view MoinMoin/i18n/lv.MoinMoin.po @ 2374:629dea07759f

do not parse single-quoted page names as quoted fixes bugs with ['text_html'] being a link
author Johannes Berg <johannes AT sipsolutions DOT net>
date Thu, 12 Jul 2007 14:40:06 +0200
parents 402275b0dac7
children 6a707c041132
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language lv

#
# MoinMoin lv system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-29 23:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-13 09:30+0200\n"
"Last-Translator: Radomirs Cirskis <nad2000 AT gmail DOT NO SPAM com>\n"
"Language-Team: Latvian <nad2000 AT gmail DOT NO SPAM com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Latviešu\n"
"X-Language-in-English: Latvian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Šajā viki pasta sūtīšana ir aizliegta.\n"
"Sazinieties ar viki īpašnieku, lai viņš piešķir jums tiesības lietot e-pastu."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Lūdzu, norādiet pareizu e-pasta adresi!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "Netika atrasts neviens lietotājs ar tādu e-pasta adresi '%(email)s'!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Lai mainītu savus iestatījumus vai izveidotu lietotāja kontu, izmantojiet "
"LietotājaIestatījumi"

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Trūkst lietotāja vārda. Lūdzu, ievadiet lietotāja vārdu."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Kļūdains lietotāja vārds {{{'%s'}}}.\n"
"Lietotāja vārds drīkst saturēt ''Unicode'' burtzīmes un ciparus un, ja "
"nepieciešams, vienu atstarpi starp vārdiem.\n"
"Grupas lapas vārds nav atļauts."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Tāds lietotāja vārds jau kādam pieder."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Paroles nesakrīt!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Lūdzu, norādiet paroli!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Lūdzu, norādiet savu e-pasta adresi. Ja aizmirsīsiet savu ieejas "
"informāciju, to varēs izsutīt uz norādīto e-pasta adresi."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Šāda e-pasta adrese jau kādam pieder."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Lietotāja konts ir izveidots! Tagad Jūs varat pieslēgties ar šo kontu..."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr ""
"Lai mainītu lietotāja iestatījumus vai izveidotu lietotāja kontu, "
"izmantojiet LietotājaIstatījumi"

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Nevar ielādēt tēmu '%(theme_name)s'!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Lietotāja uzstādījumi saglabāti!"

msgid "Default"
msgstr "Noklusējums"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Pārlūkprogrammas iestatījumi>"

msgid "the one preferred"
msgstr "viens vēlamais"

msgid "free choice"
msgstr "brīva izvēle"

msgid "Select User"
msgstr "Izvēlēties lietotāju"

msgid "Save"
msgstr "Saglabāt"

msgid "Cancel"
msgstr "Atsaukt"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Vēlamā tēma"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Redaktora iestatījumi"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Lietotāja saskarnē redzamais redaktors"

msgid "Time zone"
msgstr "Laika josla"

msgid "Your time is"
msgstr "Jūsu laiks ir"

msgid "Server time is"
msgstr "Servera laiks ir"

msgid "Date format"
msgstr "Datuma formāts"

msgid "Preferred language"
msgstr "Vēlamā valoda"

msgid "General options"
msgstr "Vispārējas opcijas"

msgid "Quick links"
msgstr "Ātrsaites"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr "Šis saraksts strādā tikai ar pareizu e-pasta adresi!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Parakstītās Viki lapas (pa vienai lapai rindā)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Izveidot profilu"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Atsūtīt mana sistēmas konta datus"

msgid "Email"
msgstr "E-pasts"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr ""
"Lai izveidotu sev lietotāja kontu vai atjaunotu nozaudēto paroli, atveriet %"
"(userprefslink)s"

msgid "Name"
msgstr "Vārds"

msgid "Password"
msgstr "Parole"

msgid "Login"
msgstr "Ieiet"

msgid "Action"
msgstr "Darbība"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Nepieciešams \"=\" pēc \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Nepieciešma vērtība atslēgai \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Jums nav tiesību labot šo lapu."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Nemaināma lapa!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Vecās versijas labot nedrīkst!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Lapas slēgšanas laika kvota ir izsmelta. Iespējams labošanas konflikts!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" melnraksts"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Labot \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" pirmskats"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Jūsu labošanas slēgšanas kvota lapai %(lock_page)s beigusies!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr ""
"Jūsu labošanas slēgšanas termiņš lapai %(lock_page)s izbeigsies pēc # "
"minūtēm."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr ""
"Jūsu labošanas slēgšanas termiņš lapai %(lock_page)s izbeigsies pēc # "
"sekundēm."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Kāds cits ir izdzēsis šo lapu, kamēr Jūs to labojāt!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Kāds cits ir izmainījis šo lapu, kamēr Jūs to labojāt!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Kāds cits ir saglabājis šo lapu, kamēr Jūs to labojāt!\n"
"Lūdzu, pārskatiet izmaiņas lapā un saglabājiet to. Nesaglabājiet to šajā "
"variantā!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Ielādēts melnraksta saturs]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Jaunās lapas saturs ielādēts no %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Veidne %s nav atrasta]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Jūs nedrīkstat lasīt %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''[[BR]]Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Aprakstiet %s šeit."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Pārbaudīt pareizrakstību"

msgid "Save Changes"
msgstr "Saglabāt izmaiņas"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Nospiežot '''%(save_button_text)s''', Jūs pakļaujat izmaiņas %(license_link)"
"s.\n"
"Ja Jūs to nevēlaties, nospiediet '''%(cancel_button_text)s''', lai atsauktu "
"savas izmaiņas."

msgid "Preview"
msgstr "Pirmskats"

msgid "Text mode"
msgstr "Teksta režīms"

msgid "Load Draft"
msgstr "Ielādēt melnrakstu"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentārs:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Nepievienot>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Pievienot: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Maznozīmīgas izmaiņas"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Dzēst tukšumus rindu beigās"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Pašlaik viki nav sasniedzams"

msgid ""
"The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr "Attālā viki versija ir parāk veca, nepieciešama vismaz versija 1.6."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Nepareizs lietotāja vārds vai vai parole"

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Attālais viki izmanot atšķirīgu InterViki vārdus (%(remotename)s), kuru Jūs "
"specificējā (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Pakotnei nepieciešama jaunāka MoinMoin versija (vismaz %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Tēmas nosaukums nav uzstādīts."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""
"Tēmu failu instalēšana ir atbalstīta tikai savrupiem (\"standalone\") "
"serveriem."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Nesekmīga faila '%(filename)s' instalēšana."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Fails %s nav MoinMoin pakotnes fails."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Lapa %s neeksistē!"

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Nekorekta pakotnes faila galvene."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Neatbalstīts pakotnes faila formāts."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Rindā %(lineno)i nedefinēta funkcija %(func)s."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Fails %s pakotnē netika atrasts."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Jūs izmaiņas nav saglabātas!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Lapas nosaukums ir pārāks garš, pamēģiniet ko īsāku."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Grafiskais režīms"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Labošana tika atsaukta."

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Lapas nosaukums nedrīkst būt tukšs."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Lapa ar nosaukumu {{{'%s'}}} jau eksistē.'''\n"
"\n"
"Pamēģiniet citu nosaukumu."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Sistēmas kļūdas: %s dēļ lapas nosaukums netika nomainīts."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Jūs nav tiesību dzēst šo lapu!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Paldies par veiktajām izmaiņām. Jūsu vērība tiek augstu vērtēta."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Lapa \"%s\" veiksmīgi dzēsta!"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Godājamais Viki lietotāj,\n"
"\n"
"Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" "
"izmaiņām.\n"
"\n"
"Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Komentārs par izmaiņām:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Jauna lapa:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Izmaiņas nav atrastas!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sAtjaunoja \"%(pagename)s\" %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Maznozīmīgs "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Notifikāciju e-pasta ziņojumu sūtīšanas statuss:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Nevar nobloķēt lapu. Neapstrādājama kļūda (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Nevar nobloķēt lapu. Trūkst 'aktuālā' faila?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Jums nav tiesību labot šo lapu!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Tukšas lapas saglabāt nedrīkst."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Lapa jau ir saglabāta!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Jūs jau izlabojāt šo lapu. Lūdzu, nelietojiet 'Atpakaļ' pogu!"

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Jūs neveicāt nekādas izmaiņas; lapa netiek saglabāta!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr "Jūs nevarat mainīt pieejas tiesības, Jums nav adminstratora tiesību!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Prioritāte %(owner)s beidzās pirms %(mins_ago)d minūtēm, un Jums šai lapai "
"tika piešķirta lapas slēgšanas laika kvota."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Citiem lietotājiem tiks ''liegta pieeja'' šīs lapas labošanai līdz %"
"(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Kamēr Jūs labosiet šo lapu, citi lietotāji tiks ''brīdināti'' līdz %"
"(bumptime)s."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Lai paildzinātu pieejas liegšanas periodu, nospiediet pirmskata pogu"

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Pašlaik %(owner)s ir ''liedzis pieeju'' labošanai līdz %(timestamp)s, t.i., %"
"(mins_valid)d minūtēm."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Šī lapa pēdējoreiz tika atvērta labošanai vai pirmskatīta %(timestamp)s %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"Lai neveidotos konflikts, '''Jums nevajadzētu'' labot'' šo lapu vēl vismaz %"
"(mins_valid)d minūtes.'''[[BR]]\n"
"\n"
"Lai izietu no labošanas, nospiediet pogu Atcelt."

msgid "<unknown>"
msgstr "<nezināms>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Lietotāja vārds: %s\n"
"\n"
"Lietotāja parole: %s\n"
"\n"
"Lietotāja URL: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Kāds pieprasīja izsūtīt savus konta datus uz šo e-pasta adresi.\n"
"\n"
"Ja Jūs esat aizmirsis paroli, lūdzu ievadiet šos datus un paroli KĀ NORĀDĪTS "
"ŠEIT\n"
" (izmantojiet kopēt/ielīmēt(copy/paste), lai dati būtu precīzi).\n"
"\n"
"Pēc veiksmīgas ieiešanas sistēmā vēlams nomainītu veco paroli un izveidot "
"jaunu.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Jūsu viki konta dati"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Saglabātais lapas saturs ir novecojis un netiks iekļauts meklēšanas "
"rezultātā!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "%(rev)d.versija %(date)s datumā"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Pāradresēts no lapas \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Šī lapa pāradresē uz lapu \"%(page)s\""

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Nosūtot (''submit'') šo formu, tiks attēlotas sūtītās vērtības.\n"
"Lai izmantotu šo formu citās lapās, pievienojiet makro izsaukumu \n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"-~\n"

msgid "Create New Page"
msgstr "Izveidot jaunu lapu"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Jums nav tiesību aplūkot šo lapu."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""

msgid "seconds"
msgstr "sekundes"

msgid "Previous"
msgstr "Iepriekšējais"

msgid "Next"
msgstr "Nākamais"

msgid "current"
msgstr "tekošais"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "pēdējā modifikācija %s"

msgid "match"
msgstr "saskaņa"

msgid "matches"
msgstr "saskaņas"

msgid "Go To Page"
msgstr "Iet uz lapu"

msgid "Include system pages"
msgstr "Iekļaut sistēmas lapas"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Aizvākt sistēmas lapas"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Lūdzu, norādiet konkrētāku meklējamo terminu {{{\"%s\"}}} vietā"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "KĻŪDA meklēšanas paraugā '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Slikta laika atzīme '%s'"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Navigācijas shēma '%(scheme)s' nav pieejama!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Virslapa nav atrasta!"

msgid "Wiki"
msgstr "Viki"

msgid "Edit"
msgstr "Labot"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slīdrāde"

msgid "Start"
msgstr "Starts"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "%(pos)d slaids no %(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Meklēt virsrakstus"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Attēlot meklēšanas rezultātu kontekstu"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Rakstzīmju jūtīga meklēšana"

msgid "Search Text"
msgstr "Meklēt tekstā"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Ielādēt jaunu piesaisti \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Nepareizi MonthCalendar carlparms parametri \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Nepareizi MonthCalendar argumenti \"%s\"!"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Šajā viki nav nevienas bāreņlapas."

msgid "Python Version"
msgstr "Python versija"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin versija"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Laidiens %s [Revīzija %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite versija"

msgid "Number of pages"
msgstr "Lapu skaits"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Sistēmas lapu skaits"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Visu lapu izmērs"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "%(data_dir)s/pages/ diskatmiņas patēriņš"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "%(data_dir)s/ diskatmiņas patēriņš"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Ierakstīt izmaiņu protokolā"

msgid "NONE"
msgstr "NEKAS"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Kopējie papildus makrosi"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokālie papildus makrosi"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globālās papildus darbības"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokālās papildus darbības"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globālie parsētāji"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokālo paplašinājumu parsētāji"

msgid "Disabled"
msgstr "Izslēgts"

msgid "Enabled"
msgstr "Ieslēgts"

msgid "index available"
msgstr "indekss pieejams"

msgid "index unavailable"
msgstr "indekss nav pieejams"

msgid "N/A"
msgstr "Nav pieejams"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr ""

msgid "Xapian search"
msgstr "''Xapian'' meklēšana"

msgid "Xapian Version"
msgstr "''Xapian'' versija"

msgid "Xapian stemming"
msgstr "''Xapian'' celms"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktīvie pavedieni"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Lapā %(pagename)s citātu nav."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Piesaistes '%(filename)s' augšupielāde."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Piesaiste '%(filename)s' izdzēsta."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Attēls '%(filename)s' saglabāts."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Versijas %(rev)d atgriešana."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Lapas \"%(pagename)s\" piesaistes"

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "Pirms %(mins)d min"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(nav grāmatzīmes)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(pašlaik %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Dzēst grāmatzīmi"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Ielikt grāmatzīmi"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Šeit ielikta grāmatzīme]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Nepareizs iekļaušanas arguments \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Neko neatradu no \"%s\"!"

msgid "edit"
msgstr "labot"

msgid "Contents"
msgstr "Satura rādītājs"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Norādiet diagrammas tipu!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Slikts diagrammas tips \"%s\"!"

msgid "Search for items"
msgstr "Meklēt vienības"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "saturošs visus sekojošos terminus"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "saturošs vienu vai vairākus no sekojošajiem terminiem"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "nesaturošu sekojošus terminus"

msgid "belonging to one of the following categories"
msgstr "piederošu kādai no sekojošām kategorijām"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr "pēdējo reizi modificēta kopš (piemēram, pēdējās 2 nedēļās)"

msgid "any language"
msgstr "jebjura valoda"

msgid "Language"
msgstr "Valoda"

msgid "File Type"
msgstr "Faila veids"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Meklēt tikai virsrakstus"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Rakstzīmju jūtīga meklēšana"

msgid "Exclude underlay"
msgstr ""

msgid "No system items"
msgstr "Nevienas sistēmas lapas"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Meklēt visās lapas versijās"

msgid "Go get it!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr ""

msgid "Markup"
msgstr "Iezīmēt"

msgid "Display"
msgstr "Caurskats"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Šajā viki pieprasīto lapu nav."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Pievienoties e-pasta serverim '%(server)s' nedrīkst: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "E-pasts nav nosūtīts"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "E-pasts nosūtīts"

msgid "Date"
msgstr "Datums"

msgid "From"
msgstr "No:"

msgid "To"
msgstr "Kam:"

msgid "Content"
msgstr "Saturs"

msgid "Attachments"
msgstr "Piesaistes"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT izslēgts; lūdzu, skatieties KonfigurēšanasPalīdzība."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT apstrāde neiespējama, lūdzu, instalējiet 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s apstrādes kļūda"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Nepieciešams \"%(wanted)s\" pēc \"%(key)s\", nevis \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(key)s\" pirms \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Nepieciešams skaitlis \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Nepieciešams krāsas kods \"%(arg)s\" pēc \"%(key)s\""

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"''reStructured'' teksta attēlošana nav iespējama. Lūdzu, instalējiet "
"''docutils''."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Pārsniegts maksimālais pieļaujamo iekļaušanu skaits**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Nevaru atrast lapu pēc atsauces: %s**"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Izveidot jaunu attēlu \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Labot attēlu %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Pārslēgt rindu numerāciju"

msgid "Line"
msgstr "Rinda"

msgid "No differences found!"
msgstr "Atšķirības nav atrastas!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Dzēstie atzīmēti šādi."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Pievienotie atzīmēti šādi"

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Piedodiet, Jūs nevarat saglabāt lapu, jo \"%(content)s\" šajā viki nav "
"atļauts."

msgid "Page"
msgstr "Lapa"

msgid "User"
msgstr "Lietotājs"

msgid "Diffs"
msgstr "Atšķirības"

msgid "Info"
msgstr "Informācija"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Atrakstīties"

msgid "Subscribe"
msgstr "Parakstīties"

msgid "Raw"
msgstr "Nepārstrādāts"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Drukāt"

msgid "View"
msgstr "Skats"

msgid "Home"
msgstr "Māja"

msgid "Up"
msgstr "Augšup"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[DZĒSTS]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ATJAUNINĀTS]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr "[JAUNS]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[ATŠĶIRĪBAS]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[APAKŠA]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[AUGŠA]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Nospiediet šeit, lai sāktu šī virsraksta meklēšanu visā tekstā"

msgid "Preferences"
msgstr "Iestatījumi"

msgid "Logout"
msgstr "Iziet"

msgid "Clear message"
msgstr "Notīrīt ziņojumu"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "pēdējais labojums %(time)s %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "pēdējā modifikācija %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Meklēt:"

msgid "Text"
msgstr "Tekstā"

msgid "Titles"
msgstr "Virsrakstos"

msgid "Search"
msgstr "Meklēt"

msgid "More Actions:"
msgstr "Citas darbības:"

msgid "------------"
msgstr "------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Rādīt jēltekstu"

msgid "Print View"
msgstr "Drukāšanai"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Dzēst kešatmiņu"

msgid "Rename Page"
msgstr "Pārdēvēt lapu"

msgid "Delete Page"
msgstr "Dzēst lapu"

msgid "Like Pages"
msgstr "Līdzīgas lapas"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokālā vietnes karte"

msgid "My Pages"
msgstr "Manas Lapas"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Parakstīt Lietotāju"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Atsārņot"

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "Versijas %(rev)d atgriešana."

msgid "Package Pages"
msgstr "Iesaiņot Lapas"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Sniegt Docbook formātā"

msgid "Do"
msgstr "Veikt"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Komentārs"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Labot tekstu"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Labot grafiski"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Nemaināma Lapa"

msgid "Remove Link"
msgstr "Dzēst saiti"

msgid "Add Link"
msgstr "Pievienot saiti"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Rādīt %s dienas."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Viki marķējums"

msgid "DeleteCache"
msgstr "DzēstKešatmiņu"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(saglabāts %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Vai mēģināt kādu no darbībām:"

msgid "FrontPage"
msgstr "SākumLapa"

msgid "RecentChanges"
msgstr "PēdējāsIzmaiņas"

msgid "TitleIndex"
msgstr "VirsrakstuRādītājs"

msgid "WordIndex"
msgstr "PriekšmetuRādītājs"

msgid "FindPage"
msgstr "MeklētLapu"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "VietnesNavigācija"

msgid "HelpContents"
msgstr "PalīdzībasSaturaRādītājs"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "FormatēšanasPalīdzība"

msgid "UserPreferences"
msgstr "JūsuIestatījumi"

msgid "WikiLicense"
msgstr "VikiLicence"

msgid "MissingPage"
msgstr "IztrūkstošaLapa"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "IztrūkstošaMājasLapa"

# Pirmdiena
msgid "Mon"
msgstr "Pr"

# Otrdiena
msgid "Tue"
msgstr "Ot"

# Trešdiena
msgid "Wed"
msgstr "Tr"

# Ceturtdiena
msgid "Thu"
msgstr "Ce"

# Piektdiena
msgid "Fri"
msgstr "Pk"

# Sestdiena
msgid "Sat"
msgstr "Se"

# Svētdiena
msgid "Sun"
msgstr "Sv"

msgid "AttachFile"
msgstr "PievienotFailu"

msgid "DeletePage"
msgstr "DzēstLapu"

msgid "LikePages"
msgstr "LīdzīgasLapas"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokālāVietnesKarte"

msgid "RenamePage"
msgstr "PārdēvētLapu"

msgid "SpellCheck"
msgstr "Pareizrakstība"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Nezināma darbība %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Jums nav tiesību veikt darbību %(action_name)s šajā lapā."

msgid "Login and try again."
msgstr "Pieslēdzieties un mēģiniet vēlreiz."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagramma nav pieejama!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Lapas izmēra sadale"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "pieļaujamais lapas izmērs [baitos]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# lapas ar šādu izmēru"

msgid "User agent"
msgstr "Lietotāja aģents"

msgid "Others"
msgstr "Citi"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Lietotāju aģentu sadale pa tipiem"

msgid "Views/day"
msgstr "Skatīta (dienā)"

msgid "Edits/day"
msgstr "Labota (dienā)"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Apmeklējumi un labojumi"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s no %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zaļš=skats\n"
"sarkans=labot"

msgid "date"
msgstr "datums"

msgid "# of hits"
msgstr "# apmeklējumi"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Uzsvērt:: [[Verbatim('')]]''kursīvā''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''treknrakstā'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''treknā "
"kursīvā'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''jaukti ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''treknrakstā'''[[Verbatim(''')]] un kursīvā''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontāla svītra.\n"
" Virsraksti:: [[Verbatim(=)]] 1. līmeņa virsraksts [[Verbatim(=)]]; "
"[[Verbatim(==)]] 2.līmeņa virsraksts [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] 3."
"līmeņa virsraksts [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] 4.līmeņa "
"virsraksts [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] 5.līmeņa virsraksts "
"[[Verbatim(=====)]].\n"
" Saraksti:: tukšums un kāds no: * atzīmes simboli; 1., a., A., i., I. "
"numurēti elementi; 1.#n sākot no n; viens tukšums - atkāpes.\n"
" Saites:: [[Verbatim(SavienotiVārdiArLieliemBurtiem)]]; [[Verbatim"
"([\"kvadrātiekavas un pēdiņas\"])]]; URL; [URL]; [URL etiķete].\n"
" Tabulas:: || šūnas teksts |||| 2 ailēs izvērsts šūnas teksts ||;   Pēc "
"tabulām un virsrakstiem nedrīkst sekot atstarpes.\n"
"(!) Izvērstākai pamācībai atveriet RediģēšanasPalīdzība vai "
"SintaksesIzziņa.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""
"Uzsvērt: <i>*kursīvā*</i> <b>**treknrakstā**</b> ``mašīnraksts``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Virsraksti: Virsraksts 1 Virsraksts 2 Virsraksts 3\n"
"      ============ ------------ ~~~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontāla līnija: ---- \n"
"Saites: SekojošaZemsvītra_ `vairāki vārdi ieverti atapostrofos`_ ārēja_ \n"
"\n"
".. _ārēja: http://ārēja-saite.lv/jebkas/\n"
"\n"
"Saraksti: * atzīmes; 1., a. numurēti elementi.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Detalizētākai pamācībai apmeklējiet \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Atrakstīties"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Publiskot manu e-pasta adresi (bez manas viki mājas lapas) autora informācijā"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Labot ar dubultklikšķi"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Pēc pieslēgšanās pāriet uz pēdējo apmeklēto lapu"

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Rādīt jautājuma zīmi neeksistējošu lapu saitēm"

msgid "Show page trail"
msgstr "Rādīt caurskatīto lapu sarakstu"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Rādīt ikonu rindu"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Rādīt augšā/lejā saites virsrakstos"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Rādīt stilizētas atšķirības"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Atdalīt viki vārdus ar atstarpēm"

msgid "Remember login information"
msgstr "Atcerēties ieejas informāciju"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Parakstīties uz maznozīmīgām izmaiņām"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Aizmirst par mani uz visiem laikiem"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(Ievadiet Vārdu''''''Uzvārdu)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Aliass-Vārds"

msgid "Password repeat"
msgstr "Atkārtot paroli"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr "(Paroles maiņai vai jaunam lietotāja kontam)"

msgid "User CSS URL"
msgstr "Lietotāja CSS URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Atstāt tukšu, lai varētu lietot CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Labošanas loga izmērs"

msgid "Do it."
msgstr "Dari to."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Vai veikt darbību %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Darbība %(actionname)s ir veikta šajā Viki!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Jums nav tiesību izmantot darbību %(actionname)s šajā lapā."

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Darbību %(actionname)s, lūdzu, izmantojiet interaktīvi!"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Lai izveidotu ātrsaiti, Jums jāpieslēdzas."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Jūsu ātrsaite uz šo lapu ir dzēsta."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Jums izveidota ātrsaite uz šo lapu."

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr ""
"Nezināms lietotāja vārds: {{{\"%s\"}}}. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Trūkst paroles. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli."

msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Atvainojiet, neizdevās pieslēgties."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d piesaistes]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr "Šai lapai ir <a href=\"%(link)s\">%(count)s piesaistes</a>. "

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Nav norādīts piesaistes faila vārds!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Piesaiste '%(filename)s' neeksistē!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Atsaucei uz piesaisti, rakstiet lapas tekstā '''{{{piesaiste:faila "
"nosaukums}}}''', \n"
"kā redzams zemāk sarakstā. \n"
"'''NEIZMANTOJIET''' saites {{{[get]}}} URL. \n"
"Tas var tikt mainīts."

msgid "del"
msgstr "dzēst"

msgid "move"
msgstr "pārvietot"

msgid "get"
msgstr "dabūt"

msgid "view"
msgstr "skats"

msgid "unzip"
msgstr "atspiest"

msgid "install"
msgstr "instalēt"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Lapai %(pagename)s nav piesaistes"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Labot attēlu"

msgid "New Attachment"
msgstr "Jauna Piesaiste"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Ja lapai jau ir piesaistes fails ar šādu nosaukumu, ievadlaukā \"Pārdēvēt\" "
"norādiet citu piesaistes faila nosaukumu."

msgid "File to upload"
msgstr "Augšupielādējamais fails"

msgid "Rename to"
msgstr "Pārdēvēt par"

msgid "Upload"
msgstr "Ielādēt"

msgid "Attached Files"
msgstr "Piesaistītie faili"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Jūs nedrīkstat veidot piesaistes šai lapai."

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Šajā Viki lapu piesaistes ir aizliegti!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Šajā lapā Jūs nedrīkstat veidot attēlus."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Tukšs faila saturs. Nodzēsiet visus NE ASCII simbolus un mēģiniet vēlreiz."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Jūs nedrīkstat dzēst šīs lapas piesaistes."

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Jūs nav tiesību pārvietot piesaistes no šīs lapas."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Pārvietošana pārtraukta!"

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr ""
"Lūdzu, piesaistīto datņu pārvietošanai izmantojiet interaktīvo lietotāja "
"saskarni!"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Jums nav tiesību saņemt šīs lapas piesaistes."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Jums nav tiesību atspiest šīs lapas piesaistes."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Jums nav tiesību instalēt failus."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Jums nav tiesību skatīt šīs lapas piesaistes."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Nestrādājoša ielāde: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Lapas \"%(pagename)s\" piesaistes"

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Piesaiste '%(target)s' (no faila '%(filename)s') ar izmēru %(bytes)d baiti "
"pievienota."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Piesaite '%(target)s' (veidota no faila '%(filename)s') jau eksistē."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "Piesaiste '%(filename)s' jau eksistē."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "Piesaiste '%(filename)s' pārvietota uz %(page)s."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Bez izmaiņām"

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr "Lapa %(newpagename)s neeksistē vai arī Jums nav tiesību."

msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "Pārvietošana pārtraukta dēl tukšā lapas nosaukuma"

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Lūdzu, piesaistei izmantojiet pieļaujamu nosaukumu: '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr "Piesaistes vārds ir tukšs - pārvietošana pārtraukta"

msgid "Move"
msgstr "Pārvietot"

msgid "New page name"
msgstr "Jauns lapas nosaukums"

msgid "New attachment name"
msgstr "Jauna piesaistes nosaukums"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Piesaiste '%(filename)s' ir uzinstalēta."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošie faili var būt pārāk "
"lieli (pietrūkst %(space)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"Nevar atpakot piesaisti '%(filename)s' - rezultējošo failu būs pārāk daudz "
"(pietrūkst %(count)d)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Piesaiste '%(filename)s' atspiesta."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Piesaiste '%(filename)s' nav atpakota, jo faili ir pārāk lieli, tikai .zip "
"faili, jau ekstistē vai atrodas mapēs."

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr "Fails %(target)s nav .zip fails."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Piesaiste '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr "Pakotnes skripts:"

msgid "File Name"
msgstr "Faila nosaukums"

msgid "Modified"
msgstr "Modificēts"

msgid "Size"
msgstr "Izmērs"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Nezināms faila tips, nevar attēlot iestarpināto piesaisti."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "piesaiste:%(filename)s lapai %(pagename)s"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Šāda lapa jau ir izdzēsta vai nekad nav eksistējusi!"

msgid "New name"
msgstr "Jauns nosaukums"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Pārdēvēšanas iemesls (neobligāts)"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Visu saišu saraksts \"%s\""

msgid "Editor"
msgstr "Redaktors"

msgid "Pages"
msgstr "Lapas"

msgid "Select Author"
msgstr "Izvēlēties Autoru"

msgid "Revert all!"
msgstr "Atgriezt visu!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Jums nav tiesību lietot šo darbību."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Atrite maina uz lapu %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Kļūda veicot atrites funkciju:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"[[BR]] /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operācija tika atsaukta."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Iespējami tikai virzieni: ABOS un LEJUP"

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr ""

msgid "A severe error occured:"
msgstr "Notikusi servera kļūda:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Sinhronizēšana pabeigta. Statusa ziņojumi redzami zemāk."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Sinhronizēšana sākusies -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different "
"pages over-all."
msgstr ""

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Pēc filtrēšanas: %s lapas"

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Lapa %s dezēsta lokāli."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Kļūda dzēšot lapu %s lokāli:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Lapa %s dzēsta attāli."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Kļūda dzēšat lapu %s attāli:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Lapas %s sinhronizēšana ar attālu lapu %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Lapa %s attāli ir izdzēsta bet mainīta lokāli."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Lapa %s veiksmīgi sapludināta."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr ""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"%(badwords)d vārdi netika atrasti %(totalwords)d %(localwords)s vārdnīcā un "
"ir izcelti šeit:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Pievienot atzīmētos vārdus vārdnīcai"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Pareizrakstības kļūdas nav atrastas!"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Jūs nevarat pārbaudīt pareizrakstību lapā, kuru nedrīkstat lasīt."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Jūs esat atslēgts(-a)."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Jūs nedrīkstat parakstīties uz lapu, kuru Jums nav tiesību lasīt."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Šajā viki pasta sūtīšana nav iespējota."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Lai izmanototu parasktīšanos, Jums jāpieslēdzas."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""
"Lai izmantotu parakstīšanos, uzrādiet savu e-pasta adresi "
"LietotājaIestatījumos."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Jūs vairs neesat parakstījies(-usies) uz šo lapu."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Regulāras izteiksmes pierakstu izdzēst nevar!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr "Labojiet parasktīšanās regulāras izteiksmes savā LietotājaIstatījumi."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Tagad Jūs esat parakstījies(-usies) uz šo lapu."

msgid "General Information"
msgstr "Vispārēja informācija"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Lapas izmērs: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Lapas satura SHA īssavilkums:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Sekojoši lietotāji ir parakstījušies uz šo lapu:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Šajā lapā ir saites uz sekojošām lapām:"

msgid "Diff"
msgstr "Atšķirība"

msgid "Comment"
msgstr "Komentārs"

msgid "Revision History"
msgstr "Versiju vēsture"

msgid "No log entries found."
msgstr "Ieraksti par labojumiem netika atrasti."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informācija par \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Rādīt \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Vispārēja lapas informācija"

msgid "Please log in first."
msgstr "Lūdzu, sākumā pieslēdzieties"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Lūdzu, pirms veidot papildus lapas, izveidojiet mājas lapu."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Šeit Jūs varat pievienot apakšlapas Jūsu esksistējošai mājas lapai. \n"
"\n"
"Jūs varat noteikt šo lapu pieejamību citem lietotājiem,\n"
"pieeju kontrolē atbilstošās grupas lapas grupas piederība.\n"
"\n"
"Lai izveidotu apakšlapu, evadiet apakšlapas nosaukumu un nospiediet pogu.\n"
"\n"
"Pirms veidot aizsargātas pieejas lapas, pārliecinieties, ka atbilstošas "
"grupas lapa eksistē \n"
"un tajā ir atbilstoši lietotāji. Izmantojiet MājaslapasGrupasVeidne, "
"veidojot grupas lapas2.\n"
"||'''Pievienot jaunu personisku lapu:'''||'''Sastīta pieejas kontroles "
"saraksta grupa:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,lasāma-rakstāma lapa,%(username)"
"s)]]||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,tikai-lasāma lapa,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privāta lapa,%(username)s)]]||Tikai %"
"(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "MyPages pārvaldīšana"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Parakstīt lietotājus lapas %s izmaiņām"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Lapas %s izmaiņām parakstījušies:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Nav lietotājs:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Jums nav tiesību veikt šo darbību."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Tiek rādītas tikai tās lapas, kas mainītas kopš '''%s''' !"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Meklēt virsrakstus: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Izvērsta meklēšana: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Pilnteksta meklēšana: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Apsveriet "

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "pilna teksta meklēšana pēc Jūsu parametriem"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. [[BR]]"
msgstr ""

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr ""
"Nospiediet šeit, lai sāktu pilnteksta meklēšanu ar norādītajiem terminiem!"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Dublējums %(filename)s atjaunots direktorijā %(targetdir)s.\n"
"Atjaunoti %(filecount)d faili un %(dircount)d direktorijas."

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Kļūda veicot dublējuma %(filename)s atjaunošanu direktorijā %(targetdir)s."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Viki dublēšana / atjaunošana"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Daži padomi:\n"
" * Lai atjaunotu dublējumu:\n"
" * Dublējuma atjaunošana dzēsīs esošos datus. Esiet piesardzīgi.\n"
" * Pārdēvējiet to par <siteid>.tar.<compression> (nodzēsiet --date--time--"
"UTC daļu).\n"
" * Ievietojiet dublējuma failu direktorijā "
"''backup_storage_dir'' (izmantojot ''scp'', ''ftp'', ...).\n"
" * Nospiediet pogu [[GetText(Restore)]], zemāk.\n"
"\n"
" * Lai izveidotu dublējumu, nospiediet pogu [[GetText(Backup)]] un "
"saglabājiet drošā vietā failu,  kuru Jūs iegūsiet.\n"
"\n"
"Lūdzu pārliecinieties, ka Jūsus Viki konfigurācijas ''backup_*'' vērtības ir "
"korektas.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Dublēt"

msgid "Restore"
msgstr "Atjaunot"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Jūs nedrīkstat veikt attālinātu dublēšanu."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Nezināma dublēšanas apakšdarbība: %s."

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Jūs nedrīkstat atjaunot no arhīva šo lapu!"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "\"%s\" vietnes karte"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "\"%s\" līdzīgu lapu nav!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Nepareizs faila nosaukums \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Izveidots sainis %s, kas satur lapas %s."

msgid "Package pages"
msgstr "Iesaiņot lapas"

msgid "Package name"
msgstr "Saiņa nosaukums"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Lapu saraksts, atdalīts ar komatiem"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Vecākas versijas nav!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Salīdzināt pēc \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Atšķirības starp %d un versiju %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(pēc %d versijām)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Lapa saglabāta %(count)d reizes!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(Atstarpes(probeli) ignorētas)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorēt atstarpju(probelu) starpību"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Atrasta tieši viena \"%s\" līdzīga lapa; pāradresēju uz to."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "\"%s\" līdzīgas lapas"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Nevaru izveidot lapu bez nosaukuma. Lūdzu, norādiet lapas nosaukumu."

msgid "Delete"
msgstr "Dzēst"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Ja vēlaties, norādiet lapas dzēšanas iemeslu"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Jūs tiešām vēlaties dzēst šo lapu?"

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "jēlteksts"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "izdruka"

#~ msgid "revert"
#~ msgstr "atgriezt"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## lapas dublējums \"%(pagename)s\" arhivēts %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "Jūsu labojumu dublējums atrodas [%(backup_url)s šeit]."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Rādīt diagramu \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "ielikt grāmatzīmi"

#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "Jūs nedrīkstat veikt %s ar šo lapu."

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "Atrasti %(hits)d trāpījumi no apmēram %(pages)d lapām."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Trūkst \"%(attrname)s\" atribūta"

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Nosūtītie dati:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Rādīt kā tekstu"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Rādīt kā XML"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Ievietotie procesori (NOVECOJA -- to vietā jāizmanto \"Parser\")"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ " Piedodiet, bet kāds cits jau saglabāja lapu, kamēr Jūs to labojāt.\n"
#~ "\n"
#~ "Lūdzu, izdariet sekojošo: Pārlūkprogrammā nospiediet pogu atpakaļ(back) "
#~ "un izgrieziet un ielīmējiet (cut&paste)\n"
#~ "Jūsu veiktās izmaiņas. Tad atgriezieties šeit un nospiediet Labot tekstu "
#~ "(EditText) vēlreiz.\n"
#~ "Tagad atkārtoti veiciet izmaiņas jaunajā lapā.\n"
#~ "\n"
#~ "''Nemainiet visu tekstu pilnībā, jo tas izdzēsīs cita cilvēka labojumus.\n"
#~ "Tas būtu ļoti nekrietni no Jūsu puses!''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Pāriet uz pēdējo apmeklēto lapu SākumLapas vietā"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Tikai mainot paroli)"

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Faila nosaukums"