comparison MoinMoin/i18n/sv.MoinMoin.po @ 4713:f6607543762e

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Sun, 26 Apr 2009 23:58:50 +0200
parents cbb5881697c2
children 9a26c69ccf5a e630e9d340d1
comparison
equal deleted inserted replaced
4712:7d1c139a52b7 4713:f6607543762e
11 # 11 #
12 msgid "" 12 msgid ""
13 msgstr "" 13 msgstr ""
14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.8\n" 14 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.8\n"
15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 15 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16 "POT-Creation-Date: 2009-01-24 04:45+0100\n" 16 "POT-Creation-Date: 2009-02-07 14:05+0100\n"
17 "PO-Revision-Date: 2008-09-25 20:00+0200\n" 17 "PO-Revision-Date: 2008-09-25 20:00+0200\n"
18 "Last-Translator: thomas@marquart.se\n" 18 "Last-Translator: thomas@marquart.se\n"
19 "Language-Team: Swedish <moin-user@lists.sourceforge.net>\n" 19 "Language-Team: Swedish <moin-user@lists.sourceforge.net>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n" 20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n" 21 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
24 "X-Language: Svenska\n" 24 "X-Language: Svenska\n"
25 "X-HasWikiMarkup: True\n" 25 "X-HasWikiMarkup: True\n"
26 "X-Language-in-English: Swedish\n" 26 "X-Language-in-English: Swedish\n"
27 27
28 #, python-format 28 #, python-format
29 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
30 msgstr "Ogiltigt reguliärt uttryck för emfas \"%(regex)s\": %(error)s"
31
32 msgid ""
33 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
34 "search results!"
35 msgstr ""
36 "Reservkopians innehåll av den här sidan är oönskat och kommer inte att "
37 "finnas med i sökresultat!"
38
39 #, python-format
40 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
41 msgstr "Version %(rev)d vid datum %(date)s"
42
43 #, python-format
44 msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
45 msgstr "Omdirigerad från sida \"%(page)s\""
46
47 #, python-format
48 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
49 msgstr "Den här sidan är omdirigerad till \"%(page)s\""
50
51 msgid "Create New Page"
52 msgstr "Skapa ny sida"
53
54 msgid "You are not allowed to view this page."
55 msgstr "Du får inte titta på den här sidan."
56
57 #, python-format
58 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\"" 29 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
59 msgstr "Argumentet \"%s\" måste vara ett sanningsvärde, inte \"%s\"" 30 msgstr "Argumentet \"%s\" måste vara ett sanningsvärde, inte \"%s\""
60 31
61 #, python-format 32 #, python-format
62 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\"" 33 msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
114 85
115 #, python-format 86 #, python-format
116 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\"" 87 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
117 msgstr "Förväntade ett värde för nyckel \"%(token)s\"" 88 msgstr "Förväntade ett värde för nyckel \"%(token)s\""
118 89
90 msgid "Your changes are not saved!"
91 msgstr "Dina ändringar sparas inte!"
92
119 msgid "You are not allowed to edit this page." 93 msgid "You are not allowed to edit this page."
120 msgstr "Du får inte redigera den här sidan." 94 msgstr "Du får inte redigera den här sidan."
121 95
122 msgid "Page is immutable!" 96 msgid "Page is immutable!"
123 msgstr "Sidan är skrivskyddad!" 97 msgstr "Sidan är skrivskyddad!"
125 msgid "Cannot edit old revisions!" 99 msgid "Cannot edit old revisions!"
126 msgstr "Kan inte redigera gamla versioner!" 100 msgstr "Kan inte redigera gamla versioner!"
127 101
128 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!" 102 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
129 msgstr "Låset du höll har gått ut. Förbered dig för redigeringskonflikter!" 103 msgstr "Låset du höll har gått ut. Förbered dig för redigeringskonflikter!"
104
105 msgid "Page name is too long, try shorter name."
106 msgstr "Sidnamnet är för långt, pröva ett kortare namn."
130 107
131 #, python-format 108 #, python-format
132 msgid "Draft of \"%(pagename)s\"" 109 msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
133 msgstr "Utkast av \"%(pagename)s\"" 110 msgstr "Utkast av \"%(pagename)s\""
134 111
220 "avbryta redigeringen." 197 "avbryta redigeringen."
221 198
222 msgid "Preview" 199 msgid "Preview"
223 msgstr "Förhandsgranska" 200 msgstr "Förhandsgranska"
224 201
225 msgid "Text mode" 202 msgid "GUI Mode"
226 msgstr "Textläge" 203 msgstr "Grafiskt läge"
227 204
228 msgid "Load Draft" 205 msgid "Load Draft"
229 msgstr "Ladda Utkast" 206 msgstr "Ladda Utkast"
230 207
231 msgid "Trivial change" 208 msgid "Trivial change"
241 msgid "Add to: %(category)s" 218 msgid "Add to: %(category)s"
242 msgstr "Lägg till i: %(category)s" 219 msgstr "Lägg till i: %(category)s"
243 220
244 msgid "Remove trailing whitespace from each line" 221 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
245 msgstr "Eliminera efterföljande mellanslag från varje rad" 222 msgstr "Eliminera efterföljande mellanslag från varje rad"
246
247 #, python-format
248 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
249 msgstr "Paketet kräver en nyare version av MoinMoin (minst %s)."
250
251 msgid "The theme name is not set."
252 msgstr "Temanamnet är inte angivet."
253
254 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
255 msgstr "Installation av temafiler stöds bara på servrar av fristående typ."
256
257 #, python-format
258 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
259 msgstr "Installeringen av \"%(filename)s\" misslyckades."
260
261 #, python-format
262 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
263 msgstr "Filen %s är inte en MoinMoin-paketfil."
264
265 #, python-format
266 msgid "The page %s does not exist."
267 msgstr "Sidan %s existerar inte."
268
269 msgid "Invalid package file header."
270 msgstr "Ogiltigt paketfilshuvud."
271
272 msgid "Package file format unsupported."
273 msgstr "Paketfilformatet stöds inte."
274
275 #, python-format
276 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
277 msgstr "Okänd funktion %(func)s på rad %(lineno)i."
278
279 #, python-format
280 msgid "The file %s was not found in the package."
281 msgstr "Filen %s hittades inte i paketet."
282
283 msgid "<unknown>"
284 msgstr "<okänd>"
285
286 #, python-format
287 msgid ""
288 "Login Name: %s\n"
289 "\n"
290 "Password recovery token: %s\n"
291 "\n"
292 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
293 msgstr ""
294 "Användarnamn: %s\n"
295 "Token för att återställa lösenord: %s\n"
296 "\n"
297 "URL för att återställa lösenord: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
298
299 msgid ""
300 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
301 "\n"
302 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
303 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
304 "recovery token.\n"
305 msgstr ""
306 "Någon har bett att skicka en token för att återställa lösenordet till dig.\n"
307 "\n"
308 "Om du har glömt ditt lösenord, var god besök URL:en nedanför för att "
309 "återställa den eller\n"
310 "gå tillbaka till till återställningssidan och skriv in ditt användarnamn "
311 "och\n"
312 "token för återställning.\n"
313
314 #, python-format
315 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
316 msgstr "[%(sitename)s] Din wiki-kontoinformation"
317
318 msgid "Your changes are not saved!"
319 msgstr "Dina ändringar sparas inte!"
320
321 msgid "Page name is too long, try shorter name."
322 msgstr "Sidnamnet är för långt, pröva ett kortare namn."
323
324 msgid "GUI Mode"
325 msgstr "Grafiskt läge"
326 223
327 msgid "Edit was cancelled." 224 msgid "Edit was cancelled."
328 msgstr "Redigeringen avbröts." 225 msgstr "Redigeringen avbröts."
329 226
330 msgid "You can't copy to an empty pagename." 227 msgid "You can't copy to an empty pagename."
463 "'''Du bör ''undvika att redigera'' den här sidan i åtminstone %(mins_valid)d " 360 "'''Du bör ''undvika att redigera'' den här sidan i åtminstone %(mins_valid)d "
464 "minut(er)\n" 361 "minut(er)\n"
465 "för att undvika redigeringskonflikter.'''<<BR>>\n" 362 "för att undvika redigeringskonflikter.'''<<BR>>\n"
466 "För att lämna redigeringen, tryck på \"Avbryt\"." 363 "För att lämna redigeringen, tryck på \"Avbryt\"."
467 364
365 msgid "<unknown>"
366 msgstr "<okänd>"
367
368 #, python-format
369 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
370 msgstr "Ogiltigt reguliärt uttryck för emfas \"%(regex)s\": %(error)s"
371
372 msgid ""
373 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
374 "search results!"
375 msgstr ""
376 "Reservkopians innehåll av den här sidan är oönskat och kommer inte att "
377 "finnas med i sökresultat!"
378
379 #, python-format
380 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
381 msgstr "Version %(rev)d vid datum %(date)s"
382
383 #, python-format
384 msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
385 msgstr "Omdirigerad från sida \"%(page)s\""
386
387 #, python-format
388 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
389 msgstr "Den här sidan är omdirigerad till \"%(page)s\""
390
391 msgid "Create New Page"
392 msgstr "Skapa ny sida"
393
394 msgid "You are not allowed to view this page."
395 msgstr "Du får inte titta på den här sidan."
396
468 msgid "The wiki is currently not reachable." 397 msgid "The wiki is currently not reachable."
469 msgstr "Wikin går för tillfället inte att nå." 398 msgstr "Wikin går för tillfället inte att nå."
470 399
471 msgid "Invalid username or password." 400 msgid "Invalid username or password."
472 msgstr "Felaktig användarnamn eller lösenord." 401 msgstr "Felaktig användarnamn eller lösenord."
477 "than you specified (%(localname)s)." 406 "than you specified (%(localname)s)."
478 msgstr "" 407 msgstr ""
479 "Den andra wikin använder ett annorlunda InterWiki namn %(remotename)s) " 408 "Den andra wikin använder ett annorlunda InterWiki namn %(remotename)s) "
480 "interntän det du har angivit %(localname)s)." 409 "interntän det du har angivit %(localname)s)."
481 410
411 msgid "Text mode"
412 msgstr "Textläge"
413
414 #, python-format
415 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
416 msgstr "Paketet kräver en nyare version av MoinMoin (minst %s)."
417
418 msgid "The theme name is not set."
419 msgstr "Temanamnet är inte angivet."
420
421 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
422 msgstr "Installation av temafiler stöds bara på servrar av fristående typ."
423
424 #, python-format
425 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
426 msgstr "Installeringen av \"%(filename)s\" misslyckades."
427
428 #, python-format
429 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
430 msgstr "Filen %s är inte en MoinMoin-paketfil."
431
432 #, python-format
433 msgid "The page %s does not exist."
434 msgstr "Sidan %s existerar inte."
435
436 msgid "Invalid package file header."
437 msgstr "Ogiltigt paketfilshuvud."
438
439 msgid "Package file format unsupported."
440 msgstr "Paketfilformatet stöds inte."
441
442 #, python-format
443 msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
444 msgstr "Okänd funktion %(func)s på rad %(lineno)i."
445
446 #, python-format
447 msgid "The file %s was not found in the package."
448 msgstr "Filen %s hittades inte i paketet."
449
450 #, python-format
451 msgid ""
452 "Login Name: %s\n"
453 "\n"
454 "Password recovery token: %s\n"
455 "\n"
456 "Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
457 msgstr ""
458 "Användarnamn: %s\n"
459 "Token för att återställa lösenord: %s\n"
460 "\n"
461 "URL för att återställa lösenord: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
462
463 msgid ""
464 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
465 "\n"
466 "If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
467 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
468 "recovery token.\n"
469 msgstr ""
470 "Någon har bett att skicka en token för att återställa lösenordet till dig.\n"
471 "\n"
472 "Om du har glömt ditt lösenord, var god besök URL:en nedanför för att "
473 "återställa den eller\n"
474 "gå tillbaka till till återställningssidan och skriv in ditt användarnamn "
475 "och\n"
476 "token för återställning.\n"
477
478 #, python-format
479 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
480 msgstr "[%(sitename)s] Din wiki-kontoinformation"
481
482 msgid "Line"
483 msgstr "Linje"
484
485 msgid "No differences found!"
486 msgstr "Inga skillnader hittades!"
487
488 msgid "Deletions are marked like this."
489 msgstr "Raderingar markeras som den här."
490
491 msgid "Additions are marked like this."
492 msgstr "Bidrag är markerade som den här."
493
494 #, python-format
495 msgid ""
496 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
497 msgstr ""
498 "Tyvärr, kan inte spara sidan eftersom \"%(content)s\" inte är tillåtet på "
499 "den här wikin."
500
482 #, python-format 501 #, python-format
483 msgid "" 502 msgid ""
484 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d" 503 "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
485 "%(be)s results out of about %(pages)d pages." 504 "%(be)s results out of about %(pages)d pages."
486 msgstr "" 505 msgstr ""
513 msgstr "träffar" 532 msgstr "träffar"
514 533
515 msgid "about" 534 msgid "about"
516 msgstr "om" 535 msgstr "om"
517 536
518 msgid "[all]" 537 msgid "anonymous"
519 msgstr "[alla]" 538 msgstr "anonym"
520 539
521 msgid "[not empty]" 540 msgid "Language"
522 msgstr "[ej tom]" 541 msgstr "Språk"
523 542
524 msgid "[empty]" 543 msgid "<Browser setting>"
525 msgstr "[tom]" 544 msgstr "<Webbläsarinställning>"
526 545
527 msgid "filter" 546 msgid "Others"
528 msgstr "filter" 547 msgstr "Övriga"
529 548
530 msgid "Change password" 549 msgid "Date"
531 msgstr "Ändra lösenord" 550 msgstr "Datum"
532 551
533 msgid "Passwords don't match!" 552 msgid "Views/day"
534 msgstr "Lösenorden är inte likadana!" 553 msgstr "Visningar/dag"
535 554
536 msgid "Please specify a password!" 555 msgid "Edits/day"
537 msgstr "Var god ange ett lösenord!" 556 msgstr "Redigeringar/dag"
538 557
539 #, python-format 558 msgid "Page hits and edits"
540 msgid "Password not acceptable: %s" 559 msgstr "Sidträffar och ändringar"
541 msgstr "Lösenord ogiltigt: %s" 560
542 561 #, python-format
543 msgid "Your password has been changed." 562 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
544 msgstr "Ditt lösenord har ändrats." 563 msgstr "%(chart_title)s för %(filterpage)s"
545 564
546 msgid "To change your password, enter a new password twice." 565 msgid ""
547 msgstr "För att ändra ditt lösenord, skriv in ett nytt två gånger." 566 "green=view\n"
567 "red=edit"
568 msgstr ""
569 "grön=visa\n"
570 "röd=ändra"
571
572 msgid "date"
573 msgstr "datum"
574
575 msgid "# of hits"
576 msgstr "# träffar"
577
578 msgid "Charts are not available!"
579 msgstr "Diagram ej tillgängliga!"
580
581 msgid "Page Size Distribution"
582 msgstr "Sidstorleksfördelning"
583
584 msgid "page size upper bound [bytes]"
585 msgstr "övre sidstorleksgräns [byte]"
586
587 msgid "# of pages of this size"
588 msgstr "# sidor av den här storleken"
589
590 msgid "User agent"
591 msgstr "Användaragent"
592
593 msgid "Distribution of User-Agent Types"
594 msgstr "Fördelning av \"User-Agent\"-typer"
595
596 msgid "Could not contact botbouncer.com."
597 msgstr "Kunde inte kontaktera botbouncer.com."
598
599 msgid "Failed to connect to database."
600 msgstr "Fel att ansluta till databasen."
601
602 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
603 msgstr "Lösenord saknas. Var god ange användarnamn och lösenord."
604
605 #, python-format
606 msgid ""
607 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
608 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
609 msgstr ""
610 "Om du inte har ett konto, kan du <a href=\"%(userprefslink)s\">skapa ett nu</"
611 "a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Glömt ditt lösenord?</a>"
612
613 msgid "You need to log in."
614 msgstr "Du måste logga in."
615
616 #, python-format
617 msgid "LDAP server %(server)s failed."
618 msgstr "LDAP-server %(server)s misslyckades."
619
620 msgid ""
621 "Please choose an account name now.\n"
622 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
623 "password and be able to associate the account with your OpenID."
624 msgstr ""
625 "Var god och välj ett namn för kontot nu.\n"
626 "Om du väljer ett befintligt namn, kommer du att frågas efter\n"
627 "lösenordet och kommer kunna förknippa kontot med din OpenID."
628
629 msgid "Name"
630 msgstr "Namn"
631
632 msgid "Choose this name"
633 msgstr "Välj detta namn"
634
635 msgid "This is not a valid username, choose a different one."
636 msgstr "Detta är inte ett giltigt användarnamn, välj ett annat."
637
638 msgid ""
639 "The username you have chosen is already\n"
640 "taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
641 "the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
642 "username and leave the password field blank."
643 msgstr ""
644 "Användarnamnet du valde är redan upptagen.\n"
645 "Om det är ditt användarnamn, skriv in lösenordet nere för att förknippa\n"
646 "användarnamnet med din OpenID. Annars välj ett nytt namn och lämna\n"
647 "fältet för lösenord tomt."
548 648
549 msgid "Password" 649 msgid "Password"
550 msgstr "Lösenord" 650 msgstr "Lösenord"
551 651
552 msgid "Password repeat" 652 msgid "Associate this name"
553 msgstr "Upprepa lösenord" 653 msgstr "Förknippa detta namn"
554 654
555 msgid "Preferences" 655 #, python-format
556 msgstr "Inställningar" 656 msgid "OpenID error: %s."
557 657 msgstr "OpenID fel: %s."
558 #, python-format 658
559 msgid "" 659 msgid "Verification canceled."
560 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n" 660 msgstr "Verifieringen avbröts."
561 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n" 661
562 "space between words. Group page name is not allowed." 662 msgid "OpenID failure."
563 msgstr "" 663 msgstr "OpenID fel."
564 "Ogiltigt användarnamn {{{'%s'}}}.\n" 664
565 "Namnet kan innehålla vilket alfanumeriskt tecken ur Unicode som helst,\n" 665 msgid "Your account is now associated to your OpenID."
566 "med ett valfritt mellanslag mellan orden. Gruppsidsnamn är inte tillåtna." 666 msgstr "Ditt konto är nu förknippat med din OpenID."
567 667
568 msgid "This user name already belongs to somebody else." 668 msgid "The password you entered is not valid."
569 msgstr "Det här användarnamnet tillhör redan någon annan." 669 msgstr "Lösenordet du skrev in är inte giltigt."
570 670
571 msgid "Empty user name. Please enter a user name." 671 msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
572 msgstr "Tomt användarnamn. Var god ange ett användarnamn." 672 msgstr "OpenID verifiering kräver att du trycker denna knapp:"
573 673
574 msgid "" 674 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
575 "Please provide your email address. If you lose your login information, you " 675 msgstr "Anonyma sessioner måste vara aktiverade för inloggning med OpenID."
576 "can get it by email."
577 msgstr ""
578 "Var god ange din epostadress. Om du förlorar dina inloggningsuppgifter kan "
579 "du få tillbaka dem via epost."
580
581 msgid "This email already belongs to somebody else."
582 msgstr "Den här epostadressen tillhör redan någon annan."
583
584 msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
585 msgstr "Den här Jabber-IDn tillhör redan någon annan."
586
587 #, python-format
588 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
589 msgstr "Temat '%(theme_name)s' kunde inte laddas!"
590
591 msgid "User preferences saved!"
592 msgstr "Användarinställningar sparade!"
593
594 msgid "Default"
595 msgstr "Förval"
596
597 msgid "<Browser setting>"
598 msgstr "<Webbläsarinställning>"
599
600 msgid "the one preferred"
601 msgstr "den som föredras"
602
603 msgid "free choice"
604 msgstr "valfritt"
605
606 msgid "Save"
607 msgstr "Spara"
608
609 msgid "Preferred theme"
610 msgstr "Önskat tema"
611
612 msgid "Editor Preference"
613 msgstr "Editorns inställningar"
614
615 msgid "Editor shown on UI"
616 msgstr "Editor som visas i gränsittet"
617
618 msgid "Time zone"
619 msgstr "Tidszon"
620
621 msgid "Your time is"
622 msgstr "Din tid är"
623
624 msgid "Server time is"
625 msgstr "Servertiden är"
626
627 msgid "Date format"
628 msgstr "Datumformat"
629
630 msgid "Preferred language"
631 msgstr "Önskat språk"
632
633 msgid "General options"
634 msgstr "Allmänna inställningar"
635
636 msgid "Quick links"
637 msgstr "Snabblänkar"
638
639 msgid "Notification"
640 msgstr "Meddelande"
641
642 msgid "Notification settings saved!"
643 msgstr "Inställningar för meddelanden sparat!"
644
645 msgid "'''Email'''"
646 msgstr "'''Epost'''"
647
648 msgid "'''Jabber'''"
649 msgstr "'''Jabber'''"
650
651 msgid "'''Event type'''"
652 msgstr "'''Händelsetyp'''"
653
654 msgid "Select the events you want to be notified about."
655 msgstr "Välj händelserna som du vill bli påmint om"
656
657 msgid ""
658 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
659 "general preferences."
660 msgstr ""
661 "Innan du kan få meddelanden, måste du ange ett sätt att kontakta dig i "
662 "allmänna inställningarna."
663
664 msgid "Subscribed events"
665 msgstr "Prenumererade händelser"
666
667 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
668 msgstr "Prenumererade wikisidor<<BR>>(en regex per rad)"
669
670 msgid "Switch user"
671 msgstr "Byt användare"
672
673 msgid "No user selected"
674 msgstr "Ingen användare vald"
675
676 msgid ""
677 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
678 "back to your account."
679 msgstr ""
680 "Du kan nu ändra inställningarna av det valda användarkontot; logga ut för "
681 "att komma tillbaka till ditt konto."
682
683 msgid "You are the only user."
684 msgstr "Du är den enda användare."
685
686 msgid ""
687 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
688 msgstr ""
689 "Som administrator kan du tillfälligt ta på dig en annan avändares indentitet."
690
691 msgid "Select User"
692 msgstr "Välj användare"
693
694 msgid "OpenID server"
695 msgstr "OpenID-server"
696
697 msgid "The selected websites have been removed."
698 msgstr "De valda webbsidor har tagits bort."
699
700 msgid "Trusted websites"
701 msgstr "Betrodda webbsidor"
702
703 msgid "Remove selected"
704 msgstr "Ta bort valda"
705
706 msgid "OpenID settings"
707 msgstr "Inställnignar för OpenID"
708
709 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
710 msgstr "Kan inte ta bort alla OpenIDs."
711
712 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
713 msgstr "De valda OpenIDs har tagits bort."
714
715 msgid "No OpenID given."
716 msgstr "Ingen OpenID given."
717
718 msgid "OpenID is already present."
719 msgstr "OpenID finns redan."
720 676
721 msgid "Failed to resolve OpenID." 677 msgid "Failed to resolve OpenID."
722 msgstr "Kunde inte lösa upp OpenID." 678 msgstr "Kunde inte lösa upp OpenID."
723 679
724 msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID." 680 msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
725 msgstr "Fel att upptäcka OpenID, inte ett giltigt OpenID." 681 msgstr "Fel att upptäcka OpenID, inte ett giltigt OpenID."
726 682
727 #, python-format 683 msgid "No OpenID."
728 msgid "OpenID error: %s." 684 msgstr "Ingen OpenID."
729 msgstr "OpenID fel: %s." 685
730 686 msgid ""
731 msgid "Verification canceled." 687 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
732 msgstr "Verifieringen avbröts." 688 "create one during login."
733 689 msgstr ""
734 msgid "This OpenID is already used for another account." 690 "Om du inte har ett konto än, så kan du fortfarande logga in med din OpenID "
735 msgstr "Denna OpenID används redan för ett annat konto." 691 "ochskapa ett under inloggningen."
736 692
737 msgid "OpenID added successfully." 693 msgid "Page has been modified"
738 msgstr "OpenID tillagt." 694 msgstr "Sidan har ändrats"
739 695
740 msgid "OpenID failure." 696 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
741 msgstr "OpenID fel." 697 msgstr "Sidan har ändrats på ett trivialt sätt"
742 698
743 msgid "Current OpenIDs" 699 msgid "Page has been renamed"
744 msgstr "Nuvarande OpenIDs" 700 msgstr "Sidan har döpts om"
745 701
746 msgid "Add OpenID" 702 msgid "Page has been deleted"
747 msgstr "Lägg till OpenID" 703 msgstr "Sidan har tagits bort"
748 704
749 msgid "OpenID verification requires that you click this button:" 705 msgid "Page has been copied"
750 msgstr "OpenID verifiering kräver att du trycker denna knapp:" 706 msgstr "Sidan har kopierats"
751 707
752 msgid "Username" 708 msgid "A new attachment has been added"
753 msgstr "Användarnamn" 709 msgstr "En ny bilaga har lagts till"
754 710
755 msgid "Member of Groups" 711 msgid "A page has been reverted to a previous state"
756 msgstr "Medlem i grupper" 712 msgstr "En sida har återgått till ett tidigare tillstånd"
757 713
758 msgid "Email" 714 msgid "A user has subscribed to a page"
759 msgstr "Epost" 715 msgstr "En användare prenumerar nu på en sida"
760 716
761 msgid "Jabber" 717 msgid "A new account has been created"
762 msgstr "Jabber" 718 msgstr "Ett nytt konto har skapats"
763 719
764 msgid "Action" 720 #, python-format
765 msgstr "Åtgärd" 721 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
766 722 msgstr ""
767 msgid "Disable user" 723 "[%(sitename)s] %(trivial)suppdatering av \"%(pagename)s\" utförd av %"
768 msgstr "Avaktivera användare" 724 "(username)s"
769 725
770 msgid "Enable user" 726 msgid "Trivial "
771 msgstr "Aktivera användare" 727 msgstr "trivial "
772 728
773 msgid "disabled" 729 #, python-format
774 msgstr "avaktiverad" 730 msgid ""
775 731 "Attachment link: %(attach)s\n"
776 msgid "Mail account data" 732 "Page link: %(page)s\n"
777 msgstr "Skicka kontoinformation som epost" 733 msgstr ""
778 734 "Länk till bilagan: %(attach)s\n"
779 msgid "Name" 735 "Länk till sidan: %(page)s\n"
780 msgstr "Namn" 736
781 737 #, python-format
782 msgid "OpenID" 738 msgid ""
783 msgstr "OpenID" 739 "Dear Wiki user,\n"
784 740 "\n"
785 msgid "Login" 741 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
786 msgstr "Logga in" 742 "change notification.\n"
787 743 "\n"
788 msgid "" 744 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
789 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils." 745 msgstr ""
790 msgstr "" 746 "Hej wikianvändare!\n"
791 "Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera Docutils först." 747 "\n"
792 748 "Du prenumerar på en wikisida eller wikikategori på \"%(sitename)s\".\n"
793 msgid "" 749 "\n"
794 "{{{\n" 750 "Sidan \"%(pagename)s\" har ändrats av %(editor)s:\n"
795 "Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n" 751
796 "\n" 752 msgid "New page:\n"
797 "Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n" 753 msgstr "Ny sida:\n"
798 " ========= --------- ~~~~~~~~~\n" 754
799 "\n" 755 msgid "No differences found!\n"
800 "Horizontal rule: ----\n" 756 msgstr "Inga skillnader funna!\n"
801 "\n" 757
802 "Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n" 758 #, python-format
803 "\n" 759 msgid ""
804 ".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n" 760 "Dear wiki user,\n"
805 "\n" 761 "\n"
806 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n" 762 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
807 "}}}\n" 763 "notification.\n"
808 "(!) For more help, see the\n" 764 "\n"
809 "[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|" 765 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
810 "reStructuredText Quick Reference]].\n" 766 "\n"
811 msgstr "" 767 msgstr ""
812 "{{{\n" 768 "Hej wikianvändare!\n"
813 "Emfas: *kursiv* **fetstil** ``monospace``\n" 769 "\n"
814 "\n" 770 "Du prenumerar på en wikisida \"%(sitename)s\".\n"
815 "Rubriker: Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3\n" 771 "\n"
816 " ========= --------- ~~~~~~~~~\n" 772 "Sidan \"%(pagename)s\" har tagits bort av %(editor)s:\n"
817 "\n" 773 "\n"
818 "Horisontell linje: ----\n" 774
819 "\n" 775 #, python-format
820 "Länkar: AvslutandeUnderstrykning_ `flera ord med backticks`_ extern_\n" 776 msgid ""
821 "\n" 777 "Dear wiki user,\n"
822 ".. _extern: http://extern-sida.exempel.com/foo/\n" 778 "\n"
823 "\n" 779 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
824 "Listor: * punkter; 1., a. numrerade punkter.\n" 780 "notification.\n"
825 "}}}\n" 781 "\n"
826 "(!) För mer hjälp, se\n" 782 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
827 "[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|" 783 "s:\n"
828 "reStructuredText Quick Reference]].\n" 784 msgstr ""
829 785 "Hej wikianvändare!\n"
830 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**" 786 "\n"
831 msgstr "**Maximalt antal tillåtna inkluderingar har överskridits**" 787 "Du prenumerar på en wikisida \"%(sitename)s\".\n"
832 788 "\n"
833 #, python-format 789 "Sidan \"%(pagename)s\" har döpts om från \"%(oldname)s\" av %(editor)s:\n"
834 msgid "**You are not allowed to read the page: %s**" 790
835 msgstr "**Du får inte läsa sidan: %s**" 791 #, python-format
836 792 msgid "New user account created on %(sitename)s"
837 #, python-format 793 msgstr "Ett nytt användarkonto skapades på %(sitename)s"
838 msgid "**Could not find the referenced page: %s**" 794
839 msgstr "**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**" 795 #, python-format
840 796 msgid ""
841 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration." 797 "Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
842 msgstr "XSLT-alternativet avstängt, se HjälpMedAnpassning." 798 "follow:\n"
843 799 "\n"
844 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x." 800 " User name: %(username)s\n"
845 msgstr "XSLT-konvertering är inte tillgänglig, installera 4suite 1.x." 801 " Email address: %(useremail)s"
846 802 msgstr ""
847 #, python-format 803 "Hej administrator, en ny användare har just skapats på %(sitename)s\". "
848 msgid "%(errortype)s processing error" 804 "Detaljer följer:\n"
849 msgstr "%(errortype)s processfel" 805 "\n"
850 806 " Användarnamn: %(username)s\n"
851 msgid "" 807 " Epost-adress: %(useremail)s"
852 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)" 808
853 ">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold " 809 #, python-format
854 "italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)" 810 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
855 ">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n" 811 msgstr "Ny bilaga lagts till sidan %(pagename)s på %(sitename)s"
856 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n" 812
857 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n" 813 #, python-format
858 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; " 814 msgid ""
859 "===== Title 5 =====.\n" 815 "Dear Wiki user,\n"
860 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub " 816 "\n"
861 "items.\n" 817 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
862 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n" 818 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
863 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n" 819 "Following detailed information is available:\n"
864 "\n" 820 "\n"
865 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n" 821 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
866 msgstr "" 822 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
867 " Emfas:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)" 823 msgstr ""
868 ">>'''fetstil'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''kursiv " 824 "Hej wikianvändare!\n"
869 "fetstil'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''blandat ''<<Verbatim(**)" 825 "\n"
870 ">>'''''fetstil'''<<Verbatim(**)>> och kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n" 826 "Du prenumerar på en wikisida \"%(page_name)s\". En bilaga har lagts till "
871 " Horisontell linje:: <<Verbatim(----)>>\n" 827 "denna sida av %(editor)s. Följande information finns tillgänglig:\n"
872 " Tvinga radbrytning:: <<Verbatim(\\\\)>>\n" 828 "Bilagans namn: %(attach_name)s\n"
873 " Rubriker:: = Rubrik 1 =; == Rubrik 2 ==; === Rubrik 3 ===; ==== Rubrik 4 " 829 "Bilagans storlek: %(attach_size)s\n"
874 "====; ===== Rubrik 5 =====.\n" 830
875 " Listor:: * punkter; ** underpunkter; # numrerade punkter; ## undernumrerade " 831 msgid "Attachment link"
876 "punkter.\n" 832 msgstr "Länk till bilaga"
877 " Länkar:: <<Verbatim([[url]])>>; <<Verbatim([[url|länkens text]])>>.\n" 833
878 " Tabeller:: |= huvudtext | celltext | mer celltext |;\n" 834 msgid "Page link"
879 "\n" 835 msgstr "Länk till sida"
880 "(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n" 836
837 msgid "Changed page"
838 msgstr "Ändrad sida"
839
840 msgid "Page changed"
841 msgstr "Sidan har förändrats"
881 842
882 msgid "" 843 msgid ""
883 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')" 844 " Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
884 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold " 845 ">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
885 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')" 846 "italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
926 887
927 #, python-format 888 #, python-format
928 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\"" 889 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
929 msgstr "Förväntade ett färgvärde \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\"" 890 msgstr "Förväntade ett färgvärde \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\""
930 891
931 msgid "anonymous" 892 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
932 msgstr "anonym" 893 msgstr "XSLT-alternativet avstängt, se HjälpMedAnpassning."
933 894
934 msgid "Password is too short." 895 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
935 msgstr "Lösenordet är för kort." 896 msgstr "XSLT-konvertering är inte tillgänglig, installera 4suite 1.x."
936 897
937 msgid "Password has not enough different characters." 898 #, python-format
938 msgstr "Lösenordet har inte tillräckligt många olika tecken." 899 msgid "%(errortype)s processing error"
939 900 msgstr "%(errortype)s processfel"
940 msgid "" 901
941 "Password is too easy (password contains name or name contains password)." 902 msgid ""
942 msgstr "Lösenordet är för enkelt (lösenordet innehåller namnet eller tvärtom)." 903 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
943 904 msgstr ""
944 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)." 905 "Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera Docutils först."
945 msgstr "Lösenordet är för enkelt (tangentbordssekvens)." 906
946 907 msgid ""
947 msgid "Diffs" 908 "{{{\n"
948 msgstr "Skillnader" 909 "Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
949 910 "\n"
950 msgid "Info" 911 "Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
951 msgstr "Info" 912 " ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
952 913 "\n"
953 msgid "Edit" 914 "Horizontal rule: ----\n"
954 msgstr "Redigera" 915 "\n"
955 916 "Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
956 msgid "UnSubscribe" 917 "\n"
957 msgstr "Avsluta prenumeration" 918 ".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
958 919 "\n"
959 msgid "Subscribe" 920 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
960 msgstr "Prenumerera" 921 "}}}\n"
961 922 "(!) For more help, see the\n"
962 msgid "Raw" 923 "[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
963 msgstr "Råtext" 924 "reStructuredText Quick Reference]].\n"
964 925 msgstr ""
965 msgid "XML" 926 "{{{\n"
966 msgstr "XML" 927 "Emfas: *kursiv* **fetstil** ``monospace``\n"
967 928 "\n"
968 msgid "Print" 929 "Rubriker: Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3\n"
969 msgstr "Skriv ut" 930 " ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
970 931 "\n"
971 msgid "View" 932 "Horisontell linje: ----\n"
972 msgstr "Visa" 933 "\n"
973 934 "Länkar: AvslutandeUnderstrykning_ `flera ord med backticks`_ extern_\n"
974 msgid "Up" 935 "\n"
975 msgstr "Upp" 936 ".. _extern: http://extern-sida.exempel.com/foo/\n"
976 937 "\n"
977 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info" 938 "Listor: * punkter; 1., a. numrerade punkter.\n"
978 msgstr "" 939 "}}}\n"
979 "Publicera min epostadress (inte min wiki-hemsida) i författarinformationen" 940 "(!) För mer hjälp, se\n"
980 941 "[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
981 msgid "Open editor on double click" 942 "reStructuredText Quick Reference]].\n"
982 msgstr "Öppna editorn vid dubbelklick" 943
983 944 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
984 msgid "After login, jump to last visited page" 945 msgstr "**Maximalt antal tillåtna inkluderingar har överskridits**"
985 msgstr "Efter inloggning, hoppa till den senast besökta sidan" 946
986 947 #, python-format
987 msgid "Show comment sections" 948 msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
988 msgstr "Visa kommentarstycken" 949 msgstr "**Du får inte läsa sidan: %s**"
989 950
990 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks" 951 #, python-format
991 msgstr "Visa frågetecken för brutna sidlänkar" 952 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
992 953 msgstr "**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**"
993 msgid "Show page trail" 954
994 msgstr "Visa senaste besökta sidor" 955 msgid ""
995 956 " Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
996 msgid "Show icon toolbar" 957 ">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
997 msgstr "Visa knapprad" 958 "italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
998 959 ">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
999 msgid "Show top/bottom links in headings" 960 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
1000 msgstr "Visa topp/fot-länkar i huvudet" 961 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
1001 962 " Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
1002 msgid "Show fancy diffs" 963 "===== Title 5 =====.\n"
1003 msgstr "Visa skillnader på avancerat sätt" 964 " Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
1004 965 "items.\n"
1005 msgid "Add spaces to displayed wiki names" 966 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
1006 msgstr "Addera mellanslag när wiki-namn visas" 967 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
1007 968 "\n"
1008 msgid "Remember login information" 969 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
1009 msgstr "Kom ihåg inloggningsuppgifter" 970 msgstr ""
1010 971 " Emfas:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
1011 msgid "Disable this account forever" 972 ">>'''fetstil'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''kursiv "
1012 msgstr "Stäng av det här kontot för alltid" 973 "fetstil'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''blandat ''<<Verbatim(**)"
1013 974 ">>'''''fetstil'''<<Verbatim(**)>> och kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n"
1014 msgid "(Use FirstnameLastname)" 975 " Horisontell linje:: <<Verbatim(----)>>\n"
1015 msgstr "(Använd FörnamnEfternamn)" 976 " Tvinga radbrytning:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
1016 977 " Rubriker:: = Rubrik 1 =; == Rubrik 2 ==; === Rubrik 3 ===; ==== Rubrik 4 "
1017 msgid "Alias-Name" 978 "====; ===== Rubrik 5 =====.\n"
1018 msgstr "Alias-namn" 979 " Listor:: * punkter; ** underpunkter; # numrerade punkter; ## undernumrerade "
1019 980 "punkter.\n"
1020 msgid "Jabber ID" 981 " Länkar:: <<Verbatim([[url]])>>; <<Verbatim([[url|länkens text]])>>.\n"
1021 msgstr "Jabber-ID" 982 " Tabeller:: |= huvudtext | celltext | mer celltext |;\n"
1022 983 "\n"
1023 msgid "User CSS URL" 984 "(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n"
1024 msgstr "Användar-CSS-URL" 985
1025 986 msgid "Preferences"
1026 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)" 987 msgstr "Inställningar"
1027 msgstr "(Lämna fältet tomt för att avaktivera användar-CSS-URL)" 988
1028 989 #, python-format
1029 msgid "Editor size" 990 msgid ""
1030 msgstr "Editorstorlek" 991 "Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
1031 992 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
1032 #, python-format 993 "space between words. Group page name is not allowed."
1033 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\"" 994 msgstr ""
1034 msgstr "Ladda upp ny bilaga \"%(filename)s\"" 995 "Ogiltigt användarnamn {{{'%s'}}}.\n"
1035 996 "Namnet kan innehålla vilket alfanumeriskt tecken ur Unicode som helst,\n"
1036 #, python-format 997 "med ett valfritt mellanslag mellan orden. Gruppsidsnamn är inte tillåtna."
1037 msgid "Inlined image: %(url)s" 998
1038 msgstr "Inbäddad bild: %(url)s" 999 msgid "This user name already belongs to somebody else."
1039 1000 msgstr "Det här användarnamnet tillhör redan någon annan."
1040 #, python-format 1001
1041 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\"" 1002 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
1042 msgstr "Skapa ny teckning \"%(filename)s (öppnas i nytt fönster)\"" 1003 msgstr "Tomt användarnamn. Var god ange ett användarnamn."
1043 1004
1044 #, python-format 1005 msgid ""
1045 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)" 1006 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
1046 msgstr "Redigera teckning %(filename)s (opens in new window)" 1007 "can get it by email."
1047 1008 msgstr ""
1048 #, python-format 1009 "Var god ange din epostadress. Om du förlorar dina inloggningsuppgifter kan "
1049 msgid "Clickable drawing: %(filename)s" 1010 "du få tillbaka dem via epost."
1050 msgstr "Klickbar teckning %(filename)s" 1011
1051 1012 msgid "This email already belongs to somebody else."
1052 msgid "Toggle line numbers" 1013 msgstr "Den här epostadressen tillhör redan någon annan."
1053 msgstr "Slå av/på radnumrering" 1014
1054 1015 msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
1055 #, python-format 1016 msgstr "Den här Jabber-IDn tillhör redan någon annan."
1056 msgid "Revert to revision %(rev)d." 1017
1057 msgstr "Återgå till version %(rev)d." 1018 #, python-format
1058 1019 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
1059 #, python-format 1020 msgstr "Temat '%(theme_name)s' kunde inte laddas!"
1060 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'." 1021
1061 msgstr "Bytt namn från '%(oldpagename)s'." 1022 msgid "User preferences saved!"
1062 1023 msgstr "Användarinställningar sparade!"
1063 msgid "You are now logged out." 1024
1064 msgstr "Du är nu utloggad." 1025 msgid "Default"
1065 1026 msgstr "Förval"
1066 msgid "You are not allowed to use this action." 1027
1067 msgstr "Du får inte använda den här åtgärden." 1028 msgid "the one preferred"
1068 1029 msgstr "den som föredras"
1069 msgid "Delete" 1030
1070 msgstr "Radera" 1031 msgid "free choice"
1071 1032 msgstr "valfritt"
1072 msgid "This page is already deleted or was never created!" 1033
1073 msgstr "Den här sidan är redan raderad eller existerade aldrig!" 1034 msgid "Save"
1074 1035 msgstr "Spara"
1075 msgid "Delete all /subpages too?" 1036
1076 msgstr "Radera även alla /undersidor?" 1037 msgid "Preferred theme"
1077 1038 msgstr "Önskat tema"
1078 msgid "Optional reason for the deletion" 1039
1079 msgstr "Anledning för borttagande (valfri)" 1040 msgid "Editor Preference"
1080 1041 msgstr "Editorns inställningar"
1081 msgid "Really delete this page?" 1042
1082 msgstr "Radera den här sidan, är du säker?" 1043 msgid "Editor shown on UI"
1083 1044 msgstr "Editor som visas i gränsittet"
1084 #, python-format 1045
1085 msgid "[%d attachments]" 1046 msgid "Time zone"
1086 msgstr "[%d bilagor]" 1047 msgstr "Tidszon"
1087 1048
1088 #, python-format 1049 msgid "Your time is"
1089 msgid "" 1050 msgstr "Din tid är"
1090 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this " 1051
1091 "page." 1052 msgid "Server time is"
1092 msgstr "" 1053 msgstr "Servertiden är"
1093 "Det finns <a href=\"%(link)s\">%(count)s bifogade filer(s)</a> lagrade på " 1054
1094 "den här sidan." 1055 msgid "Date format"
1095 1056 msgstr "Datumformat"
1096 msgid "Filename of attachment not specified!" 1057
1097 msgstr "Filnamnet för bilagan ej angivet!" 1058 msgid "Preferred language"
1098 1059 msgstr "Önskat språk"
1099 #, python-format 1060
1100 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!" 1061 msgid "General options"
1101 msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" existerar inte!" 1062 msgstr "Allmänna inställningar"
1102 1063
1103 msgid "" 1064 msgid "Quick links"
1104 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n" 1065 msgstr "Snabblänkar"
1105 "as shown below in the list of files. \n" 1066
1106 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n" 1067 msgid "Switch user"
1107 "since this is subject to change and can break easily." 1068 msgstr "Byt användare"
1108 msgstr "" 1069
1109 "För att referera till bilagor på en sida, använd '''{{{attachment:" 1070 msgid "No user selected"
1110 "filename}}}''', \n" 1071 msgstr "Ingen användare vald"
1111 "som visas nedan i listan av filer. \n" 1072
1112 "Använd '''INTE''' {{{[get]}}} länkens URL, \n" 1073 msgid ""
1113 "eftersom den inte är permanent och kan ändras." 1074 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
1114 1075 "back to your account."
1115 msgid "del" 1076 msgstr ""
1116 msgstr "radera" 1077 "Du kan nu ändra inställningarna av det valda användarkontot; logga ut för "
1117 1078 "att komma tillbaka till ditt konto."
1118 msgid "move" 1079
1119 msgstr "flytta" 1080 msgid "You are the only user."
1120 1081 msgstr "Du är den enda användare."
1121 msgid "get" 1082
1122 msgstr "hämta" 1083 msgid ""
1123 1084 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
1124 msgid "edit" 1085 msgstr ""
1125 msgstr "ändra" 1086 "Som administrator kan du tillfälligt ta på dig en annan avändares indentitet."
1126 1087
1127 msgid "view" 1088 msgid "Select User"
1128 msgstr "visa" 1089 msgstr "Välj användare"
1129 1090
1130 msgid "unzip" 1091 msgid "Change password"
1131 msgstr "packa upp" 1092 msgstr "Ändra lösenord"
1132 1093
1133 msgid "install" 1094 msgid "Passwords don't match!"
1134 msgstr "installera" 1095 msgstr "Lösenorden är inte likadana!"
1135 1096
1136 #, python-format 1097 msgid "Please specify a password!"
1137 msgid "No attachments stored for %(pagename)s" 1098 msgstr "Var god ange ett lösenord!"
1138 msgstr "Inga bifogade filer på %(pagename)s" 1099
1139 1100 #, python-format
1140 msgid "Edit drawing" 1101 msgid "Password not acceptable: %s"
1141 msgstr "Redigera teckning" 1102 msgstr "Lösenord ogiltigt: %s"
1142 1103
1143 msgid "New Attachment" 1104 msgid "Your password has been changed."
1144 msgstr "Ny bilaga" 1105 msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
1145 1106
1146 msgid "File to upload" 1107 msgid "To change your password, enter a new password twice."
1147 msgstr "Fil att ladda upp" 1108 msgstr "För att ändra ditt lösenord, skriv in ett nytt två gånger."
1148 1109
1149 msgid "Rename to" 1110 msgid "Password repeat"
1150 msgstr "Byt namn till" 1111 msgstr "Upprepa lösenord"
1151 1112
1152 msgid "Overwrite existing attachment of same name" 1113 msgid "Notification"
1153 msgstr "Skriv över existerande bilaga med samma namn" 1114 msgstr "Meddelande"
1154 1115
1155 msgid "Upload" 1116 msgid "Notification settings saved!"
1156 msgstr "Ladda upp" 1117 msgstr "Inställningar för meddelanden sparat!"
1157 1118
1158 msgid "Attached Files" 1119 msgid "'''Email'''"
1159 msgstr "Bifogade filer" 1120 msgstr "'''Epost'''"
1160 1121
1161 msgid "You are not allowed to attach a file to this page." 1122 msgid "'''Jabber'''"
1162 msgstr "Du får inte bifoga en fil till den här sidan." 1123 msgstr "'''Jabber'''"
1163 1124
1164 #, python-format 1125 msgid "'''Event type'''"
1165 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s" 1126 msgstr "'''Händelsetyp'''"
1166 msgstr "Ogiltig sub-åtgärd för AttachFile: %s" 1127
1167 1128 msgid "Select the events you want to be notified about."
1168 #, python-format 1129 msgstr "Välj händelserna som du vill bli påmint om"
1169 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\"" 1130
1170 msgstr "Bilagor till \"%(pagename)s\"" 1131 msgid ""
1132 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
1133 "general preferences."
1134 msgstr ""
1135 "Innan du kan få meddelanden, måste du ange ett sätt att kontakta dig i "
1136 "allmänna inställningarna."
1137
1138 msgid "Subscribed events"
1139 msgstr "Prenumererade händelser"
1140
1141 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
1142 msgstr "Prenumererade wikisidor<<BR>>(en regex per rad)"
1143
1144 msgid "OpenID server"
1145 msgstr "OpenID-server"
1146
1147 msgid "The selected websites have been removed."
1148 msgstr "De valda webbsidor har tagits bort."
1149
1150 msgid "Trusted websites"
1151 msgstr "Betrodda webbsidor"
1152
1153 msgid "Remove selected"
1154 msgstr "Ta bort valda"
1155
1156 msgid "OpenID settings"
1157 msgstr "Inställnignar för OpenID"
1158
1159 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
1160 msgstr "Kan inte ta bort alla OpenIDs."
1161
1162 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
1163 msgstr "De valda OpenIDs har tagits bort."
1164
1165 msgid "No OpenID given."
1166 msgstr "Ingen OpenID given."
1167
1168 msgid "OpenID is already present."
1169 msgstr "OpenID finns redan."
1170
1171 msgid "This OpenID is already used for another account."
1172 msgstr "Denna OpenID används redan för ett annat konto."
1173
1174 msgid "OpenID added successfully."
1175 msgstr "OpenID tillagt."
1176
1177 msgid "Current OpenIDs"
1178 msgstr "Nuvarande OpenIDs"
1179
1180 msgid "Add OpenID"
1181 msgstr "Lägg till OpenID"
1182
1183 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
1184 msgstr "Optioner --pages och --search utesluter varandra!"
1185
1186 msgid "You must specify an output file!"
1187 msgstr "Du måste ange en fil för output!"
1188
1189 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
1190 msgstr "Inga sidor angivna med --pages eller --search, antar hela paketet."
1191
1192 msgid "All attachments included into the package."
1193 msgstr "Alla bilagor inkluderade i paketet."
1194
1195 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
1196 msgstr "Filen för output finns redan! Jag är feg och vägrar fortsätta!"
1197
1198 msgid "Username"
1199 msgstr "Användarnamn"
1200
1201 msgid "Member of Groups"
1202 msgstr "Medlem i grupper"
1203
1204 msgid "Email"
1205 msgstr "Epost"
1206
1207 msgid "Jabber"
1208 msgstr "Jabber"
1209
1210 msgid "Action"
1211 msgstr "Åtgärd"
1212
1213 msgid "Disable user"
1214 msgstr "Avaktivera användare"
1215
1216 msgid "Enable user"
1217 msgstr "Aktivera användare"
1218
1219 msgid "disabled"
1220 msgstr "avaktiverad"
1221
1222 msgid "Mail account data"
1223 msgstr "Skicka kontoinformation som epost"
1224
1225 msgid "OpenID"
1226 msgstr "OpenID"
1227
1228 msgid "Login"
1229 msgstr "Logga in"
1230
1231 #, python-format
1232 msgid "Local Site Map for \"%s\""
1233 msgstr "Lokal Sajtkarta för \"%s\""
1234
1235 msgid "Please log in first."
1236 msgstr "Var god logga in först."
1237
1238 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
1239 msgstr "Var god skapa en hemsida innan du skapar övriga sidor."
1240
1241 #, python-format
1242 msgid ""
1243 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
1244 "here.\n"
1245 "\n"
1246 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
1247 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
1248 "\n"
1249 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
1250 "page.\n"
1251 "\n"
1252 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
1253 "page\n"
1254 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
1255 "creating\n"
1256 "the group pages.\n"
1257 "\n"
1258 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
1259 "group:'''||\n"
1260 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
1261 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
1262 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
1263 "(username)s/ReadGroup]]||\n"
1264 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
1265 "(username)s only||\n"
1266 "\n"
1267 msgstr ""
1268 "Du kan lägga till undersidor till din redan existerande hemsida här.\n"
1269 "\n"
1270 "Du kan välja hur öppen dessa sidor ska vara för andra läsare och "
1271 "skribenter.\n"
1272 "Åtkomst bestäms av medlemskap i motsvarande gruppsida.\n"
1273 "\n"
1274 "Ange undersidans namn och tryck på knappen för att skapa en ny sida.\n"
1275 "\n"
1276 "Innan du skapar åtkomstskyddade sidor, se till att motsvarande gruppsida\n"
1277 "existerar och har rätt medlemmar angivna. Använd HemsidaGruppMall för\n"
1278 "att skapa gruppsidor.\n"
1279 "\n"
1280 "||'''Lägg till en ny personlig sida:'''||'''Relaterad "
1281 "åtkomstlistgrupp:'''||\n"
1282 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,läs- och skrivbar sida,%(username)"
1283 "s)>>||[%(username)s/ReadWriteGroup]||\n"
1284 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,endast läsbar sida,%(username)s)>>||[%"
1285 "(username)s/ReadGroup]||\n"
1286 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privat sida,%(username)s)>>||%"
1287 "(username)s only||\n"
1288 "\n"
1289
1290 msgid "MyPages management"
1291 msgstr "Hantering av MinaSidor"
1292
1293 #, python-format
1294 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
1295 msgstr ""
1296 "Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att utföra åtgärd %"
1297 "(actionname)s!"
1171 1298
1172 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..." 1299 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
1173 msgstr "TextCha: Fel svar! Gå tillbaka och försök igen..." 1300 msgstr "TextCha: Fel svar! Gå tillbaka och försök igen..."
1174 1301
1175 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page." 1302 #, python-format
1176 msgstr "Du får inte skriva över en bilaga på den här sidan." 1303 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
1177 1304 msgstr "Du måste logga in för att använda denna åtgärd: %(action)s."
1178 msgid "" 1305
1179 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try " 1306 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
1180 "again." 1307 msgstr "Du får inte prenumerera på en sida du inte kan läsa."
1181 msgstr "" 1308
1182 "Inget filinnehåll. Ta bort icke-ASCII-tecken från filnamnet och försök igen." 1309 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
1183 1310 msgstr "Den här wikin har inte hantering av mail/Jabber påslagen."
1184 #, python-format 1311
1185 msgid "" 1312 msgid "You must log in to use subscriptions."
1186 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes " 1313 msgstr "Du måste logga in för att kunna prenumerera på sidor."
1187 "saved." 1314
1188 msgstr "" 1315 msgid ""
1189 "Bilagan '%(target)s' (fjärrnamn '%(filename)s') med %(bytes)d byte sparade." 1316 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
1190 1317 "subscriptions."
1191 #, python-format 1318 msgstr ""
1192 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists." 1319 "Ange din epostadress eller Jabber-ID i AnvändarInställningar för att kunna "
1193 msgstr "Bilagan \"%(target)s\" (fjärrnamn \"%(filename)s\") existerar redan." 1320 "prenumerera på sidor."
1194 1321
1195 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page." 1322 msgid "You are already subscribed to this page."
1196 msgstr "Du får inte spara en teckning på den här sidan." 1323 msgstr "Du prenumerar redan på den här sidan."
1197 1324
1198 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page." 1325 msgid "You have been subscribed to this page."
1199 msgstr "Du får inte ta bort bilagor från den här sidan." 1326 msgstr "Du prenumerar nu på den här sidan."
1200 1327
1201 #, python-format 1328 msgid "You could not get subscribed to this page."
1202 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted." 1329 msgstr "Du kunde inte prenumerar på den här sidan."
1203 msgstr "Bilagan '%(filename)s' raderad."
1204
1205 #, python-format
1206 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
1207 msgstr "Bilagan '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' finns redan."
1208
1209 #, python-format
1210 msgid ""
1211 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
1212 "(new_filename)s'."
1213 msgstr ""
1214 "Bilagan '%(pagename)s/%(filename)s' flyttats till '%(new_pagename)s/%"
1215 "(new_filename)s'."
1216
1217 msgid "Nothing changed"
1218 msgstr "Ingen förändring"
1219
1220 #, python-format
1221 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
1222 msgstr ""
1223 "Sidan '%(new_pagename)s' finns inte eller så har du inte tillräckliga "
1224 "rättigheter."
1225
1226 msgid "Move aborted!"
1227 msgstr "Flytt avbruten!"
1228
1229 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
1230 msgstr ""
1231 "Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att flytta bilagor"
1232
1233 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
1234 msgstr "Du får inte flytta bilagor från den här sidan."
1235
1236 msgid "Move aborted because new page name is empty."
1237 msgstr "Flytt avbruten för att nya namnet är tomt."
1238
1239 #, python-format
1240 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
1241 msgstr "Var god använd ett giltigt filnamn för bilaga '%(filename)s'."
1242
1243 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
1244 msgstr "Flytt avbruten för att bilagans nya namn är tomt."
1245
1246 msgid "Move"
1247 msgstr "Flytta"
1248
1249 msgid "New page name"
1250 msgstr "Nytt sidonamn"
1251
1252 msgid "New attachment name"
1253 msgstr "Nya namnet för bilagan"
1254
1255 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1256 msgstr "Du får inte hämta bilagor från den här sidan."
1257
1258 msgid "You are not allowed to install files."
1259 msgstr "Du får inte installera filer."
1260
1261 #, python-format
1262 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1263 msgstr "Bilagan '%(filename)s' installerad."
1264
1265 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1266 msgstr "Du får inte packa upp bilagor till den här sidan."
1267
1268 #, python-format
1269 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
1270 msgstr "Filen %(filename)s är inte en .zip-fil."
1271
1272 #, python-format
1273 msgid ""
1274 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
1275 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
1276 "(maxsize_file)d kB)."
1277 msgstr ""
1278 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom några filer i zip-"
1279 "filen är antingen inte i samma mapp eller överskrider maximala filstorleken "
1280 "(%(maxsize_file)d kB)."
1281
1282 #, python-format
1283 msgid ""
1284 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1285 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
1286 msgstr ""
1287 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom det skulle överskrida "
1288 "begränsningen på utrymme per sida (%(size)d kB)."
1289
1290 #, python-format
1291 msgid ""
1292 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1293 "per page attachment count limit (%(count)d)."
1294 msgstr ""
1295 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom det skulle överskrida "
1296 "maxantalet per sida (%(count)d)."
1297
1298 #, python-format
1299 msgid ""
1300 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
1301 "s)."
1302 msgstr "Bilagan '%(filename)s' delvis uppackad (överskrev inte: %(filelist)s)."
1303
1304 #, python-format
1305 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1306 msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" uppackad."
1307
1308 msgid "A severe error occurred:"
1309 msgstr "Ett allvarligt fel uppstod:"
1310
1311 #, python-format
1312 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1313 msgstr "Bilaga \"%(filename)s\""
1314
1315 msgid "Download"
1316 msgstr "Ladda ner"
1317
1318 msgid "Package script:"
1319 msgstr "Paketskript:"
1320
1321 msgid "File Name"
1322 msgstr "Filnamn"
1323
1324 msgid "Modified"
1325 msgstr "Modifierad"
1326
1327 msgid "Size"
1328 msgstr "Storlek"
1329
1330 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1331 msgstr "Okänd filtyp, kan inte visa bilagan direkt."
1332
1333 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1334 msgstr "Du får inte se bilagor på den här sidan."
1335
1336 #, python-format
1337 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1338 msgstr "bilaga:%(filename)s för %(pagename)s"
1339 1330
1340 msgid "" 1331 msgid ""
1341 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name." 1332 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
1342 msgstr "Kan inte skapa en ny sida utan ett sidnamn. Var god ange ett sidnamn." 1333 msgstr "Kan inte skapa en ny sida utan ett sidnamn. Var god ange ett sidnamn."
1343 1334
1344 #, python-format 1335 msgid "Do it."
1345 msgid "Full Link List for \"%s\"" 1336 msgstr "Gör det."
1346 msgstr "Full länklista för \"%s\"" 1337
1347 1338 #, python-format
1348 #, python-format 1339 msgid "Execute action %(actionname)s?"
1349 msgid "No pages like \"%s\"!" 1340 msgstr "Utför åtgärd %(actionname)s?"
1350 msgstr "Inga sidor liknar \"%s\"!" 1341
1351 1342 #, python-format
1352 #, python-format 1343 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
1353 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page." 1344 msgstr "Åtgärd %(actionname)s är exkluderad i den här wikin!"
1354 msgstr "Exakt en sida som liknar \"%s\" funnen, dirigerar om till sidan." 1345
1355 1346 #, python-format
1356 #, python-format 1347 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
1357 msgid "Pages like \"%s\"" 1348 msgstr "Du får inte använda åtgärden %(actionname)s på den här sidan!"
1358 msgstr "Sidor som liknar \"%s\"" 1349
1359 1350 msgid "If this account exists an email was sent."
1360 #, python-format 1351 msgstr "Om detta konto existerar har det skickats en epost."
1361 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\"" 1352
1362 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s för \"%(title)s\"" 1353 msgid ""
1363 1354 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
1364 msgid "" 1355 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
1365 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n" 1356 msgstr ""
1366 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n" 1357 "Den här wikin har inte eposthantering påslagen.\n"
1367 "never allow you to enter your password here.\n" 1358 "För att få eposthantering påslagen, kontakta wikins ägare."
1368 "\n" 1359
1369 "Once you have logged in, simply reload this page." 1360 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
1370 msgstr "" 1361 msgstr "Var god ange en giltig epostadress eller användarnamn!"
1371 "Du bör från hand gå till din OpenID leverantörs wiki\n" 1362
1372 "och logga in innan du kan använda din OpenID. MoinMoin kommer\n" 1363 msgid "Mail me my account data"
1373 "aldrig att låta dig skriva in lösenordet här.\n" 1364 msgstr "Eposta mig information om mitt konto"
1374 "\n" 1365
1375 "När du har loggat in, ladda bara om denna sida." 1366 msgid "Recovery token"
1376 1367 msgstr "Token för återställning"
1377 msgid "OpenID Trust verification" 1368
1378 msgstr "OpenID Trust verification" 1369 msgid "New password"
1379 1370 msgstr "Nytt lösenord"
1380 #, python-format 1371
1381 msgid "The site %s has asked for your identity." 1372 msgid "New password (repeat)"
1382 msgstr "Sidan %s har frågat efter din identitet." 1373 msgstr "Nytt lösenord (upprepa)"
1383 1374
1384 #, python-format 1375 msgid "Reset my password"
1385 msgid "" 1376 msgstr "Återställ mitt lösenord"
1386 "\n" 1377
1387 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n" 1378 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
1388 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n" 1379 msgstr "Ditt lösenord har ändrats, du kan logga in nu."
1389 "identity, the site will take care of reversing the\n" 1380
1390 "delegation on its own.)" 1381 msgid "Your token is invalid!"
1391 msgstr "" 1382 msgstr "Din token är inte giltig!"
1392 "\n" 1383
1393 "Om du godkänner, kommer sidan som representeras av förtroende-roten nedanför " 1384 msgid "Password reset"
1394 "att\n" 1385 msgstr "Återställ lösenord"
1395 "få veta att du har makt över identitets-URL:en %s. (Om du änvänder en " 1386
1396 "ombudsidentitet\n" 1387 msgid ""
1397 "kommer sidan själv se till att ombudet löses upp.)" 1388 "\n"
1398 1389 "== Password reset ==\n"
1399 msgid "Trust root" 1390 "Enter a new password below."
1400 msgstr "Lita på root" 1391 msgstr ""
1401 1392 "\n"
1402 msgid "Identity URL" 1393 "== Återställ lösenord ==\n"
1403 msgstr "Identitets-URL" 1394 "Skriv in ett nytt lösenord nedanför."
1404 1395
1405 msgid "Remember decision" 1396 msgid "Lost password"
1406 msgstr "Kom ihåg detta val" 1397 msgstr "Glömt lösenord"
1407 1398
1408 msgid "Remember this trust decision and don't ask again" 1399 msgid ""
1409 msgstr "Kom ihåg detta förtroelseval och fråga inte igen" 1400 "\n"
1410 1401 "== Recovering a lost password ==\n"
1411 msgid "Approve" 1402 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
1412 msgstr "Godkänn" 1403 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
1413 1404 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
1414 msgid "Don't approve" 1405 "used to change your password. The email will also contain further\n"
1415 msgstr "Godkänn ej" 1406 "instructions."
1416 1407 msgstr ""
1417 msgid "OpenID not served" 1408 "\n"
1418 msgstr "OpenID levererades inte" 1409 "== Återställa ett bortglömt lösenord ==\n"
1419 1410 "Om du har glömt ditt lösenord, ange din epost-adress eller ditt\n"
1420 msgid "" 1411 "användarnamn och klicka på '''Eposta mig information om mitt konto'''.\n"
1421 "\n" 1412 "Du kommer få en epost med en token för återställning av lösenordet som\n"
1422 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n" 1413 "du kan använda för att ändra lösenordet. Denna epost kommer även innhålla\n"
1423 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n" 1414 "vidare instruktioner."
1424 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n" 1415
1425 "verification." 1416 msgid ""
1426 msgstr "" 1417 "\n"
1427 "\n" 1418 "=== Password reset ===\n"
1428 "Tyvärr har du inte skapat din hemsida än. Därför kan vi inte\n" 1419 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
1429 "leverera en OpenID för dig. Var god skapa först din hemsida och\n" 1420 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
1430 "sedan ladda om denna sida eller klicka på knappen nedan för att\n" 1421 msgstr ""
1431 "avbryta verifikationen." 1422 "\n"
1432 1423 "=== Återställning av lösenord ===\n"
1433 #, python-format 1424 "Om du redan har fått epost med en token för återställning, skriv in ditt\n"
1434 msgid "You must login to use this action: %(action)s." 1425 "användarnamn, token och ett nytt lösenord (två gångar) nedan."
1435 msgstr "Du måste logga in för att använda denna åtgärd: %(action)s."
1436
1437 msgid "Your subscription to this page has been removed."
1438 msgstr "Din prenumeration på den här sidan har avslutats."
1439
1440 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
1441 msgstr "Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!"
1442
1443 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
1444 msgstr ""
1445 "Redigera de reguljära uttrycken för dina prenumerationer i dina "
1446 "inställningar."
1447
1448 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
1449 msgstr "Du måste prenumera för att kunna sluta prenumera."
1450 1426
1451 msgid "Wiki Backup" 1427 msgid "Wiki Backup"
1452 msgstr "Wiki-säkerhetskopia" 1428 msgstr "Wiki-säkerhetskopia"
1453 1429
1454 msgid "" 1430 msgid ""
1483 1459
1484 #, python-format 1460 #, python-format
1485 msgid "Unknown backup subaction: %s." 1461 msgid "Unknown backup subaction: %s."
1486 msgstr "Okänd backup-underåtgärd: %s." 1462 msgstr "Okänd backup-underåtgärd: %s."
1487 1463
1464 msgid "You must login to add a quicklink."
1465 msgstr "Du måste logga in för att kunna lägga till en snabblänk."
1466
1467 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
1468 msgstr "En snabblänk till den här sidan har lagts till åt dig."
1469
1470 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
1471 msgstr "En snabblänk till den här sidan kunde inte läggas till åt dig."
1472
1473 msgid "You already have a quicklink to this page."
1474 msgstr "Du har redan en snabblänk till den här sidan."
1475
1476 msgid "You need to provide a chart type!"
1477 msgstr "Du måste ange en diagramtyp!"
1478
1479 #, python-format
1480 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
1481 msgstr "Ogiltig diagramtyp \"%s\"!"
1482
1483 msgid "Load"
1484 msgstr "Ladda"
1485
1486 msgid "Pagename not specified!"
1487 msgstr "Sidnamn ej angivet!"
1488
1489 msgid "Upload page content"
1490 msgstr "Ladda upp sidinnehåll"
1491
1492 msgid ""
1493 "You can upload content for the page named below. If you change the page "
1494 "name, you can also upload content for another page. If the page name is "
1495 "empty, we derive the page name from the file name."
1496 msgstr ""
1497 "Du kan ladda upp innehåll för sidan som anges nedan. Om du döper om sidan "
1498 "kan du även ladda upp innehåll för en annan sida. Om sidnamnet är tom "
1499 "bestämsden utgående från filens namn."
1500
1501 msgid "File to load page content from"
1502 msgstr "Fil för att ladda sidinnehåll ifrån"
1503
1504 msgid "Comment"
1505 msgstr "Kommentar"
1506
1507 msgid "Page Name"
1508 msgstr "Sidnamn"
1509
1510 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
1511 msgstr "Du får inte skapa tilläggssidan."
1512
1513 msgid "You must login to remove a quicklink."
1514 msgstr "Du måste logga in för att ta bort en snabblänk."
1515
1516 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
1517 msgstr "Din snabblänk till den här sidan har tagits bort."
1518
1519 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
1520 msgstr "Din snabblänk till den här sidan kunde inte tas bort."
1521
1522 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
1523 msgstr "Du måste ha en snabblänk till den här sidan för att ta bort den."
1524
1525 #, python-format
1526 msgid "[%d attachments]"
1527 msgstr "[%d bilagor]"
1528
1529 #, python-format
1530 msgid ""
1531 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
1532 "page."
1533 msgstr ""
1534 "Det finns <a href=\"%(link)s\">%(count)s bifogade filer(s)</a> lagrade på "
1535 "den här sidan."
1536
1537 msgid "Filename of attachment not specified!"
1538 msgstr "Filnamnet för bilagan ej angivet!"
1539
1540 #, python-format
1541 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
1542 msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" existerar inte!"
1543
1544 msgid ""
1545 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
1546 "as shown below in the list of files. \n"
1547 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
1548 "since this is subject to change and can break easily."
1549 msgstr ""
1550 "För att referera till bilagor på en sida, använd '''{{{attachment:"
1551 "filename}}}''', \n"
1552 "som visas nedan i listan av filer. \n"
1553 "Använd '''INTE''' {{{[get]}}} länkens URL, \n"
1554 "eftersom den inte är permanent och kan ändras."
1555
1556 msgid "del"
1557 msgstr "radera"
1558
1559 msgid "move"
1560 msgstr "flytta"
1561
1562 msgid "get"
1563 msgstr "hämta"
1564
1565 msgid "edit"
1566 msgstr "ändra"
1567
1568 msgid "view"
1569 msgstr "visa"
1570
1571 msgid "unzip"
1572 msgstr "packa upp"
1573
1574 msgid "install"
1575 msgstr "installera"
1576
1577 #, python-format
1578 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
1579 msgstr "Inga bifogade filer på %(pagename)s"
1580
1581 msgid "Edit drawing"
1582 msgstr "Redigera teckning"
1583
1584 msgid "New Attachment"
1585 msgstr "Ny bilaga"
1586
1587 msgid "File to upload"
1588 msgstr "Fil att ladda upp"
1589
1590 msgid "Rename to"
1591 msgstr "Byt namn till"
1592
1593 msgid "Overwrite existing attachment of same name"
1594 msgstr "Skriv över existerande bilaga med samma namn"
1595
1596 msgid "Upload"
1597 msgstr "Ladda upp"
1598
1599 msgid "Attached Files"
1600 msgstr "Bifogade filer"
1601
1602 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
1603 msgstr "Du får inte bifoga en fil till den här sidan."
1604
1605 #, python-format
1606 msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
1607 msgstr "Ogiltig sub-åtgärd för AttachFile: %s"
1608
1609 #, python-format
1610 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
1611 msgstr "Bilagor till \"%(pagename)s\""
1612
1613 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
1614 msgstr "Du får inte skriva över en bilaga på den här sidan."
1615
1616 msgid ""
1617 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
1618 "again."
1619 msgstr ""
1620 "Inget filinnehåll. Ta bort icke-ASCII-tecken från filnamnet och försök igen."
1621
1622 #, python-format
1623 msgid ""
1624 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
1625 "saved."
1626 msgstr ""
1627 "Bilagan '%(target)s' (fjärrnamn '%(filename)s') med %(bytes)d byte sparade."
1628
1629 #, python-format
1630 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
1631 msgstr "Bilagan \"%(target)s\" (fjärrnamn \"%(filename)s\") existerar redan."
1632
1633 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
1634 msgstr "Du får inte spara en teckning på den här sidan."
1635
1636 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
1637 msgstr "Du får inte ta bort bilagor från den här sidan."
1638
1639 #, python-format
1640 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
1641 msgstr "Bilagan '%(filename)s' raderad."
1642
1643 #, python-format
1644 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
1645 msgstr "Bilagan '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' finns redan."
1646
1647 #, python-format
1648 msgid ""
1649 "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
1650 "(new_filename)s'."
1651 msgstr ""
1652 "Bilagan '%(pagename)s/%(filename)s' flyttats till '%(new_pagename)s/%"
1653 "(new_filename)s'."
1654
1655 msgid "Nothing changed"
1656 msgstr "Ingen förändring"
1657
1658 #, python-format
1659 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
1660 msgstr ""
1661 "Sidan '%(new_pagename)s' finns inte eller så har du inte tillräckliga "
1662 "rättigheter."
1663
1664 msgid "Move aborted!"
1665 msgstr "Flytt avbruten!"
1666
1667 msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
1668 msgstr ""
1669 "Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att flytta bilagor"
1670
1671 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
1672 msgstr "Du får inte flytta bilagor från den här sidan."
1673
1674 msgid "Move aborted because new page name is empty."
1675 msgstr "Flytt avbruten för att nya namnet är tomt."
1676
1677 #, python-format
1678 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
1679 msgstr "Var god använd ett giltigt filnamn för bilaga '%(filename)s'."
1680
1681 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
1682 msgstr "Flytt avbruten för att bilagans nya namn är tomt."
1683
1684 msgid "Move"
1685 msgstr "Flytta"
1686
1687 msgid "New page name"
1688 msgstr "Nytt sidonamn"
1689
1690 msgid "New attachment name"
1691 msgstr "Nya namnet för bilagan"
1692
1693 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
1694 msgstr "Du får inte hämta bilagor från den här sidan."
1695
1696 msgid "You are not allowed to install files."
1697 msgstr "Du får inte installera filer."
1698
1699 #, python-format
1700 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
1701 msgstr "Bilagan '%(filename)s' installerad."
1702
1703 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
1704 msgstr "Du får inte packa upp bilagor till den här sidan."
1705
1706 #, python-format
1707 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
1708 msgstr "Filen %(filename)s är inte en .zip-fil."
1709
1710 #, python-format
1711 msgid ""
1712 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
1713 "either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
1714 "(maxsize_file)d kB)."
1715 msgstr ""
1716 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom några filer i zip-"
1717 "filen är antingen inte i samma mapp eller överskrider maximala filstorleken "
1718 "(%(maxsize_file)d kB)."
1719
1720 #, python-format
1721 msgid ""
1722 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1723 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
1724 msgstr ""
1725 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom det skulle överskrida "
1726 "begränsningen på utrymme per sida (%(size)d kB)."
1727
1728 #, python-format
1729 msgid ""
1730 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
1731 "per page attachment count limit (%(count)d)."
1732 msgstr ""
1733 "Bilagan '%(filename)s' kunde inte packas upp eftersom det skulle överskrida "
1734 "maxantalet per sida (%(count)d)."
1735
1736 #, python-format
1737 msgid ""
1738 "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
1739 "s)."
1740 msgstr "Bilagan '%(filename)s' delvis uppackad (överskrev inte: %(filelist)s)."
1741
1742 #, python-format
1743 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
1744 msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" uppackad."
1745
1746 msgid "A severe error occurred:"
1747 msgstr "Ett allvarligt fel uppstod:"
1748
1749 #, python-format
1750 msgid "Attachment '%(filename)s'"
1751 msgstr "Bilaga \"%(filename)s\""
1752
1753 msgid "Download"
1754 msgstr "Ladda ner"
1755
1756 msgid "Package script:"
1757 msgstr "Paketskript:"
1758
1759 msgid "File Name"
1760 msgstr "Filnamn"
1761
1762 msgid "Modified"
1763 msgstr "Modifierad"
1764
1765 msgid "Size"
1766 msgstr "Storlek"
1767
1768 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
1769 msgstr "Okänd filtyp, kan inte visa bilagan direkt."
1770
1771 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
1772 msgstr "Du får inte se bilagor på den här sidan."
1773
1774 #, python-format
1775 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
1776 msgstr "bilaga:%(filename)s för %(pagename)s"
1777
1778 #, python-format
1779 msgid "Full Link List for \"%s\""
1780 msgstr "Full länklista för \"%s\""
1781
1488 #, python-format 1782 #, python-format
1489 msgid "Subscribe users to the page %s" 1783 msgid "Subscribe users to the page %s"
1490 msgstr "Teckna en prenumeration på sidan %s åt användarna" 1784 msgstr "Teckna en prenumeration på sidan %s åt användarna"
1491 1785
1492 msgid "Enter user names (comma separated):" 1786 msgid "Enter user names (comma separated):"
1500 msgstr "Inte en användare:" 1794 msgstr "Inte en användare:"
1501 1795
1502 msgid "You are not allowed to perform this action." 1796 msgid "You are not allowed to perform this action."
1503 msgstr "Du får inte utföra den här åtgärden." 1797 msgstr "Du får inte utföra den här åtgärden."
1504 1798
1799 msgid "You are not allowed to use this action."
1800 msgstr "Du får inte använda den här åtgärden."
1801
1505 msgid "Rename Page" 1802 msgid "Rename Page"
1506 msgstr "Byt namn på sida" 1803 msgstr "Byt namn på sida"
1507 1804
1805 msgid "This page is already deleted or was never created!"
1806 msgstr "Den här sidan är redan raderad eller existerade aldrig!"
1807
1508 msgid "Rename all /subpages too?" 1808 msgid "Rename all /subpages too?"
1509 msgstr "Döp om alla /undersidor också?" 1809 msgstr "Döp om alla /undersidor också?"
1510 1810
1511 msgid "New name" 1811 msgid "New name"
1512 msgstr "Nytt namn" 1812 msgstr "Nytt namn"
1515 msgstr "Skäl till namnbyte (ej obligatoriskt)" 1815 msgstr "Skäl till namnbyte (ej obligatoriskt)"
1516 1816
1517 msgid "Really rename this page?" 1817 msgid "Really rename this page?"
1518 msgstr "Döpa om den här sidan, är du säker?" 1818 msgstr "Döpa om den här sidan, är du säker?"
1519 1819
1820 #, python-format
1821 msgid "No pages like \"%s\"!"
1822 msgstr "Inga sidor liknar \"%s\"!"
1823
1824 #, python-format
1825 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
1826 msgstr "Exakt en sida som liknar \"%s\" funnen, dirigerar om till sidan."
1827
1828 #, python-format
1829 msgid "Pages like \"%s\""
1830 msgstr "Sidor som liknar \"%s\""
1831
1832 #, python-format
1833 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
1834 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s för \"%(title)s\""
1835
1836 #, python-format
1837 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
1838 msgstr "Ogiltigt filnamn \"%s\"!"
1839
1840 #, python-format
1841 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
1842 msgstr "Skapade paketet %s som innehåller sidorna %s."
1843
1844 msgid "Include all attachments?"
1845 msgstr "Inkludera alla bilagor?"
1846
1847 msgid "Package pages"
1848 msgstr "Paketsidor"
1849
1850 msgid "Package name"
1851 msgstr "Paketnamn"
1852
1853 msgid "List of page names - separated by a comma"
1854 msgstr "Lista på sidnamn - separerade med komma"
1855
1856 msgid "Delete"
1857 msgstr "Radera"
1858
1859 msgid "Delete all /subpages too?"
1860 msgstr "Radera även alla /undersidor?"
1861
1862 msgid "Optional reason for the deletion"
1863 msgstr "Anledning för borttagande (valfri)"
1864
1865 msgid "Really delete this page?"
1866 msgstr "Radera den här sidan, är du säker?"
1867
1868 msgid "You are now logged out."
1869 msgstr "Du är nu utloggad."
1870
1871 #, python-format
1872 msgid "Rolled back changes to the page %s."
1873 msgstr "Återställde ändringar till sidan %s."
1874
1875 msgid "Exception while calling rollback function:"
1876 msgstr "Fel i återställnings-funktionen:"
1877
1878 msgid ""
1879 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
1880 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
1881 "by the particular administrators."
1882 msgstr ""
1883 "Var god skriv in lösenordet av ditt konto hos den andra wikin. <<BR>> /!\\ "
1884 "Du borde lita på båda wikis eftersom lösenordet kan i princip läsasav "
1885 "administratörerna."
1886
1887 msgid "Operation was canceled."
1888 msgstr "Funktionen avbröts."
1889
1890 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
1891 msgstr "De enda riktningar som stöds är BÅDA och NER."
1892
1893 msgid ""
1894 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
1895 "be able to use this action."
1896 msgstr ""
1897 "Var god ge ett interwikinamn i din wikiconfig (se HjälpMedAnpassning) för "
1898 "att kunna använda denna funktion."
1899
1900 msgid ""
1901 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
1902 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
1903 msgstr ""
1904 "Fel parameter. Var god ge åtminstånde ''remoteWiki'' parametern. Mer hjälp "
1905 "finns i HelpOnSynchronisation."
1906
1907 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
1908 msgstr "Känner inte igen ''remoteWiki''."
1909
1910 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
1911 msgstr "Synkronisering avslutat. Se nere för statusmeddelandena."
1912
1913 msgid "Synchronisation started -"
1914 msgstr "Synkronisering startat -"
1915
1916 #, python-format
1917 msgid ""
1918 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
1919 "process."
1920 msgstr ""
1921 "Fick en lista med %s lokala och %s avlägsna sidor. Detta ger %s sidor att "
1922 "bearbeta"
1923
1924 #, python-format
1925 msgid "After filtering: %s pages"
1926 msgstr "Efter filtrering: %s sidor"
1927
1928 #, python-format
1929 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
1930 msgstr ""
1931 "Hoppade över sidan %s p.g.a. brist på skrivrättigheter till lokala sidan."
1932
1933 #, python-format
1934 msgid "Deleted page %s locally."
1935 msgstr "Tog bort sidan %s lokalt."
1936
1937 #, python-format
1938 msgid "Error while deleting page %s locally:"
1939 msgstr "Fel under borttagandet av lokala sidan %s:"
1940
1941 #, python-format
1942 msgid "Deleted page %s remotely."
1943 msgstr "Tog bort avlägsna sidan %s."
1944
1945 #, python-format
1946 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
1947 msgstr "Fel under borttagandet av avlägsna sidan %s:"
1948
1949 #, python-format
1950 msgid ""
1951 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
1952 "Please delete it in one of both wikis and try again."
1953 msgstr ""
1954 "Posten %s kan inte bli förenat automatiskt för den har ändrats i båda wikis. "
1955 "Var god och ta bort den i en av båda wikis och försök igen."
1956
1957 #, python-format
1958 msgid ""
1959 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
1960 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
1961 msgstr ""
1962 "Posten %s har olika mimetyper i båda wikis och kan inte förenas. Var god och "
1963 "ta bort den i en av båda wikis och försök igen."
1964
1965 #, python-format
1966 msgid ""
1967 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
1968 "full synchronisation history is lost for this page."
1969 msgstr ""
1970 "%s har döpts om lokalt. Detta är inte implemenerat ännu. Därför har hela "
1971 "synkronisationshistoria till denna sida förlorats."
1972
1973 #, python-format
1974 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
1975 msgstr "Synkroniserar sidan %s med sidan %s på avlägsna sidan ..."
1976
1977 #, python-format
1978 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
1979 msgstr "Sidan %s har tagits bort på avlägsna sidan men ändrats lokalt."
1980
1981 #, python-format
1982 msgid ""
1983 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
1984 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
1985 msgstr ""
1986 "Sidan %s kunde inte synkroniseras. Den har döpts om på avlägsna sidan. Detta "
1987 "stöds inte ännu. Du vill nog ta bort en av de två sidor för att synkronisera."
1988
1989 #, python-format
1990 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
1991 msgstr ""
1992 "Hoppade över sidan %s pga en olöst konflikt på avlägsna sidan eller lokalt."
1993
1994 #, python-format
1995 msgid ""
1996 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
1997 "the page %s."
1998 msgstr ""
1999 "Detta är den första synkroniseringen för sidan %s mellan den lokala och den "
2000 "avlägsna wikin."
2001
2002 #, python-format
2003 msgid ""
2004 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
2005 "page in the remote wiki."
2006 msgstr ""
2007 "Sidan %s kunde inte förenas för att du får inte ändra den i den avlägsna "
2008 "wikin."
2009
2010 #, python-format
2011 msgid "Page %s successfully merged."
2012 msgstr "Sidan %s förenades korrekt."
2013
2014 #, python-format
2015 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
2016 msgstr "Sidan %s innehåller konflikter som infördes i den avlägsna wikin."
2017
2018 #, python-format
2019 msgid "Page %s merged with conflicts."
2020 msgstr "Sidan %s förenat med konflikter."
2021
2022 msgid "Editor"
2023 msgstr "Editor"
2024
2025 msgid "Pages"
2026 msgstr "Sidor"
2027
2028 msgid "Select Author"
2029 msgstr "Välj författare"
2030
2031 msgid "Revert all!"
2032 msgstr "Återgå allt!"
2033
2034 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
2035 msgstr "Bara administratorn får använda den här åtgärden."
2036
1520 msgid "No older revisions available!" 2037 msgid "No older revisions available!"
1521 msgstr "Inga äldre versioner tillgängliga!" 2038 msgstr "Inga äldre versioner tillgängliga!"
1522 2039
1523 #, python-format 2040 #, python-format
1524 msgid "Diff for \"%s\"" 2041 msgid "Diff for \"%s\""
1539 msgstr "Föregående ändring" 2056 msgstr "Föregående ändring"
1540 2057
1541 msgid "Next change" 2058 msgid "Next change"
1542 msgstr "Nästa ändring" 2059 msgstr "Nästa ändring"
1543 2060
1544 msgid "No differences found!"
1545 msgstr "Inga skillnader hittades!"
1546
1547 #, python-format 2061 #, python-format
1548 msgid "The page was saved %(count)d times, though!" 2062 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
1549 msgstr "Sidan sparades %(count)d gånger, dock!" 2063 msgstr "Sidan sparades %(count)d gånger, dock!"
1550 2064
1551 msgid "(ignoring whitespace)" 2065 msgid "(ignoring whitespace)"
1553 2067
1554 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace" 2068 msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
1555 msgstr "Ignorera ändringar i mängden blanktecken" 2069 msgstr "Ignorera ändringar i mängden blanktecken"
1556 2070
1557 #, python-format 2071 #, python-format
1558 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
1559 msgstr "(!) Bara sidor som ändrats sedan '''%s''' visas!"
1560
1561 msgid ""
1562 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
1563 "not considered for the search results!"
1564 msgstr ""
1565 "/!\\ Ändringsdatumet som du skrev in kändes inte igen och tas därför inte "
1566 "hänsyn till i sökresultaten!"
1567
1568 #, python-format
1569 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
1570 msgstr "Var god använd en mer specifik sökterm än {{{\"%s\"}}}"
1571
1572 #, python-format
1573 msgid "Title Search: \"%s\""
1574 msgstr "Titelsökning: \"%s\""
1575
1576 #, python-format
1577 msgid "Advanced Search: \"%s\""
1578 msgstr "Avancerad sökning: \"%s\""
1579
1580 #, python-format
1581 msgid "Full Text Search: \"%s\""
1582 msgstr "Fulltextsökning: \"%s\""
1583
1584 #, python-format
1585 msgid ""
1586 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
1587 "for more information."
1588 msgstr ""
1589 "Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} är ogiltig. Var god se HelpOnSearching "
1590 "för mer information."
1591
1592 #, python-format
1593 msgid ""
1594 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
1595 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
1596 msgstr ""
1597 "Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} ledde inte till några resultat. Var god "
1598 "ändra vissa termer och se HelpOnSearching för mer information.%s"
1599
1600 msgid "(!) Consider performing a"
1601 msgstr "(!) Överväg utföra en"
1602
1603 msgid "full-text search with your search terms"
1604 msgstr "fulltextsökning med dina söktermer"
1605
1606 msgid ""
1607 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
1608 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
1609 msgstr ""
1610 "(!) Du utför en titelsökning som kanske inte innehåller alla relaterade "
1611 "resultat för din förfrågan i denna wiki. <<BR>>"
1612
1613 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
1614 msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning med dina sökord!"
1615
1616 #, python-format
1617 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)" 2072 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
1618 msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)" 2073 msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"
1619 2074
1620 #, python-format 2075 #, python-format
1621 msgid "" 2076 msgid ""
1634 msgid "You can't save spelling words." 2089 msgid "You can't save spelling words."
1635 msgstr "Du kan inte spara stavningsord." 2090 msgstr "Du kan inte spara stavningsord."
1636 2091
1637 msgid "You can't check spelling on a page you can't read." 2092 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
1638 msgstr "Du kan inte stavningskontrollera en sida som du inte kan läsa." 2093 msgstr "Du kan inte stavningskontrollera en sida som du inte kan läsa."
1639
1640 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
1641 msgstr "Du får inte skapa tilläggssidan."
1642
1643 msgid "General Information"
1644 msgstr "Översiktlig information"
1645
1646 #, python-format
1647 msgid "Page size: %d"
1648 msgstr "Sidstorlek: %d"
1649
1650 msgid "SHA digest of this page's content is:"
1651 msgstr "SHA-checksumman för den här sidans innehåll är:"
1652
1653 msgid "The following users subscribed to this page:"
1654 msgstr "Följande användare prenumerar på den här sidan:"
1655
1656 msgid "This page links to the following pages:"
1657 msgstr "Den här sidan länkar till följande sidor:"
1658
1659 msgid "Date"
1660 msgstr "Datum"
1661
1662 msgid "Diff"
1663 msgstr "Ändringar"
1664
1665 msgid "Editor"
1666 msgstr "Editor"
1667
1668 msgid "Comment"
1669 msgstr "Kommentar"
1670
1671 msgid "to previous"
1672 msgstr "till föregående"
1673
1674 msgid "N/A"
1675 msgstr "Ej tillgänglig"
1676
1677 msgid "Revision History"
1678 msgstr "Revisionshistorik"
1679
1680 msgid "No log entries found."
1681 msgstr "Inga loggposter hittades."
1682
1683 #, python-format
1684 msgid "Info for \"%s\""
1685 msgstr "Info om \"%s\""
1686
1687 #, python-format
1688 msgid "Show \"%(title)s\""
1689 msgstr "Visa \"%(title)s\""
1690
1691 msgid "General Page Infos"
1692 msgstr "Översiktlig information"
1693
1694 msgid "Page hits and edits"
1695 msgstr "Sidträffar och ändringar"
1696
1697 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
1698 msgstr ""
1699 "Användarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu..."
1700
1701 msgid "TextCha (required)"
1702 msgstr "TextCha (obligatorisk)"
1703
1704 msgid "Create Profile"
1705 msgstr "Skapa profil"
1706
1707 msgid "Create Account"
1708 msgstr "Skapa konto"
1709 2094
1710 msgid "Copy Page" 2095 msgid "Copy Page"
1711 msgstr "Kopiera sida" 2096 msgstr "Kopiera sida"
1712 2097
1713 msgid "Copy all /subpages too?" 2098 msgid "Copy all /subpages too?"
1738 msgstr "Skäl till sidas återställande (ej obligatoriskt)" 2123 msgstr "Skäl till sidas återställande (ej obligatoriskt)"
1739 2124
1740 msgid "Really revert this page?" 2125 msgid "Really revert this page?"
1741 msgstr "Återställ den här sidan, är du säker?" 2126 msgstr "Återställ den här sidan, är du säker?"
1742 2127
1743 msgid "You must login to add a quicklink." 2128 msgid ""
1744 msgstr "Du måste logga in för att kunna lägga till en snabblänk." 2129 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
1745 2130 "and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
1746 msgid "A quicklink to this page has been added for you." 2131 "never allow you to enter your password here.\n"
1747 msgstr "En snabblänk till den här sidan har lagts till åt dig." 2132 "\n"
1748 2133 "Once you have logged in, simply reload this page."
1749 msgid "A quicklink to this page could not be added for you." 2134 msgstr ""
1750 msgstr "En snabblänk till den här sidan kunde inte läggas till åt dig." 2135 "Du bör från hand gå till din OpenID leverantörs wiki\n"
1751 2136 "och logga in innan du kan använda din OpenID. MoinMoin kommer\n"
1752 msgid "You already have a quicklink to this page." 2137 "aldrig att låta dig skriva in lösenordet här.\n"
1753 msgstr "Du har redan en snabblänk till den här sidan." 2138 "\n"
2139 "När du har loggat in, ladda bara om denna sida."
2140
2141 msgid "OpenID Trust verification"
2142 msgstr "OpenID Trust verification"
2143
2144 #, python-format
2145 msgid "The site %s has asked for your identity."
2146 msgstr "Sidan %s har frågat efter din identitet."
2147
2148 #, python-format
2149 msgid ""
2150 "\n"
2151 "If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
2152 "told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
2153 "identity, the site will take care of reversing the\n"
2154 "delegation on its own.)"
2155 msgstr ""
2156 "\n"
2157 "Om du godkänner, kommer sidan som representeras av förtroende-roten nedanför "
2158 "att\n"
2159 "få veta att du har makt över identitets-URL:en %s. (Om du änvänder en "
2160 "ombudsidentitet\n"
2161 "kommer sidan själv se till att ombudet löses upp.)"
2162
2163 msgid "Trust root"
2164 msgstr "Lita på root"
2165
2166 msgid "Identity URL"
2167 msgstr "Identitets-URL"
2168
2169 msgid "Remember decision"
2170 msgstr "Kom ihåg detta val"
2171
2172 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
2173 msgstr "Kom ihåg detta förtroelseval och fråga inte igen"
2174
2175 msgid "Approve"
2176 msgstr "Godkänn"
2177
2178 msgid "Don't approve"
2179 msgstr "Godkänn ej"
2180
2181 msgid "OpenID not served"
2182 msgstr "OpenID levererades inte"
2183
2184 msgid ""
2185 "\n"
2186 "Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
2187 "we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
2188 "and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
2189 "verification."
2190 msgstr ""
2191 "\n"
2192 "Tyvärr har du inte skapat din hemsida än. Därför kan vi inte\n"
2193 "leverera en OpenID för dig. Var god skapa först din hemsida och\n"
2194 "sedan ladda om denna sida eller klicka på knappen nedan för att\n"
2195 "avbryta verifikationen."
1754 2196
1755 msgid "Please choose:" 2197 msgid "Please choose:"
1756 msgstr "Var god välj:" 2198 msgstr "Var god välj:"
1757 2199
1758 msgid "Settings" 2200 msgid "Settings"
1759 msgstr "Inställningar" 2201 msgstr "Inställningar"
1760 2202
1761 msgid "Charts are not available!" 2203 msgid "General Information"
1762 msgstr "Diagram ej tillgängliga!" 2204 msgstr "Översiktlig information"
1763 2205
1764 msgid "You need to provide a chart type!" 2206 #, python-format
1765 msgstr "Du måste ange en diagramtyp!" 2207 msgid "Page size: %d"
1766 2208 msgstr "Sidstorlek: %d"
1767 #, python-format 2209
1768 msgid "Bad chart type \"%s\"!" 2210 msgid "SHA digest of this page's content is:"
1769 msgstr "Ogiltig diagramtyp \"%s\"!" 2211 msgstr "SHA-checksumman för den här sidans innehåll är:"
1770 2212
1771 #, python-format 2213 msgid "The following users subscribed to this page:"
1772 msgid "Local Site Map for \"%s\"" 2214 msgstr "Följande användare prenumerar på den här sidan:"
1773 msgstr "Lokal Sajtkarta för \"%s\"" 2215
1774 2216 msgid "This page links to the following pages:"
1775 msgid "You must login to remove a quicklink." 2217 msgstr "Den här sidan länkar till följande sidor:"
1776 msgstr "Du måste logga in för att ta bort en snabblänk." 2218
1777 2219 msgid "Diff"
1778 msgid "Your quicklink to this page has been removed." 2220 msgstr "Ändringar"
1779 msgstr "Din snabblänk till den här sidan har tagits bort." 2221
1780 2222 msgid "to previous"
1781 msgid "Your quicklink to this page could not be removed." 2223 msgstr "till föregående"
1782 msgstr "Din snabblänk till den här sidan kunde inte tas bort." 2224
1783 2225 #, python-format
1784 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it." 2226 msgid "Revert to revision %(rev)d."
1785 msgstr "Du måste ha en snabblänk till den här sidan för att ta bort den." 2227 msgstr "Återgå till version %(rev)d."
1786 2228
1787 msgid "Load" 2229 #, python-format
1788 msgstr "Ladda" 2230 msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
1789 2231 msgstr "Bytt namn från '%(oldpagename)s'."
1790 msgid "Pagename not specified!" 2232
1791 msgstr "Sidnamn ej angivet!" 2233 msgid "N/A"
1792 2234 msgstr "Ej tillgänglig"
1793 msgid "Upload page content" 2235
1794 msgstr "Ladda upp sidinnehåll" 2236 msgid "Revision History"
1795 2237 msgstr "Revisionshistorik"
1796 msgid "" 2238
1797 "You can upload content for the page named below. If you change the page " 2239 msgid "No log entries found."
1798 "name, you can also upload content for another page. If the page name is " 2240 msgstr "Inga loggposter hittades."
1799 "empty, we derive the page name from the file name." 2241
1800 msgstr "" 2242 #, python-format
1801 "Du kan ladda upp innehåll för sidan som anges nedan. Om du döper om sidan " 2243 msgid "Info for \"%s\""
1802 "kan du även ladda upp innehåll för en annan sida. Om sidnamnet är tom " 2244 msgstr "Info om \"%s\""
1803 "bestämsden utgående från filens namn." 2245
1804 2246 #, python-format
1805 msgid "File to load page content from" 2247 msgid "Show \"%(title)s\""
1806 msgstr "Fil för att ladda sidinnehåll ifrån" 2248 msgstr "Visa \"%(title)s\""
1807 2249
1808 msgid "Page Name" 2250 msgid "General Page Infos"
1809 msgstr "Sidnamn" 2251 msgstr "Översiktlig information"
1810 2252
1811 #, python-format 2253 #, python-format
1812 msgid "Invalid filename \"%s\"!" 2254 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
1813 msgstr "Ogiltigt filnamn \"%s\"!" 2255 msgstr "(!) Bara sidor som ändrats sedan '''%s''' visas!"
1814 2256
1815 #, python-format 2257 msgid ""
1816 msgid "Created the package %s containing the pages %s." 2258 "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
1817 msgstr "Skapade paketet %s som innehåller sidorna %s." 2259 "not considered for the search results!"
1818 2260 msgstr ""
1819 msgid "Include all attachments?" 2261 "/!\\ Ändringsdatumet som du skrev in kändes inte igen och tas därför inte "
1820 msgstr "Inkludera alla bilagor?" 2262 "hänsyn till i sökresultaten!"
1821 2263
1822 msgid "Package pages" 2264 #, python-format
2265 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
2266 msgstr "Var god använd en mer specifik sökterm än {{{\"%s\"}}}"
2267
2268 #, python-format
2269 msgid "Title Search: \"%s\""
2270 msgstr "Titelsökning: \"%s\""
2271
2272 #, python-format
2273 msgid "Advanced Search: \"%s\""
2274 msgstr "Avancerad sökning: \"%s\""
2275
2276 #, python-format
2277 msgid "Full Text Search: \"%s\""
2278 msgstr "Fulltextsökning: \"%s\""
2279
2280 #, python-format
2281 msgid ""
2282 "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
2283 "for more information."
2284 msgstr ""
2285 "Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} är ogiltig. Var god se HelpOnSearching "
2286 "för mer information."
2287
2288 #, python-format
2289 msgid ""
2290 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
2291 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
2292 msgstr ""
2293 "Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} ledde inte till några resultat. Var god "
2294 "ändra vissa termer och se HelpOnSearching för mer information.%s"
2295
2296 msgid "(!) Consider performing a"
2297 msgstr "(!) Överväg utföra en"
2298
2299 msgid "full-text search with your search terms"
2300 msgstr "fulltextsökning med dina söktermer"
2301
2302 msgid ""
2303 "(!) You're performing a title search that might not include all related "
2304 "results of your search query in this wiki. <<BR>>"
2305 msgstr ""
2306 "(!) Du utför en titelsökning som kanske inte innehåller alla relaterade "
2307 "resultat för din förfrågan i denna wiki. <<BR>>"
2308
2309 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
2310 msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning med dina sökord!"
2311
2312 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
2313 msgstr ""
2314 "Användarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu..."
2315
2316 msgid "(Use FirstnameLastname)"
2317 msgstr "(Använd FörnamnEfternamn)"
2318
2319 msgid "TextCha (required)"
2320 msgstr "TextCha (obligatorisk)"
2321
2322 msgid "Create Profile"
2323 msgstr "Skapa profil"
2324
2325 msgid "Create Account"
2326 msgstr "Skapa konto"
2327
2328 msgid "Your subscription to this page has been removed."
2329 msgstr "Din prenumeration på den här sidan har avslutats."
2330
2331 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
2332 msgstr "Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!"
2333
2334 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
2335 msgstr ""
2336 "Redigera de reguljära uttrycken för dina prenumerationer i dina "
2337 "inställningar."
2338
2339 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
2340 msgstr "Du måste prenumera för att kunna sluta prenumera."
2341
2342 msgid "Password is too short."
2343 msgstr "Lösenordet är för kort."
2344
2345 msgid "Password has not enough different characters."
2346 msgstr "Lösenordet har inte tillräckligt många olika tecken."
2347
2348 msgid ""
2349 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
2350 msgstr "Lösenordet är för enkelt (lösenordet innehåller namnet eller tvärtom)."
2351
2352 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
2353 msgstr "Lösenordet är för enkelt (tangentbordssekvens)."
2354
2355 msgid "Diffs"
2356 msgstr "Skillnader"
2357
2358 msgid "Info"
2359 msgstr "Info"
2360
2361 msgid "Edit"
2362 msgstr "Redigera"
2363
2364 msgid "UnSubscribe"
2365 msgstr "Avsluta prenumeration"
2366
2367 msgid "Subscribe"
2368 msgstr "Prenumerera"
2369
2370 msgid "Raw"
2371 msgstr "Råtext"
2372
2373 msgid "XML"
2374 msgstr "XML"
2375
2376 msgid "Print"
2377 msgstr "Skriv ut"
2378
2379 msgid "View"
2380 msgstr "Visa"
2381
2382 msgid "Up"
2383 msgstr "Upp"
2384
2385 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
2386 msgstr ""
2387 "Publicera min epostadress (inte min wiki-hemsida) i författarinformationen"
2388
2389 msgid "Open editor on double click"
2390 msgstr "Öppna editorn vid dubbelklick"
2391
2392 msgid "After login, jump to last visited page"
2393 msgstr "Efter inloggning, hoppa till den senast besökta sidan"
2394
2395 msgid "Show comment sections"
2396 msgstr "Visa kommentarstycken"
2397
2398 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
2399 msgstr "Visa frågetecken för brutna sidlänkar"
2400
2401 msgid "Show page trail"
2402 msgstr "Visa senaste besökta sidor"
2403
2404 msgid "Show icon toolbar"
2405 msgstr "Visa knapprad"
2406
2407 msgid "Show top/bottom links in headings"
2408 msgstr "Visa topp/fot-länkar i huvudet"
2409
2410 msgid "Show fancy diffs"
2411 msgstr "Visa skillnader på avancerat sätt"
2412
2413 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
2414 msgstr "Addera mellanslag när wiki-namn visas"
2415
2416 msgid "Remember login information"
2417 msgstr "Kom ihåg inloggningsuppgifter"
2418
2419 msgid "Disable this account forever"
2420 msgstr "Stäng av det här kontot för alltid"
2421
2422 msgid "Alias-Name"
2423 msgstr "Alias-namn"
2424
2425 msgid "Jabber ID"
2426 msgstr "Jabber-ID"
2427
2428 msgid "User CSS URL"
2429 msgstr "Användar-CSS-URL"
2430
2431 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
2432 msgstr "(Lämna fältet tomt för att avaktivera användar-CSS-URL)"
2433
2434 msgid "Editor size"
2435 msgstr "Editorstorlek"
2436
2437 msgid "Unsubscribe"
2438 msgstr "Avsluta prenumeration"
2439
2440 msgid "Home"
2441 msgstr "Hem"
2442
2443 msgid "[RSS]"
2444 msgstr "[RSS]"
2445
2446 msgid "[DELETED]"
2447 msgstr "[BORTTAGEN]"
2448
2449 msgid "[UPDATED]"
2450 msgstr "[UPPDATERAD]"
2451
2452 msgid "[RENAMED]"
2453 msgstr "[DÖPT OM]"
2454
2455 msgid "[CONFLICT]"
2456 msgstr "[KONFLIKT]"
2457
2458 msgid "[NEW]"
2459 msgstr "[NY]"
2460
2461 msgid "[DIFF]"
2462 msgstr "[ÄNDRINGAR]"
2463
2464 msgid "[BOTTOM]"
2465 msgstr "[SLUT]"
2466
2467 msgid "[TOP]"
2468 msgstr "[BÖRJAN]"
2469
2470 msgid "Click to do a full-text search for this title"
2471 msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning på den här titeln"
2472
2473 msgid "Logout"
2474 msgstr "Logga ut"
2475
2476 msgid "Clear message"
2477 msgstr "Ta bort meddelande"
2478
2479 #, python-format
2480 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
2481 msgstr "senast redigerad %(time)s av %(editor)s"
2482
2483 #, python-format
2484 msgid "last modified %(time)s"
2485 msgstr "senast ändrad %(time)s"
2486
2487 msgid "Search:"
2488 msgstr "Sök:"
2489
2490 msgid "Text"
2491 msgstr "Text"
2492
2493 msgid "Titles"
2494 msgstr "Titlar"
2495
2496 msgid "Search"
2497 msgstr "Sök"
2498
2499 msgid "More Actions:"
2500 msgstr "Fler åtgärder:"
2501
2502 msgid "------------------------"
2503 msgstr "------------------------"
2504
2505 msgid "Raw Text"
2506 msgstr "Råtext"
2507
2508 msgid "Print View"
2509 msgstr "Utskriftsvy"
2510
2511 msgid "Delete Cache"
2512 msgstr "Radera cache"
2513
2514 msgid "Delete Page"
2515 msgstr "Radera sida"
2516
2517 msgid "Like Pages"
2518 msgstr "Liknande sidor"
2519
2520 msgid "Local Site Map"
2521 msgstr "Lokal översiktskarta"
2522
2523 msgid "My Pages"
2524 msgstr "Mina sidor"
2525
2526 msgid "Subscribe User"
2527 msgstr "Användarprenumeration"
2528
2529 msgid "Remove Spam"
2530 msgstr "Ta bort spam"
2531
2532 msgid "Package Pages"
1823 msgstr "Paketsidor" 2533 msgstr "Paketsidor"
1824 2534
1825 msgid "Package name" 2535 msgid "Render as Docbook"
1826 msgstr "Paketnamn" 2536 msgstr "Rendera som Docbook"
1827 2537
1828 msgid "List of page names - separated by a comma" 2538 msgid "Sync Pages"
1829 msgstr "Lista på sidnamn - separerade med komma" 2539 msgstr "Synkronisera sidor"
1830 2540
1831 msgid "Do it." 2541 msgid "Do"
1832 msgstr "Gör det." 2542 msgstr "Gör"
1833 2543
1834 #, python-format 2544 msgid "Comments"
1835 msgid "Execute action %(actionname)s?" 2545 msgstr "Kommentarer"
1836 msgstr "Utför åtgärd %(actionname)s?" 2546
1837 2547 msgid "Edit (Text)"
1838 #, python-format 2548 msgstr "Redigera (textläge)"
1839 msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!" 2549
1840 msgstr "Åtgärd %(actionname)s är exkluderad i den här wikin!" 2550 msgid "Edit (GUI)"
1841 2551 msgstr "Redigera (grafiskt)"
1842 #, python-format 2552
1843 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!" 2553 msgid "Immutable Page"
1844 msgstr "Du får inte använda åtgärden %(actionname)s på den här sidan!" 2554 msgstr "Skrivskyddad sida"
1845 2555
1846 #, python-format 2556 msgid "Remove Link"
1847 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!" 2557 msgstr "Ta bort länk"
1848 msgstr "" 2558
1849 "Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att utföra åtgärd %" 2559 msgid "Add Link"
1850 "(actionname)s!" 2560 msgstr "Lägg till länk"
1851
1852 msgid "Please log in first."
1853 msgstr "Var god logga in först."
1854
1855 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
1856 msgstr "Var god skapa en hemsida innan du skapar övriga sidor."
1857
1858 #, python-format
1859 msgid ""
1860 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
1861 "here.\n"
1862 "\n"
1863 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
1864 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
1865 "\n"
1866 "Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
1867 "page.\n"
1868 "\n"
1869 "Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
1870 "page\n"
1871 "exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
1872 "creating\n"
1873 "the group pages.\n"
1874 "\n"
1875 "||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
1876 "group:'''||\n"
1877 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
1878 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
1879 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
1880 "(username)s/ReadGroup]]||\n"
1881 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
1882 "(username)s only||\n"
1883 "\n"
1884 msgstr ""
1885 "Du kan lägga till undersidor till din redan existerande hemsida här.\n"
1886 "\n"
1887 "Du kan välja hur öppen dessa sidor ska vara för andra läsare och "
1888 "skribenter.\n"
1889 "Åtkomst bestäms av medlemskap i motsvarande gruppsida.\n"
1890 "\n"
1891 "Ange undersidans namn och tryck på knappen för att skapa en ny sida.\n"
1892 "\n"
1893 "Innan du skapar åtkomstskyddade sidor, se till att motsvarande gruppsida\n"
1894 "existerar och har rätt medlemmar angivna. Använd HemsidaGruppMall för\n"
1895 "att skapa gruppsidor.\n"
1896 "\n"
1897 "||'''Lägg till en ny personlig sida:'''||'''Relaterad "
1898 "åtkomstlistgrupp:'''||\n"
1899 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,läs- och skrivbar sida,%(username)"
1900 "s)>>||[%(username)s/ReadWriteGroup]||\n"
1901 "||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,endast läsbar sida,%(username)s)>>||[%"
1902 "(username)s/ReadGroup]||\n"
1903 "||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privat sida,%(username)s)>>||%"
1904 "(username)s only||\n"
1905 "\n"
1906
1907 msgid "MyPages management"
1908 msgstr "Hantering av MinaSidor"
1909
1910 msgid "Pages"
1911 msgstr "Sidor"
1912
1913 msgid "Select Author"
1914 msgstr "Välj författare"
1915
1916 msgid "Revert all!"
1917 msgstr "Återgå allt!"
1918
1919 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
1920 msgstr "Bara administratorn får använda den här åtgärden."
1921
1922 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
1923 msgstr "Du får inte prenumerera på en sida du inte kan läsa."
1924
1925 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
1926 msgstr "Den här wikin har inte hantering av mail/Jabber påslagen."
1927
1928 msgid "You must log in to use subscriptions."
1929 msgstr "Du måste logga in för att kunna prenumerera på sidor."
1930
1931 msgid ""
1932 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
1933 "subscriptions."
1934 msgstr ""
1935 "Ange din epostadress eller Jabber-ID i AnvändarInställningar för att kunna "
1936 "prenumerera på sidor."
1937
1938 msgid "You are already subscribed to this page."
1939 msgstr "Du prenumerar redan på den här sidan."
1940
1941 msgid "You have been subscribed to this page."
1942 msgstr "Du prenumerar nu på den här sidan."
1943
1944 msgid "You could not get subscribed to this page."
1945 msgstr "Du kunde inte prenumerar på den här sidan."
1946
1947 msgid "If this account exists an email was sent."
1948 msgstr "Om detta konto existerar har det skickats en epost."
1949
1950 msgid ""
1951 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
1952 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
1953 msgstr ""
1954 "Den här wikin har inte eposthantering påslagen.\n"
1955 "För att få eposthantering påslagen, kontakta wikins ägare."
1956
1957 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
1958 msgstr "Var god ange en giltig epostadress eller användarnamn!"
1959
1960 msgid "Mail me my account data"
1961 msgstr "Eposta mig information om mitt konto"
1962
1963 msgid "Recovery token"
1964 msgstr "Token för återställning"
1965
1966 msgid "New password"
1967 msgstr "Nytt lösenord"
1968
1969 msgid "New password (repeat)"
1970 msgstr "Nytt lösenord (upprepa)"
1971
1972 msgid "Reset my password"
1973 msgstr "Återställ mitt lösenord"
1974
1975 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
1976 msgstr "Ditt lösenord har ändrats, du kan logga in nu."
1977
1978 msgid "Your token is invalid!"
1979 msgstr "Din token är inte giltig!"
1980
1981 msgid "Password reset"
1982 msgstr "Återställ lösenord"
1983
1984 msgid ""
1985 "\n"
1986 "== Password reset ==\n"
1987 "Enter a new password below."
1988 msgstr ""
1989 "\n"
1990 "== Återställ lösenord ==\n"
1991 "Skriv in ett nytt lösenord nedanför."
1992
1993 msgid "Lost password"
1994 msgstr "Glömt lösenord"
1995
1996 msgid ""
1997 "\n"
1998 "== Recovering a lost password ==\n"
1999 "If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
2000 "username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
2001 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
2002 "used to change your password. The email will also contain further\n"
2003 "instructions."
2004 msgstr ""
2005 "\n"
2006 "== Återställa ett bortglömt lösenord ==\n"
2007 "Om du har glömt ditt lösenord, ange din epost-adress eller ditt\n"
2008 "användarnamn och klicka på '''Eposta mig information om mitt konto'''.\n"
2009 "Du kommer få en epost med en token för återställning av lösenordet som\n"
2010 "du kan använda för att ändra lösenordet. Denna epost kommer även innhålla\n"
2011 "vidare instruktioner."
2012
2013 msgid ""
2014 "\n"
2015 "=== Password reset ===\n"
2016 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
2017 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
2018 msgstr ""
2019 "\n"
2020 "=== Återställning av lösenord ===\n"
2021 "Om du redan har fått epost med en token för återställning, skriv in ditt\n"
2022 "användarnamn, token och ett nytt lösenord (två gångar) nedan."
2023
2024 #, python-format
2025 msgid "Rolled back changes to the page %s."
2026 msgstr "Återställde ändringar till sidan %s."
2027
2028 msgid "Exception while calling rollback function:"
2029 msgstr "Fel i återställnings-funktionen:"
2030
2031 msgid ""
2032 "Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
2033 "<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
2034 "by the particular administrators."
2035 msgstr ""
2036 "Var god skriv in lösenordet av ditt konto hos den andra wikin. <<BR>> /!\\ "
2037 "Du borde lita på båda wikis eftersom lösenordet kan i princip läsasav "
2038 "administratörerna."
2039
2040 msgid "Operation was canceled."
2041 msgstr "Funktionen avbröts."
2042
2043 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
2044 msgstr "De enda riktningar som stöds är BÅDA och NER."
2045
2046 msgid ""
2047 "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
2048 "be able to use this action."
2049 msgstr ""
2050 "Var god ge ett interwikinamn i din wikiconfig (se HjälpMedAnpassning) för "
2051 "att kunna använda denna funktion."
2052
2053 msgid ""
2054 "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
2055 "Refer to HelpOnSynchronisation for help."
2056 msgstr ""
2057 "Fel parameter. Var god ge åtminstånde ''remoteWiki'' parametern. Mer hjälp "
2058 "finns i HelpOnSynchronisation."
2059
2060 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
2061 msgstr "Känner inte igen ''remoteWiki''."
2062
2063 msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
2064 msgstr "Synkronisering avslutat. Se nere för statusmeddelandena."
2065
2066 msgid "Synchronisation started -"
2067 msgstr "Synkronisering startat -"
2068
2069 #, python-format
2070 msgid ""
2071 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
2072 "process."
2073 msgstr ""
2074 "Fick en lista med %s lokala och %s avlägsna sidor. Detta ger %s sidor att "
2075 "bearbeta"
2076
2077 #, python-format
2078 msgid "After filtering: %s pages"
2079 msgstr "Efter filtrering: %s sidor"
2080
2081 #, python-format
2082 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
2083 msgstr ""
2084 "Hoppade över sidan %s p.g.a. brist på skrivrättigheter till lokala sidan."
2085
2086 #, python-format
2087 msgid "Deleted page %s locally."
2088 msgstr "Tog bort sidan %s lokalt."
2089
2090 #, python-format
2091 msgid "Error while deleting page %s locally:"
2092 msgstr "Fel under borttagandet av lokala sidan %s:"
2093
2094 #, python-format
2095 msgid "Deleted page %s remotely."
2096 msgstr "Tog bort avlägsna sidan %s."
2097
2098 #, python-format
2099 msgid "Error while deleting page %s remotely:"
2100 msgstr "Fel under borttagandet av avlägsna sidan %s:"
2101
2102 #, python-format
2103 msgid ""
2104 "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
2105 "Please delete it in one of both wikis and try again."
2106 msgstr ""
2107 "Posten %s kan inte bli förenat automatiskt för den har ändrats i båda wikis. "
2108 "Var god och ta bort den i en av båda wikis och försök igen."
2109
2110 #, python-format
2111 msgid ""
2112 "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
2113 "Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
2114 msgstr ""
2115 "Posten %s har olika mimetyper i båda wikis och kan inte förenas. Var god och "
2116 "ta bort den i en av båda wikis och försök igen."
2117
2118 #, python-format
2119 msgid ""
2120 "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
2121 "full synchronisation history is lost for this page."
2122 msgstr ""
2123 "%s har döpts om lokalt. Detta är inte implemenerat ännu. Därför har hela "
2124 "synkronisationshistoria till denna sida förlorats."
2125
2126 #, python-format
2127 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
2128 msgstr "Synkroniserar sidan %s med sidan %s på avlägsna sidan ..."
2129
2130 #, python-format
2131 msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
2132 msgstr "Sidan %s har tagits bort på avlägsna sidan men ändrats lokalt."
2133
2134 #, python-format
2135 msgid ""
2136 "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
2137 "supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
2138 msgstr ""
2139 "Sidan %s kunde inte synkroniseras. Den har döpts om på avlägsna sidan. Detta "
2140 "stöds inte ännu. Du vill nog ta bort en av de två sidor för att synkronisera."
2141
2142 #, python-format
2143 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
2144 msgstr ""
2145 "Hoppade över sidan %s pga en olöst konflikt på avlägsna sidan eller lokalt."
2146
2147 #, python-format
2148 msgid ""
2149 "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
2150 "the page %s."
2151 msgstr ""
2152 "Detta är den första synkroniseringen för sidan %s mellan den lokala och den "
2153 "avlägsna wikin."
2154
2155 #, python-format
2156 msgid ""
2157 "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
2158 "page in the remote wiki."
2159 msgstr ""
2160 "Sidan %s kunde inte förenas för att du får inte ändra den i den avlägsna "
2161 "wikin."
2162
2163 #, python-format
2164 msgid "Page %s successfully merged."
2165 msgstr "Sidan %s förenades korrekt."
2166
2167 #, python-format
2168 msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
2169 msgstr "Sidan %s innehåller konflikter som infördes i den avlägsna wikin."
2170
2171 #, python-format
2172 msgid "Page %s merged with conflicts."
2173 msgstr "Sidan %s förenat med konflikter."
2174
2175 #, python-format
2176 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
2177 msgstr "Anslutning till mailserver '%(server)s' misslyckades: %(reason)s"
2178
2179 msgid "Mail not sent"
2180 msgstr "Epost inte skickad"
2181
2182 msgid "Mail sent OK"
2183 msgstr "Epost skickad korrekt"
2184
2185 msgid "From"
2186 msgstr "Från"
2187
2188 msgid "To"
2189 msgstr "Till"
2190
2191 msgid "Content"
2192 msgstr "Innehåll"
2193 2561
2194 msgid "Attachments" 2562 msgid "Attachments"
2195 msgstr "Bilagor" 2563 msgstr "Bilagor"
2196 2564
2197 msgid "Line" 2565 #, python-format
2198 msgstr "Linje" 2566 msgid "Show %s days."
2199 2567 msgstr "Visa %s dagar."
2200 msgid "Deletions are marked like this." 2568
2201 msgstr "Raderingar markeras som den här." 2569 msgid "Wiki Markup"
2202 2570 msgstr "Wiki-märkning"
2203 msgid "Additions are marked like this." 2571
2204 msgstr "Bidrag är markerade som den här." 2572 msgid "DeleteCache"
2205 2573 msgstr "RaderaCache"
2206 msgid "Attachment link" 2574
2207 msgstr "Länk till bilaga" 2575 #, python-format
2208 2576 msgid "(cached %s)"
2209 msgid "Page link" 2577 msgstr "(cachad %s)"
2210 msgstr "Länk till sida" 2578
2211 2579 msgid "Or try one of these actions:"
2212 msgid "Changed page" 2580 msgstr "Eller pröva någon av de här åtgärderna:"
2213 msgstr "Ändrad sida" 2581
2214 2582 msgid "Wiki"
2215 msgid "Page changed" 2583 msgstr "Wiki"
2216 msgstr "Sidan har förändrats" 2584
2217 2585 msgid "Page"
2218 msgid "Page has been modified" 2586 msgstr "Sida"
2219 msgstr "Sidan har ändrats" 2587
2220 2588 msgid "User"
2221 msgid "Page has been modified in a trivial fashion" 2589 msgstr "Användare"
2222 msgstr "Sidan har ändrats på ett trivialt sätt" 2590
2223 2591 msgid "[ATTACH]"
2224 msgid "Page has been renamed" 2592 msgstr "[BIFOGA]"
2225 msgstr "Sidan har döpts om" 2593
2226 2594 msgid "Variable name"
2227 msgid "Page has been deleted" 2595 msgstr "Variablenamn"
2228 msgstr "Sidan har tagits bort" 2596
2229 2597 msgid "Description"
2230 msgid "Page has been copied" 2598 msgstr "Beskrivning"
2231 msgstr "Sidan har kopierats" 2599
2232 2600 #, python-format
2233 msgid "A new attachment has been added" 2601 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
2234 msgstr "En ny bilaga har lagts till" 2602 msgstr "Ladda upp ny bilaga \"%(filename)s\""
2235 2603
2236 msgid "A page has been reverted to a previous state" 2604 #, python-format
2237 msgstr "En sida har återgått till ett tidigare tillstånd" 2605 msgid ""
2238 2606 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
2239 msgid "A user has subscribed to a page" 2607 "missing."
2240 msgstr "En användare prenumerar nu på en sida" 2608 msgstr ""
2241 2609 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Nödvändigt argument %(argument_name)s "
2242 msgid "A new account has been created" 2610 "saknas."
2243 msgstr "Ett nytt konto har skapats" 2611
2244 2612 #, python-format
2245 #, python-format 2613 msgid ""
2246 msgid "" 2614 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
2247 "Dear Wiki user,\n" 2615 "(argument_value)s!"
2248 "\n" 2616 msgstr ""
2249 "You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for " 2617 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Ogiltig %(argument_name)s=%"
2250 "change notification.\n" 2618 "(argument_value)s!"
2251 "\n" 2619
2252 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n" 2620 #, python-format
2253 msgstr "" 2621 msgid ""
2254 "Hej wikianvändare!\n" 2622 "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
2255 "\n" 2623 "of its mimetype %(mimetype)s."
2256 "Du prenumerar på en wikisida eller wikikategori på \"%(sitename)s\".\n" 2624 msgstr ""
2257 "\n" 2625 "Nuvarande inställningar tillåter inte att bädda in %(file)s på grund av dess "
2258 "Sidan \"%(pagename)s\" har ändrats av %(editor)s:\n" 2626 "mimetype %(mimetype)s."
2259 2627
2260 msgid "New page:\n" 2628 msgid "Embedded"
2261 msgstr "Ny sida:\n" 2629 msgstr "Inbäddad"
2262
2263 msgid "No differences found!\n"
2264 msgstr "Inga skillnader funna!\n"
2265
2266 #, python-format
2267 msgid ""
2268 "Dear wiki user,\n"
2269 "\n"
2270 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
2271 "notification.\n"
2272 "\n"
2273 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
2274 "\n"
2275 msgstr ""
2276 "Hej wikianvändare!\n"
2277 "\n"
2278 "Du prenumerar på en wikisida \"%(sitename)s\".\n"
2279 "\n"
2280 "Sidan \"%(pagename)s\" har tagits bort av %(editor)s:\n"
2281 "\n"
2282
2283 #, python-format
2284 msgid ""
2285 "Dear wiki user,\n"
2286 "\n"
2287 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
2288 "notification.\n"
2289 "\n"
2290 "The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
2291 "s:\n"
2292 msgstr ""
2293 "Hej wikianvändare!\n"
2294 "\n"
2295 "Du prenumerar på en wikisida \"%(sitename)s\".\n"
2296 "\n"
2297 "Sidan \"%(pagename)s\" har döpts om från \"%(oldname)s\" av %(editor)s:\n"
2298
2299 #, python-format
2300 msgid "New user account created on %(sitename)s"
2301 msgstr "Ett nytt användarkonto skapades på %(sitename)s"
2302
2303 #, python-format
2304 msgid ""
2305 "Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
2306 "follow:\n"
2307 "\n"
2308 " User name: %(username)s\n"
2309 " Email address: %(useremail)s"
2310 msgstr ""
2311 "Hej administrator, en ny användare har just skapats på %(sitename)s\". "
2312 "Detaljer följer:\n"
2313 "\n"
2314 " Användarnamn: %(username)s\n"
2315 " Epost-adress: %(useremail)s"
2316
2317 #, python-format
2318 msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
2319 msgstr "Ny bilaga lagts till sidan %(pagename)s på %(sitename)s"
2320
2321 #, python-format
2322 msgid ""
2323 "Dear Wiki user,\n"
2324 "\n"
2325 "You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
2326 "notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
2327 "Following detailed information is available:\n"
2328 "\n"
2329 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
2330 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
2331 msgstr ""
2332 "Hej wikianvändare!\n"
2333 "\n"
2334 "Du prenumerar på en wikisida \"%(page_name)s\". En bilaga har lagts till "
2335 "denna sida av %(editor)s. Följande information finns tillgänglig:\n"
2336 "Bilagans namn: %(attach_name)s\n"
2337 "Bilagans storlek: %(attach_size)s\n"
2338
2339 #, python-format
2340 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
2341 msgstr ""
2342 "[%(sitename)s] %(trivial)suppdatering av \"%(pagename)s\" utförd av %"
2343 "(username)s"
2344
2345 msgid "Trivial "
2346 msgstr "trivial "
2347
2348 #, python-format
2349 msgid ""
2350 "Attachment link: %(attach)s\n"
2351 "Page link: %(page)s\n"
2352 msgstr ""
2353 "Länk till bilagan: %(attach)s\n"
2354 "Länk till sidan: %(page)s\n"
2355
2356 msgid "FrontPage"
2357 msgstr "StartSida"
2358
2359 msgid "RecentChanges"
2360 msgstr "SenasteÄndringar"
2361
2362 msgid "TitleIndex"
2363 msgstr "TitelRegister"
2364
2365 msgid "WordIndex"
2366 msgstr "OrdRegister"
2367
2368 msgid "FindPage"
2369 msgstr "SökSida"
2370
2371 msgid "SiteNavigation"
2372 msgstr "PlatsNavigering"
2373
2374 msgid "HelpContents"
2375 msgstr "HjälpInnehåll"
2376
2377 msgid "HelpOnFormatting"
2378 msgstr "HjälpMedFormatering"
2379
2380 msgid "WikiLicense"
2381 msgstr "WikiLicens"
2382
2383 msgid "MissingPage"
2384 msgstr "SaknadSida"
2385
2386 msgid "MissingHomePage"
2387 msgstr "SaknadStartSida"
2388
2389 msgid "Mon"
2390 msgstr "mån"
2391
2392 msgid "Tue"
2393 msgstr "tis"
2394
2395 msgid "Wed"
2396 msgstr "ons"
2397
2398 msgid "Thu"
2399 msgstr "tor"
2400
2401 msgid "Fri"
2402 msgstr "fre"
2403
2404 msgid "Sat"
2405 msgstr "lör"
2406
2407 msgid "Sun"
2408 msgstr "sön"
2409
2410 msgid "AttachFile"
2411 msgstr "BifogaFil"
2412
2413 msgid "DeletePage"
2414 msgstr "RaderaSida"
2415
2416 msgid "LikePages"
2417 msgstr "LiknandeSidor"
2418
2419 msgid "LocalSiteMap"
2420 msgstr "LokalÖversiktsKarta"
2421
2422 msgid "RenamePage"
2423 msgstr "BytNamn"
2424
2425 msgid "SpellCheck"
2426 msgstr "StavningsKontroll"
2427
2428 msgid "Discussion"
2429 msgstr "Diskussion"
2430
2431 #, python-format
2432 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
2433 msgstr "Felaktigt inkluderingsargument \"%s\"!"
2434
2435 #, python-format
2436 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
2437 msgstr "Inget hittat för \"%s\"!"
2438
2439 #, python-format
2440 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
2441 msgstr "Uppladdning av bilaga '%(filename)s'."
2442
2443 #, python-format
2444 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
2445 msgstr "Teckningen '%(filename)s' sparad."
2446
2447 #, python-format
2448 msgid "%(mins)dm ago"
2449 msgstr "%(mins)dm sedan"
2450
2451 msgid "(no bookmark set)"
2452 msgstr "(inget bokmärke satt)"
2453
2454 #, python-format
2455 msgid "(currently set to %s)"
2456 msgstr "(för närvarande satt till %s)"
2457
2458 msgid "Delete bookmark"
2459 msgstr "Ta bort bokmärke"
2460
2461 msgid "Set bookmark"
2462 msgstr "Sätt bokmärke"
2463
2464 msgid "[Bookmark reached]"
2465 msgstr "[Bokmärke nått]"
2466
2467 msgid "Python Version"
2468 msgstr "Python-version"
2469
2470 msgid "MoinMoin Version"
2471 msgstr "MoinMoin-version"
2472
2473 #, python-format
2474 msgid "Release %s [Revision %s]"
2475 msgstr "Release %s [revision %s]"
2476
2477 msgid "4Suite Version"
2478 msgstr "4Suite-version"
2479
2480 msgid "Number of pages"
2481 msgstr "Antal sidor"
2482
2483 msgid "Number of system pages"
2484 msgstr "Antal systemsidor"
2485
2486 msgid "Accumulated page sizes"
2487 msgstr "Ackumulerade sidstorlekar"
2488
2489 #, python-format
2490 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
2491 msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/pages/"
2492
2493 #, python-format
2494 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
2495 msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/"
2496
2497 msgid "Entries in edit log"
2498 msgstr "Poster i editloggen"
2499
2500 msgid "NONE"
2501 msgstr "INGEN"
2502
2503 msgid "Global extension macros"
2504 msgstr "Globala utökningsmakron"
2505
2506 msgid "Local extension macros"
2507 msgstr "Lokala utökningsmakron"
2508
2509 msgid "Global extension actions"
2510 msgstr "Globala utökningsaktioner"
2511
2512 msgid "Local extension actions"
2513 msgstr "Lokala utökningsaktioner"
2514
2515 msgid "Global parsers"
2516 msgstr "Globala parsers"
2517
2518 msgid "Local extension parsers"
2519 msgstr "Lokala utökningsparsers"
2520
2521 msgid "Disabled"
2522 msgstr "Avaktiverad"
2523
2524 msgid "Enabled"
2525 msgstr "Aktiverad"
2526
2527 msgid "index available"
2528 msgstr "index tillgänglig"
2529
2530 msgid "index unavailable"
2531 msgstr "index otillgänglig"
2532
2533 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
2534 msgstr "Xapian och/eller Pythons Xapian gränssnitt inte installerat"
2535
2536 msgid "Xapian search"
2537 msgstr "Xapian-sökning"
2538
2539 msgid "Stemming for Xapian"
2540 msgstr "Stemming för Xapian"
2541
2542 msgid "Active threads"
2543 msgstr "Aktiva trådar"
2544 2630
2545 msgid "Include system pages" 2631 msgid "Include system pages"
2546 msgstr "Inkludera systemsidor" 2632 msgstr "Inkludera systemsidor"
2547 2633
2548 msgid "Exclude system pages" 2634 msgid "Exclude system pages"
2549 msgstr "Exkludera systemsidor" 2635 msgstr "Exkludera systemsidor"
2550 2636
2551 msgid "No wanted pages in this wiki." 2637 msgid "Go To Page"
2552 msgstr "Inga önskade sidor i den här wikin." 2638 msgstr "Gå till sida"
2553
2554 #, python-format
2555 msgid "No quotes on %(pagename)s."
2556 msgstr "Inga citattecken på %(pagename)s."
2557 2639
2558 msgid "Markup" 2640 msgid "Markup"
2559 msgstr "Märkning" 2641 msgstr "Märkning"
2560 2642
2561 msgid "Display" 2643 msgid "Display"
2573 "Tabellen visar alla inställningar i denna wiki som inte har ett " 2655 "Tabellen visar alla inställningar i denna wiki som inte har ett "
2574 "standardvärde. Inställningar som systemet inte känner till visas " 2656 "standardvärde. Inställningar som systemet inte känner till visas "
2575 "''kursivt''. Dessa kan komma från tredje-parts insticksmoduler som behöver " 2657 "''kursivt''. Dessa kan komma från tredje-parts insticksmoduler som behöver "
2576 "konfigureras eller inställningar som har tagits bort ur Moin." 2658 "konfigureras eller inställningar som har tagits bort ur Moin."
2577 2659
2578 msgid "Variable name"
2579 msgstr "Variablenamn"
2580
2581 msgid "Setting" 2660 msgid "Setting"
2582 msgstr "Inställning" 2661 msgstr "Inställning"
2583 2662
2663 msgid "Search for items"
2664 msgstr "Sök efter poster"
2665
2666 msgid "containing all the following terms"
2667 msgstr "som innehåller alla följande termer"
2668
2669 msgid "containing one or more of the following terms"
2670 msgstr "som innehåller en eller flera av följande termer"
2671
2672 msgid "not containing the following terms"
2673 msgstr "som inte innehåller följande termer"
2674
2675 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
2676 msgstr "senast ändrat sedan (t.ex. 2 veckor)"
2677
2678 msgid "any category"
2679 msgstr "vilken kategori som helst"
2680
2681 msgid "any language"
2682 msgstr "vilket språk som helst"
2683
2684 msgid "any mimetype"
2685 msgstr "vilket mimetype som helst"
2686
2687 msgid "Categories"
2688 msgstr "Kategorier"
2689
2690 msgid "File Type"
2691 msgstr "Filtyp"
2692
2693 msgid "Search only in titles"
2694 msgstr "Sök bara i rubriker"
2695
2696 msgid "Case-sensitive search"
2697 msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER"
2698
2699 msgid "Exclude underlay"
2700 msgstr "Uteslut underlag"
2701
2702 msgid "No system items"
2703 msgstr "Inga systemsidor"
2704
2705 msgid "Search in all page revisions"
2706 msgstr "Sök i alla versioner av sidor"
2707
2708 msgid "Go get it!"
2709 msgstr "Gå och hämta!"
2710
2711 msgid "File attachment browser"
2712 msgstr "Bläddra i bilagor"
2713
2714 msgid "User account browser"
2715 msgstr "Bläddra i användarkonton"
2716
2717 msgid "No wanted pages in this wiki."
2718 msgstr "Inga önskade sidor i den här wikin."
2719
2720 #, python-format
2721 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
2722 msgstr "Inget stöd för navigationsschemat '%(scheme)s'!"
2723
2724 msgid "No parent page found!"
2725 msgstr "Ingen föräldrasida hittad!"
2726
2727 msgid "Slideshow"
2728 msgstr "Bildspel"
2729
2730 msgid "Start"
2731 msgstr "Start"
2732
2733 #, python-format
2734 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
2735 msgstr "Bild %(pos)d av %(size)d"
2736
2737 msgid "Contents"
2738 msgstr "Innehåll"
2739
2584 msgid "Search Titles" 2740 msgid "Search Titles"
2585 msgstr "Sök rubriker" 2741 msgstr "Sök rubriker"
2586 2742
2587 msgid "Display context of search results" 2743 msgid "Display context of search results"
2588 msgstr "Visa sökningsträffarnas sammanhang" 2744 msgstr "Visa sökningsträffarnas sammanhang"
2591 msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER" 2747 msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER"
2592 2748
2593 msgid "Search Text" 2749 msgid "Search Text"
2594 msgstr "Sök i text" 2750 msgstr "Sök i text"
2595 2751
2596 msgid "Description" 2752 #, python-format
2597 msgstr "Beskrivning" 2753 msgid "No quotes on %(pagename)s."
2754 msgstr "Inga citattecken på %(pagename)s."
2755
2756 msgid "Python Version"
2757 msgstr "Python-version"
2758
2759 msgid "MoinMoin Version"
2760 msgstr "MoinMoin-version"
2761
2762 #, python-format
2763 msgid "Release %s [Revision %s]"
2764 msgstr "Release %s [revision %s]"
2765
2766 msgid "4Suite Version"
2767 msgstr "4Suite-version"
2768
2769 msgid "Number of pages"
2770 msgstr "Antal sidor"
2771
2772 msgid "Number of system pages"
2773 msgstr "Antal systemsidor"
2774
2775 msgid "Accumulated page sizes"
2776 msgstr "Ackumulerade sidstorlekar"
2777
2778 #, python-format
2779 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
2780 msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/pages/"
2781
2782 #, python-format
2783 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
2784 msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/"
2785
2786 msgid "Entries in edit log"
2787 msgstr "Poster i editloggen"
2788
2789 msgid "NONE"
2790 msgstr "INGEN"
2791
2792 msgid "Global extension macros"
2793 msgstr "Globala utökningsmakron"
2794
2795 msgid "Local extension macros"
2796 msgstr "Lokala utökningsmakron"
2797
2798 msgid "Global extension actions"
2799 msgstr "Globala utökningsaktioner"
2800
2801 msgid "Local extension actions"
2802 msgstr "Lokala utökningsaktioner"
2803
2804 msgid "Global parsers"
2805 msgstr "Globala parsers"
2806
2807 msgid "Local extension parsers"
2808 msgstr "Lokala utökningsparsers"
2809
2810 msgid "Disabled"
2811 msgstr "Avaktiverad"
2812
2813 msgid "Enabled"
2814 msgstr "Aktiverad"
2815
2816 msgid "index available"
2817 msgstr "index tillgänglig"
2818
2819 msgid "index unavailable"
2820 msgstr "index otillgänglig"
2821
2822 msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
2823 msgstr "Xapian och/eller Pythons Xapian gränssnitt inte installerat"
2824
2825 msgid "Xapian search"
2826 msgstr "Xapian-sökning"
2827
2828 msgid "Stemming for Xapian"
2829 msgstr "Stemming för Xapian"
2830
2831 msgid "Active threads"
2832 msgstr "Aktiva trådar"
2833
2834 #, python-format
2835 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
2836 msgstr "Uppladdning av bilaga '%(filename)s'."
2837
2838 #, python-format
2839 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
2840 msgstr "Teckningen '%(filename)s' sparad."
2841
2842 #, python-format
2843 msgid "%(mins)dm ago"
2844 msgstr "%(mins)dm sedan"
2845
2846 msgid "(no bookmark set)"
2847 msgstr "(inget bokmärke satt)"
2848
2849 #, python-format
2850 msgid "(currently set to %s)"
2851 msgstr "(för närvarande satt till %s)"
2852
2853 msgid "Delete bookmark"
2854 msgstr "Ta bort bokmärke"
2855
2856 msgid "Set bookmark"
2857 msgstr "Sätt bokmärke"
2858
2859 msgid "[Bookmark reached]"
2860 msgstr "[Bokmärke nått]"
2861
2862 #, python-format
2863 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
2864 msgstr "Felaktigt inkluderingsargument \"%s\"!"
2865
2866 #, python-format
2867 msgid "Nothing found for \"%s\"!"
2868 msgstr "Inget hittat för \"%s\"!"
2598 2869
2599 msgid "No orphaned pages in this wiki." 2870 msgid "No orphaned pages in this wiki."
2600 msgstr "Inga ickerefererade sidor i den här wikin." 2871 msgstr "Inga ickerefererade sidor i den här wikin."
2601 2872
2602 msgid "Search for items" 2873 msgid "From"
2603 msgstr "Sök efter poster" 2874 msgstr "Från"
2604 2875
2605 msgid "containing all the following terms" 2876 msgid "To"
2606 msgstr "som innehåller alla följande termer" 2877 msgstr "Till"
2607 2878
2608 msgid "containing one or more of the following terms" 2879 msgid "Content"
2609 msgstr "som innehåller en eller flera av följande termer"
2610
2611 msgid "not containing the following terms"
2612 msgstr "som inte innehåller följande termer"
2613
2614 msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
2615 msgstr "senast ändrat sedan (t.ex. 2 veckor)"
2616
2617 msgid "any category"
2618 msgstr "vilken kategori som helst"
2619
2620 msgid "any language"
2621 msgstr "vilket språk som helst"
2622
2623 msgid "any mimetype"
2624 msgstr "vilket mimetype som helst"
2625
2626 msgid "Categories"
2627 msgstr "Kategorier"
2628
2629 msgid "Language"
2630 msgstr "Språk"
2631
2632 msgid "File Type"
2633 msgstr "Filtyp"
2634
2635 msgid "Search only in titles"
2636 msgstr "Sök bara i rubriker"
2637
2638 msgid "Case-sensitive search"
2639 msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER"
2640
2641 msgid "Exclude underlay"
2642 msgstr "Uteslut underlag"
2643
2644 msgid "No system items"
2645 msgstr "Inga systemsidor"
2646
2647 msgid "Search in all page revisions"
2648 msgstr "Sök i alla versioner av sidor"
2649
2650 msgid "Go get it!"
2651 msgstr "Gå och hämta!"
2652
2653 msgid "Contents"
2654 msgstr "Innehåll" 2880 msgstr "Innehåll"
2655 2881
2656 #, python-format 2882 #, python-format
2657 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!" 2883 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
2658 msgstr "Inget stöd för navigationsschemat '%(scheme)s'!" 2884 msgstr "Anslutning till mailserver '%(server)s' misslyckades: %(reason)s"
2659 2885
2660 msgid "No parent page found!" 2886 msgid "Mail not sent"
2661 msgstr "Ingen föräldrasida hittad!" 2887 msgstr "Epost inte skickad"
2662 2888
2663 msgid "Wiki" 2889 msgid "Mail sent OK"
2664 msgstr "Wiki" 2890 msgstr "Epost skickad korrekt"
2665 2891
2666 msgid "Slideshow" 2892 msgid "[all]"
2667 msgstr "Bildspel" 2893 msgstr "[alla]"
2668 2894
2669 msgid "Start" 2895 msgid "[not empty]"
2670 msgstr "Start" 2896 msgstr "[ej tom]"
2671 2897
2672 #, python-format 2898 msgid "[empty]"
2673 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d" 2899 msgstr "[tom]"
2674 msgstr "Bild %(pos)d av %(size)d" 2900
2675 2901 msgid "filter"
2676 msgid "Go To Page" 2902 msgstr "filter"
2677 msgstr "Gå till sida"
2678
2679 msgid "File attachment browser"
2680 msgstr "Bläddra i bilagor"
2681
2682 msgid "User account browser"
2683 msgstr "Bläddra i användarkonton"
2684
2685 #, python-format
2686 msgid ""
2687 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
2688 "missing."
2689 msgstr ""
2690 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Nödvändigt argument %(argument_name)s "
2691 "saknas."
2692
2693 #, python-format
2694 msgid ""
2695 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
2696 "(argument_value)s!"
2697 msgstr ""
2698 "%(extension_name)s %(extension_type)s: Ogiltig %(argument_name)s=%"
2699 "(argument_value)s!"
2700
2701 #, python-format
2702 msgid ""
2703 "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
2704 "of its mimetype %(mimetype)s."
2705 msgstr ""
2706 "Nuvarande inställningar tillåter inte att bädda in %(file)s på grund av dess "
2707 "mimetype %(mimetype)s."
2708
2709 msgid "Embedded"
2710 msgstr "Inbäddad"
2711
2712 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
2713 msgstr "Lösenord saknas. Var god ange användarnamn och lösenord."
2714
2715 #, python-format
2716 msgid "LDAP server %(server)s failed."
2717 msgstr "LDAP-server %(server)s misslyckades."
2718
2719 msgid "Failed to connect to database."
2720 msgstr "Fel att ansluta till databasen."
2721
2722 msgid "You need to log in."
2723 msgstr "Du måste logga in."
2724
2725 msgid ""
2726 "Please choose an account name now.\n"
2727 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
2728 "password and be able to associate the account with your OpenID."
2729 msgstr ""
2730 "Var god och välj ett namn för kontot nu.\n"
2731 "Om du väljer ett befintligt namn, kommer du att frågas efter\n"
2732 "lösenordet och kommer kunna förknippa kontot med din OpenID."
2733
2734 msgid "Choose this name"
2735 msgstr "Välj detta namn"
2736
2737 msgid "This is not a valid username, choose a different one."
2738 msgstr "Detta är inte ett giltigt användarnamn, välj ett annat."
2739
2740 msgid ""
2741 "The username you have chosen is already\n"
2742 "taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
2743 "the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
2744 "username and leave the password field blank."
2745 msgstr ""
2746 "Användarnamnet du valde är redan upptagen.\n"
2747 "Om det är ditt användarnamn, skriv in lösenordet nere för att förknippa\n"
2748 "användarnamnet med din OpenID. Annars välj ett nytt namn och lämna\n"
2749 "fältet för lösenord tomt."
2750
2751 msgid "Associate this name"
2752 msgstr "Förknippa detta namn"
2753
2754 msgid "Your account is now associated to your OpenID."
2755 msgstr "Ditt konto är nu förknippat med din OpenID."
2756
2757 msgid "The password you entered is not valid."
2758 msgstr "Lösenordet du skrev in är inte giltigt."
2759
2760 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
2761 msgstr "Anonyma sessioner måste vara aktiverade för inloggning med OpenID."
2762
2763 msgid "No OpenID."
2764 msgstr "Ingen OpenID."
2765
2766 msgid ""
2767 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
2768 "create one during login."
2769 msgstr ""
2770 "Om du inte har ett konto än, så kan du fortfarande logga in med din OpenID "
2771 "ochskapa ett under inloggningen."
2772
2773 #, python-format
2774 msgid ""
2775 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
2776 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
2777 msgstr ""
2778 "Om du inte har ett konto, kan du <a href=\"%(userprefslink)s\">skapa ett nu</"
2779 "a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Glömt ditt lösenord?</a>"
2780
2781 msgid "Could not contact botbouncer.com."
2782 msgstr "Kunde inte kontaktera botbouncer.com."
2783
2784 msgid "User agent"
2785 msgstr "Användaragent"
2786
2787 msgid "Others"
2788 msgstr "Övriga"
2789
2790 msgid "Distribution of User-Agent Types"
2791 msgstr "Fördelning av \"User-Agent\"-typer"
2792
2793 msgid "Views/day"
2794 msgstr "Visningar/dag"
2795
2796 msgid "Edits/day"
2797 msgstr "Redigeringar/dag"
2798
2799 #, python-format
2800 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
2801 msgstr "%(chart_title)s för %(filterpage)s"
2802
2803 msgid ""
2804 "green=view\n"
2805 "red=edit"
2806 msgstr ""
2807 "grön=visa\n"
2808 "röd=ändra"
2809
2810 msgid "date"
2811 msgstr "datum"
2812
2813 msgid "# of hits"
2814 msgstr "# träffar"
2815
2816 msgid "Page Size Distribution"
2817 msgstr "Sidstorleksfördelning"
2818
2819 msgid "page size upper bound [bytes]"
2820 msgstr "övre sidstorleksgräns [byte]"
2821
2822 msgid "# of pages of this size"
2823 msgstr "# sidor av den här storleken"
2824
2825 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
2826 msgstr "Optioner --pages och --search utesluter varandra!"
2827
2828 msgid "You must specify an output file!"
2829 msgstr "Du måste ange en fil för output!"
2830
2831 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
2832 msgstr "Inga sidor angivna med --pages eller --search, antar hela paketet."
2833
2834 msgid "All attachments included into the package."
2835 msgstr "Alla bilagor inkluderade i paketet."
2836
2837 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
2838 msgstr "Filen för output finns redan! Jag är feg och vägrar fortsätta!"
2839 2903
2840 #, python-format 2904 #, python-format
2841 msgid "Unknown action %(action_name)s." 2905 msgid "Unknown action %(action_name)s."
2842 msgstr "Okänd åtgärd %(action_name)s." 2906 msgstr "Okänd åtgärd %(action_name)s."
2843 2907
2846 msgstr "Du får inte göra %(action_name)s på den här sidan." 2910 msgstr "Du får inte göra %(action_name)s på den här sidan."
2847 2911
2848 msgid "Login and try again." 2912 msgid "Login and try again."
2849 msgstr "Logga in och försök igen." 2913 msgstr "Logga in och försök igen."
2850 2914
2851 #, python-format 2915 msgid "FrontPage"
2852 msgid "" 2916 msgstr "StartSida"
2853 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki." 2917
2854 msgstr "" 2918 msgid "RecentChanges"
2855 "Tyvärr, kan inte spara sidan eftersom \"%(content)s\" inte är tillåtet på " 2919 msgstr "SenasteÄndringar"
2856 "den här wikin." 2920
2857 2921 msgid "TitleIndex"
2858 msgid "[ATTACH]" 2922 msgstr "TitelRegister"
2859 msgstr "[BIFOGA]" 2923
2860 2924 msgid "WordIndex"
2861 msgid "[RSS]" 2925 msgstr "OrdRegister"
2862 msgstr "[RSS]" 2926
2863 2927 msgid "FindPage"
2864 msgid "[DELETED]" 2928 msgstr "SökSida"
2865 msgstr "[BORTTAGEN]" 2929
2866 2930 msgid "SiteNavigation"
2867 msgid "[UPDATED]" 2931 msgstr "PlatsNavigering"
2868 msgstr "[UPPDATERAD]" 2932
2869 2933 msgid "HelpContents"
2870 msgid "[RENAMED]" 2934 msgstr "HjälpInnehåll"
2871 msgstr "[DÖPT OM]" 2935
2872 2936 msgid "HelpOnFormatting"
2873 msgid "[CONFLICT]" 2937 msgstr "HjälpMedFormatering"
2874 msgstr "[KONFLIKT]" 2938
2875 2939 msgid "WikiLicense"
2876 msgid "[NEW]" 2940 msgstr "WikiLicens"
2877 msgstr "[NY]" 2941
2878 2942 msgid "MissingPage"
2879 msgid "[DIFF]" 2943 msgstr "SaknadSida"
2880 msgstr "[ÄNDRINGAR]" 2944
2881 2945 msgid "MissingHomePage"
2882 msgid "[BOTTOM]" 2946 msgstr "SaknadStartSida"
2883 msgstr "[SLUT]" 2947
2884 2948 msgid "Mon"
2885 msgid "[TOP]" 2949 msgstr "mån"
2886 msgstr "[BÖRJAN]" 2950
2887 2951 msgid "Tue"
2888 msgid "Click to do a full-text search for this title" 2952 msgstr "tis"
2889 msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning på den här titeln" 2953
2890 2954 msgid "Wed"
2891 msgid "Logout" 2955 msgstr "ons"
2892 msgstr "Logga ut" 2956
2893 2957 msgid "Thu"
2894 msgid "DeleteCache" 2958 msgstr "tor"
2895 msgstr "RaderaCache" 2959
2896 2960 msgid "Fri"
2897 #, python-format 2961 msgstr "fre"
2898 msgid "(cached %s)" 2962
2899 msgstr "(cachad %s)" 2963 msgid "Sat"
2900 2964 msgstr "lör"
2901 msgid "Or try one of these actions:" 2965
2902 msgstr "Eller pröva någon av de här åtgärderna:" 2966 msgid "Sun"
2903 2967 msgstr "sön"
2904 msgid "Unsubscribe" 2968
2905 msgstr "Avsluta prenumeration" 2969 msgid "AttachFile"
2906 2970 msgstr "BifogaFil"
2907 msgid "Home" 2971
2908 msgstr "Hem" 2972 msgid "DeletePage"
2909 2973 msgstr "RaderaSida"
2910 msgid "Clear message" 2974
2911 msgstr "Ta bort meddelande" 2975 msgid "LikePages"
2912 2976 msgstr "LiknandeSidor"
2913 #, python-format 2977
2914 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s" 2978 msgid "LocalSiteMap"
2915 msgstr "senast redigerad %(time)s av %(editor)s" 2979 msgstr "LokalÖversiktsKarta"
2916 2980
2917 #, python-format 2981 msgid "RenamePage"
2918 msgid "last modified %(time)s" 2982 msgstr "BytNamn"
2919 msgstr "senast ändrad %(time)s" 2983
2920 2984 msgid "SpellCheck"
2921 msgid "Search:" 2985 msgstr "StavningsKontroll"
2922 msgstr "Sök:" 2986
2923 2987 msgid "Discussion"
2924 msgid "Text" 2988 msgstr "Diskussion"
2925 msgstr "Text" 2989
2926 2990 #, python-format
2927 msgid "Titles" 2991 msgid "Inlined image: %(url)s"
2928 msgstr "Titlar" 2992 msgstr "Inbäddad bild: %(url)s"
2929 2993
2930 msgid "Search" 2994 #, python-format
2931 msgstr "Sök" 2995 msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
2932 2996 msgstr "Skapa ny teckning \"%(filename)s (öppnas i nytt fönster)\""
2933 msgid "More Actions:" 2997
2934 msgstr "Fler åtgärder:" 2998 #, python-format
2935 2999 msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
2936 msgid "------------------------" 3000 msgstr "Redigera teckning %(filename)s (opens in new window)"
2937 msgstr "------------------------" 3001
2938 3002 #, python-format
2939 msgid "Raw Text" 3003 msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
2940 msgstr "Råtext" 3004 msgstr "Klickbar teckning %(filename)s"
2941 3005
2942 msgid "Print View" 3006 msgid "Toggle line numbers"
2943 msgstr "Utskriftsvy" 3007 msgstr "Slå av/på radnumrering"
2944
2945 msgid "Delete Cache"
2946 msgstr "Radera cache"
2947
2948 msgid "Delete Page"
2949 msgstr "Radera sida"
2950
2951 msgid "Like Pages"
2952 msgstr "Liknande sidor"
2953
2954 msgid "Local Site Map"
2955 msgstr "Lokal översiktskarta"
2956
2957 msgid "My Pages"
2958 msgstr "Mina sidor"
2959
2960 msgid "Subscribe User"
2961 msgstr "Användarprenumeration"
2962
2963 msgid "Remove Spam"
2964 msgstr "Ta bort spam"
2965
2966 msgid "Package Pages"
2967 msgstr "Paketsidor"
2968
2969 msgid "Render as Docbook"
2970 msgstr "Rendera som Docbook"
2971
2972 msgid "Sync Pages"
2973 msgstr "Synkronisera sidor"
2974
2975 msgid "Do"
2976 msgstr "Gör"
2977
2978 msgid "Comments"
2979 msgstr "Kommentarer"
2980
2981 msgid "Edit (Text)"
2982 msgstr "Redigera (textläge)"
2983
2984 msgid "Edit (GUI)"
2985 msgstr "Redigera (grafiskt)"
2986
2987 msgid "Immutable Page"
2988 msgstr "Skrivskyddad sida"
2989
2990 msgid "Remove Link"
2991 msgstr "Ta bort länk"
2992
2993 msgid "Add Link"
2994 msgstr "Lägg till länk"
2995
2996 #, python-format
2997 msgid "Show %s days."
2998 msgstr "Visa %s dagar."
2999
3000 msgid "Wiki Markup"
3001 msgstr "Wiki-märkning"
3002
3003 msgid "Page"
3004 msgstr "Sida"
3005
3006 msgid "User"
3007 msgstr "Användare"
3008 3008
3009 #~ msgid "" 3009 #~ msgid ""
3010 #~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n" 3010 #~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
3011 #~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d" 3011 #~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
3012 #~ msgstr "" 3012 #~ msgstr ""