changeset 555:ca312363c3c3

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-559
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Thu, 13 Apr 2006 07:19:08 +0000
parents e5e529840fcf
children 93b1464dff45
files ChangeLog MoinMoin/i18n/MoinMoin.pot MoinMoin/i18n/bg.po MoinMoin/i18n/bg.py MoinMoin/i18n/ca.po MoinMoin/i18n/cs.po MoinMoin/i18n/da.po MoinMoin/i18n/de.po MoinMoin/i18n/de.py MoinMoin/i18n/en.po MoinMoin/i18n/en.py MoinMoin/i18n/es.po MoinMoin/i18n/es.py MoinMoin/i18n/fa.po MoinMoin/i18n/fa.py MoinMoin/i18n/fi.po MoinMoin/i18n/fr.po MoinMoin/i18n/he.po MoinMoin/i18n/hu.po MoinMoin/i18n/it.po MoinMoin/i18n/ja.po MoinMoin/i18n/ja.py MoinMoin/i18n/ko.po MoinMoin/i18n/lv.po MoinMoin/i18n/lv.py MoinMoin/i18n/nb.po MoinMoin/i18n/nl.po MoinMoin/i18n/pl.po MoinMoin/i18n/pt.po MoinMoin/i18n/pt_br.po MoinMoin/i18n/ro.po MoinMoin/i18n/ru.po MoinMoin/i18n/sl.po MoinMoin/i18n/sl.py MoinMoin/i18n/sr.po MoinMoin/i18n/sv.po MoinMoin/i18n/tr.po MoinMoin/i18n/vi.po MoinMoin/i18n/zh.po MoinMoin/i18n/zh_tw.po MoinMoin/i18n/zh_tw.py
diffstat 41 files changed, 1007 insertions(+), 343 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/ChangeLog	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/ChangeLog	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -2,6 +2,33 @@
 # arch-tag: automatic-ChangeLog--arch@arch.thinkmo.de--2003-archives/moin--main--1.5
 #
 
+2006-04-13 08:19:08 GMT	Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>	patch-559
+
+  Summary:
+   updated i18n
+  Revision:
+   moin--main--1.5--patch-559
+
+  updated i18n
+  
+
+  modified files:
+   ChangeLog MoinMoin/i18n/MoinMoin.pot MoinMoin/i18n/bg.po
+   MoinMoin/i18n/bg.py MoinMoin/i18n/ca.po MoinMoin/i18n/cs.po
+   MoinMoin/i18n/da.po MoinMoin/i18n/de.po MoinMoin/i18n/de.py
+   MoinMoin/i18n/en.po MoinMoin/i18n/en.py MoinMoin/i18n/es.po
+   MoinMoin/i18n/es.py MoinMoin/i18n/fa.po MoinMoin/i18n/fa.py
+   MoinMoin/i18n/fi.po MoinMoin/i18n/fr.po MoinMoin/i18n/he.po
+   MoinMoin/i18n/hu.po MoinMoin/i18n/it.po MoinMoin/i18n/ja.po
+   MoinMoin/i18n/ja.py MoinMoin/i18n/ko.po MoinMoin/i18n/lv.po
+   MoinMoin/i18n/lv.py MoinMoin/i18n/nb.po MoinMoin/i18n/nl.po
+   MoinMoin/i18n/pl.po MoinMoin/i18n/pt.po MoinMoin/i18n/pt_br.po
+   MoinMoin/i18n/ro.po MoinMoin/i18n/ru.po MoinMoin/i18n/sl.po
+   MoinMoin/i18n/sl.py MoinMoin/i18n/sr.po MoinMoin/i18n/sv.po
+   MoinMoin/i18n/tr.po MoinMoin/i18n/vi.po MoinMoin/i18n/zh.po
+   MoinMoin/i18n/zh_tw.po MoinMoin/i18n/zh_tw.py
+
+
 2006-04-12 16:08:46 GMT	Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>	patch-558
 
   Summary:
--- a/MoinMoin/i18n/MoinMoin.pot	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/MoinMoin.pot	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -627,7 +627,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/bg.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/bg.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-11 12:20-0800\n"
 "Last-Translator: Hristo Iliev <hristo@phys.uni-sofia.bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -65,7 +65,7 @@
 msgstr "Не можете да редактирате тази страница."
 
 msgid "Page is immutable!"
-msgstr "Неизменима страница!"
+msgstr "Страницата е неизменима!"
 
 msgid "Cannot edit old revisions!"
 msgstr "Стари версии не могат да се редактират!"
@@ -106,8 +106,8 @@
 "Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
 msgstr ""
 "Някой друг е записал тази страница докато сте я редактирали!\n"
-"Моля, първо прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте "
-"просто да я записвате!\n"
+"Моля, първо прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте просто "
+"да я записвате!\n"
 "Прегледайте разликите %(difflink)s за да видите какво се е променило."
 
 #, python-format
@@ -231,10 +231,13 @@
 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
 "known password.\n"
 msgstr ""
-"Някой е поискал да бъдат изпратени данните за Вашия акаунт на този email адрес.\n"
+"Някой е поискал да бъдат изпратени данните за Вашия акаунт на този email "
+"адрес.\n"
 "\n"
-"Ако сте загубили паролата си, моля използвайте данните по-долу и просто въведете\n"
-"пароалта КАКТО Е ПОКАЗАНА в полето за парола на уикито (използвайте копиране и\n"
+"Ако сте загубили паролата си, моля използвайте данните по-долу и просто "
+"въведете\n"
+"пароалта КАКТО Е ПОКАЗАНА в полето за парола на уикито (използвайте копиране "
+"и\n"
 "лепене за целта).\n"
 "\n"
 "Разбира се, добра идея е, след като влезете успешно, да сложите нова парола, "
@@ -259,8 +262,9 @@
 msgstr "Не е открит акаунт, който да отговаря на email адреса '%(email)s'!"
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr "Използвайте ПотребителскиНастройки за да промените вашите настройки или "
-"да създадете акаунт."
+msgstr ""
+"Използвайте ПотребителскиНастройки за да промените вашите настройки или да "
+"създадете акаунт."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Потребителското име е празно. Моля, въведете потребителско име."
@@ -285,8 +289,9 @@
 msgstr "Този email вече принадлежи на някой друг."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr "Потребителският акаунт е създаден! Можете да го използвате и да се "
-"включите сега..."
+msgstr ""
+"Потребителският акаунт е създаден! Можете да го използвате и да се включите "
+"сега..."
 
 msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
 msgstr ""
@@ -324,9 +329,8 @@
 msgid "Editor Preference"
 msgstr "Предпочитания за редактор"
 
-#, fuzzy
 msgid "Editor shown on UI"
-msgstr "Редактор, показван на интерфейса"
+msgstr "Редактор, показан на интерфейса"
 
 msgid "Time zone"
 msgstr "Часова зона"
@@ -388,7 +392,6 @@
 msgid "Submitted form data:"
 msgstr "Данни в изпратената форма:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search Titles"
 msgstr "Търсене в заглавията"
 
@@ -479,9 +482,8 @@
 msgid "Enabled"
 msgstr "Включен"
 
-#, fuzzy
 msgid "Lupy search"
-msgstr "Lupy търсене"
+msgstr "Търсене чрез Lupy"
 
 msgid "Active threads"
 msgstr "Активни нишки"
@@ -614,12 +616,15 @@
 msgstr ""
 "Съжаляваме, но някой друг е съхранил страницата докато сте я редактирали.\n"
 "\n"
-"Моля, направете следното: Използвайте бутона на браузъра Ви и се върнете назад,\n"
-"след което изкопирайте промените си. Елате тук и отново натиснете РедакцияНаТекста.\n"
+"Моля, направете следното: Използвайте бутона на браузъра Ви и се върнете "
+"назад,\n"
+"след което изкопирайте промените си. Елате тук и отново натиснете "
+"РедакцияНаТекста.\n"
 "Сега добавете отново Вашите промени към текущото съдържание на страницата.\n"
 "\n"
 "''Недейте подменяйте направо\n"
-"съдържанието на полето за редактиране с Вашата версия на страницата, тъй като\n"
+"съдържанието на полето за редактиране с Вашата версия на страницата, тъй "
+"като\n"
 "това ще изтрие промените на другия човек, което ще е изключително грубо!''\n"
 
 #, python-format
@@ -632,16 +637,16 @@
 msgid ""
 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
 msgstr ""
-"Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате административни "
-"привилегии на нея!"
+"Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате "
+"административни привилегии на нея!"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
 "granted the lock for this page."
 msgstr ""
-"Заключването на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че на Вас "
-"Ви се дава заключване на тази страница."
+"Заключването на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че на "
+"Вас Ви се дава заключване на тази страница."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -667,8 +672,8 @@
 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
 "s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
 msgstr ""
-"Страницата в момента е ''заключена'' за редактиране от %(owner)s до %(timestamp)"
-"s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и)."
+"Страницата в момента е ''заключена'' за редактиране от %(owner)s до %"
+"(timestamp)s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и)."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -681,8 +686,8 @@
 msgstr ""
 "Тази страница е отворена за редактиране или последно е била за предварителен "
 "преглед в %(timestamp)s от %(owner)s.[[BR]]\n"
-"'''Вие трябва ''да се въздържате от редактиране'' на тази страница поне още "
-"%(mins_valid)d минута(и),\n"
+"'''Вие трябва ''да се въздържате от редактиране'' на тази страница поне още %"
+"(mins_valid)d минута(и),\n"
 "за да избегнете конфликти.'''[[BR]]\n"
 "За да напуснете редактора, натиснете бутона Отказ."
 
@@ -695,7 +700,8 @@
 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
 msgstr ""
-"Инсталирането на файлове от теми се поддържа само на сървъри от самостоятелен тип."
+"Инсталирането на файлове от теми се поддържа само на сървъри от "
+"самостоятелен тип."
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -715,8 +721,8 @@
 msgid "Package file format unsupported."
 msgstr "Форматът на файла не се поддържа."
 
-#, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr "Неизвестна функция %s на ред %i."
 
 #, python-format
@@ -747,16 +753,16 @@
 "наклонен'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''смесени ''[[Verbatim"
 "(''')]]'''''удебелен'''[Verbatim(''')]] и наклонен''[[Verbatim('')]]; "
 "[[Verbatim(----)]] хоризонтална черта.\n"
-" Заглавия:: [[Verbatim(=)]] Заглавие 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Заглавие "
-"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Заглавие 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
-"(====)]] Заглавие 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Заглавие 5 [[Verbatim"
-"(=====)]].\n"
-" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани елементи; 1."
-"#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
-" Връзки:: [[Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)]]; [[Verbatim([\"квадратни скоби и "
-"кавички\"])]]; url; [url]; [url етикет].\n"
-" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  не "
-"е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
+" Заглавия:: [[Verbatim(=)]] Заглавие 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] "
+"Заглавие 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Заглавие 3 [[Verbatim"
+"(===)]];  [[Verbatim(====)]] Заглавие 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim"
+"(=====)]] Заглавие 5 [[Verbatim(=====)]].\n"
+" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани "
+"елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
+" Връзки:: [[Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)]]; [[Verbatim"
+"([\"квадратни скоби и кавички\"])]]; url; [url]; [url етикет].\n"
+" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  "
+"не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
 "\n"
 "(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n"
 
@@ -841,9 +847,8 @@
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "Показване на въпросителни знаци за връзки към несъществуващи страници"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show page trail"
-msgstr "Покажи следата на страницата"
+msgstr "Показване на последните посетени страници"
 
 msgid "Show icon toolbar"
 msgstr "Показване на лента с икони"
@@ -1011,7 +1016,8 @@
 msgstr "Добавена Ви беше бърза връзка към тази страница."
 
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
-msgstr "Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете."
+msgstr ""
+"Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете."
 
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
 msgstr "Това уики не е настроено да обработва поща."
@@ -1059,7 +1065,8 @@
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr "Приложението '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') вече съществува."
+msgstr ""
+"Приложението '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') вече съществува."
 
 #, python-format
 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
@@ -1088,7 +1095,8 @@
 
 #, python-format
 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-msgstr "Открита е точно една страница, подобна на \"%s\", препращаме Ви към нея."
+msgstr ""
+"Открита е точно една страница, подобна на \"%s\", препращаме Ви към нея."
 
 #, python-format
 msgid "Pages like \"%s\""
@@ -1106,7 +1114,8 @@
 msgstr "Моля първо влезе."
 
 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr "Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други."
+msgstr ""
+"Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1138,16 +1147,18 @@
 "Можете да добавите няколко допълнителни подстраници към вашата вече "
 "съществуваща домашна страница тук.\n"
 "\n"
-"Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат те,\n"
-"като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на група.\n"
+"Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат "
+"те,\n"
+"като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на "
+"група.\n"
 "\n"
-"Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на нова "
-"страница.\n"
+"Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на "
+"нова страница.\n"
 "\n"
 "Преди създаване на защитени страници, моля подсигурете се, че съответната "
 "групова страница\n"
-"съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте ШаблонГрупиДомашниСтраници "
-"за създаване\n"
+"съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте "
+"ШаблонГрупиДомашниСтраници за създаване\n"
 "на групови страници.\n"
 "\n"
 "||'''Добавяне на нова персонална страница:'''||'''Свързана ACL група:'''||\n"
@@ -1155,8 +1166,8 @@
 "[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
 "||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
 "(username)s/ReadGroup\"]||\n"
-"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||"
-"само %(username)s||\n"
+"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||само %"
+"(username)s||\n"
 "\n"
 
 msgid "MyPages management"
@@ -1166,14 +1177,16 @@
 msgstr "Не Ви е позволено да променяте имената на страници в това уики!"
 
 msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
-msgstr "Моля, използвайте интерактивния интерфейс за промяна на имената на страници!"
+msgstr ""
+"Моля, използвайте интерактивния интерфейс за промяна на имената на страници!"
 
 #, python-format
 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
-msgstr "Не може да се преименува страницата поради грешка на файловата система: %s."
+msgstr ""
+"Не може да се преименува страницата поради грешка на файловата система: %s."
 
 msgid "Rename Page"
-msgstr "Переименувай"
+msgstr "Преименувай"
 
 msgid "New name"
 msgstr "Ново име"
@@ -1210,15 +1223,16 @@
 msgstr "Не са открити правописни грешки!"
 
 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
-msgstr "Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!"
+msgstr ""
+"Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!"
 
 #, python-format
 msgid "Title Search: \"%s\""
-msgstr "Търсене по заголавие: \"%s\""
+msgstr "Търсене в заглавие: \"%s\""
 
 #, python-format
 msgid "Full Text Search: \"%s\""
-msgstr "Търесен по текст: \"%s\""
+msgstr "Търсене на текст: \"%s\""
 
 #, python-format
 msgid "Full Link List for \"%s\""
@@ -1227,7 +1241,8 @@
 msgid ""
 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
 msgstr ""
-"Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на страницата."
+"Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на "
+"страницата."
 
 msgid "Pages"
 msgstr "Страници"
@@ -1283,7 +1298,8 @@
 
 #, python-format
 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
-msgstr "Възстановяването на архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s пропадна."
+msgstr ""
+"Възстановяването на архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s пропадна."
 
 msgid "Wiki Backup / Restore"
 msgstr "Архивиране / Възстановяване на уикито"
@@ -1307,18 +1323,19 @@
 msgstr ""
 "Някои напътствия:\n"
 " * За да възстановите от архив:\n"
-" * Възстановяването ще презапише съществуващите данни, така че бъдете внимателни.\n"
-" * Преименувайте го на <сайтидент>.tar.<компресия> (премахнете частта "
-"--дата--час--UTC).\n"
+" * Възстановяването ще презапише съществуващите данни, така че бъдете "
+"внимателни.\n"
+" * Преименувайте го на <сайтидент>.tar.<компресия> (премахнете частта --"
+"дата--час--UTC).\n"
 " * Поставете архива в backup_storage_dir (използвайте scp, ftp, ...).\n"
 " * Натиснете бутона [[GetText(Restore)]] по-долу.\n"
 "\n"
-" * За да направите архив, просто натиснете бутона [[GetText(Backup)]] и запишете "
-"файла,\n"
+" * За да направите архив, просто натиснете бутона [[GetText(Backup)]] и "
+"запишете файла,\n"
 "  който ще получите, на сигурно място.\n"
 "\n"
-"Моля, уверете се, че конфигурационните стойности backup_* на вашето уики са верни "
-"и пълни.\n"
+"Моля, уверете се, че конфигурационните стойности backup_* на вашето уики са "
+"верни и пълни.\n"
 "\n"
 
 msgid "Backup"
@@ -1343,8 +1360,8 @@
 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
 "page."
 msgstr ""
-"Има <a href=\"%(link)s\">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на тази "
-"страница."
+"Има <a href=\"%(link)s\">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на "
+"тази страница."
 
 msgid "Filename of attachment not specified!"
 msgstr "Не е указано име на файл за прикрепяне!"
@@ -1359,8 +1376,8 @@
 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
 "since this is subject to change and can break easily."
 msgstr ""
-"За да укажете приложение на тази страница използвайте "
-"'''{{{attachment:именафайл}}}''', \n"
+"За да укажете приложение на тази страница използвайте '''{{{attachment:"
+"именафайл}}}''', \n"
 "както е показано по-надолу в списъка от файлове. \n"
 "'''НЕ''' използвайте URL на {{{[get]}}} връзката, \n"
 "тъй като той е обект на промяна и лесно може да се окаже невалиден."
@@ -1393,7 +1410,8 @@
 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
 "used."
 msgstr ""
-"Качването никога няма да презапише вече съществуващ файл. Ако има конфликт на\n"
+"Качването никога няма да презапише вече съществуващ файл. Ако има конфликт "
+"на\n"
 "имена, то трябва да преименувате файла, който искате да качите.\n"
 "В противен случай, ако \"Преиемнувай на\" е оставено празно, то ще бъде "
 "използвано оригиналното име на файл."
@@ -1417,8 +1435,8 @@
 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
 "again."
 msgstr ""
-"Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на файла "
-"и опитайте отново."
+"Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на "
+"файла и опитайте отново."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
 msgstr "Не Ви е позволено да изтривате приложения от тази страница."
@@ -1448,8 +1466,8 @@
 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
 "saved."
 msgstr ""
-"Приложение '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') с размер %(bytes)d байта "
-"- запазено."
+"Приложение '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') с размер %(bytes)d "
+"байта - запазено."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
@@ -1464,16 +1482,16 @@
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
 msgstr ""
-"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете "
-"ще станат твърде дълги (липсват %(space)d kB)."
+"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете ще "
+"станат твърде дълги (липсват %(space)d kB)."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
 msgstr ""
-"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете "
-"ще станат твърде много (липсват %(count)d)."
+"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете ще "
+"станат твърде много (липсват %(count)d)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -1601,9 +1619,9 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "ПроверкаПравопис"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
-msgstr "Неправилни календарни аргументи на MonthCalendar \"%s\"!"
+msgstr "Неправилни параметри на MonthCalendar \"%s\"!"
 
 #, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
@@ -1651,9 +1669,9 @@
 msgid "(no bookmark set)"
 msgstr "(не е поставена отметка)"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "(currently set to %s)"
-msgstr "(в момента поставена на %s)"
+msgstr "(в момента е поставена за %s)"
 
 msgid "Delete Bookmark"
 msgstr "Изтриване на отметка"
@@ -1690,7 +1708,8 @@
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
 msgstr ""
-"Обработката на реСтруктуриран текст не е възможна, моля инсталирайте docutils."
+"Обработката на реСтруктуриран текст не е възможна, моля инсталирайте "
+"docutils."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**Надхвърлен е максималния брой include**"
--- a/MoinMoin/i18n/bg.py	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/bg.py	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -34,7 +34,7 @@
 '''You are not allowed to edit this page.''':
 '''Не можете да редактирате тази страница.''',
 '''Page is immutable!''':
-'''Неизменима страница!''',
+'''Страницата е неизменима!''',
 '''Cannot edit old revisions!''':
 '''Стари версии не могат да се редактират!''',
 '''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
@@ -189,6 +189,8 @@
 '''Предпочитана тема''',
 '''Editor Preference''':
 '''Предпочитания за редактор''',
+'''Editor shown on UI''':
+'''Редактор, показан на интерфейса''',
 '''Time zone''':
 '''Часова зона''',
 '''Your time is''':
@@ -225,6 +227,8 @@
 '''Липсва задължителен атрибут "%(attrname)s"''',
 '''Submitted form data:''':
 '''Данни в изпратената форма:''',
+'''Search Titles''':
+'''Търсене в заглавията''',
 '''Display context of search results''':
 '''Показвай контекста на резултатите от търсенето''',
 '''Case-sensitive searching''':
@@ -281,6 +285,8 @@
 '''Изключен''',
 '''Enabled''':
 '''Включен''',
+'''Lupy search''':
+'''Търсене чрез Lupy''',
 '''Active threads''':
 '''Активни нишки''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
@@ -421,8 +427,6 @@
 '''Невалидно файлово заглавие на пакета.''',
 '''Package file format unsupported.''':
 '''Форматът на файла не се поддържа.''',
-'''Unknown function %s in line %i.''':
-'''Неизвестна функция %s на ред %i.''',
 '''The file %s was not found in the package.''':
 '''Файлът %s не беше открит в пакета.''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
@@ -505,6 +509,8 @@
 '''Отваряне на последната посетена страница вместо началната''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
 '''Показване на въпросителни знаци за връзки към несъществуващи страници''',
+'''Show page trail''':
+'''Показване на последните посетени страници''',
 '''Show icon toolbar''':
 '''Показване на лента с икони''',
 '''Show top/bottom links in headings''':
@@ -708,7 +714,7 @@
 '''Could not rename page because of file system error: %s.''':
 '''Не може да се преименува страницата поради грешка на файловата система: %s.''',
 '''Rename Page''':
-'''Переименувай''',
+'''Преименувай''',
 '''New name''':
 '''Ново име''',
 '''Optional reason for the renaming''':
@@ -730,9 +736,9 @@
 '''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
 '''Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!''',
 '''Title Search: "%s"''':
-'''Търсене по заголавие: "%s"''',
+'''Търсене в заглавие: "%s"''',
 '''Full Text Search: "%s"''':
-'''Търесен по текст: "%s"''',
+'''Търсене на текст: "%s"''',
 '''Full Link List for "%s"''':
 '''Пълен списък от връзки за "%s"''',
 '''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
@@ -955,6 +961,8 @@
 '''ПреименувайСтраница''',
 '''SpellCheck''':
 '''ПроверкаПравопис''',
+'''Invalid MonthCalendar calparms "%s"!''':
+'''Неправилни параметри на MonthCalendar "%s"!''',
 '''Invalid MonthCalendar arguments "%s"!''':
 '''Неправилни аргументи на MonthCalendar "%s"!''',
 '''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
@@ -981,6 +989,8 @@
 '''преди %(mins)dm''',
 '''(no bookmark set)''':
 '''(не е поставена отметка)''',
+'''(currently set to %s)''':
+'''(в момента е поставена за %s)''',
 '''Delete Bookmark''':
 '''Изтриване на отметка''',
 '''Set bookmark''':
--- a/MoinMoin/i18n/ca.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ca.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: moin 0.5.0rc1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-12-21 12:55+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
@@ -725,7 +725,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/cs.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cs.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <moin@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -706,7 +706,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/da.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/da.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-11-18 21:40+0100\n"
 "Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -713,7 +713,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/de.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/de.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-21 00:00+0100\n"
 "Last-Translator: Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -730,8 +730,8 @@
 msgstr "Paket-Datei-Format nicht unterstützt."
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
-msgstr "Unbekannte Funktion %s in Zeile %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
+msgstr "Unbekannte Funktion %(func)s in Zeile %(lineno)i."
 
 #, python-format
 msgid "The file %s was not found in the package."
--- a/MoinMoin/i18n/de.py	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/de.py	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -426,8 +426,8 @@
 '''Ungültiger Paket-Datei-Header.''',
 '''Package file format unsupported.''':
 '''Paket-Datei-Format nicht unterstützt.''',
-'''Unknown function %s in line %i.''':
-'''Unbekannte Funktion %s in Zeile %i.''',
+'''Unknown function %(func)s in line %(lineno)i.''':
+'''Unbekannte Funktion %(func)s in Zeile %(lineno)i.''',
 '''The file %s was not found in the package.''':
 '''Die Datei %s wurde im Paket nicht gefunden.''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
--- a/MoinMoin/i18n/en.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/en.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-01-8 00:00+0100\n"
 "Last-Translator: Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>\n"
 "Language-Team: German <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -635,7 +635,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/en.py	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/en.py	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -424,8 +424,8 @@
 '''Invalid package file header.''',
 '''Package file format unsupported.''':
 '''Package file format unsupported.''',
-'''Unknown function %s in line %i.''':
-'''Unknown function %s in line %i.''',
+'''Unknown function %(func)s in line %(lineno)i.''':
+'''Unknown function %(func)s in line %(lineno)i.''',
 '''The file %s was not found in the package.''':
 '''The file %s was not found in the package.''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
--- a/MoinMoin/i18n/es.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/es.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-04-10 11:46-0300\n"
 "Last-Translator: Ramiro Morales <cramm0@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -703,15 +703,15 @@
 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
 msgstr "El paquete requiere una versión más reciente de MoinMoin (al menos %s)"
 
-#, fuzzy
+# 
 msgid "The theme name is not set."
-msgstr "No se ha especificado el nombre del tema"
-
-#, fuzzy
+msgstr "No se ha especificado el nombre del tema."
+
+# 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
 msgstr ""
 "La instalación de archivos de temas sólo es soportada en servidores de tipo "
-"standalone"
+"independiente(standalone)."
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -726,13 +726,13 @@
 msgstr "¡La página %s no existe!"
 
 msgid "Invalid package file header."
-msgstr ""
+msgstr "Encabezado de archivo de paquete inválido."
 
 msgid "Package file format unsupported."
 msgstr "Formato de archivo de paquete no soportado"
 
-#, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr "Función %s desconocida en línea %i."
 
 #, python-format
@@ -1130,12 +1130,12 @@
 msgstr "Mapa local del sitio \"%s\""
 
 msgid "Please log in first."
-msgstr ""
+msgstr "Por favor ingresa primero al sistema."
 
 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
 msgstr "Por favor crea una página personal antes de crear páginas adicionales."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
 "here.\n"
@@ -1163,9 +1163,9 @@
 "\n"
 msgstr ""
 "Aquí puedes agregar algunas sub-páginas adicionales a tu página personal ya "
-"existente.\n"
+"creada.\n"
 "\n"
-"Puedes decidir cuán abiertas a otros lectores o editores serán dichas "
+"Puedes decidir cuán abiertas a otros lectores o editores estarán tus "
 "páginas,\n"
 "el acceso se controla mediante la pertenencia a grupos de la página de grupo "
 "correspondiente.\n"
@@ -1186,12 +1186,12 @@
 "||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
 "(username)s/ReadGroup\"]||\n"
 "||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
-"(username)s unicamente||\n"
+"(username)s únicamente||\n"
 "\n"
 
-#, fuzzy
+# 
 msgid "MyPages management"
-msgstr "Administración de MyPages"
+msgstr "Administración de MisPáginas"
 
 msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
 msgstr "¡No tienes permisos para renombrar páginas en este wiki!"
@@ -1271,7 +1271,7 @@
 msgstr "Elegir autor"
 
 msgid "Revert all!"
-msgstr ""
+msgstr "¡Deshacer todos los cambios!"
 
 msgid "You are not allowed to use this action."
 msgstr "No tienes permisos para usar esta acción."
@@ -1314,12 +1314,16 @@
 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
 msgstr ""
+"Copia de seguridad restaurada %(filename)s al directorio: %(targetdir)s.\n"
+"Archivos: %(filecount)d, Directorios: %(dircount)d"
 
 #, python-format
 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
+"Ocurrió un fallo al tratar de restaurar la copia de seguridad: %(filename)s "
+"al directorio: %(targetdir)s ."
+
+# 
 msgid "Wiki Backup / Restore"
 msgstr "Respaldo / Restaración de Wiki"
 
@@ -1340,6 +1344,23 @@
 "complete.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Algunas recomendaciones:\n"
+" * Para restaurar una copia de seguridad:\n"
+" * El restaurar una copia sobreescribirá los datos existentes, se "
+"cauteloso.\n"
+" * Renómbralo a <idsitio>.tar.<compresión> (remueve la parte de --date--"
+"time--UTC).\n"
+" * Coloca el archivo de respaldo en el directorio backup_storage_dir (usa "
+"scp, ftp, ...).\n"
+" * Oprime el botón [[GetText(Restore)]] ubicado abajo.\n"
+"\n"
+" * Para hacer una copia de seguridad emplea el botón [[GetText(Backup)]] y "
+"almacena el archivo\n"
+"  que obtengas en un sitio seguro.\n"
+"\n"
+"Por favor asegúrate que los valores de configuración de backup_* sean "
+"correctos y completos.\n"
+"\n"
 
 msgid "Backup"
 msgstr "Copia de respaldo"
@@ -1352,7 +1373,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Unknown backup subaction: %s."
-msgstr ""
+msgstr "Subacción de copia de seguridad desconocida: %s."
 
 #, python-format
 msgid "[%d attachments]"
@@ -1623,11 +1644,11 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "CorrecciónOrtográfica"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
 msgstr "Parámetros calendario MonthCalendar no válidos \"%s\"!"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
 msgstr "Argumentos MonthCalendar no válidos \"%s\"!"
 
--- a/MoinMoin/i18n/es.py	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/es.py	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -414,16 +414,20 @@
 Para abandonar el editor, presiona el botón \'\'Cancelar\'\'.''',
 '''The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s).''':
 '''El paquete requiere una versión más reciente de MoinMoin (al menos %s)''',
+'''The theme name is not set.''':
+'''No se ha especificado el nombre del tema.''',
+'''Installing theme files is only supported for standalone type servers.''':
+'''La instalación de archivos de temas sólo es soportada en servidores de tipo independiente(standalone).''',
 '''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
 '''La instalación de \'%(filename)s\' falló.''',
 '''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
 '''El archivo %s no es un paquete de MoinMoin''',
 '''The page %s does not exist.''':
 '''¡La página %s no existe!''',
+'''Invalid package file header.''':
+'''Encabezado de archivo de paquete inválido.''',
 '''Package file format unsupported.''':
 '''Formato de archivo de paquete no soportado''',
-'''Unknown function %s in line %i.''':
-'''Función %s desconocida en línea %i.''',
 '''The file %s was not found in the package.''':
 '''No se ha encontrado el archivo %s en el paquete.''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
@@ -662,8 +666,46 @@
 '''%(matchcount)d %(matches)s de "%(title)s"''',
 '''Local Site Map for "%s"''':
 '''Mapa local del sitio "%s"''',
+'''Please log in first.''':
+'''Por favor ingresa primero al sistema.''',
 '''Please first create a homepage before creating additional pages.''':
 '''Por favor crea una página personal antes de crear páginas adicionales.''',
+'''You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.
+
+You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,
+access is controlled by group membership of the corresponding group page.
+
+Just enter the sub page\'s name and click on the button to create a new page.
+
+Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page
+exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating
+the group pages.
+
+||\'\'\'Add a new personal page:\'\'\'||\'\'\'Related access control list group:\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%(username)s only||
+
+''':
+'''Aquí puedes agregar algunas sub-páginas adicionales a tu página personal ya creada.
+
+Puedes decidir cuán abiertas a otros lectores o editores estarán tus páginas,
+el acceso se controla mediante la pertenencia a grupos de la página de grupo correspondiente.
+
+Simplemente ingresa el nombre de la sub-página y haz click en el botón para crear una nueva página.
+
+Antes de crear páginas con proteción de acceso, asegúrate que la página de grupo correspondiente
+existe y contiene los miembros apropiados. Usa HomepageGroupsTemplate para crear
+páginas de grupo.
+
+||\'\'\'Agregar una nueva página personal:\'\'\'||\'\'\'Grupo lista control acceso asociado:\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%(username)s únicamente||
+
+''',
+'''MyPages management''':
+'''Administración de MisPáginas''',
 '''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
 '''¡No tienes permisos para renombrar páginas en este wiki!''',
 '''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
@@ -704,6 +746,8 @@
 '''Páginas''',
 '''Select Author''':
 '''Elegir autor''',
+'''Revert all!''':
+'''¡Deshacer todos los cambios!''',
 '''You are not allowed to use this action.''':
 '''No tienes permisos para usar esta acción.''',
 '''Subscribe users to the page %s''':
@@ -726,12 +770,48 @@
 '''Eliminar''',
 '''Optional reason for the deletion''':
 '''Razón para la eliminación (opcional)''',
+'''Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.
+Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d''':
+'''Copia de seguridad restaurada %(filename)s al directorio: %(targetdir)s.
+Archivos: %(filecount)d, Directorios: %(dircount)d''',
+'''Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed.''':
+'''Ocurrió un fallo al tratar de restaurar la copia de seguridad: %(filename)s al directorio: %(targetdir)s .''',
+'''Wiki Backup / Restore''':
+'''Respaldo / Restaración de Wiki''',
+'''Some hints:
+ * To restore a backup:
+ * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.
+ * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC stuff).
+ * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).
+ * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.
+
+ * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the file
+  you get to a secure place.
+
+Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.
+
+''':
+'''Algunas recomendaciones:
+ * Para restaurar una copia de seguridad:
+ * El restaurar una copia sobreescribirá los datos existentes, se cauteloso.
+ * Renómbralo a <idsitio>.tar.<compresión> (remueve la parte de --date--time--UTC).
+ * Coloca el archivo de respaldo en el directorio backup_storage_dir (usa scp, ftp, ...).
+ * Oprime el botón [[GetText(Restore)]] ubicado abajo.
+
+ * Para hacer una copia de seguridad emplea el botón [[GetText(Backup)]] y almacena el archivo
+  que obtengas en un sitio seguro.
+
+Por favor asegúrate que los valores de configuración de backup_* sean correctos y completos.
+
+''',
 '''Backup''':
 '''Copia de respaldo''',
 '''Restore''':
 '''Restaurar''',
 '''You are not allowed to do remote backup.''':
 '''No tienes permisos para hacer respaldos remotos.''',
+'''Unknown backup subaction: %s.''':
+'''Subacción de copia de seguridad desconocida: %s.''',
 '''[%d attachments]''':
 '''[%d adjuntos]''',
 '''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
@@ -879,6 +959,10 @@
 '''RenombrarPágina''',
 '''SpellCheck''':
 '''CorrecciónOrtográfica''',
+'''Invalid MonthCalendar calparms "%s"!''':
+'''Parámetros calendario MonthCalendar no válidos "%s"!''',
+'''Invalid MonthCalendar arguments "%s"!''':
+'''Argumentos MonthCalendar no válidos "%s"!''',
 '''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
 '''¡Esquema de navegación \'%(scheme)s\' no soportado!''',
 '''No parent page found!''':
--- a/MoinMoin/i18n/fa.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fa.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-11-06 17:11+0330\n"
 "Last-Translator: Mehdi Hassanpour <h.mehdi@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Persian <h.mehdi@gmail.com>\n"
@@ -151,9 +151,8 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "پیش نمایش"
 
-#, fuzzy
 msgid "Text mode"
-msgstr "متن"
+msgstr "ویرایش متنی"
 
 msgid "Comment:"
 msgstr "نظرات:"
@@ -169,7 +168,7 @@
 msgstr "تغییرات جزئی"
 
 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
-msgstr "جاهای خالی را از هر خط حذف کن"
+msgstr "جاهای خالی را از هر خط حذف نما"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -688,13 +687,14 @@
 
 #, python-format
 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
-msgstr ""
+msgstr "این بسته نیاز به MoinMoin نسخه جدیدتری دارد (نسخه %s یا بالاتر)."
 
 msgid "The theme name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "قالب گرافیکی تنظیم نشده است."
 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
 msgstr ""
+"نصب فایلهای قالب گرافیکی تنها در سرویس دهنده های standalone پشتیبانی میشود."
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -704,23 +704,23 @@
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
 msgstr "فایل %s از فایلهای بسته MoinMoin نیست."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "The page %s does not exist."
-msgstr "ضمیمه '%(filename)s' وجود ندارد!"
+msgstr "صفحه %s وجود ندارد."
 
 msgid "Invalid package file header."
-msgstr ""
+msgstr "بسته غیرمجاز."
 
 msgid "Package file format unsupported."
-msgstr ""
+msgstr "نوع فایل این بسته پشتیبانی نمیشود."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
+msgstr "تابع غیر مجاز %s در خط %i."
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, python-format
 msgid "The file %s was not found in the package."
-msgstr "فایل %s از فایلهای بسته MoinMoin نیست."
+msgstr "فایل %s در بسته یافت نشد."
 
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
@@ -779,6 +779,23 @@
 "reStructuredText Quick Reference\n"
 "</a>.\n"
 msgstr ""
+"پررنگ: <i>*مورب سازی*</i> <b>**پررنگ**</b> ``monospace``<br/>\n"
+"<br/><pre>\n"
+"سرنویسها: سرنویس ۱ سرنویس ۲ سرنویس ۳\n"
+"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"خط افقی: ---- \n"
+"لینکها: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
+"\n"
+".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
+"\n"
+"لیستها: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
+"</pre>\n"
+"<br/>\n"
+"(!) برای راهنمایی بیشتر این صفحه را ببینید \n"
+"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
+"reStructuredText Quick Reference\n"
+"</a>.\n"
 
 msgid "Diffs"
 msgstr "تغییرات"
@@ -1033,9 +1050,9 @@
 msgid "No pages like \"%s\"!"
 msgstr "هیچ صفحه ای شبیه \"%s\" یافت نشد!"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
-msgstr "عبارت \"%s\" غیر مجاز است!"
+msgstr "نام فایل \"%s\" نامشخص است !"
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
@@ -1043,18 +1060,16 @@
 
 #, python-format
 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
-msgstr ""
+msgstr "بسته %s شامل صفحات %s ساخته شد."
 
-#, fuzzy
 msgid "Package pages"
-msgstr "تهیه بسته صفحات"
+msgstr "بسته صفحات"
 
-#, fuzzy
 msgid "Package name"
-msgstr "تهیه بسته صفحات"
+msgstr "نام بسته"
 
 msgid "List of page names - separated by <tt>,</tt>"
-msgstr ""
+msgstr "لیست نام صفحات - جدا شده با <tt>,</tt>"
 
 #, python-format
 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
@@ -1086,10 +1101,10 @@
 msgstr "نقشه سایت محلی برای \"%s\""
 
 msgid "Please log in first."
-msgstr ""
+msgstr "لطفا وارد سیستم شوید."
 
 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr ""
+msgstr "لطفا پیش از ساخت صفحات در این سایت٬ یک صفحه خانگی برای خود بسازید."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1118,9 +1133,32 @@
 "(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"شما میتوانید به صفحه خانگی خود تعدادی زیر صفحه نیز اضافه نمایید.\n"
+"\n"
+"شما به دلخواه خود میتوانید مجوز خواندن و نوشتن این صفحات توسط کاربران دیگر "
+"را تنظیم نمایید,\n"
+"این دسترسی ها توسط اعضای گروه نویسندگان این صفحه قابل تنظیم می باشند.\n"
+"\n"
+"فقط کافیست نام زیر صفحه مورد نظر خود را نوشته و روی ایجاد صفحه جدید کلیک "
+"نمایید.\n"
+" \n"
+"پیش از ایجاد این صفحات٬ صفحه اسامی گروه نویسندگان دارای حق دسترسی به این "
+"صفحه را نیز ایجاد نموده و اسامی کاربران دارای حق ویرایش را در ان صفحه ذکر "
+"نمایید\n"
+" جهت ساخت این صفحات گروهی میتوانید از الگوی HomepageGroupsTemplate استفاده "
+"نمایید.\n"
+"\n"
+"||'''صفحه شخصی جدید:'''||'''حق دسترسی های مربوطه:'''||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
+"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
+"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
 
 msgid "MyPages management"
-msgstr ""
+msgstr "مدیریت صفحات من"
 
 msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
 msgstr "شما مجاز به تغییر نام صفحات این ویکی نمی باشید!"
@@ -1190,18 +1228,15 @@
 msgstr ""
 "سیستم نمی تواند صفحه جدید بدون نام ایجاد کند. لطفا یک نام صفحه مشخص نمایید."
 
-#, fuzzy
 msgid "Pages"
-msgstr "صفحه"
+msgstr "صفحات"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select Author"
-msgstr "انتخاب کاربر"
+msgstr "انتخاب نویسنده"
 
 msgid "Revert all!"
-msgstr ""
+msgstr "کلیه ویرایش ها بازگردانی شود!"
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to use this action."
 msgstr "عملیات غیر مجاز"
 
@@ -1219,9 +1254,8 @@
 msgid "You are not allowed to perform this action."
 msgstr "عملیات غیر مجاز"
 
-#, fuzzy
 msgid "You are now logged out."
-msgstr "کوکی ها پاک شدند و شما اکنون از سیستم خارج شده اید."
+msgstr "شما از سیستم خارج شدید."
 
 msgid "You are not allowed to delete this page."
 msgstr "شما مجاز به حذف این صفحه نمی باشید."
@@ -1243,13 +1277,16 @@
 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
 msgstr ""
+"نسخه پشتیبان بازیابی شد: %(filename)s در پوشه مقصد: %(targetdir)s.\n"
+"فایلها: %(filecount)d, پوشه ها: %(dircount)d"
 
 #, python-format
 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
 msgstr ""
+"بازیابی نسخه پشتیبان: %(filename)s در پوشه مقصد: %(targetdir)s موفق نبود."
 
 msgid "Wiki Backup / Restore"
-msgstr ""
+msgstr "پشتیبان گیری / بازیافت ویکی"
 
 msgid ""
 "Some hints:\n"
@@ -1268,21 +1305,34 @@
 "complete.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Some hints:\n"
+" * To restore a backup:\n"
+" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
+" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
+"stuff).\n"
+" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
+" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
+"\n"
+" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
+"file\n"
+"  you get to a secure place.\n"
+"\n"
+"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
+"complete.\n"
+"\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Backup"
-msgstr "نوع علامت"
+msgstr "پشتیبان گیری"
 
 msgid "Restore"
-msgstr ""
+msgstr "بازیافت"
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to do remote backup."
-msgstr "شما مجاز به %s روی این صفحه نمی باشید."
+msgstr "شما مجاز به پشتیبان گیری از راه دور نیستید."
 
 #, python-format
 msgid "Unknown backup subaction: %s."
-msgstr ""
+msgstr "عملیات ناشناخته %s در پشتیبان گیری."
 
 #, python-format
 msgid "[%d attachments]"
@@ -1545,13 +1595,13 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "تصحیح املایی"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
-msgstr "عبارت \"%s\" غیر مجاز است!"
+msgstr "پارامترهای غیرمجاز \"%s\" برای تقویم ماهانه !"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
-msgstr "عبارت \"%s\" غیر مجاز است!"
+msgstr "آرگومانهای غیرمجاز \"%s\" تقویم ماهانه !"
 
 #, python-format
 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
--- a/MoinMoin/i18n/fa.py	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fa.py	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -80,6 +80,8 @@
 در صورت عدم تمایل٬ برای لغو تغییرات خود دکمه \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' را فشار دهید.''',
 '''Preview''':
 '''پیش نمایش''',
+'''Text mode''':
+'''ویرایش متنی''',
 '''Comment:''':
 '''نظرات:''',
 '''<No addition>''':
@@ -89,7 +91,7 @@
 '''Trivial change''':
 '''تغییرات جزئی''',
 '''Remove trailing whitespace from each line''':
-'''جاهای خالی را از هر خط حذف کن''',
+'''جاهای خالی را از هر خط حذف نما''',
 '''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
 Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
 space between words. Group page name is not allowed.''':
@@ -403,10 +405,24 @@
 باز شده است.برای جلوگیری از ناسازگاریهای ناخواسته٬ از ویرایش این صفحه حداقل تا %(mins_valid)d·دقیقه(s),
 دیگر خودداری نمایید.\'\'\'[[BR]]
 برای خروج از محیط ویرایش دکمه لغو را فشار دهید.''',
+'''The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s).''':
+'''این بسته نیاز به MoinMoin نسخه جدیدتری دارد (نسخه %s یا بالاتر).''',
+'''The theme name is not set.''':
+'''قالب گرافیکی تنظیم نشده است.''',
+'''Installing theme files is only supported for standalone type servers.''':
+'''نصب فایلهای قالب گرافیکی تنها در سرویس دهنده های standalone پشتیبانی میشود.''',
 '''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
 '''نصب فایل \'%(filename)s\' با ایراد مواجه شد.''',
 '''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
 '''فایل %s از فایلهای بسته MoinMoin نیست.''',
+'''The page %s does not exist.''':
+'''صفحه %s وجود ندارد.''',
+'''Invalid package file header.''':
+'''بسته غیرمجاز.''',
+'''Package file format unsupported.''':
+'''نوع فایل این بسته پشتیبانی نمیشود.''',
+'''The file %s was not found in the package.''':
+'''فایل %s در بسته یافت نشد.''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
@@ -423,6 +439,42 @@
 
 (!) برای راهنمایی بیشتر HelpOnEditing و یا SyntaxReference را ببینید.
 ''',
+'''Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>
+<br/><pre>
+Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3
+     ========= --------- ~~~~~~~~~
+
+Horizontal rule: ---- 
+Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ 
+
+.. _external: http://external-site.net/foo/
+
+Lists: * bullets; 1., a. numbered items.
+</pre>
+<br/>
+(!) For more help, see the 
+<a href="http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html">
+reStructuredText Quick Reference
+</a>.
+''':
+'''پررنگ: <i>*مورب سازی*</i> <b>**پررنگ**</b> ``monospace``<br/>
+<br/><pre>
+سرنویسها: سرنویس ۱ سرنویس ۲ سرنویس ۳
+     ========= --------- ~~~~~~~~~
+
+خط افقی: ---- 
+لینکها: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ 
+
+.. _external: http://external-site.net/foo/
+
+لیستها: * bullets; 1., a. numbered items.
+</pre>
+<br/>
+(!) برای راهنمایی بیشتر این صفحه را ببینید 
+<a href="http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html">
+reStructuredText Quick Reference
+</a>.
+''',
 '''Diffs''':
 '''تغییرات''',
 '''Info''':
@@ -583,8 +635,18 @@
 '''این صفحه یا اخیرا حذف شده و یا هرگز وجود نداشته است!''',
 '''No pages like "%s"!''':
 '''هیچ صفحه ای شبیه "%s" یافت نشد!''',
+'''Invalid filename "%s"!''':
+'''نام فایل "%s" نامشخص است !''',
 '''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
 '''ضمیمه \'%(target)s\' (به نام \'%(filename)s\') در حال حاضر وجود دارد.''',
+'''Created the package %s containing the pages %s.''':
+'''بسته %s شامل صفحات %s ساخته شد.''',
+'''Package pages''':
+'''بسته صفحات''',
+'''Package name''':
+'''نام بسته''',
+'''List of page names - separated by <tt>,</tt>''':
+'''لیست نام صفحات - جدا شده با <tt>,</tt>''',
 '''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
 '''نام کاربری {{{"%s"}}} یافت نشد. لطفا نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید. ''',
 '''Missing password. Please enter user name and password.''':
@@ -599,6 +661,45 @@
 '''%(matchcount)d·%(matches)s·برای·"%(title)s"''',
 '''Local Site Map for "%s"''':
 '''نقشه سایت محلی برای "%s"''',
+'''Please log in first.''':
+'''لطفا وارد سیستم شوید.''',
+'''Please first create a homepage before creating additional pages.''':
+'''لطفا پیش از ساخت صفحات در این سایت٬ یک صفحه خانگی برای خود بسازید.''',
+'''You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.
+
+You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,
+access is controlled by group membership of the corresponding group page.
+
+Just enter the sub page\'s name and click on the button to create a new page.
+
+Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page
+exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating
+the group pages.
+
+||\'\'\'Add a new personal page:\'\'\'||\'\'\'Related access control list group:\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%(username)s only||
+
+''':
+'''شما میتوانید به صفحه خانگی خود تعدادی زیر صفحه نیز اضافه نمایید.
+
+شما به دلخواه خود میتوانید مجوز خواندن و نوشتن این صفحات توسط کاربران دیگر را تنظیم نمایید,
+این دسترسی ها توسط اعضای گروه نویسندگان این صفحه قابل تنظیم می باشند.
+
+فقط کافیست نام زیر صفحه مورد نظر خود را نوشته و روی ایجاد صفحه جدید کلیک نمایید.
+ 
+پیش از ایجاد این صفحات٬ صفحه اسامی گروه نویسندگان دارای حق دسترسی به این صفحه را نیز ایجاد نموده و اسامی کاربران دارای حق ویرایش را در ان صفحه ذکر نمایید
+ جهت ساخت این صفحات گروهی میتوانید از الگوی HomepageGroupsTemplate استفاده نمایید.
+
+||\'\'\'صفحه شخصی جدید:\'\'\'||\'\'\'حق دسترسی های مربوطه:\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%(username)s only||
+
+''',
+'''MyPages management''':
+'''مدیریت صفحات من''',
 '''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
 '''شما مجاز به تغییر نام صفحات این ویکی نمی باشید!''',
 '''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
@@ -635,6 +736,14 @@
 '''لیست کامل لینکها برای "%s"''',
 '''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
 '''سیستم نمی تواند صفحه جدید بدون نام ایجاد کند. لطفا یک نام صفحه مشخص نمایید.''',
+'''Pages''':
+'''صفحات''',
+'''Select Author''':
+'''انتخاب نویسنده''',
+'''Revert all!''':
+'''کلیه ویرایش ها بازگردانی شود!''',
+'''You are not allowed to use this action.''':
+'''عملیات غیر مجاز''',
 '''Subscribe users to the page %s''':
 '''کاربران را عضو این صفحه نما %s''',
 '''Subscribed for %s:''':
@@ -643,6 +752,8 @@
 '''کاربر ثبت نشده:''',
 '''You are not allowed to perform this action.''':
 '''عملیات غیر مجاز''',
+'''You are now logged out.''':
+'''شما از سیستم خارج شدید.''',
 '''You are not allowed to delete this page.''':
 '''شما مجاز به حذف این صفحه نمی باشید.''',
 '''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
@@ -653,6 +764,48 @@
 '''حذف''',
 '''Optional reason for the deletion''':
 '''توضیحات دلخواه برای این حذف''',
+'''Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.
+Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d''':
+'''نسخه پشتیبان بازیابی شد: %(filename)s در پوشه مقصد: %(targetdir)s.
+فایلها: %(filecount)d, پوشه ها: %(dircount)d''',
+'''Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed.''':
+'''بازیابی نسخه پشتیبان: %(filename)s در پوشه مقصد: %(targetdir)s موفق نبود.''',
+'''Wiki Backup / Restore''':
+'''پشتیبان گیری / بازیافت ویکی''',
+'''Some hints:
+ * To restore a backup:
+ * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.
+ * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC stuff).
+ * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).
+ * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.
+
+ * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the file
+  you get to a secure place.
+
+Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.
+
+''':
+'''Some hints:
+ * To restore a backup:
+ * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.
+ * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC stuff).
+ * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).
+ * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.
+
+ * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the file
+  you get to a secure place.
+
+Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.
+
+''',
+'''Backup''':
+'''پشتیبان گیری''',
+'''Restore''':
+'''بازیافت''',
+'''You are not allowed to do remote backup.''':
+'''شما مجاز به پشتیبان گیری از راه دور نیستید.''',
+'''Unknown backup subaction: %s.''':
+'''عملیات ناشناخته %s در پشتیبان گیری.''',
 '''[%d attachments]''':
 '''[%d·attachments]''',
 '''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
@@ -798,6 +951,10 @@
 '''تغییرنام صفحه''',
 '''SpellCheck''':
 '''تصحیح املایی''',
+'''Invalid MonthCalendar calparms "%s"!''':
+'''پارامترهای غیرمجاز "%s" برای تقویم ماهانه !''',
+'''Invalid MonthCalendar arguments "%s"!''':
+'''آرگومانهای غیرمجاز "%s" تقویم ماهانه !''',
 '''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
 '''طرح \'%(scheme)s\' پشتیبانی نشده است!''',
 '''No parent page found!''':
--- a/MoinMoin/i18n/fi.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fi.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-01-02 01:13+0200\n"
 "Last-Translator: Tuukka Hastrup <Tuukka.Hastrup@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -710,7 +710,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/fr.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fr.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-04-09 18:05+0200\n"
 "Last-Translator: JPG <fevrier@tigreraye.org>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -736,7 +736,7 @@
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr "Sous-action de sauvegarde inconnue : %s."
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/he.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/he.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-07-31 00:00+0200\n"
 "Last-Translator: Nir Soffer <nirs@freeshell.org>\n"
 "Language-Team: Hebrew <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -685,7 +685,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/hu.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/hu.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-07-01 13:20+0200\n"
 "Last-Translator: VOROSBARANYI Zoltan <http://vbzo.li/>\n"
 "Language-Team: Hungarian <HU@li.org>\n"
@@ -709,7 +709,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/it.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/it.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-15 22:09+0100\n"
 "Last-Translator: Paolo Patruno <p.patruno@iperbole.bologna.it>\n"
 "Language-Team: Italian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -713,7 +713,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/ja.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ja.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-04-11 10:06+0900\n"
 "Last-Translator: Fujio Nobori <toh@fuji-climb.org>\n"
 "Language-Team: Japanese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -696,7 +696,8 @@
 msgstr "テーマ名が設定されていません。"
 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-msgstr "テーマファイルをインストールできるのは、standaloneタイプのサーバだけです。"
+msgstr ""
+"テーマファイルをインストールできるのは、standaloneタイプのサーバだけです。"
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -716,8 +717,8 @@
 msgid "Package file format unsupported."
 msgstr "パッケージファイルフォーマットはサポートされていません。"
 
-#, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr "不明な関数%sがあります (%i行目)。"
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/ja.py	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ja.py	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -428,8 +428,6 @@
 '''パッケージファイルのへッダが不正です。''',
 '''Package file format unsupported.''':
 '''パッケージファイルフォーマットはサポートされていません。''',
-'''Unknown function %s in line %i.''':
-'''不明な関数%sがあります (%i行目)。''',
 '''The file %s was not found in the package.''':
 '''ファイル %s はパッケージ内に存在しません。''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
--- a/MoinMoin/i18n/ko.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ko.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-03-22 09:10+0900\n"
 "Last-Translator: Seungik Lee <seungiklee@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Korean <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -710,7 +710,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/lv.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 20:26+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-07 20:50+0200\n"
 "Last-Translator: Radomirs Cirskis <nad2000@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian <r.cirskis@datapro.lv>\n"
@@ -696,7 +696,9 @@
 msgstr "Tēmas nosaukums nav uzstādīts."
 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-msgstr "Tēmu failu instalēšana ir atbalstīta tikai savrupiem (\"standalone\") serveriem."
+msgstr ""
+"Tēmu failu instalēšana ir atbalstīta tikai savrupiem (\"standalone\") "
+"serveriem."
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -716,8 +718,8 @@
 msgid "Package file format unsupported."
 msgstr "Neatbalstīts pakotnes faila formāts."
 
-#, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr "Nedefinēta funkcija %s rindā %i."
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/lv.py	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.py	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -425,8 +425,6 @@
 '''Nekorekta pakotnes faila galvene.''',
 '''Package file format unsupported.''':
 '''Neatbalstīts pakotnes faila formāts.''',
-'''Unknown function %s in line %i.''':
-'''Nedefinēta funkcija %s rindā %i.''',
 '''The file %s was not found in the package.''':
 '''Fails %s pakotnē netika atrasts.''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
--- a/MoinMoin/i18n/nb.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/nb.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 21:30+0200\n"
 "Last-Translator: Joerg Cassens <jmt@cassens.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian <moinmoin-nb@cassens.org>\n"
@@ -701,7 +701,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/nl.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/nl.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-03-13 17:43+0200\n"
 "Last-Translator: Reinout van Schouwen <reinout@cs.vu.nl>\n"
 "Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
@@ -712,7 +712,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/pl.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1.5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-09 11:25+0100\n"
 "Last-Translator: Wojciech Palacz <wojtek@virgo.ii.uj.edu.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
@@ -713,7 +713,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/pt.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pt.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-04-17 00:00+0100\n"
 "Last-Translator: Leonardo Gregianin\n"
 "Language-Team: Portuguese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -708,7 +708,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/pt_br.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pt_br.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-01-26 08:53 (UTC)\n"
 "Last-Translator: Leonardo Gregianin <leonardo@riseup.net>\n"
 "Language-Team: Português Brasileiro <moin-devel@lists.sourceforge.net\n"
@@ -719,7 +719,7 @@
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr "Ação desconhecida"
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/ro.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ro.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-08-18 14:19+EET\n"
 "Last-Translator: Ovidiu Sabou <ovidiu.sabou@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Romanian <ovidiu.sabou@gmail.com>\n"
@@ -724,7 +724,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/ru.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ru.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-11 12:20-0800\n"
 "Last-Translator: Mike Rovner <mrovner@hotmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -703,7 +703,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/sl.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sl.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-15 16:50+0100\n"
 "Last-Translator: Mark Martinec <Mark.Martinec@ijs.si>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -149,9 +149,8 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "Predogled"
 
-#, fuzzy
 msgid "Text mode"
-msgstr "po besedilu"
+msgstr "Urejanje izvornega besedila"
 
 msgid "Comment:"
 msgstr "Opomba:"
@@ -384,11 +383,10 @@
 
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
-msgstr ""
+msgstr "Manjka potrebni atribut \"%(attrname)s\""
 
-#, fuzzy
 msgid "Submitted form data:"
-msgstr "Naročen na %s:"
+msgstr "Prejeti podatki iz obrazca:"
 
 msgid "Search Titles"
 msgstr "Iskanje po naslovih"
@@ -686,13 +684,13 @@
 
 #, python-format
 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
-msgstr ""
+msgstr "Paket potrebuje novejšo inačico MoinMoin (vsaj %s)."
 
 msgid "The theme name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "Ime teme (izgleda) ni nastavljeno."
 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-msgstr ""
+msgstr "Namestitev datotek teme je podprto le za samostoječi tip strežnikov."
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -702,23 +700,23 @@
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
 msgstr "Datoteka %s ne vsebuje MoinMoin paketa."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "The page %s does not exist."
-msgstr "Priponka '%(filename)s' ne obstaja!"
+msgstr "Stran %s ne obstaja."
 
 msgid "Invalid package file header."
-msgstr ""
+msgstr "Neveljavna glava paketne datoteke."
 
 msgid "Package file format unsupported."
-msgstr ""
+msgstr "Format paketa ni podprt."
+
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
+msgstr "Neznana funkcija %s v vrstici %i."
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, python-format
 msgid "The file %s was not found in the package."
-msgstr "Datoteka %s ne vsebuje MoinMoin paketa."
+msgstr "Datoteke %s ni v paketu."
 
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
@@ -744,7 +742,7 @@
 "in kurziva'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mešano ''[[Verbatim"
 "(''')]]'''''polkrepko'''[[Verbatim(''')]] in kurziva''[[Verbatim('')]]; "
 "[[Verbatim(----)]] horizontalna črta.\n"
-" Naslov:: [[Verbatim(=)]] Naslov-1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Naslov-"
+" Naslovi:: [[Verbatim(=)]] Naslov-1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Naslov-"
 "2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] N-3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
 "(====)]] N-4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] N-5 [[Verbatim"
 "(=====)]].\n"
@@ -777,6 +775,23 @@
 "reStructuredText Quick Reference\n"
 "</a>.\n"
 msgstr ""
+"Poudarek: <i>*kurziva*</i> <b>**krepko**</b> ``znaki enake širine``<br/>\n"
+"<br/><pre>\n"
+"Naslovi: Naslov 1 Naslov 2 Naslov 3\n"
+"     ======== -------- ~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"Vodoravna črta: ---- \n"
+"Povezave: PodčrtajNaKoncu_ `več besed med krativci`_ zunanja_ \n"
+"\n"
+".. _zunanja: http://zunanji-streznik.example.net/bla/\n"
+"\n"
+"Seznami: * pike; 1., a. oštevilčene alineje.\n"
+"</pre>\n"
+"<br/>\n"
+"(!) Dodatna navodila na: \n"
+"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
+"reStructuredText Quick Reference\n"
+"</a>.\n"
 
 msgid "Diffs"
 msgstr "Razlike"
@@ -1034,9 +1049,9 @@
 msgid "No pages like \"%s\"!"
 msgstr "Nobena stran ni podobna \"%s\"!"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
-msgstr "Neveljavni argumenti pri \"Include\": \"%s\"!"
+msgstr "Neveljavno ime datoteke \"%s\"!"
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
@@ -1044,28 +1059,28 @@
 
 #, python-format
 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
-msgstr ""
+msgstr "Tvorjen je paket %s, ki vsebuje strani %s."
 
-#, fuzzy
 msgid "Package pages"
 msgstr "Zapakiraj strani v ZIP"
 
-#, fuzzy
 msgid "Package name"
-msgstr "Zapakiraj strani v ZIP"
+msgstr "Ime ZIP paketa"
 
 msgid "List of page names - separated by <tt>,</tt>"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam imen strani, ločen s <tt>,</tt>"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
-msgstr "Uporabniško ime je prazno, prosimo vpišite ga."
+msgstr ""
+"Neznano uporabniško ime: {{{\"%s\"}}}. Prosimo vnesite uporabniško ime in "
+"geslo."
 
 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
-msgstr ""
+msgstr "Manjka geslo. Prosimo vnesite uporabniško ime in geslo."
 
 msgid "Sorry, wrong password."
-msgstr ""
+msgstr "Žal je geslo napačno."
 
 #, python-format
 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
@@ -1084,10 +1099,10 @@
 msgstr "Struktura spletne predstavitve na \"%s\""
 
 msgid "Please log in first."
-msgstr ""
+msgstr "Prosimo, da se najprej prijavite."
 
 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr ""
+msgstr "Prosimo, da naredite domačo stran preden dodajate druge strani."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1116,9 +1131,30 @@
 "(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Tu lahko dodate podstrani k obstoječi domači strani.\n"
+"\n"
+"Izberete lahko, do kolikšne mere naj bodo te strani odprte do ostalih\n"
+"bralcev in do spreminjanja, pravica dostopa je določena z uvrstitvijo\n"
+"strani v primerno skupinsko stran (group page).\n"
+"\n"
+"Vnesite ime podstrani in z gumbom lahko zahtevate njeno tvorjenje.\n"
+"\n"
+"Pred izdelavo strani zaščitene pred dostopom preverite, da ustrezna\n"
+"stran skupine zares obstaja in da vsebuje primerne člane.\n"
+"Uporabite predlogo HomepageGroupsTemplate za tvorjenje novih skupin.\n"
+"\n"
+"||'''Dodaj novo osebno stran:'''||'''Skupina s seznamom za nadzor "
+"dostopa:'''||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
+"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
+"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
 
 msgid "MyPages management"
-msgstr ""
+msgstr "Upravljanje z MyPages"
 
 msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
 msgstr "Na tem vikiju ni dovoljeno preimenovanje strani!"
@@ -1186,18 +1222,15 @@
 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
 msgstr "Nove strani s praznim imenom ni mogoče narediti, navedite ime."
 
-#, fuzzy
 msgid "Pages"
-msgstr "Stran"
+msgstr "Strani"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select Author"
-msgstr "Izberi uporabnika"
+msgstr "Izberi avtorja"
 
 msgid "Revert all!"
-msgstr ""
+msgstr "Vrni vse v prejšnje stanje!"
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to use this action."
 msgstr "Te akcije vam ni dovoljeno izvesti."
 
@@ -1215,9 +1248,8 @@
 msgid "You are not allowed to perform this action."
 msgstr "Te akcije vam ni dovoljeno izvesti."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are now logged out."
-msgstr "Za namestitev datotek nimate pooblastil."
+msgstr "Odjavljeni ste."
 
 msgid "You are not allowed to delete this page."
 msgstr "Te strani vam ni dovoljeno izbrisati."
@@ -1239,13 +1271,17 @@
 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
 msgstr ""
+"Vrnjeno iz varnostne kopije %(filename)s v datotečni imenik: %(targetdir)s.\n"
+"Datotek: %(filecount)d, Imenikov: %(dircount)d"
 
 #, python-format
 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
 msgstr ""
+"Vrnitev vsebine iz varnostne kopije %(filename)s v imenik datotek %"
+"(targetdir)s ni uspela."
 
 msgid "Wiki Backup / Restore"
-msgstr ""
+msgstr "Varnostna kopija vikija: shranitev / vrnitev"
 
 msgid ""
 "Some hints:\n"
@@ -1264,21 +1300,35 @@
 "complete.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Nekaj nasvetov:\n"
+" * Za vrnitev stanja iz varnostne kopije (arhiva):\n"
+" * Restavriranje iz varnostne kopije prekrije obstoječe podatke, zato "
+"bodite pazljivi.\n"
+" * Preimenujte jo v <imestrežnika>.tar.<kompresija> (odstranite --date--"
+"time--UTC navlako).\n"
+" * Prestavite datoteko z arhivom v backup_storage_dir (uporabite scp, "
+"ftp, ...).\n"
+" * Restavriranje zaženete z gumbom [[GetText(Restore)]] spodaj.\n"
+"\n"
+" * Za pripravo varnostne kopije izberite gumb [[GetText(Backup)]] in "
+"shranite dobljeno arhivsko datoteko na varno mesto.\n"
+"\n"
+"Prosimo prepričajte se, da so nastavitve backup_* v viki konfiguraciji "
+"pravilne in popolne.\n"
+"\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Backup"
-msgstr "Označevanje"
+msgstr "Shranitev v varnostno kopijo"
 
 msgid "Restore"
-msgstr ""
+msgstr "Vrnitev iz varnostne kopije"
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to do remote backup."
-msgstr "Na tej strani vam ni dovoljeno \"%s\"."
+msgstr "Izdelava varnostne kopije ni dovoljena z oddaljene lokacije."
 
 #, python-format
 msgid "Unknown backup subaction: %s."
-msgstr ""
+msgstr "Neznana podakcija pri upravljanju z varnostno kopijo: %s"
 
 #, python-format
 msgid "[%d attachments]"
@@ -1546,13 +1596,13 @@
 msgid "SpellCheck"
 msgstr "PreveriČrkovanje"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
-msgstr "Neveljavni argumenti pri \"Include\": \"%s\"!"
+msgstr "Neveljavni parameter calparms pri MonthCalendar\"%s\"!"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
-msgstr "Neveljavni argumenti pri \"Include\": \"%s\"!"
+msgstr "Neveljavni argumenti pri MonthCalendar \"%s\"!"
 
 #, python-format
 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
--- a/MoinMoin/i18n/sl.py	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sl.py	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -80,6 +80,8 @@
 Če vam to ne ustreza, lahko s preklicem \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' umaknete/uničite svoje spremembe.''',
 '''Preview''':
 '''Predogled''',
+'''Text mode''':
+'''Urejanje izvornega besedila''',
 '''Comment:''':
 '''Opomba:''',
 '''<No addition>''':
@@ -223,6 +225,10 @@
 '''Geslo''',
 '''Action''':
 '''Akcija''',
+'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
+'''Manjka potrebni atribut "%(attrname)s"''',
+'''Submitted form data:''':
+'''Prejeti podatki iz obrazca:''',
 '''Search Titles''':
 '''Iskanje po naslovih''',
 '''Display context of search results''':
@@ -403,10 +409,24 @@
 '''Ob %(timestamp)s je to stran vzel v delo %(owner)s (začetek spreminjanja ali zadnji predogled).[[BR]]
 \'\'\'Nadaljnjih %(mins_valid)d minut prosimo, da \'\'ne spreminjate\'\' te strani, da se izognete konfliktnim popravkom.\'\'\'[[BR]]
 Z ukazom "Preklic" lahko zapustite urejevalnik.''',
+'''The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s).''':
+'''Paket potrebuje novejšo inačico MoinMoin (vsaj %s).''',
+'''The theme name is not set.''':
+'''Ime teme (izgleda) ni nastavljeno.''',
+'''Installing theme files is only supported for standalone type servers.''':
+'''Namestitev datotek teme je podprto le za samostoječi tip strežnikov.''',
 '''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
 '''Namestitev datoteke \'%(filename)s\' ni uspela.''',
 '''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
 '''Datoteka %s ne vsebuje MoinMoin paketa.''',
+'''The page %s does not exist.''':
+'''Stran %s ne obstaja.''',
+'''Invalid package file header.''':
+'''Neveljavna glava paketne datoteke.''',
+'''Package file format unsupported.''':
+'''Format paketa ni podprt.''',
+'''The file %s was not found in the package.''':
+'''Datoteke %s ni v paketu.''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
@@ -416,13 +436,49 @@
 (!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
 ''':
 ''' Poudarki:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kurziva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'polkrepko\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'polkrepko in kurziva\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mešano \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'polkrepko\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] in kurziva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontalna črta.
- Naslov:: [[Verbatim(=)]] Naslov-1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Naslov-2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] N-3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] N-4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] N-5 [[Verbatim(=====)]].
+ Naslovi:: [[Verbatim(=)]] Naslov-1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Naslov-2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] N-3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] N-4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] N-5 [[Verbatim(=====)]].
 Seznami:: presledek in en znak izmed: * pike; 1., a., A., i., I. oštevilčene alineje; 1.#n začni številčenje z n; en presledek zamakne besedilo.
 Povezave:: [[Verbatim(SkupajPisaneKapitaliziraneBesede)]]; [[Verbatim(["v oglatih oklepajih in narekovajih"])]]; URL; [URL]; [URL sklic].
 Tabele:: || besedilo celice |||| besedilo celice prek dveh stolpcev ||;  na koncu vrstic z naslovi ali elementi tabele presledki niso dovoljeni.
 
 (!) Več o tem: HelpOnEditing, SyntaxReference.
 ''',
+'''Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>
+<br/><pre>
+Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3
+     ========= --------- ~~~~~~~~~
+
+Horizontal rule: ---- 
+Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ 
+
+.. _external: http://external-site.net/foo/
+
+Lists: * bullets; 1., a. numbered items.
+</pre>
+<br/>
+(!) For more help, see the 
+<a href="http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html">
+reStructuredText Quick Reference
+</a>.
+''':
+'''Poudarek: <i>*kurziva*</i> <b>**krepko**</b> ``znaki enake širine``<br/>
+<br/><pre>
+Naslovi: Naslov 1 Naslov 2 Naslov 3
+     ======== -------- ~~~~~~~~
+
+Vodoravna črta: ---- 
+Povezave: PodčrtajNaKoncu_ `več besed med krativci`_ zunanja_ 
+
+.. _zunanja: http://zunanji-streznik.example.net/bla/
+
+Seznami: * pike; 1., a. oštevilčene alineje.
+</pre>
+<br/>
+(!) Dodatna navodila na: 
+<a href="http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html">
+reStructuredText Quick Reference
+</a>.
+''',
 '''Diffs''':
 '''Razlike''',
 '''Info''':
@@ -583,8 +639,24 @@
 '''Ta stran je že izbrisana ali pa ni nikoli obstajala!''',
 '''No pages like "%s"!''':
 '''Nobena stran ni podobna "%s"!''',
+'''Invalid filename "%s"!''':
+'''Neveljavno ime datoteke "%s"!''',
 '''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
 '''Priponka \'%(target)s\' (ime \'%(filename)s\') že obstaja na strežniku.''',
+'''Created the package %s containing the pages %s.''':
+'''Tvorjen je paket %s, ki vsebuje strani %s.''',
+'''Package pages''':
+'''Zapakiraj strani v ZIP''',
+'''Package name''':
+'''Ime ZIP paketa''',
+'''List of page names - separated by <tt>,</tt>''':
+'''Seznam imen strani, ločen s <tt>,</tt>''',
+'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
+'''Neznano uporabniško ime: {{{"%s"}}}. Prosimo vnesite uporabniško ime in geslo.''',
+'''Missing password. Please enter user name and password.''':
+'''Manjka geslo. Prosimo vnesite uporabniško ime in geslo.''',
+'''Sorry, wrong password.''':
+'''Žal je geslo napačno.''',
 '''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
 '''Natanko ena stran je podobna "%s", preusmerjanje tja ...''',
 '''Pages like "%s"''':
@@ -593,6 +665,47 @@
 '''%(matchcount)d %(matches)s za "%(title)s"''',
 '''Local Site Map for "%s"''':
 '''Struktura spletne predstavitve na "%s"''',
+'''Please log in first.''':
+'''Prosimo, da se najprej prijavite.''',
+'''Please first create a homepage before creating additional pages.''':
+'''Prosimo, da naredite domačo stran preden dodajate druge strani.''',
+'''You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.
+
+You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,
+access is controlled by group membership of the corresponding group page.
+
+Just enter the sub page\'s name and click on the button to create a new page.
+
+Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page
+exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating
+the group pages.
+
+||\'\'\'Add a new personal page:\'\'\'||\'\'\'Related access control list group:\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%(username)s only||
+
+''':
+'''Tu lahko dodate podstrani k obstoječi domači strani.
+
+Izberete lahko, do kolikšne mere naj bodo te strani odprte do ostalih
+bralcev in do spreminjanja, pravica dostopa je določena z uvrstitvijo
+strani v primerno skupinsko stran (group page).
+
+Vnesite ime podstrani in z gumbom lahko zahtevate njeno tvorjenje.
+
+Pred izdelavo strani zaščitene pred dostopom preverite, da ustrezna
+stran skupine zares obstaja in da vsebuje primerne člane.
+Uporabite predlogo HomepageGroupsTemplate za tvorjenje novih skupin.
+
+||\'\'\'Dodaj novo osebno stran:\'\'\'||\'\'\'Skupina s seznamom za nadzor dostopa:\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%(username)s only||
+
+''',
+'''MyPages management''':
+'''Upravljanje z MyPages''',
 '''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
 '''Na tem vikiju ni dovoljeno preimenovanje strani!''',
 '''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
@@ -628,6 +741,14 @@
 '''Celotni seznam povezav za "%s"''',
 '''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
 '''Nove strani s praznim imenom ni mogoče narediti, navedite ime.''',
+'''Pages''':
+'''Strani''',
+'''Select Author''':
+'''Izberi avtorja''',
+'''Revert all!''':
+'''Vrni vse v prejšnje stanje!''',
+'''You are not allowed to use this action.''':
+'''Te akcije vam ni dovoljeno izvesti.''',
 '''Subscribe users to the page %s''':
 '''Naroči uporabnike na obvestila s strani %s''',
 '''Subscribed for %s:''':
@@ -636,6 +757,8 @@
 '''Ni uporabnik''',
 '''You are not allowed to perform this action.''':
 '''Te akcije vam ni dovoljeno izvesti.''',
+'''You are now logged out.''':
+'''Odjavljeni ste.''',
 '''You are not allowed to delete this page.''':
 '''Te strani vam ni dovoljeno izbrisati.''',
 '''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
@@ -646,6 +769,47 @@
 '''Brisanje''',
 '''Optional reason for the deletion''':
 '''Razlog za brisanje (neobvezno)''',
+'''Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.
+Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d''':
+'''Vrnjeno iz varnostne kopije %(filename)s v datotečni imenik: %(targetdir)s.
+Datotek: %(filecount)d, Imenikov: %(dircount)d''',
+'''Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed.''':
+'''Vrnitev vsebine iz varnostne kopije %(filename)s v imenik datotek %(targetdir)s ni uspela.''',
+'''Wiki Backup / Restore''':
+'''Varnostna kopija vikija: shranitev / vrnitev''',
+'''Some hints:
+ * To restore a backup:
+ * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.
+ * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC stuff).
+ * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).
+ * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.
+
+ * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the file
+  you get to a secure place.
+
+Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.
+
+''':
+'''Nekaj nasvetov:
+ * Za vrnitev stanja iz varnostne kopije (arhiva):
+ * Restavriranje iz varnostne kopije prekrije obstoječe podatke, zato bodite pazljivi.
+ * Preimenujte jo v <imestrežnika>.tar.<kompresija> (odstranite --date--time--UTC navlako).
+ * Prestavite datoteko z arhivom v backup_storage_dir (uporabite scp, ftp, ...).
+ * Restavriranje zaženete z gumbom [[GetText(Restore)]] spodaj.
+
+ * Za pripravo varnostne kopije izberite gumb [[GetText(Backup)]] in shranite dobljeno arhivsko datoteko na varno mesto.
+
+Prosimo prepričajte se, da so nastavitve backup_* v viki konfiguraciji pravilne in popolne.
+
+''',
+'''Backup''':
+'''Shranitev v varnostno kopijo''',
+'''Restore''':
+'''Vrnitev iz varnostne kopije''',
+'''You are not allowed to do remote backup.''':
+'''Izdelava varnostne kopije ni dovoljena z oddaljene lokacije.''',
+'''Unknown backup subaction: %s.''':
+'''Neznana podakcija pri upravljanju z varnostno kopijo: %s''',
 '''[%d attachments]''':
 '''[%d priponk]''',
 '''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
@@ -795,6 +959,10 @@
 '''PreimenujStran''',
 '''SpellCheck''':
 '''PreveriČrkovanje''',
+'''Invalid MonthCalendar calparms "%s"!''':
+'''Neveljavni parameter calparms pri MonthCalendar"%s"!''',
+'''Invalid MonthCalendar arguments "%s"!''':
+'''Neveljavni argumenti pri MonthCalendar "%s"!''',
 '''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
 '''Nepoznana ali nepodprta navigacijska shema \'%(scheme)s\'!''',
 '''No parent page found!''':
--- a/MoinMoin/i18n/sr.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sr.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-16 17:53+0200\n"
 "Last-Translator: Thomas W. Horna <obivatelj@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Serbian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -702,7 +702,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/sv.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-04-09 19:02+0200\n"
 "Last-Translator: Per Olofsson <pelle@debian.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -717,7 +717,7 @@
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr "Okänd backup-underåtgärd: %s."
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/tr.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/tr.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-01-07 23:45+0200\n"
 "Last-Translator: Volkan Y. <yazicivo@ttnet.net.tr>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -737,7 +737,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/vi.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/vi.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-11-19 21:03+0800\n"
 "Last-Translator: Nam T. Nguyen <nnt@nntsoft.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -700,7 +700,7 @@
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr "Việc không rõ"
 
 #, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/zh.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-12-05 22:41+0100\n"
 "Last-Translator: Jun Hu <j.hu@tue.nl>\n"
 "Language-Team: Chinese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -691,7 +691,7 @@
 msgstr ""
 
 #, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, python-format
--- a/MoinMoin/i18n/zh_tw.po	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh_tw.po	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-04-10 10:30+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-13 09:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-04-13 13:13+0800\n"
 "Last-Translator: Rux Li <rux DOT li THREE AT gmail DOT com>\n"
 "Language-Team: Chinese/Taiwan <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -468,7 +468,7 @@
 msgstr "Lupy 搜尋"
 
 msgid "Active threads"
-msgstr "執行緒數目"
+msgstr "緒程數目"
 
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
@@ -530,7 +530,7 @@
 "\n"
 "你在 \"%(sitename)s\" 網站訂閱了 wiki 頁面或 wiki 類別的修訂通知服務。\n"
 "\n"
-"本信件通知你 %(editor)s 修訂了以下頁面:\n"
+"在此通知你以下頁面被 %(editor)s 編輯過了:\n"
 "%(pagelink)s\n"
 "\n"
 
@@ -558,7 +558,7 @@
 msgstr "些微"
 
 msgid "Status of sending notification mails:"
-msgstr "發送修訂通知的情況如下:"
+msgstr "發送修訂通知的狀況如下:"
 
 #, python-format
 msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
@@ -605,7 +605,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
-msgstr "你的修改備份在[%(backup_url)s 這裡]。"
+msgstr "你的修改備份在 [%(backup_url)s 這裡]。"
 
 msgid "You did not change the page content, not saved!"
 msgstr "本頁內容沒變,所以沒有存檔!"
@@ -659,13 +659,13 @@
 
 #, python-format
 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
-msgstr ""
+msgstr "此包裹檔需要較新版的 MoinMoin (至少 %s)。"
 
 msgid "The theme name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "佈景主題的名稱尚未設定。"
 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-msgstr ""
+msgstr "只有獨立運作式 (standalone type) 的伺服器才能安裝佈景主題。"
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -673,25 +673,25 @@
 
 #, python-format
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr "檔案 %s 不是 MoinMoin 包裝檔!"
-
-#, fuzzy, python-format
+msgstr "檔案 '%s' 不是 MoinMoin 的包裹檔!"
+
+#, python-format
 msgid "The page %s does not exist."
-msgstr "附件 '%(filename)s' 不存在!"
+msgstr "頁面 '%s' 不存在!"
 
 msgid "Invalid package file header."
-msgstr ""
+msgstr "包裹檔的檔頭錯誤。"
 
 msgid "Package file format unsupported."
-msgstr ""
+msgstr "不支援此包裹檔的格式。"
 
 #, fuzzy, python-format
-msgid "Unknown function %s in line %i."
-msgstr "不明的備份子操作:%s。"
-
-#, fuzzy, python-format
+msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
+msgstr "不明的操作:%s,行號:%i。"
+
+#, python-format
 msgid "The file %s was not found in the package."
-msgstr "檔案 %s 不是 MoinMoin 包裝檔!"
+msgstr "檔案 '%s' 不在此包裹檔內!"
 
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
@@ -753,7 +753,7 @@
 "標題: 標題1 標題2 標題3\n"
 "   ===== ----- ~~~~~\n"
 "\n"
-"分隔線: ---- \n"
+"分隔線: ----\n"
 "連結: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
 "\n"
 ".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
@@ -761,7 +761,7 @@
 "條列: * 符號式; 1., a. 編號式.\n"
 "</pre>\n"
 "<br/>\n"
-"(!) 更深入的說明在 \n"
+"(!) 更完整的說明在 \n"
 "<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
 "reStructuredText 快速參考\n"
 "</a>.\n"
@@ -965,7 +965,7 @@
 msgstr "人氣和編輯次數"
 
 msgid "You are not allowed to revert this page!"
-msgstr "你不能把本頁恢復成舊版!"
+msgstr "你無權回復本頁!"
 
 msgid "You must login to add a quicklink."
 msgstr "登入之後才能設定頁面捷徑。"
@@ -980,7 +980,7 @@
 msgstr "你不能訂閱無權瀏覽的頁面。"
 
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-msgstr "本 wiki 不支援郵寄處理。"
+msgstr "本 wiki 站不支援郵寄處理。"
 
 msgid "You must log in to use subscribtions."
 msgstr "登入之後才能訂閱"
@@ -1027,7 +1027,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
-msgstr "包裹 %s 已打包,包含頁面 %s。"
+msgstr "包裹檔 %s 已打包,包含頁面 %s。"
 
 msgid "Package pages"
 msgstr "打包頁面"
@@ -1040,7 +1040,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
-msgstr "找不到使用者:{{{\"%s\"}}}。請輸入名稱及密碼。"
+msgstr "不明的使用者:{{{\"%s\"}}}。請輸入名稱及密碼。"
 
 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
 msgstr "沒輸入密碼。請輸入名稱及密碼。"
@@ -1097,6 +1097,24 @@
 "(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"請在此為你建好的個人首頁增加子頁面。\n"
+"\n"
+"你可以選擇子頁面的存取權限,也可以編輯這些存取權限的授權名單。\n"
+"\n"
+"請在適當的位置輸入子頁面的名稱,然後按右邊的按鈕來建立新的子頁面。\n"
+"\n"
+"在建立有存取權限的頁面之前,請先確認相對應的授權名單已經存在且包含合適的成員"
+"在內。\n"
+"新建授權名單時,請選用 HomepageGroupsTemplate 模板。\n"
+"\n"
+"||'''新增個人子頁面'''||'''授權名單頁面'''||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,可讀寫頁面,%(username)s)]]||[\"%"
+"(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,唯讀頁面,%(username)s)]]||[\"%(username)"
+"s/ReadGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,私人頁面,%(username)s)]]||%(username)"
+"s 自用||\n"
+"\n"
 
 msgid "MyPages management"
 msgstr "管理我的頁面"
@@ -1167,20 +1185,17 @@
 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
 msgstr "必須有頁面名稱才能建立頁面。"
 
-#, fuzzy
 msgid "Pages"
 msgstr "頁面"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select Author"
-msgstr "選擇使用者"
+msgstr "選擇作者"
 
 msgid "Revert all!"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "全部回復"
+
 msgid "You are not allowed to use this action."
-msgstr "你無權執行本項操作。"
+msgstr "你無權使用本項操作。"
 
 #, python-format
 msgid "Subscribe users to the page %s"
@@ -1191,7 +1206,7 @@
 msgstr "已為 %s 訂閱"
 
 msgid "Not a user:"
-msgstr "不是合法帳號:"
+msgstr "不合法帳號:"
 
 msgid "You are not allowed to perform this action."
 msgstr "你無權執行本項操作。"
@@ -1219,13 +1234,15 @@
 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
 msgstr ""
+"復原備份:%(filename)s 至目的目錄:%(targetdir)s。\n"
+"檔案數:%(filecount)d,目錄數:%(dircount)d"
 
 #, python-format
 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
-msgstr ""
+msgstr "復原備份:%(filename)s 至目的目錄:%(targetdir)s 失敗!"
 
 msgid "Wiki Backup / Restore"
-msgstr ""
+msgstr "Wiki 備份 / 復原"
 
 msgid ""
 "Some hints:\n"
@@ -1245,12 +1262,12 @@
 "\n"
 msgstr ""
 "提示:\n"
-" * 若要進行備份復原:\n"
+" * 欲進行復原:\n"
 " * 執行備份復原會覆蓋現有的資料,請小心操作。\n"
-" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
-"stuff).\n"
-" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
-" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
+" * 請先將備份檔重新命名為 <siteid>.tar.<compression> (亦即刪除 --date--"
+"time--UTC 的部分)。\n"
+" * 將備份檔放在 backup_storage_dir (可使用 scp、ftp、 ...)。\n"
+" * 再按以下的「[[GetText(Restore)]]」按鈕\n"
 "\n"
 " * 欲進行備份,只要按「[[GetText(Backup)]]」然後儲存檔案\n"
 "  到安全的地方即可。\n"
@@ -1422,7 +1439,7 @@
 msgstr "附件 '%(filename)s'"
 
 msgid "Package script:"
-msgstr "包裝腳本:"
+msgstr "打包腳本:"
 
 msgid "File Name"
 msgstr "檔名"
@@ -1784,7 +1801,7 @@
 msgstr "打包頁面"
 
 msgid "Render as Docbook"
-msgstr "DocBook 格式"
+msgstr "DocBook 形"
 
 msgid "Do"
 msgstr "執行"
@@ -1870,7 +1887,7 @@
 #~ msgstr "錯誤的重新登入 URL。"
 
 #~ msgid "Unknown user."
-#~ msgstr "使用者名稱錯誤。"
+#~ msgstr "不明的使用者名稱。"
 
 #~ msgid "Remember last page visited"
 #~ msgstr "記住上次看的最後一頁"
--- a/MoinMoin/i18n/zh_tw.py	Wed Apr 12 15:08:46 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh_tw.py	Thu Apr 13 07:19:08 2006 +0000
@@ -286,7 +286,7 @@
 '''Lupy search''':
 '''Lupy 搜尋''',
 '''Active threads''':
-'''執行緒數目''',
+'''緒程數目''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''{{{"%s"}}} 找到太多資料,請輸入更精確的關鍵字!''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
@@ -325,7 +325,7 @@
 
 你在 "%(sitename)s" 網站訂閱了 wiki 頁面或 wiki 類別的修訂通知服務。
 
-本信件通知你 %(editor)s 修訂了以下頁面:
+在此通知你以下頁面被 %(editor)s 編輯過了:
 %(pagelink)s
 
 ''',
@@ -350,7 +350,7 @@
 '''Trivial ''':
 '''些微''',
 '''Status of sending notification mails:''':
-'''發送修訂通知的情況如下:''',
+'''發送修訂通知的狀況如下:''',
 '''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
 '''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
 '''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
@@ -384,7 +384,7 @@
 那樣的話會蓋掉別人改過的內容。這樣是很不禮貌的!\'\'
 ''',
 '''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
-'''你的修改備份在[%(backup_url)s 這裡]。''',
+'''你的修改備份在 [%(backup_url)s 這裡]。''',
 '''You did not change the page content, not saved!''':
 '''本頁內容沒變,所以沒有存檔!''',
 '''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
@@ -406,10 +406,24 @@
 '''%(owner)s 從 %(timestamp)s 開始編輯或預覽本頁。[[BR]]
 \'\'\'為了避免編輯衝突,請儘量不要在 %(mins_valid)d 分鐘內編輯本頁。\'\'\'[[BR]]
 按下「取消」鍵,便可離開編輯模式。''',
+'''The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s).''':
+'''此包裹檔需要較新版的 MoinMoin (至少 %s)。''',
+'''The theme name is not set.''':
+'''佈景主題的名稱尚未設定。''',
+'''Installing theme files is only supported for standalone type servers.''':
+'''只有獨立運作式 (standalone type) 的伺服器才能安裝佈景主題。''',
 '''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
 '''安裝 \'%(filename)s\' 失敗!''',
 '''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
-'''檔案 %s 不是 MoinMoin 包裝檔!''',
+'''檔案 \'%s\' 不是 MoinMoin 的包裹檔!''',
+'''The page %s does not exist.''':
+'''頁面 \'%s\' 不存在!''',
+'''Invalid package file header.''':
+'''包裹檔的檔頭錯誤。''',
+'''Package file format unsupported.''':
+'''不支援此包裹檔的格式。''',
+'''The file %s was not found in the package.''':
+'''檔案 \'%s\' 不在此包裹檔內!''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
@@ -450,7 +464,7 @@
 標題: 標題1 標題2 標題3
    ===== ----- ~~~~~
 
-分隔線: ---- 
+分隔線: ----
 連結: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ 
 
 .. _external: http://external-site.net/foo/
@@ -458,7 +472,7 @@
 條列: * 符號式; 1., a. 編號式.
 </pre>
 <br/>
-(!) 更深入的說明在 
+(!) 更完整的說明在 
 <a href="http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html">
 reStructuredText 快速參考
 </a>.
@@ -590,7 +604,7 @@
 '''Page hits and edits''':
 '''人氣和編輯次數''',
 '''You are not allowed to revert this page!''':
-'''你不能把本頁恢復成舊版!''',
+'''你無權回復本頁!''',
 '''You must login to add a quicklink.''':
 '''登入之後才能設定頁面捷徑。''',
 '''Your quicklink to this page has been removed.''':
@@ -600,7 +614,7 @@
 '''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
 '''你不能訂閱無權瀏覽的頁面。''',
 '''This wiki is not enabled for mail processing.''':
-'''本 wiki 不支援郵寄處理。''',
+'''本 wiki 站不支援郵寄處理。''',
 '''You must log in to use subscribtions.''':
 '''登入之後才能訂閱''',
 '''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
@@ -628,7 +642,7 @@
 '''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
 '''附件 \'%(target)s\' 已經存在 (遠端名稱 \'%(filename)s\')''',
 '''Created the package %s containing the pages %s.''':
-'''包裹 %s 已打包,包含頁面 %s。''',
+'''包裹檔 %s 已打包,包含頁面 %s。''',
 '''Package pages''':
 '''打包頁面''',
 '''Package name''':
@@ -636,7 +650,7 @@
 '''List of page names - separated by <tt>,</tt>''':
 '''輸入頁面名稱 (以「<tt>,</tt>」分開)''',
 '''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
-'''找不到使用者:{{{"%s"}}}。請輸入名稱及密碼。''',
+'''不明的使用者:{{{"%s"}}}。請輸入名稱及密碼。''',
 '''Missing password. Please enter user name and password.''':
 '''沒輸入密碼。請輸入名稱及密碼。''',
 '''Sorry, wrong password.''':
@@ -653,6 +667,38 @@
 '''請先登入。''',
 '''Please first create a homepage before creating additional pages.''':
 '''建立其他頁面之前,請先建立個人首頁。''',
+'''You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.
+
+You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,
+access is controlled by group membership of the corresponding group page.
+
+Just enter the sub page\'s name and click on the button to create a new page.
+
+Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page
+exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating
+the group pages.
+
+||\'\'\'Add a new personal page:\'\'\'||\'\'\'Related access control list group:\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%(username)s only||
+
+''':
+'''請在此為你建好的個人首頁增加子頁面。
+
+你可以選擇子頁面的存取權限,也可以編輯這些存取權限的授權名單。
+
+請在適當的位置輸入子頁面的名稱,然後按右邊的按鈕來建立新的子頁面。
+
+在建立有存取權限的頁面之前,請先確認相對應的授權名單已經存在且包含合適的成員在內。
+新建授權名單時,請選用 HomepageGroupsTemplate 模板。
+
+||\'\'\'新增個人子頁面\'\'\'||\'\'\'授權名單頁面\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,可讀寫頁面,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,唯讀頁面,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,私人頁面,%(username)s)]]||%(username)s 自用||
+
+''',
 '''MyPages management''':
 '''管理我的頁面''',
 '''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
@@ -691,12 +737,20 @@
 '''引用頁面 "%s" 的頁面列表''',
 '''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
 '''必須有頁面名稱才能建立頁面。''',
+'''Pages''':
+'''頁面''',
+'''Select Author''':
+'''選擇作者''',
+'''Revert all!''':
+'''全部回復''',
+'''You are not allowed to use this action.''':
+'''你無權使用本項操作。''',
 '''Subscribe users to the page %s''':
 '''新增頁面 "%s" 的訂閱戶''',
 '''Subscribed for %s:''':
 '''已為 %s 訂閱''',
 '''Not a user:''':
-'''不是合法帳號:''',
+'''不合法帳號:''',
 '''You are not allowed to perform this action.''':
 '''你無權執行本項操作。''',
 '''You are now logged out.''':
@@ -711,6 +765,14 @@
 '''刪除''',
 '''Optional reason for the deletion''':
 '''刪除本頁的理由:''',
+'''Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.
+Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d''':
+'''復原備份:%(filename)s 至目的目錄:%(targetdir)s。
+檔案數:%(filecount)d,目錄數:%(dircount)d''',
+'''Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed.''':
+'''復原備份:%(filename)s 至目的目錄:%(targetdir)s 失敗!''',
+'''Wiki Backup / Restore''':
+'''Wiki 備份 / 復原''',
 '''Some hints:
 * To restore a backup:
  * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.
@@ -725,11 +787,11 @@
 
 ''':
 '''提示:
- * 若要進行備份復原:
+ * 欲進行復原:
  * 執行備份復原會覆蓋現有的資料,請小心操作。
- * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC stuff).
- * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).
- * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.
+ * 請先將備份檔重新命名為 <siteid>.tar.<compression> (亦即刪除 --date--time--UTC 的部分)。
+ * 將備份檔放在 backup_storage_dir (可使用 scp、ftp、 ...)。
+ * 再按以下的「[[GetText(Restore)]]」按鈕
 
 * 欲進行備份,只要按「[[GetText(Backup)]]」然後儲存檔案
  到安全的地方即可。
@@ -826,7 +888,7 @@
 '''Attachment \'%(filename)s\'''':
 '''附件 \'%(filename)s\'''',
 '''Package script:''':
-'''包裝腳本:''',
+'''打包腳本:''',
 '''File Name''':
 '''檔名''',
 '''Modified''':
@@ -1050,7 +1112,7 @@
 '''Package Pages''':
 '''打包頁面''',
 '''Render as Docbook''':
-'''DocBook 格式''',
+'''DocBook 形''',
 '''Do''':
 '''執行''',
 '''Edit (Text)''':