changeset 5756:9d9c4b8b53d6

updated i18n (lt translation updates thanks to Dobre Alin, GCI 2010)
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Mon, 03 Jan 2011 03:06:36 +0100
parents 15da7c614e45
children de0f5ac57c4c
files MoinMoin/i18n/cs.MoinMoin.po MoinMoin/i18n/lt.MoinMoin.po MoinMoin/i18n/ro.MoinMoin.po
diffstat 3 files changed, 853 insertions(+), 1231 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/cs.MoinMoin.po	Mon Dec 27 12:20:44 2010 +0100
+++ b/MoinMoin/i18n/cs.MoinMoin.po	Mon Jan 03 03:06:36 2011 +0100
@@ -13,11 +13,10 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-24 23:58+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-02 17:39+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-11-05 22:11+0100\n"
-"Last-Translator: Václav Haisman <v.haisman@sh.cvut.cz>\n"
+"Last-Translator: Petr Pecha <nejlepsitextovyeditorjevim@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech <moin@lists.sourceforge.net>\n"
-"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -114,21 +113,21 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
-"%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
-"%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
-"edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
+"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
+"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
+"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
+"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
 "preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
 msgstr ""
-"'''<<BR>>Váš koncept založený na revizi %(draft_rev)d (uložený v "
-"%(draft_timestamp_str)s) lze nahrát místo současné revize %(page_rev)d "
-"pomocí tlačítka nahrání konceptu, v případě, že došlo ke ztrátě posledních "
+"'''<<BR>>Váš koncept založený na revizi %(draft_rev)d (uložený v %"
+"(draft_timestamp_str)s) lze nahrát místo současné revize %(page_rev)d pomocí "
+"tlačítka nahrání konceptu, v případě, že došlo ke ztrátě posledních "
 "úprav.''' Koncept je uložen při každém náhledu, zrušení editace nebo "
 "neúspěšném uložení stránky."
 
 #, python-format
 msgid "Describe %s here."
-msgstr "Popište %s zde..."
+msgstr "Popište %s zde."
 
 msgid "Check Spelling"
 msgstr "Zkontrolovat pravopis"
@@ -141,13 +140,13 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
-"%(license_link)s.\n"
+"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
+"(license_link)s.\n"
 "If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
 "changes."
 msgstr ""
-"Kliknutím na '''%(save_button_text)s''' uložíte Vaše změny pod licencí "
-"%(license_link)s.\n"
+"Kliknutím na '''%(save_button_text)s''' uložíte Vaše změny pod licencí %"
+"(license_link)s.\n"
 "Pokud si to nepřejete, klikněte na '''%(cancel_button_text)s''', a Vaše "
 "změny se neuloží."
 
@@ -192,6 +191,7 @@
 "Try a different name."
 msgstr ""
 "'''Stránka se jménem {{{'%s'}}}již existuje.'''\n"
+"\n"
 "Zkuste jiné jméno."
 
 #, python-format
@@ -264,7 +264,7 @@
 "Nemůžete měnit žádná ACL práva na této stránce, protože nemáte práva admin"
 
 msgid "Notifications sent to:"
-msgstr ""
+msgstr "Upozornění odesláno na:"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -293,18 +293,18 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
-"%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
+"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
+"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
 msgstr ""
-"Tato stránka je nyní ''zamčena'' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do "
-"%(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut."
+"Tato stránka je nyní ''zamčena'' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do %"
+"(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
-"%(owner)s.<<BR>>\n"
-"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
-"%(mins_valid)d minute(s),\n"
+"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
+"(owner)s.<<BR>>\n"
+"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
+"(mins_valid)d minute(s),\n"
 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
 "To leave the editor, press the Cancel button."
 msgstr ""
@@ -317,7 +317,7 @@
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<neznámý>"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Login Name: %s\n"
 "\n"
@@ -329,7 +329,7 @@
 "\n"
 "Přihlašovací heslo: %s\n"
 "\n"
-"URL pro přihlášení: %s/%s?action=login\n"
+"URL pro přihlášení: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
 
 msgid ""
 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
@@ -338,6 +338,11 @@
 "go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
 "recovery token.\n"
 msgstr ""
+"Někdo zadal požadavek na odeslání tokenu pro obnovu hesla.\n"
+"\n"
+"Pokud jste zapomněli heslo, navštivte URL pro restartování hesla nebo\n"
+"stránku pro obnovu hesla a zadejte svoje uživatelské jméno\n"
+"a token pro obnovu.\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
@@ -363,7 +368,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
-msgstr ""
+msgstr "Soubory vzhledu nejsou nainstalovány! Chybý práva zapisu pro %s."
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -458,15 +463,14 @@
 
 #, python-format
 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Chybný regulární výraz pro zvírozňování: \"%(regex)s\": %(error)s"
+
 msgid ""
 "The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
 "search results!"
 msgstr ""
-"Záložní obsah této stránky již není podporován a nebude zahrnut ve "
-"výsledcích hledání!"
+"Záložní obsah této stránky je zastaralý a ve výsledcích hledání "
+"bude zahrnut s nižší prioritou!"
 
 #, python-format
 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
@@ -487,29 +491,31 @@
 msgstr "Nemáte dovoleno prohlížet tuto stránku."
 
 msgid "Switch user"
-msgstr ""
+msgstr "Přepnutí uživatele"
 
 msgid "No user selected"
-msgstr ""
+msgstr "Nebyl vybrán uživatel"
 
 msgid ""
 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
 "back to your account."
 msgstr ""
+"Nyní můžete změnit nastavení vybraného uživatele; po odhlášení "
+"se dostanete zpět na svůj účet."
 
 msgid "You are the only user."
-msgstr ""
+msgstr "Jste jediný uživatel."
 
 msgid ""
 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
 msgstr ""
+"Jako superuživatel se můžete dočasně stát jiným uživatelem."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Zvolit Účet"
 
-#, fuzzy
 msgid "Change password"
-msgstr "Heslo"
+msgstr "Změna hesla"
 
 msgid "Passwords don't match!"
 msgstr "Hesla nesouhlasí!"
@@ -522,10 +528,10 @@
 msgstr "Heslo není možno přijmout: %s"
 
 msgid "Your password has been changed."
-msgstr ""
+msgstr "Vaše heslo bylo změněno."
 
 msgid "To change your password, enter a new password twice."
-msgstr ""
+msgstr "Pro změnu vašeho helsa musíte dvakrát vložit heslo nové."
 
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
@@ -534,87 +540,85 @@
 msgstr "Opakovat heslo"
 
 msgid "OpenID settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení OpenID"
 
 msgid "Cannot remove all OpenIDs."
-msgstr ""
+msgstr "Nejdou odstranit všechny OpenID"
 
 msgid "The selected OpenIDs have been removed."
-msgstr ""
+msgstr "Vybraná OpenID byla smazána."
 
 msgid "No OpenID given."
-msgstr ""
+msgstr "Nemám žádné OpenID."
 
 msgid "OpenID is already present."
-msgstr ""
+msgstr "Momentálně je OpenID aktivní."
 
 msgid "Failed to resolve OpenID."
-msgstr ""
+msgstr "Znovuuznání OpenID selhalo."
 
 msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
-msgstr ""
+msgstr "OpenID zaznamenalo chybu, není ověřené."
 
 #, python-format
 msgid "OpenID error: %s."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Chyba OpenID: %s."
+
 msgid "Verification canceled."
-msgstr "Operace byla zrušena."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Kontrola byla ukončena."
+
 msgid "This OpenID is already used for another account."
-msgstr "Tato stránka již byla smazána nebo nebyla nikdy vytvořena!"
+msgstr "Toto OpenID je již použito pro jiný uživatelský účet!"
 
 msgid "OpenID added successfully."
-msgstr ""
+msgstr "OpenId bylo úspěšně přidáno."
 
 msgid "OpenID failure."
-msgstr ""
+msgstr "OpenID selhalo."
 
 msgid "Current OpenIDs"
-msgstr ""
+msgstr "Momentální OpenID"
 
 msgid "Remove selected"
-msgstr ""
+msgstr "Odstranit vybrané"
 
 msgid "Add OpenID"
-msgstr ""
+msgstr "Přidat OpenID"
 
 msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
-msgstr ""
+msgstr "OpenId požaduje ověření. Klepni na toto tlačítko:"
 
 msgid "Notification"
-msgstr ""
+msgstr "Upozornění"
 
 msgid "Notification settings saved!"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nastavení upozorňování bylo uloženo!"
+
 msgid "'''Email'''"
-msgstr "Email"
+msgstr "'''Email'''"
 
 msgid "'''Jabber'''"
-msgstr ""
+msgstr "'''Jabber'''"
 
 msgid "'''Event type'''"
-msgstr ""
+msgstr "'''Typ události'''"
 
 msgid "Select the events you want to be notified about."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte si události, na které chcete být upozorněni."
 
 msgid ""
 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
 "general preferences."
 msgstr ""
+"Než můžete být upozorněni, musíte zvolit způsob kontaktování ve vašem"
+"hlavním nastavení."
 
 #, fuzzy
 msgid "Subscribed events"
 msgstr "Přihlásit uživatele k odběru"
 
-#, fuzzy
 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
-msgstr "Odebíráné wiki stránky (jeden regulární výraz na řádku)"
+msgstr "Odebírat wiki stránky<<BR>>(jeden regulární výraz na řádku)"
 
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
@@ -648,9 +652,8 @@
 msgid "This email already belongs to somebody else."
 msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."
 
-#, fuzzy
 msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
-msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."
+msgstr "Tento jabber patří již někomu jinému."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -702,13 +705,13 @@
 msgstr "Pohotové odkazy"
 
 msgid "OpenID server"
-msgstr ""
+msgstr "OpenID server"
 
 msgid "The selected websites have been removed."
-msgstr ""
+msgstr "Vybraná stránka bude odstraněna."
 
 msgid "Trusted websites"
-msgstr ""
+msgstr "Důvěryhodná stránka"
 
 msgid "Line"
 msgstr "Řádek"
@@ -730,15 +733,18 @@
 "If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
 "password and be able to associate the account with your OpenID."
 msgstr ""
+"Nyní prosím změňte jméno účtu.\n"
+"Pokud změníte existující jméno účtu, budete muset zadat heslo\n"
+"nebo k účtu přiřadit vaše OpenID."
 
 msgid "Name"
 msgstr "Jméno"
 
 msgid "Choose this name"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte si jméno"
 
 msgid "This is not a valid username, choose a different one."
-msgstr ""
+msgstr "Toto není platné jméno, zvolte si jiné"
 
 msgid ""
 "The username you have chosen is already\n"
@@ -746,66 +752,72 @@
 "the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
 "username and leave the password field blank."
 msgstr ""
+"Uživatelské jméno bude nyní změněno.\n"
+"Pokud je to vaše jméno, vložte vaše heslo nebo\n"
+"přiřaďte vaše OpenID. Pokud ne, tak prosím zvolte jiné\n"
+"uživatelské jméno a nevyplňujte heslo."
 
 msgid "Associate this name"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Přiřadit toto jméno"
+
 msgid "OpenID verification canceled."
-msgstr "Operace byla zrušena."
+msgstr "Verifikace OpenID byla zrušena."
 
 #, python-format
 msgid "OpenID success. id: %s"
-msgstr ""
+msgstr "OpenID proběhlo úspěšně. ID: %s"
 
 msgid "OpenID failure"
-msgstr ""
+msgstr "OpenID selhalo"
 
 msgid "No OpenID found in session."
-msgstr ""
+msgstr "V této sekci nebylo nalezeno OpenID"
 
 msgid "Your account is now associated to your OpenID."
-msgstr ""
+msgstr "Váš účet je nyní přiřazen k vašemu OpenID"
 
 msgid "The password you entered is not valid."
-msgstr ""
+msgstr "Špatné heslo."
 
 msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba OpenID: neznáme pokračování fáze"
 
 msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
-msgstr ""
+msgstr "Anonimní sekce potřebují aktivaci přihlášení OpenID."
 
 msgid "No OpenID."
-msgstr ""
+msgstr "Žádné OpenID."
 
 msgid ""
 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
 "create one during login."
 msgstr ""
+"Pokud momentálně nemáš svůj účet, můžeš se přihlásit pře OpenID a"
+"jeden si přes něho vytvořit."
 
 msgid "Could not contact botbouncer.com."
-msgstr ""
+msgstr "Nemohu se připojit na botbouncer.com."
 
 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
 msgstr "Prázdné heslo. Prosím vložte jméno a heslo."
 
 #, python-format
 msgid "LDAP server %(server)s failed."
-msgstr ""
+msgstr "LDAP server %(server)s selhal"
 
 msgid "Failed to connect to database."
-msgstr ""
+msgstr "Připojení k databázi selhalo."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
 "one now</a>. "
 msgstr ""
+"Pokud ještě nemáš svůj účet, <a href=\"%(userprefslink)s\">vytvoř si ho nyní</a>."
 
 #, python-format
 msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Zapomněl jsi svoje heslo?</a>"
 
 #, fuzzy
 msgid ""
@@ -899,16 +911,17 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
+"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
+"(highlight_help_page)s."
+msgstr ""
+"Zvýrazňování syntaxe není podporováno pro '%(syntax)s', více na"
 "%(highlight_help_page)s."
-msgstr ""
 
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
 msgstr ""
 "Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte Docutils."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "{{{\n"
 "Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
@@ -942,16 +955,15 @@
 "</pre>\n"
 "<br/>\n"
 "(!) Více informací viz \n"
-"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
-"reStructuredText Quick Reference\n"
-"</a>.\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
+"reStructuredText Quick Reference]].\n"
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**Překročen maximální počet povolených includes**"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
-msgstr "Nemáte právo přejmenovat tuto stránku!"
+msgstr "**Nemáte právo číst tuto stránku: %s**"
 
 #, python-format
 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
@@ -967,20 +979,19 @@
 msgid "%(errortype)s processing error"
 msgstr "Chyba při zpracování \"%(errortype)s\""
 
-#, fuzzy
 msgid "Password is too short."
-msgstr "Opakovat heslo"
+msgstr "Heslo je příliš krátké."
 
 msgid "Password has not enough different characters."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Heslo má mnoho stejných písmen (znaků)."
+
 msgid ""
 "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
-msgstr "Prázdné heslo. Prosím vložte jméno a heslo."
+msgstr ""
+"Heslo je příliš jednoduché (heslo obsahuje jméno nebo jméno obsahuje heslo)."
 
 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
-msgstr ""
+msgstr "Heslo je moc jednoduché."
 
 msgid "Diffs"
 msgstr "Rozdíly"
@@ -1013,8 +1024,7 @@
 msgstr "Nahoru"
 
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-msgstr ""
-"Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"
+msgstr "Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"
 
 msgid "Open editor on double click"
 msgstr "Otevřít editor dvojklikem"
@@ -1059,7 +1069,7 @@
 msgstr "Email"
 
 msgid "Jabber ID"
-msgstr ""
+msgstr "Jabber ID"
 
 msgid "User CSS URL"
 msgstr "URL vlastního CSS"
@@ -1070,16 +1080,14 @@
 msgid "Editor size"
 msgstr "Velikost editoru"
 
-#, fuzzy
 msgid "Username"
-msgstr "Uživatel"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Uživatelské jméno"
+
 msgid "Member of Groups"
-msgstr "Počet stránek"
+msgstr "Člen skupiny"
 
 msgid "Jabber"
-msgstr ""
+msgstr "Jabber"
 
 msgid "Action"
 msgstr "Akce"
@@ -1097,7 +1105,7 @@
 msgstr "Zašli mi má data k účtu"
 
 msgid "OpenID"
-msgstr ""
+msgstr "OpenID"
 
 msgid "Login"
 msgstr "Přihlášení"
@@ -1122,21 +1130,21 @@
 msgstr "Přejmenováno z '%(oldpagename)s'."
 
 msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
-msgstr ""
+msgstr "Volby --pages a --search se vzájemně vylučují!"
 
 msgid "You must specify an output file!"
-msgstr ""
+msgstr "Musíte určit výstupní soubor!"
 
 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
-msgstr ""
+msgstr "Žádná stránka není určená pomocí --pages nebo --search, očekáváme kompletní balíček."
 
 msgid "All attachments included into the package."
-msgstr ""
+msgstr "Všechny přílohy byly zahrnuté v balíčku."
 
 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, python-format
+msgstr "Výstupní soubor již existuje! Odmítám pokračovat!"
+
+#, python-format
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
@@ -1147,12 +1155,10 @@
 msgstr ""
 "Vážený uživateli Wiki,\n"
 "\n"
-"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
+"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo wiki kategorie na \"%(sitename)s"
 "\" .\n"
 "\n"
-"Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
-"%(pagelink)s\n"
-"\n"
+"Stránku \"%(pagename)s\" změnil uživatel %(editor)s:\n"
 
 msgid "New page:\n"
 msgstr "Nová stránka:\n"
@@ -1160,7 +1166,7 @@
 msgid "No differences found!\n"
 msgstr "Nenalezeny žádné změny!\n"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
@@ -1172,35 +1178,32 @@
 msgstr ""
 "Vážený uživateli Wiki,\n"
 "\n"
-"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
+"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky \"%(sitename)s"
 "\" .\n"
 "\n"
-"Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
-"%(pagelink)s\n"
+"Stránka \"%(pagename)s\" byla smazána uživatelem %(editor)s:\n"
 "\n"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
 "notification.\n"
 "\n"
-"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
-"%(editor)s:\n"
+"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Vážený uživateli Wiki,\n"
 "\n"
-"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
+"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky na \"%(sitename)s"
 "\" .\n"
 "\n"
-"Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
-"%(pagelink)s\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy, python-format
+"Stránku \"%(pagename)s\" přejmenoval uživatel %(editor)s "
+"(Starý název: \"%(oldname)s\"):\n"
+
+#, python-format
 msgid "[%(sitename)s] New user account created"
-msgstr "[%(sitename)s údaje o Vašem účtu"
+msgstr "[%(sitename)s] Byl vytvořen nový uživatelský účet"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1210,10 +1213,15 @@
 "  User name: %(username)s\n"
 "  Email address: %(useremail)s"
 msgstr ""
-
-#, fuzzy, python-format
+"Vážený superuživateli, nový uživatel byl právě vytvořen na \"%(sitename)s\". "
+"Detaily:\n"
+"\n"
+"  Uživatelské jméno: %(username)s\n"
+"  E-mailová adresa: %(useremail)s"
+
+#, python-format
 msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
-msgstr "<<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s k %(pagename)s"
+msgstr "[%(sitename)s] Byla přidána nová příloha ke stránce %(pagename)s"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1226,12 +1234,20 @@
 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
 msgstr ""
-
-#, fuzzy, python-format
+"Vážený uživateli wiki,\n"
+"\n"
+"Objednal jste zasílání změn wiki stránky \"%(page_name)s\"."
+"Byla přidána příloha redaktorem %(editor)s. "
+"Detaily přílohy:\n"
+"\n"
+"Jméno přílohy: %(attach_name)s\n"
+"Velikost přílohy: %(attach_size)s\n"
+
+#, python-format
 msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
-msgstr "<<Verbatim(attachment:)>>%(filename)s k %(pagename)s"
-
-#, fuzzy, python-format
+msgstr "[%(sitename)s] Byla odstraněna příloha u stránky %(pagename)s"
+
+#, python-format
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
@@ -1244,18 +1260,18 @@
 msgstr ""
 "Vážený uživateli Wiki,\n"
 "\n"
-"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
-"\" .\n"
+"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky na \"%(page_name)s\"."
+"Příloha byla smazána uživatelem %(editor)s.\n"
+"Detaily přílohy:\n"
 "\n"
-"Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
-"%(pagelink)s\n"
-"\n"
+"Jméno přílohy: %(attach_name)s\n"
+"Velikost přílohy: %(attach_size)s\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
 msgstr ""
-"[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky \"%(pagename)s\" uživatelem "
-"%(username)s"
+"[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky \"%(pagename)s\" uživatelem %"
+"(username)s"
 
 msgid "Trivial "
 msgstr "Minimální "
@@ -1265,58 +1281,50 @@
 "Attachment link: %(attach)s\n"
 "Page link: %(page)s\n"
 msgstr ""
+"Adresa přílohy: %(attach)s\n"
+"Adresa stránky: %(page)s\n"
 
 msgid "Page has been modified"
-msgstr ""
+msgstr "Stránka byla změněna"
 
 msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Stránka byla změněna nepodstatným způsobem"
+
 msgid "Page has been renamed"
-msgstr "Počty zásahů a editací stránky"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Stránka byla přejmenována"
+
 msgid "Page has been deleted"
-msgstr "Stránka \"%s\" byla úspěšně smazána!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Stránka byla smazána"
+
 msgid "Page has been copied"
-msgstr "Počty zásahů a editací stránky"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Stránka byla zkopírována"
+
 msgid "A new attachment has been added"
-msgstr "Nová název přílohy"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Byla přidána nová příloha"
+
 msgid "An attachment has been removed"
-msgstr "Nová název přílohy"
+msgstr "Příloha byla odstraněna"
 
 msgid "A page has been reverted to a previous state"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Stránce byl vrácen předešlý obsah"
+
 msgid "A user has subscribed to a page"
-msgstr "Přihlásili jste se k odběru této stránky."
+msgstr "Uživatel se přihlásil k odběru této stránky."
 
 msgid "A new account has been created"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Byl vytvořen nový účet"
+
 msgid "Attachment link"
-msgstr "Přílohy"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Odkaz na přílohu"
+
 msgid "Page link"
-msgstr "Stránky podobné \"%s\""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Odkaz na stránku"
+
 msgid "Changed page"
-msgstr "Zbalit stránky"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Změnit stránku"
+
 msgid "Page changed"
-msgstr "Uložit změny"
+msgstr "Stránka byla změněna"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1433,19 +1441,19 @@
 msgstr "LicenceWiki"
 
 msgid "CategoryCategory"
-msgstr ""
+msgstr "KategorieKategorie"
 
 msgid "CategoryHomepage"
-msgstr ""
+msgstr "KategorieDomovskaStranka"
 
 msgid "CategoryTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "KategorieSablona"
 
 msgid "HomepageTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "DomovskaStrankaSablona"
 
 msgid "HelpTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaSablona"
 
 msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
 msgstr ""
@@ -1462,19 +1470,17 @@
 msgid "SlideShowHandOutTemplate"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "SlideShowTemplate"
-msgstr "Prezentace"
+msgstr "PrezentaceŠablona"
 
 msgid "SlideTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "SnimekSablona"
 
 msgid "SyncJobTemplate"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnConfiguration"
-msgstr "HelpFormatovani"
+msgstr "NapovedaFormatovani"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
 msgstr ""
@@ -1491,56 +1497,47 @@
 msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
-msgstr "NastaveniUzivatele"
+msgstr "NapovedaNastaveni/NastaveniUzivatele"
 
 msgid "HelpOnPackageInstaller"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NápovědaInstalátoruBalíčků"
+
 msgid "HelpOnUpdatingPython"
-msgstr "HelpFormatovani"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaAktualizacePython"
+
 msgid "HelpOnAdministration"
-msgstr "HelpFormatovani"
+msgstr "NapovedaAdministrace"
 
 msgid "HelpOnAuthentication"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaAutentizace"
 
 msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaAutentizace/ExterniCookie"
+
 msgid "HelpOnMoinCommand"
-msgstr "HelpFormatovani"
+msgstr "NapovedaMoinCommand"
 
 msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnNotification"
-msgstr "HelpFormatovani"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaUpozorneni"
+
 msgid "HelpOnSessions"
-msgstr "HelpObsah"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaSessions"
+
 msgid "HelpOnUserHandling"
-msgstr "HelpFormatovani"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaUzivatelskeUpravy"
+
 msgid "HelpOnXapian"
-msgstr "HelpFormatovani"
+msgstr ""
 
 msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
 msgstr "NapovedaProMoinWikiSyntax"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnCreoleSyntax"
-msgstr "HelpObsah"
+msgstr "NapovedaProCreoleSyntax"
 
 msgid "HelpOnFormatting"
 msgstr "HelpFormatovani"
@@ -1563,101 +1560,89 @@
 msgid "HelpOnAccessControlLists"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnActions"
-msgstr "HelpObsah"
+msgstr "NapovedaAkce"
 
 msgid "HelpOnActions/AttachFile"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaAkce/PridatPrilohu"
+
 msgid "HelpOnAdmonitions"
-msgstr "HelpObsah"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaPripominky"
+
 msgid "HelpOnAutoAdmin"
-msgstr "HelpFormatovani"
+msgstr "NapovedaAutoAdmin"
 
 msgid "HelpOnCategories"
-msgstr ""
+msgstr "NápovědaKategorie"
 
 msgid "HelpOnDictionaries"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NápovědaSlovníky"
+
 msgid "HelpOnDrawings"
-msgstr "HelpFormatovani"
+msgstr "NapovedaKresleni"
 
 msgid "HelpOnEditLocks"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaEditacniZamky"
+
 msgid "HelpOnEditing"
-msgstr "HelpFormatovani"
+msgstr "NapovedaEditovani"
 
 msgid "HelpOnEditing/SubPages"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaEditovani/SubPages"
 
 msgid "HelpOnGraphicalEditor"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NápovědaGrafickýEditor"
+
 msgid "HelpOnGroups"
-msgstr "HelpObsah"
+msgstr "NapovedaSkupiny"
 
 msgid "HelpOnHeadlines"
 msgstr "NapovedaProNadpisy"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnImages"
-msgstr "HelpFormatovani"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaObrazky"
+
 msgid "HelpOnLanguages"
-msgstr "Jazyk"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaJazyk"
+
 msgid "HelpOnLinking"
-msgstr "HelpFormatovani"
+msgstr "NapovedaOdkazy"
 
 msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaOdkazy/PoznamkyJakoOdkazy"
+
 msgid "HelpOnLists"
-msgstr "HelpObsah"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaObsah"
+
 msgid "HelpOnLogin"
-msgstr "HelpFormatovani"
+msgstr "NapovedaPrihlaseni"
 
 msgid "HelpOnMacros"
-msgstr ""
+msgstr "NápovědaMakra"
 
 msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
-msgstr ""
+msgstr "NápovědaMakra/VložitObjekt"
 
 msgid "HelpOnMacros/Include"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaMakra/Include"
 
 msgid "HelpOnMacros/MailTo"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaMakra/MailTo"
 
 msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NápovědaMakra/MěsíčníKalendář"
+
 msgid "HelpOnNavigation"
-msgstr "StromUmisteni"
+msgstr "NapovedaNavigace"
 
 msgid "HelpOnOpenIDProvider"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaOpenIDPoskytovatel"
 
 msgid "HelpOnPageCreation"
 msgstr "NapovedaTvorbaStranky"
 
 msgid "HelpOnPageDeletion"
-msgstr ""
+msgstr "NápovědaSmazaniStranky"
 
 msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
 msgstr ""
@@ -1668,160 +1653,149 @@
 msgid "HelpOnProcessingInstructions"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnRules"
-msgstr "HelpObsah"
+msgstr "NapovedaPravidla"
 
 msgid "HelpOnSearching"
 msgstr "NapovedaVyhledavani"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnSlideShows"
-msgstr "Prezentace"
+msgstr "NapovedaPrezentace"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaPrezentace/000 Uvod"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaPrezentace/100 Vytvareni snimku"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaPrezentace/900 Beh vasi prezentace"
 
 msgid "HelpOnSmileys"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaSmajlici"
 
 msgid "HelpOnSpam"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaSpam"
+
 msgid "HelpOnSpellCheck"
-msgstr "KontrolaPravopisu"
+msgstr "NapovedaKontrolaPravopisu"
 
 msgid "HelpOnSuperUser"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaSuperuzivatel"
+
 msgid "HelpOnSynchronisation"
-msgstr "Synchronizace začala -"
+msgstr "NapovedaSynchronizace"
 
 msgid "HelpOnTables"
-msgstr ""
+msgstr "NapovedaTabulky"
 
 msgid "HelpOnTemplates"
-msgstr ""
+msgstr "NapovědaSablony"
 
 msgid "HelpOnThemes"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaVzhled"
+
 msgid "HelpOnUserPreferences"
-msgstr "NastaveniUzivatele"
+msgstr "NapovedaNastaveniUzivatele"
 
 msgid "HelpOnVariables"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaPromenne"
+
 msgid "HelpOnXmlPages"
-msgstr "HelpFormatovani"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NápovědaXmlStranky"
+
 msgid "HelpOnComments"
-msgstr "HelpObsah"
-
-#, fuzzy
+msgstr "NapovedaKomentare"
+
 msgid "HelpOnSubscribing"
-msgstr "Odhlásit"
+msgstr "NapovedaOdber"
 
 msgid "CamelCase"
 msgstr ""
 
 msgid "WikiCourse"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod"
 
 msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/01 CO je to MoinMoin wiki?"
 
 msgid "WikiCourse/02 Finding information"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/02 Hledání informaci"
 
 msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/03 Stale aktualizovany"
 
 msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "WikiNavod/04 Vytvoreni wiki uctu"
+
 msgid "WikiCourse/05 User preferences"
-msgstr "NastaveniUzivatele"
+msgstr "WikiNavod/05 Nastaveni Uzivatele"
 
 msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNávod/06 Tvoje osobni stránka"
 
 msgid "WikiCourse/07 The text editor"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/07 Textovy editor"
 
 msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/08 Klavesove zkratky"
 
 msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/10 Wiki syntaxe textu"
 
 msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/11 Odstavce"
 
 msgid "WikiCourse/12 Headlines"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/12 Nadpisy"
 
 msgid "WikiCourse/13 Lists"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/13 seznamy"
 
 msgid "WikiCourse/14 Text styles"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/14 Styly textu"
 
 msgid "WikiCourse/15 Tables"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/15 Tabulky"
 
 msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/16 Wiki relativni odkazy"
 
 msgid "WikiCourse/17 External links"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "WikiNavod/17 Absolutni odkazy"
+
 msgid "WikiCourse/18 Attachments"
-msgstr "Nová příloha"
+msgstr "WikiNavod/18 Prilohy"
 
 msgid "WikiCourse/19 Symbols"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/19 Symboly"
 
 msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/20 Dynamicky obsah"
 
 msgid "WikiCourse/21 Macros"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/21 Makra"
 
 msgid "WikiCourse/22 Parsers"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "WikiNavod/22 Syntakticky analizator"
+
 msgid "WikiCourse/23 Actions"
-msgstr "Další akce:"
+msgstr "WikiNavod/23 Dalsi akce:"
 
 msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/30 Grafický editor"
 
 msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/40 Vytvareni vice stranek"
 
 msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/50 Etiketa wiki"
 
 msgid "WikiCourse/51 Applications"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/51 Aplikace"
 
 msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
-msgstr ""
+msgstr "WikiNavod/52 Struktura wiki"
 
 msgid "WikiCourseHandOut"
 msgstr ""
@@ -1866,7 +1840,7 @@
 msgstr "KontrolaPravopisu"
 
 msgid "Discussion"
-msgstr ""
+msgstr "Diskuze"
 
 msgid "[all]"
 msgstr "[vše]"
@@ -1890,7 +1864,7 @@
 msgstr "Uživatel"
 
 msgid "[ATTACH]"
-msgstr ""
+msgstr "[PŘILOHA]"
 
 msgid "[RSS]"
 msgstr "[RSS]"
@@ -1920,7 +1894,7 @@
 msgstr "[ZÁHLAVÍ]"
 
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení"
 
 msgid "Logout"
 msgstr "Odhlásit"
@@ -2051,10 +2025,10 @@
 
 #, fuzzy
 msgid "File attachment browser"
-msgstr "Nová název přílohy"
+msgstr "Nový název přílohy"
 
 msgid "User account browser"
-msgstr ""
+msgstr "Prohledávám uživatelský účet"
 
 #, fuzzy
 msgid "Lexer description"
@@ -2073,7 +2047,7 @@
 msgstr "jakýkoliv mimetype"
 
 msgid "Wiki configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení wiki"
 
 msgid ""
 "This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
@@ -2081,13 +2055,15 @@
 "''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
 "or settings that were removed from Moin."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"V této tabulce je veškeré nastavení této wiki, nemusí to být přednastavené hodnoty. "
+"Nastavení, které nejdou zobrazit jsou napsány ''kurzívou''"
+"toto nastavení možná potřebuje někdo jiný nebo bylo z Moin smazáno"
+
 msgid "Variable name"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "proměnný název"
 
 msgid "Setting"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení"
 
 msgid "Search Titles"
 msgstr "Hledat v titulcích"
@@ -2240,8 +2216,8 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
-"%(argument_value)s!"
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
+"(argument_value)s!"
 msgstr ""
 
 #, python-format
@@ -2265,12 +2241,11 @@
 msgid "not containing the following terms"
 msgstr "neobsahuje výrazy"
 
-#, fuzzy
 msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
-msgstr "naposledy změněno po (např. minulé 2 týdny)"
+msgstr "naposledy změněno před (např. před dvěma týdny)"
 
 msgid "any category"
-msgstr ""
+msgstr "libovolná kategorie"
 
 msgid "any language"
 msgstr "jakýkoliv jazyk"
@@ -2279,7 +2254,7 @@
 msgstr "jakýkoliv mimetype"
 
 msgid "Categories"
-msgstr ""
+msgstr "Kategorie"
 
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
@@ -2315,7 +2290,7 @@
 msgstr "V této wiki neexistují žádné žádoucí stránky."
 
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Popis"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -2363,7 +2338,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
-msgstr ""
+msgstr "<<%(macro_name)s: běhová chyba [%(error_msg)s] (taky se podívej do záznamu (log))>>"
 
 msgid "Go To Page"
 msgstr "Jít na stránku"
@@ -2391,13 +2366,12 @@
 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
 msgstr "Nelze vytvořit stránku bez jména. Zadejte prosím jméno stránky. "
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
-msgstr "Bez přihlášení nelze odebírat stránky."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pro tuto akci se musíte přihlásit: %(action)s."
+
 msgid "You must login to remove a quicklink."
-msgstr "Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz."
+msgstr "Bez přihlášení nelze odebrat pohotový odkaz."
 
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
 msgstr "Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů."
@@ -2405,36 +2379,29 @@
 msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
 msgstr "Pohotový odkaz na tuto stránku nelze odebrat."
 
-#, fuzzy
 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
-msgstr "Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů."
-
-#, fuzzy
-msgid "Print slide show"
-msgstr "Prezentace"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Potřebujete mít pohotový odkaz, abyste mohli tuto stránku odstranit."
+
 msgid "Edit slide show"
-msgstr "Prezentace"
+msgstr "Upravit prezentaci"
 
 msgid "Quit"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Konec"
+
 msgid "Quit slide show"
-msgstr "Prezentace"
+msgstr "Ukončit prezentaci"
 
 msgid "Show first slide (up arrow)"
-msgstr ""
+msgstr "Skok na začátek (kurzorová šipka nahoru)"
 
 msgid "Show last slide (down arrow)"
-msgstr ""
+msgstr "Skok na konec (kuzorová šipka dolů)"
 
 msgid "Show previous slide (left arrow)"
-msgstr ""
+msgstr "Předchozí snímek (kurzorová šipka doleva)"
 
 msgid "Show next slide (right arrow)"
-msgstr ""
+msgstr "Následující snímek (kurzorová šipka doprava)"
 
 msgid ""
 "You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
@@ -2445,11 +2412,11 @@
 msgstr ""
 
 msgid "OpenID Trust verification"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrola důvěryhodnosti OpenID"
 
 #, python-format
 msgid "The site %s has asked for your identity."
-msgstr ""
+msgstr "Stránka %s vás žádá o vaši totožnost."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -2464,23 +2431,22 @@
 msgstr ""
 
 msgid "Identity URL"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Identické URL"
+
 msgid "Remember decision"
-msgstr "PyStemmer Verze"
+msgstr "Pamatovat pro příště"
 
 msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
-msgstr ""
+msgstr "Pamatuj si toto důvěryhodné rozhodnutí a příště se mě neptej"
 
 msgid "Approve"
-msgstr ""
+msgstr "Souhlasím"
 
 msgid "Don't approve"
-msgstr ""
+msgstr "Nesouhlasím"
 
 msgid "OpenID not served"
-msgstr ""
+msgstr "OpenID se nedá použít"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -2491,7 +2457,7 @@
 msgstr ""
 
 msgid "If this account exists an email was sent."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud tento účet existuje, email byl odeslán."
 
 msgid ""
 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
@@ -2500,49 +2466,44 @@
 "Tato wiki není upravena na posílání emailů.\n"
 "Kontaktujte vlastníka wiki, který to může změnit."
 
-#, fuzzy
 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
-msgstr "Napište prosím platnou emailovou adresu!"
+msgstr "Napište prosím platnou emailovou adresu nebo uživatelské jméno!"
 
 msgid "Mail me my account data"
 msgstr "Zašli mi má data k účtu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Recovery token"
-msgstr "Vrátit vše!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Obnovovací token"
+
 msgid "New password"
-msgstr "Heslo"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nové heslo"
+
 msgid "New password (repeat)"
-msgstr "Opakovat heslo"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nové heslo (znova)"
+
 msgid "Reset my password"
-msgstr "Heslo"
+msgstr "Resetovat moje heslo"
 
 msgid "Your password has been changed, you can log in now."
-msgstr ""
+msgstr "Vaše heslo bylo změněno, nyní se můžete přihlásit."
 
 msgid "Your token is invalid!"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Váš token je špatně"
+
 msgid "Password reset"
-msgstr "Opakovat heslo"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Heslo bylo zresetovano"
+
 msgid ""
 "\n"
 "== Password reset ==\n"
 "Enter a new password below."
-msgstr "Prázdné heslo. Prosím vložte jméno a heslo."
-
-#, fuzzy
+msgstr ""
+"\n"
+"== Reset hesla ==\n"
+"Níže vložte nové heslo."
+
 msgid "Lost password"
-msgstr "Heslo"
+msgstr "Ztracené heslo"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -2552,7 +2513,15 @@
 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
 "used to change your password. The email will also contain further\n"
 "instructions."
+
 msgstr ""
+"\n"
+"== Získání zapomenutého hesla ==\n"
+"Pokud jste zapomněli heslo, uveďte svoji emailovou adresu nebo\n"
+"uživatelské jméno a klikněte na '''Mail me my account data'''.\n"
+"Dostanete email obsahující token na obnovu hesla, který může být\n"
+"použitý na změnu hesla. Email bude obsahovat další\n"
+"instrukce."
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -2560,6 +2529,10 @@
 "If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
 "username, the recovery token and a new password (twice) below."
 msgstr ""
+"\n"
+"=== Reset hesla ===\n"
+"Pokud vám přišel email s tokenem na obnovu hesla\n"
+"zadejte ho níže spolu s uživatelským jménem a novým helsem (dvakrát)"
 
 #, python-format
 msgid "[%d attachments]"
@@ -2653,9 +2626,8 @@
 "again."
 msgstr "Soubor bez obsahu. Smažte ne-ASCII znaky ze souboru a zkuste to znovu."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
-msgstr "Nemáte dostatečná práva k prohlížení příloh na této stránce."
+msgstr "Nemáte dostatečná práva k měnění příloh na této stránce."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -2672,22 +2644,24 @@
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
 msgstr "Nemáte dostatečná práva ke smazání přílohy u této stránky!"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
-msgstr "Příloha '%(filename)s' už existuje."
-
-#, fuzzy, python-format
+msgstr "Příloha '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' už existuje."
+
+#, python-format
 msgid ""
-"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
-"%(new_filename)s'."
-msgstr "Příloha '%(filename)s' přesunuta do %(page)s."
+"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
+"(new_filename)s'."
+msgstr ""
+"Příloha '%(pagename)s/%(filename)s' přesunuta do '%(new_pagename)s/%"
+"(new_filename)s'."
 
 msgid "Nothing changed"
 msgstr "Nic se nezměnilo"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
-msgstr "Stránka %(newpagename)s neexistuje nebo nemáte dostatečná oprávnění."
+msgstr "Stránka '%(new_pagename)s' neexistuje nebo nemáte dostatečná oprávnění."
 
 msgid "Move aborted!"
 msgstr "Přesun přerušen!"
@@ -2695,17 +2669,15 @@
 msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
 msgstr "Nemáte oprávnění k přesunu příloh z této stránky."
 
-#, fuzzy
 msgid "Move aborted because new page name is empty."
-msgstr "Přesun zrušen kvůli prázdnému názvu stránky"
+msgstr "Přesun zrušen kvůli prázdnému názvu stránky."
 
 #, python-format
 msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
 msgstr "Prosím, použijte platný název pro přílohu '%(filename)s'."
 
-#, fuzzy
 msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
-msgstr "Přesun zrušen kvůli prázdnému názvu přílohy"
+msgstr "Přesun zrušen kvůli prázdnému názvu přílohy."
 
 msgid "Move"
 msgstr "Přesun"
@@ -2733,36 +2705,39 @@
 msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
 msgstr "Soubor %(filename)s není .zip archív."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
-"either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
-"(%(maxsize_file)d kB)."
+"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
+"(maxsize_file)d kB)."
 msgstr ""
-"Příloha '%(filename)s' nerozbalena. Soubory jsou buď příliš velké, nebo jsou "
-"to pouze .zip soubory, nebo už existují, nebo jsou v adresářích."
-
-#, fuzzy, python-format
+"Příloha '%(filename)s' nerozbalena. Soubory jsou buď příliš velké "
+"(překračují limit: %(maxsize_file)d) kb, nebo nejsou ve stejném"
+" adresáři."
+
+#, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
 "per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
 msgstr ""
-"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa (schází "
-"%(space)d kB."
-
-#, fuzzy, python-format
+"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa "
+"(%(size)d kB)."
+
+#, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
 "per page attachment count limit (%(count)d)."
 msgstr ""
 "Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému počtu "
-"souborů (schází %(count)d)."
-
-#, fuzzy, python-format
+"souborů (%(count)d)."
+
+#, python-format
 msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
-"%(filelist)s)."
-msgstr "Příloha '%(filename)s' rozbalena."
+"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
+"s)."
+msgstr ""
+"Příloha '%(filename)s' částečně rozbalena. (Nemohu přepsat: %(filelist)"
+"s)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -2811,7 +2786,7 @@
 msgstr "Vytvořit profil"
 
 msgid "Create Account"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvořit účet"
 
 msgid "Editor"
 msgstr "Autor"
@@ -2825,9 +2800,8 @@
 msgid "Revert all!"
 msgstr "Vrátit vše!"
 
-#, fuzzy
 msgid "Revert"
-msgstr "Vrátit vše!"
+msgstr "Vrátit"
 
 msgid "You are not allowed to revert this page!"
 msgstr "Nemáte právo vracet změny na této stránce!"
@@ -2841,13 +2815,11 @@
 "k některé starší revizi, nejdříve ji zobrazte a potom spusťte vrácení změn "
 "znovu."
 
-#, fuzzy
 msgid "Optional reason for reverting this page"
-msgstr "Nepovinný důvod pro kopírování"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Volitelný důvod pro vrácení obsahu této stránky"
+
 msgid "Really revert this page?"
-msgstr "Skutečně přejmenovat tuto stránku?"
+msgstr "Skutečně vrátit obsah této stránce?"
 
 #, python-format
 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
@@ -2855,11 +2827,11 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
-"%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
+"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
 msgstr ""
-"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy"
-"%(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:"
+"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy%"
+"(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:"
 
 msgid "Add checked words to dictionary"
 msgstr "Přidat označená slova do slovníku"
@@ -2876,23 +2848,20 @@
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
 msgstr "Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení."
 
-#, fuzzy
 msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
-msgstr "Tato wiki není upravena na posílání emailů."
+msgstr "Tato wiki nemá zaplou možnost ji upravovat pomocí emailů/Jabberu."
 
 msgid "You must log in to use subscriptions."
 msgstr "Bez přihlášení nelze odebírat stránky."
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
 "subscriptions."
 msgstr ""
-"Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy v NastaveniUzivatele."
-
-#, fuzzy
+"Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy nebo Jabberu ID v NastaveniUzivatele."
+
 msgid "You are already subscribed to this page."
-msgstr "Přihlásili jste se k odběru této stránky."
+msgstr "Nyní jste se přihlásili k odběru této stránky."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Přihlásili jste se k odběru této stránky."
@@ -2947,13 +2916,13 @@
 msgid "Synchronisation started -"
 msgstr "Synchronizace začala -"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
 "process."
 msgstr ""
-"Mám seznam %s lokálních a %s vzdálených stránek. Výsledkem je celkem %s "
-"odlišných stránek."
+"Mám seznam %s lokálních a %s vzdálených stránek. Výsledkem jsou tyto %s "
+"stránky pro zpracování"
 
 #, python-format
 msgid "After filtering: %s pages"
@@ -3052,9 +3021,8 @@
 msgid "Page %s merged with conflicts."
 msgstr "Stránka %s sloučena s konflikty."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
-msgstr "Nemáte právo přejmenovat tuto stránku!"
+msgstr "Nemáte právo vytvořit doplňkovou stránku!"
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Smazat"
@@ -3089,20 +3057,21 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
-"'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
+"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
+"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Ukázat historii stránky od '''%(start_offset)d''' do '''%"
+"(end_offset)d''' mimo '''%(total_count)d''' celkem položek."
+
 msgid "Newer"
-msgstr "Nové jméno"
+msgstr "Novější"
 
 msgid "Older"
-msgstr ""
+msgstr "Starší"
 
 #, python-format
 msgid "%s items per page"
-msgstr ""
+msgstr "%s položek na stránku"
 
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
@@ -3146,13 +3115,11 @@
 msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
 msgstr "Pohotový odkaz na tuto stránku nelze přidat-"
 
-#, fuzzy
 msgid "You already have a quicklink to this page."
-msgstr "Stránka je již uložena!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nyní máte rychlý odkaz na tuto stránku."
+
 msgid "Wiki Backup"
-msgstr "Značkování Wiki"
+msgstr "Záloha Wiki"
 
 msgid ""
 "= Downloading a backup =\n"
@@ -3168,6 +3135,19 @@
 "\n"
 "To get a backup, just click here:"
 msgstr ""
+"= Stahování zálohy =\n"
+"\n"
+"Please note:\n"
+" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
+"information.\n"
+
+" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
+"complete.\n"
+" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
+"problems.\n"
+" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
+"\n"
+"Pro získání zálohy klikni zde:"
 
 msgid "Backup"
 msgstr "Záloha"
@@ -3180,16 +3160,16 @@
 msgstr "Neznámá podakce zálohy: %s."
 
 msgid "Please choose:"
-msgstr ""
+msgstr "Prosím zvol:"
 
 msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvořit přesměrování pro přejmenovanou(é) stánku(y)?"
 
 msgid "Rename all /subpages too?"
 msgstr "Přejmenovat včetně všech /podstránek?"
 
 msgid "Create redirect for renamed page?"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvořit přesměrování pro přejmenovanou stránku?"
 
 msgid "Really rename this page?"
 msgstr "Skutečně přejmenovat tuto stránku?"
@@ -3209,29 +3189,23 @@
 msgid "Really copy this page?"
 msgstr "Skutečně kopírovat tuto stránku?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Attachment location"
-msgstr "Přílohy"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Umístění přílohy"
+
 msgid "Page name"
-msgstr "Název balíčku"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Název stránky"
+
 msgid "Attachment name"
-msgstr "Nová název přílohy"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Název přílohy"
+
 msgid "Refresh attachment list"
-msgstr "Přílohy"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Znova načti seznam příloh"
+
 msgid "List of attachments"
-msgstr "příloha"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Seznam příloh"
+
 msgid "Available attachments for page"
-msgstr "Přílohy k \"%(pagename)s\""
+msgstr "Dostupné přílohy této stránky"
 
 #, python-format
 msgid "Full Link List for \"%s\""
@@ -3252,48 +3226,41 @@
 msgid "(spanning %d versions)"
 msgstr "(rozsah %d verzí)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Previous change"
-msgstr "Předchozí"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Předchozí změna"
+
 msgid "Next change"
-msgstr "Nic se nezměnilo"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Následující změna"
+
 msgid "Diff with oldest revision in left pane"
-msgstr "Starší verze nejsou k dispozici!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Rozdíl vůči starší verzi je v levé části"
+
 msgid "No older revision available for diff"
-msgstr "Starší verze nejsou k dispozici!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Není žádná starší verze pro porovnání"
+
 msgid "Diff with older revision in left pane"
-msgstr "Starší verze nejsou k dispozici!"
+msgstr "Rozdíl vůči starší verzi je levé části"
 
 msgid "Diff with newer revision in left pane"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdíl vůči novější verzi je v levé části"
 
 msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
-msgstr ""
+msgstr "Nemohu změnit verzi v pravé části"
 
 msgid "Diff with older revision in right pane"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdíl vůči starší verzi je v pravé části"
 
 msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
-msgstr ""
+msgstr "Nemohu změnit opravu v levé části"
 
 msgid "Diff with newer revision in right pane"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Rozlil vůči novější verzi je v pravé části"
+
 msgid "No newer revision available for diff"
-msgstr "Starší verze nejsou k dispozici!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Není dostupná žádná verze pro porovnání"
+
 msgid "Diff with newest revision in right pane"
-msgstr "Starší verze nejsou k dispozici!"
+msgstr "Rozdíl vůči novější verzi je v pravé části"
 
 #, python-format
 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
@@ -3309,9 +3276,8 @@
 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
 msgstr "Neplatný název souboru \"%s\"!"
 
-#, fuzzy
 msgid "Include all attachments?"
-msgstr "[%d přílohy]"
+msgstr "Vložili jste všechny přílohy?"
 
 msgid "Package pages"
 msgstr "Zbalit stránky"
@@ -3355,7 +3321,7 @@
 msgstr "Nemáte dostatečná práva k uložení obrázku k této stránce."
 
 msgid "Empty target name given."
-msgstr ""
+msgstr "Dostal jsem prázdný název."
 
 msgid "Edit drawing"
 msgstr "Editace kresby"
@@ -3384,10 +3350,10 @@
 "group:'''||\n"
 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
-"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
-"%(username)s only||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
+"(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
+"(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Zde můžete přidat podstránky k existující domovské stránce.\n"
@@ -3405,33 +3371,30 @@
 "přístup:'''||\n"
 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
 "[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
-"[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
-"%(username)s only||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%"
+"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
+"(username)s only||\n"
 "\n"
 
 msgid "MyPages management"
 msgstr "Správa MyPages"
 
-#, fuzzy
 msgid "Only superuser is allowed to use this action."
-msgstr "Nemáte dovoleno provést tuto akci."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Pouze superuživatel může provézd tuto akci"
+
 msgid "No page packages found."
-msgstr "Rodičovská stránka nenalezena!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nebyly nalezeny balíky stránek."
+
 msgid "page package"
-msgstr "Zbalit stránky"
+msgstr "balík stránek"
 
 msgid "Choose:"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber:"
 
 #, python-format
 msgid "Install language packs for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Nainstaluj jazykové bylíčky pro '%s'"
 
 msgid "Your subscription to this page has been removed."
 msgstr "Váš odběr této stránky byl zrušen."
@@ -3439,9 +3402,8 @@
 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
 msgstr "Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!"
 
-#, fuzzy
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
-msgstr "Upravte výrazy pro odebírání v NastaveniUzivatele."
+msgstr "Upravte regulární výraz pro odebírání ve vašem nastavení."
 
 #, fuzzy
 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
@@ -3497,12 +3459,11 @@
 msgid "Load"
 msgstr "Nahrát"
 
-#, fuzzy
 msgid "Pagename not specified!"
-msgstr "Není zadáno jméno přílohy!"
+msgstr "Není zadáno jméno stránky!"
 
 msgid "Upload page content"
-msgstr ""
+msgstr "Obnov obsah stránky"
 
 msgid ""
 "You can upload content for the page named below. If you change the page "
@@ -3511,7 +3472,7 @@
 msgstr ""
 
 msgid "File to load page content from"
-msgstr ""
+msgstr "Soubor bude nahrán z"
 
 #, python-format
 msgid "Local Site Map for \"%s\""
@@ -3586,7 +3547,7 @@
 msgstr "Obsah"
 
 msgid "No recipients, nothing to do"
-msgstr ""
+msgstr "Není příjemce, nemohu provézd"
 
 #, python-format
 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
@@ -3606,7 +3567,7 @@
 "wiki povolen."
 
 msgid "anonymous"
-msgstr ""
+msgstr "anonimní"
 
 #~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
 #~ msgstr "Prosím, použijte interaktivní rozhraní pro přesun příloh!"
@@ -3768,8 +3729,8 @@
 
 #~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
 #~ msgstr ""
-#~ "Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese "
-#~ "'%(email)s'!"
+#~ "Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese '%"
+#~ "(email)s'!"
 
 #~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
 #~ msgstr "Přílohy stránek nejsou v této wiki povoleny!"
@@ -3791,8 +3752,8 @@
 #~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
 #~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vytvořit účet lze na %(userprefslink)s. Zjistit zapomenuté heslo lze na "
-#~ "%(sendmypasswordlink)s."
+#~ "Vytvořit účet lze na %(userprefslink)s. Zjistit zapomenuté heslo lze na %"
+#~ "(sendmypasswordlink)s."
 
 #~ msgid ""
 #~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
--- a/MoinMoin/i18n/lt.MoinMoin.po	Mon Dec 27 12:20:44 2010 +0100
+++ b/MoinMoin/i18n/lt.MoinMoin.po	Mon Jan 03 03:06:36 2011 +0100
@@ -5,7 +5,6 @@
 #acl -All:write Default
 #format gettext
 #language lt
-
 #
 # MoinMoin lt system text translation
 #
@@ -14,13 +13,14 @@
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-24 23:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-06 01:00+0200\n"
-"Last-Translator: Ernestas Liubarskij <e.liubarskij@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Lithuanian <e.liubarskij@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-03 03:40+0300\n"
+"Last-Translator: Dobre Alin\n"
+"Language-Team: Lithuanian\n"
 "Language: lt\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 "X-Language: Lietuvių\n"
 "X-Language-in-English: Lithuanian\n"
 "X-HasWikiMarkup: True\n"
@@ -33,12 +33,8 @@
 msgstr "Klaidingas naudotojo vardas arba slaptažodis."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
-"than you specified (%(localname)s)."
-msgstr ""
-"Nuotolinis wiki naudoja kitokį vidinį InterWiki vardą (%(remotename)s) negu "
-"jūs nurodėte (%(localname)s)."
+msgid "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally than you specified (%(localname)s)."
+msgstr "Nuotolinis wiki naudoja kitokį vidinį InterWiki vardą (%(remotename)s) negu jūs nurodėte (%(localname)s)."
 
 msgid "Your changes are not saved!"
 msgstr "Jūsų nustatymai neišaugoti!"
@@ -53,9 +49,7 @@
 msgstr "Negalima redaguoti senesnių versijų!"
 
 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
-msgstr ""
-"Jums suteikto užrakinimo laikas baigėsi. Pasiruoškite galimiems redagavimo "
-"konfliktams!"
+msgstr "Jums suteikto užrakinimo laikas baigėsi. Pasiruoškite galimiems redagavimo konfliktams!"
 
 msgid "Page name is too long, try shorter name."
 msgstr "Puslapio pavadinimas per ilgas, išbandykite trumpesnį."
@@ -78,13 +72,11 @@
 
 #, python-format
 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
-msgstr ""
-"Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # minučių."
+msgstr "Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # minučių."
 
 #, python-format
 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
-msgstr ""
-"Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # sekundžių."
+msgstr "Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # sekundžių."
 
 msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
 msgstr "Kažkas ištrynė šį puslapį, kol jūs redagavote!"
@@ -97,8 +89,7 @@
 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
 msgstr ""
 "Kažkas išsaugojo šį puslapį, kol jūs redagavote!\n"
-"Prašome peržiūrėti puslapį ir tada jį išsaugoti. Neišsaugokite šio puslapio "
-"tokio, koks jis yra dabar!"
+"Prašome peržiūrėti puslapį ir tada jį išsaugoti. Neišsaugokite šio puslapio tokio, koks jis yra dabar!"
 
 msgid "[Content loaded from draft]"
 msgstr "[Turinys įkrautas iš juodraščio]"
@@ -116,19 +107,8 @@
 msgstr "[Jūs neturėtumėte skaityti %s]"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
-"%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
-"%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
-"edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
-"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
-msgstr ""
-"'''<<BR>>Jūsų juodraštis, sukurtas %(draft_rev)d versijos pagrindu "
-"(išsaugota %(draft_timestamp_str)s), gali būti įkrautas vietoje einamosios "
-"versijos %(page_rev)d naudojant juodraščio įkrovimo mygtuką - tuo atveju, "
-"jeigu jūs praradote savo paskutinius pakeitimus jų neišsaugoję.''' "
-"Juodraštis automatiškai išsaugojamas, kai jūs peržiūrite, atšaukiate arba "
-"nesėkmingai išsaugojate pakeitimus."
+msgid "'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
+msgstr "'''<<BR>>Jūsų juodraštis, sukurtas %(draft_rev)d versijos pagrindu (išsaugota %(draft_timestamp_str)s), gali būti įkrautas vietoje einamosios versijos %(page_rev)d naudojant juodraščio įkrovimo mygtuką - tuo atveju, jeigu jūs praradote savo paskutinius pakeitimus jų neišsaugoję.''' Juodraštis automatiškai išsaugojamas, kai jūs peržiūrite, atšaukiate arba nesėkmingai išsaugojate pakeitimus."
 
 #, python-format
 msgid "Describe %s here."
@@ -145,15 +125,11 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
-"%(license_link)s.\n"
-"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
-"changes."
+"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %(license_link)s.\n"
+"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your changes."
 msgstr ""
-"Paspaudę '''%(save_button_text)s''' jūs pridedate savo pakeitimus pagal "
-"%(license_link)s.\n"
-"Jeigu jūs to nenorite, spauskite '''%(cancel_button_text)s''', kad "
-"atšauktumėte savo pakeitimus."
+"Paspaudę '''%(save_button_text)s''' jūs pridedate savo pakeitimus pagal %(license_link)s.\n"
+"Jeigu jūs to nenorite, spauskite '''%(cancel_button_text)s''', kad atšauktumėte savo pakeitimus."
 
 msgid "Preview"
 msgstr "Peržiūrėti"
@@ -231,12 +207,8 @@
 msgstr "Puslapis negalėjo būti užrakintas. Trūksta 'current' failo?"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page "
-"%s is damaged and cannot be edited right now."
-msgstr ""
-"Iš 'current' failo nepavyko nustatyti einamosios puslapio versijos. Puslapis "
-"%s yra pažeistas arba šiuo metu negali būti redaguojamas."
+msgid "Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %s is damaged and cannot be edited right now."
+msgstr "Iš 'current' failo nepavyko nustatyti einamosios puslapio versijos. Puslapis %s yra pažeistas arba šiuo metu negali būti redaguojamas."
 
 #, python-format
 msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
@@ -261,69 +233,47 @@
 msgid "You did not change the page content, not saved!"
 msgstr "Jūs nekeitėte puslapio turinio, neišsaugota!"
 
-msgid ""
-"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
-msgstr ""
-"Jūs negalite keisti ACL'ų šiame puslapyje, kadangi jūs neturite tam "
-"administracinių teisių!"
+msgid "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
+msgstr "Jūs negalite keisti ACL'ų šiame puslapyje, kadangi jūs neturite tam administracinių teisių!"
 
 msgid "Notifications sent to:"
 msgstr "Pranešimas išsiųstas:"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
-"granted the lock for this page."
-msgstr ""
-"Užrakinimas %(owner)s pasibaigė prieš %(mins_ago)d minutes, ir jums buvo "
-"suteiktas užrakinimas šiam puslapiui."
+msgid "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page."
+msgstr "Užrakinimas %(owner)s pasibaigė prieš %(mins_ago)d minutes, ir jums buvo suteiktas užrakinimas šiam puslapiui."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
-msgstr ""
-"Kiti naudotojai bus ''užblokuoti'' nuo šio puslapio redagavimo iki "
-"%(bumptime)s."
+msgid "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
+msgstr "Kiti naudotojai bus ''užblokuoti'' nuo šio puslapio redagavimo iki %(bumptime)s."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
-"page."
-msgstr ""
-"Kiti naudotojai bus ''perspėti'' iki %(bumptime)s, kad jūs redaguojate šį "
-"puslapį."
+msgid "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this page."
+msgstr "Kiti naudotojai bus ''perspėti'' iki %(bumptime)s, kad jūs redaguojate šį puslapį."
 
 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
 msgstr "Naudokite peržiūros mygtuką, kad pratęstumėte užrakinimo laikotarpį."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
-"%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
-msgstr ""
-"Šis puslapis šiuo metu yra ''užrakintas'' naudotojo %(owner)s redagavimui "
-"iki %(timestamp)s, t.y. %(mins_valid)d minutėms."
+msgid "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
+msgstr "Šis puslapis šiuo metu yra ''užrakintas'' naudotojo %(owner)s redagavimui iki %(timestamp)s, t.y. %(mins_valid)d minutėms."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
-"%(owner)s.<<BR>>\n"
-"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
-"%(mins_valid)d minute(s),\n"
+"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.<<BR>>\n"
+"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),\n"
 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
 "To leave the editor, press the Cancel button."
 msgstr ""
-"Šis puslapis buvo atidarytas redagavimui arba paskutinį kartą peržiūrėtas "
-"%(timestamp)s naudotojo %(owner)s.<<BR>>\n"
-"'''Jūs turėtumėte ''susilaikyti nuo šio puslapio redagavimo'' bent "
-"%(mins_valid)d minutes,\n"
+"Šis puslapis buvo atidarytas redagavimui arba paskutinį kartą peržiūrėtas %(timestamp)s naudotojo %(owner)s.<<BR>>\n"
+"'''Jūs turėtumėte ''susilaikyti nuo šio puslapio redagavimo'' bent %(mins_valid)d minutes,\n"
 "kad išvengtumėte redagavimo konfliktų.'''<<BR>>\n"
 "Kad paliktumėte redaktorių, spauskite mygtuką Atšaukti."
 
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<nežinomas>"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Login Name: %s\n"
 "\n"
@@ -332,10 +282,9 @@
 "Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
 msgstr ""
 "Prisijungimo vardas: %s\n"
+"Slaptažodį atkūrimo atpažinimo ženklo: %s\n"
 "\n"
-"Slaptažodžio atkūrimo raktas: %s\n"
-"\n"
-"Slaptažodžio atkūrimo adresas: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
+"Slaptažodį iš naujo URL: %s?veiksmų=recoverpass&pavadinimas=%s iš atpažinimo=%s\n"
 
 msgid ""
 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
@@ -471,12 +420,8 @@
 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
 msgstr "Klaidinga paryškinimo reguliarioji išraiška „%(regex)s“: %(error)s"
 
-msgid ""
-"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
-"search results!"
-msgstr ""
-"Šio puslapio atsarginė kopija yra pasenusi ir paieškos rezultatuoseturės "
-"žemesnį prioritetą!"
+msgid "The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in search results!"
+msgstr "Šio puslapio atsarginė kopija yra pasenusi ir paieškos rezultatuoseturės žemesnį prioritetą!"
 
 #, python-format
 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
@@ -502,21 +447,14 @@
 msgid "No user selected"
 msgstr "Naudotojas nepasirinktas"
 
-msgid ""
-"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
-"back to your account."
-msgstr ""
-"Dabar galite keisti pasirinkto naudotojo paskyros nuostatas; "
-"išsiregistruokite, kad grįžtumėte prie savo paskyros."
+msgid "You can now change the settings of the selected user account; log out to get back to your account."
+msgstr "Dabar galite keisti pasirinkto naudotojo paskyros nuostatas; išsiregistruokite, kad grįžtumėte prie savo paskyros."
 
 msgid "You are the only user."
 msgstr "Jūs esate vienintelis naudotojas."
 
-msgid ""
-"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
-msgstr ""
-"Jūs, kaip administratorius, galite laikinai pasisavinti kito naudotojo "
-"tapatybę."
+msgid "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
+msgstr "Jūs, kaip administratorius, galite laikinai pasisavinti kito naudotojo tapatybę."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Pasirikite naudotoją"
@@ -538,8 +476,7 @@
 msgstr "Jūsų slaptažodis pakeistas"
 
 msgid "To change your password, enter a new password twice."
-msgstr ""
-"Norėdami savo pakeisti slaptažodį, du kartus įveskite naują slaptažodį."
+msgstr "Norėdami savo pakeisti slaptažodį, du kartus įveskite naują slaptažodį."
 
 msgid "Password"
 msgstr "Slaptažodis"
@@ -614,19 +551,14 @@
 msgid "Select the events you want to be notified about."
 msgstr "Pasirinkite įvykius, apie kuriuos norėtumėte būti informuoti."
 
-msgid ""
-"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
-"general preferences."
-msgstr ""
-"Norėdami būti informuojami, pagrindiniuose nustatymuose turite pateikti "
-"susisiekimo su jumis būdą."
+msgid "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the general preferences."
+msgstr "Norėdami būti informuojami, pagrindiniuose nustatymuose turite pateikti susisiekimo su jumis būdą."
 
 msgid "Subscribed events"
 msgstr "Prenumeruojami įvykiai"
 
 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
-msgstr ""
-"Prenumeruojami wiki puslapiai<<BR>>(viena reguliarioji išraišką eilutėje)"
+msgstr "Prenumeruojami wiki puslapiai<<BR>>(viena reguliarioji išraišką eilutėje)"
 
 msgid "Save"
 msgstr "Išsaugoti"
@@ -641,8 +573,7 @@
 "space between words. Group page name is not allowed."
 msgstr ""
 "Klaidingas naudotojo vardas {{{'%s'}}}.\n"
-"Vardas gali susidaryti iš bet kokių Unikodo raidinių skaitmeninių simbolių, "
-"su neprivalomu vienu\n"
+"Vardas gali susidaryti iš bet kokių Unikodo raidinių skaitmeninių simbolių, su neprivalomu vienu\n"
 "tarpu tarp žodžių. Grupės puslapio pavadinimas neleidžiamas."
 
 msgid "This user name already belongs to somebody else."
@@ -651,12 +582,8 @@
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Tuščias naudotojo vardas. Prašome įvesti naudotojo vardą."
 
-msgid ""
-"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
-"can get it by email."
-msgstr ""
-"Prašome pateikti savo el. pašto adresą. Jeigu jūs pamesite prisijungimo "
-"informaciją, galėsite ją atgauti el. paštu."
+msgid "Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email."
+msgstr "Prašome pateikti savo el. pašto adresą. Jeigu jūs pamesite prisijungimo informaciją, galėsite ją atgauti el. paštu."
 
 msgid "This email already belongs to somebody else."
 msgstr "Šis el. pašto adresas jau priklauso kažkam kitkam."
@@ -797,12 +724,8 @@
 msgid "No OpenID."
 msgstr "Nėra OpenID."
 
-msgid ""
-"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
-"create one during login."
-msgstr ""
-"Jei dar neturite paskyros, vis vien galite prisijungti su savo OpenID, o "
-"paskyrą susikurti prisijungimo metu."
+msgid "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and create one during login."
+msgstr "Jei dar neturite paskyros, vis vien galite prisijungti su savo OpenID, o paskyrą susikurti prisijungimo metu."
 
 msgid "Could not contact botbouncer.com."
 msgstr "Nepavyko prisijungti prie botbouncer.com."
@@ -818,83 +741,50 @@
 msgstr "Nepavyko prisijungti prie duomenų bazės."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
-"one now</a>. "
-msgstr ""
-"Jei dar neturite paskyros, <a href=\"%(userprefslink)s\">galite sukurti ją "
-"dabar</a>. </a>"
+msgid "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create one now</a>. "
+msgstr "Jei dar neturite paskyros, <a href=\"%(userprefslink)s\">galite sukurti ją dabar</a>. </a>"
 
 #, python-format
 msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
 msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Pamiršote savo slaptažodį?</a>"
 
 msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
-">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
-"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
-">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)>>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)>>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
-"===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
-"items.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub items.\n"
 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
 "\n"
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
 msgstr ""
-" Šriftas:: <<Verbatim(//)>>''pasviręs''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
-">>'''paryškintas'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''paryškintas ir "
-"pasviręs'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mišrus ''<<Verbatim(**)"
-">>'''''paryškintas'''<<Verbatim(**)>> ir pasviręs''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Šriftas:: <<Verbatim(//)>>''pasviręs''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)>>'''paryškintas'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''paryškintas ir pasviręs'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mišrus ''<<Verbatim(**)>>'''''paryškintas'''<<Verbatim(**)>> ir pasviręs''<<Verbatim(//)>>;\n"
 " Horizontali linija:: <<Verbatim(----)>>\n"
 " Priverstinis eilutės nutraukimas:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 "
-"antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
-" Sąrašai:: * punktai; ** popunkčiai; # numeruoti elementai; ## numeruoti "
-"poelemenčiai.\n"
+" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
+" Sąrašai:: * punktai; ** popunkčiai; # numeruoti elementai; ## numeruoti poelemenčiai.\n"
 " Nuorodos:: <<Verbatim([[adresas]])>>; <<Verbatim([[adresas|tekstas]])>>.\n"
-" Lentelės:: |= antraštės tekstas | langelio tekstas | daugiau langelio "
-"teksto |;\n"
+" Lentelės:: |= antraštės tekstas | langelio tekstas | daugiau langelio teksto |;\n"
 "\n"
-"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba "
-"HelpOnCreoleSyntax.\n"
+"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba HelpOnCreoleSyntax.\n"
 
 msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
-">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
-"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
-">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
-"(----)>> horizontal rule.\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
-"===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
-"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
-" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
-">>.\n"
-" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
-"white space allowed after tables or titles.\n"
+" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')>>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> horizontal rule.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.\n"
 "\n"
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
 msgstr ""
-" Šriftas:: <<Verbatim('')>>''pasviręs''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
-">>'''paryškintas'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''paryškintas ir "
-"pasviręs'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mišrus ''<<Verbatim(''')"
-">>'''''paryškintas'''<<Verbatim(''')>> ir pasviręs''<<Verbatim('')>>; "
-"<<Verbatim(----)>> horizontali linija.\n"
-" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 "
-"antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
-" Sąrašai:: tarpas ir vienas iš: * punktų; 1., a., A., i., I. sunumeruotų "
-"punktų; 1.#n pradedant numeraciją nuo n; vienas tarpas rikiavimui.\n"
-" Nuorodos:: <<Verbatim(TaipSujungtiŽodžiai)>>; <<Verbatim([[adresas|"
-"tekstas]])>>.\n"
-" Lentelės:: || langelio tekstas |||| langelio tekstas, apimantis 2 "
-"stulpelius ||;  neleidžiami baigtiniai tarpai po lentelių ar pavadinimų.\n"
+" Šriftas:: <<Verbatim('')>>''pasviręs''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''paryškintas'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''paryškintas ir pasviręs'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mišrus ''<<Verbatim(''')>>'''''paryškintas'''<<Verbatim(''')>> ir pasviręs''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> horizontali linija.\n"
+" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
+" Sąrašai:: tarpas ir vienas iš: * punktų; 1., a., A., i., I. sunumeruotų punktų; 1.#n pradedant numeraciją nuo n; vienas tarpas rikiavimui.\n"
+" Nuorodos:: <<Verbatim(TaipSujungtiŽodžiai)>>; <<Verbatim([[adresas|tekstas]])>>.\n"
+" Lentelės:: || langelio tekstas |||| langelio tekstas, apimantis 2 stulpelius ||;  neleidžiami baigtiniai tarpai po lentelių ar pavadinimų.\n"
 "\n"
-"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba "
-"PagalbaMoinWikiSintaksės.\n"
+"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba PagalbaMoinWikiSintaksės.\n"
 
 #, python-format
 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
@@ -916,15 +806,10 @@
 msgstr "PagalbaAnalizatorių"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
-"%(highlight_help_page)s."
-msgstr ""
-"Sintaksės paryškinimas '%(syntax)s' nepalaikomas, žiūrėkite "
-"%(highlight_help_page)s."
-
-msgid ""
-"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
+msgid "Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %(highlight_help_page)s."
+msgstr "Sintaksės paryškinimas '%(syntax)s' nepalaikomas, žiūrėkite %(highlight_help_page)s."
+
+msgid "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
 msgstr "reStructured teksto apdorojimas negalimas, prašome įdiegti Docutils."
 
 msgid ""
@@ -943,8 +828,7 @@
 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
 "}}}\n"
 "(!) For more help, see the\n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
-"reStructuredText Quick Reference]].\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|reStructuredText Quick Reference]].\n"
 msgstr ""
 "{{{\n"
 "Šriftas: *pasviręs* **paryškintas** ``monospace``\n"
@@ -960,8 +844,7 @@
 "Sąrašai: * punktai; 1., a. sunumeruoti punktai.\n"
 "}}}\n"
 "(!) Dėl papildomos informacijos, žiūrėkite \n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
-"reStructuredText charakteristiką]].\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|reStructuredText charakteristiką]].\n"
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**Viršytas didžiausias galimų įterpimų skaičius**"
@@ -990,10 +873,8 @@
 msgid "Password has not enough different characters."
 msgstr "Slaptažodyje nepakankamai skirtingų simbolių."
 
-msgid ""
-"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
-msgstr ""
-"Slaptažodis per lengvas (slaptažodyje yra vardas arba varde slaptažodis)."
+msgid "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
+msgstr "Slaptažodis per lengvas (slaptažodyje yra vardas arba varde slaptažodis)."
 
 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
 msgstr "Slaptažodis per lengvas (klaviatūros seka)"
@@ -1029,8 +910,7 @@
 msgstr "Į viršų"
 
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-msgstr ""
-"Platinti mano paštą (ne mano wiki namų puslapį) autoriaus informacijoje"
+msgstr "Platinti mano paštą (ne mano wiki namų puslapį) autoriaus informacijoje"
 
 msgid "Open editor on double click"
 msgstr "Atidaryti redaktorių spragtelėjus du kartus"
@@ -1142,9 +1022,7 @@
 msgstr "Privalote nurodyti išvesties failą!"
 
 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
-msgstr ""
-"Nenurodyti puslapiai naudojant --pages arba --search, numatomas pilnas "
-"paketas"
+msgstr "Nenurodyti puslapiai naudojant --pages arba --search, numatomas pilnas paketas"
 
 msgid "All attachments included into the package."
 msgstr "Visi priedai įtraukti į paketą"
@@ -1156,15 +1034,13 @@
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
-"change notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
 "\n"
 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje arba wiki kategorijoje „%(sitename)s“ "
-"pranešimų apie pakeitimus gavimui.\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje arba wiki kategorijoje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui.\n"
 "\n"
 "Puslapis „%(pagename)s“ buvo pakeistas %(editor)s:\n"
 
@@ -1178,16 +1054,14 @@
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
-"notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
 "\n"
 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus "
-"gavimui.\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui.\n"
 "\n"
 "Puslapis „%(pagename)s“ buvo ištrintas %(editor)s:\n"
 "\n"
@@ -1196,90 +1070,76 @@
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
-"notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
 "\n"
-"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
-"%(editor)s:\n"
+"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus "
-"gavimui.\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui.\n"
 "\n"
 "Puslapis „%(pagename)s“ buvo pervadintas iš „%(oldname)s“ %(editor)s:\n"
 "\n"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "[%(sitename)s] New user account created"
-msgstr "[%(sitename)s] Jūsų wiki paskyros duomenys"
-
-#, fuzzy, python-format
+msgstr "[%(sitename)s] Naujo vartotojo sąskaita sukurta"
+
+#, python-format
 msgid ""
-"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
-"Details follow:\n"
+"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". Details follow:\n"
 "\n"
 "  User name: %(username)s\n"
 "  Email address: %(useremail)s"
 msgstr ""
-"Mielasis administratoriau, %(sitename)s\" ką tik sukurtas naujas naudotojas. "
-"Informacija:\n"
+"Mielasis administratoriau, %(sitename)s \"ką tik sukurtas naujas naudotojas. Informacija:\n"
 "\n"
 "  Naudotojo vardas: %(username)s\n"
 "  El. pašto adresas: %(useremail)s"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
-msgstr "Naujas priedas įkeltas į %(sitename)s puslapį %(pagename)s"
+msgstr "Naujas priedas įkeltas į [%(sitename)s] puslapį %(pagename)s"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
-"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
-"Following detailed information is available:\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n"
 "\n"
 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie "
-"pakeitimus gavimui. %(editor)s šiame puslapyje įkėlė priedą. Išsamesnė "
-"informacija:\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui. %(editor)s šiame puslapyje įkėlė priedą. Išsamesnė informacija:\n"
 "\n"
 "Priedo pavadinimas: %(attach_name)s\n"
 "Priedo dydis: %(attach_size)s\n"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
-msgstr "Priedas pašalintas iš %(sitename)s puslapio %(pagename)s"
+msgstr "Priedas pašalintas iš [%(sitename)s] puslapio %(pagename)s"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
-"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
-"Following detailed information is available:\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n"
 "\n"
 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie "
-"pakeitimus gavimui. %(editor)s pašalino priedą iš šio puslapio. Išsamesnė "
-"informacija:\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui. %(editor)s pašalino priedą iš šio puslapio. Išsamesnė informacija:\n"
 "\n"
 "Priedo pavadinimas: %(attach_name)s\n"
 "Priedo dydis: %(attach_size)s\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
-msgstr ""
-"[%(sitename)s] %(trivial)sNaudotojo %(username)s atnaujintas „%(pagename)s“"
+msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sNaudotojo %(username)s atnaujintas „%(pagename)s“"
 
 msgid "Trivial "
 msgstr "Nežymus "
@@ -1335,12 +1195,8 @@
 msgstr "Puslapis pakeistas"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
-"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
-msgstr ""
-"Rezultatai %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s iš %(aboutHits)s %(bs)s"
-"%(hits)d%(be)s rezultatai sudaro apie %(pages)d puslapių."
+msgid "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s results out of about %(pages)d pages."
+msgstr "Rezultatai %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s iš %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s rezultatai sudaro apie %(pages)d puslapių."
 
 msgid "seconds"
 msgstr "sekundžių"
@@ -1449,103 +1305,103 @@
 msgstr "WikiLicencija"
 
 msgid "CategoryCategory"
-msgstr ""
+msgstr "Kategorija kategorijos"
 
 msgid "CategoryHomepage"
-msgstr ""
+msgstr "Kategorijos puslapis"
 
 msgid "CategoryTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Kategorijos šablonas"
 
 msgid "HomepageTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Tinklalapis šablonas"
 
 msgid "HelpTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Žinynas šablonas"
 
 msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Tinklapis skaityti rašyti puslapio šablonas"
 
 msgid "HomepageReadPageTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Šabloną puslapis skaityti"
 
 msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Tinklapis private šabloną"
 
 msgid "HomepageGroupsTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Puslapis grupės šablonas"
 
 msgid "SlideShowHandOutTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Rankiniai iš šablono skaidrių demonstravimas"
 
 msgid "SlideShowTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Skaidrių demonstravimas šablonas"
 
 msgid "SlideTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Skaidrių šablonas"
 
 msgid "SyncJobTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "Sinchronizavimo darbo šablonas"
 
 msgid "HelpOnConfiguration"
-msgstr ""
+msgstr "Žinynas apie nustatymas"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
-msgstr ""
+msgstr "Žinynas apie konfigūracijos / el parama"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnConfiguration/saugumo politikos"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnConfiguration/failo priedus"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnConfiguration/trūkumo papildymui puslapyje"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnConfiguration/Surge apsauga"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnConfiguration/vartotojo nuostatos"
 
 msgid "HelpOnPackageInstaller"
-msgstr ""
+msgstr "Žinynas apie PackageInstaller"
 
 msgid "HelpOnUpdatingPython"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnUpdatingPython"
 
 msgid "HelpOnAdministration"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnAdministration"
 
 msgid "HelpOnAuthentication"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnAuthentication"
 
 msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
 
 msgid "HelpOnMoinCommand"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMoinCommand"
 
 msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
 
 msgid "HelpOnNotification"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnNotification"
 
 msgid "HelpOnSessions"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSessions"
 
 msgid "HelpOnUserHandling"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnUserHandling"
 
 msgid "HelpOnXapian"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnXapian"
 
 msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
 msgstr "PagalbaMoinWikiSintaksės"
 
 msgid "HelpOnCreoleSyntax"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnCreoleSyntax"
 
 msgid "HelpOnFormatting"
 msgstr "PagalbaFormatavimo"
@@ -1566,19 +1422,19 @@
 msgstr "PagalbosIndeksas"
 
 msgid "HelpOnAccessControlLists"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnAccessControlLists"
 
 msgid "HelpOnActions"
 msgstr "PagalbaVeiksmų"
 
 msgid "HelpOnActions/AttachFile"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnActions/AttachFile"
 
 msgid "HelpOnAdmonitions"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnAdmonitions"
 
 msgid "HelpOnAutoAdmin"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnAutoAdmin"
 
 msgid "HelpOnCategories"
 msgstr "PagalbaKategorijų"
@@ -1587,10 +1443,10 @@
 msgstr "PagalbaŽodynų"
 
 msgid "HelpOnDrawings"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnDrawings"
 
 msgid "HelpOnEditLocks"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnEditLocks"
 
 msgid "HelpOnEditing"
 msgstr "PagalbaRedagavimo"
@@ -1602,7 +1458,7 @@
 msgstr "PagalbaGrafinioRedaktoriaus"
 
 msgid "HelpOnGroups"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnGroups"
 
 msgid "HelpOnHeadlines"
 msgstr "PagalbaAntraščių"
@@ -1611,52 +1467,52 @@
 msgstr "PagalbaPaveikslų"
 
 msgid "HelpOnLanguages"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnLanguages"
 
 msgid "HelpOnLinking"
 msgstr "PagalbaSaistymo"
 
 msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnLinking/NotesLinks"
 
 msgid "HelpOnLists"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnLists"
 
 msgid "HelpOnLogin"
 msgstr "PagalbaPrisijungimo"
 
 msgid "HelpOnMacros"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMacros"
 
 msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMacros/EmbedObject"
 
 msgid "HelpOnMacros/Include"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMacros/Include"
 
 msgid "HelpOnMacros/MailTo"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMacros/MailTo"
 
 msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMacros/MonthCalendar"
 
 msgid "HelpOnNavigation"
 msgstr "PagalbaNavigacijos"
 
 msgid "HelpOnOpenIDProvider"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnOpenIDProvider"
 
 msgid "HelpOnPageCreation"
 msgstr "PagalbaPuslapioKūrimo"
 
 msgid "HelpOnPageDeletion"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnPageDeletion"
 
 msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnParsers/ReStructuredText"
 
 msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
 
 msgid "HelpOnProcessingInstructions"
 msgstr "PagalbaApdorojimoInstrukcijų"
@@ -1671,37 +1527,37 @@
 msgstr "PagalbaŠypsenėlių"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSlideShows/000 Įvadas"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSlideShows/100 kūrimas skaidres"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSlideShows/900 paskutinis, bet ne mažiausiai: veikia jūsų pristatymą"
 
 msgid "HelpOnSmileys"
 msgstr "PagalbaŠypsenėlių"
 
 msgid "HelpOnSpam"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSpam"
 
 msgid "HelpOnSpellCheck"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSpellCheck"
 
 msgid "HelpOnSuperUser"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSuperUser"
 
 msgid "HelpOnSynchronisation"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSynchronisation"
 
 msgid "HelpOnTables"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnTables"
 
 msgid "HelpOnTemplates"
 msgstr "PagalbaŠablonų"
 
 msgid "HelpOnThemes"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnThemes"
 
 msgid "HelpOnUserPreferences"
 msgstr "PagalbaNaudotojoNuostatų"
@@ -1713,100 +1569,100 @@
 msgstr "PagalbaXmlPuslapių"
 
 msgid "HelpOnComments"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnComments"
 
 msgid "HelpOnSubscribing"
 msgstr "PagalbaPrenumeratos"
 
 msgid "CamelCase"
-msgstr ""
+msgstr "CamelCase"
 
 msgid "WikiCourse"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse"
 
 msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/01 Kas yra MoinMoin wiki?"
 
 msgid "WikiCourse/02 Finding information"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/02 rasti informaciją"
 
 msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/03 Likti iki datos"
 
 msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/04 kūrimas wiki į"
 
 msgid "WikiCourse/05 User preferences"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/05 vartotojo lengvatų"
 
 msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/06 jūsų wiki puslapyje"
 
 msgid "WikiCourse/07 The text editor"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/07 teksto rengyklę"
 
 msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/08 parsisiųsti raktai"
 
 msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/10 teksto išdėstymą su wiki žymėjimo"
 
 msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/11 punktuose"
 
 msgid "WikiCourse/12 Headlines"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/12 Antraštės"
 
 msgid "WikiCourse/13 Lists"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/13 sąrašai"
 
 msgid "WikiCourse/14 Text styles"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/14 teksto stilius"
 
 msgid "WikiCourse/15 Tables"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/15 Lentelės"
 
 msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/16 Wiki vidaus ryšius"
 
 msgid "WikiCourse/17 External links"
-msgstr ""
+msgstr "Nuorodos WikiCourse/17"
 
 msgid "WikiCourse/18 Attachments"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/18 priedai"
 
 msgid "WikiCourse/19 Symbols"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/19 simboliai"
 
 msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/20 Dinaminis turinys"
 
 msgid "WikiCourse/21 Macros"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/21 Makrokomandos"
 
 msgid "WikiCourse/22 Parsers"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/22 sintaksės analizatorius"
 
 msgid "WikiCourse/23 Actions"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/23 veiksmai"
 
 msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/30 Į grafinis redaktorius"
 
 msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/40 Sukurti daugiau puslapių"
 
 msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/50 Wiki etiketas"
 
 msgid "WikiCourse/51 Applications"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/51 Programos"
 
 msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/52 struktūra, wiki"
 
 msgid "WikiCourseHandOut"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourseHandOut"
 
 msgid "Sun"
 msgstr "Sk"
@@ -2052,16 +1908,8 @@
 msgid "Wiki configuration"
 msgstr "Wiki konfigūracija"
 
-msgid ""
-"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
-"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
-"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
-"or settings that were removed from Moin."
-msgstr ""
-"Ši lentelė parodo visas šio wiki nuostatas, neturinčias numatytos reikšmės. "
-"Nuostatos, apie kurias konfigūracinė sistema nežino, parodytos "
-"''pasvirusiu'' šriftu. Jos gali būti dėl trečiosios šalies plėtinių, kuriems "
-"reikia konfigūracijos, ar nuostatų, pašalintų iš Moin."
+msgid "This table shows all settings in this wiki that do not have default values. Settings that the configuration system doesn't know about are shown in ''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration or settings that were removed from Moin."
+msgstr "Ši lentelė parodo visas šio wiki nuostatas, neturinčias numatytos reikšmės. Nuostatos, apie kurias konfigūracinė sistema nežino, parodytos ''pasvirusiu'' šriftu. Jos gali būti dėl trečiosios šalies plėtinių, kuriems reikia konfigūracijos, ar nuostatų, pašalintų iš Moin."
 
 msgid "Variable name"
 msgstr "Kintamojo pavadinimas"
@@ -2213,28 +2061,16 @@
 msgstr "redaguoti"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
-"missing."
-msgstr ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Nėra reikiamo argumento "
-"%(argument_name)s."
+msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s missing."
+msgstr "%(extension_name)s %(extension_type)s: Nėra reikiamo argumento %(argument_name)s."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
-"%(argument_value)s!"
-msgstr ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Netinkamas %(argument_name)s="
-"%(argument_value)s!"
+msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%(argument_value)s!"
+msgstr "%(extension_name)s %(extension_type)s: Netinkamas %(argument_name)s=%(argument_value)s!"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
-"of its mimetype %(mimetype)s."
-msgstr ""
-"Esama konfigūracija neleidžia failo %(file)s įmontavimo dėl jo mime tipo "
-"%(mimetype)s."
+msgid "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because of its mimetype %(mimetype)s."
+msgstr "Esama konfigūracija neleidžia failo %(file)s įmontavimo dėl jo mime tipo %(mimetype)s."
 
 msgid "Embedded"
 msgstr "Įmontuotas"
@@ -2303,12 +2139,8 @@
 msgstr "Aprašymas"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
-"for more information."
-msgstr ""
-"Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} yra netinkama. Papildomos informacijos "
-"galite gauti puslapyje PagalbaPaieškos."
+msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching for more information."
+msgstr "Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} yra netinkama. Papildomos informacijos galite gauti puslapyje PagalbaPaieškos."
 
 msgid "Markup"
 msgstr "Žymėjimas"
@@ -2349,9 +2181,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
-msgstr ""
-"<<%(macro_name)s: įvykdymas nepavyko [%(error_msg)s] (taip pat žiūrėkite "
-"žurnale)>>"
+msgstr "<<%(macro_name)s: įvykdymas nepavyko [%(error_msg)s] (taip pat žiūrėkite žurnale)>>"
 
 msgid "Go To Page"
 msgstr "Eiti į puslapį"
@@ -2375,11 +2205,8 @@
 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pavadinimą „%(title)s“"
 
-msgid ""
-"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
-msgstr ""
-"Negalima sukurti naujo puslapio be puslapio pavadinimo. Prašome nurodyti "
-"puslapio vardą."
+msgid "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr "Negalima sukurti naujo puslapio be puslapio pavadinimo. Prašome nurodyti puslapio vardą."
 
 #, python-format
 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
@@ -2395,12 +2222,10 @@
 msgstr "Jūsų greitoji nuoroda šiame puslapyje negalėjo būti pašalinta."
 
 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
-msgstr ""
-"Jums reikia turėti greitąją nuorodą šiam puslapiui, kad pašalintumėte ją."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Jums reikia turėti greitąją nuorodą šiam puslapiui, kad pašalintumėte ją."
+
 msgid "Print slide show"
-msgstr "Redaguoti skaidrių peržiūrą"
+msgstr "Spausdinti skaidrių peržiūrą"
 
 msgid "Edit slide show"
 msgstr "Redaguoti skaidrių peržiūrą"
@@ -2572,11 +2397,8 @@
 msgstr "[%d priedų]"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
-"page."
-msgstr ""
-"Yra <a href=\"%(link)s\">%(count)s priedų</a> patalpintų šiame puslapyje."
+msgid "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page."
+msgstr "Yra <a href=\"%(link)s\">%(count)s priedų</a> patalpintų šiame puslapyje."
 
 msgid "Filename of attachment not specified!"
 msgstr "Nenurodytas failo priedo vardas!"
@@ -2591,8 +2413,7 @@
 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
 "since this is subject to change and can break easily."
 msgstr ""
-"Kad nurodytumėte priedą šiame puslapyje, naudokite '''{{{attachment:"
-"filename}}}''', \n"
+"Kad nurodytumėte priedą šiame puslapyje, naudokite '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
 "kaip parodyta žemiau failų sąraše. \n"
 "'''NENAUDOKITE''' adresų {{{[get]}}} nuorodoje, \n"
 "kadangi tai yra besikeičianti tema ir gali lengvai susigadinti."
@@ -2650,35 +2471,24 @@
 
 #, python-format
 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
-msgstr ""
-"Prašome naudoti interaktyviąją naudotojo sąsają, kad naudotumėte veiksmą "
-"%(actionname)s!"
+msgstr "Prašome naudoti interaktyviąją naudotojo sąsają, kad naudotumėte veiksmą %(actionname)s!"
 
 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
 msgstr "TextCha: Klaidingas atsakymas! Eikite atgal ir bandykite dar kartą..."
 
-msgid ""
-"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
-"again."
-msgstr ""
-"Nėra naujo turinio. Pašaliknite ne ASCII simbolius iš failo vardo ir "
-"bandykite dar kartą."
+msgid "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again."
+msgstr "Nėra naujo turinio. Pašaliknite ne ASCII simbolius iš failo vardo ir bandykite dar kartą."
 
 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
 msgstr "Jums neleidžiama perrašyti priedų šiame puslapyje."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
-"saved."
-msgstr ""
-"Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') užimantis "
-"%(bytes)d baitų išsaugotas."
+msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes saved."
+msgstr "Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') užimantis %(bytes)d baitų išsaugotas."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr ""
-"Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') jau egzistuoja."
+msgstr "Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') jau egzistuoja."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
 msgstr "Jums neleidžiama pašalinti priedo šiame puslapyje."
@@ -2688,20 +2498,15 @@
 msgstr "Priedas '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' jau egzistuoja."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
-"%(new_filename)s'."
-msgstr ""
-"Priedas '%(pagename)s/%(filename)s' perkeltas į '%(new_pagename)s/"
-"%(new_filename)s'."
+msgid "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."
+msgstr "Priedas '%(pagename)s/%(filename)s' perkeltas į '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."
 
 msgid "Nothing changed"
 msgstr "Nieko nepakeista"
 
 #, python-format
 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
-msgstr ""
-"Puslapis '%(new_pagename)s' neegzistuoja arba jūs neturite pakankamai teisių."
+msgstr "Puslapis '%(new_pagename)s' neegzistuoja arba jūs neturite pakankamai teisių."
 
 msgid "Move aborted!"
 msgstr "Perkėlimas nutrauktas!"
@@ -2746,37 +2551,20 @@
 msgstr "Failas %(filename)s nėra .zip failas."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
-"either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
-"(%(maxsize_file)d kB)."
-msgstr ""
-"Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi kai kurie zip archyve "
-"esantys failai yra ne tame pačiame kataloge arba viršija vieno failo dydžio "
-"limitą (%(maxsize_file)d kB)."
+msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%(maxsize_file)d kB)."
+msgstr "Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi kai kurie zip archyve esantys failai yra ne tame pačiame kataloge arba viršija vieno failo dydžio limitą (%(maxsize_file)d kB)."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
-"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
-msgstr ""
-"Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas puslapio "
-"priedams skirtos vietos limitas (%(size)d kB)."
+msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
+msgstr "Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas puslapio priedams skirtos vietos limitas (%(size)d kB)."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
-"per page attachment count limit (%(count)d)."
-msgstr ""
-"Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas failų "
-"puslapyje limitą (%(count)d)."
+msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment count limit (%(count)d)."
+msgstr "Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas failų puslapyje limitą (%(count)d)."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
-"%(filelist)s)."
-msgstr ""
-"Priedas „%(filename)s“ dalinai išpakuotas (nebuvo perrašyta: %(filelist)s)."
+msgid "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)s)."
+msgstr "Priedas „%(filename)s“ dalinai išpakuotas (nebuvo perrašyta: %(filelist)s)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -2815,9 +2603,7 @@
 msgstr "attachment:%(filename)s iš %(pagename)s"
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr ""
-"Naudotojo paskyra sukurta! Jūs jau galite naudoti šią paskyrą "
-"prisijungimui..."
+msgstr "Naudotojo paskyra sukurta! Jūs jau galite naudoti šią paskyrą prisijungimui..."
 
 msgid "TextCha (required)"
 msgstr "TextCha (reikalaujama)"
@@ -2846,14 +2632,8 @@
 msgid "You are not allowed to revert this page!"
 msgstr "Jums neleidžiama atkurti šio puslapio!"
 
-msgid ""
-"You were viewing the current revision of this page when you called the "
-"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
-"older revision and then call revert to this (older) revision again."
-msgstr ""
-"Jūs peržiūrinėjote dabartinę puslapio versiją ir pasirinkote grąžinimo "
-"veiksmą. Jeigu norite grąžinti senesnę versiją, pirma peržiūrėkite ją ir "
-"tada atstatykite (senesnę) versiją dar kartą."
+msgid "You were viewing the current revision of this page when you called the revert action. If you want to revert to an older revision, first view that older revision and then call revert to this (older) revision again."
+msgstr "Jūs peržiūrinėjote dabartinę puslapio versiją ir pasirinkote grąžinimo veiksmą. Jeigu norite grąžinti senesnę versiją, pirma peržiūrėkite ją ir tada atstatykite (senesnę) versiją dar kartą."
 
 msgid "Optional reason for reverting this page"
 msgstr "Neprivaloma priežastis šio puslapio atkūrimui"
@@ -2866,12 +2646,8 @@
 msgstr "(įskaitant ir %(localwords)d %(pagelink)s)"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
-"%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
-msgstr ""
-"Žemiau %(badwords)d žodžiai nebuvo rasti žodyne susidarančiame iš "
-"%(totalwords)d žodžių%(localwords)s ir yra paryškinti žemiau:"
+msgid "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr "Žemiau %(badwords)d žodžiai nebuvo rasti žodyne susidarančiame iš %(totalwords)d žodžių%(localwords)s ir yra paryškinti žemiau:"
 
 msgid "Add checked words to dictionary"
 msgstr "Pridėti patikrintus žodžius į žodyną"
@@ -2894,12 +2670,8 @@
 msgid "You must log in to use subscriptions."
 msgstr "Jūs privalote prisijungti prieš naudojant prenumeracijas."
 
-msgid ""
-"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
-"subscriptions."
-msgstr ""
-"Pridėkite savo el. pašto adresą arba Jabber ID savo nuostatų puslapyje, kad "
-"užsiprenumeruotumėte."
+msgid "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use subscriptions."
+msgstr "Pridėkite savo el. pašto adresą arba Jabber ID savo nuostatų puslapyje, kad užsiprenumeruotumėte."
 
 msgid "You are already subscribed to this page."
 msgstr "Jūs jau esate užsiprenumeravęs šį puslapį."
@@ -2920,14 +2692,8 @@
 msgid "Exception while calling rollback function:"
 msgstr "Išimtis kreipiantis į atstatymo funkciją:"
 
-msgid ""
-"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
-"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
-"by the particular administrators."
-msgstr ""
-"Prašome žemiau įvesti savo paskyros nuotoliniame wiki slaptažodį. <<BR>> /!"
-"\\ Jūs turėtumėte pasitikėti abejais wiki, kadangi slaptažodis gali būti "
-"perskaitytas tam tikrų administratorių."
+msgid "Please enter your password of your account at the remote wiki below. <<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read by the particular administrators."
+msgstr "Prašome žemiau įvesti savo paskyros nuotoliniame wiki slaptažodį. <<BR>> /!\\ Jūs turėtumėte pasitikėti abejais wiki, kadangi slaptažodis gali būti perskaitytas tam tikrų administratorių."
 
 msgid "Operation was canceled."
 msgstr "Operacija buvo atšaukta."
@@ -2935,19 +2701,11 @@
 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
 msgstr "Vienintelė palaikoma kryptis yra ABU arba ŽEMYN."
 
-msgid ""
-"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
-"be able to use this action."
-msgstr ""
-"Prašome nustatyti interwikiname savo wikiconfig (žiūrėkite "
-"HelpOnConfiguration), kad galėtumėte naudoti šį veiksmą."
-
-msgid ""
-"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
-"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
-msgstr ""
-"Klaidingi parametrai. Prašome pateikti bent ''remoteWiki'' parametrą. "
-"Žiūrėkite į HelpOnSynchronisation dėl pagalbos."
+msgid "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to be able to use this action."
+msgstr "Prašome nustatyti interwikiname savo wikiconfig (žiūrėkite HelpOnConfiguration), kad galėtumėte naudoti šį veiksmą."
+
+msgid "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. Refer to HelpOnSynchronisation for help."
+msgstr "Klaidingi parametrai. Prašome pateikti bent ''remoteWiki'' parametrą. Žiūrėkite į HelpOnSynchronisation dėl pagalbos."
 
 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
 msgstr "''remoteWiki'' yra nežinomas."
@@ -2959,12 +2717,8 @@
 msgstr "Sinchronizacija prasidėjo -"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
-"process."
-msgstr ""
-"Gautas %s vietinių ir %s nuotolinių puslapių sąrašas. Rezultatai pateikti %s "
-"puslapiuose."
+msgid "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to process."
+msgstr "Gautas %s vietinių ir %s nuotolinių puslapių sąrašas. Rezultatai pateikti %s puslapiuose."
 
 #, python-format
 msgid "After filtering: %s pages"
@@ -2991,29 +2745,16 @@
 msgstr "Klaida pašalinant nuotolinį puslapį %s:"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
-"Please delete it in one of both wikis and try again."
-msgstr ""
-"Įrašas %s negalėjo būti sulietas automatiškai, bet buvo pakeistas abejuose "
-"wiki. Prašome pašalinti jį viename wiki ir bandyti dar kartą."
+msgid "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. Please delete it in one of both wikis and try again."
+msgstr "Įrašas %s negalėjo būti sulietas automatiškai, bet buvo pakeistas abejuose wiki. Prašome pašalinti jį viename wiki ir bandyti dar kartą."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
-"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
-msgstr ""
-"Įrašas %s turi skirtingus mime tipis abejuose wiki ir negalėjo būti "
-"sulietas. Prašome pašalinti jį viename wiki arba suvienyti mime tipą ir "
-"bandyti dar kartą."
+msgid "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
+msgstr "Įrašas %s turi skirtingus mime tipis abejuose wiki ir negalėjo būti sulietas. Prašome pašalinti jį viename wiki arba suvienyti mime tipą ir bandyti dar kartą."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
-"full synchronisation history is lost for this page."
-msgstr ""
-"Įrašas %s buvo pervadintas vietiškai. Tai dar nerealizuota. Taigi visa "
-"sinchronizacijos istorija šiam puslapiui prarasta."
+msgid "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the full synchronisation history is lost for this page."
+msgstr "Įrašas %s buvo pervadintas vietiškai. Tai dar nerealizuota. Taigi visa sinchronizacijos istorija šiam puslapiui prarasta."
 
 #, python-format
 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
@@ -3024,33 +2765,20 @@
 msgstr "Puslapis %s buvo pašalintas nuotoliniu būtu, bet pakeistas vietiškai."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
-"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
-msgstr ""
-"Puslapis %s negalėjo būti sinchronizuotas. Nuotolinis puslapis buvo "
-"pakeistas. Tai dar nerealizuota. Jūs tikriausiai norėsite pašalinti vieną iš "
-"puslapių, kad juos sinchronizuotumėte."
+msgid "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
+msgstr "Puslapis %s negalėjo būti sinchronizuotas. Nuotolinis puslapis buvo pakeistas. Tai dar nerealizuota. Jūs tikriausiai norėsite pašalinti vieną iš puslapių, kad juos sinchronizuotumėte."
 
 #, python-format
 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
-msgstr ""
-"Puslapis %s praleistas dėl neišspręstų vietinių ar nuotolinių konfliktų."
+msgstr "Puslapis %s praleistas dėl neišspręstų vietinių ar nuotolinių konfliktų."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
-"the page %s."
-msgstr ""
-"Tai yra pirmoji sichronizacija tarp vietinio ir nuotolinio wiki puslapiui %s."
+msgid "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for the page %s."
+msgstr "Tai yra pirmoji sichronizacija tarp vietinio ir nuotolinio wiki puslapiui %s."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
-"page in the remote wiki."
-msgstr ""
-"Puslapis %s negalėjo būti sulietas, kadangi jums neleidžiama modifikuoti "
-"puslapio nuotoliniame wiki."
+msgid "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the page in the remote wiki."
+msgstr "Puslapis %s negalėjo būti sulietas, kadangi jums neleidžiama modifikuoti puslapio nuotoliniame wiki."
 
 #, python-format
 msgid "Page %s successfully merged."
@@ -3099,21 +2827,18 @@
 msgstr "Šis puslapis turi nuorodas į šiuos puslapius:"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
-"'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgid "Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
+msgstr "Rodyti puslapio redaguoti retrospektyvos įrašus iš '''%(start_offset)d''', '''%(end_offset)d''' is '''%(total_count)d''' įrašus iš viso."
+
 msgid "Newer"
-msgstr "Naujas pavadinimas"
+msgstr "Naujesni"
 
 msgid "Older"
-msgstr ""
+msgstr "Vyresnio amžiaus"
 
 #, python-format
 msgid "%s items per page"
-msgstr ""
+msgstr "%s elementus puslapyje"
 
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
@@ -3166,12 +2891,9 @@
 "= Downloading a backup =\n"
 "\n"
 "Please note:\n"
-" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
-"information.\n"
-" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
-"complete.\n"
-" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
-"problems.\n"
+" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive information.\n"
+" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.\n"
+" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of problems.\n"
 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
 "\n"
 "To get a backup, just click here:"
@@ -3179,12 +2901,9 @@
 "= Atsarginės kopijos parsisiuntimas =\n"
 "\n"
 "Įsidėmėkite:\n"
-" * Laikykite atsargines kopijas saugioje ir patikimoje vietoje - jose yra "
-"slaptos informacijos.\n"
-" * Įsitikinkite, jog jūsų wiki konfigūracijos backup_* reikšmės teisingos "
-"pilnos.\n"
-" * Įsitikinkite, jog jūsų gautoje atsarginėje kopijoje yra viskas, ko jums "
-"gali prireikti atsiradus problemai.\n"
+" * Laikykite atsargines kopijas saugioje ir patikimoje vietoje - jose yra slaptos informacijos.\n"
+" * Įsitikinkite, jog jūsų wiki konfigūracijos backup_* reikšmės teisingos pilnos.\n"
+" * Įsitikinkite, jog jūsų gautoje atsarginėje kopijoje yra viskas, ko jums gali prireikti atsiradus problemai.\n"
 " * Įsitikinkite, jog ji parsisiųsta be problemų.\n"
 "\n"
 "Norėdami gauti atsarginę kopiją, tiesiog spustelėkite čia:"
@@ -3203,13 +2922,13 @@
 msgstr "Prašome pasirinkti:"
 
 msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
-msgstr ""
+msgstr "Sukurti nukreipti Pervardyti puslapį?"
 
 msgid "Rename all /subpages too?"
 msgstr "Pervadinti ir visus /popuslapius?"
 
 msgid "Create redirect for renamed page?"
-msgstr ""
+msgstr "Sukurti peradresuoti pervadintas puslapyje?"
 
 msgid "Really rename this page?"
 msgstr "Ar tikrai pervadinti šį puslapį?"
@@ -3229,29 +2948,23 @@
 msgid "Really copy this page?"
 msgstr "Tikrai kopijuoti šį puslapį?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Attachment location"
-msgstr "Priedo nuoroda"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Tvirtinimo vieta"
+
 msgid "Page name"
 msgstr "Puslapio pavadinimas"
 
-#, fuzzy
 msgid "Attachment name"
-msgstr "Naujas priedo pavadinimas"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Priedas vardas"
+
 msgid "Refresh attachment list"
-msgstr "Priedo nuoroda"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Atnaujinti priedų sąrašo"
+
 msgid "List of attachments"
-msgstr "[%d priedų]"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Priedų sąrašas"
+
 msgid "Available attachments for page"
-msgstr "Priedai „%(pagename)s“"
+msgstr "Prieinami priedai puslapio"
 
 #, python-format
 msgid "Full Link List for \"%s\""
@@ -3278,40 +2991,35 @@
 msgid "Next change"
 msgstr "Kitas pakeitimas"
 
-#, fuzzy
 msgid "Diff with oldest revision in left pane"
-msgstr "Nėra senesnių versijų!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "DIF seniausių pataisymo, kairiojoje srityje"
+
 msgid "No older revision available for diff"
-msgstr "Nėra senesnių versijų!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nėra skirtas diff vyresnio amžiaus peržiūros"
+
 msgid "Diff with older revision in left pane"
-msgstr "Nėra senesnių versijų!"
+msgstr "DIF su vyresnio amžiaus peržiūrėjimo, kairiojoje srityje"
 
 msgid "Diff with newer revision in left pane"
-msgstr ""
+msgstr "DIF su naujesnės peržiūrėti, kairiojoje "
 
 msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
-msgstr ""
+msgstr "Negalima keisti į peržiūros naujesnė nei dešiniojoje srityje"
 
 msgid "Diff with older revision in right pane"
-msgstr ""
+msgstr "DIF su vyresnio amžiaus peržiūrėti dešiniojoje srityje"
 
 msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
-msgstr ""
+msgstr "Negalima keisti į peržiūros vyresnis nei peržiūros, kairiojoje srityje"
 
 msgid "Diff with newer revision in right pane"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "DIF su naujesnės peržiūrėti dešiniojoje srityje"
+
 msgid "No newer revision available for diff"
-msgstr "Nėra senesnių versijų!"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Nėra naujesnės peržiūrėti, skirtas diff"
+
 msgid "Diff with newest revision in right pane"
-msgstr "Nėra senesnių versijų!"
+msgstr "DIF su naujausias peržiūrėti dešiniojoje srityje"
 
 #, python-format
 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
@@ -3378,34 +3086,25 @@
 msgstr "Redaguoti priešinį"
 
 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr ""
-"Prašome pirma sukurti namų puslapį prieš sukuriant papildomus puslapius."
+msgstr "Prašome pirma sukurti namų puslapį prieš sukuriant papildomus puslapius."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
-"here.\n"
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.\n"
 "\n"
 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
 "\n"
-"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
-"page.\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new page.\n"
 "\n"
-"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
-"page\n"
-"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
-"creating\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating\n"
 "the group pages.\n"
 "\n"
-"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
-"group:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
-"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
-"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
-"%(username)s only||\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list group:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Jūs galite pridėti papildomų popuslapių prie jau esančio namų puslapio čia.\n"
@@ -3414,23 +3113,16 @@
 "puslapiai turėtų būti. Priėjimas kontroliuojamas atitinkamų grupių puslapių\n"
 "grupės naryste.\n"
 "\n"
-"Tiesiog įveskite popuslapio pavadinimą ir paspauskite mygtuką, kad "
-"sukurtumėte naują puslapį.\n"
+"Tiesiog įveskite popuslapio pavadinimą ir paspauskite mygtuką, kad sukurtumėte naują puslapį.\n"
 "\n"
-"Prieš sukurdami nuo priėjimo apsaugotus puslapius, įsitikinkite, kad "
-"atitinkamas grupės puslapis\n"
-"egzistuoja ir turi tinkamus narius jame. Naudokite HomepageGroupsTemplate "
-"grupės\n"
+"Prieš sukurdami nuo priėjimo apsaugotus puslapius, įsitikinkite, kad atitinkamas grupės puslapis\n"
+"egzistuoja ir turi tinkamus narius jame. Naudokite HomepageGroupsTemplate grupės\n"
 "puslapių kūrimui.\n"
 "\n"
-"||'''Pridėti naują asmeninį puslapį:'''||'''Susijusi priėjimo kontrolės "
-"sąrašo grupė:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,skaitymo-rašymo puslapis,"
-"%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tik skaitymo puslapis,%(username)s)>>||"
-"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privatus puslapis,%(username)s)>>||"
-"tik %(username)s||\n"
+"||'''Pridėti naują asmeninį puslapį:'''||'''Susijusi priėjimo kontrolės sąrašo grupė:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,skaitymo-rašymo puslapis,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tik skaitymo puslapis,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privatus puslapis,%(username)s)>>||tik %(username)s||\n"
 "\n"
 
 msgid "MyPages management"
@@ -3459,8 +3151,7 @@
 msgstr "Neišeina pašalinti reguliariosios išraiškos prenumeratos!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
-msgstr ""
-"Redaguokite užsiprenumeravimo reguliariąsias išraiškas savo nuostatose."
+msgstr "Redaguokite užsiprenumeravimo reguliariąsias išraiškas savo nuostatose."
 
 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
 msgstr "Juma pirma reikia užsiprenumeruoti, kad galėtumėte atsisakyti."
@@ -3469,12 +3160,8 @@
 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
 msgstr "(!) Tik puslapiai, pasikeitę nuo '''%s''', yra rodomi!"
 
-msgid ""
-"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
-"not considered for the search results!"
-msgstr ""
-"/!\\ Pakeitimo data, kurią jūs pateikėte, nebuvo atpažinta, taigi ji nėra "
-"naudojama paieškos rezultatams!"
+msgid "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore not considered for the search results!"
+msgstr "/!\\ Pakeitimo data, kurią jūs pateikėte, nebuvo atpažinta, taigi ji nėra naudojama paieškos rezultatams!"
 
 #, python-format
 msgid "Title Search: \"%s\""
@@ -3489,12 +3176,8 @@
 msgstr "Pilno teksto paieška: „%s“"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
-"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
-msgstr ""
-"Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} neatitiko jokių rezultatų. Prašome "
-"pakeisti terminus ir žiūrėti į PagalbaPaieškos dėl platesnės informacijos.%s"
+msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
+msgstr "Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} neatitiko jokių rezultatų. Prašome pakeisti terminus ir žiūrėti į PagalbaPaieškos dėl platesnės informacijos.%s"
 
 msgid "(!) Consider performing a"
 msgstr "(!) Apgalvokite vykdyti"
@@ -3502,12 +3185,8 @@
 msgid "full-text search with your search terms"
 msgstr "pilno-teksto paieška su jūsų paieškos terminais"
 
-msgid ""
-"(!) You're performing a title search that might not include all related "
-"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
-msgstr ""
-"(!) Jūs atliekate pavadinimų paiešką, kuri gali neįtraukti visų susijusių "
-"rezultatų jūsų paieškos laukelyje šiame wiki. <<BR>>"
+msgid "(!) You're performing a title search that might not include all related results of your search query in this wiki. <<BR>>"
+msgstr "(!) Jūs atliekate pavadinimų paiešką, kuri gali neįtraukti visų susijusių rezultatų jūsų paieškos laukelyje šiame wiki. <<BR>>"
 
 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
 msgstr "Spauskite čia, kad atliktumėte savo užklausos paiešką visame tekste!"
@@ -3521,14 +3200,8 @@
 msgid "Upload page content"
 msgstr "Įkelti puslapio turinį"
 
-msgid ""
-"You can upload content for the page named below. If you change the page "
-"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
-"empty, we derive the page name from the file name."
-msgstr ""
-"Galite įkelti turinį žemiau esančiam puslapiui. Jei keičiate puslapio "
-"pavadinimą, taip pat galite įkelti turinį kitam puslapiui. Jei puslapio "
-"pavadinimas tuščias, jis bus pavadintas pagal failo pavadinimą."
+msgid "You can upload content for the page named below. If you change the page name, you can also upload content for another page. If the page name is empty, we derive the page name from the file name."
+msgstr "Galite įkelti turinį žemiau esančiam puslapiui. Jei keičiate puslapio pavadinimą, taip pat galite įkelti turinį kitam puslapiui. Jei puslapio pavadinimas tuščias, jis bus pavadintas pagal failo pavadinimą."
 
 msgid "File to load page content from"
 msgstr "Failas, iš kurio įkelti puslapio turinį"
@@ -3619,20 +3292,8 @@
 msgstr "Paštas išsiųstas"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
-msgstr ""
-"Atsiprašome, tačiau jūs negalite išsaugoti puslapio, kadangi „%(content)s“ "
-"nėra leidžiamas šiame wiki."
+msgid "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr "Atsiprašome, tačiau jūs negalite išsaugoti puslapio, kadangi „%(content)s“ nėra leidžiamas šiame wiki."
 
 msgid "anonymous"
 msgstr "anoniminis"
-
-#~ msgid "New user account created on %(sitename)s"
-#~ msgstr "%(sitename)s sukurta nauja naudotojo paskyra"
-
-#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
-#~ msgstr "Prašome naudoti interaktyviąją naudotojo sąsają priedų perkėlimui!"
-
-#~ msgid "Page Name"
-#~ msgstr "Puslapio pavadinimas"
--- a/MoinMoin/i18n/ro.MoinMoin.po	Mon Dec 27 12:20:44 2010 +0100
+++ b/MoinMoin/i18n/ro.MoinMoin.po	Mon Jan 03 03:06:36 2011 +0100
@@ -1438,13 +1438,13 @@
 msgstr "StatisticiEveniment"
 
 msgid "EventStats/HitCounts"
-msgstr "StatisticiEveniment/NrAccesări"
+msgstr "EventStats/HitCounts"
 
 msgid "EventStats/Languages"
-msgstr "StatisticiEveniment/Limbi"
+msgstr "EventStats/Languages"
 
 msgid "EventStats/UserAgents"
-msgstr "StatisticiEveniment/AgențiUtilizator"
+msgstr "EventStats/UserAgents"
 
 msgid "PageSize"
 msgstr "DimensiunePagină"
@@ -1462,7 +1462,7 @@
 msgstr "CookieuriNorocoase"
 
 msgid "WikiLicense"
-msgstr "LicențăWiki"
+msgstr "WikiLicense"
 
 msgid "CategoryCategory"
 msgstr "CategoryCategory"