diff MoinMoin/i18n/nb.MoinMoin.po @ 4696:4463843cdf54

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Mon, 20 Apr 2009 02:03:29 +0200
parents c5fd7683a847
children 9a26c69ccf5a
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/nb.MoinMoin.po	Sun Apr 19 23:08:53 2009 +0200
+++ b/MoinMoin/i18n/nb.MoinMoin.po	Mon Apr 20 02:03:29 2009 +0200
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-15 02:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-19 23:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-12-03 14:24+0100\n"
 "Last-Translator: Jörg Cassens <moinmoin-nb@cassens.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian <moinmoin-nb@cassens.org>\n"
@@ -24,79 +24,19 @@
 "X-Language-in-English: Norwegian Bokmal\n"
 "X-Direction: ltr\n"
 
-#, python-format
-msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
-msgstr "Argument \"%s\" må være boolsk verdi, ikke \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
-msgstr "Argumentet må være boolsk verdi, ikke \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
-msgstr "Argument \"%s\" må være heltall, ikke \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
-msgstr "Argumentet må være heltall, ikke \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
-msgstr "Argument \"%s\" må være flytetall, ikke \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
-msgstr "Argumentet må være flytetall, ikke \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
-msgstr "Argument \"%s\" må være kompleks, ikke \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
-msgstr "Argumentet må være kompleks, ikke \"%s\""
+msgid "The wiki is currently not reachable."
+msgstr "Wikien er for øyeblikket ikke tilgjengelig."
+
+msgid "Invalid username or password."
+msgstr "Ugyldig brukernavn eller passord."
 
 #, python-format
-msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
-msgstr "Argument \"%s\" må være et av \"%s\", ikke \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
-msgstr "Argumentet må være et av \"%s\", ikke \"%s\""
-
-msgid "Too many arguments"
-msgstr "For mange argumenter"
-
-msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
-msgstr "Kan ikke ha argumenter uten navn som følger argumenter med navn"
-
-#, python-format
-msgid "Argument \"%s\" is required"
-msgstr "Argumentet \"%s\" er påkrevd"
-
-#, python-format
-msgid "No argument named \"%s\""
-msgstr "Ingen argumenter med navn \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
-msgstr "Forventet et \"=\" etter \"%(token)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
-msgstr "Forventet en verdi for variablen \"%(token)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Unknown action %(action_name)s."
-msgstr "Ukjent operasjon %(action_name)s."
-
-#, python-format
-msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
+msgid ""
+"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
+"than you specified (%(localname)s)."
 msgstr ""
-"Du har ikke tillatelse til å gjennomføre %(action_name)s på denne siden!"
-
-msgid "Login and try again."
-msgstr "Logg på og prøv igjen."
+"Den andre wiki-en bruker et annet InterWiki navn (%(remotename)s) internt "
+"enn du har angitt (%(localname)s)."
 
 msgid "Your changes are not saved!"
 msgstr "Dine endringer er ikke lagret!"
@@ -377,50 +317,47 @@
 msgstr "<ukjent>"
 
 #, python-format
-msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
-msgstr "Ugyldig fremhevende regulær uttrykk \"%(regex)s\": %(error)s"
+msgid ""
+"Login Name: %s\n"
+"\n"
+"Password recovery token: %s\n"
+"\n"
+"Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
+msgstr ""
+"Brukernavn: %s\n"
+"\n"
+"Passord-gjenopprettingsord: %s\n"
+"\n"
+"Passord-tilbakestillings-URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
 
 msgid ""
-"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
-"search results!"
+"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
+"\n"
+"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
+"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
+"recovery token.\n"
 msgstr ""
-"Det tidligere innholdet av denne siden er foreldet og vil ikke bli tatt med "
-"i søkeresultater!"
-
-#, python-format
-msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
-msgstr "Versjon %(rev)d per %(date)s"
-
-#, python-format
-msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
-msgstr "Henvist fra siden \"%(page)s\""
+"Noen har bestilt å sende deg et passord-gjenopprettingsord.\n"
+"\n"
+"Hvis du har mistet passordet, vennligst gå til tilbakestillings-URL'en\n"
+"nedenfor eller gå igjen til passord-gjenopprettingssiden og skrive inn\n"
+"ditt brukernavn og passord-gjenopprettingsordet.\n"
 
 #, python-format
-msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
-msgstr "Denne siden henviser til \"%(page)s\""
-
-msgid "Create New Page"
-msgstr "Opprett ny side"
-
-msgid "You are not allowed to view this page."
-msgstr "Du har ikke tillatelse til å se denne siden."
-
-msgid "The wiki is currently not reachable."
-msgstr "Wikien er for øyeblikket ikke tilgjengelig."
-
-msgid "Invalid username or password."
-msgstr "Ugyldig brukernavn eller passord."
+msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
+msgstr "[%(sitename)s] Din wiki brukerdata"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
-"than you specified (%(localname)s)."
+msgid "Unknown action %(action_name)s."
+msgstr "Ukjent operasjon %(action_name)s."
+
+#, python-format
+msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
 msgstr ""
-"Den andre wiki-en bruker et annet InterWiki navn (%(remotename)s) internt "
-"enn du har angitt (%(localname)s)."
-
-msgid "Text mode"
-msgstr "Tekstmodus"
+"Du har ikke tillatelse til å gjennomføre %(action_name)s på denne siden!"
+
+msgid "Login and try again."
+msgstr "Logg på og prøv igjen."
 
 #, python-format
 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
@@ -458,36 +395,322 @@
 msgid "The file %s was not found in the package."
 msgstr "Fil %s ikke funnet i arkivfilen."
 
+msgid "Text mode"
+msgstr "Tekstmodus"
+
 #, python-format
-msgid ""
-"Login Name: %s\n"
-"\n"
-"Password recovery token: %s\n"
-"\n"
-"Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
-msgstr ""
-"Brukernavn: %s\n"
-"\n"
-"Passord-gjenopprettingsord: %s\n"
-"\n"
-"Passord-tilbakestillings-URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
+msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
+msgstr "Argument \"%s\" må være boolsk verdi, ikke \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
+msgstr "Argumentet må være boolsk verdi, ikke \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
+msgstr "Argument \"%s\" må være heltall, ikke \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
+msgstr "Argumentet må være heltall, ikke \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
+msgstr "Argument \"%s\" må være flytetall, ikke \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
+msgstr "Argumentet må være flytetall, ikke \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
+msgstr "Argument \"%s\" må være kompleks, ikke \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
+msgstr "Argumentet må være kompleks, ikke \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
+msgstr "Argument \"%s\" må være et av \"%s\", ikke \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
+msgstr "Argumentet må være et av \"%s\", ikke \"%s\""
+
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "For mange argumenter"
+
+msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
+msgstr "Kan ikke ha argumenter uten navn som følger argumenter med navn"
+
+#, python-format
+msgid "Argument \"%s\" is required"
+msgstr "Argumentet \"%s\" er påkrevd"
+
+#, python-format
+msgid "No argument named \"%s\""
+msgstr "Ingen argumenter med navn \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
+msgstr "Forventet et \"=\" etter \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
+msgstr "Forventet en verdi for variablen \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
+msgstr "Ugyldig fremhevende regulær uttrykk \"%(regex)s\": %(error)s"
 
 msgid ""
-"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
-"\n"
-"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
-"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
-"recovery token.\n"
+"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
+"search results!"
 msgstr ""
-"Noen har bestilt å sende deg et passord-gjenopprettingsord.\n"
-"\n"
-"Hvis du har mistet passordet, vennligst gå til tilbakestillings-URL'en\n"
-"nedenfor eller gå igjen til passord-gjenopprettingssiden og skrive inn\n"
-"ditt brukernavn og passord-gjenopprettingsordet.\n"
+"Det tidligere innholdet av denne siden er foreldet og vil ikke bli tatt med "
+"i søkeresultater!"
 
 #, python-format
-msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
-msgstr "[%(sitename)s] Din wiki brukerdata"
+msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
+msgstr "Versjon %(rev)d per %(date)s"
+
+#, python-format
+msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
+msgstr "Henvist fra siden \"%(page)s\""
+
+#, python-format
+msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
+msgstr "Denne siden henviser til \"%(page)s\""
+
+msgid "Create New Page"
+msgstr "Opprett ny side"
+
+msgid "You are not allowed to view this page."
+msgstr "Du har ikke tillatelse til å se denne siden."
+
+msgid "Switch user"
+msgstr "Bytt bruker"
+
+msgid "No user selected"
+msgstr "Ingen bruker er valgt"
+
+msgid ""
+"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
+"back to your account."
+msgstr ""
+"Du kan nå endre innstillingene for det utvalgte brukerkonto; log av og på "
+"igjen for å komme tilbake til din egen konto."
+
+msgid "You are the only user."
+msgstr "Du er den eneste brukeren."
+
+msgid ""
+"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
+msgstr ""
+"Som superbruker kan du overgangsvis har identiteten til en annen bruker."
+
+msgid "Select User"
+msgstr "Velg bruker"
+
+msgid "Change password"
+msgstr "Endre passord"
+
+msgid "Passwords don't match!"
+msgstr "Passordene er ikke like!"
+
+msgid "Please specify a password!"
+msgstr "Vær vennlig å oppgi et passord!"
+
+#, python-format
+msgid "Password not acceptable: %s"
+msgstr "Passordet er ikke godkjent: %s"
+
+msgid "Your password has been changed."
+msgstr "Passordet ditt er blitt endret."
+
+msgid "To change your password, enter a new password twice."
+msgstr "For å endre passordet, tast inn det nye passord to ganger."
+
+msgid "Password"
+msgstr "Passord"
+
+msgid "Password repeat"
+msgstr "Gjenta passord"
+
+msgid "OpenID settings"
+msgstr "OpenID preferanser"
+
+msgid "Cannot remove all OpenIDs."
+msgstr "Kan ikke jerne alle OpenIDs."
+
+msgid "The selected OpenIDs have been removed."
+msgstr "Utvalgte OpenID har blitt fjernet."
+
+msgid "No OpenID given."
+msgstr "Ingen OpenID gitt."
+
+msgid "OpenID is already present."
+msgstr "OpenID allerede gitt."
+
+msgid "Failed to resolve OpenID."
+msgstr "Feil å finne OpenID."
+
+msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
+msgstr "Finner ikker OpenID, ugyldig OpenID."
+
+#, python-format
+msgid "OpenID error: %s."
+msgstr "OpenID feil: %s."
+
+msgid "Verification canceled."
+msgstr "Verifiseringen ble avbrutt."
+
+msgid "This OpenID is already used for another account."
+msgstr "Denne OpenID er allerede i bruk for en annen bruker."
+
+msgid "OpenID added successfully."
+msgstr "OpenID ble lagt til."
+
+msgid "OpenID failure."
+msgstr "Feil med OpenID"
+
+msgid "Current OpenIDs"
+msgstr "Brukte OpenIDs."
+
+msgid "Remove selected"
+msgstr "Fjern utvalgte"
+
+msgid "Add OpenID"
+msgstr "Legg til OpenID"
+
+msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
+msgstr "For OpenID verifisering må denne knappen klikkes."
+
+msgid "Notification"
+msgstr "Melding"
+
+msgid "Notification settings saved!"
+msgstr "Meldingsinnstillinger lagret!"
+
+msgid "'''Email'''"
+msgstr "'''E-post'''"
+
+msgid "'''Jabber'''"
+msgstr "'''Jabber'''"
+
+msgid "'''Event type'''"
+msgstr "'''Typ av hendelsen'''"
+
+msgid "Select the events you want to be notified about."
+msgstr "Velg hendelser du vil ha en melding om."
+
+msgid ""
+"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
+"general preferences."
+msgstr ""
+"Du må fortelle oss om en veg å kontakte deg før vi kan sende meldinger. "
+"Dette kan du gjøre i preferansene til din brukerkonto."
+
+msgid "Subscribed events"
+msgstr "Abonnerte hendelser"
+
+msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
+msgstr "Abonnerte wiki-sider<<BR>>(et regulært uttrykk (regex) pr. linje)"
+
+msgid "Save"
+msgstr "Lagre"
+
+msgid "Preferences"
+msgstr "Preferanser"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
+"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
+"space between words. Group page name is not allowed."
+msgstr ""
+"Ugyldig brukernavn {{{'%s'}}}.\n"
+"Navn kan kun inneholde alfanumeriske Unicode-tegn, eventuelt med et "
+"mellomrom\n"
+"mellom ordene. Gruppenavn er ikke tillatt."
+
+msgid "This user name already belongs to somebody else."
+msgstr "Dette brukernavnet er allerede i bruk."
+
+msgid "Empty user name. Please enter a user name."
+msgstr "Tomt brukernavn. Vær vennlig å oppgi et gyldig brukernavn."
+
+msgid ""
+"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
+"can get it by email."
+msgstr ""
+"Vennligst oppgi din e-postadresse. Hvis du mister din påloggingsinformasjon, "
+"kan du få den tilsendt på e-post."
+
+msgid "This email already belongs to somebody else."
+msgstr "Denne e-postadressen tilhører en annen bruker."
+
+msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
+msgstr "Denne jabber-id'en tilhører allerede en annen bruker."
+
+#, python-format
+msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
+msgstr "Utseendet '%(theme_name)s' kunne ikke lastes!"
+
+msgid "User preferences saved!"
+msgstr "Brukerprofil lagret!"
+
+msgid "Default"
+msgstr "Standard"
+
+msgid "<Browser setting>"
+msgstr "<Nettleseroppsett>"
+
+msgid "the one preferred"
+msgstr "den foretrukne"
+
+msgid "free choice"
+msgstr "fritt valg"
+
+msgid "Preferred theme"
+msgstr "Ønsket utseende"
+
+msgid "Editor Preference"
+msgstr "Fortrukket redigeringsverktøy"
+
+msgid "Editor shown on UI"
+msgstr "Vis grafisk redigeringsverktøy"
+
+msgid "Time zone"
+msgstr "Tidssone"
+
+msgid "Your time is"
+msgstr "Din tid er"
+
+msgid "Server time is"
+msgstr "Tid på tjeneren er"
+
+msgid "Date format"
+msgstr "Datoformat"
+
+msgid "Preferred language"
+msgstr "Språkinnstilling"
+
+msgid "General options"
+msgstr "Generelle valg"
+
+msgid "Quick links"
+msgstr "Hurtiglenker"
+
+msgid "OpenID server"
+msgstr "OpenID sørver"
+
+msgid "The selected websites have been removed."
+msgstr "Utvalgte websidene ble fjernet."
+
+msgid "Trusted websites"
+msgstr "Websider du stoler på."
 
 msgid "Line"
 msgstr "Linje"
@@ -501,128 +724,8 @@
 msgid "Additions are marked like this."
 msgstr "Tilføyelser er avmerket på denne måten."
 
-# jmt quickfixes
-#, python-format
-msgid ""
-"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
-msgstr ""
-"Siden kan ikke lagres fordi \"%(content)s\" ikke er tillatt i denne wikien."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
-"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
-msgstr ""
-"Resultater %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s av %(aboutHits)s %(bs)s%"
-"(hits)d%(be)s resultater ut av ca. %(pages)d sider."
-
-msgid "seconds"
-msgstr "sekunder"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Forrige"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Neste"
-
-msgid "rev"
-msgstr "rev"
-
-msgid "current"
-msgstr "nåværende"
-
-#, python-format
-msgid "last modified: %s"
-msgstr "sist endret: %s"
-
-msgid "match"
-msgstr "resultat"
-
-msgid "matches"
-msgstr "resultater"
-
-msgid "about"
-msgstr "om"
-
-msgid "anonymous"
-msgstr "ukjent bruker"
-
-msgid "Language"
-msgstr "Språk"
-
-msgid "<Browser setting>"
-msgstr "<Nettleseroppsett>"
-
-msgid "Others"
-msgstr "Andre"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Dato"
-
-msgid "Views/day"
-msgstr "Visninger/dag"
-
-msgid "Edits/day"
-msgstr "Endringer/dag"
-
-msgid "Page hits and edits"
-msgstr "Sidebesøk og -endringer"
-
-#, python-format
-msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
-msgstr "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
-
-msgid ""
-"green=view\n"
-"red=edit"
-msgstr ""
-"grønn=vis\n"
-"rød=rediger"
-
-msgid "date"
-msgstr "dato"
-
-msgid "# of hits"
-msgstr "Antall besøk"
-
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Grafer er ikke tilgjengelige!"
-
-msgid "Page Size Distribution"
-msgstr "Fordeling av sidestørrelser"
-
-msgid "page size upper bound [bytes]"
-msgstr "øvre grense for sidestørrelse [byte]"
-
-msgid "# of pages of this size"
-msgstr "Antall sider av denne størrelsen"
-
-msgid "User agent"
-msgstr "Brukeragent"
-
-msgid "Distribution of User-Agent Types"
-msgstr "Fordeling av brukeragent-typer"
-
-msgid "Could not contact botbouncer.com."
-msgstr "Får ikke kontakt med botbouncer.com."
-
-msgid "Failed to connect to database."
-msgstr "Mislyktes med databasetilkobling."
-
-msgid "Missing password. Please enter user name and password."
-msgstr "Passordet mangler. Vær vennlig å oppgi brukernavn og passord."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
-"one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
-msgstr ""
-"Hvis du ikke ha en brukernavn <a href=\"%(userprefslink)s\">kan du opprette "
-"den nå</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Glemt passord?</a>"
-
-#, python-format
-msgid "LDAP server %(server)s failed."
-msgstr "Feil med LDAP sørver %(server)s."
+msgid "Please log in first."
+msgstr "Vær vennlig å logge på først."
 
 msgid ""
 "Please choose an account name now.\n"
@@ -654,40 +757,18 @@
 "brukerkontoet med din OpenID. Vennligst velg et annet brukernavn ellers\n"
 "og la passordfeltet stå tom."
 
-msgid "Password"
-msgstr "Passord"
-
 msgid "Associate this name"
 msgstr "Forbind dette navnet"
 
-#, python-format
-msgid "OpenID error: %s."
-msgstr "OpenID feil: %s."
-
-msgid "Verification canceled."
-msgstr "Verifiseringen ble avbrutt."
-
-msgid "OpenID failure."
-msgstr "Feil med OpenID"
-
 msgid "Your account is now associated to your OpenID."
 msgstr "Din brukerkonto er nå koblet med OpenID."
 
 msgid "The password you entered is not valid."
 msgstr "Passordet du oppga er ikke gyldig."
 
-msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
-msgstr "For OpenID verifisering må denne knappen klikkes."
-
 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
 msgstr "Anonyme sesjoner må være satt opp for OpenID pålogging."
 
-msgid "Failed to resolve OpenID."
-msgstr "Feil å finne OpenID."
-
-msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
-msgstr "Finner ikker OpenID, ugyldig OpenID."
-
 msgid "No OpenID."
 msgstr "Ingen OpenID"
 
@@ -698,48 +779,350 @@
 "Hvis du ikke ha en brukerkonto kan du fortsatt logge deg på med dinOpenID og "
 "opprette en konto ved pålogging."
 
-msgid "Page has been modified"
-msgstr "Siden har blitt endret"
-
-msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
-msgstr "Siden har gjennomgått mindre endringer"
-
-msgid "Page has been renamed"
-msgstr "Siden har fått nytt navn"
-
-msgid "Page has been deleted"
-msgstr "Siden har blitt slettet"
-
-msgid "Page has been copied"
-msgstr "Siden har blitt kopiert"
-
-msgid "A new attachment has been added"
-msgstr "En nytt vedlegg har blitt lagt til"
-
-msgid "A page has been reverted to a previous state"
-msgstr "En side har gått tilbake til sin forrige tilstand"
-
-msgid "A user has subscribed to a page"
-msgstr "En bruker har abonnert på en side"
-
-msgid "A new account has been created"
-msgstr "En ny konto har blitt opprettet"
+msgid "Could not contact botbouncer.com."
+msgstr "Får ikke kontakt med botbouncer.com."
+
+msgid "Missing password. Please enter user name and password."
+msgstr "Passordet mangler. Vær vennlig å oppgi brukernavn og passord."
 
 #, python-format
-msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
-msgstr ""
-"[%(sitename)s] %(trivial)soppdatering av \"%(pagename)s\" av %(username)s"
-
-msgid "Trivial "
-msgstr "Mindre "
+msgid "LDAP server %(server)s failed."
+msgstr "Feil med LDAP sørver %(server)s."
+
+msgid "Failed to connect to database."
+msgstr "Mislyktes med databasetilkobling."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Attachment link: %(attach)s\n"
-"Page link: %(page)s\n"
+"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
+"one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
 msgstr ""
-"Lenke til vedlegg: %(attach)s\n"
-"Lenke til siden: %(page)s\n"
+"Hvis du ikke ha en brukernavn <a href=\"%(userprefslink)s\">kan du opprette "
+"den nå</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Glemt passord?</a>"
+
+msgid ""
+" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
+">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
+"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
+">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
+" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
+"===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
+"items.\n"
+" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
+" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
+msgstr ""
+" Utheving:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
+">>'''fet'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''kursiv fet'''''<<Verbatim"
+"(//**>>; <<Verbatim(//)>>''blandet ''<<Verbatim(**)>>'''''fet'''<<Verbatim"
+"(**)>> og kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Vannrett strek:: <<Verbatim(----)>>\n"
+" Tvunget linjeskift:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
+" Overskrifter:: = Tittel 1 =; == Tittel 2 ==; === Tittel 3 ===; ==== Tittel "
+"4 ====; ===== Tittel 5 =====.\n"
+" Lister:: * punkt; ** underpunkt; # nummerert emne; ## nummerert "
+"underpunkt.\n"
+" Lenker:: <<Verbatim([[mål]])>>; <<Verbatim([[mål|lenketekst]])>>.\n"
+" Tabeller:: |= overskrift tekst | tekst | mer text |;\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
+
+msgid ""
+" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
+">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
+"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
+">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
+"(----)>> horizontal rule.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
+"===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
+"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
+">>.\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
+"white space allowed after tables or titles.\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
+msgstr ""
+" Utheving:: <<Verbatim('')>>''kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
+">>'''fet'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''kursiv "
+"fet'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''blandet ''<<Verbatim(''')"
+">>'''''fet'''<<Verbatim(''')>> og kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)"
+">> vannrett strek.\n"
+" Overskrifter:: = Tittel 1 =; == Tittel 2 ==; === Tittel 3 ===; ==== Tittel "
+"4 ====; ===== Tittel 5 =====.\n"
+" Lister:: mellomrom og: * asterisk; 1., a., A., i., I. nummererte emner; 1."
+"#n begynn nummerering ved n; kun mellomrom gir innrykk.\n"
+" Lenker:: <<Verbatim(SammenSatteOrd)>>; <<Verbatim([[mål|lenketekst]])>>.\n"
+" Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  "
+"etterfølgende mellomrom er ikke tillatt etter tabeller eller titler.\n"
+"\n"
+"(!) For mere hjelp, se HelpOnEditing eller SyntaxReference (engelsk).\n"
+
+#, python-format
+msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
+msgstr "Forventet \"%(wanted)s\" etter \"%(key)s\", fikk \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
+msgstr "Forventet et heltall \"%(key)s\" før \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
+msgstr "Forventet et heltall \"%(arg)s\" etter \"%(key)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
+msgstr "Forventet en fargekode \"%(arg)s\" etter \"%(key)s\""
+
+msgid ""
+"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
+msgstr ""
+"Fremvisning av reStructured tekst ikke mulig, vennligst installere Docutils."
+
+msgid ""
+"{{{\n"
+"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
+"\n"
+"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
+"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"Horizontal rule: ----\n"
+"\n"
+"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
+"\n"
+".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
+"\n"
+"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
+"}}}\n"
+"(!) For more help, see the\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
+"reStructuredText Quick Reference]].\n"
+msgstr ""
+"{{{\n"
+"Utheving: *kursiv* **fet** ``skrivemaskin``\n"
+"\n"
+"Titler: Tittel 1 Tittel 2 Tittel 3\n"
+"    ======== -------- ~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"Vannrett linje: ----\n"
+"\n"
+"Lenker: TrailingUnderscore_ `Flere ord med backticks`_ eksterne_\n"
+"\n"
+".. _eksterne: http://external-site.example.org/foo/\n"
+"\n"
+"Lister: * bullets; 1., a. nummererte lister.\n"
+"}}}\n"
+"(!) For more help, see the\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
+"reStructuredText Quick Reference]].\n"
+
+msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
+msgstr "**Maks antall inkluderinger overskredet**"
+
+#, python-format
+msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
+msgstr "**Du har ikke tillatelse til å lese siden: %s**"
+
+#, python-format
+msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
+msgstr "**Kan ikke finne den refererte siden: %s**"
+
+msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
+msgstr "XSLT opsjon slått av, vennligst se HelpOnConfiguration."
+
+msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
+msgstr "XSLT-håndtering er ikke tilgjengelig, vennligst installer 4suite 1.x."
+
+#, python-format
+msgid "%(errortype)s processing error"
+msgstr "%(errortype)s programfeil"
+
+msgid "Password is too short."
+msgstr "Passord for kort."
+
+msgid "Password has not enough different characters."
+msgstr "Passord har ikke nok forskjellige tegn."
+
+msgid ""
+"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
+msgstr ""
+"Passordet er for enkelt (passordet inneholder navn eller navn inneholder "
+"passord."
+
+msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
+msgstr "Passordet er for enkelt (tastatursekvens)"
+
+msgid "Diffs"
+msgstr "Endringer"
+
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Rediger"
+
+msgid "UnSubscribe"
+msgstr "Avbestill"
+
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Abonner"
+
+msgid "Raw"
+msgstr "Kilde"
+
+msgid "XML"
+msgstr "XML"
+
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
+
+msgid "View"
+msgstr "Vis"
+
+msgid "Up"
+msgstr "Opp"
+
+msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
+msgstr ""
+"Publiser min e-postadresse (ikke min wiki brukerside) i "
+"forfatterinformasjonen."
+
+msgid "Open editor on double click"
+msgstr "Dobbeltklikk åpner redigeringsvindu"
+
+msgid "After login, jump to last visited page"
+msgstr "Etter pålogging, gå til min sist besøkte siden."
+
+msgid "Show comment sections"
+msgstr "Vis kommentaravsnitt."
+
+msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
+msgstr "Vis spørsmålstegn ved lenker til ikke-eksisterende sider"
+
+msgid "Show page trail"
+msgstr "Vis sist besøkte sider"
+
+msgid "Show icon toolbar"
+msgstr "Vis ikon-panel"
+
+msgid "Show top/bottom links in headings"
+msgstr "Vis topp-/bunnlenker i overskrifter"
+
+msgid "Show fancy diffs"
+msgstr "Vis endringer detaljert"
+
+msgid "Add spaces to displayed wiki names"
+msgstr "Legg til mellomrom ved visning av wiki-navn"
+
+msgid "Remember login information"
+msgstr "Husk påloggingsinformasjon"
+
+msgid "Disable this account forever"
+msgstr "Slett denne brukerprofilen permanent"
+
+msgid "(Use FirstnameLastname)"
+msgstr "(Bruk Fornavn''''''Etternavn)"
+
+msgid "Alias-Name"
+msgstr "Alias navn"
+
+msgid "Email"
+msgstr "E-postadresse"
+
+msgid "Jabber ID"
+msgstr "Jabber ID"
+
+msgid "User CSS URL"
+msgstr "URL til bruker-CSS"
+
+msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
+msgstr "(La det stå tomt for å slå av bruker-CSS)"
+
+msgid "Editor size"
+msgstr "Størrelse på redigeringsvindu"
+
+msgid "Username"
+msgstr "Brukernavn"
+
+msgid "Member of Groups"
+msgstr "Medlem av grupper"
+
+msgid "Jabber"
+msgstr "Jabber"
+
+msgid "Action"
+msgstr "Operasjon"
+
+msgid "Disable user"
+msgstr "Deaktiver konto"
+
+msgid "Enable user"
+msgstr "Aktiver konto"
+
+msgid "disabled"
+msgstr "deaktivert"
+
+msgid "Mail account data"
+msgstr "Send meg e-post med min informasjon om min brukerkonto"
+
+msgid "OpenID"
+msgstr "OpenID"
+
+msgid "Login"
+msgstr "Logg inn"
+
+#, python-format
+msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
+msgstr "Last opp nytt vedlegg \"%(filename)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Inlined image: %(url)s"
+msgstr "Direkte vist bilde: %(url)s"
+
+#, python-format
+msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
+msgstr "Opprett ny tegning \"%(filename)s (åpnes i nytt vindu)\""
+
+#, python-format
+msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
+msgstr "Endre tegningen \"%(filename)s (åpnes i nytt vindu)\""
+
+#, python-format
+msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
+msgstr "Klikkbart tegning \"%(filename)s\""
+
+msgid "Toggle line numbers"
+msgstr "Slå av/på linjenummer"
+
+#, python-format
+msgid "Revert to revision %(rev)d."
+msgstr "Tilbakestill til versjon %(rev)d."
+
+#, python-format
+msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
+msgstr "Nytt navn fra '%(oldpagename)s'."
+
+msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
+msgstr "Opsjonene --pages og --search kan ikke brukes samtidig."
+
+msgid "You must specify an output file!"
+msgstr "Du må spesifisere en fil for å skrive informasjonen til."
+
+msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
+msgstr ""
+"Ingen sider spesifisert med opsjonene --pages eller --search, antar hele "
+"arkivet."
+
+msgid "All attachments included into the package."
+msgstr "Alle vedlegg inkludert i arkivet."
+
+msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
+msgstr "Spesifisert fil finnes allerede. Våger ikke å fortsette."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -840,6 +1223,49 @@
 "Navn: %(attach_name)s\n"
 "Størrelse: %(attach_size)s\n"
 
+#, python-format
+msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
+msgstr ""
+"[%(sitename)s] %(trivial)soppdatering av \"%(pagename)s\" av %(username)s"
+
+msgid "Trivial "
+msgstr "Mindre "
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment link: %(attach)s\n"
+"Page link: %(page)s\n"
+msgstr ""
+"Lenke til vedlegg: %(attach)s\n"
+"Lenke til siden: %(page)s\n"
+
+msgid "Page has been modified"
+msgstr "Siden har blitt endret"
+
+msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
+msgstr "Siden har gjennomgått mindre endringer"
+
+msgid "Page has been renamed"
+msgstr "Siden har fått nytt navn"
+
+msgid "Page has been deleted"
+msgstr "Siden har blitt slettet"
+
+msgid "Page has been copied"
+msgstr "Siden har blitt kopiert"
+
+msgid "A new attachment has been added"
+msgstr "En nytt vedlegg har blitt lagt til"
+
+msgid "A page has been reverted to a previous state"
+msgstr "En side har gått tilbake til sin forrige tilstand"
+
+msgid "A user has subscribed to a page"
+msgstr "En bruker har abonnert på en side"
+
+msgid "A new account has been created"
+msgstr "En ny konto har blitt opprettet"
+
 msgid "Attachment link"
 msgstr "Vedleggslenke"
 
@@ -852,517 +1278,1176 @@
 msgid "Page changed"
 msgstr "Siden ble endret"
 
-msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
-">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
-"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
-">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
-"(----)>> horizontal rule.\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
-"===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
-"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
-" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
-">>.\n"
-" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
-"white space allowed after tables or titles.\n"
-"\n"
-"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
-msgstr ""
-" Utheving:: <<Verbatim('')>>''kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
-">>'''fet'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''kursiv "
-"fet'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''blandet ''<<Verbatim(''')"
-">>'''''fet'''<<Verbatim(''')>> og kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)"
-">> vannrett strek.\n"
-" Overskrifter:: = Tittel 1 =; == Tittel 2 ==; === Tittel 3 ===; ==== Tittel "
-"4 ====; ===== Tittel 5 =====.\n"
-" Lister:: mellomrom og: * asterisk; 1., a., A., i., I. nummererte emner; 1."
-"#n begynn nummerering ved n; kun mellomrom gir innrykk.\n"
-" Lenker:: <<Verbatim(SammenSatteOrd)>>; <<Verbatim([[mål|lenketekst]])>>.\n"
-" Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  "
-"etterfølgende mellomrom er ikke tillatt etter tabeller eller titler.\n"
-"\n"
-"(!) For mere hjelp, se HelpOnEditing eller SyntaxReference (engelsk).\n"
-
-#, python-format
-msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
-msgstr "Forventet \"%(wanted)s\" etter \"%(key)s\", fikk \"%(token)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
-msgstr "Forventet et heltall \"%(key)s\" før \"%(token)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-msgstr "Forventet et heltall \"%(arg)s\" etter \"%(key)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-msgstr "Forventet en fargekode \"%(arg)s\" etter \"%(key)s\""
-
-msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
-msgstr "XSLT opsjon slått av, vennligst se HelpOnConfiguration."
-
-msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
-msgstr "XSLT-håndtering er ikke tilgjengelig, vennligst installer 4suite 1.x."
-
-#, python-format
-msgid "%(errortype)s processing error"
-msgstr "%(errortype)s programfeil"
-
-msgid ""
-"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
-msgstr ""
-"Fremvisning av reStructured tekst ikke mulig, vennligst installere Docutils."
-
-msgid ""
-"{{{\n"
-"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
-"\n"
-"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
-"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
-"\n"
-"Horizontal rule: ----\n"
-"\n"
-"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
-"\n"
-".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
-"\n"
-"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
-"}}}\n"
-"(!) For more help, see the\n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
-"reStructuredText Quick Reference]].\n"
-msgstr ""
-"{{{\n"
-"Utheving: *kursiv* **fet** ``skrivemaskin``\n"
-"\n"
-"Titler: Tittel 1 Tittel 2 Tittel 3\n"
-"    ======== -------- ~~~~~~~~\n"
-"\n"
-"Vannrett linje: ----\n"
-"\n"
-"Lenker: TrailingUnderscore_ `Flere ord med backticks`_ eksterne_\n"
-"\n"
-".. _eksterne: http://external-site.example.org/foo/\n"
-"\n"
-"Lister: * bullets; 1., a. nummererte lister.\n"
-"}}}\n"
-"(!) For more help, see the\n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
-"reStructuredText Quick Reference]].\n"
-
-msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
-msgstr "**Maks antall inkluderinger overskredet**"
-
-#, python-format
-msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
-msgstr "**Du har ikke tillatelse til å lese siden: %s**"
-
-#, python-format
-msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
-msgstr "**Kan ikke finne den refererte siden: %s**"
-
-msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
-">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
-"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
-">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
-" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
-" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
-"===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
-"items.\n"
-" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
-" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
-"\n"
-"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
-msgstr ""
-" Utheving:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
-">>'''fet'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''kursiv fet'''''<<Verbatim"
-"(//**>>; <<Verbatim(//)>>''blandet ''<<Verbatim(**)>>'''''fet'''<<Verbatim"
-"(**)>> og kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n"
-" Vannrett strek:: <<Verbatim(----)>>\n"
-" Tvunget linjeskift:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Overskrifter:: = Tittel 1 =; == Tittel 2 ==; === Tittel 3 ===; ==== Tittel "
-"4 ====; ===== Tittel 5 =====.\n"
-" Lister:: * punkt; ** underpunkt; # nummerert emne; ## nummerert "
-"underpunkt.\n"
-" Lenker:: <<Verbatim([[mål]])>>; <<Verbatim([[mål|lenketekst]])>>.\n"
-" Tabeller:: |= overskrift tekst | tekst | mer text |;\n"
-"\n"
-"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
-
-msgid "Preferences"
-msgstr "Preferanser"
+msgid "about"
+msgstr "om"
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
-"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
-"space between words. Group page name is not allowed."
-msgstr ""
-"Ugyldig brukernavn {{{'%s'}}}.\n"
-"Navn kan kun inneholde alfanumeriske Unicode-tegn, eventuelt med et "
-"mellomrom\n"
-"mellom ordene. Gruppenavn er ikke tillatt."
-
-msgid "This user name already belongs to somebody else."
-msgstr "Dette brukernavnet er allerede i bruk."
-
-msgid "Empty user name. Please enter a user name."
-msgstr "Tomt brukernavn. Vær vennlig å oppgi et gyldig brukernavn."
-
-msgid ""
-"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
-"can get it by email."
+"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
+"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
 msgstr ""
-"Vennligst oppgi din e-postadresse. Hvis du mister din påloggingsinformasjon, "
-"kan du få den tilsendt på e-post."
-
-msgid "This email already belongs to somebody else."
-msgstr "Denne e-postadressen tilhører en annen bruker."
-
-msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
-msgstr "Denne jabber-id'en tilhører allerede en annen bruker."
-
-#, python-format
-msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
-msgstr "Utseendet '%(theme_name)s' kunne ikke lastes!"
-
-msgid "User preferences saved!"
-msgstr "Brukerprofil lagret!"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Standard"
-
-msgid "the one preferred"
-msgstr "den foretrukne"
-
-msgid "free choice"
-msgstr "fritt valg"
-
-msgid "Save"
-msgstr "Lagre"
-
-msgid "Preferred theme"
-msgstr "Ønsket utseende"
-
-msgid "Editor Preference"
-msgstr "Fortrukket redigeringsverktøy"
-
-msgid "Editor shown on UI"
-msgstr "Vis grafisk redigeringsverktøy"
-
-msgid "Time zone"
-msgstr "Tidssone"
-
-msgid "Your time is"
-msgstr "Din tid er"
-
-msgid "Server time is"
-msgstr "Tid på tjeneren er"
-
-msgid "Date format"
-msgstr "Datoformat"
-
-msgid "Preferred language"
-msgstr "Språkinnstilling"
-
-msgid "General options"
-msgstr "Generelle valg"
-
-msgid "Quick links"
-msgstr "Hurtiglenker"
-
-msgid "Switch user"
-msgstr "Bytt bruker"
-
-msgid "No user selected"
-msgstr "Ingen bruker er valgt"
-
-msgid ""
-"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
-"back to your account."
-msgstr ""
-"Du kan nå endre innstillingene for det utvalgte brukerkonto; log av og på "
-"igjen for å komme tilbake til din egen konto."
-
-msgid "You are the only user."
-msgstr "Du er den eneste brukeren."
-
-msgid ""
-"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
-msgstr ""
-"Som superbruker kan du overgangsvis har identiteten til en annen bruker."
-
-msgid "Select User"
-msgstr "Velg bruker"
-
-msgid "Change password"
-msgstr "Endre passord"
-
-msgid "Passwords don't match!"
-msgstr "Passordene er ikke like!"
-
-msgid "Please specify a password!"
-msgstr "Vær vennlig å oppgi et passord!"
+"Resultater %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s av %(aboutHits)s %(bs)s%"
+"(hits)d%(be)s resultater ut av ca. %(pages)d sider."
+
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
+
+msgid "Previous"
+msgstr "Forrige"
+
+msgid "Next"
+msgstr "Neste"
+
+msgid "rev"
+msgstr "rev"
+
+msgid "current"
+msgstr "nåværende"
 
 #, python-format
-msgid "Password not acceptable: %s"
-msgstr "Passordet er ikke godkjent: %s"
-
-msgid "Your password has been changed."
-msgstr "Passordet ditt er blitt endret."
-
-msgid "To change your password, enter a new password twice."
-msgstr "For å endre passordet, tast inn det nye passord to ganger."
-
-msgid "Password repeat"
-msgstr "Gjenta passord"
-
-msgid "Notification"
+msgid "last modified: %s"
+msgstr "sist endret: %s"
+
+msgid "match"
+msgstr "resultat"
+
+msgid "matches"
+msgstr "resultater"
+
+msgid "RecentChanges"
+msgstr "SisteEndringer"
+
+msgid "WikiTipOfTheDay"
+msgstr ""
+
+msgid "TitleIndex"
+msgstr "TittelIndeks"
+
+msgid "WordIndex"
+msgstr "OrdIndeks"
+
+msgid "FindPage"
+msgstr "SøkeSide"
+
+msgid "MissingPage"
+msgstr "IkkeEksisterendeSide"
+
+msgid "MissingHomePage"
+msgstr "IkkeEksisterendeBrukerside"
+
+#, fuzzy
+msgid "WikiHomePage"
+msgstr "IkkeEksisterendeBrukerside"
+
+#, fuzzy
+msgid "WikiName"
+msgstr "Navn"
+
+msgid "WikiWikiWeb"
+msgstr ""
+
+msgid "FrontPage"
+msgstr "StartSide"
+
+msgid "WikiSandBox"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "InterWiki"
+msgstr "Wiki"
+
+msgid "AbandonedPages"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "OrphanedPages"
+msgstr "Endret side"
+
+#, fuzzy
+msgid "WantedPages"
+msgstr "SøkeSide"
+
+msgid "EventStats"
+msgstr ""
+
+msgid "EventStats/HitCounts"
+msgstr ""
+
+msgid "EventStats/Languages"
+msgstr ""
+
+msgid "EventStats/UserAgents"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "PageSize"
+msgstr "Størrelse"
+
+#, fuzzy
+msgid "PageHits"
+msgstr "Sider"
+
+#, fuzzy
+msgid "RandomPage"
+msgstr "EndreSidenavn"
+
+#, fuzzy
+msgid "XsltVersion"
+msgstr "Python-versjon"
+
+msgid "FortuneCookies"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiLicense"
+msgstr "WikiLisens"
+
+#, fuzzy
+msgid "CategoryCategory"
+msgstr "enhver klasse"
+
+#, fuzzy
+msgid "CategoryHomepage"
+msgstr "Klasser"
+
+#, fuzzy
+msgid "CategoryTemplate"
+msgstr "Klasser"
+
+msgid "HomepageTemplate"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpTemplate"
+msgstr ""
+
+msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
+msgstr ""
+
+msgid "HomepageReadPageTemplate"
+msgstr ""
+
+msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
+msgstr ""
+
+msgid "HomepageGroupsTemplate"
+msgstr ""
+
+msgid "SlideShowHandOutTemplate"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "SlideShowTemplate"
+msgstr "Slideshow"
+
+msgid "SlideTemplate"
+msgstr ""
+
+msgid "SyncJobTemplate"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnConfiguration"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
+msgstr "BrukerProfil"
+
+msgid "HelpOnPackageInstaller"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnUpdating"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnUpdatingPython"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnAdministration"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+msgid "HelpOnAuthentication"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnMoinCommand"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnNotification"
 msgstr "Melding"
 
-msgid "Notification settings saved!"
-msgstr "Meldingsinnstillinger lagret!"
-
-msgid "'''Email'''"
-msgstr "'''E-post'''"
-
-msgid "'''Jabber'''"
-msgstr "'''Jabber'''"
-
-msgid "'''Event type'''"
-msgstr "'''Typ av hendelsen'''"
-
-msgid "Select the events you want to be notified about."
-msgstr "Velg hendelser du vil ha en melding om."
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnSessions"
+msgstr "HjelpInnhold"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnUserHandling"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnXapian"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnCreoleSyntax"
+msgstr "HjelpInnhold"
+
+msgid "HelpOnFormatting"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+#, fuzzy
+msgid "MoinMoin"
+msgstr "MoinMoin-versjon"
+
+msgid "HelpContents"
+msgstr "HjelpInnhold"
+
+msgid "HelpForBeginners"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpForUsers"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpIndex"
+msgstr "TittelIndeks"
+
+msgid "HelpOnAccessControlLists"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnAcl"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnActions"
+msgstr "HjelpInnhold"
+
+msgid "HelpOnActions/AttachFile"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnAdmonitions"
+msgstr "HjelpInnhold"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnAutoAdmin"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnCategories"
+msgstr "Klasser"
+
+msgid "HelpOnDictionaries"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnEditLocks"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnEditing"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+msgid "HelpOnEditing/SubPages"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnGraphicalEditor"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnHeadlines"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnLanguages"
+msgstr "Språk"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnLinking"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnLists"
+msgstr "HjelpInnhold"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnLogin"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+msgid "HelpOnMacros"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnMacros/ImageLink"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnMacros/Include"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnMacros/MailTo"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnNavigation"
+msgstr "VeiViser"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnOpenIDProvider"
+msgstr "OpenID sørver"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnPageCreation"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+msgid "HelpOnPageDeletion"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnParsers"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnProcessingInstructions"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnRules"
+msgstr "HjelpInnhold"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnSearching"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnSlideShows"
+msgstr "Slideshow"
+
+msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnSmileys"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnSpam"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnSpellCheck"
+msgstr "StaveKontroll"
+
+msgid "HelpOnSuperUser"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnSynchronisation"
+msgstr "Synkronisering påbegynnt -"
+
+msgid "HelpOnTables"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnTemplates"
+msgstr ""
+
+msgid "HelpOnThemes"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnUserPreferences"
+msgstr "BrukerProfil"
+
+msgid "HelpOnVariables"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnXmlPages"
+msgstr "HjelpOmFormattering"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnComments"
+msgstr "HjelpInnhold"
+
+#, fuzzy
+msgid "HelpOnSubscribing"
+msgstr "Avbestill"
+
+msgid "CamelCase"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/02 Finding information"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "WikiCourse/05 User preferences"
+msgstr "BrukerProfil"
+
+msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/07 The text editor"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/12 Headlines"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/13 Lists"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/14 Text styles"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/15 Tables"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/17 External links"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "WikiCourse/18 Attachments"
+msgstr "Nytt vedlegg"
+
+msgid "WikiCourse/19 Symbols"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/21 Macros"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/22 Parsers"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "WikiCourse/23 Actions"
+msgstr "Flere operasjoner:"
+
+msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/51 Applications"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
+msgstr ""
+
+msgid "WikiCourseHandOut"
+msgstr ""
+
+msgid "Sun"
+msgstr "søn"
+
+msgid "Mon"
+msgstr "man"
+
+msgid "Tue"
+msgstr "tir"
+
+msgid "Wed"
+msgstr "ons"
+
+msgid "Thu"
+msgstr "tor"
+
+msgid "Fri"
+msgstr "fre"
+
+msgid "Sat"
+msgstr "lør"
+
+# 
+msgid "AttachFile"
+msgstr "VedleggFil"
+
+msgid "DeletePage"
+msgstr "SlettSide"
+
+msgid "LikePages"
+msgstr "LignendeSider"
+
+msgid "LocalSiteMap"
+msgstr "LokalOversikt"
+
+msgid "RenamePage"
+msgstr "EndreSidenavn"
+
+msgid "SpellCheck"
+msgstr "StaveKontroll"
+
+msgid "Discussion"
+msgstr "Diskusjon"
+
+msgid "[all]"
+msgstr "[alle]"
+
+msgid "[not empty]"
+msgstr "[ikke tom]"
+
+msgid "[empty]"
+msgstr "[tom]"
+
+msgid "filter"
+msgstr "filter"
+
+msgid "Wiki"
+msgstr "Wiki"
+
+msgid "Page"
+msgstr "Side"
+
+msgid "User"
+msgstr "Bruker"
+
+msgid "[ATTACH]"
+msgstr "[LEGG VED]"
+
+msgid "[RSS]"
+msgstr "[RSS]"
+
+msgid "[DELETED]"
+msgstr "[Sletted]"
+
+msgid "[UPDATED]"
+msgstr "[OPPDATERT]"
+
+msgid "[RENAMED]"
+msgstr "[NYTT NAVN]"
+
+msgid "[CONFLICT]"
+msgstr "[KONFLIKT]"
+
+msgid "[NEW]"
+msgstr "[NY]"
+
+msgid "[DIFF]"
+msgstr "[DIFF]"
+
+msgid "[BOTTOM]"
+msgstr "[NEDERST]"
+
+msgid "[TOP]"
+msgstr "[ØVERST]"
+
+msgid "Click to do a full-text search for this title"
+msgstr "Klikk her for å kjøre et fritekstsøk etter denne tittelen"
+
+msgid "Settings"
+msgstr "Innstillinger"
+
+msgid "Logout"
+msgstr "Logg ut"
+
+msgid "DeleteCache"
+msgstr "SlettCache"
+
+#, python-format
+msgid "(cached %s)"
+msgstr "(cachet %s)"
+
+msgid "Or try one of these actions:"
+msgstr "Eller prøv en av følgende operasjoner:"
+
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "Avbestill"
+
+msgid "Home"
+msgstr "Hjem"
+
+msgid "Clear message"
+msgstr "Fjern beskjed"
+
+#, python-format
+msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
+msgstr "sist endret %(time)s av %(editor)s"
+
+#, python-format
+msgid "last modified %(time)s"
+msgstr "sist endret %(time)s"
+
+msgid "Search:"
+msgstr "Søk:"
+
+msgid "Text"
+msgstr "Tekst"
+
+msgid "Titles"
+msgstr "Titler"
+
+msgid "Search"
+msgstr "Søk"
+
+msgid "More Actions:"
+msgstr "Flere operasjoner:"
+
+msgid "------------------------"
+msgstr "------------------------"
+
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Kildetekst"
+
+msgid "Print View"
+msgstr "Utskriftsvisning"
+
+msgid "Delete Cache"
+msgstr "Slett cache"
+
+msgid "Rename Page"
+msgstr "Endre sidenavn"
+
+msgid "Copy Page"
+msgstr "Kopier side"
+
+msgid "Delete Page"
+msgstr "Slett side"
+
+msgid "Like Pages"
+msgstr "LignendeSider"
+
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "LokalOversikt"
+
+msgid "My Pages"
+msgstr "Mine sider"
+
+msgid "Subscribe User"
+msgstr "Abonner bruker"
+
+msgid "Remove Spam"
+msgstr "Fjern spam"
+
+msgid "Revert to this revision"
+msgstr "Tilbakestill til denne versjonen"
+
+msgid "Package Pages"
+msgstr "Arkiverte sider"
+
+msgid "Render as Docbook"
+msgstr "Vis som Docbook"
+
+msgid "Sync Pages"
+msgstr "Synkroniser sider"
+
+msgid "Do"
+msgstr "Utfør"
+
+msgid "Comments"
+msgstr "Kommentarer"
+
+msgid "Edit (Text)"
+msgstr "Rediger (Tekst)"
+
+msgid "Edit (GUI)"
+msgstr "Rediger (GUI)"
+
+msgid "Immutable Page"
+msgstr "Siden kan ikke endres"
+
+msgid "Remove Link"
+msgstr "Fjern lenke"
+
+msgid "Add Link"
+msgstr "Legg til lenke"
+
+msgid "Attachments"
+msgstr "Vedlegg"
+
+#, python-format
+msgid "Show %s days."
+msgstr "Vis %s dager."
+
+msgid "Wiki Markup"
+msgstr "Wiki-markering"
+
+msgid "File attachment browser"
+msgstr "Filvedleggsutforsker"
+
+msgid "User account browser"
+msgstr "Brukerkontoutforsker"
+
+msgid "Wiki configuration"
+msgstr "Wikikonfigurasjon"
 
 msgid ""
-"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
-"general preferences."
+"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
+"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
+"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
+"or settings that were removed from Moin."
 msgstr ""
-"Du må fortelle oss om en veg å kontakte deg før vi kan sende meldinger. "
-"Dette kan du gjøre i preferansene til din brukerkonto."
-
-msgid "Subscribed events"
-msgstr "Abonnerte hendelser"
-
-msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
-msgstr "Abonnerte wiki-sider<<BR>>(et regulært uttrykk (regex) pr. linje)"
-
-msgid "OpenID server"
-msgstr "OpenID sørver"
-
-msgid "The selected websites have been removed."
-msgstr "Utvalgte websidene ble fjernet."
-
-msgid "Trusted websites"
-msgstr "Websider du stoler på."
-
-msgid "Remove selected"
-msgstr "Fjern utvalgte"
-
-msgid "OpenID settings"
-msgstr "OpenID preferanser"
-
-msgid "Cannot remove all OpenIDs."
-msgstr "Kan ikke jerne alle OpenIDs."
-
-msgid "The selected OpenIDs have been removed."
-msgstr "Utvalgte OpenID har blitt fjernet."
-
-msgid "No OpenID given."
-msgstr "Ingen OpenID gitt."
-
-msgid "OpenID is already present."
-msgstr "OpenID allerede gitt."
-
-msgid "This OpenID is already used for another account."
-msgstr "Denne OpenID er allerede i bruk for en annen bruker."
-
-msgid "OpenID added successfully."
-msgstr "OpenID ble lagt til."
-
-msgid "Current OpenIDs"
-msgstr "Brukte OpenIDs."
-
-msgid "Add OpenID"
-msgstr "Legg til OpenID"
-
-msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
-msgstr "Opsjonene --pages og --search kan ikke brukes samtidig."
-
-msgid "You must specify an output file!"
-msgstr "Du må spesifisere en fil for å skrive informasjonen til."
-
-msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
-msgstr ""
-"Ingen sider spesifisert med opsjonene --pages eller --search, antar hele "
-"arkivet."
-
-msgid "All attachments included into the package."
-msgstr "Alle vedlegg inkludert i arkivet."
-
-msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
-msgstr "Spesifisert fil finnes allerede. Våger ikke å fortsette."
-
-msgid "Username"
-msgstr "Brukernavn"
-
-msgid "Member of Groups"
-msgstr "Medlem av grupper"
-
-msgid "Email"
-msgstr "E-postadresse"
-
-msgid "Jabber"
-msgstr "Jabber"
-
-msgid "Action"
-msgstr "Operasjon"
-
-msgid "Disable user"
-msgstr "Deaktiver konto"
-
-msgid "Enable user"
-msgstr "Aktiver konto"
-
-msgid "disabled"
-msgstr "deaktivert"
-
-msgid "Mail account data"
-msgstr "Send meg e-post med min informasjon om min brukerkonto"
-
-msgid "OpenID"
-msgstr "OpenID"
-
-msgid "Login"
-msgstr "Logg inn"
+"Denne tabellen viser alle opsjoner i denne wiki-en som ikke har standard "
+"verdier. Preferanser som konfigurasjonsystemet har ikke noe kunnskap til er "
+"vis i '''kursiv''', det kan være for eksempel tredje parts tillegg som "
+"trenger konfigurasjon eller det er preferanser som har blitt fjernet fra "
+"Moin."
+
+msgid "Variable name"
+msgstr "Variabelnavn"
+
+msgid "Setting"
+msgstr "Innstilling"
+
+msgid "Search Titles"
+msgstr "Søk blant titler"
+
+msgid "Display context of search results"
+msgstr "Vis søketekst i søkeresultater"
+
+msgid "Case-sensitive searching"
+msgstr "Skill mellom STORE og små bokstaver ved søking"
+
+msgid "Search Text"
+msgstr "Søk i teksten"
 
 #, python-format
-msgid "Local Site Map for \"%s\""
-msgstr "Lokal oversikt for \"%s\""
-
-msgid "Please log in first."
-msgstr "Vær vennlig å logge på først."
-
-msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr "Vennligst opprett en startside før du oppretter andre sider."
+msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
+msgstr "Vennligst bruk et mer spesifikt søk enn {{{\"%s\"}}}"
+
+#, python-format
+msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
+msgstr "Opplasting av vedlegg '%(filename)s'."
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
+msgstr "Vedlegg '%(filename)s' slettet."
+
+#, python-format
+msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
+msgstr "Tegningen '%(filename)s' er lagret."
+
+#, python-format
+msgid "%(mins)dm ago"
+msgstr "for %(mins)dm siden"
+
+msgid "(no bookmark set)"
+msgstr "(intet bokmerke satt)"
+
+#, python-format
+msgid "(currently set to %s)"
+msgstr "(nå satt til %s)"
+
+msgid "Delete bookmark"
+msgstr "Slett bokmerke"
+
+msgid "Set bookmark"
+msgstr "Sett bokmerke"
+
+msgid "[Bookmark reached]"
+msgstr "[Bokmerke nådd]"
+
+msgid "Python Version"
+msgstr "Python-versjon"
+
+msgid "MoinMoin Version"
+msgstr "MoinMoin-versjon"
+
+#, python-format
+msgid "Release %s [Revision %s]"
+msgstr "Versjon %s [Utgave %s]"
+
+msgid "4Suite Version"
+msgstr "Versjon av 4Suite"
+
+msgid "Number of pages"
+msgstr "Antall sider"
+
+msgid "Number of system pages"
+msgstr "Antall systemsider"
+
+msgid "Accumulated page sizes"
+msgstr "Sammenlagt sidestørrelse"
+
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
+msgstr "Diskbruk av %(data_dir)s/pages/"
+
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
+msgstr "Diskbruk av %(data_dir)s/"
+
+msgid "Entries in edit log"
+msgstr "Emner i endringsloggen"
+
+msgid "NONE"
+msgstr "INGEN"
+
+msgid "Global extension macros"
+msgstr "Globale utvidelsesmakroer"
+
+msgid "Local extension macros"
+msgstr "Lokale utvidelsesmakroer"
+
+msgid "Global extension actions"
+msgstr "Globale utvidelsesoperasjoner"
+
+msgid "Local extension actions"
+msgstr "Lokale utvidelsesoperasjoner"
+
+msgid "Global parsers"
+msgstr "Globale parsere"
+
+msgid "Local extension parsers"
+msgstr "Lokale utvidelsesmakroer"
+
+msgid "Disabled"
+msgstr "Ikke aktivert"
+
+msgid "Enabled"
+msgstr "Aktivert"
+
+msgid "index available"
+msgstr "Indeks tilgjengelig"
+
+msgid "index unavailable"
+msgstr "Indeks ikke tilgjengelig"
+
+msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
+msgstr "Xapian og/eller Python Xapian bindinger ikke installert"
+
+msgid "N/A"
+msgstr "Ikke tilgjengelig"
+
+msgid "Xapian search"
+msgstr "Xapian søk"
+
+msgid "Stemming for Xapian"
+msgstr "Stemming for Xapian"
+
+msgid "Active threads"
+msgstr "Aktive tråder"
+
+msgid "No orphaned pages in this wiki."
+msgstr "Ingen foreldreløse sider i denne wikien."
+
+#, python-format
+msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
+msgstr "Feil include-argumenter \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Nothing found for \"%s\"!"
+msgstr "Ingenting funnet for \"%s\""
+
+msgid "edit"
+msgstr "rediger"
 
 #, python-format
 msgid ""
-"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
-"here.\n"
-"\n"
-"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
-"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
-"\n"
-"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
-"page.\n"
-"\n"
-"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
-"page\n"
-"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
-"creating\n"
-"the group pages.\n"
-"\n"
-"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
-"group:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
-"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
-"(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
-"(username)s only||\n"
-"\n"
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
+"missing."
 msgstr ""
-"Du kan her legge til undersider til din brukerside som allerede finnes.\n"
-"\n"
-"Du kan velge hvor tilgjengelig for andre lesere eller forfattere disse\n"
-"sidene skal bli. Adgang blir kontrollert via gruppemedlemskap i den\n"
-"respektive gruppesiden.\n"
-"\n"
-"Bare skriv in navnet til den nye undersiden og klikk på knappen for å legge "
-"til en ny side.\n"
-"\n"
-"Før du legger til en adgangsbegrensede side skulle du se på at en "
-"tilhørende\n"
-"gruppeside finnes og at den har de ønskede medlemmer. Bruk gjerne et "
-"sidemålet\n"
-"BrukersideGruppeSidemal for å generere gruppesiden.\n"
-"\n"
-"||'''Legg til ny personlig side:'''||'''Tilhørende adgangsbegrensende "
-"gruppe:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
-"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
-"(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
-"(username)s only||\n"
-"\n"
-
-msgid "MyPages management"
-msgstr "Administrer mine sider"
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Obligatorisk argument %(argument_name)"
+"s mangler."
 
 #, python-format
-msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
+msgid ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
+"(argument_value)s!"
 msgstr ""
-"Vennligst bruk det interaktive brukergrensesnitt for operasjonen %"
-"(actionname)s."
-
-msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
-msgstr "TextCha: Feil svar. Gå tilbake og prøv igjen..."
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Ugyldig %(argument_name)s=%"
+"(argument_value)s!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
+"of its mimetype %(mimetype)s."
+msgstr ""
+"Konfigurasjonen tillater for tiden ikke innlemming av filen %(file)s pga "
+"dens mime type %(mimetype)s."
+
+msgid "Embedded"
+msgstr "Innlemmet"
+
+msgid "Search for items"
+msgstr "Søk etter elementer"
+
+msgid "containing all the following terms"
+msgstr "som inneholder alle følgende begreper"
+
+msgid "containing one or more of the following terms"
+msgstr "som inneholder en eller flere av følgende begreper"
+
+msgid "not containing the following terms"
+msgstr "som ikke inneholder følgende begreper"
+
+msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
+msgstr "sist endret sist (f.eks. last 2 weeks)"
+
+msgid "any category"
+msgstr "enhver klasse"
+
+msgid "any language"
+msgstr "ethvert språk"
+
+msgid "any mimetype"
+msgstr "enhver mimetype"
+
+msgid "Categories"
+msgstr "Klasser"
+
+msgid "Language"
+msgstr "Språk"
+
+msgid "File Type"
+msgstr "Filtype"
+
+msgid "Search only in titles"
+msgstr "Søk kun blant titler"
+
+msgid "Case-sensitive search"
+msgstr "Skill mellom STORE og små bokstaver"
+
+msgid "Exclude underlay"
+msgstr "Utelatt underlay"
+
+msgid "No system items"
+msgstr "Ingen systemelementer"
+
+msgid "Search in all page revisions"
+msgstr "Søk gjennom sidehistorikken"
+
+msgid "Go get it!"
+msgstr "Få det."
+
+msgid "Include system pages"
+msgstr "Ta med systemsider"
+
+msgid "Exclude system pages"
+msgstr "Utelat systemsider"
+
+msgid "No wanted pages in this wiki."
+msgstr "Ingen ønskede sider i denne wikien."
+
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivelse"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
+"for more information."
+msgstr ""
+"Din søketekst {{{\"%s\"}}} er ikke gyldig. Vennligst se HelpOnSearching for "
+"mer informasjon."
+
+msgid "Markup"
+msgstr "Oppmerking"
+
+msgid "Display"
+msgstr "Vis"
+
+#, python-format
+msgid "No quotes on %(pagename)s."
+msgstr "Ingen sitater i %(pagename)s."
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Graftypen skal angis!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Feil graftype \"%s\"!"
+
+msgid "Contents"
+msgstr "Innhold"
+
+#, python-format
+msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
+msgstr "Navigeringsskjemaet '%(scheme)s' er ikke støttet!"
+
+msgid "No parent page found!"
+msgstr "Ingen foreldreside funnet!"
+
+msgid "Slideshow"
+msgstr "Slideshow"
+
+msgid "Start"
+msgstr "Start"
+
+#, python-format
+msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
+msgstr "Slide %(pos)d av %(size)d"
+
+#, python-format
+msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
+msgstr ""
+
+msgid "Go To Page"
+msgstr "Gå til siden"
+
+msgid "You are not allowed to use this action."
+msgstr "Du har ikke tillatelse til å bruke denne operasjonen."
+
+#, python-format
+msgid "No pages like \"%s\"!"
+msgstr "Ingen sider matcher \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
+msgstr "Nøyaktig ett resultat funnet for \"%s\", henviser dit."
+
+#, python-format
+msgid "Pages like \"%s\""
+msgstr "Sider som \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
+msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
+
+msgid ""
+"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr "Kan ikke opprette en ny side uten navn. Oppgi navn på siden."
 
 #, python-format
 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
 msgstr "Du må logge på for å utføre denne operasjonen: %(action)s."
 
-msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
-msgstr "Du får ikke lov til å abonnere på en side du ikke kan lese."
-
-msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
-msgstr "Denne wikien har ikke aktivert e-post/Jabber-håndtering."
-
-msgid "You must log in to use subscriptions."
-msgstr "Du må logge på for å bruke abonnementer."
+msgid "You must login to remove a quicklink."
+msgstr "Du må logge på for å tar bort en hurtiglenke."
+
+msgid "Your quicklink to this page has been removed."
+msgstr "Din hurtiglenke til denne siden har blitt fjernet."
+
+msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
+msgstr "Din hurtiglenke til denne siden kunne ikke fjernes."
+
+msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
+msgstr "Du må ha en hurtiglenke til denne siden før du kan ta det bort."
 
 msgid ""
-"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
-"subscriptions."
+"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
+"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
+"never allow you to enter your password here.\n"
+"\n"
+"Once you have logged in, simply reload this page."
 msgstr ""
-"For å håndtere abonnementer, vennligst legg til e-postadresse eller Jabber "
-"ID i dine preferanser."
-
-msgid "You are already subscribed to this page."
-msgstr "Du abonnerer allerede på denne siden."
-
-msgid "You have been subscribed to this page."
-msgstr "Du abonnerer nå på denne siden."
-
-msgid "You could not get subscribed to this page."
-msgstr "Du fikk ikke abonnere denne siden."
+"Du må først gå til din OpenID provider wiki og logge\n"
+"på før du kan bruke din OpenID. MoinMoin kommer aldri til\n"
+"å oppgi ditt passord her.\n"
+"\n"
+"Etter at du er logget på, vennligst laste inn denne siden\n"
+"på nytt."
+
+msgid "OpenID Trust verification"
+msgstr "OpenID trust verifikasjon"
+
+#, python-format
+msgid "The site %s has asked for your identity."
+msgstr "Nettstedet %s har sport om din identitet."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"\n"
+"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
+"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
+"identity, the site will take care of reversing the\n"
+"delegation on its own.)"
+msgstr ""
+"\n"
+"Hvis du aksepterer vil nettstedet representert gjennom trust opphavet\n"
+"(trust root) ble fortalt at du har kontroll over din identitets-URL\n"
+"%s. (Hvis du bruker en delegert identitet kommer nettstedet til å\n"
+"håndtere reversering av denne delegasjonen)."
+
+msgid "Trust root"
+msgstr "Trust opphav (trust root)"
+
+msgid "Identity URL"
+msgstr "Identitets-URL"
+
+msgid "Remember decision"
+msgstr "Husk valget"
+
+msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
+msgstr "Husk trust valget og ikke spør igjen"
+
+msgid "Approve"
+msgstr "Aksepter"
+
+msgid "Don't approve"
+msgstr "Ikke aksepter"
+
+msgid "OpenID not served"
+msgstr "OpenID ikke levert"
 
 msgid ""
-"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
-msgstr "Kan ikke opprette en ny side uten navn. Oppgi navn på siden."
-
-msgid "Do it."
-msgstr "Gjør det."
-
-#, python-format
-msgid "Execute action %(actionname)s?"
-msgstr "Utfør operasjon %(actionname)s?"
-
-#, python-format
-msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
-msgstr "Operasjonen %(actionname)s kan ikke brukes i denne wiki-en."
-
-#, python-format
-msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
-msgstr "Du har ikke lov til å bruke operasjon %(actionname)s på denne siden."
+"\n"
+"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
+"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
+"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
+"verification."
+msgstr ""
+"\n"
+"Dessverre har du ikke laget din brukerside. Derfor kan vi ikke\n"
+"levere en OpenID for deg. Vennligst opprette din brukerside og\n"
+"last inn denne siden en gang til eller klikk på knappen nedenfor\n"
+"for å avbryte verifiseringen."
 
 msgid "If this account exists an email was sent."
 msgstr "Hvis brukerkonto finnes er en melding sent."
@@ -1442,112 +2527,6 @@
 "ditt\n"
 "brukernavn, gjenopprettingsordet og et nytt passord (to ganger) nedenfor."
 
-msgid "Wiki Backup"
-msgstr "Wiki-sikkerhetskopi"
-
-msgid ""
-"= Downloading a backup =\n"
-"\n"
-"Please note:\n"
-" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
-"information.\n"
-" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
-"complete.\n"
-" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
-"problems.\n"
-" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
-"\n"
-"To get a backup, just click here:"
-msgstr ""
-"= Nedlasting av backup =\n"
-"\n"
-"Vær obs på:\n"
-" * Lagre dine backup på et sikkert sted - dem inneholder sensitive data.\n"
-" * Vær sikkert at dine backup_* verdier i konfigurasjonen er korrekt og "
-"komplett.\n"
-" * Vær sikker på at dine backup inneholder alt du trenger.\n"
-" * Vær obs på at det ikke oppstår problemer i nedlastingen.\n"
-"\n"
-"For å få en backup, vennligst klikk her:"
-
-msgid "Backup"
-msgstr "Sikkerhetskopi"
-
-msgid "You are not allowed to do remote backup."
-msgstr ""
-"Du har ikke tillatelse til å utføre en sikkerhetskopi til et annet sted."
-
-#, python-format
-msgid "Unknown backup subaction: %s."
-msgstr "Ukjent aksjon ved sikkerhetskopiering: %s."
-
-msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr "Du må logge på for å opprette en hurtiglenke."
-
-msgid "A quicklink to this page has been added for you."
-msgstr "En hurtiglenke til denne siden har blitt opprettet for deg."
-
-msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
-msgstr "En hurtiglenke til denne siden kunne ikke opprettes for deg."
-
-msgid "You already have a quicklink to this page."
-msgstr "Du har allerede en hurtiglenke til denne siden!"
-
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Graftypen skal angis!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Feil graftype \"%s\"!"
-
-msgid "Load"
-msgstr "Last opp"
-
-msgid ""
-"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
-"again."
-msgstr ""
-"Filen er tom. Slett tegn som ikke er ASCII fra filnavnet og prøv igjen."
-
-msgid "Pagename not specified!"
-msgstr "Sidenavn mangler!"
-
-msgid "Upload page content"
-msgstr "Last opp sideinnhold"
-
-msgid ""
-"You can upload content for the page named below. If you change the page "
-"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
-"empty, we derive the page name from the file name."
-msgstr ""
-"Du kan laste opp innhold for siden nevnt nedenfor. Hvis du endrer navnet på "
-"siden kan du også laste opp innhold for en annen side. Hvis sidenavn er tomt "
-"ser vi i file etter et navn."
-
-msgid "File to load page content from"
-msgstr "Fil for å laste innhold fra"
-
-msgid "Comment"
-msgstr "Kommentar"
-
-msgid "Page Name"
-msgstr "Sidenavn"
-
-msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
-msgstr "Du har ikke tillatelse til å lage denne tilleggssiden!"
-
-msgid "You must login to remove a quicklink."
-msgstr "Du må logge på for å tar bort en hurtiglenke."
-
-msgid "Your quicklink to this page has been removed."
-msgstr "Din hurtiglenke til denne siden har blitt fjernet."
-
-msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
-msgstr "Din hurtiglenke til denne siden kunne ikke fjernes."
-
-msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
-msgstr "Du må ha en hurtiglenke til denne siden før du kan ta det bort."
-
 #, python-format
 msgid "[%d attachments]"
 msgstr "[%d vedlegg]"
@@ -1585,9 +2564,6 @@
 msgid "get"
 msgstr "hent"
 
-msgid "edit"
-msgstr "rediger"
-
 msgid "view"
 msgstr "vis"
 
@@ -1633,6 +2609,15 @@
 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
 msgstr "Vedlegg for \"%(pagename)s\""
 
+msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
+msgstr "TextCha: Feil svar. Gå tilbake og prøv igjen..."
+
+msgid ""
+"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
+"again."
+msgstr ""
+"Filen er tom. Slett tegn som ikke er ASCII fra filnavnet og prøv igjen."
+
 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
 msgstr "Du har ikke tillatelse til å overskrive et vedlegg til denne siden."
 
@@ -1654,10 +2639,6 @@
 msgstr "Du har ikke tillatelse til å slette vedlegg på denne siden."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
-msgstr "Vedlegg '%(filename)s' slettet."
-
-#, python-format
 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
 msgstr "Vedlegg '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' finnes allerede."
 
@@ -1790,95 +2771,106 @@
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
 msgstr "vedlegg:%(filename)s til %(pagename)s"
 
-#, python-format
-msgid "Full Link List for \"%s\""
-msgstr "Fullstendig liste over lenker for \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Subscribe users to the page %s"
-msgstr "Abonner brukere på siden %s"
-
-msgid "Enter user names (comma separated):"
-msgstr "Skrev inn brukernavn (delt med komma)"
-
-#, python-format
-msgid "Subscribed for %s:"
-msgstr "Abonnert på %s"
-
-msgid "Not a user:"
-msgstr "Ikke en bruker:"
-
-msgid "You are not allowed to perform this action."
-msgstr "Du har ikke tillatelse til å gjøre denne operasjonen."
-
-msgid "You are not allowed to use this action."
-msgstr "Du har ikke tillatelse til å bruke denne operasjonen."
-
-msgid "Rename Page"
-msgstr "Endre sidenavn"
-
-msgid "This page is already deleted or was never created!"
-msgstr "Denne siden er allerede slettet eller har aldri eksistert!"
-
-msgid "Rename all /subpages too?"
-msgstr "Endre navn til /undersider også?"
-
-msgid "New name"
-msgstr "Nytt navn"
-
-msgid "Optional reason for the renaming"
-msgstr "Årsak til nytt navn (valgfritt)"
-
-msgid "Really rename this page?"
-msgstr "Er du sikker på at denne siden skal få nytt navn?"
+msgid "User account created! You can use this account to login now..."
+msgstr "Brukerkonto opprettet! Du kan nå bruke kontoet for å logge deg på..."
+
+msgid "TextCha (required)"
+msgstr "TextCha (påkrevd)"
+
+msgid "Create Profile"
+msgstr "Opprett brukerprofil"
+
+msgid "Create Account"
+msgstr "Opprett brukerkonto"
+
+msgid "Editor"
+msgstr "Forfatter"
+
+msgid "Pages"
+msgstr "Sider"
+
+msgid "Select Author"
+msgstr "Velg forfatter"
+
+msgid "Revert all!"
+msgstr "Tilbakestill alt!"
+
+msgid "Revert"
+msgstr "Tilbakestill"
+
+msgid "You are not allowed to revert this page!"
+msgstr "Du har ikke tillatelse til å tilbakestille denne siden!"
+
+msgid ""
+"You were viewing the current revision of this page when you called the "
+"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
+"older revision and then call revert to this (older) revision again."
+msgstr ""
+"Du sa på den aktuelle versjonen av denne siden når du brukte "
+"tilbakestillingsoperasjonen. Hvis du vil tilbakestill til en eldre versjon, "
+"vennligst se den eldre versjonen og bruk tilbakestillingsoperasjonen til den "
+"(eldre) versjonen en gang til."
+
+msgid "Optional reason for reverting this page"
+msgstr "Årsak til tilbakestilling (valgfritt)"
+
+msgid "Really revert this page?"
+msgstr "Er du sikker på at denne siden skal tilbakestilles?"
 
 #, python-format
-msgid "No pages like \"%s\"!"
-msgstr "Ingen sider matcher \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-msgstr "Nøyaktig ett resultat funnet for \"%s\", henviser dit."
-
-#, python-format
-msgid "Pages like \"%s\""
-msgstr "Sider som \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
-msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Invalid filename \"%s\"!"
-msgstr "Ugyldig filnavn \"%s\"."
+msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
+msgstr "(inkludert %(localwords)d %(pagelink)s)"
 
 #, python-format
-msgid "Created the package %s containing the pages %s."
-msgstr "Har laget arkivet %s som inneholder sidene %s."
-
-msgid "Include all attachments?"
-msgstr "Inkluderer alle vedlegg?"
-
-msgid "Package pages"
-msgstr "Arkiver sidene"
-
-msgid "Package name"
-msgstr "Arkivnavn"
-
-msgid "List of page names - separated by a comma"
-msgstr "Liste over sidenavn, del med komma"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Slett"
-
-msgid "Delete all /subpages too?"
-msgstr "Slette også alle /undersider?"
-
-msgid "Optional reason for the deletion"
-msgstr "Årsak til slettingen (valgfri)"
-
-msgid "Really delete this page?"
-msgstr "Er du sikker på at denne siden skal slettes?"
+msgid ""
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
+"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr ""
+"Følgende %(badwords)d ord ble ikke funnet i den %(totalwords)d ord store "
+"ordliste %(localwords)s og er uthevet nedenfor:"
+
+msgid "Add checked words to dictionary"
+msgstr "Tilføy de merkede ordene til ordlisten"
+
+msgid "No spelling errors found!"
+msgstr "Ingen stavefeil funnet."
+
+msgid "You can't save spelling words."
+msgstr "Du kan ikke lagre staving av ord."
+
+msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
+msgstr "Du kan ikke bruke stavekontrollen på en side du ikke kan lese."
+
+msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
+msgstr "Du får ikke lov til å abonnere på en side du ikke kan lese."
+
+msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
+msgstr "Denne wikien har ikke aktivert e-post/Jabber-håndtering."
+
+msgid "You must log in to use subscriptions."
+msgstr "Du må logge på for å bruke abonnementer."
+
+msgid ""
+"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
+"subscriptions."
+msgstr ""
+"For å håndtere abonnementer, vennligst legg til e-postadresse eller Jabber "
+"ID i dine preferanser."
+
+msgid "You are already subscribed to this page."
+msgstr "Du abonnerer allerede på denne siden."
+
+msgid "You have been subscribed to this page."
+msgstr "Du abonnerer nå på denne siden."
+
+msgid "You could not get subscribed to this page."
+msgstr "Du fikk ikke abonnere denne siden."
+
+#, python-format
+msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
+msgstr ""
+"Vennligst bruk det interaktive brukergrensesnitt for operasjonen %"
+"(actionname)s."
 
 msgid "You are now logged out."
 msgstr "Du er nå logget ut."
@@ -2032,20 +3024,150 @@
 msgid "Page %s merged with conflicts."
 msgstr "Side %s sammenført med konflikter."
 
-msgid "Editor"
-msgstr "Forfatter"
-
-msgid "Pages"
-msgstr "Sider"
-
-msgid "Select Author"
-msgstr "Velg forfatter"
-
-msgid "Revert all!"
-msgstr "Tilbakestill alt!"
-
-msgid "Only superuser is allowed to use this action."
-msgstr "Kun superbrukeren har tillatelse til å gjennomføre operasjonen."
+msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
+msgstr "Du har ikke tillatelse til å lage denne tilleggssiden!"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Slett"
+
+msgid "This page is already deleted or was never created!"
+msgstr "Denne siden er allerede slettet eller har aldri eksistert!"
+
+msgid "Delete all /subpages too?"
+msgstr "Slette også alle /undersider?"
+
+msgid "Optional reason for the deletion"
+msgstr "Årsak til slettingen (valgfri)"
+
+msgid "Really delete this page?"
+msgstr "Er du sikker på at denne siden skal slettes?"
+
+msgid "General Information"
+msgstr "Generell informasjon"
+
+#, python-format
+msgid "Page size: %d"
+msgstr "Sidestørrelse: %d"
+
+msgid "SHA digest of this page's content is:"
+msgstr "SHA-signatur for innholdet på denne siden:"
+
+msgid "The following users subscribed to this page:"
+msgstr "Følgende brukere abonnerer på denne siden:"
+
+msgid "This page links to the following pages:"
+msgstr "Denne siden har lenker til følgende sider:"
+
+msgid "Date"
+msgstr "Dato"
+
+msgid "Diff"
+msgstr "Endringer"
+
+msgid "Comment"
+msgstr "Kommentar"
+
+msgid "to previous"
+msgstr "til forrige"
+
+msgid "Revision History"
+msgstr "Endringshistorikk"
+
+msgid "No log entries found."
+msgstr "Intet funnet i loggen."
+
+#, python-format
+msgid "Info for \"%s\""
+msgstr "Info om \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Show \"%(title)s\""
+msgstr "Vis \"%(title)s\""
+
+msgid "General Page Infos"
+msgstr "Generell sideinformasjon"
+
+msgid "Page hits and edits"
+msgstr "Sidebesøk og -endringer"
+
+msgid "You must login to add a quicklink."
+msgstr "Du må logge på for å opprette en hurtiglenke."
+
+msgid "A quicklink to this page has been added for you."
+msgstr "En hurtiglenke til denne siden har blitt opprettet for deg."
+
+msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
+msgstr "En hurtiglenke til denne siden kunne ikke opprettes for deg."
+
+msgid "You already have a quicklink to this page."
+msgstr "Du har allerede en hurtiglenke til denne siden!"
+
+msgid "Wiki Backup"
+msgstr "Wiki-sikkerhetskopi"
+
+msgid ""
+"= Downloading a backup =\n"
+"\n"
+"Please note:\n"
+" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
+"information.\n"
+" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
+"complete.\n"
+" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
+"problems.\n"
+" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
+"\n"
+"To get a backup, just click here:"
+msgstr ""
+"= Nedlasting av backup =\n"
+"\n"
+"Vær obs på:\n"
+" * Lagre dine backup på et sikkert sted - dem inneholder sensitive data.\n"
+" * Vær sikkert at dine backup_* verdier i konfigurasjonen er korrekt og "
+"komplett.\n"
+" * Vær sikker på at dine backup inneholder alt du trenger.\n"
+" * Vær obs på at det ikke oppstår problemer i nedlastingen.\n"
+"\n"
+"For å få en backup, vennligst klikk her:"
+
+msgid "Backup"
+msgstr "Sikkerhetskopi"
+
+msgid "You are not allowed to do remote backup."
+msgstr ""
+"Du har ikke tillatelse til å utføre en sikkerhetskopi til et annet sted."
+
+#, python-format
+msgid "Unknown backup subaction: %s."
+msgstr "Ukjent aksjon ved sikkerhetskopiering: %s."
+
+msgid "Please choose:"
+msgstr "Vennligst velg:"
+
+msgid "Rename all /subpages too?"
+msgstr "Endre navn til /undersider også?"
+
+msgid "New name"
+msgstr "Nytt navn"
+
+msgid "Optional reason for the renaming"
+msgstr "Årsak til nytt navn (valgfritt)"
+
+msgid "Really rename this page?"
+msgstr "Er du sikker på at denne siden skal få nytt navn?"
+
+msgid "Copy all /subpages too?"
+msgstr "Kopiere også alle /undersider?"
+
+msgid "Optional reason for the copying"
+msgstr "Årsak til kopiering (valgfritt)"
+
+msgid "Really copy this page?"
+msgstr "Er du sikker på at denne siden skal kopieres?"
+
+#, python-format
+msgid "Full Link List for \"%s\""
+msgstr "Fullstendig liste over lenker for \"%s\""
 
 msgid "No older revisions available!"
 msgstr "Ingen eldre utgaver tilgjengelig!"
@@ -2062,9 +3184,6 @@
 msgid "(spanning %d versions)"
 msgstr "(over %d versjoner)"
 
-msgid "Revert to this revision"
-msgstr "Tilbakestill til denne versjonen"
-
 msgid "Previous change"
 msgstr "Forrige endring"
 
@@ -2082,187 +3201,107 @@
 msgstr "Ignorer endringer i antall mellomrom"
 
 #, python-format
-msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
-msgstr "(inkludert %(localwords)d %(pagelink)s)"
+msgid "Invalid filename \"%s\"!"
+msgstr "Ugyldig filnavn \"%s\"."
+
+msgid "Include all attachments?"
+msgstr "Inkluderer alle vedlegg?"
+
+msgid "Package pages"
+msgstr "Arkiver sidene"
+
+msgid "Package name"
+msgstr "Arkivnavn"
+
+msgid "List of page names - separated by a comma"
+msgstr "Liste over sidenavn, del med komma"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
-"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
-msgstr ""
-"Følgende %(badwords)d ord ble ikke funnet i den %(totalwords)d ord store "
-"ordliste %(localwords)s og er uthevet nedenfor:"
-
-msgid "Add checked words to dictionary"
-msgstr "Tilføy de merkede ordene til ordlisten"
-
-msgid "No spelling errors found!"
-msgstr "Ingen stavefeil funnet."
-
-msgid "You can't save spelling words."
-msgstr "Du kan ikke lagre staving av ord."
-
-msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
-msgstr "Du kan ikke bruke stavekontrollen på en side du ikke kan lese."
-
-msgid "Copy Page"
-msgstr "Kopier side"
-
-msgid "Copy all /subpages too?"
-msgstr "Kopiere også alle /undersider?"
-
-msgid "Optional reason for the copying"
-msgstr "Årsak til kopiering (valgfritt)"
-
-msgid "Really copy this page?"
-msgstr "Er du sikker på at denne siden skal kopieres?"
-
-msgid "Revert"
-msgstr "Tilbakestill"
-
-msgid "You are not allowed to revert this page!"
-msgstr "Du har ikke tillatelse til å tilbakestille denne siden!"
-
-msgid ""
-"You were viewing the current revision of this page when you called the "
-"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
-"older revision and then call revert to this (older) revision again."
-msgstr ""
-"Du sa på den aktuelle versjonen av denne siden når du brukte "
-"tilbakestillingsoperasjonen. Hvis du vil tilbakestill til en eldre versjon, "
-"vennligst se den eldre versjonen og bruk tilbakestillingsoperasjonen til den "
-"(eldre) versjonen en gang til."
-
-msgid "Optional reason for reverting this page"
-msgstr "Årsak til tilbakestilling (valgfritt)"
-
-msgid "Really revert this page?"
-msgstr "Er du sikker på at denne siden skal tilbakestilles?"
-
-msgid ""
-"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
-"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
-"never allow you to enter your password here.\n"
-"\n"
-"Once you have logged in, simply reload this page."
-msgstr ""
-"Du må først gå til din OpenID provider wiki og logge\n"
-"på før du kan bruke din OpenID. MoinMoin kommer aldri til\n"
-"å oppgi ditt passord her.\n"
-"\n"
-"Etter at du er logget på, vennligst laste inn denne siden\n"
-"på nytt."
-
-msgid "OpenID Trust verification"
-msgstr "OpenID trust verifikasjon"
+msgid "Subscribe users to the page %s"
+msgstr "Abonner brukere på siden %s"
+
+msgid "Enter user names (comma separated):"
+msgstr "Skrev inn brukernavn (delt med komma)"
 
 #, python-format
-msgid "The site %s has asked for your identity."
-msgstr "Nettstedet %s har sport om din identitet."
+msgid "Subscribed for %s:"
+msgstr "Abonnert på %s"
+
+msgid "Not a user:"
+msgstr "Ikke en bruker:"
+
+msgid "You are not allowed to perform this action."
+msgstr "Du har ikke tillatelse til å gjøre denne operasjonen."
+
+msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
+msgstr "Vennligst opprett en startside før du oppretter andre sider."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"\n"
-"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
-"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
-"identity, the site will take care of reversing the\n"
-"delegation on its own.)"
-msgstr ""
-"\n"
-"Hvis du aksepterer vil nettstedet representert gjennom trust opphavet\n"
-"(trust root) ble fortalt at du har kontroll over din identitets-URL\n"
-"%s. (Hvis du bruker en delegert identitet kommer nettstedet til å\n"
-"håndtere reversering av denne delegasjonen)."
-
-msgid "Trust root"
-msgstr "Trust opphav (trust root)"
-
-msgid "Identity URL"
-msgstr "Identitets-URL"
-
-msgid "Remember decision"
-msgstr "Husk valget"
-
-msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
-msgstr "Husk trust valget og ikke spør igjen"
-
-msgid "Approve"
-msgstr "Aksepter"
-
-msgid "Don't approve"
-msgstr "Ikke aksepter"
-
-msgid "OpenID not served"
-msgstr "OpenID ikke levert"
-
-msgid ""
-"\n"
-"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
-"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
-"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
-"verification."
-msgstr ""
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
+"here.\n"
 "\n"
-"Dessverre har du ikke laget din brukerside. Derfor kan vi ikke\n"
-"levere en OpenID for deg. Vennligst opprette din brukerside og\n"
-"last inn denne siden en gang til eller klikk på knappen nedenfor\n"
-"for å avbryte verifiseringen."
-
-msgid "Please choose:"
-msgstr "Vennligst velg:"
-
-msgid "Settings"
-msgstr "Innstillinger"
-
-msgid "General Information"
-msgstr "Generell informasjon"
-
-#, python-format
-msgid "Page size: %d"
-msgstr "Sidestørrelse: %d"
-
-msgid "SHA digest of this page's content is:"
-msgstr "SHA-signatur for innholdet på denne siden:"
-
-msgid "The following users subscribed to this page:"
-msgstr "Følgende brukere abonnerer på denne siden:"
-
-msgid "This page links to the following pages:"
-msgstr "Denne siden har lenker til følgende sider:"
-
-msgid "Diff"
-msgstr "Endringer"
-
-msgid "to previous"
-msgstr "til forrige"
-
-#, python-format
-msgid "Revert to revision %(rev)d."
-msgstr "Tilbakestill til versjon %(rev)d."
-
-#, python-format
-msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
-msgstr "Nytt navn fra '%(oldpagename)s'."
-
-msgid "N/A"
-msgstr "Ikke tilgjengelig"
-
-msgid "Revision History"
-msgstr "Endringshistorikk"
-
-msgid "No log entries found."
-msgstr "Intet funnet i loggen."
-
-#, python-format
-msgid "Info for \"%s\""
-msgstr "Info om \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Show \"%(title)s\""
-msgstr "Vis \"%(title)s\""
-
-msgid "General Page Infos"
-msgstr "Generell sideinformasjon"
+"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
+"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
+"\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
+"page.\n"
+"\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
+"page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
+"creating\n"
+"the group pages.\n"
+"\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
+"group:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
+"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
+"(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du kan her legge til undersider til din brukerside som allerede finnes.\n"
+"\n"
+"Du kan velge hvor tilgjengelig for andre lesere eller forfattere disse\n"
+"sidene skal bli. Adgang blir kontrollert via gruppemedlemskap i den\n"
+"respektive gruppesiden.\n"
+"\n"
+"Bare skriv in navnet til den nye undersiden og klikk på knappen for å legge "
+"til en ny side.\n"
+"\n"
+"Før du legger til en adgangsbegrensede side skulle du se på at en "
+"tilhørende\n"
+"gruppeside finnes og at den har de ønskede medlemmer. Bruk gjerne et "
+"sidemålet\n"
+"BrukersideGruppeSidemal for å generere gruppesiden.\n"
+"\n"
+"||'''Legg til ny personlig side:'''||'''Tilhørende adgangsbegrensende "
+"gruppe:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
+"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
+"(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
+
+msgid "MyPages management"
+msgstr "Administrer mine sider"
+
+msgid "Your subscription to this page has been removed."
+msgstr "Din abonnement av denne siden er avbestilt."
+
+msgid "Can't remove regular expression subscription!"
+msgstr "Abonnement med regulært uttrykk kan ikke avbestilles."
+
+msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
+msgstr "Endre regulære uttrykk for abonnement i dine innstillinger."
+
+msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
+msgstr "Du må først har abonnert for å kunne avbestille."
 
 #, python-format
 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
@@ -2276,10 +3315,6 @@
 "ikke tatt hensyn til i søkeresultatet."
 
 #, python-format
-msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
-msgstr "Vennligst bruk et mer spesifikt søk enn {{{\"%s\"}}}"
-
-#, python-format
 msgid "Title Search: \"%s\""
 msgstr "Tittel-søk etter \"%s\""
 
@@ -2293,14 +3328,6 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
-"for more information."
-msgstr ""
-"Din søketekst {{{\"%s\"}}} er ikke gyldig. Vennligst se HelpOnSearching for "
-"mer informasjon."
-
-#, python-format
-msgid ""
 "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
 "terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
 msgstr ""
@@ -2323,567 +3350,95 @@
 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
 msgstr "Klikk her for å kjøre et fritekstsøk etter denne søketeksten"
 
-msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr "Brukerkonto opprettet! Du kan nå bruke kontoet for å logge deg på..."
-
-msgid "(Use FirstnameLastname)"
-msgstr "(Bruk Fornavn''''''Etternavn)"
-
-msgid "TextCha (required)"
-msgstr "TextCha (påkrevd)"
-
-msgid "Create Profile"
-msgstr "Opprett brukerprofil"
-
-msgid "Create Account"
-msgstr "Opprett brukerkonto"
-
-msgid "Your subscription to this page has been removed."
-msgstr "Din abonnement av denne siden er avbestilt."
-
-msgid "Can't remove regular expression subscription!"
-msgstr "Abonnement med regulært uttrykk kan ikke avbestilles."
-
-msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
-msgstr "Endre regulære uttrykk for abonnement i dine innstillinger."
-
-msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
-msgstr "Du må først har abonnert for å kunne avbestille."
-
-msgid "Password is too short."
-msgstr "Passord for kort."
-
-msgid "Password has not enough different characters."
-msgstr "Passord har ikke nok forskjellige tegn."
+msgid "Load"
+msgstr "Last opp"
+
+msgid "Pagename not specified!"
+msgstr "Sidenavn mangler!"
+
+msgid "Upload page content"
+msgstr "Last opp sideinnhold"
 
 msgid ""
-"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
-msgstr ""
-"Passordet er for enkelt (passordet inneholder navn eller navn inneholder "
-"passord."
-
-msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
-msgstr "Passordet er for enkelt (tastatursekvens)"
-
-msgid "Diffs"
-msgstr "Endringer"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Info"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Rediger"
-
-msgid "UnSubscribe"
-msgstr "Avbestill"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Abonner"
-
-msgid "Raw"
-msgstr "Kilde"
-
-msgid "XML"
-msgstr "XML"
-
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
-
-msgid "View"
-msgstr "Vis"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Opp"
-
-msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
+"You can upload content for the page named below. If you change the page "
+"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
+"empty, we derive the page name from the file name."
 msgstr ""
-"Publiser min e-postadresse (ikke min wiki brukerside) i "
-"forfatterinformasjonen."
-
-msgid "Open editor on double click"
-msgstr "Dobbeltklikk åpner redigeringsvindu"
-
-msgid "After login, jump to last visited page"
-msgstr "Etter pålogging, gå til min sist besøkte siden."
-
-msgid "Show comment sections"
-msgstr "Vis kommentaravsnitt."
-
-msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
-msgstr "Vis spørsmålstegn ved lenker til ikke-eksisterende sider"
-
-msgid "Show page trail"
-msgstr "Vis sist besøkte sider"
-
-msgid "Show icon toolbar"
-msgstr "Vis ikon-panel"
-
-msgid "Show top/bottom links in headings"
-msgstr "Vis topp-/bunnlenker i overskrifter"
-
-msgid "Show fancy diffs"
-msgstr "Vis endringer detaljert"
-
-msgid "Add spaces to displayed wiki names"
-msgstr "Legg til mellomrom ved visning av wiki-navn"
-
-msgid "Remember login information"
-msgstr "Husk påloggingsinformasjon"
-
-msgid "Disable this account forever"
-msgstr "Slett denne brukerprofilen permanent"
-
-msgid "Alias-Name"
-msgstr "Alias navn"
-
-msgid "Jabber ID"
-msgstr "Jabber ID"
-
-msgid "User CSS URL"
-msgstr "URL til bruker-CSS"
-
-msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
-msgstr "(La det stå tomt for å slå av bruker-CSS)"
-
-msgid "Editor size"
-msgstr "Størrelse på redigeringsvindu"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Avbestill"
-
-msgid "Home"
-msgstr "Hjem"
-
-msgid "[RSS]"
-msgstr "[RSS]"
-
-msgid "[DELETED]"
-msgstr "[Sletted]"
-
-msgid "[UPDATED]"
-msgstr "[OPPDATERT]"
-
-msgid "[RENAMED]"
-msgstr "[NYTT NAVN]"
-
-msgid "[CONFLICT]"
-msgstr "[KONFLIKT]"
-
-msgid "[NEW]"
-msgstr "[NY]"
-
-msgid "[DIFF]"
-msgstr "[DIFF]"
-
-msgid "[BOTTOM]"
-msgstr "[NEDERST]"
-
-msgid "[TOP]"
-msgstr "[ØVERST]"
-
-msgid "Click to do a full-text search for this title"
-msgstr "Klikk her for å kjøre et fritekstsøk etter denne tittelen"
-
-msgid "Logout"
-msgstr "Logg ut"
-
-msgid "Clear message"
-msgstr "Fjern beskjed"
-
-#, python-format
-msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
-msgstr "sist endret %(time)s av %(editor)s"
-
-#, python-format
-msgid "last modified %(time)s"
-msgstr "sist endret %(time)s"
-
-msgid "Search:"
-msgstr "Søk:"
-
-msgid "Text"
-msgstr "Tekst"
-
-msgid "Titles"
-msgstr "Titler"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Søk"
-
-msgid "More Actions:"
-msgstr "Flere operasjoner:"
-
-msgid "------------------------"
-msgstr "------------------------"
-
-msgid "Raw Text"
-msgstr "Kildetekst"
-
-msgid "Print View"
-msgstr "Utskriftsvisning"
-
-msgid "Delete Cache"
-msgstr "Slett cache"
-
-msgid "Delete Page"
-msgstr "Slett side"
-
-msgid "Like Pages"
-msgstr "LignendeSider"
-
-msgid "Local Site Map"
-msgstr "LokalOversikt"
-
-msgid "My Pages"
-msgstr "Mine sider"
-
-msgid "Subscribe User"
-msgstr "Abonner bruker"
-
-msgid "Remove Spam"
-msgstr "Fjern spam"
-
-msgid "Package Pages"
-msgstr "Arkiverte sider"
-
-msgid "Render as Docbook"
-msgstr "Vis som Docbook"
-
-msgid "Sync Pages"
-msgstr "Synkroniser sider"
-
-msgid "Do"
-msgstr "Utfør"
-
-msgid "Comments"
-msgstr "Kommentarer"
-
-msgid "Edit (Text)"
-msgstr "Rediger (Tekst)"
-
-msgid "Edit (GUI)"
-msgstr "Rediger (GUI)"
-
-msgid "Immutable Page"
-msgstr "Siden kan ikke endres"
-
-msgid "Remove Link"
-msgstr "Fjern lenke"
-
-msgid "Add Link"
-msgstr "Legg til lenke"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Vedlegg"
-
-#, python-format
-msgid "Show %s days."
-msgstr "Vis %s dager."
-
-msgid "Wiki Markup"
-msgstr "Wiki-markering"
-
-msgid "DeleteCache"
-msgstr "SlettCache"
+"Du kan laste opp innhold for siden nevnt nedenfor. Hvis du endrer navnet på "
+"siden kan du også laste opp innhold for en annen side. Hvis sidenavn er tomt "
+"ser vi i file etter et navn."
+
+msgid "File to load page content from"
+msgstr "Fil for å laste innhold fra"
+
+msgid "Page Name"
+msgstr "Sidenavn"
 
 #, python-format
-msgid "(cached %s)"
-msgstr "(cachet %s)"
-
-msgid "Or try one of these actions:"
-msgstr "Eller prøv en av følgende operasjoner:"
-
-msgid "Wiki"
-msgstr "Wiki"
-
-msgid "Page"
-msgstr "Side"
-
-msgid "User"
-msgstr "Bruker"
-
-msgid "[ATTACH]"
-msgstr "[LEGG VED]"
-
-msgid "Variable name"
-msgstr "Variabelnavn"
-
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivelse"
-
-#, python-format
-msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
-msgstr "Last opp nytt vedlegg \"%(filename)s\""
-
-#, python-format
-msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
-"missing."
-msgstr ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Obligatorisk argument %(argument_name)"
-"s mangler."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
-"(argument_value)s!"
-msgstr ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Ugyldig %(argument_name)s=%"
-"(argument_value)s!"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
-"of its mimetype %(mimetype)s."
-msgstr ""
-"Konfigurasjonen tillater for tiden ikke innlemming av filen %(file)s pga "
-"dens mime type %(mimetype)s."
-
-msgid "Embedded"
-msgstr "Innlemmet"
-
-msgid "Include system pages"
-msgstr "Ta med systemsider"
-
-msgid "Exclude system pages"
-msgstr "Utelat systemsider"
-
-msgid "Go To Page"
-msgstr "Gå til siden"
-
-msgid "Markup"
-msgstr "Oppmerking"
-
-msgid "Display"
-msgstr "Vis"
-
-msgid "Wiki configuration"
-msgstr "Wikikonfigurasjon"
-
-msgid ""
-"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
-"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
-"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
-"or settings that were removed from Moin."
-msgstr ""
-"Denne tabellen viser alle opsjoner i denne wiki-en som ikke har standard "
-"verdier. Preferanser som konfigurasjonsystemet har ikke noe kunnskap til er "
-"vis i '''kursiv''', det kan være for eksempel tredje parts tillegg som "
-"trenger konfigurasjon eller det er preferanser som har blitt fjernet fra "
-"Moin."
-
-msgid "Setting"
-msgstr "Innstilling"
-
-msgid "Search for items"
-msgstr "Søk etter elementer"
-
-msgid "containing all the following terms"
-msgstr "som inneholder alle følgende begreper"
-
-msgid "containing one or more of the following terms"
-msgstr "som inneholder en eller flere av følgende begreper"
-
-msgid "not containing the following terms"
-msgstr "som ikke inneholder følgende begreper"
-
-msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
-msgstr "sist endret sist (f.eks. last 2 weeks)"
-
-msgid "any category"
-msgstr "enhver klasse"
-
-msgid "any language"
-msgstr "ethvert språk"
-
-msgid "any mimetype"
-msgstr "enhver mimetype"
-
-msgid "Categories"
-msgstr "Klasser"
-
-msgid "File Type"
-msgstr "Filtype"
-
-msgid "Search only in titles"
-msgstr "Søk kun blant titler"
-
-msgid "Case-sensitive search"
-msgstr "Skill mellom STORE og små bokstaver"
-
-msgid "Exclude underlay"
-msgstr "Utelatt underlay"
-
-msgid "No system items"
-msgstr "Ingen systemelementer"
-
-msgid "Search in all page revisions"
-msgstr "Søk gjennom sidehistorikken"
-
-msgid "Go get it!"
-msgstr "Få det."
-
-msgid "File attachment browser"
-msgstr "Filvedleggsutforsker"
-
-msgid "User account browser"
-msgstr "Brukerkontoutforsker"
-
-msgid "No wanted pages in this wiki."
-msgstr "Ingen ønskede sider i denne wikien."
+msgid "Local Site Map for \"%s\""
+msgstr "Lokal oversikt for \"%s\""
+
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Grafer er ikke tilgjengelige!"
+
+msgid "Do it."
+msgstr "Gjør det."
 
 #, python-format
-msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
-msgstr "Navigeringsskjemaet '%(scheme)s' er ikke støttet!"
-
-msgid "No parent page found!"
-msgstr "Ingen foreldreside funnet!"
-
-msgid "Slideshow"
-msgstr "Slideshow"
-
-msgid "Start"
-msgstr "Start"
-
-#, python-format
-msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
-msgstr "Slide %(pos)d av %(size)d"
-
-msgid "Contents"
-msgstr "Innhold"
-
-msgid "Search Titles"
-msgstr "Søk blant titler"
-
-msgid "Display context of search results"
-msgstr "Vis søketekst i søkeresultater"
-
-msgid "Case-sensitive searching"
-msgstr "Skill mellom STORE og små bokstaver ved søking"
-
-msgid "Search Text"
-msgstr "Søk i teksten"
-
-#, python-format
-msgid "No quotes on %(pagename)s."
-msgstr "Ingen sitater i %(pagename)s."
-
-msgid "Python Version"
-msgstr "Python-versjon"
-
-msgid "MoinMoin Version"
-msgstr "MoinMoin-versjon"
-
-#, python-format
-msgid "Release %s [Revision %s]"
-msgstr "Versjon %s [Utgave %s]"
-
-msgid "4Suite Version"
-msgstr "Versjon av 4Suite"
-
-msgid "Number of pages"
-msgstr "Antall sider"
-
-msgid "Number of system pages"
-msgstr "Antall systemsider"
-
-msgid "Accumulated page sizes"
-msgstr "Sammenlagt sidestørrelse"
-
-#, python-format
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
-msgstr "Diskbruk av %(data_dir)s/pages/"
+msgid "Execute action %(actionname)s?"
+msgstr "Utfør operasjon %(actionname)s?"
 
 #, python-format
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
-msgstr "Diskbruk av %(data_dir)s/"
-
-msgid "Entries in edit log"
-msgstr "Emner i endringsloggen"
-
-msgid "NONE"
-msgstr "INGEN"
-
-msgid "Global extension macros"
-msgstr "Globale utvidelsesmakroer"
-
-msgid "Local extension macros"
-msgstr "Lokale utvidelsesmakroer"
-
-msgid "Global extension actions"
-msgstr "Globale utvidelsesoperasjoner"
-
-msgid "Local extension actions"
-msgstr "Lokale utvidelsesoperasjoner"
-
-msgid "Global parsers"
-msgstr "Globale parsere"
-
-msgid "Local extension parsers"
-msgstr "Lokale utvidelsesmakroer"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Ikke aktivert"
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "Aktivert"
-
-msgid "index available"
-msgstr "Indeks tilgjengelig"
-
-msgid "index unavailable"
-msgstr "Indeks ikke tilgjengelig"
-
-msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
-msgstr "Xapian og/eller Python Xapian bindinger ikke installert"
-
-msgid "Xapian search"
-msgstr "Xapian søk"
-
-msgid "Stemming for Xapian"
-msgstr "Stemming for Xapian"
-
-msgid "Active threads"
-msgstr "Aktive tråder"
+msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
+msgstr "Operasjonen %(actionname)s kan ikke brukes i denne wiki-en."
 
 #, python-format
-msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
-msgstr "Opplasting av vedlegg '%(filename)s'."
-
-#, python-format
-msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
-msgstr "Tegningen '%(filename)s' er lagret."
-
-#, python-format
-msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "for %(mins)dm siden"
-
-msgid "(no bookmark set)"
-msgstr "(intet bokmerke satt)"
+msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
+msgstr "Du har ikke lov til å bruke operasjon %(actionname)s på denne siden."
+
+msgid "Only superuser is allowed to use this action."
+msgstr "Kun superbrukeren har tillatelse til å gjennomføre operasjonen."
+
+msgid "Views/day"
+msgstr "Visninger/dag"
+
+msgid "Edits/day"
+msgstr "Endringer/dag"
 
 #, python-format
-msgid "(currently set to %s)"
-msgstr "(nå satt til %s)"
-
-msgid "Delete bookmark"
-msgstr "Slett bokmerke"
-
-msgid "Set bookmark"
-msgstr "Sett bokmerke"
-
-msgid "[Bookmark reached]"
-msgstr "[Bokmerke nådd]"
-
-#, python-format
-msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
-msgstr "Feil include-argumenter \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Nothing found for \"%s\"!"
-msgstr "Ingenting funnet for \"%s\""
-
-msgid "No orphaned pages in this wiki."
-msgstr "Ingen foreldreløse sider i denne wikien."
+msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
+msgstr "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
+
+msgid ""
+"green=view\n"
+"red=edit"
+msgstr ""
+"grønn=vis\n"
+"rød=rediger"
+
+msgid "date"
+msgstr "dato"
+
+msgid "# of hits"
+msgstr "Antall besøk"
+
+msgid "User agent"
+msgstr "Brukeragent"
+
+msgid "Others"
+msgstr "Andre"
+
+msgid "Distribution of User-Agent Types"
+msgstr "Fordeling av brukeragent-typer"
+
+msgid "Page Size Distribution"
+msgstr "Fordeling av sidestørrelser"
+
+msgid "page size upper bound [bytes]"
+msgstr "øvre grense for sidestørrelse [byte]"
+
+msgid "# of pages of this size"
+msgstr "Antall sider av denne størrelsen"
 
 msgid "From"
 msgstr "Fra"
@@ -2904,112 +3459,34 @@
 msgid "Mail sent OK"
 msgstr "E-post sendt OK"
 
-msgid "[all]"
-msgstr "[alle]"
-
-msgid "[not empty]"
-msgstr "[ikke tom]"
-
-msgid "[empty]"
-msgstr "[tom]"
-
-msgid "filter"
-msgstr "filter"
-
-msgid "FrontPage"
-msgstr "StartSide"
-
-msgid "RecentChanges"
-msgstr "SisteEndringer"
-
-msgid "TitleIndex"
-msgstr "TittelIndeks"
-
-msgid "WordIndex"
-msgstr "OrdIndeks"
-
-msgid "FindPage"
-msgstr "SøkeSide"
-
-msgid "SiteNavigation"
-msgstr "VeiViser"
-
-msgid "HelpContents"
-msgstr "HjelpInnhold"
-
-msgid "HelpOnFormatting"
-msgstr "HjelpOmFormattering"
-
-msgid "WikiLicense"
-msgstr "WikiLisens"
-
-msgid "MissingPage"
-msgstr "IkkeEksisterendeSide"
-
-msgid "MissingHomePage"
-msgstr "IkkeEksisterendeBrukerside"
-
-msgid "Mon"
-msgstr "man"
-
-msgid "Tue"
-msgstr "tir"
-
-msgid "Wed"
-msgstr "ons"
-
-msgid "Thu"
-msgstr "tor"
-
-msgid "Fri"
-msgstr "fre"
-
-msgid "Sat"
-msgstr "lør"
-
-msgid "Sun"
-msgstr "søn"
-
-# 
-msgid "AttachFile"
-msgstr "VedleggFil"
-
-msgid "DeletePage"
-msgstr "SlettSide"
-
-msgid "LikePages"
-msgstr "LignendeSider"
-
-msgid "LocalSiteMap"
-msgstr "LokalOversikt"
-
-msgid "RenamePage"
-msgstr "EndreSidenavn"
-
-msgid "SpellCheck"
-msgstr "StaveKontroll"
-
-msgid "Discussion"
-msgstr "Diskusjon"
-
+# jmt quickfixes
 #, python-format
-msgid "Inlined image: %(url)s"
-msgstr "Direkte vist bilde: %(url)s"
-
-#, python-format
-msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
-msgstr "Opprett ny tegning \"%(filename)s (åpnes i nytt vindu)\""
-
-#, python-format
-msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
-msgstr "Endre tegningen \"%(filename)s (åpnes i nytt vindu)\""
-
-#, python-format
-msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
-msgstr "Klikkbart tegning \"%(filename)s\""
-
-msgid "Toggle line numbers"
-msgstr "Slå av/på linjenummer"
+msgid ""
+"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr ""
+"Siden kan ikke lagres fordi \"%(content)s\" ikke er tillatt i denne wikien."
+
+msgid "anonymous"
+msgstr "ukjent bruker"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "InterWikiMap"
+#~ msgstr "Wiki-markering"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "BadContent"
+#~ msgstr "Innhold"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "LocalBadContent"
+#~ msgstr "Innhold"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "EditedSystemPages"
+#~ msgstr "Utelat systemsider"
+
+#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
+#~ msgstr "Har laget arkivet %s som inneholder sidene %s."
 
 #~ msgid "You need to log in."
 #~ msgstr "Du må logge deg på."
@@ -3076,9 +3553,6 @@
 #~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
 #~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
 
-#~ msgid "UserPreferences"
-#~ msgstr "BrukerProfil"
-
 #~ msgid "Subscribe to trivial changes"
 #~ msgstr "Abonner på mindre endringer"