changeset 246:986d9a75dded

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-249
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sun, 27 Nov 2005 13:38:38 +0000
parents 9ed4223a2d7f
children 58faf9d5664b
files MoinMoin/i18n/cz.po MoinMoin/i18n/cz.py MoinMoin/i18n/da.po MoinMoin/i18n/da.py MoinMoin/i18n/fi.po MoinMoin/i18n/fi.py MoinMoin/i18n/lv.po MoinMoin/i18n/lv.py MoinMoin/i18n/meta.py
diffstat 9 files changed, 320 insertions(+), 144 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/cz.po	Sun Nov 27 13:25:54 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cz.po	Sun Nov 27 13:38:38 2005 +0000
@@ -15,8 +15,8 @@
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-11-18 20:41+0100\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Pavel Kosina <pkosina@seznam.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
+"Last-Translator: Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <moin@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -425,7 +425,7 @@
 msgstr "Otevřít editor dvojklikem"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr ""
+msgstr "Jít na naposledy navštívenou stránku místo na hlavní stránku"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "Zobrazit otazník u neexistujících odkazů"
@@ -476,10 +476,10 @@
 msgstr "Email"
 
 msgid "User CSS URL"
-msgstr "Uživatelské CSS URL"
+msgstr "URL uživatelského CSS"
 
 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
-msgstr "(Při nevyužití uživatelského CSS zanechte prázdné)"
+msgstr "(Nechte prázdné nechcete-li využít uživatelské CSS)"
 
 msgid "Editor size"
 msgstr "Velikost editoru"
@@ -573,7 +573,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Account \"%s\" is disabled."
-msgstr ""
+msgstr "Účet \"%s\" je zakázaný."
 
 msgid "Sorry, wrong password."
 msgstr "Lituji, neplatné heslo."
@@ -585,7 +585,7 @@
 msgstr "Neznámý uživatel."
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr ""
+msgstr "Své nastavení změníte nebo účet vytvoříte v NastaveniUzivatele."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno."
@@ -629,7 +629,7 @@
 msgstr "jen oblíbený"
 
 msgid "free choice"
-msgstr "nechat možnost zvolit"
+msgstr "nechat možnost volby"
 
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
@@ -687,7 +687,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Diff for \"%s\""
-msgstr "Změny od \"%s\""
+msgstr "Změny pro \"%s\""
 
 #, python-format
 msgid "Differences between revisions %d and %d"
@@ -718,7 +718,7 @@
 msgstr "Velikost stránky: %d"
 
 msgid "SHA digest of this page's content is:"
-msgstr "Klíč SHA obsahu této stránky je:"
+msgstr "Klíč SHA obsahu této stránky je:"
 
 msgid "The following users subscribed to this page:"
 msgstr "Následující uživatelé odebírají tuto stránku:"
@@ -770,10 +770,10 @@
 msgstr "nedostupný"
 
 msgid "Revision History"
-msgstr "Historii verzí"
+msgstr "Historie verzí"
 
 msgid "No log entries found."
-msgstr "Nenalezeny žádné logovací záznamy."
+msgstr "Nenalezeny žádné záznamy v logu."
 
 #, python-format
 msgid "Info for \"%s\""
@@ -816,7 +816,7 @@
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
 msgstr ""
-"Pro odebírání stránky musíte zadete e-mailovou adresu v NastaveniUzivatele."
+"Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy v NastaveniUzivatele."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "Váš odběr této stránky byl zrušen."
@@ -834,11 +834,11 @@
 msgstr "Diagramy nejsou dostupné!"
 
 msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Musíte udat typy diagramu!"
+msgstr "Musíte udat typ diagramu!"
 
 #, python-format
 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Neplatné typ diagramu \"%s\"!"
+msgstr "Neplatný diagram typu \"%s\"!"
 
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
@@ -848,7 +848,7 @@
 msgstr "Zadaná formulářová data:"
 
 msgid "Search Titles"
-msgstr "Hledat srtánky"
+msgstr "Hledat v titulcích"
 
 msgid "Display context of search results"
 msgstr "Zobrazit výsledek výhledávání"
@@ -857,7 +857,7 @@
 msgstr "Rozlišovat velikost písmen"
 
 msgid "Search Text"
-msgstr "Hledat text"
+msgstr "Hledat v textu"
 
 msgid "Go To Page"
 msgstr "Jít na stránku"
@@ -928,10 +928,10 @@
 msgstr "Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- použijívejte parsery)"
 
 msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Zakázáno"
 
 msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Povoleno"
 
 msgid "Lupy search"
 msgstr ""
--- a/MoinMoin/i18n/cz.py	Sun Nov 27 13:25:54 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cz.py	Sun Nov 27 13:38:38 2005 +0000
@@ -4,7 +4,7 @@
 meta = {
  'language': """Čeština""",
  'elanguage': """Czech""",
- 'maintainer': """Pavel Kosina <pkosina@seznam.cz>""",
+ 'maintainer': """Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>""",
  'encoding': 'utf-8',
  'direction': 'ltr',
  'wikimarkup': True,
@@ -237,6 +237,8 @@
 '''Publikovat email v infromací o autorovi (místo domovské wiki stránky)''',
 '''Open editor on double click''':
 '''Otevřít editor dvojklikem''',
+'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
+'''Jít na naposledy navštívenou stránku místo na hlavní stránku''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
 '''Zobrazit otazník u neexistujících odkazů''',
 '''Show page trail''':
@@ -268,9 +270,9 @@
 '''Email''':
 '''Email''',
 '''User CSS URL''':
-'''Uživatelské CSS URL''',
+'''URL uživatelského CSS''',
 '''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
-'''(Při nevyužití uživatelského CSS zanechte prázdné)''',
+'''(Nechte prázdné nechcete-li využít uživatelské CSS)''',
 '''Editor size''':
 '''Velikost editoru''',
 '''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
@@ -306,12 +308,16 @@
 '''Neznámý uživatel: {{{"%s"}}}. Zadejte prosím Vaše uživatelské jméno a heslo.''',
 '''Missing password. Please enter user name and password.''':
 '''Chybějící heslo. Zadejte prosím vaše uživatelské jméno a heslo.''',
+'''Account "%s" is disabled.''':
+'''Účet "%s" je zakázaný.''',
 '''Sorry, wrong password.''':
 '''Lituji, neplatné heslo.''',
 '''Bad relogin URL.''':
 '''Neplatné URL opětovného přihlášení.''',
 '''Unknown user.''':
 '''Neznámý uživatel.''',
+'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
+'''Své nastavení změníte nebo účet vytvoříte v NastaveniUzivatele.''',
 '''Empty user name. Please enter a user name.''':
 '''Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno.''',
 '''This user name already belongs to somebody else.''':
@@ -337,7 +343,7 @@
 '''the one preferred''':
 '''jen oblíbený''',
 '''free choice''':
-'''nechat možnost zvolit''',
+'''nechat možnost volby''',
 '''Save''':
 '''Uložit''',
 '''Logout''':
@@ -375,7 +381,7 @@
 '''No older revisions available!''':
 '''Starší verze nejsou k dispozici!''',
 '''Diff for "%s"''':
-'''Změny od "%s"''',
+'''Změny pro "%s"''',
 '''Differences between revisions %d and %d''':
 '''Rozdíly mezi verzemi %d a %d''',
 '''(spanning %d versions)''':
@@ -393,7 +399,7 @@
 '''Page size: %d''':
 '''Velikost stránky: %d''',
 '''SHA digest of this page\'s content is:''':
-'''Klíč SHA obsahu této stránky je:''',
+'''Klíč SHA obsahu této stránky je:''',
 '''The following users subscribed to this page:''':
 '''Následující uživatelé odebírají tuto stránku:''',
 '''This page links to the following pages:''':
@@ -427,9 +433,9 @@
 '''N/A''':
 '''nedostupný''',
 '''Revision History''':
-'''Historii verzí''',
+'''Historie verzí''',
 '''No log entries found.''':
-'''Nenalezeny žádné logovací záznamy.''',
+'''Nenalezeny žádné záznamy v logu.''',
 '''Info for "%s"''':
 '''Info pro "%s"''',
 '''Show "%(title)s"''':
@@ -455,7 +461,7 @@
 '''You must log in to use subscribtions.''':
 '''Bez přihlášení nelze odebírat stránky''',
 '''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
-'''Pro odebírání stránky musíte zadete e-mailovou adresu v NastaveniUzivatele.''',
+'''Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy v NastaveniUzivatele.''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
 '''Váš odběr této stránky byl zrušen.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
@@ -467,21 +473,21 @@
 '''Charts are not available!''':
 '''Diagramy nejsou dostupné!''',
 '''You need to provide a chart type!''':
-'''Musíte udat typy diagramu!''',
+'''Musíte udat typ diagramu!''',
 '''Bad chart type "%s"!''':
-'''Neplatné typ diagramu "%s"!''',
+'''Neplatný diagram typu "%s"!''',
 '''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
 '''Chybí požadovaný atribut "%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
 '''Zadaná formulářová data:''',
 '''Search Titles''':
-'''Hledat srtánky''',
+'''Hledat v titulcích''',
 '''Display context of search results''':
 '''Zobrazit výsledek výhledávání''',
 '''Case-sensitive searching''':
 '''Rozlišovat velikost písmen''',
 '''Search Text''':
-'''Hledat text''',
+'''Hledat v textu''',
 '''Go To Page''':
 '''Jít na stránku''',
 '''Include system pages''':
@@ -526,6 +532,10 @@
 '''Parsery lokálního rozšíření''',
 '''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
 '''Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- použijívejte parsery)''',
+'''Disabled''':
+'''Zakázáno''',
+'''Enabled''':
+'''Povoleno''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''Použijte prosím selektivnější vyhledávací výraz místo {{{"%s"}}}''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
--- a/MoinMoin/i18n/da.po	Sun Nov 27 13:25:54 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/da.po	Sun Nov 27 13:38:38 2005 +0000
@@ -435,7 +435,7 @@
 msgstr "Vis knap-panel"
 
 msgid "Show top/bottom links in headings"
-msgstr "Vil lænker til top/bund i overskrifter"
+msgstr "Vis lænker til top/bund i overskrifter"
 
 msgid "Show fancy diffs"
 msgstr "Vis detaljerede forskelle"
@@ -1518,10 +1518,10 @@
 msgstr "Ikke-redigérbar side"
 
 msgid "Remove Link"
-msgstr "Fjern lænke"
+msgstr "Fjern genvej"
 
 msgid "Add Link"
-msgstr "Tilføj lænke"
+msgstr "Tilføj genvej"
 
 msgid "Attachments"
 msgstr "Vedhæftede filer"
--- a/MoinMoin/i18n/da.py	Sun Nov 27 13:25:54 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/da.py	Sun Nov 27 13:38:38 2005 +0000
@@ -248,7 +248,7 @@
 '''Show icon toolbar''':
 '''Vis knap-panel''',
 '''Show top/bottom links in headings''':
-'''Vil lænker til top/bund i overskrifter''',
+'''Vis lænker til top/bund i overskrifter''',
 '''Show fancy diffs''':
 '''Vis detaljerede forskelle''',
 '''Add spaces to displayed wiki names''':
@@ -891,9 +891,9 @@
 '''Immutable Page''':
 '''Ikke-redigérbar side''',
 '''Remove Link''':
-'''Fjern lænke''',
+'''Fjern genvej''',
 '''Add Link''':
-'''Tilføj lænke''',
+'''Tilføj genvej''',
 '''Attachments''':
 '''Vedhæftede filer''',
 '''Show %s days.''':
--- a/MoinMoin/i18n/fi.po	Sun Nov 27 13:25:54 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fi.po	Sun Nov 27 13:38:38 2005 +0000
@@ -11,7 +11,7 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
+"Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-11-18 20:41+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-03-09 15:48:42+0200\n"
@@ -78,12 +78,11 @@
 msgid "Cannot edit old revisions!"
 msgstr "Vanhoja versioita ei voi muokata!"
 
-#, fuzzy
 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
-msgstr "Lukkosi vanheni, varaudu päällekkäisiin muokkauksiin!"
+msgstr "Lukkosi sivuun vanheni. Varaudu päällekkäisiin muokkauksiin!"
 
 msgid "Page name is too long, try shorter name."
-msgstr ""
+msgstr "Sivun nimi on liian pitkä, kokeile lyhyempää nimeä."
 
 #, python-format
 msgid "Edit \"%(pagename)s\""
@@ -162,22 +161,20 @@
 msgstr "Esikatsele"
 
 msgid "GUI Mode"
-msgstr ""
+msgstr "GUI-tila"
 
-#, fuzzy
 msgid "Your changes are not saved!"
-msgstr "Et muuttanut sisältöä, joten sivua ei tallennettu!"
+msgstr "Muutoksiasi ei ole tallennettu!"
 
-#, fuzzy
 msgid "Comment:"
-msgstr "Kuvaus"
+msgstr "Kuvaus:"
 
 msgid "<No addition>"
 msgstr "<ei lisäystä>"
 
 #, python-format
 msgid "Add to: %(category)s"
-msgstr ""
+msgstr "Lisää kategoriaan: %(category)s"
 
 msgid "Trivial change"
 msgstr "Vähäinen muutos"
@@ -185,7 +182,6 @@
 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
 msgstr "Poista rivien lopusta tyhjämerkit"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
@@ -214,12 +210,14 @@
 "Otsikko 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Otsikko 3 [[Verbatim(===)]]; "
 "[[Verbatim(====)]] Otsikko 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Otsikko "
 "5 [[Verbatim(=====)]].\n"
-" Luettelot:: väli ja jokin näistä: * numeroimaton; 1., a., A., i., I. "
-"numeroitu; 1.#n aloita numerointi n:stä; pelkkä väli sisentää.\n"
+" Luettelot:: väli ja jokin näistä: * numeroimaton kohta; 1., a., A., i., I. "
+"numeroitu kohta; 1.#n aloita numerointi n:stä; pelkkä väli sisentää.\n"
 " Linkit:: [[Verbatim(YhteenIsollaKirjoitetut)]]; [[Verbatim([\"hakasulkeissa "
 "ja lainausmerkeissä\"])]]; url; [url]; [url nimi].\n"
 " Taulukot:: || solun teksti |||| kahden sarakkeen solun teksti ||; "
-"tyhjämerkit eivät ole sallittuja taulukoiden tai otsikoiden jälkeen."
+"tyhjämerkit eivät ole sallittuja taulukoiden tai otsikoiden jälkeen.\n"
+"\n"
+"(!) Lisää apua sivuilla HelpOnEditing ja SyntaxReference.\n"
 
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Muokkaus peruttu."
@@ -300,9 +298,8 @@
 msgid "You cannot save empty pages."
 msgstr "Tyhjää sivua ei voi tallentaa."
 
-#, fuzzy
 msgid "You already saved this page!"
-msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä sivua!"
+msgstr "Tallensit tämän sivun jo!"
 
 msgid ""
 "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
@@ -421,13 +418,13 @@
 msgstr "Ylös"
 
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-msgstr ""
+msgstr "Julkista kirjoittajatiedoissa sähköpostiosoitteeni (wikisivuni sijaan)"
 
 msgid "Open editor on double click"
 msgstr "Siirry muokkaukseen kaksoisnapsautuksella"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr ""
+msgstr "Hyppää viimeksi vieraillulle sivulle etusivun sijaan"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "Näytä kysymysmerkki puuttuvien sivujen linkeissä"
@@ -459,12 +456,11 @@
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
-#, fuzzy
 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
-msgstr "(muodossa EtunimiSukunimi)"
+msgstr "(muodossa Etunimi''''''Sukunimi)"
 
 msgid "Alias-Name"
-msgstr ""
+msgstr "Peitenimi"
 
 msgid "Password"
 msgstr "Salasana"
@@ -508,9 +504,9 @@
 msgid " %s and try again."
 msgstr " %s ja yritä uudelleen."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
-msgstr "%(hits)d tulosta %(pages)d sivusta."
+msgstr "%(hits)d tulosta noin %(pages)d sivusta."
 
 #, python-format
 msgid "%.2f seconds"
@@ -530,6 +526,11 @@
 "\n"
 "Login URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
 msgstr ""
+"Kirjautumisnimi: %s\n"
+"\n"
+"Kirjautumissalasana: %s\n"
+"\n"
+"Kirjautumisosoite: %s/?action=userform&uid=%s\n"
 
 msgid ""
 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
@@ -541,10 +542,18 @@
 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
 "known password.\n"
 msgstr ""
+"Joku on pyytänyt lähettämään tunnustietosi tähän sähköpostiosoitteeseen.\n"
+"\n"
+"Jos kadotit salasanasi, käytä alla olevia tietoja ja kirjoita annettu\n"
+"salasana ANNETUSSA MUODOSSA wikin lomakkeen salasanakenttään (käytä \n"
+"leikkausta ja liimausta).\n"
+"\n"
+"Onnistuneen kirjautumisen jälkeen on tietenkin hyvä vaihtaa uusi ja "
+"muistuva salasana.\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
-msgstr ""
+msgstr "[%(sitename)s] Wikitunnuksesi tiedot"
 
 msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
 msgstr "Eväste poistettu. Olet kirjautunut ulos."
@@ -572,7 +581,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Account \"%s\" is disabled."
-msgstr ""
+msgstr "Tunnus \"%s\" on pois käytöstä."
 
 msgid "Sorry, wrong password."
 msgstr "Valitettavasti salasana on väärin."
@@ -584,7 +593,7 @@
 msgstr "Tuntematon käyttäjä."
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr ""
+msgstr "Käytä sivua KäyttäjäAsetukset asetusten vaihtamiseen ja tunnuksen luomiseen."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Tyhjä käyttäjänimi. Anna käyttäjänimi."
@@ -598,7 +607,6 @@
 msgid "Please specify a password!"
 msgstr "Mainitse salasana!"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
 "can get it by email."
@@ -610,7 +618,7 @@
 msgstr "Tämä sähköposti kuuluu jo jollekin toiselle."
 
 msgid "User account created!"
-msgstr ""
+msgstr "Käyttäjätili luotu!"
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -626,10 +634,10 @@
 msgstr "<selaimen asetus>"
 
 msgid "the one preferred"
-msgstr ""
+msgstr "suosikki"
 
 msgid "free choice"
-msgstr ""
+msgstr "valittavissa"
 
 msgid "Save"
 msgstr "Tallenna"
@@ -640,12 +648,11 @@
 msgid "Preferred theme"
 msgstr "Suosikkiulkoasu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Editor Preference"
-msgstr "KäyttäjäAsetukset"
+msgstr "Suosikkimuokkaustapa"
 
 msgid "Editor shown on UI"
-msgstr ""
+msgstr "Käytettävä muokkaustapa"
 
 msgid "Time zone"
 msgstr "Aikavyöhyke"
@@ -798,30 +805,25 @@
 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta palauttaa tätä sivua!"
 
 msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr ""
+msgstr "Sinun täytyy kirjautua lisätäksesi pikalinkin."
 
-#, fuzzy
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
-msgstr "Tilauksesi tälle sivulle on poistettu."
+msgstr "Pikalinkkisi tälle sivulle on poistettu."
 
-#, fuzzy
 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
-msgstr "Tilauksesi tälle sivulle on poistettu."
+msgstr "Sinulle on lisätty pikalinkki tälle sivulle."
 
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta tilata sivua jota et voi lukea."
 
-#, fuzzy
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-msgstr ""
-"Sähköpostia ei ole otettu käyttöön tässä wikissä.\n"
-"Ota yhteyttä wikin omistajaan, joka voi tehdä sen."
+msgstr "Sähköpostia ei ole otettu käyttöön tässä wikissä."
 
 msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr ""
+msgstr "Sinun täytyy kirjautua käyttääksesi tilauksia."
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
-msgstr ""
+msgstr "Lisää sähköpostiosoitteesi sivullasi KäyttäjäAsetukset tilauksia varten."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "Tilauksesi tälle sivulle on poistettu."
@@ -830,7 +832,7 @@
 msgstr "Säännöllisen lausekkeen tilausta ei voida poistaa!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-msgstr ""
+msgstr "Muokkaa tilauksien säännöllisiä lausekkeita sivullasi KäyttäjäAsetukset."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Sinulle on lisätty tilaus tälle sivulle."
@@ -923,28 +925,26 @@
 msgid "Local extension actions"
 msgstr "Paikallisia laajennustoimintoja"
 
-#, fuzzy
 msgid "Global parsers"
-msgstr "Asennetut jäsentimet"
+msgstr "Yleiset jäsentimet"
 
-#, fuzzy
 msgid "Local extension parsers"
-msgstr "Paikallisia laajennusmakroja"
+msgstr "Paikalliset laajennusjäsentimet"
 
 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
 msgstr "Asennetut käsittelimet (VANHENTUNEET - käytä jäsentimiä)"
 
 msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Poissa"
 
 msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Käytössä"
 
 msgid "Lupy search"
-msgstr ""
+msgstr "Lupy-haku"
 
 msgid "Active threads"
-msgstr ""
+msgstr "Aktiiviset säikeet"
 
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
@@ -1006,7 +1006,7 @@
 msgstr ""
 
 msgid "install"
-msgstr ""
+msgstr "asenna"
 
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
@@ -1038,9 +1038,8 @@
 msgid "File to upload"
 msgstr "Lähetettävä tiedosto"
 
-#, fuzzy
 msgid "Rename to"
-msgstr "Nimeä sivu uudelleen"
+msgstr "Uudelleennimeä"
 
 msgid "Upload"
 msgstr "Lähetä"
@@ -1059,7 +1058,7 @@
 "uudestaan."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
-msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa liitetiedostoja tältä sivulta.!"
+msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa liitetiedostoja tältä sivulta."
 
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta hakea liitetiedostoja tältä sivulta."
@@ -1068,9 +1067,8 @@
 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta katsoa tämän sivun liitetiedostoja."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to install files."
-msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä sivua."
+msgstr "Sinulla ei ole oikeutta asentaa tiedostoja."
 
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta katsoa tämän sivun liitetiedostoja."
@@ -1101,29 +1099,33 @@
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
 msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s' poistettu."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
-msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s' poistettu."
+msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s' asennettu."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr "Piirros '%(filename)s' tallennettu."
+msgstr "Tiedoston '%(filename)s' asennus ei onnistunut."
 
 #, python-format
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr ""
+msgstr "Tiedosto %s ei ole MoinMoinin pakettitiedosto."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
 msgstr ""
+"Liitetiedostoa '%(filename)s' ei voitu purkaa koska tulostiedostot "
+"olisivat liian suuret (%(space)d kt puuttuu)."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
 msgstr ""
+"Liitetiedostoa '%(filename)s' ei voitu purkaa koska tulostiedostoja "
+"olisi liian monta (%(count)d puuttuu)."
 
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -1137,21 +1139,20 @@
 
 #, python-format
 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
-msgstr ""
+msgstr "Tiedosto %(target)s ei ole .zip-tiedosto."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
 msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s'"
 
 msgid "Package script:"
-msgstr ""
+msgstr "Pakettijuonto:"
 
-#, fuzzy
 msgid "File Name"
-msgstr "Tiedostonimi"
+msgstr "Tiedoston nimi"
 
 msgid "Modified"
-msgstr ""
+msgstr "Muokattu"
 
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr "Tuntematon tiedostotyyppi, liitettä ei voida näyttää sivulla."
@@ -1321,9 +1322,9 @@
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
 msgstr "Piirros '%(filename)s' tallennettu."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "%(hours)dt %(mins)dm sitten"
+msgstr "%(mins)dm sitten"
 
 msgid "(no bookmark set)"
 msgstr "(ei kirjanmerkkiä asetettu)"
@@ -1376,23 +1377,20 @@
 msgstr "Odotettiin väriarvoa \"%(arg)s\" \"%(key)s\":n jälkeen"
 
 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
-msgstr ""
+msgstr "XSLT-vaihtoehto pois, katso sivua HelpOnConfiguration."
 
-#, fuzzy
 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
-msgstr "XSLT-käsittely ei ole käytettävissä!"
+msgstr "XSLT-käsittely ei ole käytettävissä, asenna 4suite 1.x."
 
 #, python-format
 msgid "%(errortype)s processing error"
 msgstr "Käsittelyvirhe %(errortype)s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Views/day"
-msgstr "Näytä"
+msgstr "Katseluita/päivä"
 
-#, fuzzy
 msgid "Edits/day"
-msgstr "Muokkaa"
+msgstr "Muokkauksia/päivä"
 
 #, python-format
 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
@@ -1421,13 +1419,13 @@
 msgstr "tämänkokoisten sivujen lukumäärä"
 
 msgid "User agent"
-msgstr ""
+msgstr "User agent"
 
 msgid "Others"
 msgstr "Muut"
 
 msgid "Distribution of User-Agent Types"
-msgstr "User-Agent -tyyppien jakauma"
+msgstr "User agent -tyyppien jakauma"
 
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Poista tilaus"
@@ -1479,19 +1477,17 @@
 msgid "Titles"
 msgstr "Nimistä"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search"
-msgstr "Etsi:"
+msgstr "Etsi"
 
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Lisää toimintoja:"
 
 msgid "------------"
-msgstr ""
+msgstr "------------"
 
-#, fuzzy
 msgid "Raw Text"
-msgstr "Näytä muotoilematon teksti"
+msgstr "Muotoilematon teksti"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Poista välimuistista"
@@ -1499,37 +1495,32 @@
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Poista sivu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Like Pages"
-msgstr "SamankaltaisiaSivuja"
+msgstr "Samankaltaisia sivuja"
 
-#, fuzzy
 msgid "Local Site Map"
-msgstr "PaikallinenSivukartta"
+msgstr "Paikallinen sivukartta"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Tee"
 
-#, fuzzy
 msgid "Edit (Text)"
-msgstr "MuokkaaTekstiä"
+msgstr "Muokkaa (tekstinä)"
 
 msgid "Edit (GUI)"
-msgstr ""
+msgstr "Muokkaa (GUI)"
 
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Suojattu sivu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Remove Link"
-msgstr "Pikalinkit"
+msgstr "Poista linkki"
 
 msgid "Add Link"
-msgstr ""
+msgstr "Lisää linkki"
 
-#, fuzzy
 msgid "Attachments"
-msgstr "Uusi liitetiedosto"
+msgstr "Liitetiedostot"
 
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
@@ -1571,9 +1562,8 @@
 msgstr ""
 "Yhteydenotto sähköpostipalvelimeen '%(server)s' ei onnistunut: %(reason)s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Mail not sent"
-msgstr "Sähköposti lähetetty onnistuneesti"
+msgstr "Ei lähetetty sähköpostia"
 
 msgid "Mail sent OK"
 msgstr "Sähköposti lähetetty onnistuneesti"
--- a/MoinMoin/i18n/fi.py	Sun Nov 27 13:25:54 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fi.py	Sun Nov 27 13:38:38 2005 +0000
@@ -42,6 +42,10 @@
 '''Sivu on suojattu!''',
 '''Cannot edit old revisions!''':
 '''Vanhoja versioita ei voi muokata!''',
+'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
+'''Lukkosi sivuun vanheni. Varaudu päällekkäisiin muokkauksiin!''',
+'''Page name is too long, try shorter name.''':
+'''Sivun nimi on liian pitkä, kokeile lyhyempää nimeä.''',
 '''Edit "%(pagename)s"''':
 '''Muokkaa "%(pagename)s"''',
 '''Preview of "%(pagename)s"''':
@@ -82,12 +86,36 @@
 Jos et halua tätä, napsauta \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' peruaksesi muutoksesi.''',
 '''Preview''':
 '''Esikatsele''',
+'''GUI Mode''':
+'''GUI-tila''',
+'''Your changes are not saved!''':
+'''Muutoksiasi ei ole tallennettu!''',
+'''Comment:''':
+'''Kuvaus:''',
 '''<No addition>''':
 '''<ei lisäystä>''',
+'''Add to: %(category)s''':
+'''Lisää kategoriaan: %(category)s''',
 '''Trivial change''':
 '''Vähäinen muutos''',
 '''Remove trailing whitespace from each line''':
 '''Poista rivien lopusta tyhjämerkit''',
+''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
+ Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
+ Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
+ Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.
+
+(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
+''':
+''' Korostus:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kursiivi\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'lihavoitu\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'lihavoitu kursiivi\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'sekä \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'lihavoitua\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] että kursiivia\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] vaakaviiva.
+ Otsikot:: [[Verbatim(=)]] Otsikko 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Otsikko 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Otsikko 3 [[Verbatim(===)]]; [[Verbatim(====)]] Otsikko 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Otsikko 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Luettelot:: väli ja jokin näistä: * numeroimaton kohta; 1., a., A., i., I. numeroitu kohta; 1.#n aloita numerointi n:stä; pelkkä väli sisentää.
+ Linkit:: [[Verbatim(YhteenIsollaKirjoitetut)]]; [[Verbatim(["hakasulkeissa ja lainausmerkeissä"])]]; url; [url]; [url nimi].
+ Taulukot:: || solun teksti |||| kahden sarakkeen solun teksti ||; tyhjämerkit eivät ole sallittuja taulukoiden tai otsikoiden jälkeen.
+
+(!) Lisää apua sivuilla HelpOnEditing ja SyntaxReference.
+''',
 '''Edit was cancelled.''':
 '''Muokkaus peruttu.''',
 '''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
@@ -144,6 +172,8 @@
 '''Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä sivua!''',
 '''You cannot save empty pages.''':
 '''Tyhjää sivua ei voi tallentaa.''',
+'''You already saved this page!''':
+'''Tallensit tämän sivun jo!''',
 '''Sorry, someone else saved the page while you edited it.
 
 Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
@@ -210,8 +240,12 @@
 '''Näytä''',
 '''Up''':
 '''Ylös''',
+'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
+'''Julkista kirjoittajatiedoissa sähköpostiosoitteeni (wikisivuni sijaan)''',
 '''Open editor on double click''':
 '''Siirry muokkaukseen kaksoisnapsautuksella''',
+'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
+'''Hyppää viimeksi vieraillulle sivulle etusivun sijaan''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
 '''Näytä kysymysmerkki puuttuvien sivujen linkeissä''',
 '''Show page trail''':
@@ -232,6 +266,10 @@
 '''Sulje tämä käyttäjätunnus pysyvästi''',
 '''Name''':
 '''Nimi''',
+'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
+'''(muodossa Etunimi\'\'\'\'\'\'Sukunimi)''',
+'''Alias-Name''':
+'''Peitenimi''',
 '''Password''':
 '''Salasana''',
 '''Password repeat''':
@@ -258,12 +296,44 @@
 '''Kirjaudu sisään''',
 ''' %s and try again.''':
 ''' %s ja yritä uudelleen.''',
+'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
+'''%(hits)d tulosta noin %(pages)d sivusta.''',
 '''%.2f seconds''':
 '''%.2f sekuntia''',
 '''match''':
 '''osuma''',
 '''matches''':
 '''osumaa''',
+'''Login Name: %s
+
+Login Password: %s
+
+Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
+''':
+'''Kirjautumisnimi: %s
+
+Kirjautumissalasana: %s
+
+Kirjautumisosoite: %s/?action=userform&uid=%s
+''',
+'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.
+
+If you lost your password, please use the data below and just enter the
+password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
+for that).
+
+After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
+''':
+'''Joku on pyytänyt lähettämään tunnustietosi tähän sähköpostiosoitteeseen.
+
+Jos kadotit salasanasi, käytä alla olevia tietoja ja kirjoita annettu
+salasana ANNETUSSA MUODOSSA wikin lomakkeen salasanakenttään (käytä 
+leikkausta ja liimausta).
+
+Onnistuneen kirjautumisen jälkeen on tietenkin hyvä vaihtaa uusi ja muistuva salasana.
+''',
+'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
+'''[%(sitename)s] Wikitunnuksesi tiedot''',
 '''Cookie deleted. You are now logged out.''':
 '''Eväste poistettu. Olet kirjautunut ulos.''',
 '''This wiki is not enabled for mail processing.
@@ -278,12 +348,16 @@
 '''Tuntematon käyttäjänimi: {{{"%s"}}}. Anna käyttäjänimi ja salasana.''',
 '''Missing password. Please enter user name and password.''':
 '''Salasana puuttuu. Anna käyttäjänimi ja salasana.''',
+'''Account "%s" is disabled.''':
+'''Tunnus "%s" on pois käytöstä.''',
 '''Sorry, wrong password.''':
 '''Valitettavasti salasana on väärin.''',
 '''Bad relogin URL.''':
 '''Uudelleenkirjautumisen URL ei kelpaa.''',
 '''Unknown user.''':
 '''Tuntematon käyttäjä.''',
+'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
+'''Käytä sivua KäyttäjäAsetukset asetusten vaihtamiseen ja tunnuksen luomiseen.''',
 '''Empty user name. Please enter a user name.''':
 '''Tyhjä käyttäjänimi. Anna käyttäjänimi.''',
 '''This user name already belongs to somebody else.''':
@@ -292,8 +366,12 @@
 '''Salasanat eivät vastaa!''',
 '''Please specify a password!''':
 '''Mainitse salasana!''',
+'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
+'''Anna sähköpostiosoitteesi. Jos hukkaat kirjautumistietosi, voit saada ne sähköpostitse.''',
 '''This email already belongs to somebody else.''':
 '''Tämä sähköposti kuuluu jo jollekin toiselle.''',
+'''User account created!''':
+'''Käyttäjätili luotu!''',
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''Teemaa \'%(theme_name)s\' ei voida ladata!''',
 '''User preferences saved!''':
@@ -302,12 +380,20 @@
 '''oletusarvo''',
 '''<Browser setting>''':
 '''<selaimen asetus>''',
+'''the one preferred''':
+'''suosikki''',
+'''free choice''':
+'''valittavissa''',
 '''Save''':
 '''Tallenna''',
 '''Logout''':
 '''Kirjaudu ulos ''',
 '''Preferred theme''':
 '''Suosikkiulkoasu''',
+'''Editor Preference''':
+'''Suosikkimuokkaustapa''',
+'''Editor shown on UI''':
+'''Käytettävä muokkaustapa''',
 '''Time zone''':
 '''Aikavyöhyke''',
 '''Your time is''':
@@ -402,12 +488,26 @@
 '''Sivun katselut ja muokkaukset''',
 '''You are not allowed to revert this page!''':
 '''Sinulla ei ole oikeutta palauttaa tätä sivua!''',
+'''You must login to add a quicklink.''':
+'''Sinun täytyy kirjautua lisätäksesi pikalinkin.''',
+'''Your quicklink to this page has been removed.''':
+'''Pikalinkkisi tälle sivulle on poistettu.''',
+'''A quicklink to this page has been added for you.''':
+'''Sinulle on lisätty pikalinkki tälle sivulle.''',
 '''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
 '''Sinulla ei ole oikeutta tilata sivua jota et voi lukea.''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
+'''Sähköpostia ei ole otettu käyttöön tässä wikissä.''',
+'''You must log in to use subscribtions.''':
+'''Sinun täytyy kirjautua käyttääksesi tilauksia.''',
+'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
+'''Lisää sähköpostiosoitteesi sivullasi KäyttäjäAsetukset tilauksia varten.''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
 '''Tilauksesi tälle sivulle on poistettu.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
 '''Säännöllisen lausekkeen tilausta ei voida poistaa!''',
+'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
+'''Muokkaa tilauksien säännöllisiä lausekkeita sivullasi KäyttäjäAsetukset.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Sinulle on lisätty tilaus tälle sivulle.''',
 '''Charts are not available!''':
@@ -466,8 +566,20 @@
 '''Yleisiä laajennustoimintoja''',
 '''Local extension actions''':
 '''Paikallisia laajennustoimintoja''',
+'''Global parsers''':
+'''Yleiset jäsentimet''',
+'''Local extension parsers''':
+'''Paikalliset laajennusjäsentimet''',
 '''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
 '''Asennetut käsittelimet (VANHENTUNEET - käytä jäsentimiä)''',
+'''Disabled''':
+'''Poissa''',
+'''Enabled''':
+'''Käytössä''',
+'''Lupy search''':
+'''Lupy-haku''',
+'''Active threads''':
+'''Aktiiviset säikeet''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''käytä tarkempaa hakuehtoa kuin {{{"%s"}}}''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
@@ -497,6 +609,8 @@
 '''Viitataksesi sivun liitetiedostoihin, käytä merkintää \'\'\'{{{attachment:tiedostonimi}}}\'\'\' allaolevan tiedostoluettelon mukaisesti. 
 \'\'\'ÄLÄ\'\'\' käytä {{{[hae]}}}-linkin [[Verbatim(URL:)]]ää, 
 sillä se voi muuttua, jolloin viittaus ei enää toimisi.''',
+'''install''':
+'''asenna''',
 '''No attachments stored for %(pagename)s''':
 '''Sivulla %(pagename)s ei ole liitteitä''',
 '''Edit drawing''':
@@ -515,6 +629,8 @@
 Muutoin, jos "Tallenna nimellä" on tyhjä, tiedosto lähetetään alkuperäisellä nimellään.''',
 '''File to upload''':
 '''Lähetettävä tiedosto''',
+'''Rename to''':
+'''Uudelleennimeä''',
 '''Upload''':
 '''Lähetä''',
 '''File attachments are not allowed in this wiki!''':
@@ -524,9 +640,11 @@
 '''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
 '''Ei tiedostosisältöä. Poista muut kuin ASCII-merkit nimestä ja yritä uudestaan.''',
 '''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
-'''Sinulla ei ole oikeutta poistaa liitetiedostoja tältä sivulta.!''',
+'''Sinulla ei ole oikeutta poistaa liitetiedostoja tältä sivulta.''',
 '''You are not allowed to get attachments from this page.''':
 '''Sinulla ei ole oikeutta hakea liitetiedostoja tältä sivulta.''',
+'''You are not allowed to install files.''':
+'''Sinulla ei ole oikeutta asentaa tiedostoja.''',
 '''You are not allowed to view attachments of this page.''':
 '''Sinulla ei ole oikeutta katsoa tämän sivun liitetiedostoja.''',
 '''Unsupported upload action: %s''':
@@ -539,8 +657,26 @@
 '''Liitetiedosto \'%(target)s\' (alkuperäinen nimi \'%(filename)s\'), %(bytes)d tavua tallennettu.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
 '''Liitetiedosto \'%(filename)s\' poistettu.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
+'''Liitetiedosto \'%(filename)s\' asennettu.''',
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
+'''Tiedoston \'%(filename)s\' asennus ei onnistunut.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''Tiedosto %s ei ole MoinMoinin pakettitiedosto.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
+'''Liitetiedostoa \'%(filename)s\' ei voitu purkaa koska tulostiedostot olisivat liian suuret (%(space)d kt puuttuu).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
+'''Liitetiedostoa \'%(filename)s\' ei voitu purkaa koska tulostiedostoja olisi liian monta (%(count)d puuttuu).''',
+'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
+'''Tiedosto %(target)s ei ole .zip-tiedosto.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\'''':
 '''Liitetiedosto \'%(filename)s\'''',
+'''Package script:''':
+'''Pakettijuonto:''',
+'''File Name''':
+'''Tiedoston nimi''',
+'''Modified''':
+'''Muokattu''',
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
 '''Tuntematon tiedostotyyppi, liitettä ei voida näyttää sivulla.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
@@ -633,6 +769,8 @@
 '''Liitetiedoston \'%(filename)s\' lähetys.''',
 '''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
 '''Piirros \'%(filename)s\' tallennettu.''',
+'''%(mins)dm ago''':
+'''%(mins)dm sitten''',
 '''(no bookmark set)''':
 '''(ei kirjanmerkkiä asetettu)''',
 '''(currently set to %s)''':
@@ -663,8 +801,16 @@
 '''Odotettiin kokonaislukua "%(arg)s" "%(key)s":n jälkeen''',
 '''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
 '''Odotettiin väriarvoa "%(arg)s" "%(key)s":n jälkeen''',
+'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
+'''XSLT-vaihtoehto pois, katso sivua HelpOnConfiguration.''',
+'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
+'''XSLT-käsittely ei ole käytettävissä, asenna 4suite 1.x.''',
 '''%(errortype)s processing error''':
 '''Käsittelyvirhe %(errortype)s''',
+'''Views/day''':
+'''Katseluita/päivä''',
+'''Edits/day''':
+'''Muokkauksia/päivä''',
 '''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
 '''%(chart_title)s sivulle %(filterpage)s''',
 '''green=view
@@ -681,10 +827,12 @@
 '''sivukoon yläraja [tavuja]''',
 '''# of pages of this size''':
 '''tämänkokoisten sivujen lukumäärä''',
+'''User agent''':
+'''User agent''',
 '''Others''':
 '''Muut''',
 '''Distribution of User-Agent Types''':
-'''User-Agent -tyyppien jakauma''',
+'''User agent -tyyppien jakauma''',
 '''Unsubscribe''':
 '''Poista tilaus''',
 '''Home''':
@@ -717,16 +865,36 @@
 '''Teksteistä''',
 '''Titles''':
 '''Nimistä''',
+'''Search''':
+'''Etsi''',
 '''More Actions:''':
 '''Lisää toimintoja:''',
+'''------------''':
+'''------------''',
+'''Raw Text''':
+'''Muotoilematon teksti''',
 '''Delete Cache''':
 '''Poista välimuistista''',
 '''Delete Page''':
 '''Poista sivu''',
+'''Like Pages''':
+'''Samankaltaisia sivuja''',
+'''Local Site Map''':
+'''Paikallinen sivukartta''',
 '''Do''':
 '''Tee''',
+'''Edit (Text)''':
+'''Muokkaa (tekstinä)''',
+'''Edit (GUI)''':
+'''Muokkaa (GUI)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Suojattu sivu''',
+'''Remove Link''':
+'''Poista linkki''',
+'''Add Link''':
+'''Lisää linkki''',
+'''Attachments''':
+'''Liitetiedostot''',
 '''Show %s days.''':
 '''Näytä %s päivää.''',
 '''EditText''':
@@ -749,6 +917,8 @@
 '''Lisäykset on merkattu näin.''',
 '''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
 '''Yhteydenotto sähköpostipalvelimeen \'%(server)s\' ei onnistunut: %(reason)s''',
+'''Mail not sent''':
+'''Ei lähetetty sähköpostia''',
 '''Mail sent OK''':
 '''Sähköposti lähetetty onnistuneesti''',
 '''FrontPage''':
--- a/MoinMoin/i18n/lv.po	Sun Nov 27 13:25:54 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.po	Sun Nov 27 13:38:38 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-11-18 20:41+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-11-28 18:11+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-07 00:00+0200\n"
 "Last-Translator: Viktors Kalnacs <v.kalnacs@datapro.lv>\n"
 "Language-Team: Latvian <r.cirskis@datapro.lv>\n"
@@ -429,7 +429,7 @@
 msgstr "Labot ar dubultklikšķi"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr ""
+msgstr "Pāriet uz pēdējo apmeklēto lapu SākumLapas vietā"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "Rādīt jautājuma zīmi neeksistējošu lapu saitēm"
@@ -588,7 +588,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Account \"%s\" is disabled."
-msgstr ""
+msgstr "Konts \"%s\" ir atslēgts."
 
 msgid "Sorry, wrong password."
 msgstr "Piedodiet, nepareiza parole."
@@ -600,7 +600,7 @@
 msgstr "Nezināms lietotājs"
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr ""
+msgstr "Lai mainītu savus iestatījumus vai izveidotu lietotāja kontu, izmantojiet LietotājaIstatījumi"
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Trūkst lietotāja vārda. Lūdzu, ievadiet lietotāja vārdu."
--- a/MoinMoin/i18n/lv.py	Sun Nov 27 13:25:54 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.py	Sun Nov 27 13:38:38 2005 +0000
@@ -242,6 +242,8 @@
 '''Publiskot manu e-pasta adresi (bez manas viki mājas lapas) autora informācijā''',
 '''Open editor on double click''':
 '''Labot ar dubultklikšķi''',
+'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
+'''Pāriet uz pēdējo apmeklēto lapu SākumLapas vietā''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
 '''Rādīt jautājuma zīmi neeksistējošu lapu saitēm''',
 '''Show page trail''':
@@ -343,12 +345,16 @@
 '''Nezināms lietotāja vārds: {{{"%s"}}}. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli.''',
 '''Missing password. Please enter user name and password.''':
 '''Trūkst paroles. Lūdzu, ievadiet vārdu un paroli.''',
+'''Account "%s" is disabled.''':
+'''Konts "%s" ir atslēgts.''',
 '''Sorry, wrong password.''':
 '''Piedodiet, nepareiza parole.''',
 '''Bad relogin URL.''':
 '''Nepareizs atkārtotas ieejas URL''',
 '''Unknown user.''':
 '''Nezināms lietotājs''',
+'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
+'''Lai mainītu savus iestatījumus vai izveidotu lietotāja kontu, izmantojiet LietotājaIstatījumi''',
 '''Empty user name. Please enter a user name.''':
 '''Trūkst lietotāja vārda. Lūdzu, ievadiet lietotāja vārdu.''',
 '''This user name already belongs to somebody else.''':
--- a/MoinMoin/i18n/meta.py	Sun Nov 27 13:25:54 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/meta.py	Sun Nov 27 13:38:38 2005 +0000
@@ -7,7 +7,7 @@
 # lang: (longname, longname-in-english, encoding, direction, maintainer)
 languages = {
 'ca': (u'català', u'Catalan', 'utf-8', 0, """Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>""",),
-'cz': (u'Čeština', u'Czech', 'utf-8', 0, """Pavel Kosina <pkosina@seznam.cz>""",),
+'cz': (u'Čeština', u'Czech', 'utf-8', 0, """Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>""",),
 'da': (u'Dansk', u'Danish', 'utf-8', 0, """Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>""",),
 'de': (u'Deutsch', u'German', 'utf-8', 0, """Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>""",),
 'en': (u'English', u'English', 'utf-8', 0, """Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>""",),