view MoinMoin/i18n/lt.MoinMoin.po @ 3755:23f6f64f1d73

update i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Sat, 21 Jun 2008 23:37:11 +0200
parents 567cfb960957
children b7f8d9359c32
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:None
##master-date:None
#acl -All:write Default
#format gettext
#language lt

#
# MoinMoin lt system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-21 22:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-01 00:00+0200\n"
"Last-Translator: Aurelijus Sudzius <ruledbyfate@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lithuanian <ruledbyfate@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Lietuvių\n"
"X-Language-in-English: Lithuanian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid "<unknown>"
msgstr "<nežinomas>"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Prisijungimo vardas: %s\n"
"\n"
"Prisijungimo slaptažodis: %s\n"
"\n"
"Prisijungimo URL: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Jūsų wiki vartotojo duomenys"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Jums neleidžiama redaguoti šio puslapio"

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Puslapis nekeičiamas!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Negalima redaguoti senesnių versijų!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Užrakinimas, kuris jums buvo suteiktas, jau baigėsi. Pasiruoškite galimiems "
"redagavimo konfliktams!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Juodraštis puslapio \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Redaguoti \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Peržiūra puslapio \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Jūsų redagavimo užrakinimas puslapio %(lock_page)s jau baigėsi!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr ""
"Jūsų redagavimo užrakinimas puslapio %(lock_page)s baigsis po # minučių."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr ""
"Jūsų redagavimo užrakinimas puslapio %(lock_page)s baigsis po # sekundžių."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Kažkas jau ištrynė šį puslapį, kol jūs redagavote!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Kažkas pakeitė šį puslapį, kol jūs redagavote!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Kažkas jau išsaugojo puslapį, kol jūs redagavote!\n"
"Prašome peržiūrėti puslapį ir tada jį išsaugoti. Neišsaugokite šio puslapio "
"tokio, koks jis yra dabar!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Turinys įkrautas iš juodraščio]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Naujo puslapio turinys įkrautas iš %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Šablonas %s nerastas]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Jūs neturėtumėte skaityti %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Jūsų juodraštis sukurtas pagrindu %(draft_rev)d (išsaugota %"
"(draft_timestamp_str)s) jau gali būti įkrautas vietoje einamosios versijos %"
"(page_rev)d naudojant juodraščio įkrovimo mygtuką - tuo atveju jeigu jūs "
"praradote savo paskutinį redagavimą jo neišsaugoję.''' Juodraštis yra "
"automatiškai išsaugojamas kai jūs peržiūrite, atsakote arba redaguojate "
"nesėkmingą išsaugojimą."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Čia apibūdinkite %s."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Patikrinti rašybą"

msgid "Save Changes"
msgstr "Išsaugoti pakeitimus"

msgid "Cancel"
msgstr "Atsisakyti"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Paspaudę '''%(save_button_text)s''' jūs pridedate savo pakeitimus pagal %"
"(license_link)s.\n"
"Jeigu jūs to nenorite, spauskite '''%(cancel_button_text)s''', kad "
"atsakytumėte savo pakeitimus."

msgid "Preview"
msgstr "Peržiūrėti"

msgid "Text mode"
msgstr "Tekstinė veiksena"

msgid "Load Draft"
msgstr "Įkrauti juodraštį"

msgid "Trivial change"
msgstr "Paprastas pakeitimas"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentaras:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Be pridėjimo>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Pridėti į: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Ištrinti pasibaigiantį tarpą iš kiekvienos eilutės"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""
"Argumentas \"%s\" privalo būti teigiamos/neigiamos reikšmės, o ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti teigiamos/neigiamos reikšmės, o ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas \"%s\" privalo būti skaitinės reikšmės, o ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti skaitinės reikšmės, o ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""
"Argumentas \"%s\" privalo būti slankiojo kablelio reikšmės, o ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti slankiojo kablelio reikšmės, o ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas \"%s\" privalo būti kompleksinės reikšmės, o ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti kompleksinės reikšmės, o ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argumentas \"%s\" privalo būti arba \"%s\", arba \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti arba \"%s\", arba \"%s\""

msgid "Too many arguments"
msgstr "Per daug argumentų"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Negalimi argumentai be toliau išvardintų įvardintų argumentų"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argumentas \"%s\" yra būtinas"

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Nėra argumentų pavadintų \"%s\""

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Tikimasi \"=\" sekant \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Tikimasi reikšmės raktui \"%(token)s\""

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Jūsų nustatymai nebuvo išaugoti!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Puslapio vardas yra per ilgas, išbandykite trumpesnį vardą."

msgid "GUI Mode"
msgstr "GUI veiksena"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Redagavimas buvo atšauktas."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Jūs negalite kopijuoti tuščio puslapio vardo."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Jums neleidžiama kopijuoti šio puslapio!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Puslapis pavadinimu {{{'%s'}}} jau egzistuoja.'''\n"
"\n"
"Pabandykite kitą vardą."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Negalėjau nukopijuoti puslapio dėl sisteminės klaidos: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Jums neleidžiama pervadinti šio puslapio!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Jūs negalite pervadinti į tuščią puslapio vardą."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Negalėjau pervadinti puslapio dėl sisteminės klaidos: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Jūs negalite pašalinti šio puslapio!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Ačiū už jūsų pakeitimus. Jūsų detalių pastebėjimas yra vertinamas."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Puslapis \"%s\" buvo sėkmingai pašalintas!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Puslapis negalėjo būti užrakintas. Netikėta klaida (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Puslapis negalėjo būti užrakintas. Trūkstamas 'current' failas?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Negalėjau nustatyti einamosios puslapio versijos iš 'current' failo. "
"Puslapis %s yra pažeistas arba negali būti redaguojamas šiuo metu."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Negalėjau išsaugoti puslapio %s, neliko vietos."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Įvyko I/O klaida išsaugant puslapį %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Jums neleidžiama redaguoti šio puslapio!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Jūs negalite išsaugoti tuščių puslapių."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Jūs jau išsaugojote šį puslapį!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Jūs jau redagavote šį puslapį! Prašome nenaudoti mygtuko atgal."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Jūs nekeitėte puslapio turinio, neišsaugota!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Jūs negalite keisti ACL'ų šiame puslapyje, kadangi jūs neturite tam "
"administracinių teisių!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Užrakinimas %(owner)s pasibaigė prieš %(mins_ago)d minute(s), ir jums buvo "
"suteiktas užrakinimas šiam puslapiui."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Kiti vartotojai bus ''užblokuoti'' nuo šio puslapio redagavimo iki %"
"(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Kiti vartotojai bus ''perspėti'' iki %(bumptime)s, kad jūs redaguojate šį "
"puslapį."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Naudokite peržiūros mygtuką, kad pratęstumėte užrakinimo periodą."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Šis puslapis šiuo metu yra ''užrakintas'' redagavimams %(owner)s iki %"
"(timestamp)s, t.y. %(mins_valid)d minutėms."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Šis puslapis buvo atidarytas redagavimui arba paskutinį kartą peržiūrėtas %"
"(timestamp)s vartotojo %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Jūs turėtumėte ''susilaikyti nuo redagavimo'' šio puslapio bent "
"sekančioms %(mins_valid)d minutėms,\n"
"kad išvengtumėte redagavimo konfliktų.'''<<BR>>\n"
"Kad palikti redagavimą, spauskite mygtuką Atsisakyti."

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Wiki šiuo metu nepasiekiamas."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Klaidingas vartotojo vardas arba slaptažodis."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Nuotolinis wiki naudoja skirtingą vidinį InterWiki vardą (%(remotename)s) "
"negu jūs nurodėte (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Paketui reikia naujesnės MoinMoin versijos (bent %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Tema nenustatyta."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr "Temos failų instaliavimas palaikomas tik savarankiškų tipų serveriams."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Instaliavimas '%(filename)s' nesėkmingas."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Failas %s nėra MoinMoin paketo failas."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Puslapis %s neegzistuoja."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Klaidinga paketo failo antraštė."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Paketo failo formatas nepalaikomas."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Nežinoma funkcija %(func)s eilutėje %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Failas %s nebuvo rastas pakete."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr ""

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Šio puslapio atsarginė kopija yra uždrausta ir nebus įtraukta į paieškos "
"rezultatus!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Versija %(rev)d nuo %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Nukreipiama iš puslapio \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Šis puslapis nukreipia į puslapį \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Sukurti naują puslapį"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Jums neleidžiama peržiūrėti šį puslapį."

msgid "[all]"
msgstr "[visi]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[ne tušti]"

msgid "[empty]"
msgstr "[tušti]"

msgid "filter"
msgstr "filtras"

msgid "about"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Rezultatai %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s iš %(aboutHits)s %(bs)s%"
"(hits)d%(be)s rezultatai sudaro apie %(pages)d puslapių."

msgid "seconds"
msgstr "sekundžių"

msgid "Previous"
msgstr "Ankstesnis"

msgid "Next"
msgstr "Paskesnis"

msgid "rev"
msgstr "ver"

msgid "current"
msgstr "einamoji"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "paskutinį kartą modifikuota: %s"

msgid "match"
msgstr "sutpti"

msgid "matches"
msgstr "sutampa"

msgid "Line"
msgstr "Eilutė"

msgid "No differences found!"
msgstr "Pakeitimų nerasta!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Pašalinimai yra pažymėti taip."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Pridėjimai yra pažymėti taip."

msgid "Name"
msgstr "Vardas"

msgid "Password"
msgstr "Slaptažodis"

msgid "OpenID"
msgstr ""

msgid "Login"
msgstr "Prisijungti"

#, fuzzy
msgid "Username"
msgstr "Vartotojas"

#, fuzzy
msgid "Member of Groups"
msgstr "Puslapių kiekis"

msgid "Email"
msgstr "El. paštas"

msgid "Jabber"
msgstr ""

msgid "Action"
msgstr "Veiksmas"

msgid "Enable user"
msgstr "Įgalinti vartotoją"

msgid "disabled"
msgstr "neįgalus"

msgid "Disable user"
msgstr "Apriboti vartotojo veiksnumą"

msgid "Mail account data"
msgstr "Pašto paskyros informacija"

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Trūkstamas slaptažodis. Prašome įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You need to log in."
msgstr "Jūs dabar atsijungęs."

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""

msgid "Choose this name"
msgstr ""

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr ""

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""

msgid "Associate this name"
msgstr ""

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Verification canceled."
msgstr "Operacija buvo atsakyta."

msgid "OpenID failure."
msgstr ""

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr ""

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr ""

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr ""

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr ""

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr ""

msgid "No OpenID."
msgstr ""

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""

msgid "Failed to connect to database."
msgstr ""

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr ""

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Page"
msgstr "Puslapis"

msgid "User"
msgstr "Vartotojas"

msgid "Diffs"
msgstr "Pakeitimai"

msgid "Info"
msgstr "Informacija"

msgid "Edit"
msgstr "Redaguoti"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Atsisakyti"

msgid "Subscribe"
msgstr "Užsisakyti"

msgid "Raw"
msgstr "Neapdorotas"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Spausdinti"

msgid "View"
msgstr "Peržiūrėti"

msgid "Home"
msgstr "Į pradžią"

msgid "Up"
msgstr "Į viršų"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[PAŠALINTAS]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ATNAUJINTAS]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[PERVADINTAS]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKTUOJANTIS]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NAUJAS]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[PAKEITIMAI]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[Į APAČIĄ]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[Į VIRŠŲ]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Spauskite, kad atliktumėte šios antraštės paiešką visame tekste"

msgid "Settings"
msgstr ""

msgid "Logout"
msgstr "Atsijungti"

msgid "Clear message"
msgstr "Išvalyti žinutę"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "paskutinį kartą redaguota %(time)s redaktoriaus %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "paskutinį kartą keista %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Paieška:"

msgid "Text"
msgstr "Tekstas"

msgid "Titles"
msgstr "Pavadinimai"

msgid "Search"
msgstr "Paieška"

msgid "More Actions:"
msgstr "Daugiau veiksmų:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Neapdorotas tekstas"

msgid "Print View"
msgstr "Spausdinimo peržiūra"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Ištrinti laikinąją atmintį"

msgid "Rename Page"
msgstr "Pervadinti puslapį"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopijuoti puslapį"

msgid "Delete Page"
msgstr "Pašalinti puslapį"

msgid "Like Pages"
msgstr "Panašūs puslapiai"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokalus svetainės žemėlapis"

msgid "My Pages"
msgstr "Mano puslapiai"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Užsakyti vartotoją"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Pašalinti šlamštą"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Grąžinti į šią versiją"

msgid "Package Pages"
msgstr "Paketų puslapiai"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Apdoroti kaip Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Sinchronizuoti puslapius"

msgid "Do"
msgstr "Vykdyti"

msgid "Comments"
msgstr "Komentarai"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Redaguoti (tekstą)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Redaguoti (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Nekeičiami puslapiai"

msgid "Remove Link"
msgstr "Pašalinti nuorodą"

msgid "Add Link"
msgstr "Įtraukti nuorodą"

msgid "Attachments"
msgstr "Priedai"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Rodyti %s dienų."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki žymėjimas"

msgid "DeleteCache"
msgstr "PašalintiLaikinąjąAtmintį"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(saugomas %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Arba bandykite vieną iš šių veiksmų:"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "From"
msgstr "Nuo"

msgid "To"
msgstr "Kam"

msgid "Content"
msgstr "Turinys"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Prisijungimas prie pašto serverio '%(server)s' nesėkmingas: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Paštas neišsiųstas"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Paštas išsiųstas"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Apdorojimas reStructured teksto nėra galimas, prašome instaliuoti Docutils."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Didžiausias skaičius galimų įterpimų viršytas**"

#, fuzzy, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "Jums neleidžiama pervadinti šio puslapio!"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Negalėjau surasti minimo puslapio: %s**"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT opcija neįgalinta, prašome žiūrėti į HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT apdorojimas negalimas, prašome įdiegti 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s apdorojimo klaida"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Tikėtasi \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", gauta \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Tikėtasi sveikojo skaičiaus \"%(key)s\" prieš \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Tikėtasi skaičiaus \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Tikėtasi spalvos reikšmės \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

msgid "FrontPage"
msgstr "PirmasisPuslapia"

msgid "RecentChanges"
msgstr "PaskutiniaiPakeitimai"

msgid "TitleIndex"
msgstr "PavadinimųIndeksas"

msgid "WordIndex"
msgstr "ŽodžiųIndeksas"

msgid "FindPage"
msgstr "IeškotiPuslapio"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "SvetainėsNavigacija"

msgid "HelpContents"
msgstr "PagalbaTurinio"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "PagalbaFormatavimo"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLicencija"

msgid "MissingPage"
msgstr "TrūkstamiPuslapiai"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "TrūkstamiNamųPuslapiai"

msgid "Mon"
msgstr "Pr"

msgid "Tue"
msgstr "An"

msgid "Wed"
msgstr "Tr"

msgid "Thu"
msgstr "Kt"

msgid "Fri"
msgstr "Pe"

msgid "Sat"
msgstr "Št"

msgid "Sun"
msgstr "Sk"

msgid "AttachFile"
msgstr "Priedai"

msgid "DeletePage"
msgstr "PašalintiPuslapį"

msgid "LikePages"
msgstr "PanašūsPuslapiai"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalusSvetainėsŽemėlapis"

msgid "RenamePage"
msgstr "PervadintiPuslapį"

msgid "SpellCheck"
msgstr "KlaidųTaisymas"

msgid "Discussion"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Atsiprašome, tačiau jūs negalite išsaugoti puslapio, kadangi \"%(content)s\" "
"nėra leidžiamas šiame wiki."

msgid "Notification"
msgstr ""

msgid "Notification settings saved!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "'''Email'''"
msgstr "El. paštas"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr ""

msgid "'''Event type'''"
msgstr ""

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr ""

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Subscribed events"
msgstr "Užsakyti vartotoją"

#, fuzzy
msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr ""
"Užsiprenumeruoti wiki puslapius (naudokite vieną reguliariąją išraišką "
"vienoje eilutėje)"

msgid "Save"
msgstr "Išsaugoti"

#, fuzzy
msgid "Change password"
msgstr "Slaptažodis"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Slaptažodžiai nesutampa!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Prašome įvesti slaptažodį!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Slaptažodis nepriimtinas: %s"

msgid "Your password has been changed."
msgstr ""

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr ""

msgid "Password repeat"
msgstr "Pakartoti slaptažodį"

msgid "Switch user"
msgstr ""

msgid "No user selected"
msgstr ""

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""

msgid "You are the only user."
msgstr ""

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""

msgid "Select User"
msgstr "Pasirikite vartotoją"

msgid "OpenID settings"
msgstr ""

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr ""

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr ""

msgid "No OpenID given."
msgstr ""

msgid "OpenID is already present."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Šis puslapis jau pašalintas, arba niekada nebuvo sukurtas!"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr ""

msgid "Current OpenIDs"
msgstr ""

msgid "Remove selected"
msgstr ""

msgid "Add OpenID"
msgstr ""

msgid "Preferences"
msgstr "Nustatymai"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Klaidingas vartotojo vardas {{{'%s'}}}.\n"
"Vardas gali susidaryti iš bet kokių Unikodo raidinių skaitmeninių simbolių, "
"su neprivalomu vienu\n"
"tarpu tarp žodžių. Grupės puslapių vardai neleidžiami."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Šis vartotojo vardas jau priklauso kažkam kitkam."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Tuščias vartotojo vardas. Prašome įvesti vartotojo vardą."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Prašome pateikti savo el. pašto adresą. Jeigu jūs pamesite prisijungimo "
"informaciją, galėsite ją atgauti el. paštu."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Šis el. pašto adresas jau priklauso kažkam kitkam."

#, fuzzy
msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Šis el. pašto adresas jau priklauso kažkam kitkam."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Tema '%(theme_name)s' negalėjo būti įkrauta!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Vartotojo nustatymai išsaugoti!"

msgid "Default"
msgstr "Numatytasis"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Naršyklės nustatymai>"

msgid "the one preferred"
msgstr "duodama pirmenybė"

msgid "free choice"
msgstr "laisvas pasirinkimas"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Nustatyta tema"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Redaktoriaus nustatymai"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Redaktorius rodomas UI"

msgid "Time zone"
msgstr "Laiko juosta"

msgid "Your time is"
msgstr "Jūsų laikas yra"

msgid "Server time is"
msgstr "Serverio laikas yra"

msgid "Date format"
msgstr "Datos formatas"

msgid "Preferred language"
msgstr "Nustatyta kalba"

msgid "General options"
msgstr "Bendri nustatymai"

msgid "Quick links"
msgstr "Greitosios nuorodos"

msgid "OpenID server"
msgstr ""

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr ""

msgid "Trusted websites"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Mielasis Wiki vartotojau,\n"
"\n"
"Jūs sėkmingai užsiregistravote wiki puslapyje arba wiki kategorijoje \"%"
"(sitename)s\" dėl pakeitimų pranešimų.\n"
"\n"
"Toliau paminėtas puslapis buvo pakeistas %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Naujas puslapis:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Pakeitimų nerasta!\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Mielasis Wiki vartotojau,\n"
"\n"
"Jūs sėkmingai užsiregistravote wiki puslapyje arba wiki kategorijoje \"%"
"(sitename)s\" dėl pakeitimų pranešimų.\n"
"\n"
"Toliau paminėtas puslapis buvo pakeistas %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Mielasis Wiki vartotojau,\n"
"\n"
"Jūs sėkmingai užsiregistravote wiki puslapyje arba wiki kategorijoje \"%"
"(sitename)s\" dėl pakeitimų pranešimų.\n"
"\n"
"Toliau paminėtas puslapis buvo pakeistas %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid "New user account created on %(sitename)s"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created. Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
msgstr "<<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s iš %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""

msgid "Page has been modified"
msgstr ""

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page has been renamed"
msgstr "Puslapių aplankymai ir pakeitimai"

#, fuzzy
msgid "Page has been deleted"
msgstr "Puslapis \"%s\" buvo sėkmingai pašalintas!"

#, fuzzy
msgid "Page has been copied"
msgstr "Puslapių aplankymai ir pakeitimai"

#, fuzzy
msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Naujas priedo pavadinimas"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Jūs buvote užprenumeruotas šiame puslapyje."

msgid "A new account has been created"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sAtnaujinimas \"%(pagename)s\" vartotojo %(username)"
"s"

msgid "Trivial "
msgstr "Paprastas "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Attachment link"
msgstr "Priedai"

#, fuzzy
msgid "Page link"
msgstr "Puslapiai panašūs į \"%s\""

#, fuzzy
msgid "Changed page"
msgstr "Paketo puslapiai"

#, fuzzy
msgid "Page changed"
msgstr "Išsaugoti pakeitimus"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Opcijos --pages ir --search yra nesuderinamos!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Jūs privalote nurodyti išvesties failą!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr "Nenurodyti puslapiai naudojant --pages arba --search,"

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Išvesties failas jau egzistuoja! Atsisakoma tęsti!"

msgid "Language"
msgstr "Kalba"

msgid "Others"
msgstr "Kiti"

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagramos nėra prieinamos!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Puslapio distribucijos dydis"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "puslapio aukštesnysis apribojimas [baitais]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# puslapių šio dydžio"

msgid "Views/day"
msgstr "Peržiūros/dieną"

msgid "Edits/day"
msgstr "Pakeitimai/dieną"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Puslapių aplankymai ir pakeitimai"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s puslapiui %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"žalias=peržiūrėti\n"
"raudotas=redaguoti"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# apsilankymų"

msgid "User agent"
msgstr "Vartotojo agentas"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Distribucijos vartotojo agento tipai"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Šriftas:: <<Verbatim('')>>''pasviręs''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''paryškintas'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''paryškintas ir "
"pasviręs'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mišrus''<<Verbatim(''')"
">>'''''paryškintas'''<<Verbatim(''')>> ir pasviręs''<<Verbatim('')>>; "
"<<Verbatim(----)>> horizontali liniuotė.\n"
" Antraštės:: <<Verbatim(=)>> 1 antraštė <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> 2 "
"antraštė <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> 3 antraštė <<Verbatim(===)>>;  "
"<<Verbatim(====)>> 4 antraštė <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> 5 "
"antraštė <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Sąrašai:: tarpas ir vienas iš: * punktų; 1., a., A., i., I. sunumeruotų "
"punktų; 1.#n pradedant numeraciją nuo n; vienas tarpas rikiavimui.\n"
" Nuorodos:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[adresas|"
"tekstas]])>>.\n"
" Lentelės:: || stulpelio tekstas |||| stulpelio teksto trukmė 2 stulpeliams "
"||;  neleidžiami baigtiniai tarpai po lentelių ar pavadinimų.\n"
"\n"
"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba "
"PagalbaMoinWikiSintaksės.\n"

#, fuzzy
msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"{{{\n"
"Šriftas: *pasviręs* **paryškintas** ``monospace``\n"
"\n"
"Antraštės: 1 antraštė 2 antraštė 3 antraštė\n"
"      ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontali liniuotė: ---- \n"
"Nuorodos: BaigiamasisBrūkšnys_ `multi žodžiai su atbulinėmis kabutėmis`_ "
"išorinis_\n"
"\n"
".. _išorinis: http://išorinė-svetainė.net/foo/\n"
"\n"
"Sąrašai: * punktai; 1., a. sunumeruoti punktai.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Dėl papildomos informacijos, žiūrėkite \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText charakteristiką\n"
"</a>.\n"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Šriftas:: <<Verbatim('')>>''pasviręs''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''paryškintas'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''paryškintas ir "
"pasviręs'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mišrus''<<Verbatim(''')"
">>'''''paryškintas'''<<Verbatim(''')>> ir pasviręs''<<Verbatim('')>>; "
"<<Verbatim(----)>> horizontali liniuotė.\n"
" Antraštės:: <<Verbatim(=)>> 1 antraštė <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> 2 "
"antraštė <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> 3 antraštė <<Verbatim(===)>>;  "
"<<Verbatim(====)>> 4 antraštė <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> 5 "
"antraštė <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Sąrašai:: tarpas ir vienas iš: * punktų; 1., a., A., i., I. sunumeruotų "
"punktų; 1.#n pradedant numeraciją nuo n; vienas tarpas rikiavimui.\n"
" Nuorodos:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[adresas|"
"tekstas]])>>.\n"
" Lentelės:: || stulpelio tekstas |||| stulpelio teksto trukmė 2 stulpeliams "
"||;  neleidžiami baigtiniai tarpai po lentelių ar pavadinimų.\n"
"\n"
"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba "
"PagalbaMoinWikiSintaksės.\n"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Atsisakyti"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Platinti mano paštą (ne mano wiki namų puslapyje) autoriaus informacijoje"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Atidaryti redaktorių spaudžiant du kartus"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Po prisijungimo, eiti į paskutinį aplankytą puslapį"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Rodyti komentarų sekciją"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Rodyti greitą žymėjimą ne egzistuojančioms puslapių nuorodoms"

msgid "Show page trail"
msgstr "Rodyti puslapio pėdsaką"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Rodyti įrankių juostos ikoną"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Rodyti viršaus/apačios nuorodas viršūnėje"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Rodyti gražius pakeitimus"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Pridėti tarpus rodomuose wiki varduose"

msgid "Remember login information"
msgstr "Prisiminti prisijungimo informaciją"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Išjungti šį vartotoją"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Naudoti VardasPavardė)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Sutrumpintas-Vardas"

msgid "Jabber ID"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "Vartotojo CSS URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Palikite tuščią arba išjunkite vartotojo CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Redaktoriaus dydis"

#, fuzzy
msgid "File attachment browser"
msgstr "Naujas priedo pavadinimas"

msgid "User account browser"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Klaidingas įtraukimo argumentas \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Nieko nerasta \"%s\"!"

msgid "edit"
msgstr "redaguoti"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Įkelti priedą '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Priedas '%(filename)s' pašalintas."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Piešinys '%(filename)s' išsaugotas."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Grąžinti į versiją %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Pervadintas iš '%(oldpagename)s'."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "prieš %(mins)dm"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(nenustatyta žyma)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(šiuo metu nustatyta žyma %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Pašalinti žymą"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Nustatyti žymą"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Žyma pasiekta]"

msgid "Contents"
msgstr "Turinys"

msgid "Include system pages"
msgstr "Įtraukti sisteminius puslapius"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Išskirti sisteminius puslapius"

msgid "Go To Page"
msgstr "Eiti į puslapį"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Nėra atskirų puslapių šiame wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Python versija"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin versija"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Laida %s [Versija %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite versija"

msgid "Number of pages"
msgstr "Puslapių kiekis"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Sistemos puslapių kiekis"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Susikaupusių puslapių dydžiai"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Disko užimtumas puslapių %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Disko užimtumas puslapių %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Įrašai redagavimo žurnale"

msgid "NONE"
msgstr "NIEKAS"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globalinių plėtinių makro-komandos"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokalių plėtinių makro-komandos"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globalinių plėtinių veiksmai"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokalinių plėtinių veiksmai"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globaliniai dorokliai"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokalinių plėtinių dorokliai"

msgid "Disabled"
msgstr "Neįgalintas"

msgid "Enabled"
msgstr "Įgalintas"

msgid "index available"
msgstr "indeksas prieinamas"

msgid "index unavailable"
msgstr "indeksas neprieinamas"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian ir/ar Python Xapian susiejimai neįdiegti"

msgid "N/A"
msgstr "N/A"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian paieška"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Sulaikyti Xapian"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktyvios gijos"

msgid "Search for items"
msgstr "Ieškoti įrašų"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "turintis visus iš šių terminų"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "turintis vieną arba daugiau iš šių terminų"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "neturintis šių terminų"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr "paskutinį kartą modifikuotas prieš (pvz. paskutines 2 savaites)"

msgid "any category"
msgstr "bet kokia kategorija"

msgid "any language"
msgstr "bet kokia kalba"

msgid "any mimetype"
msgstr "bet koks mime tipas"

msgid "Categories"
msgstr "Kategorijos"

msgid "File Type"
msgstr "Failo tipas"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Ieškoti tik pagal pavadinimus"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Didžiosioms/mažosioms raidėms jautri paieška"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Neįktraukti pataisymų"

msgid "No system items"
msgstr "Nėra sisteminių įrašų"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Ieškoti visose šio puslapio versijose"

msgid "Go get it!"
msgstr "Gauti!"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Nėra citavimų puslapyje %(pagename)s"

msgid "Search Titles"
msgstr "Paieškos pavadinimai"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Rodyti paieškos rezultatų kontekstą"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Didžiųjų-mažųjų raidžių jautrumas"

msgid "Search Text"
msgstr "Paieškos tekstas"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Prašome naudoti labiau atrinktą paieškos raktą vietoje {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Jūsų paieškos užklausa {{{\"%s\"}}} yra netinkama. Prašome žiūrėti į "
"PagalbaPaieškos dėl papildomos informacijos."

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Įkelti naują priedą \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""

msgid "Embedded"
msgstr "Įmontuotas"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Nepalaikoma navigacijos schema '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Pirminių puslapių nerasta!"

msgid "Slideshow"
msgstr "Skaidrių peržiūra"

msgid "Start"
msgstr "Pradžia"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Skaidrė %(pos)d iš %(size)d"

msgid "Markup"
msgstr "Žymėjimas"

msgid "Display"
msgstr "Rodymas"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Nėra norimų puslapių šiame wiki."

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Jūs privalote pateikti diagramos tipą!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Klaidingas diagramos tipas \"%s\"!"

#, fuzzy
msgid "Revert"
msgstr "Atstatyti viską!"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Jums neleidžiama grąžinti šio puslapio!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Jūs peržiūrinėjote dabartinę puslapio versiją ir pasirinkote grąžinimo "
"veiksmą. Jeigu norite grąžinti senesnę versiją, pirma peržiūrėkite ją ir "
"tada atstatykite (senesnę) versiją dar kartą."

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Šis puslapis jau pašalintas, arba niekada nebuvo sukurtas!"

#, fuzzy
msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Neprivaloma priežastis kopijavimui"

#, fuzzy
msgid "Really revert this page?"
msgstr "Ar tikrai pervadinti šį puslapį?"

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Grąžinami pakeitimai į puslapį %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Išimtis kreipiantis į atstatymo funkciją:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Prašome įvesti slaptažodį savo paskyros nuotoliniame wiki žemiau. <<BR>> /!"
"\\ Jūs turėtumėte pasitikėti abejais wiki, kadangi slaptažodis gali būti "
"perskaitytas tam tikrų administratorių."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operacija buvo atsakyta."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Vienintelė palaikoma kryptis yra ABU arba ŽEMYN."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Prašome nustatyti interwikiname savo wikiconfig (žiūrėkite "
"HelpOnConfiguration), kad galėtumėte naudoti šį veiksmą."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Klaidingi parametrai. Prašome pateikti bent ''remoteWiki'' parametrą. "
"Žiūrėkite į HelpOnSynchronisation dėl pagalbos."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' yra nežinomas."

#, fuzzy
msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Įvyko kritinė klaida:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Sinchronizacija pasibaigė. Žiūrėkite žemiau dėl būsenos žinučių."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Sinchronizacija prasidėjo -"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Gautas sąrašas %s lokalių ir %s nuotolinių puslapių. Rezultatai %s "
"skirtinguose puslapiuose."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Po filtravimo: %s puslapių"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr "Praleistas puslapis %s dėl negalimų rašymo teisių lokaliam puslapiui."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Pašalintas puslapis %s lokaliai."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Klaida pašalinant puslapį %s lokaliai:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Pašalintas nuotolinis puslapis %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Klaida pašalinant nuotolinį puslapį %s:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Įrašas %s negalėjo būti sulietas automatiškai, bet buvo pakeistas abejuose "
"wiki. Prašome pašalinti jį viename iš wiki ir bandyti dar kartą."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Įrašas %s turi skirtingus mime tipis abejuose wiki ir negalėjo būti "
"sulietas. Prašome pašalinti jį viename iš wiki arba suvienyti mime tipą ir "
"bandyti dar kartą."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Įrašas %s buvo pervadintas lokaliai. Tai dar nėra sukurta. Taigi,pilna "
"sinchronizacijos istorija bus prarasta šiam puslapiui."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Sinchronizuojamas puslapis %s su nuotoliniu puslapiu %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Puslapis %s buvo pašalintas nuotoliniu būtu, bet pakeistas lokaliai."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Puslapis %s negalėjo būti sinchronizuotas. Nuotolinis puslapis buvo "
"pakeistas. Tai dar nėra palaikoma. Jūs tikriausiai norėsite pašalinti vieną "
"iš puslapių, kad juos sinchronizuotumėte."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"Praleistas puslapis %s dėl lokalių ar nuotolinių neišspręstų konfliktų."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Tai yra pirmoji sichronizacija tarp lokalaus ir nuotolinio wiki puslapiui %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Puslapis %s negalėjo būti sulietas, kadangi jums neleidžiama modifikuoti "
"puslapio nuotoliniame wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Puslapis %s sėkmingai sulietas."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Puslapis %s turi konfliktų, kurie buvo sukurti nuotolinėje pusėje."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Puslapis %s sulietas be konfliktų."

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Remember decision"
msgstr "PyStemmer versija"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr ""

msgid "Approve"
msgstr ""

msgid "Don't approve"
msgstr ""

msgid "OpenID not served"
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Klaidingas failo vardas \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') jau egzistuoja."

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Sukurtas paketas %s turintis puslapius %s."

msgid "Package pages"
msgstr "Paketo puslapiai"

msgid "Package name"
msgstr "Paketo pavadinimas"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Puslapių vardų sąrašas - atskirtas kableliu"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Nėra puslapių panašių į \"%s\"!"

msgid "Please choose:"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Jūs privalote prisijungti prieš naudojant prenumeracijas."

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Jūs privalote prisijungti, kad pašalintumėte greitąją nuorodą."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Jūsų greitoji nuoroda šiame puslapyje buvo pašalinta."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Jūsų greitoji nuoroda šiame puslapyje negalėjo būti pašalinta."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr ""
"Jums reikia turėti greitąją nuorodą šiam puslapiui, kad pašalintumėte ją."

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Grąžinta kopija: %(filename)s į direktoriją: %(targetdir)s.\n"
"Failai: %(filecount)d, Direktorijos: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Kopijos grąžinimas: %(filename)s į direktoriją: %(targetdir)s nepavyko."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Wiki kopija / grąžinimas"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Keletas patarimų:\n"
" * Kad grąžinti kopiją:\n"
" * Kopijos gražinimas perrašys egzistuojančius duomenis, taigi būkite "
"atsargūs.\n"
" * Pervadinkite į <saitoid>.tar.<suspaudimas> (pašalinkite --date--time--"
"UTC šlamštą).\n"
" * Įkelkite kopiją į backup_storage_dir (naudokite scp, ftp, ...).\n"
" * Spauskite <<GetText(Restore)>> mygtuką žemiau.\n"
"\n"
" * Kad padaryti kopiją, tiesiog spauskite <<GetText(Backup)>> mygtuką ir "
"išsaugokite failą\n"
"  kurį gausite į saugią vietą.\n"
"\n"
"Prašome įsitikinti, kad jūsų wiki konfigūracijos backup_* reikšmės yra "
"teisingos ir galutinės.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Kopija"

msgid "Restore"
msgstr "Grąžinti"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Jums neleidžiama daryti nuotolinės kopijos."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Nežinomas kopijos subveiksmas: %s."

msgid "Do it."
msgstr "Vykdyti."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Vykdyti veiksmą %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Veiksmas %(actionname)s yra neįtrauktas į šį wiki!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Jums neleidžiama naudoti veiksmo %(actionname)s šiame puslapyje!"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Prašome naudoti interaktyvų vartotojo interfeisą, kad naudotumėte veiksmą %"
"(actionname)s!"

msgid "Please log in first."
msgstr "Prašome pirma prisijungti."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""
"Prašome pirma sukurti namų puslapį prieš sukuriant papildomus puslapius."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Jūs galite pridėti papildomų sub puslapių prie jau egzistuojančio namų "
"puslapio čia.\n"
"\n"
"Jūs galite pasirinkti kokie skaitikliai ar rašikliai bus šiam puslapiui,\n"
"priėjimas yra kontroliuojamas grupės narių atitinkamiems grupių puslapiams.\n"
"\n"
"Jūs turite įvesti sub puslapio vardą ir paspausti mygtuką, kad sukurtumėte "
"naują puslapį.\n"
"\n"
"Prieš sukuriant nuo priėjimo apsaugotus puslapius, įsitikinkite, kad "
"atitinkamas puslapis\n"
"egzistuoja ir turi tinkamus narius jame. Naudokite HomepageGroupsTemplate "
"sukūrimui\n"
"naujų puslapių.\n"
"\n"
"||'''Pridėti naują asmeninį puslapį:'''||'''Susijęs priėjimo kontrolės "
"sąrašas grupei:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,skaitymo-rašymo puslapis,%"
"(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tik-skaitymo puslapis,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privatus puslapis,%(username)s)>>||"
"tik %(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "MyPages valdymas"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Pervadinti viską /subpuslapius taip pat?"

msgid "New name"
msgstr "Naujas pavadinimas"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Neprivaloma priežastis pervadinimui"

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Ar tikrai pervadinti šį puslapį?"

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Jūsų užsakymas šiame puslapyje buvo atsakytas."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Negalėjau pašalinti reguliariosios išraiškos atsisakymo!"

#, fuzzy
msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr ""
"Redaguokite užsiprenumeravimo reguliariąsias išraiškas puslapyje "
"VartotojoNuostatos."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Juma pirma reikia užsiprenumeruoti, kad galėtumėte atsisakyti."

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: Klaidingas atsakymas! Eikite atgal ir bandykite dar kartą..."

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Kopijuoti viską /subpuslapius taip pat?"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Neprivaloma priežastis kopijavimui"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Tikrai kopijuoti šį puslapį?"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Nėra senesnių versijų!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Skirtumas \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Pakeitimai tarp versijų %d ir %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(patvirtinamos %d versijos)"

#, fuzzy
msgid "Previous change"
msgstr "Ankstesnis"

#, fuzzy
msgid "Next change"
msgstr "Nieko neįvyko"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Puslapis buvo išsaugotas %(count)d kartų!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ignoruojami tarpai)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignoruoti tarpų pakeitimus"

msgid "Load"
msgstr "Įkrauti"

#, fuzzy
msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Nenurodytas failo priedo vardas!"

msgid "Upload page content"
msgstr ""

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""

msgid "File to load page content from"
msgstr ""

msgid "Comment"
msgstr "Komentaras"

#, fuzzy
msgid "Page Name"
msgstr "Paketo pavadinimas"

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Jums neleidžiama užsiprenumeruoti puslapyje, kurio negalite skaityti."

#, fuzzy
msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Šis wiki nėra įgalintas pašto aprodojimui."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Jūs privalote prisijungti prieš naudojant prenumeracijas."

#, fuzzy
msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Pridėkite savo el. pašto adresą puslapyje VartotojoNuostatos, kad "
"užsiprenumeruotumėte."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Jūs jau esate užsiprenumeravęs šiame puslapyje."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Jūs buvote užprenumeruotas šiame puslapyje."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Jūs negalėjote užsiprenumeriuoti šio puslapio."

msgid "General Information"
msgstr "Bendra informacija"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Puslapio dydis: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA antspaudas šio puslapio turiniui yra:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Sekantys vartotojai užsiprenumeravę šiame puslapyje:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Šis puslapis turi nuorodas į sekančius puslapius:"

msgid "Size"
msgstr "Dydis"

msgid "Diff"
msgstr "Pakeitimai"

msgid "Editor"
msgstr "Redaktorius"

msgid "view"
msgstr "peržiūrėti"

#, fuzzy
msgid "to previous"
msgstr "Ankstesnis"

msgid "get"
msgstr "gauti"

msgid "del"
msgstr "pašalinti"

msgid "Revision History"
msgstr "Versijų istorija"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nerasta žurnalo įrašų."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informacija \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Rodyti \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Bendrų puslapių informacija"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Negalėjau sukurti naujo puslapio be puslapio vardo. Prašau pasirinkti "
"puslapio vardą."

msgid "Delete"
msgstr "Pašalinti"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Pašalinti visus /subpuslapius taip pat?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Neprivaloma pašalinimo priežastis"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Ar tikrai pašalinti šį puslapį?"

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Jums neleidžiama kurti pridėtinio puslapio."

#, fuzzy
msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Jums neleidžiama vykdyti šio veiksmo."

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Užprenumeruoti vartotojus puslapiui %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Įveskite vartotojo vardus (atskirtus kableliais):"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Užsiprenumeravęs %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Ne vartotojas:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Jums neleidžiama vykdyti šio veiksmo."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Tik puslapiai pasikeitę nuo '''%s''' yra rodomi!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Modifikacijos data, kurią jūs pateikėte, nebuvo atpažinta, taigi ji "
"nėra naudojama paieškos rezultatams!"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Pavadinimų paieška \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Pažangi paieška: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Pilno teksto paieška: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Jūsų paieškos užklausa {{{\"%s\"}}} neatitiko jokių rezultatų. Prašome "
"pakeisti terminus ir žiūrėti į PagalbaPaieškos dėl platesnės informacijos.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Apgalvokite vykdyti"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "pilno-teksto paieška su jūsų paieškos terminais"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Jūs atliekate pavadinimų paiešką, kuri gali neįtraukti visų susijusių "
"rezultatų jūsų paieškos laukelyje šiame wiki. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Spauskite čia, kad atliktumėte savo užklausos paiešką visame tekste!"

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Vartotojo paskyra sukurta! Jūs jau galite naudoti šią paskyrą "
"prisijungimui..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (reikalaujamas)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Sukurti profilį"

msgid "Create Account"
msgstr ""

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Jūs privalote prisijungti, kad įdėtumėte greitąją nuorodą."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Greitoji nuoroda šiame puslapyje jums buvo įdėta."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Greitoji nuoroda šiame puslapyje jums negalėjo būti įdėta."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Jūs jau turite greijąją nuorodą šiame puslapyje."

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Jums neleidžiama vykdyti šio veiksmo."

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(įskaitant ir %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Žemiau %(badwords)d žodžiai nebuvo rasti žodyne susidarančiame iš %"
"(totalwords)d žodžių%(localwords)s ir yra paryškinti žemiau:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Pridėti patikrintus žodžius į žodyną"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nerasta rašybos klaidų!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Jūs negalite išsaugoti žodžių."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Jūs negalite patikrinti rašybos puslapyje, kurio negalite skaityti."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Jūs dabar atsijungęs."

#, fuzzy
msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr ""
"Jeigu paskyra su šiuo naudotojo vardu egzistuoja, išsiųstas el. laiškas"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Šis wiki nėra įgalintas pašto apdorojimui.\n"
"Susisiekite su wiki savininku, kuris gali įgalinti el. paštą."

#, fuzzy
msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Prašome pateikti galiojantį el. pašto adresą"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Atsiųsti paskyros duomenis paštu"

#, fuzzy
msgid "Recovery token"
msgstr "Atstatyti viską!"

#, fuzzy
msgid "New password"
msgstr "Slaptažodis"

#, fuzzy
msgid "New password (repeat)"
msgstr "Pakartoti slaptažodį"

#, fuzzy
msgid "Reset my password"
msgstr "Slaptažodis"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr ""

msgid "Your token is invalid!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password reset"
msgstr "Pakartoti slaptažodį"

#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr "Trūkstamas slaptažodis. Prašome įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį."

#, fuzzy
msgid "Lost password"
msgstr "Slaptažodis"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokalaus saito žemėlapis \"%s\""

msgid "Pages"
msgstr "Puslapiai"

msgid "Select Author"
msgstr "Pasirinkti autorių"

msgid "Revert all!"
msgstr "Atstatyti viską!"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d priedų]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Yra <a href=\"%(link)s\">%(count)s priedų</a> patalpintų šiame puslapyje."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Nenurodytas failo priedo vardas!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Priedas '%(filename)s' neegzistuoja!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Kad nurodytumėte priedą šiame puslapyje, naudokite '''{{{attachment:"
"filename}}}''', \n"
"kaip parodyta žemiau failų sąraše. \n"
"'''NENAUDOKITE''' adresų {{{[get]}}} nuorodoje, \n"
"kadangi tai yra besikeičianti tema ir gali lengvai susigadinti."

msgid "move"
msgstr "perkelti"

msgid "unzip"
msgstr "išarchyvuoti"

msgid "install"
msgstr "įdiegti"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Nėra priedų puslapiui %(pagename)s"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Redaguoti priešinį"

msgid "New Attachment"
msgstr "Naujas priedas"

msgid "File to upload"
msgstr "Failas įkėlimui"

msgid "Rename to"
msgstr "Pervadinti į"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Perrašyti egzistuojantį priedą tuo pačiu vardu"

msgid "Upload"
msgstr "Įkelti"

msgid "Attached Files"
msgstr "Pridėti failai"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Jums neleidžiama pridėti failą šiame puslapyje"

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Nepalaikomas AttachFile sub-veiksmas: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Priedai \"%(pagename)s\""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Jums neleidžiama peržiūrėti priedų šiame puslapyje."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Nėra naujo turinio. Pašaliknite ne ASCII simbolius iš failo vardo ir "
"bandykite dar kartą."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') užimantis %"
"(bytes)d baitų išsaugotas."

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Jums neleidžiama išsaugoti piešinio šiame puslapyje."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Jums neleidžiama pašalinti priedo šiame puslapyje."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Priedas '%(filename)s' jau egzistuoja."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr "Priedas '%(filename)s' perkeltas į %(page)s."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Nieko neįvyko"

#, fuzzy, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Puslapis %(newpagename)s neegzistuoja arba jūs neturite pakankamai teisių."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Perkėlimas nutrauktas!"

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr "Prašome naudoti interaktyvų vartotojo interfeisą priedų perkėlimui!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Jums neleidžiama perkelti priedų iš šio puslapio."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Perkėlimas nutrauktas dėl tuščio puslapio pavadinimo"

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Prašome naudoti galiojantį failo vardą priedui '%(filename)s'."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Perkėlimas nutrauktas dėl tuščio priedo pavadinimo"

msgid "Move"
msgstr "Perkelti"

msgid "New page name"
msgstr "Naujo puslapio pavadinimas"

msgid "New attachment name"
msgstr "Naujas priedo pavadinimas"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Jums neleidžiama parsisiųsti priedų iš šio puslapio."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Jums neleidžiama įdiegti failų."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Priedas '%(filename)s' įdiegtas."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Jums neleidžiama išarchyvuoti priedų šiame puslapyje."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Failas %(filename)s nėra .zip failas."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Priedas '%(filename)s' nebuvo išarchyvuotas, kadangi failai yra per dideli, "
"tiktai .zip failai, jau egzistuoja kataloguose."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Priedas '%(filename)s' negalėjo būti išpakuotas dėl išpakuojamų failų dydžio "
"kuris būtų per didelis (trūksta %(space)d kB)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Priedas '%(filename)s' negalėjo būti išarchyvuotas, kadangi išpakuojamų "
"failų būtų per daug (trūksta %(count)d)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr "Priedas '%(filename)s' išpakuotas."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Priedas '%(filename)s' išpakuotas."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Priedas '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Parsisiųsti"

msgid "Package script:"
msgstr "Paketo skriptas:"

msgid "File Name"
msgstr "Failo pavadinimas"

msgid "Modified"
msgstr "Modifikuotas"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Nežinomas failo tipas, negaliu parodyti priedo."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Jums neleidžiama peržiūrėti priedų šiame puslapyje."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "attachment:%(filename)s iš %(pagename)s"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Pilnas sąrašas \"%s\""

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Lygiai vienas puslapis panašus į \"%s\" rastas, perkeliama į puslapį."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Puslapiai panašūs į \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pavadinimą \"%(title)s\""

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Paveiksliukas: %(url)s"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Sukurti naują piešinį \"%(filename)s (atsidaro naujame lange)\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Redaguoti piešinį %(filename)s (atsidaro naujame lange)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Paspaudžiamas piešinys: %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Keisti eilučių numerius"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Nežinomas veiksmas %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Jums neleidžiama vykdyti %(action_name)s šiame puslapyje."

msgid "Login and try again."
msgstr "Prisijunkite ir bandykite dar kartą."

#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Xapian versija"

#~ msgid "PyStemmer not installed"
#~ msgstr "PyStemmer neįdiegtas"

#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "PyStemmer versija"

#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "PyStemmer stiebai"

#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Naujas puslapis arba priedas"

#~ msgid ""
#~ "You can upload a file to a new page or choose to upload a file as "
#~ "attachment for the current page"
#~ msgstr ""
#~ "Jūs galite įkelti failą į naują puslapį arba pasirikti įkelti failą kaip "
#~ "priedą dabartiniam puslapiui"

#~ msgid "attachment"
#~ msgstr "priedas"

#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Naujas vardas"

#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "Priedas '%(target)s' jau egzistuoja."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Įkėla niekuomet neperrašys jau egzistuojančio failo. Jeigu atsiranda "
#~ "failų\n"
#~ "konfliktas, jūs privalote pervadinti failą, kurį norite įkelti.\n"
#~ "Priešingai, jeigu \"Pervadinti į\" yra paliktas tuščias, originalus failo "
#~ "vardas bus naudojamas."

#~ msgid "overwrite"
#~ msgstr "perrašyti"

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kažkas pareikalavo pateikti jūsų duomenis šiuo el. pašto adresu.\n"
#~ "\n"
#~ "Jeigu jūs praradote savo slaptažodį, prašome naudoti duomenis žemiau ir "
#~ "tiesiog įvesti\n"
#~ "slaptažodį KAIP PARODYTA į wiki slaptažodžio formos laukelį (naudokite "
#~ "kopijuoti ir įklijuoti\n"
#~ "šiam tikslui).\n"
#~ "\n"
#~ "Kai sėkmingai prisijungsite, būtų protinga nustatyti naują ir žinomą "
#~ "slaptažodį.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr "Nerasta paskyra atitinkanti duotą el. pašto adresą '%(email)s'!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Failo priedai nėra leidžiami šiame wiki!"

#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "AtsiųstiManoSlaptažodį"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "Naudokite puslapį VartotojoNuostatos nustatymų pakeitimui arba paskyros "
#~ "sukūrimui"

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Naudokite puslapį VartotojoNuostatos pasirinkto vartotojo nuostatų "
#~ "pakeitimui"

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Šus sąrašas neveikia, nebent jūs įvedate galiojantį el. pašto adresą!"

#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "Kad sukurti paskyrą, žiūrėkite %(userprefslink)s puslapį. Kad atgauti "
#~ "prarastą paskyros slaptažodį, eikite į %(sendmypasswordlink)s."

#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''Puslapis pavadinimu {{{'%s'}}} jau egzistuoja.'''\n"
#~ "Pabandykite naują vardą."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Pakeitimo komentaras yra:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Siunčiamų pašto pranešimų būsena:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "UserPreferences"
#~ msgstr "VartotojoNuostatos"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Užsiprenumeruoti paprastiems pakeitimams"

#~ msgid "(Only for password change or new account)"
#~ msgstr "(Tik slaptažodžių pakeitimams arba naujai paskyrai)"

#~ msgid "Check your argument %s"
#~ msgstr "Patikrinkite savo argumentą %s"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "KLAIDA regulerioje išraiškoje '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Klaidinga laiko žyma '%s'"

#~ msgid "Not supported mimetype of file: %s"
#~ msgstr "Nepalaikomas mime tipas failo: %s"

#~ msgid "Embedding of object by chosen formatter not possible"
#~ msgstr "Objekto įmontavimas pasirinktu formatuotoju neįmanomas"

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject"
#~ "(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Ne pakankamai argumentų duota EmbedObject makro-komandai! Pabandykite "
#~ "<<EmbedObject(attachment [,width=ilgis] [,height=plotis] [,"
#~ "alt=apibūdinantis tekstas])>>"

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject(url, "
#~ "url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Ne pakankamai argumentų duota EmbedObject makro-komandai! Pabandykite "
#~ "<<EmbedObject(url, url_mimetype [,width=ilgis] [,height=plotis] [,"
#~ "alt=apibūdinantis tekstas])>>"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Klaidingas MonthCalendar parametras \"%s\"!"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Klaidingas MonthCalendar argumentas \"%s\"!"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Atsiprašome, prisijungimas nepavyko."

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Failo vardas"

#~ msgid ""
#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
#~ "least."
#~ msgstr ""
#~ "Nuotolinė MoinMoin versija yra per sena, būtina 1.6 arba naujesnė versija."

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "priklausantis vienai iš šių kategorijų"