diff MoinMoin/i18n/sv.MoinMoin.po @ 4337:79f0ef6935b9

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Thu, 25 Sep 2008 19:00:46 +0200
parents ce0fb6ecc2c0
children 42048c969d90
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/sv.MoinMoin.po	Thu Sep 25 18:31:24 2008 +0200
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.MoinMoin.po	Thu Sep 25 19:00:46 2008 +0200
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-09-12 23:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-09-25 18:31+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-09-13 11:05+0200\n"
 "Last-Translator: thomas@marquart.se\n"
 "Language-Team: Swedish <moin-user@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -26,6 +26,77 @@
 "X-Language-in-English: Swedish\n"
 
 #, python-format
+msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
+msgstr "Paketet kräver en nyare version av MoinMoin (minst %s)."
+
+msgid "The theme name is not set."
+msgstr "Temanamnet är inte angivet."
+
+msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
+msgstr "Installation av temafiler stöds bara på servrar av fristående typ."
+
+#, python-format
+msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
+msgstr "Installeringen av \"%(filename)s\" misslyckades."
+
+#, python-format
+msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgstr "Filen %s är inte en MoinMoin-paketfil."
+
+#, python-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr "Sidan %s existerar inte."
+
+msgid "Invalid package file header."
+msgstr "Ogiltigt paketfilshuvud."
+
+msgid "Package file format unsupported."
+msgstr "Paketfilformatet stöds inte."
+
+#, python-format
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
+msgstr "Okänd funktion %(func)s på rad %(lineno)i."
+
+#, python-format
+msgid "The file %s was not found in the package."
+msgstr "Filen %s hittades inte i paketet."
+
+msgid "<unknown>"
+msgstr "<okänd>"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Login Name: %s\n"
+"\n"
+"Password recovery token: %s\n"
+"\n"
+"Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
+msgstr ""
+"Användarnamn: %s\n"
+"Token för att återställa lösenord: %s\n"
+"\n"
+"URL för att återställa lösenord: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
+
+msgid ""
+"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
+"\n"
+"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
+"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
+"recovery token.\n"
+msgstr ""
+"Någon har bett att skicka en token för att återställa lösenordet till dig.\n"
+"\n"
+"Om du har glömt ditt lösenord, var god besök URL:en nedanför för att "
+"återställa den eller\n"
+"gå tillbaka till till återställningssidan och skriv in ditt användarnamn "
+"och\n"
+"token för återställning.\n"
+
+#, python-format
+msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
+msgstr "[%(sitename)s] Din wiki-kontoinformation"
+
+#, python-format
 msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
 msgstr "Argumentet \"%s\" måste vara ett sanningsvärde, inte \"%s\""
 
@@ -362,9 +433,6 @@
 "för att undvika redigeringskonflikter.'''<<BR>>\n"
 "För att lämna redigeringen, tryck på \"Avbryt\"."
 
-msgid "<unknown>"
-msgstr "<okänd>"
-
 #, python-format
 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
 msgstr "Ogiltigt reguliärt uttryck för emfas \"%(regex)s\": %(error)s"
@@ -394,6 +462,9 @@
 msgid "You are not allowed to view this page."
 msgstr "Du får inte titta på den här sidan."
 
+msgid "Text mode"
+msgstr "Textläge"
+
 msgid "The wiki is currently not reachable."
 msgstr "Wikin går för tillfället inte att nå."
 
@@ -408,198 +479,237 @@
 "Den andra wikin använder ett annorlunda InterWiki namn %(remotename)s) "
 "interntän det du har angivit %(localname)s)."
 
-msgid "Text mode"
-msgstr "Textläge"
-
-#, python-format
-msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
-msgstr "Paketet kräver en nyare version av MoinMoin (minst %s)."
-
-msgid "The theme name is not set."
-msgstr "Temanamnet är inte angivet."
-
-msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-msgstr "Installation av temafiler stöds bara på servrar av fristående typ."
-
-#, python-format
-msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr "Installeringen av \"%(filename)s\" misslyckades."
-
-#, python-format
-msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr "Filen %s är inte en MoinMoin-paketfil."
-
-#, python-format
-msgid "The page %s does not exist."
-msgstr "Sidan %s existerar inte."
-
-msgid "Invalid package file header."
-msgstr "Ogiltigt paketfilshuvud."
-
-msgid "Package file format unsupported."
-msgstr "Paketfilformatet stöds inte."
-
-#, python-format
-msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
-msgstr "Okänd funktion %(func)s på rad %(lineno)i."
-
-#, python-format
-msgid "The file %s was not found in the package."
-msgstr "Filen %s hittades inte i paketet."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Login Name: %s\n"
-"\n"
-"Password recovery token: %s\n"
-"\n"
-"Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
-msgstr ""
-"Användarnamn: %s\n"
-"Token för att återställa lösenord: %s\n"
-"\n"
-"URL för att återställa lösenord: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
-
-msgid ""
-"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
-"\n"
-"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
-"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
-"recovery token.\n"
-msgstr ""
-"Någon har bett att skicka en token för att återställa lösenordet till dig.\n"
-"\n"
-"Om du har glömt ditt lösenord, var god besök URL:en nedanför för att "
-"återställa den eller\n"
-"gå tillbaka till till återställningssidan och skriv in ditt användarnamn "
-"och\n"
-"token för återställning.\n"
-
-#, python-format
-msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
-msgstr "[%(sitename)s] Din wiki-kontoinformation"
-
-msgid "Line"
-msgstr "Linje"
-
-msgid "No differences found!"
-msgstr "Inga skillnader hittades!"
-
-msgid "Deletions are marked like this."
-msgstr "Raderingar markeras som den här."
-
-msgid "Additions are marked like this."
-msgstr "Bidrag är markerade som den här."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgid "FrontPage"
+msgstr "StartSida"
+
+msgid "RecentChanges"
+msgstr "SenasteÄndringar"
+
+msgid "TitleIndex"
+msgstr "TitelRegister"
+
+msgid "WordIndex"
+msgstr "OrdRegister"
+
+msgid "FindPage"
+msgstr "SökSida"
+
+msgid "SiteNavigation"
+msgstr "PlatsNavigering"
+
+msgid "HelpContents"
+msgstr "HjälpInnehåll"
+
+msgid "HelpOnFormatting"
+msgstr "HjälpMedFormatering"
+
+msgid "WikiLicense"
+msgstr "WikiLicens"
+
+msgid "MissingPage"
+msgstr "SaknadSida"
+
+msgid "MissingHomePage"
+msgstr "SaknadStartSida"
+
+msgid "Mon"
+msgstr "mån"
+
+msgid "Tue"
+msgstr "tis"
+
+msgid "Wed"
+msgstr "ons"
+
+msgid "Thu"
+msgstr "tor"
+
+msgid "Fri"
+msgstr "fre"
+
+msgid "Sat"
+msgstr "lör"
+
+msgid "Sun"
+msgstr "sön"
+
+msgid "AttachFile"
+msgstr "BifogaFil"
+
+msgid "DeletePage"
+msgstr "RaderaSida"
+
+msgid "LikePages"
+msgstr "LiknandeSidor"
+
+msgid "LocalSiteMap"
+msgstr "LokalÖversiktsKarta"
+
+msgid "RenamePage"
+msgstr "BytNamn"
+
+msgid "SpellCheck"
+msgstr "StavningsKontroll"
+
+msgid "Discussion"
+msgstr "Diskussion"
+
+#, fuzzy
+msgid "Password is too short."
+msgstr "Återställ lösenord"
+
+msgid "Password has not enough different characters."
 msgstr ""
-"Tyvärr, kan inte spara sidan eftersom \"%(content)s\" inte är tillåtet på "
-"den här wikin."
-
-#, python-format
+
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
-"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
+"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
+msgstr "Lösenord saknas. Var god ange användarnamn och lösenord."
+
+msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
 msgstr ""
-"Resultat %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s av %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)"
-"d%(be)s resultat av ungefär %(pages)d pages."
-
-msgid "seconds"
-msgstr "sekunder"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Föregående"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
-
-msgid "rev"
-msgstr "ver"
-
-msgid "current"
-msgstr "nuvarande"
-
-#, python-format
-msgid "last modified: %s"
-msgstr "senast ändrad: %s"
-
-msgid "match"
-msgstr "träff"
-
-msgid "matches"
-msgstr "träffar"
-
-msgid "about"
-msgstr "om"
-
-msgid "Language"
-msgstr "Språk"
-
-msgid "<Browser setting>"
-msgstr "<Webbläsarinställning>"
-
-msgid "Others"
-msgstr "Övriga"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-msgid "Views/day"
-msgstr "Visningar/dag"
-
-msgid "Edits/day"
-msgstr "Redigeringar/dag"
-
-msgid "Page hits and edits"
-msgstr "Sidträffar och ändringar"
-
-#, python-format
-msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
-msgstr "%(chart_title)s för %(filterpage)s"
-
-msgid ""
-"green=view\n"
-"red=edit"
+
+msgid "Diffs"
+msgstr "Skillnader"
+
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Redigera"
+
+msgid "UnSubscribe"
+msgstr "Avsluta prenumeration"
+
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Prenumerera"
+
+msgid "Raw"
+msgstr "Råtext"
+
+msgid "XML"
+msgstr "XML"
+
+msgid "Print"
+msgstr "Skriv ut"
+
+msgid "View"
+msgstr "Visa"
+
+msgid "Up"
+msgstr "Upp"
+
+msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
 msgstr ""
-"grön=visa\n"
-"röd=ändra"
-
-msgid "date"
-msgstr "datum"
-
-msgid "# of hits"
-msgstr "# träffar"
-
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Diagram ej tillgängliga!"
-
-msgid "Page Size Distribution"
-msgstr "Sidstorleksfördelning"
-
-msgid "page size upper bound [bytes]"
-msgstr "övre sidstorleksgräns [byte]"
-
-msgid "# of pages of this size"
-msgstr "# sidor av den här storleken"
-
-msgid "User agent"
-msgstr "Användaragent"
-
-msgid "Distribution of User-Agent Types"
-msgstr "Fördelning av \"User-Agent\"-typer"
+"Publicera min epostadress (inte min wiki-hemsida) i författarinformationen"
+
+msgid "Open editor on double click"
+msgstr "Öppna editorn vid dubbelklick"
+
+msgid "After login, jump to last visited page"
+msgstr "Efter inloggning, hoppa till den senast besökta sidan"
+
+msgid "Show comment sections"
+msgstr "Visa kommentarstycken"
+
+msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
+msgstr "Visa frågetecken för brutna sidlänkar"
+
+msgid "Show page trail"
+msgstr "Visa senaste besökta sidor"
+
+msgid "Show icon toolbar"
+msgstr "Visa knapprad"
+
+msgid "Show top/bottom links in headings"
+msgstr "Visa topp/fot-länkar i huvudet"
+
+msgid "Show fancy diffs"
+msgstr "Visa skillnader på avancerat sätt"
+
+msgid "Add spaces to displayed wiki names"
+msgstr "Addera mellanslag när wiki-namn visas"
+
+msgid "Remember login information"
+msgstr "Kom ihåg inloggningsuppgifter"
+
+msgid "Disable this account forever"
+msgstr "Stäng av det här kontot för alltid"
+
+msgid "Name"
+msgstr "Namn"
+
+msgid "(Use FirstnameLastname)"
+msgstr "(Använd FörnamnEfternamn)"
+
+msgid "Alias-Name"
+msgstr "Alias-namn"
+
+msgid "Email"
+msgstr "Epost"
+
+msgid "Jabber ID"
+msgstr "Jabber-ID"
+
+msgid "User CSS URL"
+msgstr "Användar-CSS-URL"
+
+msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
+msgstr "(Lämna fältet tomt för att avaktivera användar-CSS-URL)"
+
+msgid "Editor size"
+msgstr "Editorstorlek"
+
+msgid "Username"
+msgstr "Användarnamn"
+
+msgid "Member of Groups"
+msgstr "Medlem i grupper"
+
+msgid "Jabber"
+msgstr "Jabber"
+
+msgid "Action"
+msgstr "Åtgärd"
+
+msgid "Disable user"
+msgstr "Avaktivera användare"
+
+msgid "Enable user"
+msgstr "Aktivera användare"
+
+msgid "disabled"
+msgstr "avaktiverad"
+
+msgid "Mail account data"
+msgstr "Skicka kontoinformation som epost"
+
+msgid "Password"
+msgstr "Lösenord"
+
+msgid "OpenID"
+msgstr "OpenID"
+
+msgid "Login"
+msgstr "Logga in"
+
+msgid "Failed to connect to database."
+msgstr "Fel att ansluta till databasen."
 
 msgid "Could not contact botbouncer.com."
 msgstr "Kunde inte kontaktera botbouncer.com."
 
-msgid "Failed to connect to database."
-msgstr "Fel att ansluta till databasen."
+msgid "You need to log in."
+msgstr "Du måste logga in."
 
 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
 msgstr "Lösenord saknas. Var god ange användarnamn och lösenord."
 
 #, python-format
+msgid "LDAP server %(server)s failed."
+msgstr "LDAP-server %(server)s misslyckades."
+
+#, python-format
 msgid ""
 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
 "one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
@@ -607,13 +717,6 @@
 "Om du inte har ett konto, kan du <a href=\"%(userprefslink)s\">skapa ett nu</"
 "a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Glömt ditt lösenord?</a>"
 
-msgid "You need to log in."
-msgstr "Du måste logga in."
-
-#, python-format
-msgid "LDAP server %(server)s failed."
-msgstr "LDAP-server %(server)s misslyckades."
-
 msgid ""
 "Please choose an account name now.\n"
 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
@@ -623,9 +726,6 @@
 "Om du väljer ett befintligt namn, kommer du att frågas efter\n"
 "lösenordet och kommer kunna förknippa kontot med din OpenID."
 
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
-
 msgid "Choose this name"
 msgstr "Välj detta namn"
 
@@ -643,9 +743,6 @@
 "användarnamnet med din OpenID. Annars välj ett nytt namn och lämna\n"
 "fältet för lösenord tomt."
 
-msgid "Password"
-msgstr "Lösenord"
-
 msgid "Associate this name"
 msgstr "Förknippa detta namn"
 
@@ -687,298 +784,90 @@
 "Om du inte har ett konto än, så kan du fortfarande logga in med din OpenID "
 "ochskapa ett under inloggningen."
 
-msgid "Page has been modified"
-msgstr "Sidan har ändrats"
-
-msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
-msgstr "Sidan har ändrats på ett trivialt sätt"
-
-msgid "Page has been renamed"
-msgstr "Sidan har döpts om"
-
-msgid "Page has been deleted"
-msgstr "Sidan har tagits bort"
-
-msgid "Page has been copied"
-msgstr "Sidan har kopierats"
-
-msgid "A new attachment has been added"
-msgstr "En ny bilaga har lagts till"
-
-msgid "A page has been reverted to a previous state"
-msgstr "En sida har återgått till ett tidigare tillstånd"
-
-msgid "A user has subscribed to a page"
-msgstr "En användare prenumerar nu på en sida"
-
-msgid "A new account has been created"
-msgstr "Ett nytt konto har skapats"
-
-#, python-format
-msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
-msgstr ""
-"[%(sitename)s] %(trivial)suppdatering av \"%(pagename)s\" utförd av %"
-"(username)s"
-
-msgid "Trivial "
-msgstr "trivial "
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Attachment link: %(attach)s\n"
-"Page link: %(page)s\n"
-msgstr ""
-"Länk till bilagan: %(attach)s\n"
-"Länk till sidan: %(page)s\n"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Dear Wiki user,\n"
-"\n"
-"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
-"change notification.\n"
-"\n"
-"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
-msgstr ""
-"Hej wikianvändare!\n"
-"\n"
-"Du prenumerar på en wikisida eller wikikategori på \"%(sitename)s\".\n"
-"\n"
-"Sidan \"%(pagename)s\" har ändrats av %(editor)s:\n"
-
-msgid "New page:\n"
-msgstr "Ny sida:\n"
-
-msgid "No differences found!\n"
-msgstr "Inga skillnader funna!\n"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Dear wiki user,\n"
-"\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
-"notification.\n"
-"\n"
-"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Hej wikianvändare!\n"
-"\n"
-"Du prenumerar på en wikisida \"%(sitename)s\".\n"
-"\n"
-"Sidan \"%(pagename)s\" har tagits bort av %(editor)s:\n"
-"\n"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Dear wiki user,\n"
-"\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
-"notification.\n"
-"\n"
-"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
-"s:\n"
-msgstr ""
-"Hej wikianvändare!\n"
-"\n"
-"Du prenumerar på en wikisida \"%(sitename)s\".\n"
-"\n"
-"Sidan \"%(pagename)s\" har döpts om från \"%(oldname)s\" av %(editor)s:\n"
-
-#, python-format
-msgid "New user account created on %(sitename)s"
-msgstr "Ett nytt användarkonto skapades på %(sitename)s"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
-"follow:\n"
-"\n"
-"  User name: %(username)s\n"
-"  Email address: %(useremail)s"
-msgstr ""
-"Hej administrator, en ny användare har just skapats på %(sitename)s\". Detaljer "
-"följer:\n"
-"\n"
-"  Användarnamn: %(username)s\n"
-"  Epost-adress: %(useremail)s"
-
-#, python-format
-msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
-msgstr "Ny bilaga lagts till sidan %(pagename)s på %(sitename)s"
+msgid "Change password"
+msgstr "Ändra lösenord"
+
+msgid "Passwords don't match!"
+msgstr "Lösenorden är inte likadana!"
+
+msgid "Please specify a password!"
+msgstr "Var god ange ett lösenord!"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Dear Wiki user,\n"
-"\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
-"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
-"Following detailed information is available:\n"
-"\n"
-"Attachment name: %(attach_name)s\n"
-"Attachment size: %(attach_size)s\n"
-msgstr ""
-"Hej wikianvändare!\n"
-"\n"
-"Du prenumerar på en wikisida \"%(page_name)s\". En bilaga har lagts till "
-"denna sida av %(editor)s. Följande information finns tillgänglig:\n"
-"Bilagans namn: %(attach_name)s\n"
-"Bilagans storlek: %(attach_size)s\n"
-
-msgid "Attachment link"
-msgstr "Länk till bilaga"
-
-msgid "Page link"
-msgstr "Länk till sida"
-
-msgid "Changed page"
-msgstr "Ändrad sida"
-
-msgid "Page changed"
-msgstr "Sidan har förändrats"
+msgid "Password not acceptable: %s"
+msgstr "Lösenord ogiltigt: %s"
+
+msgid "Your password has been changed."
+msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
+
+msgid "To change your password, enter a new password twice."
+msgstr "För att ändra ditt lösenord, skriv in ett nytt två gånger."
+
+msgid "Password repeat"
+msgstr "Upprepa lösenord"
+
+msgid "Switch user"
+msgstr "Byt användare"
+
+msgid "No user selected"
+msgstr "Ingen användare vald"
 
 msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
-">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
-"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
-">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
-"(----)>> horizontal rule.\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
-"===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
-"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
-" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
-">>.\n"
-" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
-"white space allowed after tables or titles.\n"
-"\n"
-"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
+"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
+"back to your account."
 msgstr ""
-" Emfas:: <<Verbatim('')>>''kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
-">>'''fetstil'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''kursiv "
-"fetstil'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''blandad ''<<Verbatim(''')"
-">>'''''fetstil'''<<Verbatim(''')>> och kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
-"(----)>> horisontell linje.\n"
-" Rubriker:: = Rubrik 1 =; == Rubrik 2 ==; === Rubrik 3 ===; ==== Rubrik 4 "
-"====; ===== Rubrik 5 =====.\n"
-" Listor:: mellanslag plus en av: * punkter; 1., a., A., i., I. numrerade "
-"punkter; 1.#n börja numrering på n; enbart mellanslag indenterar.\n"
-" Länkar:: <<Verbatim(SkrivOrdIhopMedStoraBokstäver)>>; <<Verbatim([[url|"
-"länkens text]])>>.\n"
-" Tabeller:: || celltext |||| celltext som sträcker sig över 2 kolumner ||; "
-"inga efterföljande mellanslag är tillåtna efter tabeller och rubriker.\n"
-"\n"
-"(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n"
-
-#, python-format
-msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
-msgstr "Förväntade \"%(wanted)s\" efter \"%(key)s\", hittade \"%(token)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
-msgstr "Förväntade ett heltal \"%(key)s\" före \"%(token)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-msgstr "Förväntade ett heltal \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-msgstr "Förväntade ett färgvärde \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\""
-
-msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
-msgstr "XSLT-alternativet avstängt, se HjälpMedAnpassning."
-
-msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
-msgstr "XSLT-konvertering är inte tillgänglig, installera 4suite 1.x."
-
-#, python-format
-msgid "%(errortype)s processing error"
-msgstr "%(errortype)s processfel"
-
-msgid ""
-"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
-msgstr ""
-"Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera Docutils först."
+"Du kan nu ändra inställningarna av det valda användarkontot; logga ut för "
+"att komma tillbaka till ditt konto."
+
+msgid "You are the only user."
+msgstr "Du är den enda användare."
 
 msgid ""
-"{{{\n"
-"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
-"\n"
-"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
-"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
-"\n"
-"Horizontal rule: ----\n"
-"\n"
-"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
-"\n"
-".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
-"\n"
-"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
-"}}}\n"
-"(!) For more help, see the\n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
-"reStructuredText Quick Reference]].\n"
+"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
 msgstr ""
-"{{{\n"
-"Emfas: *kursiv* **fetstil** ``monospace``\n"
-"\n"
-"Rubriker: Rubrik 1  Rubrik 2  Rubrik 3\n"
-"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
-"\n"
-"Horisontell linje: ----\n"
-"\n"
-"Länkar: AvslutandeUnderstrykning_ `flera ord med backticks`_ extern_\n"
-"\n"
-".. _extern: http://extern-sida.exempel.com/foo/\n"
-"\n"
-"Listor: * punkter; 1., a. numrerade punkter.\n"
-"}}}\n"
-"(!) För mer hjälp, se\n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
-"reStructuredText Quick Reference]].\n"
-
-msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
-msgstr "**Maximalt antal tillåtna inkluderingar har överskridits**"
-
-#, python-format
-msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
-msgstr "**Du får inte läsa sidan: %s**"
-
-#, python-format
-msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
-msgstr "**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**"
-
-msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
-">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
-"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
-">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
-" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
-" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
-"===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
-"items.\n"
-" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
-" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
-"\n"
-"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
-msgstr ""
-" Emfas:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
-">>'''fetstil'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''kursiv "
-"fetstil'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''blandat ''<<Verbatim(**)"
-">>'''''fetstil'''<<Verbatim(**)>> och kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n"
-" Horisontell linje:: <<Verbatim(----)>>\n"
-" Tvinga radbrytning:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Rubriker:: = Rubrik 1 =; == Rubrik 2 ==; === Rubrik 3 ===; ==== Rubrik 4 "
-"====; ===== Rubrik 5 =====.\n"
-" Listor:: * punkter; ** underpunkter; # numrerade punkter; ## undernumrerade "
-"punkter.\n"
-" Länkar:: <<Verbatim([[url]])>>; <<Verbatim([[url|länkens text]])>>.\n"
-" Tabeller:: |= huvudtext | celltext | mer celltext |;\n"
-"\n"
-"(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n"
+"Som administrator kan du tillfälligt ta på dig en annan avändares indentitet."
+
+msgid "Select User"
+msgstr "Välj användare"
+
+msgid "OpenID settings"
+msgstr "Inställnignar för OpenID"
+
+msgid "Cannot remove all OpenIDs."
+msgstr "Kan inte ta bort alla OpenIDs."
+
+msgid "The selected OpenIDs have been removed."
+msgstr "De valda OpenIDs har tagits bort."
+
+msgid "No OpenID given."
+msgstr "Ingen OpenID given."
+
+msgid "OpenID is already present."
+msgstr "OpenID finns redan."
+
+msgid "This OpenID is already used for another account."
+msgstr "Denna OpenID används redan för ett annat konto."
+
+msgid "OpenID added successfully."
+msgstr "OpenID tillagt."
+
+msgid "Current OpenIDs"
+msgstr "Nuvarande OpenIDs"
+
+msgid "Remove selected"
+msgstr "Ta bort valda"
+
+msgid "Add OpenID"
+msgstr "Lägg till OpenID"
+
+msgid "OpenID server"
+msgstr "OpenID-server"
+
+msgid "The selected websites have been removed."
+msgstr "De valda webbsidor har tagits bort."
+
+msgid "Trusted websites"
+msgstr "Betrodda webbsidor"
 
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
@@ -1022,6 +911,9 @@
 msgid "Default"
 msgstr "Förval"
 
+msgid "<Browser setting>"
+msgstr "<Webbläsarinställning>"
+
 msgid "the one preferred"
 msgstr "den som föredras"
 
@@ -1061,52 +953,6 @@
 msgid "Quick links"
 msgstr "Snabblänkar"
 
-msgid "Switch user"
-msgstr "Byt användare"
-
-msgid "No user selected"
-msgstr "Ingen användare vald"
-
-msgid ""
-"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
-"back to your account."
-msgstr ""
-"Du kan nu ändra inställningarna av det valda användarkontot; logga ut för "
-"att komma tillbaka till ditt konto."
-
-msgid "You are the only user."
-msgstr "Du är den enda användare."
-
-msgid ""
-"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
-msgstr ""
-"Som administrator kan du tillfälligt ta på dig en annan avändares indentitet."
-
-msgid "Select User"
-msgstr "Välj användare"
-
-msgid "Change password"
-msgstr "Ändra lösenord"
-
-msgid "Passwords don't match!"
-msgstr "Lösenorden är inte likadana!"
-
-msgid "Please specify a password!"
-msgstr "Var god ange ett lösenord!"
-
-#, python-format
-msgid "Password not acceptable: %s"
-msgstr "Lösenord ogiltigt: %s"
-
-msgid "Your password has been changed."
-msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
-
-msgid "To change your password, enter a new password twice."
-msgstr "För att ändra ditt lösenord, skriv in ett nytt två gånger."
-
-msgid "Password repeat"
-msgstr "Upprepa lösenord"
-
 msgid "Notification"
 msgstr "Meddelande"
 
@@ -1138,44 +984,17 @@
 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
 msgstr "Prenumererade wikisidor<<BR>>(en regex per rad)"
 
-msgid "OpenID server"
-msgstr "OpenID-server"
-
-msgid "The selected websites have been removed."
-msgstr "De valda webbsidor har tagits bort."
-
-msgid "Trusted websites"
-msgstr "Betrodda webbsidor"
-
-msgid "Remove selected"
-msgstr "Ta bort valda"
-
-msgid "OpenID settings"
-msgstr "Inställnignar för OpenID"
-
-msgid "Cannot remove all OpenIDs."
-msgstr "Kan inte ta bort alla OpenIDs."
-
-msgid "The selected OpenIDs have been removed."
-msgstr "De valda OpenIDs har tagits bort."
-
-msgid "No OpenID given."
-msgstr "Ingen OpenID given."
-
-msgid "OpenID is already present."
-msgstr "OpenID finns redan."
-
-msgid "This OpenID is already used for another account."
-msgstr "Denna OpenID används redan för ett annat konto."
-
-msgid "OpenID added successfully."
-msgstr "OpenID tillagt."
-
-msgid "Current OpenIDs"
-msgstr "Nuvarande OpenIDs"
-
-msgid "Add OpenID"
-msgstr "Lägg till OpenID"
+msgid "[all]"
+msgstr "[alla]"
+
+msgid "[not empty]"
+msgstr "[ej tom]"
+
+msgid "[empty]"
+msgstr "[tom]"
+
+msgid "filter"
+msgstr "filter"
 
 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
 msgstr "Optioner --pages och --search utesluter varandra!"
@@ -1192,157 +1011,57 @@
 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
 msgstr "Filen för output finns redan! Jag är feg och vägrar fortsätta!"
 
-msgid "Username"
-msgstr "Användarnamn"
-
-msgid "Member of Groups"
-msgstr "Medlem i grupper"
-
-msgid "Email"
-msgstr "Epost"
-
-msgid "Jabber"
-msgstr "Jabber"
-
-msgid "Action"
-msgstr "Åtgärd"
-
-msgid "Disable user"
-msgstr "Avaktivera användare"
-
-msgid "Enable user"
-msgstr "Aktivera användare"
-
-msgid "disabled"
-msgstr "avaktiverad"
-
-msgid "Mail account data"
-msgstr "Skicka kontoinformation som epost"
-
-msgid "OpenID"
-msgstr "OpenID"
-
-msgid "Login"
-msgstr "Logga in"
+#, python-format
+msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
+msgstr "Förväntade \"%(wanted)s\" efter \"%(key)s\", hittade \"%(token)s\""
 
 #, python-format
-msgid "Local Site Map for \"%s\""
-msgstr "Lokal Sajtkarta för \"%s\""
-
-msgid "Please log in first."
-msgstr "Var god logga in först."
-
-msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr "Var god skapa en hemsida innan du skapar övriga sidor."
+msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
+msgstr "Förväntade ett heltal \"%(key)s\" före \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
+msgstr "Förväntade ett heltal \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
+msgstr "Förväntade ett färgvärde \"%(arg)s\" efter \"%(key)s\""
 
 #, python-format
 msgid ""
-"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
-"here.\n"
-"\n"
-"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
-"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
-"\n"
-"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
-"page.\n"
-"\n"
-"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
-"page\n"
-"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
-"creating\n"
-"the group pages.\n"
-"\n"
-"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
-"group:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
-"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
-"(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
-"(username)s only||\n"
-"\n"
+"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
+"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
 msgstr ""
-"Du kan lägga till undersidor till din redan existerande hemsida här.\n"
-"\n"
-"Du kan välja hur öppen dessa sidor ska vara för andra läsare och "
-"skribenter.\n"
-"Åtkomst bestäms av medlemskap i motsvarande gruppsida.\n"
-"\n"
-"Ange undersidans namn och tryck på knappen för att skapa en ny sida.\n"
-"\n"
-"Innan du skapar åtkomstskyddade sidor, se till att motsvarande gruppsida\n"
-"existerar och har rätt medlemmar angivna. Använd HemsidaGruppMall för\n"
-"att skapa gruppsidor.\n"
-"\n"
-"||'''Lägg till en ny personlig sida:'''||'''Relaterad "
-"åtkomstlistgrupp:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,läs- och skrivbar sida,%(username)"
-"s)>>||[%(username)s/ReadWriteGroup]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,endast läsbar sida,%(username)s)>>||[%"
-"(username)s/ReadGroup]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privat sida,%(username)s)>>||%"
-"(username)s only||\n"
-"\n"
-
-msgid "MyPages management"
-msgstr "Hantering av MinaSidor"
+"Resultat %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s av %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)"
+"d%(be)s resultat av ungefär %(pages)d pages."
+
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
+
+msgid "Previous"
+msgstr "Föregående"
+
+msgid "Next"
+msgstr "Nästa"
+
+msgid "rev"
+msgstr "ver"
+
+msgid "current"
+msgstr "nuvarande"
 
 #, python-format
-msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
-msgstr ""
-"Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att utföra åtgärd %"
-"(actionname)s!"
-
-msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
-msgstr "TextCha: Fel svar! Gå tillbaka och försök igen..."
-
-#, python-format
-msgid "You must login to use this action: %(action)s."
-msgstr "Du måste logga in för att använda denna åtgärd: %(action)s."
-
-msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
-msgstr "Du får inte prenumerera på en sida du inte kan läsa."
-
-msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
-msgstr "Den här wikin har inte hantering av mail/Jabber påslagen."
-
-msgid "You must log in to use subscriptions."
-msgstr "Du måste logga in för att kunna prenumerera på sidor."
-
-msgid ""
-"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
-"subscriptions."
-msgstr ""
-"Ange din epostadress eller Jabber-ID i AnvändarInställningar för att kunna "
-"prenumerera på sidor."
-
-msgid "You are already subscribed to this page."
-msgstr "Du prenumerar redan på den här sidan."
-
-msgid "You have been subscribed to this page."
-msgstr "Du prenumerar nu på den här sidan."
-
-msgid "You could not get subscribed to this page."
-msgstr "Du kunde inte prenumerar på den här sidan."
-
-msgid ""
-"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
-msgstr "Kan inte skapa en ny sida utan ett sidnamn. Var god ange ett sidnamn."
-
-msgid "Do it."
-msgstr "Gör det."
-
-#, python-format
-msgid "Execute action %(actionname)s?"
-msgstr "Utför åtgärd %(actionname)s?"
-
-#, python-format
-msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
-msgstr "Åtgärd %(actionname)s är exkluderad i den här wikin!"
-
-#, python-format
-msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
-msgstr "Du får inte använda åtgärden %(actionname)s på den här sidan!"
+msgid "last modified: %s"
+msgstr "senast ändrad: %s"
+
+msgid "match"
+msgstr "träff"
+
+msgid "matches"
+msgstr "träffar"
+
+msgid "about"
+msgstr "om"
 
 msgid "If this account exists an email was sent."
 msgstr "Om detta konto existerar har det skickats en epost."
@@ -1421,6 +1140,155 @@
 "Om du redan har fått epost med en token för återställning, skriv in ditt\n"
 "användarnamn, token och ett nytt lösenord (två gångar) nedan."
 
+#, python-format
+msgid "You must login to use this action: %(action)s."
+msgstr "Du måste logga in för att använda denna åtgärd: %(action)s."
+
+msgid "Your subscription to this page has been removed."
+msgstr "Din prenumeration på den här sidan har avslutats."
+
+msgid "Can't remove regular expression subscription!"
+msgstr "Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!"
+
+msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
+msgstr ""
+"Redigera de reguljära uttrycken för dina prenumerationer i dina "
+"inställningar."
+
+msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
+msgstr "Du måste prenumera för att kunna sluta prenumera."
+
+msgid "Please choose:"
+msgstr "Var god välj:"
+
+msgid "Settings"
+msgstr "Inställningar"
+
+msgid "Editor"
+msgstr "Editor"
+
+msgid "Pages"
+msgstr "Sidor"
+
+msgid "Select Author"
+msgstr "Välj författare"
+
+msgid "Revert all!"
+msgstr "Återgå allt!"
+
+msgid "You are not allowed to use this action."
+msgstr "Du får inte använda den här åtgärden."
+
+msgid "No older revisions available!"
+msgstr "Inga äldre versioner tillgängliga!"
+
+#, python-format
+msgid "Diff for \"%s\""
+msgstr "Skillnader för \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Differences between revisions %d and %d"
+msgstr "Skillnader mellan versionerna %d och %d"
+
+#, python-format
+msgid "(spanning %d versions)"
+msgstr "(sträcker sig över %d versioner)"
+
+msgid "Revert to this revision"
+msgstr "Återgå till denna version"
+
+msgid "Previous change"
+msgstr "Föregående ändring"
+
+msgid "Next change"
+msgstr "Nästa ändring"
+
+msgid "No differences found!"
+msgstr "Inga skillnader hittades!"
+
+#, python-format
+msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
+msgstr "Sidan sparades %(count)d gånger, dock!"
+
+msgid "(ignoring whitespace)"
+msgstr "(ignorerar mellanrum)"
+
+msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
+msgstr "Ignorera ändringar i mängden blanktecken"
+
+msgid "You must login to add a quicklink."
+msgstr "Du måste logga in för att kunna lägga till en snabblänk."
+
+msgid "A quicklink to this page has been added for you."
+msgstr "En snabblänk till den här sidan har lagts till åt dig."
+
+msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
+msgstr "En snabblänk till den här sidan kunde inte läggas till åt dig."
+
+msgid "You already have a quicklink to this page."
+msgstr "Du har redan en snabblänk till den här sidan."
+
+#, python-format
+msgid "Full Link List for \"%s\""
+msgstr "Full länklista för \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
+msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
+"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr ""
+"Följande %(badwords)d ord kunde inte hittas i ordlistan av %(totalwords)d "
+"antal ord s%(localwords)s och de är markerade här under:"
+
+msgid "Add checked words to dictionary"
+msgstr "Addera förkryssade ord till ordlistan"
+
+msgid "No spelling errors found!"
+msgstr "Inga felstavningar funna!"
+
+msgid "You can't save spelling words."
+msgstr "Du kan inte spara stavningsord."
+
+msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
+msgstr "Du kan inte stavningskontrollera en sida som du inte kan läsa."
+
+msgid "You must login to remove a quicklink."
+msgstr "Du måste logga in för att ta bort en snabblänk."
+
+msgid "Your quicklink to this page has been removed."
+msgstr "Din snabblänk till den här sidan har tagits bort."
+
+msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
+msgstr "Din snabblänk till den här sidan kunde inte tas bort."
+
+msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
+msgstr "Du måste ha en snabblänk till den här sidan för att ta bort den."
+
+msgid "Revert"
+msgstr "Återställ"
+
+msgid "You are not allowed to revert this page!"
+msgstr "Du får inte återställa denna sida!"
+
+msgid ""
+"You were viewing the current revision of this page when you called the "
+"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
+"older revision and then call revert to this (older) revision again."
+msgstr ""
+"Den aktuella versionen av sidan visades när du valde att återställa. Om du "
+"vill återgå till en tidigare version, titta först på just denna och sen välj "
+"att återställa till denna (äldre) version igen."
+
+msgid "Optional reason for reverting this page"
+msgstr "Skäl till sidas återställande (ej obligatoriskt)"
+
+msgid "Really revert this page?"
+msgstr "Återställ den här sidan, är du säker?"
+
 msgid "Wiki Backup"
 msgstr "Wiki-säkerhetskopia"
 
@@ -1458,17 +1326,8 @@
 msgid "Unknown backup subaction: %s."
 msgstr "Okänd backup-underåtgärd: %s."
 
-msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr "Du måste logga in för att kunna lägga till en snabblänk."
-
-msgid "A quicklink to this page has been added for you."
-msgstr "En snabblänk till den här sidan har lagts till åt dig."
-
-msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
-msgstr "En snabblänk till den här sidan kunde inte läggas till åt dig."
-
-msgid "You already have a quicklink to this page."
-msgstr "Du har redan en snabblänk till den här sidan."
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Diagram ej tillgängliga!"
 
 msgid "You need to provide a chart type!"
 msgstr "Du måste ange en diagramtyp!"
@@ -1477,47 +1336,158 @@
 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
 msgstr "Ogiltig diagramtyp \"%s\"!"
 
-msgid "Load"
-msgstr "Ladda"
-
-msgid "Pagename not specified!"
-msgstr "Sidnamn ej angivet!"
-
-msgid "Upload page content"
-msgstr "Ladda upp sidinnehåll"
-
-msgid ""
-"You can upload content for the page named below. If you change the page "
-"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
-"empty, we derive the page name from the file name."
-msgstr ""
-"Du kan ladda upp innehåll för sidan som anges nedan. Om du döper om sidan "
-"kan du även ladda upp innehåll för en annan sida. Om sidnamnet är tom "
-"bestämsden utgående från filens namn."
-
-msgid "File to load page content from"
-msgstr "Fil för att ladda sidinnehåll ifrån"
+msgid "This page is already deleted or was never created!"
+msgstr "Den här sidan är redan raderad eller existerade aldrig!"
+
+#, python-format
+msgid "Invalid filename \"%s\"!"
+msgstr "Ogiltigt filnamn \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
+msgstr "Bilagan \"%(target)s\" (fjärrnamn \"%(filename)s\") existerar redan."
+
+#, python-format
+msgid "Created the package %s containing the pages %s."
+msgstr "Skapade paketet %s som innehåller sidorna %s."
+
+msgid "Include all attachments?"
+msgstr "Inkludera alla bilagor?"
+
+msgid "Package pages"
+msgstr "Paketsidor"
+
+msgid "Package name"
+msgstr "Paketnamn"
+
+msgid "List of page names - separated by a comma"
+msgstr "Lista på sidnamn - separerade med komma"
+
+#, python-format
+msgid "No pages like \"%s\"!"
+msgstr "Inga sidor liknar \"%s\"!"
+
+msgid "Rename Page"
+msgstr "Byt namn på sida"
+
+msgid "Rename all /subpages too?"
+msgstr "Döp om alla /undersidor också?"
+
+msgid "New name"
+msgstr "Nytt namn"
+
+msgid "Optional reason for the renaming"
+msgstr "Skäl till namnbyte (ej obligatoriskt)"
+
+msgid "Really rename this page?"
+msgstr "Döpa om den här sidan, är du säker?"
+
+msgid "Copy Page"
+msgstr "Kopiera sida"
+
+msgid "Copy all /subpages too?"
+msgstr "Kopiera även alla /undersidor?"
+
+msgid "Optional reason for the copying"
+msgstr "Skäl för kopiering (ej obligatoriskt)"
+
+msgid "Really copy this page?"
+msgstr "Kopiera den här sidan, är du säker?"
+
+msgid "General Information"
+msgstr "Översiktlig information"
+
+#, python-format
+msgid "Page size: %d"
+msgstr "Sidstorlek: %d"
+
+msgid "SHA digest of this page's content is:"
+msgstr "SHA-checksumman för den här sidans innehåll är:"
+
+msgid "The following users subscribed to this page:"
+msgstr "Följande användare prenumerar på den här sidan:"
+
+msgid "This page links to the following pages:"
+msgstr "Den här sidan länkar till följande sidor:"
+
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+msgid "Size"
+msgstr "Storlek"
+
+msgid "Diff"
+msgstr "Ändringar"
 
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentar"
 
-msgid "Page Name"
-msgstr "Sidnamn"
-
-msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
-msgstr "Du får inte skapa tilläggssidan."
-
-msgid "You must login to remove a quicklink."
-msgstr "Du måste logga in för att ta bort en snabblänk."
-
-msgid "Your quicklink to this page has been removed."
-msgstr "Din snabblänk till den här sidan har tagits bort."
-
-msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
-msgstr "Din snabblänk till den här sidan kunde inte tas bort."
-
-msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
-msgstr "Du måste ha en snabblänk till den här sidan för att ta bort den."
+msgid "view"
+msgstr "visa"
+
+msgid "to previous"
+msgstr "till föregående"
+
+#, python-format
+msgid "Revert to revision %(rev)d."
+msgstr "Återgå till version %(rev)d."
+
+#, python-format
+msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
+msgstr "Bytt namn från '%(oldpagename)s'."
+
+msgid "edit"
+msgstr "ändra"
+
+msgid "get"
+msgstr "hämta"
+
+msgid "del"
+msgstr "radera"
+
+msgid "N/A"
+msgstr "Ej tillgänglig"
+
+msgid "Revision History"
+msgstr "Revisionshistorik"
+
+msgid "No log entries found."
+msgstr "Inga loggposter hittades."
+
+#, python-format
+msgid "Info for \"%s\""
+msgstr "Info om \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Show \"%(title)s\""
+msgstr "Visa \"%(title)s\""
+
+msgid "General Page Infos"
+msgstr "Översiktlig information"
+
+msgid "Page hits and edits"
+msgstr "Sidträffar och ändringar"
+
+msgid "Do it."
+msgstr "Gör det."
+
+#, python-format
+msgid "Execute action %(actionname)s?"
+msgstr "Utför åtgärd %(actionname)s?"
+
+#, python-format
+msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
+msgstr "Åtgärd %(actionname)s är exkluderad i den här wikin!"
+
+#, python-format
+msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
+msgstr "Du får inte använda åtgärden %(actionname)s på den här sidan!"
+
+#, python-format
+msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
+msgstr ""
+"Var god använd det interaktiva användargränsnittet för att utföra åtgärd %"
+"(actionname)s!"
 
 #, python-format
 msgid "[%d attachments]"
@@ -1550,21 +1520,9 @@
 "Använd '''INTE''' {{{[get]}}} länkens URL, \n"
 "eftersom den inte är permanent och kan ändras."
 
-msgid "del"
-msgstr "radera"
-
 msgid "move"
 msgstr "flytta"
 
-msgid "get"
-msgstr "hämta"
-
-msgid "edit"
-msgstr "ändra"
-
-msgid "view"
-msgstr "visa"
-
 msgid "unzip"
 msgstr "packa upp"
 
@@ -1607,6 +1565,9 @@
 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
 msgstr "Bilagor till \"%(pagename)s\""
 
+msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
+msgstr "TextCha: Fel svar! Gå tillbaka och försök igen..."
+
 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
 msgstr "Du får inte skriva över en bilaga på den här sidan."
 
@@ -1623,10 +1584,6 @@
 msgstr ""
 "Bilagan '%(target)s' (fjärrnamn '%(filename)s') med %(bytes)d byte sparade."
 
-#, python-format
-msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr "Bilagan \"%(target)s\" (fjärrnamn \"%(filename)s\") existerar redan."
-
 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
 msgstr "Du får inte spara en teckning på den här sidan."
 
@@ -1759,9 +1716,6 @@
 msgid "Modified"
 msgstr "Modifierad"
 
-msgid "Size"
-msgstr "Storlek"
-
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr "Okänd filtyp, kan inte visa bilagan direkt."
 
@@ -1772,9 +1726,137 @@
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
 msgstr "bilaga:%(filename)s för %(pagename)s"
 
+msgid "Delete"
+msgstr "Radera"
+
+msgid "Delete all /subpages too?"
+msgstr "Radera även alla /undersidor?"
+
+msgid "Optional reason for the deletion"
+msgstr "Anledning för borttagande (valfri)"
+
+msgid "Really delete this page?"
+msgstr "Radera den här sidan, är du säker?"
+
 #, python-format
-msgid "Full Link List for \"%s\""
-msgstr "Full länklista för \"%s\""
+msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
+msgstr "(!) Bara sidor som ändrats sedan '''%s''' visas!"
+
+msgid ""
+"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
+"not considered for the search results!"
+msgstr ""
+"/!\\ Ändringsdatumet som du skrev in kändes inte igen och tas därför inte "
+"hänsyn till i sökresultaten!"
+
+#, python-format
+msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
+msgstr "Var god använd en mer specifik sökterm än {{{\"%s\"}}}"
+
+#, python-format
+msgid "Title Search: \"%s\""
+msgstr "Titelsökning: \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Advanced Search: \"%s\""
+msgstr "Avancerad sökning: \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Full Text Search: \"%s\""
+msgstr "Fulltextsökning: \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
+"for more information."
+msgstr ""
+"Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} är ogiltig. Var god se HelpOnSearching "
+"för mer information."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
+"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
+msgstr ""
+"Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} ledde inte till några resultat. Var god "
+"ändra vissa termer och se HelpOnSearching för mer information.%s"
+
+msgid "(!) Consider performing a"
+msgstr "(!) Överväg utföra en"
+
+msgid "full-text search with your search terms"
+msgstr "fulltextsökning med dina söktermer"
+
+msgid ""
+"(!) You're performing a title search that might not include all related "
+"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
+msgstr ""
+"(!) Du utför en titelsökning som kanske inte innehåller alla relaterade "
+"resultat för din förfrågan i denna wiki. <<BR>>"
+
+msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
+msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning med dina sökord!"
+
+msgid "Please log in first."
+msgstr "Var god logga in först."
+
+msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
+msgstr "Var god skapa en hemsida innan du skapar övriga sidor."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
+"here.\n"
+"\n"
+"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
+"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
+"\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
+"page.\n"
+"\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
+"page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
+"creating\n"
+"the group pages.\n"
+"\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
+"group:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
+"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
+"(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Du kan lägga till undersidor till din redan existerande hemsida här.\n"
+"\n"
+"Du kan välja hur öppen dessa sidor ska vara för andra läsare och "
+"skribenter.\n"
+"Åtkomst bestäms av medlemskap i motsvarande gruppsida.\n"
+"\n"
+"Ange undersidans namn och tryck på knappen för att skapa en ny sida.\n"
+"\n"
+"Innan du skapar åtkomstskyddade sidor, se till att motsvarande gruppsida\n"
+"existerar och har rätt medlemmar angivna. Använd HemsidaGruppMall för\n"
+"att skapa gruppsidor.\n"
+"\n"
+"||'''Lägg till en ny personlig sida:'''||'''Relaterad "
+"åtkomstlistgrupp:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,läs- och skrivbar sida,%(username)"
+"s)>>||[%(username)s/ReadWriteGroup]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,endast läsbar sida,%(username)s)>>||[%"
+"(username)s/ReadGroup]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privat sida,%(username)s)>>||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
+
+msgid "MyPages management"
+msgstr "Hantering av MinaSidor"
+
+msgid "Only superuser is allowed to use this action."
+msgstr "Bara administratorn får använda den här åtgärden."
 
 #, python-format
 msgid "Subscribe users to the page %s"
@@ -1793,31 +1875,6 @@
 msgid "You are not allowed to perform this action."
 msgstr "Du får inte utföra den här åtgärden."
 
-msgid "You are not allowed to use this action."
-msgstr "Du får inte använda den här åtgärden."
-
-msgid "Rename Page"
-msgstr "Byt namn på sida"
-
-msgid "This page is already deleted or was never created!"
-msgstr "Den här sidan är redan raderad eller existerade aldrig!"
-
-msgid "Rename all /subpages too?"
-msgstr "Döp om alla /undersidor också?"
-
-msgid "New name"
-msgstr "Nytt namn"
-
-msgid "Optional reason for the renaming"
-msgstr "Skäl till namnbyte (ej obligatoriskt)"
-
-msgid "Really rename this page?"
-msgstr "Döpa om den här sidan, är du säker?"
-
-#, python-format
-msgid "No pages like \"%s\"!"
-msgstr "Inga sidor liknar \"%s\"!"
-
 #, python-format
 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
 msgstr "Exakt en sida som liknar \"%s\" funnen, dirigerar om till sidan."
@@ -1830,41 +1887,34 @@
 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s för \"%(title)s\""
 
-#, python-format
-msgid "Invalid filename \"%s\"!"
-msgstr "Ogiltigt filnamn \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Created the package %s containing the pages %s."
-msgstr "Skapade paketet %s som innehåller sidorna %s."
-
-msgid "Include all attachments?"
-msgstr "Inkludera alla bilagor?"
-
-msgid "Package pages"
-msgstr "Paketsidor"
-
-msgid "Package name"
-msgstr "Paketnamn"
-
-msgid "List of page names - separated by a comma"
-msgstr "Lista på sidnamn - separerade med komma"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Radera"
-
-msgid "Delete all /subpages too?"
-msgstr "Radera även alla /undersidor?"
-
-msgid "Optional reason for the deletion"
-msgstr "Anledning för borttagande (valfri)"
-
-msgid "Really delete this page?"
-msgstr "Radera den här sidan, är du säker?"
-
 msgid "You are now logged out."
 msgstr "Du är nu utloggad."
 
+msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
+msgstr "Du får inte prenumerera på en sida du inte kan läsa."
+
+msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
+msgstr "Den här wikin har inte hantering av mail/Jabber påslagen."
+
+msgid "You must log in to use subscriptions."
+msgstr "Du måste logga in för att kunna prenumerera på sidor."
+
+msgid ""
+"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
+"subscriptions."
+msgstr ""
+"Ange din epostadress eller Jabber-ID i AnvändarInställningar för att kunna "
+"prenumerera på sidor."
+
+msgid "You are already subscribed to this page."
+msgstr "Du prenumerar redan på den här sidan."
+
+msgid "You have been subscribed to this page."
+msgstr "Du prenumerar nu på den här sidan."
+
+msgid "You could not get subscribed to this page."
+msgstr "Du kunde inte prenumerar på den här sidan."
+
 #, python-format
 msgid "Rolled back changes to the page %s."
 msgstr "Återställde ändringar till sidan %s."
@@ -2016,111 +2066,40 @@
 msgid "Page %s merged with conflicts."
 msgstr "Sidan %s förenat med konflikter."
 
-msgid "Editor"
-msgstr "Editor"
-
-msgid "Pages"
-msgstr "Sidor"
-
-msgid "Select Author"
-msgstr "Välj författare"
-
-msgid "Revert all!"
-msgstr "Återgå allt!"
-
-msgid "Only superuser is allowed to use this action."
-msgstr "Bara administratorn får använda den här åtgärden."
-
-msgid "No older revisions available!"
-msgstr "Inga äldre versioner tillgängliga!"
-
-#, python-format
-msgid "Diff for \"%s\""
-msgstr "Skillnader för \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Differences between revisions %d and %d"
-msgstr "Skillnader mellan versionerna %d och %d"
-
-#, python-format
-msgid "(spanning %d versions)"
-msgstr "(sträcker sig över %d versioner)"
-
-msgid "Revert to this revision"
-msgstr "Återgå till denna version"
-
-msgid "Previous change"
-msgstr "Föregående ändring"
-
-msgid "Next change"
-msgstr "Nästa ändring"
-
-#, python-format
-msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
-msgstr "Sidan sparades %(count)d gånger, dock!"
-
-msgid "(ignoring whitespace)"
-msgstr "(ignorerar mellanrum)"
-
-msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
-msgstr "Ignorera ändringar i mängden blanktecken"
+msgid "Load"
+msgstr "Ladda"
+
+msgid "Pagename not specified!"
+msgstr "Sidnamn ej angivet!"
+
+msgid "Upload page content"
+msgstr "Ladda upp sidinnehåll"
+
+msgid ""
+"You can upload content for the page named below. If you change the page "
+"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
+"empty, we derive the page name from the file name."
+msgstr ""
+"Du kan ladda upp innehåll för sidan som anges nedan. Om du döper om sidan "
+"kan du även ladda upp innehåll för en annan sida. Om sidnamnet är tom "
+"bestämsden utgående från filens namn."
+
+msgid "File to load page content from"
+msgstr "Fil för att ladda sidinnehåll ifrån"
+
+msgid "Page Name"
+msgstr "Sidnamn"
+
+msgid ""
+"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr "Kan inte skapa en ny sida utan ett sidnamn. Var god ange ett sidnamn."
 
 #, python-format
-msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
-msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
-"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
-msgstr ""
-"Följande %(badwords)d ord kunde inte hittas i ordlistan av %(totalwords)d "
-"antal ord s%(localwords)s och de är markerade här under:"
-
-msgid "Add checked words to dictionary"
-msgstr "Addera förkryssade ord till ordlistan"
-
-msgid "No spelling errors found!"
-msgstr "Inga felstavningar funna!"
-
-msgid "You can't save spelling words."
-msgstr "Du kan inte spara stavningsord."
-
-msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
-msgstr "Du kan inte stavningskontrollera en sida som du inte kan läsa."
-
-msgid "Copy Page"
-msgstr "Kopiera sida"
-
-msgid "Copy all /subpages too?"
-msgstr "Kopiera även alla /undersidor?"
-
-msgid "Optional reason for the copying"
-msgstr "Skäl för kopiering (ej obligatoriskt)"
-
-msgid "Really copy this page?"
-msgstr "Kopiera den här sidan, är du säker?"
-
-msgid "Revert"
-msgstr "Återställ"
-
-msgid "You are not allowed to revert this page!"
-msgstr "Du får inte återställa denna sida!"
-
-msgid ""
-"You were viewing the current revision of this page when you called the "
-"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
-"older revision and then call revert to this (older) revision again."
-msgstr ""
-"Den aktuella versionen av sidan visades när du valde att återställa. Om du "
-"vill återgå till en tidigare version, titta först på just denna och sen välj "
-"att återställa till denna (äldre) version igen."
-
-msgid "Optional reason for reverting this page"
-msgstr "Skäl till sidas återställande (ej obligatoriskt)"
-
-msgid "Really revert this page?"
-msgstr "Återställ den här sidan, är du säker?"
+msgid "Local Site Map for \"%s\""
+msgstr "Lokal Sajtkarta för \"%s\""
+
+msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
+msgstr "Du får inte skapa tilläggssidan."
 
 msgid ""
 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
@@ -2191,128 +2170,10 @@
 "sedan ladda om denna sida eller klicka på knappen nedan för att\n"
 "avbryta verifikationen."
 
-msgid "Please choose:"
-msgstr "Var god välj:"
-
-msgid "Settings"
-msgstr "Inställningar"
-
-msgid "General Information"
-msgstr "Översiktlig information"
-
-#, python-format
-msgid "Page size: %d"
-msgstr "Sidstorlek: %d"
-
-msgid "SHA digest of this page's content is:"
-msgstr "SHA-checksumman för den här sidans innehåll är:"
-
-msgid "The following users subscribed to this page:"
-msgstr "Följande användare prenumerar på den här sidan:"
-
-msgid "This page links to the following pages:"
-msgstr "Den här sidan länkar till följande sidor:"
-
-msgid "Diff"
-msgstr "Ändringar"
-
-msgid "to previous"
-msgstr "till föregående"
-
-#, python-format
-msgid "Revert to revision %(rev)d."
-msgstr "Återgå till version %(rev)d."
-
-#, python-format
-msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
-msgstr "Bytt namn från '%(oldpagename)s'."
-
-msgid "N/A"
-msgstr "Ej tillgänglig"
-
-msgid "Revision History"
-msgstr "Revisionshistorik"
-
-msgid "No log entries found."
-msgstr "Inga loggposter hittades."
-
-#, python-format
-msgid "Info for \"%s\""
-msgstr "Info om \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Show \"%(title)s\""
-msgstr "Visa \"%(title)s\""
-
-msgid "General Page Infos"
-msgstr "Översiktlig information"
-
-#, python-format
-msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
-msgstr "(!) Bara sidor som ändrats sedan '''%s''' visas!"
-
-msgid ""
-"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
-"not considered for the search results!"
-msgstr ""
-"/!\\ Ändringsdatumet som du skrev in kändes inte igen och tas därför inte "
-"hänsyn till i sökresultaten!"
-
-#, python-format
-msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
-msgstr "Var god använd en mer specifik sökterm än {{{\"%s\"}}}"
-
-#, python-format
-msgid "Title Search: \"%s\""
-msgstr "Titelsökning: \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Advanced Search: \"%s\""
-msgstr "Avancerad sökning: \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Full Text Search: \"%s\""
-msgstr "Fulltextsökning: \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
-"for more information."
-msgstr ""
-"Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} är ogiltig. Var god se HelpOnSearching "
-"för mer information."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
-"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
-msgstr ""
-"Din sökningsförfrågan {{{\"%s\"}}} ledde inte till några resultat. Var god "
-"ändra vissa termer och se HelpOnSearching för mer information.%s"
-
-msgid "(!) Consider performing a"
-msgstr "(!) Överväg utföra en"
-
-msgid "full-text search with your search terms"
-msgstr "fulltextsökning med dina söktermer"
-
-msgid ""
-"(!) You're performing a title search that might not include all related "
-"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
-msgstr ""
-"(!) Du utför en titelsökning som kanske inte innehåller alla relaterade "
-"resultat för din förfrågan i denna wiki. <<BR>>"
-
-msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
-msgstr "Klicka här för att göra en fulltextsökning med dina sökord!"
-
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
 msgstr ""
 "Användarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu..."
 
-msgid "(Use FirstnameLastname)"
-msgstr "(Använd FörnamnEfternamn)"
-
 msgid "TextCha (required)"
 msgstr "TextCha (obligatorisk)"
 
@@ -2322,107 +2183,657 @@
 msgid "Create Account"
 msgstr "Skapa konto"
 
-msgid "Your subscription to this page has been removed."
-msgstr "Din prenumeration på den här sidan har avslutats."
-
-msgid "Can't remove regular expression subscription!"
-msgstr "Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!"
-
-msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
-msgstr ""
-"Redigera de reguljära uttrycken för dina prenumerationer i dina "
-"inställningar."
-
-msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
-msgstr "Du måste prenumera för att kunna sluta prenumera."
-
-msgid "Diffs"
-msgstr "Skillnader"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Info"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-msgid "UnSubscribe"
-msgstr "Avsluta prenumeration"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Prenumerera"
-
-msgid "Raw"
-msgstr "Råtext"
-
-msgid "XML"
-msgstr "XML"
-
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
-
-msgid "View"
-msgstr "Visa"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Upp"
-
-msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
+msgid "Views/day"
+msgstr "Visningar/dag"
+
+msgid "Edits/day"
+msgstr "Redigeringar/dag"
+
+#, python-format
+msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
+msgstr "%(chart_title)s för %(filterpage)s"
+
+msgid ""
+"green=view\n"
+"red=edit"
 msgstr ""
-"Publicera min epostadress (inte min wiki-hemsida) i författarinformationen"
-
-msgid "Open editor on double click"
-msgstr "Öppna editorn vid dubbelklick"
-
-msgid "After login, jump to last visited page"
-msgstr "Efter inloggning, hoppa till den senast besökta sidan"
-
-msgid "Show comment sections"
-msgstr "Visa kommentarstycken"
-
-msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
-msgstr "Visa frågetecken för brutna sidlänkar"
-
-msgid "Show page trail"
-msgstr "Visa senaste besökta sidor"
-
-msgid "Show icon toolbar"
-msgstr "Visa knapprad"
-
-msgid "Show top/bottom links in headings"
-msgstr "Visa topp/fot-länkar i huvudet"
-
-msgid "Show fancy diffs"
-msgstr "Visa skillnader på avancerat sätt"
-
-msgid "Add spaces to displayed wiki names"
-msgstr "Addera mellanslag när wiki-namn visas"
-
-msgid "Remember login information"
-msgstr "Kom ihåg inloggningsuppgifter"
-
-msgid "Disable this account forever"
-msgstr "Stäng av det här kontot för alltid"
-
-msgid "Alias-Name"
-msgstr "Alias-namn"
-
-msgid "Jabber ID"
-msgstr "Jabber-ID"
-
-msgid "User CSS URL"
-msgstr "Användar-CSS-URL"
-
-msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
-msgstr "(Lämna fältet tomt för att avaktivera användar-CSS-URL)"
-
-msgid "Editor size"
-msgstr "Editorstorlek"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Avsluta prenumeration"
-
-msgid "Home"
-msgstr "Hem"
+"grön=visa\n"
+"röd=ändra"
+
+msgid "date"
+msgstr "datum"
+
+msgid "# of hits"
+msgstr "# träffar"
+
+msgid "Language"
+msgstr "Språk"
+
+msgid "Others"
+msgstr "Övriga"
+
+msgid "User agent"
+msgstr "Användaragent"
+
+msgid "Distribution of User-Agent Types"
+msgstr "Fördelning av \"User-Agent\"-typer"
+
+msgid "Page Size Distribution"
+msgstr "Sidstorleksfördelning"
+
+msgid "page size upper bound [bytes]"
+msgstr "övre sidstorleksgräns [byte]"
+
+msgid "# of pages of this size"
+msgstr "# sidor av den här storleken"
+
+msgid "Line"
+msgstr "Linje"
+
+msgid "Deletions are marked like this."
+msgstr "Raderingar markeras som den här."
+
+msgid "Additions are marked like this."
+msgstr "Bidrag är markerade som den här."
+
+#, python-format
+msgid "Unknown action %(action_name)s."
+msgstr "Okänd åtgärd %(action_name)s."
+
+#, python-format
+msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
+msgstr "Du får inte göra %(action_name)s på den här sidan."
+
+msgid "Login and try again."
+msgstr "Logga in och försök igen."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr ""
+"Tyvärr, kan inte spara sidan eftersom \"%(content)s\" inte är tillåtet på "
+"den här wikin."
+
+msgid "Attachment link"
+msgstr "Länk till bilaga"
+
+msgid "Page link"
+msgstr "Länk till sida"
+
+msgid "Changed page"
+msgstr "Ändrad sida"
+
+msgid "Page changed"
+msgstr "Sidan har förändrats"
+
+#, python-format
+msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
+msgstr ""
+"[%(sitename)s] %(trivial)suppdatering av \"%(pagename)s\" utförd av %"
+"(username)s"
+
+msgid "Trivial "
+msgstr "trivial "
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment link: %(attach)s\n"
+"Page link: %(page)s\n"
+msgstr ""
+"Länk till bilagan: %(attach)s\n"
+"Länk till sidan: %(page)s\n"
+
+msgid "Page has been modified"
+msgstr "Sidan har ändrats"
+
+msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
+msgstr "Sidan har ändrats på ett trivialt sätt"
+
+msgid "Page has been renamed"
+msgstr "Sidan har döpts om"
+
+msgid "Page has been deleted"
+msgstr "Sidan har tagits bort"
+
+msgid "Page has been copied"
+msgstr "Sidan har kopierats"
+
+msgid "A new attachment has been added"
+msgstr "En ny bilaga har lagts till"
+
+msgid "A page has been reverted to a previous state"
+msgstr "En sida har återgått till ett tidigare tillstånd"
+
+msgid "A user has subscribed to a page"
+msgstr "En användare prenumerar nu på en sida"
+
+msgid "A new account has been created"
+msgstr "Ett nytt konto har skapats"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Dear Wiki user,\n"
+"\n"
+"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
+"change notification.\n"
+"\n"
+"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
+msgstr ""
+"Hej wikianvändare!\n"
+"\n"
+"Du prenumerar på en wikisida eller wikikategori på \"%(sitename)s\".\n"
+"\n"
+"Sidan \"%(pagename)s\" har ändrats av %(editor)s:\n"
+
+msgid "New page:\n"
+msgstr "Ny sida:\n"
+
+msgid "No differences found!\n"
+msgstr "Inga skillnader funna!\n"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Dear wiki user,\n"
+"\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
+"notification.\n"
+"\n"
+"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Hej wikianvändare!\n"
+"\n"
+"Du prenumerar på en wikisida \"%(sitename)s\".\n"
+"\n"
+"Sidan \"%(pagename)s\" har tagits bort av %(editor)s:\n"
+"\n"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Dear wiki user,\n"
+"\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
+"notification.\n"
+"\n"
+"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
+"s:\n"
+msgstr ""
+"Hej wikianvändare!\n"
+"\n"
+"Du prenumerar på en wikisida \"%(sitename)s\".\n"
+"\n"
+"Sidan \"%(pagename)s\" har döpts om från \"%(oldname)s\" av %(editor)s:\n"
+
+#, python-format
+msgid "New user account created on %(sitename)s"
+msgstr "Ett nytt användarkonto skapades på %(sitename)s"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Dear Superuser, a new user has just been created on %(sitename)s\". Details "
+"follow:\n"
+"\n"
+"  User name: %(username)s\n"
+"  Email address: %(useremail)s"
+msgstr ""
+"Hej administrator, en ny användare har just skapats på %(sitename)s\". "
+"Detaljer följer:\n"
+"\n"
+"  Användarnamn: %(username)s\n"
+"  Epost-adress: %(useremail)s"
+
+#, python-format
+msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
+msgstr "Ny bilaga lagts till sidan %(pagename)s på %(sitename)s"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Dear Wiki user,\n"
+"\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
+"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
+"Following detailed information is available:\n"
+"\n"
+"Attachment name: %(attach_name)s\n"
+"Attachment size: %(attach_size)s\n"
+msgstr ""
+"Hej wikianvändare!\n"
+"\n"
+"Du prenumerar på en wikisida \"%(page_name)s\". En bilaga har lagts till "
+"denna sida av %(editor)s. Följande information finns tillgänglig:\n"
+"Bilagans namn: %(attach_name)s\n"
+"Bilagans storlek: %(attach_size)s\n"
+
+msgid ""
+" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
+">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
+"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
+">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
+" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
+"===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
+"items.\n"
+" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
+" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
+msgstr ""
+" Emfas:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
+">>'''fetstil'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''kursiv "
+"fetstil'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''blandat ''<<Verbatim(**)"
+">>'''''fetstil'''<<Verbatim(**)>> och kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Horisontell linje:: <<Verbatim(----)>>\n"
+" Tvinga radbrytning:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
+" Rubriker:: = Rubrik 1 =; == Rubrik 2 ==; === Rubrik 3 ===; ==== Rubrik 4 "
+"====; ===== Rubrik 5 =====.\n"
+" Listor:: * punkter; ** underpunkter; # numrerade punkter; ## undernumrerade "
+"punkter.\n"
+" Länkar:: <<Verbatim([[url]])>>; <<Verbatim([[url|länkens text]])>>.\n"
+" Tabeller:: |= huvudtext | celltext | mer celltext |;\n"
+"\n"
+"(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n"
+
+msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
+msgstr "XSLT-alternativet avstängt, se HjälpMedAnpassning."
+
+msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
+msgstr "XSLT-konvertering är inte tillgänglig, installera 4suite 1.x."
+
+#, python-format
+msgid "%(errortype)s processing error"
+msgstr "%(errortype)s processfel"
+
+msgid ""
+" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
+">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
+"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
+">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
+"(----)>> horizontal rule.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
+"===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
+"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
+">>.\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
+"white space allowed after tables or titles.\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
+msgstr ""
+" Emfas:: <<Verbatim('')>>''kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
+">>'''fetstil'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''kursiv "
+"fetstil'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''blandad ''<<Verbatim(''')"
+">>'''''fetstil'''<<Verbatim(''')>> och kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
+"(----)>> horisontell linje.\n"
+" Rubriker:: = Rubrik 1 =; == Rubrik 2 ==; === Rubrik 3 ===; ==== Rubrik 4 "
+"====; ===== Rubrik 5 =====.\n"
+" Listor:: mellanslag plus en av: * punkter; 1., a., A., i., I. numrerade "
+"punkter; 1.#n börja numrering på n; enbart mellanslag indenterar.\n"
+" Länkar:: <<Verbatim(SkrivOrdIhopMedStoraBokstäver)>>; <<Verbatim([[url|"
+"länkens text]])>>.\n"
+" Tabeller:: || celltext |||| celltext som sträcker sig över 2 kolumner ||; "
+"inga efterföljande mellanslag är tillåtna efter tabeller och rubriker.\n"
+"\n"
+"(!) För mer hjälp, se HjälpMedÄndringar.\n"
+
+msgid ""
+"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
+msgstr ""
+"Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera Docutils först."
+
+msgid ""
+"{{{\n"
+"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
+"\n"
+"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
+"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"Horizontal rule: ----\n"
+"\n"
+"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
+"\n"
+".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
+"\n"
+"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
+"}}}\n"
+"(!) For more help, see the\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
+"reStructuredText Quick Reference]].\n"
+msgstr ""
+"{{{\n"
+"Emfas: *kursiv* **fetstil** ``monospace``\n"
+"\n"
+"Rubriker: Rubrik 1  Rubrik 2  Rubrik 3\n"
+"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"Horisontell linje: ----\n"
+"\n"
+"Länkar: AvslutandeUnderstrykning_ `flera ord med backticks`_ extern_\n"
+"\n"
+".. _extern: http://extern-sida.exempel.com/foo/\n"
+"\n"
+"Listor: * punkter; 1., a. numrerade punkter.\n"
+"}}}\n"
+"(!) För mer hjälp, se\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
+"reStructuredText Quick Reference]].\n"
+
+msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
+msgstr "**Maximalt antal tillåtna inkluderingar har överskridits**"
+
+#, python-format
+msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
+msgstr "**Du får inte läsa sidan: %s**"
+
+#, python-format
+msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
+msgstr "**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**"
+
+#, python-format
+msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
+msgstr "Ladda upp ny bilaga \"%(filename)s\""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
+"missing."
+msgstr ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Nödvändigt argument %(argument_name)s "
+"saknas."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
+"(argument_value)s!"
+msgstr ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Ogiltig %(argument_name)s=%"
+"(argument_value)s!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
+"of its mimetype %(mimetype)s."
+msgstr ""
+"Nuvarande inställningar tillåter inte att bädda in %(file)s på grund av dess "
+"mimetype %(mimetype)s."
+
+msgid "Embedded"
+msgstr "Inbäddad"
+
+msgid "Search for items"
+msgstr "Sök efter poster"
+
+msgid "containing all the following terms"
+msgstr "som innehåller alla följande termer"
+
+msgid "containing one or more of the following terms"
+msgstr "som innehåller en eller flera av följande termer"
+
+msgid "not containing the following terms"
+msgstr "som inte innehåller följande termer"
+
+msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
+msgstr "senast ändrat sedan (t.ex. 2 veckor)"
+
+msgid "any category"
+msgstr "vilken kategori som helst"
+
+msgid "any language"
+msgstr "vilket språk som helst"
+
+msgid "any mimetype"
+msgstr "vilket mimetype som helst"
+
+msgid "Categories"
+msgstr "Kategorier"
+
+msgid "File Type"
+msgstr "Filtyp"
+
+msgid "Search only in titles"
+msgstr "Sök bara i rubriker"
+
+msgid "Case-sensitive search"
+msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER"
+
+msgid "Exclude underlay"
+msgstr "Uteslut underlag"
+
+msgid "No system items"
+msgstr "Inga systemsidor"
+
+msgid "Search in all page revisions"
+msgstr "Sök i alla versioner av sidor"
+
+msgid "Go get it!"
+msgstr "Gå och hämta!"
+
+msgid "File attachment browser"
+msgstr "Bläddra i bilagor"
+
+msgid "User account browser"
+msgstr "Bläddra i användarkonton"
+
+msgid "No orphaned pages in this wiki."
+msgstr "Inga ickerefererade sidor i den här wikin."
+
+#, python-format
+msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
+msgstr "Felaktigt inkluderingsargument \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Nothing found for \"%s\"!"
+msgstr "Inget hittat för \"%s\"!"
+
+msgid "Include system pages"
+msgstr "Inkludera systemsidor"
+
+msgid "Exclude system pages"
+msgstr "Exkludera systemsidor"
+
+msgid "No wanted pages in this wiki."
+msgstr "Inga önskade sidor i den här wikin."
+
+msgid "Python Version"
+msgstr "Python-version"
+
+msgid "MoinMoin Version"
+msgstr "MoinMoin-version"
+
+#, python-format
+msgid "Release %s [Revision %s]"
+msgstr "Release %s [revision %s]"
+
+msgid "4Suite Version"
+msgstr "4Suite-version"
+
+msgid "Number of pages"
+msgstr "Antal sidor"
+
+msgid "Number of system pages"
+msgstr "Antal systemsidor"
+
+msgid "Accumulated page sizes"
+msgstr "Ackumulerade sidstorlekar"
+
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
+msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/pages/"
+
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
+msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/"
+
+msgid "Entries in edit log"
+msgstr "Poster i editloggen"
+
+msgid "NONE"
+msgstr "INGEN"
+
+msgid "Global extension macros"
+msgstr "Globala utökningsmakron"
+
+msgid "Local extension macros"
+msgstr "Lokala utökningsmakron"
+
+msgid "Global extension actions"
+msgstr "Globala utökningsaktioner"
+
+msgid "Local extension actions"
+msgstr "Lokala utökningsaktioner"
+
+msgid "Global parsers"
+msgstr "Globala parsers"
+
+msgid "Local extension parsers"
+msgstr "Lokala utökningsparsers"
+
+msgid "Disabled"
+msgstr "Avaktiverad"
+
+msgid "Enabled"
+msgstr "Aktiverad"
+
+msgid "index available"
+msgstr "index tillgänglig"
+
+msgid "index unavailable"
+msgstr "index otillgänglig"
+
+msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
+msgstr "Xapian och/eller Pythons Xapian gränssnitt inte installerat"
+
+msgid "Xapian search"
+msgstr "Xapian-sökning"
+
+msgid "Stemming for Xapian"
+msgstr "Stemming för Xapian"
+
+msgid "Active threads"
+msgstr "Aktiva trådar"
+
+msgid "Wiki configuration"
+msgstr "Wikiinställningar"
+
+msgid ""
+"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
+"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
+"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
+"or settings that were removed from Moin."
+msgstr ""
+"Tabellen visar alla inställningar i denna wiki som inte har ett "
+"standardvärde. Inställningar som systemet inte känner till visas "
+"''kursivt''. Dessa kan komma från tredje-parts insticksmoduler som behöver "
+"konfigureras eller inställningar som har tagits bort ur Moin."
+
+msgid "Variable name"
+msgstr "Variablenamn"
+
+msgid "Setting"
+msgstr "Inställning"
+
+#, python-format
+msgid "No quotes on %(pagename)s."
+msgstr "Inga citattecken på %(pagename)s."
+
+msgid "Markup"
+msgstr "Märkning"
+
+msgid "Display"
+msgstr "Visa"
+
+#, python-format
+msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
+msgstr "Inget stöd för navigationsschemat '%(scheme)s'!"
+
+msgid "No parent page found!"
+msgstr "Ingen föräldrasida hittad!"
+
+msgid "Wiki"
+msgstr "Wiki"
+
+msgid "Slideshow"
+msgstr "Bildspel"
+
+msgid "Start"
+msgstr "Start"
+
+#, python-format
+msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
+msgstr "Bild %(pos)d av %(size)d"
+
+msgid "Go To Page"
+msgstr "Gå till sida"
+
+msgid "Description"
+msgstr "Beskrivning"
+
+msgid "Contents"
+msgstr "Innehåll"
+
+msgid "Search Titles"
+msgstr "Sök rubriker"
+
+msgid "Display context of search results"
+msgstr "Visa sökningsträffarnas sammanhang"
+
+msgid "Case-sensitive searching"
+msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER"
+
+msgid "Search Text"
+msgstr "Sök i text"
+
+#, python-format
+msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
+msgstr "Uppladdning av bilaga '%(filename)s'."
+
+#, python-format
+msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
+msgstr "Teckningen '%(filename)s' sparad."
+
+#, python-format
+msgid "%(mins)dm ago"
+msgstr "%(mins)dm sedan"
+
+msgid "(no bookmark set)"
+msgstr "(inget bokmärke satt)"
+
+#, python-format
+msgid "(currently set to %s)"
+msgstr "(för närvarande satt till %s)"
+
+msgid "Delete bookmark"
+msgstr "Ta bort bokmärke"
+
+msgid "Set bookmark"
+msgstr "Sätt bokmärke"
+
+msgid "[Bookmark reached]"
+msgstr "[Bokmärke nått]"
+
+#, python-format
+msgid "Inlined image: %(url)s"
+msgstr "Inbäddad bild: %(url)s"
+
+#, python-format
+msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
+msgstr "Skapa ny teckning \"%(filename)s (öppnas i nytt fönster)\""
+
+#, python-format
+msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
+msgstr "Redigera teckning %(filename)s (opens in new window)"
+
+#, python-format
+msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
+msgstr "Klickbar teckning %(filename)s"
+
+msgid "Toggle line numbers"
+msgstr "Slå av/på radnumrering"
+
+msgid "[ATTACH]"
+msgstr "[BIFOGA]"
 
 msgid "[RSS]"
 msgstr "[RSS]"
@@ -2457,6 +2868,12 @@
 msgid "Logout"
 msgstr "Logga ut"
 
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "Avsluta prenumeration"
+
+msgid "Home"
+msgstr "Hem"
+
 msgid "Clear message"
 msgstr "Ta bort meddelande"
 
@@ -2553,6 +2970,12 @@
 msgid "Wiki Markup"
 msgstr "Wiki-märkning"
 
+msgid "Page"
+msgstr "Sida"
+
+msgid "User"
+msgstr "Användare"
+
 msgid "DeleteCache"
 msgstr "RaderaCache"
 
@@ -2563,306 +2986,6 @@
 msgid "Or try one of these actions:"
 msgstr "Eller pröva någon av de här åtgärderna:"
 
-msgid "Wiki"
-msgstr "Wiki"
-
-msgid "Page"
-msgstr "Sida"
-
-msgid "User"
-msgstr "Användare"
-
-msgid "[ATTACH]"
-msgstr "[BIFOGA]"
-
-msgid "Variable name"
-msgstr "Variablenamn"
-
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
-
-#, python-format
-msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
-msgstr "Ladda upp ny bilaga \"%(filename)s\""
-
-#, python-format
-msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
-"missing."
-msgstr ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Nödvändigt argument %(argument_name)s "
-"saknas."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
-"(argument_value)s!"
-msgstr ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Ogiltig %(argument_name)s=%"
-"(argument_value)s!"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
-"of its mimetype %(mimetype)s."
-msgstr ""
-"Nuvarande inställningar tillåter inte att bädda in %(file)s på grund av dess "
-"mimetype %(mimetype)s."
-
-msgid "Embedded"
-msgstr "Inbäddad"
-
-msgid "Include system pages"
-msgstr "Inkludera systemsidor"
-
-msgid "Exclude system pages"
-msgstr "Exkludera systemsidor"
-
-msgid "Go To Page"
-msgstr "Gå till sida"
-
-msgid "Markup"
-msgstr "Märkning"
-
-msgid "Display"
-msgstr "Visa"
-
-msgid "Wiki configuration"
-msgstr "Wikiinställningar"
-
-msgid ""
-"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
-"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
-"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
-"or settings that were removed from Moin."
-msgstr ""
-"Tabellen visar alla inställningar i denna wiki som inte har ett "
-"standardvärde. Inställningar som systemet inte känner till visas "
-"''kursivt''. Dessa kan komma från tredje-parts insticksmoduler som behöver "
-"konfigureras eller inställningar som har tagits bort ur Moin."
-
-msgid "Setting"
-msgstr "Inställning"
-
-msgid "Search for items"
-msgstr "Sök efter poster"
-
-msgid "containing all the following terms"
-msgstr "som innehåller alla följande termer"
-
-msgid "containing one or more of the following terms"
-msgstr "som innehåller en eller flera av följande termer"
-
-msgid "not containing the following terms"
-msgstr "som inte innehåller följande termer"
-
-msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
-msgstr "senast ändrat sedan (t.ex. 2 veckor)"
-
-msgid "any category"
-msgstr "vilken kategori som helst"
-
-msgid "any language"
-msgstr "vilket språk som helst"
-
-msgid "any mimetype"
-msgstr "vilket mimetype som helst"
-
-msgid "Categories"
-msgstr "Kategorier"
-
-msgid "File Type"
-msgstr "Filtyp"
-
-msgid "Search only in titles"
-msgstr "Sök bara i rubriker"
-
-msgid "Case-sensitive search"
-msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER"
-
-msgid "Exclude underlay"
-msgstr "Uteslut underlag"
-
-msgid "No system items"
-msgstr "Inga systemsidor"
-
-msgid "Search in all page revisions"
-msgstr "Sök i alla versioner av sidor"
-
-msgid "Go get it!"
-msgstr "Gå och hämta!"
-
-msgid "File attachment browser"
-msgstr "Bläddra i bilagor"
-
-msgid "User account browser"
-msgstr "Bläddra i användarkonton"
-
-msgid "No wanted pages in this wiki."
-msgstr "Inga önskade sidor i den här wikin."
-
-#, python-format
-msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
-msgstr "Inget stöd för navigationsschemat '%(scheme)s'!"
-
-msgid "No parent page found!"
-msgstr "Ingen föräldrasida hittad!"
-
-msgid "Slideshow"
-msgstr "Bildspel"
-
-msgid "Start"
-msgstr "Start"
-
-#, python-format
-msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
-msgstr "Bild %(pos)d av %(size)d"
-
-msgid "Contents"
-msgstr "Innehåll"
-
-msgid "Search Titles"
-msgstr "Sök rubriker"
-
-msgid "Display context of search results"
-msgstr "Visa sökningsträffarnas sammanhang"
-
-msgid "Case-sensitive searching"
-msgstr "Sökning känslig för gemener/VERSALER"
-
-msgid "Search Text"
-msgstr "Sök i text"
-
-#, python-format
-msgid "No quotes on %(pagename)s."
-msgstr "Inga citattecken på %(pagename)s."
-
-msgid "Python Version"
-msgstr "Python-version"
-
-msgid "MoinMoin Version"
-msgstr "MoinMoin-version"
-
-#, python-format
-msgid "Release %s [Revision %s]"
-msgstr "Release %s [revision %s]"
-
-msgid "4Suite Version"
-msgstr "4Suite-version"
-
-msgid "Number of pages"
-msgstr "Antal sidor"
-
-msgid "Number of system pages"
-msgstr "Antal systemsidor"
-
-msgid "Accumulated page sizes"
-msgstr "Ackumulerade sidstorlekar"
-
-#, python-format
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
-msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/pages/"
-
-#, python-format
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
-msgstr "Diskutrymme använt av %(data_dir)s/"
-
-msgid "Entries in edit log"
-msgstr "Poster i editloggen"
-
-msgid "NONE"
-msgstr "INGEN"
-
-msgid "Global extension macros"
-msgstr "Globala utökningsmakron"
-
-msgid "Local extension macros"
-msgstr "Lokala utökningsmakron"
-
-msgid "Global extension actions"
-msgstr "Globala utökningsaktioner"
-
-msgid "Local extension actions"
-msgstr "Lokala utökningsaktioner"
-
-msgid "Global parsers"
-msgstr "Globala parsers"
-
-msgid "Local extension parsers"
-msgstr "Lokala utökningsparsers"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Avaktiverad"
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "Aktiverad"
-
-msgid "index available"
-msgstr "index tillgänglig"
-
-msgid "index unavailable"
-msgstr "index otillgänglig"
-
-msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
-msgstr "Xapian och/eller Pythons Xapian gränssnitt inte installerat"
-
-msgid "Xapian search"
-msgstr "Xapian-sökning"
-
-msgid "Stemming for Xapian"
-msgstr "Stemming för Xapian"
-
-msgid "Active threads"
-msgstr "Aktiva trådar"
-
-#, python-format
-msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
-msgstr "Uppladdning av bilaga '%(filename)s'."
-
-#, python-format
-msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
-msgstr "Teckningen '%(filename)s' sparad."
-
-#, python-format
-msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "%(mins)dm sedan"
-
-msgid "(no bookmark set)"
-msgstr "(inget bokmärke satt)"
-
-#, python-format
-msgid "(currently set to %s)"
-msgstr "(för närvarande satt till %s)"
-
-msgid "Delete bookmark"
-msgstr "Ta bort bokmärke"
-
-msgid "Set bookmark"
-msgstr "Sätt bokmärke"
-
-msgid "[Bookmark reached]"
-msgstr "[Bokmärke nått]"
-
-#, python-format
-msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
-msgstr "Felaktigt inkluderingsargument \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Nothing found for \"%s\"!"
-msgstr "Inget hittat för \"%s\"!"
-
-msgid "No orphaned pages in this wiki."
-msgstr "Inga ickerefererade sidor i den här wikin."
-
-msgid "From"
-msgstr "Från"
-
-msgid "To"
-msgstr "Till"
-
-msgid "Content"
-msgstr "Innehåll"
-
 #, python-format
 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
 msgstr "Anslutning till mailserver '%(server)s' misslyckades: %(reason)s"
@@ -2873,122 +2996,14 @@
 msgid "Mail sent OK"
 msgstr "Epost skickad korrekt"
 
-msgid "[all]"
-msgstr "[alla]"
-
-msgid "[not empty]"
-msgstr "[ej tom]"
-
-msgid "[empty]"
-msgstr "[tom]"
-
-msgid "filter"
-msgstr "filter"
-
-#, python-format
-msgid "Unknown action %(action_name)s."
-msgstr "Okänd åtgärd %(action_name)s."
-
-#, python-format
-msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
-msgstr "Du får inte göra %(action_name)s på den här sidan."
-
-msgid "Login and try again."
-msgstr "Logga in och försök igen."
-
-msgid "FrontPage"
-msgstr "StartSida"
-
-msgid "RecentChanges"
-msgstr "SenasteÄndringar"
-
-msgid "TitleIndex"
-msgstr "TitelRegister"
-
-msgid "WordIndex"
-msgstr "OrdRegister"
-
-msgid "FindPage"
-msgstr "SökSida"
-
-msgid "SiteNavigation"
-msgstr "PlatsNavigering"
-
-msgid "HelpContents"
-msgstr "HjälpInnehåll"
-
-msgid "HelpOnFormatting"
-msgstr "HjälpMedFormatering"
-
-msgid "WikiLicense"
-msgstr "WikiLicens"
-
-msgid "MissingPage"
-msgstr "SaknadSida"
-
-msgid "MissingHomePage"
-msgstr "SaknadStartSida"
-
-msgid "Mon"
-msgstr "mån"
-
-msgid "Tue"
-msgstr "tis"
-
-msgid "Wed"
-msgstr "ons"
-
-msgid "Thu"
-msgstr "tor"
-
-msgid "Fri"
-msgstr "fre"
-
-msgid "Sat"
-msgstr "lör"
-
-msgid "Sun"
-msgstr "sön"
-
-msgid "AttachFile"
-msgstr "BifogaFil"
-
-msgid "DeletePage"
-msgstr "RaderaSida"
-
-msgid "LikePages"
-msgstr "LiknandeSidor"
-
-msgid "LocalSiteMap"
-msgstr "LokalÖversiktsKarta"
-
-msgid "RenamePage"
-msgstr "BytNamn"
-
-msgid "SpellCheck"
-msgstr "StavningsKontroll"
-
-msgid "Discussion"
-msgstr "Diskussion"
-
-#, python-format
-msgid "Inlined image: %(url)s"
-msgstr "Inbäddad bild: %(url)s"
-
-#, python-format
-msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
-msgstr "Skapa ny teckning \"%(filename)s (öppnas i nytt fönster)\""
-
-#, python-format
-msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
-msgstr "Redigera teckning %(filename)s (opens in new window)"
-
-#, python-format
-msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
-msgstr "Klickbar teckning %(filename)s"
-
-msgid "Toggle line numbers"
-msgstr "Slå av/på radnumrering"
+msgid "From"
+msgstr "Från"
+
+msgid "To"
+msgstr "Till"
+
+msgid "Content"
+msgstr "Innehåll"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"