view MoinMoin/i18n/nb.MoinMoin.po @ 2374:629dea07759f

do not parse single-quoted page names as quoted fixes bugs with ['text_html'] being a link
author Johannes Berg <johannes AT sipsolutions DOT net>
date Thu, 12 Jul 2007 14:40:06 +0200
parents 402275b0dac7
children 6a707c041132
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language nb

#
# MoinMoin nb system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-29 23:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-01 21:30+0200\n"
"Last-Translator: Joerg Cassens <jmt@cassens.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <moinmoin-nb@cassens.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Norsk Bokmål\n"
"X-Language-in-English: Norwegian Bokmal\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Denne wikien har ikke aktivert e-posthåndtering.\n"
"Kontakt eieren av wikien, som enten kan aktivere\n"
"e-post eller fjerne Abonner-knappen."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Oppgi en gyldig e-postadresse!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "Ingen brukerprofil med e-postadressen '%(email)s' ble funnet!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Tomt brukernavn. Oppgi gyldig brukernavn."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Ugyldig brukernavn {{{'%s'}}}.\n"
"Navn kan bare inneholde alfanumeriske Unicode-tegn, eventuelt med et "
"mellomrom\n"
"mellom ordene. Gruppenavn er ikke tillatt."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Dette brukernavnet er allerede i bruk."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Passordene er ikke like!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Oppgi et passord!"

#, fuzzy
msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Oppgi din e-postadresse. Hvis du mister din påloggingsinformasjon, kan du få "
"den tilsendt på e-post."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Denne e-postadressen tilhører en annen bruker."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Utseendet '%(theme_name)s' finnes ikke!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Brukerprofil lagret!"

msgid "Default"
msgstr "Standard"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Nettleseroppsett>"

msgid "the one preferred"
msgstr ""

msgid "free choice"
msgstr ""

msgid "Select User"
msgstr ""

msgid "Save"
msgstr "Lagre"

msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ønsket utseende"

msgid "Editor Preference"
msgstr ""

msgid "Editor shown on UI"
msgstr ""

msgid "Time zone"
msgstr "Tidssone"

msgid "Your time is"
msgstr "Din tid er"

msgid "Server time is"
msgstr "Tid på tjeneren er"

msgid "Date format"
msgstr "Datoformat"

msgid "Preferred language"
msgstr "Språkinnstilling"

msgid "General options"
msgstr "Generelle valg"

msgid "Quick links"
msgstr "Hurtiglenker"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr "Denne listen fungerer bare dersom du har angitt korrekt e-postadresse!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Abonnerte wiki-sider (et regulært uttrykk (regex) pr. linje)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Opprett brukerprofil"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Send meg e-post med min påloggingsinformasjon"

msgid "Email"
msgstr "E-postadresse"

#, python-format
msgid ""
"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr ""

msgid "Name"
msgstr "Navn"

msgid "Password"
msgstr "Passord"

msgid "Login"
msgstr "Logg inn"

msgid "Action"
msgstr "Operasjon"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Forventet et \"=\" etter \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Forventet en verdi for variablen \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Siden kan ikke redigeres!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Kan ikke redigere gamle utgaver!"

#, fuzzy
msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Din låsing av siden er utgått på tid, så vær forberedt på konflikter!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Forhåndsvisning av \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Rediger \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Forhåndsvisning av \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Din lås på %(lock_page)s har gått ut!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Din lås på %(lock_page)s går ut om # minutter."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Din lås på %(lock_page)s går ut om # sekunder."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "En annen har slettet denne siden mens du redigerte den!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "En annen har endret denne siden mens du redigerte den!"

#, fuzzy
msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"En annen har lagret denne siden mens du har redigert den!\n"
"Gå gjennom siden og lagre den etterpå. Ikke lagre siden som den er!\n"
"Se på endringene pr. %(difflink)s for å se hva som er blitt forandret."

#, fuzzy
msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Innhold i den nye siden er lastet fra %s]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Innhold i den nye siden er lastet fra %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Mal %s ikke funnet]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Du har ikke tillatelse til å lese %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''[[BR]]Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Beskriv %s her."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Stavekontroll"

msgid "Save Changes"
msgstr "Lagre endringene"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Ved å trykke på '''%(save_button_text)s''' legger du dine endringer under %"
"(license_link)s.\n"
"Hvis du ikke ønsker dette, trykk på '''%(cancel_button_text)s''' for å "
"tilbakestille dine endringer."

msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvisning"

msgid "Text mode"
msgstr ""

msgid "Load Draft"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Ingen tilføyelser>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr ""

msgid "Trivial change"
msgstr "Mindre oppdatering"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Fjern ekstra mellomrom på slutten av linjer"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr ""

msgid ""
"The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr ""

msgid "Invalid username or password."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr ""

msgid "The theme name is not set."
msgstr ""

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Tegningen '%(filename)s' er lagret."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' eksisterer ikke!"

msgid "Invalid package file header."
msgstr ""

msgid "Package file format unsupported."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Du har ikke endret på sidens innhold, så den ble ikke lagret!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr ""

msgid "GUI Mode"
msgstr ""

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Redigeringen ble avbrutt."

#, fuzzy
msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke lagre tomme sider."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''En side med navnet \"%s\" finnes allerede!'''\n"
"\n"
"Prøv igjen med et annet navn."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Navn ikke endret på grunn av filsystemfeil: %s."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Du har ikke tillatelse til å tilbakestille denne siden!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Takk for dine endringer. Ditt bidrag er verdsatt."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Siden \"%s\" ble slettet."

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Hei, wiki-bruker!\n"
"\n"
"Du abonnerer på oppdateringer på en wiki-side eller wiki-kategori på \"%"
"(sitename)s\".\n"
"\n"
"Følgende sider er redigert av %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Kommentar til oppdateringen:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Ny side:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Fant ingen endringer!\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)soppdatering av \"%(pagename)s\""

msgid "Trivial "
msgstr "Mindre "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Status for utsending av e-post om oppdatering:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Kan ikke låse siden. Uventet feil (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Kan ikke låse siden. Mangler 'current' side?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Du kan ikke lagre tomme sider."

#, fuzzy
msgid "You already saved this page!"
msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Du har ikke endret på sidens innhold, så den ble ikke lagret!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Du kan ikke endre adgangsrettigheter (ACL) på denne siden. Du har ikke "
"administratortilgang til den!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Låsen for %(owner)s gikk ut for %(mins_ago)d minutt(er) siden, og du har "
"tatt over låsen til denne siden."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr "Andre brukere vil ikke kunne redigere denne siden før %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Andre brukere vil bli ''advart'' inntil %(bumptime)s om at du redigerer "
"denne siden."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Bruk knappen Forhåndsvisning for å utvide låseperioden."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Denne siden er ''låst'' for redigering av %(owner)s frem til %(timestamp)s, "
"dvs. i %(mins_valid)d minutt(er)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Denne siden ble åpnet for redigering eller forhåndsvisning %(timestamp)s av %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''Du bør ''unngå å redigere'' denne siden i minst %(mins_valid)d minutt(er) "
"til\n"
"for å unngå konflikter mellom oppdateringene.'''[[BR]]\n"
"Trykk på Avbryt hvis du ikke vil redigere."

msgid "<unknown>"
msgstr "<ukjent>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr ""

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Det tidligere innholdet av denne siden er foreldet og vil ikke bli tatt med "
"i søkeresultater!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Versjon %(rev)d per %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Henvist fra siden \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Denne siden henviser til \"%(page)s\""

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Hvis du sender inn dette skjemaet, vil de angitte verdiene bli vist.\n"
"For å bruke dette skjemaet på andre sider, kan følgende makro\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"brukes.-~\n"

#, fuzzy
msgid "Create New Page"
msgstr "Opprett ny side"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å se denne siden."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "seconds"
msgstr "%.2f sekunder"

#, fuzzy
msgid "Previous"
msgstr "Forhåndsvisning"

#, fuzzy
msgid "Next"
msgstr "Tekst"

msgid "current"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "sist endret %(time)s"

msgid "match"
msgstr "resultat"

msgid "matches"
msgstr "resultater"

msgid "Go To Page"
msgstr "Gå til siden"

msgid "Include system pages"
msgstr "Ta med systemsider"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Uten systemsider"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Vennligst bruk et mer spesifikt søk enn {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "FEIL i regulært uttrykk (regex) '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Feil datostempel '%s'"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Navigeringsskjemaet '%(scheme)s' er ikke støttet!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Ingen foreldreside funnet!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Edit"
msgstr "Rediger"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slideshow"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slide %(pos)d av %(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Søk på tittel"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Vis søketekst i søkeresultater"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Skill mellom STORE og små bokstaver"

msgid "Search Text"
msgstr "Søk i teksten"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Last opp nytt vedlegg \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr ""

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Ingen foreldreløse sider i denne wikien."

msgid "Python Version"
msgstr "Python-versjon"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin-versjon"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Versjon %s [Utgave %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Versjon av 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Antall sider"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Antall systemsider"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Sammenlagt sidestørrelse"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr ""

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Emner i endringsloggen"

msgid "NONE"
msgstr "INGEN"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globale utvidelsesmakroer"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokale utvidelsesmakroer"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globale utvidelsesoperasjoner"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokale utvidelsesoperasjoner"

#, fuzzy
msgid "Global parsers"
msgstr "Globale parsere"

#, fuzzy
msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokale utvidelsesmakroer"

msgid "Disabled"
msgstr ""

msgid "Enabled"
msgstr ""

msgid "index available"
msgstr ""

msgid "index unavailable"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "Ikke tilgjengelig"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr ""

msgid "Xapian search"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Xapian Version"
msgstr "MoinMoin-versjon"

msgid "Xapian stemming"
msgstr ""

msgid "Active threads"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Ingen sitater i %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Opplasting av vedlegg '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' slettet."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Tegningen '%(filename)s' er lagret."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Tilbakestill til versjon %(rev)d."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Vedlegg for \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "for %(mins)dm siden"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(intet bokmerke satt)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(nå satt til %s)"

#, fuzzy
msgid "Delete bookmark"
msgstr "Slett bokmerke"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Sett bokmerke"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Bokmerke nådd]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Feil include-argumenter \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Ingenting funnet for \"%s\""

msgid "edit"
msgstr "rediger"

#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Innhold"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Graftypen skal angis!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Feil graftype \"%s\"!"

#, fuzzy
msgid "Search for items"
msgstr "Søk på tittel"

msgid "containing all the following terms"
msgstr ""

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr ""

msgid "not containing the following terms"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "belonging to one of the following categories"
msgstr "Denne siden har lenker til følgende sider:"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "any language"
msgstr "Språkinnstilling"

msgid "Language"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Type"
msgstr "Filnavn"

#, fuzzy
msgid "Search only in titles"
msgstr "Søk på tittel"

#, fuzzy
msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Skill mellom STORE og små bokstaver"

msgid "Exclude underlay"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No system items"
msgstr "Antall systemsider"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr ""

msgid "Go get it!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr ""

msgid "Markup"
msgstr "Oppmerking"

msgid "Display"
msgstr "Vis"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Ingen ønskede sider i denne wikien."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Forbindelse til e-posttjener '%(server)s' mislykket: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr ""

msgid "Mail sent OK"
msgstr "E-post sendt OK"

msgid "Date"
msgstr "Dato"

msgid "From"
msgstr ""

msgid "To"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Content"
msgstr "Innhold"

#, fuzzy
msgid "Attachments"
msgstr "Nytt vedlegg"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT-håndtering er ikke tilgjengelig!"

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s programfeil"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Forventet \"%(wanted)s\" etter \"%(key)s\", fikk \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Forventet et heltall \"%(key)s\" før \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventet et heltall \"%(arg)s\" etter \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventet en fargekode \"%(arg)s\" etter \"%(key)s\""

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr ""

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Opprett ny tegning \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Endre tegningen \"%(filename)s\""

msgid "Toggle line numbers"
msgstr ""

msgid "Line"
msgstr "Linje"

msgid "No differences found!"
msgstr "Ingen forskjeller funnet!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Slettet tekst er avmerket på denne måten."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Tilføyelser er avmerket på denne måten."

# jmt quickfixes
#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Siden kan ikke lagres fordi \"%(content)s\" ikke er tillatt i denne wikien."

msgid "Page"
msgstr "Side"

msgid "User"
msgstr "Bruker"

msgid "Diffs"
msgstr "Endringer"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Avbestill"

msgid "Subscribe"
msgstr "Abonner"

msgid "Raw"
msgstr "Kilde"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

msgid "View"
msgstr "Vis"

msgid "Home"
msgstr ""

msgid "Up"
msgstr "Opp"

msgid "[RSS]"
msgstr ""

msgid "[DELETED]"
msgstr ""

msgid "[UPDATED]"
msgstr ""

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr ""

msgid "[DIFF]"
msgstr ""

msgid "[BOTTOM]"
msgstr ""

msgid "[TOP]"
msgstr ""

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Klikk her for å kjøre et fritekstsøk etter denne tittelen"

msgid "Preferences"
msgstr ""

msgid "Logout"
msgstr "Logg ut"

msgid "Clear message"
msgstr "Fjern beskjed"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "sist endret %(time)s av %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "sist endret %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Søk:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Titler"

#, fuzzy
msgid "Search"
msgstr "Søk:"

msgid "More Actions:"
msgstr "Flere operasjoner:"

msgid "------------"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Raw Text"
msgstr "Vis kilde"

msgid "Print View"
msgstr "Utskriftsvisning"

#, fuzzy
msgid "Delete Cache"
msgstr "Slett cache"

msgid "Rename Page"
msgstr "Endre sidenavn"

msgid "Delete Page"
msgstr "Slett side"

#, fuzzy
msgid "Like Pages"
msgstr "LignendeSider"

#, fuzzy
msgid "Local Site Map"
msgstr "LokalOversikt"

#, fuzzy
msgid "My Pages"
msgstr "Side"

#, fuzzy
msgid "Subscribe User"
msgstr "Abonner"

msgid "Remove Spam"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "Tilbakestill til versjon %(rev)d."

#, fuzzy
msgid "Package Pages"
msgstr "LignendeSider"

msgid "Render as Docbook"
msgstr ""

msgid "Do"
msgstr "Utfør"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Kommentar"

msgid "Edit (Text)"
msgstr ""

msgid "Edit (GUI)"
msgstr ""

msgid "Immutable Page"
msgstr "Siden kan ikke endres"

msgid "Remove Link"
msgstr ""

msgid "Add Link"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Vis %s dager."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki-markering"

#, fuzzy
msgid "DeleteCache"
msgstr "SlettSide"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(cachet %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Eller prøv en av følgende operasjoner:"

msgid "FrontPage"
msgstr "StartSide"

msgid "RecentChanges"
msgstr "SisteEndringer"

msgid "TitleIndex"
msgstr "TittelIndeks"

msgid "WordIndex"
msgstr "OrdIndeks"

msgid "FindPage"
msgstr "SøkeSide"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "VeiViser"

msgid "HelpContents"
msgstr "HjelpInnhold"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "UserPreferences"
msgstr "BrukerProfil"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLisens"

msgid "MissingPage"
msgstr "ManglendeSide"

#, fuzzy
msgid "MissingHomePage"
msgstr "ManglendeSide"

msgid "Mon"
msgstr "man"

msgid "Tue"
msgstr "tir"

msgid "Wed"
msgstr "ons"

msgid "Thu"
msgstr "tor"

msgid "Fri"
msgstr "fre"

msgid "Sat"
msgstr "lør"

msgid "Sun"
msgstr "søn"

# 
msgid "AttachFile"
msgstr "VedleggFil"

msgid "DeletePage"
msgstr "SlettSide"

msgid "LikePages"
msgstr "LignendeSider"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalOversikt"

msgid "RenamePage"
msgstr "EndreSidenavn"

msgid "SpellCheck"
msgstr "StaveKontroll"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å %s denne siden!"

#, fuzzy
msgid "Login and try again."
msgstr " %s og prøv igjen."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Grafer er ikke tilgjengelige!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Fordeling av sidestørrelser"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "øvre grense for sidestørrelse [byte]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Antall sider av denne størrelsen"

msgid "User agent"
msgstr ""

msgid "Others"
msgstr "Andre"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Fordeling av \"User-Agent\"-typer"

#, fuzzy
msgid "Views/day"
msgstr "Vis"

#, fuzzy
msgid "Edits/day"
msgstr "Rediger"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Sidebesøk og -redigeringer"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s for %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"grønn=vis\n"
"rød=rediger"

msgid "date"
msgstr "dato"

msgid "# of hits"
msgstr "Antall besøk"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Utheving:: [[Verbatim('')]]''kursiv''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''fet'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''kursiv "
"fet'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''blandet ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''fet'''[[Verbatim(''')]] og kursiv''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(----)]] vannrett strek.\n"
" Overskrifter:: [[Verbatim(=)]] Tittel 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] "
"Tittel 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Tittel 3 [[Verbatim(===)]];  "
"[[Verbatim(====)]] Tittel 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tittel 5 "
"[[Verbatim(=====)]].\n"
" Lister:: mellomrom og: * asterisk; 1., a., A., i., I. nummererte emner; 1."
"#n begynn nummerering ved n; kun mellomrom gir innrykk.\n"
" Lenker:: [[Verbatim(SammenSatteOrd)]]; [[Verbatim([\"firkantparentes og "
"sitattegn\"])]]; url; [url]; [url beskrivende navn].\n"
" Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  "
"etterfølgende mellomrom er ikke tillatt etter tabeller eller titler.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Avbestill"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Dobbeltklikk åpner redigeringsvindu"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr ""

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Vis spørsmålstegn ved lenker til ikke-eksisterende sider"

msgid "Show page trail"
msgstr "Vis sist besøkte sider"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Vis ikon-panel"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Vis topp-/bunnlenker i overskrifter"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Vis endringer detaljert"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Legg til mellomrom ved visning av wiki-navn"

msgid "Remember login information"
msgstr "Husk påloggingsinformasjon"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Abonner på mindre endringer"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Slett denne brukerprofilen permanent"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(Bruk Fornavn''''''Etternavn)"

msgid "Alias-Name"
msgstr ""

msgid "Password repeat"
msgstr "Gjenta passord"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL til bruker-CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(La det stå tomt for å slå av bruker-CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Størrelse på redigeringsvindu"

msgid "Do it."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr ""

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr ""

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr "Ukjent brukernavn: {{{\"%s\"}}}. Oppgi brukernavn og passord."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Passordet mangler. Oppgi et passord."

#, fuzzy
msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Du har oppgitt feil passord."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d vedlegg]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr "Det er <a href=\"%(link)s\">%(count)s vedlegg</a> til denne siden."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Filnavn for vedlegg mangler!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' eksisterer ikke!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Bruk '''{{{attachment:filename}}}''' for å referere til vedlegg\n"
"på en side, som vist nedenfor i fil-oversikten.\n"
"'''IKKE''' bruk URL-en under {{{[get]}}}, da den lenken kun er\n"
"midlertidig og kan bli endret."

msgid "del"
msgstr "slett"

msgid "move"
msgstr ""

msgid "get"
msgstr "hent"

msgid "view"
msgstr "vis"

msgid "unzip"
msgstr ""

msgid "install"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Ingen vedlegg for %(pagename)s"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Endre tegning"

msgid "New Attachment"
msgstr "Nytt vedlegg"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"En opplasting overskriver aldri en eksisterende fil. Hvis det oppstår\n"
"en navnekonflikt, må du gi filen du laster opp et nytt navn.\n"
"Alternativt, hvis \"Endre navn\" er blank, brukes det originale filnavnet."

msgid "File to upload"
msgstr "Fil å laste opp"

#, fuzzy
msgid "Rename to"
msgstr "Endre sidenavn"

msgid "Upload"
msgstr "Last opp"

msgid "Attached Files"
msgstr "Vedlegg"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å legge ved filer til denne siden."

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Vedlegg er ikke tillatt i denne wikien!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å lagre en tegning på denne siden."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Filen er tom. Slett tegn som ikke er ASCII fra filnavnet og prøv igjen."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å slette vedlegg på denne siden."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å hente vedlegg fra denne siden."

msgid "Move aborted!"
msgstr ""

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å hente vedlegg fra denne siden."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å se vedlegg til denne siden."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å se vedlegg til denne siden."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Opplastningsoperasjonen er ikke støttet: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Vedlegg for \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Vedlegg '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') på %(bytes)d byte lagret."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Vedlegg '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') finnes allerede."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' slettet."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' eksisterer ikke!"

msgid "Nothing changed"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "Du kan ikke lagre tomme sider."

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Opplasting av vedlegg '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr ""

msgid "Move"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New page name"
msgstr "Nytt navn"

#, fuzzy
msgid "New attachment name"
msgstr "Nytt vedlegg"

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' slettet."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' slettet."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Vedlegg '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Name"
msgstr "Filnavn"

msgid "Modified"
msgstr ""

msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Ukjent filtype. Kan ikke vise dette vedlegget direkte."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "vedlegg:%(filename)s til %(pagename)s"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Denne siden er allerede slettet eller har aldri eksistert!"

msgid "New name"
msgstr "Nytt navn"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Årsak til nytt navn (valgfritt)"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Fullstendig liste over lenker for \"%s\""

msgid "Editor"
msgstr "Forfatter"

#, fuzzy
msgid "Pages"
msgstr "Side"

msgid "Select Author"
msgstr ""

msgid "Revert all!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden."

#, fuzzy, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Abonner på mindre endringer"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr ""

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"[[BR]] /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Operation was canceled."
msgstr "Redigeringen ble avbrutt."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr ""

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr ""

msgid "A severe error occured:"
msgstr ""

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr ""

msgid "Synchronisation started -"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different "
"pages over-all."
msgstr ""

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Siden \"%s\" ble slettet."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr ""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(inkludert %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Følgende %(badwords)d ord ble ikke funnet i den %(totalwords)d ord store "
"ordliste %(localwords)s og er uthevet nedenfor:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Tilføy de merkede ordene til ordlisten"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Ingen stavefeil funnet."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Du kan ikke bruke stavekontrollen på en side du ikke kan lese."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Du er nå logget ut."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å abonnere på en side du ikke kan lese!"

#, fuzzy
msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr ""
"Denne wikien har ikke aktivert e-posthåndtering.\n"
"Kontakt eieren av wikien, som enten kan aktivere\n"
"e-post eller fjerne Abonner-knappen."

#, fuzzy
msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Din avbestilling av denne siden er registrert."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Abonnement med regulært uttrykk kan ikke avbestilles."

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr ""

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Du abonnerer nå på denne siden."

msgid "General Information"
msgstr "Generell informasjon"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Sidestørrelse: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA-signatur for innholdet på denne siden:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Følgende brukere abonnerer på denne siden:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Denne siden har lenker til følgende sider:"

msgid "Diff"
msgstr "Endringer"

msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

msgid "Revision History"
msgstr "Endringshistorikk"

msgid "No log entries found."
msgstr "Intet funnet i loggen."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Info om \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Vis \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Generell sideinformasjon"

msgid "Please log in first."
msgstr ""

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "MyPages management"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Abonner på mindre endringer"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr ""

msgid "Not a user:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr ""

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Tittel-søk etter \"%s\""

#, fuzzy, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Tittel-søk etter \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Fritekst-søk etter \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr ""

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr ""

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. [[BR]]"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Klikk her for å kjøre et fritekstsøk etter denne tittelen"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr ""

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "Backup"
msgstr ""

msgid "Restore"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr ""

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Du har ikke tillatelse til å tilbakestille denne siden!"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokal oversikt for \"%s\""

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Ingen sider matcher \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr ""

msgid "Package pages"
msgstr ""

msgid "Package name"
msgstr ""

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr ""

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Ingen eldre utgaver tilgjengelig!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Forskjeller (diff) for \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Forskjeller mellom versjonene %d og %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(over %d versjoner)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Selv om siden er lagret %(count)d ganger!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ser bort fra ''whitespace'')"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorer endringer i antall mellomrom"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Nøyaktig ett resultat funnet for \"%s\", henviser dit."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Sider som \"%s\"!"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Kan ikke opprette en ny side uten navn. Oppgi navn på siden."

msgid "Delete"
msgstr "Slett"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Årsak til slettingen (valgfri)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne siden skal slettes?"

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "kilde"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "skriv ut"

#~ msgid "revert"
#~ msgstr "tilbakestill"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## sikkerhetskopi av siden \"%(pagename)s\" sendt %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "En sikkerhetskopi av dine endringer er [%(backup_url)s her]."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Vis graf \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "sett bokmerke"

#, fuzzy
#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d resultater ved søk i %(pages)d sider."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Obligatorisk attributt \"%(attrname)s\" mangler."

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Skjemadata sendt:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Tittelliste som tekst"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Tittelliste som XML"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Installerte prosessorer (FORELDET -- bruk parsere)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "En annen har oppdatert siden mens du redigerte den.\n"
#~ "\n"
#~ "Gjør følgende: Bruk tilbake-knappen i nettleseren, og kopier dine\n"
#~ "endringer derfra. Gå deretter frem hit, velg RedigerTekst igjen, og føy "
#~ "dine\n"
#~ "oppdateringer til teksten.\n"
#~ "\n"
#~ "''Ikke skriv den nåværende teksten over med din versjon. Dette vil "
#~ "slette\n"
#~ "den andre personens endringer, noe som er meget uhøflig!''\n"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Bare ved endring av passord)"

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Filnavn"