view MoinMoin/i18n/hu.MoinMoin.po @ 4076:ad6a0f5444e7

updated i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Mon, 08 Sep 2008 00:00:25 +0200
parents 23f6f64f1d73
children afd75bb5f345
line wrap: on
line source

## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:None
##master-date:None
#acl -All:write Default
#format gettext
#language hu

#
# MoinMoin hu system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-07 23:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-15 15:55+0200\n"
"Last-Translator: jmarton@omikk.bme.hu, arostas@omikk.bme.hu\n"
"Language-Team: Hungarian <HU@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Magyar\n"
"X-Language-in-English: Hungarian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

msgid "Too many arguments"
msgstr ""

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "A(z) \"%s\" laphoz nincs hasonló!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "A(z) \"%(token)s\" után \"=\" kell"

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "A(z) \"%(token)s\" értéke hiányzik"

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "A változtatások nem lettek elmentve!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "A lap szerkesztése nem engedélyezett."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "A lap nem szerkeszthető!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "A régi módosításokat nem lehet szerkeszteni!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "A zárolás lejárt. Emiatt szerkesztési ütközésekre számíthat!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "A lap neve től hosszú, kérjük adjon meg egy rövidebbet!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "A(z) \"%(pagename)s\" lap nézete"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "A(z) \"%(pagename)s\" lap szerkesztése"

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "A(z) \"%(pagename)s\" lap nézete"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "A(z) %(lock_page)s zárolása lejárt!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "A(z) %(lock_page)s zárolása # perc múlva lejár."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "A(z) %(lock_page)s zárolása # másodperc múlva lejár."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Valaki letörölte ezt a lapot míg Ön szerkesztette!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Valaki megváltoztatta ezt a lapot míg Ön szerkesztette!"

#, fuzzy
msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Valaki elmentette ezt a lapot amíg Ön szerkesztette.\n"
"Semmiképpen se mentse el így, ahogy van!\n"
"Kérjük nézze át a lapot és csak azután mentse el!\n"
"A változásokat megtekintheti a(z) %(difflink)s különbségeinek oldalán."

#, fuzzy
msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Az új lap tartalma a(z) %s mintából töltődött be]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Az új lap tartalma a(z) %s mintából töltődött be]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[A(z) %s minta nem található]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[A(z) %s minta nem olvasható]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Itt írjon a(z) %s-ról/ről"

msgid "Check Spelling"
msgstr "Helyesírás ellenőrzése"

msgid "Save Changes"
msgstr "Változások mentése"

msgid "Cancel"
msgstr "Visszavonás"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"A '''%(save_button_text)s''' gomb megnyomásával a változtatásokra a(z) %"
"(license_link)s lesz érvényes.\n"
"Ha nem ezt kívánja, akkor a '''%(cancel_button_text)s''' gombot nyomja meg."

msgid "Preview"
msgstr "Nézet"

msgid "GUI Mode"
msgstr "GUI mód"

msgid "Load Draft"
msgstr ""

msgid "Trivial change"
msgstr "Lényegtelen változtatás"

msgid "Comment:"
msgstr "Megjegyzés:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Nincs kiegészítés>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Hozzáadás a %(category)s-hoz"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "A sorvégi szóközök eltávolítása"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "A szerkesztés visszavonva."

#, fuzzy
msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Nem nevezheti át egy üres lap nevére."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Nem szerkesztheti ezt a lapot!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"A(z) {{{'%s'}}} nevű lap már létezik!\n"
"\n"
"Próbáljon más nevet adni a lapnak."

#, fuzzy, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Állományrendszer-hiba (%s) miatt nem sikerült az átnevezés."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Nem állíthatja vissza ezt a lapot!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Nem nevezheti át egy üres lap nevére."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Állományrendszer-hiba (%s) miatt nem sikerült az átnevezés."

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Nem állíthatja vissza ezt a lapot!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Köszönjük, hogy változtatásaival hozzájárult a lap tökéletesítéséhez."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "A(z) \"%s\" lap törölve!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "A lapot nem lehetett zárolni. Váratlan hiba (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "A lapot nem lehetett zárolni. Hiányzik a 'current' nevű állomány?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr ""

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nem szerkesztheti ezt a lapot!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Nem menthet el üres lapot."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Már mentette ezt az oldalt!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Nem változtatta meg a lapot, ezért nem is mentettük el!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nem változtathatja meg a lap ACL-jeit, mert Önnek ehhez nincs "
"adminisztrátori joga!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Ön megkapta a zárolást erre a lapra, mert a(z) %(owner)s zárolása lejárt %"
"(mins_ago)d perce."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr "A többi felhasználó ''kizárva'' a lap szerkesztéséből %(bumptime)s-ig."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"A többi felhasználó ''figyelmeztetést'' kap %(bumptime)s-ig, hogy Ön "
"szerkeszti ezt a lapot."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "A Nézet gombra kattintva meghosszabbíthatja a zárolás idejét."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"A lapot %(owner)s ''zárolta'' %(timestamp)s-ig, azaz még %(mins_valid)d "
"percig."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Ezt a lapot %(owner)s %(timestamp)s-kor nyitotta meg vagy ekkor választotta "
"ki a Nézetet utoljára.<<BR>>\n"
"'''Ha el szeretné kerülni a szerkesztői ütközéseket ''ne szerkessze'' ezt az "
"oldalt legalább még %(mins_valid)d percig!'''A szerkesztő elhagyásához "
"nyomja meg a Visszavonás gombot."

msgid "<unknown>"
msgstr "<ismeretlen>"

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr ""

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
"search results!"
msgstr ""
"A lap elmentett tartalma elavult, s ezért nem szerepel majd a keresések "
"eredményében!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "%(rev)d. módosítás, dátum: %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "A(z) \"%(page)s\" lapról ideirányítva"

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Ez a lap átirányítódik a(z) \"%(page)s\" lapra"

msgid "Create New Page"
msgstr "Új lap létrehozása"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "A lap megtekintése nem engedélyezett."

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr ""

msgid "Invalid username or password."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""

msgid "Text mode"
msgstr "Szöveg"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "A csomaghoz újabb (legalább %s) verziójú MoinMoin''''''ra van szükség."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "A téma neve nincs beállítva."

msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
msgstr ""
"A téma-fájlok telepítése csak a standalone típusú szervereknél támogatott."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "A(z) '%(filename)s' telepítése sikertelen."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "A(z) %s fájl nem egy MoinMoin csomag része."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "A(z) %s oldal nem létezik!"

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Érvénytelen a csomagfájl feje."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Csomagfájl formátum nem támogatott."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Ismeretlen függvény %(func)s a(z) %(lineno)i. sorban."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "A fájl %s nem található a csomagban."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Belépési név: %s \n"
"Belépési jelszó: %s\n"
"Belépési URL: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] a wiki azonosítójának adata"

msgid "Line"
msgstr "Sor"

msgid "No differences found!"
msgstr "Nincsenek különbségek!"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "A törléseket így jelöljük."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "A kiegészítéseket így jelöljük."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"A lapot nem lehet elmenteni, mert a(z) \"%(content)s\" nem engedélyezett "
"ebben a wikiben."

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "seconds"
msgstr "%.2f s"

#, fuzzy
msgid "Previous"
msgstr "Nézet"

#, fuzzy
msgid "Next"
msgstr "Szöveg"

#, fuzzy
msgid "rev"
msgstr "visszaállás"

msgid "current"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "Utoljára módosítva: %(time)s"

msgid "match"
msgstr "találat"

msgid "matches"
msgstr "találatok"

msgid "about"
msgstr ""

msgid "Language"
msgstr ""

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Böngésző beállításai>"

msgid "Others"
msgstr "Mások"

msgid "Date"
msgstr "Dátum"

msgid "Views/day"
msgstr "Nézet/nap"

msgid "Edits/day"
msgstr "Szerkesztés/nap"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "A lap találatainak és szerkesztéseinek száma"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(filterpage)s laphoz tartozó %(chart_title)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zöld=megjelenítés\n"
"piros=szerkesztés"

msgid "date"
msgstr "dátum"

msgid "# of hits"
msgstr "találatok száma"

msgid "Charts are not available!"
msgstr "A diagramok nem elérhetőek!"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Lapméret-eloszlás"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "lapméret felső korlátja [byte]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "az ilyen méretű lapok száma"

msgid "User agent"
msgstr "kliens-típus (user agent)"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "A WWW-kliensek eloszlása"

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr ""

msgid "Failed to connect to database."
msgstr ""

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Hiányzik a jelszó. Kérjük adja meg a felhasználónevet és a jelszót."

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You need to log in."
msgstr "A sütit letöröltük. Ön kilépett."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr ""

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""

msgid "Name"
msgstr "Név"

msgid "Choose this name"
msgstr ""

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr ""

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""

msgid "Password"
msgstr "Jelszó"

msgid "Associate this name"
msgstr ""

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Verification canceled."
msgstr "A szerkesztés visszavonva."

msgid "OpenID failure."
msgstr ""

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr ""

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr ""

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr ""

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr ""

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr ""

msgid "No OpenID."
msgstr ""

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""

msgid "Page has been modified"
msgstr ""

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page has been renamed"
msgstr "A lap találatainak és szerkesztéseinek száma"

#, fuzzy
msgid "Page has been deleted"
msgstr "A(z) \"%s\" lap törölve!"

#, fuzzy
msgid "Page has been copied"
msgstr "A lap találatainak és szerkesztéseinek száma"

#, fuzzy
msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Új melléklet"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Ön előfizetett erre a lapra."

msgid "A new account has been created"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sváltoztatás a(z) \"%(pagename)s\" lapon, szerzője: "
"%(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "lényegtelen "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Kedves Wiki-felhasználó!\n"
"\n"
"Ön a(z) \"%(sitename)s\" kiszolgálón előfizetett egy wikilap vagy -kategória "
"változásának követésére.\n"
"A megváltozott lap: %(pagelink)s, amit %(editor)s szerkesztett.\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Új lap:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nics különbség!\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Kedves Wiki-felhasználó!\n"
"\n"
"Ön a(z) \"%(sitename)s\" kiszolgálón előfizetett egy wikilap vagy -kategória "
"változásának követésére.\n"
"A megváltozott lap: %(pagelink)s, amit %(editor)s szerkesztett.\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Kedves Wiki-felhasználó!\n"
"\n"
"Ön a(z) \"%(sitename)s\" kiszolgálón előfizetett egy wikilap vagy -kategória "
"változásának követésére.\n"
"A megváltozott lap: %(pagelink)s, amit %(editor)s szerkesztett.\n"

#, python-format
msgid "New user account created on %(sitename)s"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created. Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "New attachment added to page %(pagename)s on %(sitename)s"
msgstr ""
"A(z) %(pagename)s lap melléklete: <<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Attachment link"
msgstr "Mellékletek (fájlok)"

#, fuzzy
msgid "Page link"
msgstr "A(z) \"%s\" laphoz hasonlóak"

#, fuzzy
msgid "Changed page"
msgstr "Oldalak csomagolása"

#, fuzzy
msgid "Page changed"
msgstr "Változások mentése"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "\"%(wanted)s\" helyett \"%(token)s\" szerepel \"%(key)s\" után"

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "\"%(token)s\" előtt egész szám kell \"%(key)s\" helyett"

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "\"%(key)s\" után egész szám kell \"%(arg)s\" helyett"

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "\"%(key)s\" után egy színérték kell \"%(arg)s\" helyett"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "Az XSLT letiltva, lásd a HelpOnConfiguration lapot."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr ""
"Az XSLT-feldolgozás nem elérhető, kérjük telepítse a 4suite 1.x változatát."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s - feldolgozási hiba"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr ""
"Az beágyazott dokumentumok (include-ok) száma több, mint amennyi "
"engedélyezett**"

#, fuzzy, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "Nem állíthatja vissza ezt a lapot!"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**A hivatkozott lap (%s) nem található**"

msgid "Preferences"
msgstr "Felhasználói beállítások"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Érvénytelen felhasználói név: {{{'%s'}}}.\n"
"A névben bármilyen Unicode alfanumerikus karakter szerepelhet, opcionálisan\n"
"egy szóköz helyezhető a szavak közé. Nem használható viszont a csoportlapok "
"neve."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Ez a felhasználónév már foglalt."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Üres felhasználónév. Kérjük adja meg a felhasználónevet."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Kérjük adja meg az email címét. Erre a címre küldjük el majd a belépéshez "
"szükséges adatait amennyiben elvesztené azokat."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Ezt a levélcímet már más bejegyezte."

#, fuzzy
msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Ezt a levélcímet már más bejegyezte."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "A(z) '%(theme_name)s' nevű témát nem lehet betölteni!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "A felhasználói beállításokat elmentettük!"

msgid "Default"
msgstr "Alapértelmezés"

msgid "the one preferred"
msgstr "az elsődleges"

msgid "free choice"
msgstr "szabad választású"

msgid "Save"
msgstr "Mentés"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Kedvenc téma"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Szerkesztő Beállítások"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Mutatott szerkesztő"

msgid "Time zone"
msgstr "Időzóna"

msgid "Your time is"
msgstr "Az Ön ideje"

msgid "Server time is"
msgstr "A kiszolgáló ideje"

msgid "Date format"
msgstr "Dátumformátum"

msgid "Preferred language"
msgstr "Kedvenc nyelv"

msgid "General options"
msgstr "Általános opciók"

msgid "Quick links"
msgstr "Gyorskapcsok (-linkek)"

msgid "Switch user"
msgstr ""

msgid "No user selected"
msgstr ""

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""

msgid "You are the only user."
msgstr ""

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""

msgid "Select User"
msgstr "Kiválasztott felhasználó"

#, fuzzy
msgid "Change password"
msgstr "Jelszó"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "A jelszavak nem egyeznek!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Kérjük adja meg a jelszót!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr ""

msgid "Your password has been changed."
msgstr ""

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr ""

msgid "Password repeat"
msgstr "Jelszó mégegyszer"

msgid "Notification"
msgstr ""

msgid "Notification settings saved!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "'''Email'''"
msgstr "E-levél"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr ""

msgid "'''Event type'''"
msgstr ""

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr ""

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Subscribed events"
msgstr "Előfizetés (csoportos)"

#, fuzzy
msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Az előfizetett wiki-lapok (soronként egy reguláris kifejezés)"

msgid "OpenID server"
msgstr ""

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr ""

msgid "Trusted websites"
msgstr ""

msgid "Remove selected"
msgstr ""

msgid "OpenID settings"
msgstr ""

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr ""

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr ""

msgid "No OpenID given."
msgstr ""

msgid "OpenID is already present."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Ezt a lapot már törölték, vagy soha nem is hozták létre!"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr ""

msgid "Current OpenIDs"
msgstr ""

msgid "Add OpenID"
msgstr ""

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr ""

msgid "You must specify an output file!"
msgstr ""

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""

msgid "All attachments included into the package."
msgstr ""

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Username"
msgstr "Felhasználó"

#, fuzzy
msgid "Member of Groups"
msgstr "Lapok száma"

msgid "Email"
msgstr "E-levél"

msgid "Jabber"
msgstr ""

msgid "Action"
msgstr "Művelet"

#, fuzzy
msgid "Disable user"
msgstr "Kikapcsolt"

#, fuzzy
msgid "Enable user"
msgstr "Bekapcsolt"

#, fuzzy
msgid "disabled"
msgstr "Kikapcsolt"

#, fuzzy
msgid "Mail account data"
msgstr "Kérem a felhasználói adataim elküldését levélben"

msgid "OpenID"
msgstr ""

msgid "Login"
msgstr "Belépés"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Helyi térkép a(z) \"%s\" laphoz"

msgid "Please log in first."
msgstr "Először be kell jelentkeznie."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Mielőtt további oldalakat készít kérjük, készítse el a honlapját!"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Itt további lapokat adhat a már létező honlapjához.\n"
"\n"
"Megválaszthatja, hogy a lapok írását és olvasását kinek engedélyezi. A "
"hozzáférést a megfelelő csoport-lapokkal szabályozhatja.\n"
"\n"
"Csak írja be az új al-oldal nevét és kattintson a gombra a létrehozáshoz.\n"
"\n"
"Mielőtt hozzáférés-szabályozással ellátott oldalt készít, bizonyosodjon meg "
"a megfelelő csoport-oldal létezéséről, és arról, hogy a tartalma megfelelő. "
"A csoport-oldal elkészítéséhez használja a HomepageGroupsTemplate sablont.\n"
"\n"
"||'''Személyes oldal hozzáadása:'''||'''Kapcsolódó hozzáférés-szabályozási "
"csoport:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,írható/olvasható oldal,%(username)"
"s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,csak olvasható oldal,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privát oldal,%(username)s)>>||"
"kizárólag %(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Saját (személyes) lapok kezelése"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Kérjük, a(z) %(actionname)s művelet végrehajtásához az interaktív "
"felhasználói felületet használja!"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Be kell lépnie a feliratkozások használatához."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Nem fizethet elő olyan lapra, amelyet nem olvashat."

#, fuzzy
msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr ""
"A levélküldés nincs bekapcsolva ebben a wikiben. Kérjük lépjen kapcsolatba a "
"wiki rendszergazdájával, aki engedélyezheti a levélküldést!"

#, fuzzy
msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Be kell lépnie a feliratkozások használatához."

#, fuzzy
msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Adja meg az email címét az Ön FelhasználóiBeállítások oldalán a "
"feliratkozások használatához."

#, fuzzy
msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Ön előfizetett erre a lapra."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Ön előfizetett erre a lapra."

#, fuzzy
msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Ön előfizetett erre a lapra."

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Név nélküli lapot nem lehet létrehozni. Kérjük adja meg a lap nevét!"

msgid "Do it."
msgstr "Végrahajtás."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Végrehajtja a %(actionname)s műveletet?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "A(z) %(actionname)s művelet kizárt ebben a wikiben."

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Ezen a lapon nem használhatja a %(actionname)s műveletet!"

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr ""

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"A levélküldés nincs beállítva ebben a wikiben. Kérjük lépjen kapcsolatba a "
"wiki rendszergazdájával, aki engedélyezheti a levélküldést!"

#, fuzzy
msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Kérjük, hogy érvényes levélcímet adjon meg!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Kérem a felhasználói adataim elküldését levélben"

#, fuzzy
msgid "Recovery token"
msgstr "Minden visszaállítása"

#, fuzzy
msgid "New password"
msgstr "Jelszó"

#, fuzzy
msgid "New password (repeat)"
msgstr "Jelszó mégegyszer"

#, fuzzy
msgid "Reset my password"
msgstr "Jelszó"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr ""

msgid "Your token is invalid!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password reset"
msgstr "Jelszó mégegyszer"

#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr "Hiányzik a jelszó. Kérjük adja meg a felhasználónevet és a jelszót."

#, fuzzy
msgid "Lost password"
msgstr "Jelszó"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
msgstr ""
"Visszaállított mentés: %(filename)s célkönyvtár: %(targetdir)s.\n"
"Fájlok száma: %(filecount)d, könyvtárak száma: %(dircount)d"

#, python-format
msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
msgstr ""
"A %(filename)s mentés visszaállítása a %(targetdir)s könyvtárba sikertelen."

msgid "Wiki Backup / Restore"
msgstr "Wiki biztonsági mentés / visszaállítás"

msgid ""
"Some hints:\n"
" * To restore a backup:\n"
" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
"stuff).\n"
" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
" * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
"\n"
" * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
"file\n"
"  you get to a secure place.\n"
"\n"
"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
"\n"
msgstr ""
"Néhány jótanács:\n"
" * Biztonsági másolat visszaálltásához:\n"
" * Biztonsági másolat visszaállítása felülírja a meglévő adatokat, tehát "
"csak óvatosan!\n"
" * Nevezd át <oldalazonosító>.tar.<tömörítés> névre (töröld a --date--time--"
"UTC részt).\n"
" * Helyezd a biztonsági másolat fájlt a backup_storage_dir könyvtárba "
"(használj scp, ftp vagy hasonló programot).\n"
" * Kattints a lentebb levő <<GetText(Restore)>> gombra.\n"
"\n"
" * Biztonsági másolat készítéséhez kattints a <<GetText(Backup)>> gombra és "
"mentsd a fájlt biztonságos helyre.\n"
"\n"
"Győződj meg arról, hogy a wiki beállításaiban a backup_* beállítások "
"helyesek és teljesek.\n"
"\n"

msgid "Backup"
msgstr "Biztonsági másolat készítése"

msgid "Restore"
msgstr "Visszaállít"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Nem készíthet távoli biztonsági másolatot (backup)."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Érvénytelen biztonsági mentési mód: %s."

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Be kell lépnie a gyorslinkek hozzáadásához."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Egy erre az oldalra mutató gyorslink került hozzáadásra."

#, fuzzy
msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Egy erre az oldalra mutató gyorslink került hozzáadásra."

#, fuzzy
msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Már mentette ezt az oldalt!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Meg kell adnia a diagram típusát!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Hibás diagramtípus: \"%s\""

#, fuzzy
msgid "Load"
msgstr "Feltöltés"

#, fuzzy
msgid "Pagename not specified!"
msgstr "A melléklet nevét nem adta meg!"

msgid "Upload page content"
msgstr ""

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""

msgid "File to load page content from"
msgstr ""

msgid "Comment"
msgstr "Megjegyzés"

#, fuzzy
msgid "Page Name"
msgstr "Csomag neve"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Nem állíthatja vissza ezt a lapot!"

#, fuzzy
msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Be kell lépnie a gyorslinkek hozzáadásához."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Az Ön gyorslinkje erre az oldalra el lett távolítva."

#, fuzzy
msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Az Ön gyorslinkje erre az oldalra el lett távolítva."

#, fuzzy
msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Az Ön gyorslinkje erre az oldalra el lett távolítva."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d melléklet]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr "Ehhez a laphoz <a href=\"%(link)s\">%(count)s melléklet</a> tartozik."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "A melléklet nevét nem adta meg!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet nem létezik!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"A mellékletre az '''{{{attachment:filename}}}''' formában lehet "
"hivatkozni, \n"
"ahogy ez a mellékletek listáján látszik. \n"
"Kérjük '''NE''' használja a {{{[letöltés]}}} URL-jét, \n"
"mert ez megváltozhat, és akkor már nem lesz érvényes a kapocs (link)."

msgid "del"
msgstr "törlés"

msgid "move"
msgstr ""

msgid "get"
msgstr "letöltés"

msgid "edit"
msgstr "szerkesztés"

msgid "view"
msgstr "nézet"

msgid "unzip"
msgstr "kicsomagol"

msgid "install"
msgstr "telepít"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "A(z) %(pagename)s laphoz nem tartozik melléklet"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Rajz szerkesztése"

msgid "New Attachment"
msgstr "Új melléklet"

msgid "File to upload"
msgstr "A föltöltendő állomány"

msgid "Rename to"
msgstr "Átnevezés"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr ""

msgid "Upload"
msgstr "Feltöltés"

msgid "Attached Files"
msgstr "Mellékletek"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Ehhez a laphoz nem csatolhat mellékletet."

#, fuzzy, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Nem támogatott föltöltési művelet: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "A(z) \"%(pagename)s\" lap mellékletei"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "A mellékletek megtekintése nem engedélyezett ennél a lapnál."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Hibás az állománynév. Kérjük törölje a nem-ASCII karaktereket az "
"állománynévből, és próbálja újra."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"A(z) '%(target)s' (a távoli neve '%(filename)s') melléklet elmentve, hossza %"
"(bytes)d byte"

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"A(z) '%(target)s' (a távoli neve '%(filename)s') melléklet már létezik."

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "A rajz elmentése nem engedélyezett ezen a lapon."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "A mellékletek törlése nem engedélyezett ezen a lapon."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet törölve."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet telepítve."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet nem létezik!"

msgid "Nothing changed"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""

msgid "Move aborted!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
msgstr ""
"Kérjük, a(z) %(actionname)s művelet végrehajtásához az interaktív "
"felhasználói felületet használja!"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "A mellékletek letöltése nem engedélyezett erről a lapról."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Nem nevezheti át egy üres lap nevére."

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet föltöltése."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Nem nevezheti át egy üres lap nevére."

msgid "Move"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "New page name"
msgstr "Új név"

#, fuzzy
msgid "New attachment name"
msgstr "Új melléklet"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "A mellékletek letöltése nem engedélyezett erről a lapról."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Fájlok telepítése nem engedélyezett."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet telepítve."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Az oldal mellékleteinek kicsomagolása nem engedélyezett."

#, fuzzy, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "A %(target)s fájl nem egy .zip állomány."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"A(z) '%(filename)s' melléklet nem lett kicsomagolva, mert a fájlok túl "
"nagyok, csak .zip fájlokat fogad a wiki, a fájlok már léteznek vagy mappába "
"rendezettek."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"A(z) '%(filename)s' mellékletet nem lehet kicsomagolni, mert a keletkező "
"fájlok mérete túl nagy lenne (%(space)d kB hiányzik)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"A(z) '%(filename)s' mellékletet nem lehet kicsomagolni, mert túl sok fájl "
"keletkezne (%(count)d hiányzik)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet kicsomagolása megtörtént."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet kicsomagolása megtörtént."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet"

msgid "Download"
msgstr ""

msgid "Package script:"
msgstr "Csomagszkript:"

msgid "File Name"
msgstr "Állománynév"

msgid "Modified"
msgstr "Módosítva"

msgid "Size"
msgstr "Méret"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Ismeretlen állománytípus: nem lehet beágyazva megjeleníteni."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "A mellékletek megtekintése nem engedélyezett ennél a lapnál."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "A(z) %(pagename)s lap melléklete: attachment:%(filename)s"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Teljes kapocslista (link-lista), minta: \"%s\""

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Felhasználók feliratkoztatása a(z) %s oldalra"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Feliratkozva a %s-ra/re:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Nem felhasználó:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Ezt a műveletet nem hajthatja végre."

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Nem használhatja ezt a műveletet."

msgid "Rename Page"
msgstr "Lap átnevezése"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Ezt a lapot már törölték, vagy soha nem is hozták létre!"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr ""

msgid "New name"
msgstr "Új név"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Az átnevezés indoka (nem kötelező kitölteni)"

#, fuzzy
msgid "Really rename this page?"
msgstr "Biztosan törölni kívánja ezt a lapot?"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "A(z) \"%s\" laphoz nincs hasonló!"

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Pontosan egy hasonló lap van a(z) \"%s\" laphoz, átirányítva oda."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "A(z) \"%s\" laphoz hasonlóak"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s a(z) \"%(title)s\" mintához"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Érvénytelen fájlnév: \"%s\""

#, python-format
msgid "Created the package %s containing the pages %s."
msgstr "%s nevű csomag, mely tartalmazza a(z) %s oldalakat, létre lett hozva."

#, fuzzy
msgid "Include all attachments?"
msgstr "[%d melléklet]"

msgid "Package pages"
msgstr "Oldalak csomagolása"

msgid "Package name"
msgstr "Csomag neve"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Az oldalnevek listája - vesszőkkel elválasztva. (csv)"

msgid "Delete"
msgstr "Törlés"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr ""

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "A törlés indoka (nem kötelező kitölteni)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Biztosan törölni kívánja ezt a lapot?"

msgid "You are now logged out."
msgstr "A sütit letöröltük. Ön kilépett."

#, fuzzy, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Felhasználók feliratkoztatása a(z) %s oldalra"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr ""

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Operation was canceled."
msgstr "A szerkesztés visszavonva."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr ""

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr ""

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr ""

msgid "Synchronisation started -"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "A(z) \"%s\" lap törölve!"

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr ""

msgid "Editor"
msgstr "Szerkesztő"

#, fuzzy
msgid "Pages"
msgstr "Oldal"

msgid "Select Author"
msgstr "Szerző kiválasztása"

msgid "Revert all!"
msgstr "Minden visszaállítása"

#, fuzzy
msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Nem használhatja ezt a műveletet."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Nincsenek régebbi módosítások!"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "A(z) \"%s\" különbségei"

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "A(z) %d. és a(z) %d. módosítás különbségei"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(%d változatot fog át)"

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "A(z) %(rev)d. módosításra való visszaállás."

#, fuzzy
msgid "Previous change"
msgstr "Nézet"

#, fuzzy
msgid "Next change"
msgstr "Változások mentése"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Bár a lap %(count)d példányban van elmentve!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(a szóközöket figyelmen kívül hagytuk)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "A szóközmennyiség változásának figyelmen kívül hagyása"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(beleértve %(localwords)d szót a(z) %(pagelink)s lapról)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"A következő %(badwords)d szót nem lehet megtalálni a(z) %(totalwords)d szót "
"tartalmazó szótárból%(localwords)s. Ezek a szavak kiemelve szerepelnek a "
"lapon:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "A bejelölt szavak hozzáadása a szótárhoz"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nem találtunk helyesírási hibát."

#, fuzzy
msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Nem ellenőrizheti a helyesírást olyan lapon, amelyet nem olvashat."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Nem ellenőrizheti a helyesírást olyan lapon, amelyet nem olvashat."

#, fuzzy
msgid "Copy Page"
msgstr "Saját (személyes) lapok"

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Az átnevezés indoka (nem kötelező kitölteni)"

#, fuzzy
msgid "Really copy this page?"
msgstr "Biztosan törölni kívánja ezt a lapot?"

#, fuzzy
msgid "Revert"
msgstr "Minden visszaállítása"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Nem állíthatja vissza ezt a lapot!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Az átnevezés indoka (nem kötelező kitölteni)"

#, fuzzy
msgid "Really revert this page?"
msgstr "Biztosan törölni kívánja ezt a lapot?"

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Remember decision"
msgstr "Python változat"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr ""

msgid "Approve"
msgstr ""

msgid "Don't approve"
msgstr ""

msgid "OpenID not served"
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""

msgid "Please choose:"
msgstr ""

msgid "Settings"
msgstr ""

msgid "General Information"
msgstr "Általános információk"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Lapméret: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "A lap tartalmának SHA-kivonata:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "A felhasználók, akik előfizettek erre a lapra:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Ez a lap a következő lapokhoz kacsolódik:"

msgid "Diff"
msgstr "Különbségek"

#, fuzzy
msgid "to previous"
msgstr "Nézet"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "A(z) %(rev)d. módosításra való visszaállás."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "A(z) \"%(pagename)s\" lap mellékletei"

msgid "N/A"
msgstr "Nincs adat"

msgid "Revision History"
msgstr "Módosítások története"

msgid "No log entries found."
msgstr "A napló üres."

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Információk \"%s\"-ról/ről"

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "\"%(title)s\" megjelenítése"

msgid "General Page Infos"
msgstr "Általános lapinformációk"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr ""

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Kérjük a(z) {{{\"%s\"}}} helyett használjon szelektívebb kifejezést!"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Címkeresés, minta: \"%s\""

#, fuzzy, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Címkeresés, minta: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Keresés a teljes szövegben, minta: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr ""

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr ""

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Kattintson a cím teljes szöveges kereséséért"

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Felhasználói fiók létrejött! Ezt a fiókot lehet használni mostantól a "
"belépésre..."

#, fuzzy
msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Használja a Vezetéknév''''''Keresztnév formát)"

msgid "TextCha (required)"
msgstr ""

msgid "Create Profile"
msgstr "Profil létrehozása"

msgid "Create Account"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Erre a lapra megszűnt az előfizetése."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "A reguláris kifejezéses előfizetést nem lehet lemondani!"

#, fuzzy
msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr ""
"Szerkessze a feliratkozásokhoz a reguláris kifejezéseket a "
"FelhasználóiBeállítások''''''ban."

#, fuzzy
msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Ön előfizetett erre a lapra."

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
msgstr ""
" Kiemelés:: <<Verbatim('')>>''kurzív''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''félkövér'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''félkövér "
"kurzív'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''vegyes ''<<Verbatim(''')"
">>'''''félkövér'''<<Verbatim(''')>> és kurzív''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> vízszintes vonal.\n"
" Címek:: <<Verbatim(=)>> 1. szintű cím <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> 2. "
"szintű cím <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> 3. szintű cím <<Verbatim(===)"
">>;  <<Verbatim(====)>> 4. szintű cím <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)"
">> 5. szintű cím <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Listák:: szóköz és egy: * bütykök (körök és négyzetek); 1., a., A., i., I. "
"sorszámozott elemek; 1.#n a sorszámozás n-nél kezdődik; a szóköz magában "
"beljebb tolja a szöveget.\n"
" Kapcsok (linkek):: <<Verbatim(NagyKezdőbetűsSzavakEgybeírva)>>; <<Verbatim"
"([\"szögletes zárójelek és macskakörmök\"])>>; URL; [URL]; [URL címke].\n"
" Táblázatok:: || cella |||| két oszlopot átfogó cella ||;  cím és táblázat "
"esetén nem szabad szóközt tenni a sor végére.\n"
"\n"
"(!) További segítségért olvassa el a HelpOnEditing vagy a "
"SzerkesztésiSegédlet oldalt.\n"

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Kiemelés:: <<Verbatim('')>>''kurzív''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''félkövér'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''félkövér "
"kurzív'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''vegyes ''<<Verbatim(''')"
">>'''''félkövér'''<<Verbatim(''')>> és kurzív''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> vízszintes vonal.\n"
" Címek:: <<Verbatim(=)>> 1. szintű cím <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> 2. "
"szintű cím <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> 3. szintű cím <<Verbatim(===)"
">>;  <<Verbatim(====)>> 4. szintű cím <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)"
">> 5. szintű cím <<Verbatim(=====)>>.\n"
" Listák:: szóköz és egy: * bütykök (körök és négyzetek); 1., a., A., i., I. "
"sorszámozott elemek; 1.#n a sorszámozás n-nél kezdődik; a szóköz magában "
"beljebb tolja a szöveget.\n"
" Kapcsok (linkek):: <<Verbatim(NagyKezdőbetűsSzavakEgybeírva)>>; <<Verbatim"
"([\"szögletes zárójelek és macskakörmök\"])>>; URL; [URL]; [URL címke].\n"
" Táblázatok:: || cella |||| két oszlopot átfogó cella ||;  cím és táblázat "
"esetén nem szabad szóközt tenni a sor végére.\n"
"\n"
"(!) További segítségért olvassa el a HelpOnEditing vagy a "
"SzerkesztésiSegédlet oldalt.\n"

msgid "Diffs"
msgstr "Különbségek"

msgid "Info"
msgstr "Infó"

msgid "Edit"
msgstr "Szerkesztés"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Leiratkozás"

msgid "Subscribe"
msgstr "Előfizetés"

msgid "Raw"
msgstr "Nyers"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Nyomtatás"

msgid "View"
msgstr "Nézet"

msgid "Up"
msgstr "Fel"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Az email címem közzététele (a wiki felhasználói oldalam helyett) a "
"szerkesztői információkban"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Kettős kattintásra nyíljon meg a szerkesztő"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr ""

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "A nemlétező kapcsoknál (linkeknél) kérdőjel megjelenítése"

msgid "Show page trail"
msgstr "Lapnyomok megjelenítése"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Ikon-eszközsáv megjelenítése"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Felülre/alulra mutató kapcsok (linkek) megjelenítése a címeknél"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "A különbségek díszes megjelenítése"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Szóközök hozzáadása a wiki-nevekhez"

msgid "Remember login information"
msgstr "A belépési adatok megjegyzése"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Tiltsuk le ezt a felhasználói azonosítót örökre"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Álnév"

msgid "Jabber ID"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "A felhasználói CSS URL-je"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(A felhasználói CSS letiltásához hagyja üresen)"

msgid "Editor size"
msgstr "Szerkesztő mérete"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Leiratkozás"

msgid "Home"
msgstr "Kezdőlap"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[TÖRÖLT]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[FRISSÍTETT]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr "[ÚJ]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[KÜLÖNBSÉG]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[ALULRA]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[FELÜLRE]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Kattintson a cím teljes szöveges kereséséért"

msgid "Logout"
msgstr "Kilépés"

msgid "Clear message"
msgstr "Üzenet törlése"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "Utoljára %(editor)s módosította %(time)s-kor."

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "Utoljára módosítva: %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Keresés:"

msgid "Text"
msgstr "Szöveg"

msgid "Titles"
msgstr "Címek"

msgid "Search"
msgstr "Keresés"

msgid "More Actions:"
msgstr "További műveletek:"

msgid "------------------------"
msgstr ""

msgid "Raw Text"
msgstr "Nyers szöveg megjelenítése"

msgid "Print View"
msgstr "Nyomtatási nézet"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Gyorstár törlése"

msgid "Delete Page"
msgstr "Lap törlése"

msgid "Like Pages"
msgstr "Hasonló lapok"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Helyi laptérkép"

msgid "My Pages"
msgstr "Saját (személyes) lapok"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Előfizetés (csoportos)"

msgid "Remove Spam"
msgstr ""

msgid "Package Pages"
msgstr "Oldalak csomagolása"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Docbook nézet (XML)"

#, fuzzy
msgid "Sync Pages"
msgstr "Saját (személyes) lapok"

msgid "Do"
msgstr "Végrehajtás"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Megjegyzés"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Szerkesztés (szöveges módban)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Szerkesztés (grafikus szerkesztővel)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Nem szerkeszthető lap"

msgid "Remove Link"
msgstr "Gyorslink törlése"

msgid "Add Link"
msgstr "Gyorslink készítése"

msgid "Attachments"
msgstr "Mellékletek (fájlok)"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "%s nap megjelenítése"

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki-jelölés"

msgid "DeleteCache"
msgstr "GyorstárTörlés"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(a gyorstárba került: %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Esetleg próbáljon ki egyet ezekből a műveletekből:"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Page"
msgstr "Oldal"

msgid "User"
msgstr "Felhasználó"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "A(z) \"%(filename)s\" melléklet feltöltése"

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""

msgid "Embedded"
msgstr ""

msgid "Include system pages"
msgstr "A rendszerlapok szerepeljenek"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "A rendszerlapok ne szerepeljenek"

msgid "Go To Page"
msgstr "Ugrás a laphoz"

msgid "Markup"
msgstr "Jelölés"

msgid "Display"
msgstr "Megjelenítés"

#, fuzzy
msgid "Search for items"
msgstr "Címkeresés"

msgid "containing all the following terms"
msgstr ""

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr ""

msgid "not containing the following terms"
msgstr ""

msgid "last modified since (e.g. last 2 weeks)"
msgstr ""

msgid "any category"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "any language"
msgstr "Kedvenc nyelv"

msgid "any mimetype"
msgstr ""

msgid "Categories"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Type"
msgstr "Állománynév"

#, fuzzy
msgid "Search only in titles"
msgstr "Címkeresés"

#, fuzzy
msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Keresésnél a kis/nagybetű számít"

msgid "Exclude underlay"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No system items"
msgstr "Rendszerlapok száma"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr ""

msgid "Go get it!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File attachment browser"
msgstr "Új melléklet"

msgid "User account browser"
msgstr ""

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Ebben a wikiben nincsenek kívánt lapok."

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "A(z) '%(scheme)s' navigációs sémához nincs támogatás!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Nincs szülőlap!"

msgid "Slideshow"
msgstr "Diavetítés"

msgid "Start"
msgstr "Kezdet"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "%(pos)d. dia, mérete: %(size)d"

msgid "Contents"
msgstr "Tartalomjegyzék"

msgid "Search Titles"
msgstr "Címkeresés"

msgid "Display context of search results"
msgstr "A keresések környezetének megjelenítése"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Keresésnél a kis/nagybetű számít"

msgid "Search Text"
msgstr "Szövegkeresés"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "A(z) %(pagename)s lapon nincs idézet."

msgid "Python Version"
msgstr "Python változat"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin (MoinMoinLap) változat"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "%s kiadás [%s módosítás]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite változat"

msgid "Number of pages"
msgstr "Lapok száma"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Rendszerlapok száma"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Összesített lapméretek"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "%(data_dir)s/pages/-nak a lemezhasználtsága"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "%(data_dir)s/-nak a lemezhasználtsága"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Bejegyzések a szerkesztési naplóban"

msgid "NONE"
msgstr "NINCS"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globális kiterjesztőmakrók"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokális kiterjesztőmakrók"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globális kiterjesztőműveletek"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokális kiterjesztőműveletek"

msgid "Global parsers"
msgstr "Telepített pásztázók"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokális kiterjesztőmakrók"

msgid "Disabled"
msgstr "Kikapcsolt"

msgid "Enabled"
msgstr "Bekapcsolt"

msgid "index available"
msgstr ""

msgid "index unavailable"
msgstr ""

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Xapian search"
msgstr "Lupy keresés"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr ""

msgid "Active threads"
msgstr "Aktív szálak"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet föltöltése."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "A(z) '%(filename)s' rajz elmentve."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)d perccel ezelőtt"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(nincs könyvjelző)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(%s-ra/re állítva)"

#, fuzzy
msgid "Delete bookmark"
msgstr "Könyvjelző törlése"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Könyvjelző hozzáadása"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Könyvjelző]"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Érvénytelen include-paraméter: \"%s\""

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Nincs találat a(z) \"%s\" mintához!"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Nincs árva lap."

msgid "From"
msgstr ""

msgid "To"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Content"
msgstr "Tartalomjegyzék"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr ""
"A(z) '%(server)s' levelező-kiszolgálóhoz nem sikerült kapcsolódni, ok: %"
"(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "A levelet nem sikerült elküldeni."

msgid "Mail sent OK"
msgstr "A levelet sikerült elküldeni."

msgid "[all]"
msgstr ""

msgid "[not empty]"
msgstr ""

msgid "[empty]"
msgstr ""

msgid "filter"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Végrehajtja a %(actionname)s műveletet?"

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Ezen a lapon nem használhatja a %(actionname)s műveletet!"

msgid "Login and try again."
msgstr "Lépjen be, majd próbálja újra."

msgid "FrontPage"
msgstr "KezdőLap"

msgid "RecentChanges"
msgstr "ÚjabbVáltozások"

msgid "TitleIndex"
msgstr "CímJegyzék"

msgid "WordIndex"
msgstr "SzóJegyzék"

msgid "FindPage"
msgstr "KeresőLap"

msgid "SiteNavigation"
msgstr "HelyiNavigáció"

msgid "HelpContents"
msgstr "SegédletTartalomjegyzék"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "FormázásiSegédlet"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiEngedélyek"

msgid "MissingPage"
msgstr "HiányzóLap"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "HiányzóHonlap"

msgid "Mon"
msgstr "Hétfő"

msgid "Tue"
msgstr "Kedd"

msgid "Wed"
msgstr "Szerda"

msgid "Thu"
msgstr "Csütörtök"

msgid "Fri"
msgstr "Péntek"

msgid "Sat"
msgstr "Szombat"

msgid "Sun"
msgstr "Vasárnap"

msgid "AttachFile"
msgstr "ÁllományCsatolás"

msgid "DeletePage"
msgstr "LapTörlés"

msgid "LikePages"
msgstr "HasonlóLapok"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "HelyiLaptérkép"

msgid "RenamePage"
msgstr "LapÁtnevezés"

msgid "SpellCheck"
msgstr "HelyesírásEllenőrzés"

msgid "Discussion"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "\"%(filename)s\" nevű új rajz készítése"

#, fuzzy, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "A(z) %(filename)s nevű rajz szerkesztése"

#, fuzzy, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "A(z) %(filename)s nevű rajz szerkesztése"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Sorszámozás megjelenítése/elrejtése"

#, fuzzy
#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Lupy keresés"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "Python változat"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "Python változat"

#, fuzzy
#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Új melléklet"

#, fuzzy
#~ msgid "attachment"
#~ msgstr "Mellékletek (fájlok)"

#, fuzzy
#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Új név"

#, fuzzy
#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "A(z) '%(filename)s' melléklet telepítve."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "A föltöltés sohasem ír fölül egy létező mellékletet. Amennyiben egy "
#~ "meglévő melléklet nevét viselő állományt töltenénk föl az új mellékletet "
#~ "csak egy másik néven menthetjük el. Az új nevet a \"Mentés más néven\" "
#~ "mezőben adhatjuk meg."

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Valaki kérte, hogy küldjük el az Ön felhasználói adatait erre a címre.\n"
#~ "\n"
#~ "Ha elvesztette a jelszavát kérjük az alábbiakban megadott jelszót írja be "
#~ "PONTOSAN\n"
#~ "a jelszó-mezőbe (legcélszerűbb ha bemásolja).\n"
#~ "\n"
#~ "Miután sikeresen belépett kérjük írja át a jelszót!\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr ""
#~ "Nem találtunk a megadott '%(email)s' címhez felhasználói azonosítót!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Mellékletek nem engedélyezettek ebben a wikiben!"

#, fuzzy
#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "Jelszó"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "Használja a FelhasználóiBeállítások''''''at a beállításainak "
#~ "megváltoztatásához, vagy új felhasználói fiók létrehozásához."

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Használja a FelhasználóiBeállítások''''''at a kiválasztott felhasználói "
#~ "fiók beállításának megváltoztatásához"

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr "Ez a lista csak akkor működik, ha megadta a levélcímét!"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "Felhasználói fiók létrehozásához, vagy egy elveszett jelszó "
#~ "helyreállításához lásd a(z) %(userprefslink)s oldalt."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "A(z) {{{'%s'}}} nevű lap már létezik!\n"
#~ "\n"
#~ "Próbáljon más nevet adni a lapnak."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "A változtatáshoz fűzött megjegyzés:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Az értesítő levelek küldésének állapota:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "UserPreferences"
#~ msgstr "FelhasználóiBeállítások"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Előfizetés a lényegtelen változásokra"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "HIBA a(z) '%s' reguláris kifejezésben"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Rossz időbélyeg: '%s'"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Érvénytelen hívási paramétert kapott a MonthCalendar: \"%s\"."

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Érvénytelen MonthCalendar paraméter: \"%s\""

#, fuzzy
#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Sajnos rossz a jelszó."

#, fuzzy
#~ msgid "Filename"
#~ msgstr "Állománynév"

#, fuzzy
#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "Ez a lap a következő lapokhoz kacsolódik:"

#, fuzzy
#~ msgid "Xapian stemming"
#~ msgstr "Lupy keresés"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-Az űrlap elküldésével a benne szereplő értékek megjelennek.\n"
#~ "Ha más lapon is kívánja használni az űrlapot illessze be ezt a makrót:\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "-~\n"

#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr ""
#~ "Ismeretlen felhasználónév: {{{\"%s\"}}}. Kérjük adja meg a "
#~ "felhasználónevet és a jelszót."

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "nyers"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "nyomtatás"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## a(z) \"%(pagename)s\" lap mentése elküldve, dátum: %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "Az Ön változtatásainak mentése [%(backup_url)s itt] található."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "A(z) \"%(title)s\" grafikon megjelenítése"

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "könyvjelző hozzáadása"

#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "A(z) %s műveletet nem hajthatja végre ezen a lapon."

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(pages)d lapból %(hits)d találat"

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "A(z) \"%(attrname)s\" kötelező attribútum hiányzik"

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Az elküldött űrlap adatai:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Egyszerű címjegyzék"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "XML-címjegyzék"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr ""
#~ "Telepített processzorok (ELAVULTAK -- használjon inkább pásztázókat)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Sajnos valaki más elmentette a lapot míg Ön szerkesztette.\n"
#~ "\n"
#~ "Kérjük a böngészője \"vissza\"-gombjával lépjen vissza, majd vágja ki a "
#~ "megváltozott szöveget onnan. Ezután térjen vissza ide, majd kattintson a "
#~ "SzövegSzerkesztés-re ismét, s illessze be a kivágott szöveget a az "
#~ "aktuális lapba.\n"
#~ "\n"
#~ "''Ne cserélje le egyszerűen a megváltozott szöveget az Önével, mert ezzel "
#~ "elveszne a másik felhasználó által beírt szöveg! Udvariatlanságnak számít "
#~ "más szövegét így eltüntetni.''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Ugorj a legutoljára látogatott oldalra a kezdőoldal helyett"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Csak jelszóváltoztatásnál)"