view MoinMoin/i18n/da.MoinMoin.po @ 991:324a20dad828

added arabic i18n, updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Wed, 19 Jul 2006 09:25:57 +0200
parents 11d094495f53
children 3338af3c3867
line wrap: on
line source

## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language da

#
# MoinMoin da system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-17 12:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-07 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
"Language-Team: Danish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Dansk\n"
"X-Language-in-English: Danish\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Det tidligere indhold af denne side er forældet og vil ikke blive inkluderet "
"i søgeresultater!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Version %(rev)d per %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Omdirigeret fra siden \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Denne side omdirigerer til \"%(page)s\""

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Hvis du indsender denne formular vil de angivne værdier blive vist.\n"
"Indsæt makroen [[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]]"
"[[BR]]\n"
"for at bruge denne formular på andre sider.-~\n"

msgid "Create New Page"
msgstr "Opret ny side"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Du har ikke lov til at se denne side."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Dine ændringer er ikke gemt!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Du har ikke lov til at redigere denne side."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Siden kan ikke redigeres!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Kan ikke redigere gamle udgaver!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Låsen du holdt udløb. Vær forberedt på redigeringskonflikter!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Sidenavn er for langt, prøv et kortere navn."

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Redigér \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Smugkig på \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s er udløbet!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # minutter."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # sekunder."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Nogen slettede denne side mens du redigerede den!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Nogen ændrede denne side mens du redigerede den!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Nogen gemte denne side mens du redigerede den!\n"
"Gennemgå venligst siden og gem derefter. Gem ikke denne side som den er!"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Indhold af ny side indlæst fra %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Skabelon %s ikke fundet]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Du har ikke lov til at læse %s]"

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Beskriv %s her."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Stavekontrol"

msgid "Save Changes"
msgstr "Gem ændringer"

msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Ved at trykke '''%(save_button_text)s''' underlægger du dine ændringer %"
"(license_link)s.\n"
"Hvis du ikke ønsker dette,·så tryk·'''%(cancel_button_text)s'''·for·at "
"annullere dine ændringer."

msgid "Preview"
msgstr "Smugkig"

msgid "GUI Mode"
msgstr "Grafisk redigering"

msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Ingen tilføjelser>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Tilføj: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Simpel ændring"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Fjern mellemrum sidst i hver linje"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Redigeringen blev afbrudt."

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke omdøbe til et blankt sidenavn."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''En side med navnet {{{'%s'}}} eksisterer allerede.'''\n"
"\n"
"Prøv et andet navn."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Kunne ikke omdøbe side på grund af systemfejl: %s."

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Tak for dine rettelser - de er værdsat."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Siden \"%s\" blev korrekt slettet."

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Hej Wiki-bruger!\n"
"\n"
"Du abonnerer på rettelser til en wiki-side eller wiki-kategori på \"%"
"(sitename)s\".\n"
"\n"
"Følgende side er ændret af %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Redigeringskommentar:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Ny side:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Ingen forskelle fundet!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sopdatering af \"%(pagename)s\" af %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "simpel "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Status for udsending af orienterings-emails:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s]·%(recipients)s:·%(status)s"

#, python-format
msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
msgstr "## sikkerhedskopi af siden \"%(pagename)s\" indsendt %(date)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Side kunne ikke låses. Uventet fejl (fejlnummer=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Side kunne ikke låses. Mangler filen 'current'?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at redigere denne side!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Du kan ikke gemme tomme sider."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Du har allerede gemt denne side!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Du har allerede redigeret denne side! Undgå at bruge tilbage-knappen."

#, python-format
msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
msgstr "En sikkerhedskopi af dine rettelser er [%(backup_url)s her]."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Du ændrede ikke på sidens indhold, så den er ikke gemt!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Du kan ikke ændre adgangsrettigheder (ACL) på denne side da du ikke har "
"administratoradgang til den!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Låsen for %(owner)s udløb for %(mins_ago)d minut(ter) siden. Du er nu blevet "
"tildelt låsen til denne side."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Andre brugere vil blive ''udelukket'' fra at redigere denne side indtil %"
"(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Andre brugere vil blive ''advaret'' indtil %(bumptime)s om at du redigerer "
"denne side."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Brug Smugkig-knappen til at udvide låseperioden."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Denne side er i øjeblikket ''låst'' for redigering af %(owner)s indtil %"
"(timestamp)s, dvs. i %(mins_valid)d minut(ter)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Denne side blev åbnet for redigering eller forhåndsvist %(timestamp)s af %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''Du bør ''undgå at redigere'' denne side ihvertfald %(mins_valid)d minut"
"(ter) endnu,\n"
"for at undgå redigeringskonflikter.'''[[BR]]\n"
"Tryk Annullér for at afbryde redigeringen."

msgid "<unknown>"
msgstr "<ukendt>"

msgid "Text mode"
msgstr "Tekst redigering"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Brugernavn: %s\n"
"\n"
"Adgangskode: %s\n"
"\n"
"Adgangs-URL: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Nogen har bedt om at dine adgangsdata bliver tilsendt denne email-adresse.\n"
"\n"
"Hvis du har mistet din adgangskode, kan du bruge informationerne nedenfor og "
"blot angive\n"
"adgangskoden PRÆCIST SOM VIST i wiki'ens adgangskode-formularfelt.\n"
"\n"
"Når du er korrekt logget ind, er det naturligvis en god idé at ændre "
"adgangskoden.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Dine wiki brugerprofil-oplysninger"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Fremhævelser:: [[Verbatim('')]]''kursiv''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''fed'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''fed "
"kursiv'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''blandet ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''fed'''''[[Verbatim(''')]] og kursiv''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(----)]] vandret streg.\n"
" Overskrifter:: [[Verbatim(=)]] Titel 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] "
"Titel 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Titel 3 [[Verbatim(===)]];  "
"[[Verbatim(====)]] Titel 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Titel 5 "
"[[Verbatim(=====)]].\n"
" Lister:: mellemrum og enten * asterisker; 1., a., A., i., I. nummererede "
"emner; 1.#n begynd nummerering ved n; mellemrum alene giver indryk.\n"
" Links:: [[Verbatim(SammenSatteOrd)]]; [[Verbatim([\"lodrette klammer og "
"dobbelte citationstegn\"])]]; url; [url]; [url beskrivende navn].\n"
" Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  "
"efterfølgende mellemrum er ikke tiladt efter tabeller eller titler.\n"
"\n"
"(!) For yderligere hjælp, se HjælpTilRedigering eller SyntaksReference.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""
"Fremhævelser: <i>*kursiv*</i> <b>**fed**</b> ``skrivemaskineskrift``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Overskrifter: Titel 1 Titel 2 Titel 3\n"
"       ======= ------- ~~~~~~~\n"
"\n"
"Vandret streg: ---- \n"
"Henvisninger: EfterfølgendeUnderstregning_ `flere ord med backticks`_ "
"eksternt_ \n"
"\n"
".. _eksternt: http://eksternt-website.net/foo/\n"
"\n"
"Lister: * asterisker; 1., a. nummererede emner.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For yderligere hjælp, se (på engelsk) \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "Diffs"
msgstr "forskelle"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Edit"
msgstr "Redigér"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Afmeld abonnement"

msgid "Subscribe"
msgstr "Abonnér"

msgid "Raw"
msgstr "Rå"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Udskrift"

msgid "View"
msgstr "Vis"

msgid "Up"
msgstr "Op"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Publicér min email (ikke min wiki-hjemmeside) i forfatter-info"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Åbn redigeringsvindue ved dobbeltklik"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Skift til senest besøgte side efter pålogning"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Vis spørgsmålstegn ved ikke-eksisterende sider"

msgid "Show page trail"
msgstr "Vis senest besøgte sider"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Vis knap-panel"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Vis lænker til top/bund i overskrifter"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Vis detaljerede forskelle"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Tilføj mellemrum i viste wiki-navne"

msgid "Remember login information"
msgstr "Husk adgangsinformationer"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Abonnér på simple rettelser"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Luk denne brugerprofil permanent"

msgid "Name"
msgstr "Navn"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(Brug Fornavn''''''Efternavn)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Kælenavn"

msgid "Password"
msgstr "Adgangskode"

msgid "Password repeat"
msgstr "Adgangskode gentaget"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr "(Kun ved skift af adgangskode eller ny brugerprofil)"

msgid "Email"
msgstr "Email-adresse"

msgid "User CSS URL"
msgstr "Personlig CSS URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Efterlad blankt for at deaktivere bruger-CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Redigeringsvinduestørrelse"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Pakken kræver en nyere version af MoinMoin (mindst %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Temaets navn er ikke anbiget."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""
"Installering af temafiler er kun understøttet for server-typen \"standalone"
"\"."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Installation af '%(filename)s' fejlede."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Filen %s er ikke en MoinMoin pakkefil."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Siden %s eksisterer ikke."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Forkerte data i begyndelsen af pakkefilen."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Pakkens filformat er ikke understøttet."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Ukendt funktion %(func)s på linje %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Filen %s blev ikke fundet i pakken."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering.\n"
"Kontakt ejeren af wiki'en, som kan aktivere email."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Angiv venligst en korrekt email-adresse!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr ""
"Ingen brugerprofil blev fundet med den angivne email-adresse '%(email)s'!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Brug BrugerProfil til at ændre dinne indstillinger eller oprette en "
"brugerprofil."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Blankt brugernavn. Angiv venligst et brugernavn."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Forkert brugernavn {{{'%s'}}}.\n"
"Navn må kun indeholde Unicode alfanumeriske tegn, evt. med eet\n"
"mellemrum mellem ordene. Navne på gruppesider er ikke tilladt."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Dette brugernavn tilhører allerede en anden."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Adgangskoderne er ikke ens!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Angiv venligst en adgangskode!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Oplys venligst din email-adresse. Hvis du mister dine adgangsoplysninger, "
"kan du få dem tilsendt pr. email."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Denne email-adresse tilhører allerede en anden."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Brugerprofil oprettet. Du kan bruge denne konto til at logge på nu..."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr ""
"Brug BrugerProfil til at ændre indstillinger for den valgte brugerprofil"

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Temaet '%(theme_name)s' kunne ikke indlæses!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Brugerprofil gemt!"

msgid "Default"
msgstr "Standard"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Browser opsætning>"

msgid "the one preferred"
msgstr "den foretrukne"

msgid "free choice"
msgstr "frit valg"

msgid "Select User"
msgstr "Vælg bruger"

msgid "Save"
msgstr "Gem"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ønsket tema"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Foretrukne redigeringsprogram"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Redigeringsprogram vist på brugerfladen"

msgid "Time zone"
msgstr "Tidszone"

msgid "Your time is"
msgstr "Din tid er"

msgid "Server time is"
msgstr "Serverens tid er"

msgid "Date format"
msgstr "Datoformat"

msgid "Preferred language"
msgstr "Foretrukne sprog"

msgid "General options"
msgstr "Generelle valg"

msgid "Quick links"
msgstr "Genveje"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr ""
"Denne liste fungerer ikke, medmindre du har angivet en korrekt email-adresse!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Registrerede wiki-sider (ét regulært udtryk (regex) pr. linje)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Opret brugerprofil"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Send mig mine adgangsoplysninger pr. email"

#, python-format
msgid ""
"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
"page."
msgstr ""
"Opret en brugerprofil eller fremskaf en mistet adgangskode på siden %"
"(userprefslink)s."

msgid "Login"
msgstr "Log ind"

msgid "Action"
msgstr "Rutine"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Forventede et \"=\" efter \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Forventede en værdi for variablen \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d·vedhæftede filer]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Der er <a href=\"%(link)s\">%(count)s vedhæftede fil(er)</a> gemt for denne "
"side."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Filnavn for vedhæftet fil ikke angivet!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Vedhæftede fil '%(filename)s' eksisterer ikke!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Brug '''{{{attachment:filename}}}''' til at referere til vedhæftede filer på "
"en side, som vist nedenfor i fil-oversigten.\n"
"Anvend '''IKKE''' URL'en under {{{[get]}}}, da den link kun er midlertidig "
"og derfor let kan holde op med at fungere."

msgid "del"
msgstr "slet"

msgid "get"
msgstr "hent"

msgid "edit"
msgstr "redigér"

msgid "view"
msgstr "vis"

msgid "unzip"
msgstr "udpak"

msgid "install"
msgstr "installere"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Ingen vedhæftede filer tilknyttet %(pagename)s"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Redigér tegning"

msgid "Attached Files"
msgstr "Vedhæftede filer"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Du har ikke lov til at vedhæfte filer til denne side."

msgid "New Attachment"
msgstr "Ny vedhæftet fil"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"En overførsel overskriver aldrig en eksisterende fil. Hvis der opstår\n"
"navnekonflikt, skal du omdøbe den fil du vil lægge op.\n"
"Alternativt, hvis \"Omdøb\" er blank, anvendes det originale filnavn."

msgid "File to upload"
msgstr "Fil at overføre"

msgid "Rename to"
msgstr "Omdøb til"

msgid "Upload"
msgstr "Overfør"

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Vedhæftede filer er ikke tilladt i denne wiki!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at gemme en tegning på denne side!"

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Intet indhold i fil. Slet ikke-ASCII tegn (specielle bogstaver og tegn) fra "
"filnavnet og prøv igen."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at slette vedhæftede filer på denne side."

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Du har ikke lov til at hente vedhæftede filer fra denne side!"

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Du har ikke lov til at udpakke filer vedhæftet denne side."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Du har ikke lov til at installere filer."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Du har ikke lov til at se denne sides vedhæftede filer!"

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Overførselsrutine ikke understøttet: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Filer vedhæftet \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Vedhæftet fil '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') på %(bytes)d bytes "
"gemt."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Vedhæftet fil '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') eksisterer "
"allerede."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Vedhæftet fil '%(filename)s' slettet."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Vedhæftet fil '%(filename)s' installeret."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Den vedhæftede fil '%(filename)s' kunne ikke udpakkes fordi indholdet ville "
"fylde for meget (%(space)d kB mangler)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"Den vedhæftede fil '%(filename)s' kunne ikke udpakkes fordi den indeholder "
"for mange filer (%(count)d kB for mange)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Vedhæftet fil '%(filename)s' udpakket."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Den vedhæftede fil '%(filename)s' ikke udpakket fordi indholdet ville fylde "
"for meget, kun er zip-filer, eksisterer allerede eller ligger i mapper."

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr "Filen %(target)s er ikke en .zip-fil."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Vedhæftet fil '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr "Pakkeskript:"

msgid "File Name"
msgstr "Filnavn"

msgid "Modified"
msgstr "Redigeret"

msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Ukendt filtype. Kan ikke vise denne vedhæftede fil direkte."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "vedhæftet fil:%(filename)s til %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Slet"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Denne side er allerede slettet eller har aldrig eksisteret!"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Årsag til denne sletning (valgfri)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne side skal slettes?"

msgid "Editor"
msgstr "Forfatter"

msgid "Pages"
msgstr "Sider"

msgid "Select Author"
msgstr "Vælg forfatter"

msgid "Revert all!"
msgstr "Omgør alt!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Du har ikke lov til at anvende denne rutine."

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Ingen sider ligner \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Nøjagtigt een side fundet som ligner \"%s\" - omdirigerer til siden."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Sider der ligner \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d·%(matches)s·for·\"%(title)s\""

msgid "match"
msgstr "resultat"

msgid "matches"
msgstr "resultater"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokal oversigt over \"%s\""

msgid "Please log in first."
msgstr "Log venligst på først."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Opret venligst en hjemmeside før du opretter flere sider"

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Du kan tilføje nogle undersider til din allerede eksisterende hjemmeside "
"her.\n"
"\n"
"du kan vælge hvor åbne disse sider skal være overfor andre læsere og "
"skribenter,\n"
"adgang kontrolleres ved gruppe-medlemskab af den tilhørende gruppeside.\n"
"\n"
"Skriv blot undersidens navn og tryk på knappen for at oprette en ny side\n"
"\n"
"Før du opretter adgangsbeskyttede sider, så sørg for at den tilhørende "
"gruppeside\n"
"eksisterer og indeholde de relevante medlemmer. Brug "
"HjemmesideGruppeSkabelon til at oprette\n"
"gruppesiderne.\n"
"\n"
"||'''Tilføj ny personlig side:'''||'''Tilhørende adgangskontrolliste-"
"gruppe:'''||\n"
"||[[NewPage(HjemmesideLæseSkriveSideSkabelon,side med skriveadgang,%"
"(username)s)]]||[\"%(username)s/LæseSkriveGruppe\"]||\n"
"||[[NewPage(HjemmesideLæseSideSkabelon,side med læseadgang,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/LæseGruppe\"]||\n"
"||[[NewPage(HjemmesidePrivatSideSkabelon,privat side,%(username)s)]]||kun %"
"(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "MineSider administration"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Forkert filnavn \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Oprettede pakken %s indeholdende siderne %s."

msgid "Package pages"
msgstr "Pakkesider"

msgid "Package name"
msgstr "Pakkenavn"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Liste over sidenavne - adskilt med komma"

msgid "Rename Page"
msgstr "Omdøb side"

msgid "New name"
msgstr "Nyt navn"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Årsag til omdøbning (valgfrit)"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Følgende %(badwords)d ord blev ikke fundet i den %(totalwords)d ord store "
"ordliste %(localwords)s og er fremhævet herunder:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Tilføj de markerede ord til ordlisten"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Ingen stavefejl fundet!"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Du kan ikke stavekontrollere en side du ikke kan læse."

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Tilmeld brugere til siden %s"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Tilmeldt til %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Ikke en bruger:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Du har ikke lov til at udføre denne rutine."

msgid "Do it."
msgstr "Gør det."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Skal rutinen %(actionname)s igangsættes?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Rutinen %(actionname)s er udeladt fra denne wiki!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at anvende rutinen %(actionname)s på denne side!"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at bruge rutinen %"
"(actionname)s!"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at tilbageføre denne side!"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Ingen ældre udgaver tilgængelige!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Forskelle for \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Forskelle mellem udgaverne %d og %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(over %d versioner)"

msgid "No differences found!"
msgstr "Ingen forskelle fundet!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Siden dog er gemt %(count)d gange!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ignorerer mellemrum)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorér forskelle i antal mellemrum"

msgid "General Information"
msgstr "Generel information"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Sidestørrelse: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA-tværsum for denne sides indhold:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Følgende brugere abonnerer på denne side:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Denne side har lænker til følgende sider:"

msgid "Date"
msgstr "Dato"

msgid "Diff"
msgstr "Find forskelle"

msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

msgid "raw"
msgstr "rå"

msgid "print"
msgstr "udskrift"

msgid "revert"
msgstr "tilbagefør"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Tilbagefør til udgave %(rev)d."

msgid "N/A"
msgstr "utilgængelig"

msgid "Revision History"
msgstr "Historik"

msgid "No log entries found."
msgstr "Ingen log-beskeder fundet."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Info om \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Vis \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Generelle side-informationer"

#, python-format
msgid "Show chart \"%(title)s\""
msgstr "Vis diagrammet \"%(title)s\""

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Sidebesøg og -redigeringer"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Du skal være logget på for at tilføje en genvej."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Din genvej til denne side er fjernet."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "En genvej til denne side er blevet tilføjet."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Du har ikke lov til at abonnere på en side du ikke kan læse!"

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering."

msgid "You must log in to use subscribtions."
msgstr "Du skal være logget på for at abonnere."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr "Tilføj din email-adresse under BrugerProfil for at kunne abonnere."

msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
msgstr "Dit abonnement på denne side er blevet afmeldt."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr ""
"Kan ikke afmelde abonnement formuleret med et regulært udtryk (regexp)!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr "Redigér regulære udtryk (regexp) for abonnement under BrugerProfil."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Du abonnerer nu på denne side."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagrammer er ikke tilgængelige!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Diagram-typen skal angives!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Dårlig diagram-type·\"%s\"!"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Gendannet backup: %(filename)s til destinationsmappen: %(targetdir)s.\n"
"Filer: %(filecount)d, mapper: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Gendanner backup: %(filename)s til destiantionsmappen: %(targetdir)s fejlede."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Wiki backup / gendannelse"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Nogle finter:\n"
" * Gendannelse af en backup:\n"
" * Gendannelse af en backup vil overskrive eksisterende data, så vær "
"varsom.\n"
" * Omdøb den til <siteid>.tar.<kompression> (fjern --date--time--UTC "
"tingeltangel).\n"
" * Placér backup-filen under backup_storage_dir (brug scp, ftp, ...).\n"
" * Tryk på [[GetText(Restore)]]-knappen nedenfor.\n"
"\n"
" * For at lave en backup, Tryk blot på [[GetText(Backup)]]-knappen og gem "
"filen\n"
"  du modtager på et sikkert sted.\n"
"\n"
"Check venligst at backup_* værdierne i din wiki-opsætning er korrekte og "
"fuldstændige.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Backup"

msgid "Restore"
msgstr "Gendannelse"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Du har ikke lov til at lave fjernbackup."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Ukendt backup-underrutine: %s."

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Formulér venligst søgningen mere specifikt end {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Titelsøgning: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Fritekst-søgning: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Fuld lænke-liste for \"%s\""

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr ""
"Ukendt brugernavn: [[[\"%s\"}}}. Angiv venligst brugernavn og adgangskode."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Manglende adgangskode. Angiv venligst brugernavn og adgangskode."

msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Desværre, pålogning fejlede."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Du er nu logget ud."

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Kan ikke oprette en ny side uden et sidenavn. Angiv venligst et sidenavn."

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Overfør ny vedhæftet fil \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Opret ny tegning \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Redigér tegning \"%(filename)s\""

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Skift linjenummerering"

msgid "FrontPage"
msgstr "ForSide"

msgid "RecentChanges"
msgstr "SenesteRettelser"

msgid "TitleIndex"
msgstr "TitelListe"

msgid "WordIndex"
msgstr "OrdListe"

msgid "FindPage"
msgstr "FindSide"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "SiteNavigering"

msgid "HelpContents"
msgstr "HjælpIndhold"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "UserPreferences"
msgstr "BrugerProfil"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLicens"

msgid "MissingPage"
msgstr "ManglendeSide"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ManglendeHjemmeSide"

msgid "Mon"
msgstr "man"

msgid "Tue"
msgstr "tir"

msgid "Wed"
msgstr "ons"

msgid "Thu"
msgstr "tor"

msgid "Fri"
msgstr "fre"

msgid "Sat"
msgstr "lør"

msgid "Sun"
msgstr "søn"

msgid "AttachFile"
msgstr "VedhæftFil"

msgid "DeletePage"
msgstr "SletSide"

msgid "LikePages"
msgstr "LignendeSide"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalOversigt"

msgid "RenamePage"
msgstr "OmdøbSide"

msgid "SpellCheck"
msgstr "StaveKontrol"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Forkerte inkluderingsargumenter \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Intet fundet for \"%s\""

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Forkerte MonthCalendar calparms \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Forkerte MonthCalendar argumenter \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Navigationsskema '%(scheme)s' ikke understøttet!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Ingen overliggende side fundet!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slideshow"

msgid "Start"
msgstr "Begyndelse"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slide %(pos)d ud af %(size)d"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Ingen forældreløse sider i denne wiki."

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Ingen citater i %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Overførsel af vedhæftet fil '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Tegningen '%(filename)s' er gemt."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "for %(mins)dm siden"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(intet bogmærke sat)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(I øjeblikket sat til %s)"

msgid "Delete Bookmark"
msgstr "Slet bogmærke"

msgid "Set bookmark"
msgstr "sæt bogmærke"

msgid "set bookmark"
msgstr "sæt bogmærke"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Bogmærke nået]"

msgid "Markup"
msgstr "Opmærkning"

msgid "Display"
msgstr "Vis"

msgid "Python Version"
msgstr "Python-version"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin-version"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Version %s [Udgave %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite-version"

msgid "Number of pages"
msgstr "Antal sider"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Antal systemsider"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Sammenlagte sidestørrelser"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Pladsforbrug for %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Pladsforbrug for %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Emner i redigerings-log"

msgid "NONE"
msgstr "INGEN"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globale udvidelsesmakroer"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokale udvidelsesmakroer"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globale udvidelsesrutiner"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokale udvidelsesrutiner"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globale fortolkere"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokale udvidelsesfortolkere"

msgid "Disabled"
msgstr "Deaktiveret"

msgid "Enabled"
msgstr "Aktiveret"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian søgning"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktive tråde"

msgid "Contents"
msgstr "Indhold"

msgid "Include system pages"
msgstr "Medtag systemsider"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Udelad systemsider"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Ingen ønskede sider i denne wiki."

msgid "Search Titles"
msgstr "Søg i titler"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Vis omkringliggende tekst i søgeresultater"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Søgning med skelnen mellem STORE og små bogstaver"

msgid "Search Text"
msgstr "Søg i tekst"

msgid "Go To Page"
msgstr "Gå til siden"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "FEJL i regulære udtryk (regex) '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Forkert datostempel '%s'"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Forbindelse til email-server '%(server)s' mislykkedes: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Email ikke sendt"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Email sendt OK"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Forventede \"%(wanted)s\"·efter·\"%(key)s\",·fik \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Forventede et heltal \"%(key)s\" før \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventede et heltal·\"%(arg)s\"·efter·\"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventede en farvekode·\"%(arg)s\"·efter·\"%(key)s\""

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Dannelsen af reStructured text er ikke mulig - installér venligst docutils."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Maks. antal tilladte inkluderinger overskredet**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Kunne ikke finde den henviste side: %s**"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT er slået fra, se venligst HjælpTilInstallation."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT-håndtering er ikke tilgængelig. Installér venligst 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s programfejl"

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %s on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at anvende %s på denne side."

msgid "Login and try again."
msgstr "Log på og prøv igen."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Desværre, kan ikke gemme side fordi \"%(content)s\" ikke er tilladt i denne "
"wiki."

msgid "Views/day"
msgstr "Visninger/dag"

msgid "Edits/day"
msgstr "Redigeringer/dag"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s·for·%(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"grøn=vis\n"
"rød=redigér"

msgid "date"
msgstr "dato"

msgid "# of hits"
msgstr "Antal besøg"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Sidestørrelser"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "sidestørrelse øvre grænse [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Antal sider af denne størrelse"

msgid "User agent"
msgstr "Bruger-agent"

msgid "Others"
msgstr "Andre"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Fordeling af bruger-agent-typer"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Afmeld abonnement"

msgid "Home"
msgstr "Hjem"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SLETTET]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[OPDATERET]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NY]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[FORSKELLE]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[BUND]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[TOP]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Klik her for at lave en fritekstsøgning efter denne titel"

msgid "Preferences"
msgstr "BrugerProfil"

msgid "Logout"
msgstr "Log ud"

msgid "Clear message"
msgstr "Fjern besked"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "senest redigeret %(time)s af %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "senest ændret %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Søg:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Titler"

msgid "Search"
msgstr "Søg"

msgid "More Actions:"
msgstr "Flere Rutiner:"

msgid "------------"
msgstr "------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Rå tekst"

msgid "Print View"
msgstr "Printer-venlig"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Slet cache"

msgid "Delete Page"
msgstr "Slet side"

msgid "Like Pages"
msgstr "Lignende sider"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokal oversigt"

msgid "My Pages"
msgstr "Mine sider"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Tilmeld bruger"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Fjern spam"

msgid "Package Pages"
msgstr "Pakkesider"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Dan i DocBook-format"

msgid "Do"
msgstr "Anvend"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Redigér (tekst)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Redigér (grafisk)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Ikke-redigérbar side"

msgid "Remove Link"
msgstr "Fjern genvej"

msgid "Add Link"
msgstr "Tilføj genvej"

msgid "Attachments"
msgstr "Vedhæftede filer"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Vis %s dage."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki-opmærkning"

msgid "DeleteCache"
msgstr "SletCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(husket %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Eller prøv en af følgende rutiner:"

msgid "Page"
msgstr "Side"

msgid "User"
msgstr "Bruger"

msgid "Line"
msgstr "Linje"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Slettet tekst er markeret som her."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Tilføjelser er markeret som her."

#, python-format
msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
msgstr "%(hits)d resultater ud af cirka %(pages)d sider."

#, python-format
msgid "%.2f seconds"
msgstr "%.2f sekunder"

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Krævet atribut \"%(attrname)s\" mangler."

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Formular-informationer sendt:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Titelliste som tekst"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "XML titelliste"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Installerede processorer (FORÆLDET -- brug fortolkere istedet)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Desværre, en anden har gemt rettelser til siden mens du har redigeret "
#~ "den.\n"
#~ "\n"
#~ "Gør venligst følgende: Brug \"tilbage\"-knappen på din browser, og kopiér "
#~ "dine rettelser derfra. Vælg derefter RedigérTekst igen, og tilføj dine "
#~ "rettelser til den nuværende tekst.\n"
#~ "\n"
#~ "''Overskriv ikke blot den nuværende tekst med din version. Det vil slette "
#~ "den anden persons rettelser, og det er meget ubehøvlet!''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Skift til senest besøgte side fremfor startsiden"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Kun ved ændring af adgangskode)"

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Filnavn"

#~ msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
#~ msgstr "Du har ikke lov til at omdøbe sider i denne wiki!"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
#~ msgstr ""
#~ "Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at omdøbe sider!"

#~ msgid "You are not allowed to delete this page."
#~ msgstr "Du har ikke lov til at slette denne side!"

#~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
#~ msgstr "%(logcount)s·(%(logsize)s·bytes)"

#, fuzzy
#~ msgid "User Preferences"
#~ msgstr "BrugerProfil"

#~ msgid "Download XML export of this wiki"
#~ msgstr "Hent XML-eksport af denne wiki"

#~ msgid "EditText"
#~ msgstr "RedigérTekst"

#~ msgid "Immutable page"
#~ msgstr "Ikke-redigérbar side"

#~ msgid "Account \"%s\" is disabled."
#~ msgstr "Brugerprofil \"%s\" er deaktiveret."

#~ msgid "Bad relogin URL."
#~ msgstr "Forkert adgangs-URL."

#~ msgid "Unknown user."
#~ msgstr "Ukendt bruger."

#~ msgid "User account created!"
#~ msgstr "Brugerprofil oprettet!"

#~ msgid "Remember last page visited"
#~ msgstr "Husk senest besøgte side"