view MoinMoin/i18n/fi.MoinMoin.po @ 4133:251827af7ddc

Fixed: cannot check for File.Error in same line like checking import of File
author Florian Krupicka <florian.krupicka@googlemail.com>
date Tue, 27 May 2008 18:13:17 +0200
parents de4a7a1c89dd
children 97bb459d0873
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language fi

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-12 23:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-21 20:46+0300\n"
"Last-Translator: Ville-Pekka Vainio <vpivaini@cs.helsinki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-Language: Suomi\n"
"X-Language-in-English: Finnish\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"

msgid "<unknown>"
msgstr "<tuntematon>"

#, python-format
# Is ”asettamiseksi uudelleen” ok in Finnish?
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Kirjautumisnimi: %s\n"
"\n"
"Salasanan palautustunniste: %s\n"
"\n"
"Osoite salasanan asettamiseksi uudelleen: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""
"Joku on pyytänyt lähettämään sinulle salasanan palautustunnisteen.\n"
"\n"
"Jos kadotit salasanasi, mene alla olevaan osoitteeseen salasanan\n"
"asettamiseksi uudelleen tai mene uudestaan salasanan palautussivulle ja\n"
"syötä käyttäjätunnuksesi sekä palautustunniste.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Wikitunnuksesi tiedot"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä sivua."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Sivu on kirjoitussuojattu!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Vanhoja versioita ei voi muokata!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Muokkauslukkosi sivuun vanheni. Varaudu samanaikaisiin muokkauksiin!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Sivun \"%(pagename)s\" luonnos"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Muokkaa sivua \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Sivun \"%(pagename)s\" esikatselu"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Muokkauslukkosi sivulle %(lock_page)s on vanhentunut!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Muokkauslukkosi sivulle %(lock_page)s vanhenee # minuutissa."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Muokkauslukkosi sivulle %(lock_page)s vanhenee # sekunnissa."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Toinen käyttäjä poisti sivun samalla kun muokkasit sitä!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Toinen käyttäjä teki muutoksia sivulle samalla kun muokkasit sitä!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Toinen käyttäjä tallensi tekemänsä muutokset ennen sinua!\n"
"Esikatsele muokatun sivun sisältö ja tallenna vasta sitten. Älä tallenna "
"sivua tällaisenaan!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Sisältö ladattu luonnoksesta.]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Sisältö uudelle sivulle ladattu sivulta %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Sivupohjaa %s ei löytynyt]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Sinulla ei ole lukuoikeutta sivuun %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Luonnoksesi, joka perustuu versioon %(draft_rev)d (tallennettu %"
"(draft_timestamp_str)s), voidaan ladata nykyisen version %(page_rev)d sijaan "
"Lataa luonnos -painiketta napsauttamalla. Toimintoa sopii käyttää, jos teit "
"muutoksia, mutta et tallentanut niitä.''' Luonnos tallentuu, kun käytät "
"toimintoja Esikatselu tai Peruuta. Myös epäonnistuneen tallennusyrityksen "
"myötä tallentuu luonnos."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Kirjoita sivun %s sisältö tähän."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Oikolue"

msgid "Save Changes"
msgstr "Tallenna muutokset"

msgid "Cancel"
msgstr "Peruuta"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Napsauttamalla '''%(save_button_text)s'''-painiketta muutoksesi tallentuvat "
"lisenssillä %(license_link)s.\n"
"Jos et hyväksy lisenssiä, napsauta '''%(cancel_button_text)s'''-painiketta "
"peruaksesi muutoksesi."

msgid "Preview"
msgstr "Esikatsele"

msgid "Text mode"
msgstr "Tekstitila"

msgid "Load Draft"
msgstr "Lataa luonnos"

msgid "Trivial change"
msgstr "Vähäinen muutos"

msgid "Comment:"
msgstr "Kommentti:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<ei lisäystä>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Lisää kategoriaan: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Poista rivien lopusta tyhjämerkit"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argumentin \"%s\" täytyy olla boolean-arvo, ei \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argumentin täytyy olla boolean-arvo, ei \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argumentin \"%s\" täytyy olla arvoltaan kokonaisluku, ei \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argumentin täytyy olla arvoltaan kokonaisluku, ei \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argumentin \"%s\" täytyy olla arvoltaan liukuluku, ei \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argumentin täytyy olla arvoltaan liukuluku, ei \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argumentin \"%s\" täytyy olla arvoltaan kompleksiluku, ei \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argumentin täytyy olla arvoltaan kompleksiluku, ei \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""
"Argumentin \"%s\" täytyy olla yksi seuraavista: \"%s\", mutta ei \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argumentin täytyy olla jokin seuraavista: \"%s\", mutta ei \"%s\""

msgid "Too many arguments"
msgstr "Liian monta argumenttia"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Nimettömiä argumentteja ei voi olla nimettyjen argumenttien jälkeen"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argumentti \"%s\" vaaditaan"

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Argumenttia \"%s\" ei ole"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Merkin \"=\" täytyy seurata sanaa \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Odotettiin arvoa avaimelle \"%(token)s\""

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Muutoksiasi ei ole tallennettu!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Sivun nimi on liian pitkä. Anna sivulle lyhyempi nimi."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Editoritila"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Muokkaus peruttiin."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Määritä nimi sivulle, jolle haluat kopioida nykyisen sivun sisällön."

# 
msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Sinulla ei ole oikeuksia kopioida tätä sivua!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Sivu nimeltä {{{'%s'}}} on jo olemassa.'''\n"
"\n"
"Koeta eri nimeä."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Sivun kopioiminen ei onnistunut tiedostojärjestelmävirheen vuoksi: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta uudelleennimetä tätä sivua!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Määritä nimi sivulle, jolle haluat siirtää nykyisen sivun sisällön."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Sivun uudelleennimeäminen ei onnistunut tiedostojärjestelmävirheen vuoksi: %"
"s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä sivua!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Kiitos tekemistäsi muutoksista."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Sivu \"%s\" poistettiin onnistuneesti!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Sivua ei voitu lukita. Odottamaton virhe (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Sivua ei voitu lukita. Puuttuisiko 'current'-tiedosto?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Sivun nykyistä versiota ei pystytä selvittämään 'current'-tiedostosta. Sivu %"
"s on vioittunut eikä sitä voi juuri nyt muokata."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Sivua %s ei voi tallentaa, tallennustila on lopussa."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Tapahtui I/O-virhe tallennettaessa sivua %s (virhenumero=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä sivua!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Tyhjiä sivuja ei voi tallentaa."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Tallensit jo tämän sivun!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Muokkasit jo tätä sivua! Älä napsauta selaimen Edellinen-painiketta."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Et muuttanut sisältöä, joten sivua ei tallennettu!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr "Et ole sivun ylläpitäjä, joten et voi muuttaa pääsynvalvontalistoja!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr "Ilmoituksia lähetetty:"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"%(owner)s menetti muokkauslukon %(mins_ago)d minuuttia sitten. Muokkauslukko "
"on nyt sinulla."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Muita käyttäjiä ''estetään'' muokkaamasta tätä sivua aina kello %(bumptime)s "
"asti."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Muita käyttäjiä ''varoitetaan'' %(bumptime)s saakka siitä, että muokkaat "
"tätä sivua."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Saat lisää lukitusaikaa napsauttamalla Esikatsele-painiketta."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Tämä sivu on parhaillaan ''lukittu'' käyttäjän %(owner)s muokattavaksi %"
"(timestamp)s saakka, eli %(mins_valid)d minuutiksi."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Tämän sivun avasi muokattavaksi tai viimeksi esikatseli %(owner)s, ajankohta "
"%(timestamp)s.<<BR>>\n"
"'''Pidättäydy ''muokkaamasta'' tätä sivua ainakin seuraavat %(mins_valid)d "
"minuuttia\n"
"välttääksesi muokkausristiriidat.'''<<BR>>\n"
"Napsauta Peruuta-painiketta poistuaksesi muokkaustilasta."

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Wikiin ei juuri nyt saada yhteyttä."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Käyttäjänimi tai salasana on väärä."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Etäpään wikin InterWiki-parametri, (%(remotename)s), ei ole sama kuin kuin "
"määrittämäsi (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Paketti tarvitsee uudemman version MoinMoinista (vähintään %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Ulkoasun nimeä ei ole asetettu."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""
"Ulkoasutiedostojen asennus on tuettu vain erillistyyppisillä palvelimilla."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Tiedoston '%(filename)s' asennus ei onnistunut."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Tiedosto %s ei ole MoinMoinin pakettitiedosto."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Sivua %s ei ole vielä luotu."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Kelvoton pakettitiedoston otsake."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Paketin tiedostomuoto ei ole tuettu."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Tuntematon funktio %(func)s rivillä %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Tiedostoa %s ei löytynyt paketista."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr "Virheellinen korostava säännöllinen lauseke \"%(regex)s\": %(error)s"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Tämän sivun varmuuskopioitu sisältö on vanhentunut eikä sitä sisällytetä "
"hakutuloksiin!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Versio %(rev)d, päivätty %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Uudelleenohjattu sivulta \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Tämä sivu uudelleenohjaa sivulle \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Luo uusi sivu"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Sinulla ei ole lukuoikeutta tälle sivulle."

msgid "[all]"
msgstr "[kaikki]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[ei tyhjä]"

msgid "[empty]"
msgstr "[tyhjä]"

msgid "filter"
msgstr "suodatin"

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Tulokset %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s yhteensä %(aboutHits)s %(bs)s%"
"(hits)d%(be)s tuloksesta %(pages)d sivun joukosta."

msgid "seconds"
msgstr "sekuntia"

msgid "Previous"
msgstr "Edellinen"

msgid "Next"
msgstr "Seuraava"

msgid "rev"
msgstr "versio"

msgid "current"
msgstr "nykyinen"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "viimeksi muokattu: %s"

msgid "match"
msgstr "osuma"

msgid "matches"
msgstr "osumaa"

msgid "Line"
msgstr "Rivi"

msgid "No differences found!"
msgstr "Eroja ei löytynyt!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Poistot on merkattu näin."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Lisäykset on merkattu näin."

msgid "Name"
msgstr "Nimi"

msgid "Password"
msgstr "Salasana"

msgid "OpenID"
msgstr "OpenID"

msgid "Login"
msgstr "Kirjaudu sisään"

msgid "Username"
msgstr "Käyttäjätunnus"

msgid "Member of Groups"
msgstr "Ryhmien jäsen"

msgid "Email"
msgstr "Sähköpostiosoite"

msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"

msgid "Action"
msgstr "Toiminto"

msgid "Enable user"
msgstr "Ota käyttäjätunnus käyttöön"

msgid "disabled"
msgstr "Poissa"

msgid "Disable user"
msgstr "Kytke käyttäjätunnus pois käytöstä"

msgid "Mail account data"
msgstr "Lähetä käyttäjätiedot sähköpostitse"

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Salasana puuttuu. Anna käyttäjänimi ja salasana."

msgid "You need to log in."
msgstr "Sinun on kirjauduttava sisään."

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""
"Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta, <a href=\"%(userprefslink)s\">voit "
"luoda sen nyt</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Unohditko salasanasi?"
"</a>"

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""
"Valitse nyt käyttäjätunnus.\n"
"Jos valitset olemassa olevan tunnuksen, sinulta kysytään sen\n"
"salasanaa ja voit sitten liittää tilin OpenID:hesi."

msgid "Choose this name"
msgstr "Valitse tämä nimi"

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""
"Valitsemasi käyttäjätunnus on jo käytössä.\n"
"Jos tunnus on sinun, syötä salasanasi alle liittääksesi tunnuksen\n"
"OpenID:hesi. Muussa tapauksessa valitse toinen käyttäjätunnus ja jätä\n"
"salasanakenttä tyhjäksi."

msgid "Associate this name"
msgstr "Liitä tämä tunnus"

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr "OpenID-virhe: %s."

msgid "Verification canceled."
msgstr "Varmennus peruttiin."

msgid "OpenID failure."
msgstr "OpenID-toimintahäiriö."

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr "Tämä käyttäjätunnus on virheellinen, valitse toinen."

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr "Käyttäjätunnuksesi on nyt liitetty OpenID:hesi."

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr "Syöttämäsi salasana on virheellinen."

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr "OpenID-varmennus vaatii, että napsautat tätä painiketta:"

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr "Anonyymit istunnot on otettava käyttöön OpenID-kirjautumista varten."

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr "OpenID-selvitys epäonnistui."

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr "OpenID-selvityksen virhe, virheellinen OpenID."

msgid "No OpenID."
msgstr "Ei OpenID:tä."

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""
"Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, voit silti kirjautua OpenID:lläsi ja "
"luoda tunnuksen kirjautumisen aikana."

msgid "Failed to connect to database."
msgstr "Tietokantaan yhdistäminen epäonnistui."

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr "Ei voitu yhdistää osoitteeseen botbouncer.com."

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Page"
msgstr "Sivu"

msgid "User"
msgstr "Käyttäjä"

msgid "Diffs"
msgstr "Erot"

msgid "Info"
msgstr "Tiedot"

msgid "Edit"
msgstr "Muokkaa"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Poista tilaus"

msgid "Subscribe"
msgstr "Tilaa"

msgid "Raw"
msgstr "Muotoilematon"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Tulosta"

msgid "View"
msgstr "Näytä"

msgid "Home"
msgstr "Koti"

msgid "Up"
msgstr "Ylös"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[POISTETTU]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[PÄIVITETTY]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[UUDELLEENNIMETTY]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[RISTIRIITA]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[UUSI]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[EROT]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[LOPPUUN]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[ALKUUN]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Napsauta suorittaaksesi sisältöhaun tälle nimelle"

msgid "Settings"
msgstr "Asetukset"

msgid "Logout"
msgstr "Kirjaudu ulos"

msgid "Clear message"
msgstr "Sulje viesti"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "viimeksi muuttanut %(editor)s, ajankohta %(time)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "viimeksi muokattu %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Etsi:"

msgid "Text"
msgstr "sivujen sisällöstä"

msgid "Titles"
msgstr "sivujen nimistä"

msgid "Search"
msgstr "Etsi..."

msgid "More Actions:"
msgstr "Lisää toimintoja:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Muotoilematon teksti"

msgid "Print View"
msgstr "Tulostettavassa muodossa"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Poista välimuistista"

msgid "Rename Page"
msgstr "Uudelleennimeä sivu"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopioi sivu"

msgid "Delete Page"
msgstr "Poista sivu"

msgid "Like Pages"
msgstr "Samankaltaisia sivuja"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Paikallinen sivukartta"

msgid "My Pages"
msgstr "Omat sivut"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Tilaa käyttäjälle"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Poista roskaviestejä"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Palauta kyseinen versio"

msgid "Package Pages"
msgstr "Paketoi sivuja"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Esitä Docbookina"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synkronisoi sivut"

msgid "Do"
msgstr "Tee"

msgid "Comments"
msgstr "Kommentit"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Muokkaa (tekstinä)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Muokkaa (editorissa)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Kirjoitussuojattu sivu"

msgid "Remove Link"
msgstr "Poista pikalinkki"

msgid "Add Link"
msgstr "Lisää pikalinkki"

msgid "Attachments"
msgstr "Liitetiedostot"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Näytä %s päivää."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki-merkintä"

msgid "DeleteCache"
msgstr "PoistaVälimuistista"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(%s välimuistissa)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Tai koeta yhtä seuraavista toiminnoista:"

msgid "Date"
msgstr "Päiväys"

msgid "From"
msgstr "Lähettäjä"

msgid "To"
msgstr "Vastaanottaja"

msgid "Content"
msgstr "Sisältö"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr ""
"Yhteydenotto sähköpostipalvelimeen '%(server)s' ei onnistunut: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Sähköpostia ei lähetetty"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Sähköposti lähetetty onnistuneesti"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"reStructured-tekstiä ei voida näyttää, sillä Docutils ei ole asennettuna."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Sisällytysten enimmäismäärä ylitetty**"

#, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "***Sinulla ei ole oikeutta lukea sivua: %s***"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Viitattua sivua ei löydy: %s**"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr ""
"XSLT-toiminto ei ole päällä, lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta "
"HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT-käsittely ei ole käytettävissä, asenna 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Käsittelyvirhe %(errortype)s"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Odotettiin \"%(wanted)s\" \"%(key)s\":n jälkeen, saatiin \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Odotettiin kokonaislukua \"%(key)s\" ennen sanaa \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Odotettiin kokonaislukua \"%(arg)s\" \"%(key)s\":n jälkeen"

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Odotettiin väriarvoa \"%(arg)s\" \"%(key)s\":n jälkeen"

msgid "FrontPage"
msgstr "EtuSivu"

msgid "RecentChanges"
msgstr "UusimmatMuutokset"

msgid "TitleIndex"
msgstr "SivuHakemisto"

msgid "WordIndex"
msgstr "SanaHakemisto"

msgid "FindPage"
msgstr "SivuHaku"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "TienViittoja"

msgid "HelpContents"
msgstr "OhjeSisällys"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "OhjeMuotoilusta"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLisenssi"

msgid "MissingPage"
msgstr "PuuttuvaSivu"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "PuuttuvaKotisivu"

msgid "Mon"
msgstr "ma"

msgid "Tue"
msgstr "ti"

msgid "Wed"
msgstr "ke"

msgid "Thu"
msgstr "to"

msgid "Fri"
msgstr "pe"

msgid "Sat"
msgstr "la"

msgid "Sun"
msgstr "su"

msgid "AttachFile"
msgstr "LiitäTiedosto"

msgid "DeletePage"
msgstr "PoistaSivu"

msgid "LikePages"
msgstr "SamankaltaisiaSivuja"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "PaikallinenSivukartta"

msgid "RenamePage"
msgstr "UudelleennimeäSivu"

msgid "SpellCheck"
msgstr "OikoLue"

msgid "Discussion"
msgstr "Keskustelu"

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Valitettavasti sivua ei voida tallentaa, sillä sisältö \"%(content)s\" ei "
"ole sallittu tässä wikissä."

msgid "Notification"
msgstr "Ilmoitus"

msgid "Notification settings saved!"
msgstr "Ilmoitusasetukset on tallennettu!"

msgid "'''Email'''"
msgstr "'''Sähköpostiosoite'''"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr "'''Jabber'''"

msgid "'''Event type'''"
msgstr "'''Tapahtuman tyyppi'''"

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr "Valitse tapahtumat, joista haluat ilmoituksia."

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""
"Ennen kuin voit vastaanottaa ilmoituksia, sinun on annettava yhteystietoja "
"yleisissä asetuksissa."

msgid "Subscribed events"
msgstr "Tilatut tapahtumat"

msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Tilatut wikisivut<<BR>>(yksi säännöllinen lauseke (regex) per rivi)"

msgid "Save"
msgstr "Tallenna"

msgid "Change password"
msgstr "Vaihda salasana"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Salasanat eivät täsmää!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Valitse salasana!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Salasanan muoto ei ole hyväksyttävä: %s"

msgid "Your password has been changed."
msgstr "Salasanasi on vaihdettu."

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr "Syötä uusi salasana kahdesti vaihtaaksesi salasanasi."

msgid "Password repeat"
msgstr "Salasana uudestaan"

msgid "Switch user"
msgstr "Vaihda käyttäjää"

msgid "No user selected"
msgstr "Mitään käyttäjää ei ole valittu"

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""
"Voit nyt vaihtaa valitun käyttäjätunnuksen asetuksia. Kirjaudu ulos päästäksesi "
"takaisin omaan tunnukseesi."

msgid "You are the only user."
msgstr "Olet ainoa käyttäjä."

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""
"Voit ylläpitäjänä saada tilapäisesti toisen käyttäjän tunnuksen käyttöösi."

msgid "Select User"
msgstr "Valitse käyttäjä"

msgid "OpenID settings"
msgstr "OpenID-asetukset"

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr "Poista kaikki OpenID:t."

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr "Valitut OpenID:t on poistettu."

msgid "No OpenID given."
msgstr "Mitään OpenID:tä ei annettu."

msgid "OpenID is already present."
msgstr "OpenID on jo olemassa."

msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Toinen käyttäjätunnus käyttää jo tätä OpenID:tä."

msgid "OpenID added successfully."
msgstr "OpenID:n lisääminen onnistui."

msgid "Current OpenIDs"
msgstr "Nykyiset OpenID:t"

msgid "Remove selected"
msgstr "Poista valitut"

msgid "Add OpenID"
msgstr "Lisää OpenID"

msgid "Preferences"
msgstr "Asetukset"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"{{{'%s'}}} ei ole kelvollinen käyttäjänimi.\n"
"Nimi voi muodostua mistä tahansa Unicoden kirjain- ja numeromerkeistä.\n"
"Sanojen välissä voi olla yksi välilyönti. Ryhmäsivun nimi ei ole sallittu."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Valitsemasi käyttäjänimi on jo käytössä."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Käyttäjänimeä ei annettu. Anna käyttäjänimi."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Anna sähköpostiosoitteesi. Jos kadotat kirjautumistietosi, voit saada ne "
"sähköpostitse."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Antamaasi sähköpostiosoitetta on jo käytetty rekisteröitymiseen."

msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Antamaasi jabber-tunnusta on jo käytetty rekisteröitymiseen."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Ulkoasutiedostoa '%(theme_name)s' ei voitu ladata!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Käyttäjäasetukset on tallennettu!"

msgid "Default"
msgstr "oletusarvo"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<selaimen asetus>"

msgid "the one preferred"
msgstr "ensisijainen"

msgid "free choice"
msgstr "vaihdettavissa"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ulkoasu"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Ensisijainen muokkaustapa"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Käytettävä muokkaustapa"

msgid "Time zone"
msgstr "Aikavyöhyke"

msgid "Your time is"
msgstr "Aikasi on"

msgid "Server time is"
msgstr "Palvelimen aika on"

msgid "Date format"
msgstr "Päiväyksen muoto"

msgid "Preferred language"
msgstr "Kieli"

msgid "General options"
msgstr "Yleiset asetukset"

msgid "Quick links"
msgstr "Pikalinkit"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Hei!\n"
"Olet tilannut wikin \"%(sitename)s\" sivun tai kategorian "
"muutosilmoitukset.\n"
"\n"
"%(editor)s on muuttanut sivua \"%(pagename)s\":\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Uusi sivu:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Eroja ei löytynyt!\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hei!\n"
"Olet tilannut wikin \"%(sitename)s\" sivun "
"muutosilmoitukset.\n"
"\n"
"%(editor)s on poistanut sivun \"%(pagename)s\":\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Hei!\n"
"Olet tilannut wikin \"%(sitename)s\" sivun "
"muutosilmoitukset.\n"
"\n"
"%(editor)s on nimennyt sivun \"%(oldname)s\" uudelleen, sen uusi nimi on "
" \"%(pagename)s\":\n"

#, python-format
msgid "New user account created on %(sitename)s"
msgstr "Wikiin %(sitename)s on luotu uusi käyttäjätunnus"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created. Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""
"Tiedoksi pääkäyttäjälle, uusi käyttäjä on luotu äskettäin.\n"
"Lisätietoja:\n"
"\n"
"  Käyttäjätunnus: %(username)s\n"
"  Sähköpostiosoite: %(useremail)s"

#, python-format
msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
msgstr "Wikin %(sitename)s sivulle %(pagename)s on lisätty uusi liite"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Hei!\n"
"Olet tilannut wikisivun \"%(page_name)s\" muutosilmoitukset. Käyttäjä "
"%(editor)s on lisännyt tälle sivulle liitteen. Lisätietoja:\n"
"\n"
"Liitteen nimi: %(attach_name)s\n"
"Liitteen koko: %(attach_size)s\n"

msgid "Page has been modified"
msgstr "Sivua on muokattu"

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr "Sivulle on tehty vähäinen muokkaus"

msgid "Page has been renamed"
msgstr "Sivu on nimetty uudelleen"

msgid "Page has been deleted"
msgstr "Sivu on poistettu"

msgid "Page has been copied"
msgstr "Sivu on kopioitu"

msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Uusi liite on lisätty"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr "Sivu on palautettu aiempaan tilaan"

msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Käyttäjä on tilannut jonkin sivun"

msgid "A new account has been created"
msgstr "UUsi käyttäjätunnus on luotu"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)s päivitys sivulle \"%(pagename)s\", muokkaaja %"
"(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "vähäinen "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""
"Linkki liitteeseen: %(attach)s\n"
"Linkki sivulle: %(page)s\n"

#, python-format
msgid "XML RPC error: %s"
msgstr "XML RPC -virhe: %s"

#, python-format
msgid "Low-level communication error: %s"
msgstr "Matalan tason yhteysvirhe: %s"

msgid "Attachment link"
msgstr "Linkki liitteeseen"

msgid "Page link"
msgstr "Linkki sivulle"

msgid "Changed page"
msgstr "Muutettu sivu"

msgid "Page changed"
msgstr "Sivua on muutettu"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Valintoja --pages ja --search ei voi käyttää samanaikaisesti!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Määritä tiedosto, johon tiedot tallennetaan!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"Sivuja ei määritelty valinnoilla --pages tai --search, suoritetaan "
"täyspakkaus."

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr ""
"Tiedosto on jo olemassa! Anna tallennettavalle tiedostolle toinen nimi ja "
"koeta uudelleen."

msgid "Language"
msgstr "Kieli"

msgid "Others"
msgstr "Muut"

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Kaaviot eivät ole käytettävissä!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Sivukoon jakauma"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "sivukoon yläraja [tavuja]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "tämänkokoisten sivujen lukumäärä"

msgid "Views/day"
msgstr "Katseluita/päivä"

msgid "Edits/day"
msgstr "Muokkauksia/päivä"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Sivun katselut ja muokkaukset"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s sivulle %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"vihreä=näkymä\n"
"punainen=muokkaus"

msgid "date"
msgstr "päiväys"

msgid "# of hits"
msgstr "katseluiden lukumäärä"

msgid "User agent"
msgstr "Selaintunnistetieto"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Selaintunnistetietojen jakauma"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Korostus:: <<Verbatim('')>>''kursiivi''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''lihavoitu'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''lihavoitu "
"kursiivi'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''sekä ''<<Verbatim(''')"
">>'''''lihavoitua'''<<Verbatim(''')>> että kursiivia''<<Verbatim('')>>; "
"<<Verbatim(----)>> vaakatason viiva.\n"
" Otsikot:: = Otsikko 1 =; == Otsikko 2 ==; === Otsikko 3 ===; "
"==== Otsikko 4 ====; ===== Otsikko 5 =====.\n"
" Luettelot:: väli ja jokin näistä: * numeroimaton kohta; 1., a., A., i., I. "
"numeroitu kohta; 1.#n aloita numerointi n:stä; pelkkä väli sisentää.\n"
" Linkit:: <<Verbatim(YhteenIsollaKirjoitetutSanat)>>; <<Verbatim([[kohde|"
"linkkiteksti]])>>.\n"
" Taulukot:: || tekstiä solussa |||| tekstiä solussa, leveys kaksi saraketta "
"||;  tyhjämerkit eivät ole sallittuja taulukoiden tai otsikoiden jälkeen.\n"
"\n"
"(!) Lisää ohjeita sivuilla OhjeMuokkauksesta ja MuotoiluOpas.\n"

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"{{{\n"
"Korostus: *kursiivi* **lihavoitu** ``tasalevyinen``\n"
"\n"
"Otsikot: Otsikko 1 Otsikko 2 Otsikko 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Vaakaviiva: ---- \n"
"\n"
"Linkit: AlaviivaPerässä_ `monta sanaa takahipsuissa`_ ulkoinen_ \n"
"\n"
".. _ulkoinen sivusto: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Luettelot: * numeroimaton kohta; 1., a. numeroitu kohta.\n"
"}}}\n"
"(!) Lisää ohjeita löytyy englannin kielellä sivulta\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"

# TODO: Translate HelpOnCreoleSyntax
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Korostus:: <<Verbatim(//)>>''kursiivi''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''lihavoitu'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''lihavoitu "
"kursiivi'''''<<Verbatim(**//)>>; <<Verbatim(//)>>''sekä ''<<Verbatim(**)"
">>'''''lihavoitua'''<<Verbatim(***)>> että kursiivia''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Vaakatason viiva:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Pakotettu rivinvaihto:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Otsikot:: = Otsikko 1 =; == Otsikko 2 ==; === Otsikko 3 ===; "
"==== Otsikko 4 ====; ===== Otsikko 5 =====.\n"
" Luettelot:: * numeroimaton kohta; ** numeroimaton alikohta; "
"# numeroitu kohta; ## numeroitu alikohta.\n"
" Linkit:: <<Verbatim([[kohde]])>>; <<Verbatim([[kohde|linkkiteksti]])>>.\n"
" Taulukot:: |= otsikkoteksti | tekstiä solussa | lisää tekstiä solussa |;\n"
"\n"
"(!) Lisää ohjeita sivuilla OhjeMuokkauksesta tai HelpOnCreoleSyntax.\n"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Poista tilaus"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Näytä kirjoittajatiedoissa sähköpostiosoitteeni wikikotisivuni sijaan"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Siirry muokkaukseen kaksoisnapsautuksella"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Siirry viimeksi vierailemalleni sivulle kirjautumisen jälkeen"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Näytä kommenttiosiot"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Näytä kysymysmerkki puuttuvien sivujen linkeissä"

msgid "Show page trail"
msgstr "Näytä sivupolku"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Näytä kuvakepalkki"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Näytä Alkuun- ja Loppuun-linkit otsikoissa"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Näytä erot hienosti"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Lisää välilyönnit wikinimien väliin"

msgid "Remember login information"
msgstr "Muista kirjautumistiedot"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Sulje tämä käyttäjätunnus pysyvästi"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(muodossa EtunimiSukunimi)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Peitenimi"

msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber-tunnus"

msgid "User CSS URL"
msgstr "CSS-tyylitiedoston osoite"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(jätä tyhjäksi poistaaksesi käytöstä)"

msgid "Editor size"
msgstr "Rivien määrä muokkauskentässä"

msgid "File attachment browser"
msgstr "Liitetiedostojen selain"

msgid "User account browser"
msgstr "Käyttäjätunnusten selain"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Kelvottomat sisällytysargumentit \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Ei löytynyt mitään haulle \"%s\"!"

msgid "edit"
msgstr "muokkaa"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s' on lisätty."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s' on poistettu."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Piirros '%(filename)s' on tallennettu."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Palauta versio %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Uudelleennimetty sivusta '%(oldpagename)s'."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)dm sitten"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(kirjanmerkkiä ei asetettu)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(tällä hetkellä asetettu %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Poista kirjanmerkki"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Aseta kirjanmerkki"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Kirjanmerkki saavutettu]"

msgid "Contents"
msgstr "Sisältö"

msgid "Include system pages"
msgstr "Sisällytä järjestelmäsivut"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Ohita järjestelmäsivut"

msgid "Go To Page"
msgstr "Siirry sivulle"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Tässä wikissä ei ole orvoksi jääneitä sivuja."

msgid "Python Version"
msgstr "Python, versio"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin, versio"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Julkaisu %s [versio %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite, versio"

msgid "Number of pages"
msgstr "Sivujen lukumäärä"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Järjestelmäsivujen lukumäärä"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Sivujen koko yhteensä"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Käytetty levytila hakemistossa %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Käytetty levytila hakemistossa %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Merkintöjä muutoslokissa"

msgid "NONE"
msgstr "EI"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Yleisiä laajennusmakroja"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Paikallisia laajennusmakroja"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Yleisiä laajennustoimintoja"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Paikallisia laajennustoimintoja"

msgid "Global parsers"
msgstr "Yleiset jäsentimet"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Paikalliset laajennusjäsentimet"

msgid "Disabled"
msgstr "Poissa"

msgid "Enabled"
msgstr "Käytössä"

msgid "index available"
msgstr "hakemisto käytettävissä"

msgid "index unavailable"
msgstr "hakemisto ei käytettävissä"

msgid "N/A"
msgstr "ei ole"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian- ja/tai Python Xapian -sidonnaisia ei ole asennettu"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian-haku"

msgid "Xapian Version"
msgstr "Xapian, versio"

msgid "PyStemmer not installed"
msgstr "PyStemmeriä ei ole asennettu"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Xapian-sanataivutus"

msgid "PyStemmer Version"
msgstr "PyStemmer, versio"

msgid "PyStemmer stems"
msgstr "PyStemmerin taivutuskielet"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktiiviset säikeet"

msgid "Search for items"
msgstr "Hae kohteita"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "jotka sisältävät kaikki seuraavat ehdot"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "jotka sisältävät yhden tai useamman seuraavista ehdoista"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "jotka eivät sisällä seuraavia ehtoja"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr "joita on muokattu viimeksi... (esim. last 2 weeks tai last 2 hours)"

msgid "any category"
msgstr "mikä tahansa kategoria"

msgid "any language"
msgstr "mikä tahansa kieli"

msgid "any mimetype"
msgstr "mikä tahansa MIME-tyyppi"

msgid "Categories"
msgstr "Kategoriat"

msgid "File Type"
msgstr "Tiedoston tyyppi"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Etsi vain sivujen nimistä"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Kirjainkoon huomioiva haku"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Jätä alussivut huomioimatta"

msgid "No system items"
msgstr "Jätä järjestelmäsivut huomioimatta"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Etsi sivujen kaikista versioista"

msgid "Go get it!"
msgstr "Etsi!"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Sivulla %(pagename)s ei ole lainauksia."

msgid "Search Titles"
msgstr "Etsi sivujen nimistä"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Näytä hakutulosten ympäristö"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Huomioi kirjainten koko (esim. a ja A)"

msgid "Search Text"
msgstr "Etsi sivujen sisällöstä"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Käytä tarkempaa hakuehtoa kuin {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Lähetä uusi liitetiedosto \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Pakollinen argumentti %(argument_name)s "
"puuttuu."

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Virheellinen %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""
"Nykyiset asetukset eivät salli tiedoston %(file)s upottamista sivuun, koska "
"sen mime-tyyppi on %(mimetype)s."

msgid "Embedded"
msgstr "Upotettu"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Selausmenetelmä '%(scheme)s' ei ole tuettu!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Yläsivua ei löytynyt!"

msgid "Slideshow"
msgstr "Diaesitys"

msgid "Start"
msgstr "Aloita"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Dia %(pos)d / %(size)d"

msgid "Markup"
msgstr "Merkkaa"

msgid "Display"
msgstr "Näytä"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Tässä wikissä ei ole kaivattuja sivuja."

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Kaavion tyyppi on määritettävä!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Kelvoton kaavion tyyppi \"%s\"!"

msgid "Revert"
msgstr "Palauta"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän sivun palauttamiseksi."

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Katselit tämän sivun nykyistä versiota, kun käytit palautustoimintoa. Jos "
"haluat palauttaa vanhemman version, katsele ensin kyseistä vanhempaa "
"versiota ja vasta sitten käytä palautustoimintoa."

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Tämä sivu on jo poistettu tai sitä ei ole ollut olemassakaan!"

msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Palautuksen syy (vapaaehtoinen)"

msgid "Really revert this page?"
msgstr "Haluatko varmasti palauttaa tämän sivun?"

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Palautettu muutokset sivulle %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Poikkeus palautusfunktiota kutsuessa:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Anna tunnuksesi salasana alla olevaan etäpään wikiin. <<BR>> /!\\ Syötä "
"salasanasi vain, jos luotat kumpaankin wikiin, sillä kummankin wikin "
"ylläpitäjät pystyvät näkemään salasanasi."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Toiminto peruutettiin."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Ainoastaan vaihtoehdot BOTH ja DOWN ovat tuettuja."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Aseta InterWiki-parametri wikiconfig-tiedostoon käyttääksesi tätä toimintoa. "
"Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta HelpOnConfiguration."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Parametrit eivät ole kelvolliset. Määritä ainakin ''remoteWiki''-parametri. "
"Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta HelpOnSynchronisation."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' on tuntematon."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Tapahtui vakava virhe:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Synkronisointi valmis. Alempana statusviestejä."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synkronisointi aloitettu -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Haettu lista %s paikallisesta ja %s etäpään sivusta. Tuloksien mukaan "
"yhteensä %s sivua on käsiteltävä.."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Suodatuksen jälkeen: %s sivua"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"Sivua %s ei huomioitu, sillä paikallissivulle ei ole kirjoitusoikeutta."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Poista sivu %s paikallisesti."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Virhe poistaessa sivua %s paikallisesti:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Poistettu sivu %s etänä."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Virhe sivua %s poistaessa etänä:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Kohdetta %s ei voida yhdistää automaattisesti, mutta sitä muutettiin "
"kummankin wikin puolella. Poista kohde toisesta wikistä ja koeta toimintoa "
"uudelleen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Kohde %s sisältää eri mime-määrityksen wikeissä, joten yhdistäminen ei "
"onnistunut. Poista kohde toisesta wikistä tai muuta MIME-tyypit "
"samanlaisiksi, ja koeta uudelleen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Kohde %s uudelleennimettiin paikallisesti. Tämä toiminto ei ole vielä täysin "
"valmis, joten tämän sivun synkronisointihistoriaa ei voitu tallentaa."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synkronisoidaan sivua %s etäpään sivun %s kanssa..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Sivu %s poistettiin etäpäästä ja muutettiin paikallisesti."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Sivua %s ei voitu synkronisoida. Etäpään sivu uudelleennimettiin. Tämä ei "
"ole vielä tuettua. Sivujen poistaminen lienee tarpeellista synkronisoinnin "
"aikaansaamiseksi."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"Sivu %s jätettiin huomioimatta paikallisesti tai etäpäässä ilmenneen "
"ristiriidan vuoksi."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Tämä on ensimmäinen synkronisointi paikallisen ja etäpään Wikin välillä "
"koskien sivua %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Sivua %s ei voitu yhdistää, sillä sinulla ei ole oikeuksia muuttaa sivua "
"etäpään wikissä."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Sivu %s yhdistetty onnistuneesti."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Sivu %s sisältää etäpäässä ilmenneitä ristiriitoja."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Sivu %s yhdistetty ristiriitojen kera."

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""
"Sinun on mentävä manuaalisesti OpenID-tarjoajasi wikiin\n"
"ja kirjauduttava sisään ennen kuin voit käyttää OpenID:täsi.\n"
"MoinMoin ei koskaan salli salasanasi syöttämistä tähän.\n"
"\n"
"Kun ole kirjautunut, lataa tämä sivu uudestaan."

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr "OpenID-luottamuksenvarmennus"

# Is ”identiteetti” ok here?
#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr "Sivusto %s on pyytänyt identiteettiäsi."

# What's a ”trust root” in Finnish?
# TODO: this is not good Finnish
#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""
"\n"
"Jos hyväksyt, trust rootin edustamalle sivustolle kerrotaan, että hallitset\n"
"identiteetti-URL:ää %s. (Jos käytät delegoitua identiteettiä, sivusto\n"
"huolehtii delegaation kääntämisestä itse.)"

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr "Identiteetti-URL"

msgid "Remember decision"
msgstr "Muista päätös"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr "Muista tämä luottamuspäätös äläkä kysy uudelleen"

msgid "Approve"
msgstr "Hyväksy"

msgid "Don't approve"
msgstr "Älä hyväksy"

msgid "OpenID not served"
msgstr "OpenID:tä ei palveltu"

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""
"\n"
"Et ole vielä luonut kotisivuasi. Siksi emme voi palvella OpenID:tä\n"
"sinulle. Luo ensin kotisivu ja lataa sitten tämä sivu uudelleen tai\n"
"napsauta alla olevaa painiketta peruuttaaksesi tämän varmennuksen."

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Kelvoton tiedostonimi \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Liitetiedosto '%(target)s' (alkuperäinen nimi '%(filename)s') on jo olemassa."

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Luotu paketti %s sivu(i)sta %s."

msgid "Package pages"
msgstr "Paketoi sivuja"

msgid "Package name"
msgstr "Paketin nimi"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Luettelo sivuista - pilkuilla erotettuina"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Sivua \"%s\" vastaavia sivuja ei löytynyt!"

msgid "Please choose:"
msgstr "Valitse:"

#, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Kirjaudu sisään käyttääksesi tätä toimintoa: %(action)s."

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Sinun täytyy olla kirjautunut sisään poistaaksesi pikalinkin."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Tälle sivulle johtava pikalinkki on poistettu."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Pikalinkkiä tälle sivulle ei voitu poistaa."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr ""
"Et voi poistaa pikalinkkiä, sillä et ole lisännyt tätä sivua pikalinkkeihisi."

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Palautettu varmuuskopio: %(filename)s kohdehakemistoon: %(targetdir)s.\n"
"Tiedostoja: %(filecount)d, hakemistoja: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Varmuuskopion palauttaminen ei onnistunut. Tiedostoa %(filename)s ei "
"pystytty siirtämään hakemistoon %(targetdir)s."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Wikin varmuuskopiointi / palautus"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Muutamia vihjeitä:\n"
" * Varmuuskopion palauttaminen:\n"
" * Varmuuskopion palauttaminen ylikirjoittaa aiemmat tiedot, joten ole "
"varovainen.\n"
" * Vaihda varmuuskopion nimeksi <sivusto>.tar.<pakkaus> (poista --päiväys--"
"aika--UTC -osuus).\n"
" * Siirrä varmuuskopio hakemistoon backup_storage_dir (scp:llä, ftp:"
"llä, ...).\n"
" * Napsauta alla olevaa painiketta <<GetText(Restore)>>.\n"
"\n"
" * Luodaksesi varmuuskopion napsauta painiketta <<GetText(Backup)>> ja "
"tallenna \n"
"  saamasi tiedosto varmaan paikkaan.\n"
"\n"
"Kannattaa varmistaa, että wikin asetusten arvot backup_* ovat oikeat ja "
"kattavat.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Varmuuskopio"

msgid "Restore"
msgstr "Palauta kopio"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Sinulla ei ole oikeuksia etävarmuuskopioiden ottamiseksi."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Tuntematon varmistuksen osatoiminto: %s."

msgid "Do it."
msgstr "Toteuta."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Suoritetaanko toiminto %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Toiminto %(actionname)s ei ole käytössä tässä wikissä!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr ""
"Sinulla ei ole oikeutta käyttää toimintoa %(actionname)s tällä sivulla!"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Käytä toimintoa %(actionname)s vuorovaikutteisessa käyttöliittymässä!"

msgid "Please log in first."
msgstr "Kirjaudu ensin sisään."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Luo kotisivu, ennen kuin luot muita sivuja."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Voit lisätä olemassaolevalle omalle kotisivullesi alasivuja.\n"
"\n"
"Voit valita kuinka avoimia sivuja haluat muiden lukijoiden ja\n"
"kirjoittajien suhteen. Pääsy riippuu kuulumisesta vastaavalle ryhmäsivulle.\n"
"\n"
"Kirjoita vain alasivun nimi ja napsauta painiketta luodaksesi sivun.\n"
"\n"
"Ennen kuin teet pääsyltään rajoitettuja sivuja, katso että vastaava\n"
"ryhmäsivu on olemassa ja sillä on oikeat henkilöt. Käytä ryhmäsivujen\n"
"luonnissa sivupohjaa HomepageGroupsTemplate.\n"
"\n"
"||'''Lisää uusi oma sivu:'''||'''Vastaava pääsyrajoituksen ryhmä:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,luettavissa ja kirjoitettavissa,%"
"(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,vain luettavissa,%(username)s)>>||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,yksityinen,%(username)s)>>||"
"Ainoastaan %(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Omien sivujen hallinta"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Uudelleennimetäänkö myös /alasivut?"

msgid "New name"
msgstr "Uusi nimi"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Uudelleennimeämisen syy (vapaaehtoinen)"

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Haluatko varmasti uudelleennimetä tämän sivun?"

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Tilauksesi tälle sivulle on poistettu."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Säännöllisen lausekkeen tilausta ei voi poistaa!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr "Muokkaa tilauksien säännöllisiä lausekkeita asetuksistasi."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Et voi perua tilausta, sillä et ole tilaaja."

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr ""
"TextCha: Väärä vastaus! Napsauta selaimen Edellinen-painiketta ja tallenna "
"sivu uudelleen."

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Kopioidaanko myös kaikki /alasivut?"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Kopioimisen syy (vapaaehtoinen)"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Haluatko varmasti kopioida tämän sivun?"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Vanhempia versioita ei saatavilla!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Erot sivulle \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Erot versioiden %d ja %d välillä"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(kattaa %d versiota)"

msgid "Previous change"
msgstr "Edellinen muutos"

msgid "Next change"
msgstr "Seuraava muutos"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Sivu oli kuitenkin tallennettu %(count)d kertaa!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(tyhjätilamerkkejä ei huomioida)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Jätä huomioimatta muutokset tyhjätilamerkkien määrässä"

msgid "Load"
msgstr "Lataa"

msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Nimeä ei ole määritelty!"

msgid "Upload page content"
msgstr "Lataa sivun sisältö palvelimelle"

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""
"Voit ladata palvelimelle sisältöä alla nimettyä sivua varten. Jos muutat "
"sivun nimeä, voir myös ladata palvelimelle sisältöä toista sivua varten. "
"Jos sivun nimi on tyhjä, sivu nimetään tiedoston nimen mukaan."

msgid "File to load page content from"
msgstr "Tiedosto, josta ladataan sisältöä"

msgid "Comment"
msgstr "Kuvaus"

msgid "Page Name"
msgstr "Sivun nimi"

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Et voi tilata sivua, sillä sinulla ei ole siihen lukuoikeutta."

msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Sähköposti/Jabber eivät ole käytössä tässä wikissä."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Kirjaudu sisään käyttääksesi tilauksia."

msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Lisää sähköpostiosoitteesi tai Jabber-tunnuksesi asetuksiisi "
"käyttääksesi tilauksia."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Olet jo tilannut tämän sivun."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Sinut on lisätty tilaajaksi tälle sivulle."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Sinua ei voitu lisätä tämän sivun tilaajaksi."

msgid "General Information"
msgstr "Yleiset tiedot"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Sivun koko: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA-tiiviste tämän sivun sisällölle on:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Seuraavat käyttäjät ovat tilanneet tämän sivun:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Tältä sivulta on linkit seuraaville sivuille:"

msgid "Size"
msgstr "Koko"

msgid "Diff"
msgstr "Erot"

msgid "Editor"
msgstr "Muokkaaja"

msgid "view"
msgstr "näytä"

msgid "to previous"
msgstr "edelliseen"

msgid "get"
msgstr "hae"

msgid "del"
msgstr "poista"

msgid "Revision History"
msgstr "Versiohistoria"

msgid "No log entries found."
msgstr "Lokimerkintöjä ei löytynyt."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Tiedot: \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Näytä \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Yleiset sivutiedot"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Uutta sivua ei voi luoda ilman sivun nimeä. Anna sivulle nimi."

msgid "Delete"
msgstr "Poista"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Poistetaanko myös kaikki /alasivut?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Poiston syy (vapaaehtoinen)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän sivun?"

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta luoda lisäsivua!"

msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Vain pääkäyttäjä voi käyttää tätä toimintoa."

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Lisää tilaajia sivulle %s."

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Syötä käyttäjätunnukset (erota käyttäjätunnukset pilkulla):"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Tilattu seuraaville käyttäjille: %s"

msgid "Not a user:"
msgstr "Ei käyttäjä:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta suorittaa tätä toimintoa."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "Ainoastaan '''%s''' jälkeen muokatut sivut näytetään."

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Kirjoittamaasi muokkauspäivämäärää ei tunnistettu, joten muokkauspäivää "
"ei oteta huomioon hakutuloksissa."

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Nimihaku: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Laajennettu haku: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Sisältöhaku: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Hakuehto {{{\"%s\"}}} ei ole kelvollinen. Lisätietoja on sivulla "
"OhjeHakemisesta."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Hakuehdo(i)lla {{{\"%s\"}}} ei löytynyt tuloksia. Muuta hakuehtoja. "
"Lisätietoja on sivulla OhjeHakemisesta.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Suorita"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "sisältöhaku käyttäen hakuehtojasi"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Suorittamasi haku sivujen nimistä ei välttämättä sisällä kaikkia "
"olennaisia tuloksia. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr ""
"Napsauta tästä hakeaksesi valitsemiasi ehtoja sivujen nimistä ja sisällöstä."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Käyttäjätili on luotu! Voit kirjautua sisään nyt."

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (vaadittu tieto)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Luo profiili"

msgid "Create Account"
msgstr "Luo käyttäjätunnus"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Sinun täytyy kirjautua sisään lisätäksesi pikalinkin."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Pikalinkki tälle sivulle on lisätty."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Tälle sivulle johtavaa pikalinkkiä ei voitu lisätä."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Olet jo lisännyt tämän sivun pikalinkkeihisi!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän toiminnon käyttämiseksi."

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(joista oikolukusanasto %(pagelink)s sisältää %(localwords)d sanaa)."

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Alla olevia sanoja (yhteensä %(badwords)d kappaletta) ei löytynyt "
"oikolukusanastosta %(totalwords)d sanan joukosta %(localwords)s"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Lisää valitut sanat oikolukusanastoon"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Kirjoitusvirheitä ei löytynyt!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Et voi tallentaa sanoja oikolukusanastoon."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Et voi oikolukea sivua, sillä sinulla ei ole siihen lukuoikeutta."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Olet kirjautunut ulos."

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr "Jos tämä tunnus on olemassa, sähköposti on lähetetty."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Sähköpostitoiminto ei ole käytössä tässä wikissä.\n"
"Tarvittaessa ota yhteyttä wikin vastuuhenkilöön, joka voi asettaa "
"sähköpostitoiminnon käyttöön."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Anna kelvollinen sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Lähetä käyttäjätietoni minulle sähköpostitse"

msgid "Recovery token"
msgstr "Palautustunniste"

msgid "New password"
msgstr "Uusi salasana"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Uusi salasana uudestaan"

msgid "Reset my password"
msgstr "Aseta uusi salasana"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr "Salasanasi on vaihdettu, voit kirjautua nyt."

msgid "Your token is invalid!"
msgstr "Tunnisteesi on virheellinen!"

msgid "Password reset"
msgstr "Salasanan asettaminen uudelleen"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Salasanan asettaminen uudelleen ==\n"
"Syötä uusi salasana alle."

msgid "Lost password"
msgstr "Kadonnut salasana"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""
"\n"
"== Kadonneen salasanan palauttaminen ==\n"
"Jos olet unohtanut salasanasi, anna sähköpostiosoite tai\n"
"käyttäjätunnus ja napsauta '''Lähetä käyttäjätietoni minulle\n"
"sähköpostitse'''. Saat sähköpostiviestin, joka sisältää\n"
"palautustunnisteen, jolla voit vaihtaa salasanasi. Viesti\n"
"sisältää myös lisää ohjeita."

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""
"\n"
"=== Salasanan asettaminen uudelleen ===\n"
"Jos olet jo saanut palautustunnisteen sisältävän sähköpostiviestin, syötä\n"
"käyttäjätunnuksesi, palautustunniste ja uusi salasana (kahdesti) alle."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Paikallinen sivukartta sivulta \"%s\""

msgid "Pages"
msgstr "Sivut"

msgid "Select Author"
msgstr "Valitse kirjoittaja"

msgid "Revert all!"
msgstr "Palauta kaikki!"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d liitetiedosto(a)]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Tälle sivulle on tallennettu <a href=\"%(link)s\">%(count)s liitetiedosto(a)"
"</a>."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Liitetiedoston nimeä ei määritelty!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Liitetiedostoa '%(filename)s' ei ole!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Viitataksesi sivun liitetiedostoihin, käytä merkintää '''{{{attachment:"
"tiedostonimi}}}''' alla olevan tiedostoluettelon mukaisesti. \n"
"'''ÄLÄ''' käytä {{{[hae]}}}-linkin verkko-osoitetta, \n"
"sillä se voi muuttua, jolloin viittaus tiedostoon ei enää toimisi."

msgid "move"
msgstr "siirrä"

msgid "unzip"
msgstr "pura"

msgid "install"
msgstr "asenna"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Sivulla %(pagename)s ei ole liitetiedostoja."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Muokkaa piirrosta"

msgid "New Attachment"
msgstr "Uusi liitetiedosto"

msgid "File to upload"
msgstr "Lähetettävä tiedosto"

msgid "Rename to"
msgstr "Uudelleennimeä"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Korvaa aiempi tiedosto uudemmalla, mikäli nimet ovat samat"

msgid "Upload"
msgstr "Lähetä"

msgid "Attached Files"
msgstr "Liitetiedostot"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa tälle sivulle."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "AttachFile-toiminnon alaluokka ei ole tuettu: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Liitetiedostot sivulla %(pagename)s"

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta korvata tämän sivun liitetiedostoja."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Ei tiedostosisältöä. Poista muut kuin ASCII-merkit nimestä ja yritä "
"uudelleen."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Liitetiedosto '%(target)s' (etäpään nimi '%(filename)s'), kooltaan %(bytes)d "
"tavua, on tallennettu."

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta tallentaa piirrosta tälle sivulle."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa liitetiedostoja tältä sivulta."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Liitetiedosto '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' on jo olemassa."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr ""
"Liitetiedosto '%(pagename)s/%(filename)s' on siirretty sivulle "
"'%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Muutoksia ei tehty"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Sivua '%(new_pagename)s' ei ole olemassa tai sinulla ei ole tarvittavia "
"oikeuksia."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Siirto peruttu!"

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr "Käytä vuorovaikutteista käyttöliittymää liitetiedostojen siirtoon!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta siirtää liitetiedostoja tältä sivulta."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Siirto peruttu, koska uudelle sivulle ei määritelty nimeä."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Liitteen '%(filename)s' nimi ei kelpaa. Nimeä tiedosto uudelleen."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Siirto peruttu, koska uudelle liitteelle ei määritelty nimeä"

msgid "Move"
msgstr "Siirrä"

msgid "New page name"
msgstr "Sivun uusi nimi"

msgid "New attachment name"
msgstr "Liitteen uusi nimi"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta hakea liitetiedostoja tältä sivulta."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta asentaa tiedostoja."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s' asennettu."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta purkaa tämän sivun liitetiedostoja."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Liitetiedostoa '%(filename)s' ei voitu purkaa, sillä tiedoston sisältö "
"purettuna veisi liikaa tilaa (%(space)d kilotavua liikaa)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"Liitetiedostoa '%(filename)s' ei voitu purkaa, sillä purettuna tiedostoja "
"olisi liian monta (%(count)d liikaa)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s' on purettu."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Liitettä '%(filename)s' ei purettu, koska sen sisältämät tiedostot ovat joko "
"liian suuria, zip-tiedostoja, sijaitsevat alihakemistoissa tai ovat jo "
"olemassa."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Tiedosto %(filename)s ei ole zip-tiedosto."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Lataa"

msgid "Package script:"
msgstr "Pakettiskripti:"

msgid "File Name"
msgstr "Tiedostonimi"

msgid "Modified"
msgstr "Muokattu"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Tuntematon tiedostotyyppi, liitettä ei voida näyttää sivulla."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Sinulla ei ole oikeutta katsoa tämän sivun liitetiedostoja."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "attachment:%(filename)s / %(pagename)s"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Täysi linkkilista haulle \"%s\""

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Täsmälleen yksi sivua \"%s\" vastaava sivu löytyi, uudelleenohjataan..."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Sivut kuten \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s nimelle \"%(title)s\""

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Sisällytetty kuvatiedosto: %(url)s"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Luo uusi piirros \"%(filename)s (avaa uuden sivun)\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Muokkaa piirrosta %(filename)s (avaa uuden sivun)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Napsautettava piirros: %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Rivinumerot päälle/pois"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Tuntematon toiminto %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr ""
"Sinulla ei ole oikeutta käyttää toimintoa %(action_name)s tällä sivulla!"

msgid "Login and try again."
msgstr "Kirjaudu sisään ja yritä uudelleen."

#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Uusi sivu tai liitetiedosto"

#~ msgid ""
#~ "You can upload a file to a new page or choose to upload a file as "
#~ "attachment for the current page"
#~ msgstr ""
#~ "Voit lisätä tiedoston nykyiselle sivulle tai voit luoda uuden sivun ja "
#~ "lisätä tiedoston kyseiselle sivulle."

#~ msgid "attachment"
#~ msgstr "Liitetiedosto"

#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Uusi nimi"

#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "Liitetiedosto '%(target)s' on jo olemassa."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Tiedoston lähetys ei korvaa aiempaa saman nimistä tiedostoa uudemmalla. "
#~ "Jos tiedostojen nimet\n"
#~ "ovat samat, nimeä lähettämäsi tiedosto uudelleen.\n"
#~ "Jos kenttä \"Uudelleennimeä\" on tyhjä, tiedosto pyritään lähettämään sen "
#~ "alkuperäisellä nimellä."

#~ msgid "overwrite"
#~ msgstr "Kirjoita aiemman tiedoston yli"

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Tunnuksesi suhteen on tehty palautuspyyntö tähän sähköpostiosoitteeseen.\n"
#~ "\n"
#~ "Jos kadotit salasanasi, käytä alla olevia tietoja ja kirjoita annettu \n"
#~ "salasana ANNETUSSA MUODOSSA wikin lomakkeen salasanakenttään (käytä \n"
#~ "kopiointia ja liittämistä).\n"
#~ "\n"
#~ "Vaihda salasana kirjauduttuasi.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr "Sähköpostiosoitetta '%(email)s' vastaavaa käyttäjää ei löytynyt."

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Liitetiedostoja ei ole sallittu tässä wikissä!"

#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "LähetäSalasanani"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "Käytä sivua KäyttäjäAsetukset asetusten vaihtamiseen tai tunnuksen "
#~ "luomiseen."

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Käytä sivua KäyttäjäAsetukset valitun käyttäjän asetusten vaihtamiseen"

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Tämä lista ei toimi, ellet ole antanut kelvollista sähköpostiosoitetta!"

#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "Mikäli haluat luoda käyttäjätilin, siirry sivulle %(userprefslink)s. Jos "
#~ "haluat palauttaa salasanasi, voit tehdä sen sivun %(sendmypasswordlink)s "
#~ "kautta."

#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''Sivu nimeltä {{{'%s'}}} on jo olemassa.'''\n"
#~ "\n"
#~ "Anna sivulle eri nimi."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Muutoksen kommenttina on:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Ilmoitusviestien lähetyksen tila:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "UserPreferences"
#~ msgstr "KäyttäjäAsetukset"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Tilaa vähäisetkin muutokset"

#~ msgid "(Only for password change or new account)"
#~ msgstr "(vain salasanaa vaihtaessa tai tiliä luotaessa)"

#~ msgid "Check your argument %s"
#~ msgstr "Tarkista määritelmä %s"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "Virhe säännöllisessä lausekkeessa '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Kelvoton aikaleima '%s'"

#~ msgid "Not supported mimetype of file: %s"
#~ msgstr "Tiedoston MIME-tyyppi ei ole tuettu: %s"

#~ msgid "Embedding of object by chosen formatter not possible"
#~ msgstr "Objektin sisällyttäminen valitulla muotoilijalla ei ole mahdollista"

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject"
#~ "(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Liian vähän argumentteja makrolle EmbedObject! Koeta <<EmbedObject"
#~ "(attachment [,width=leveys] [,height=korkeus] [,alt=vaihtoehtoinen "
#~ "teksti])>>"

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject(url, "
#~ "url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Liian vähän argumentteja makrolle EmbedObject! Koeta <<EmbedObject(url, "
#~ "url_mimetype [,width=leveys] [,height=korkeus] [,alt=vaihtoehtoinen "
#~ "teksti])>>"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Kelvoton parametri calparms MonthCalendar-makrolle: \"%s\"!"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Kelvottomat MonthCalendar-makron argumentit: \"%s\"!"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Valitettavasti kirjautuminen ei onnistunut."

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Tiedostonimi"

#~ msgid ""
#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
#~ "least."
#~ msgstr ""
#~ "Etäpään versio MoinMoinista on liian vanha, vaatimuksena versio 1.6 tai "
#~ "uudempi"

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "jotka kuuluvat yhteen seuraavista kategorioista"

#~ msgid "Xapian stemming"
#~ msgstr "Xapian-sanataivutushaku"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-Jos lähetät tämän lomakkeen, näytetään lähetetyt arvot.\n"
#~ "Käyttääksesi tätä lomaketta muilla sivuilla, lisää\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "makrokutsu.-~\n"

#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr ""
#~ "Tuntematon käyttäjänimi: {{{\"%s\"}}}. Anna käyttäjänimi ja salasana."

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "muotoilematon"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "tulosta"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## varmuuskopio sivusta \"%(pagename)s\" lähetetty %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "Varmuuskopio muutoksistasi on [%(backup_url)s täällä]."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Näytä kaavio \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "aseta kirjanmerkki"

#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "Sinulla ei ole oikeutta käyttää toimintoa %s tällä sivulla."

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d tulosta noin %(pages)d sivusta."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Vaadittu tieto \"%(attrname)s\" puuttuu"

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Lomakkeella lähetetyt tiedot:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Paljas sivuhakemisto"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "XML-sivuhakemisto"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Asennetut käsittelimet (VANHENTUNEET - käytä jäsentimiä)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Valitettavasti joku muu tallensi sivun sillä aikaa kun muokkasit sitä.\n"
#~ "\n"
#~ "Ystävällisesti toimi seuraavasti: Käytä selaimesi Takaisin-nappia ja "
#~ "kopioi\n"
#~ "muutoksesi leikepöydälle. Eteenpäin-napilla pääset takaisin t"