view MoinMoin/i18n/jabberbot/pl.JabberBot.po @ 2463:920089399dfa

Initial Polish translation for the notification bot.
author Karol 'grzywacz' Nowak <grzywacz@sul.uni.lodz.pl>
date Fri, 20 Jul 2007 00:32:07 +0200
parents
children
line wrap: on
line source
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jabber Bot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-17 03:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-19 01:53+0100\n"
"Last-Translator: Karol Nowak <grywacz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish Language Team <grywacz@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Polski\n"
"X-Language-in-English: Polish\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: POLAND\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#, python-format
msgid ""
"Here's the page \"%(pagename)s\" that you've requested:\n"
"\n"
"%(data)s"
msgstr ""
"Oto strona \"%(pagename)s\", której żądałeś:\n"
"\n"
"%(data)s"

#, python-format
msgid ""
"That's the list of pages accesible to you:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Oto list stron, do których masz dostęp:\n"
"\n"
"%s"

#, python-format
msgid ""
"Following detailed information on page \"%(pagename)s\" is available::\n"
"\n"
"%(data)s"
msgstr ""
"Oto dostępne szczegółowe informacje o stronie \"%(pagename)s\":\n"
"\n"
"%(data)s"

msgid "Submit this form to perform a wiki search"
msgstr "Wyślij ten formularz, by przeprowadzić wyszukiwanie"

msgid "Title search"
msgstr "Szukaj w tytułach"

msgid "Full-text search"
msgstr "Szukaj w tekście"

msgid "Wiki search"
msgstr "Przeszukiwanie wiki"

msgid "Search text"
msgstr "Szukany tekst"

msgid "Please specify the search criteria."
msgstr "Proszę podać kryteria wyszukiwania."

msgid "This command requires a client supporting Data Forms"
msgstr "Ta komenda wymaga klienta obsługującego Data Forms"

msgid ""
"The \"help\" command prints a short, helpful message about a given topic or function.\n"
"\n"
"Usage: help [topic_or_function]"
msgstr ""
"Komenda \"help\" wyświetla krótką pomoc na wybrany temat.\n"
"\n"
"Sposób użycia: help [temat_lub_funkcja]"

msgid "The \"ping\" command returns a \"pong\" message as soon as it's received."
msgstr "Komenda \"ping\" odpowiada \"pong\", gdy tylko zostanie odebrana."

msgid "searchform - perform a wiki search using a form"
msgstr "searchform - przeszukaj wiki korzystając z formularza"

#, python-format
msgid ""
"%(command)s - %(description)s\n"
"\n"
"Usage: %(command)s %(params)s"
msgstr ""
"%(command)s - %(description)s\n"
"\n"
"Sposób użycia: %(command)s %(params)s"

#, python-format
msgid "Unknown command \"%s\" "
msgstr "Nieznana komenda \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"You've specified a wrong parameter list. The call should look like:\n"
"\n"
"%(command)s %(params)s"
msgstr ""
"Podałeś błędną listę parametrów. Powinna ona wyglądać tak:\n"
"\n"
"%(command)s %(params)s"

#, python-format
msgid ""
"Hello there! I'm a MoinMoin Notification Bot. Available commands:\n"
"\n"
"%(internal)s\n"
"%(xmlrpc)s"
msgstr ""
"Witaj! Jestem botem-powiadamiaczem MoinMoin. Udostępniam takie komendy:\n"
"\n"
"%(internal)s\n"
"%(xmlrpc)s"

msgid "You must set a (long) secret string!"
msgstr "Musisz ustawić (długie) sekretne hasło!"

msgid "Error"
msgstr "Błąd"

#, python-format
msgid ""
"Your request has failed. The reason is:\n"
"%s"
msgstr ""
"Twoje polecenie nie mogło zostać wypełniona. Przyczyna to:\n"
"%s"

#, python-format
msgid ""
"A serious error occured while processing your request:\n"
"%s"
msgstr ""
"Podczas przetwarzania Twojego polecenia wystąpił poważny błąd:\n"
"%s"

msgid "An internal error has occured, please contact the administrator."
msgstr "Wystąpił błąd wewnętrzny, proszę skontaktować się z administratorem."

msgid "Credentials check failed, you may be unable to see all information."
msgstr "Uwierzytelnienie nie powiodło się, część informacji może być dla Ciebie niedostępna."

msgid "This command may take a while to complete, please be patient..."
msgstr "Wykonanie tego polecenia może chwilę potrwać, proszę uzbroić się w cierpliwość..."

#, python-format
msgid ""
"Last author: %(author)s\n"
"Last modification: %(modification)s\n"
"Current version: %(version)s"
msgstr ""
"Ostatni autor: %(author)s\n"
"Ostatnia zmiana: %(modification)s\n"
"Obecna wersja: %(version)s"

msgid "You must set a (long) secret string"
msgstr "Musisz ustawić (długie) sekretne hasło"

msgid "You are not allowed to use this bot!"
msgstr "Nie masz uprawnień do użycia tego bota!"