view MoinMoin/i18n/tr.MoinMoin.po @ 2374:629dea07759f

do not parse single-quoted page names as quoted fixes bugs with ['text_html'] being a link
author Johannes Berg <johannes AT sipsolutions DOT net>
date Thu, 12 Jul 2007 14:40:06 +0200
parents 402275b0dac7
children 6a707c041132
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language tr

#
# MoinMoin tr system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-29 23:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-07 23:45+0200\n"
"Last-Translator: Volkan Y. <yazicivo@ttnet.net.tr>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Türkçe\n"
"X-Language-in-English: Turkish\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Bu wiki e-posta işlemleri için yapılandırılmadı.\n"
"Lütfen bunun ile ilgili olarak wiki yöneticisi ile temas kurunuz."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr "'%(email)s' e-posta adresine sahip bir kullanıcı hesabı bulunamadı!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Hesap değişikliğinde bulunmak ya da yeni bir hesap oluşturmak için "
"KullanıcıÖzellikleri sayfasını kullanabilirsiniz."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Boş kullanıcı adı. Lütfen bir kullanıcı adı seçiniz."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Geçersiz kullanıcı adı: {{{'%s'}}}.\n"
"Kullanıcı adı alfabetik karakter ve sayı içerebileceği gibi isteğe bağlı "
"olarak iki kelime arasında bir tek boşluk da bırakılabilir. Grupların sayfa "
"isimlerinin kullanımına izin verilmemektedir."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Bu kullanıcı adı başka bir kullanıcı tarafından alınmıştır."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Girilen parolalar örtüşmüyor!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Lütfen bir parola giriniz!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Lütfen e-posta adresinizi belirtiniz. Giriş bilgilerinizin kaybolması "
"durumunda, bunları tekrar e-posta yoluyla alabilirsiniz."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Bu e-posta adresi başka bir hesap tarafından kullanılmakta."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Kullanıcı hesabı oluşturuldu! Bu hesabı kullanarak giriş yapabilirsiniz "
"artık."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr ""
"Seçilen kullanıcı hesabı üzerinde değişiklik yapmak için "
"KullanıcıÖzellikleri bağlantısını kullanınız."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "'%(theme_name)s' teması yüklenemiyor!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Kullanıcı özellikleri kaydedildi!"

msgid "Default"
msgstr "Öntanımlı"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Tarayıcı ayarları>"

msgid "the one preferred"
msgstr "Tercih edilen"

msgid "free choice"
msgstr "İsteğe bağlı seçim"

msgid "Select User"
msgstr "Kullanıcı Seç"

msgid "Save"
msgstr "Kaydet"

msgid "Cancel"
msgstr "İptal"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Tercih edilen tema"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Metin Düzenleyicisi Özellikleri"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Metin düzenleyicisinin görüntüleneceği arabirim"

msgid "Time zone"
msgstr "Zaman dilimi"

msgid "Your time is"
msgstr "Şu an saatiniz"

msgid "Server time is"
msgstr "Sunucu saati"

msgid "Date format"
msgstr "Tarih biçimi"

msgid "Preferred language"
msgstr "Tercih edilen dil"

msgid "General options"
msgstr "Genel seçenekler"

msgid "Quick links"
msgstr "Hızlı erişim bağlantıları"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr ""
"Geçerli bir e-posta adresi belirtmediğiniz sürece bu liste çalışmayacaktır!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Kayıt olunan wiki sayfaları (satır başına tek bir düzenli ifade)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Profil Oluştur"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Hesap bilgilerimi e-posta ile gönder"

msgid "Email"
msgstr "E-Posta"

#, python-format
msgid ""
"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr ""

msgid "Name"
msgstr "İsim"

msgid "Password"
msgstr "Parola"

msgid "Login"
msgstr "Giriş"

msgid "Action"
msgstr "İşlev"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "\"%(token)s\" tümcesi için \"=\" karakteri girilmeliydi."

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "\"%(token)s\" anahtarı için yanlış değer"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr ""
"Bu sayfa üzerinde değişiklik yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Sayfa değiştirilemez!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Eski revizyonlar üzerinde değişiklik yapılamıyor!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Tarafınızca tutulan sayfa kilidi zaman aşımına uğradı. Düzenleme çakışmaları "
"yaşanabilir!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" için Önizleme"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "%(pagename)s Sayfasını Düzelt"

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" için Önizleme"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "%(lock_page)s üzerindeki düzenleme kilitiniz zaman aşımına uğradı!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr ""
"%(lock_page)s üzerindeki düzenleme kilitiniz bir kaç dakika sonra zaman "
"aşımına uğrayacak."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr ""
"%(lock_page)s üzerindeki düzenleme kilitiniz bir kaç saniye sonra zaman "
"aşımına uğrayacak."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr ""
"Üzerinde düzenleme yapmakta olduğunuz sayfa başka biri tarafından silindi!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr ""
"Üzerinde düzenleme yapmakta olduğunuz sayfa başka biri tarafından "
"değiştirildi!"

#, fuzzy
msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Üzerinde düzenleme yapmakta olduğunuz sayfa başka biri tarafından "
"değiştirildi!\n"
"Lütfen sayfanın yeni halini önizleme ile görüntüledikten sonra kendi "
"değişikliklerinizi kaydedin.\n"
"Yapılan düzenlemeleri görmek için %(difflink)s listesine bakabilirsiniz."

#, fuzzy
msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[İçerik %s sayfasından yüklendi.]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[İçerik %s sayfasından yüklendi.]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[%s şablonu bulunamadı.]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[%s sayfasını okuyamazsınız.]"

#, python-format
msgid ""
"'''[[BR]]Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Kullanılan %s değerini tanımlayınız."

msgid "Check Spelling"
msgstr "İmla Denetimi"

msgid "Save Changes"
msgstr "Değişiklikleri Kaydet"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"'''%(save_button_text)s''' düğmesine basarak, deüzenlemelerinizi %"
"(license_link)s altına koymuş olursunuz.\n"
"Eğer bunun olmasını istemiyorsanız, '''%(cancel_button_text)s''' düğmesine "
"basarak değişikliklerinizi iptal edebilirsiniz."

msgid "Preview"
msgstr "Önizleme"

msgid "Text mode"
msgstr ""

msgid "Load Draft"
msgstr ""

msgid "Comment:"
msgstr "Yorum:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Ekleme yok>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "%(category)s katagorisine ekle"

msgid "Trivial change"
msgstr "Küçük değişiklik"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "İşe yaramayan boşluk karakterlerini temizle"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr ""

msgid ""
"The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr ""

msgid "Invalid username or password."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr ""

msgid "The theme name is not set."
msgstr ""

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "'%(filename)s' dosyası yüklenemedi."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "%s bir MoinMoin paket dosyası değil."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr ""

msgid "Invalid package file header."
msgstr ""

msgid "Package file format unsupported."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "%s bir MoinMoin paket dosyası değil."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Düzenlemeleriniz kaydedilmedi!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Sayfa adı çok uzun, kısa bir ad girmeyi deneyin."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Kipi"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Düzenleme iptal edildi."

#, fuzzy
msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Boş sayfalar kaydedilemez."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''{{{'%s'}}} adından bir sayfa zaten mevcut.'''\n"
"\n"
"Başka bir ad deneyiniz."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""
"İlgili dosya sistemi hatası sebebiyle sayfa adlandırımı başarısız oldu! "
"Hata: %s"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Bu sayfayı geri almak için yeterli izne sahip değilsiniz!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Yaptığınız düzenlemeler için teşekkür ederiz."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "\"%s\" sayfası başarı ile silindi!"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Sayın Wiki kullanıcısı,\n"
"\n"
"%(sitename)s sitesinde yer alan bir wiki sayfa ya da katagorisine, "
"düzenlemelerden haberdar olmak için üye olmuşsunuz.\n"
"\n"
"İlişikteki sayfa %(editor)s tarafından düzenlendi.\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Değişiklik hakkındaki yorum:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Yeni sayfa:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Fark bulunamadı!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)s\"%(pagename)s\" sayfası %(username)s tarafından "
"değiştirildi"

msgid "Trivial "
msgstr "Küçük "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Gönderilen uyarı mesajlarının durumu:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Sayfa kilitlenemiyor. Beklenmeyen hata. (errno=%d)"

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Sayfa kilitlenemiyor. Kayıp 'current' dosyası?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr ""
"Bu sayfa üzerinde değişiklik yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Boş sayfalar kaydedilemez."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Bu sayfayı zaten kaydettiniz!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr ""
"Sayfa içeriğinde herhangi bir değişiklikte bulunmadığınızdan kayıt işlemi "
"gerçekleşmedi!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Yönetici haklarına sahip olmadığınız bir sayfanın ACL değerlerinde "
"değişiklik yapamazsınız."

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"%(owner)s kullanıcısının sayfa üzerindeki kilidi %(mins_ago)d dakika önce "
"zaman aşımına uğradı. Bu sebeple sayfayı kilitleme hakkına sahip kılındınız."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Diğer kullanıcıların sayfa üzerinde değişiklik yapmaları %(bumptime)s "
"süresince bloke edilmiş durumda."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Sayfa üzerinde değişiklik yaparken, diğer kullanıcılar bundan %(bumptime)s "
"süresince haberdar tutulacaktır."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr ""
"Önizleme yaparak sayfa üzerinde tuttuğunuz kilitin sürecini uzatabilirsiniz."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Bu sayfa %(owner)s kullanıcısı tarafından %(timestamp)starihine kadar "
"kilitlenmiştir. (%(mins_valid)d dakika)"

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Bu sayfa %(owner)s kullancısı tarafından üzerinde değişiklik yapılmak üzere\n"
"açılmış ya da en son %(timestamp)s tarihinde önizleme yapılmıştır.[[BR]]\n"
"'''Herhangi bir düzenleme çakışmasından kaçınmanız açısından sayfa üzerinde\n"
"%(mins_valid)d dakikalığına değişiklik yapmamanız önerilir.'''[[BR]]\n"
"Metin düzenleyicisinden çıkmak için İptal seçeneğini kullanabilirsiniz."

msgid "<unknown>"
msgstr "<bilinmiyor>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Kullanıcı Adı: %s\n"
"\n"
"Giriş Parolası: %s\n"
"\n"
"Giriş için URL: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Hesap bilgilerinizin bu e-posta adresine gönderilmesi istemi alındı.\n"
"\n"
"Eğer parolanızı kaybettiyseniz, aşağıdaki bilgileri kullanarak belirtilen "
"parolayı wiki'nin ilgili form alanına olduğu gibi giriniz. (Bunun için "
"kopyala/yapıştır kullanabilirsiniz.)\n"
"\n"
"Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra, isteğe bağlı olarak hatırlamanız "
"daha kolay olabilecek yeni bir parola girebilirsiniz.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Wiki hesap bilgileriniz"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Sayfanın yedeklenmiş içeriği eski olduğundan arama sonuçlarında "
"listelenmeyecektir!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "%(date)s tarihine ait %(rev)d revizyonu"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "%(page)s sayfasından yönlendirildi."

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Bu sayfa sizi \"%(page)s\" sayfasına yönlendirecektir."

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Formu gönderdiğiniz taktirde girilen değerler görüntülenecektir.\n"
"Bu formu diğer sayfalarda da kullanmak için\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"makro çağrısını kullanabilirsiniz.-~\n"

msgid "Create New Page"
msgstr "Yeni Sayfa Oluştur"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Sayfanın görüntülenmesi için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "seconds"
msgstr "%.2f saniye"

#, fuzzy
msgid "Previous"
msgstr "Önizleme"

#, fuzzy
msgid "Next"
msgstr "Metin"

msgid "current"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "En son %(time)s tarihinde düzenlendi."

msgid "match"
msgstr "eşle"

msgid "matches"
msgstr "eşleniyor"

msgid "Go To Page"
msgstr "Sayfaya Git"

msgid "Include system pages"
msgstr "Sistem sayfalarını içer"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Sistem sayfalarını çıkar"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "{{{\"%s\"}}} yerine daha seçici bir arama tümcesi kullanınız."

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "'%s' metninde düzenli ifade regex hatası"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Yanlış tarih bilgisi '%s'"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Desteklenmeyen tarama şeması: '%(scheme)s'"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Komşu sayfa bulunamadı!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Edit"
msgstr "Düzenle"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slayt Gösterimi"

msgid "Start"
msgstr "Başlat"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slayt %(pos)d/%(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Başlıkları Ara"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Arama sonuçlarının içerik gösterimi"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Büyük-küçük harf duyarlı arama"

msgid "Search Text"
msgstr "Metin Arama"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Yeni ek dosya gönder \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr ""

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Wiki üzerinde yetim sayfa bulunmamakta."

msgid "Python Version"
msgstr "Python Sürümü"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin Sürümü"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Sürüm %s [Revizyon %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite Sürümü"

msgid "Number of pages"
msgstr "Sayfa sayısı"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Sistem sayfası sayısı"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Toplanan sayfa sayısı"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr ""

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Düzenleme kayıtlarındaki girdiler"

msgid "NONE"
msgstr "YOK"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Genel geliştirilmiş makrolar"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Yerel geliştirilmiş makrolar"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Genel geliştirilmiş işlemler"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Yerel geliştirilmiş işlemler"

msgid "Global parsers"
msgstr "Genel ayrıştırıcılar"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Yerel geliştirilmiş makrolar"

msgid "Disabled"
msgstr "Etkisiz"

msgid "Enabled"
msgstr "Etkin"

msgid "index available"
msgstr ""

msgid "index unavailable"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "Bilinmiyor"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Xapian search"
msgstr "Lupy arama"

#, fuzzy
msgid "Xapian Version"
msgstr "Lupy arama"

#, fuzzy
msgid "Xapian stemming"
msgstr "Lupy arama"

msgid "Active threads"
msgstr "Etkin yivler"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "%(pagename)s sayfasında alıntı bulunmamakta."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "'%(filename)s' ekinin gönderimi."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "'%(filename)s' eki silindi."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "'%(filename)s' çizimi kaydedildi."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "%(rev)d revizyonuna geri al."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "\"%(pagename)s\" için Ekler"

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)dm önce"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(imleyici atanmamış)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(şuanki değeri %s)"

#, fuzzy
msgid "Delete bookmark"
msgstr "İmleyici Sil"

msgid "Set bookmark"
msgstr "İmleyici Ata"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[İmleyiciye ulaşıldı]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Geçersiniz {{{include}}} argümanları: \"%s\""

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "\"%s\" için sonuç bulunamadı."

msgid "edit"
msgstr "düzenle"

#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "YardimKonuları"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Bir çizelge tipi belirtmek zorundasınız!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Geçersiz çizelge tipi: \"%s\""

#, fuzzy
msgid "Search for items"
msgstr "Başlıkları Ara"

msgid "containing all the following terms"
msgstr ""

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr ""

msgid "not containing the following terms"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "belonging to one of the following categories"
msgstr "Bu sayfa şu sayfalara bağlantı göstermekte:"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "any language"
msgstr "Tercih edilen dil"

msgid "Language"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Type"
msgstr "Dosya Adı"

#, fuzzy
msgid "Search only in titles"
msgstr "Başlıkları Ara"

#, fuzzy
msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Büyük-küçük harf duyarlı arama"

msgid "Exclude underlay"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No system items"
msgstr "Sistem sayfası sayısı"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr ""

msgid "Go get it!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr ""

msgid "Markup"
msgstr "İm"

msgid "Display"
msgstr "Göster"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Wiki üzerinde aranan bir sayfa yer almamakta."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "'%(server)s' e-posta sunucusuna bağlanılamadı: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "E-posta gönderilemedi."

msgid "Mail sent OK"
msgstr "E-posta gönderildi."

msgid "Date"
msgstr "Tarih"

msgid "From"
msgstr ""

msgid "To"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Content"
msgstr "YardimKonuları"

msgid "Attachments"
msgstr "Ekler"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT seçeneği etkisiz halde."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr ""
"XSLT işlemcisi henüz desteklenmiyor, lütfen 4suite 1.x sürümünü yükleyiniz."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s işlem hatası"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr ""
"\"%(key)s\" ardından \"%(wanted)s\" beklenmekte. Onun yerine \"%(token)s\" "
"bulundu."

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "\"%(token)s\" öncesi \"%(key)s\" tamsayısı beklenmekte."

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "\"%(key)s\" öncesi \"%(arg)s\" tamsayısı beklenmekte."

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "\"%(key)s\" öncesi \"%(arg)s\" renk değeri beklenmekte."

#, fuzzy
msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Tekrar yapılandırılan metnin çevrisi gerçekleştirilemiyor. Lütfen "
"{{{docutils}}} paketini yükleyin."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**En fazla {{{include}}} ifadesi kullanım sayısı aşıldı**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Referans gösterilen %s sayfası bulunamadı**"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Yeni çizim oluştur: \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "%(filename)s çizimini düzenle"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr ""

msgid "Line"
msgstr "Satır"

msgid "No differences found!"
msgstr "Fark bulunamadı!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Silme işlemleri bu şekilde işaretleniyor."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Eklemeler bu şekilde işaretleniyor."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Üzgünüz! \"%(content)s\" içeriğine izin verilmediğinden dolayı sayfa "
"kaydedilemiyor."

msgid "Page"
msgstr "Sayfa"

msgid "User"
msgstr "Kullanıcı"

msgid "Diffs"
msgstr "Farklar"

msgid "Info"
msgstr "Bilgi"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Üyelik İptali"

msgid "Subscribe"
msgstr "ÜyeOl"

msgid "Raw"
msgstr "Ham"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Çıktı Al"

msgid "View"
msgstr "Görüntüle"

msgid "Home"
msgstr "Ev"

msgid "Up"
msgstr "Yukarı"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SİLİNDİ]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[YENİLENDİ]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr "[YENİ]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[FARK]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[ALT]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[ÜST]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Bu başlık için tam metin araması gerçekleştirmek için tıklayınız"

#, fuzzy
msgid "Preferences"
msgstr "KullanıcıÖzellikleri"

msgid "Logout"
msgstr "Çıkış"

msgid "Clear message"
msgstr "Mesajı temizle"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "En son %(time)s tarihinde %(editor)s tarafından düzenlendi."

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "En son %(time)s tarihinde düzenlendi."

msgid "Search:"
msgstr "Arama: "

msgid "Text"
msgstr "Metin"

msgid "Titles"
msgstr "Başlıklar"

msgid "Search"
msgstr "Arama"

msgid "More Actions:"
msgstr "Diğer İşlevler:"

msgid "------------"
msgstr "------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Ham Metin Gösterimi"

msgid "Print View"
msgstr "Yazıcı Çıktısı Görünümü"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Önbelleği Temizle"

msgid "Rename Page"
msgstr "Sayfayı Yeniden Adlandır"

msgid "Delete Page"
msgstr "Sayfayı Sil"

msgid "Like Pages"
msgstr "Benzer Sayfalar"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Yerel Site Haritası"

#, fuzzy
msgid "My Pages"
msgstr "Sayfa"

#, fuzzy
msgid "Subscribe User"
msgstr "ÜyeOl"

#, fuzzy
msgid "Remove Spam"
msgstr "Bağlantı Sil"

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "%(rev)d revizyonuna geri al."

#, fuzzy
msgid "Package Pages"
msgstr "Benzer Sayfalar"

msgid "Render as Docbook"
msgstr ""

msgid "Do"
msgstr "Gerçekleştir"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Yorum"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Düzenle (Metin)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Düzenle (Arayüz)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Değiştirilemez Sayfa"

msgid "Remove Link"
msgstr "Bağlantı Sil"

msgid "Add Link"
msgstr "Bağlantı Ekle"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "%s günlük göster."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki İmleme"

msgid "DeleteCache"
msgstr "ÖnbelleğiTemizle"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(%s önbelleğe aktarıldı)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Ya da bu işlevlerden birini deneyin:"

msgid "FrontPage"
msgstr "AnaSayfa"

msgid "RecentChanges"
msgstr "Düzenlemeler"

msgid "TitleIndex"
msgstr "Başlıkİndeksi"

msgid "WordIndex"
msgstr "Kelimeİndeksi"

msgid "FindPage"
msgstr "SayfaBul"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "SiteGezinimi"

msgid "HelpContents"
msgstr "YardimKonuları"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "UserPreferences"
msgstr "KullanıcıÖzellikleri"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLisansı"

msgid "MissingPage"
msgstr "KayıpSayfa"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "KayıpKişiselSayfa"

msgid "Mon"
msgstr "Pzt"

msgid "Tue"
msgstr "Sal"

msgid "Wed"
msgstr "Çrş"

msgid "Thu"
msgstr "Prş"

msgid "Fri"
msgstr "Cum"

msgid "Sat"
msgstr "Cts"

msgid "Sun"
msgstr "Paz"

msgid "AttachFile"
msgstr "DosyaEkle"

msgid "DeletePage"
msgstr "SayfaSil"

msgid "LikePages"
msgstr "BenzerSayfalar"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "YerelSiteHaritası"

msgid "RenamePage"
msgstr "SayfaAdlandır"

msgid "SpellCheck"
msgstr "İmlaDenetimi"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Sayfa üzerinde çizim kaydetmek için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, fuzzy
msgid "Login and try again."
msgstr "%s ve tekrar deneyin."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Çizelgeler etkisiz halde!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Sayfa Boyutu Dağılımı"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "Sayfa boyutu üst sınırı [bayt]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Belirtilen boyuttaki sayfa sayısı"

msgid "User agent"
msgstr "İstemci aracı"

msgid "Others"
msgstr "Diğer"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Kullanıcı İstemci Araçlarının Dağılımı"

msgid "Views/day"
msgstr "Gösterim Sayısı/Gün"

msgid "Edits/day"
msgstr "Düzenleme Sayısı/Gün"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Sayfa ziyaret ve düzenlemeleri"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(filterpage)s için %(chart_title)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"yeşil=gösterim\n"
"red=düzenleme"

msgid "date"
msgstr "tarih"

msgid "# of hits"
msgstr "Ziyaret sayısı"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Vurgulama:: [[Verbatim('')]]''italik''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''kalın'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''kalın "
"italik'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''karışık ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''kalın'''[[Verbatim(''')]] ve italik''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(----)]] yatay çizgi.\n"
" Başlıklar:: [[Verbatim(=)]] Başlık 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] "
"Başlık 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Başlık 3 [[Verbatim(===)]];  "
"[[Verbatim(====)]] Başlık 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Başlık 5 "
"[[Verbatim(=====)]].\n"
" Listeler:: boşluk bıraktıktan sonra şu karakterlerden birini kullanınız: * "
"imleçler; 1., a., A., i., I. numaralandırılmış imleçler; 1.#n "
"numaralandırmaya n sayısından başla; sadece hizala.\n"
" Bağlantılar:: [[Verbatim(BasHarfiBuyukKelimleriBirlestirin)]]; [[Verbatim"
"([\"köşeli parantez ve çift tırnak\"])]]; url; [url]; [url başlık].\n"
" Tablolar:: || hücre içeriği |||| 2 sütuna taşan hücre içeriği ||;  tablo "
"ve başlıklardan sonra boşluk karakteri kullanılamaz.\n"
"\n"
"(!) Yardım için YardımBiçimHakkında veya SözdizimKılavuzu "
"sayfalarınabakabilirsiniz.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""

msgid "UnSubscribe"
msgstr "ÜyeliktenÇık"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"E-posta adresimi (wiki ev sayfasını değil) kullanıcı bilgileri ile yayınla"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Çift tıklayınca metin düzenleyicisini aç"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr ""

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Henüz var olamayan sayfaların bağlantıları için soru işareti kullan"

msgid "Show page trail"
msgstr "Sayfa sonunu göster"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Simgeli araç çubuğunu göster"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Başlıklarda aşağı/yukarı bağlantılarını göster"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Farkları süslü göster"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Görüntülenen wiki sayfa adalarına boşluk karakteri ekle"

msgid "Remember login information"
msgstr "Giriş bilgilerini hatırla"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Küçük değişikliklerden haberdar ol"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Hesabı sonsuza dek etkisiz hale getir"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(AdSoyad kullanınız)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Takma İsim"

msgid "Password repeat"
msgstr "Parola (Tekrar)"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "Kullanıcı CSS şablonu için URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Kullanıcı CSS seçeneğini etkisiz hale getirmek için boş bırakınız)"

msgid "Editor size"
msgstr "Metin düzenleyicisi boyutu"

msgid "Do it."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Sayfa üzerinde çizim kaydetmek için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Lütfen sayfa silmek için etkileşimli kullanıcı arayüzünü kullanınız."

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Hızlı erişim bağlantısı eklemek için giriş yapmalısınız."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Sayfa için sahip olduğunuz hızlı erişim bağlantısı kaldırıldı."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Sayfaya hızlı erişim için bağlantı eklendi."

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr "Boş kullanıcı adı. Lütfen bir kullanıcı adı seçiniz."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr ""

msgid "Sorry, login failed."
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d tane ek]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr "Sayfa için <a href=\"%(link)s\">%(count)s tane ek</a> yer almakta."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Ek için dosya adı belirtilmedi!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "'%(filename)s' eki bulunmamakta!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Sayfada yer alan eklere referans göstermek için '''{{{attachment:dosya}}}''' "
"ifadesini kullanabilirsiniz. (Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi.)\n"
"Kesinlikle URL ile birlikte gelen {{{[get]}}} değerini bağlantıda "
"kullanmayın. Bu değişken rahatlıkla ayarlanabilir olduğundan ekin gösterdiği "
"dosya yolunun kırılmasına neden olabilir."

msgid "del"
msgstr "sil"

msgid "move"
msgstr ""

msgid "get"
msgstr "getir"

msgid "view"
msgstr "görüntüle"

msgid "unzip"
msgstr "aç"

msgid "install"
msgstr "yükle"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "%(pagename)s sayfası için ek bulunmamakta."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Çizimi düzenle"

msgid "New Attachment"
msgstr "Yeni Ek"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Dosya gönderimi, asla yer alan bir dosyanın üzerine yazılmasına olanak\n"
"tanımayacaktır. Dosya adlarının örtüşmesi durumunda, göndermek\n"
"istediğiniz dosya adını değiştirmelisiniz. Aksi halde \"Yeniden Adlandır\"\n"
"alanının boş bırakılması durumunda gönderilmek istenen dosyanın gerçek\n"
"adı kullanılacaktır."

msgid "File to upload"
msgstr "Gönderilecek Dosya"

msgid "Rename to"
msgstr "Yeniden Adlandır"

msgid "Upload"
msgstr "Gönder"

msgid "Attached Files"
msgstr "Ekli Dosyalar"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Bu sayfaya ekte bulunmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Dosya ekleri bu wiki tarafından desteklenmemektedir."

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Sayfa üzerinde çizim kaydetmek için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Dosya içeriği boş. Dosya adında yer alan ASCII olmayan karakterleri silerek "
"tekrar deneyiniz."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki ekleri silmek için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki eklere ulaşmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "Move aborted!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr "Lütfen sayfa silmek için etkileşimli kullanıcı arayüzünü kullanınız."

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki eklere ulaşmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki ekleri listelemek için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Bu sayfadan yükleme yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki ekleri listelemek için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Desteklenmeyen dosya gönderim işlevi: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" için Ekler"

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"'%(target)s' eki (%(bytes)d bayt) kaydedildi. (Dosyanın karşı taraftaki adı: "
"'%(filename)s')"

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"'%(target)s' adlı dosya eki zaten mevcut. (Dosyanın karşı taraftaki adı: '%"
"(filename)s')"

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "'%(filename)s' eki yüklendi."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "'%(filename)s' eki bulunmamakta!"

msgid "Nothing changed"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "Boş sayfalar kaydedilemez."

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "'%(filename)s' ekinin gönderimi."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr ""

msgid "Move"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New page name"
msgstr "Yeni ad"

#, fuzzy
msgid "New attachment name"
msgstr "Yeni Ek"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "'%(filename)s' eki yüklendi."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Oluşacak dosyalar çok büyük (%(space)d kB fazla) olduğundan dolayı '%"
"(filename)s' eki açılamıyor."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
".zip dosyası biçimindeki '%(filename)s' eki, oluşacak dosya sayısı çok fazla "
"olduğundan açılmadı. (%(count)d adet fazla)"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "'%(filename)s eki açıldı."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Oluşacak dosyalar çok büyük, zaten sistemde mevcut, diğer dizinlere taşıyor "
"ya da kendi içinde .zip dosyası içerdiğinden dolayı '%(filename)s' eki "
"açılmadı."

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr "%(target)s dosyası .zip biçiminde değil."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Ek '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr "Paket betiği: "

msgid "File Name"
msgstr "Dosya Adı"

msgid "Modified"
msgstr "Değiştirildi"

msgid "Size"
msgstr "Boyut"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Bilinmeyen dosya tipi. Ek doğrudan gösterilemiyor."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s of %(pagename)s"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Bu sayfa daha önceden silindi ya da hiçbir zaman yaratılmadı!"

msgid "New name"
msgstr "Yeni ad"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "İsteğe bağlı yeniden adlandırma için yorum"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "\"%s\" için Bağlantı Listesi"

msgid "Editor"
msgstr "Düzenleyici"

#, fuzzy
msgid "Pages"
msgstr "Sayfa"

#, fuzzy
msgid "Select Author"
msgstr "Kullanıcı Seç"

msgid "Revert all!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr ""
"Bu sayfa üzerinde değişiklik yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, fuzzy, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Küçük değişikliklerden haberdar ol"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr ""

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"[[BR]] /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Operation was canceled."
msgstr "Düzenleme iptal edildi."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr ""

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr ""

msgid "A severe error occured:"
msgstr ""

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr ""

msgid "Synchronisation started -"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different "
"pages over-all."
msgstr ""

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "\"%s\" sayfası başarı ile silindi!"

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr ""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(içerilen %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"İlgili %(badwords)d·kelime sözlükteki %(totalwords)d·tane %(localwords)"
"skelime\n"
"arasından bulunamayıp aşağıda işaretlenmiştir."

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "İşaretli kelimeleri sözlüğe ekle"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "İmla hatası bulunmadı!"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"Okuma iznine sahip olmadığınız bir sayfa için imla denetimi "
"gerçekleştiremezsiniz."

#, fuzzy
msgid "You are now logged out."
msgstr "Bu sayfadan yükleme yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Okuma iznine sahip olmadığınız bir sayfaya kayıt olamazsınız."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Bu wiki e-posta işlemleri için yapılandırılmadı."

#, fuzzy
msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Sayfa üyeliği özelliğinden yararlanabilmek için giriş yapmalısınız."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""
"Sayfa üyeliği özelliğinden yararlanabilmek için KullanıcıÖzellikleri "
"içerisinde e-posta adresinizi belirtiniz."

#, fuzzy
msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Sayfa üyeliğiniz silinmiştir."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Düzenli ifade kullanılarak girilen kayıtlar kaldırılamıyor!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr ""
"KullanıcıÖzellikleri içinde yer alan kayıtlı olunan sayfaların düzenli "
"ifadelerini düzenle."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Bu sayfaya üye oldunuz."

msgid "General Information"
msgstr "Genel Bilgi"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Sayfa boyutu: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Sayfa içeriğinin SHA özeti:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Listelenen kullanıcılar bu sayfaya kayıt olmuş:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Bu sayfa şu sayfalara bağlantı göstermekte:"

msgid "Diff"
msgstr "Fark"

msgid "Comment"
msgstr "Yorum"

msgid "Revision History"
msgstr "Revizyon Geçmişi"

msgid "No log entries found."
msgstr "Kayıt girdisi bulunamadı."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "\"%s\" hakkında bilgi"

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "\"%(title)s\" başlığını göster"

msgid "General Page Infos"
msgstr "Genel Sayfa Bilgileri"

msgid "Please log in first."
msgstr ""

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "MyPages management"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Küçük değişikliklerden haberdar ol"

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "ÜyeOl"

msgid "Not a user:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr ""
"Bu sayfa üzerinde değişiklik yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr ""

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Başlık Arama: \"%s\""

#, fuzzy, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Başlık Arama: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Metin Arama: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr ""

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr ""

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. [[BR]]"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Bu başlık için tam metin araması gerçekleştirmek için tıklayınız"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr ""

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "Backup"
msgstr ""

msgid "Restore"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Sayfa üzerinde %s işlemi yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr ""

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Bu sayfayı geri almak için yeterli izne sahip değilsiniz!"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "\"%s\" için Yerel Site Haritası"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "\"%s\" adında bir sayfa yok!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr ""

msgid "Package pages"
msgstr ""

msgid "Package name"
msgstr ""

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr ""

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Eski revizyon bulunmamakta!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "\"%s\" farkı"

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "%d ve %d revizyonları arasındaki farklar"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(%d versiyon karşılaştırılıyor)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Sayfa zaten %(count)d kere kaydedilmiş!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(boşluk karakterleri gözardı ediliyor)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Boşluk karakteri miktarındaki değişiklikleri gözardı et"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "\"%s\" adına benzer tek bir sayfa bulundu; oraya yönlendiriliyorsunuz."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "\"%s\" sayfasına benzer sayfalar"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "\"%(title)s\" için %(matchcount)d sonuç: %(matches)s"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Yeni sayfa yaratmak için bir sayfa adı belirtmeniz gerekmekte."

msgid "Delete"
msgstr "Sil"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "İsteğe bağlı silinme nedeni"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Bu sayfayı silmek istediğinize emin misiniz?"

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "ham"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "çıktı"

#~ msgid "revert"
#~ msgstr "geri al"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## \"%(pagename)s\" sayfasının yedeği %(date)s tarihinde alındı."

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr ""
#~ "Yaptığınız değişikliklerin yedeğine %(backup_url)s sayfasından "
#~ "ulaşabilirsiniz."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "\"%(title)s\" çizelgesini göster"

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "imleyici ata"

#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "Sayfa üzerinde %s işlemi yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(pages)d sayfa içinden %(hits)d sonuç bulundu"

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Gerekli \"%(attrname)s\" niteleyicisi eksik"

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Girilen form verisi: "

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Düz başlık indeksi"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "XML başlık indeksi"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Ayrıştırıcılar"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Sayfa, üzerinde düzenleme yaptığınız esnada başka bir kullanıcı "
#~ "tarafından değiştirildi.\n"
#~ "\n"
#~ "Lütfen şu adımları takip ediniz: Tarayıcınızın geri butonunu kullanarak "
#~ "bir önceki sayfaya gidip oradan gerçekleştirmiş olduğunuz düzenlemeleri "
#~ "kopyalayınız. Tekrar bu sayfaya gelerek MetniDüzenle seçeneğini seçiniz.\n"
#~ "Ardından kopyalmış olduğunuz düzenlemeleri tekrar ekleyip kaydediniz.\n"
#~ "\n"
#~ "''Kopyaladığınız eski düzenlemeleri hemen tekrar kaydetmeden önce, "
#~ "lütfensizden önce değişiklikte bulunmuş kişinin düzeltmelerini de göz "
#~ "önünde bulundurunuz.\n"
#~ "Aksi halde onun değişiklikleri göz ardı edilip silineceğinden, bu oldukça "
#~ "kaba bir davranış olacaktır!''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Ana sayfa yerine, son ziyaret edilen sayfayı görüntüle"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Sadece parola değiştirirken)"

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Dosya Adı"