n"
2267 "\n"
2268 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
2269 msgstr ""
2270 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
2271 "\n"
2272 "Jūs esat parakstījies(-usies) viki lapas vai kategorijas izmaiņām vietnē \"%"
2273 "(sitename)s\".\n"
2274 "\n"
2275 "Lapu %(pagename)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
2276 "\n"
2277
2278 msgid "New page:\n"
2279 msgstr "Jauna lapa:\n"
2280
2281 msgid "No differences found!\n"
2282 msgstr "Izmaiņas nav atrastas!\n"
2283
2284 #, python-format
2285 msgid ""
2286 "Dear wiki user,\n"
2287 "\n"
2288 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
2289 "notification.\n"
2290 "\n"
2291 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
2292 "\n"
2293 msgstr ""
2294 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
2295 "\n"
2296 "Jūs esat parakstījies(-usies) viki lapasizmaiņām vietnē \"%(sitename)s\".\n"
2297 "\n"
2298 "Lapu %(pagename)s ir izdzēsis lietotājs %(editor)s:\n"
2299 "\n"
2300
2301 #, python-format
2302 msgid ""
2303 "Dear wiki user,\n"
2304 "\n"
2305 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
2306 "notification.\n"
2307 "\n"
2308 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
2309 "s:\n"
2310 msgstr ""
2311 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
2312 "\n"
2313 "Jūs esat parakstījies(-usies) viki lapas izmaiņām vietnē \"%(sitename)s\".\n"
2314 "\n"
2315 "Lapu \"%(oldname)s\" ir pārdēvējis par \"%(pagename)s\" lietotājs %(editor)"
2316 "s:\n"
2317 "\n"
2318
2319 #, python-format
2320 msgid "New user account created on %(sitename)s"
2321 msgstr "Jauns lietotāja konts izveidots vietnē %(sitename)s"
2322
2323 #, fuzzy, python-format
2324 msgid ""
2325 "Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
2326 "follow:\n"
2327 "\n"
2328 " User name: %(username)s\n"
2329 " Email address: %(useremail)s"
2330 msgstr ""
2331 "Godājamais \"Superlietotāj\", tikko ir izveidots jauns lietotājs:\n"
2332 "\n"
2333 " Lietotāja vārds: %(username)s\n"
2334 " E-pasta adrese: %(useremail)s"
2335
2336 #, python-format
2337 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
2338 msgstr "Jauna piesaiste piesaistīta lapai %(pagename)s uz %(sitename)s"
2339
2340 #, python-format
2341 msgid ""
2342 "Dear Wiki user,\n"
2343 "\n"
2344 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
2345 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
2346 "Following detailed information is available:\n"
2347 "\n"
2348 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
2349 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
782 msgstr "" 2350 msgstr ""
783 2351
784 #, fuzzy 2352 #, fuzzy
785 msgid "" 2353 msgid ""
786 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)" 2354 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
815 " Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||; Pēc " 2383 " Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||; Pēc "
816 "tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.\n" 2384 "tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.\n"
817 "(!) Izvērstākai pamācībai atveriet RediģēšanasPalīdzība vai " 2385 "(!) Izvērstākai pamācībai atveriet RediģēšanasPalīdzība vai "
818 "SintaksesIzziņa.\n" 2386 "SintaksesIzziņa.\n"
819 2387
2388 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
2389 msgstr "XSLT izslēgts; lūdzu, skatieties KonfigurēšanasPalīdzība."
2390
2391 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
2392 msgstr "XSLT apstrāde neiespējama, lūdzu, instalējiet 4suite 1.x."
2393
2394 #, python-format
2395 msgid "%(errortype)s processing error"
2396 msgstr "%(errortype)s apstrādes kļūda"
2397
820 #, fuzzy 2398 #, fuzzy
821 msgid "" 2399 msgid ""
822 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')" 2400 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
823 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold " 2401 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
824 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')" 2402 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
852 " Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||; Pēc " 2430 " Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||; Pēc "
853 "tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.\n" 2431 "tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.\n"
854 "(!) Izvērstākai pamācībai atveriet RediģēšanasPalīdzība vai " 2432 "(!) Izvērstākai pamācībai atveriet RediģēšanasPalīdzība vai "
855 "SintaksesIzziņa.\n" 2433 "SintaksesIzziņa.\n"
856 2434
857 #, python-format
858 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
859 msgstr "Nepieciešams \"%(wanted)s\" pēc \"%(key)s\", nevis \"%(token)s\""
860
861 #, python-format
862 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
863 msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(key)s\" pirms \"%(token)s\""
864
865 #, python-format
866 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
867 msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""
868
869 #, python-format
870 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
871 msgstr "Nepieciešams krāsas kods \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""
872
873 msgid "" 2435 msgid ""
874 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils." 2436 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
875 msgstr "" 2437 msgstr ""
876 "''reStructured'' teksta attēlošana nav iespējama. Lūdzu, instalējiet " 2438 "''reStructured'' teksta attēlošana nav iespējama. Lūdzu, instalējiet "
877 "''docutils''." 2439 "''docutils''."
922 2484
923 #, python-format 2485 #, python-format
924 msgid "**Could not find the referenced page: %s**" 2486 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
925 msgstr "**Nevaru atrast lapu pēc atsauces: %s**" 2487 msgstr "**Nevaru atrast lapu pēc atsauces: %s**"
926 2488
927 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
928 msgstr "XSLT izslēgts; lūdzu, skatieties KonfigurēšanasPalīdzība."
929
930 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
931 msgstr "XSLT apstrāde neiespējama, lūdzu, instalējiet 4suite 1.x."
932
933 #, python-format
934 msgid "%(errortype)s processing error"
935 msgstr "%(errortype)s apstrādes kļūda"
936
937 msgid "Password is too short."
938 msgstr "Parole ir pārāk īsa."
939
940 msgid "Password has not enough different characters."
941 msgstr "Parolē ir parmaz atšķirīgu zīmju."
942
943 msgid ""
944 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
945 msgstr "Parole ir pārak vienkārša (parole satur vārdu vai vārds satur paroli)."
946
947 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
948 msgstr "Parole ir pārāk vienkārša (secīgi spiesti taustiņi)."
949
950 msgid "Diffs"
951 msgstr "Atšķirības"
952
953 msgid "Info"
954 msgstr "Informācija"
955
956 msgid "Edit"
957 msgstr "Labot"
958
959 msgid "UnSubscribe"
960 msgstr "Atrakstīties"
961
962 msgid "Subscribe"
963 msgstr "Parakstīties"
964
965 msgid "Raw"
966 msgstr "Nepārstrādāts"
967
968 msgid "XML"
969 msgstr "XML"
970
971 msgid "Print"
972 msgstr "Drukāt"
973
974 msgid "View"
975 msgstr "Skats"
976
977 msgid "Up"
978 msgstr "Augšup"
979
980 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
981 msgstr ""
982 "Publiskot manu e-pasta adresi (bez manas viki mājas lapas) autora informācijā"
983
984 msgid "Open editor on double click"
985 msgstr "Labot ar dubultklikšķi"
986
987 msgid "After login, jump to last visited page"
988 msgstr "Pēc pieslēgšanās pāriet uz pēdējo apmeklēto lapu"
989
990 msgid "Show comment sections"
991 msgstr "Parādīt komentāru sadaļas"
992
993 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
994 msgstr "Rādīt jautājuma zīmi neeksistējošu lapu saitēm"
995
996 msgid "Show page trail"
997 msgstr "Rādīt caurskatīto lapu sarakstu"
998
999 msgid "Show icon toolbar"
1000 msgstr "Rādīt ikonu rindu"
1001
1002 msgid "Show top/bottom links in headings"
1003 msgstr "Rādīt augšā/lejā saites virsrakstos"
1004
1005 msgid "Show fancy diffs"
1006 msgstr "Rādīt stilizētas atšķirības"
1007
1008 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
1009 msgstr "Atdalīt viki vārdus ar atstarpēm"
1010
1011 msgid "Remember login information"
1012 msgstr "Atcerēties ieejas informāciju"
1013
1014 msgid "Disable this account forever"
1015 msgstr "Aizmirst par mani uz visiem laikiem"
1016
1017 msgid "(Use FirstnameLastname)"
1018 msgstr "(Izmantojiet VārduUzvārdu)"
1019
1020 msgid "Alias-Name"
1021 msgstr "Aliass-Vārds"
1022
1023 msgid "Email"
1024 msgstr "E-pasts"
1025
1026 msgid "Jabber ID"
1027 msgstr ""
1028
1029 msgid "User CSS URL"
1030 msgstr "Lietotāja CSS URL"
1031
1032 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
1033 msgstr "(Atstāt tukšu, lai varētu lietot CSS)"
1034
1035 msgid "Editor size"
1036 msgstr "Labošanas loga izmērs"
1037
1038 msgid "Username"
1039 msgstr "Lietotājvārds"
1040
1041 msgid "Member of Groups"
1042 msgstr "Grupas dalībnieks"
1043
1044 msgid "Jabber"
1045 msgstr "Jabber"
1046
1047 msgid "Action"
1048 msgstr "Darbība"
1049
1050 msgid "Disable user"
1051 msgstr "Atslēgt lietotāju"
1052
1053 msgid "Enable user"
1054 msgstr "Aktivizēt lietotāju"
1055
1056 msgid "disabled"
1057 msgstr "atslēgts"
1058
1059 msgid "Mail account data"
1060 msgstr "Sūtīt konta datus"
1061
1062 msgid "OpenID"
1063 msgstr ""
1064
1065 msgid "Login"
1066 msgstr "Ieiet"
1067
1068 #, python-format 2489 #, python-format
1069 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\"" 2490 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
1070 msgstr "Augšuplādēt jaunu piesaisti \"%(filename)s\"" 2491 msgstr "Augšuplādēt jaunu piesaisti \"%(filename)s\""
1071 2492
1072 #, python-format 2493 #, python-format
1073 msgid "Inlined image: %(url)s" 2494 msgid ""
1074 msgstr "Iekļautais attēls: %(url)s" 2495 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
1075 2496 "missing."
1076 #, python-format 2497 msgstr ""
1077 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\"" 2498
1078 msgstr "Izveidot jaunu attēlu \"%(filename)s (atvērs jaunā logā)\"" 2499 #, python-format
1079 2500 msgid ""
1080 #, python-format 2501 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
1081 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)" 2502 "(argument_value)s!"
1082 msgstr "Labot attēlu %(filename)s (atvērs jaunā logā)" 2503 msgstr ""
1083 2504
1084 #, python-format 2505 #, python-format
1085 msgid "Clickable drawing: %(filename)s" 2506 msgid ""
1086 msgstr "Klikšķināms attēls %(filename)s" 2507 "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
1087 2508 "of its mimetype %(mimetype)s."
1088 msgid "Toggle line numbers" 2509 msgstr ""
1089 msgstr "Pārslēgt rindu numerāciju" 2510
1090 2511 msgid "Embedded"
1091 #, python-format 2512 msgstr "Iekļauts"
1092 msgid "Revert to revision %(rev)d." 2513
1093 msgstr "Versijas %(rev)d atgriešana." 2514 msgid "Search for items"
1094 2515 msgstr "Meklēt vienības"
1095 #, python-format 2516
1096 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'." 2517 msgid "containing all the following terms"
1097 msgstr "Pārdēvēta no '%(oldpagename)s'." 2518 msgstr "saturošs visus sekojošos terminus"
1098 2519
1099 #, python-format 2520 msgid "containing one or more of the following terms"
1100 msgid "Unknown action %(action_name)s." 2521 msgstr "saturošs vienu vai vairākus no sekojošajiem terminiem"
1101 msgstr "Nezināma darbība %(action_name)s." 2522
1102 2523 msgid "not containing the following terms"
1103 #, python-format 2524 msgstr "nesaturošu sekojošus terminus"
1104 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page." 2525
1105 msgstr "Jums nav tiesību veikt darbību %(action_name)s šajā lapā." 2526 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
1106 2527 msgstr "pēdējo reizi modificēta kopš (piemēram, pēdējās 2 nedēļās)"
1107 msgid "Login and try again." 2528
1108 msgstr "Pieslēdzieties un mēģiniet vēlreiz." 2529 msgid "any category"
1109 2530 msgstr ""
1110 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!" 2531
1111 msgstr "Opcijas ''--pages'' an ''--search'' ir savstarpēji izslēdzošas!" 2532 msgid "any language"
1112 2533 msgstr "jebjura valoda"
1113 msgid "You must specify an output file!" 2534
1114 msgstr "Jums jānorāda izvaddatne!" 2535 msgid "any mimetype"
1115 2536 msgstr "jebkurš MIME tips"
1116 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package." 2537
1117 msgstr "" 2538 msgid "Categories"
1118 "Nav norādītas lapas ar ''--pages'' vai ''--search''. Izvēlēts pilns sainis." 2539 msgstr ""
1119 2540
1120 msgid "All attachments included into the package." 2541 msgid "File Type"
1121 msgstr "Visas piesaistes iekļautas sainī." 2542 msgstr "Faila veids"
1122 2543
1123 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!" 2544 msgid "Search only in titles"
1124 msgstr "Izvaddatne jau eksistē!" 2545 msgstr "Meklēt tikai virsrakstus"
1125 2546
1126 #, python-format 2547 msgid "Case-sensitive search"
1127 msgid "" 2548 msgstr "Rakstzīmju jūtīga meklēšana"
1128 "Dear Wiki user,\n" 2549
1129 "\n" 2550 msgid "Exclude underlay"
1130 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for " 2551 msgstr "Izslēgt standarta lapas"
1131 "change notification.\n" 2552
1132 "\n" 2553 msgid "No system items"
1133 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n" 2554 msgstr "Nevienas sistēmas lapas"
1134 msgstr "" 2555
1135 "Godājamais Viki lietotāj,\n" 2556 msgid "Search in all page revisions"
1136 "\n" 2557 msgstr "Meklēt visās lapas versijās"
1137 "Jūs esat parakstījies(-usies) viki lapas vai kategorijas izmaiņām vietnē \"%" 2558
1138 "(sitename)s\".\n" 2559 msgid "Go get it!"
1139 "\n" 2560 msgstr "Satver!"
1140 "Lapu %(pagename)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
1141 "\n"
1142
1143 msgid "New page:\n"
1144 msgstr "Jauna lapa:\n"
1145
1146 msgid "No differences found!\n"
1147 msgstr "Izmaiņas nav atrastas!\n"
1148
1149 #, python-format
1150 msgid ""
1151 "Dear wiki user,\n"
1152 "\n"
1153 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
1154 "notification.\n"
1155 "\n"
1156 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
1157 "\n"
1158 msgstr ""
1159 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
1160 "\n"
1161 "Jūs esat parakstījies(-usies) viki lapasizmaiņām vietnē \"%(sitename)s\".\n"
1162 "\n"
1163 "Lapu %(pagename)s ir izdzēsis lietotājs %(editor)s:\n"
1164 "\n"
1165
1166 #, python-format
1167 msgid ""
1168 "Dear wiki user,\n"
1169 "\n"
1170 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
1171 "notification.\n"
1172 "\n"
1173 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
1174 "s:\n"
1175 msgstr ""
1176 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
1177 "\n"
1178 "Jūs esat parakstījies(-usies) viki lapas izmaiņām vietnē \"%(sitename)s\".\n"
1179 "\n"
1180 "Lapu \"%(oldname)s\" ir pārdēvējis par \"%(pagename)s\" lietotājs %(editor)"
1181 "s:\n"
1182 "\n"
1183
1184 #, python-format
1185 msgid "New user account created on %(sitename)s"
1186 msgstr "Jauns lietotāja konts izveidots vietnē %(sitename)s"
1187
1188 #, fuzzy, python-format
1189 msgid ""
1190 "Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
1191 "follow:\n"
1192 "\n"
1193 " User name: %(username)s\n"
1194 " Email address: %(useremail)s"
1195 msgstr ""
1196 "Godājamais \"Superlietotāj\", tikko ir izveidots jauns lietotājs:\n"
1197 "\n"
1198 " Lietotāja vārds: %(username)s\n"
1199 " E-pasta adrese: %(useremail)s"
1200
1201 #, python-format
1202 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
1203 msgstr "Jauna piesaiste piesaistīta lapai %(pagename)s uz %(sitename)s"
1204
1205 #, python-format
1206 msgid ""
1207 "Dear Wiki user,\n"
1208 "\n"
1209 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
1210 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
1211 "Following detailed information is available:\n"
1212 "\n"
1213 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
1214 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
1215 msgstr ""
1216
1217 #, python-format
1218 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
1219 msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sAtjaunoja \"%(pagename)s\" %(username)s"
1220
1221 msgid "Trivial "
1222 msgstr "Maznozīmīgs "
1223
1224 #, python-format
1225 msgid ""
1226 "Attachment link: %(attach)s\n"
1227 "Page link: %(page)s\n"
1228 msgstr ""
1229
1230 msgid "Page has been modified"
1231 msgstr ""
1232
1233 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
1234 msgstr ""
1235
1236 msgid "Page has been renamed"
1237 msgstr "Lapa ir pārdēvēta"
1238
1239 msgid "Page has been deleted"
1240 msgstr "Lapa ir dzēsta"
1241
1242 msgid "Page has been copied"
1243 msgstr "Lapa ir bijusi pārkopēta"
1244
1245 msgid "A new attachment has been added"
1246 msgstr "Jauna piesaiste ir bijusi pievienota"
1247
1248 msgid "A page has been reverted to a previous state"
1249 msgstr "Lapa ir atgriezta uz iepriekšēju stāvokli"
1250
1251 msgid "A user has subscribed to a page"
1252 msgstr "Lietotājs ir parakstījies uz lapu."
1253
1254 msgid "A new account has been created"
1255 msgstr "Jauns konts ir bijis izveidots"
1256
1257 msgid "Attachment link"
1258 msgstr "Piesaistes saite"
1259
1260 msgid "Page link"
1261 msgstr "Lapas saite"
1262
1263 msgid "Changed page"
1264 msgstr "Mainīta lapa"
1265
1266 msgid "Page changed"
1267 msgstr "Mainītā lapa"
1268
1269 msgid "about"
1270 msgstr ""
1271
1272 #, python-format
1273 msgid ""
1274 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
1275 "%(be)s results out of about %(pages)d pages."
1276 msgstr ""
1277 "Rezultāti %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s no %(aboutHits)s %(bs)s%"
1278 "(hits)d%(be)s rezultātiem no apmēram %(pages)d lapām."
1279
1280 msgid "seconds"
1281 msgstr "sekundes"
1282
1283 msgid "Previous"
1284 msgstr "iepriekšējā"
1285
1286 msgid "Next"
1287 msgstr "nākamā"
1288
1289 msgid "rev"
1290 msgstr "rev."
1291
1292 msgid "current"
1293 msgstr "pašreizējā"
1294
1295 #, python-format
1296 msgid "last modified: %s"
1297 msgstr "pēdējā modifikācija: %s"
1298
1299 msgid "match"
1300 msgstr "saskaņa"
1301
1302 msgid "matches"
1303 msgstr "saskaņas"
1304
1305 msgid "FrontPage"
1306 msgstr "SākumLapa"
1307
1308 msgid "RecentChanges"
1309 msgstr "PēdējāsIzmaiņas"
1310
1311 msgid "TitleIndex"
1312 msgstr "VirsrakstuRādītājs"
1313
1314 msgid "WordIndex"
1315 msgstr "PriekšmetuRādītājs"
1316
1317 msgid "FindPage"
1318 msgstr "MeklētLapu"
1319
1320 msgid "SiteNavigation"
1321 msgstr "VietnesNavigācija"
1322
1323 msgid "HelpContents"
1324 msgstr "PalīdzībasSaturaRādītājs"
1325
1326 msgid "HelpOnFormatting"
1327 msgstr "FormatēšanasPalīdzība"
1328
1329 msgid "WikiLicense"
1330 msgstr "VikiLicence"
1331
1332 msgid "MissingPage"
1333 msgstr "IztrūkstošaLapa"
1334
1335 msgid "MissingHomePage"
1336 msgstr "IztrūkstošaMājasLapa"
1337
1338 # Pirmdiena
1339 msgid "Mon"
1340 msgstr "Pr"
1341
1342 # Otrdiena
1343 msgid "Tue"
1344 msgstr "Ot"
1345
1346 # Trešdiena
1347 msgid "Wed"
1348 msgstr "Tr"
1349
1350 # Ceturtdiena
1351 msgid "Thu"
1352 msgstr "Ce"
1353
1354 # Piektdiena
1355 msgid "Fri"
1356 msgstr "Pk"
1357
1358 # Sestdiena
1359 msgid "Sat"
1360 msgstr "Se"
1361
1362 # Svētdiena
1363 msgid "Sun"
1364 msgstr "Sv"
1365
1366 msgid "AttachFile"
1367 msgstr "PievienotFailu"
1368
1369 msgid "DeletePage"
1370 msgstr "DzēstLapu"
1371
1372 msgid "LikePages"
1373 msgstr "LīdzīgasLapas"
1374
1375 msgid "LocalSiteMap"
1376 msgstr "LokālāVietnesKarte"
1377
1378 msgid "RenamePage"
1379 msgstr "PārdēvētLapu"
1380
1381 msgid "SpellCheck"
1382 msgstr "Pareizrakstība"
1383
1384 msgid "Discussion"
1385 msgstr "Diskusija"
1386
1387 msgid "[all]"
1388 msgstr "[visi]"
1389
1390 msgid "[not empty]"
1391 msgstr "[netukši]"
1392
1393 msgid "[empty]"
1394 msgstr "[tukši]"
1395
1396 msgid "filter"
1397 msgstr "fitrēt"
1398
1399 msgid "Wiki"
1400 msgstr "Viki"
1401
1402 msgid "Page"
1403 msgstr "Lapa"
1404
1405 msgid "User"
1406 msgstr "Lietotājs"
1407
1408 msgid "[ATTACH]"
1409 msgstr ""
1410
1411 msgid "[RSS]"
1412 msgstr "[RSS]"
1413
1414 msgid "[DELETED]"
1415 msgstr "[DZĒSTS]"
1416
1417 msgid "[UPDATED]"
1418 msgstr "[ATJAUNINĀTS]"
1419
1420 msgid "[RENAMED]"
1421 msgstr "[PĀRDĒVĒTS]"
1422
1423 msgid "[CONFLICT]"
1424 msgstr "[KONFLIKTS]"
1425
1426 msgid "[NEW]"
1427 msgstr "[JAUNS]"
1428
1429 msgid "[DIFF]"
1430 msgstr "[ATŠĶIRĪBAS]"
1431
1432 msgid "[BOTTOM]"
1433 msgstr "[APAKŠA]"
1434
1435 msgid "[TOP]"
1436 msgstr "[AUGŠA]"
1437
1438 msgid "Click to do a full-text search for this title"
1439 msgstr "Nospiediet šeit, lai sāktu šī virsraksta meklēšanu visā tekstā"
1440
1441 msgid "Settings"
1442 msgstr "Iestatījumi"
1443
1444 msgid "Logout"
1445 msgstr "Iziet"
1446
1447 msgid "DeleteCache"
1448 msgstr "DzēstKešatmiņu"
1449
1450 #, python-format
1451 msgid "(cached %s)"
1452 msgstr "(saglabāts %s)"
1453
1454 msgid "Or try one of these actions:"
1455 msgstr "Vai mēģināt kādu no darbībām:"
1456
1457 msgid "Unsubscribe"
1458 msgstr "Atrakstīties"
1459
1460 msgid "Home"
1461 msgstr "Māja"
1462
1463 msgid "Clear message"
1464 msgstr "Notīrīt ziņojumu"
1465
1466 #, python-format
1467 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
1468 msgstr "pēdējais labojums %(time)s %(editor)s"
1469
1470 #, python-format
1471 msgid "last modified %(time)s"
1472 msgstr "pēdējā modifikācija %(time)s"
1473
1474 msgid "Search:"
1475 msgstr "Meklēt:"
1476
1477 msgid "Text"
1478 msgstr "Tekstā"
1479
1480 msgid "Titles"
1481 msgstr "Virsrakstos"
1482
1483 msgid "Search"
1484 msgstr "Meklēt"
1485
1486 msgid "More Actions:"
1487 msgstr "Citas darbības:"
1488
1489 msgid "------------------------"
1490 msgstr "------------------------"
1491
1492 msgid "Raw Text"
1493 msgstr "Rādīt jēltekstu"
1494
1495 msgid "Print View"
1496 msgstr "Drukāšanai"
1497
1498 msgid "Delete Cache"
1499 msgstr "Dzēst kešatmiņu"
1500
1501 msgid "Rename Page"
1502 msgstr "Pārdēvēt lapu"
1503
1504 msgid "Copy Page"
1505 msgstr "Kopēt lapu"
1506
1507 msgid "Delete Page"
1508 msgstr "Dzēst lapu"
1509
1510 msgid "Like Pages"
1511 msgstr "Līdzīgas lapas"
1512
1513 msgid "Local Site Map"
1514 msgstr "Lokālā vietnes karte"
1515
1516 msgid "My Pages"
1517 msgstr "Manas lapas"
1518
1519 msgid "Subscribe User"
1520 msgstr "Parakstīt lietotāju"
1521
1522 msgid "Remove Spam"
1523 msgstr "Atsārņot"
1524
1525 msgid "Revert to this revision"
1526 msgstr "Atgriezties pie šīs versijas"
1527
1528 msgid "Package Pages"
1529 msgstr "Iesaiņot Lapas"
1530
1531 msgid "Render as Docbook"
1532 msgstr "Eksportēt Docbook formātā"
1533
1534 msgid "Sync Pages"
1535 msgstr "Sinhronizēt lapas"
1536
1537 msgid "Do"
1538 msgstr "Veikt"
1539
1540 msgid "Comments"
1541 msgstr "Komentārs"
1542
1543 msgid "Edit (Text)"
1544 msgstr "Labot tekstu"
1545
1546 msgid "Edit (GUI)"
1547 msgstr "Labot grafiski"
1548
1549 msgid "Immutable Page"
1550 msgstr "Nemaināma lapa"
1551
1552 msgid "Remove Link"
1553 msgstr "Dzēst saiti"
1554
1555 msgid "Add Link"
1556 msgstr "Pievienot saiti"
1557
1558 msgid "Attachments"
1559 msgstr "Piesaistes"
1560
1561 #, python-format
1562 msgid "Show %s days."
1563 msgstr "Rādīt %s dienas."
1564
1565 msgid "Wiki Markup"
1566 msgstr "Viki marķējums"
1567 2561
1568 msgid "File attachment browser" 2562 msgid "File attachment browser"
1569 msgstr "Datnes piesaistes pārlūks" 2563 msgstr "Datnes piesaistes pārlūks"
1570 2564
1571 msgid "User account browser" 2565 msgid "User account browser"
1572 msgstr "Lietotāju kontu pārlūks" 2566 msgstr "Lietotāju kontu pārlūks"
2567
2568 msgid "No orphaned pages in this wiki."
2569 msgstr "Šajā viki nav nevienas bāreņlapas."
2570
2571 #, python-format
2572 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
2573 msgstr "Nepareizs iekļaušanas arguments \"%s\"!"
2574
2575 #, python-format
2576 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
2577 msgstr "Neko neatradu no \"%s\"!"
2578
2579 msgid "Include system pages"
2580 msgstr "Iekļaut sistēmas lapas"
2581
2582 msgid "Exclude system pages"
2583 msgstr "Aizvākt sistēmas lapas"
2584
2585 msgid "No wanted pages in this wiki."
2586 msgstr "Šajā viki pieprasīto lapu nav."
2587
2588 msgid "Python Version"
2589 msgstr "Python versija"
2590
2591 msgid "MoinMoin Version"
2592 msgstr "MoinMoin versija"
2593
2594 #, python-format
2595 msgid "Release %s [Revision %s]"
2596 msgstr "Laidiens %s [Revīzija %s]"
2597
2598 msgid "4Suite Version"
2599 msgstr "4Suite versija"
2600
2601 msgid "Number of pages"
2602 msgstr "Lapu skaits"
2603
2604 msgid "Number of system pages"
2605 msgstr "Sistēmas lapu skaits"
2606
2607 msgid "Accumulated page sizes"
2608 msgstr "Visu lapu izmērs"
2609
2610 #, python-format
2611 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
2612 msgstr "%(data_dir)s/pages/ diskatmiņas patēriņš"
2613
2614 #, python-format
2615 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
2616 msgstr "%(data_dir)s/ diskatmiņas patēriņš"
2617
2618 msgid "Entries in edit log"
2619 msgstr "Ierakstīt izmaiņu protokolā"
2620
2621 msgid "NONE"
2622 msgstr "NEKAS"
2623
2624 msgid "Global extension macros"
2625 msgstr "Kopējie papildus makrosi"
2626
2627 msgid "Local extension macros"
2628 msgstr "Lokālie papildus makrosi"
2629
2630 msgid "Global extension actions"
2631 msgstr "Globālās papildus darbības"
2632
2633 msgid "Local extension actions"
2634 msgstr "Lokālās papildus darbības"
2635
2636 msgid "Global parsers"
2637 msgstr "Globālie parsētāji"
2638
2639 msgid "Local extension parsers"
2640 msgstr "Lokālo paplašinājumu parsētāji"
2641
2642 msgid "Disabled"
2643 msgstr "Izslēgts"
2644
2645 msgid "Enabled"
2646 msgstr "Ieslēgts"
2647
2648 msgid "index available"
2649 msgstr "indekss pieejams"
2650
2651 msgid "index unavailable"
2652 msgstr "indekss nav pieejams"
2653
2654 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
2655 msgstr "''Xapian'' un/vai ''Python Xapian'' modulis nav instalēts"
2656
2657 msgid "Xapian search"
2658 msgstr "''Xapian'' meklēšana"
2659
2660 msgid "Stemming for Xapian"
2661 msgstr "Vārdu dalīšana priekš ''Xapian''"
2662
2663 msgid "Active threads"
2664 msgstr "Aktīvie pavedieni"
1573 2665
1574 msgid "Wiki configuration" 2666 msgid "Wiki configuration"
1575 msgstr "" 2667 msgstr ""
1576 2668
1577 msgid "" 2669 msgid ""
1585 msgstr "Mainīgā nosaukums" 2677 msgstr "Mainīgā nosaukums"
1586 2678
1587 msgid "Setting" 2679 msgid "Setting"
1588 msgstr "Iestatījums" 2680 msgstr "Iestatījums"
1589 2681
2682 #, python-format
2683 msgid "No quotes on %(pagename)s."
2684 msgstr "Lapā %(pagename)s citātu nav."
2685
2686 msgid "Markup"
2687 msgstr "Iezīmēt"
2688
2689 msgid "Display"
2690 msgstr "Caurskats"
2691
2692 #, python-format
2693 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
2694 msgstr "Navigācijas shēma '%(scheme)s' nav pieejama!"
2695
2696 msgid "No parent page found!"
2697 msgstr "Virslapa nav atrasta!"
2698
2699 msgid "Wiki"
2700 msgstr "Viki"
2701
2702 msgid "Slideshow"
2703 msgstr "Slīdrāde"
2704
2705 msgid "Start"
2706 msgstr "Starts"
2707
2708 #, python-format
2709 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
2710 msgstr "%(pos)d slaids no %(size)d"
2711
2712 msgid "Go To Page"
2713 msgstr "Iet uz lapu"
2714
2715 msgid "Description"
2716 msgstr ""
2717
2718 msgid "Contents"
2719 msgstr "Satura rādītājs"
2720
1590 msgid "Search Titles" 2721 msgid "Search Titles"
1591 msgstr "Meklēt virsrakstus" 2722 msgstr "Meklēt virsrakstus"
1592 2723
1593 msgid "Display context of search results" 2724 msgid "Display context of search results"
1594 msgstr "Attēlot meklēšanas rezultātu kontekstu" 2725 msgstr "Attēlot meklēšanas rezultātu kontekstu"
1598 2729
1599 msgid "Search Text" 2730 msgid "Search Text"
1600 msgstr "Meklēt tekstā" 2731 msgstr "Meklēt tekstā"
1601 2732
1602 #, python-format 2733 #, python-format
1603 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
1604 msgstr "Lūdzu, norādiet konkrētāku meklējamo terminu {{{\"%s\"}}} vietā"
1605
1606 #, python-format
1607 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'." 2734 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
1608 msgstr "Piesaistes '%(filename)s' augšupielāde." 2735 msgstr "Piesaistes '%(filename)s' augšupielāde."
1609 2736
1610 #, python-format 2737 #, python-format
1611 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1612 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' izdzēsta."
1613
1614 #, python-format
1615 msgid "Drawing '%(filename)s' saved." 2738 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
1616 msgstr "Attēls '%(filename)s' saglabāts." 2739 msgstr "Attēls '%(filename)s' saglabāts."
1617 2740
1618 #, python-format 2741 #, python-format
1619 msgid "%(mins)dm ago" 2742 msgid "%(mins)dm ago"
1633 msgstr "Ielikt grāmatzīmi" 2756 msgstr "Ielikt grāmatzīmi"
1634 2757
1635 msgid "[Bookmark reached]" 2758 msgid "[Bookmark reached]"
1636 msgstr "[Šeit ielikta grāmatzīme]" 2759 msgstr "[Šeit ielikta grāmatzīme]"
1637 2760
1638 msgid "Python Version" 2761 #, python-format
1639 msgstr "Python versija" 2762 msgid "Inlined image: %(url)s"
1640 2763 msgstr "Iekļautais attēls: %(url)s"
1641 msgid "MoinMoin Version" 2764
1642 msgstr "MoinMoin versija" 2765 #, python-format
1643 2766 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
1644 #, python-format 2767 msgstr "Izveidot jaunu attēlu \"%(filename)s (atvērs jaunā logā)\""
1645 msgid "Release %s [Revision %s]" 2768
1646 msgstr "Laidiens %s [Revīzija %s]" 2769 #, python-format
1647 2770 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
1648 msgid "4Suite Version" 2771 msgstr "Labot attēlu %(filename)s (atvērs jaunā logā)"
1649 msgstr "4Suite versija" 2772
1650 2773 #, python-format
1651 msgid "Number of pages" 2774 msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
1652 msgstr "Lapu skaits" 2775 msgstr "Klikšķināms attēls %(filename)s"
1653 2776
1654 msgid "Number of system pages" 2777 msgid "Toggle line numbers"
1655 msgstr "Sistēmas lapu skaits" 2778 msgstr "Pārslēgt rindu numerāciju"
1656 2779
1657 msgid "Accumulated page sizes" 2780 msgid "[ATTACH]"
1658 msgstr "Visu lapu izmērs" 2781 msgstr ""
1659 2782
1660 #, python-format 2783 msgid "[RSS]"
1661 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/" 2784 msgstr "[RSS]"
1662 msgstr "%(data_dir)s/pages/ diskatmiņas patēriņš" 2785
1663 2786 msgid "[DELETED]"
1664 #, python-format 2787 msgstr "[DZĒSTS]"
1665 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/" 2788
1666 msgstr "%(data_dir)s/ diskatmiņas patēriņš" 2789 msgid "[UPDATED]"
1667 2790 msgstr "[ATJAUNINĀTS]"
1668 msgid "Entries in edit log" 2791
1669 msgstr "Ierakstīt izmaiņu protokolā" 2792 msgid "[RENAMED]"
1670 2793 msgstr "[PĀRDĒVĒTS]"
1671 msgid "NONE" 2794
1672 msgstr "NEKAS" 2795 msgid "[CONFLICT]"
1673 2796 msgstr "[KONFLIKTS]"
1674 msgid "Global extension macros" 2797
1675 msgstr "Kopējie papildus makrosi" 2798 msgid "[NEW]"
1676 2799 msgstr "[JAUNS]"
1677 msgid "Local extension macros" 2800
1678 msgstr "Lokālie papildus makrosi" 2801 msgid "[DIFF]"
1679 2802 msgstr "[ATŠĶIRĪBAS]"
1680 msgid "Global extension actions" 2803
1681 msgstr "Globālās papildus darbības" 2804 msgid "[BOTTOM]"
1682 2805 msgstr "[APAKŠA]"
1683 msgid "Local extension actions" 2806
1684 msgstr "Lokālās papildus darbības" 2807 msgid "[TOP]"
1685 2808 msgstr "[AUGŠA]"
1686 msgid "Global parsers" 2809
1687 msgstr "Globālie parsētāji" 2810 msgid "Click to do a full-text search for this title"
1688 2811 msgstr "Nospiediet šeit, lai sāktu šī virsraksta meklēšanu visā tekstā"
1689 msgid "Local extension parsers" 2812
1690 msgstr "Lokālo paplašinājumu parsētāji" 2813 msgid "Logout"
1691 2814 msgstr "Iziet"
1692 msgid "Disabled" 2815
1693 msgstr "Izslēgts" 2816 msgid "Unsubscribe"
1694 2817 msgstr "Atrakstīties"
1695 msgid "Enabled" 2818
1696 msgstr "Ieslēgts" 2819 msgid "Home"
1697 2820 msgstr "Māja"
1698 msgid "index available" 2821
1699 msgstr "indekss pieejams" 2822 msgid "Clear message"
1700 2823 msgstr "Notīrīt ziņojumu"
1701 msgid "index unavailable" 2824
1702 msgstr "indekss nav pieejams" 2825 #, python-format
1703 2826 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
1704 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed" 2827 msgstr "pēdējais labojums %(time)s %(editor)s"
1705 msgstr "''Xapian'' un/vai ''Python Xapian'' modulis nav instalēts" 2828
1706 2829 #, python-format
1707 msgid "N/A" 2830 msgid "last modified %(time)s"
1708 msgstr "Nav pieejams" 2831 msgstr "pēdējā modifikācija %(time)s"
1709 2832
1710 msgid "Xapian search" 2833 msgid "Search:"
1711 msgstr "''Xapian'' meklēšana" 2834 msgstr "Meklēt:"
1712 2835
1713 msgid "Stemming for Xapian" 2836 msgid "Text"
1714 msgstr "Vārdu dalīšana priekš ''Xapian''" 2837 msgstr "Tekstā"
1715 2838
1716 msgid "Active threads" 2839 msgid "Titles"
1717 msgstr "Aktīvie pavedieni" 2840 msgstr "Virsrakstos"
1718 2841
1719 msgid "No orphaned pages in this wiki." 2842 msgid "Search"
1720 msgstr "Šajā viki nav nevienas bāreņlapas." 2843 msgstr "Meklēt"
1721 2844
1722 #, python-format 2845 msgid "More Actions:"
1723 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!" 2846 msgstr "Citas darbības:"
1724 msgstr "Nepareizs iekļaušanas arguments \"%s\"!" 2847
1725 2848 msgid "------------------------"
1726 #, python-format 2849 msgstr "------------------------"
1727 msgid "Nothing found for \"%s\"!" 2850
1728 msgstr "Neko neatradu no \"%s\"!" 2851 msgid "Raw Text"
1729 2852 msgstr "Rādīt jēltekstu"
1730 msgid "edit" 2853
1731 msgstr "labot" 2854 msgid "Print View"
1732 2855 msgstr "Drukāšanai"
1733 #, python-format 2856
1734 msgid "" 2857 msgid "Delete Cache"
1735 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s " 2858 msgstr "Dzēst kešatmiņu"
1736 "missing." 2859
1737 msgstr "" 2860 msgid "Delete Page"
1738 2861 msgstr "Dzēst lapu"
1739 #, python-format 2862
1740 msgid "" 2863 msgid "Like Pages"
1741 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%" 2864 msgstr "Līdzīgas lapas"
1742 "(argument_value)s!" 2865
1743 msgstr "" 2866 msgid "Local Site Map"
1744 2867 msgstr "Lokālā vietnes karte"
1745 #, python-format 2868
1746 msgid "" 2869 msgid "My Pages"
1747 "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because " 2870 msgstr "Manas lapas"
1748 "of its mimetype %(mimetype)s." 2871
1749 msgstr "" 2872 msgid "Subscribe User"
1750 2873 msgstr "Parakstīt lietotāju"
1751 msgid "Embedded" 2874
1752 msgstr "Iekļauts" 2875 msgid "Remove Spam"
1753 2876 msgstr "Atsārņot"
1754 msgid "Search for items" 2877
1755 msgstr "Meklēt vienības" 2878 msgid "Package Pages"
1756 2879 msgstr "Iesaiņot Lapas"
1757 msgid "containing all the following terms" 2880
1758 msgstr "saturošs visus sekojošos terminus" 2881 msgid "Render as Docbook"
1759 2882 msgstr "Eksportēt Docbook formātā"
1760 msgid "containing one or more of the following terms" 2883
1761 msgstr "saturošs vienu vai vairākus no sekojošajiem terminiem" 2884 msgid "Sync Pages"
1762 2885 msgstr "Sinhronizēt lapas"
1763 msgid "not containing the following terms" 2886
1764 msgstr "nesaturošu sekojošus terminus" 2887 msgid "Do"
1765 2888 msgstr "Veikt"
1766 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)" 2889
1767 msgstr "pēdējo reizi modificēta kopš (piemēram, pēdējās 2 nedēļās)" 2890 msgid "Comments"
1768
1769 msgid "any category"
1770 msgstr ""
1771
1772 msgid "any language"
1773 msgstr "jebjura valoda"
1774
1775 msgid "any mimetype"
1776 msgstr "jebkurš MIME tips"
1777
1778 msgid "Categories"
1779 msgstr ""
1780
1781 msgid "Language"
1782 msgstr "Valoda"
1783
1784 msgid "File Type"
1785 msgstr "Faila veids"
1786
1787 msgid "Search only in titles"
1788 msgstr "Meklēt tikai virsrakstus"
1789
1790 msgid "Case-sensitive search"
1791 msgstr "Rakstzīmju jūtīga meklēšana"
1792
1793 msgid "Exclude underlay"
1794 msgstr "Izslēgt standarta lapas"
1795
1796 msgid "No system items"
1797 msgstr "Nevienas sistēmas lapas"
1798
1799 msgid "Search in all page revisions"
1800 msgstr "Meklēt visās lapas versijās"
1801
1802 msgid "Go get it!"
1803 msgstr "Satver!"
1804
1805 msgid "Include system pages"
1806 msgstr "Iekļaut sistēmas lapas"
1807
1808 msgid "Exclude system pages"
1809 msgstr "Aizvākt sistēmas lapas"
1810
1811 msgid "No wanted pages in this wiki."
1812 msgstr "Šajā viki pieprasīto lapu nav."
1813
1814 msgid "Description"
1815 msgstr ""
1816
1817 #, python-format
1818 msgid ""
1819 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
1820 "for more information."
1821 msgstr ""
1822 "Vaicājums {{{\"%s\"}}} ir nederīgs. Informācija par meklēšanu atrodama lapā "
1823 "MeklēšanasPalīdzība."
1824
1825 msgid "Markup"
1826 msgstr "Iezīmēt"
1827
1828 msgid "Display"
1829 msgstr "Caurskats"
1830
1831 #, python-format
1832 msgid "No quotes on %(pagename)s."
1833 msgstr "Lapā %(pagename)s citātu nav."
1834
1835 msgid "You need to provide a chart type!"
1836 msgstr "Norādiet diagrammas tipu!"
1837
1838 #, python-format
1839 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1840 msgstr "Slikts diagrammas tips \"%s\"!"
1841
1842 msgid "Contents"
1843 msgstr "Satura rādītājs"
1844
1845 #, python-format
1846 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
1847 msgstr "Navigācijas shēma '%(scheme)s' nav pieejama!"
1848
1849 msgid "No parent page found!"
1850 msgstr "Virslapa nav atrasta!"
1851
1852 msgid "Slideshow"
1853 msgstr "Slīdrāde"
1854
1855 msgid "Start"
1856 msgstr "Starts"
1857
1858 #, python-format
1859 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
1860 msgstr "%(pos)d slaids no %(size)d"
1861
1862 msgid "Go To Page"
1863 msgstr "Iet uz lapu"
1864
1865 msgid "You are not allowed to use this action."
1866 msgstr "Jums nav tiesību lietot šo darbību."
1867
1868 #, python-format
1869 msgid "No pages like \"%s\"!"
1870 msgstr "\"%s\" līdzīgu lapu nav!"
1871
1872 #, python-format
1873 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1874 msgstr "Atrasta tieši viena \"%s\" līdzīga lapa; pāradresēju uz to."
1875
1876 #, python-format
1877 msgid "Pages like \"%s\""
1878 msgstr "\"%s\" līdzīgas lapas"
1879
1880 #, python-format
1881 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1882 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1883
1884 msgid ""
1885 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
1886 msgstr "Nevaru izveidot lapu bez nosaukuma. Lūdzu, norādiet lapas nosaukumu."
1887
1888 #, python-format
1889 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
1890 msgstr "Lai izmanototu darbību \"%(action)s.\", Jums jāpieslēdzas."
1891
1892 msgid "You must login to remove a quicklink."
1893 msgstr "Lai dzēstu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas."
1894
1895 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
1896 msgstr "Jūsu ātrsaite uz šo lapu ir dzēsta."
1897
1898 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
1899 msgstr "Nevar izdzēst Jūsu ātrsaiti uz šo lapu."
1900
1901 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
1902 msgstr "Nepieciešama ātrsaite uz šo lapu, lai to varētu izdzēst."
1903
1904 msgid ""
1905 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
1906 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
1907 "never allow you to enter your password here.\n"
1908 "\n"
1909 "Once you have logged in, simply reload this page."
1910 msgstr ""
1911
1912 msgid "OpenID Trust verification"
1913 msgstr ""
1914
1915 #, python-format
1916 msgid "The site %s has asked for your identity."
1917 msgstr ""
1918
1919 #, python-format
1920 msgid ""
1921 "\n"
1922 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
1923 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
1924 "identity, the site will take care of reversing the\n"
1925 "delegation on its own.)"
1926 msgstr ""
1927
1928 msgid "Trust root"
1929 msgstr ""
1930
1931 msgid "Identity URL"
1932 msgstr "Identitātes URL"
1933
1934 msgid "Remember decision"
1935 msgstr ""
1936
1937 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
1938 msgstr ""
1939
1940 msgid "Approve"
1941 msgstr "Apstiprināt"
1942
1943 msgid "Don't approve"
1944 msgstr "Neapstiprināt"
1945
1946 msgid "OpenID not served"
1947 msgstr ""
1948
1949 msgid ""
1950 "\n"
1951 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
1952 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
1953 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
1954 "verification."
1955 msgstr ""
1956
1957 msgid "If this account exists an email was sent."
1958 msgstr "Ja šāds konts pastāv, e-pasta ziņojumums ir nosūtīts."
1959
1960 msgid ""
1961 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
1962 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
1963 msgstr ""
1964 "Šajā viki pasta sūtīšana ir aizliegta.\n"
1965 "Sazinieties ar viki īpašnieku, lai viņš piešķir jums tiesības lietot e-pastu."
1966
1967 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
1968 msgstr "Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi vai lietotāja vārdu!"
1969
1970 msgid "Mail me my account data"
1971 msgstr "Atsūtīt mana sistēmas konta datus"
1972
1973 msgid "Recovery token"
1974 msgstr "Atjaunošanas \"marķieris\""
1975
1976 msgid "New password"
1977 msgstr "Jaunā parole"
1978
1979 msgid "New password (repeat)"
1980 msgstr "Jaunā parole (atkārtoti)"
1981
1982 msgid "Reset my password"
1983 msgstr "Atstatīt paroli"
1984
1985 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
1986 msgstr "Jūsu parole ir nomainīta. Mēģiniet pieslēgties."
1987
1988 msgid "Your token is invalid!"
1989 msgstr "Jūsu \"marķieris\" ir nederīgs!"
1990
1991 msgid "Password reset"
1992 msgstr "Paroles atstatījums"
1993
1994 msgid ""
1995 "\n"
1996 "== Password reset ==\n"
1997 "Enter a new password below."
1998 msgstr ""
1999 "\n"
2000 "== Paroles atstatīšana ==\n"
2001 "Zemāk ievadiet jauno paroli."
2002
2003 msgid "Lost password"
2004 msgstr "Nozaudētā parole"
2005
2006 msgid ""
2007 "\n"
2008 "== Recovering a lost password ==\n"
2009 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
2010 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
2011 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
2012 "used to change your password. The email will also contain further\n"
2013 "instructions."
2014 msgstr ""
2015
2016 msgid ""
2017 "\n"
2018 "=== Password reset ===\n"
2019 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
2020 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
2021 msgstr ""
2022
2023 #, python-format
2024 msgid "[%d attachments]"
2025 msgstr "[%d piesaistes]"
2026
2027 #, python-format
2028 msgid ""
2029 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
2030 "page."
2031 msgstr "Šai lapai ir <a href=\"%(link)s\">%(count)s piesaistes</a>. "
2032
2033 msgid "Filename of attachment not specified!"
2034 msgstr "Nav norādīts piesaistes faila vārds!"
2035
2036 #, python-format
2037 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
2038 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' neeksistē!"
2039
2040 msgid ""
2041 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
2042 "as shown below in the list of files. \n"
2043 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
2044 "since this is subject to change and can break easily."
2045 msgstr ""
2046 "Atsaucei uz piesaisti, rakstiet lapas tekstā '''{{{piesaiste:faila "
2047 "nosaukums}}}''', \n"
2048 "kā redzams zemāk sarakstā. \n"
2049 "'''NEIZMANTOJIET''' saites {{{[get]}}} URL. \n"
2050 "Tas var tikt mainīts."
2051
2052 msgid "del"
2053 msgstr "dzēst"
2054
2055 msgid "move"
2056 msgstr "pārvietot"
2057
2058 msgid "get"
2059 msgstr "dabūt"
2060
2061 msgid "view"
2062 msgstr "skats"
2063
2064 msgid "unzip"
2065 msgstr "atspiest"
2066
2067 msgid "install"
2068 msgstr "instalēt"
2069
2070 #, python-format
2071 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
2072 msgstr "Lapai %(pagename)s nav piesaistes"
2073
2074 msgid "Edit drawing"
2075 msgstr "Labot attēlu"
2076
2077 msgid "New Attachment"
2078 msgstr "Jauna Piesaiste"
2079
2080 msgid "File to upload"
2081 msgstr "Augšupielādējamais fails"
2082
2083 msgid "Rename to"
2084 msgstr "Pārdēvēt par"
2085
2086 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
2087 msgstr "Pārrakstīt piesaisti ar šādu nosaukumu"
2088
2089 msgid "Upload"
2090 msgstr "Ielādēt"
2091
2092 msgid "Attached Files"
2093 msgstr "Piesaistītie faili"
2094
2095 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
2096 msgstr "Jūs nedrīkstat veidot piesaistes šai lapai."
2097
2098 #, python-format
2099 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
2100 msgstr "Neatbalstīta AttachFile apakšdarbība: %s"
2101
2102 #, python-format
2103 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
2104 msgstr "Lapas \"%(pagename)s\" piesaistes"
2105
2106 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
2107 msgstr "TextCha tests: nepareiza atbilde! Atgriezieties un mēginiet vēlreiz..."
2108
2109 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
2110 msgstr "Jums nav tiesību pārrasktīt šai lapai piesaistītās datnes."
2111
2112 msgid ""
2113 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
2114 "again."
2115 msgstr ""
2116 "Tukšs faila saturs. Nodzēsiet visus NE ASCII simbolus un mēģiniet vēlreiz."
2117
2118 #, python-format
2119 msgid ""
2120 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
2121 "saved."
2122 msgstr ""
2123 "Piesaiste '%(target)s' (no faila '%(filename)s') ar izmēru %(bytes)d baiti "
2124 "pievienota."
2125
2126 #, python-format
2127 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
2128 msgstr "Piesaite '%(target)s' (veidota no faila '%(filename)s') jau eksistē."
2129
2130 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
2131 msgstr "Šajā lapā Jūs nedrīkstat veidot attēlus."
2132
2133 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
2134 msgstr "Jūs nedrīkstat dzēst šīs lapas piesaistes."
2135
2136 #, python-format
2137 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
2138 msgstr "Piesaiste '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' jau pastāv."
2139
2140 #, python-format
2141 msgid ""
2142 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
2143 "(new_filename)s'."
2144 msgstr ""
2145 "Piesaiste '%(pagename)s/%(filename)s' pārvietota uz '%(new_pagename)s/%"
2146 "(new_filename)s'."
2147
2148 msgid "Nothing changed"
2149 msgstr "Bez izmaiņām"
2150
2151 #, python-format
2152 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
2153 msgstr "Lapa '%(new_pagename)s' neeksistē vai arī Jums nav tiesību."
2154
2155 msgid "Move aborted!"
2156 msgstr "Pārvietošana pārtraukta!"
2157
2158 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
2159 msgstr ""
2160 "Lūdzu, piesaistīto datņu pārvietošanai izmantojiet interaktīvo lietotāja "
2161 "saskarni!"
2162
2163 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
2164 msgstr "Jūs nav tiesību pārvietot piesaistes no šīs lapas."
2165
2166 msgid "Move aborted because new page name is empty."
2167 msgstr "Pārvietošana pārtraukta dēļ tukšā lapas nosaukuma."
2168
2169 #, python-format
2170 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
2171 msgstr "Lūdzu, piesaistei izmantojiet pieļaujamu nosaukumu: '%(filename)s'."
2172
2173 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
2174 msgstr "Piesaistes vārds ir tukšs - pārvietošana pārtraukta."
2175
2176 msgid "Move"
2177 msgstr "Pārvietot"
2178
2179 msgid "New page name"
2180 msgstr "Jaunais lapas nosaukums"
2181
2182 msgid "New attachment name"
2183 msgstr "Jaunais piesaistes nosaukums"
2184
2185 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
2186 msgstr "Jums nav tiesību saņemt šīs lapas piesaistes."
2187
2188 msgid "You are not allowed to install files."
2189 msgstr "Jums nav tiesību instalēt failus."
2190
2191 #, python-format
2192 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
2193 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' ir uzinstalēta."
2194
2195 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
2196 msgstr "Jums nav tiesību atspiest šīs lapas piesaistes."
2197
2198 #, python-format
2199 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
2200 msgstr "Fails %(filename)s nav .zip fails."
2201
2202 #, fuzzy, python-format
2203 msgid ""
2204 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
2205 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
2206 "(maxsize_file)d kB)."
2207 msgstr ""
2208 "Piesaiste '%(filename)s' nav atpakota, jo faili ir pārāk lieli, tikai .zip "
2209 "faili, jau ekstistē vai atrodas mapēs."
2210
2211 #, fuzzy, python-format
2212 msgid ""
2213 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
2214 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
2215 msgstr ""
2216 "Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošie faili var būt pārāk "
2217 "lieli (pietrūkst %(space)d kB)."
2218
2219 #, fuzzy, python-format
2220 msgid ""
2221 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
2222 "per page attachment count limit (%(count)d)."
2223 msgstr ""
2224 "Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošo failu būs pārāk daudz "
2225 "(pietrūkst %(count)d)."
2226
2227 #, fuzzy, python-format
2228 msgid ""
2229 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
2230 "s)."
2231 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' atspiesta."
2232
2233 #, python-format
2234 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
2235 msgstr "Piesaiste '%(filename)s' atspiesta."
2236
2237 msgid "A severe error occurred:"
2238 msgstr "Notikusi servera kļūda:"
2239
2240 #, python-format
2241 msgid "Attachment '%(filename)s'"
2242 msgstr "Piesaiste '%(filename)s'"
2243
2244 msgid "Download"
2245 msgstr "Lejuplādēt"
2246
2247 msgid "Package script:"
2248 msgstr "Saiņa skripts:"
2249
2250 msgid "File Name"
2251 msgstr "Faila nosaukums"
2252
2253 msgid "Modified"
2254 msgstr "Modificēts"
2255
2256 msgid "Size"
2257 msgstr "Izmērs"
2258
2259 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
2260 msgstr "Nezināms faila tips, nevar attēlot iestarpināto piesaisti."
2261
2262 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
2263 msgstr "Jums nav tiesību skatīt šīs lapas piesaistes."
2264
2265 #, python-format
2266 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
2267 msgstr "piesaiste:%(filename)s lapai %(pagename)s"
2268
2269 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
2270 msgstr ""
2271 "Lietotāja konts ir izveidots! Tagad Jūs varat pieslēgties ar šo kontu..."
2272
2273 msgid "TextCha (required)"
2274 msgstr "TextCha tests (nepieciešams)"
2275
2276 msgid "Create Profile"
2277 msgstr "Izveidot profilu"
2278
2279 msgid "Create Account"
2280 msgstr "Izveidot kontu"
2281
2282 msgid "Editor"
2283 msgstr "Redaktors"
2284
2285 msgid "Pages"
2286 msgstr "Lapas"
2287
2288 msgid "Select Author"
2289 msgstr "Izvēlēties Autoru"
2290
2291 msgid "Revert all!"
2292 msgstr "Atgriezt visu!"
2293
2294 msgid "Revert"
2295 msgstr "Atgriezt"
2296
2297 msgid "You are not allowed to revert this page!"
2298 msgstr "Jūs nedrīkstat atjaunot no arhīva šo lapu!"
2299
2300 msgid ""
2301 "You were viewing the current revision of this page when you called the "
2302 "revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
2303 "older revision and then call revert to this (older) revision again."
2304 msgstr ""
2305 "Veicot lapas versijas atgriešanu, Jūs aplūkojāt pašreizējo lapas versiju. Ja "
2306 "Jūs vēlaties atgriezt iepriekšēju lapas versiju, sākumā atveriet aplūkošanai "
2307 "lapas iepriekšējo versiju."
2308
2309 msgid "Optional reason for reverting this page"
2310 msgstr "Šīs lapas atgriešanas iemesls (neobligāts)"
2311
2312 msgid "Really revert this page?"
2313 msgstr "Jūs tiešām vēlaties atgriezt šo lapu?"
2314
2315 #, python-format
2316 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
2317 msgstr "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
2318
2319 #, python-format
2320 msgid ""
2321 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
2322 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
2323 msgstr ""
2324 "%(badwords)d vārdi netika atrasti %(totalwords)d %(localwords)s vārdnīcā un "
2325 "ir izcelti šeit:"
2326
2327 msgid "Add checked words to dictionary"
2328 msgstr "Pievienot atzīmētos vārdus vārdnīcai"
2329
2330 msgid "No spelling errors found!"
2331 msgstr "Pareizrakstības kļūdas nav atrastas!"
2332
2333 msgid "You can't save spelling words."
2334 msgstr "Jūs nevarat saglabāt pareizrakstības vārdus."
2335
2336 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
2337 msgstr "Jūs nevarat pārbaudīt pareizrakstību lapā, kuru nedrīkstat lasīt."
2338
2339 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
2340 msgstr "Jūs nedrīkstat parakstīties uz lapu, kuru Jums nav tiesību lasīt."
2341
2342 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
2343 msgstr "Šajā viki e-pasta/\"Jabber\" apstrāde nav iespējota."
2344
2345 msgid "You must log in to use subscriptions."
2346 msgstr "Lai izmanototu parasktīšanos, Jums jāpieslēdzas."
2347
2348 msgid ""
2349 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
2350 "subscriptions."
2351 msgstr ""
2352 "Lai izmantotu parakstīšanos, uzrādiet savu e-pasta adresi vai \"Jabber\" "
2353 "identifikatoru."
2354
2355 msgid "You are already subscribed to this page."
2356 msgstr "Jūs jau esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
2357
2358 msgid "You have been subscribed to this page."
2359 msgstr "Tagad Jūs esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
2360
2361 msgid "You could not get subscribed to this page."
2362 msgstr "Jūs nevarat parakstīties izmaiņām šajā lapā."
2363
2364 #, python-format
2365 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
2366 msgstr "Darbību %(actionname)s, lūdzu, izmantojiet interaktīvi!"
2367
2368 msgid "You are now logged out."
2369 msgstr "Jūs esat atslēgts(-a)."
2370
2371 #, python-format
2372 msgid "Rolled back changes to the page %s."
2373 msgstr "Atrite maina uz lapu %s."
2374
2375 msgid "Exception while calling rollback function:"
2376 msgstr "Kļūda veicot atrites funkciju:"
2377
2378 msgid ""
2379 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
2380 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
2381 "by the particular administrators."
2382 msgstr ""
2383 "Lūdzu, zemāk ievadiet sava konta paroli uz attālā viki servera.<<BR>> /!\\ "
2384 "Abiem viki serveriem jābūt uzticamiem. Jūsu paroli potenciāli varēs nolasīt "
2385 "administrators."
2386
2387 msgid "Operation was canceled."
2388 msgstr "Operācija tika atsaukta."
2389
2390 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
2391 msgstr "Iespējami tikai virzieni: ABOS un LEJUP"
2392
2393 msgid ""
2394 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
2395 "be able to use this action."
2396 msgstr ""
2397 "Lūdzu specificējiet starpviki vārdu (''interwikiname'') savā konfigurācijā "
2398 "''wikiconfig'' (skat. HelpOnConfiguration), lai verētu izmantot šo darbību."
2399
2400 msgid ""
2401 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
2402 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
2403 msgstr ""
2404 "Nepareizs parametrs. Lūdzu, izmantojiet vismaz parametru "
2405 "''remoteWiki'' (skat. HelpOnSynchronisation)."
2406
2407 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
2408 msgstr "''remoteWiki'' ir nezināms."
2409
2410 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
2411 msgstr "Sinhronizēšana pabeigta. Statusa ziņojumi redzami zemāk."
2412
2413 msgid "Synchronisation started -"
2414 msgstr "Sinhronizēšana sākusies -"
2415
2416 #, fuzzy, python-format
2417 msgid ""
2418 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
2419 "process."
2420 msgstr ""
2421 "Igūts saraksts no %s lokālām un %s attālām lapām, kas veido %s atšķirīgas "
2422 "lapas."
2423
2424 #, python-format
2425 msgid "After filtering: %s pages"
2426 msgstr "Pēc filtrēšanas: %s lapas"
2427
2428 #, python-format
2429 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
2430 msgstr "Izlaistas %s, ja nav lokālo lapu rakstīšanas tiesību."
2431
2432 #, python-format
2433 msgid "Deleted page %s locally."
2434 msgstr "Lapa %s dezēsta lokāli."
2435
2436 #, python-format
2437 msgid "Error while deleting page %s locally:"
2438 msgstr "Kļūda dzēšot lapu %s lokāli:"
2439
2440 #, python-format
2441 msgid "Deleted page %s remotely."
2442 msgstr "Lapa %s dzēsta attāli."
2443
2444 #, python-format
2445 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
2446 msgstr "Kļūda dzēšat lapu %s attāli:"
2447
2448 #, python-format
2449 msgid ""
2450 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
2451 "Please delete it in one of both wikis and try again."
2452 msgstr ""
2453 "Nevar automātiski apvienot %s, bet izmaiņas ir abos viki serveros. Lūdzu, "
2454 "izdzēsiet to vienā no viki serveriem un mēģiniet vēlreiz."
2455
2456 #, python-format
2457 msgid ""
2458 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
2459 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
2460 msgstr ""
2461 "Viki serverso %s ir at atšķirīgu MIME tipu un nevar būt apvienots. Lūdzu, "
2462 "izdzēsiet to vienā no viki serveriem un mēģiniet vēlreiz."
2463
2464 #, python-format
2465 msgid ""
2466 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
2467 "full synchronisation history is lost for this page."
2468 msgstr ""
2469 "%s ir lokāli pārdēvēts. Tas vēl nav implementēts. Pilnā sinhronizācijas "
2470 "vēsture ir zaudēta."
2471
2472 #, python-format
2473 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
2474 msgstr "Lapas %s sinhronizēšana ar attālu lapu %s ..."
2475
2476 #, python-format
2477 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
2478 msgstr "Attāli Lapa %s ir izdzēsta, bet mainīta lokāli."
2479
2480 #, python-format
2481 msgid ""
2482 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
2483 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
2484 msgstr ""
2485 "%s nevar tikt sinhronizēta. Attālā lapa ir pārdēvēta. Pašlaik tas vēl netiek "
2486 "atbalstīts. Lai lapas sasinhronizētu, būtu jāizdzēs viena no tām."
2487
2488 #, python-format
2489 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
2490 msgstr "Izlaista lapa %s neatrisināta lokāla vai attāla konflikta rezultātā."
2491
2492 #, python-format
2493 msgid ""
2494 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
2495 "the page %s."
2496 msgstr "Šī ir pirmā lapas %s lokālā un attālā viki sinhronizācija."
2497
2498 #, python-format
2499 msgid ""
2500 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
2501 "page in the remote wiki."
2502 msgstr ""
2503 "Lapa %s nevar tikt apvienota, jo Jums nav tiesības to modificēt uz attālā "
2504 "viki."
2505
2506 #, python-format
2507 msgid "Page %s successfully merged."
2508 msgstr "Lapa %s veiksmīgi sapludināta."
2509
2510 #, python-format
2511 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
2512 msgstr "Lapa %s satur konfliktus, kas radušies uz attālā viki."
2513
2514 #, python-format
2515 msgid "Page %s merged with conflicts."
2516 msgstr "Lapas %s sapludināšanā bija konflikti."
2517
2518 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
2519 msgstr "Jums nav tiesību veidot pielikuma lapu."
2520
2521 msgid "Delete"
2522 msgstr "Dzēst"
2523
2524 msgid "This page is already deleted or was never created!"
2525 msgstr "Šāda lapa jau ir izdzēsta vai nekad nav eksistējusi!"
2526
2527 msgid "Delete all /subpages too?"
2528 msgstr "Vai dzēst arī visas /apakšlapas?"
2529
2530 msgid "Optional reason for the deletion"
2531 msgstr "Ja vēlaties, norādiet lapas dzēšanas iemeslu"
2532
2533 msgid "Really delete this page?"
2534 msgstr "Jūs tiešām vēlaties dzēst šo lapu?"
2535
2536 msgid "General Information"
2537 msgstr "Vispārēja informācija"
2538
2539 #, python-format
2540 msgid "Page size: %d"
2541 msgstr "Lapas izmērs: %d"
2542
2543 msgid "SHA digest of this page's content is:"
2544 msgstr "Lapas satura SHA īssavilkums:"
2545
2546 msgid "The following users subscribed to this page:"
2547 msgstr "Sekojoši lietotāji ir parakstījušies uz šo lapu:"
2548
2549 msgid "This page links to the following pages:"
2550 msgstr "Šajā lapā ir saites uz sekojošām lapām:"
2551
2552 msgid "Date"
2553 msgstr "Datums"
2554
2555 msgid "Diff"
2556 msgstr "Atšķirība"
2557
2558 msgid "Comment"
2559 msgstr "Komentārs" 2891 msgstr "Komentārs"
2560 2892
2561 msgid "to previous" 2893 msgid "Edit (Text)"
2562 msgstr "uz iepriekšējo" 2894 msgstr "Labot tekstu"
2563 2895
2564 msgid "Revision History" 2896 msgid "Edit (GUI)"
2565 msgstr "Versiju vēsture" 2897 msgstr "Labot grafiski"
2566 2898
2567 msgid "No log entries found." 2899 msgid "Immutable Page"
2568 msgstr "Ieraksti par labojumiem netika atrasti." 2900 msgstr "Nemaināma lapa"
2569 2901
2570 #, python-format 2902 msgid "Remove Link"
2571 msgid "Info for \"%s\"" 2903 msgstr "Dzēst saiti"
2572 msgstr "Informācija par \"%s\"" 2904
2573 2905 msgid "Add Link"
2574 #, python-format 2906 msgstr "Pievienot saiti"
2575 msgid "Show \"%(title)s\"" 2907
2576 msgstr "Rādīt \"%(title)s\"" 2908 msgid "Attachments"
2577 2909 msgstr "Piesaistes"
2578 msgid "General Page Infos" 2910
2579 msgstr "Vispārēja lapas informācija" 2911 #, python-format
2580 2912 msgid "Show %s days."
2581 msgid "Page hits and edits" 2913 msgstr "Rādīt %s dienas."
2582 msgstr "Apmeklējumi un labojumi" 2914
2583 2915 msgid "Wiki Markup"
2584 msgid "You must login to add a quicklink." 2916 msgstr "Viki marķējums"
2585 msgstr "Lai izveidotu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas." 2917
2586 2918 msgid "Page"
2587 msgid "A quicklink to this page has been added for you." 2919 msgstr "Lapa"
2588 msgstr "Ātrsaite uz šo lapu ir izveidota." 2920
2589 2921 msgid "User"
2590 msgid "A quicklink to this page could not be added for you." 2922 msgstr "Lietotājs"
2591 msgstr "Nevar izveidot ātrsaiti uz šo lapu." 2923
2592 2924 msgid "DeleteCache"
2593 msgid "You already have a quicklink to this page." 2925 msgstr "DzēstKešatmiņu"
2594 msgstr "Jums jau ir ātrsaite uz šo lapu!" 2926
2595 2927 #, python-format
2596 msgid "Wiki Backup" 2928 msgid "(cached %s)"
2597 msgstr "Viki Dublējums" 2929 msgstr "(saglabāts %s)"
2598 2930
2599 msgid "" 2931 msgid "Or try one of these actions:"
2600 "= Downloading a backup =\n" 2932 msgstr "Vai mēģināt kādu no darbībām:"
2601 "\n" 2933
2602 "Please note:\n" 2934 #, python-format
2603 " * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive " 2935 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
2604 "information.\n" 2936 msgstr "Pievienoties e-pasta serverim '%(server)s' nedrīkst: %(reason)s"
2605 " * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and " 2937
2606 "complete.\n" 2938 msgid "Mail not sent"
2607 " * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of " 2939 msgstr "E-pasts nav nosūtīts"
2608 "problems.\n" 2940
2609 " * Make sure it is downloaded without problems.\n" 2941 msgid "Mail sent OK"
2610 "\n" 2942 msgstr "E-pasts nosūtīts"
2611 "To get a backup, just click here:"
2612 msgstr ""
2613
2614 msgid "Backup"
2615 msgstr "Dublēt"
2616
2617 msgid "You are not allowed to do remote backup."
2618 msgstr "Jūs nedrīkstat veikt attālinātu dublēšanu."
2619
2620 #, python-format
2621 msgid "Unknown backup subaction: %s."
2622 msgstr "Nezināma dublēšanas apakšdarbība: %s."
2623
2624 msgid "Please choose:"
2625 msgstr "Lūdzu izvēlieties:"
2626
2627 msgid "Rename all /subpages too?"
2628 msgstr "Vai pārdēvēt arī visas apakšlapas?"
2629
2630 msgid "New name"
2631 msgstr "Jauns nosaukums"
2632
2633 msgid "Optional reason for the renaming"
2634 msgstr "Pārdēvēšanas iemesls (neobligāts)"
2635
2636 msgid "Really rename this page?"
2637 msgstr "Jūs tiešām vēlaties pārdēvēt šo lapu?"
2638
2639 msgid "Copy all /subpages too?"
2640 msgstr "Kopēt ar apakšlapām?"
2641
2642 msgid "Optional reason for the copying"
2643 msgstr "Kopēšanas iemesls (neobligāts)"
2644
2645 msgid "Really copy this page?"
2646 msgstr "Jūs tiešām vēlaties kopēt šo lapu?"
2647
2648 #, python-format
2649 msgid "Full Link List for \"%s\""
2650 msgstr "Visu saišu saraksts \"%s\""
2651
2652 msgid "No older revisions available!"
2653 msgstr "Vecākas versijas nav!"
2654
2655 #, python-format
2656 msgid "Diff for \"%s\""
2657 msgstr "Salīdzināt pēc \"%s\""
2658
2659 #, python-format
2660 msgid "Differences between revisions %d and %d"
2661 msgstr "Atšķirības starp %d un versiju %d"
2662
2663 #, python-format
2664 msgid "(spanning %d versions)"
2665 msgstr "(pēc %d versijām)"
2666
2667 msgid "Previous change"
2668 msgstr "Iepriekšējais labojums"
2669
2670 msgid "Next change"
2671 msgstr "Nākamais labojums"
2672
2673 #, python-format
2674 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
2675 msgstr "Lapa saglabāta %(count)d reizes!"
2676
2677 msgid "(ignoring whitespace)"
2678 msgstr "(Atstarpes(probeli) ignorētas)"
2679
2680 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
2681 msgstr "Ignorēt atstarpju(probelu) starpību"
2682
2683 #, python-format
2684 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
2685 msgstr "Nepareizs faila nosaukums \"%s\"!"
2686
2687 #, python-format
2688 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
2689 msgstr "Izveidots sainis %s, kas satur lapas %s."
2690
2691 msgid "Include all attachments?"
2692 msgstr "Iekļaut visas piesaistes?"
2693
2694 msgid "Package pages"
2695 msgstr "Iesaiņot lapas"
2696
2697 msgid "Package name"
2698 msgstr "Saiņa nosaukums"
2699
2700 msgid "List of page names - separated by a comma"
2701 msgstr "Lapu saraksts, atdalīts ar komatiem"
2702
2703 #, python-format
2704 msgid "Subscribe users to the page %s"
2705 msgstr "Parakstīt lietotājus lapas %s izmaiņām"
2706
2707 msgid "Enter user names (comma separated):"
2708 msgstr "Ievadiet lietotāja vārdu (atdalītu ar komatiem)"
2709
2710 #, python-format
2711 msgid "Subscribed for %s:"
2712 msgstr "Lapas %s izmaiņām parakstījušies:"
2713
2714 msgid "Not a user:"
2715 msgstr "Nav lietotājs:"
2716
2717 msgid "You are not allowed to perform this action."
2718 msgstr "Jums nav tiesību veikt šo darbību."
2719
2720 msgid "Please log in first."
2721 msgstr "Lūdzu, sākumā pieslēdzieties"
2722
2723 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
2724 msgstr "Lūdzu, pirms veidot papildus lapas, izveidojiet mājas lapu."
2725
2726 #, fuzzy, python-format
2727 msgid ""
2728 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
2729 "here.\n"
2730 "\n"
2731 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
2732 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
2733 "\n"
2734 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
2735 "page.\n"
2736 "\n"
2737 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
2738 "page\n"
2739 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
2740 "creating\n"
2741 "the group pages.\n"
2742 "\n"
2743 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
2744 "group:'''||\n"
2745 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
2746 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
2747 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
2748 "(username)s/ReadGroup]]||\n"
2749 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
2750 "(username)s only||\n"
2751 "\n"
2752 msgstr ""
2753 "Šeit Jūs varat pievienot apakšlapas Jūsu esksistējošai mājas lapai. \n"
2754 "\n"
2755 "Jūs varat noteikt šo lapu pieejamību citem lietotājiem,\n"
2756 "pieeju kontrolē atbilstošās grupas lapas grupas piederība.\n"
2757 "\n"
2758 "Lai izveidotu apakšlapu, evadiet apakšlapas nosaukumu un nospiediet pogu.\n"
2759 "\n"
2760 "Pirms veidot aizsargātas pieejas lapas, pārliecinieties, ka atbilstošas "
2761 "grupas lapa eksistē \n"
2762 "un tajā ir atbilstoši lietotāji. Izmantojiet MājaslapasGrupasVeidne, "
2763 "veidojot grupas lapas2.\n"
2764 "||'''Pievienot jaunu personisku lapu:'''||'''Sastīta pieejas kontroles "
2765 "saraksta grupa:'''||\n"
2766 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,lasāma-rakstāma lapa,%(username)s)"
2767 ">>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
2768 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tikai-lasāma lapa,%(username)s)>>||[\"%"
2769 "(username)s/ReadGroup\"]||\n"
2770 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privāta lapa,%(username)s)>>||Tikai %"
2771 "(username)s||\n"
2772 "\n"
2773
2774 msgid "MyPages management"
2775 msgstr "MyPages pārvaldīšana"
2776
2777 msgid "Your subscription to this page has been removed."
2778 msgstr "Jūs vairs neesat parakstījies(-usies) uz šo lapu."
2779
2780 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
2781 msgstr "Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!"
2782
2783 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
2784 msgstr "Labojiet parasktīšanās regulāras izteiksmes savos iestatījumos."
2785
2786 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
2787 msgstr "Lai atrakstītos, jums nepieciešams būt parakstījušam(-šai) uz šo lapu."
2788
2789 #, python-format
2790 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
2791 msgstr "(!) Tiek rādītas tikai tās lapas, kas mainītas kopš '''%s''' !"
2792
2793 msgid ""
2794 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
2795 "not considered for the search results!"
2796 msgstr ""
2797 "/!\\ Labošanas datums, kuru Jūs norādījāt, nav atpazīts. Ievadītā vērtība "
2798 "netiks izmantota meklēšanā!"
2799
2800 #, python-format
2801 msgid "Title Search: \"%s\""
2802 msgstr "Meklēt virsrakstus: \"%s\""
2803
2804 #, python-format
2805 msgid "Advanced Search: \"%s\""
2806 msgstr "Izvērsta meklēšana: \"%s\""
2807
2808 #, python-format
2809 msgid "Full Text Search: \"%s\""
2810 msgstr "Pilnteksta meklēšana: \"%s\""
2811
2812 #, python-format
2813 msgid ""
2814 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
2815 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
2816 msgstr ""
2817 "Vaicājums {{{\"%s\"}}} neko nav atgriezis. Lūdzu, pamainiet vaicājumu. "
2818 "Informācija par meklēšanu atrodama lapā MeklēšanasPalīdzība.%s"
2819
2820 msgid "(!) Consider performing a"
2821 msgstr "(!) Apsveriet "
2822
2823 msgid "full-text search with your search terms"
2824 msgstr "pilna teksta meklēšana ar Jūsu parametriem"
2825
2826 msgid ""
2827 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
2828 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
2829 msgstr ""
2830 "(!) Jūs veicat virsrakstu meklēšanu. Rezultāts var nesaturēt visas lapas, "
2831 "kas atbilst meklēšanas kritērijiem.<<BR>>"
2832
2833 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
2834 msgstr ""
2835 "Nospiediet šeit, lai sāktu pilnteksta meklēšanu ar norādītajiem terminiem!"
2836
2837 msgid "Load"
2838 msgstr "Ielādēt"
2839
2840 msgid "Pagename not specified!"
2841 msgstr "Lapas nosaukums nav norādīts!"
2842
2843 msgid "Upload page content"
2844 msgstr "Ielādēt lapas saturu"
2845
2846 msgid ""
2847 "You can upload content for the page named below. If you change the page "
2848 "name, you can also upload content for another page. If the page name is "
2849 "empty, we derive the page name from the file name."
2850 msgstr ""
2851
2852 msgid "File to load page content from"
2853 msgstr "Lapas satura ielādes datne"
2854
2855 msgid "Page Name"
2856 msgstr "Lapas nosaukums"
2857
2858 #, python-format
2859 msgid "Local Site Map for \"%s\""
2860 msgstr "\"%s\" vietnes karte"
2861
2862 msgid "Charts are not available!"
2863 msgstr "Diagramma nav pieejama!"
2864
2865 msgid "Do it."
2866 msgstr "Dari to."
2867
2868 #, python-format
2869 msgid "Execute action %(actionname)s?"
2870 msgstr "Vai veikt darbību %(actionname)s?"
2871
2872 #, python-format
2873 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
2874 msgstr "Darbība %(actionname)s ir veikta šajā Viki!"
2875
2876 #, python-format
2877 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
2878 msgstr "Jums nav tiesību izmantot darbību %(actionname)s šajā lapā."
2879
2880 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
2881 msgstr "Tikai superlietotājs drīkst lietot šo kontu."
2882
2883 msgid "Views/day"
2884 msgstr "Skatīta (dienā)"
2885
2886 msgid "Edits/day"
2887 msgstr "Labota (dienā)"
2888
2889 #, python-format
2890 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
2891 msgstr "%(chart_title)s no %(filterpage)s"
2892
2893 msgid ""
2894 "green=view\n"
2895 "red=edit"
2896 msgstr ""
2897 "zaļš=skats\n"
2898 "sarkans=labot"
2899
2900 msgid "date"
2901 msgstr "datums"
2902
2903 msgid "# of hits"
2904 msgstr "# apmeklējumi"
2905
2906 msgid "User agent"
2907 msgstr "Lietotāja aģents"
2908
2909 msgid "Others"
2910 msgstr "Citi"
2911
2912 msgid "Distribution of User-Agent Types"
2913 msgstr "Lietotāju aģentu sadale pa tipiem"
2914
2915 msgid "Page Size Distribution"
2916 msgstr "Lapas izmēra sadale"
2917
2918 msgid "page size upper bound [bytes]"
2919 msgstr "pieļaujamais lapas izmērs [baitos]"
2920
2921 msgid "# of pages of this size"
2922 msgstr "# lapas ar šādu izmēru"
2923 2943
2924 msgid "From" 2944 msgid "From"
2925 msgstr "No:" 2945 msgstr "No:"
2926 2946
2927 msgid "To" 2947 msgid "To"
2928 msgstr "Kam:" 2948 msgstr "Kam:"
2929 2949
2930 msgid "Content" 2950 msgid "Content"
2931 msgstr "Saturs" 2951 msgstr "Saturs"
2932
2933 #, python-format
2934 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
2935 msgstr "Pievienoties e-pasta serverim '%(server)s' nedrīkst: %(reason)s"
2936
2937 msgid "Mail not sent"
2938 msgstr "E-pasts nav nosūtīts"
2939
2940 msgid "Mail sent OK"
2941 msgstr "E-pasts nosūtīts"
2942
2943 #, python-format
2944 msgid ""
2945 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
2946 msgstr ""
2947 "Piedodiet, Jūs nevarat saglabāt lapu, jo \"%(content)s\" šajā viki nav "
2948 "atļauts."
2949
2950 msgid "anonymous"
2951 msgstr ""
2952 2952
2953 #~ msgid "" 2953 #~ msgid ""
2954 #~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n" 2954 #~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
2955 #~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d" 2955 #~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
2956 #~ msgstr "" 2956 #~ msgstr ""