changeset 195:1c7437a33f90

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-197
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sat, 05 Nov 2005 21:24:27 +0000
parents 722b8f648630
children d0250ed0cd53
files MoinMoin/i18n/cz.po MoinMoin/i18n/cz.py MoinMoin/i18n/lv.po MoinMoin/i18n/sv.po MoinMoin/i18n/sv.py MoinMoin/i18n/zh.po MoinMoin/i18n/zh.py
diffstat 7 files changed, 203 insertions(+), 150 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/cz.po	Sat Nov 05 20:41:13 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cz.po	Sat Nov 05 21:24:27 2005 +0000
@@ -166,9 +166,8 @@
 msgid "GUI Mode"
 msgstr "GUI Mód"
 
-#, fuzzy
 msgid "Your changes are not saved!"
-msgstr "Neudělal jste žádnou změnu, stránka neuložena!"
+msgstr "Provedené změny nejsou uloženy!"
 
 msgid "Comment:"
 msgstr "Komentář:"
@@ -186,7 +185,6 @@
 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
 msgstr "Odstraň koncové mezery u každého řádku"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
@@ -220,7 +218,9 @@
 " Odkazy:: [[Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)]]; [[Verbatim"
 "([\"hranaté závorky a dvojité uvozovky\"])]]; url; [url]; [url text].\n"
 " Tabulky:: || text buněk |||| text 2 spojených buněk ||;  nejsou dovoleny "
-"mezery za nadpisy a tabulkami."
+"mezery za nadpisy a tabulkami.\n"
+"\n"
+"(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.\n"
 
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Editace byla zrušena."
@@ -602,6 +602,7 @@
 msgid "This email already belongs to somebody else."
 msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."
 
+
 msgid "User account created!"
 msgstr "Uživatelský účet vytvořen!"
 
@@ -790,7 +791,7 @@
 msgstr "Nemáte právo vracet změny na této stránce!"
 
 msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr ""
+msgstr "Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz."
 
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
 msgstr "Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů."
@@ -801,17 +802,14 @@
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
 msgstr "Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení."
 
-#, fuzzy
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-msgstr ""
-"Tato wiki není upravena na posílání emailů.\n"
-"Kontaktujte vlastníka wiki, který to může změnit."
+msgstr "Tato wiki není upravena na posílání emailů."
 
 msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr ""
+msgstr "Bez přihlášení nelze odebírat stránky"
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
-msgstr ""
+msgstr "Pro odebírání stránky musíte zadete e-mailovou adresu v NastaveniUzivatele."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "Váš odběr této stránky byl zrušen."
@@ -820,7 +818,7 @@
 msgstr "Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-msgstr ""
+msgstr "Upravte výrazy pro odebírání v NastaveniUzivatele."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Přihlásili jste se k odběru této stránky."
@@ -975,7 +973,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
-msgstr "Příloha '%(filename)s' neexistujet!"
+msgstr "Příloha '%(filename)s' neexistuje!"
 
 msgid ""
 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
@@ -1089,19 +1087,21 @@
 
 #, python-format
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor %s není MoinMoin balík."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
-msgstr ""
+msgstr "Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa "
+"(schází %(space)d kB."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
-msgstr ""
+msgstr "Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému "
+"počtu souborů (schází %(count)d)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -1115,7 +1115,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
-msgstr ""
+msgstr "%(target)s není platný soubor typu .zip."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
@@ -1125,10 +1125,10 @@
 msgstr ""
 
 msgid "File Name"
-msgstr "JmenoSouboru"
+msgstr "Jméno Souboru"
 
 msgid "Modified"
-msgstr ""
+msgstr "Změněno"
 
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr "Neznámy typ souboru, nemohu tuto přílohu přímo zobrazit."
@@ -1487,12 +1487,11 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Neměnná stránka"
 
-#, fuzzy
 msgid "Remove Link"
-msgstr "Pohotové odkazy"
+msgstr "Odstranit Odkaz"
 
 msgid "Add Link"
-msgstr ""
+msgstr "Přidat Odkaz"
 
 msgid "Attachments"
 msgstr "Přílohy"
@@ -1671,16 +1670,14 @@
 #~ msgid "Show Local Site Map"
 #~ msgstr "Mapa lokálního umístění"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Infos"
 #~ msgstr "Info"
 
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Dotaz nedává smysl"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Add to Quicklinks"
-#~ msgstr "Pohotové odkazy"
+#~ msgstr "Přidat k Pohotovým odkazům"
 
 #~ msgid "Show Parent"
 #~ msgstr "Předek"
--- a/MoinMoin/i18n/cz.py	Sat Nov 05 20:41:13 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cz.py	Sat Nov 05 21:24:27 2005 +0000
@@ -88,6 +88,8 @@
 '''Náhled''',
 '''GUI Mode''':
 '''GUI Mód''',
+'''Your changes are not saved!''':
+'''Provedené změny nejsou uloženy!''',
 '''Comment:''':
 '''Komentář:''',
 '''<No addition>''':
@@ -96,6 +98,22 @@
 '''Minimální změna''',
 '''Remove trailing whitespace from each line''':
 '''Odstraň koncové mezery u každého řádku''',
+''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
+ Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
+ Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
+ Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.
+
+(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
+''':
+''' Zvýraznění:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kurzíva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'tučně\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'tučně kurzíva\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'smíšené \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'tučně\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] a kurzíva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] vodorovná čára.
+ Nadpisy:: [[Verbatim(=)]] Nadpis 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Nadpis 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Nadpis 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Nadpis 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Nadpis 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.
+ Odkazy:: [[Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)]]; [[Verbatim(["hranaté závorky a dvojité uvozovky"])]]; url; [url]; [url text].
+ Tabulky:: || text buněk |||| text 2 spojených buněk ||;  nejsou dovoleny mezery za nadpisy a tabulkami.
+
+(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.
+''',
 '''Edit was cancelled.''':
 '''Editace byla zrušena.''',
 '''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
@@ -426,16 +444,26 @@
 '''Počty zásahů a editací stránky''',
 '''You are not allowed to revert this page!''':
 '''Nemáte právo vracet změny na této stránce!''',
+'''You must login to add a quicklink.''':
+'''Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz.''',
 '''Your quicklink to this page has been removed.''':
 '''Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů.''',
 '''A quicklink to this page has been added for you.''':
 '''Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů.''',
 '''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
 '''Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení.''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
+'''Tato wiki není upravena na posílání emailů.''',
+'''You must log in to use subscribtions.''':
+'''Bez přihlášení nelze odebírat stránky''',
+'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
+'''Pro odebírání stránky musíte zadete e-mailovou adresu v NastaveniUzivatele.''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
 '''Váš odběr této stránky byl zrušen.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
 '''Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!''',
+'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
+'''Upravte výrazy pro odebírání v NastaveniUzivatele.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Přihlásili jste se k odběru této stránky.''',
 '''Charts are not available!''':
@@ -521,7 +549,7 @@
 '''Filename of attachment not specified!''':
 '''Není zadáno jméno přílohy!''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
-'''Příloha \'%(filename)s\' neexistujet!''',
+'''Příloha \'%(filename)s\' neexistuje!''',
 '''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
 as shown below in the list of files. 
 Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
@@ -581,12 +609,22 @@
 '''Příloha \'%(filename)s\' úspěšně instalována.''',
 '''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
 '''Instalace \'%(filename)s\' selhala.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''Soubor %s není MoinMoin balík.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
+'''Příloha \'%(filename)s\' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa (schází %(space)d kB.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
+'''Příloha \'%(filename)s\' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému počtu souborů (schází %(count)d).''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
 '''Příloha \'%(filename)s\' rozbalena.''',
+'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
+'''%(target)s není platný soubor typu .zip.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\'''':
 '''Příloha \'%(filename)s\'''',
 '''File Name''':
-'''JmenoSouboru''',
+'''Jméno Souboru''',
+'''Modified''':
+'''Změněno''',
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
 '''Neznámy typ souboru, nemohu tuto přílohu přímo zobrazit.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
@@ -792,6 +830,10 @@
 '''Editace (GUI)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Neměnná stránka''',
+'''Remove Link''':
+'''Odstranit Odkaz''',
+'''Add Link''':
+'''Přidat Odkaz''',
 '''Attachments''':
 '''Přílohy''',
 '''Show %s days.''':
--- a/MoinMoin/i18n/lv.po	Sat Nov 05 20:41:13 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.po	Sat Nov 05 21:24:27 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-31 16:40+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-30 13:52+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-07 00:00+0200\n"
 "Last-Translator: Viktors Kalnacs <v.kalnacs@datapro.lv>\n"
 "Language-Team: Latvian <r.cirskis@datapro.lv>\n"
@@ -1319,6 +1319,7 @@
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
 msgstr "Attēls '%(filename)s' saglabāts."
 
+#, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
 msgstr "Pirms %(mins)d min"
 
--- a/MoinMoin/i18n/sv.po	Sat Nov 05 20:41:13 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.po	Sat Nov 05 21:24:27 2005 +0000
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-10-30 13:52+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-04 19:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-05 18:48+0100\n"
 "Last-Translator: Per Olofsson <pelle@debian.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -138,7 +138,7 @@
 msgstr "Beskriv %s här."
 
 msgid "Check Spelling"
-msgstr "Stavningskoll"
+msgstr "Stavningskontroll"
 
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Spara ändringar"
@@ -164,9 +164,8 @@
 msgid "GUI Mode"
 msgstr "Grafiskt läge"
 
-#, fuzzy
 msgid "Your changes are not saved!"
-msgstr "Ingen ny version har sparats eftersom du inte ändrade sidans innehåll!"
+msgstr "Dina ändringar sparas inte!"
 
 msgid "Comment:"
 msgstr "Kommentar:"
@@ -182,7 +181,7 @@
 msgstr "Trivial ändring"
 
 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
-msgstr "Eleminera efterföljande mellanslag från varje rad"
+msgstr "Eliminera efterföljande mellanslag från varje rad"
 
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
@@ -361,7 +360,7 @@
 "den här sidan."
 
 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
-msgstr "Använd knappen \"Förhandsgranskning\" för att utöka låsperioden."
+msgstr "Använd knappen \"Förhandsgranska\" för att utöka låsperioden."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -807,7 +806,7 @@
 "version!"
 
 msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr ""
+msgstr "Du måste logga in för att kunna lägga till en snabblänk."
 
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
 msgstr "Din snabblänk till den här sidan har tagits bort."
@@ -818,17 +817,14 @@
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
 msgstr "Du har inte tillåtelse att prenumerera på en sida du inte kan läsa."
 
-#, fuzzy
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-msgstr ""
-"Den här wikin har inte eposthantering påslagen.\n"
-"För att få eposthantering påslagen, kontakta wikins ägare."
+msgstr "Den här wikin har inte eposthantering påslagen."
 
 msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr ""
+msgstr "Du måste logga in för att kunna prenumerera på sidor."
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
-msgstr ""
+msgstr "Du måste ange din epostadress i AnvändarInställningar för att kunna prenumerera på sidor."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "Din prenumeration på den här sidan har avslutats."
@@ -837,7 +833,7 @@
 msgstr "Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-msgstr ""
+msgstr "Redigera de reguljära uttrycken för dina prenumerationer i dina AnvändarInställningar."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Du prenumerar nu på den här sidan."
@@ -949,7 +945,7 @@
 msgstr "Lupy-sökning"
 
 msgid "Active threads"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiva trådar"
 
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
@@ -1009,10 +1005,10 @@
 "eftersom den inte är permanent och kan ändras."
 
 msgid "unzip"
-msgstr ""
+msgstr "packa upp"
 
 msgid "install"
-msgstr ""
+msgstr "installera"
 
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
@@ -1068,13 +1064,11 @@
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
 msgstr "Du har inte tillåtelse att hämta bilagor från den här sidan."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
-msgstr "Du har inte tillåtelse att visa bilagor på den här sidan."
+msgstr "Du har inte tillåtelse att packa upp bilagor till den här sidan."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to install files."
-msgstr "Du har inte tillåtelse att redigera den här sidan."
+msgstr "Du har inte tillåtelse att installera filer."
 
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
 msgstr "Du har inte tillåtelse att visa bilagor på den här sidan."
@@ -1085,82 +1079,79 @@
 
 #, python-format
 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
-msgstr "Bifogade filer för \"%(pagename)s\""
+msgstr "Bilagor till \"%(pagename)s\""
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr "Bilaga \"%(target)s\" (fjärrnamn \"%(filename)s\") existerar redan."
+msgstr "Bilagan \"%(target)s\" (fjärrnamn \"%(filename)s\") existerar redan."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
 "saved."
-msgstr ""
-"Bifogad fil '%(target)s' (fjärrnamn '%(filename)s') med %(bytes)d byte "
-"sparade."
+msgstr "Bilagan '%(target)s' (fjärrnamn '%(filename)s') med %(bytes)d byte sparade."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
-msgstr "Bifogad fil '%(filename)s' raderad."
+msgstr "Bilagan '%(filename)s' raderad."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
-msgstr "Bifogad fil '%(filename)s' raderad."
+msgstr "Bilagan '%(filename)s' installerad."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr "Teckningen '%(filename)s' sparad."
+msgstr "Installeringen av \"%(filename)s\" misslyckades."
 
 #, python-format
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr ""
+msgstr "Filen %s är inte en MoinMoin-paketfil."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
-msgstr ""
+msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" kunde inte packas upp eftersom de resulterande filerna skulle bli för stora (%(space)d kB saknas)."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
-msgstr ""
+msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" kunde inte packas upp eftersom de resulterande filerna skulle bli för många (%(count)d för många)."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
-msgstr "Bifogad fil '%(filename)s' raderad."
+msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" uppackad."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
 "files only, exist already or reside in folders."
-msgstr ""
+msgstr "Bilagan \"%(filename)s\" kunde inte packas upp eftersom filerna är för stora, endast är .zip-filer, redan existerar eller ligger i kataloger."
 
 #, python-format
 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
-msgstr ""
+msgstr "Filen %(target)s är inte en .zip-fil."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
 msgstr "Bilaga \"%(filename)s\""
 
 msgid "Package script:"
-msgstr ""
+msgstr "Paketskript:"
 
-#, fuzzy
 msgid "File Name"
 msgstr "Filnamn"
 
 msgid "Modified"
-msgstr ""
+msgstr "Modifierad"
 
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
-msgstr "Okänd filtyp, kan inte visa bifogad fil direkt."
+msgstr "Okänd filtyp, kan inte visa bilagan direkt."
 
 #, python-format
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
-msgstr "bifogad fil:%(filename)s för %(pagename)s"
+msgstr "bilaga:%(filename)s för %(pagename)s"
 
 msgid "You are not allowed to delete this page."
 msgstr "Du har inte tillåtelse att radera den här sidan."
@@ -1271,7 +1262,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
-msgstr "Ladda upp ny bifogad fil \"%(filename)s\""
+msgstr "Ladda upp ny bilaga \"%(filename)s\""
 
 #, python-format
 msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
@@ -1318,15 +1309,15 @@
 
 #, python-format
 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
-msgstr "Uppladdning av bifogad fil '%(filename)s'."
+msgstr "Uppladdning av bilaga '%(filename)s'."
 
 #, python-format
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
 msgstr "Teckningen '%(filename)s' sparad."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "%(hours)dh %(mins)dm sedan"
+msgstr "%(mins)dm sedan"
 
 msgid "(no bookmark set)"
 msgstr "(inget bokmärke satt)"
@@ -1516,10 +1507,10 @@
 msgstr "Skrivskyddad sida"
 
 msgid "Remove Link"
-msgstr ""
+msgstr "Ta bort länk"
 
 msgid "Add Link"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till länk"
 
 msgid "Attachments"
 msgstr "Bilagor"
@@ -1570,7 +1561,7 @@
 msgstr "Epost skickad korrekt"
 
 msgid "FrontPage"
-msgstr "FramSida"
+msgstr "StartSida"
 
 msgid "RecentChanges"
 msgstr "SenasteÄndringar"
@@ -1640,48 +1631,3 @@
 
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "StavningsKontroll"
-
-#~ msgid "Parent Page"
-#~ msgstr "Föräldrasida"
-
-#~ msgid "Trail"
-#~ msgstr "Spår"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You didn't create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper "
-#~ "right corner to create a profile."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har inte skapat en användarprofil än. Välj Användarinställningar i det "
-#~ "övre högre hörnet för att skapa en profil."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the "
-#~ "wiki, who can either enable email, or remove the \"Subscribe\" icon."
-#~ msgstr ""
-#~ "Den här wikin har inte eposthantering påslagen. Kontakta wikins ägare för "
-#~ "att få eposthantering påslagen eller \"Prenumerera\"-ikonen borttagen."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You didn't enter an email address in your profile. Select your name "
-#~ "(UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email "
-#~ "address."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har inte angivit någon epostadress i din profil. Klicka på ditt namn "
-#~ "(AnvändarInställningar) i övre högra hörnet och ange en giltig "
-#~ "epostadress."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page "
-#~ "from the subscription list."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att avsluta prenumerationen, gå till din profil och ta bort posten "
-#~ "som matchar den här sidan från prenumerationslistan."
-
-#~ msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
-#~ msgstr "**Maximalt antal tillåtna inkluderingar överskridet**"
-
-#~ msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
-#~ msgstr "**Kunde inte hitta den refererade sidan: %s**"
-
-#~ msgid "Quicklink"
-#~ msgstr "Snabblänk"
--- a/MoinMoin/i18n/sv.py	Sat Nov 05 20:41:13 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.py	Sat Nov 05 21:24:27 2005 +0000
@@ -75,7 +75,7 @@
 '''Describe %s here.''':
 '''Beskriv %s här.''',
 '''Check Spelling''':
-'''Stavningskoll''',
+'''Stavningskontroll''',
 '''Save Changes''':
 '''Spara ändringar''',
 '''Cancel''':
@@ -88,6 +88,8 @@
 '''Förhandsgranska''',
 '''GUI Mode''':
 '''Grafiskt läge''',
+'''Your changes are not saved!''':
+'''Dina ändringar sparas inte!''',
 '''Comment:''':
 '''Kommentar:''',
 '''<No addition>''':
@@ -97,7 +99,7 @@
 '''Trivial change''':
 '''Trivial ändring''',
 '''Remove trailing whitespace from each line''':
-'''Eleminera efterföljande mellanslag från varje rad''',
+'''Eliminera efterföljande mellanslag från varje rad''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
@@ -206,7 +208,7 @@
 '''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
 '''Andra användare kommer att \'\'varnas\'\' tills %(bumptime)s att du redigerar den här sidan.''',
 '''Use the Preview button to extend the locking period.''':
-'''Använd knappen "Förhandsgranskning" för att utöka låsperioden.''',
+'''Använd knappen "Förhandsgranska" för att utöka låsperioden.''',
 '''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
 '''Den här sidan är för närvarande \'\'låst\'\' för redigering av %(owner)s tills %(timestamp)s, alltså för %(mins_valid)d minut(er).''',
 '''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
@@ -484,16 +486,26 @@
 '''Sidträffar och ändringar''',
 '''You are not allowed to revert this page!''':
 '''Du har inte tillåtelse att göra så att den här sidan återgår till en äldre version!''',
+'''You must login to add a quicklink.''':
+'''Du måste logga in för att kunna lägga till en snabblänk.''',
 '''Your quicklink to this page has been removed.''':
 '''Din snabblänk till den här sidan har tagits bort.''',
 '''A quicklink to this page has been added for you.''':
 '''En snabblänk till den här sidan har lagts till åt dig.''',
 '''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
 '''Du har inte tillåtelse att prenumerera på en sida du inte kan läsa.''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
+'''Den här wikin har inte eposthantering påslagen.''',
+'''You must log in to use subscribtions.''':
+'''Du måste logga in för att kunna prenumerera på sidor.''',
+'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
+'''Du måste ange din epostadress i AnvändarInställningar för att kunna prenumerera på sidor.''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
 '''Din prenumeration på den här sidan har avslutats.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
 '''Kan inte ta bort reguljär uttrycks-prenumeration!''',
+'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
+'''Redigera de reguljära uttrycken för dina prenumerationer i dina AnvändarInställningar.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Du prenumerar nu på den här sidan.''',
 '''Charts are not available!''':
@@ -564,6 +576,8 @@
 '''Aktiverad''',
 '''Lupy search''':
 '''Lupy-sökning''',
+'''Active threads''':
+'''Aktiva trådar''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''Var god använd en mer specifik sökterm än {{{"%s"}}}''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
@@ -594,6 +608,10 @@
 som visas nedan i listan av filer. 
 Använd \'\'\'INTE\'\'\' {{{[get]}}} länkens URL, 
 eftersom den inte är permanent och kan ändras.''',
+'''unzip''':
+'''packa upp''',
+'''install''':
+'''installera''',
 '''No attachments stored for %(pagename)s''':
 '''Inga bifogade filer på %(pagename)s''',
 '''Edit drawing''':
@@ -627,24 +645,50 @@
 '''Du har inte tillåtelse att ta bort bilagor från den här sidan.''',
 '''You are not allowed to get attachments from this page.''':
 '''Du har inte tillåtelse att hämta bilagor från den här sidan.''',
+'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
+'''Du har inte tillåtelse att packa upp bilagor till den här sidan.''',
+'''You are not allowed to install files.''':
+'''Du har inte tillåtelse att installera filer.''',
 '''You are not allowed to view attachments of this page.''':
 '''Du har inte tillåtelse att visa bilagor på den här sidan.''',
 '''Unsupported upload action: %s''':
 '''Okänd uppladningsförfrågan: %s''',
 '''Attachments for "%(pagename)s"''':
-'''Bifogade filer för "%(pagename)s"''',
+'''Bilagor till "%(pagename)s"''',
 '''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
-'''Bilaga "%(target)s" (fjärrnamn "%(filename)s") existerar redan.''',
+'''Bilagan "%(target)s" (fjärrnamn "%(filename)s") existerar redan.''',
 '''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
-'''Bifogad fil \'%(target)s\' (fjärrnamn \'%(filename)s\') med %(bytes)d byte sparade.''',
+'''Bilagan \'%(target)s\' (fjärrnamn \'%(filename)s\') med %(bytes)d byte sparade.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
-'''Bifogad fil \'%(filename)s\' raderad.''',
+'''Bilagan \'%(filename)s\' raderad.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
+'''Bilagan \'%(filename)s\' installerad.''',
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
+'''Installeringen av "%(filename)s" misslyckades.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''Filen %s är inte en MoinMoin-paketfil.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
+'''Bilagan "%(filename)s" kunde inte packas upp eftersom de resulterande filerna skulle bli för stora (%(space)d kB saknas).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
+'''Bilagan "%(filename)s" kunde inte packas upp eftersom de resulterande filerna skulle bli för många (%(count)d för många).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
+'''Bilagan "%(filename)s" uppackad.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
+'''Bilagan "%(filename)s" kunde inte packas upp eftersom filerna är för stora, endast är .zip-filer, redan existerar eller ligger i kataloger.''',
+'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
+'''Filen %(target)s är inte en .zip-fil.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\'''':
 '''Bilaga "%(filename)s"''',
+'''Package script:''':
+'''Paketskript:''',
+'''File Name''':
+'''Filnamn''',
+'''Modified''':
+'''Modifierad''',
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
-'''Okänd filtyp, kan inte visa bifogad fil direkt.''',
+'''Okänd filtyp, kan inte visa bilagan direkt.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
-'''bifogad fil:%(filename)s för %(pagename)s''',
+'''bilaga:%(filename)s för %(pagename)s''',
 '''You are not allowed to delete this page.''':
 '''Du har inte tillåtelse att radera den här sidan.''',
 '''This page is already deleted or was never created!''':
@@ -704,7 +748,7 @@
 '''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
 '''Kan inte skapa en ny sida utan ett sidnamn. Var god ange ett sidnamn.''',
 '''Upload new attachment "%(filename)s"''':
-'''Ladda upp ny bifogad fil "%(filename)s"''',
+'''Ladda upp ny bilaga "%(filename)s"''',
 '''Create new drawing "%(filename)s"''':
 '''Skapa ny teckning "%(filename)s"''',
 '''Edit drawing %(filename)s''':
@@ -730,9 +774,11 @@
 '''No quotes on %(pagename)s.''':
 '''Inga citattecken på %(pagename)s.''',
 '''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
-'''Uppladdning av bifogad fil \'%(filename)s\'.''',
+'''Uppladdning av bilaga \'%(filename)s\'.''',
 '''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
 '''Teckningen \'%(filename)s\' sparad.''',
+'''%(mins)dm ago''':
+'''%(mins)dm sedan''',
 '''(no bookmark set)''':
 '''(inget bokmärke satt)''',
 '''(currently set to %s)''':
@@ -851,6 +897,10 @@
 '''Redigera (grafiskt)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Skrivskyddad sida''',
+'''Remove Link''':
+'''Ta bort länk''',
+'''Add Link''':
+'''Lägg till länk''',
 '''Attachments''':
 '''Bilagor''',
 '''Show %s days.''':
@@ -880,7 +930,7 @@
 '''Mail sent OK''':
 '''Epost skickad korrekt''',
 '''FrontPage''':
-'''FramSida''',
+'''StartSida''',
 '''RecentChanges''':
 '''SenasteÄndringar''',
 '''TitleIndex''':
--- a/MoinMoin/i18n/zh.po	Sat Nov 05 20:41:13 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh.po	Sat Nov 05 21:24:27 2005 +0000
@@ -161,9 +161,8 @@
 msgid "GUI Mode"
 msgstr "图形界面模式"
 
-#, fuzzy
 msgid "Your changes are not saved!"
-msgstr "此页未作改动, 所以没有保存!"
+msgstr "您的改动有保存!"
 
 msgid "Comment:"
 msgstr "备注:"
@@ -782,7 +781,7 @@
 msgstr "您不可以把此页恢复成旧版!"
 
 msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr ""
+msgstr "您必须首先登录才能添加快捷链接."
 
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
 msgstr "删除了您对本页的快捷链接."
@@ -793,15 +792,14 @@
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
 msgstr "您不能订阅无权阅读的网页!"
 
-#, fuzzy
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-msgstr "本维基不支持邮件处理, 请联系管理员, 他可以决定是否要启动邮寄功能."
+msgstr "本维基不支持邮件处理."
 
 msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr ""
+msgstr "您必须首先登录才能订阅."
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
-msgstr ""
+msgstr "在用户设置中设定您的电子邮件地址后才能订阅."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "您终止了订阅此页."
@@ -810,7 +808,7 @@
 msgstr "不能取消用正规表达式定义的订阅!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-msgstr ""
+msgstr "在用户设置中编辑订阅正则表达式."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "您已经订阅了此页."
@@ -1085,12 +1083,12 @@
 msgstr ""
 "附件'%(filename)s'解压缩失败, 原因是文件解包后太大 (缺%(space)d kB的空间)."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
 msgstr ""
-"附件'%(filename)s'解压缩失败, 原因是文件解包后太大 (缺%(space)d kB的空间)."
+"附件'%(filename)s'解压缩失败, 原因是文件解包后太多 (多%(count)d个文件)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -1287,9 +1285,9 @@
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
 msgstr "图片'%(filename)s'已保存"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "%(hours)d小时%(mins)d分前"
+msgstr "%(mins)dm分钟前"
 
 msgid "(no bookmark set)"
 msgstr "(未设置书签)"
@@ -1478,12 +1476,11 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "只读网页"
 
-#, fuzzy
 msgid "Remove Link"
-msgstr "从快捷链接删除"
+msgstr "删除链接"
 
 msgid "Add Link"
-msgstr ""
+msgstr "添加链接"
 
 msgid "Attachments"
 msgstr "附件"
--- a/MoinMoin/i18n/zh.py	Sat Nov 05 20:41:13 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh.py	Sat Nov 05 21:24:27 2005 +0000
@@ -88,6 +88,8 @@
 '''预览''',
 '''GUI Mode''':
 '''图形界面模式''',
+'''Your changes are not saved!''':
+'''您的改动有保存!''',
 '''Comment:''':
 '''备注:''',
 '''<No addition>''':
@@ -479,16 +481,26 @@
 '''网页点击次数和编辑次数''',
 '''You are not allowed to revert this page!''':
 '''您不可以把此页恢复成旧版!''',
+'''You must login to add a quicklink.''':
+'''您必须首先登录才能添加快捷链接.''',
 '''Your quicklink to this page has been removed.''':
 '''删除了您对本页的快捷链接.''',
 '''A quicklink to this page has been added for you.''':
 '''本页已加入到您的快捷链接.''',
 '''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
 '''您不能订阅无权阅读的网页!''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
+'''本维基不支持邮件处理.''',
+'''You must log in to use subscribtions.''':
+'''您必须首先登录才能订阅.''',
+'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
+'''在用户设置中设定您的电子邮件地址后才能订阅.''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
 '''您终止了订阅此页.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
 '''不能取消用正规表达式定义的订阅!''',
+'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
+'''在用户设置中编辑订阅正则表达式.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''您已经订阅了此页.''',
 '''Charts are not available!''':
@@ -650,6 +662,8 @@
 '''文件%s不是MoinMoin包.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
 '''附件\'%(filename)s\'解压缩失败, 原因是文件解包后太大 (缺%(space)d kB的空间).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
+'''附件\'%(filename)s\'解压缩失败, 原因是文件解包后太多 (多%(count)d个文件).''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
 '''附件\'%(filename)s\'已解压缩(unzip).''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
@@ -756,6 +770,8 @@
 '''上载附件\'%(filename)s\'.''',
 '''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
 '''图片\'%(filename)s\'已保存''',
+'''%(mins)dm ago''':
+'''%(mins)dm分钟前''',
 '''(no bookmark set)''':
 '''(未设置书签)''',
 '''(currently set to %s)''':
@@ -874,6 +890,10 @@
 '''编辑(图形界面)''',
 '''Immutable Page''':
 '''只读网页''',
+'''Remove Link''':
+'''删除链接''',
+'''Add Link''':
+'''添加链接''',
 '''Attachments''':
 '''附件''',
 '''Show %s days.''':