view MoinMoin/i18n/da.MoinMoin.po @ 5888:d9a35af73a83

update i18n
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Wed, 19 Sep 2012 23:40:23 +0200
parents 902728c92a6a
children dc34616009fe
line wrap: on
line source

## Please edit system and help pages ONLY in the master wiki!
## For more information, please see MoinMoin:MoinDev/Translation.
##master-page:None
##master-date:None
#acl -All:write Default
#format gettext
#language da

#
# MoinMoin da system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-19 11:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-06 23:21+0100\n"
"Last-Translator: Jeppe Hallgren <jeppe@hallgren.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2011-01-06 21:24+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 12161)\n"
"X-Language-in-English: Danish\n"
"X-Language: Dansk\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Pakken kræver en nyere version af MoinMoin (mindst %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Temaets navn er ikke anbiget."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr "Temafiler ikke installeret! Skriverettigheder mangler for %s."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Installation af '%(filename)s' fejlede."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Filen %s er ikke en MoinMoin pakkefil."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Siden %s eksisterer ikke."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Forkerte data i begyndelsen af pakkefilen."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Pakkens filformat er ikke understøttet."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Ukendt funktion %(func)s på linje %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Filen %s blev ikke fundet i pakken."

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" skal være en boolesk værdi, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument skal være en boolesk værdi, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" skal være et heltal, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument skal være et heltal, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" skal være et kommatal, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument skal være et kommatal, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" skal være en kompleks værdi, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument skal være en kompleks værdi, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" skal være en af \"%s\", ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument skal være en af \"%s\", ikke \"%s\""

msgid "Too many arguments"
msgstr "For mange argumenter"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Kan ikke have argumenter uden navn efter navngivne argumenter"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argument \"%s\" er påkrævet"

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Intet argument med navnet \"%s\""

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Forventede et \"=\" efter \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Forventede en værdi for variablen \"%(token)s\""

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Du har ikke lov til at redigere denne side."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Siden kan ikke redigeres!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Kan ikke redigere gamle udgaver!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Låsen du holdt udløb. Vær forberedt på redigeringskonflikter!"

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Kladde af \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Redigér \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Smugkig på \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s er udløbet!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # minutter."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # sekunder."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Nogen slettede denne side mens du redigerede den!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Nogen ændrede denne side mens du redigerede den!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"En anden gemte denne side, mens du redigerede!\n"
"Gennemgå siden og gem efterfølgende. Gem ikke siden som den ser ud nu!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Indhold indlæst fra kladde]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Indhold af ny side indlæst fra %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Skabelon %s ikke fundet]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Du har ikke lov til at læse %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
"%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
"%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
"edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Din kladde baseret på revision %(draft_rev)d (gemt "
"%(draft_timestamp_str)s) kan indlæses i steden for den aktuelle revision "
"%(page_rev)d ved at bruge knappen Indlæs kladde - i tilfælde af at du "
"mistede din sidste redigering uden at den blev gemt.''' En kladde bliver "
"gemt for dig, når du laver en forhåndsvisning, afbryder en redigering eller "
"en gemning ikke lykkes."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Beskriv %s her."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Stavekontrol"

msgid "Save Changes"
msgstr "Gem ændringer"

msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
"%(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Ved at trykke '''%(save_button_text)s''' underlægger du dine ændringer "
"%(license_link)s.\n"
"Hvis du ikke ønsker dette,·så tryk·'''%(cancel_button_text)s'''·for·at "
"annullere dine ændringer."

msgid "Preview"
msgstr "Smugkig"

msgid "Text mode"
msgstr "Tekst redigering"

msgid "Load Draft"
msgstr "Indlæs kladde"

msgid "Trivial change"
msgstr "Simpel ændring"

msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Ingen tilføjelser>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Tilføj: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Fjern mellemrum sidst i hver linje"

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Ukendt handling %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Du har ikke tilladelse til at udføre %(action_name)s på denne side."

msgid "Login and try again."
msgstr "Log på og prøv igen."

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Der er i øjeblikket ikke forbindelse til wikien."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Ugyldigt brugernavn eller adgangskode."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Den eksterne wiki bruger internt et andet InterWiki-navn (%(remotename)s), "
"end du angav (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr "Ugyldig fremhævelse af regulært udtryk \"%(regex)s\": %(error)s"

#, python-format
msgid ""
"Text matching regular expression \"%(regex)s\" is highlighted. "
"%(switch_link)s."
msgstr ""

msgid "Switch to non-highlighted view"
msgstr ""

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Sikkerhedskopien af indholdet på denne side er forældet og vil tælle lavere "
"i søgeresultater!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Version %(rev)d per %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Omdirigeret fra siden \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Denne side omdirigerer til \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Opret ny side"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Du har ikke lov til at se denne side."

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Dine ændringer er ikke gemt!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Sidenavn er for langt, prøv et kortere navn."

msgid "GUI Mode"
msgstr "Grafisk redigering"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Redigeringen blev afbrudt."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke kopiere til et tomt sidenavn."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Du har ikke tilladelse til at kopiere denne side!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''En side med navnet {{{'%s'}}} eksisterer allerede.'''\n"
"\n"
"Prøv et andet navn."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Kunne ikke kopiere siden på grund af filsystemfejl: %s"

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Du har ikke tilladelse til at omdøbe denne side!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke omdøbe til et blankt sidenavn."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Kunne ikke omdøbe side på grund af systemfejl: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Du har ikke tilladelse til at slette denne side!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Tak for dine rettelser - de er værdsat."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Siden \"%s\" blev korrekt slettet."

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Side kunne ikke låses. Uventet fejl (fejlnummer=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Side kunne ikke låses. Mangler filen 'current'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page "
"%s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Kunne ikke bestemme aktuel siderevision fra filen 'current'. Siden %s er "
"ødelagt og kan ikke redigeres på nuværende tidspunkt."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Kan ikke gemme side %s, ingen lagerplads tilbage."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Der opstod en I/O-fejl under gemning af side %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at redigere denne side!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Du kan ikke gemme tomme sider."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Du har allerede gemt denne side!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Du har allerede redigeret denne side! Brug venligst ikke returknappen."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Du ændrede ikke på sidens indhold, så den er ikke gemt!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Du kan ikke ændre adgangsrettigheder (ACL) på denne side da du ikke har "
"administratoradgang til den!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr "Påmindelser sendt til:"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Låsen for %(owner)s udløb for %(mins_ago)d minut(ter) siden. Du er nu blevet "
"tildelt låsen til denne side."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Andre brugere vil blive ''udelukket'' fra at redigere denne side indtil "
"%(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Andre brugere vil blive ''advaret'' indtil %(bumptime)s om at du redigerer "
"denne side."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Brug Smugkig-knappen til at udvide låseperioden."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
"%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Denne side er i øjeblikket ''låst'' for redigering af %(owner)s indtil "
"%(timestamp)s, dvs. i %(mins_valid)d minut(ter)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
"%(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
"%(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Denne side blev åbnet til redigering eller sidst forhåndsvist den "
"%(timestamp)s af %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Du bør ''vente med at redigere'' denne side i mindst %(mins_valid)d minute"
"(s),\n"
"for at undgå konflikter.'''<<BR>>\n"
"For at forlade denne redigering trykker du på knappen Afbryd."

msgid "<unknown>"
msgstr "<ukendt>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Logindnavn: %s\n"
"\n"
"Symbol for adgangskodegendannelse: %s\n"
"\n"
"Adresse for nulstilling af adgangskode: %s?action=recoverpass&name=%s&token="
"%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""
"Nogen har forspurgt om at sende dig en email med en billet til kodeord-"
"gendannelse.\n"
"\n"
"Hvis du har mistet dit kodeord, klik på nedestående link for at nulstille "
"dit det eller\n"
"gå til kodeord-genandelsessiden og indtast dit brugernavn og\n"
"billeten til kodeord-gendannelse.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Dine wiki brugerprofil-oplysninger"

#, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Du skal logge ind for at bruge denne handling: %(action)s."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Dit abonnement til denne side er blev fjernet."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr ""
"Kan ikke afmelde abonnement formuleret med et regulært udtryk (regexp)!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr "Rediger de regulære udtryk for abonnement i din opsætning."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Du skal abonnere før du kan afmelde abonnement."

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Opret ny tegning \"%(filename)s (åbner i et nyt vindue)\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Rediger tegning %(filename)s (opens in new window)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Klikmulig tegning: %(filename)s"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at bruge rutinen "
"%(actionname)s!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at gemme en tegning på denne side!"

msgid "Empty target name given."
msgstr "Tomt sti navn givet."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Intet indhold i fil. Slet ikke-ASCII tegn (specielle bogstaver og tegn) fra "
"filnavnet og prøv igen."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Du har ikke lov til at se denne sides vedhæftede filer!"

msgid "Edit drawing"
msgstr "Redigér tegning"

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Ingen ældre udgaver tilgængelige!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Ingen log-beskeder fundet."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Forskelle for \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Forskelle mellem udgaverne %d og %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(over %d versioner)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Tilbagefør til revision"

msgid "Previous change"
msgstr "Forrige ændring"

msgid "Next change"
msgstr "Næste ændring"

msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

msgid "Editor"
msgstr "Forfatter"

msgid "Date"
msgstr "Dato"

msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Sammenlign med ældste revision i venstre panel"

msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Igen ældre revision tilgængelig for sammenligning"

msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Sammenlign med ældre revision i venstre panek"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr "Sammenlign med nyere revision i venstre panel"

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr "Kan ikke ændre til revision nyere end i det panel"

msgid "N/A"
msgstr "utilgængelig"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr "Sammenlign med ældre revision i det højre panel"

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""
"Kan ikke ændre til en revision ældre end revisioner i det venstre panel"

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr "Sammenlign med nyere revision i højre panel"

msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Ingen nyere revision tilgængelig for sammenligning"

msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Sammenlign med nyest revision i højre panel"

msgid "No differences found!"
msgstr "Ingen forskelle fundet!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Siden dog er gemt %(count)d gange!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ignorerer mellemrum)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorér forskelle i antal mellemrum"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Fuld lænke-liste for \"%s\""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
"%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Følgende %(badwords)d ord blev ikke fundet i den %(totalwords)d ord store "
"ordliste %(localwords)s og er fremhævet herunder:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Tilføj de markerede ord til ordlisten"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Ingen stavefejl fundet!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Du kan ikke gemme stave ord."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Du kan ikke stavekontrollere en side du ikke kan læse."

msgid "Do it."
msgstr "Gør det."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Skal rutinen %(actionname)s igangsættes?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Rutinen %(actionname)s er udeladt fra denne wiki!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at anvende rutinen %(actionname)s på denne side!"

msgid "Please log in first."
msgstr "Log venligst på først."

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Opret venligst en hjemmeside før du opretter flere sider"

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
"%(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Du kan indsætte nogle flere undersider til din allerede eksisterende "
"hjemmeside her.\n"
"\n"
"Du kan vælge hvor åbne de skal være til at andre skrivere og læsere,\n"
"adgang er kontrollet af gruppemedlemskab af korresponderende gruppe side.\n"
"\n"
"Indtast undersidens navn og klik på knappen for at oprette en ny side.\n"
"\n"
"Før du laver en adgangsbeskyttet side, vær sikker på at den korresponderende "
"gruppes side\n"
"eksistere og at de hensigtsmæssige medlemmer er i den. Brug "
"HjemmesideGruppeSkabelon for oprettelse\n"
"af gruppe siden.\n"
"\n"
"||'''Opret ny personlig side:'''||'''Relateret adgangs kontrolliste "
"gruppe:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
"%(username)s only||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "MineSider administration"

msgid "Login"
msgstr "Log ind"

msgid "General Information"
msgstr "Generel information"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Sidestørrelse: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA-tværsum for denne sides indhold:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Følgende brugere abonnerer på denne side:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Denne side har lænker til følgende sider:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
"'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""
"Viser sideredigerings historie indlæg fra '''%(start_offset)d''' til "
"'''%(end_offset)d''' ud af '''%(total_count)d''' indlæg totalt."

msgid "Newer"
msgstr "Aldrig"

msgid "Older"
msgstr "Ældre"

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr "%s objekter pr. side"

msgid "Diff"
msgstr "Find forskelle"

msgid "Action"
msgstr "Rutine"

msgid "view"
msgstr "vis"

msgid "to previous"
msgstr "til forrige"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Tilbagefør til udgave %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Omdøbt fra '%(oldpagename)s'."

msgid "get"
msgstr "hent"

msgid "del"
msgstr "slet"

msgid "edit"
msgstr "redigér"

msgid "Revision History"
msgstr "Historik"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Info om \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Vis \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Generelle side-informationer"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Sidebesøg og -redigeringer"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopier side"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Denne side er allerede slettet eller har aldrig eksisteret!"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: Forkert kode! Gå tilbage og prøv igen..."

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Kopier alle /også undersider?"

msgid "New name"
msgstr "Nyt navn"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Valgfri grund for kopiringen"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Er du sikker på du vil kopirer den side?"

msgid "Delete"
msgstr "Slet"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Slet alt /også undersider?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Årsag til denne sletning (valgfri)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne side skal slettes?"

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Tilbagerullede ændringer til siden %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Undtagelse ved kald af tilbagefør-funktionen:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Indtast venligst dit kodeord til din konto på den eksterne wiki under dette. "
"<<BR>> /!\\ Du skal have tillid til begge wikier fordi dit kodeord kunne "
"blive aflæst af de specielle administratorer."

msgid "Name"
msgstr "Navn"

msgid "Password"
msgstr "Adgangskode"

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Handling blev afbrudt."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "De eneste understøttede retninger er BEGGE og NED."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Sæt venligst et interwikinavn i din wiki konfiguration (se "
"HjælpTilKonfiguration) for at være i stand til at bruge denne rutine."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Forkerte parametre. Angiv venlist mindst ''remoteWiki'' parametret. Referer "
"til HjælpTilSynkronisering for hjælp."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "Den ''remoteWiki'' er ukendt."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Der opstod en alvorlig fejl:"

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Synkronisering færdig. Se nedenfor for statusbeskeder."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synkronisering startet -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Har en liste af %s lokale og %s eksterne sider. Dette resultat i %s sider "
"til proces."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Efter filtrerer: %s sider"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr "Undlod side %s på grund af ingen skrive adgang til lokal side."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Slettede side %s lokalt."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Fejl under sletning af side %s lokalt:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Slettede side %s eksternt."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Fejl under sletning af side %s eksternt:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Objektet %s kan ikke flettes automatisk men blev ændret i begge wikier. Vær "
"venligt at slette dem i en af wikierne og prøv igen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Objektet %s har forskellige mime typer i begge wikier og kan ikke flettes. "
"Vær venligt at slette dem i en af wikierne og foren mime typer og prøv igen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Objektet %s var omdøbt lokalt. Dette er ikke implementeret endnu. Derfor er "
"den fulde synkroniserings historik tabt for denne side."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synkroniserer side %s med ekstern side %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Siden %s blev slettet eksternt men ændret lokalt."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Siden %s kunne ikke synkroniseres. Den eksterne side var omdøbt. Det er ikke "
"understøttet endnu. Du vil måske slette en af sider for at få den "
"synkroniseret."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr "Undlod side %s på grund af lokalt eller eksternt uløste konflikter."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Dette er den første synkronisation mellem den lokale og en eksterne wiki for "
"siden %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Siden %s kunne ikke flettes fordi du ikke har tilladelse til at modificere "
"siden i den eksterne wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Side %s succesfuldt fletted."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Side %s indholder konflikter som blev introduceret på ekstern side."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Side %s flettet med konflikter."

msgid "Pages"
msgstr "Sider"

msgid "Select Author"
msgstr "Vælg forfatter"

msgid "Revert all!"
msgstr "Omgør alt!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Du har ikke lov til at anvende denne rutine."

msgid "Wiki Backup"
msgstr "Wiki Backup"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""
"= Henter en backup =\n"
"\n"
"Vær opmærksom på:\n"
" * Opbevar backup på et sikkert sted - de indeholder følsom information.\n"
" * Vær sikker på at din wiki konfiguration backup_* værdier er korrekte og "
"fuldendte.\n"
" * Vær sikker på at den backup fil du får indeholder alt hvad du har brug "
"for i tilfælde af problemer.\n"
" * Vær sikker på den blev hentet uden problemer.\n"
"\n"
"For at få en backup, klik her:"

msgid "Backup"
msgstr "Backup"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Du har ikke lov til at lave fjernbackup."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Ukendt backup-underrutine: %s."

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Du har ikke tilladelse til at oprette suppleringssiden."

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Kan ikke oprette en ny side uden et sidenavn. Angiv venligst et sidenavn."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Blankt brugernavn. Angiv venligst et brugernavn."

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Forkert brugernavn {{{'%s'}}}.\n"
"Navn må kun indeholde Unicode alfanumeriske tegn, evt. med eet\n"
"mellemrum mellem ordene. Navne på gruppesider er ikke tilladt."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Dette brugernavn tilhører allerede en anden."

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Adgangskoderne er ikke ens!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Angiv venligst en adgangskode!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Adgangskode ikke accepteret: %s"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Oplys venligst din email-adresse. Hvis du mister dine adgangsoplysninger, "
"kan du få dem tilsendt pr. email."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Denne email-adresse tilhører allerede en anden."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Brugerprofil oprettet. Du kan bruge denne konto til at logge på nu..."

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Brug FornavnEfternavn)"

msgid "Password repeat"
msgstr "Adgangskode gentaget"

msgid "Email"
msgstr "Email-adresse"

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (krævet)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Opret brugerprofil"

msgid "Create Account"
msgstr "Opret konto"

msgid "Revert"
msgstr "Vend tilbage"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at tilbageføre denne side!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Du så den nuværende revision af denne side da du kaldte den tilbageførende "
"rutine. Hvis du vil tilbageføre til en ændre revision, kig først på den "
"ældre revision og kald så tilbagefør til denne (ældre) revision igen."

msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Alternativ grund til at tilbageføre denne side"

msgid "Really revert this page?"
msgstr "Er du sikker på at du vil tilbageføre denne side?"

msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Kun en superbruger har tilladelse til at bruge den rutine."

msgid "No page packages found."
msgstr "Igen side pakker fundet."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Vedhæftet fil '%(filename)s' installeret."

msgid "page package"
msgstr "side pakke"

msgid "install"
msgstr "installere"

msgid "Choose:"
msgstr "Vælg:"

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr "Installer sprog pakke for '%s'"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d·vedhæftede filer]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Der er <a href=\"%(link)s\">%(count)s vedhæftede fil(er)</a> gemt for denne "
"side."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Filnavn for vedhæftet fil ikke angivet!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Vedhæftede fil '%(filename)s' eksisterer ikke!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Brug '''{{{attachment:filename}}}''' til at referere til vedhæftede filer på "
"en side, som vist nedenfor i fil-oversigten.\n"
"Anvend '''IKKE''' URL'en under {{{[get]}}}, da den link kun er midlertidig "
"og derfor let kan holde op med at fungere."

msgid "move"
msgstr "flyt"

msgid "unzip"
msgstr "udpak"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Ingen vedhæftede filer tilknyttet %(pagename)s"

msgid "New Attachment"
msgstr "Ny vedhæftet fil"

msgid "File to upload"
msgstr "Fil at overføre"

msgid "Rename to"
msgstr "Omdøb til"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Overskriv eksisterende vedhæftning af samme navn"

msgid "Upload"
msgstr "Overfør"

msgid "Attached Files"
msgstr "Vedhæftede filer"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Du har ikke lov til at vedhæfte filer til denne side."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Ikke understøttet VedhæftFil underfunktion: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Filer vedhæftet \"%(pagename)s\""

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr ""
"Du har ikke tilladelse til at overskrive en filvedhæftning på denne side."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Vedhæftet fil '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') på %(bytes)d bytes "
"gemt."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Vedhæftet fil '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') eksisterer "
"allerede."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at slette vedhæftede filer på denne side."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Vedhæftet fil '%(filename)s' slettet."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Vedhæftning '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' findes allerede."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
"%(new_filename)s'."
msgstr ""
"Vedhæftning'%(pagename)s/%(filename)s' flyttet til '%(new_pagename)s/"
"%(new_filename)s'."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Intet ændret"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Siden '%(new_pagename)s' eksistere ikke eller også har du ikke nok "
"rettigheder."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Flytning afbrudt!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Du har ikke tilladelse til at flytte vedhæftninger fra denne side."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Flytning afbrudt da nyt sidenavn er tomt."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Brug venligst et gyldigt filnavn for vedhæftning '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Flytning afbrudt fordi navnet på den nye vedhæftning er tomt."

msgid "Move"
msgstr "Flyt"

msgid "New page name"
msgstr "Nyt sidenavn"

msgid "New attachment name"
msgstr "Nyt vedhæftningsnavn"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Du har ikke lov til at hente vedhæftede filer fra denne side!"

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Du har ikke lov til at installere filer."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Du har ikke lov til at udpakke filer vedhæftet denne side."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Filen %(filename)s er ikke en .zip-fil."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
"(%(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' er ikke unzipped fordi nogle filer i zip-filen er "
"enten ikke i sammen mappe eller overskrider den enkelte filstørrelses grænse "
"(%(maxsize_file)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' er ikke unzipped fordi den ville overskride pr. "
"side vedhæftningslagerplads grænsen på (%(size)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' er ikke unzipped fordi den ville overskride pr. "
"side vedhæftningsantal grænsen på (%(count)d)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
"%(filelist)s)."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' delvist unzipped (overskrev ikke: %(filelist)s)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Vedhæftet fil '%(filename)s' udpakket."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Vedhæftet fil '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Hent"

msgid "Package script:"
msgstr "Pakkeskript:"

msgid "File Name"
msgstr "Filnavn"

msgid "Modified"
msgstr "Redigeret"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Ukendt filtype. Kan ikke vise denne vedhæftede fil direkte."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "vedhæftet fil:%(filename)s til %(pagename)s"

msgid "Load"
msgstr "Indlæs"

msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Sidenavn ikke angivet!"

msgid "Upload page content"
msgstr "Overfør sideindhold"

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""
"Du kan overføre indhold for siden nævnt nedenfor. Hvis du ændrer sidenavnet, "
"kan du også overføre inhold for en anden side. Hvis sidenavnet er tomt, "
"udleder vi sidenavnet af filnavnet."

msgid "File to load page content from"
msgstr "Fil hvorfra der skal indlæses sideindhold"

msgid "Page name"
msgstr "Sidenavn"

msgid "Print"
msgstr "Udskrift"

msgid "Print slide show"
msgstr "Print diasshow"

msgid "Edit"
msgstr "Redigér"

msgid "Edit slide show"
msgstr "Rediger diasshow"

msgid "Quit"
msgstr "Afslut"

msgid "Quit slide show"
msgstr "Afslut diasshow"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr "Vis første dias (pil op)"

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr "Vis sidste dias (pil ned)"

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr "Vis forrige dias (venstre pil)"

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr "Vis næste dias (højre pil)"

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokal oversigt over \"%s\""

msgid "Please choose:"
msgstr "Vælg venligst:"

msgid "Settings"
msgstr "Opsætning"

msgid "You are now logged out."
msgstr "Du er nu logget ud."

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Du skal være logget på for at tilføje en genvej."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "En genvej til denne side er blevet tilføjet."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Et quicklink til denne side kunne ikke blive indsat for dig."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Du har allerede et quicklink til denne side."

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""
"Du skal manuelt gå til din OpenID udbyder wiki\n"
"og logge ind før du kan bruge din OpenID. MoinMoin vil\n"
"aldring tillade dig at indtaste dit kodeord her.\n"
"\n"
"Når du har logget ind genindlæs denne side."

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr "OpenID Tillids verifikation"

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr "Siden %s har forespurgt om din identitet."

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""
"\n"
"Hvis du godkender, vil siden repræsenteret af tillidsroden under dette "
"blive\n"
"fortalt at du kontrollere identiteten af linket %s. (Hvis du bruger en "
"delegeret\n"
"identitet, vil siden tage sig af tilbageføringen af\n"
"delegationen selv.)"

msgid "Trust root"
msgstr "Tillidsrod"

msgid "Identity URL"
msgstr "Identificer adresse"

msgid "Remember decision"
msgstr "Husk beslutning"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr "Husk beslutningen om tillid og spørg ikke igen"

msgid "Approve"
msgstr "Godkend"

msgid "Don't approve"
msgstr "Godkend ikke"

msgid "OpenID not served"
msgstr "OpenID ikke ekspederet"

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""
"\n"
"Desværre har du ikke oprettet din hjemmeside endnu. Derfor,\n"
"kan vi ikke ekspedere en OpenID for dig. Vær venlig og oprette din "
"hjemmeside først\n"
"og genindlæs så denne side eller klik på nedestående knap for at annullere "
"denne\n"
"verifikation."

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Forkert filnavn \"%s\"!"

msgid "Include all attachments?"
msgstr "Inkluder alle vedhæftninger?"

msgid "Package pages"
msgstr "Pakkesider"

msgid "Package name"
msgstr "Pakkenavn"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Liste over sidenavne - adskilt med komma"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Ingen sider ligner \"%s\"!"

msgid "Attachment location"
msgstr "Vedhæftnings lokalisation"

msgid "Attachment name"
msgstr "Vedhæftet navn"

msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Opdater vedhæftningsliste"

msgid "List of attachments"
msgstr "List over vedhæftninger"

msgid "Available attachments for page"
msgstr "Tilgængelige vedhæftninger for side"

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr "Hvis denne konto findes blev en e-post sendt."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering.\n"
"Kontakt ejeren af wiki'en, som kan aktivere email."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Angiv venligst en gyldig e-post-adresse eller et brugernavn!"

msgid "Username"
msgstr "Brugernavn"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Send mig mine adgangsoplysninger pr. email"

msgid "Recovery token"
msgstr "Gendannelsessymbol"

msgid "New password"
msgstr "Ny adgangskode"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Ny adgangskode (gentag)"

msgid "Reset my password"
msgstr "Nulstil min adgangskode"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr "Din adgangskode er blevet ændret, du kan nu logge ind."

msgid "Your token is invalid!"
msgstr "Dit symbol er ugyldigt!"

msgid "Password reset"
msgstr "Nulstilling af adgangskode"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Nulstilling af adgangskode ==\n"
"Indtast en ny adgangskode nedenfor."

msgid "Lost password"
msgstr "Glemt adgangskode"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""
"\n"
"== Gendannelse af tabt kodeord ==\n"
"Hvis du har glemt dig kodeord, opgiv din email adresse eller\n"
"bruger navn og klik på '''Mail mig mine konto oplysninger'''.\n"
"Du vil modtage en email med en gendannelses billet som kan\n"
"bruges til at ændre dit kodeord. Emailen vil også indeholde yderlige\n"
"indformationer."

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""
"\n"
"== Nulstilling af kodeord ==\n"
"Hvis du allerede har modtaget emailen med gendannelses billetet, indtast "
"dit\n"
"brugernavn, gendannelses billeten og et nyt kodeord (to gange) herunder."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagrammer er ikke tilgængelige!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Diagram-typen skal angives!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Dårlig diagram-type·\"%s\"!"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Overførsel af vedhæftet fil '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Tegningen '%(filename)s' er gemt."

msgid "New page:\n"
msgstr "Ny side:\n"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Kun sider ændret siden '''%s''' vises!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Ændringsdatoen du indtastede blev ikke genkendt og medtages derfor ikke "
"i søgeresultaterne!"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Formulér venligst søgningen mere specifikt end {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Titelsøgning: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Avanceret søgning: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Fritekst-søgning: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Din søgning {{{\"%s\"}}} er ugyldig. Se venligst HjælpTilSøgning for "
"yderligere information."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Din søgeforespørgsel {{{\"%s\"}}} gav ingen resultater. Ændr venligst noget "
"af teksten og referer til HjælpTilSøgning for yderligere information.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Overvej at udføre en"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "fuldtekstsøgning med dine søgetekster"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Du udfører en titelsøgning, som måske ikke inkluderer alle relevante "
"resultater af din søgeforspørgsel i denne wiki.<<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Klik her for at udføre en fuldtekstsøgning med dine søgetekster!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Omdøb side"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr "Opret en omdirigering for omdøbt(e) side(r)?"

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Omdøb alle /også undersider?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr "Opret omdirigering for omdøbt side?"

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Er du sikker på du vil omdøbe denne side?"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Årsag til omdøbning (valgfrit)"

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Du skal logge ind for at fjerne et quicklink."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Din genvej til denne side er fjernet."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Dit quicklink til denne side kunne ikke fjernes."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Du skal have et quicklink til denne side for at fjerne det."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Du har ikke lov til at abonnere på en side du ikke kan læse!"

msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Den wiki er ikke slået til for mail/Jabber prosesser."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Du skal logge ind for at bruge abonnementer."

msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Tilføj din e-post-adresse eller Jabber-id til din brugeropsætning for at "
"bruge abonnementer."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Du har allerede abonnement på denne side."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Du abonnerer nu på denne side."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Du kunne ikke tegne abonnement på denne side."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Nøjagtigt een side fundet som ligner \"%s\" - omdirigerer til siden."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Sider der ligner \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d·%(matches)s·for·\"%(title)s\""

msgid "match"
msgstr "resultat"

msgid "matches"
msgstr "resultater"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Tilmeld brugere til siden %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Indtast brugernavne (komma separeret):"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Tilmeldt til %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Ikke en bruger:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Du har ikke lov til at udføre denne rutine."

msgid "HelpOnParsers"
msgstr "HjælpMedParser"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
"%(highlight_help_page)s."
msgstr ""
"Syntaks fremhævning ikke understøttet for'%(syntax)s', se "
"%(highlight_help_page)s."

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Emfase:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''fed'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''fedkursiv'''''<<Verbatim"
"(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mikset ''<<Verbatim(**)>>'''''fed'''<<Verbatim"
"(**)>> og kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horisontal linje:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Tvunget linjeskift:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Overskrifter:: = Overskrift 1 =; == Overskrift 2 ==; === Overskrift 3 ===; "
"==== Overskrift 4 ====; ===== Overskrift 5 =====.\n"
" Lister:: * punkt; ** underpunkter; # nummererede obejekter; ## nummererede "
"under obejkter.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tabeller:: |= overskrift tekst | celle tekst | mere celle tekst |;\n"
"\n"
"(!) For mere hjælp, se HjælpTilRedigering eller HjælpTilCreoleSyntax.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Rendering af omStruktureret tekst er ikke mulig, installer venligst Docutils."

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"{{{\n"
"Emfase: *kursiv* **fed** ``enkelt mellemrum``\n"
"\n"
"Overskrift: Overskrift 1 Overskrift 2 Overskrift 3\n"
"      ============ ------------ ~~~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal linje: ----\n"
"\n"
"Links: EfterfølgendeUnderstregning_ `multi ord med backticks`_ ydre_\n"
"\n"
".. _ydre: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lister: * punkter; 1., a. nummererede obejkter.\n"
"}}}\n"
"(!) For mere hjælp, se\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|reStruktureret "
"Hurtig Reference]].\n"

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Maks. antal tilladte inkluderinger overskredet**"

#, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "**Du har ikke tilladelse til at læse siden: %s**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Kunne ikke finde den henviste side: %s**"

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT er slået fra, se venligst HjælpTilInstallation."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT-håndtering er ikke tilgængelig. Installér venligst 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s programfejl"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Emfase:: <<Verbatim('')>>''kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''fed'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''fed "
"krutiv'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mikset ''<<Verbatim(''')"
">>'''''fed'''<<Verbatim(''')>> og kursiv ''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)"
">> horisontal linje.\n"
" Overskrifter:: = Overskrift 1 =; == Overskrift 2 ==; === Overskrift 3 ===; "
"==== Overskrift 4 ====; ===== Overskrift 5 =====.\n"
" Lister:: mellem og en af: * punkt; 1., a., A., i., I. nummererede objekter; "
"1.#n start nummerering ved n; mellemrum alene indrykning.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tabeler:: || celle tekst |||| celle tekst strækker sig over 2 kolonner "
"||;  ingen efterfølgendemellemrum tilladt efter tabeller eller titler.\n"
"\n"
"(!) For mere hjælp, se HjælpTilRedigering eller HelpTilMoinWikiSyntax.\n"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Forventede \"%(wanted)s\"·efter·\"%(key)s\",·fik \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Forventede et heltal \"%(key)s\" før \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventede et heltal·\"%(arg)s\"·efter·\"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventede en farvekode·\"%(arg)s\"·efter·\"%(key)s\""

msgid "Page has been modified"
msgstr "Siden er blevet ændret"

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr "Siden er blevet minimalt ændret"

msgid "Page has been renamed"
msgstr "Siden er blevet omdøbt"

msgid "Page has been deleted"
msgstr "Siden er blevet slettet"

msgid "Page has been copied"
msgstr "Siden er blevet kopieret"

msgid "A new attachment has been added"
msgstr "En ny vedhæftning er blevet tilføjet"

msgid "An attachment has been removed"
msgstr "En vedhæftning er blevet fjernet"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr "En side er blevet gendannet til en tidligere tilstand"

msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "En bruger har tegnet abonnement på en side"

msgid "A new account has been created"
msgstr "En ny konto er blevet oprettet"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sopdatering af \"%(pagename)s\" af %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "simpel "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""
"Vedhæftnings link: %(attach)s\n"
"Side link: %(page)s\n"

msgid "Attachment link"
msgstr "Vedhæftnings link"

msgid "Page link"
msgstr "Sidehenvisning"

msgid "Changed page"
msgstr "Ændret side"

msgid "Page changed"
msgstr "Side ændret"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Kære Wikibruger,\n"
"\n"
"Du har abonneret på en wikiside eller wikikategori på \"%(sitename)s\", så "
"du får besked om ændringer.\n"
"\n"
"Siden \"%(pagename)s\" er blevet ændret af %(editor)s:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Ingen forskelle fundet!\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Kære Wikibruger,\n"
"\n"
"Du har abonneret på wikisideen \"%(sitename)s\", så du får besked om "
"ændringer.\n"
"\n"
"Siden \"%(pagename)s\" er blevet slettet af %(editor)s:\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
"%(editor)s:\n"
msgstr ""
"Kære Wikibruger,\n"
"\n"
"Du har abonneret på wikisiden \"%(sitename)s\", så du får besked om "
"ændringer.\n"
"\n"
"Siden \"%(pagename)s\" er blevet omdøbt fra \"%(oldname)s\" af %(editor)s:\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Ny brugerkonto oprettet"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""
"Kære superbruger, en ny bruger er netop blevet opretet på \"%(sitename)s\". "
"Detaljer følger:\n"
"\n"
"  Brugernavn: %(username)s\n"
"  E-post-adresse: %(useremail)s"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "[%(sitename)s] Ny vedhæftning indsat til siden %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Kære Wiki bruger,\n"
"\n"
"Du har abonneret til en wiki siden \"%(page_name)s\" for ændrings "
"notifikationer. En vedhæftning er blevet tilføjet til denne side af "
"%(editor)s. Følgende detaljeret information er tilgængelig:\n"
"\n"
"Vedhæftnings navn: %(attach_name)s\n"
"Vedhæftnings størrelse: %(attach_size)s\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "[%(sitename)s] Fjernede vedhæftning fra siden %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Kære Wiki bruger,\n"
"\n"
"Du har abonneret til en wiki siden \"%(page_name)s\" for ændrings "
"notifikationer. En vedhæftning er blevet fjernet til denne side af "
"%(editor)s. Følgende detaljeret information er tilgængelig:\n"
"\n"
"Vedhæftnings navn: %(attach_name)s\n"
"Vedhæftnings størrelse: %(attach_size)s\n"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Tilvalgene --pages og --search udelukker indbyrdes hinanden!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Du skal angive en uddatafil!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"Ingen sider angivet der bruger --pages eller --search, antager fuld pakke."

msgid "All attachments included into the package."
msgstr "Alle vedhæftninger inkluderet i pakken."

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Uddatafil findes allerede! Nægter kujonagtigt at fortsætte!"

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Manglende adgangskode. Angiv venligst brugernavn og adgangskode."

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""
"Hvis du ikke har en konto, <a href=\"%(userprefslink)s\">kan du oprette en "
"nu</a>. "

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Har du glemt din adgangskode?</a>"

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr "Kunne ikke kontakte botbouncer.com."

msgid "Failed to connect to database."
msgstr "Kunne ikke kontakte database."

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""
"Vælg venligst et kontonavn nu.\n"
"Hvis du vælger et eksisterende kontonavn vil du blive spurgt om\n"
"adgangskoden, og du skal kunne forbinde kontoen med din OpenID."

msgid "Choose this name"
msgstr "Vælg dette navn"

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr "Dette er ikke et gyldigt brugernavn, vælg et andet."

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""
"Det valgte brugernavn er allerede optaget.\n"
"Hvis det er dit brugernavn, så indtast adgangskoden nedenfor for at "
"forbinde\n"
"brugernavnet med din OpenID. Ellers vælg et andet brugernavn og\n"
"efterlad adgangskodefeltet tomt."

msgid "Associate this name"
msgstr "Forbind med dette navn"

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr "OpenID-fejl: %s"

msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "OpenID-verifikation afbrudt."

msgid "Verification canceled."
msgstr "Verifikation annulleret."

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr "OpenID lykkedes. id: %s"

msgid "OpenID failure"
msgstr "OpenID-fejl"

msgid "OpenID failure."
msgstr "OpenID-fejl."

msgid "No OpenID found in session."
msgstr "Intet OpenID fundet i session."

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr "Din konto er nu forbundet med dit OpenID."

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr "Adgangskoden du indtastede var ugyldig."

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr "OpenID fejl: ukendt forsættelse stadie"

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr "OpenID verifikation kræver at du klikker på den knap:"

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr "Anonyme sessioner skal være aktiveret for OpenID-logind."

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr "Kunne ikke slå OpenID op."

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr "OpenID-opdagelsesfejl, ikke en gyldig OpenID."

msgid "No OpenID."
msgstr "Ingen OpenID."

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""
"Hvis du endnu ikke har en konto, kan du stadig logge ind med din OpenID og "
"oprette en konto ved indlogning."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr "LDAP-server %(server)s fejlede."

msgid "Line"
msgstr "Linje"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Slettet tekst er markeret som her."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Tilføjelser er markeret som her."

msgid "Diffs"
msgstr "forskelle"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Afmeld abonnement"

msgid "Subscribe"
msgstr "Abonnér"

msgid "Raw"
msgstr "Rå"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "View"
msgstr "Vis"

msgid "Home"
msgstr "Hjem"

msgid "Up"
msgstr "Op"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SLETTET]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[OPDATERET]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[OMDØBT]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NY]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[FORSKELLE]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[BUND]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[TOP]"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Klik her for at lave en fritekstsøgning efter denne titel"

msgid "Logout"
msgstr "Log ud"

msgid "Clear message"
msgstr "Fjern besked"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "senest redigeret %(time)s af %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "senest ændret %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Søg:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Titler"

msgid "Search"
msgstr "Søg"

msgid "More Actions:"
msgstr "Flere Rutiner:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Rå tekst"

msgid "Print View"
msgstr "Printer-venlig"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Slet cache"

msgid "Delete Page"
msgstr "Slet side"

msgid "Like Pages"
msgstr "Lignende sider"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokal oversigt"

msgid "My Pages"
msgstr "Mine sider"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Tilmeld bruger"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Fjern spam"

msgid "Package Pages"
msgstr "Pakkesider"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Dan i DocBook-format"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synkroniser sider"

msgid "Do"
msgstr "Anvend"

msgid "Comments"
msgstr "Kommentarer"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Redigér (tekst)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Redigér (grafisk)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Ikke-redigérbar side"

msgid "Remove Link"
msgstr "Fjern genvej"

msgid "Add Link"
msgstr "Tilføj genvej"

msgid "Attachments"
msgstr "Vedhæftede filer"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Vis %s dage."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki-opmærkning"

msgid "DeleteCache"
msgstr "SletCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(husket %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Eller prøv en af følgende rutiner:"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Page"
msgstr "Side"

msgid "User"
msgstr "Bruger"

msgid "[ATTACH]"
msgstr "[VEDHÆFT]"

msgid "Password is too short."
msgstr "Adgangskode er for kort."

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr "Adgangskode har ikke nok forskellige tegn."

msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr ""
"Adgangskode er for nem (adgangskode indeholder navn eller navn indeholder "
"adgangskode)."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr "Adgangskode er for nem (tastatursekvens)."

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Afmeld abonnement"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Publicér min email (ikke min wiki-hjemmeside) i forfatter-info"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Åbn redigeringsvindue ved dobbeltklik"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Gå til senest besøgte side efter logind"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Vis kommentarafsnit"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Vis spørgsmålstegn ved ikke-eksisterende sider"

msgid "Show page trail"
msgstr "Vis senest besøgte sider"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Vis knap-panel"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Vis lænker til top/bund i overskrifter"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Vis detaljerede forskelle"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Tilføj mellemrum i viste wiki-navne"

msgid "Remember login information"
msgstr "Husk adgangsinformationer"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Luk denne brugerprofil permanent"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Kælenavn"

msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber-id"

msgid "User CSS URL"
msgstr "Personlig CSS URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Efterlad blankt for at deaktivere bruger-CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Redigeringsvinduestørrelse"

msgid "anonymous"
msgstr "anonym"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Overfør ny vedhæftet fil \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Indlejret billede: %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Skift linjenummerering"

msgid "From"
msgstr "Fra"

msgid "To"
msgstr "Til"

msgid "Content"
msgstr "Indhold"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr "Ingen modtagere, intet at gøre"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Forbindelse til email-server '%(server)s' mislykkedes: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Email ikke sendt"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Email sendt OK"

msgid "RecentChanges"
msgstr "SenesteRettelser"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr "WikiDagensFif"

msgid "TitleIndex"
msgstr "TitelListe"

msgid "WordIndex"
msgstr "OrdListe"

msgid "FindPage"
msgstr "FindSide"

msgid "MissingPage"
msgstr "ManglendeSide"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ManglendeHjemmeSide"

msgid "WikiHomePage"
msgstr "WikiHjemmeSide"

msgid "WikiName"
msgstr "WikiNavn"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr "WikiWikiWebDansk"

msgid "FrontPage"
msgstr "ForSide"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "WikiSandKasse"

msgid "InterWiki"
msgstr "InterWikiDansk"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "EfterladteSider"

msgid "OrphanedPages"
msgstr "ForældreløseSider"

msgid "WantedPages"
msgstr "ØnskedeSider"

msgid "EventStats"
msgstr "HændelseStatistik"

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr "BegivenhedsStatistik/TræfOptælling"

msgid "EventStats/Languages"
msgstr "BegivenhedsStatistik/Sprog"

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr "BegivenhedsStatistik/BrugerAgenter"

msgid "PageSize"
msgstr "SideStørrelse"

msgid "PageHits"
msgstr "SideTræfninger"

msgid "RandomPage"
msgstr "TilfældigSide"

msgid "XsltVersion"
msgstr "XsltVersionDansk"

msgid "FortuneCookies"
msgstr "LykkeKager"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLicens"

msgid "CategoryCategory"
msgstr "KategoriKategori"

msgid "CategoryHomepage"
msgstr "KategoriHjemmeside"

msgid "CategoryTemplate"
msgstr "KategoriSkabelon"

msgid "HomepageTemplate"
msgstr "HjemmesideSkabelon"

msgid "HelpTemplate"
msgstr "HjælpSkabelon"

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr "HjemmesideLæseSkriveSideSkabelon"

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr "HjemmesideLæseSideSkabelon"

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr "HjemmesidePrivatSideSkabelon"

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr "HjemmesideGrupperSkabelon"

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr "DiasShowUddelingsSkabelon"

msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "DiasshowSkabelon"

msgid "SlideTemplate"
msgstr "DiasSkabelon"

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr "SynkJobSkabelon"

msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "HjælpTilKonfiguration"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr "HjælpTilKonfiguration/E-postUnderstøttelse"

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr "HjælpTilKonfiguration/Sikkerhedspolitik"

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr "HjælpTilKonfiguration//Filvedhæftninger"

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr "HjælpTilKonfiguration/SupplementationSide"

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr "HjælpTilKonfiguration/StrømningsBeskyttelse"

msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "HjælpTilKonfiguration/BrugerPræferencer"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr "HjælptilPakkeInstallation"

msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "HjælpTilOpdaterePython"

msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "HjælpTilAdministration"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr "HjælpTilGodkendelse"

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr "HjælpTilAutentikering/YdreCookie"

msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "HjælpTilMoinKommando"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr "HjælpTilMoinKommando/EksportDump"

msgid "HelpOnNotification"
msgstr "HjælpTilNotifikation"

#, fuzzy
msgid "HelpOnRobots"
msgstr "HjælpTilRegler"

msgid "HelpOnSessions"
msgstr "HjælpTilSessioner"

msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "HjælpTilBrugerHandling"

msgid "HelpOnXapian"
msgstr "HjælpTilXapian"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr "HjælpTilMoinWikiSyntaks"

msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "HjælpTilCreoleSyntaks"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "MoinMoin"
msgstr "MoinMoin"

msgid "HelpContents"
msgstr "HjælpIndhold"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr "HjælpForBegyndere"

msgid "HelpForUsers"
msgstr "HjælpForBrugere"

msgid "HelpIndex"
msgstr "HjælpListe"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr "HjælpTilAccesKontrolLister"

msgid "HelpOnActions"
msgstr "HjælpTilHandlinger"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr "HjælpTilHandlinger/TilføjFil"

msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "HjælpTilAdvarsler"

msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "HjælpTilAutoAdmin"

msgid "HelpOnCategories"
msgstr "HjælpTilKategorier"

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr "HjælpTilOrdbøger"

msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "HjælpTilTegninger"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr "HjælpTilRedigeringsLåse"

msgid "HelpOnEditing"
msgstr "HjælpTilRedigering"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr "HjælpTilRedigering/Undersider"

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr "HjælpTilGrafiskEditor"

msgid "HelpOnGroups"
msgstr "HjælpTilGrupper"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr "HjælpTilOverskrifter"

msgid "HelpOnImages"
msgstr "HjælpTilBilleder"

msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "HjælpTilSprog"

msgid "HelpOnLinking"
msgstr "HjælpTilHenvisninger"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr "HjælpTilLinking/NoterLinks"

msgid "HelpOnLists"
msgstr "HjælpTilLister"

msgid "HelpOnLogin"
msgstr "HjælpTilLogind"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr "HjælpTilMakroer"

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr "HjælpTilMakroer/IndlejrObjekt"

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr "HjælpTilMakroer/Inkluder"

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr "HjælpTilMakroer/MailTil"

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr "HjælpTilMakroer/MånedsKalender"

msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "HjælpTilNavigering"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr "HjælpTilOpenIDUdbyder"

msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "HjælpTilSideOprettelse"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr "HjælpTilSideslettelse"

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr "HjælpTilParser/OmStrukturetTekst"

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr "HjælpTilParser/OmStrukturetTekst/RstGrundbog"

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr "HjælpTilProcesInstruktioner"

msgid "HelpOnRules"
msgstr "HjælpTilRegler"

msgid "HelpOnSearching"
msgstr "HjælpTilSøgning"

msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "HjælpTilDiasshow"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr "HjælpTilDiasshow/000 Introduktion"

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr "HjælpTilDiasshow/100 Oprettelse af dias"

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""
"HjælpTilDiasshow/900 Sidst men ikke mindst: Visning af din præsentation"

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr "HjælpTilSmileys"

msgid "HelpOnSpam"
msgstr "HjælpTilSpam"

msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "HjælpTilStavekontrol"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr "HjælpTilSuperbruger"

msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr "HjælpTilSynkronisering"

msgid "HelpOnTables"
msgstr "HjælpTilTabeller"

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr "HjælpTilSkabeloner"

msgid "HelpOnThemes"
msgstr "HjælpTilTemaer"

msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "HjælpTilBrugerIndstillinger"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr "HjælpTilVariabler"

msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "HjælpTilXmlSider"

msgid "HelpOnComments"
msgstr "HjælpTilKommentarer"

msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "HjælpTilAbonnering"

msgid "CamelCase"
msgstr "KamelSag"

msgid "WikiCourse"
msgstr "WikiKursus"

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr "WikiKursus/01 Hvad er en MoinMoinwiki?"

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr "WikiKursus/02 Find information"

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr "WikiKursus/03 Hold dig opdateret"

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr "WikiKursus/04 Oprettelse af en wikikonto"

msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "WikiKursus/05 Brugerpræferencer"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr "WikiKursus/06 Din egen wikihjemmeside"

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr "WikiKursus/07 Tekstredigeringen"

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr "WikiKursus/08 Genvejstaster"

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr "WikiKursus/10 Tekst layout med wiki markup"

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr "WikiKursus/11 Afsnit"

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr "WikiKursus/12 Overskrifter"

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr "WikiKursus/13 Lister"

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr "WikiKursus/14 tekststile"

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr "WikiKursus/15 Tabeller"

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr "WikiKursus/16 Interne Wikihenvisninger"

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr "WikiKursus/17 Eksterne henvisninger"

msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "WikiKursus/18 Vedhæftninger"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr "WikiKursus/19 Symboler"

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr "WikiKursus/20 Dynamisk indhold"

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr "WikiKursus/21 Makroer"

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr "Wikikursus/22 Fortolkere"

msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "WikiKursus/16 Handlinger"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr "WikiKursus/30 Den grafiske editor"

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr "Wikikursus/40 Oprettelse af flere sider"

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr "WikiKursus/50 Wiki etikette"

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr "WikiKursus/51 Programmer"

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr "WikiKursus/52 Struktur i wikien"

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr "WikiKursusUddeling"

msgid "Sun"
msgstr "søn"

msgid "Mon"
msgstr "man"

msgid "Tue"
msgstr "tir"

msgid "Wed"
msgstr "ons"

msgid "Thu"
msgstr "tor"

msgid "Fri"
msgstr "fre"

msgid "Sat"
msgstr "lør"

msgid "AttachFile"
msgstr "VedhæftFil"

msgid "DeletePage"
msgstr "SletSide"

msgid "LikePages"
msgstr "LignendeSide"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalOversigt"

msgid "RenamePage"
msgstr "OmdøbSide"

msgid "SpellCheck"
msgstr "StaveKontrol"

msgid "Discussion"
msgstr "Diskussion"

msgid "Switch user"
msgstr "Skift bruger"

msgid "No user selected"
msgstr "Ingen bruger valgt"

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""
"Du kan nu ændre opsætningen af den valgte brugerkonto; log ud for at komme "
"tilbage til din konto."

msgid "You are the only user."
msgstr "Du er den eneste bruger."

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""
"Som superbruger kan du midlertidigt overtage identiteten på en anden bruger."

msgid "Select User"
msgstr "Vælg bruger"

msgid "Notification"
msgstr "Påmindelse"

msgid "Notification settings saved!"
msgstr "Påmindelsesopsætning gemt!"

msgid "'''Email'''"
msgstr "'''E-post'''"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr "'''Jabber'''"

msgid "'''Event type'''"
msgstr "'''Begivenhedstype'''"

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr "Vælg de begivenheder du ønsker at blive påmindet om."

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""
"Før du kan få besked, skal du angive en måde du kan kontaktes på under "
"generelle indstillinger."

msgid "Subscribed events"
msgstr "Tilmeldte begivenheder"

msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Wikisider med abonnement<<BR>>(et regulært udtryk per linje)"

msgid "Save"
msgstr "Gem"

msgid "OpenID server"
msgstr "OpenID-server"

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr "De valgte internetsider er blevet fjernet."

msgid "Trusted websites"
msgstr "Betroede internetsider"

msgid "Remove selected"
msgstr "Fjern markerede"

msgid "Change password"
msgstr "Ændr adgangskode"

msgid "Your password has been changed."
msgstr "Din adgangskode er ændret."

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr "For at ændre din adgangskode, indtaster du en ny adgangskode to gange."

msgid "Preferences"
msgstr "BrugerProfil"

msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Dette jabber-id tilhører allerede en anden."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Temaet '%(theme_name)s' kunne ikke indlæses!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Brugerprofil gemt!"

msgid "Default"
msgstr "Standard"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Browser opsætning>"

msgid "the one preferred"
msgstr "den foretrukne"

msgid "free choice"
msgstr "frit valg"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ønsket tema"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Foretrukne redigeringsprogram"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Redigeringsprogram vist på brugerfladen"

msgid "Time zone"
msgstr "Tidszone"

msgid "Your time is"
msgstr "Din tid er"

msgid "Server time is"
msgstr "Serverens tid er"

msgid "Date format"
msgstr "Datoformat"

msgid "Preferred language"
msgstr "Foretrukne sprog"

msgid "General options"
msgstr "Generelle valg"

msgid "Quick links"
msgstr "Genveje"

msgid "OpenID settings"
msgstr "OpenID-opsætning"

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr "Kan ikke fjerne alle OpenID'er."

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr "De valgte OpenID'er er blevet fjernet."

msgid "No OpenID given."
msgstr "Intet OpenID angivet."

msgid "OpenID is already present."
msgstr "OpenID er allerede til stede."

msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Dette OpenID bruges allerede af en anden konto."

msgid "OpenID added successfully."
msgstr "OpenID tilføjet."

msgid "Current OpenIDs"
msgstr "Aktuelle OpenID'er"

msgid "Add OpenID"
msgstr "Tilføj OpenID"

msgid "Views/day"
msgstr "Visninger/dag"

msgid "Edits/day"
msgstr "Redigeringer/dag"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s·for·%(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"grøn=vis\n"
"rød=redigér"

msgid "date"
msgstr "dato"

msgid "# of hits"
msgstr "Antal besøg"

msgid "Language"
msgstr "Sprog"

msgid "Others"
msgstr "Andre"

msgid "User agent"
msgstr "Bruger-agent"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Fordeling af bruger-agent-typer"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Sidestørrelser"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "sidestørrelse øvre grænse [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Antal sider af denne størrelse"

msgid "[all]"
msgstr "[alle]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[ikke tom]"

msgid "[empty]"
msgstr "[tom]"

msgid "filter"
msgstr "filter"

msgid "OpenID"
msgstr "OpenID"

msgid "Member of Groups"
msgstr "Medlem af grupper"

msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"

msgid "Disable user"
msgstr "Deaktiver bruger"

msgid "Enable user"
msgstr "Aktiver bruger"

msgid "disabled"
msgstr "deaktiveret"

msgid "Mail account data"
msgstr "Postkontodata"

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Desværre, kan ikke gemme side fordi \"%(content)s\" ikke er tilladt i denne "
"wiki."

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""
"<<%(macro_name)s: eksekvering mislykkedes [%(error_msg)s] (se også loggen)>>"

msgid "Include system pages"
msgstr "Medtag systemsider"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Udelad systemsider"

msgid "Go To Page"
msgstr "Gå til siden"

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Krævet argument %(argument_name)s "
"mangler."

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
"%(argument_value)s!"
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Ikke valid %(argument_name)s="
"%(argument_value)s!"

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""
"Aktuel konfiguration tillader ikke indlejring af filen %(file)s på grund af "
"filens mimetype %(mimetype)s."

msgid "Embedded"
msgstr "Indlejret"

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Forkerte inkluderingsargumenter \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Intet fundet for \"%s\""

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Navigationsskema '%(scheme)s' ikke understøttet!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Ingen overliggende side fundet!"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slideshow"

msgid "Start"
msgstr "Begyndelse"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slide %(pos)d ud af %(size)d"

msgid "Markup"
msgstr "Opmærkning"

msgid "Display"
msgstr "Vis"

msgid "Variable name"
msgstr "Variabelnavn"

msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

msgid "Wiki configuration"
msgstr "Wikikonfiguration"

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""
"Denne tabel viser alle indstillinger i denne wiki som ikke har nogen stadard "
"værdi. Indstillinger som konfigurationen ikke kender er vist i ''italic'', "
"disse skyldes muligvis at tredjeparts udvidelser skal knofigureres eller "
"indstillinger som er blevet fjernet fra Moin."

msgid "Setting"
msgstr "Indstilling"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Ingen forældreløse sider i denne wiki."

msgid "File attachment browser"
msgstr "Browser for filvedhæftninger"

msgid "User account browser"
msgstr "Browser for brugerkonto"

msgid "Search Titles"
msgstr "Søg i titler"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Vis omkringliggende tekst i søgeresultater"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Søgning med skelnen mellem STORE og små bogstaver"

msgid "Search Text"
msgstr "Søg i tekst"

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown macro parameter: %s."
msgstr "Ukendt backup-underrutine: %s."

#, python-format
msgid ""
"More than one needle with search_macro_parse_args config option enabled "
"('%(needle)s' found already, '%(arg)s' occurred)"
msgstr ""

msgid "Lexer description"
msgstr "Lexer beskrivelse"

msgid "Lexer names"
msgstr "Lexer navn"

msgid "File patterns"
msgstr "Filmønstre"

msgid "Mimetypes"
msgstr "Mimetyper"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Ingen citater i %(pagename)s."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "for %(mins)dm siden"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(intet bogmærke sat)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(I øjeblikket sat til %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Slet bogmærke"

msgid "Set bookmark"
msgstr "sæt bogmærke"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Bogmærke nået]"

msgid "Python Version"
msgstr "Python-version"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin-version"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Version %s [Udgave %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite-version"

msgid "Number of pages"
msgstr "Antal sider"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Antal systemsider"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Sammenlagte sidestørrelser"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Pladsforbrug for %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Pladsforbrug for %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Emner i redigerings-log"

msgid "NONE"
msgstr "INGEN"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globale udvidelsesmakroer"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokale udvidelsesmakroer"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globale udvidelsesrutiner"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokale udvidelsesrutiner"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globale fortolkere"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokale udvidelsesfortolkere"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian og/eller Python Xapian forbindelser ikke installeret"

msgid "Disabled"
msgstr "Deaktiveret"

msgid "Enabled"
msgstr "Aktiveret"

msgid "index unavailable"
msgstr "Indeks ikke tilgængeligt"

msgid "index available"
msgstr "Indeks tilgængeligt"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "sidst ændret: %s"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian søgning"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Reducering for Xapian"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktive tråde"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Ingen ønskede sider i denne wiki."

msgid "Search for items"
msgstr "Søg for ting"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "Indeholder alle de følgende termer"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "indeholder en eller flere af følgende termer"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "inderholder følgende termer"

msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "sidst ændret siden (f.eks. 2 uger før)"

msgid "any category"
msgstr "alle kategorier"

msgid "any language"
msgstr "alle sprog"

msgid "any mimetype"
msgstr "alle mimetyper"

msgid "Categories"
msgstr "Kategorier"

msgid "File Type"
msgstr "Filtype"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Søg kun i titler"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Case sensitive søgning"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Ekskluder underlag"

msgid "No system items"
msgstr "Ingen systempunkter"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Søg i alle siderevisioner"

msgid "Go get it!"
msgstr "Hent det!"

msgid "Contents"
msgstr "Indhold"

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Resultat %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s af %(aboutHits)s %(bs)s"
"%(hits)d%(be)s resultater ud af cirka %(pages)d sider."

msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

msgid "Previous"
msgstr "Forrige"

msgid "Next"
msgstr "Næste"

msgid "rev"
msgstr "tilbage"

msgid "current"
msgstr "aktuel"

msgid "about"
msgstr "om"