changeset 256:599bd0f7b140

updated po i18n imported from: moin--main--1.5--patch-259
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Tue, 29 Nov 2005 22:25:28 +0000
parents defb2fe960ec
children 133d6a826da2
files MoinMoin/i18n/pl.po MoinMoin/i18n/pl.py
diffstat 2 files changed, 200 insertions(+), 103 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/pl.po	Tue Nov 29 21:54:21 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.po	Tue Nov 29 22:25:28 2005 +0000
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: 1.5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-11-18 20:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-11-28 08:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-29 23:20+0100\n"
 "Last-Translator: S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
 "Language-Team: Polish <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -80,7 +80,8 @@
 msgstr "Nie można zmieniać starych wersji!"
 
 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
-msgstr "Blokada tej strony wygasła, bądź przygotowany na ewentualne konflikty edycji!"
+msgstr ""
+"Blokada tej strony wygasła, bądź przygotowany na ewentualne konflikty edycji!"
 
 msgid "Page name is too long, try shorter name."
 msgstr "Nazwa strony jest zbyt długa, spróbuj krótszej."
@@ -204,20 +205,20 @@
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
 msgstr ""
 " Wyróżnienie:: [[Verbatim('')]]''kursywa''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
-"(''')]]'''pogrubienie'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim''''')]]'''''pogrubienie "
-"kursywa'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mix ''[[Verbatim"
-"(''')]]'''''pogrubienia'''[[Verbatim(''')]] i kursywy''[[Verbatim('')]]; "
-"[[Verbatim(----)]] pozioma linia.\n"
+"(''')]]'''pogrubienie'''[[Verbatim(''')]]; "
+"[[Verbatim''''')]]'''''pogrubienie kursywa'''''[[Verbatim(''''')]]; "
+"[[Verbatim('')]]''mix ''[[Verbatim(''')]]'''''pogrubienia'''[[Verbatim"
+"(''')]] i kursywy''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim(----)]] pozioma linia.\n"
 " Nagłówki:: [[Verbatim(=)]] Tytuł 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Tytuł "
 "2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Tytuł 3 [[Verbatim(===)]];   [[Verbatim"
 "(====)]] Tytuł 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Tytuł 5 [[Verbatim"
 "(=====)]].\n"
-" Listy:: spacja i jeden ze: * znaków; 1., a., A., i., I. numerowane pozycje; 1."
-"#n rozpoczyna numerowanie od n; sama spacja robi wcięcie.\n"
-" Odnośniki:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"nawiasy i znaki "
-"cudzysłowia\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
-" Tabele:: || tekst komórki |||| tekst komórki na dwa pola ||;    niedopuszczalna "
-"jest spacja po tabelach lub tytułach.\n"
+" Listy:: spacja i jeden ze: * znaków; 1., a., A., i., I. numerowane pozycje; "
+"1.#n rozpoczyna numerowanie od n; sama spacja robi wcięcie.\n"
+" Odnośniki:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"nawiasy i "
+"znaki cudzysłowia\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
+" Tabele:: || tekst komórki |||| tekst komórki na dwa pola ||;    "
+"niedopuszczalna jest spacja po tabelach lub tytułach.\n"
 "\n"
 "(!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub SyntaxReference.\n"
 
@@ -270,7 +271,9 @@
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
-msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sAktualizacja strony \"%(pagename)s\" dokonana przez %(username)s"
+msgstr ""
+"[%(sitename)s] %(trivial)sAktualizacja strony \"%(pagename)s\" dokonana "
+"przez %(username)s"
 
 msgid "Trivial "
 msgstr "Drobna "
@@ -421,7 +424,8 @@
 msgstr "Otwórz edytor podwójnym kliknięciem"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr "Przeskocz do ostatnio odwiedzanej strony zamiast kierować na stronę główną"
+msgstr ""
+"Przeskocz do ostatnio odwiedzanej strony zamiast kierować na stronę główną"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "Pokaż znaki zapytania dla nieistniejących jeszcze stron"
@@ -577,7 +581,8 @@
 msgstr "Nieznany identyfikator czytelnika."
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr "Wejdź do UserPreferences aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć konto."
+msgstr ""
+"Wejdź do UserPreferences aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć konto."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator"
@@ -811,7 +816,9 @@
 msgstr "Musisz się zalogować"
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
-msgstr "Dodaj swój adres poczty eleketronicznej w UserPreferences aby użytkować subskrybcję."
+msgstr ""
+"Dodaj swój adres poczty eleketronicznej w UserPreferences aby użytkować "
+"subskrybcję."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "Subskrybcja tej strony przez Ciebie została usunięta."
@@ -820,7 +827,8 @@
 msgstr "Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia skończonego!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-msgstr "Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich UserPreferences"
+msgstr ""
+"Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich UserPreferences"
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Rezygnacja z subskrybcji została przyjęta."
@@ -908,33 +916,31 @@
 msgstr "Lokalne rozszerzenia makropoleceń"
 
 msgid "Global extension actions"
-msgstr "Globalne rozsrzerzenia operacji"
+msgstr "Globalne rozszerzenia operacji"
 
 msgid "Local extension actions"
 msgstr "Lokalne rozszerzenia operacji"
 
-#, fuzzy
 msgid "Global parsers"
-msgstr "Zainstalowane analizatory składni"
+msgstr "Globalne analizatory składni"
 
-#, fuzzy
 msgid "Local extension parsers"
-msgstr "Lokalne rozszerzenia makropoleceń"
+msgstr "Lokalne rozszerzenia analizatorów składni"
 
 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
 msgstr "Zainstalowane procesory (NIEAKTUALNE -- użyj analizatorów składni)"
 
 msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Wyłączone"
 
 msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Włączone"
 
 msgid "Lupy search"
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukiwanie przez Lupy"
 
 msgid "Active threads"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywne wątki"
 
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
@@ -954,7 +960,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
-msgstr "Spodziwana wartość dla klucza \"%(token)s\""
+msgstr "Spodziewana wartość dla klucza \"%(token)s\""
 
 msgid "Wiki Markup"
 msgstr "Język oznaczeń Wiki"
@@ -994,14 +1000,14 @@
 "i spowodować utratę informacji, którą chcesz przekazać."
 
 msgid "unzip"
-msgstr ""
+msgstr "rozpakuj"
 
 msgid "install"
-msgstr ""
+msgstr "instaluj"
 
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
-msgstr "Strona %(pagename)s nie ma żadnyc załączników"
+msgstr "Strona %(pagename)s nie ma żadnych załączników"
 
 msgid "Edit drawing"
 msgstr "Edytuj rysunek"
@@ -1030,9 +1036,8 @@
 msgid "File to upload"
 msgstr "Plik do przekazania"
 
-#, fuzzy
 msgid "Rename to"
-msgstr "Zmień nazwę strony"
+msgstr "Zmień nazwę"
 
 msgid "Upload"
 msgstr "Przekaż"
@@ -1055,13 +1060,11 @@
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
 msgstr "Nie możesz pobierać załączników z tej strony."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
-msgstr "Nie możesz obejrzeć załączników do tej strony."
+msgstr "Nie możesz rozpakowywać załączników tej strony."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to install files."
-msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."
+msgstr "Nie możesz instalować plików."
 
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
 msgstr "Nie możesz obejrzeć załączników do tej strony."
@@ -1090,57 +1093,62 @@
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
 msgstr "Załącznik '%(filename)s' usunięty."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
-msgstr "Załącznik '%(filename)s' usunięty."
+msgstr "Załącznik '%(filename)s' zachowano."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr "Rysunek '%(filename)s' zachowany."
+msgstr "Nie udało się zainstalować '%(filename)s'."
 
 #, python-format
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr ""
+msgstr "Plik %s nie jest pakietem MoinMoin."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
 msgstr ""
+"Załącznik '%(filename)s' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ powstałe "
+"pliki byłyby zbyt duże (zabrakło %(space)d kB)."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
 msgstr ""
+"Załącznik '%(filename)s' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ powstałoby "
+"zbyt wiele plików (zabrakło %(count)d)."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
-msgstr "Załącznik '%(filename)s' usunięty."
+msgstr "Załącznik '%(filename)s' rozpakowano."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
 "files only, exist already or reside in folders."
 msgstr ""
+"Nie rozpakowano załącznika '%(filename)s', ponieważ pliki są zbyt duże, "
+"tylko typu .zip, już istnieją, albo znajdują się w podkatalogach."
 
 #, python-format
 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
-msgstr ""
+msgstr "Plik %(target)s nie jest typu .zip."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
 msgstr "Załącznik '%(filename)s'"
 
 msgid "Package script:"
-msgstr ""
+msgstr "Skrypt pakietu:"
 
-#, fuzzy
 msgid "File Name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
 msgid "Modified"
-msgstr ""
+msgstr "Zmodyfikowane"
 
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr "Nieznany rodzaj pliku, nie potrafię go tutaj wyświetlić."
@@ -1156,7 +1164,7 @@
 msgstr "Niniejsza strona została już skasowana albo nigdy jej nie było!"
 
 msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
-msgstr "Użyj interkatywnego interfejsu aby usuwać strony!"
+msgstr "Użyj interaktywnego interfejsu aby usuwać strony!"
 
 msgid "Really delete this page?"
 msgstr "Czy na pewno usunąć niniejszą stronę?"
@@ -1193,7 +1201,7 @@
 msgstr "Nie możesz zmieniać nazw stron na tym wiki!"
 
 msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
-msgstr "Użyj interkatywnego interfejsu aby zmieniać nazwy stron!"
+msgstr "Użyj interaktywnego interfejsu aby zmieniać nazwy stron!"
 
 #, python-format
 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
@@ -1254,6 +1262,7 @@
 msgid ""
 "Cannot create a new page without a page name.  Please specify a page name."
 msgstr ""
+"Nie można utworzyć strony bez nazwy. Proszę podać nazwę strony."
 
 #, python-format
 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
@@ -1296,7 +1305,7 @@
 msgstr "Slajd %(pos)d z %(size)d"
 
 msgid "No orphaned pages in this wiki."
-msgstr "Nie znaleziono stron - bękartów w tym wiki."
+msgstr "Nie znaleziono osieroconych stron w tym wiki."
 
 #, python-format
 msgid "No quotes on %(pagename)s."
@@ -1310,9 +1319,9 @@
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
 msgstr "Rysunek '%(filename)s' zachowany."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "%(hours)dh %(mins)dm temu"
+msgstr "%(mins)d minut temu"
 
 msgid "(no bookmark set)"
 msgstr "(brak ustalonych zakładek)"
@@ -1365,23 +1374,20 @@
 msgstr "Spodziewana wartość koloru \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
 
 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
-msgstr ""
+msgstr "Opcja XSLT jest wyłączona, proszę przeczytać HelpOnConfiguration."
 
-#, fuzzy
 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
-msgstr "Przetwarzanie XSLT niedostępne!"
+msgstr "Przetwarzanie XSLT jest niedostępne, zainstaluj 4suite 1.x."
 
 #, python-format
 msgid "%(errortype)s processing error"
 msgstr "błąd przetwarzania %(errortype)s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Views/day"
-msgstr "Zobacz"
+msgstr "Odczytów/dzień"
 
-#, fuzzy
 msgid "Edits/day"
-msgstr "Edycja"
+msgstr "Edycji/dzień"
 
 #, python-format
 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
@@ -1400,9 +1406,8 @@
 msgid "# of hits"
 msgstr "# odwiedzin"
 
-#, fuzzy
 msgid "Page Size Distribution"
-msgstr "Page Size Distribution"
+msgstr "Rozkład rozmiarów stron"
 
 msgid "page size upper bound [bytes]"
 msgstr "rozmiar strony [bajtów]"
@@ -1411,44 +1416,43 @@
 msgstr "# stron tego rozmiaru"
 
 msgid "User agent"
-msgstr ""
+msgstr "Typ przeglądarki (User-Agent)"
 
 msgid "Others"
 msgstr "Inni"
 
-#, fuzzy
 msgid "Distribution of User-Agent Types"
-msgstr "Distribution of User-Agent Types"
+msgstr "Rozkład typów przeglądarek (User-Agent)"
 
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Rezygnuj z subskrybcji"
 
 msgid "Home"
-msgstr ""
+msgstr "Strona domowa"
 
 msgid "[RSS]"
-msgstr ""
+msgstr "[RSS]"
 
 msgid "[DELETED]"
-msgstr ""
+msgstr "[SKASOWANA]"
 
 msgid "[UPDATED]"
-msgstr ""
+msgstr "[UAKTUALNIONA]"
 
 msgid "[NEW]"
-msgstr ""
+msgstr "[NOWA]"
 
 msgid "[DIFF]"
-msgstr ""
+msgstr "[RÓŻNICE]"
 
 msgid "[BOTTOM]"
-msgstr ""
+msgstr "[KONIEC STRONY]"
 
 msgid "[TOP]"
-msgstr ""
+msgstr "[POCZĄTEK STRONY]"
 
 msgid "Click to do a full-text search for this title"
-msgstr "kliknij aby poszukać tytułu metodą pełnotekstową"
+msgstr "Kliknij aby poszukać tytułu metodą pełnotekstową"
 
 msgid "Clear message"
 msgstr "Usuń wiadomość"
@@ -1470,58 +1474,50 @@
 msgid "Titles"
 msgstr "Tytuły"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search"
-msgstr "Szukaj:"
+msgstr "Szukaj"
 
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Więcej operacji:"
 
 msgid "------------"
-msgstr ""
+msgstr "------------"
 
-#, fuzzy
 msgid "Raw Text"
-msgstr "Pokaż tekst źródłowy"
+msgstr "Tekst surowy"
 
-#, fuzzy
 msgid "Delete Cache"
-msgstr "Usuń stronę"
+msgstr "Usuń pamięć podręczną"
 
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Usuń stronę"
 
-#, fuzzy
 msgid "Like Pages"
-msgstr "PodobneStrony"
+msgstr "Podobne strony"
 
-#, fuzzy
 msgid "Local Site Map"
-msgstr "MapaWitryny"
+msgstr "Lokalna mapa witryny"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Wykonaj"
 
-#, fuzzy
 msgid "Edit (Text)"
-msgstr "Edytuj tekst"
+msgstr "Edytuj (tekstowo)"
 
 msgid "Edit (GUI)"
-msgstr ""
+msgstr "Edytuj (graficznie)"
 
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Strona nie zmieniona"
 
-#, fuzzy
 msgid "Remove Link"
-msgstr "Szybkie skróty"
+msgstr "Usuń skrót"
 
 msgid "Add Link"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj skrót"
 
-#, fuzzy
 msgid "Attachments"
-msgstr "Nowy załącznik"
+msgstr "Załączniki"
 
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
@@ -1564,15 +1560,14 @@
 "Awaria połączenia z serwerem poczty elektronicznej '%(server)s' z powodu: %"
 "(reason)s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Mail not sent"
-msgstr "Poczta została wysłana"
+msgstr "Poczta nie została wysłana"
 
 msgid "Mail sent OK"
 msgstr "Poczta została wysłana"
 
 msgid "FrontPage"
-msgstr "StronaGłowna"
+msgstr "StronaGłówna"
 
 msgid "RecentChanges"
 msgstr "OstatnieZmiany"
--- a/MoinMoin/i18n/pl.py	Tue Nov 29 21:54:21 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.py	Tue Nov 29 22:25:28 2005 +0000
@@ -533,11 +533,23 @@
 '''Local extension macros''':
 '''Lokalne rozszerzenia makropoleceń''',
 '''Global extension actions''':
-'''Globalne rozsrzerzenia operacji''',
+'''Globalne rozszerzenia operacji''',
 '''Local extension actions''':
 '''Lokalne rozszerzenia operacji''',
+'''Global parsers''':
+'''Globalne analizatory składni''',
+'''Local extension parsers''':
+'''Lokalne rozszerzenia analizatorów składni''',
 '''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
 '''Zainstalowane procesory (NIEAKTUALNE -- użyj analizatorów składni)''',
+'''Disabled''':
+'''Wyłączone''',
+'''Enabled''':
+'''Włączone''',
+'''Lupy search''':
+'''Wyszukiwanie przez Lupy''',
+'''Active threads''':
+'''Aktywne wątki''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''Spróbuj bardziej selektywnego sposobu poszukiwań zamiast {{{"%s"}}}''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
@@ -547,7 +559,7 @@
 '''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
 '''Spodziewane "=" aby podążyć za "%(token)s"''',
 '''Expected a value for key "%(token)s"''':
-'''Spodziwana wartość dla klucza "%(token)s"''',
+'''Spodziewana wartość dla klucza "%(token)s"''',
 '''Wiki Markup''':
 '''Język oznaczeń Wiki''',
 '''Print View''':
@@ -568,8 +580,12 @@
 jak pokazano poniżej na liście plików. 
 \'\'\'NIGDY\'\'\' nie używaj URLa {{{[get]}}}, ponieważ odnośnik może się zmienić 
 i spowodować utratę informacji, którą chcesz przekazać.''',
+'''unzip''':
+'''rozpakuj''',
+'''install''':
+'''instaluj''',
 '''No attachments stored for %(pagename)s''':
-'''Strona %(pagename)s nie ma żadnyc załączników''',
+'''Strona %(pagename)s nie ma żadnych załączników''',
 '''Edit drawing''':
 '''Edytuj rysunek''',
 '''Attached Files''':
@@ -586,6 +602,8 @@
 W przeciwnym wypadku, kiedy pole "Zmień nazwę" jest puste, zostanie użyta nazwa oryginalna.''',
 '''File to upload''':
 '''Plik do przekazania''',
+'''Rename to''':
+'''Zmień nazwę''',
 '''Upload''':
 '''Przekaż''',
 '''File attachments are not allowed in this wiki!''':
@@ -598,6 +616,10 @@
 '''Nie możesz skasować załączników z tej strony.''',
 '''You are not allowed to get attachments from this page.''':
 '''Nie możesz pobierać załączników z tej strony.''',
+'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
+'''Nie możesz rozpakowywać załączników tej strony.''',
+'''You are not allowed to install files.''':
+'''Nie możesz instalować plików.''',
 '''You are not allowed to view attachments of this page.''':
 '''Nie możesz obejrzeć załączników do tej strony.''',
 '''Unsupported upload action: %s''':
@@ -610,8 +632,30 @@
 '''Załącznik \'%(target)s\' (nazwa zdalna \'%(filename)s\') o wielkości %(bytes)d bajtów zapisany.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
 '''Załącznik \'%(filename)s\' usunięty.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
+'''Załącznik \'%(filename)s\' zachowano.''',
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
+'''Nie udało się zainstalować \'%(filename)s\'.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''Plik %s nie jest pakietem MoinMoin.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
+'''Załącznik \'%(filename)s\' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ powstałe pliki byłyby zbyt duże (zabrakło %(space)d kB).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
+'''Załącznik \'%(filename)s\' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ powstałoby zbyt wiele plików (zabrakło %(count)d).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
+'''Załącznik \'%(filename)s\' rozpakowano.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
+'''Nie rozpakowano załącznika \'%(filename)s\', ponieważ pliki są zbyt duże, tylko typu .zip, już istnieją, albo znajdują się w podkatalogach.''',
+'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
+'''Plik %(target)s nie jest typu .zip.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\'''':
 '''Załącznik \'%(filename)s\'''',
+'''Package script:''':
+'''Skrypt pakietu:''',
+'''File Name''':
+'''Nazwa pliku''',
+'''Modified''':
+'''Zmodyfikowane''',
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
 '''Nieznany rodzaj pliku, nie potrafię go tutaj wyświetlić.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
@@ -621,7 +665,7 @@
 '''This page is already deleted or was never created!''':
 '''Niniejsza strona została już skasowana albo nigdy jej nie było!''',
 '''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
-'''Użyj interkatywnego interfejsu aby usuwać strony!''',
+'''Użyj interaktywnego interfejsu aby usuwać strony!''',
 '''Really delete this page?''':
 '''Czy na pewno usunąć niniejszą stronę?''',
 '''Delete''':
@@ -641,7 +685,7 @@
 '''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
 '''Nie możesz zmieniać nazw stron na tym wiki!''',
 '''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
-'''Użyj interkatywnego interfejsu aby zmieniać nazwy stron!''',
+'''Użyj interaktywnego interfejsu aby zmieniać nazwy stron!''',
 '''Could not rename page because of file system error: %s.''':
 '''Nie mogę zmienić nazwy strony ze względu na błąd systemu plików: %s.''',
 '''Rename Page''':
@@ -672,6 +716,8 @@
 '''Przeszukiwanie pełnotekstowe: "%s"''',
 '''Full Link List for "%s"''':
 '''Pełna lista odnośników dla "%s"''',
+'''Cannot create a new page without a page name.  Please specify a page name.''':
+'''Nie można utworzyć strony bez nazwy. Proszę podać nazwę strony.''',
 '''Upload new attachment "%(filename)s"''':
 '''Wgraj nowy załącznik "%(filename)s"''',
 '''Create new drawing "%(filename)s"''':
@@ -695,13 +741,15 @@
 '''Slide %(pos)d of %(size)d''':
 '''Slajd %(pos)d z %(size)d''',
 '''No orphaned pages in this wiki.''':
-'''Nie znaleziono stron - bękartów w tym wiki.''',
+'''Nie znaleziono osieroconych stron w tym wiki.''',
 '''No quotes on %(pagename)s.''':
 '''Brak przytoczeń na %(pagename)s.''',
 '''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
 '''Przekazanie załącznika \'%(filename)s\'.''',
 '''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
 '''Rysunek \'%(filename)s\' zachowany.''',
+'''%(mins)dm ago''':
+'''%(mins)d minut temu''',
 '''(no bookmark set)''':
 '''(brak ustalonych zakładek)''',
 '''(currently set to %s)''':
@@ -732,8 +780,16 @@
 '''Spodziewana wartość całkowita "%(arg)s"  po "%(key)s"''',
 '''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
 '''Spodziewana wartość koloru "%(arg)s" po "%(key)s"''',
+'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
+'''Opcja XSLT jest wyłączona, proszę przeczytać HelpOnConfiguration.''',
+'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
+'''Przetwarzanie XSLT jest niedostępne, zainstaluj 4suite 1.x.''',
 '''%(errortype)s processing error''':
 '''błąd przetwarzania %(errortype)s''',
+'''Views/day''':
+'''Odczytów/dzień''',
+'''Edits/day''':
+'''Edycji/dzień''',
 '''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
 '''%(chart_title)s dla %(filterpage)s''',
 '''green=view
@@ -744,16 +800,38 @@
 '''data''',
 '''# of hits''':
 '''# odwiedzin''',
+'''Page Size Distribution''':
+'''Rozkład rozmiarów stron''',
 '''page size upper bound [bytes]''':
 '''rozmiar strony [bajtów]''',
 '''# of pages of this size''':
 '''# stron tego rozmiaru''',
+'''User agent''':
+'''Typ przeglądarki (User-Agent)''',
 '''Others''':
 '''Inni''',
+'''Distribution of User-Agent Types''':
+'''Rozkład typów przeglądarek (User-Agent)''',
 '''Unsubscribe''':
 '''Rezygnuj z subskrybcji''',
+'''Home''':
+'''Strona domowa''',
+'''[RSS]''':
+'''[RSS]''',
+'''[DELETED]''':
+'''[SKASOWANA]''',
+'''[UPDATED]''':
+'''[UAKTUALNIONA]''',
+'''[NEW]''':
+'''[NOWA]''',
+'''[DIFF]''':
+'''[RÓŻNICE]''',
+'''[BOTTOM]''':
+'''[KONIEC STRONY]''',
+'''[TOP]''':
+'''[POCZĄTEK STRONY]''',
 '''Click to do a full-text search for this title''':
-'''kliknij aby poszukać tytułu metodą pełnotekstową''',
+'''Kliknij aby poszukać tytułu metodą pełnotekstową''',
 '''Clear message''':
 '''Usuń wiadomość''',
 '''last edited %(time)s by %(editor)s''':
@@ -766,14 +844,36 @@
 '''Tekst''',
 '''Titles''':
 '''Tytuły''',
+'''Search''':
+'''Szukaj''',
 '''More Actions:''':
 '''Więcej operacji:''',
+'''------------''':
+'''------------''',
+'''Raw Text''':
+'''Tekst surowy''',
+'''Delete Cache''':
+'''Usuń pamięć podręczną''',
 '''Delete Page''':
 '''Usuń stronę''',
+'''Like Pages''':
+'''Podobne strony''',
+'''Local Site Map''':
+'''Lokalna mapa witryny''',
 '''Do''':
 '''Wykonaj''',
+'''Edit (Text)''':
+'''Edytuj (tekstowo)''',
+'''Edit (GUI)''':
+'''Edytuj (graficznie)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Strona nie zmieniona''',
+'''Remove Link''':
+'''Usuń skrót''',
+'''Add Link''':
+'''Dodaj skrót''',
+'''Attachments''':
+'''Załączniki''',
 '''Show %s days.''':
 '''Pokaż %s dni.''',
 '''EditText''':
@@ -796,10 +896,12 @@
 '''Dodatki zostały oznaczone w ten sposób.''',
 '''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
 '''Awaria połączenia z serwerem poczty elektronicznej \'%(server)s\' z powodu: %(reason)s''',
+'''Mail not sent''':
+'''Poczta nie została wysłana''',
 '''Mail sent OK''':
 '''Poczta została wysłana''',
 '''FrontPage''':
-'''StronaGłowna''',
+'''StronaGłówna''',
 '''RecentChanges''':
 '''OstatnieZmiany''',
 '''TitleIndex''':