view MoinMoin/i18n/sl.MoinMoin.po @ 2374:629dea07759f

do not parse single-quoted page names as quoted fixes bugs with ['text_html'] being a link
author Johannes Berg <johannes AT sipsolutions DOT net>
date Thu, 12 Jul 2007 14:40:06 +0200
parents 402275b0dac7
children 6a707c041132
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language sl

#
# MoinMoin sl system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-29 23:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-14 19:00+0100\n"
"Last-Translator: Mark Martinec <Mark.Martinec@ijs.si>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: slovenščina\n"
"X-Language-in-English: Slovenian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Ta viki nima nastavljenega vmesnika za e-pošto.\n"
"Poskusite se obrniti na upravitelja tega vikija, ta lahko vklopi e-pošto, če "
"to želi."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Prosimo vpišite veljaven e-poštni naslov!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "Nobeno uporabniško ime se ne ujema z e-poštnim naslovom '%(email)s'!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Uporabite UserPreferences za spremembo nastavitev ali za izdelavo novega "
"uporabniškega imena."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Uporabniško ime je prazno, prosimo vpišite ga."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Neveljavno uporabniško ime {{{'%s'}}}.\n"
"Ime lahko vsebuje poljuben alfanumeričen znak iz nabora Unicode,\n"
"z neobveznim enim presledkom med besedami. Imena skupin (...Group) niso "
"dovoljena."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "To uporabniško ime že obstaja."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Gesli se ne ujemata!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Prosimo vpišite geslo!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Prosimo vpišite svoj e-poštni naslov. Izgubljene podatke za prijavo lahko po "
"potrebi prejmete naknadno na ta naslov."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Ta e-poštni naslov si že lasti nekdo drug."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Uporabniško ime je narejeno, sedaj se lahko prijavite..."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr ""
"Uporabite UserPreferences za spremembo nastavitev izbranega uporabniškega "
"računa"

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Teme (izgleda) '%(theme_name)s' ni možno naložiti!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Uporabniške nastavitve so shranjene!"

msgid "Default"
msgstr "standardna"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<kot predlaga bralnik>"

msgid "the one preferred"
msgstr "izbrani-najljubši"

msgid "free choice"
msgstr "prosta izbira"

msgid "Select User"
msgstr "Izberi uporabnika"

msgid "Save"
msgstr "Shrani"

msgid "Cancel"
msgstr "Preklic"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Najljubša tema (izgled)"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Najljubši urejevalnik"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Izbor urejevalnika"

msgid "Time zone"
msgstr "Časovni pas"

msgid "Your time is"
msgstr "Vaš lokalni čas je"

msgid "Server time is"
msgstr "Čas na strežniku je"

msgid "Date format"
msgstr "Oblika datuma"

msgid "Preferred language"
msgstr "Najljubši jezik"

msgid "General options"
msgstr "Druge nastavitve"

msgid "Quick links"
msgstr "Hitre povezave"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr "Brez veljavnega e-poštnega naslova ta seznam ne deluje!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Naročen na naslednje viki strani (en regularni izraz na vrstico)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Tvori profil"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Pošlji mi podatke o tem uporabniškem računu"

msgid "Email"
msgstr "E-poštni naslov"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr ""
"Glej %(userprefslink)s za pridobitev novega uporabniškega računa ali za "
"rešitev izgubljenega gesla."

msgid "Name"
msgstr "Ime"

msgid "Password"
msgstr "Geslo"

msgid "Login"
msgstr "Prijava"

msgid "Action"
msgstr "Akcija"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Atributu \"%(token)s\" mora slediti \"=\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Atribut \"%(token)s\" mora imeti navedeno vrednost"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Te strani vam ni dovoljeno spreminjati."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Strani ni možno spreminjati, je nespremenljiva!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Starih različic ni mogoče spreminjati!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Zaseženost strani je potekla, možni so neusklajeni popravki!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Delovna inačica (predogled) strani \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Spremeni stran \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Predogled strani \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s je potekla!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s bo potekla čez # minut."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Zaseženost/rezervacija strani %(lock_page)s bo potekla čez # sekund."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Drug uporabnik je med tem izbrisal stran, ki ste jo pravkar urejali!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Drug uporabnik je med tem spremenil stran, ki ste jo pravkar urejali!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Drug uporabnik je shranil stran, ki ste jo pravkar urejali!\n"
"Prosim preglejte stran in po potrebi uskladite svoje in tuje popravke,\n"
"ne shranite strani nepopravljene!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Vsebina strani je bila naložena iz delovne (draft) strani]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Vsebina nove strani je bila naložena iz %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Predloga %s ne obstaja]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Strani %s vam ni dovoljeno brati]"

#, python-format
msgid ""
"'''[[BR]]Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''[[BR]]Namesto trenutne inačice %(page_rev)d lahko naložite svojo delovno "
"kopijo %(draft_rev)d (shranjeno %(draft_timestamp_str)s) s tipko za "
"naložitev delovne kopije (draft) - če ste morda izgubili svoje zadnje "
"popravke, ne da bi jih shranili.''' Delovna kopija se samodejno shrani ob "
"predogledu, prekinitvi urejanja ali ob neuspešni shranitvi."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Vnesite besedilo o %s ..."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Preveri črkovanje"

msgid "Save Changes"
msgstr "Shrani spremembe"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Z '''%(save_button_text)s''' zapadejo vaše spremembe pod %(license_link)s.\n"
"Če vam to ne ustreza, lahko s preklicem '''%(cancel_button_text)s''' "
"umaknete/uničite svoje spremembe."

msgid "Preview"
msgstr "Predogled"

msgid "Text mode"
msgstr "Urejanje izvornega besedila"

msgid "Load Draft"
msgstr "Naloži delovno različico strani"

msgid "Comment:"
msgstr "Opomba:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<v nobeno>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Dodaj v kategorijo %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Neznatna sprememba"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Odstrani presledke s koncev vrstic"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Viki trenutno ni dostopen."

msgid ""
"The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr ""
"Inačica programa MoinMoin na strežniku je prestara, potrebna je vsaj inačica "
"1.6"

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Neveljavno uporabniško ime ali geslo."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Oddaljeni viki uporablja drugačno notranje ime InterWiki (%(remotename)s) od "
"tistega, ki ste ga navedli (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Paket potrebuje novejšo inačico MoinMoin (vsaj %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Ime teme (izgleda) ni nastavljeno."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr "Namestitev datotek teme je podprto le za samostoječi tip strežnikov."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Namestitev datoteke '%(filename)s' ni uspela."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Datoteka %s ne vsebuje MoinMoin paketa."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Stran %s ne obstaja."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Neveljavna glava paketne datoteke."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Format paketa ni podprt."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Neznana funkcija %(func)s v vrstici %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Datoteke %s ni v paketu."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Spremembe niso shranjene!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Ime strani je predolgo, uporabite krajše ime."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Urejanje s sprotnim prikazom (GUI)"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Spremembe preklicane."

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Preimenovanje v prazno ime strani ni mogoče."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Stran z imenom {{{'%s'}}} že obstaja.'''\n"
"Uporabite drugačno ime."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Preimenovanje strani ni uspelo, napaka datotečnega sistema: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Te strani vam ni dovoljeno izbrisati!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Hvala za popravke, cenimo vašo natančnost."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Stran \"%s\" je bila uspešno izbrisana!"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Dragi uporabnik vikija,\n"
"\n"
"Naročeni ste na obvestila o spremembah viki strani ali viki kategorije na "
"strežniku \"%(sitename)s\".\n"
"\n"
"Stran %(pagelink)s je spremenil %(editor)s:\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Opomba ob spremembi je:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Nova stran:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Ni razlik!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)ssprememba na \"%(pagename)s\", spremenil: %"
"(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Neznatna "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Uspeh pošiljanja obvestil:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Strani ni bilo možno zaseči. Nepričakovana napaka (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Strani ni bilo možno zaseči. Morda manjka datoteka 'current'?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Te strani vam ni dovoljeno spreminjati!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Prazne strani ni dovoljeno shraniti!"

msgid "You already saved this page!"
msgstr "To stran ste že prej shranili!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""
"To stran ste že urejali! Uporaba gumba za povratek (back) na tem mestu '''ni "
"primerna'''."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Vsebine niste spremenili, shranitev ni potrebna!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Seznama za nadzor dostopa (ACL) na tej strani ni mogoče spremeniti brez "
"administratorjevih pravic!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Uporabniku %(owner)s je potekla zaseženost/rezervacija strani pred %"
"(mins_ago)d min., sedaj je stran dodeljena vam."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Drugim uporabnikom ne bo dovoljeno spreminjati te strani do %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Do %(bumptime)s bodo ostali uporabniki opozorjeni, da spreminjate to stran."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Z ukazom za predogled lahko podaljšate trajanje zaseženosti strani."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Ta stran je trenutno zaklenjena pred spreminjanjem, ker jo spreminja %(owner)"
"s. Rezervacija velja do %(timestamp)s, to je nadaljnjih %(mins_valid)d minut."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Ob %(timestamp)s je to stran vzel v delo %(owner)s (začetek spreminjanja ali "
"zadnji predogled).[[BR]]\n"
"'''Nadaljnjih %(mins_valid)d minut prosimo, da ''ne spreminjate'' te strani, "
"da se izognete konfliktnim popravkom.'''[[BR]]\n"
"Z ukazom \"Preklic\" lahko zapustite urejevalnik."

msgid "<unknown>"
msgstr "<neznano>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Uporabniško ime: %s\n"
"\n"
"Uporabniško geslo: %s\n"
"\n"
"URL za prijavo: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Zahtevano je bilo, da se podatki o uporabniškem imenu (računu) pošljejo\n"
"na vaš poštni naslov.\n"
"\n"
"Če ste izgubili svoje geslo, lahko uporabite priloženi niz znakov in ga\n"
"vnesete TOČNO TAKO, KOT JE PRIKAZAN v polje za geslo ob prijavi\n"
"(uporabite lahko ukaze za kopiranje z zaslona - cut/paste).\n"
"\n"
"Po uspešni prijavi je geslo pametno spremeniti.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Podatki o vašem viki uporabniškem imenu (računu)"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Vsebina zadnje varnostne kopije je zastarela in ne bo upoštevana pri iskanju "
"po polnem besedilu!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Različica %(rev)d z dne %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Preusmerjeno s strani \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Ta stran preusmeri na \"%(page)s\""

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Po potrditvi vnosa bodo prikazane vpisane vrednosti.\n"
"Za uporabo tega obrazca nad neko drugo stranjo je treba dodati makro klic\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
".-~\n"

msgid "Create New Page"
msgstr "Tvori novo stran"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Ogled te strani vam ni dovoljen."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Rezultati %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s od %(aboutHits)s %(bs)s%"
"(hits)d%(be)s rezultatov iz približno %(pages)d strani."

msgid "seconds"
msgstr "sekund"

msgid "Previous"
msgstr "Prejšnji"

msgid "Next"
msgstr "Naslednji"

msgid "current"
msgstr "trenutni"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "zadnja sprememba: %s"

msgid "match"
msgstr "zadetek"

msgid "matches"
msgstr "zadetkov"

msgid "Go To Page"
msgstr "Pojdi na stran"

msgid "Include system pages"
msgstr "Vključno s sistemskimi stranmi"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Brez sistemskih strani"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Uporabite selektivnejše iskalno geslo namesto {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "Napaka v regularnem izrazu '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Neveljavena navedba časa '%s'"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Nepoznana ali nepodprta navigacijska shema '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Ta stran nima nadrejene strani!"

msgid "Wiki"
msgstr "Viki"

msgid "Edit"
msgstr "Spremeni"

msgid "Slideshow"
msgstr "Samodejna predstava"

msgid "Start"
msgstr "Začni"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slika %(pos)d od %(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Iskanje po naslovih"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Prikaži kontekst rezultatov iskanja"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Loči med velikimi in malimi črkami pri iskanju"

msgid "Search Text"
msgstr "Iskanje po polnem besedilu"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Naloži novo priponko \"%(filename)s\" na strežnik"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Neveljavni parameter calparms pri MonthCalendar\"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Neveljavni argumenti pri MonthCalendar \"%s\"!"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "V tem vikuju ni nepovezanih strani (sirot)."

msgid "Python Version"
msgstr "Različica interpreterja Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Različica MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Različica %s [revizija: %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Različica 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Število strani"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Število sistemskih strani"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Skupna velikost strani"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Zasedenost diska %(data_dir)s/strani/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Zasedenost diska %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Vpisov v dnevniku"

msgid "NONE"
msgstr "-"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globalni razširitveni makroji"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokalni razširitveni makroji"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globalne razširitvene akcije"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokalne razširitvene akcije"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globalni sintaktični analizatorji (parserji)"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokalni sintaktični analizatorji (parserji)"

msgid "Disabled"
msgstr "Izklopljeno"

msgid "Enabled"
msgstr "Vklopljeno"

msgid "index available"
msgstr "kazalo je na voljo"

msgid "index unavailable"
msgstr "kazalo ni na voljo"

msgid "N/A"
msgstr "-"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Naveze za Xapian in/ali Python Xapian niso nameščene"

msgid "Xapian search"
msgstr "Iskanje Xapian"

msgid "Xapian Version"
msgstr "Inačica Xapian"

msgid "Xapian stemming"
msgstr "Xapianovsko ugotavljanje besednih končnic"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktivne niti"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Na strani %(pagename)s ni citatov."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Naložitev priponke '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Priponka '%(filename)s' izbrisana."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Risba '%(filename)s' je shranjena."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Povrni v stanje različice %(rev)d."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Priponke na strani \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "pred %(mins)dm"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(knjižni zaznamek ni postavljen)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(trenutno nastavljeno na %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Briši knjižni zaznamek"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Postavi knjižni zaznamek"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Prišli smo do knjižnega zaznamka]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Neveljavni argumenti pri \"Include\": \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Ni takih označb \"%s\"!"

msgid "edit"
msgstr "spremeni"

msgid "Contents"
msgstr "Vsebina"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Treba je navesti tip diagramov!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Napačen ali neznan tip diagramov \"%s\"!"

msgid "Search for items"
msgstr "Iskanje"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "vsebujoč vse naslednje izraze"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "vsebujoč vsaj enega od naslednjih izrazov"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "ne vsebujoč naslednjih izrazov"

msgid "belonging to one of the following categories"
msgstr "pripadajoč eni od naslednjih kategorij"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr "nazadnje spremenjeno po... (n.pr. v zadnjih dveh tednih)"

msgid "any language"
msgstr "katerikoli jezik"

msgid "Language"
msgstr "Jezik"

msgid "File Type"
msgstr "Tip datoteke"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Iskanje le po naslovih"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Loči med velikimi in malimi črkami pri iskanju"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Neupoštevaje spodaj ležeče (sistemske) strani"

msgid "No system items"
msgstr "Ni sistemskih strani"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Išči v vseh inačicah strani"

msgid "Go get it!"
msgstr "Izvedi!"

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr ""

msgid "Markup"
msgstr "Označevanje"

msgid "Display"
msgstr "Prikaz"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr ""
"V tem vikiju ni pogrešanih strani (na katere so usmerjene povezave, a ne "
"obstajajo)."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Priklop na e-poštni strežnik '%(server)s' ni uspel: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "sporočilo ni bilo odposlano"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "uspešno odposlano"

msgid "Date"
msgstr "Datum"

msgid "From"
msgstr "Od"

msgid "To"
msgstr "Komu"

msgid "Content"
msgstr "Vsebina"

msgid "Attachments"
msgstr "Priponke"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "Opcija XSLT je izklopljena, več o tem v: HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "Obdelava XSLT ni na razpolago, namestite ''4suite'' 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Napaka pri obdelavi \"%(errortype)s\""

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Za \"%(key)s\" pričakujemo \"%(wanted)s\", stoji pa \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Pred \"%(token)s\" bi moralo stati celo število \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Za \"%(key)s\" bi moralo stati celo število \"%(arg)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Za \"%(key)s\" bi morala biti navedena vrednost barve \"%(arg)s\""

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr "Prikaz ''reStructured'' besedila ni mogoč, namestite ''Docutils''."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Dovoljeno število ''include'' ukazov je preseženo**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Stran, na katero se sklicujemo, ne obstaja: %s**"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Tvori novo risbo \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Spremeni risbo %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Vklopi/izklopi številke vrstic"

msgid "Line"
msgstr "Vrstica"

msgid "No differences found!"
msgstr "Ni razlik!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Zbrisani deli so označeni takole."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Dodani deli so označeni takole."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Žal strani ni mogoče shraniti, ker vsebina \"%(content)s\" ni dovoljena v "
"tem vikiju."

msgid "Page"
msgstr "Stran"

msgid "User"
msgstr "Uporabnik"

msgid "Diffs"
msgstr "Razlike"

msgid "Info"
msgstr "Pregled sprememb"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Preklic naročila na obvestila"

msgid "Subscribe"
msgstr "Naroči se"

msgid "Raw"
msgstr "Izvorno"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Tiskanje"

msgid "View"
msgstr "Ogled"

msgid "Home"
msgstr "Domov"

msgid "Up"
msgstr "Gor"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[IZBRISANO]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[POSODOBLJENO]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOVO]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[RAZLIKE]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[NA-KONEC]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[NA-VRH]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Iskanje tega naslova po polnem besedilu strani"

msgid "Preferences"
msgstr "Nastavitve"

msgid "Logout"
msgstr "Odjava"

msgid "Clear message"
msgstr "Odstrani tole obvestilo"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "nazadnje spreminjano %(time)s, spreminjal %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "zadnja sprememba: %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Iskanje:"

msgid "Text"
msgstr "po besedilu"

msgid "Titles"
msgstr "po naslovih"

msgid "Search"
msgstr "Išči"

msgid "More Actions:"
msgstr "Druge možnosti:"

msgid "------------"
msgstr "------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Izvorno besedilo"

msgid "Print View"
msgstr "Izgled za tiskanje"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Izprazni shrambo"

msgid "Rename Page"
msgstr "Preimenuj stran"

msgid "Delete Page"
msgstr "Izbriši to stran"

msgid "Like Pages"
msgstr "Podobne strani"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Struktura predstavitve"

msgid "My Pages"
msgstr "Moje strani"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Naroči se"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Odstrani spam"

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "Povrni v stanje različice %(rev)d."

msgid "Package Pages"
msgstr "Spakiraj v ZIP"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Prikaži kot Docbook"

msgid "Do"
msgstr "Izvedi!"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Opomba"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Spremeni (izvorno)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Spremeni (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Nespremenljiva stran"

msgid "Remove Link"
msgstr "Odstrani povezavo"

msgid "Add Link"
msgstr "Dodaj povezavo"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Prikaži %s dni."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Označevanje viki"

msgid "DeleteCache"
msgstr "IzprazniShrambo"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(shranjeno v hitro shrambo %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Ali pa poskusite z:"

msgid "FrontPage"
msgstr "PrvaStran"

msgid "RecentChanges"
msgstr "ZadnjeSpremembe"

msgid "TitleIndex"
msgstr "KazaloNaslovov"

msgid "WordIndex"
msgstr "KazaloBesed"

msgid "FindPage"
msgstr "PoiščiStran"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "Navigacija"

msgid "HelpContents"
msgstr "PomočPriVsebini"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "PomočPriOblikovanju"

msgid "UserPreferences"
msgstr "UporabniškeNastavitve"

msgid "WikiLicense"
msgstr "VikiLicenca"

msgid "MissingPage"
msgstr "ManjkajočeStrani"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ManjkajočeOsebneStrani"

msgid "Mon"
msgstr "pon"

msgid "Tue"
msgstr "tor"

msgid "Wed"
msgstr "sre"

msgid "Thu"
msgstr "čet"

msgid "Fri"
msgstr "pet"

msgid "Sat"
msgstr "sob"

msgid "Sun"
msgstr "ned"

msgid "AttachFile"
msgstr "PripniDatoteko"

msgid "DeletePage"
msgstr "BrišiStran"

msgid "LikePages"
msgstr "PodobneStrani"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "StrukturaPredstavitve"

msgid "RenamePage"
msgstr "PreimenujStran"

msgid "SpellCheck"
msgstr "PreveriČrkovanje"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Neznana akcija %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Akcije %(action_name)s nad to stranjo vam ni dovoljeno izvesti!"

msgid "Login and try again."
msgstr "Prijavite se in poskusite ponovno."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagrami niso na voljo!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Razporeditev velikosti strani"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "zgornja meja velikosti strani [znakov]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "število strani te velikosti"

msgid "User agent"
msgstr "tip bralnika"

msgid "Others"
msgstr "ostalo"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Razporeditev po tipih bralnikov"

msgid "Views/day"
msgstr "obiskov/dan"

msgid "Edits/day"
msgstr "sprememb/dan"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Število ogledov in sprememb strani"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s za %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zeleno=ogled\n"
"rdeče=sprememba"

msgid "date"
msgstr "datum"

msgid "# of hits"
msgstr "število zadetkov"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Poudarki:: [[Verbatim('')]]''kurziva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''polkrepko'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''polkrepko "
"in kurziva'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mešano ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''polkrepko'''[[Verbatim(''')]] in kurziva''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontalna črta.\n"
" Naslovi:: [[Verbatim(=)]] Naslov-1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Naslov-"
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] N-3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] N-4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] N-5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Seznami:: presledek in en znak izmed: * pike; 1., a., A., i., I. "
"oštevilčene alineje; 1.#n začni številčenje z n; en presledek zamakne "
"besedilo.\n"
" Povezave:: [[Verbatim(SkupajPisaneKapitaliziraneBesede)]]; [[Verbatim([\"v "
"oglatih oklepajih in narekovajih\"])]]; URL; [URL]; [URL sklic].\n"
" Tabele:: || besedilo celice |||| besedilo celice prek dveh stolpcev ||;  "
"na koncu vrstic z naslovi ali elementi tabele presledki niso dovoljeni.\n"
"\n"
"(!) Več o tem: HelpOnEditing, SyntaxReference.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""
"Poudarek: <i>*kurziva*</i> <b>**krepko**</b> ``znaki enake širine``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Naslovi: Naslov 1 Naslov 2 Naslov 3\n"
"     ======== -------- ~~~~~~~~\n"
"\n"
"Vodoravna črta: ---- \n"
"Povezave: PodčrtajNaKoncu_ `več besed med krativci`_ zunanja_ \n"
"\n"
".. _zunanja: http://zunanji-streznik.example.net/bla/\n"
"\n"
"Seznami: * pike; 1., a. oštevilčene alineje.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Dodatna navodila na: \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Preklic naročenosti"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Objavi moj e-poštni naslov (ne domače strani) pri informacijah o avtorjih"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Odpri urejevalnik ob dvokliku"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Po prijavi skoči na zadnjo obiskano stran"

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Označi neobstoječe povezave z vprašajem"

msgid "Show page trail"
msgstr "Prikazuj seznam zadnjih obiskanih strani"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "V orodni vrstici prikazuj ikone"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Naslovu dodaj povezavi na začetek in konec strani"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Prikazuj razlike z barvnimi označbami"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Dodaj presledke v prikazana viki imena"

msgid "Remember login information"
msgstr "Shrani podatke o prijavi"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Naročilo na obvestila velja tudi za neznatne spremembe"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Trajno ukini ta uporabniški račun"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(običajno oblike Ime''''''Priimek, z nekaj truda lahko: Ime Priimek)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Psevdonim"

msgid "Password repeat"
msgstr "Geslo (ponovno)"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr "(Samo ob menjavi gesla ali izdelavi novega uporabniškega imena)"

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL uporabnikovega CSS stila"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(prazno polje izklopi upor. CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Velikost področja za urejanje"

msgid "Do it."
msgstr "Izvrši."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Ali naj se izvede akcija %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Akcije %(actionname)s ta viki ne dovoljuje!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Akcija %(actionname)s nad to stranjo vam ni dovoljena!"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Za akcijo %(actionname)s uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Za dodajanje hitre povezave se je treba prej prijaviti."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Vaša hitra povezava na to stran je bila odstranjena."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Hitra povezava na to stran je bila avtomatsko dodana."

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr ""
"Neznano uporabniško ime: {{{\"%s\"}}}. Prosimo vnesite uporabniško ime in "
"geslo."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Manjka geslo. Prosimo vnesite uporabniško ime in geslo."

msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Žal prijava ni uspela."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d priponk]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr "Tej strani je pripetih <a href=\"%(link)s\">%(count)s priponk</a>."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Ime datoteke s priponko mora biti navedeno!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Priponka '%(filename)s' ne obstaja!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Za sklic na priponko uporabite obliko '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"kot je prikazano spodaj v seznamu datotek. \n"
"'''NE UPORABLJAJTE''' URL-ja povezave ob {{{[get]}}}, \n"
"oblika tega URL-ja se namreč lahko kadarkoli spremeni in povezava bo tako "
"prekinjena."

msgid "del"
msgstr "briši"

msgid "move"
msgstr "prestavi"

msgid "get"
msgstr "naloži"

msgid "view"
msgstr "prikaži"

msgid "unzip"
msgstr "razpakiraj ZIP"

msgid "install"
msgstr "namesti"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Stran %(pagename)s nima priponk."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Spremeni risbo"

msgid "New Attachment"
msgstr "Nova priponka"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Naložitev datoteke na strežnik ne prekrije obstoječe datoteke.\n"
"Če priponka s tem imenom že obstaja, je treba preimenovati datoteko,\n"
"ki jo želite naložiti na strežnik.\n"
"Če je polje za preimenovanje prazno, se uporabi nespremenjeno ime datoteke."

msgid "File to upload"
msgstr "ime datoteke, ki jo nalagate:"

msgid "Rename to"
msgstr "preimenovati v:"

msgid "Upload"
msgstr "Naloži na strežnik"

msgid "Attached Files"
msgstr "Pripete datoteke"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Tej strani ne smete dodati priponk."

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Ta viki ne dovoljuje priponk!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Na to stran ni dovoljeno shraniti risb."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Prazna vsebina. Odstranite ne-ASCII znake z imena datoteke in poskusite "
"znova."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Ni vam dovoljeno odstraniti priponk s te strani."

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Prestavitev priponk s te strani vam ni dovoljena."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Prestavljanje preklicano."

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr "Za prestavitev priponk uporabite interaktivni uporabniški vmesnik!"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Dostop do priponk na tej strani vam ni dovoljen."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Razpakiranje ZIP priponk na tej strani vam ni dovoljeno."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Za namestitev datotek nimate pooblastil."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Ogled priponk na tej strani vam ni dovoljen."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Akcija %s pri nalaganju na strežnik ni podprta"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Priponke na strani \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Priponka '%(target)s' je shranjena pod imenom '%(filename)s', %(bytes)d "
"znakov."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Priponka '%(target)s' (ime '%(filename)s') že obstaja na strežniku."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "Priponka '%(filename)s' že obstaja."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "Priponka '%(filename)s' je bila prestavljena na stran %(page)s."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Ni spremembe"

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Stran %(newpagename)s ne obstaja ali pa nimate pravice dostopati do nje."

msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "Preimenovanje v prazno ime strani ni mogoče."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Uporabite veljavno ime datoteke za priponko '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr "Prestavitev prekinjena zaradi praznega imena priponke"

msgid "Move"
msgstr "Prestavi"

msgid "New page name"
msgstr "Novo ime strani"

msgid "New attachment name"
msgstr "Novo ime priponke"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Priponka '%(filename)s' nameščena."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"ZIP priponke '%(filename)s' ni bilo mogoče razpakirati, ker bi nastale "
"datoteke zavzele preveč prostora (zmanjka %(space)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"ZIP priponke '%(filename)s' ni bilo mogoče razpakirati, ker bi nastalo "
"preveč datotek (preseženo za %(count)d datotek)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "ZIP datoteka '%(filename)s' je razpakirana."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"ZIP priponke '%(filename)s' ni bilo mogoče razpakirati zaradi enega od "
"razlogov: datoteke prevelike, vsebuje le .zip datoteke, ime že obstaja ali "
"vsebuje datoteke v podimenikih."

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr "Datoteka %(target)s ni ZIP arhiv."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Priponka '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr "Ukazna procedura paketa:"

msgid "File Name"
msgstr "Ime datoteke"

msgid "Modified"
msgstr "Zadnja sprememba"

msgid "Size"
msgstr "Velikost"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Neznan tip priponke, zato je ni mogoče neposredno vključiti v stran."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s na strani %(pagename)s"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Ta stran je že izbrisana ali pa ni nikoli obstajala!"

msgid "New name"
msgstr "Novo ime"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Razlog za preimenovanje (neobvezno)"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Celotni seznam povezav za \"%s\""

msgid "Editor"
msgstr "Spremenil"

msgid "Pages"
msgstr "Strani"

msgid "Select Author"
msgstr "Izberi avtorja"

msgid "Revert all!"
msgstr "Vrni vse v prejšnje stanje!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Te akcije vam ni dovoljeno izvesti."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Umaknjene spremembe, vsebina strani %s vrnjena v prejšnje stanje."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Nepričakovan dogodek ali napaka ob vrnitvi v prejšnje stanje:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"[[BR]] /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Spodaj vnesite svoje geslo na oddaljenem vikiju. [[BR]] /!\\ Oba vikija mora "
"biti zaupanja vredna, saj lahko geslo prebere administrator enega ali "
"drugega vikija."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operacija je bila preklicana."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Smer je lahko le BOTH (obe) ali DOWN (dol)."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Nastavite ''interwikiname'' v datoteki ''wikiconfig'' (glej "
"HelpOnConfiguration) da bo uporaba te akcije možna."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Nepravilni parametri. Navesti je treba vsaj parameter ''remoteWiki''. Za "
"pomoč glej HelpOnSynchronisation."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "Neznan ''remoteWiki''."

msgid "A severe error occured:"
msgstr "Resna napaka:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Končana sinhronizacija. Statusno sporočilo se nahaja spodaj."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Sinhronizacija se je začela -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different "
"pages over-all."
msgstr ""
"Dobljen je seznam %s lokalnih in %s oddaljenih strani. Skupaj to predstavlja "
"%s različnih strani."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Po presejanju: %s strani"

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Izbrisano %s lokalnih strani."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Napaka pri brisanju lokalne strani %s:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Izbrisana oddaljena stran %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Napaka pri brisanju oddaljene strani %s:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Strani %s ni bilo mogoče samodejno združiti, spremenjena je bila v obeh "
"vikijih. Pobrišite jo v enem ali obeh vikijih in poskusite znova."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Strani %s imata različna MIME tipa v obeh vikijih ju ni mogoče združiti. "
"Izbrišite jo v enem ali obeh vikijih ali poenotite njuna MIME tipa, nato "
"poskusite znova."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Stran %s je bila preimenovana lokalno. Ker takšno preimenovanje še ni "
"podprto, je polna zgodovina sinhronizacije za to stran izgubljena."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Sinhroniziranje strani %s z oddaljeno stranjo %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr ""
"Stran %s je bila na oddaljeni strani izbrisana, lokalno pa spremenjena."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Strani %s ni bilo mogoče sinhronizirati. Oddaljena stran je bila "
"preimenovana, kar še ni podprto. Da bo možna sinhronizacija, lahko zbrišete "
"eno od obeh strani."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"Stran %s preskočena zaradi nerešljivega konflikta med lokalno in oddaljeno "
"inačico."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"To je prvo sinhroniziranje med lokalnim in oddaljenum vikijem za stran %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Strani %s ni bilo mogoče združiti, ker vam ni dovoljeno spreminjanje na "
"oddaljenem vikiju."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Stran \"%s\" je bila uspešno združena"

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Stran %s vsebuje konflikte, ki so bili vnešeni na oddaljeni strani."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Stran %s je bila združena, vendar so bili pri tem konflikti."

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(vključno z %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Naslednjih %(badwords)d spodaj poudarjenih besed ni v slovarju z %"
"(totalwords)d besedami %(localwords)s:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Dodaj označene besede v slovar"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Ni očitnih tipkarskih napak!"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"Na strani, ki vam ni dostopna za branje, ne morete iskati tipkarskih napak."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Odjavljeni ste."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Ni mogoče naročiti se na obvestila s strani, ki vam ni dostopna."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Ta viki nima vklopljenega vmesnika do e-pošte."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Za naročilo obvestil se je treba prej prijaviti."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""
"Vpišite svoj e-poštni naslov v uporabniško nastavitveno stran, če se želite "
"naročiti na obvestila."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Naročilo na obvestila s te strani je bilo umaknjeno."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Naročila z regularnim izrazom ni mogoče izbrisati na tem mestu."

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr ""
"Regularni izraz za naročilo obvestil je mogoče spreminjati le z uporabniške "
"nastavitvene strani."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Sedaj ste naročeni na obvestila o spremembah s te strani."

msgid "General Information"
msgstr "Splošne informacije"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Velikost strani: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Signatura vsebine strani po SHA:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Naslednji uporabniki so naročeni na obvestila o tej strani:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Ta stran vsebuje povezave na naslednje strani:"

msgid "Diff"
msgstr "Razlike"

msgid "Comment"
msgstr "Opomba"

msgid "Revision History"
msgstr "Pregled sprememb"

msgid "No log entries found."
msgstr "Ni takih dnevniških zapiskov."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Info za \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Prikaži \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Splošne informacije o strani"

msgid "Please log in first."
msgstr "Prosimo, da se najprej prijavite."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Prosimo, da naredite domačo stran preden dodajate druge strani."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Tu lahko dodate podstrani k obstoječi domači strani.\n"
"\n"
"Izberete lahko, do kolikšne mere naj bodo te strani odprte do ostalih\n"
"bralcev in do spreminjanja, pravica dostopa je določena z uvrstitvijo\n"
"strani v primerno skupinsko stran (group page).\n"
"\n"
"Vnesite ime podstrani in z gumbom lahko zahtevate njeno tvorjenje.\n"
"\n"
"Pred izdelavo strani zaščitene pred dostopom preverite, da ustrezna\n"
"stran skupine zares obstaja in da vsebuje primerne člane.\n"
"Uporabite predlogo HomepageGroupsTemplate za tvorjenje novih skupin.\n"
"\n"
"||'''Dodaj novo osebno stran:'''||'''Skupina s seznamom za nadzor "
"dostopa:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Upravljanje z MyPages"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Naroči uporabnike na obvestila s strani %s"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Naročen na %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Ni uporabnik"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Te akcije vam ni dovoljeno izvesti."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Prikazane so le strani, spremenjene po '''%s'''!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Vnešenega datuma spremembe ni mogoče prepoznati, zato ni bil upoštevan "
"pri iskanju!"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Iskanje po naslovih: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Napredno iskanje: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Iskanje po polnem besedilu: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Iskalni izraz {{{\"%s\"}}} ni veljaven. Več informacij o iskanju: "
"HelpOnSearching."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Ni zadetkov za iskalni izraz {{{\"%s\"}}}. Več informacij o iskanju je na "
"voljo v HelpOnSearching.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Morda bi bilo primerno "

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "iskanje po polnem besedilu"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. [[BR]]"
msgstr ""
"(!) Opravljate iskanje le po naslovih, rezultat morda ne bo vseboval vseh "
"sorodnih strani v tem vikiju. [[BR]]"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Iskanje teh besed po polnem besedilu"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Vrnjeno iz varnostne kopije %(filename)s v datotečni imenik: %(targetdir)s.\n"
"Datotek: %(filecount)d, Imenikov: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Vrnitev vsebine iz varnostne kopije %(filename)s v imenik datotek %"
"(targetdir)s ni uspela."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Varnostna kopija vikija: shranitev / vrnitev"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Nekaj nasvetov:\n"
" * Za vrnitev stanja iz varnostne kopije (arhiva):\n"
" * Restavriranje iz varnostne kopije prekrije obstoječe podatke, zato "
"bodite pazljivi.\n"
" * Preimenujte jo v <imestrežnika>.tar.<kompresija> (odstranite --date--"
"time--UTC navlako).\n"
" * Prestavite datoteko z arhivom v backup_storage_dir (uporabite scp, "
"ftp, ...).\n"
" * Restavriranje zaženete z gumbom [[GetText(Restore)]] spodaj.\n"
"\n"
" * Za pripravo varnostne kopije izberite gumb [[GetText(Backup)]] in "
"shranite dobljeno arhivsko datoteko na varno mesto.\n"
"\n"
"Prosimo prepričajte se, da so nastavitve backup_* v viki konfiguraciji "
"pravilne in popolne.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Shranitev v varnostno kopijo"

msgid "Restore"
msgstr "Vrnitev iz varnostne kopije"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Izdelava varnostne kopije ni dovoljena z oddaljene lokacije."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Neznana podakcija pri upravljanju z varnostno kopijo: %s"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Te strani vam ni dovoljeno vrniti v prejšnje stanje!"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Struktura spletne predstavitve na \"%s\""

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Nobena stran ni podobna \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Neveljavno ime datoteke \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Tvorjen je paket %s, ki vsebuje strani %s."

msgid "Package pages"
msgstr "Spakiraj strani v ZIP"

msgid "Package name"
msgstr "Ime ZIP paketa"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Seznam imen strani, ločenih z vejicami"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Ta stran nima starejših različic!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Razlike za \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Razlike med različicama %d in %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(prek %d različic)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Stran je že bila %(count)d-krat shranjena!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(neupoštevaje presledke)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ne upoštevaj razlik v številu presledkov"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Natanko ena stran je podobna \"%s\", preusmerjanje tja ..."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Strani, ki so podobne \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s za \"%(title)s\""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Nove strani s praznim imenom ni mogoče narediti, navedite ime."

msgid "Delete"
msgstr "Brisanje"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Razlog za brisanje (neobvezno)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Zares izbrisati to stran?"

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "izvorno"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "za-tisk"

#~ msgid "revert"
#~ msgstr "prejšnje"