view MoinMoin/i18n/da.MoinMoin.po @ 2763:6a707c041132

updated i18n system texts from moinmaster (1.6)
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Sat, 25 Aug 2007 21:42:15 +0200
parents 402275b0dac7
children 0ffcad924a92
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language da

#
# MoinMoin da system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-30 19:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-22 18:50+0100\n"
"Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
"Language-Team: Danish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Dansk\n"
"X-Language-in-English: Danish\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Poedit-Bookmarks: 222,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering.\n"
"Kontakt ejeren af wiki'en, som kan aktivere email."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Angiv venligst en korrekt email-adresse!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr ""
"Ingen brugerprofil blev fundet med den angivne email-adresse '%(email)s'!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Brug BrugerProfil til at ændre dinne indstillinger eller oprette en "
"brugerprofil."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Blankt brugernavn. Angiv venligst et brugernavn."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Forkert brugernavn {{{'%s'}}}.\n"
"Navn må kun indeholde Unicode alfanumeriske tegn, evt. med eet\n"
"mellemrum mellem ordene. Navne på gruppesider er ikke tilladt."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Dette brugernavn tilhører allerede en anden."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Adgangskoderne er ikke ens!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Angiv venligst en adgangskode!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Oplys venligst din email-adresse. Hvis du mister dine adgangsoplysninger, "
"kan du få dem tilsendt pr. email."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Denne email-adresse tilhører allerede en anden."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Brugerprofil oprettet. Du kan bruge denne konto til at logge på nu..."

msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr ""
"Brug BrugerProfil til at ændre indstillinger for den valgte brugerprofil"

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Temaet '%(theme_name)s' kunne ikke indlæses!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Brugerprofil gemt!"

msgid "Default"
msgstr "Standard"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Browser opsætning>"

msgid "the one preferred"
msgstr "den foretrukne"

msgid "free choice"
msgstr "frit valg"

msgid "Select User"
msgstr "Vælg bruger"

msgid "Save"
msgstr "Gem"

msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ønsket tema"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Foretrukne redigeringsprogram"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Redigeringsprogram vist på brugerfladen"

msgid "Time zone"
msgstr "Tidszone"

msgid "Your time is"
msgstr "Din tid er"

msgid "Server time is"
msgstr "Serverens tid er"

msgid "Date format"
msgstr "Datoformat"

msgid "Preferred language"
msgstr "Foretrukne sprog"

msgid "General options"
msgstr "Generelle valg"

msgid "Quick links"
msgstr "Genveje"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr ""
"Denne liste fungerer ikke, medmindre du har angivet en korrekt email-adresse!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Registrerede wiki-sider (ét regulært udtryk (regex) pr. linje)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Opret brugerprofil"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Send mig mine adgangsoplysninger pr. email"

msgid "Email"
msgstr "Email-adresse"

#, python-format
msgid ""
"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr ""
"For at oprette en brugerprofil, se siden %(userprefslink)s. For at "
"fremskaffe en mistet adgangskode, gå til siden %(sendmypasswordlink)s."

msgid "Name"
msgstr "Navn"

msgid "Password"
msgstr "Adgangskode"

msgid "Login"
msgstr "Log ind"

msgid "Action"
msgstr "Rutine"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Forventede et \"=\" efter \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Forventede en værdi for variablen \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Du har ikke lov til at redigere denne side."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Siden kan ikke redigeres!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Kan ikke redigere gamle udgaver!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Låsen du holdt udløb. Vær forberedt på redigeringskonflikter!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Udkast af \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Redigér \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Smugkig på \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s er udløbet!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # minutter."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # sekunder."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Nogen slettede denne side mens du redigerede den!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Nogen ændrede denne side mens du redigerede den!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Nogen gemte denne side mens du redigerede den!\n"
"Gennemgå venligst siden og gem derefter. Gem ikke denne side som den er!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Indhold indlæst fra udkast]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Indhold af ny side indlæst fra %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Skabelon %s ikke fundet]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Du har ikke lov til at læse %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''[[BR]]Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''[[BR]]Dit udkast baseret på udgave %(draft_rev)d (gemt %"
"(draft_timestamp_str)s) kan indlæses i stedet for den nuværende revision %"
"(page_rev)d ved at bruge knappen indlæs udkast - hvis du af en eller anden "
"grund mistede din seneste redigering uden at gemme den.''' Der bliver gemt "
"et udkast hver gang du smugkigger, fortryder en redigering eller en "
"arkivering fejler."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Beskriv %s her."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Stavekontrol"

msgid "Save Changes"
msgstr "Gem ændringer"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Ved at trykke '''%(save_button_text)s''' underlægger du dine ændringer %"
"(license_link)s.\n"
"Hvis du ikke ønsker dette,·så tryk·'''%(cancel_button_text)s'''·for·at "
"annullere dine ændringer."

msgid "Preview"
msgstr "Smugkig"

msgid "Text mode"
msgstr "Tekst redigering"

msgid "Load Draft"
msgstr "Indlæs udkast"

msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Ingen tilføjelser>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Tilføj: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Simpel ændring"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Fjern mellemrum sidst i hver linje"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Wikien kan ikke nås i øjeblikket."

msgid ""
"The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr ""
"Den eksterne version af MoinMoin er for gammel, version 1.6 er krævet som "
"minimum."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Forkert brugernavn eller adgangskode."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Den eksterne wiki anvender et andet interWiki navn (%(remotename)s) internt "
"end du angav (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Pakken kræver en nyere version af MoinMoin (mindst %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Temaets navn er ikke anbiget."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""
"Installering af temafiler er kun understøttet for server-typen \"standalone"
"\"."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Installation af '%(filename)s' fejlede."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Filen %s er ikke en MoinMoin pakkefil."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Siden %s eksisterer ikke."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Forkerte data i begyndelsen af pakkefilen."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Pakkens filformat er ikke understøttet."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Ukendt funktion %(func)s på linje %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Filen %s blev ikke fundet i pakken."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Dine ændringer er ikke gemt!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Sidenavn er for langt, prøv et kortere navn."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Grafisk redigering"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Redigeringen blev afbrudt."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke kopiere til et blankt sidenavn."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at kopiere denne side!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''En side med navnet {{{'%s'}}} eksisterer allerede.'''\n"
"Prøv et andet navn."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Kunne ikke kopiere side på grund af systemfejl: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at omdøbe denne side!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke omdøbe til et blankt sidenavn."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''En side med navnet {{{'%s'}}} eksisterer allerede.'''\n"
"\n"
"Prøv et andet navn."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Kunne ikke omdøbe side på grund af systemfejl: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at slette denne side!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Tak for dine rettelser - de er værdsat."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Siden \"%s\" blev korrekt slettet."

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Hej Wiki-bruger!\n"
"\n"
"Du abonnerer på rettelser til en wiki-side eller wiki-kategori på \"%"
"(sitename)s\".\n"
"\n"
"Følgende side er ændret af %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Redigeringskommentar:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Ny side:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Ingen forskelle fundet!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sopdatering af \"%(pagename)s\" af %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "simpel "

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Status for udsending af orienterings-emails:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s]·%(recipients)s:·%(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Side kunne ikke låses. Uventet fejl (fejlnummer=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Side kunne ikke låses. Mangler filen 'current'?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at redigere denne side!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Du kan ikke gemme tomme sider."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Du har allerede gemt denne side!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Du har allerede redigeret denne side! Undgå at bruge tilbage-knappen."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Du ændrede ikke på sidens indhold, så den er ikke gemt!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Du kan ikke ændre adgangsrettigheder (ACL) på denne side da du ikke har "
"administratoradgang til den!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Låsen for %(owner)s udløb for %(mins_ago)d minut(ter) siden. Du er nu blevet "
"tildelt låsen til denne side."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Andre brugere vil blive ''udelukket'' fra at redigere denne side indtil %"
"(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Andre brugere vil blive ''advaret'' indtil %(bumptime)s om at du redigerer "
"denne side."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Brug Smugkig-knappen til at udvide låseperioden."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Denne side er i øjeblikket ''låst'' for redigering af %(owner)s indtil %"
"(timestamp)s, dvs. i %(mins_valid)d minut(ter)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Denne side blev åbnet for redigering eller forhåndsvist %(timestamp)s af %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''Du bør ''undgå at redigere'' denne side ihvertfald %(mins_valid)d minut"
"(ter) endnu,\n"
"for at undgå redigeringskonflikter.'''[[BR]]\n"
"Tryk Annullér for at afbryde redigeringen."

msgid "<unknown>"
msgstr "<ukendt>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Brugernavn: %s\n"
"\n"
"Adgangskode: %s\n"
"\n"
"Adgangs-URL: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Nogen har bedt om at dine adgangsdata bliver tilsendt denne email-adresse.\n"
"\n"
"Hvis du har mistet din adgangskode, kan du bruge informationerne nedenfor og "
"blot angive\n"
"adgangskoden PRÆCIST SOM VIST i wiki'ens adgangskode-formularfelt.\n"
"\n"
"Når du er korrekt logget ind, er det naturligvis en god idé at ændre "
"adgangskoden.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Dine wiki brugerprofil-oplysninger"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Det tidligere indhold af denne side er forældet og vil ikke blive inkluderet "
"i søgeresultater!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Version %(rev)d per %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Omdirigeret fra siden \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Denne side omdirigerer til \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Opret ny side"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Du har ikke lov til at se denne side."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Resultater %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s af %(aboutHits)s %(bs)s%"
"(hits)d%(be)s resultater ud af ca. %(pages)d sider."

msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

msgid "Previous"
msgstr "Forrige"

msgid "Next"
msgstr "Næste"

msgid "current"
msgstr "nuværende"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "senest ændret: %s"

msgid "match"
msgstr "resultat"

msgid "matches"
msgstr "resultater"

msgid "Go To Page"
msgstr "Gå til siden"

msgid "Include system pages"
msgstr "Medtag systemsider"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Udelad systemsider"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Brug venligst mere præcise søgekriterier end {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "FEJL i regulære udtryk (regex) '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Forkert datostempel '%s'"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Navigationsskema '%(scheme)s' ikke understøttet!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Ingen overliggende side fundet!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Edit"
msgstr "Redigér"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slideshow"

msgid "Start"
msgstr "Begyndelse"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slide %(pos)d ud af %(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Søg i titler"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Vis omkringliggende tekst i søgeresultater"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Søgning med skelnen mellem STORE og små bogstaver"

msgid "Search Text"
msgstr "Søg i tekst"

#, python-format
msgid "Not supported mimetype of file: %s"
msgstr "Ikke understøttet mimetype for dokumentet: %s"

msgid "Embedded"
msgstr "Indlejret"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Overfør ny vedhæftning \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Forkerte MonthCalendar calparms \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Forkerte MonthCalendar argumenter \"%s\"!"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Ingen forældreløse sider i denne wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Python-version"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin-version"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Version %s [Udgave %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite-version"

msgid "Number of pages"
msgstr "Antal sider"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Antal systemsider"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Sammenlagte sidestørrelser"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Pladsforbrug for %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Pladsforbrug for %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Emner i redigerings-log"

msgid "NONE"
msgstr "INGEN"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globale udvidelsesmakroer"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokale udvidelsesmakroer"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globale udvidelsesrutiner"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokale udvidelsesrutiner"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globale fortolkere"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokale udvidelsesfortolkere"

msgid "Disabled"
msgstr "Deaktiveret"

msgid "Enabled"
msgstr "Aktiveret"

msgid "index available"
msgstr "oversigt tilgængelig"

msgid "index unavailable"
msgstr "oversigt ikke tilgængelig"

msgid "N/A"
msgstr "utilgængelig"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian og/eller Python Xapian bindinger ikke installeret"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian søgning"

msgid "Xapian Version"
msgstr "Xapian version"

msgid "PyStemmer not installed"
msgstr ""

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PyStemmer Version"
msgstr "Python-version"

#, fuzzy
msgid "PyStemmer stems"
msgstr "Python-version"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktive tråde"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Ingen citater i %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Overførsel af vedhæftning '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' slettet."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Tegningen '%(filename)s' er gemt."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Tilbagefør til udgave %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Omdøbt fra '%(oldpagename)s'."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "for %(mins)dm siden"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(intet bogmærke sat)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(I øjeblikket sat til %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Slet bogmærke"

msgid "Set bookmark"
msgstr "sæt bogmærke"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Bogmærke nået]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Forkerte inkluderingsargumenter \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Intet fundet for \"%s\""

msgid "edit"
msgstr "redigér"

msgid "Contents"
msgstr "Indhold"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Diagram-typen skal angives!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Dårlig diagram-type·\"%s\"!"

msgid "Search for items"
msgstr "Søg efter emner"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "som indeholder alle disse kriterier"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "som indeholder et eller flere af kriterierne"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "som ikke indeholder disse kriterier"

msgid "belonging to one of the following categories"
msgstr "tilhører en eller flere af følgende kategorier"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr "senest ændret siden (f.eks. seneste 2 uger)"

msgid "any language"
msgstr "ethvert sprog"

msgid "any mimetype"
msgstr ""

msgid "Language"
msgstr "Sprog"

msgid "File Type"
msgstr "Filtype"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Søg kun i titler"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Søgning med skelnen mellem STORE og små bogstaver"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Udelad underliggende tekster (underlay)"

msgid "No system items"
msgstr "Ingen system-emner"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Søg i alle udgaver af siderne"

msgid "Go get it!"
msgstr "Begynd søgning!"

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr "Undersøg dit argument %s"

msgid "Markup"
msgstr "Opmærkning"

msgid "Display"
msgstr "Vis"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Ingen ønskede sider i denne wiki."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Forbindelse til email-server '%(server)s' mislykkedes: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Email ikke sendt"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Email sendt OK"

msgid "Date"
msgstr "Dato"

msgid "From"
msgstr "Fra"

msgid "To"
msgstr "Til"

msgid "Content"
msgstr "Indhold"

msgid "Attachments"
msgstr "Vedhæftninger"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT er slået fra, se venligst HjælpTilInstallation."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT-håndtering er ikke tilgængelig. Installér venligst 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s programfejl"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Forventede \"%(wanted)s\"·efter·\"%(key)s\",·fik \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Forventede et heltal \"%(key)s\" før \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventede et heltal·\"%(arg)s\"·efter·\"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventede en farvekode·\"%(arg)s\"·efter·\"%(key)s\""

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Dannelsen af reStructured text er ikke mulig - installér venligst docutils."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Maks. antal tilladte inkluderinger overskredet**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Kunne ikke finde den henviste side: %s**"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "integreret billede: %(url)s"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Opret ny tegning \"%(filename)s\" (åbner i et nyt vindue)"

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Redigér tegning \"%(filename)s\" (åbner i et nyt vindue)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Redigérbar tegning: %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Skift linjenummerering"

msgid "[all]"
msgstr "[alle]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[ikke blank]"

msgid "[empty]"
msgstr "[blank]"

msgid "filter"
msgstr "filter"

msgid "Line"
msgstr "Linje"

msgid "No differences found!"
msgstr "Ingen forskelle fundet!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Slettet tekst er markeret som her."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Tilføjelser er markeret som her."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Desværre, kan ikke gemme side fordi \"%(content)s\" ikke er tilladt i denne "
"wiki."

msgid "Page"
msgstr "Side"

msgid "User"
msgstr "Bruger"

msgid "Diffs"
msgstr "forskelle"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Afmeld abonnement"

msgid "Subscribe"
msgstr "Abonnér"

msgid "Raw"
msgstr "Rå"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Udskrift"

msgid "View"
msgstr "Vis"

msgid "Home"
msgstr "Hjem"

msgid "Up"
msgstr "Op"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SLETTET]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[OPDATERET]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[OMDØBT]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NY]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[FORSKELLE]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[BUND]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[TOP]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Klik her for at lave en fritekstsøgning efter denne titel"

msgid "Preferences"
msgstr "BrugerProfil"

msgid "Logout"
msgstr "Log ud"

msgid "Clear message"
msgstr "Fjern besked"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "senest redigeret %(time)s af %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "senest ændret %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Søg:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Titler"

msgid "Search"
msgstr "Søg"

msgid "More Actions:"
msgstr "Flere Rutiner:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Rå tekst"

msgid "Print View"
msgstr "Printer-venlig"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Slet cache"

msgid "Rename Page"
msgstr "Omdøb side"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopiér side"

msgid "Delete Page"
msgstr "Slet side"

msgid "Like Pages"
msgstr "Lignende sider"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokal oversigt"

msgid "My Pages"
msgstr "Mine sider"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Tilmeld bruger"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Fjern spam"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Tilbagefør til denne udgave"

msgid "Package Pages"
msgstr "Pakkesider"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Dan i DocBook-format"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synkronisér sider"

msgid "Do"
msgstr "Anvend"

msgid "Comments"
msgstr "Kommentarer"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Redigér (tekst)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Redigér (grafisk)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Ikke-redigérbar side"

msgid "Remove Link"
msgstr "Fjern genvej"

msgid "Add Link"
msgstr "Tilføj genvej"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Vis %s dage."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki-opmærkning"

msgid "DeleteCache"
msgstr "SletCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(husket %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Eller prøv en af følgende rutiner:"

msgid "FrontPage"
msgstr "ForSide"

msgid "RecentChanges"
msgstr "SenesteRettelser"

msgid "TitleIndex"
msgstr "TitelListe"

msgid "WordIndex"
msgstr "OrdListe"

msgid "FindPage"
msgstr "FindSide"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "SiteNavigering"

msgid "HelpContents"
msgstr "HjælpIndhold"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "UserPreferences"
msgstr "BrugerProfil"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLicens"

msgid "MissingPage"
msgstr "ManglendeSide"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ManglendeHjemmeSide"

msgid "Mon"
msgstr "man"

msgid "Tue"
msgstr "tir"

msgid "Wed"
msgstr "ons"

msgid "Thu"
msgstr "tor"

msgid "Fri"
msgstr "fre"

msgid "Sat"
msgstr "lør"

msgid "Sun"
msgstr "søn"

msgid "AttachFile"
msgstr "VedhæftFil"

msgid "DeletePage"
msgstr "SletSide"

msgid "LikePages"
msgstr "LignendeSide"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalOversigt"

msgid "RenamePage"
msgstr "OmdøbSide"

msgid "SpellCheck"
msgstr "StaveKontrol"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Ukendt rutine %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at anvende %(action_name)s på denne side!"

msgid "Login and try again."
msgstr "Log på og prøv igen."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagrammer er ikke tilgængelige!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Sidestørrelser"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "sidestørrelse øvre grænse [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Antal sider af denne størrelse"

msgid "User agent"
msgstr "Bruger-agent"

msgid "Others"
msgstr "Andre"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Fordeling af bruger-agent-typer"

msgid "Views/day"
msgstr "Visninger/dag"

msgid "Edits/day"
msgstr "Redigeringer/dag"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Sidebesøg og -redigeringer"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s·for·%(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"grøn=vis\n"
"rød=redigér"

msgid "date"
msgstr "dato"

msgid "# of hits"
msgstr "Antal besøg"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Fremhævelser:: [[Verbatim('')]]''kursiv''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''fed'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''fed "
"kursiv'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''blandet ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''fed'''''[[Verbatim(''')]] og kursiv''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(----)]] vandret streg.\n"
" Overskrifter:: [[Verbatim(=)]] Titel 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] "
"Titel 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Titel 3 [[Verbatim(===)]];  "
"[[Verbatim(====)]] Titel 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Titel 5 "
"[[Verbatim(=====)]].\n"
" Lister:: mellemrum og enten * asterisker; 1., a., A., i., I. nummererede "
"emner; 1.#n begynd nummerering ved n; mellemrum alene giver indryk.\n"
" Links:: [[Verbatim(SammenSatteOrd)]]; [[Verbatim([\"lodrette klammer og "
"dobbelte citationstegn\"])]]; url; [url]; [url beskrivende navn].\n"
" Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  "
"efterfølgende mellemrum er ikke tiladt efter tabeller eller titler.\n"
"\n"
"(!) For yderligere hjælp, se HjælpTilRedigering eller SyntaksReference.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""
"Fremhævelser: <i>*kursiv*</i> <b>**fed**</b> ``skrivemaskineskrift``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Overskrifter: Titel 1 Titel 2 Titel 3\n"
"       ======= ------- ~~~~~~~\n"
"\n"
"Vandret streg: ---- \n"
"Henvisninger: EfterfølgendeUnderstregning_ `flere ord med backticks`_ "
"eksternt_ \n"
"\n"
".. _eksternt: http://eksternt-website.net/foo/\n"
"\n"
"Lister: * asterisker; 1., a. nummererede emner.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For yderligere hjælp, se (på engelsk) \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Afmeld abonnement"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Publicér min email (ikke min wiki-hjemmeside) i forfatter-info"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Åbn redigeringsvindue ved dobbeltklik"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Skift til senest besøgte side efter pålogning"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Vis kommentar-sektioner"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Vis spørgsmålstegn ved ikke-eksisterende sider"

msgid "Show page trail"
msgstr "Vis senest besøgte sider"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Vis knap-panel"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Vis lænker til top/bund i overskrifter"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Vis detaljerede forskelle"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Tilføj mellemrum i viste wiki-navne"

msgid "Remember login information"
msgstr "Husk adgangsinformationer"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Abonnér på simple rettelser"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Luk denne brugerprofil permanent"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(Brug Fornavn''''''Efternavn)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Kælenavn"

msgid "Password repeat"
msgstr "Adgangskode gentaget"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr "(Kun ved skift af adgangskode eller ny brugerprofil)"

msgid "User CSS URL"
msgstr "Personlig CSS URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Efterlad blankt for at deaktivere bruger-CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Redigeringsvinduestørrelse"

msgid "Do it."
msgstr "Gør det."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Skal rutinen %(actionname)s igangsættes?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Rutinen %(actionname)s er udeladt fra denne wiki!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at anvende rutinen %(actionname)s på denne side!"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at bruge rutinen %"
"(actionname)s!"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Du skal være logget på for at tilføje en genvej."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Din genvej til denne side er fjernet."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Din genvej til denne side kunne ikke fjernes."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "En genvej til denne side er blevet tilføjet."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "En genvej til denne side kunne ikke tilføjes til dig."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Manglende adgangskode. Angiv venligst brugernavn og adgangskode."

msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Desværre, pålogning fejlede."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d·vedhæftninger]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Der er <a href=\"%(link)s\">%(count)s vedhæftning(er)</a> gemt for denne "
"side."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
msgstr "Vedhæftning '%(target)s' eksisterer allerede."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Filnavn for vedhæftning ikke angivet!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' eksisterer ikke!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Brug '''{{{attachment:filename}}}''' til at referere til vedhæftninger på en "
"side, som vist nedenfor i fil-oversigten.\n"
"Anvend '''IKKE''' URL'en under {{{[get]}}}, da den link kun er midlertidig "
"og derfor let kan holde op med at fungere."

msgid "del"
msgstr "slet"

msgid "move"
msgstr "flyt"

msgid "get"
msgstr "hent"

msgid "view"
msgstr "vis"

msgid "unzip"
msgstr "udpak"

msgid "install"
msgstr "installere"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Ingen vedhæftninger tilknyttet %(pagename)s"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Redigér tegning"

msgid "New Attachment"
msgstr "Ny vedhæftning"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"En overførsel overskriver aldrig en eksisterende fil. Hvis der opstår\n"
"navnekonflikt, skal du omdøbe den fil du vil lægge op.\n"
"Alternativt, hvis \"Omdøb\" er blank, anvendes det originale filnavn."

msgid "File to upload"
msgstr "Fil at overføre"

msgid "Rename to"
msgstr "Omdøb til"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Overskriv eksisterende vedhæftning af samme navn"

msgid "Upload"
msgstr "Overfør"

msgid "Attached Files"
msgstr "Vedhæftede filer"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Du har ikke lov til at vedhæfte en fil til denne side."

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Vedhæftede filer er ikke tilladt i denne wiki!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at gemme en tegning på denne side!"

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Intet indhold i fil. Slet ikke-ASCII tegn (specielle bogstaver og tegn) fra "
"filnavnet og prøv igen."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at slette vedhæftninger på denne side."

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Du har ikke lov til at flytte vedhæftninger fra denne side!"

msgid "Move aborted!"
msgstr "Flytning afbrudt!"

msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr ""
"Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at flytte "
"vedhæftninger!"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Du har ikke lov til at hente vedhæftninger fra denne side!"

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Du har ikke lov til at udpakke vedhæftninger til denne side."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Du har ikke lov til at installere filer."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Du har ikke lov til at se vedhæftninger til denne side."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Overførselsrutine ikke understøttet: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Vedhæftninger til \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') på %(bytes)d bytes "
"gemt."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') eksisterer allerede."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' eksisterer allerede."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' flyttet til %(page)s."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Intet ændret"

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Siden %(newpagename)s eksisterer ikke eller du har ikke nok rettigheder."

msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "Flytning afbrudt pga. blankt sidenavn."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Brug venligst et korrekt filnavn til vedhæftningeb '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr "Flytning afbrudt pga. blanke navne på vedhæftninger"

msgid "Move"
msgstr "Flyt"

msgid "New page name"
msgstr "Nyt sidenavn"

msgid "New attachment name"
msgstr "Navn på ny vedhæftning"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' installeret."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' kunne ikke udpakkes fordi indholdet ville fylde "
"for meget (%(space)d kB mangler)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' kunne ikke udpakkes fordi den indeholder for "
"mange filer (%(count)d for mange)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' udpakket."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' ikke udpakket fordi indholdet ville fylde for "
"meget, kun er zip-filer, eksisterer allerede eller ligger i mapper."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Filen %(filename)s er ikke en zip-fil."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr "Pakkeskript:"

msgid "File Name"
msgstr "Filnavn"

msgid "Modified"
msgstr "Redigeret"

msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Ukendt filtype. Kan ikke vise denne vedhæftning direkte."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "vedhæftning:%(filename)s til %(pagename)s"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Denne side er allerede slettet eller har aldrig eksisteret!"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Omdøb alle /undersider også?"

msgid "New name"
msgstr "Nyt navn"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Årsag til omdøbning (valgfrit)"

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne side skal omdøbes?"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Fuld lænke-liste for \"%s\""

msgid "Editor"
msgstr "Forfatter"

msgid "Pages"
msgstr "Sider"

msgid "Select Author"
msgstr "Vælg forfatter"

msgid "Revert all!"
msgstr "Omgør alt!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Du har ikke lov til at anvende denne rutine."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Tilbageførte ændringer til siden %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Undtagelse under kald af tilbageføringsfunktion:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"[[BR]] /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Indtast venligst din adgangskode til din konto ved den eksterne wiki "
"nedenfor. [[BR]] /!\\ Du bør stole på begge wikier as adgangskoden kan læses "
"af de respektive administratorer."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Handlingen blev afbrudt."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "De eneste understøttede retninger er BEGGE (BOTH) og NED (DOWN)."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Angiv venligst et interwikinavn i din wikiconfig (se HjælpTilOpsætning) for "
"at kunne anvende denne rutine."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Forkerte parametre. Medtag venligst som minimum parameteren "
"'''remoteWiki'''. Se HjælpTilSynkronisering for hjælp."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' er ukendt."

msgid "A severe error occured:"
msgstr "En graverende fejl opstod:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Synkronisering færdig. Se nedenfor for statusmeddelelserne."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synkronisering påbegyndt."

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different "
"pages over-all."
msgstr ""
"Modtog en liste over %s lokale og %s eksterne sider. Dette resulterede i %s "
"forskellige sider samlet."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Efter filtrering: %s sider"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr "Sprang siden %s over pga. manglende skriveadgang til den lokale side."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Slettet siden %s lokalt."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Fejl under sletning af siden %s lokalt:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Slettet siden %s eksternt."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Fejl under sletning af siden %s eksternt:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Emnet %s kan ikke sammenføres automatisk, da det var ændret i begge wikier. "
"Slet den venligst i een af wikierne og prøv igen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Emnet %s har forskellig mimetype i de to wikier og kan derofr ikke "
"sammenføres. Slet den venligst i den ene af wikierne eller korrigér "
"mimetype, og prøv igen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Emnet %s var omdøbt lokalt. Dette er ikke implementeret endnu. Derfor er den "
"fulde synkroniseringshistorik gået tabt for denne side."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synkroniserer siden %s med den eksterne side %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Siden %s var slettet eksternt og ændret lokalt."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Siden %s kunne ikke synkroniseres. Den eksterne side var omdøbt. Dette er "
"ikke understøttet endnu. Du må slette een af siderne for at få den anden "
"synkroniseret."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr "Sprang siden %s over pga. en lokal eller ekstern uløst konflikt."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Dette er første synkronisering mellem den lokale og den eksterne wiki for "
"siden %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Siden %s kunne ikke sammenføres da du ikke har ret til at redigere siden på "
"den eksterne wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Siden %s blev korrekt sammenført."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""
"Siden %s indeholder konfkliter som blev introduceret i den eksterne side."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Siden %s sammenført med konflikter."

#, fuzzy
msgid "Load"
msgstr "Overfør"

#, fuzzy
msgid "New Page or New Attachment"
msgstr "Ny vedhæftning"

msgid ""
"You can upload a file to a new page or choose to upload a file as attachment "
"for the current page"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "attachment"
msgstr "Vedhæftninger"

msgid "overwrite"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New Name"
msgstr "Nyt navn"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Følgende %(badwords)d ord blev ikke fundet i den %(totalwords)d ord store "
"ordliste %(localwords)s og er fremhævet herunder:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Tilføj de markerede ord til ordlisten"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Ingen stavefejl fundet!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Du kan ikke gemme staveord."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Du kan ikke stavekontrollere en side du ikke kan læse."

msgid "You are now logged out."
msgstr "Du er nu logget ud."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Du har ikke lov til at abonnere på en side du ikke kan læse!"

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Du skal logge på for at bruge abonnement."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr "Tilføj din email-adresse under BrugerProfil for at kunne abonnere."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Dit abonnement på denne side er blevet fjernet."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr ""
"Kan ikke afmelde abonnement formuleret med et regulært udtryk (regexp)!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr "Redigér regulære udtryk (regexp) for abonnement under BrugerProfil."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Du abonnerer nu på denne side."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Du kunne ikke abonnere på denne side."

msgid "General Information"
msgstr "Generel information"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Sidestørrelse: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA-tværsum for denne sides indhold:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Følgende brugere abonnerer på denne side:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Denne side har lænker til følgende sider:"

msgid "Diff"
msgstr "Find forskelle"

msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

msgid "Revision History"
msgstr "Historik"

msgid "No log entries found."
msgstr "Ingen log-beskeder fundet."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Info om \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Vis \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Generelle side-informationer"

msgid "Please log in first."
msgstr "Log venligst på først."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Opret venligst en hjemmeside før du opretter flere sider"

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Du kan tilføje nogle undersider til din allerede eksisterende hjemmeside "
"her.\n"
"\n"
"du kan vælge hvor åbne disse sider skal være overfor andre læsere og "
"skribenter,\n"
"adgang kontrolleres ved gruppe-medlemskab af den tilhørende gruppeside.\n"
"\n"
"Skriv blot undersidens navn og tryk på knappen for at oprette en ny side\n"
"\n"
"Før du opretter adgangsbeskyttede sider, så sørg for at den tilhørende "
"gruppeside\n"
"eksisterer og indeholde de relevante medlemmer. Brug "
"HjemmesideGruppeSkabelon til at oprette\n"
"gruppesiderne.\n"
"\n"
"||'''Tilføj ny personlig side:'''||'''Tilhørende adgangskontrolliste-"
"gruppe:'''||\n"
"||[[NewPage(HjemmesideLæseSkriveSideSkabelon,side med skriveadgang,%"
"(username)s)]]||[\"%(username)s/LæseSkriveGruppe\"]||\n"
"||[[NewPage(HjemmesideLæseSideSkabelon,side med læseadgang,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/LæseGruppe\"]||\n"
"||[[NewPage(HjemmesidePrivatSideSkabelon,privat side,%(username)s)]]||kun %"
"(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "MineSider administration"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Tilmeld brugere til siden %s"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Tilmeldt til %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Ikke en bruger:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Du har ikke lov til at udføre denne rutine."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Kun sider ændret siden '''%s''' bliver vist!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Redigeringsdatoen du angav genkendes ikke og er derfor ikke taget i "
"betragtning ved søgningen!"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Titelsøgning: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Avanceret søgning: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Fritekst-søgning: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Din søgningsforespørgsel {{{\"%s\"}}} er forkert. Se venligst "
"HjælpTilSøgning for yderligere information."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Din søgningsforespørgsel {{{\"%s\"}}} gav intet resultat. Prøv at rette "
"nogle søgekriterier eller se HjælpTilSøgning for yderligere information.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Overvej at foretage"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "fritekstsøgning med dine søgekriterier"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. [[BR]]"
msgstr ""
"(!) Du har gang i en titelsøgning som måske ikke medtager alle relaterede "
"resultater af din søgeforespørgsel for denne wiki. [[BR]]"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Klik her for at lave en fritekstsøgning med dine søgekriterier!"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Gendannet backup: %(filename)s til destinationsmappen: %(targetdir)s.\n"
"Filer: %(filecount)d, mapper: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"Gendanner backup: %(filename)s til destiantionsmappen: %(targetdir)s fejlede."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Wiki backup / gendannelse"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Nogle finter:\n"
" * Gendannelse af en backup:\n"
" * Gendannelse af en backup vil overskrive eksisterende data, så vær "
"varsom.\n"
" * Omdøb den til <siteid>.tar.<kompression> (fjern --date--time--UTC "
"tingeltangel).\n"
" * Placér backup-filen under backup_storage_dir (brug scp, ftp, ...).\n"
" * Tryk på [[GetText(Restore)]]-knappen nedenfor.\n"
"\n"
" * For at lave en backup, Tryk blot på [[GetText(Backup)]]-knappen og gem "
"filen\n"
"  du modtager på et sikkert sted.\n"
"\n"
"Check venligst at backup_* værdierne i din wiki-opsætning er korrekte og "
"fuldstændige.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Backup"

msgid "Restore"
msgstr "Gendannelse"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Du har ikke lov til at lave fjernbackup."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Ukendt backup-underrutine: %s."

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at tilbageføre denne side!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Du så den nuværende udgave af denne side da du bad om at gendanne den. Hvis "
"du vil gendanne en tidligere udgave, skal du først vise den tidligere udgave "
"og derefter vælge at gendanne."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokal oversigt over \"%s\""

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Ingen sider ligner \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Forkert filnavn \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "Oprettede pakken %s indeholdende siderne %s."

msgid "Package pages"
msgstr "Pakkesider"

msgid "Package name"
msgstr "Pakkenavn"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Liste over sidenavne - adskilt med komma"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Ingen ældre udgaver tilgængelige!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Forskelle for \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Forskelle mellem udgaverne %d og %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(over %d versioner)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Siden dog er gemt %(count)d gange!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ignorerer mellemrum)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorér forskelle i antal mellemrum"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Nøjagtigt een side fundet som ligner \"%s\" - omdirigerer til siden."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Sider der ligner \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d·%(matches)s·for·\"%(title)s\""

#, fuzzy
msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Slet alle /undersider også?"

#, fuzzy
msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Årsag til omdøbning (valgfrit)"

#, fuzzy
msgid "Really copy this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne side skal omdøbes?"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Kan ikke oprette en ny side uden et sidenavn. Angiv venligst et sidenavn."

msgid "Delete"
msgstr "Slet"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Slet alle /undersider også?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Årsag til denne sletning (valgfri)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne side skal slettes?"

#, fuzzy
#~ msgid "Xapian stemming"
#~ msgstr "Xapian søgning"

#~ msgid "filename"
#~ msgstr "filnavn"