view MoinMoin/i18n/cs.MoinMoin.po @ 5888:d9a35af73a83

update i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Wed, 19 Sep 2012 23:40:23 +0200
parents 902728c92a6a
children dc34616009fe
line wrap: on
line source

## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:None
##master-date:None
#acl -All:write Default
#format gettext
#language cs

#
# MoinMoin cs system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-19 11:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-03 20:51+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pecha <nejlepsitextovyeditorjevim@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <moin-user@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Čeština\n"
"X-Language-in-English: Czech\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Balíček vyžaduje novější verzi MoinMoin (alespoň %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Název vzhledu není nastaveno."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr "Soubory vzhledu nejsou nainstalovány! Chybý práva zapisu pro %s."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Instalace '%(filename)s' selhala."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Soubor %s není MoinMoin balík."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Stránka %s neexistuje."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Neplatná hlavička balíčku."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Formát balíčku není podporován."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Neznámá funkce %(func)s na řádku %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Soubor %s nebyl v balíčku nalezen."

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musí být hodnota typu boolean, ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument musí být hodnota typu boolean, ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musí být celé číslo, ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument musí být celé číslo, ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musí být desetinné číslo, ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument musí být desetinné čílso, ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musí být komplexní číslo, ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument musí být komplexní číslo, ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musí být jedno z \"%s\", ne \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument musí být jedno z \"%s\", ne \"%s\""

msgid "Too many arguments"
msgstr "Příliš mnoho argumentů"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Není možné mít bezejmenné argumenty následující pojmenované argumenty"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argument \"%s\" je vyžadován"

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Žádný argument pojmenovaný \"%s\""

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Za \"%(token)s\" je očekáváno \"=\" "

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Je očekávána hodnota klíče \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Nemáte dovoleno editovat tuto stránku."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Tato stránka je neměnná!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Staré verze se nedají editovat"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Koncept \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Editovat \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Náhled \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vypršel!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # minut."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # sekund."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku smazal!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku změnil!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"V době, kdy jste tuto stránku editovali, ji bohužel změnil a uložil také "
"někdo jiný!\n"
"Neukládejte stránku tak jak je teď! Zkontrolujte ji a teprve pak ji případně "
"uložte."

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Obsah nahrán z konceptu]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Obsah nové stránky nahrán z %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Šablona %s nenalezena]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Nemůžete číst %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
"%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
"%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
"edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Váš koncept založený na revizi %(draft_rev)d (uložený v "
"%(draft_timestamp_str)s) lze nahrát místo současné revize %(page_rev)d "
"pomocí tlačítka nahrání konceptu, v případě, že došlo ke ztrátě posledních "
"úprav.''' Koncept je uložen při každém náhledu, zrušení editace nebo "
"neúspěšném uložení stránky."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Popište %s zde."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Zkontrolovat pravopis"

msgid "Save Changes"
msgstr "Uložit změny"

msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
"%(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Kliknutím na '''%(save_button_text)s''' uložíte Vaše změny pod licencí "
"%(license_link)s.\n"
"Pokud si to nepřejete, klikněte na '''%(cancel_button_text)s''', a Vaše "
"změny se neuloží."

msgid "Preview"
msgstr "Náhled"

msgid "Text mode"
msgstr "Textový mód"

msgid "Load Draft"
msgstr "Nahrát koncept"

msgid "Trivial change"
msgstr "Drobná editace"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentář:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Žádná kategorie>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Přidat k: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Odstranit koncové mezery u každého řádku"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Neznámá akce %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Nemáte oprávnění spustit na této stránce akci %(action_name)s."

msgid "Login and try again."
msgstr "Přihlašte se a zkuste to znovu."

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Wiki není v tomto okamžiku dosažitelná."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Neplatné uživatelské jméno nebo heslo."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Vzdálená wiki užívá jiný InterWiki název (%(remotename)s než byl "
"specifikován (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr "Chybný regulární výraz pro zvírozňování: \"%(regex)s\": %(error)s"

#, python-format
msgid ""
"Text matching regular expression \"%(regex)s\" is highlighted. "
"%(switch_link)s."
msgstr ""

msgid "Switch to non-highlighted view"
msgstr ""

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Záložní obsah této stránky je zastaralý a ve výsledcích hledání bude zahrnut "
"s nižší prioritou!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Verze %(rev)d ze dne %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Přesměrováno ze stránky \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Tato stránka je přesměrována na stránku \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Vytvořit novou stránku"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Nemáte dovoleno prohlížet tuto stránku."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Provedené změny nejsou uloženy!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Název stránky je příliš dlouhý, zvolte kratší název."

msgid "GUI Mode"
msgstr "GUI Mód"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Editace byla zrušena."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Nelze zkopírovat na prázdný název stránky."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Nemáte oprávnění kopírovat tuto stránku!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Stránka se jménem {{{'%s'}}}již existuje.'''\n"
"\n"
"Zkuste jiné jméno."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Stránka nemohla být zkopírována z důvodu chyby souborového systému: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Nemáte právo přejmenovat tuto stránku!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Nelze přejmenovat na prázdný název."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Stránka nemohla být přejmenována z důvodu chyby souborového systému: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Nemáte právo odstranit tuto stránku!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Děkujeme za Vaše úpravy i za pečlivost. Ceníme si Vašeho příspěvku."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Stránka \"%s\" byla úspěšně smazána!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Stránka se nedá zamknout. Neočekávaná chyba (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Stránka se nedá zamknout. Chybějící soubor 'current'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page "
"%s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Není možné určit současnou revizi stranky v souboru 'current'. Stránka %s je "
"poškozená a nyní nemůže být editována."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Nelze uložit stránku %s, došlo místo v úložišti."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Došlo k I/O při ukládání stránky %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nemáte oprávnění editovat tuto stránku!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Prázdné stránky nelze ukládat!"

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Stránka je již uložena!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Upravili jste tuto stránku! Prosím nepoužívejte tlačítko Zpět."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Neudělal jste žádnou změnu, stránka neuložena!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nemůžete měnit žádná ACL práva na této stránce, protože nemáte práva admin"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr "Upozornění odesláno na:"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Zámek uživatele %(owner)s vypršel před %(mins_ago)d minutami. Nyní máte Vy "
"zajištěn zámek na tuto stránku."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Ostatní uživatelé ''nebudou moci změnit'' tuto stránku až do %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Ostatní uživatelé budou ''varováni'' až do %(bumptime)s, že tuto stránku "
"nyní editujete Vy."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Použijte tlačítko Náhled na prodloužení doby zamčení stránky."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
"%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Tato stránka je nyní ''zamčena'' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do "
"%(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
"%(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
"%(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Tato stránka byla otevřena na editaci v %(timestamp)s uživatelem %(owner)s. "
"<<BR>>\n"
"'''Neměli byste tuto stránku dalších nejméně %(mins_valid)d Minute(n) "
"''editovat'', aby nedošlo ke konfiktu verzí.'''<<BR>>\n"
"Stiskněte tlačítko Zrušit na opuštění editoru."

msgid "<unknown>"
msgstr "<neznámý>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Přihlašovací Jméno: %s\n"
"\n"
"Přihlašovací heslo: %s\n"
"\n"
"URL pro přihlášení: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""
"Někdo zadal požadavek na odeslání tokenu pro obnovu hesla.\n"
"\n"
"Pokud jste zapomněli heslo, navštivte URL pro restartování hesla nebo\n"
"stránku pro obnovu hesla a zadejte svoje uživatelské jméno\n"
"a token pro obnovu.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s údaje o Vašem účtu"

#, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Pro tuto akci se musíte přihlásit: %(action)s."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Váš odběr této stránky byl zrušen."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr "Upravte regulární výraz pro odebírání ve vašem nastavení."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Abyste mohli zakázat odběr musíte být k němu přihlášený."

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Vytvořit novou kresbu \"%(filename)s (v novém okně)\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Upravit kresbu %(filename)s (v novém okně)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Klikací kresba %(filename)s"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Prosím, použijte interaktivní rozhraní pro spuštění akce %(actionname)s!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Nemáte dostatečná práva k uložení obrázku k této stránce."

msgid "Empty target name given."
msgstr "Dostal jsem prázdný název."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr "Soubor bez obsahu. Smažte ne-ASCII znaky ze souboru a zkuste to znovu."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Nemáte dostatečná práva k prohlížení příloh na této stránce."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Editace kresby"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Starší verze nejsou k dispozici!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nenalezeny žádné záznamy v logu."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Změny pro \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Rozdíly mezi verzemi %d a %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(rozsah %d verzí)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Vrátit se k této revizi"

msgid "Previous change"
msgstr "Předchozí změna"

msgid "Next change"
msgstr "Následující změna"

msgid "Size"
msgstr "Velikost"

msgid "Editor"
msgstr "Autor"

msgid "Date"
msgstr "Datum"

msgid "Comment"
msgstr "Komentář"

msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Rozdíl vůči starší verzi je v levé části"

msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Není žádná starší verze pro porovnání"

msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Rozdíl vůči starší verzi je levé části"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr "Rozdíl vůči novější verzi je v levé části"

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr "Nemohu změnit verzi v pravé části"

msgid "N/A"
msgstr "N/A"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr "Rozdíl vůči starší verzi je v pravé části"

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr "Nemohu změnit opravu v levé části"

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr "Rozlil vůči novější verzi je v pravé části"

msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Není dostupná žádná verze pro porovnání"

msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Rozdíl vůči novější verzi je v pravé části"

msgid "No differences found!"
msgstr "Nenalezeny žádné změny!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Přesto byla stránka %(count)d krát uložena!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(mezery ignoruji)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorovat změny v počtu mezer (bílých míst)"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Všechny stránky, které se odkazují na: \"%s\""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(včetně %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
"%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy"
"%(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Přidat označená slova do slovníku"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Žádné pravopisné chyby nenalezeny."

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Nelze uložit spelling words."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Nemůžete kontrolovat pravopis na stránce, kterou nemůžete číst."

msgid "Do it."
msgstr "Proveď."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Spustit akci %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Akce %(actionname)s je v této wiki vyloučena!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Nemáte dovoleno spustit na této stránce akci %(actionname)s!"

msgid "Please log in first."
msgstr "Nejdříve se přihlašte."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Prosím, nejdříve vytvořte domovskou stránku."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
"%(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Zde můžete přidat podstránky k existující domovské stránce.\n"
"\n"
"Je možné zvolit, jak se budou tyto stránky zobrazovat ostatním uživatelům.\n"
"Přístup je řízen členstvím ve skupině k odpovídající stránce.\n"
"\n"
"Vložte jméno podstránky a stiskněte tlačítko pro vytvoření nové stránky\n"
"\n"
"Před tím, než vytvoříte stránku s omezeným přístupem, zajistěte existenci "
"odpovídající stránky se skupinou a v ní příslušné členy.\n"
"Pro vytvoření stránky se skupinou použijte HomepageGroupsTemplate.\n"
"\n"
"||'''Přidat novou osobní stránku:'''||'''Seznam souvisejících přístupových "
"skupin:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
"%(username)s only||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Správa MyPages"

msgid "Login"
msgstr "Přihlášení"

msgid "General Information"
msgstr "Všeobecné informace"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Velikost stránky: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Klíč SHA obsahu této stránky je:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Následující uživatelé odebírají tuto stránku:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Tato stránku se odkazuje na následující stránky:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
"'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""
"Ukázat historii stránky od '''%(start_offset)d''' do '''%(end_offset)d''' "
"mimo '''%(total_count)d''' celkem položek."

msgid "Newer"
msgstr "Novější"

msgid "Older"
msgstr "Starší"

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr "%s položek na stránku"

msgid "Diff"
msgstr "Rozdíl"

msgid "Action"
msgstr "Akce"

msgid "view"
msgstr "náhled"

msgid "to previous"
msgstr "Přejít na předchozí"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Vrátit se k verzi %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Přejmenováno z '%(oldpagename)s'."

msgid "get"
msgstr "získat"

msgid "del"
msgstr "smazat"

msgid "edit"
msgstr "editovat"

msgid "Revision History"
msgstr "Historie verzí"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Info pro \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Zobrazit \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Všeobecné informace o stránce"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Počty zásahů a editací stránky"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopírovat stránku"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Tato stránka již byla smazána nebo nebyla nikdy vytvořena!"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: Špatná odpověď! Jdi zpět a zkus to znova..."

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Kopírovat včetně všech /podstránek?"

msgid "New name"
msgstr "Nové jméno"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Nepovinný důvod pro kopírování"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Skutečně kopírovat tuto stránku?"

msgid "Delete"
msgstr "Smazat"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Smazat včetně všech /podstránek?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Nepovinné důvody pro mazání"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Skutečně smazat tuto stránku?"

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Odstranit změny na stránce %s"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Výjimka při volání rollback funkce:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Prosím, níže vložte heslo k účtu na vzdálené wiki. <<BR>> /!\\ Měli byste "
"důvěřovat oběma wiki, neboť heslo může být přečteno jejich administrátory. "

msgid "Name"
msgstr "Jméno"

msgid "Password"
msgstr "Heslo"

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operace byla zrušena."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Podporované směry jsou BOTH a DOWN"

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Použití této akce umožníte nastavením interwikiname ve wikiconfig (viz "
"HelpOnConfiguration)."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Nesprávné parametry. Vložte prosím alespoň ''remoteWiki'' parametr. Nápovědu "
"hledejte na HelpOnSynchronisation."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' je neznámá."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Vyskytla se kritická chyba:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Synchronizace dokončena. Zprávy o stavu jsou uvedeny níže."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synchronizace začala -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Mám seznam %s lokálních a %s vzdálených stránek. Výsledkem jsou tyto %s "
"stránky pro zpracování"

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Po filtrování: %s stránek"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"Přeskočena stránka %s kvůli chybějícímu právu pro zápis lokální stránky."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Smazána stránka %s lokálně"

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Chyba při mazání stránky %s lokálně:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Smazána stránka %s vzdáleně."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Chyba při mazání stránky %s vzdáleně:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Položka %s nemůže být sloučena automaticky ale byla změněna v obou wiki. "
"Prosím smažte ji v jedné z wiki a zkuste znovu."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Položka %s má rozdílný mimetype v obou wiki a nemůže být sloučena. Prosím "
"smažte ji v jedné z wiki nebo sjednoťte mimetype."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Položka %s byla lokálně přejmenována. Tohle není implementováno. Historie "
"synchronizace pro tuto stránku je ztracena."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synchronizuji stránku %s se vzdálenou stránkou %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Stránka %s byla smazána vzdáleně ale změněna lokálně."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Stránka %s nemohla být synchronizována. Vzdálená stránka byla přejmenována. "
"Tohle není podporováno. Potřebujete smazat jednu ze stránek, aby bylo možné "
"provést synchronizaci."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr "Přeskočena stránka %s kvůli nevyřešeným konfliktům."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Toto je první synchronizace mezi lokální a vzdálenou wiki pro stránku %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Stránka %s nemohla být sloučena protože nemáte právo měnit stránku ve "
"vzdálené wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Stránka %s úspěšně sloučena."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Stránka %s obsahuje konflikty vytvořené na vzdálené straně."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Stránka %s sloučena s konflikty."

msgid "Pages"
msgstr "Stránek"

msgid "Select Author"
msgstr "Zvolit autora"

msgid "Revert all!"
msgstr "Vrátit vše!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Nemáte dovoleno provést tuto akci."

msgid "Wiki Backup"
msgstr "Záloha Wiki"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""
"= Stahování zálohy =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"Pro získání zálohy klikni zde:"

msgid "Backup"
msgstr "Záloha"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Nemáte dovoleno provést vzdálenou zálohu."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Neznámá podakce zálohy: %s."

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Nemáte právo vytvořit doplňkovou stránku!"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Nelze vytvořit stránku bez jména. Zadejte prosím jméno stránky. "

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Neplatné uživatelské jméno {{{'%s'}}}.\n"
"Jména mohou obsahovat jakékoliv Unicode znaky i čísla s možnou jedinou "
"mezerou mezi slovy. Jména skupin nejsou povolena."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Toto uživatelské jméno již patří někomu jinému."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Hesla nesouhlasí!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Zadejte prosím heslo!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Heslo není možno přijmout: %s"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, "
"mohou Vám být na tento email zaslány."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Účet byl vytvořen! Nyní se na něj lze přihlásit..."

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Použijte JmenoPrijmeni)"

msgid "Password repeat"
msgstr "Opakovat heslo"

msgid "Email"
msgstr "Email"

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (vyžadováno)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Vytvořit profil"

msgid "Create Account"
msgstr "Vytvořit účet"

msgid "Revert"
msgstr "Vrátit"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Nemáte právo vracet změny na této stránce!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Pokusili jste se vrátit k současné revizi této stránky. Chcete-li se vrátit "
"k některé starší revizi, nejdříve ji zobrazte a potom spusťte vrácení změn "
"znovu."

msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Volitelný důvod pro vrácení obsahu této stránky"

msgid "Really revert this page?"
msgstr "Skutečně vrátit obsah této stránce?"

msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Pouze superuživatel může provézd tuto akci"

msgid "No page packages found."
msgstr "Nebyly nalezeny balíky stránek."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Příloha '%(filename)s' úspěšně instalována."

msgid "page package"
msgstr "balík stránek"

msgid "install"
msgstr "instalovat"

msgid "Choose:"
msgstr "Vyber:"

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr "Nainstaluj jazykové bylíčky pro '%s'"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d přílohy]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr "K této stránce je uloženo <a href=\"%(link)s\">%(count)s příloh</a>."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Není zadáno jméno přílohy!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Příloha '%(filename)s' neexistuje!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"K odkazování se na přílohy ke stránce používejte '''{{{attachment:"
"filename}}}''', jak je uvedeno na seznamu souborů níže. \n"
"NEPOUŽÍVEJTE url odkazu {{{[get]}}}, protože to je konstrukce, \n"
"která se brzy může změnit nebo dokonce zrušit."

msgid "move"
msgstr "přesunout"

msgid "unzip"
msgstr "rozbalit"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Nebyly uloženy žádné přílohy ke stránce %(pagename)s."

msgid "New Attachment"
msgstr "Nová příloha"

msgid "File to upload"
msgstr "Soubor k uploadu"

msgid "Rename to"
msgstr "Přejmenovat na"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Přepsat existující přílohy stejného názvu"

msgid "Upload"
msgstr "Upload"

msgid "Attached Files"
msgstr "Přiložené soubory"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Nemáte oprávnění přikládat soubory k této stránce."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Nepodporovaná akce pro PřipojitSoubor: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Přílohy k \"%(pagename)s\""

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Nemáte dostatečná práva k měnění příloh na této stránce."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Příloha '%(target)s' (vzdálené jméno '%(filename)s') s %(bytes)d byty "
"uložena."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Příloha '%(target)s' (původní jméno '%(filename)s') již existuje."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Nemáte dostatečná práva ke smazání přílohy u této stránky!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Příloha '%(filename)s' smazána."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Příloha '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' už existuje."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
"%(new_filename)s'."
msgstr ""
"Příloha '%(pagename)s/%(filename)s' přesunuta do '%(new_pagename)s/"
"%(new_filename)s'."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Nic se nezměnilo"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Stránka '%(new_pagename)s' neexistuje nebo nemáte dostatečná oprávnění."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Přesun přerušen!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Nemáte oprávnění k přesunu příloh z této stránky."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Přesun zrušen kvůli prázdnému názvu stránky."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Prosím, použijte platný název pro přílohu '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Přesun zrušen kvůli prázdnému názvu přílohy."

msgid "Move"
msgstr "Přesun"

msgid "New page name"
msgstr "Nový název stránky"

msgid "New attachment name"
msgstr "Nová název přílohy"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Nemáte dostatečná práva k získání přílohy na této stránce."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Nemáte dovoleno instalovat soubory."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Nemáte dovoleno rozbalovat přílohy na této stránce."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Soubor %(filename)s není .zip archív."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
"(%(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Příloha '%(filename)s' nerozbalena. Soubory jsou buď příliš velké "
"(překračují limit: %(maxsize_file)d) kb, nebo nejsou ve stejném adresáři."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa "
"(%(size)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému počtu "
"souborů (%(count)d)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
"%(filelist)s)."
msgstr ""
"Příloha '%(filename)s' částečně rozbalena. (Nemohu přepsat: %(filelist)s)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Příloha '%(filename)s' rozbalena."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Příloha '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Stažení"

msgid "Package script:"
msgstr "Skript balíčku:"

msgid "File Name"
msgstr "Jméno Souboru"

msgid "Modified"
msgstr "Změněno"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Neznámy typ souboru, nemohu tuto přílohu přímo zobrazit."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "attachment:%(filename)s k %(pagename)s"

msgid "Load"
msgstr "Nahrát"

msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Není zadáno jméno stránky!"

msgid "Upload page content"
msgstr "Obnov obsah stránky"

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""
"Můžete nahrát obsah ke stránce, jejíž název je níže. Když změníte tento "
"název, tak můžete nahrát obsah pouze pro jinou stránku. Když bude název "
"stránky prázdný, převezme se jméno z názvu souboru."

msgid "File to load page content from"
msgstr "Soubor bude nahrán z"

msgid "Page name"
msgstr "Název stránky"

msgid "Print"
msgstr "Tisk"

msgid "Print slide show"
msgstr "Vytisknout prezentaci"

msgid "Edit"
msgstr "Editovat"

msgid "Edit slide show"
msgstr "Upravit prezentaci"

msgid "Quit"
msgstr "Konec"

msgid "Quit slide show"
msgstr "Ukončit prezentaci"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr "Skok na začátek (kurzorová šipka nahoru)"

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr "Skok na konec (kuzorová šipka dolů)"

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr "Předchozí snímek (kurzorová šipka doleva)"

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr "Následující snímek (kurzorová šipka doprava)"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokální mapa umístění pro \"%s\""

msgid "Please choose:"
msgstr "Prosím zvol:"

msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"

msgid "You are now logged out."
msgstr "Jste nyní odhlášeni."

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Pohotový odkaz na tuto stránku nelze přidat-"

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Nyní máte rychlý odkaz na tuto stránku."

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""
"Před tím než můžete použít OpenID,\n"
"Musíte se přihlásit u svého poskytovatele. MoinMoin\n"
"nebude nikdy chtít, abyste heslo zde zadávali.\n"
"\n"
"Jakmile budete přihlášení, načtěte znovu tuto stránku."

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr "Kontrola důvěryhodnosti OpenID"

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr "Stránka %s vás žádá o vaši totožnost."

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""
"\n"
"Pokud souhlasíte, stránka byla reprezentována důvěryhodnou adresou níže\n"
"bude ke stránce přistupováno přes URL %s. (Pokud budete používat přenesenou\n"
"adresu, tak bude tato stránka sama zpětně měněná."

msgid "Trust root"
msgstr "Důvěryhodná adresa"

msgid "Identity URL"
msgstr "Identické URL"

msgid "Remember decision"
msgstr "Pamatovat pro příště"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr "Pamatuj si toto důvěryhodné rozhodnutí a příště se mě neptej"

msgid "Approve"
msgstr "Souhlasím"

msgid "Don't approve"
msgstr "Nesouhlasím"

msgid "OpenID not served"
msgstr "OpenID se nedá použít"

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""
"\n"
"Ještě jste si nevytvořili vaši osobní stránku. Proto \n"
"nemůžete používat vaše OpenID. Nejprve si prosím vytvořte svoji osobní "
"stránku\n"
"a znovu načtěte tuto stránku a klikněte na tlačítko pro dokončení\n"
"tohoto ověření."

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Neplatný název souboru \"%s\"!"

msgid "Include all attachments?"
msgstr "Vložili jste všechny přílohy?"

msgid "Package pages"
msgstr "Zbalit stránky"

msgid "Package name"
msgstr "Název balíčku"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Seznam názvů stránek oddělených čárkou"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Žádné stránky podobné \"%s\"!"

msgid "Attachment location"
msgstr "Umístění přílohy"

msgid "Attachment name"
msgstr "Název přílohy"

msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Znova načti seznam příloh"

msgid "List of attachments"
msgstr "Seznam příloh"

msgid "Available attachments for page"
msgstr "Dostupné přílohy této stránky"

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr "Pokud tento účet existuje, email byl odeslán."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Tato wiki není upravena na posílání emailů.\n"
"Kontaktujte vlastníka wiki, který to může změnit."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Napište prosím platnou emailovou adresu nebo uživatelské jméno!"

msgid "Username"
msgstr "Uživatelské jméno"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Zašli mi má data k účtu"

msgid "Recovery token"
msgstr "Obnovovací token"

msgid "New password"
msgstr "Nové heslo"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Nové heslo (znova)"

msgid "Reset my password"
msgstr "Resetovat moje heslo"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr "Vaše heslo bylo změněno, nyní se můžete přihlásit."

msgid "Your token is invalid!"
msgstr "Váš token je špatně"

msgid "Password reset"
msgstr "Heslo bylo zresetovano"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Reset hesla ==\n"
"Níže vložte nové heslo."

msgid "Lost password"
msgstr "Ztracené heslo"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""
"\n"
"== Získání zapomenutého hesla ==\n"
"Pokud jste zapomněli heslo, uveďte svoji emailovou adresu nebo\n"
"uživatelské jméno a klikněte na '''Mail me my account data'''.\n"
"Dostanete email obsahující token na obnovu hesla, který může být\n"
"použitý na změnu hesla. Email bude obsahovat další\n"
"instrukce."

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""
"\n"
"=== Reset hesla ===\n"
"Pokud vám přišel email s tokenem na obnovu hesla\n"
"zadejte ho níže spolu s uživatelským jménem a novým helsem (dvakrát)"

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagramy nejsou dostupné!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Musíte udat typ diagramu!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Neplatný diagram typu \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Upload přílohy '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Obrázek '%(filename)s' uložen."

msgid "New page:\n"
msgstr "Nová stránka:\n"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Jsou zobrazeny pouze stránky změněné po '''%s'''!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Zadaný čas modifikace nebyl rozpoznán a není zohledněn ve výsledcích "
"hledání!"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Použijte prosím selektivnější vyhledávací výraz místo {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Hledání stránek: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Rozšířené hledání: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Fulltextové vyhledávání: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Váš dotaz {{{\"%s\"}}} je neplatný. Více informací viz NapovedaVyhledavani."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Váš dotaz {{{\"%s\"}}} je bez výsledků. Prosím změňte některý z výrazů a "
"obraťte se na NapovedaVyhledavani pro více informací.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Zvažte"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "fulltextové vyhledávání s vašimi vyhledávacími výrazy"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Vyhledáváte pouze v názvech stránek. V seznamu nemusí být zahrnuty "
"všechny výsledky odpovídající vašemu dotazu. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Klikněte sem pro fulltextové vyhledávání zadaného výrazu!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Přejmenovat stránku"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr "Vytvořit přesměrování pro přejmenovanou(é) stánku(y)?"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Přejmenovat včetně všech /podstránek?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr "Vytvořit přesměrování pro přejmenovanou stránku?"

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Skutečně přejmenovat tuto stránku?"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Nepovinný důvod pro přejmenovávání"

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Bez přihlášení nelze odebrat pohotový odkaz."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Pohotový odkaz na tuto stránku nelze odebrat."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Potřebujete mít pohotový odkaz, abyste mohli tuto stránku odstranit."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení."

msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Tato wiki nemá zaplou možnost ji upravovat pomocí emailů/Jabberu."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Bez přihlášení nelze odebírat stránky."

msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy nebo Jabberu ID v "
"NastaveniUzivatele."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Nyní jste se přihlásili k odběru této stránky."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Přihlásili jste se k odběru této stránky."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Nemůžete se přihlásit k odběru této stránky."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Nalezena přesně jedna stránka jako \"%s\", přesměrovávám přímo."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Stránky podobné \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pro \"%(title)s\""

msgid "match"
msgstr "nález"

msgid "matches"
msgstr "nálezů"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Přihlásit uživatele k odebírání stránky %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Vlož jména uživatelů oddělená čárkou:"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Uživatelé odebírající %s"

msgid "Not a user:"
msgstr "Není uživatel:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Nemáte dovoleno provést tuto akci."

msgid "HelpOnParsers"
msgstr "NapovedaSyntaktickyAnalizator"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
"%(highlight_help_page)s."
msgstr ""
"Zvýrazňování syntaxe není podporováno pro '%(syntax)s', více na"
"%(highlight_help_page)s."

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Zvýraznění:: <<Verbatim(//)>>''kurzíva''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''tučně'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''tučná "
"kurzíva'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''smíšené ''<<Verbatim(**)"
">>'''''tučně'''<<Verbatim(**)>> a kurzíva''<<Verbatim(//)>>;\n"
"<<Verbatim(----)>> vodorovná čára\n"
"<<Verbatim(\\\\)>> přerušení čáry\n"
" Nadpisy:: <<Verbatim(=)>> Nadpis 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Nadpis "
"2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Nadpis 3 <<Verbatim(===)>>;  "
"<<Verbatim(====)>> Nadpis 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Nadpis 5 "
"<<Verbatim(=====)>>.\n"
" Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky, ** subodrážky; 1., a., A., i., I. "
"číslované odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.\n"
" Odkazy:: <<Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)>>; <<Verbatim"
"([[cíl odkazu|text odkazu]])>>.\n"
" Tabulky:: |= Nadpis tabulky | text buněk || text dalších buněk spojených "
"buněk ||; nejsou dovoleny mezery za nadpisy a tabulkami.\n"
"\n"
"(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte Docutils."

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"Zvýraznění: <i>*kurzíva*</i> <b>**tučně</b> ``monospace``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Nadpisy: Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3\n"
"     ======== -------- ~~~~~~~~\n"
"\n"
"Vodorovná linka: ---- \n"
"Odkazy: PřipojenéPodtržítko_ `více slov ve zpětném apostrofu`_ external_ \n"
"\n"
".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Seznamy: * bodové odrážky; 1., a. číslované seznamy.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Více informací viz \n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Překročen maximální počet povolených includes**"

#, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "**Nemáte právo číst tuto stránku: %s**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Nemohu najít odkazovanou stránku: %s**"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Chyba při zpracování \"%(errortype)s\""

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Zvýraznění:: <<Verbatim('')>>''kurzíva''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''tučně'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''tučná "
"kurzíva'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''smíšené ''<<Verbatim(''')"
">>'''''tučně'''<<Verbatim(''')>> a kurzíva''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> vodorovná čára.\n"
" Nadpisy:: = Nadpis 1 =; == Nadpis 2 ==; === Nadpis 3 ===; ==== Nadpis 4 "
"====; ===== Nadpis 5 =====.\n"
" Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované "
"odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.\n"
" Odkazy:: <<Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)>>; <<Verbatim"
"([[cíl odkazu|text odkazu]])>>.\n"
" Tabulky:: || text buněk |||| text dvou spojených buněk ||;  nejsou "
"dovoleny mezery za nadpisy a tabulkami.\n"
"\n"
"(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo NapovedaProMoinWikiSyntax.\n"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Očekáváno \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", získáno \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(key)s\" před \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Očekávána hodnota barvy \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

msgid "Page has been modified"
msgstr "Stránka byla změněna"

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr "Stránka byla změněna nepodstatným způsobem"

msgid "Page has been renamed"
msgstr "Stránka byla přejmenována"

msgid "Page has been deleted"
msgstr "Stránka byla smazána"

msgid "Page has been copied"
msgstr "Stránka byla zkopírována"

msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Byla přidána nová příloha"

msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Příloha byla odstraněna"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr "Stránce byl vrácen předešlý obsah"

msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Uživatel se přihlásil k odběru této stránky."

msgid "A new account has been created"
msgstr "Byl vytvořen nový účet"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky \"%(pagename)s\" uživatelem "
"%(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Minimální "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""
"Adresa přílohy: %(attach)s\n"
"Adresa stránky: %(page)s\n"

msgid "Attachment link"
msgstr "Odkaz na přílohu"

msgid "Page link"
msgstr "Odkaz na stránku"

msgid "Changed page"
msgstr "Změnit stránku"

msgid "Page changed"
msgstr "Stránka byla změněna"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Vážený uživateli Wiki,\n"
"\n"
"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo wiki kategorie na "
"\"%(sitename)s\" .\n"
"\n"
"Stránku \"%(pagename)s\" změnil uživatel %(editor)s:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nenalezeny žádné změny!\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Vážený uživateli Wiki,\n"
"\n"
"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky \"%(sitename)s\" .\n"
"\n"
"Stránka \"%(pagename)s\" byla smazána uživatelem %(editor)s:\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
"%(editor)s:\n"
msgstr ""
"Vážený uživateli Wiki,\n"
"\n"
"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky na \"%(sitename)s\" .\n"
"\n"
"Stránku \"%(pagename)s\" přejmenoval uživatel %(editor)s (Starý název: "
"\"%(oldname)s\"):\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Byl vytvořen nový uživatelský účet"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""
"Vážený superuživateli, nový uživatel byl právě vytvořen na \"%(sitename)s\". "
"Detaily:\n"
"\n"
"  Uživatelské jméno: %(username)s\n"
"  E-mailová adresa: %(useremail)s"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "[%(sitename)s] Byla přidána nová příloha ke stránce %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Vážený uživateli wiki,\n"
"\n"
"Objednal jste zasílání změn wiki stránky \"%(page_name)s\".Byla přidána "
"příloha redaktorem %(editor)s. Detaily přílohy:\n"
"\n"
"Jméno přílohy: %(attach_name)s\n"
"Velikost přílohy: %(attach_size)s\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "[%(sitename)s] Byla odstraněna příloha u stránky %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Vážený uživateli Wiki,\n"
"\n"
"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky na \"%(page_name)s\".Příloha "
"byla smazána uživatelem %(editor)s.\n"
"Detaily přílohy:\n"
"\n"
"Jméno přílohy: %(attach_name)s\n"
"Velikost přílohy: %(attach_size)s\n"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Volby --pages a --search se vzájemně vylučují!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Musíte určit výstupní soubor!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"Žádná stránka není určená pomocí --pages nebo --search, očekáváme kompletní "
"balíček."

msgid "All attachments included into the package."
msgstr "Všechny přílohy byly zahrnuté v balíčku."

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Výstupní soubor již existuje! Odmítám pokračovat!"

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Prázdné heslo. Prosím vložte jméno a heslo."

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""
"Pokud ještě nemáš svůj účet, <a href=\"%(userprefslink)s\">vytvoř si ho "
"nyní</a>."

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Zapomněl jsi svoje heslo?</a>"

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr "Nemohu se připojit na botbouncer.com."

msgid "Failed to connect to database."
msgstr "Připojení k databázi selhalo."

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""
"Nyní prosím změňte jméno účtu.\n"
"Pokud změníte existující jméno účtu, budete muset zadat heslo\n"
"nebo k účtu přiřadit vaše OpenID."

msgid "Choose this name"
msgstr "Vyberte si jméno"

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr "Toto není platné jméno, zvolte si jiné"

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""
"Uživatelské jméno bude nyní změněno.\n"
"Pokud je to vaše jméno, vložte vaše heslo nebo\n"
"přiřaďte vaše OpenID. Pokud ne, tak prosím zvolte jiné\n"
"uživatelské jméno a nevyplňujte heslo."

msgid "Associate this name"
msgstr "Přiřadit toto jméno"

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr "Chyba OpenID: %s."

msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "Verifikace OpenID byla zrušena."

msgid "Verification canceled."
msgstr "Kontrola byla ukončena."

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr "OpenID proběhlo úspěšně. ID: %s"

msgid "OpenID failure"
msgstr "OpenID selhalo"

msgid "OpenID failure."
msgstr "OpenID selhalo."

msgid "No OpenID found in session."
msgstr "V této sekci nebylo nalezeno OpenID"

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr "Váš účet je nyní přiřazen k vašemu OpenID"

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr "Špatné heslo."

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr "Chyba OpenID: neznáme pokračování fáze"

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr "OpenId požaduje ověření. Klepni na toto tlačítko:"

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr "Anonimní sekce potřebují aktivaci přihlášení OpenID."

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr "Znovuuznání OpenID selhalo."

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr "OpenID zaznamenalo chybu, není ověřené."

msgid "No OpenID."
msgstr "Žádné OpenID."

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""
"Pokud momentálně nemáš svůj účet, můžeš se přihlásit pře OpenID ajeden si "
"přes něho vytvořit."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr "LDAP server %(server)s selhal"

msgid "Line"
msgstr "Řádek"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Smazané věci jsou označeny takto."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Nové věci jsou označeny takto."

msgid "Diffs"
msgstr "Rozdíly"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Odhlásit"

msgid "Subscribe"
msgstr "Odebírat"

msgid "Raw"
msgstr "Zdroj"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "View"
msgstr "Náhled"

msgid "Home"
msgstr "Domov"

msgid "Up"
msgstr "Nahoru"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SMAZÁNO]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[AKTUALIZOVÁNO]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[PŘEJMENOVÁNO]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOVÝ]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[ROZDÍL]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[ZÁPATÍ]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[ZÁHLAVÍ]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Fulltextové prohledávání na tento název stránky"

msgid "Logout"
msgstr "Odhlásit"

msgid "Clear message"
msgstr "Odstranit zprávu"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "naposledy editoval %(editor)s dne %(time)s "

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "naposledy upravováno %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Hledat:"

msgid "Text"
msgstr "Text"

msgid "Titles"
msgstr "Stránky"

msgid "Search"
msgstr "Hledat:"

msgid "More Actions:"
msgstr "Další akce:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Zdrojový text"

msgid "Print View"
msgstr "Náhled tisku"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Smazat cache"

msgid "Delete Page"
msgstr "Smazat stránku"

msgid "Like Pages"
msgstr "Podobné Stránky"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokální Mapa Stránek"

msgid "My Pages"
msgstr "Moje Stránky"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Přihlásit uživatele k odběru"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Odstranit Spam"

msgid "Package Pages"
msgstr "Vytvořit balík stránek"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Zobrazit jako Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synchronizovat stránky"

msgid "Do"
msgstr "Proveď!"

msgid "Comments"
msgstr "Komentář"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Editace (Text)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Editace (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Neměnná stránka"

msgid "Remove Link"
msgstr "Odstranit Odkaz"

msgid "Add Link"
msgstr "Přidat Odkaz"

msgid "Attachments"
msgstr "Přílohy"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Ukázat %s dní."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Značkování Wiki"

msgid "DeleteCache"
msgstr "SmažCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(kešováno %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Nebo zkuste jednu z následujících akcí:"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Page"
msgstr "Stránka"

msgid "User"
msgstr "Uživatel"

msgid "[ATTACH]"
msgstr "[PŘILOHA]"

msgid "Password is too short."
msgstr "Heslo je příliš krátké."

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr "Heslo má mnoho stejných písmen (znaků)."

msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr ""
"Heslo je příliš jednoduché (heslo obsahuje jméno nebo jméno obsahuje heslo)."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr "Heslo je moc jednoduché."

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Odhlásit"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Otevřít editor dvojklikem"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Po přihlášení přejít na poslední navštívenou stránku"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Ukázat sekce komentáře"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Zobrazit otazník u neexistujících odkazů"

msgid "Show page trail"
msgstr "Zobrazit stopu stránek"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Zobrazit lištu s ikonami"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Zobrazit u Nadpisů odkazy nahoru/dolu"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Zobrazit rozdíly pestře"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Vkládat mezery do zobrazovaných Wiki Jmen"

msgid "Remember login information"
msgstr "Zapamatuj si mne"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Zablokovat navždy tento účet"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Alias"

msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber ID"

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL vlastního CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Nechte prázdné, nechcete-li využít vlastní CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Velikost editoru"

msgid "anonymous"
msgstr "anonimní"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Upload nové přílohy \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Vložený obrázek: %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Přepnout zobrazení čísel řádků"

msgid "From"
msgstr "Od"

msgid "To"
msgstr "Pro"

msgid "Content"
msgstr "Obsah"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr "Není příjemce, nemohu provézd"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Spojení na poštovní server '%(server)s' se nezdařilo: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Email NEbyl odeslán!"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Email byl odeslán"

msgid "RecentChanges"
msgstr "PosledniZmeny"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr "WikiTipProTentoDen"

msgid "TitleIndex"
msgstr "RejstrikStranek"

msgid "WordIndex"
msgstr "RejstrikSlov"

msgid "FindPage"
msgstr "NajdiStranku"

msgid "MissingPage"
msgstr "ChybejiciStranka"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ChybejiciDomovskaStranka"

msgid "WikiHomePage"
msgstr "DomovskaStranka"

msgid "WikiName"
msgstr "WikiNazev"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr "SitWikiWiki"

msgid "FrontPage"
msgstr "HlavniStranka"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "WikiPiskoviste"

msgid "InterWiki"
msgstr "OdkazyInterWiki"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "OpusteneStranky"

msgid "OrphanedPages"
msgstr "OsireleStranky"

msgid "WantedPages"
msgstr "ChybejiciStranky"

msgid "EventStats"
msgstr "Statistiky"

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr "Statistiky/Zhlednuti"

msgid "EventStats/Languages"
msgstr "Statistiky/Jazyky"

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr "Statistiky/Prohlizece"

msgid "PageSize"
msgstr "VelikostiStranek"

msgid "PageHits"
msgstr "NavstevnostStranek"

msgid "RandomPage"
msgstr "NahodnaStranka"

msgid "XsltVersion"
msgstr "XsltVersion"

msgid "FortuneCookies"
msgstr "KolackyStesteny"

msgid "WikiLicense"
msgstr "LicenceWiki"

msgid "CategoryCategory"
msgstr "KategorieKategorie"

msgid "CategoryHomepage"
msgstr "KategorieDomovskaStranka"

msgid "CategoryTemplate"
msgstr "KategorieSablona"

msgid "HomepageTemplate"
msgstr "DomovskaStrankaSablona"

msgid "HelpTemplate"
msgstr "NapovedaSablona"

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr "DomovskaStrankaCteniZapisSablona"

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr "DomovskaStrankaZapisSablona"

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr "DomovskaSoukromaStrankaSablona"

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr "DomovskaStrankaSkupinySablona"

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr "PrezentacaPodkladSablona"

msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "PrezentaceŠablona"

msgid "SlideTemplate"
msgstr "SnimekSablona"

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr "SynchronizacePraceSablona"

msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "NapovedaFormatovani"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr "NapovedaNastaveni/EmailovaPodpora"

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr "NapovedaNastaveni/BezpecnostniOpatreni"

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr "NapovedaNastaveni/Prilohy"

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr "NapovedaNastaveni/DoplnkovaStranka"

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr "NapovedaNastaveni/OchranaProtiVnejsimuZasahu"

msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "NapovedaNastaveni/NastaveniUzivatele"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr "NápovědaInstalátoruBalíčků"

msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "NapovedaAktualizacePython"

msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "NapovedaAdministrace"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr "NapovedaAutentizace"

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr "NapovedaAutentizace/ExterniCookie"

msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "NapovedaMoinCommand"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr "NapovedaMoinCommand/ExportVypisu"

msgid "HelpOnNotification"
msgstr "NapovedaUpozorneni"

#, fuzzy
msgid "HelpOnRobots"
msgstr "NapovedaPravidla"

msgid "HelpOnSessions"
msgstr "NapovedaSessions"

msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "NapovedaUzivatelskeUpravy"

msgid "HelpOnXapian"
msgstr "NapovedaXapian"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr "NapovedaProMoinWikiSyntax"

msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "NapovedaProCreoleSyntax"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "HelpFormatovani"

msgid "MoinMoin"
msgstr "CoJeMoinMoin"

msgid "HelpContents"
msgstr "NapovedaObsah"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr "NapovedaProZacatecniky"

msgid "HelpForUsers"
msgstr "NapovedaProUzivatele"

msgid "HelpIndex"
msgstr "NapovedaIndex"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr "NapovedaKontrolniPristupovySeznam"

msgid "HelpOnActions"
msgstr "NapovedaAkce"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr "NapovedaAkce/PridatPrilohu"

msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "NapovedaPripominky"

msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "NapovedaAutoAdmin"

msgid "HelpOnCategories"
msgstr "NápovědaKategorie"

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr "NápovědaSlovníky"

msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "NapovedaKresleni"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr "NapovedaEditacniZamky"

msgid "HelpOnEditing"
msgstr "NapovedaEditovani"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr "NapovedaEditovani/SubPages"

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr "NápovědaGrafickýEditor"

msgid "HelpOnGroups"
msgstr "NapovedaSkupiny"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr "NapovedaProNadpisy"

msgid "HelpOnImages"
msgstr "NapovedaObrazky"

msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "NapovedaJazyk"

msgid "HelpOnLinking"
msgstr "NapovedaOdkazy"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr "NapovedaOdkazy/PoznamkyJakoOdkazy"

msgid "HelpOnLists"
msgstr "NapovedaObsah"

msgid "HelpOnLogin"
msgstr "NapovedaPrihlaseni"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr "NápovědaMakra"

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr "NápovědaMakra/VložitObjekt"

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr "NapovedaMakra/Include"

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr "NapovedaMakra/MailTo"

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr "NápovědaMakra/MěsíčníKalendář"

msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "NapovedaNavigace"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr "NapovedaOpenIDPoskytovatel"

msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "NapovedaTvorbaStranky"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr "NápovědaSmazaniStranky"

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr "NapovedaSyntaktickyAnalizator/SkladaniTextu"

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr "NapovedaSyntaktickyAnalizator/SkladaniTextu/RstPrimer"

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr "NapovedaZpracovaniInstrukci"

msgid "HelpOnRules"
msgstr "NapovedaPravidla"

msgid "HelpOnSearching"
msgstr "NapovedaVyhledavani"

msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "NapovedaPrezentace"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr "NapovedaPrezentace/000 Uvod"

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr "NapovedaPrezentace/100 Vytvareni snimku"

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr "NapovedaPrezentace/900 Beh vasi prezentace"

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr "NapovedaSmajlici"

msgid "HelpOnSpam"
msgstr "NapovedaSpam"

msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "NapovedaKontrolaPravopisu"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr "NapovedaSuperuzivatel"

msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr "NapovedaSynchronizace"

msgid "HelpOnTables"
msgstr "NapovedaTabulky"

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr "NapovědaSablony"

msgid "HelpOnThemes"
msgstr "NapovedaVzhled"

msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "NapovedaNastaveniUzivatele"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr "NapovedaPromenne"

msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "NápovědaXmlStranky"

msgid "HelpOnComments"
msgstr "NapovedaKomentare"

msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "NapovedaOdber"

msgid "CamelCase"
msgstr "PripadVelblouda"

msgid "WikiCourse"
msgstr "WikiNavod"

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr "WikiNavod/01 CO je to MoinMoin wiki?"

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr "WikiNavod/02 Hledání informaci"

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr "WikiNavod/03 Stale aktualizovany"

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr "WikiNavod/04 Vytvoreni wiki uctu"

msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "WikiNavod/05 Nastaveni Uzivatele"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr "WikiNávod/06 Tvoje osobni stránka"

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr "WikiNavod/07 Textovy editor"

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr "WikiNavod/08 Klavesove zkratky"

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr "WikiNavod/10 Wiki syntaxe textu"

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr "WikiNavod/11 Odstavce"

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr "WikiNavod/12 Nadpisy"

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr "WikiNavod/13 seznamy"

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr "WikiNavod/14 Styly textu"

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr "WikiNavod/15 Tabulky"

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr "WikiNavod/16 Wiki relativni odkazy"

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr "WikiNavod/17 Absolutni odkazy"

msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "WikiNavod/18 Prilohy"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr "WikiNavod/19 Symboly"

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr "WikiNavod/20 Dynamicky obsah"

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr "WikiNavod/21 Makra"

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr "WikiNavod/22 Syntakticky analizator"

msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "WikiNavod/23 Dalsi akce:"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr "WikiNavod/30 Grafický editor"

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr "WikiNavod/40 Vytvareni vice stranek"

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr "WikiNavod/50 Etiketa wiki"

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr "WikiNavod/51 Aplikace"

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr "WikiNavod/52 Struktura wiki"

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr "WikiPodkladyProJejiBeh"

msgid "Sun"
msgstr "Ne"

msgid "Mon"
msgstr "Po"

msgid "Tue"
msgstr "Út"

msgid "Wed"
msgstr "St"

msgid "Thu"
msgstr "Čt"

msgid "Fri"
msgstr "Pá"

msgid "Sat"
msgstr "So"

msgid "AttachFile"
msgstr "PřipojitSoubor"

msgid "DeletePage"
msgstr "SmazatStránku"

msgid "LikePages"
msgstr "PodobnéStránky"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "MapaUmístění"

msgid "RenamePage"
msgstr "PřejmenovatStránku"

msgid "SpellCheck"
msgstr "KontrolaPravopisu"

msgid "Discussion"
msgstr "Diskuze"

msgid "Switch user"
msgstr "Přepnutí uživatele"

msgid "No user selected"
msgstr "Nebyl vybrán uživatel"

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""
"Nyní můžete změnit nastavení vybraného uživatele; po odhlášení se dostanete "
"zpět na svůj účet."

msgid "You are the only user."
msgstr "Jste jediný uživatel."

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr "Jako superuživatel se můžete dočasně stát jiným uživatelem."

msgid "Select User"
msgstr "Zvolit Účet"

msgid "Notification"
msgstr "Upozornění"

msgid "Notification settings saved!"
msgstr "Nastavení upozorňování bylo uloženo!"

msgid "'''Email'''"
msgstr "'''Email'''"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr "'''Jabber'''"

msgid "'''Event type'''"
msgstr "'''Typ události'''"

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr "Vyberte si události, na které chcete být upozorněni."

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""
"Než můžete být upozorněni, musíte zvolit způsob kontaktování ve vašemhlavním "
"nastavení."

msgid "Subscribed events"
msgstr "Upozornit na události"

msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Odebírat wiki stránky<<BR>>(jeden regulární výraz na řádku)"

msgid "Save"
msgstr "Uložit"

msgid "OpenID server"
msgstr "OpenID server"

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr "Vybraná stránka bude odstraněna."

msgid "Trusted websites"
msgstr "Důvěryhodná stránka"

msgid "Remove selected"
msgstr "Odstranit vybrané"

msgid "Change password"
msgstr "Změna hesla"

msgid "Your password has been changed."
msgstr "Vaše heslo bylo změněno."

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr "Pro změnu vašeho helsa musíte dvakrát vložit heslo nové."

msgid "Preferences"
msgstr "Nastaveni"

msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Tento jabber patří již někomu jinému."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Nemohu nahrát téma '%(theme_name)s'!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Uživatelská nastavení uložena!"

msgid "Default"
msgstr "Předvoleno"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Nastavení prohlížeče>"

msgid "the one preferred"
msgstr "jen oblíbený"

msgid "free choice"
msgstr "nechat možnost volby"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Oblíbené téma"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Oblíbený Editor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Editor v uživatelském rozhraní"

msgid "Time zone"
msgstr "Časová zóna"

msgid "Your time is"
msgstr "Váš čas je"

msgid "Server time is"
msgstr "Čas serveru je"

msgid "Date format"
msgstr "Formát datumu"

msgid "Preferred language"
msgstr "Preferovaný jazyk"

msgid "General options"
msgstr "Všeobecné volby"

msgid "Quick links"
msgstr "Pohotové odkazy"

msgid "OpenID settings"
msgstr "Nastavení OpenID"

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr "Nejdou odstranit všechny OpenID"

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr "Vybraná OpenID byla smazána."

msgid "No OpenID given."
msgstr "Nemám žádné OpenID."

msgid "OpenID is already present."
msgstr "Momentálně je OpenID aktivní."

msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Toto OpenID je již použito pro jiný uživatelský účet!"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr "OpenId bylo úspěšně přidáno."

msgid "Current OpenIDs"
msgstr "Momentální OpenID"

msgid "Add OpenID"
msgstr "Přidat OpenID"

msgid "Views/day"
msgstr "Počet zobrazení za den"

msgid "Edits/day"
msgstr "Počet úprav za den"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s pro %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zelená=náhled\n"
"červená=editace"

msgid "date"
msgstr "datum"

msgid "# of hits"
msgstr "počet hitů"

msgid "Language"
msgstr "Jazyk"

msgid "Others"
msgstr "Další"

msgid "User agent"
msgstr "User Agent"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Rozdělění typů prohlížečů"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Rozdělení velikosti stránky"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "maximální velikost stránky [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Počet stránek o této velikosti"

msgid "[all]"
msgstr "[vše]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[neprázdné]"

msgid "[empty]"
msgstr "[prázdné]"

msgid "filter"
msgstr "filtr"

msgid "OpenID"
msgstr "OpenID"

msgid "Member of Groups"
msgstr "Člen skupiny"

msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"

msgid "Disable user"
msgstr "Zakaž uživatele"

msgid "Enable user"
msgstr "Povol uživatele"

msgid "disabled"
msgstr "zakázáno"

msgid "Mail account data"
msgstr "Zašli mi má data k účtu"

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Sorry, ale stránku nelze uložit, protože obsah \"%(content)s\" není v této "
"wiki povolen."

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""
"<<%(macro_name)s: běhová chyba [%(error_msg)s] (taky se podívej do záznamu "
"(log))>>"

msgid "Include system pages"
msgstr "Včetně systémových stránek"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Vyjma systémových stránek"

msgid "Go To Page"
msgstr "Jít na stránku"

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Požadovaný argument %(argument_name)s "
"chybý."

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
"%(argument_value)s!"
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Chybný %(argument_name)s="
"%(argument_value)s!"

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""
"Současná konfigurace neumožňuje uložit tento soubor %(file)s protože je "
"mimetype %(mimetype)s."

msgid "Embedded"
msgstr "Zabudováno"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Neplatný argument include: \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Pro \"%s\" nic nenalezeno!"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Nepodporované navigační schéma '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Rodičovská stránka nenalezena!"

msgid "Slideshow"
msgstr "Prezentace"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Strana %(pos)d z %(size)d"

msgid "Markup"
msgstr "Markup"

msgid "Display"
msgstr "Display"

msgid "Variable name"
msgstr "proměnný název"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Wiki configuration"
msgstr "Nastavení wiki"

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""
"V této tabulce je veškeré nastavení této wiki, nemusí to být přednastavené "
"hodnoty. Nastavení, které nejdou zobrazit jsou napsány ''kurzívou''toto "
"nastavení možná potřebuje někdo jiný nebo bylo z Moin smazáno"

msgid "Setting"
msgstr "Nastavení"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Žádné osiřelé stránky v této wiki."

msgid "File attachment browser"
msgstr "Prohlížet přílohu"

msgid "User account browser"
msgstr "Prohledávám uživatelský účet"

msgid "Search Titles"
msgstr "Hledat v titulcích"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Zobrazit výsledek výhledávání"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Rozlišovat velikost písmen"

msgid "Search Text"
msgstr "Hledat v textu"

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown macro parameter: %s."
msgstr "Neznámá podakce zálohy: %s."

#, python-format
msgid ""
"More than one needle with search_macro_parse_args config option enabled "
"('%(needle)s' found already, '%(arg)s' occurred)"
msgstr ""

msgid "Lexer description"
msgstr "Popis pravopisu"

msgid "Lexer names"
msgstr "Jméno pro pravopisný analizátor"

msgid "File patterns"
msgstr "Soubor typů"

msgid "Mimetypes"
msgstr "Mimetypes"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Žádné citáty na stránce %(pagename)s nenalezeny."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "před %(mins)dm"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(žádná záložka nezaložena)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(nyní založena na %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Smazat záložku"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Vytvořit záložku"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Záložka dosažena]"

msgid "Python Version"
msgstr "Verze Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Verze MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Verze %s [Revision %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Verze 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Počet stránek"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Počet systémových stránek"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Souhrnná velikost stránek"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Obsazení disku %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Obsazení disku %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Záznamy v edit-logu"

msgid "NONE"
msgstr "NIC"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Makra globálního rozšíření"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Makra lokálního rozšíření"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Akce globálního rozšíření"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Akce lokálního rozšíření"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globální parsery."

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Parsery lokálního rozšíření"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian a/nebo Python Xapian bindings nenainstalováno"

msgid "Disabled"
msgstr "Zakázáno"

msgid "Enabled"
msgstr "Povoleno"

msgid "index unavailable"
msgstr "index není dostupný"

msgid "index available"
msgstr "index je dostupný"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "naposledy změněno: %s"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian hledání"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Hledání slovních základů pro Xapian"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktivní vlákna"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "V této wiki neexistují žádné žádoucí stránky."

msgid "Search for items"
msgstr "Hledat v položkách"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "obsahuje všechny výrazy"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "obsahuje jeden nebo více výrazů"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "neobsahuje výrazy"

msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "naposledy změněno před (např. před dvěma týdny)"

msgid "any category"
msgstr "libovolná kategorie"

msgid "any language"
msgstr "jakýkoliv jazyk"

msgid "any mimetype"
msgstr "jakýkoliv mimetype"

msgid "Categories"
msgstr "Kategorie"

msgid "File Type"
msgstr "Typ Souboru"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Hledat jen v názvech"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Rozlišovat velikost písmen"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Vynechat underlay"

msgid "No system items"
msgstr "Žádné systémové položky"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Hledat ve všech revizích"

msgid "Go get it!"
msgstr "Proveď!"

msgid "Contents"
msgstr "Obsah"

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Výsledky %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s z %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s celkem na %(pages)d stranách."

msgid "seconds"
msgstr "sekund"

msgid "Previous"
msgstr "Předchozí"

msgid "Next"
msgstr "Následující"

msgid "rev"
msgstr "revize"

msgid "current"
msgstr "současný"

msgid "about"
msgstr "o"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr "Prosím, použijte interaktivní rozhraní pro přesun příloh!"

#, fuzzy
#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Název balíčku"

#, fuzzy
#~ msgid "InstallDocs"
#~ msgstr "instalovat"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "HelpFormatovani"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr "Nemáte dovoleno editovat tuto stránku."

#~ msgid ""
#~ "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
#~ msgstr ""
#~ "Instalace souborů vzhledu je podporováno jen na standalone serverech."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Značkování Wiki"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "Obsah"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "Obsah"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Vyjma systémových stránek"

#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
#~ msgstr "Vytvořen balíček %s obsahující stránky %s."

#, fuzzy
#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "Jste nyní odhlášeni."

#~ msgid ""
#~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
#~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
#~ msgstr ""
#~ "Obnovena záloha: %(filename)s do adresáře: %(targetdir)s.\n"
#~ "Souborů: %(filecount)d, Adresářů: %(dircount)d"

#~ msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
#~ msgstr ""
#~ "Obnovení ze zálohy: %(filename)s do adresáře: %(targetdir)s neproběhlo "
#~ "úspěšně."

#~ msgid "Wiki Backup / Restore"
#~ msgstr "Záloha / Obnova Wiki"

#~ msgid ""
#~ "Some hints:\n"
#~ " * To restore a backup:\n"
#~ " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
#~ " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
#~ "stuff).\n"
#~ " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
#~ " * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
#~ "\n"
#~ " * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
#~ "file\n"
#~ "  you get to a secure place.\n"
#~ "\n"
#~ "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
#~ "complete.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nápověda:\n"
#~ " * Jak obnovit zálohu:\n"
#~ " * Obnovení ze zálohy přepíše současná data. Buďte opatrní.\n"
#~ " * Přejmenujte záložní soubor na <siteid>.tar.<compression> (odstraňte --"
#~ "date--time--UTC).\n"
#~ " * Vložte záložní soubor do backup_storage_dir.\n"
#~ " * Stiskněte tlačítko <<GetText(Restore)>> níže.\n"
#~ "\n"
#~ " * Jak vytvořit zálohu:\n"
#~ " * Stačí stisknout tlačítko <<GetText(Backup)>> níže a uložit získaný "
#~ "soubor na bezpečném místě.\n"
#~ "\n"
#~ "Zajistěte prosím správné a kompletní nastavení backup_* hodnot v "
#~ "konfiguraci.\n"

#~ msgid "Restore"
#~ msgstr "Obnova"

#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Xapian Verze"

#~ msgid "PyStemmer not installed"
#~ msgstr "PyStemmer není nainstalován"

#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "PyStemmer Verze"

#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "Lematizátory PyStemmeru"

#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Nová Stránka nebo Nová Příloha"

#~ msgid ""
#~ "You can upload a file to a new page or choose to upload a file as "
#~ "attachment for the current page"
#~ msgstr ""
#~ "Můžete nahrát soubor k nové stránce nebo uložit soubor jako přílohu k "
#~ "této stránce"

#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Nový Název"

#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "Příloha '%(target)s' už existuje."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Upload nikdy nepřepíše existující soubor. Pokud nastane konflikt jmen, \n"
#~ "budete muset změnit jméno uploadovaného souboru.\n"
#~ "Pokud zůstané prázdné \"Uložit jako\", bude použito jméno původního "
#~ "souboru."

#~ msgid "overwrite"
#~ msgstr "přepsat"

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Někdo požádal o zaslání uživatelských dat na tuto e-mailovou adresu.\n"
#~ "\n"
#~ "Pokud jste zapomněli heslo, použijte níže uvedené informace a vložte\n"
#~ "heslo tak, jak je zde uvedeno (přes kopírovat a vložit).\n"
#~ "\n"
#~ "Po úspěšném přihlášení není od věci nastavit nové heslo.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr ""
#~ "Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese "
#~ "'%(email)s'!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Přílohy stránek nejsou v této wiki povoleny!"

#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "PosliMojeHeslo"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr "Své nastavení změníte nebo účet vytvoříte v NastaveniUzivatele."

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr "Změňte nastavení vybraného účtu v NastaveniUzivatele."

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr "Tento seznam nefunguje, dokud nezadáte platnou emailovou adresu!"

#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "Vytvořit účet lze na %(userprefslink)s. Zjistit zapomenuté heslo lze na "
#~ "%(sendmypasswordlink)s."

#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''Stránka s názvem {{{'%s'}}} již existuje.'''\n"
#~ "Zkuste jiný název."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Komentář ke změně zní:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Stav zaslání oznamovacích emailů:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Odebírat při minimálních změnách"

#~ msgid "(Only for password change or new account)"
#~ msgstr "(Pouze pro změnu hesla nebo nový účet)"

#~ msgid "Check your argument %s"
#~ msgstr "Zkontrolujte zadaný výraz %s"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "CHYBA v regulárním výrazu '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Neplatný časový údaj '%s'"

#~ msgid "Not supported mimetype of file: %s"
#~ msgstr "Nepodporovaný mimetype souboru: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "Embedding of object by chosen formatter not possible"
#~ msgstr "Zabudování objektu zvoleným formatterem není možné"

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject"
#~ "(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Nedostatek argumentů pro makro EmbedObject! Zkus <<EmbedObject(attachment "
#~ "[,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject(url, "
#~ "url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Nedostatek argumentů pro makro EmbedObject! Zkus <<EmbedObject(url, "
#~ "url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>><"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Neplatné MonthCalendar calparms \"%s\"!"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Neplatné MonthCalendar argumenty \"%s\"!"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Přihlášení se bohužel nezdařilo."

#~ msgid ""
#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
#~ "least."
#~ msgstr ""
#~ "Vzdálená verze MoinMoin je příliš stará, je požadována verze nejméně 1.6."

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "patří do jedné z kategorií"