view MoinMoin/i18n/bg.po @ 562:1cd94e567b46

updated i18n, install-docs, underlay, Makefile imported from: moin--main--1.5--patch-566
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Fri, 14 Apr 2006 15:35:52 +0000
parents ca312363c3c3
children 4fb533df2b39
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language bg

#
# MoinMoin bg system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-14 12:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-11 12:20-0800\n"
"Last-Translator: Hristo Iliev <hristo@phys.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-Language: Български\n"
"X-Language-in-English: Bulgarian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Съхранената версия на тази страница е твърде остаряла и няма да бъде "
"включена в резултатите от търсенето!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Версия %(rev)d от %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Пренасочени сте от страница \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Тази страница препраща към \"%(page)s\""

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-При изпращане на тази форма ще бъдат показани изпращаните стойности.\n"
"За да използвате тази форма в други страници използвайте макроса:\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]-~\n"

msgid "Create New Page"
msgstr "Създайте страница"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Не Ви е позволено да разглеждате тази страница."

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Не можете да редактирате тази страница."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Страницата е неизменима!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Стари версии не могат да се редактират!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Привилегията Ви да редактирате изтече. Гответе се за конфликти!"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Редактиране на \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Предваритен изглед на \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Привилегията Ви за редактиране на %(lock_page)s изтече!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Привилегията Ви за редактиране на %(lock_page)s изтича след # минути."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Привилегията Ви за редактиране на %(lock_page)s изтича след # секунди."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Някой друг е изтрил тази страница докато сте я редактирали!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Някой друг е променил тази страница докато сте я редактирали!"

#, python-format
msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
"Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
msgstr ""
"Някой друг е записал тази страница докато сте я редактирали!\n"
"Моля, първо прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте просто "
"да я записвате!\n"
"Прегледайте разликите %(difflink)s за да видите какво се е променило."

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Съдържанието на новата страница е заредено от %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Шаблонът %s не е намерен]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Не можете да четете %s]"

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Тук опишете %s."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Проверка на правописа"

msgid "Save Changes"
msgstr "Запис на промените"

msgid "Cancel"
msgstr "Отказ"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Натискайки '''%(save_button_text)s''' Вие се поставяте вашите промени под %"
"(license_link)s.\n"
"Ако не сте съгласни с това, натиснете '''%(cancel_button_text)s''' за да "
"отменте вашите промени."

msgid "Preview"
msgstr "Предварителен изглед"

msgid "Text mode"
msgstr "Текстов режим"

msgid "Comment:"
msgstr "Коментар:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Не добавяй>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Добави към: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Малка промяна"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Премахване на крайните интервали от всеки един ред"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Невалидно потребителско име {{{'%s'}}}.\n"
"Името може да съдържа произволни Unicode букви и цифри, по желание с един\n"
"интервал между думите. Не е позволено да ползвате имена на групови страници."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %s on this page."
msgstr "Не Ви е позволено да правите %s на тази страница."

msgid "Login"
msgstr "Вход"

#, python-format
msgid " %s and try again."
msgstr " %s и опитайте отново."

#, python-format
msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
msgstr "%(hits)d резултата от около %(pages)d страници."

#, python-format
msgid "%.2f seconds"
msgstr "%.2f секунди"

msgid "match"
msgstr "съвпадение"

msgid "matches"
msgstr "съвпадения"

msgid "<unknown>"
msgstr "<неизвестен>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s\n"
msgstr ""
"Потребителско име: %s\n"
"\n"
"Парола за вход: %s\n"
"\n"
"URL за вход: %s/%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Някой е поискал да бъдат изпратени данните за Вашия акаунт на този email "
"адрес.\n"
"\n"
"Ако сте загубили паролата си, моля използвайте данните по-долу и просто "
"въведете\n"
"пароалта КАКТО Е ПОКАЗАНА в полето за парола на уикито (използвайте копиране "
"и\n"
"лепене за целта).\n"
"\n"
"Разбира се, добра идея е, след като влезете успешно, да сложите нова парола, "
"която да запомните.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Данни за Вашия уики акаунт"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Това уики не поддържа обработка на електронна поща.\n"
"Свържете се със собственика му, който може да разреши поддръжката."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Моля, въведете валиден email адрес!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "Не е открит акаунт, който да отговаря на email адреса '%(email)s'!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Използвайте ПотребителскиНастройки за да промените вашите настройки или да "
"създадете акаунт."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Потребителското име е празно. Моля, въведете потребителско име."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Това потребителско име вече принадлежи на някой друг."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Паролите не съвпадат!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Моля, въведете парола!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Моля, въведете Вашия email адрес. Ако загубите информацията за Вашия акаунт, "
"то можете да я изискате по email."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Този email вече принадлежи на някой друг."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Потребителският акаунт е създаден! Можете да го използвате и да се включите "
"сега..."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr ""
"Използвайте ПотребителскиНастройки за да промените настройките на избрания "
"потребителски акаунт"

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Темата '%(theme_name)s' не може да бъде заредена!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Потребителските настройки са записани!"

msgid "Default"
msgstr "Подразбиращ се"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Настройки на браузъра>"

msgid "the one preferred"
msgstr "предпочитания"

msgid "free choice"
msgstr "свободен избор"

msgid "Select User"
msgstr "Изберете потребител"

msgid "Save"
msgstr "Запис"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Предпочитана тема"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Предпочитания за редактор"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Редактор, показан на интерфейса"

msgid "Time zone"
msgstr "Часова зона"

msgid "Your time is"
msgstr "Времето при вас е"

msgid "Server time is"
msgstr "Времето на сървъра е"

msgid "Date format"
msgstr "Формат на датата"

msgid "Preferred language"
msgstr "Предпочитан език"

msgid "General options"
msgstr "Общи настройки"

msgid "Quick links"
msgstr "Бързи връзки"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr "Този списък не работи, освен ако не сте въвели валиден email адрес"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Абонаменти за уики страници (по един шаблон на ред)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Създайте профил"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Изпрати ми моите данни по пощата"

msgid "Email"
msgstr "Еmail"

#, python-format
msgid ""
"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
"page."
msgstr ""
"За да създадете акаунт или да възстановите забравена парола, вижте "
"страницата %(userprefslink)s."

msgid "Name"
msgstr "Име"

msgid "Password"
msgstr "Парола"

msgid "Action"
msgstr "Действие"

#, python-format
msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
msgstr "Липсва задължителен атрибут \"%(attrname)s\""

msgid "Submitted form data:"
msgstr "Данни в изпратената форма:"

msgid "Search Titles"
msgstr "Търсене в заглавията"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Показвай контекста на резултатите от търсенето"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Чувствително към големината на буквите"

msgid "Search Text"
msgstr "Търсене на текст"

msgid "Go To Page"
msgstr "Отиди на страница"

msgid "Include system pages"
msgstr "Включи системните страници"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Без системните страници"

msgid "Plain title index"
msgstr "Обикновен индекс на заглавията"

msgid "XML title index"
msgstr "XML индекс на заглавията"

msgid "Python Version"
msgstr "Версия на Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Версия на MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Издание %s [Ревизия %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Версия на 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Брой на страниците"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Брой на служебните страници"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Размер на всички страници"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Използвано дисково място в %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Използвано дисково място в %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Записи в дневника на редактиранията"

msgid "NONE"
msgstr "НЯМА"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Глобални допълнителни макроси"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Локални допълнителни макроси"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Глобални допълнителни действия"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Локални допълнителни действия"

msgid "Global parsers"
msgstr "Глобални парсери"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Локални допълнителни парсери"

msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
msgstr "Инсталирани процесори (ОСТАРЕЛИ -- използвайте парсери вместо това)"

msgid "Disabled"
msgstr "Изключен"

msgid "Enabled"
msgstr "Включен"

msgid "Lupy search"
msgstr "Търсене чрез Lupy"

msgid "Active threads"
msgstr "Активни нишки"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Моля, използвайте по-специфични термини за търсене вместо {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "ГРЕШКА в шаблона '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Лош времеви маркер '%s'"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Очаква се \"=\" да следва \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Очаква се стойност на ключа \"%(token)s\""

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Уики маркировка"

msgid "Print View"
msgstr "Изглед за печат"

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Вашите промени не са записани!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Твърде дълго име на страницата, опитайте с нещо по-кратко."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Графичен редактор"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Редактирането беше отменено."

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Благодарим Ви за промените. Детайлното Ви внимание е високо ценено."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Страницата \"%s\" беше изтрита успешно!"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Уважаеми Уики потребителю,\n"
"\n"
"Вие сте се абонирали да получавате известия за промени в уики страница или "
"уики категория на \"%(sitename)s\".\n"
"\n"
"Следната страница беше променена от %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Коментарът на промяната е:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Нова страница:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Не са открити разлики!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sПромяна на \"%(pagename)s\" от %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Малка "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Състояние на изпратените уведомителни писма:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
msgstr "## архив на страница \"%(pagename)s\", изпратен на %(date)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Страницата ни може да бъде заключена. Неочаквана грешка (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Страницата ни може да бъде заключена. Липсващ файл 'current'?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Не Ви се позволява да редактирате тази страница!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Не можете да записвате празни страници."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Вече сте записали тази страница!"

msgid ""
"Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
"\n"
"Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
"your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
"Now re-add your changes to the current page contents.\n"
"\n"
"''Do not just replace\n"
"the content editbox with your version of the page, because that would\n"
"delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
msgstr ""
"Съжаляваме, но някой друг е съхранил страницата докато сте я редактирали.\n"
"\n"
"Моля, направете следното: Използвайте бутона на браузъра Ви и се върнете "
"назад,\n"
"след което изкопирайте промените си. Елате тук и отново натиснете "
"РедакцияНаТекста.\n"
"Сега добавете отново Вашите промени към текущото съдържание на страницата.\n"
"\n"
"''Недейте подменяйте направо\n"
"съдържанието на полето за редактиране с Вашата версия на страницата, тъй "
"като\n"
"това ще изтрие промените на другия човек, което ще е изключително грубо!''\n"

#, python-format
msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
msgstr "Архив на вашите промени има [%(backup_url)s тук]."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Не сте направили промени по съдържанието, така че нищо не е записано!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате "
"административни привилегии на нея!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Заключването на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че на "
"Вас Ви се дава заключване на тази страница."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Възможностите на други потребители да редактират тази страница ще бъдат "
"''блокирани'' до %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Другите потребители ще бъдат ''предупреждавани'' до %(bumptime)s, че Вие "
"редактирате тази страница."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr ""
"Използвайте бутона ПредварителенИзглед за да разширите периода на заключване."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Страницата в момента е ''заключена'' за редактиране от %(owner)s до %"
"(timestamp)s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Тази страница е отворена за редактиране или последно е била за предварителен "
"преглед в %(timestamp)s от %(owner)s.[[BR]]\n"
"'''Вие трябва ''да се въздържате от редактиране'' на тази страница поне още %"
"(mins_valid)d минута(и),\n"
"за да избегнете конфликти.'''[[BR]]\n"
"За да напуснете редактора, натиснете бутона Отказ."

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Този пакет изисква по-нова версия на MoinMoin (поне %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Името на темата не е настроено."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""
"Инсталирането на файлове от теми се поддържа само на сървъри от "
"самостоятелен тип."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Инсталирането на '%(filename)s' пропадна."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Файлът %s не е пакетен файл на MoinMoin."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Страницата %s не съществува."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Невалидно файлово заглавие на пакета."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Форматът на файла не се поддържа."

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Неизвестна функция %s на ред %i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Файлът %s не беше открит в пакета."

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Наблягане:: [[Verbatim('')]]''наклонен''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''удебелен'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''удебелен и "
"наклонен'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''смесени ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''удебелен'''[Verbatim(''')]] и наклонен''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] хоризонтална черта.\n"
" Заглавия:: [[Verbatim(=)]] Заглавие 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] "
"Заглавие 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Заглавие 3 [[Verbatim"
"(===)]];  [[Verbatim(====)]] Заглавие 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim"
"(=====)]] Заглавие 5 [[Verbatim(=====)]].\n"
" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани "
"елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
" Връзки:: [[Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)]]; [[Verbatim"
"([\"квадратни скоби и кавички\"])]]; url; [url]; [url етикет].\n"
" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  "
"не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
"\n"
"(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""
"Наблягане: <i>*наклонен*</i> <b>**удебелен**</b> ``печатен``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Заглавия: Заглавие 1 Заглавие 2 Заглавие 3\n"
"     ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Хоризонтална черта: ---- \n"
"Връзки: ПодчертавкаОтзад_ `няколко думи в обратни апострофи`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://външен-сайт.net/foo/\n"
"\n"
"Списъци: * bullets; 1., a. номерирани елементи.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) За повече помощ погледнете \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"Бързо Ръководство по реСтруктуриранТекст\n"
"</a>.\n"

msgid "Diffs"
msgstr "Разлики"

msgid "Info"
msgstr "Информация"

msgid "Edit"
msgstr "Редакция"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "РазАбониране"

msgid "Subscribe"
msgstr "Абониране"

msgid "Raw"
msgstr "Суров"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Печат"

msgid "View"
msgstr "Изглед"

msgid "Up"
msgstr "Нагоре"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Публикуване на email адресът ми (вместо уики страницата ми) в авторската "
"информация."

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Отваряне на редактор при двойно кликане"

msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
msgstr "Отваряне на последната посетена страница вместо началната"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Показване на въпросителни знаци за връзки към несъществуващи страници"

msgid "Show page trail"
msgstr "Показване на последните посетени страници"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Показване на лента с икони"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Показване на горните/долните връзки в заглавията"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Показване на шарени различия"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Добавяне на интервали към показваните уики имена"

msgid "Remember login information"
msgstr "Запомняне на информацията ми за вход"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Абонамент за малки промени"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Вечна забрана на този акаунт"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(използвайте Име''''''Фамилия)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Псведоним"

msgid "Password repeat"
msgstr "Повторение на паролата"

msgid "(Only when changing passwords)"
msgstr "(Само при промяна на паролата)"

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL на потребителски CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Оставете празно за забрана на потребителския CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Размер на редактора"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Няма по-стари версии!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Различия със \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Различия между версии %d и %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(по %d версии)"

msgid "No differences found!"
msgstr "Не са открити разлики!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Страницата е била запазвана %(count)d пъти!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(празното място се игнорира)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Игнориране на разликата в количеството празни места"

msgid "General Information"
msgstr "Обща информация"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Размер: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA резюме на съдържанието на тази страница:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Следните потребители са абонирани за тази страница:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Тази страница съдържа връзки към следните страници:"

msgid "Date"
msgstr "Дата"

msgid "Size"
msgstr "Размер"

msgid "Diff"
msgstr "Сравни"

msgid "Editor"
msgstr "Редактор"

msgid "Comment"
msgstr "Коментар"

msgid "view"
msgstr "покажи"

msgid "raw"
msgstr "суров вид"

msgid "print"
msgstr "печат"

msgid "revert"
msgstr "възвръщане"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Върната е версия %(rev)d."

msgid "edit"
msgstr "редактирай"

msgid "get"
msgstr "вземи"

msgid "del"
msgstr "изтрий"

msgid "N/A"
msgstr "няма"

msgid "Revision History"
msgstr "История на промените"

msgid "No log entries found."
msgstr "Не са открити записи в дневника."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Информация за \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Покажи \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Обща информация за страницата"

#, python-format
msgid "Show chart \"%(title)s\""
msgstr "Покажи диаграма \"%(title)s\""

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Попадения и редакции на страницата"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Не Ви е позволено да възвръщате тази страница!"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Трябва да сте влезли, за да добавите бърза връзка."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Бързата Ви връзка до тази страница беше премахната."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Добавена Ви беше бърза връзка към тази страница."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr ""
"Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Това уики не е настроено да обработва поща."

msgid "You must log in to use subscribtions."
msgstr "Трябва да сте влезли, за да използвате абонаментите."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""
"Добавете Ваш email адрес във Вашите ПотребителскиНастройки, за да използвате "
"абонаментите."

msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
msgstr "Абонаментът Ви за тази страница беше премахнат."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Не може да се премахне шаблонния абонамент!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr "Редактирате шаблоните за абонамент във Вашите ПотребителскиНастройки."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Бяхте абонирани за тази страница."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Схемите не са достъпни!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Трябва да укажете тип на схемата!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Лош тип на схема \"%s\"!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Тази страница вече е изтрита или никога не е била създавана!"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Няма страници подобни на \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Невалидно име на файл \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Приложението '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') вече съществува."

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Създаден беше пакет %s, съдържащ страниците %s."

msgid "Package pages"
msgstr "Страници в пакета"

msgid "Package name"
msgstr "Име на пакета"

msgid "List of page names - separated by <tt>,</tt>"
msgstr "Списък от имена на страници - разделени с <tt>,</tt>"

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr ""
"Непознато потребителско име: {{{\"%s\"}}}. Моля, въведете потребителско име "
"и парола."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Липсва парола. Моля, въведете потребителско име и парола."

msgid "Sorry, wrong password."
msgstr "Съжаляваме - грешна парола."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Открита е точно една страница, подобна на \"%s\", препращаме Ви към нея."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Страници подобни на \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s за \"%(title)s\""

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Карта на околността за \"%s\""

msgid "Please log in first."
msgstr "Моля първо влезе."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""
"Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Можете да добавите няколко допълнителни подстраници към вашата вече "
"съществуваща домашна страница тук.\n"
"\n"
"Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат "
"те,\n"
"като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на "
"група.\n"
"\n"
"Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на "
"нова страница.\n"
"\n"
"Преди създаване на защитени страници, моля подсигурете се, че съответната "
"групова страница\n"
"съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте "
"ШаблонГрупиДомашниСтраници за създаване\n"
"на групови страници.\n"
"\n"
"||'''Добавяне на нова персонална страница:'''||'''Свързана ACL група:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||само %"
"(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Управление на МоитеСтраници"

msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
msgstr "Не Ви е позволено да променяте имената на страници в това уики!"

msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
msgstr ""
"Моля, използвайте интерактивния интерфейс за промяна на имената на страници!"

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Не може да се преименува страницата поради грешка на файловата система: %s."

msgid "Rename Page"
msgstr "Преименувай"

msgid "New name"
msgstr "Ново име"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Незадължителна причина за преименуването"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Страница с име {{{'%s'}}} вече съществува.'''\n"
"\n"
"Опитайте с друго име."

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(включително %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Следните %(badwords)d думи не могат да бъдат намерени в речника от %"
"(totalwords)d думи%(localwords)s и са осветени по-долу:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Добавяне на отбелязаните думи в речника"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Не са открити правописни грешки!"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Търсене в заглавие: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Търсене на текст: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Пълен списък от връзки за \"%s\""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на "
"страницата."

msgid "Pages"
msgstr "Страници"

msgid "Select Author"
msgstr "Изберете автор"

msgid "Revert all!"
msgstr "Възвърнете всичко!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Не Ви е позволено да използвате това действие."

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Абониране на потребителите за страница %s"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Абонирани за %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Не е потребител:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Не Ви е позволено да извършвате това действие."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Вие излязохте успешно."

msgid "You are not allowed to delete this page."
msgstr "Не Ви е позволено да изтривате тази страница."

msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
msgstr "Моля, използвайте интерактивния интерфейс за изтриване на страници!"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете тази страница?"

msgid "Delete"
msgstr "Изтрий"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Незадължителна причина за изтриването"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Възстановен архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s.\n"
"Файлове: %(filecount)d, Директории: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Възстановяването на архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s пропадна."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Архивиране / Възстановяване на уикито"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Някои напътствия:\n"
" * За да възстановите от архив:\n"
" * Възстановяването ще презапише съществуващите данни, така че бъдете "
"внимателни.\n"
" * Преименувайте го на <сайтидент>.tar.<компресия> (премахнете частта --"
"дата--час--UTC).\n"
" * Поставете архива в backup_storage_dir (използвайте scp, ftp, ...).\n"
" * Натиснете бутона [[GetText(Restore)]] по-долу.\n"
"\n"
" * За да направите архив, просто натиснете бутона [[GetText(Backup)]] и "
"запишете файла,\n"
"  който ще получите, на сигурно място.\n"
"\n"
"Моля, уверете се, че конфигурационните стойности backup_* на вашето уики са "
"верни и пълни.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Архивиране"

msgid "Restore"
msgstr "Възстановяване"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Не Ви е позволено да правите отдалечено архивиране."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Непознато поддействие при архивиране: %s."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d приложения]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Има <a href=\"%(link)s\">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на "
"тази страница."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Не е указано име на файл за прикрепяне!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Приложение '%(filename)s' не съществува!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"За да укажете приложение на тази страница използвайте '''{{{attachment:"
"именафайл}}}''', \n"
"както е показано по-надолу в списъка от файлове. \n"
"'''НЕ''' използвайте URL на {{{[get]}}} връзката, \n"
"тъй като той е обект на промяна и лесно може да се окаже невалиден."

msgid "unzip"
msgstr "разархивирай"

msgid "install"
msgstr "инсталирай"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Няма съхранени приложения към %(pagename)s"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Редакция на чертежа"

msgid "Attached Files"
msgstr "Приложени файлове"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Не Ви е позволено да прилагате файлове към тази страница."

msgid "New Attachment"
msgstr "Ново приложение"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Качването никога няма да презапише вече съществуващ файл. Ако има конфликт "
"на\n"
"имена, то трябва да преименувате файла, който искате да качите.\n"
"В противен случай, ако \"Преиемнувай на\" е оставено празно, то ще бъде "
"използвано оригиналното име на файл."

msgid "File to upload"
msgstr "Файл за качване"

msgid "Rename to"
msgstr "Преименувай на"

msgid "Upload"
msgstr "Качи"

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Прилагането на файлове не е разрешено в това уики!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Не Ви е позволено да записвате чертежи на тази страница."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на "
"файла и опитайте отново."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Не Ви е позволено да изтривате приложения от тази страница."

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Не Ви е позволено да вземате допълнения от тази страница."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Не Ви е позволено да разархивирате допълнения от тази страница."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Не Ви е позволено да инсталирате файлове."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Не Ви е позволено да преглеждате допълненията към тази страница."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Неподдържано действие при качване: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Приложения към \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Приложение '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') с размер %(bytes)d "
"байта - запазено."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Приложение '%(filename)s' - изтрито."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Приложение '%(filename)s' - инсталирано."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете ще "
"станат твърде дълги (липсват %(space)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете ще "
"станат твърде много (липсват %(count)d)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Приложение '%(filename)s' - разархивирано."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете са "
"твъде големи, само .zip са, вече съществуват или се намират в папки."

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr "Файлът %(target)s не е zip архив."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Приложение '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr "Скрипт към пакета:"

msgid "File Name"
msgstr "Файл"

msgid "Modified"
msgstr "Модифициран"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Неизвестен тип на файла - това приложение не може да се покаже"

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "приложение:%(filename)s към %(pagename)s"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Качване на ново приложение \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Създаване на нов чертеж \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Редакция на чертеж %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Превключи показването на номерата на редовете"

msgid "FrontPage"
msgstr "НачалнаСтраница"

msgid "RecentChanges"
msgstr "СкорошниПромени"

msgid "TitleIndex"
msgstr "ЗаглавенУказател"

msgid "WordIndex"
msgstr "ПредметенУказател"

msgid "FindPage"
msgstr "ТърсенеНаСтраница"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "НавигацияПоСайта"

msgid "HelpContents"
msgstr "ПомощСъдържание"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "ПомощЗаФорматиране"

msgid "UserPreferences"
msgstr "ПотребителскиНастройки"

msgid "WikiLicense"
msgstr "УикиЛиценз"

msgid "MissingPage"
msgstr "ЛипсваСтраница"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ЛипсваДомашнаСтраница"

msgid "Mon"
msgstr "Пон"

msgid "Tue"
msgstr "Вто"

msgid "Wed"
msgstr "Сря"

msgid "Thu"
msgstr "Чет"

msgid "Fri"
msgstr "Пет"

msgid "Sat"
msgstr "Съб"

msgid "Sun"
msgstr "Нед"

msgid "AttachFile"
msgstr "ПриложиФайл"

msgid "DeletePage"
msgstr "ИзтрийСтраница"

msgid "LikePages"
msgstr "ПодобниСтраници"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "КартаНаОколността"

msgid "RenamePage"
msgstr "ПреименувайСтраница"

msgid "SpellCheck"
msgstr "ПроверкаПравопис"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Неправилни параметри на MonthCalendar \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Неправилни аргументи на MonthCalendar \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Неподдържана схема за навигация '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Не са открити родителски страници!"

msgid "Wiki"
msgstr "Уики"

msgid "Slideshow"
msgstr "Презентация"

msgid "Start"
msgstr "Начало"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Кадър %(pos)d от %(size)d"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Не съществуват страници-сираци в това уики."

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Няма цитати на страница %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Качване на приложение '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Чертеж '%(filename)s' - записан."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "преди %(mins)dm"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(не е поставена отметка)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(в момента е поставена за %s)"

msgid "Delete Bookmark"
msgstr "Изтриване на отметка"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Поставяне на отметка"

msgid "set bookmark"
msgstr "постави отметка"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Достигната е отметка]"

#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "ПомощСъдържание"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Няма искани страници в това уики."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Неправилни аргументи на include \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Не е намерено нищо за \"%s\"!"

msgid "Markup"
msgstr "Маркиране"

msgid "Display"
msgstr "Преглед"

msgid "Filename"
msgstr "Файл"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
msgstr ""
"Обработката на реСтруктуриран текст не е възможна, моля инсталирайте "
"docutils."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Надхвърлен е максималния брой include**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Сочената страница не е открита: %s**"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Очаква се \"%(wanted)s\" след \"%(key)s\", а е открит \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Очаква се цяло число \"%(key)s\" преди \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Очаква се цяло число \"%(arg)s\" след \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Очаква се стойност на цвят \"%(arg)s\" след \"%(key)s\""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "Опцията за XSLT е забранена, моля погледнете ПомощПриКонфигуриране."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT обработката не е достъпна, моля инсталирайте 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "грешка %(errortype)s при обработката"

msgid "Views/day"
msgstr "Прегледа/ден"

msgid "Edits/day"
msgstr "Редакции/ден"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s за %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"зелено=преглед\n"
"червено=редакция"

msgid "date"
msgstr "дата"

msgid "# of hits"
msgstr "брой хитове"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Разпределение по големини на страници"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "горна граница на големина на страница [байта]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "брой страници с такъв размер"

msgid "User agent"
msgstr "Браузър"

msgid "Others"
msgstr "Други"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Разпределение на типа браузъри"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Разабониране"

msgid "Home"
msgstr "У дома"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[ИЗТРИТА]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ОБНОВЕНА]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[НОВА]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[РАЗЛИКА]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[ДОЛУ]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[ГОРЕ]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Натиснете за пълно търсене на това заглавие"

msgid "Preferences"
msgstr "Предпочитания"

msgid "Logout"
msgstr "Изход"

msgid "Clear message"
msgstr "Премахване на съобщението"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "последно редакция %(time)s от %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "последна модификация %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Търсене:"

msgid "Text"
msgstr "Текст"

msgid "Titles"
msgstr "Заглавия"

msgid "Search"
msgstr "Търсене"

msgid "More Actions:"
msgstr "Още действия:"

msgid "------------"
msgstr "------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Суров вид"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Изтриване на кеша"

msgid "Delete Page"
msgstr "Изтриване на страницта"

msgid "Like Pages"
msgstr "Подобни страници"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Локална карта"

msgid "My Pages"
msgstr "Моите страници"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Абониране на потребител"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Премахване на спам"

msgid "Package Pages"
msgstr "Пакетиране на страници"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Изобразяване като Docbook"

msgid "Do"
msgstr "Действай!"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Редактиране (Текст)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Редактиране (Графична)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Неизменима страница"

msgid "Remove Link"
msgstr "Премахване на връзка"

msgid "Add Link"
msgstr "Добавяне на връзка"

msgid "Attachments"
msgstr "Приложения"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Показване на изменения за %s дена."

msgid "DeleteCache"
msgstr "ИзтриванеНаКеша"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(кеширан %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Или опитайте някое от следните действия:"

msgid "Page"
msgstr "Страница"

msgid "User"
msgstr "Потребител"

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Съжаляваме, но страницата не може да бъде записана, защото \"%(content)s\" е "
"непозволено съдържание."

msgid "Line"
msgstr "Ред"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Изтритото е отбелязано така."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Добавките са отбелязани така."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Връзката с пощенския сървър '%(server)s' пропадна: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Пощата не е изпратена."

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Пощата е изпратена успешно."

#~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
#~ msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s байт)"

#, fuzzy
#~ msgid "User Preferences"
#~ msgstr "ВашиНастройки"

#~ msgid "Download XML export of this wiki"
#~ msgstr "Сохранить XML версию этого вики"