view MoinMoin/i18n/ro.MoinMoin.po @ 2054:9bea36ddd065

macro/Hits: shows hits of a page (refactored version from MacroMarket)
author Reimar Bauer <rb.proj AT googlemail DOT com>
date Sun, 10 Jun 2007 17:12:16 +0200
parents 402275b0dac7
children 6a707c041132
line wrap: on
line source
## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
##master-page:None
##master-date:None
#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
#format gettext
#language ro

#
# MoinMoin ro system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-29 23:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-18 14:19+EET\n"
"Last-Translator: Ovidiu Sabou <ovidiu.sabou@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <ovidiu.sabou@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Română\n"
"X-Language-in-English: Romanian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Acest wiki nu permite procesare poştei electronice.\n"
"Contactaţi deţinătorul wiki-ului, care poate activa email."

msgid "Please provide a valid email address!"
msgstr "Introduceţi o adresă de email validă!"

#, python-format
msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
msgstr ""
"Nu a fost găsit nici un cont care să se potrivească cu adresa\n"
"de email '%(email)s'!"

msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
msgstr ""
"Folosire PreferinţeUtilizator la schimbarea setărilor sau la crearea unui "
"cont."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Numele necompletat. Introduceţi un nume de utilizator"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Nume de utilizator invalid {{{'%s'}}}.\n"
"Numele poate conţine orice caractere Unicode alfanumerice , cu un\n"
"spaţiu opţional între cuvinte. Nume de grup de pagini nu este permis."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Acest nume de utilizator este deja alocat."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Parolele nu corespund!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Specificaţi o parolă!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Specificaţi adresa de email. Dacă pierdeţi informaţia de login, o puteţi "
"obţine prin email."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Această adresă de email este deţinută deja de altcineva."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Contul de utilizator a fost creat! Puteţi folosi acest cont pentru login "
"acum..."

#, fuzzy
msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
msgstr ""
"Folosire PreferinţeUtilizator la schimbarea setărilor sau la crearea unui "
"cont."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Tema '%(theme_name)s' nu a putut fi încărcată!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Preferinţele au fost salvate!"

msgid "Default"
msgstr "Implicit"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Setare browser>"

msgid "the one preferred"
msgstr "cel preferat"

msgid "free choice"
msgstr "alegere liberă"

msgid "Select User"
msgstr ""

msgid "Save"
msgstr "Salvare"

msgid "Cancel"
msgstr "Anulare"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Tema dorită"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Preferinţe Editor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Editorul afişat în UI"

msgid "Time zone"
msgstr "Fus orar"

msgid "Your time is"
msgstr "Ora locală pentru dumneavoastră este"

msgid "Server time is"
msgstr "Ora locală a server-ului este"

msgid "Date format"
msgstr "Formatul datei"

msgid "Preferred language"
msgstr "Limba dorită"

msgid "General options"
msgstr "Opţiuni generale"

msgid "Quick links"
msgstr "Legături rapide"

msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
msgstr ""
"Această listă nu funcţionează până când introduceţi o adresă de email validă!"

msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
msgstr "Înscris la următoarele pagini wiki(o expresie regulară per linie)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Creează profil"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Trimitere prin email datele contului"

msgid "Email"
msgstr "Email"

#, python-format
msgid ""
"To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
"password, go to %(sendmypasswordlink)s."
msgstr ""

msgid "Name"
msgstr "Nume"

msgid "Password"
msgstr "Parolă"

msgid "Login"
msgstr "Login"

msgid "Action"
msgstr "Acţiune"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Este necesar ca \"=\" să urmeze după \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Este necesară o valoare pentru cheia \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Nu aveţi dreptul să editaţi această pagină."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Pagina este imuabilă!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Nu se pot edita revizii vechi!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Blocarea înfiinţată de dumneavoastră a expirat, pregătiţi-vă pentru "
"conflicte de editare!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Previzionarea \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Editare \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Previzionarea \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s a expirat!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr ""
"Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s va expira peste # minute"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Blocarea de editare pe %(lock_page)s va expira peste # secunde"

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Cineva a şters această pagină în timp ce aţi editat-o!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Cineva a modificat această pagină în timp ce aţi editat-o!"

#, fuzzy
msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Cineva a salvat această pagină în timp ce aţi editat-o!\n"
"Vă rugăm să revedeţi pagina şi să o salvaţi apoi. Nu salvaţi pagina în acest "
"stadiu!\n"
"Uitaţi-vă la modificările paginii %(difflink)s pentru a vedea ce s-a "
"schimbat."

#, fuzzy
msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Conţinutul paginii noi a fost încărcat din %s]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Conţinutul paginii noi a fost încărcat din %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Şablonul %s nu a fost găsit]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Nu aveţi voie să citiţi %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''[[BR]]Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Descrieţi %s aici."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Verificare ortografie"

msgid "Save Changes"
msgstr "Salvare modificări"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Prin apăsarea '''%(save_button_text)s''' puneţi modificările sub licenţa %"
"(license_link)s.\n"
"Dacă nu doriţi aceasta, apăsaţi '''%(cancel_button_text)s''' pentru anularea "
"modificărilor."

msgid "Preview"
msgstr "Previzionare"

msgid "Text mode"
msgstr ""

msgid "Load Draft"
msgstr ""

msgid "Comment:"
msgstr "Comentariu:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Fără adăugări>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Adăugare la: %(category)s"

msgid "Trivial change"
msgstr "Modificare minoră"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Ştergere spaţii de la sfârşitul fiecărei linii"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr ""

msgid ""
"The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at least."
msgstr ""

msgid "Invalid username or password."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr ""

msgid "The theme name is not set."
msgstr ""

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Instalarea lui '%(filename)s' a eşuat."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Fişierul %s nu este un fişier pachet MoinMoin."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr ""

msgid "Invalid package file header."
msgstr ""

msgid "Package file format unsupported."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Fişierul %s nu este un fişier pachet MoinMoin."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Modificările dumneavoastră nu sunt salvate!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Numele paginii este prea lung, încercaţi un nume mai mic."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Mod GUI"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Editarea a fost anulată"

#, fuzzy
msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Nu puteţi salva pagini goale."

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''O pagină cu numele {{{'%s'}}} există deja.'''\n"
"\n"
"Încercaţi un nume diferit."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Nu s-a putut redenumi pagina datorită erorii de sistem de fişiere: %s."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de a modifica această pagină la o stare anterioară"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Mulţumim pentru modificări. Atenţia dumneavoastră la detalii este apreciată."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Pagina \"%s\" a fost ştearsă cu succes!"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Stimate utilizator Wiki,\n"
"\n"
"Aţi fost înscris la o pagină wiki sau o categorie wiki pe \"%(sitename)s\" "
"pentru anunţarea schimbărilor.\n"
"\n"
"Următoarea pagină a fost schimbată de %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"The comment on the change is:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
msgstr ""
"Comentariul referitor la schimbare este:\n"
"%(comment)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Pagină noua:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nu s-a găsit nici o diferenţă!\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sActualizarea \"%(pagename)s\" de către %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Minoră"

msgid "Status of sending notification mails:"
msgstr "Starea de trimitere a scrisorilor de anunţare:"

#, python-format
msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Page nu a putut fi blocată. Eroare neaşteptată (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Page nu a putut fi blocată. Lipseşte fişierul 'current'?"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a edita această pagină!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Nu puteţi salva pagini goale."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Aţi salvat deja această pagină!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Nu aţi modificat conţinutul paginii; nu se salvează!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nu puteţi modifica ACLs pe această pagină, deoarece nu aveţi drepturile "
"necesare!"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Blocajul iniţiat de %(owner)s a expirat de %(mins_ago)d minut(e) şi vi s-a "
"dat dreptul de a bloca această pagină."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Alţi utilizatori vor fi ''opriţi'' să editeze această pagină până la %"
"(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Alţi utilizatori vor fi ''avertizaţi'' până la %(bumptime)s că dumneavoastră "
"editaţi această pagină."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Folosiţi butonul Previzionare pentru a extinde perioada de blocare."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Această pagină este momentan ''blocată'' pentru editare de %(owner)s până la "
"%(timestamp)s, adică pentru %(mins_valid)d minut(e)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.[[BR]]\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Această pagină a fost deschisă pentru editare sau previzionată ultima dată "
"la %(timestamp)s de %(owner)s.[[BR]]\n"
"'''Ar trebui ''să nu editaţi'' această pagină pentru cel puţin încă %"
"(mins_valid)d minut(e),\n"
"pentru a evita conflictele de editare.'''[[BR]]\n"
"Pentru a părăsi editorul, apăsaţi butonul Cancel."

msgid "<unknown>"
msgstr "<necunoscut>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Login Password: %s\n"
"\n"
"Login URL: %s/%s?action=login\n"
msgstr ""
"Nume de înregistrare: %s\n"
"\n"
"Parola de înregistrare: %s\n"
"\n"
"URL de înregistrare: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
"\n"
"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
"for that).\n"
"\n"
"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
"known password.\n"
msgstr ""
"Cineva a cerut trimiterea datelor contului dumneavoastră la această adresă "
"de email.\n"
"\n"
"Dacă aţi pierdut parola, folosiţi datele de mai jos şi introduceţi\n"
"parola exact cum este ea în formularul wiki-ului de introducere a \n"
"parolei(folosiţi copiere&lipire pentru aceasta).\n"
"\n"
"După înregistrarea cu succes, este recomandată modificarea parolei în una "
"cunoscută.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Datele contului wiki al dumneavoastră"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"Copia de siguranţă a conţinutului acestei pagini este învechită şi nu va fi "
"inclusă în rezultatele căutării!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Revizia %(rev)d din %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Redirecţionat de la pagina \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Această pagină redirecţionează spre pagina \"%(page)s\""

#, python-format
msgid ""
"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
"To use this form on other pages, insert a\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"macro call.-~\n"
msgstr ""
"~-Dacă trimiteţi acest formular, valorile propuse vor fi afişate.\n"
"Pentru a folosi acest formular pe alte pagini, inseraţi apelul macro:\n"
"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
"-~\n"

msgid "Create New Page"
msgstr "Creează Pagină Nouă"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Nu aveţi dreptul să vizionaţi această pagină."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "seconds"
msgstr "%.2f secunde"

#, fuzzy
msgid "Previous"
msgstr "Previzionare"

#, fuzzy
msgid "Next"
msgstr "Text"

msgid "current"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "modificat ultima oară la %(time)s"

msgid "match"
msgstr "potrivire"

msgid "matches"
msgstr "potriviri"

msgid "Go To Page"
msgstr "Mergi La Pagina"

msgid "Include system pages"
msgstr "Includere pagini sistem"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Excludere pagini sistem"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Folosiţi un termen de căutare mai selectiv în loc de {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "ERROR in regex '%s'"
msgstr "Eroare în expresia regulară '%s'"

#, python-format
msgid "Bad timestamp '%s'"
msgstr "Dată invalidă: '%s'"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Schema de navigare '%(scheme)s' nu este posibilă!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Nici o pagină părinte nu a fost găsită!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Edit"
msgstr "Editare"

msgid "Slideshow"
msgstr "Afişare succesivă"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Imaginea %(pos)d din %(size)d"

msgid "Search Titles"
msgstr "Căutare Titluri"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Afişează contextul rezultatelor căutării"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Căutare case-sensitive"

msgid "Search Text"
msgstr "Căutare Text"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Trimitere ataşament nou \"%(filename)s\""

#, fuzzy, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
msgstr "Argumente de includere \"%s\" sunt invalide!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
msgstr "Argumente de includere \"%s\" sunt invalide!"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Nu există nici o pagină fără legături către ea în acest wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Versiunea Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Versiunea MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Seria %s [Revizia %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite Version"

msgid "Number of pages"
msgstr "Număr de pagini"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Număr de pagini sistem"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Mărimile acumulate ale paginilor"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr ""

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Intrări în jurnalul de editare"

msgid "NONE"
msgstr "NIMIC"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Extensii macro globale"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Extensii macro locale"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Acţiuni de extensie globale"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Acţiuni de extensie locale"

msgid "Global parsers"
msgstr "Analizatoare(parsers) globale"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Analizatoare(parsers) locale de extindere"

msgid "Disabled"
msgstr "Dezactivat"

msgid "Enabled"
msgstr "Activat"

msgid "index available"
msgstr ""

msgid "index unavailable"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "Indisponibil"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Xapian search"
msgstr "Căutare Lupy"

#, fuzzy
msgid "Xapian Version"
msgstr "Căutare Lupy"

#, fuzzy
msgid "Xapian stemming"
msgstr "Căutare Lupy"

msgid "Active threads"
msgstr "Fire(threads) active"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Nu există citate la %(pagename)s."

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Trimiterea ataşamentului '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost şters."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Desenul '%(filename)s' a fost salvat."

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Revenire la revizia %(rev)d."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Ataşamente pentru \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)dm mai devreme"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(nici un semn de carte setat)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(momentan setat la %s)"

#, fuzzy
msgid "Delete bookmark"
msgstr "Ştergere Semn De Carte"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Setare Semn De Carte"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Semn de carte accesat]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Argumente de includere \"%s\" sunt invalide!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Nimic nu a fost găsit pentru \"%s\"!"

msgid "edit"
msgstr "editare"

#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Ajutor"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Trebuie să specificaţi tipul graficului!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Este invalid tipul de grafic \"%s\"!"

#, fuzzy
msgid "Search for items"
msgstr "Căutare Titluri"

msgid "containing all the following terms"
msgstr ""

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr ""

msgid "not containing the following terms"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "belonging to one of the following categories"
msgstr "Această pagină face legături cu următoarele pagini:"

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "any language"
msgstr "Limba dorită"

msgid "Language"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Type"
msgstr "Nume Fişier"

#, fuzzy
msgid "Search only in titles"
msgstr "Căutare Titluri"

#, fuzzy
msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Căutare case-sensitive"

msgid "Exclude underlay"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No system items"
msgstr "Număr de pagini sistem"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr ""

msgid "Go get it!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Check your argument %s"
msgstr ""

msgid "Markup"
msgstr "Marcare"

msgid "Display"
msgstr "Afişare"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Nici o pagină dorită în acest wiki."

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Conexiunea cu serverul de email '%(server)s' a eşuat: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Mailul nu a fost trimis"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Mail trimis cu bine"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "From"
msgstr ""

msgid "To"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Content"
msgstr "Ajutor"

msgid "Attachments"
msgstr "Ataşamente"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "Opţiunea XSLT este dezactivată, accesaţi HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "Procesarea XSLT nu este disponibilă, instalaţi 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Eroarea de procesare %(errortype)s"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Trebuie \"%(wanted)s\" după \"%(key)s\", s-a primit \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Trebuie un întreg \"%(key)s\" înainte de \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Trebuie un întreg \"%(arg)s\" după \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Trebuie o valoare de tip culoare \"%(arg)s\" după \"%(key)s\""

#, fuzzy
msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Randarea textului de tip reStructured nu este posibilă, instalaţi docutils."

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Numărul maxim de incluziuni acceptate a fost depăşit**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Pagina de referinţă %s nu a putut fi găsită**"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
msgstr "Creare desen nou \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s"
msgstr "Editare desen %(filename)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr ""

msgid "Line"
msgstr "Linie"

msgid "No differences found!"
msgstr "Nici o diferenţă găsită!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Ştergerile sunt marcate astfel."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Adăugările sunt marcate astfel."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Nu se poate salva deoarece \"%(content)s\" nu este permis în acest wiki."

msgid "Page"
msgstr "Pagină"

msgid "User"
msgstr "Utilizator"

msgid "Diffs"
msgstr "Modificări"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Părăsire"

msgid "Subscribe"
msgstr "Înscriere"

msgid "Raw"
msgstr "Brut"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Listare"

msgid "View"
msgstr "Vizionare"

msgid "Home"
msgstr "Acasă"

msgid "Up"
msgstr "Sus"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[ŞTERS]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ACTUALIZAT]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOU]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[DIFF]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[JOS]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[SUS]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Clic aici pentru a face o căutare full-text pentru acest titlu"

#, fuzzy
msgid "Preferences"
msgstr "PreferinţeUtilizator"

msgid "Logout"
msgstr "Logout"

msgid "Clear message"
msgstr "Ştergere mesaj"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "editat ultima oară la %(time)s de %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "modificat ultima oară la %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Căutare:"

msgid "Text"
msgstr "Text"

msgid "Titles"
msgstr "Titluri"

msgid "Search"
msgstr "Căutare"

msgid "More Actions:"
msgstr "Mai Multe Acţiuni:"

msgid "------------"
msgstr "------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Text Brut"

msgid "Print View"
msgstr "Vizualizare Tipărire"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Ştergere Cache"

msgid "Rename Page"
msgstr "Redenumire Pagină"

msgid "Delete Page"
msgstr "Ştergere Pagină"

msgid "Like Pages"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

msgid "Local Site Map"
msgstr "HartaLocalăSit"

#, fuzzy
msgid "My Pages"
msgstr "Pagină"

#, fuzzy
msgid "Subscribe User"
msgstr "Înscriere"

#, fuzzy
msgid "Remove Spam"
msgstr "Ştergere Legătură"

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "Revenire la revizia %(rev)d."

#, fuzzy
msgid "Package Pages"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

msgid "Render as Docbook"
msgstr ""

msgid "Do"
msgstr "Executare"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Comentariu"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Editare (Text)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Editare (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Pagină Imuabilă"

msgid "Remove Link"
msgstr "Ştergere Legătură"

msgid "Add Link"
msgstr "Adăugare Legătură"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Afişare %s zile."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Text Sursă Wiki"

msgid "DeleteCache"
msgstr "ŞtergeCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(cached %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Sau încercaţi una dintre aceste acţiuni:"

msgid "FrontPage"
msgstr "PaginaPrincipală"

msgid "RecentChanges"
msgstr "ModificăriRecente"

msgid "TitleIndex"
msgstr "IndexTitluri"

msgid "WordIndex"
msgstr "IndexCuvinte"

msgid "FindPage"
msgstr "CăutarePagină"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "NavigareSit"

msgid "HelpContents"
msgstr "Ajutor"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "UserPreferences"
msgstr "PreferinţeUtilizator"

msgid "WikiLicense"
msgstr "LicenţăWiki"

msgid "MissingPage"
msgstr "PaginăLipsă"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "PaginaPrincipalăLipsă"

msgid "Mon"
msgstr "Lun"

msgid "Tue"
msgstr "Mar"

msgid "Wed"
msgstr "Mie"

msgid "Thu"
msgstr "Joi"

msgid "Fri"
msgstr "Vin"

msgid "Sat"
msgstr "Sâm"

msgid "Sun"
msgstr "Dum"

msgid "AttachFile"
msgstr "AtaşareFişier"

msgid "DeletePage"
msgstr "ŞtergerePagină"

msgid "LikePages"
msgstr "PaginiAsemănătoare"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "HartaLocalăSit"

msgid "RenamePage"
msgstr "RedenumirePagină"

msgid "SpellCheck"
msgstr "VerificareOrtografie"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a salva un desen pe această pagină."

#, fuzzy
msgid "Login and try again."
msgstr " %s şi încercaţi din nou."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Graficele nu sunt disponibile!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Distribuţia Dimensiunii Paginii"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "limita superioară a dimensiunii paginii [octeţi]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# de pagini de această dimensiune"

msgid "User agent"
msgstr "Agent utilizator"

msgid "Others"
msgstr "Altele"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Distribuţia Tipurilor User-Agent"

msgid "Views/day"
msgstr "Vizionări/zi"

msgid "Edits/day"
msgstr "Editări/zi"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Accesări şi editări ale paginii"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s pentru %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"verde=vizionare\n"
"red=editare"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# de accesări"

msgid ""
" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Accentuare:: [[Verbatim('')]]''înclinare''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
"(''')]]'''îngroşare'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''îngroşare "
"şi înclinare'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''înclinare "
"şi''[[Verbatim(''')]]'''''îngroşare'''[[Verbatim(''')]] combinate''[[Verbatim"
"('')]]; [[Verbatim(----)]] linie orizontală.\n"
" Antete:: [[Verbatim(=)]] Titlu 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Titlu 2 "
"[[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Titlu 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
"(====)]] Titlu 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Titlu 5 [[Verbatim"
"(=====)]].\n"
" Liste:: spaţiu şi unul dintre: * buline; 1., a., A., i., I. elemente "
"numerotate; 1.#n începere numărare de la n; spaţiul singur indentează.\n"
" Legături:: [[Verbatim(UnireCuvintecuIniţialăMare)]]; [[Verbatim"
"([\"paranteze drepte şi ghilimele\"])]]; url; [url]; [url etichetă].\n"
" Tabele:: || text în celulă |||| text în celulă pe 2 coloane ||;  nu se "
"permit caractere spaţiu după tabele sau titluri.\n"
"\n"
"(!) Pentru mai multe informaţii vizitaţi HelpOnEditing sau SyntaxReference.\n"

msgid ""
"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ---- \n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For more help, see the \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"
msgstr ""

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Părăsire"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Publicarea adresei de email(nu a paginii personale wiki) în informaţiile "
"despre autor"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Deschidere editor la dublu clic"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr ""

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Afişare semn de întebare pentru legăturile cu pagini inexistente"

msgid "Show page trail"
msgstr "Afişare urma navigării"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Afişare bara de unelte cu pictograme"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Afişare legături de deasupra/dedesubt ca antete"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Afişare modificări decorate"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Adăugare spaţii la afişarea numelor wiki"

msgid "Remember login information"
msgstr "Memorare informaţia de înregistrare"

msgid "Subscribe to trivial changes"
msgstr "Înscriere la modificări minore"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Dezactivare cont curent pentru totdeauna"

msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
msgstr "(Folosiţi Primulnume''''''Ultimulnume)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Nume-Alias"

msgid "Password repeat"
msgstr "Repetare parolă"

msgid "(Only for password change or new account)"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL pentru CSS al utilizatorului"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Lăsaţi gol pentru a dezactiva CSS-ul utilizatorului)"

msgid "Editor size"
msgstr "Dimensiunea editorului"

msgid "Do it."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a salva un desen pe această pagină."

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Folosiţi interfaţa interactivă cu utilizatorul pentru a şterge pagini!"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Trebuie să vă logaţi pentru a putea adăuga o legătură rapidă"

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Legătura rapidă către această pagină a fost ştearsă."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr ""
"A fost adăugată o legătură rapidă către această pagină pentru dumnveavoastră."

#, python-format
msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
msgstr ""
"Nume de utilizator necunoscut: {{{\"%s\"}}}. Introduceţi nume şi parolă"

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Parola lipseşte. Introduceti nume şi parolă"

#, fuzzy
msgid "Sorry, login failed."
msgstr "Parolă greşită."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d ataşamente]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Există <a href=\"%(link)s\">%(count)s ataşament(e)</a> stocat(e) pentru "
"această pagină."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Numele fişierului ataşat nu a fost specificat!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' nu există!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Pentru a indica ataşamente pe o pagină, folosiţi '''{{{ataşament:"
"nume_fişier}}}''', \n"
"după cum este afişat mai jos în lista de fişiere. \n"
"'''NU''' folosiţi URL al legăturii {{{[obţinere]}}}, \n"
"deoarece acesta se poate schimba şi poate cauza probleme foarte uşor."

msgid "del"
msgstr "ştergere"

msgid "move"
msgstr ""

msgid "get"
msgstr "obţinere"

msgid "view"
msgstr "vizionare"

msgid "unzip"
msgstr "dezarhivare"

msgid "install"
msgstr "instalare"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Nici un ataşament stocat pentru %(pagename)s"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Editare desen"

msgid "New Attachment"
msgstr "Ataşament Nou"

msgid ""
"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
"used."
msgstr ""
"Un upload nu va scrie peste un fişier deja existent. Dacă există un "
"conflict\n"
"de nume, trebuie să redenumiţi fişierul pe care doriţi să-l încărcaţi.\n"
"Altfel, dacă \"Redenumeşte în\" este necompletat, va fi folosit numele "
"original al fişierului."

msgid "File to upload"
msgstr "Fişier de trimis"

msgid "Rename to"
msgstr "Redenumeşte în"

msgid "Upload"
msgstr "Trimitere date"

msgid "Attached Files"
msgstr "Fişiere Ataşate"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a ataşa un fişier la această pagină"

msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
msgstr "Ataşamentele de tip fişier nu sunt permise în acest wiki!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a salva un desen pe această pagină."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Nu există conţinut. Ştergeţi caracterele non ASCII din numele fişierului şi "
"încercaţi din nou."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a şterge ataşamentele de pe această pagină."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a obţine ataşamentele de pe această pagină."

msgid "Move aborted!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr "Folosiţi interfaţa interactivă cu utilizatorul pentru a şterge pagini!"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a obţine ataşamentele de pe această pagină."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a dezarhiva ataşamentele de pe această pagină."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Nu aveţi dreptul să instalaţi fişiere."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a viziona ataşamentele de pe această pagină."

#, python-format
msgid "Unsupported upload action: %s"
msgstr "Este nepermisă acţiunea de trimitere date: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Ataşamente pentru \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(target)s' (fişier la distanţă '%(filename)s') cu %(bytes)d "
"octeţi a fost salvat."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(target)s' (fişier la distanţă '%(filename)s') există deja."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' already exists."
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost instalat."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' moved to %(page)s."
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' nu există!"

msgid "Nothing changed"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %(newpagename)s does not exists or you don't have enough rights."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Move aborted because empty page name"
msgstr "Nu puteţi salva pagini goale."

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Trimiterea ataşamentului '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because empty attachment name"
msgstr ""

msgid "Move"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New page name"
msgstr "Nume nou"

#, fuzzy
msgid "New attachment name"
msgstr "Ataşament Nou"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost instalat."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too large (%(space)d kB missing)."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(filename)s' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele "
"rezultate ar fi prea mari (%(space)d kB lipsesc)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
"would be too many (%(count)d missing)."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(filename)s' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele "
"rezultate ar fi prea multe (%(count)d lipsesc)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost dezarhivat."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
"files only, exist already or reside in folders."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(filename)s' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele sunt "
"prea mari, sunt doar fişiere .zip, există deja sau sunt poziţionate în "
"directoare."

#, python-format
msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
msgstr "Fişierul %(target)s nu este un fişier .zip."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Ataşament '%(filename)s'"

msgid "Package script:"
msgstr "Script pachet:"

msgid "File Name"
msgstr "Nume Fişier"

msgid "Modified"
msgstr "Modificat"

msgid "Size"
msgstr "Dimensiune"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr ""
"Tip de fişier necunoscut; nu se poate afişa acest ataşament îninteriorul "
"paginii."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "ataşament:%(filename)s al %(pagename)s"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Această pagină este deja ştearsă sau nu a fost creată niciodată!"

msgid "New name"
msgstr "Nume nou"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Motiv opţional referitor la redenumire."

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Lista Completă de Legături pentru \"%s\""

msgid "Editor"
msgstr "Editor"

#, fuzzy
msgid "Pages"
msgstr "Pagină"

msgid "Select Author"
msgstr ""

msgid "Revert all!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Nu aveţi dreptul să editaţi această pagină."

#, fuzzy, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Înscriere la modificări minore"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr ""

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"[[BR]] /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Operation was canceled."
msgstr "Editarea a fost anulată"

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr ""

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr ""

msgid "A severe error occured:"
msgstr ""

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr ""

msgid "Synchronisation started -"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s different "
"pages over-all."
msgstr ""

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Pagina \"%s\" a fost ştearsă cu succes!"

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr ""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(inclusiv %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Următoarele %(badwords)d cuvinte nu au putut fi găsite în dicţionarul de %"
"(totalwords)d cuvinte%(localwords)s şi sunt scoase în evidenţă mai jos:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Adăugare cuvinte verificate în dicţionar"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nu a fost găsită nici o greşeală de ortografie!"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de a verifica ortografia pe o pagină pe care nu o "
"puteţi citi."

#, fuzzy
msgid "You are now logged out."
msgstr "Prăjitura(cookie) a fost ştearsă. Acum sunteţi neînregistrat(ă)."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de înscriere la o pagină pe care nu o puteţi citi."

msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
msgstr "Acest wiki nu suportă procesarea poştei electronice."

#, fuzzy
msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr ""
"Trebuie să fiţi logaţi pentru a putea folosi înregistrările(subscriptions)."

msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
msgstr ""
"Adăugaţi adresa dumneavoastră de email în PreferinţeUtilizator pentru a "
"folosi înregistrările(subscribtions)."

#, fuzzy
msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Nu mai sunteţi înscris(ă) pe această pagină."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Nu se poate şterge înregistrarea cu expresie regulară!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
msgstr ""
"Editaţi expresiile regulare pentru înregistrări(subscriptions) în pagina "
"PreferinţeUtilizator."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină."

msgid "General Information"
msgstr "Informaţii generale"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Dimensiunea paginii: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Rezumatul SHA al conţinutului acestei pagini este:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Următorii utilizatori sunt întregistraţi la această pagină"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Această pagină face legături cu următoarele pagini:"

msgid "Diff"
msgstr "Modificare"

msgid "Comment"
msgstr "Comentariu"

msgid "Revision History"
msgstr "Istoria Reviziilor"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nici un jurnal nu a fost găsit"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informaţii despre \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Afişare \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Informaţii Generale Despre Pagină"

msgid "Please log in first."
msgstr ""

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "MyPages management"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Înscriere la modificări minore"

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Înscriere"

msgid "Not a user:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Nu aveţi dreptul să editaţi această pagină."

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr ""

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Căutare Titlu: \"%s\""

#, fuzzy, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Căutare Titlu: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Căutare Text Complet: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr ""

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr ""

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. [[BR]]"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Clic aici pentru a face o căutare full-text pentru acest titlu"

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr ""

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Backup"
msgstr "Marcare"

msgid "Restore"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Pe această pagină nu puteţi face %s"

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr ""

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de a modifica această pagină la o stare anterioară"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Harta Locală a Sitului \"%s\""

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Nici o pagină de genul \"%s\"!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Argumente de includere \"%s\" sunt invalide!"

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Package pages"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

#, fuzzy
msgid "Package name"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr ""

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Nici o revizie mai veche nu este disponibilă!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Modificările pentru \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Diferenţele dintre reviziile %d şi %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(desfăşurare %d versiuni)"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Pagina a fost salvată de %(count)d ori totuşi!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ignorare caractere spaţiu)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorare modificări în cantitatea de caractere spaţiu"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"A fost găsită exact o pagină de genul \"%s\", urmează redirecţionarea spre "
"pagină."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Pagini de genul \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pentru \"%(title)s\""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Nu se poate crea o pagină nouă fără numele paginii. Specificaţi numele "
"paginii."

msgid "Delete"
msgstr "Ştergere"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Motiv opţional referitor la ştergere"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Sigur doriţi ştergerea acestei pagini ?"

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "brut"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "listare"

#~ msgid "revert"
#~ msgstr "revenire"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## copia paginii \"%(pagename)s\" trimisă în %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "O copie a modificărilor dumneavoastră se află [%(backup_url)s aici]"

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Afişare grafic \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "setare semn de carte"

#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "Pe această pagină nu puteţi face %s"

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d rezultate din aproximativ %(pages)d pagini."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Parametrul necesar \"%(attrname)s\" lipseşte"

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Datele din formular care au fost trimise:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Index exclusiv cu titluri"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Index XML cu tituri"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Procesoare instalate (ÎNVECHIT -- folosiţi Parsers)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Cineva a salvat pagina în timp ce aţi editat-o.\n"
#~ "\n"
#~ "Folosiţi butonul înapoi(back) al browser-ului, şi copiaţi&lipiţi\n"
#~ "modificările de acolo. Apoi apăsaţi înainte şi daţi click EditText din "
#~ "nou.\n"
#~ "Readăugaţi modificările la conţinutul curent al paginii.\n"
#~ "\n"
#~ "''Nu înlocuiţi conţinutul căsuţei de editare exclusiv\n"
#~ "cu versiunea dumneavoastră a paginii, deoarece aceasta ar şterge\n"
#~ "modificările celeilalte persoane, ceea ce este extrem de nepolicos!''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Salt la ultima pagină vizitată în loc de pagina principală"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Doar la schimbarea parolelor)"

#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Nume fişier"