changeset 84:269d8dc395bf

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-86
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Thu, 06 Oct 2005 19:33:58 +0000
parents 3bf0b6c09275
children 4d6a7cb1f441
files MoinMoin/i18n/MoinMoin.pot MoinMoin/i18n/cz.po MoinMoin/i18n/cz.py MoinMoin/i18n/da.po MoinMoin/i18n/da.py MoinMoin/i18n/de.po MoinMoin/i18n/de.py MoinMoin/i18n/en.po MoinMoin/i18n/en.py MoinMoin/i18n/es.po MoinMoin/i18n/es.py MoinMoin/i18n/fi.po MoinMoin/i18n/fi.py MoinMoin/i18n/fr.po MoinMoin/i18n/fr.py MoinMoin/i18n/he.po MoinMoin/i18n/hu.po MoinMoin/i18n/hu.py MoinMoin/i18n/it.po MoinMoin/i18n/it.py MoinMoin/i18n/ja.po MoinMoin/i18n/ja.py MoinMoin/i18n/ko.po MoinMoin/i18n/ko.py MoinMoin/i18n/lv.po MoinMoin/i18n/lv.py MoinMoin/i18n/meta.py MoinMoin/i18n/nb.po MoinMoin/i18n/nb.py MoinMoin/i18n/nl.po MoinMoin/i18n/nl.py MoinMoin/i18n/pl.po MoinMoin/i18n/pl.py MoinMoin/i18n/pt.po MoinMoin/i18n/pt.py MoinMoin/i18n/pt_br.po MoinMoin/i18n/pt_br.py MoinMoin/i18n/ro.po MoinMoin/i18n/ro.py MoinMoin/i18n/ru.po MoinMoin/i18n/ru.py MoinMoin/i18n/sr.po MoinMoin/i18n/sr.py MoinMoin/i18n/sv.po MoinMoin/i18n/sv.py MoinMoin/i18n/vi.po MoinMoin/i18n/vi.py MoinMoin/i18n/zh.po MoinMoin/i18n/zh.py MoinMoin/i18n/zh_tw.po MoinMoin/i18n/zh_tw.py
diffstat 51 files changed, 1305 insertions(+), 919 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/MoinMoin.pot	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/MoinMoin.pot	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-06 22:17+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -838,6 +838,9 @@
 msgid "Lupy search"
 msgstr ""
 
+msgid "Active threads"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
 msgstr ""
@@ -888,6 +891,12 @@
 "since this is subject to change and can break easily."
 msgstr ""
 
+msgid "unzip"
+msgstr ""
+
+msgid "install"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
 msgstr ""
@@ -937,6 +946,12 @@
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
 msgstr ""
 
+msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
+msgstr ""
+
+msgid "You are not allowed to install files."
+msgstr ""
+
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
 msgstr ""
 
@@ -963,9 +978,50 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
+"files only, exist already or reside in folders."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
+"would be too large (%(space)d kB missing)."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The file %(target) is not a .zip file."
+msgstr ""
+
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
 msgstr ""
 
+msgid "Package script:"
+msgstr ""
+
+msgid "File Name"
+msgstr ""
+
+msgid "Modified"
+msgstr ""
+
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr ""
 
--- a/MoinMoin/i18n/cz.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cz.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-30 21:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Pavel Kosina <pkosina@seznam.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -79,7 +79,6 @@
 msgid "Cannot edit old revisions!"
 msgstr "Staré verze se nedají editovat"
 
-#, fuzzy
 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
 msgstr "Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!"
 
@@ -450,7 +449,6 @@
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
-#, fuzzy
 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
 msgstr "(Použijte JmenoPrijmeni)"
 
@@ -499,7 +497,7 @@
 msgid " %s and try again."
 msgstr " %s a zkuste to znovu."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
 msgstr "%(hits)d nálezů na celkem %(pages)d stránkách."
 
@@ -586,7 +584,6 @@
 msgid "Please specify a password!"
 msgstr "Zadejte prosím heslo!"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
 "can get it by email."
@@ -791,13 +788,11 @@
 "Dosud jste si nevytvořil uživatelský profil. Zvolte NastaveniUzivatele v "
 "pravem hornim rohu a vytvořte si ho."
 
-#, fuzzy
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
-msgstr "Váš odběr této stránky byl zrušen."
+msgstr "Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů."
 
-#, fuzzy
 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
-msgstr "Váš odběr této stránky byl zrušen."
+msgstr "Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů."
 
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
 msgstr "Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení."
@@ -822,7 +817,6 @@
 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
 msgstr "Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page "
 "from the subscription list."
@@ -921,13 +915,11 @@
 msgid "Local extension actions"
 msgstr "Akce lokálního rozšíření"
 
-#, fuzzy
 msgid "Global parsers"
-msgstr "Instalované parsery."
+msgstr "Globální parsery."
 
-#, fuzzy
 msgid "Local extension parsers"
-msgstr "Makra lokálního rozšíření"
+msgstr "Parsery lokálního rozšíření"
 
 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
 msgstr "Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- použijívejte parsery)"
@@ -1160,13 +1152,13 @@
 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
 msgstr "(včetně %(localwords)d %(pagelink)s)"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format, fuzzy
 msgid ""
 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
 msgstr ""
-"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy "
-"nalezena a jsou zvýrazněna níže:"
+"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy"
+"%(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:"
 
 msgid "Add checked words to dictionary"
 msgstr "Přidat označená slova do slovníku"
@@ -1310,11 +1302,10 @@
 msgstr "Očekávána hodnota barvy \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
 
 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
-msgstr ""
+msgstr "XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration."
 
-#, fuzzy
 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
-msgstr "XSLT zpracování není dostupné!"
+msgstr "XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x."
 
 #, python-format
 msgid "%(errortype)s processing error"
@@ -1411,37 +1402,35 @@
 msgid "Titles"
 msgstr "Stránky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search"
 msgstr "Hledat:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Quicklink"
-msgstr "Pohotové odkazy"
+msgstr "Pohotový odkaz"
 
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Další akce:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Zdrojový text"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Náhled tisku"
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Zdrojový text"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Smazat cache"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Připojit soubor"
+msgid "Attachments"
+msgstr "Přílohy"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Smazat stránku"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Podobné stránky"
+msgid "Like Pages"
+msgstr "Podobné Stránky"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Mapa lokálního umístění"
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "Lokální Mapa Stránek"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Proveď!"
@@ -1458,10 +1447,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Neměnná stránka"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Info"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Ukázat %s dní."
@@ -1582,6 +1567,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "KontrolaPravopisu"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Náhled tisku"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Připojit soubor"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Podobné stránky"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Mapa lokálního umístění"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Info"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Dotaz nedává smysl"
 
--- a/MoinMoin/i18n/cz.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cz.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -42,6 +42,8 @@
 '''Tato stránka je neměnná!''',
 '''Cannot edit old revisions!''':
 '''Staré verze se nedají editovat''',
+'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
+'''Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!''',
 '''Page name is too long, try shorter name.''':
 '''Název stránky je příliš dlouhý, zvolte kratší název.''',
 '''Edit "%(pagename)s"''':
@@ -237,6 +239,8 @@
 '''Zablokovat navždy tento účet''',
 '''Name''':
 '''Jméno''',
+'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
+'''(Použijte JmenoPrijmeni)''',
 '''Password''':
 '''Heslo''',
 '''Password repeat''':
@@ -262,6 +266,8 @@
 '''Přihlášení''',
 ''' %s and try again.''':
 ''' %s a zkuste to znovu.''',
+'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
+'''%(hits)d nálezů na celkem %(pages)d stránkách.''',
 '''%.2f seconds''':
 '''%.2f sekund''',
 '''match''':
@@ -296,6 +302,8 @@
 '''Hesla nesouhlasí!''',
 '''Please specify a password!''':
 '''Zadejte prosím heslo!''',
+'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
+'''Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, mohou Vám být na tento email zaslány.''',
 '''This email already belongs to somebody else.''':
 '''Tato emailová adresa patří již někomu jinému.''',
 '''User account created!''':
@@ -418,6 +426,10 @@
 '''Nemáte právo vracet změny na této stránce!''',
 '''You didn\'t create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper right corner to create a profile.''':
 '''Dosud jste si nevytvořil uživatelský profil. Zvolte NastaveniUzivatele v pravem hornim rohu a vytvořte si ho.''',
+'''Your quicklink to this page has been removed.''':
+'''Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů.''',
+'''A quicklink to this page has been added for you.''':
+'''Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů.''',
 '''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
 '''Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení.''',
 '''This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the wiki, who can either enable email, or remove the "Subscribe" icon.''':
@@ -428,6 +440,8 @@
 '''Váš odběr této stránky byl zrušen.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
 '''Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!''',
+'''To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page from the subscription list.''':
+'''Pokud chcete zrušit odběr, běžte do svého profilu a smažte tuto stránku ze seznamu odebíraných stránek.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Přihlásili jste se k odběru této stránky.''',
 '''Charts are not available!''':
@@ -486,6 +500,10 @@
 '''Akce globálního rozšíření''',
 '''Local extension actions''':
 '''Akce lokálního rozšíření''',
+'''Global parsers''':
+'''Globální parsery.''',
+'''Local extension parsers''':
+'''Parsery lokálního rozšíření''',
 '''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
 '''Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- použijívejte parsery)''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
@@ -610,6 +628,8 @@
 Zkuste jiné jméno.''',
 '''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
 '''(včetně %(localwords)d %(pagelink)s)''',
+'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
+'''Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy%(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:''',
 '''Add checked words to dictionary''':
 '''Přidat označená slova do slovníku''',
 '''No spelling errors found!''':
@@ -690,6 +710,10 @@
 '''Očekáváno celé číslo "%(arg)s" po "%(key)s"''',
 '''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
 '''Očekávána hodnota barvy "%(arg)s" po "%(key)s"''',
+'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
+'''XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration.''',
+'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
+'''XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x.''',
 '''%(errortype)s processing error''':
 '''Chyba při zpracování "%(errortype)s"''',
 '''Views/day''':
@@ -748,22 +772,24 @@
 '''Text''',
 '''Titles''':
 '''Stránky''',
+'''Search''':
+'''Hledat:''',
+'''Quicklink''':
+'''Pohotový odkaz''',
 '''More Actions:''':
 '''Další akce:''',
-'''Show Raw Text''':
+'''Raw Text''':
 '''Zdrojový text''',
-'''Show Print View''':
-'''Náhled tisku''',
 '''Delete Cache''':
 '''Smazat cache''',
-'''Attach File''':
-'''Připojit soubor''',
+'''Attachments''':
+'''Přílohy''',
 '''Delete Page''':
 '''Smazat stránku''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Podobné stránky''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Mapa lokálního umístění''',
+'''Like Pages''':
+'''Podobné Stránky''',
+'''Local Site Map''':
+'''Lokální Mapa Stránek''',
 '''Do''':
 '''Proveď!''',
 '''Parent Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/da.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/da.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-03-21 20:17+0100\n"
 "Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -833,6 +833,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Du abonnerer nu på denne side."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Tabeller er ikke tilgængelige!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Tabeltypen skal angives!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Dårlig tabeltype·\"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Krævet atribut \"%(attrname)s\" mangler."
@@ -1279,13 +1289,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Filnavn"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Tabeltypen skal angives!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Dårlig tabeltype·\"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Hent XML-eksport af denne wiki"
 
@@ -1351,9 +1354,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "Antal besøg"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Tabeller er ikke tilgængelige!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Sidestørrelser"
 
@@ -1433,26 +1433,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Flere Rutiner:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Vis rå tekst"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Vis udskriftsvenlig udgave"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Vis rå tekst"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Slet cache"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Vedhæft fil"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Ny vedhæftet fil"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Slet side"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Vis lignende sider"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "LignendeSide"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Vis lokal oversigt"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "LokalOversigt"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Anvend"
@@ -1471,10 +1475,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Ikke-redigérbar side"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Info"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Vis %s dage."
@@ -1596,6 +1596,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "StaveKontrol"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Vis udskriftsvenlig udgave"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Vedhæft fil"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Vis lignende sider"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Vis lokal oversigt"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Info"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Kan ikke forstå forespørgslen"
 
--- a/MoinMoin/i18n/da.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/da.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -411,6 +411,12 @@
 '''Kan ikke afmelde et abonnement som regulært udtryk (regexp)!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Du abonnerer nu på denne side.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Tabeller er ikke tilgængelige!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Tabeltypen skal angives!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Dårlig tabeltype·"%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Krævet atribut "%(attrname)s" mangler.''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -649,10 +655,6 @@
 '''Vis''',
 '''Filename''':
 '''Filnavn''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Tabeltypen skal angives!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Dårlig tabeltype·"%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Hent XML-eksport af denne wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -681,8 +683,6 @@
 '''dato''',
 '''# of hits''':
 '''Antal besøg''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Tabeller er ikke tilgængelige!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Sidestørrelser''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -727,20 +727,10 @@
 '''Titler''',
 '''More Actions:''':
 '''Flere Rutiner:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Vis rå tekst''',
-'''Show Print View''':
-'''Vis udskriftsvenlig udgave''',
 '''Delete Cache''':
 '''Slet cache''',
-'''Attach File''':
-'''Vedhæft fil''',
 '''Delete Page''':
 '''Slet side''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Vis lignende sider''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Vis lokal oversigt''',
 '''Do''':
 '''Anvend''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/de.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/de.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-30 21:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-21 00:00+0100\n"
 "Last-Translator: Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -1464,26 +1464,26 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Weitere Aktionen:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Rohform anzeigen"
+msgid "------------"
+msgstr "------------"
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Druckansicht"
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Rohform"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Cache löschen"
 
-msgid "Attach File"
+msgid "Attachments"
 msgstr "Dateianhänge"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Seite löschen"
 
-msgid "Show Like Pages"
+msgid "Like Pages"
 msgstr "Ähnliche Seiten"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Übersichtskarte"
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "ÜbersichtsKarte"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Los!"
@@ -1500,9 +1500,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Geschützte Seite"
 
-msgid "Infos"
-msgstr "Infos"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "%s Tage anzeigen."
--- a/MoinMoin/i18n/de.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/de.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -842,20 +842,20 @@
 '''Expressverweis''',
 '''More Actions:''':
 '''Weitere Aktionen:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Rohform anzeigen''',
-'''Show Print View''':
-'''Druckansicht''',
+'''------------''':
+'''------------''',
+'''Raw Text''':
+'''Rohform''',
 '''Delete Cache''':
 '''Cache löschen''',
-'''Attach File''':
+'''Attachments''':
 '''Dateianhänge''',
 '''Delete Page''':
 '''Seite löschen''',
-'''Show Like Pages''':
+'''Like Pages''':
 '''Ähnliche Seiten''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Übersichtskarte''',
+'''Local Site Map''':
+'''ÜbersichtsKarte''',
 '''Do''':
 '''Los!''',
 '''Parent Page''':
@@ -866,8 +866,6 @@
 '''Editieren (GUI)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Geschützte Seite''',
-'''Infos''':
-'''Infos''',
 '''Show %s days.''':
 '''%s Tage anzeigen.''',
 '''EditText''':
--- a/MoinMoin/i18n/en.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/en.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-06 22:17+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-01-8 00:00+0100\n"
 "Last-Translator: Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -846,6 +846,9 @@
 msgid "Lupy search"
 msgstr ""
 
+msgid "Active threads"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
 msgstr ""
@@ -896,6 +899,12 @@
 "since this is subject to change and can break easily."
 msgstr ""
 
+msgid "unzip"
+msgstr ""
+
+msgid "install"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
 msgstr ""
@@ -945,6 +954,12 @@
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
 msgstr ""
 
+msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
+msgstr ""
+
+msgid "You are not allowed to install files."
+msgstr ""
+
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
 msgstr ""
 
@@ -970,10 +985,51 @@
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
+msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s of %(pagename)s"
+
+#, python-format
+msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
+msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s of %(pagename)s"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
+"files only, exist already or reside in folders."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
+"would be too large (%(space)d kB missing)."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The file %(target) is not a .zip file."
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
 msgstr ""
 
+msgid "Package script:"
+msgstr ""
+
+msgid "File Name"
+msgstr ""
+
+msgid "Modified"
+msgstr ""
+
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr ""
 
--- a/MoinMoin/i18n/en.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/en.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -564,6 +564,8 @@
 '''Enabled''',
 '''Lupy search''':
 '''Lupy search''',
+'''Active threads''':
+'''Active threads''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
@@ -594,6 +596,10 @@
 as shown below in the list of files. 
 Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
 since this is subject to change and can break easily.''',
+'''unzip''':
+'''unzip''',
+'''install''':
+'''install''',
 '''No attachments stored for %(pagename)s''':
 '''No attachments stored for %(pagename)s''',
 '''Edit drawing''':
@@ -626,6 +632,10 @@
 '''You are not allowed to delete attachments on this page.''',
 '''You are not allowed to get attachments from this page.''':
 '''You are not allowed to get attachments from this page.''',
+'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
+'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''',
+'''You are not allowed to install files.''':
+'''You are not allowed to install files.''',
 '''You are not allowed to view attachments of this page.''':
 '''You are not allowed to view attachments of this page.''',
 '''Unsupported upload action: %s''':
@@ -638,8 +648,24 @@
 '''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
 '''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''',
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
+'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''',
+'''The file %(target) is not a .zip file.''':
+'''The file %(target) is not a .zip file.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\'''':
 '''Attachment \'%(filename)s\'''',
+'''Package script:''':
+'''Package script:''',
+'''File Name''':
+'''File Name''',
+'''Modified''':
+'''Modified''',
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
--- a/MoinMoin/i18n/es.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/es.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-21 00:00+0000\n"
 "Last-Translator: Mauricio Hernandez Z <mhz.chile@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -624,7 +624,7 @@
 msgstr "Esta dirección e-mail ya es usada por alguien más."
 
 msgid "User account created!"
-msgstr ""
+msgstr "Cuenta de usuario creada!"
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -640,7 +640,7 @@
 msgstr "<Configuración de tu Navegador>"
 
 msgid "the one preferred"
-msgstr ""
+msgstr "el/la preferido/a"
 
 msgid "free choice"
 msgstr ""
@@ -864,6 +864,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Te has suscrito a esta página."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "¡Los gráficos no están disponibles!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "¡Hay que indicar un tipo de gráfico!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "¡Tipo de gráfico incorrecto \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Falta el atributo requerido \"%(attrname)s\""
@@ -1317,13 +1327,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Nombre de Archivo"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "¡Hay que indicar un tipo de gráfico!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "¡Tipo de gráfico incorrecto \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Bajar XML exportado de este wiki"
 
@@ -1390,9 +1393,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# de hits"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "¡Los gráficos no están disponibles!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Distribución del Tamaño de Página"
 
@@ -1473,26 +1473,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Más Acciones"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Texto sin formato"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Vista de Impresión"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Texto sin formato"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Eliminar Caché"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Adjuntar Archivo"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Nuevo adjunto"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Eliminar Página"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Mostrar Páginas Similares"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "PáginasSimilares"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Mostrar Mapa Del Sitio"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "MapaDelSitio"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Hacer"
@@ -1511,10 +1515,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Página inmutable"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Información"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Mostrar %s días."
@@ -1636,6 +1636,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "CorrecciónOrtográfica"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Vista de Impresión"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Adjuntar Archivo"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Mostrar Páginas Similares"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Mostrar Mapa Del Sitio"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Información"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "No puedo procesar la solicitud"
 
--- a/MoinMoin/i18n/es.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/es.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -332,6 +332,8 @@
 '''Por favor, provee una contraseña!''',
 '''This email already belongs to somebody else.''':
 '''Esta dirección e-mail ya es usada por alguien más.''',
+'''User account created!''':
+'''Cuenta de usuario creada!''',
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''No se pudo cargar el tema \'%(theme_name)s\' !''',
 '''User preferences saved!''':
@@ -340,6 +342,8 @@
 '''Predeterminado''',
 '''<Browser setting>''':
 '''<Configuración de tu Navegador>''',
+'''the one preferred''':
+'''el/la preferido/a''',
 '''Save''':
 '''Guardar''',
 '''Logout''':
@@ -454,6 +458,12 @@
 '''No se puede quitar la expresion regular (regex) de suscripción''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Te has suscrito a esta página.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''¡Los gráficos no están disponibles!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''¡Hay que indicar un tipo de gráfico!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''¡Tipo de gráfico incorrecto "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Falta el atributo requerido "%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -693,10 +703,6 @@
 '''Visualizar''',
 '''Filename''':
 '''Nombre de Archivo''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''¡Hay que indicar un tipo de gráfico!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''¡Tipo de gráfico incorrecto "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Bajar XML exportado de este wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -725,8 +731,6 @@
 '''fecha''',
 '''# of hits''':
 '''# de hits''',
-'''Charts are not available!''':
-'''¡Los gráficos no están disponibles!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Distribución del Tamaño de Página''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -771,20 +775,10 @@
 '''Títulos''',
 '''More Actions:''':
 '''Más Acciones''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Texto sin formato''',
-'''Show Print View''':
-'''Vista de Impresión''',
 '''Delete Cache''':
 '''Eliminar Caché''',
-'''Attach File''':
-'''Adjuntar Archivo''',
 '''Delete Page''':
 '''Eliminar Página''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Mostrar Páginas Similares''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Mostrar Mapa Del Sitio''',
 '''Do''':
 '''Hacer''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/fi.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fi.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-03-09 15:48:42+0200\n"
 "Last-Translator: Tuukka Hastrup <Tuukka.Hastrup@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -832,6 +832,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Sinulle on lisätty tilaus tälle sivulle."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Kaaviot eivät ole käytettävissä!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Sinun täytyy antaa kaavion tyyppi!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Kelvoton kaavion tyyppi \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Vaadittu tieto \"%(attrname)s\" puuttuu"
@@ -1279,13 +1289,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Tiedostonimi"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Sinun täytyy antaa kaavion tyyppi!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Kelvoton kaavion tyyppi \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Lataa tämän wikin XML-vienti"
 
@@ -1351,9 +1354,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "katseluiden lukumäärä"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Kaaviot eivät ole käytettävissä!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Sivukoon jakauma"
 
@@ -1433,26 +1433,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Lisää toimintoja:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Näytä muotoilematon teksti"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Näytä tulostettavana"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Näytä muotoilematon teksti"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Poista välimuistista"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Liitä tiedosto"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Uusi liitetiedosto"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Poista sivu"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Näytä samankaltaisia sivuja"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "SamankaltaisiaSivuja"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Näytä paikallinen sivukartta"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "PaikallinenSivukartta"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Tee"
@@ -1471,10 +1475,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Suojattu sivu"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Tiedot"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Näytä %s päivää."
@@ -1597,6 +1597,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "OikoLue"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Näytä tulostettavana"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Liitä tiedosto"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Näytä samankaltaisia sivuja"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Näytä paikallinen sivukartta"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Tiedot"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Hakua ei voida suorittaa"
 
--- a/MoinMoin/i18n/fi.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fi.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -416,6 +416,12 @@
 '''Säännöllisen lausekkeen tilausta ei voida poistaa!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Sinulle on lisätty tilaus tälle sivulle.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Kaaviot eivät ole käytettävissä!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Sinun täytyy antaa kaavion tyyppi!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Kelvoton kaavion tyyppi "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Vaadittu tieto "%(attrname)s" puuttuu''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -655,10 +661,6 @@
 '''Näytä''',
 '''Filename''':
 '''Tiedostonimi''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Sinun täytyy antaa kaavion tyyppi!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Kelvoton kaavion tyyppi "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Lataa tämän wikin XML-vienti''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -687,8 +689,6 @@
 '''päivämäärä''',
 '''# of hits''':
 '''katseluiden lukumäärä''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Kaaviot eivät ole käytettävissä!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Sivukoon jakauma''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -733,20 +733,10 @@
 '''Nimistä''',
 '''More Actions:''':
 '''Lisää toimintoja:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Näytä muotoilematon teksti''',
-'''Show Print View''':
-'''Näytä tulostettavana''',
 '''Delete Cache''':
 '''Poista välimuistista''',
-'''Attach File''':
-'''Liitä tiedosto''',
 '''Delete Page''':
 '''Poista sivu''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Näytä samankaltaisia sivuja''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Näytä paikallinen sivukartta''',
 '''Do''':
 '''Tee''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/fr.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fr.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-27 13:21+0200\n"
 "Last-Translator: J-P Gue'rard <fevrier@tigreraye.org>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -220,7 +220,8 @@
 " Tables:: || texte de la cellule |||| texte s'étendant sur 2 colonnes || ; "
 "aucune espace ne doit suivre la fin d'un tableau ou d'un titre.\n"
 "\n"
-"(!) Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[\"AideDeL'Édition\"] ou au RésuméDeLaSyntaxe.\n"
+"(!) Pour plus d'informations, reportez-vous à l'[\"AideDeL'Édition\"] ou au "
+"RésuméDeLaSyntaxe.\n"
 
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Modification annulée."
@@ -864,12 +865,22 @@
 "To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page "
 "from the subscription list."
 msgstr ""
-"Pour vous désabonner, allez dans votre profil et supprimez le motif correspondant à cette page de la "
-"liste de vos abonnements."
+"Pour vous désabonner, allez dans votre profil et supprimez le motif "
+"correspondant à cette page de la liste de vos abonnements."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Vous avez été abonné à cette page."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Les graphiques ne sont pas disponibles !"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Vous devez fournir un type de graphique !"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Type de graphique « %s » incorrect !"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "L'attribut obligatoire « %(attrname)s » est absent"
@@ -1317,13 +1328,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Nom du fichier"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Vous devez fournir un type de graphique !"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Type de graphique « %s » incorrect !"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Télécharger un export XML de ce wiki"
 
@@ -1390,9 +1394,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "Nombre de consultations"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Les graphiques ne sont pas disponibles !"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Page Taille Répartition"
 
@@ -1473,26 +1474,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Autres actions :"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Voir le code source"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Version à imprimer"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Voir le code source"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Effacer le cache"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Joindre un fichier"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Nouvelle pièce jointe"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Supprimer la page"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Pages similaires"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "PagesSimilaires"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Carte locale du site"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "CarteLocaleDuSite"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Exécuter"
@@ -1509,9 +1514,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Page immuable"
 
-msgid "Infos"
-msgstr "Informations"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Voir %s jours."
@@ -1632,3 +1634,18 @@
 
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "Orthographe"
+
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Version à imprimer"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Joindre un fichier"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Pages similaires"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Carte locale du site"
+
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Informations"
--- a/MoinMoin/i18n/fr.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fr.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -499,6 +499,12 @@
 '''Pour vous désabonner, allez dans votre profil et supprimez le motif correspondant à cette page de la liste de vos abonnements.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Vous avez été abonné à cette page.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Les graphiques ne sont pas disponibles !''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Vous devez fournir un type de graphique !''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Type de graphique « %s » incorrect !''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''L\'attribut obligatoire « %(attrname)s » est absent''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -752,10 +758,6 @@
 '''Affichage''',
 '''Filename''':
 '''Nom du fichier''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Vous devez fournir un type de graphique !''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Type de graphique « %s » incorrect !''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Télécharger un export XML de ce wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -792,8 +794,6 @@
 '''date''',
 '''# of hits''':
 '''Nombre de consultations''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Les graphiques ne sont pas disponibles !''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Page Taille Répartition''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -844,20 +844,10 @@
 '''Lien rapide''',
 '''More Actions:''':
 '''Autres actions :''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Voir le code source''',
-'''Show Print View''':
-'''Version à imprimer''',
 '''Delete Cache''':
 '''Effacer le cache''',
-'''Attach File''':
-'''Joindre un fichier''',
 '''Delete Page''':
 '''Supprimer la page''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Pages similaires''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Carte locale du site''',
 '''Do''':
 '''Exécuter''',
 '''Parent Page''':
@@ -868,8 +858,6 @@
 '''Éditer (mode graphique)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Page immuable''',
-'''Infos''':
-'''Informations''',
 '''Show %s days.''':
 '''Voir %s jours.''',
 '''EditText''':
--- a/MoinMoin/i18n/he.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/he.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-06 22:17+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-07-31 00:00+0200\n"
 "Last-Translator: Nir Soffer <nirs@freeshell.org>\n"
 "Language-Team: Hebrew <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -915,6 +915,9 @@
 msgid "Lupy search"
 msgstr "חיפוש מהיר"
 
+msgid "Active threads"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
 msgstr "השתמשו במונח חיפוש בררני יותר מאשר {{{\"%s\"}}}."
@@ -969,6 +972,12 @@
 "אל תשתמשו בכתובת של הקובץ, היא עלולה להשתנות\n"
 "והקישור ישבר."
 
+msgid "unzip"
+msgstr ""
+
+msgid "install"
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
 msgstr "אין קבצים מצורפים ל–%(pagename)s"
@@ -1021,6 +1030,14 @@
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
 msgstr "אין לכם הרשאות לקבל קבצים מצורפים מהדף"
 
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
+msgstr "אין לכם הרשאות לצפות בקבצים מצורפים בדף"
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to install files."
+msgstr "אין לכם הרשאות לערוך את הדף"
+
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
 msgstr "אין לכם הרשאות לצפות בקבצים מצורפים בדף"
 
@@ -1048,10 +1065,52 @@
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
 msgstr "קובץ מצורף \"%(filename)s\" נמחק."
 
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
+msgstr "קובץ מצורף \"%(filename)s\" נמחק."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
+msgstr "איור \"%(filename)s\" נשמר."
+
+#, python-format
+msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
+msgstr "קובץ מצורף \"%(filename)s\" נמחק."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
+"files only, exist already or reside in folders."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
+"would be too large (%(space)d kB missing)."
+msgstr ""
+
+#, python-format
+msgid "The file %(target) is not a .zip file."
+msgstr ""
+
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
 msgstr "קובץ מצורף \"%(filename)s\"."
 
+msgid "Package script:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "File Name"
+msgstr "שם קובץ"
+
+msgid "Modified"
+msgstr ""
+
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr "סוג קובץ לא ידוע, אי אפשר להציג אותו בתוך הדף."
 
--- a/MoinMoin/i18n/hu.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/hu.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-07-01 13:20+0200\n"
 "Last-Translator: VOROSBARANYI Zoltan <http://vbzo.li/>\n"
 "Language-Team: Hungarian <HU@li.org>\n"
@@ -841,6 +841,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Ön előfizetett erre a lapra."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "A diagramok nem elérhetőek!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Meg kell adnia a diagram típusát!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Hibás diagramtípus: \"%s\""
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "A(z) \"%(attrname)s\" kötelező attribútum hiányzik"
@@ -1285,13 +1295,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Állománynév"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Meg kell adnia a diagram típusát!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Hibás diagramtípus: \"%s\""
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "A wiki XML-exportjának letöltése"
 
@@ -1357,9 +1360,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "találatok száma"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "A diagramok nem elérhetőek!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Lapméret-eloszlás"
 
@@ -1439,26 +1439,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "További műveletek:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Nyers szöveg megjelenítése"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Nyomtatási kép megjelenítése"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Nyers szöveg megjelenítése"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Gyorstár törlése"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Állomány csatolása"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Új melléklet"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Lap törlése"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Hasonló lapok megjelenítése"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "HasonlóLapok"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Helyi laptérkép megjelenítése"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "HelyiLaptérkép"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Végrehajtás"
@@ -1477,10 +1481,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Nem szerkeszthető lap"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Infó"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "%s nap megjelenítése"
@@ -1604,6 +1604,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "HelyesírásEllenőrzés"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Nyomtatási kép megjelenítése"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Állomány csatolása"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Hasonló lapok megjelenítése"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Helyi laptérkép megjelenítése"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Infó"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Nem tudjuk a keresést végrehajtani"
 
--- a/MoinMoin/i18n/hu.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/hu.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -424,6 +424,12 @@
 '''A reguláris kifejezéses előfizetést nem lehet lemondani!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Ön előfizetett erre a lapra.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''A diagramok nem elérhetőek!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Meg kell adnia a diagram típusát!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Hibás diagramtípus: "%s"''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''A(z) "%(attrname)s" kötelező attribútum hiányzik''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -664,10 +670,6 @@
 '''Megjelenítés''',
 '''Filename''':
 '''Állománynév''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Meg kell adnia a diagram típusát!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Hibás diagramtípus: "%s"''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''A wiki XML-exportjának letöltése''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -704,8 +706,6 @@
 '''dátum''',
 '''# of hits''':
 '''találatok száma''',
-'''Charts are not available!''':
-'''A diagramok nem elérhetőek!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Lapméret-eloszlás''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -752,20 +752,10 @@
 '''Címek''',
 '''More Actions:''':
 '''További műveletek:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Nyers szöveg megjelenítése''',
-'''Show Print View''':
-'''Nyomtatási kép megjelenítése''',
 '''Delete Cache''':
 '''Gyorstár törlése''',
-'''Attach File''':
-'''Állomány csatolása''',
 '''Delete Page''':
 '''Lap törlése''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Hasonló lapok megjelenítése''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Helyi laptérkép megjelenítése''',
 '''Do''':
 '''Végrehajtás''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/it.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/it.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-21 22:09+0100\n"
 "Last-Translator: gian paolo ciceri <gp.ciceri@acm.org>\n"
 "Language-Team: Italian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -842,6 +842,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Da questo momento sei abbonato a questa pagina."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Grafici non disponibili!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Devi specificare un tipo di grafico!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Tipo di grafico \"%s\" non valido!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Manca l'attributo obbligatorio \"%(attrname)s\" "
@@ -1291,13 +1301,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Nome del file"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Devi specificare un tipo di grafico!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Tipo di grafico \"%s\" non valido!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Scarica una versione XML di questo wiki"
 
@@ -1363,9 +1366,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "n. di accessi"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Grafici non disponibili!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Distribuzione delle pagine per dimensione"
 
@@ -1445,26 +1445,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Altre Azioni:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Mostra il testo grezzo"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Versione stampabile"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Mostra il testo grezzo"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Cancella file temporanei"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "File allegati"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Nuovo allegato"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Cancella Pagina"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Mostra pagine simili"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "PagineSimili"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Mappa locale del sito"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "MappaLocaleSito"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Vai"
@@ -1483,10 +1487,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Pagina non alterabile"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Informazioni"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Mostra %s giorni."
@@ -1607,6 +1607,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "ControlloOrtografico"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Versione stampabile"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "File allegati"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Mostra pagine simili"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Mappa locale del sito"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Informazioni"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Non riesco a impostare la query di ricerca"
 
--- a/MoinMoin/i18n/it.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/it.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -409,6 +409,12 @@
 '''Non posso rimuovere la sottoscrizione per espressione regolare''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Da questo momento sei abbonato a questa pagina.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Grafici non disponibili!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Devi specificare un tipo di grafico!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Tipo di grafico "%s" non valido!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Manca l\'attributo obbligatorio "%(attrname)s" ''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -650,10 +656,6 @@
 '''Mostra''',
 '''Filename''':
 '''Nome del file''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Devi specificare un tipo di grafico!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Tipo di grafico "%s" non valido!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Scarica una versione XML di questo wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -682,8 +684,6 @@
 '''data''',
 '''# of hits''':
 '''n. di accessi''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Grafici non disponibili!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Distribuzione delle pagine per dimensione''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -728,20 +728,10 @@
 '''Titoli''',
 '''More Actions:''':
 '''Altre Azioni:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Mostra il testo grezzo''',
-'''Show Print View''':
-'''Versione stampabile''',
 '''Delete Cache''':
 '''Cancella file temporanei''',
-'''Attach File''':
-'''File allegati''',
 '''Delete Page''':
 '''Cancella Pagina''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Mostra pagine simili''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Mappa locale del sito''',
 '''Do''':
 '''Vai''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/ja.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ja.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-30 21:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-10-03 15:23+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-10-06 11:00+0900\n"
 "Last-Translator: Fujio Nobori <toh@fuji-climb.org>\n"
 "Language-Team: Japanese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -398,7 +398,7 @@
 msgstr "購読"
 
 msgid "Raw"
-msgstr "テキスト"
+msgstr "Wikiテキスト"
 
 msgid "XML"
 msgstr "XML"
@@ -742,7 +742,7 @@
 msgstr "表示"
 
 msgid "raw"
-msgstr "テキスト"
+msgstr "Wikiテキスト"
 
 msgid "print"
 msgstr "印刷"
@@ -1432,26 +1432,26 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "その他のアクション:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "テキストの表示"
+msgid "------------"
+msgstr "------------"
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "印刷ビューの表示"
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Wikiテキスト"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "キャッシュの削除"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "ファイルの添付"
+msgid "Attachments"
+msgstr "添付ファイル"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "ページの削除"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "似たページの表示"
+msgid "Like Pages"
+msgstr "似たページ"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "ローカルサイトマップの表示"
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "ローカルサイトマップ"
 
 msgid "Do"
 msgstr "実行"
@@ -1468,9 +1468,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "編集不可のページ"
 
-msgid "Infos"
-msgstr "情報"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "%s日表示"
@@ -1591,6 +1588,21 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "スペルチェック"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "印刷ビューの表示"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "ファイルの添付"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "似たページの表示"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "ローカルサイトマップの表示"
+
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "情報"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "問い合わせを行うことができません。"
 
--- a/MoinMoin/i18n/ja.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ja.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -227,7 +227,7 @@
 '''Subscribe''':
 '''購読''',
 '''Raw''':
-'''テキスト''',
+'''Wikiテキスト''',
 '''XML''':
 '''XML''',
 '''Print''':
@@ -449,7 +449,7 @@
 '''view''':
 '''表示''',
 '''raw''':
-'''テキスト''',
+'''Wikiテキスト''',
 '''print''':
 '''印刷''',
 '''revert''':
@@ -839,20 +839,20 @@
 '''クイックリンク''',
 '''More Actions:''':
 '''その他のアクション:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''テキストの表示''',
-'''Show Print View''':
-'''印刷ビューの表示''',
+'''------------''':
+'''------------''',
+'''Raw Text''':
+'''Wikiテキスト''',
 '''Delete Cache''':
 '''キャッシュの削除''',
-'''Attach File''':
-'''ファイルの添付''',
+'''Attachments''':
+'''添付ファイル''',
 '''Delete Page''':
 '''ページの削除''',
-'''Show Like Pages''':
-'''似たページの表示''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''ローカルサイトマップの表示''',
+'''Like Pages''':
+'''似たページ''',
+'''Local Site Map''':
+'''ローカルサイトマップ''',
 '''Do''':
 '''実行''',
 '''Parent Page''':
@@ -863,8 +863,6 @@
 '''編集(GUIモード)''',
 '''Immutable Page''':
 '''編集不可のページ''',
-'''Infos''':
-'''情報''',
 '''Show %s days.''':
 '''%s日表示''',
 '''EditText''':
--- a/MoinMoin/i18n/ko.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ko.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-27 16:28+0900\n"
 "Last-Translator: Hye-Shik Chang <perky@FreeBSD.org>\n"
 "Language-Team: Korean <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -826,6 +826,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "이제 이 글이 변경되면 메일로 알려드리겠습니다."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "이 위키에서는 차트 그리기가 지원되지 않습니다."
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "차트 타입을 지정하여야 합니다!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "잘못된 차트 종류 입니다: \"%s\""
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "필요한 속성인 \"%(attrname)s\"가 없습니다"
@@ -1267,13 +1277,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "파일이름"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "차트 타입을 지정하여야 합니다!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "잘못된 차트 종류 입니다: \"%s\""
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "이 위키 전체를 XML로 반출"
 
@@ -1343,9 +1346,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# of hits"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "이 위키에서는 차트 그리기가 지원되지 않습니다."
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Page Size Distribution"
 
@@ -1426,27 +1426,31 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "다른 작업:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "본문 보기"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "인쇄용 화면보기"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "본문 보기"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "글 지우기"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "첨부 파일"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "새 첨부"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "글 지우기"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "비슷한 글 보기"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "비슷한페이지"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "사이트 맵 보기"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "사이트맵"
 
 msgid "Do"
 msgstr "확인"
@@ -1465,10 +1469,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "못 고치는 글"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "정보"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "변경사항 표시 (일): %s"
@@ -1588,6 +1588,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "철자검사"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "인쇄용 화면보기"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "첨부 파일"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "비슷한 글 보기"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "사이트 맵 보기"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "정보"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "퀴어리를 쓸 수 없습니다"
 
--- a/MoinMoin/i18n/ko.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ko.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -403,6 +403,12 @@
 '''정규표현식으로 된 감시 목록은 지울 수 없습니다!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''이제 이 글이 변경되면 메일로 알려드리겠습니다.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''이 위키에서는 차트 그리기가 지원되지 않습니다.''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''차트 타입을 지정하여야 합니다!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''잘못된 차트 종류 입니다: "%s"''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''필요한 속성인 "%(attrname)s"가 없습니다''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -637,10 +643,6 @@
 '''보기''',
 '''Filename''':
 '''파일이름''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''차트 타입을 지정하여야 합니다!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''잘못된 차트 종류 입니다: "%s"''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''이 위키 전체를 XML로 반출''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -665,8 +667,6 @@
 '''date''',
 '''# of hits''':
 '''# of hits''',
-'''Charts are not available!''':
-'''이 위키에서는 차트 그리기가 지원되지 않습니다.''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Page Size Distribution''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -695,18 +695,8 @@
 '''제목''',
 '''More Actions:''':
 '''다른 작업:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''본문 보기''',
-'''Show Print View''':
-'''인쇄용 화면보기''',
-'''Attach File''':
-'''첨부 파일''',
 '''Delete Page''':
 '''글 지우기''',
-'''Show Like Pages''':
-'''비슷한 글 보기''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''사이트 맵 보기''',
 '''Do''':
 '''확인''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/lv.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-10-03 21:00+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-06 21:50+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-07 00:00+0200\n"
 "Last-Translator: Viktors Kalnacs <v.kalnacs@datapro.lv>\n"
 "Language-Team: Latvian <r.cirskis@datapro.lv>\n"
@@ -239,8 +239,7 @@
 msgstr ""
 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
 "\n"
-"Jūs esat pierakstīts viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" "
-"izmaiņām.\n"
+"Jūs esat pierakstīts viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" izmaiņām.\n"
 "\n"
 "Sekojošo lapu ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
 "%(pagelink)s\n"
@@ -667,7 +666,7 @@
 msgstr "Vispārējas opcijas"
 
 msgid "Quick links"
-msgstr "Grāmatzīmes"
+msgstr "Ātrsaites"
 
 msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
 msgstr "Šis saraksts strādā tikai ar pareizu e-pasta adresi!"
@@ -679,7 +678,7 @@
 msgstr "Izveidot profilu"
 
 msgid "Mail me my account data"
-msgstr "Atsūtīt manus konta datus"
+msgstr "Atsūtīt mana sistēmas konta datus"
 
 msgid "No older revisions available!"
 msgstr "Vecākas versijas nav!"
@@ -1027,8 +1026,8 @@
 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
 "used."
 msgstr ""
-"Ja lapai jau ir piesaistes fails ar šādu nosaukumu, ievadlaukā "
-"\"Pārdēvēt\" norādiet citu piesaistes faila nosaukumu."
+"Ja lapai jau ir piesaistes fails ar šādu nosaukumu, ievadlaukā \"Pārdēvēt\" "
+"norādiet citu piesaistes faila nosaukumu."
 
 msgid "File to upload"
 msgstr "Augšupielādējamais fails"
@@ -1431,11 +1430,11 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Citas darbības:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Rādīt jēltekstu"
+msgid "------------"
+msgstr "------------"
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Rādīt drukas skatu"
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Rādīt jēltekstu"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Dzēst kešatmiņu"
@@ -1446,11 +1445,11 @@
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Dzēst lapu"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Rādīt līdzīgas lapas"
+msgid "Like Pages"
+msgstr "Līdzīgas lapas"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Parādīt lokālās vietnes karti"
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "Lokālā vietnes karte"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Veikt"
@@ -1467,9 +1466,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Nemaināma Lapa"
 
-msgid "Infos"
-msgstr "Informācija"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Rādīt %s dienas."
@@ -1519,7 +1515,7 @@
 msgstr "E-pasts nosūtīts"
 
 msgid "FrontPage"
-msgstr "Priekšlapa"
+msgstr "SākumLapa"
 
 msgid "RecentChanges"
 msgstr "PēdējāsIzmaiņas"
@@ -1597,6 +1593,18 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "Pareizrakstība"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Rādīt drukas skatu"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Rādīt līdzīgās lapas"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Rādīt vietnes karti"
+
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Informācija"
+
 #~ msgid "Attach File"
 #~ msgstr "Piesaistes"
 
@@ -1672,3 +1680,18 @@
 
 #~ msgid "MIME Type (optional)"
 #~ msgstr "MIME tips (nav obligāts)"
+
+#~ msgid "Recommend page to"
+#~ msgstr "Ieteikt lapu"
+
+#~ msgid "Recommend Page"
+#~ msgstr "Ieteikt lapu"
+
+#~ msgid "Show Raw Text"
+#~ msgstr "Rādīt jēltekstu"
+
+#~ msgid "Installed parsers"
+#~ msgstr "Uzstādītie parsētāji"
+
+#~ msgid "Event log"
+#~ msgstr "Sistēmas žurnālfails"
--- a/MoinMoin/i18n/lv.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -396,7 +396,7 @@
 '''General options''':
 '''Vispārējas opcijas''',
 '''Quick links''':
-'''Grāmatzīmes''',
+'''Ātrsaites''',
 '''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
 '''Šis saraksts strādā tikai ar pareizu e-pasta adresi!''',
 '''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
@@ -404,7 +404,7 @@
 '''Create Profile''':
 '''Izveidot profilu''',
 '''Mail me my account data''':
-'''Atsūtīt manus konta datus''',
+'''Atsūtīt mana sistēmas konta datus''',
 '''No older revisions available!''':
 '''Vecākas versijas nav!''',
 '''Diff for "%s"''':
@@ -839,20 +839,20 @@
 '''Ātrsaite''',
 '''More Actions:''':
 '''Citas darbības:''',
-'''Show Raw Text''':
+'''------------''':
+'''------------''',
+'''Raw Text''':
 '''Rādīt jēltekstu''',
-'''Show Print View''':
-'''Rādīt drukas skatu''',
 '''Delete Cache''':
 '''Dzēst kešatmiņu''',
 '''Attachments''':
 '''Piesaistes''',
 '''Delete Page''':
 '''Dzēst lapu''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Rādīt līdzīgas lapas''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Parādīt lokālās vietnes karti''',
+'''Like Pages''':
+'''Līdzīgas lapas''',
+'''Local Site Map''':
+'''Lokālā vietnes karte''',
 '''Do''':
 '''Veikt''',
 '''Parent Page''':
@@ -863,8 +863,6 @@
 '''Labot grafiski''',
 '''Immutable Page''':
 '''Nemaināma Lapa''',
-'''Infos''':
-'''Informācija''',
 '''Show %s days.''':
 '''Rādīt %s dienas.''',
 '''EditText''':
@@ -894,7 +892,7 @@
 '''Mail sent OK''':
 '''E-pasts nosūtīts''',
 '''FrontPage''':
-'''Priekšlapa''',
+'''SākumLapa''',
 '''RecentChanges''':
 '''PēdējāsIzmaiņas''',
 '''TitleIndex''':
--- a/MoinMoin/i18n/meta.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/meta.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -6,6 +6,7 @@
 """
 # lang: (longname, longname-in-english, encoding, direction, maintainer)
 languages = {
+'ca': (u'català', u'Catalan', 'utf-8', 0, """Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>""",),
 'cz': (u'Čeština', u'Czech', 'utf-8', 0, """Pavel Kosina <pkosina@seznam.cz>""",),
 'da': (u'Dansk', u'Danish', 'utf-8', 0, """Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>""",),
 'de': (u'Deutsch', u'German', 'utf-8', 0, """Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>""",),
--- a/MoinMoin/i18n/nb.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/nb.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 21:30+0200\n"
 "Last-Translator: Joerg Cassens <jmt@cassens.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian <moinmoin-nb@cassens.org>\n"
@@ -832,6 +832,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Du abonnerer nå på denne siden."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Grafer er ikke tilgjengelige!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Graftypen skal angis!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Feil graftype \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Obligatorisk attributt \"%(attrname)s\" mangler."
@@ -1270,13 +1280,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Filnavn"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Graftypen skal angis!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Feil graftype \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Last ned XML-eksporten av denne wikien"
 
@@ -1342,9 +1345,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "Antall besøk"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Grafer er ikke tilgjengelige!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Fordeling av sidestørrelser"
 
@@ -1424,27 +1424,31 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Flere operasjoner:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Vis kilde"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Vis utskriftsversjon"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Vis kilde"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Slett cache"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Legg ved fil"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Nytt vedlegg"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Slett side"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Vis lignende sider"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "LignendeSider"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Vis lokal oversikt"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "LokalOversikt"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Utfør"
@@ -1463,10 +1467,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Siden kan ikke endres"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Info"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Vis %s dager."
@@ -1589,6 +1589,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "StaveKontroll"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Vis utskriftsversjon"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Legg ved fil"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Vis lignende sider"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Vis lokal oversikt"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Info"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Forstår ikke spørsmålet"
 
--- a/MoinMoin/i18n/nb.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/nb.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -412,6 +412,12 @@
 '''Abonnement med regulært uttrykk kan ikke avbestilles.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Du abonnerer nå på denne siden.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Grafer er ikke tilgjengelige!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Graftypen skal angis!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Feil graftype "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Obligatorisk attributt "%(attrname)s" mangler.''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -652,10 +658,6 @@
 '''Vis''',
 '''Filename''':
 '''Filnavn''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Graftypen skal angis!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Feil graftype "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Last ned XML-eksporten av denne wikien''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -680,8 +682,6 @@
 '''dato''',
 '''# of hits''':
 '''Antall besøk''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Grafer er ikke tilgjengelige!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Fordeling av sidestørrelser''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -710,18 +710,8 @@
 '''Titler''',
 '''More Actions:''':
 '''Flere operasjoner:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Vis kilde''',
-'''Show Print View''':
-'''Vis utskriftsversjon''',
-'''Attach File''':
-'''Legg ved fil''',
 '''Delete Page''':
 '''Slett side''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Vis lignende sider''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Vis lokal oversikt''',
 '''Do''':
 '''Utfør''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/nl.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/nl.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-03-13 17:43+0200\n"
 "Last-Translator: Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>\n"
 "Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
@@ -846,6 +846,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "U bent geabonneerd op deze pagina."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Diagrammen zijn niet beschikbaar!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "U dient een grafiektype op te geven!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Ongeldig grafiektype \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Benodigd attribuut \"%(attrname)s\" ontbreekt"
@@ -1295,13 +1305,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Bestandsnaam"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "U dient een grafiektype op te geven!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Ongeldig grafiektype \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Download een export naar XML van deze wiki"
 
@@ -1367,9 +1370,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# treffers"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Diagrammen zijn niet beschikbaar!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Verdeling van de paginagrootte "
 
@@ -1449,26 +1449,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Meer acties:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Ruwe tekst tonen"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Afdrukvoorbeeld tonen"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Ruwe tekst tonen"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Buffer legen"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Bijlage toevoegen"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Nieuwe bijlage"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Pagina verwijderen"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Gelijkende pagina's tonen"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "GelijkendePaginas"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Lokale wegwijzer tonen"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "LokaleWegwijzer"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Uitvoeren"
@@ -1487,10 +1491,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Vastliggende pagina"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Informatie"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Laat %s dagen zien."
@@ -1612,6 +1612,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "Spellingscontrole"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Afdrukvoorbeeld tonen"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Bijlage toevoegen"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Gelijkende pagina's tonen"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Lokale wegwijzer tonen"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Informatie"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Deze query kan niet beantwoord worden"
 
--- a/MoinMoin/i18n/nl.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/nl.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -415,6 +415,12 @@
 '''Kan geen reguliere expressie-abonnement verwijderen!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''U bent geabonneerd op deze pagina.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Diagrammen zijn niet beschikbaar!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''U dient een grafiektype op te geven!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Ongeldig grafiektype "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Benodigd attribuut "%(attrname)s" ontbreekt''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -654,10 +660,6 @@
 '''Uiterlijk''',
 '''Filename''':
 '''Bestandsnaam''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''U dient een grafiektype op te geven!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Ongeldig grafiektype "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Download een export naar XML van deze wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -686,8 +688,6 @@
 '''datum''',
 '''# of hits''':
 '''# treffers''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Diagrammen zijn niet beschikbaar!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Verdeling van de paginagrootte ''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -732,20 +732,10 @@
 '''Titels''',
 '''More Actions:''':
 '''Meer acties:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Ruwe tekst tonen''',
-'''Show Print View''':
-'''Afdrukvoorbeeld tonen''',
 '''Delete Cache''':
 '''Buffer legen''',
-'''Attach File''':
-'''Bijlage toevoegen''',
 '''Delete Page''':
 '''Pagina verwijderen''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Gelijkende pagina\'s tonen''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Lokale wegwijzer tonen''',
 '''Do''':
 '''Uitvoeren''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/pl.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.3.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-27 08:30+0100\n"
 "Last-Translator: S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
 "Language-Team: Polish <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
@@ -832,6 +832,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Rezygnacja z subskrybcji została przyjęta."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Wykresy nie są dostępne!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Podaj rodzaj wykresu!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Nieprawidłowy rodzaj wykresu \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Niezbędny brakujący atrybut \"%(attrname)s\""
@@ -1278,13 +1288,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Podaj rodzaj wykresu!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Nieprawidłowy rodzaj wykresu \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Zgraj wersję XML tego wiki"
 
@@ -1350,9 +1353,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# odwiedzin"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Wykresy nie są dostępne!"
-
 #, fuzzy
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Page Size Distribution"
@@ -1434,27 +1434,31 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Więcej operacji:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Pokaż tekst źródłowy"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Pokaż podgląd wydruku"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Pokaż tekst źródłowy"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Usuń stronę"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Załącz plik"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Nowy załącznik"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Usuń stronę"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Pokaż podobne strony"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "PodobneStrony"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Pokaż mapę wiki"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "MapaWitryny"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Wykonaj"
@@ -1473,10 +1477,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Strona nie zmieniona"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Info"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Pokaż %s dni."
@@ -1600,6 +1600,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "SprawdźPisownię"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Pokaż podgląd wydruku"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Załącz plik"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Pokaż podobne strony"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Pokaż mapę wiki"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Info"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Nie potrafię zadać pytania"
 
--- a/MoinMoin/i18n/pl.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -403,6 +403,12 @@
 '''Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia skończonego!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Rezygnacja z subskrybcji została przyjęta.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Wykresy nie są dostępne!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Podaj rodzaj wykresu!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Nieprawidłowy rodzaj wykresu "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Niezbędny brakujący atrybut "%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -641,10 +647,6 @@
 '''Pokaż''',
 '''Filename''':
 '''Nazwa pliku''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Podaj rodzaj wykresu!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Nieprawidłowy rodzaj wykresu "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Zgraj wersję XML tego wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -669,8 +671,6 @@
 '''data''',
 '''# of hits''':
 '''# odwiedzin''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Wykresy nie są dostępne!''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
 '''rozmiar strony [bajtów]''',
 '''# of pages of this size''':
@@ -695,18 +695,8 @@
 '''Tytuły''',
 '''More Actions:''':
 '''Więcej operacji:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Pokaż tekst źródłowy''',
-'''Show Print View''':
-'''Pokaż podgląd wydruku''',
-'''Attach File''':
-'''Załącz plik''',
 '''Delete Page''':
 '''Usuń stronę''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Pokaż podobne strony''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Pokaż mapę wiki''',
 '''Do''':
 '''Wykonaj''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/pt.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pt.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-04-17 00:00+0100\n"
 "Last-Translator: Leonardo Gregianin\n"
 "Language-Team: Portuguese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -841,6 +841,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Sua inscrição foi removida desta página."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Os gráficos não estão disponíveis!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Você precisa indicar um tipo de gráfico!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Tipo de gráfico incorreto \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Falta o atributo requerido \"%(attrname)s\""
@@ -1289,13 +1299,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Nome do Arquivo"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Você precisa indicar um tipo de gráfico!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Tipo de gráfico incorreto \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Download do XML exportado deste wiki"
 
@@ -1361,9 +1364,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# de hits"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Os gráficos não estão disponíveis!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Distribuição do Tamanho da Página"
 
@@ -1443,26 +1443,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Mais Ações"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Texto sem formato"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Previsão de Impressão"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Texto sem formato"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Eliminar Cache"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Arquivo Anexo"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Novo anexo"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Eliminar Página"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Mostrar Páginas Similares"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "PáginasSimilares"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Mostrar Mapa Do Site"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "MapaDoSite"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Fazer"
@@ -1481,10 +1485,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Página Imutável"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Informação"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Mostrar %s dias."
@@ -1606,6 +1606,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "CorreçãoOrtográfica"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Previsão de Impressão"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Arquivo Anexo"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Mostrar Páginas Similares"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Mostrar Mapa Do Site"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Informação"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Não é possível processar a solicitação"
 
--- a/MoinMoin/i18n/pt.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pt.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -415,6 +415,12 @@
 '''Não pode remover expressões regulares (regex) da subscrição!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Sua inscrição foi removida desta página.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Os gráficos não estão disponíveis!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Você precisa indicar um tipo de gráfico!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Tipo de gráfico incorreto "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Falta o atributo requerido "%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -655,10 +661,6 @@
 '''Visualizar''',
 '''Filename''':
 '''Nome do Arquivo''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Você precisa indicar um tipo de gráfico!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Tipo de gráfico incorreto "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Download do XML exportado deste wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -687,8 +689,6 @@
 '''data''',
 '''# of hits''':
 '''# de hits''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Os gráficos não estão disponíveis!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Distribuição do Tamanho da Página''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -733,20 +733,10 @@
 '''Títulos''',
 '''More Actions:''':
 '''Mais Ações''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Texto sem formato''',
-'''Show Print View''':
-'''Previsão de Impressão''',
 '''Delete Cache''':
 '''Eliminar Cache''',
-'''Attach File''':
-'''Arquivo Anexo''',
 '''Delete Page''':
 '''Eliminar Página''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Mostrar Páginas Similares''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Mostrar Mapa Do Site''',
 '''Do''':
 '''Fazer''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/pt_br.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pt_br.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-28 15:00 (UTC)\n"
 "Last-Translator: Leonardo Gregianin <leonardo@riseup.net>\n"
 "Language-Team: Português Brasileiro <moin-devel@lists.sourceforge.net\n"
@@ -207,9 +207,9 @@
 "(''')]]'''''negrito'''[[Verbatim(''')]] e itálico''[[Verbatim('')]]; "
 "[[Verbatim(----)]] linha horizontal.\n"
 " Títulos:: [[Verbatim(=)]] Título 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Título "
-"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Título 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
-"(====)]] Título 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Título 5 [[Verbatim"
-"(=====)]].\n"
+"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Título 3 [[Verbatim(===)]];  "
+"[[Verbatim(====)]] Título 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Título 5 "
+"[[Verbatim(=====)]].\n"
 " Listas:: espaço e um dos seguintes: * marcadores; 1., a., A., i., I. listas "
 "numeradase; 1.#n começar numeração em n; espaço sozinho identa.\n"
 " Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets e aspas "
@@ -505,9 +505,9 @@
 msgid " %s and try again."
 msgstr " %s e tente novamente."
 
+#, python-format
 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
-msgstr ""
-"%(hits)d páginas localizadas de %(pages)d páginas."
+msgstr "%(hits)d páginas localizadas de %(pages)d páginas."
 
 #, python-format
 msgid "%.2f seconds"
@@ -848,6 +848,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Sua inscrição a esta página foi efetivada."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Gráficos não estão disponíveis!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Você precisa informar um tipo de gráfico!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Tipo inadequado de gráfico \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "O atributo necessário \"%(attrname)s\" está faltando."
@@ -1298,13 +1308,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Nome do arquivo"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Você precisa informar um tipo de gráfico!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Tipo inadequado de gráfico \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Baixar arquivo XML exportado desta wiki"
 
@@ -1368,9 +1371,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# of hits"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Gráficos não estão disponíveis!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Distribuição do Tamanho de Página"
 
@@ -1448,26 +1448,26 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Mais Ações:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Visualizar Texto Bruto"
+msgid "------------"
+msgstr "------------"
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Visualizar Impressão"
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Visualizar Texto"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Deletar Cache"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Anexar Arquivo"
+msgid "Attachments"
+msgstr "Anexos"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Apagar Página"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Mostrar Páginas Semelhantes"
+msgid "Like Pages"
+msgstr "Páginas Semelhantes"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Mostrar Mapa Local do Site"
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "Mapa do Site Local"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Fazer"
@@ -1484,9 +1484,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Página Não Editável"
 
-msgid "Infos"
-msgstr "Infos"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Mostrar %s dias."
@@ -1607,6 +1604,21 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "VerificaçãoOrtográfica"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Visualizar Impressão"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Anexar Arquivo"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Mostrar Páginas Semelhantes"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Mostrar Mapa Local do Site"
+
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Infos"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Não posso realizar a busca"
 
--- a/MoinMoin/i18n/pt_br.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pt_br.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -499,6 +499,12 @@
 '''Para remover a inscrição, vá para seu perfil e apague esta página da lista de páginas inscritas.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Sua inscrição a esta página foi efetivada.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Gráficos não estão disponíveis!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Você precisa informar um tipo de gráfico!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Tipo inadequado de gráfico "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''O atributo necessário "%(attrname)s" está faltando.''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -751,10 +757,6 @@
 '''Mostrar''',
 '''Filename''':
 '''Nome do arquivo''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Você precisa informar um tipo de gráfico!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Tipo inadequado de gráfico "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Baixar arquivo XML exportado desta wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -791,8 +793,6 @@
 '''data''',
 '''# of hits''':
 '''# of hits''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Gráficos não estão disponíveis!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Distribuição do Tamanho de Página''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -843,20 +843,20 @@
 '''Links rápidos''',
 '''More Actions:''':
 '''Mais Ações:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Visualizar Texto Bruto''',
-'''Show Print View''':
-'''Visualizar Impressão''',
+'''------------''':
+'''------------''',
+'''Raw Text''':
+'''Visualizar Texto''',
 '''Delete Cache''':
 '''Deletar Cache''',
-'''Attach File''':
-'''Anexar Arquivo''',
+'''Attachments''':
+'''Anexos''',
 '''Delete Page''':
 '''Apagar Página''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Mostrar Páginas Semelhantes''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Mostrar Mapa Local do Site''',
+'''Like Pages''':
+'''Páginas Semelhantes''',
+'''Local Site Map''':
+'''Mapa do Site Local''',
 '''Do''':
 '''Fazer''',
 '''Parent Page''':
@@ -867,8 +867,6 @@
 '''Editar (GUI)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Página Não Editável''',
-'''Infos''':
-'''Infos''',
 '''Show %s days.''':
 '''Mostrar %s dias.''',
 '''EditText''':
--- a/MoinMoin/i18n/ro.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ro.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-08-18 14:19+EET\n"
 "Last-Translator: Ovidiu Sabou <ovidiu.sabou@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Romanian <ovidiu.sabou@gmail.com>\n"
@@ -859,6 +859,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Graficele nu sunt disponibile!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Trebuie să specificaţi tipul graficului!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Este invalid tipul de grafic \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Parametrul necesar \"%(attrname)s\" lipseşte"
@@ -1313,13 +1323,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Nume fişier"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Trebuie să specificaţi tipul graficului!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Este invalid tipul de grafic \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Descărcare export XML pentru acest wiki"
 
@@ -1382,9 +1385,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# de accesări"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Graficele nu sunt disponibile!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Distribuţia Dimensiunii Paginii"
 
@@ -1464,26 +1464,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Mai Multe Acţiuni:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Afişare Text Brut"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Afişare Pentru Tipărire"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Afişare Text Brut"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Ştergere Cache"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Ataşare Fişier"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Ataşament Nou"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Ştergere Pagină"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Afişare Pagini Asemănătoare"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "PaginiAsemănătoare"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Afişare Hartă Locală Sit"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "HartaLocalăSit"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Executare"
@@ -1502,10 +1506,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Pagină Imuabilă"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Info"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Afişare %s zile."
@@ -1626,6 +1626,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "VerificareOrtografie"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Afişare Pentru Tipărire"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Ataşare Fişier"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Afişare Pagini Asemănătoare"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Afişare Hartă Locală Sit"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Info"
+
 #~ msgid "Skip to preview"
 #~ msgstr "Salt la previzionare"
 
--- a/MoinMoin/i18n/ro.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ro.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -449,6 +449,12 @@
 '''Nu se poate şterge înregistrarea cu expresie regulară!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Graficele nu sunt disponibile!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Trebuie să specificaţi tipul graficului!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Este invalid tipul de grafic "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Parametrul necesar "%(attrname)s" lipseşte''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -697,10 +703,6 @@
 '''Afişare''',
 '''Filename''':
 '''Nume fişier''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Trebuie să specificaţi tipul graficului!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Este invalid tipul de grafic "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Descărcare export XML pentru acest wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -737,8 +739,6 @@
 '''data''',
 '''# of hits''':
 '''# de accesări''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Graficele nu sunt disponibile!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Distribuţia Dimensiunii Paginii''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -785,20 +785,10 @@
 '''Titluri''',
 '''More Actions:''':
 '''Mai Multe Acţiuni:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Afişare Text Brut''',
-'''Show Print View''':
-'''Afişare Pentru Tipărire''',
 '''Delete Cache''':
 '''Ştergere Cache''',
-'''Attach File''':
-'''Ataşare Fişier''',
 '''Delete Page''':
 '''Ştergere Pagină''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Afişare Pagini Asemănătoare''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Afişare Hartă Locală Sit''',
 '''Do''':
 '''Executare''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/ru.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ru.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-08-15 19:46-0700\n"
 "Last-Translator: Mike Rovner <mrovner@hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -839,6 +839,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Теперь вы подписаны на эту страницу."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Диаграммы недоступены!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Укажите тип диаграммы!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Плохой тип диаграммы \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Отсутствует требуемый атрибут\"%(attrname)s\""
@@ -1282,13 +1292,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Файл"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Укажите тип диаграммы!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Плохой тип диаграммы \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Сохранить XML версию этого вики"
 
@@ -1351,9 +1354,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "Число обращений"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Диаграммы недоступены!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Распределение размера страниц"
 
@@ -1433,26 +1433,30 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Другие действия:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Показать разметку"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Версия для печати"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Показать разметку"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Убрать из кэша"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Приложить файл"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Новое приложение"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Вырвать страницу"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Найти похожие страницы"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "ПохожиеСтраницы"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Карта окресностей"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "КартаОкресностей"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Выполняй!"
@@ -1470,10 +1474,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Неизменяемая страница"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Справка"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Показать изменения за %s дней."
@@ -1595,6 +1595,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "Правописание"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Версия для печати"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Приложить файл"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Найти похожие страницы"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Карта окресностей"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Справка"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Не могу выполнить запрос"
 
--- a/MoinMoin/i18n/ru.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ru.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -463,6 +463,12 @@
 '''Не могу удалить подписку по образцу.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Теперь вы подписаны на эту страницу.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Диаграммы недоступены!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Укажите тип диаграммы!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Плохой тип диаграммы "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Отсутствует требуемый атрибут"%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -711,10 +717,6 @@
 '''Просмотр''',
 '''Filename''':
 '''Файл''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Укажите тип диаграммы!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Плохой тип диаграммы "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Сохранить XML версию этого вики''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -751,8 +753,6 @@
 '''дата''',
 '''# of hits''':
 '''Число обращений''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Диаграммы недоступены!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Распределение размера страниц''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -799,20 +799,10 @@
 '''По заголовкам''',
 '''More Actions:''':
 '''Другие действия:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Показать разметку''',
-'''Show Print View''':
-'''Версия для печати''',
 '''Delete Cache''':
 '''Убрать из кэша''',
-'''Attach File''':
-'''Приложить файл''',
 '''Delete Page''':
 '''Вырвать страницу''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Найти похожие страницы''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Карта окресностей''',
 '''Do''':
 '''Выполняй!''',
 '''Edit (Text)''':
--- a/MoinMoin/i18n/sr.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sr.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-16 17:53+0200\n"
 "Last-Translator: Thomas W. Horna <sarman@t-online.de>\n"
 "Language-Team: Serbian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -817,6 +817,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Vi ste se pretpisali na ovu stranicu."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Grafikoni trenutno ne postoje!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Morate odrediti vrstu grafikona!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Loš grafikon tipa \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Potreban atribut \"%(attrname)s\" nedostaje"
@@ -1259,13 +1269,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Ime fajla"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Morate odrediti vrstu grafikona!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Loš grafikon tipa \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Skinuti XML eksport ovog vikija"
 
@@ -1331,9 +1334,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# zahteva"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Grafikoni trenutno ne postoje!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Statistika veličine stranica"
 
@@ -1419,32 +1419,31 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Akcije"
 
-#, fuzzy
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "PokažiTekst"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Pregled za štampanje"
+msgid "Raw Text"
+msgstr "PokažiTekst"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "IzbrisatiStranicu"
 
 #, fuzzy
-msgid "Attach File"
-msgstr "Prikačiti fajl"
+msgid "Attachments"
+msgstr "Novi prilog"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete Page"
 msgstr "IzbrisatiStranicu"
 
 #, fuzzy
-msgid "Show Like Pages"
+msgid "Like Pages"
 msgstr "SličneStranice"
 
 #, fuzzy
-msgid "Show Local Site Map"
+msgid "Local Site Map"
 msgstr "LokalnaListaStranica"
 
 msgid "Do"
@@ -1465,10 +1464,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Neizmenjljiva stranica"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Informacije"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr ""
@@ -1588,6 +1583,26 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "ProveraPravopisa"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Pregled za štampanje"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Prikačiti fajl"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "SličneStranice"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "LokalnaListaStranica"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Informacije"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Ne mogu da obradim potragu"
 
--- a/MoinMoin/i18n/sr.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sr.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -363,6 +363,12 @@
 '''Pretpis na regularne izraze se nije mogao izbrisati!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Vi ste se pretpisali na ovu stranicu.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Grafikoni trenutno ne postoje!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Morate odrediti vrstu grafikona!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Loš grafikon tipa "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Potreban atribut "%(attrname)s" nedostaje''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -572,10 +578,6 @@
 '''Prikaz''',
 '''Filename''':
 '''Ime fajla''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Morate odrediti vrstu grafikona!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Loš grafikon tipa "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Skinuti XML eksport ovog vikija''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -600,8 +602,6 @@
 '''datum''',
 '''# of hits''':
 '''# zahteva''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Grafikoni trenutno ne postoje!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Statistika veličine stranica''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
--- a/MoinMoin/i18n/sv.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-09-26 15:17+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-10-04 19:01+0200\n"
 "Last-Translator: Per Olofsson <pelle@debian.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -180,7 +180,6 @@
 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
 msgstr "Eleminera efterföljande mellanslag från varje rad"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
@@ -214,7 +213,9 @@
 " Länkar:: [[Verbatim(IhopskrivnaOrd)]]; [[Verbatim([\"hakparenteser och "
 "citattecken\"])]]; url; [url]; [url etikett].\n"
 " Tabeller:: || celltext |||| celltext som sträcker sig över 2 kolumner "
-"||;  inga avslutande blanksteg tillåtna efter tabeller och titlar."
+"||;  inga avslutande blanksteg tillåtna efter tabeller och titlar.\n"
+"\n"
+"(!) För mer hjälp, se HjälpOmRedigering och SyntaxReferens.\n"
 
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Redigeringen avbröts."
@@ -843,6 +844,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Du prenumerar nu på den här sidan."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Diagram är inte tillgängliga!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Du måste ange en diagramtyp!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Ogiltig diagramtyp \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Obligatoriskt attribut \"%(attrname)s\" saknas"
@@ -1286,13 +1297,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Filnamn"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Du måste ange en diagramtyp!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Ogiltig diagramtyp \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Ladda ner den här wikin som XML"
 
@@ -1355,9 +1359,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# träffar"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Diagram är inte tillgängliga!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Sidstorleksfördelning"
 
@@ -1435,26 +1436,26 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Fler åtgärder:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Visa råtext"
+msgid "------------"
+msgstr "------------"
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Visa printvy"
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Råtext"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Radera cache"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Bifoga fil"
+msgid "Attachments"
+msgstr "Bilagor"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Radera sida"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Visa liknande sidor"
+msgid "Like Pages"
+msgstr "Liknande sidor"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Visa lokal översiktskarta"
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "Lokal översiktskarta"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Gör"
@@ -1471,9 +1472,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Skrivskyddad sida"
 
-msgid "Infos"
-msgstr "Info"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Visa %s dagar."
--- a/MoinMoin/i18n/sv.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -98,6 +98,22 @@
 '''Trivial ändring''',
 '''Remove trailing whitespace from each line''':
 '''Eleminera efterföljande mellanslag från varje rad''',
+''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
+ Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
+ Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
+ Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.
+
+(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
+''':
+''' Emfas:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kursivering\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'fetstil\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'kursiv fetstil\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'blandad \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'fetstil\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] och kursivering\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horisontell linje.
+ Rubriker:: [[Verbatim(=)]] Rubrik 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Rubrik 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Rubrik 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Rubrik 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Rubrik 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Listor:: mellanslag och en av: * punkter; 1., a., A., i., I. numrerade paragrafer; 1.#n börja numrering på n; enbart mellanslag indenterar.
+ Länkar:: [[Verbatim(IhopskrivnaOrd)]]; [[Verbatim(["hakparenteser och citattecken"])]]; url; [url]; [url etikett].
+ Tabeller:: || celltext |||| celltext som sträcker sig över 2 kolumner ||;  inga avslutande blanksteg tillåtna efter tabeller och titlar.
+
+(!) För mer hjälp, se HjälpOmRedigering och SyntaxReferens.
+''',
 '''Edit was cancelled.''':
 '''Redigeringen avbröts.''',
 '''Dear Wiki user,
@@ -486,6 +502,12 @@
 '''För att avsluta prenumerationen, gå till din profil och ta bort posten som matchar den här sidan från prenumerationslistan.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Du prenumerar nu på den här sidan.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Diagram är inte tillgängliga!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Du måste ange en diagramtyp!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Ogiltig diagramtyp "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Obligatoriskt attribut "%(attrname)s" saknas''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -739,10 +761,6 @@
 '''Visa''',
 '''Filename''':
 '''Filnamn''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Du måste ange en diagramtyp!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Ogiltig diagramtyp "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Ladda ner den här wikin som XML''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -779,8 +797,6 @@
 '''datum''',
 '''# of hits''':
 '''# träffar''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Diagram är inte tillgängliga!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Sidstorleksfördelning''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -831,20 +847,20 @@
 '''Snabblänk''',
 '''More Actions:''':
 '''Fler åtgärder:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Visa råtext''',
-'''Show Print View''':
-'''Visa printvy''',
+'''------------''':
+'''------------''',
+'''Raw Text''':
+'''Råtext''',
 '''Delete Cache''':
 '''Radera cache''',
-'''Attach File''':
-'''Bifoga fil''',
+'''Attachments''':
+'''Bilagor''',
 '''Delete Page''':
 '''Radera sida''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Visa liknande sidor''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Visa lokal översiktskarta''',
+'''Like Pages''':
+'''Liknande sidor''',
+'''Local Site Map''':
+'''Lokal översiktskarta''',
 '''Do''':
 '''Gör''',
 '''Parent Page''':
@@ -855,8 +871,6 @@
 '''Redigera (grafiskt)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Skrivskyddad sida''',
-'''Infos''':
-'''Info''',
 '''Show %s days.''':
 '''Visa %s dagar.''',
 '''EditText''':
--- a/MoinMoin/i18n/vi.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -835,6 +835,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Bạn vừa đăng ký vào trang này."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "Không tìm thấy thuộc tính \"%(attrname)s\""
@@ -1276,13 +1286,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "Tên file"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Không hiểu loại biểu đồ \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "Tải về theo dạng XML của trang này"
 
@@ -1349,9 +1352,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "số lần xem"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Biểu đồ không thể được thực hiện!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "Thống kê theo kích thước trang"
 
@@ -1431,27 +1431,31 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Các hành động khác:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "Hiện trang nguồn"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "Hiện bản in"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Hiện trang nguồn"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Xóa trang"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "Gửi kèm tập tin"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "Gửi kèm file mới"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Xóa trang"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "Hiện các trang tương tự"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "LikePages"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "Hiện bản đồ liên kết"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "LocalSiteMap"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Làm"
@@ -1470,10 +1474,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Trang không thể được thay đổi"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "Thông tin"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "Hiện %s ngày."
@@ -1593,6 +1593,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "SpellCheck"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "Hiện bản in"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "Gửi kèm tập tin"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "Hiện các trang tương tự"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "Hiện bản đồ liên kết"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "Thông tin"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "Không thể thực hiện việc tìm kiếm"
 
--- a/MoinMoin/i18n/vi.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -399,6 +399,12 @@
 '''Không thể huỷ bỏ đăng ký biểu thức chính quy!''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Bạn vừa đăng ký vào trang này.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Biểu đồ không thể được thực hiện!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Không hiểu loại biểu đồ "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Không tìm thấy thuộc tính "%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -635,10 +641,6 @@
 '''Hiển thị''',
 '''Filename''':
 '''Tên file''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Bạn cần nhập vào loại biểu đồ!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Không hiểu loại biểu đồ "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Tải về theo dạng XML của trang này''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -663,8 +665,6 @@
 '''ngày''',
 '''# of hits''':
 '''số lần xem''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Biểu đồ không thể được thực hiện!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''Thống kê theo kích thước trang''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -695,18 +695,8 @@
 '''Tiêu đề''',
 '''More Actions:''':
 '''Các hành động khác:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''Hiện trang nguồn''',
-'''Show Print View''':
-'''Hiện bản in''',
-'''Attach File''':
-'''Gửi kèm tập tin''',
 '''Delete Page''':
 '''Xóa trang''',
-'''Show Like Pages''':
-'''Hiện các trang tương tự''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''Hiện bản đồ liên kết''',
 '''Do''':
 '''Làm''',
 '''Immutable Page''':
--- a/MoinMoin/i18n/zh.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-05 22:41+0100\n"
 "Last-Translator: Jun Hu <j.hu@tue.nl>\n"
 "Language-Team: Chinese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -211,7 +211,8 @@
 " 表格:: || 单元格文字 |||| 单元格文字横跨两列 ||;  表格或标题后不可以有空"
 "格.\n"
 "\n"
-"(!) 更多帮助见[\"帮助-编辑\"][\"语法参考\"], or see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
+"(!) 更多帮助见[\"帮助-编辑\"][\"语法参考\"], or see HelpOnEditing or "
+"SyntaxReference.\n"
 
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "编辑取消了."
@@ -522,7 +523,6 @@
 "\n"
 "登录URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
 
-
 #, python-format
 msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
 msgstr "找不到用'%(email)s'登记的帐户!!"
@@ -539,7 +539,8 @@
 msgstr ""
 "有人要求将他的帐号资料寄到这个电子邮件地址.\n"
 "\n"
-"如果您忘了您的口令, 请使用下列资料并将下面的口令一字不落地输入到维基口令表中. \n"
+"如果您忘了您的口令, 请使用下列资料并将下面的口令一字不落地输入到维基口令表"
+"中. \n"
 "您可以用拷贝粘贴的方法.\n"
 "\n"
 "成功登录后, 当然最好是立即设置一个新的, 您能记住的口令. \n"
@@ -814,6 +815,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "您已经订阅了此页."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "不能绘制图表"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "请指定图表类型!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "错误的图表类型\"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "缺少需要的属性\"%(attrname)s\""
@@ -1246,13 +1257,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "文件名"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "请指定图表类型!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "错误的图表类型\"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "下载本维基的XML输出"
 
@@ -1315,9 +1319,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "点击次数"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "不能绘制图表"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "网页大小分布"
 
@@ -1395,25 +1396,29 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "更多操作"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "显示源码"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "打印视图"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "显示源码"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "删除缓存"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "附件"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "上载附件"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "删除"
 
-msgid "Show Like Pages"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
 msgstr "相似网页"
 
-msgid "Show Local Site Map"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
 msgstr "本站地图"
 
 msgid "Do"
@@ -1431,9 +1436,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "只读网页"
 
-msgid "Infos"
-msgstr "本页资料"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "显示%s天"
@@ -1552,6 +1554,21 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "拼写检查"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "打印视图"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "附件"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "相似网页"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "本站地图"
+
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "本页资料"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "无法完成查询"
 
--- a/MoinMoin/i18n/zh.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -497,6 +497,12 @@
 '''如果要取消订阅, 请修改您的用户设置, 并从订阅清单中删除匹配此页的项.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''您已经订阅了此页.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''不能绘制图表''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''请指定图表类型!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''错误的图表类型"%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''缺少需要的属性"%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -748,10 +754,6 @@
 '''显示''',
 '''Filename''':
 '''文件名''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''请指定图表类型!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''错误的图表类型"%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''下载本维基的XML输出''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -788,8 +790,6 @@
 '''日期''',
 '''# of hits''':
 '''点击次数''',
-'''Charts are not available!''':
-'''不能绘制图表''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''网页大小分布''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -840,20 +840,10 @@
 '''快捷链接''',
 '''More Actions:''':
 '''更多操作''',
-'''Show Raw Text''':
-'''显示源码''',
-'''Show Print View''':
-'''打印视图''',
 '''Delete Cache''':
 '''删除缓存''',
-'''Attach File''':
-'''附件''',
 '''Delete Page''':
 '''删除''',
-'''Show Like Pages''':
-'''相似网页''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''本站地图''',
 '''Do''':
 '''执行''',
 '''Parent Page''':
@@ -864,8 +854,6 @@
 '''编辑(图形界面)''',
 '''Immutable Page''':
 '''只读网页''',
-'''Infos''':
-'''本页资料''',
 '''Show %s days.''':
 '''显示%s天''',
 '''EditText''':
--- a/MoinMoin/i18n/zh_tw.po	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh_tw.po	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-09-26 23:21+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-10-04 17:39+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-29 05:38+0800\n"
 "Last-Translator: Lin Zhemin <ljm@ljm.idv.tw>\n"
 "Language-Team: Chinese/Taiwan <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -810,6 +810,16 @@
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "訂閱好了."
 
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "不能繪製圖表!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "請指定圖表類型!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "錯誤的圖表類型 \"%s\"!"
+
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
 msgstr "缺少必要的屬性 \"%(attrname)s\""
@@ -1247,13 +1257,6 @@
 msgid "Filename"
 msgstr "檔名"
 
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "請指定圖表類型!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "錯誤的圖表類型 \"%s\"!"
-
 msgid "Download XML export of this wiki"
 msgstr "匯出並下載本 wiki (XML 格式)"
 
@@ -1319,9 +1322,6 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "人氣指數"
 
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "不能繪製圖表!"
-
 msgid "Page Size Distribution"
 msgstr "頁面大小分佈"
 
@@ -1401,27 +1401,31 @@
 msgid "More Actions:"
 msgstr "其他功能:"
 
-msgid "Show Raw Text"
-msgstr "顯示原始碼"
+msgid "------------"
+msgstr ""
 
-msgid "Show Print View"
-msgstr "檢視列印"
+#, fuzzy
+msgid "Raw Text"
+msgstr "顯示原始碼"
 
 #, fuzzy
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "刪除本頁"
 
-msgid "Attach File"
-msgstr "附件"
+#, fuzzy
+msgid "Attachments"
+msgstr "加入附件"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "刪除本頁"
 
-msgid "Show Like Pages"
-msgstr "尋找相似頁面"
+#, fuzzy
+msgid "Like Pages"
+msgstr "相似頁面"
 
-msgid "Show Local Site Map"
-msgstr "顯示連結地圖"
+#, fuzzy
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "連結地圖"
 
 msgid "Do"
 msgstr "執行"
@@ -1440,10 +1444,6 @@
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "本頁不可更改"
 
-#, fuzzy
-msgid "Infos"
-msgstr "關於"
-
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
 msgstr "顯示 %s 天."
@@ -1563,6 +1563,22 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "拼字檢查"
 
+#~ msgid "Show Print View"
+#~ msgstr "檢視列印"
+
+#~ msgid "Attach File"
+#~ msgstr "附件"
+
+#~ msgid "Show Like Pages"
+#~ msgstr "尋找相似頁面"
+
+#~ msgid "Show Local Site Map"
+#~ msgstr "顯示連結地圖"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Infos"
+#~ msgstr "關於"
+
 #~ msgid "Can't work out query"
 #~ msgstr "無法查詢"
 
--- a/MoinMoin/i18n/zh_tw.py	Thu Oct 06 16:43:46 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh_tw.py	Thu Oct 06 19:33:58 2005 +0000
@@ -401,6 +401,12 @@
 '''無法取消用 regex 設定的訂閱.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''訂閱好了.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''不能繪製圖表!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''請指定圖表類型!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''錯誤的圖表類型 "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''缺少必要的屬性 "%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
@@ -637,10 +643,6 @@
 '''顯示''',
 '''Filename''':
 '''檔名''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''請指定圖表類型!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''錯誤的圖表類型 "%s"!''',
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''匯出並下載本 wiki (XML 格式)''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
@@ -665,8 +667,6 @@
 '''日期''',
 '''# of hits''':
 '''人氣指數''',
-'''Charts are not available!''':
-'''不能繪製圖表!''',
 '''Page Size Distribution''':
 '''頁面大小分佈''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
@@ -697,18 +697,8 @@
 '''標題''',
 '''More Actions:''':
 '''其他功能:''',
-'''Show Raw Text''':
-'''顯示原始碼''',
-'''Show Print View''':
-'''檢視列印''',
-'''Attach File''':
-'''附件''',
 '''Delete Page''':
 '''刪除本頁''',
-'''Show Like Pages''':
-'''尋找相似頁面''',
-'''Show Local Site Map''':
-'''顯示連結地圖''',
 '''Do''':
 '''執行''',
 '''Immutable Page''':