changeset 283:c4a6c15d176f

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-287
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sun, 04 Dec 2005 12:28:54 +0000
parents 625640dccd66
children 16dcb33f2571
files MoinMoin/i18n/pl.po MoinMoin/i18n/pl.py MoinMoin/i18n/zh.po MoinMoin/i18n/zh.py
diffstat 4 files changed, 87 insertions(+), 42 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/pl.po	Sun Dec 04 11:51:01 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.po	Sun Dec 04 12:28:54 2005 +0000
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: 1.5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-11-18 20:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-11-29 23:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-11-30 23:50+0100\n"
 "Last-Translator: S.P. <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
 "Language-Team: Polish <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -291,10 +291,10 @@
 
 #, python-format
 msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
-msgstr "Strona nie może zostać zamknięta. Niespodziewany błąd (errno=%d)."
+msgstr "Strony nie można było zablokować. Niespodziewany błąd (errno=%d)."
 
 msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
-msgstr "Strona nie może zostać zamknięta. Brakuje bieżącego pliku?"
+msgstr "Strony nie można było zablokować. Brakuje pliku 'current'?"
 
 msgid "You are not allowed to edit this page!"
 msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony!"
@@ -365,8 +365,8 @@
 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
 "s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
 msgstr ""
-"Ta strona jest obecnie ''zablokowana'' w celu edycji przez %(owner)sdo  %"
-"(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut."
+"Ta strona jest obecnie ''zablokowana'' w celu edycji przez %(owner)s do "
+"%(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -491,7 +491,7 @@
 "space between words. Group page name is not allowed."
 msgstr ""
 "Nieprawidłowy identyfikator czytelnika {{{'%s'}}}.\n"
-"Identyfikator może zawierać jakikolwiek znak unikodu, z opcjonalnie \n"
+"Identyfikator może zawierać alfanumeryczne znaki unikodu, z opcjonalnie\n"
 "jedną spacją pomiędzy słowami. Grupowa nazwa strony jest niedozwolona."
 
 #, python-format
@@ -527,6 +527,11 @@
 "\n"
 "Login URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
 msgstr ""
+"Identyfikator czytelnika: %s\n"
+"\n"
+"Hasło czytelnika: %s\n"
+"\n"
+"URL logowania: %s/?action=userform&uid=%s\n"
 
 msgid ""
 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
@@ -538,10 +543,16 @@
 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
 "known password.\n"
 msgstr ""
+"Ktoś zlecił wysłanie Twoich danych czytelnika na ten adres e-mail.\n"
+"\n"
+"Jeśli zapomniałeś swego hasła, użyj tych danych wpisując w pole hasła\n"
+"na stronie logowania DOKŁADNIE TO CO PONIŻEJ (skopiuj i wklej).\n"
+"\n"
+"Wskazane jest, aby po zalogowaniu się ustawić inne, nowe hasło.\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
-msgstr ""
+msgstr "[%(sitename)s] Twoje dane czytelnika"
 
 msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
 msgstr "Ciasteczko skasowane. Wylogowano."
@@ -611,7 +622,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
-msgstr "wystrój '%(theme_name)s' nie może zostać załadowany!"
+msgstr "Wystrój '%(theme_name)s' nie może zostać załadowany!"
 
 msgid "User preferences saved!"
 msgstr "Ustawienia użytkownika zapisane!"
@@ -659,7 +670,7 @@
 msgstr "Ulubiony język"
 
 msgid "General options"
-msgstr "Głowne opcje"
+msgstr "Główne opcje"
 
 msgid "Quick links"
 msgstr "Szybkie skróty"
@@ -732,7 +743,7 @@
 msgstr "Rozmiar"
 
 msgid "Diff"
-msgstr "Róznice"
+msgstr "Różnice"
 
 msgid "Editor"
 msgstr "Edytor"
@@ -741,7 +752,7 @@
 msgstr "Komentarz"
 
 msgid "view"
-msgstr "Zobacz"
+msgstr "zobacz"
 
 msgid "raw"
 msgstr "surowy"
@@ -813,7 +824,7 @@
 "Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć."
 
 msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr "Musisz się zalogować"
+msgstr "Musisz się zalogować, aby móc korzystać z subskrybcji."
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
 msgstr ""
@@ -824,7 +835,7 @@
 msgstr "Subskrybcja tej strony przez Ciebie została usunięta."
 
 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
-msgstr "Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia skończonego!"
+msgstr "Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia regularnego!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
 msgstr ""
@@ -956,7 +967,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
-msgstr "Spodziewane \"=\" aby podążyć za \"%(token)s\""
+msgstr "Za \"%(token)s\" powinno być \"=\""
 
 #, python-format
 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
@@ -1170,7 +1181,7 @@
 msgstr "Czy na pewno usunąć niniejszą stronę?"
 
 msgid "Delete"
-msgstr "Skasować?"
+msgstr "Usunąć"
 
 msgid "Optional reason for the deletion"
 msgstr "Opcjonalna przyczyna usunięcia"
@@ -1261,8 +1272,7 @@
 
 msgid ""
 "Cannot create a new page without a page name.  Please specify a page name."
-msgstr ""
-"Nie można utworzyć strony bez nazwy. Proszę podać nazwę strony."
+msgstr "Nie można utworzyć strony bez nazwy. Proszę podać nazwę strony."
 
 #, python-format
 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
@@ -1384,7 +1394,7 @@
 msgstr "błąd przetwarzania %(errortype)s"
 
 msgid "Views/day"
-msgstr "Odczytów/dzień"
+msgstr "Odsłon/dzień"
 
 msgid "Edits/day"
 msgstr "Edycji/dzień"
@@ -1508,7 +1518,7 @@
 msgstr "Edytuj (graficznie)"
 
 msgid "Immutable Page"
-msgstr "Strona nie zmieniona"
+msgstr "Strona statyczna"
 
 msgid "Remove Link"
 msgstr "Usuń skrót"
@@ -1527,7 +1537,7 @@
 msgstr "Edytuj tekst"
 
 msgid "Immutable page"
-msgstr "Strona nie zmieniona"
+msgstr "Strona statyczna"
 
 msgid "Or try one of these actions:"
 msgstr "Lub spróbuj wykonać: "
@@ -1585,7 +1595,7 @@
 msgstr "NawigacjaWitryny"
 
 msgid "HelpContents"
-msgstr "KontekstPomocy"
+msgstr "PomocSpisTreści"
 
 msgid "HelpOnFormatting"
 msgstr "PomocFormatowania"
@@ -1597,7 +1607,7 @@
 msgstr "LicencjaWiki"
 
 msgid "MissingPage"
-msgstr "ZagubionaStrona"
+msgstr "NieistniejącaStrona"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "pon"
--- a/MoinMoin/i18n/pl.py	Sun Dec 04 11:51:01 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.py	Sun Dec 04 12:28:54 2005 +0000
@@ -165,9 +165,9 @@
 '''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
 '''## kopia zapasowa strony "%(pagename)s" wprowadzona %(date)s''',
 '''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
-'''Strona nie może zostać zamknięta. Niespodziewany błąd (errno=%d).''',
+'''Strony nie można było zablokować. Niespodziewany błąd (errno=%d).''',
 '''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
-'''Strona nie może zostać zamknięta. Brakuje bieżącego pliku?''',
+'''Strony nie można było zablokować. Brakuje pliku \'current\'?''',
 '''You are not allowed to edit this page!''':
 '''Nie możesz zmieniać zawartości tej strony!''',
 '''You cannot save empty pages.''':
@@ -208,7 +208,7 @@
 '''Use the Preview button to extend the locking period.''':
 '''Użyj przycisku podglądu aby przedłużyć czas blokady.''',
 '''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
-'''Ta strona jest obecnie \'\'zablokowana\'\' w celu edycji przez %(owner)sdo  %(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut.''',
+'''Ta strona jest obecnie \'\'zablokowana\'\' w celu edycji przez %(owner)s do %(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut.''',
 '''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
 \'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
 to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
@@ -287,7 +287,7 @@
 Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
 space between words. Group page name is not allowed.''':
 '''Nieprawidłowy identyfikator czytelnika {{{\'%s\'}}}.
-Identyfikator może zawierać jakikolwiek znak unikodu, z opcjonalnie 
+Identyfikator może zawierać alfanumeryczne znaki unikodu, z opcjonalnie
 jedną spacją pomiędzy słowami. Grupowa nazwa strony jest niedozwolona.''',
 '''You are not allowed to do %s on this page.''':
 '''Nie możesz wykonać %s na tej stronie.''',
@@ -303,6 +303,35 @@
 '''porównanie''',
 '''matches''':
 '''porówniania''',
+'''Login Name: %s
+
+Login Password: %s
+
+Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
+''':
+'''Identyfikator czytelnika: %s
+
+Hasło czytelnika: %s
+
+URL logowania: %s/?action=userform&uid=%s
+''',
+'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.
+
+If you lost your password, please use the data below and just enter the
+password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
+for that).
+
+After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
+''':
+'''Ktoś zlecił wysłanie Twoich danych czytelnika na ten adres e-mail.
+
+Jeśli zapomniałeś swego hasła, użyj tych danych wpisując w pole hasła
+na stronie logowania DOKŁADNIE TO CO PONIŻEJ (skopiuj i wklej).
+
+Wskazane jest, aby po zalogowaniu się ustawić inne, nowe hasło.
+''',
+'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
+'''[%(sitename)s] Twoje dane czytelnika''',
 '''Cookie deleted. You are now logged out.''':
 '''Ciasteczko skasowane. Wylogowano.''',
 '''This wiki is not enabled for mail processing.
@@ -342,7 +371,7 @@
 '''User account created!''':
 '''Konto utworzone!''',
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
-'''wystrój \'%(theme_name)s\' nie może zostać załadowany!''',
+'''Wystrój \'%(theme_name)s\' nie może zostać załadowany!''',
 '''User preferences saved!''':
 '''Ustawienia użytkownika zapisane!''',
 '''Default''':
@@ -374,7 +403,7 @@
 '''Preferred language''':
 '''Ulubiony język''',
 '''General options''':
-'''Głowne opcje''',
+'''Główne opcje''',
 '''Quick links''':
 '''Szybkie skróty''',
 '''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
@@ -418,13 +447,13 @@
 '''Size''':
 '''Rozmiar''',
 '''Diff''':
-'''Róznice''',
+'''Różnice''',
 '''Editor''':
 '''Edytor''',
 '''Comment''':
 '''Komentarz''',
 '''view''':
-'''Zobacz''',
+'''zobacz''',
 '''raw''':
 '''surowy''',
 '''print''':
@@ -469,13 +498,13 @@
 '''W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej.
 Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć.''',
 '''You must log in to use subscribtions.''':
-'''Musisz się zalogować''',
+'''Musisz się zalogować, aby móc korzystać z subskrybcji.''',
 '''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
 '''Dodaj swój adres poczty eleketronicznej w UserPreferences aby użytkować subskrybcję.''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
 '''Subskrybcja tej strony przez Ciebie została usunięta.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
-'''Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia skończonego!''',
+'''Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia regularnego!''',
 '''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
 '''Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich UserPreferences''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
@@ -557,7 +586,7 @@
 '''Bad timestamp \'%s\'''':
 '''Nieprawidłowy datownik binarny \'%s\'''',
 '''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
-'''Spodziewane "=" aby podążyć za "%(token)s"''',
+'''Za "%(token)s" powinno być "="''',
 '''Expected a value for key "%(token)s"''':
 '''Spodziewana wartość dla klucza "%(token)s"''',
 '''Wiki Markup''':
@@ -669,7 +698,7 @@
 '''Really delete this page?''':
 '''Czy na pewno usunąć niniejszą stronę?''',
 '''Delete''':
-'''Skasować?''',
+'''Usunąć''',
 '''Optional reason for the deletion''':
 '''Opcjonalna przyczyna usunięcia''',
 '''No pages like "%s"!''':
@@ -787,7 +816,7 @@
 '''%(errortype)s processing error''':
 '''błąd przetwarzania %(errortype)s''',
 '''Views/day''':
-'''Odczytów/dzień''',
+'''Odsłon/dzień''',
 '''Edits/day''':
 '''Edycji/dzień''',
 '''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
@@ -867,7 +896,7 @@
 '''Edit (GUI)''':
 '''Edytuj (graficznie)''',
 '''Immutable Page''':
-'''Strona nie zmieniona''',
+'''Strona statyczna''',
 '''Remove Link''':
 '''Usuń skrót''',
 '''Add Link''':
@@ -879,7 +908,7 @@
 '''EditText''':
 '''Edytuj tekst''',
 '''Immutable page''':
-'''Strona nie zmieniona''',
+'''Strona statyczna''',
 '''Or try one of these actions:''':
 '''Lub spróbuj wykonać: ''',
 '''Page''':
@@ -913,7 +942,7 @@
 '''SiteNavigation''':
 '''NawigacjaWitryny''',
 '''HelpContents''':
-'''KontekstPomocy''',
+'''PomocSpisTreści''',
 '''HelpOnFormatting''':
 '''PomocFormatowania''',
 '''UserPreferences''':
@@ -921,7 +950,7 @@
 '''WikiLicense''':
 '''LicencjaWiki''',
 '''MissingPage''':
-'''ZagubionaStrona''',
+'''NieistniejącaStrona''',
 '''Mon''':
 '''pon''',
 '''Tue''':
--- a/MoinMoin/i18n/zh.po	Sun Dec 04 11:51:01 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh.po	Sun Dec 04 12:28:54 2005 +0000
@@ -411,7 +411,7 @@
 msgstr "双击打开编辑器"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr ""
+msgstr "跳转到最后一次访问的网页而不是首页"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "不存在的网页链接显示问号"
@@ -565,7 +565,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Account \"%s\" is disabled."
-msgstr ""
+msgstr "\"%s\"的帐号被停用"
 
 msgid "Sorry, wrong password."
 msgstr "对不起, 无效密码."
@@ -577,7 +577,7 @@
 msgstr "无效用户."
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr ""
+msgstr "请到用户设置(UserPreferences)修改您的设置或创建新的帐号."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "请输入用户名."
--- a/MoinMoin/i18n/zh.py	Sun Dec 04 11:51:01 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh.py	Sun Dec 04 12:28:54 2005 +0000
@@ -243,6 +243,8 @@
 '''在作者信息中显示我的电子邮件地址(不是我的维基个人主页)''',
 '''Open editor on double click''':
 '''双击打开编辑器''',
+'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
+'''跳转到最后一次访问的网页而不是首页''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
 '''不存在的网页链接显示问号''',
 '''Show page trail''':
@@ -343,12 +345,16 @@
 '''无效用户名: {{{"%s"}}}. 请输入用户名和密码.''',
 '''Missing password. Please enter user name and password.''':
 '''需要密码, 请输入用户名和密码.''',
+'''Account "%s" is disabled.''':
+'''"%s"的帐号被停用''',
 '''Sorry, wrong password.''':
 '''对不起, 无效密码.''',
 '''Bad relogin URL.''':
 '''无效的登录URL.''',
 '''Unknown user.''':
 '''无效用户.''',
+'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
+'''请到用户设置(UserPreferences)修改您的设置或创建新的帐号.''',
 '''Empty user name. Please enter a user name.''':
 '''请输入用户名.''',
 '''This user name already belongs to somebody else.''':