changeset 5757:de0f5ac57c4c

update i18n (updated fi translation thanks to Simion Ruxandra, GCI 2010)
author Thomas Waldmann <tw AT waldmann-edv DOT de>
date Mon, 03 Jan 2011 15:34:12 +0100
parents 9d9c4b8b53d6
children 7314c075befd
files MoinMoin/i18n/cs.MoinMoin.po MoinMoin/i18n/fi.MoinMoin.po MoinMoin/i18n/lt.MoinMoin.po
diffstat 3 files changed, 901 insertions(+), 1304 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/cs.MoinMoin.po	Mon Jan 03 03:06:36 2011 +0100
+++ b/MoinMoin/i18n/cs.MoinMoin.po	Mon Jan 03 15:34:12 2011 +0100
@@ -13,10 +13,11 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-02 17:39+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-12-24 23:58+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-11-05 22:11+0100\n"
 "Last-Translator: Petr Pecha <nejlepsitextovyeditorjevim@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech <moin@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -113,15 +114,15 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
-"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
-"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
-"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
+"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
+"%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
+"%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
+"edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
 "preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
 msgstr ""
-"'''<<BR>>Váš koncept založený na revizi %(draft_rev)d (uložený v %"
-"(draft_timestamp_str)s) lze nahrát místo současné revize %(page_rev)d pomocí "
-"tlačítka nahrání konceptu, v případě, že došlo ke ztrátě posledních "
+"'''<<BR>>Váš koncept založený na revizi %(draft_rev)d (uložený v "
+"%(draft_timestamp_str)s) lze nahrát místo současné revize %(page_rev)d "
+"pomocí tlačítka nahrání konceptu, v případě, že došlo ke ztrátě posledních "
 "úprav.''' Koncept je uložen při každém náhledu, zrušení editace nebo "
 "neúspěšném uložení stránky."
 
@@ -140,13 +141,13 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
-"(license_link)s.\n"
+"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
+"%(license_link)s.\n"
 "If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
 "changes."
 msgstr ""
-"Kliknutím na '''%(save_button_text)s''' uložíte Vaše změny pod licencí %"
-"(license_link)s.\n"
+"Kliknutím na '''%(save_button_text)s''' uložíte Vaše změny pod licencí "
+"%(license_link)s.\n"
 "Pokud si to nepřejete, klikněte na '''%(cancel_button_text)s''', a Vaše "
 "změny se neuloží."
 
@@ -293,18 +294,18 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
-"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
+"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
+"%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
 msgstr ""
-"Tato stránka je nyní ''zamčena'' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do %"
-"(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut."
+"Tato stránka je nyní ''zamčena'' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do "
+"%(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
-"(owner)s.<<BR>>\n"
-"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
-"(mins_valid)d minute(s),\n"
+"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
+"%(owner)s.<<BR>>\n"
+"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
+"%(mins_valid)d minute(s),\n"
 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
 "To leave the editor, press the Cancel button."
 msgstr ""
@@ -469,8 +470,8 @@
 "The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
 "search results!"
 msgstr ""
-"Záložní obsah této stránky je zastaralý a ve výsledcích hledání "
-"bude zahrnut s nižší prioritou!"
+"Záložní obsah této stránky je zastaralý a ve výsledcích hledání bude zahrnut "
+"s nižší prioritou!"
 
 #, python-format
 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
@@ -500,16 +501,15 @@
 "You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
 "back to your account."
 msgstr ""
-"Nyní můžete změnit nastavení vybraného uživatele; po odhlášení "
-"se dostanete zpět na svůj účet."
+"Nyní můžete změnit nastavení vybraného uživatele; po odhlášení se dostanete "
+"zpět na svůj účet."
 
 msgid "You are the only user."
 msgstr "Jste jediný uživatel."
 
 msgid ""
 "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
-msgstr ""
-"Jako superuživatel se můžete dočasně stát jiným uživatelem."
+msgstr "Jako superuživatel se můžete dočasně stát jiným uživatelem."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Zvolit Účet"
@@ -610,8 +610,8 @@
 "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
 "general preferences."
 msgstr ""
-"Než můžete být upozorněni, musíte zvolit způsob kontaktování ve vašem"
-"hlavním nastavení."
+"Než můžete být upozorněni, musíte zvolit způsob kontaktování ve vašemhlavním "
+"nastavení."
 
 #, fuzzy
 msgid "Subscribed events"
@@ -792,8 +792,8 @@
 "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
 "create one during login."
 msgstr ""
-"Pokud momentálně nemáš svůj účet, můžeš se přihlásit pře OpenID a"
-"jeden si přes něho vytvořit."
+"Pokud momentálně nemáš svůj účet, můžeš se přihlásit pře OpenID ajeden si "
+"přes něho vytvořit."
 
 msgid "Could not contact botbouncer.com."
 msgstr "Nemohu se připojit na botbouncer.com."
@@ -813,7 +813,8 @@
 "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
 "one now</a>. "
 msgstr ""
-"Pokud ještě nemáš svůj účet, <a href=\"%(userprefslink)s\">vytvoř si ho nyní</a>."
+"Pokud ještě nemáš svůj účet, <a href=\"%(userprefslink)s\">vytvoř si ho "
+"nyní</a>."
 
 #, python-format
 msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
@@ -911,8 +912,8 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
-"(highlight_help_page)s."
+"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
+"%(highlight_help_page)s."
 msgstr ""
 "Zvýrazňování syntaxe není podporováno pro '%(syntax)s', více na"
 "%(highlight_help_page)s."
@@ -1024,7 +1025,8 @@
 msgstr "Nahoru"
 
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-msgstr "Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"
+msgstr ""
+"Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"
 
 msgid "Open editor on double click"
 msgstr "Otevřít editor dvojklikem"
@@ -1136,7 +1138,9 @@
 msgstr "Musíte určit výstupní soubor!"
 
 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
-msgstr "Žádná stránka není určená pomocí --pages nebo --search, očekáváme kompletní balíček."
+msgstr ""
+"Žádná stránka není určená pomocí --pages nebo --search, očekáváme kompletní "
+"balíček."
 
 msgid "All attachments included into the package."
 msgstr "Všechny přílohy byly zahrnuté v balíčku."
@@ -1155,8 +1159,8 @@
 msgstr ""
 "Vážený uživateli Wiki,\n"
 "\n"
-"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo wiki kategorie na \"%(sitename)s"
-"\" .\n"
+"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo wiki kategorie na "
+"\"%(sitename)s\" .\n"
 "\n"
 "Stránku \"%(pagename)s\" změnil uživatel %(editor)s:\n"
 
@@ -1178,8 +1182,7 @@
 msgstr ""
 "Vážený uživateli Wiki,\n"
 "\n"
-"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky \"%(sitename)s"
-"\" .\n"
+"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky \"%(sitename)s\" .\n"
 "\n"
 "Stránka \"%(pagename)s\" byla smazána uživatelem %(editor)s:\n"
 "\n"
@@ -1191,15 +1194,15 @@
 "You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
 "notification.\n"
 "\n"
-"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)s:\n"
+"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
+"%(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Vážený uživateli Wiki,\n"
 "\n"
-"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky na \"%(sitename)s"
-"\" .\n"
+"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky na \"%(sitename)s\" .\n"
 "\n"
-"Stránku \"%(pagename)s\" přejmenoval uživatel %(editor)s "
-"(Starý název: \"%(oldname)s\"):\n"
+"Stránku \"%(pagename)s\" přejmenoval uživatel %(editor)s (Starý název: "
+"\"%(oldname)s\"):\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] New user account created"
@@ -1236,9 +1239,8 @@
 msgstr ""
 "Vážený uživateli wiki,\n"
 "\n"
-"Objednal jste zasílání změn wiki stránky \"%(page_name)s\"."
-"Byla přidána příloha redaktorem %(editor)s. "
-"Detaily přílohy:\n"
+"Objednal jste zasílání změn wiki stránky \"%(page_name)s\".Byla přidána "
+"příloha redaktorem %(editor)s. Detaily přílohy:\n"
 "\n"
 "Jméno přílohy: %(attach_name)s\n"
 "Velikost přílohy: %(attach_size)s\n"
@@ -1260,8 +1262,8 @@
 msgstr ""
 "Vážený uživateli Wiki,\n"
 "\n"
-"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky na \"%(page_name)s\"."
-"Příloha byla smazána uživatelem %(editor)s.\n"
+"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky na \"%(page_name)s\".Příloha "
+"byla smazána uživatelem %(editor)s.\n"
 "Detaily přílohy:\n"
 "\n"
 "Jméno přílohy: %(attach_name)s\n"
@@ -1270,8 +1272,8 @@
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
 msgstr ""
-"[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky \"%(pagename)s\" uživatelem %"
-"(username)s"
+"[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky \"%(pagename)s\" uživatelem "
+"%(username)s"
 
 msgid "Trivial "
 msgstr "Minimální "
@@ -2055,9 +2057,9 @@
 "''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
 "or settings that were removed from Moin."
 msgstr ""
-"V této tabulce je veškeré nastavení této wiki, nemusí to být přednastavené hodnoty. "
-"Nastavení, které nejdou zobrazit jsou napsány ''kurzívou''"
-"toto nastavení možná potřebuje někdo jiný nebo bylo z Moin smazáno"
+"V této tabulce je veškeré nastavení této wiki, nemusí to být přednastavené "
+"hodnoty. Nastavení, které nejdou zobrazit jsou napsány ''kurzívou''toto "
+"nastavení možná potřebuje někdo jiný nebo bylo z Moin smazáno"
 
 msgid "Variable name"
 msgstr "proměnný název"
@@ -2216,8 +2218,8 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
-"(argument_value)s!"
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
+"%(argument_value)s!"
 msgstr ""
 
 #, python-format
@@ -2338,7 +2340,9 @@
 
 #, python-format
 msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
-msgstr "<<%(macro_name)s: běhová chyba [%(error_msg)s] (taky se podívej do záznamu (log))>>"
+msgstr ""
+"<<%(macro_name)s: běhová chyba [%(error_msg)s] (taky se podívej do záznamu "
+"(log))>>"
 
 msgid "Go To Page"
 msgstr "Jít na stránku"
@@ -2382,6 +2386,10 @@
 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
 msgstr "Potřebujete mít pohotový odkaz, abyste mohli tuto stránku odstranit."
 
+#, fuzzy
+msgid "Print slide show"
+msgstr "Upravit prezentaci"
+
 msgid "Edit slide show"
 msgstr "Upravit prezentaci"
 
@@ -2513,7 +2521,6 @@
 "You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
 "used to change your password. The email will also contain further\n"
 "instructions."
-
 msgstr ""
 "\n"
 "== Získání zapomenutého hesla ==\n"
@@ -2650,18 +2657,19 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
-"(new_filename)s'."
+"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
+"%(new_filename)s'."
 msgstr ""
-"Příloha '%(pagename)s/%(filename)s' přesunuta do '%(new_pagename)s/%"
-"(new_filename)s'."
+"Příloha '%(pagename)s/%(filename)s' přesunuta do '%(new_pagename)s/"
+"%(new_filename)s'."
 
 msgid "Nothing changed"
 msgstr "Nic se nezměnilo"
 
 #, python-format
 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
-msgstr "Stránka '%(new_pagename)s' neexistuje nebo nemáte dostatečná oprávnění."
+msgstr ""
+"Stránka '%(new_pagename)s' neexistuje nebo nemáte dostatečná oprávnění."
 
 msgid "Move aborted!"
 msgstr "Přesun přerušen!"
@@ -2708,12 +2716,11 @@
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
-"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
-"(maxsize_file)d kB)."
+"either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
+"(%(maxsize_file)d kB)."
 msgstr ""
 "Příloha '%(filename)s' nerozbalena. Soubory jsou buď příliš velké "
-"(překračují limit: %(maxsize_file)d) kb, nebo nejsou ve stejném"
-" adresáři."
+"(překračují limit: %(maxsize_file)d) kb, nebo nejsou ve stejném adresáři."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -2733,11 +2740,10 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
-"s)."
+"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
+"%(filelist)s)."
 msgstr ""
-"Příloha '%(filename)s' částečně rozbalena. (Nemohu přepsat: %(filelist)"
-"s)."
+"Příloha '%(filename)s' částečně rozbalena. (Nemohu přepsat: %(filelist)s)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -2827,11 +2833,11 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
-"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
+"%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
 msgstr ""
-"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy%"
-"(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:"
+"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy"
+"%(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:"
 
 msgid "Add checked words to dictionary"
 msgstr "Přidat označená slova do slovníku"
@@ -2858,7 +2864,8 @@
 "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
 "subscriptions."
 msgstr ""
-"Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy nebo Jabberu ID v NastaveniUzivatele."
+"Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy nebo Jabberu ID v "
+"NastaveniUzivatele."
 
 msgid "You are already subscribed to this page."
 msgstr "Nyní jste se přihlásili k odběru této stránky."
@@ -3057,11 +3064,11 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
-"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
+"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
+"'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
 msgstr ""
-"Ukázat historii stránky od '''%(start_offset)d''' do '''%"
-"(end_offset)d''' mimo '''%(total_count)d''' celkem položek."
+"Ukázat historii stránky od '''%(start_offset)d''' do '''%(end_offset)d''' "
+"mimo '''%(total_count)d''' celkem položek."
 
 msgid "Newer"
 msgstr "Novější"
@@ -3140,7 +3147,6 @@
 "Please note:\n"
 " * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
 "information.\n"
-
 " * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
 "complete.\n"
 " * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
@@ -3350,10 +3356,10 @@
 "group:'''||\n"
 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
 "[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
-"(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
-"(username)s only||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
+"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
+"%(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Zde můžete přidat podstránky k existující domovské stránce.\n"
@@ -3371,10 +3377,10 @@
 "přístup:'''||\n"
 "||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
 "[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%"
-"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
-"(username)s only||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
+"[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
+"%(username)s only||\n"
 "\n"
 
 msgid "MyPages management"
@@ -3729,8 +3735,8 @@
 
 #~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
 #~ msgstr ""
-#~ "Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese '%"
-#~ "(email)s'!"
+#~ "Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese "
+#~ "'%(email)s'!"
 
 #~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
 #~ msgstr "Přílohy stránek nejsou v této wiki povoleny!"
@@ -3752,8 +3758,8 @@
 #~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
 #~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vytvořit účet lze na %(userprefslink)s. Zjistit zapomenuté heslo lze na %"
-#~ "(sendmypasswordlink)s."
+#~ "Vytvořit účet lze na %(userprefslink)s. Zjistit zapomenuté heslo lze na "
+#~ "%(sendmypasswordlink)s."
 
 #~ msgid ""
 #~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
--- a/MoinMoin/i18n/fi.MoinMoin.po	Mon Jan 03 03:06:36 2011 +0100
+++ b/MoinMoin/i18n/fi.MoinMoin.po	Mon Jan 03 15:34:12 2011 +0100
@@ -5,23 +5,23 @@
 #acl -All:write Default
 #format gettext
 #language fi
-
 #
 # MoinMoin fi system text translation
 #
+
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: MoinMoin 1.8\n"
+"Project-Id-Version: MoinMoin 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-24 23:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-13 23:15+0200\n"
-"Last-Translator: Ville-Pekka Vainio <vpivaini@cs.helsinki.fi>\n"
-"Language-Team: Finnish <laatu@lokalisointi.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-03 15:53+0200\n"
+"Last-Translator: Simion Ruxandra\n"
+"Language-Team: Finnish MoinMoin\n"
 "Language: fi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit\n"
 "X-Direction: ltr\n"
 "X-Language: Suomi\n"
 "X-Language-in-English: Finnish\n"
@@ -34,12 +34,8 @@
 msgstr "Käyttäjänimi tai salasana on väärä."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
-"than you specified (%(localname)s)."
-msgstr ""
-"Etäpään wikin InterWiki-parametri, (%(remotename)s), ei ole sama kuin kuin "
-"määrittämäsi (%(localname)s)."
+msgid "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally than you specified (%(localname)s)."
+msgstr "Etäpään wikin InterWiki-parametri, (%(remotename)s), ei ole sama kuin kuin määrittämäsi (%(localname)s)."
 
 msgid "Your changes are not saved!"
 msgstr "Muutoksiasi ei ole tallennettu!"
@@ -94,8 +90,7 @@
 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
 msgstr ""
 "Toinen käyttäjä tallensi tekemänsä muutokset ennen sinua!\n"
-"Esikatsele muokatun sivun sisältö ja tallenna vasta sitten. Älä tallenna "
-"sivua tällaisenaan!"
+"Esikatsele muokatun sivun sisältö ja tallenna vasta sitten. Älä tallenna sivua tällaisenaan!"
 
 msgid "[Content loaded from draft]"
 msgstr "[Sisältö ladattu luonnoksesta.]"
@@ -113,19 +108,8 @@
 msgstr "[Sinulla ei ole lukuoikeutta sivuun %s]"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
-"%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
-"%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
-"edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
-"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
-msgstr ""
-"'''<<BR>>Luonnoksesi, joka perustuu versioon %(draft_rev)d (tallennettu "
-"%(draft_timestamp_str)s), voidaan ladata nykyisen version %(page_rev)d "
-"sijaan Lataa luonnos -painiketta napsauttamalla. Toimintoa sopii käyttää, "
-"jos teit muutoksia, mutta et tallentanut niitä.''' Luonnos tallentuu, kun "
-"käytät toimintoja Esikatselu tai Peruuta. Myös epäonnistuneen "
-"tallennusyrityksen myötä tallentuu luonnos."
+msgid "'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
+msgstr "'''<<BR>>Luonnoksesi, joka perustuu versioon %(draft_rev)d (tallennettu %(draft_timestamp_str)s), voidaan ladata nykyisen version %(page_rev)d sijaan Lataa luonnos -painiketta napsauttamalla. Toimintoa sopii käyttää, jos teit muutoksia, mutta et tallentanut niitä.''' Luonnos tallentuu, kun käytät toimintoja Esikatselu tai Peruuta. Myös epäonnistuneen tallennusyrityksen myötä tallentuu luonnos."
 
 #, python-format
 msgid "Describe %s here."
@@ -142,15 +126,11 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
-"%(license_link)s.\n"
-"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
-"changes."
+"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %(license_link)s.\n"
+"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your changes."
 msgstr ""
-"Napsauttamalla '''%(save_button_text)s'''-painiketta muutoksesi tallentuvat "
-"lisenssillä %(license_link)s.\n"
-"Jos et hyväksy lisenssiä, napsauta '''%(cancel_button_text)s'''-painiketta "
-"peruaksesi muutoksesi."
+"Napsauttamalla '''%(save_button_text)s'''-painiketta muutoksesi tallentuvat lisenssillä %(license_link)s.\n"
+"Jos et hyväksy lisenssiä, napsauta '''%(cancel_button_text)s'''-painiketta peruaksesi muutoksesi."
 
 msgid "Preview"
 msgstr "Esikatsele"
@@ -183,7 +163,7 @@
 msgid "You can't copy to an empty pagename."
 msgstr "Määritä nimi sivulle, jolle haluat kopioida nykyisen sivun sisällön."
 
-# 
+#
 msgid "You are not allowed to copy this page!"
 msgstr "Sinulla ei ole oikeuksia kopioida tätä sivua!"
 
@@ -209,9 +189,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
-msgstr ""
-"Sivun uudelleennimeäminen ei onnistunut tiedostojärjestelmävirheen vuoksi: "
-"%s."
+msgstr "Sivun uudelleennimeäminen ei onnistunut tiedostojärjestelmävirheen vuoksi: %s."
 
 msgid "You are not allowed to delete this page!"
 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä sivua!"
@@ -231,12 +209,8 @@
 msgstr "Sivua ei voitu lukita. Puuttuisiko 'current'-tiedosto?"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page "
-"%s is damaged and cannot be edited right now."
-msgstr ""
-"Sivun nykyistä versiota ei pystytä selvittämään 'current'-tiedostosta. Sivu "
-"%s on vioittunut eikä sitä voi juuri nyt muokata."
+msgid "Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %s is damaged and cannot be edited right now."
+msgstr "Sivun nykyistä versiota ei pystytä selvittämään 'current'-tiedostosta. Sivu %s on vioittunut eikä sitä voi juuri nyt muokata."
 
 #, python-format
 msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
@@ -261,60 +235,40 @@
 msgid "You did not change the page content, not saved!"
 msgstr "Et muuttanut sisältöä, joten sivua ei tallennettu!"
 
-msgid ""
-"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
+msgid "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
 msgstr "Et ole sivun ylläpitäjä, joten et voi muuttaa pääsynvalvontalistoja!"
 
 msgid "Notifications sent to:"
 msgstr "Ilmoitus lähetetty seuraaville käyttäjille:"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
-"granted the lock for this page."
-msgstr ""
-"%(owner)s menetti muokkauslukon %(mins_ago)d minuuttia sitten. Muokkauslukko "
-"on nyt sinulla."
+msgid "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page."
+msgstr "%(owner)s menetti muokkauslukon %(mins_ago)d minuuttia sitten. Muokkauslukko on nyt sinulla."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
-msgstr ""
-"Muita käyttäjiä ''estetään'' muokkaamasta tätä sivua aina kello %(bumptime)s "
-"asti."
+msgid "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
+msgstr "Muita käyttäjiä ''estetään'' muokkaamasta tätä sivua aina kello %(bumptime)s asti."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
-"page."
-msgstr ""
-"Muita käyttäjiä ''varoitetaan'' %(bumptime)s saakka siitä, että muokkaat "
-"tätä sivua."
+msgid "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this page."
+msgstr "Muita käyttäjiä ''varoitetaan'' %(bumptime)s saakka siitä, että muokkaat tätä sivua."
 
 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
 msgstr "Saat lisää lukitusaikaa napsauttamalla Esikatsele-painiketta."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
-"%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
-msgstr ""
-"Tämä sivu on parhaillaan ''lukittu'' käyttäjän %(owner)s muokattavaksi "
-"%(timestamp)s saakka, eli %(mins_valid)d minuutiksi."
+msgid "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
+msgstr "Tämä sivu on parhaillaan ''lukittu'' käyttäjän %(owner)s muokattavaksi %(timestamp)s saakka, eli %(mins_valid)d minuutiksi."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
-"%(owner)s.<<BR>>\n"
-"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
-"%(mins_valid)d minute(s),\n"
+"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.<<BR>>\n"
+"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),\n"
 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
 "To leave the editor, press the Cancel button."
 msgstr ""
-"Tämän sivun avasi muokattavaksi tai viimeksi esikatseli %(owner)s, ajankohta "
-"%(timestamp)s.<<BR>>\n"
-"'''Pidättäydy ''muokkaamasta'' tätä sivua ainakin seuraavat %(mins_valid)d "
-"minuuttia\n"
+"Tämän sivun avasi muokattavaksi tai viimeksi esikatseli %(owner)s, ajankohta %(timestamp)s.<<BR>>\n"
+"'''Pidättäydy ''muokkaamasta'' tätä sivua ainakin seuraavat %(mins_valid)d minuuttia\n"
 "välttääksesi muokkausristiriidat.'''<<BR>>\n"
 "Napsauta Peruuta-painiketta poistuaksesi muokkaustilasta."
 
@@ -358,8 +312,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
-msgstr ""
-"Sinulla ei ole oikeutta käyttää toimintoa %(action_name)s tällä sivulla!"
+msgstr "Sinulla ei ole oikeutta käyttää toimintoa %(action_name)s tällä sivulla!"
 
 msgid "Login and try again."
 msgstr "Kirjaudu sisään ja yritä uudelleen."
@@ -438,8 +391,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
-msgstr ""
-"Argumentin \"%s\" täytyy olla yksi seuraavista: \"%s\", mutta ei \"%s\""
+msgstr "Argumentin \"%s\" täytyy olla yksi seuraavista: \"%s\", mutta ei \"%s\""
 
 #, python-format
 msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
@@ -471,12 +423,8 @@
 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
 msgstr "Virheellinen korostava säännöllinen lauseke \"%(regex)s\": %(error)s"
 
-msgid ""
-"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
-"search results!"
-msgstr ""
-"Tämän sivun varmuuskopioitu sisältö on vanhentunut ja esiintyy "
-"hakutuloksissa alempana!"
+msgid "The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in search results!"
+msgstr "Tämän sivun varmuuskopioitu sisältö on vanhentunut ja esiintyy hakutuloksissa alempana!"
 
 #, python-format
 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
@@ -502,20 +450,14 @@
 msgid "No user selected"
 msgstr "Mitään käyttäjää ei ole valittu"
 
-msgid ""
-"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
-"back to your account."
-msgstr ""
-"Voit nyt vaihtaa valitun käyttäjätunnuksen asetuksia. Kirjaudu ulos "
-"päästäksesi takaisin omaan tunnukseesi."
+msgid "You can now change the settings of the selected user account; log out to get back to your account."
+msgstr "Voit nyt vaihtaa valitun käyttäjätunnuksen asetuksia. Kirjaudu ulos päästäksesi takaisin omaan tunnukseesi."
 
 msgid "You are the only user."
 msgstr "Olet ainoa käyttäjä."
 
-msgid ""
-"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
-msgstr ""
-"Voit ylläpitäjänä saada tilapäisesti toisen käyttäjän tunnuksen käyttöösi."
+msgid "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
+msgstr "Voit ylläpitäjänä saada tilapäisesti toisen käyttäjän tunnuksen käyttöösi."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Valitse käyttäjä"
@@ -612,12 +554,8 @@
 msgid "Select the events you want to be notified about."
 msgstr "Valitse tapahtumat, joista haluat ilmoituksia."
 
-msgid ""
-"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
-"general preferences."
-msgstr ""
-"Ennen kuin voit vastaanottaa ilmoituksia, sinun on annettava yhteystietoja "
-"yleisissä asetuksissa."
+msgid "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the general preferences."
+msgstr "Ennen kuin voit vastaanottaa ilmoituksia, sinun on annettava yhteystietoja yleisissä asetuksissa."
 
 msgid "Subscribed events"
 msgstr "Tilatut tapahtumat"
@@ -647,12 +585,8 @@
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Käyttäjänimeä ei annettu. Anna käyttäjänimi."
 
-msgid ""
-"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
-"can get it by email."
-msgstr ""
-"Anna sähköpostiosoitteesi. Jos kadotat kirjautumistietosi, voit saada ne "
-"sähköpostitse."
+msgid "Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email."
+msgstr "Anna sähköpostiosoitteesi. Jos kadotat kirjautumistietosi, voit saada ne sähköpostitse."
 
 msgid "This email already belongs to somebody else."
 msgstr "Antamaasi sähköpostiosoitetta on jo käytetty rekisteröitymiseen."
@@ -793,12 +727,8 @@
 msgid "No OpenID."
 msgstr "Ei OpenID:tä."
 
-msgid ""
-"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
-"create one during login."
-msgstr ""
-"Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, voit silti kirjautua OpenID:lläsi "
-"ja luoda tunnuksen kirjautumisen aikana."
+msgid "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and create one during login."
+msgstr "Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätunnusta, voit silti kirjautua OpenID:lläsi ja luoda tunnuksen kirjautumisen aikana."
 
 msgid "Could not contact botbouncer.com."
 msgstr "Ei voitu yhdistää osoitteeseen botbouncer.com."
@@ -814,12 +744,8 @@
 msgstr "Tietokantaan yhdistäminen epäonnistui."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
-"one now</a>. "
-msgstr ""
-"Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta, <a href=\"%(userprefslink)s\">voit "
-"luoda sen nyt</a>."
+msgid "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create one now</a>. "
+msgstr "Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta, <a href=\"%(userprefslink)s\">voit luoda sen nyt</a>."
 
 #, python-format
 msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
@@ -827,67 +753,40 @@
 
 # TODO: Translate HelpOnCreoleSyntax
 msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
-">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
-"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
-">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)>>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)>>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
-"===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
-"items.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub items.\n"
 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
 "\n"
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
 msgstr ""
-" Korostus:: <<Verbatim(//)>>''kursiivi''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
-">>'''lihavoitu'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''lihavoitu "
-"kursiivi'''''<<Verbatim(**//)>>; <<Verbatim(//)>>''sekä ''<<Verbatim(**)"
-">>'''''lihavoitua'''<<Verbatim(***)>> että kursiivia''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Korostus:: <<Verbatim(//)>>''kursiivi''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)>>'''lihavoitu'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''lihavoitu kursiivi'''''<<Verbatim(**//)>>; <<Verbatim(//)>>''sekä ''<<Verbatim(**)>>'''''lihavoitua'''<<Verbatim(***)>> että kursiivia''<<Verbatim(//)>>;\n"
 " Vaakatason viiva:: <<Verbatim(----)>>\n"
 " Pakotettu rivinvaihto:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Otsikot:: = Otsikko 1 =; == Otsikko 2 ==; === Otsikko 3 ===; ==== Otsikko 4 "
-"====; ===== Otsikko 5 =====.\n"
-" Luettelot:: * numeroimaton kohta; ** numeroimaton alikohta; # numeroitu "
-"kohta; ## numeroitu alikohta.\n"
+" Otsikot:: = Otsikko 1 =; == Otsikko 2 ==; === Otsikko 3 ===; ==== Otsikko 4 ====; ===== Otsikko 5 =====.\n"
+" Luettelot:: * numeroimaton kohta; ** numeroimaton alikohta; # numeroitu kohta; ## numeroitu alikohta.\n"
 " Linkit:: <<Verbatim([[kohde]])>>; <<Verbatim([[kohde|linkkiteksti]])>>.\n"
 " Taulukot:: |= otsikkoteksti | tekstiä solussa | lisää tekstiä solussa |;\n"
 "\n"
 "(!) Lisää ohjeita sivuilla OhjeMuokkauksesta tai HelpOnCreoleSyntax.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
-">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
-"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
-">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
-"(----)>> horizontal rule.\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
-"===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
-"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
-" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
-">>.\n"
-" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
-"white space allowed after tables or titles.\n"
+" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')>>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> horizontal rule.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.\n"
 "\n"
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
 msgstr ""
-" Korostus:: <<Verbatim('')>>''kursiivi''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
-">>'''lihavoitu'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''lihavoitu "
-"kursiivi'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''sekä ''<<Verbatim(''')"
-">>'''''lihavoitua'''<<Verbatim(''')>> että kursiivia''<<Verbatim('')>>; "
-"<<Verbatim(----)>> vaakatason viiva.\n"
-" Otsikot:: = Otsikko 1 =; == Otsikko 2 ==; === Otsikko 3 ===; ==== Otsikko 4 "
-"====; ===== Otsikko 5 =====.\n"
-" Luettelot:: väli ja jokin näistä: * numeroimaton kohta; 1., a., A., i., I. "
-"numeroitu kohta; 1.#n aloita numerointi n:stä; pelkkä väli sisentää.\n"
-" Linkit:: <<Verbatim(YhteenIsollaKirjoitetutSanat)>>; <<Verbatim([[kohde|"
-"linkkiteksti]])>>.\n"
-" Taulukot:: || tekstiä solussa |||| tekstiä solussa, leveys kaksi saraketta "
-"||;  tyhjämerkit eivät ole sallittuja taulukoiden tai otsikoiden jälkeen.\n"
+" Korostus:: <<Verbatim('')>>''kursiivi''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''lihavoitu'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''lihavoitu kursiivi'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''sekä ''<<Verbatim(''')>>'''''lihavoitua'''<<Verbatim(''')>> että kursiivia''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> vaakatason viiva.\n"
+" Otsikot:: = Otsikko 1 =; == Otsikko 2 ==; === Otsikko 3 ===; ==== Otsikko 4 ====; ===== Otsikko 5 =====.\n"
+" Luettelot:: väli ja jokin näistä: * numeroimaton kohta; 1., a., A., i., I. numeroitu kohta; 1.#n aloita numerointi n:stä; pelkkä väli sisentää.\n"
+" Linkit:: <<Verbatim(YhteenIsollaKirjoitetutSanat)>>; <<Verbatim([[kohde|linkkiteksti]])>>.\n"
+" Taulukot:: || tekstiä solussa |||| tekstiä solussa, leveys kaksi saraketta ||;  tyhjämerkit eivät ole sallittuja taulukoiden tai otsikoiden jälkeen.\n"
 "\n"
 "(!) Lisää ohjeita sivuilla OhjeMuokkauksesta ja MuotoiluOpas.\n"
 
@@ -908,19 +807,14 @@
 msgstr "Odotettiin väriarvoa \"%(arg)s\" \"%(key)s\":n jälkeen"
 
 msgid "HelpOnParsers"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnParsers"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
-"%(highlight_help_page)s."
-msgstr ""
-"Syntaksin \"%(syntax)s\" korostusta ei tueta, katso %(highlight_help_page)s."
-
-msgid ""
-"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
-msgstr ""
-"reStructured-tekstiä ei voida näyttää, sillä Docutils ei ole asennettuna."
+msgid "Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %(highlight_help_page)s."
+msgstr "Syntaksin \"%(syntax)s\" korostusta ei tueta, katso %(highlight_help_page)s."
+
+msgid "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
+msgstr "reStructured-tekstiä ei voida näyttää, sillä Docutils ei ole asennettuna."
 
 msgid ""
 "{{{\n"
@@ -938,8 +832,7 @@
 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
 "}}}\n"
 "(!) For more help, see the\n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
-"reStructuredText Quick Reference]].\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|reStructuredText Quick Reference]].\n"
 msgstr ""
 "{{{\n"
 "Korostus: *kursiivi* **lihavoitu** ``tasalevyinen``\n"
@@ -956,8 +849,7 @@
 "Luettelot: * numeroimaton kohta; 1., a. numeroitu kohta.\n"
 "}}}\n"
 "(!) Lisää ohjeita löytyy englannin kielellä sivulta\n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
-"reStructuredText Quick Reference]].\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|reStructuredText Quick Reference]].\n"
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**Sisällytysten enimmäismäärä ylitetty**"
@@ -971,9 +863,7 @@
 msgstr "**Viitattua sivua ei löydy: %s**"
 
 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
-msgstr ""
-"XSLT-toiminto ei ole päällä, lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta "
-"HelpOnConfiguration."
+msgstr "XSLT-toiminto ei ole päällä, lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta HelpOnConfiguration."
 
 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
 msgstr "XSLT-käsittely ei ole käytettävissä, asenna 4suite 1.x."
@@ -988,10 +878,8 @@
 msgid "Password has not enough different characters."
 msgstr "Salasanassa ei ole riittävästi eri merkkejä."
 
-msgid ""
-"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
-msgstr ""
-"Salasana on liian helppo arvata (salasana sisältää nimen tai nimi salasanan)."
+msgid "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
+msgstr "Salasana on liian helppo arvata (salasana sisältää nimen tai nimi salasanan)."
 
 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
 msgstr "Salasana on liian helppo arvata."
@@ -1139,30 +1027,24 @@
 msgstr "Määritä tiedosto, johon tiedot tallennetaan!"
 
 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
-msgstr ""
-"Sivuja ei määritelty valinnoilla --pages tai --search, suoritetaan "
-"täyspakkaus."
+msgstr "Sivuja ei määritelty valinnoilla --pages tai --search, suoritetaan täyspakkaus."
 
 msgid "All attachments included into the package."
 msgstr "Kaikki liitetiedostot yhdessä paketissa."
 
 msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
-msgstr ""
-"Tiedosto on jo olemassa! Anna tallennettavalle tiedostolle toinen nimi ja "
-"koeta uudelleen."
+msgstr "Tiedosto on jo olemassa! Anna tallennettavalle tiedostolle toinen nimi ja koeta uudelleen."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
-"change notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
 "\n"
 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Hei!\n"
-"Olet tilannut wikin \"%(sitename)s\" sivun tai kategorian "
-"muutosilmoitukset.\n"
+"Olet tilannut wikin \"%(sitename)s\" sivun tai kategorian muutosilmoitukset.\n"
 "\n"
 "%(editor)s on muuttanut sivua \"%(pagename)s\":\n"
 
@@ -1176,8 +1058,7 @@
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
-"notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
 "\n"
 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
 "\n"
@@ -1192,85 +1073,72 @@
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
-"notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
 "\n"
-"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
-"%(editor)s:\n"
+"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Hei!\n"
 "Olet tilannut wikin \"%(sitename)s\" sivun muutosilmoitukset.\n"
 "\n"
-"%(editor)s on nimennyt sivun \"%(oldname)s\" uudelleen, sen uusi nimi on "
-"\"%(pagename)s\":\n"
-
-#, fuzzy, python-format
+"%(editor)s on nimennyt sivun \"%(oldname)s\" uudelleen, sen uusi nimi on \"%(pagename)s\":\n"
+
+#, python-format
 msgid "[%(sitename)s] New user account created"
-msgstr "[%(sitename)s] Wiki-tunnuksesi tiedot"
+msgstr "[%(sitename)s] Uusi käyttäjä loi"
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
-"Details follow:\n"
+"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". Details follow:\n"
 "\n"
 "  User name: %(username)s\n"
 "  Email address: %(useremail)s"
 msgstr ""
-"Tiedoksi pääkäyttäjälle, uusi käyttäjä on luotu äskettäin sivustolle "
-"\"%(sitename)s\". Lisätietoja käyttäjästä:\n"
+"Tiedoksi pääkäyttäjälle, uusi käyttäjä on luotu äskettäin sivustolle \"%(sitename)s\". Lisätietoja käyttäjästä:\n"
 "\n"
 "  Käyttäjätunnus: %(username)s\n"
 "  Sähköpostiosoite: %(useremail)s"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
-msgstr "Wikin %(sitename)s sivulle %(pagename)s on lisätty uusi liite"
+msgstr "[%(sitename)s] Uusi liite lisätään sivulle %(pagename)s"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
-"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
-"Following detailed information is available:\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n"
 "\n"
 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
 msgstr ""
 "Hei!\n"
-"Olet tilannut wikisivun \"%(page_name)s\" muutosilmoitukset. Käyttäjä "
-"%(editor)s on lisännyt tälle sivulle liitteen. Lisätietoja:\n"
+"Olet tilannut wikisivun \"%(page_name)s\" muutosilmoitukset. Käyttäjä %(editor)s on lisännyt tälle sivulle liitteen. Lisätietoja:\n"
 "\n"
 "Liitteen nimi: %(attach_name)s\n"
 "Liitteen koko: %(attach_size)s\n"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
-msgstr "Wikin %(sitename)s sivulta %(pagename)s on poistettu liitetiedosto"
+msgstr "[%(sitename)s] Poistettu liitetiedoston sivulta %(pagename)s"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
-"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
-"Following detailed information is available:\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n"
 "\n"
 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
 msgstr ""
 "Hei!\n"
-"Olet tilannut wikisivun \"%(page_name)s\" muutosilmoitukset. Käyttäjä "
-"%(editor)s on poistanut tältä sivulta liitteen. Lisätietoja:\n"
+"Olet tilannut wikisivun \"%(page_name)s\" muutosilmoitukset. Käyttäjä %(editor)s on poistanut tältä sivulta liitteen. Lisätietoja:\n"
 "\n"
 "Liitteen nimi: %(attach_name)s\n"
 "Liitteen koko: %(attach_size)s\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
-msgstr ""
-"[%(sitename)s] %(trivial)s päivitys sivulle \"%(pagename)s\", muokkaaja "
-"%(username)s"
+msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)s päivitys sivulle \"%(pagename)s\", muokkaaja %(username)s"
 
 msgid "Trivial "
 msgstr "vähäinen "
@@ -1326,12 +1194,8 @@
 msgstr "Sivua on muutettu"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
-"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
-msgstr ""
-"Tulokset %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s yhteensä %(aboutHits)s %(bs)s"
-"%(hits)d%(be)s tuloksesta %(pages)d sivun joukosta."
+msgid "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s results out of about %(pages)d pages."
+msgstr "Tulokset %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s yhteensä %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s tuloksesta %(pages)d sivun joukosta."
 
 msgid "seconds"
 msgstr "sekuntia"
@@ -1382,16 +1246,14 @@
 msgid "MissingHomePage"
 msgstr "PuuttuvaKotisivu"
 
-#, fuzzy
 msgid "WikiHomePage"
 msgstr "WikiKotiSivu"
 
-#, fuzzy
 msgid "WikiName"
 msgstr "WikiNimi"
 
 msgid "WikiWikiWeb"
-msgstr ""
+msgstr "WikiWikiWeb"
 
 msgid "FrontPage"
 msgstr "EtuSivu"
@@ -1399,18 +1261,15 @@
 msgid "WikiSandBox"
 msgstr "WikiTestiSivu"
 
-#, fuzzy
 msgid "InterWiki"
 msgstr "InterWikit"
 
 msgid "AbandonedPages"
 msgstr "HylätytSivut"
 
-#, fuzzy
 msgid "OrphanedPages"
 msgstr "OrvotSivut"
 
-#, fuzzy
 msgid "WantedPages"
 msgstr "KaivatutSivut"
 
@@ -1421,24 +1280,20 @@
 msgstr "LokiTilastot/VierailuMäärät"
 
 msgid "EventStats/Languages"
-msgstr ""
+msgstr "EventStats/Languages"
 
 msgid "EventStats/UserAgents"
 msgstr "LokiTilastot/SelainTunnisteTiedot"
 
-#, fuzzy
 msgid "PageSize"
 msgstr "SivuKoko"
 
-#, fuzzy
 msgid "PageHits"
 msgstr "SivuVierailut"
 
-#, fuzzy
 msgid "RandomPage"
 msgstr "SatunnainenSivu"
 
-#, fuzzy
 msgid "XsltVersion"
 msgstr "Python, versio"
 
@@ -1448,15 +1303,12 @@
 msgid "WikiLicense"
 msgstr "WikiLisenssi"
 
-#, fuzzy
 msgid "CategoryCategory"
 msgstr "KategoriaKategoria"
 
-#, fuzzy
 msgid "CategoryHomepage"
 msgstr "Kategoriat"
 
-#, fuzzy
 msgid "CategoryTemplate"
 msgstr "KategoriaPohja"
 
@@ -1464,7 +1316,7 @@
 msgstr "KotiSivuPohja"
 
 msgid "HelpTemplate"
-msgstr ""
+msgstr "HelpTemplate"
 
 msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
 msgstr "KotiSivuLukuKirjoitusSivuPohja"
@@ -1481,92 +1333,80 @@
 msgid "SlideShowHandOutTemplate"
 msgstr "DiaEsitysTiivistelmäPohja"
 
-#, fuzzy
 msgid "SlideShowTemplate"
-msgstr "DiaEsitysPohja"
+msgstr "SlideShowTemplate"
 
 msgid "SlideTemplate"
 msgstr "DiaPohja"
 
 msgid "SyncJobTemplate"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "SyncJobTemplate"
+
 msgid "HelpOnConfiguration"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
 
 msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
+
 msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
 msgstr "KäyttäjäAsetukset"
 
 msgid "HelpOnPackageInstaller"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnPackageInstaller"
+
 msgid "HelpOnUpdatingPython"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnAdministration"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
 msgid "HelpOnAuthentication"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnAuthentication"
 
 msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
+
 msgid "HelpOnMoinCommand"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
 msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
+
 msgid "HelpOnNotification"
 msgstr "Ilmoitus"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnSessions"
 msgstr "OhjeSisällys"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnUserHandling"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnXapian"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
 msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnMoinWikiSyntax"
+
 msgid "HelpOnCreoleSyntax"
 msgstr "OhjeSisällys"
 
 msgid "HelpOnFormatting"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
-#, fuzzy
 msgid "MoinMoin"
-msgstr "MoinMoinWiki"
+msgstr "MoinMoin"
 
 msgid "HelpContents"
 msgstr "OhjeSisältö"
@@ -1577,43 +1417,36 @@
 msgid "HelpForUsers"
 msgstr "OhjeKäyttäjille"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpIndex"
 msgstr "OhjeHakemisto"
 
 msgid "HelpOnAccessControlLists"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnAccessControlLists"
+
 msgid "HelpOnActions"
 msgstr "OhjeToiminnoista"
 
 msgid "HelpOnActions/AttachFile"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnActions/AttachFile"
+
 msgid "HelpOnAdmonitions"
 msgstr "OhjeSisällys"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnAutoAdmin"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnCategories"
 msgstr "OhjeKategorioista"
 
 msgid "HelpOnDictionaries"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnDictionaries"
+
 msgid "HelpOnDrawings"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
 msgid "HelpOnEditLocks"
 msgstr "OhjeMuokkausLukoista"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnEditing"
 msgstr "OhjeMuokkauksesta"
 
@@ -1623,33 +1456,27 @@
 msgid "HelpOnGraphicalEditor"
 msgstr "OhjeMuotoilutilasta"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnGroups"
 msgstr "OhjeSisällys"
 
 msgid "HelpOnHeadlines"
 msgstr "OhjeOtsikoista"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnImages"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnLanguages"
 msgstr "Kieli"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnLinking"
 msgstr "OhjeLinkittämisestä"
 
 msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnLinking/NotesLinks"
+
 msgid "HelpOnLists"
 msgstr "OhjeLuetteloista"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnLogin"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
@@ -1657,26 +1484,23 @@
 msgstr "OhjeMakroista"
 
 msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMacros/EmbedObject"
 
 msgid "HelpOnMacros/Include"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMacros/Include"
 
 msgid "HelpOnMacros/MailTo"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnMacros/MailTo"
 
 msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnMacros/MonthCalendar"
+
 msgid "HelpOnNavigation"
 msgstr "TienViittoja"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnOpenIDProvider"
-msgstr "OpenID-palvelin"
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnOpenIDProvider"
+
 msgid "HelpOnPageCreation"
 msgstr "OhjeSivujenLuomisesta"
 
@@ -1684,49 +1508,44 @@
 msgstr "OhjeSivujenPoistamisesta"
 
 msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnParsers/ReStructuredText"
 
 msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
 
 msgid "HelpOnProcessingInstructions"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnProcessingInstructions"
+
 msgid "HelpOnRules"
 msgstr "OhjeViivoista"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnSearching"
 msgstr "OhjeHakemisesta"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnSlideShows"
 msgstr "OhjeDiaEsityksestä"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSlideShows/000 Johdanto"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSlideShows/100 luominen diat"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
-msgstr ""
+msgstr "HelpOnSlideShows/900 Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: Running esityksen"
 
 msgid "HelpOnSmileys"
 msgstr "OhjeHymiöistä"
 
 msgid "HelpOnSpam"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnSpam"
+
 msgid "HelpOnSpellCheck"
 msgstr "OikoLue"
 
 msgid "HelpOnSuperUser"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnSuperUser"
+
 msgid "HelpOnSynchronisation"
 msgstr "Synkronisointi aloitettu -"
 
@@ -1737,119 +1556,112 @@
 msgstr "OhjePohjista"
 
 msgid "HelpOnThemes"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnThemes"
+
 msgid "HelpOnUserPreferences"
 msgstr "OhjeKäyttäjäAsetuksista"
 
 msgid "HelpOnVariables"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "HelpOnVariables"
+
 msgid "HelpOnXmlPages"
 msgstr "OhjeMuotoilusta"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnComments"
 msgstr "OhjeSisällys"
 
-#, fuzzy
 msgid "HelpOnSubscribing"
 msgstr "Poista tilaus"
 
 msgid "CamelCase"
-msgstr ""
+msgstr "CamelCase"
 
 msgid "WikiCourse"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse"
 
 msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
 
 msgid "WikiCourse/02 Finding information"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/02 Finding information"
 
 msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/03 Staying up to date"
 
 msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
+
 msgid "WikiCourse/05 User preferences"
-msgstr "KäyttäjäAsetukset"
+msgstr "WikiCourse/05 User preferences"
 
 msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
 
 msgid "WikiCourse/07 The text editor"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/07 The text editor"
 
 msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/08 Hot Keys"
 
 msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
 
 msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/11 Paragraphs"
 
 msgid "WikiCourse/12 Headlines"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/12 Headlines"
 
 msgid "WikiCourse/13 Lists"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/13 Lists"
 
 msgid "WikiCourse/14 Text styles"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/14 Text styles"
 
 msgid "WikiCourse/15 Tables"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/15 Tables"
 
 msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/16 Wiki internal links"
 
 msgid "WikiCourse/17 External links"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "WikiCourse/17 External links"
+
 msgid "WikiCourse/18 Attachments"
-msgstr "Uusi liitetiedosto"
+msgstr "WikiCourse/18 Attachments"
 
 msgid "WikiCourse/19 Symbols"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/19 Symbols"
 
 msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/20 Dynamic content"
 
 msgid "WikiCourse/21 Macros"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/21 Macros"
 
 msgid "WikiCourse/22 Parsers"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "WikiCourse/22 Parsers"
+
 msgid "WikiCourse/23 Actions"
-msgstr "Lisää toimintoja:"
+msgstr "WikiCourse/23 Actions"
 
 msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/30 The graphical editor"
 
 msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/40 Creating more pages"
 
 msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
 
 msgid "WikiCourse/51 Applications"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/51 Applications"
 
 msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
 
 msgid "WikiCourseHandOut"
-msgstr ""
+msgstr "WikiCourseHandOut"
 
 msgid "Sun"
 msgstr "su"
@@ -2095,16 +1907,8 @@
 msgid "Wiki configuration"
 msgstr "Wiki-asetukset"
 
-msgid ""
-"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
-"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
-"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
-"or settings that were removed from Moin."
-msgstr ""
-"Taulukossa näkyvät asetukset, joilla ei ole oletusarvoja tässä wikissä. "
-"Asetukset, joita järjestelmä ei tunnista, näytetään ''kursivoituna''. Ne "
-"saattavat olla kolmansien osapuolien laajennuksiin liittyviä asetuksia tai "
-"vaihtoehtoisesti asetuksia, jotka on poistettu MoinMoinista."
+msgid "This table shows all settings in this wiki that do not have default values. Settings that the configuration system doesn't know about are shown in ''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration or settings that were removed from Moin."
+msgstr "Taulukossa näkyvät asetukset, joilla ei ole oletusarvoja tässä wikissä. Asetukset, joita järjestelmä ei tunnista, näytetään ''kursivoituna''. Ne saattavat olla kolmansien osapuolien laajennuksiin liittyviä asetuksia tai vaihtoehtoisesti asetuksia, jotka on poistettu MoinMoinista."
 
 msgid "Variable name"
 msgstr "Muuttujan nimi"
@@ -2256,28 +2060,16 @@
 msgstr "muokkaa"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
-"missing."
-msgstr ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Pakollinen argumentti "
-"%(argument_name)s puuttuu."
+msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s missing."
+msgstr "%(extension_name)s %(extension_type)s: Pakollinen argumentti %(argument_name)s puuttuu."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
-"%(argument_value)s!"
-msgstr ""
-"%(extension_name)s %(extension_type)s: Virheellinen %(argument_name)s="
-"%(argument_value)s!"
+msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%(argument_value)s!"
+msgstr "%(extension_name)s %(extension_type)s: Virheellinen %(argument_name)s=%(argument_value)s!"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
-"of its mimetype %(mimetype)s."
-msgstr ""
-"Nykyiset asetukset eivät salli tiedoston %(file)s upottamista sivuun, koska "
-"sen mime-tyyppi on %(mimetype)s."
+msgid "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because of its mimetype %(mimetype)s."
+msgstr "Nykyiset asetukset eivät salli tiedoston %(file)s upottamista sivuun, koska sen mime-tyyppi on %(mimetype)s."
 
 msgid "Embedded"
 msgstr "Upotettu"
@@ -2346,12 +2138,8 @@
 msgstr "Kuvaus"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
-"for more information."
-msgstr ""
-"Hakuehto {{{\"%s\"}}} ei ole kelvollinen. Lisätietoja on sivulla "
-"OhjeHakemisesta."
+msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching for more information."
+msgstr "Hakuehto {{{\"%s\"}}} ei ole kelvollinen. Lisätietoja on sivulla OhjeHakemisesta."
 
 msgid "Markup"
 msgstr "Merkkaa"
@@ -2392,8 +2180,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
-msgstr ""
-"<<%(macro_name)s: suoritus epäonnistui [%(error_msg)s] (katso myös loki)>>"
+msgstr "<<%(macro_name)s: suoritus epäonnistui [%(error_msg)s] (katso myös loki)>>"
 
 msgid "Go To Page"
 msgstr "Siirry sivulle"
@@ -2407,8 +2194,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-msgstr ""
-"Täsmälleen yksi sivua \"%s\" vastaava sivu löytyi, uudelleenohjataan..."
+msgstr "Täsmälleen yksi sivua \"%s\" vastaava sivu löytyi, uudelleenohjataan..."
 
 #, python-format
 msgid "Pages like \"%s\""
@@ -2418,8 +2204,7 @@
 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s nimelle \"%(title)s\""
 
-msgid ""
-"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgid "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
 msgstr "Uutta sivua ei voi luoda ilman sivun nimeä. Anna sivulle nimi."
 
 #, python-format
@@ -2436,12 +2221,10 @@
 msgstr "Pikalinkkiä tälle sivulle ei voitu poistaa."
 
 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
-msgstr ""
-"Et voi poistaa pikalinkkiä, sillä et ole lisännyt tätä sivua pikalinkkeihisi."
-
-#, fuzzy
+msgstr "Et voi poistaa pikalinkkiä, sillä et ole lisännyt tätä sivua pikalinkkeihisi."
+
 msgid "Print slide show"
-msgstr "Muokkaa diaesitystä"
+msgstr "Tulosta diaesityksen"
 
 msgid "Edit slide show"
 msgstr "Muokkaa diaesitystä"
@@ -2496,8 +2279,7 @@
 "delegation on its own.)"
 msgstr ""
 "\n"
-"Jos hyväksyt, OpenID-luottamusjuuren (trust rootin) edustamalle sivustolle "
-"kerrotaan, että hallitset\n"
+"Jos hyväksyt, OpenID-luottamusjuuren (trust rootin) edustamalle sivustolle kerrotaan, että hallitset\n"
 "identiteetti-URL:ää %s. (Jos käytät delegoitua identiteettiä, sivusto\n"
 "huolehtii delegaation kääntämisestä itse.)"
 
@@ -2542,8 +2324,7 @@
 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
 msgstr ""
 "Sähköpostitoiminto ei ole käytössä tässä wikissä.\n"
-"Tarvittaessa ota yhteyttä wikin vastuuhenkilöön, joka voi asettaa "
-"sähköpostitoiminnon käyttöön."
+"Tarvittaessa ota yhteyttä wikin vastuuhenkilöön, joka voi asettaa sähköpostitoiminnon käyttöön."
 
 msgid "Please provide a valid email address or a username!"
 msgstr "Anna kelvollinen sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus!"
@@ -2617,12 +2398,8 @@
 msgstr "[%d liitetiedosto(a)]"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
-"page."
-msgstr ""
-"Tälle sivulle on tallennettu <a href=\"%(link)s\">%(count)s liitetiedosto(a)"
-"</a>."
+msgid "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page."
+msgstr "Tälle sivulle on tallennettu <a href=\"%(link)s\">%(count)s liitetiedosto(a)</a>."
 
 msgid "Filename of attachment not specified!"
 msgstr "Liitetiedoston nimeä ei määritelty!"
@@ -2637,8 +2414,7 @@
 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
 "since this is subject to change and can break easily."
 msgstr ""
-"Viitataksesi sivun liitetiedostoihin, käytä merkintää '''{{{attachment:"
-"tiedostonimi}}}''' alla olevan tiedostoluettelon mukaisesti. \n"
+"Viitataksesi sivun liitetiedostoihin, käytä merkintää '''{{{attachment:tiedostonimi}}}''' alla olevan tiedostoluettelon mukaisesti. \n"
 "'''ÄLÄ''' käytä {{{[hae]}}}-linkin verkko-osoitetta, \n"
 "sillä se voi muuttua, jolloin viittaus tiedostoon ei enää toimisi."
 
@@ -2698,32 +2474,21 @@
 msgstr "Käytä toimintoa %(actionname)s vuorovaikutteisessa käyttöliittymässä!"
 
 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
-msgstr ""
-"TextCha: Väärä vastaus! Napsauta selaimen Edellinen-painiketta ja tallenna "
-"sivu uudelleen."
-
-msgid ""
-"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
-"again."
-msgstr ""
-"Ei tiedostosisältöä. Poista muut kuin ASCII-merkit nimestä ja yritä "
-"uudelleen."
+msgstr "TextCha: Väärä vastaus! Napsauta selaimen Edellinen-painiketta ja tallenna sivu uudelleen."
+
+msgid "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again."
+msgstr "Ei tiedostosisältöä. Poista muut kuin ASCII-merkit nimestä ja yritä uudelleen."
 
 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta korvata tämän sivun liitetiedostoja."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
-"saved."
-msgstr ""
-"Liitetiedosto '%(target)s' (etäpään nimi '%(filename)s'), kooltaan %(bytes)d "
-"tavua, on tallennettu."
+msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes saved."
+msgstr "Liitetiedosto '%(target)s' (etäpään nimi '%(filename)s'), kooltaan %(bytes)d tavua, on tallennettu."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr ""
-"Liitetiedosto '%(target)s' (alkuperäinen nimi '%(filename)s') on jo olemassa."
+msgstr "Liitetiedosto '%(target)s' (alkuperäinen nimi '%(filename)s') on jo olemassa."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
 msgstr "Sinulla ei ole oikeutta poistaa liitetiedostoja tältä sivulta."
@@ -2733,21 +2498,15 @@
 msgstr "Liitetiedosto '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' on jo olemassa."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
-"%(new_filename)s'."
-msgstr ""
-"Liitetiedosto '%(pagename)s/%(filename)s' on siirretty sivulle "
-"'%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."
+msgid "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."
+msgstr "Liitetiedosto '%(pagename)s/%(filename)s' on siirretty sivulle '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."
 
 msgid "Nothing changed"
 msgstr "Muutoksia ei tehty"
 
 #, python-format
 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
-msgstr ""
-"Sivua '%(new_pagename)s' ei ole olemassa tai sinulla ei ole tarvittavia "
-"oikeuksia."
+msgstr "Sivua '%(new_pagename)s' ei ole olemassa tai sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia."
 
 msgid "Move aborted!"
 msgstr "Siirto peruttu!"
@@ -2792,38 +2551,20 @@
 msgstr "Tiedosto %(filename)s ei ole zip-tiedosto."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
-"either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
-"(%(maxsize_file)d kB)."
-msgstr ""
-"Liitetiedostoa '%(filename)s' ei purettu, koska sen sisältämät tiedostot "
-"eivät sijaitse samassa hakemistossa tai tiedostot ylittävät kokorajoituksen, "
-"joka on (%(maxsize_file)d kilotavua)."
+msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%(maxsize_file)d kB)."
+msgstr "Liitetiedostoa '%(filename)s' ei purettu, koska sen sisältämät tiedostot eivät sijaitse samassa hakemistossa tai tiedostot ylittävät kokorajoituksen, joka on (%(maxsize_file)d kilotavua)."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
-"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
-msgstr ""
-"Liitetiedostoa '%(filename)s' ei purettu, sillä purettava tiedosto ylittää "
-"kooltaan sivukohtaisen kokorajoituksen, joka on (%(size)d kilotavua)."
+msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
+msgstr "Liitetiedostoa '%(filename)s' ei purettu, sillä purettava tiedosto ylittää kooltaan sivukohtaisen kokorajoituksen, joka on (%(size)d kilotavua)."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
-"per page attachment count limit (%(count)d)."
-msgstr ""
-"Liitetiedostoa '%(filename)s' ei purettu, sillä purettuna tiedostojen määrä "
-"ylittäisi sivukohtaisen rajoituksen, joka on (%(count)d) tiedostoa."
+msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment count limit (%(count)d)."
+msgstr "Liitetiedostoa '%(filename)s' ei purettu, sillä purettuna tiedostojen määrä ylittäisi sivukohtaisen rajoituksen, joka on (%(count)d) tiedostoa."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
-"%(filelist)s)."
-msgstr ""
-"Liitetiedosto '%(filename)s' on purettu osittain (seuraavia olemassa olevia "
-"tiedostoja ei korvattu: %(filelist)s)."
+msgid "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)s)."
+msgstr "Liitetiedosto '%(filename)s' on purettu osittain (seuraavia olemassa olevia tiedostoja ei korvattu: %(filelist)s)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -2891,14 +2632,8 @@
 msgid "You are not allowed to revert this page!"
 msgstr "Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tämän sivun palauttamiseksi."
 
-msgid ""
-"You were viewing the current revision of this page when you called the "
-"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
-"older revision and then call revert to this (older) revision again."
-msgstr ""
-"Katselit tämän sivun nykyistä versiota, kun käytit palautustoimintoa. Jos "
-"haluat palauttaa vanhemman version, katsele ensin kyseistä vanhempaa "
-"versiota ja vasta sitten käytä palautustoimintoa."
+msgid "You were viewing the current revision of this page when you called the revert action. If you want to revert to an older revision, first view that older revision and then call revert to this (older) revision again."
+msgstr "Katselit tämän sivun nykyistä versiota, kun käytit palautustoimintoa. Jos haluat palauttaa vanhemman version, katsele ensin kyseistä vanhempaa versiota ja vasta sitten käytä palautustoimintoa."
 
 msgid "Optional reason for reverting this page"
 msgstr "Palautuksen syy (vapaaehtoinen)"
@@ -2911,12 +2646,8 @@
 msgstr "(joista oikolukusanasto %(pagelink)s sisältää %(localwords)d sanaa)."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
-"%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
-msgstr ""
-"Alla olevia sanoja (yhteensä %(badwords)d kappaletta) ei löytynyt "
-"oikolukusanastosta %(totalwords)d sanan joukosta %(localwords)s"
+msgid "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr "Alla olevia sanoja (yhteensä %(badwords)d kappaletta) ei löytynyt oikolukusanastosta %(totalwords)d sanan joukosta %(localwords)s"
 
 msgid "Add checked words to dictionary"
 msgstr "Lisää valitut sanat oikolukusanastoon"
@@ -2939,12 +2670,8 @@
 msgid "You must log in to use subscriptions."
 msgstr "Kirjaudu sisään käyttääksesi tilauksia."
 
-msgid ""
-"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
-"subscriptions."
-msgstr ""
-"Lisää sähköpostiosoitteesi tai Jabber-tunnuksesi asetuksiisi käyttääksesi "
-"tilauksia."
+msgid "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use subscriptions."
+msgstr "Lisää sähköpostiosoitteesi tai Jabber-tunnuksesi asetuksiisi käyttääksesi tilauksia."
 
 msgid "You are already subscribed to this page."
 msgstr "Olet jo tilannut tämän sivun."
@@ -2965,14 +2692,8 @@
 msgid "Exception while calling rollback function:"
 msgstr "Poikkeus palautusfunktiota kutsuessa:"
 
-msgid ""
-"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
-"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
-"by the particular administrators."
-msgstr ""
-"Anna tunnuksesi salasana alla olevaan etäpään wikiin. <<BR>> /!\\ Syötä "
-"salasanasi vain, jos luotat kumpaankin wikiin, sillä kummankin wikin "
-"ylläpitäjät pystyvät näkemään salasanasi."
+msgid "Please enter your password of your account at the remote wiki below. <<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read by the particular administrators."
+msgstr "Anna tunnuksesi salasana alla olevaan etäpään wikiin. <<BR>> /!\\ Syötä salasanasi vain, jos luotat kumpaankin wikiin, sillä kummankin wikin ylläpitäjät pystyvät näkemään salasanasi."
 
 msgid "Operation was canceled."
 msgstr "Toiminto peruutettiin."
@@ -2980,19 +2701,11 @@
 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
 msgstr "Ainoastaan vaihtoehdot BOTH ja DOWN ovat tuettuja."
 
-msgid ""
-"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
-"be able to use this action."
-msgstr ""
-"Aseta InterWiki-parametri wikiconfig-tiedostoon käyttääksesi tätä toimintoa. "
-"Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta HelpOnConfiguration."
-
-msgid ""
-"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
-"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
-msgstr ""
-"Parametrit eivät ole kelvolliset. Määritä ainakin ''remoteWiki''-parametri. "
-"Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta HelpOnSynchronisation."
+msgid "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to be able to use this action."
+msgstr "Aseta InterWiki-parametri wikiconfig-tiedostoon käyttääksesi tätä toimintoa. Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta HelpOnConfiguration."
+
+msgid "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. Refer to HelpOnSynchronisation for help."
+msgstr "Parametrit eivät ole kelvolliset. Määritä ainakin ''remoteWiki''-parametri. Lisätietoja löytyy englannin kielellä sivulta HelpOnSynchronisation."
 
 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
 msgstr "''remoteWiki'' on tuntematon."
@@ -3004,12 +2717,8 @@
 msgstr "Synkronisointi aloitettu -"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
-"process."
-msgstr ""
-"Haettu lista %s paikallisesta ja %s etäpään sivusta. Tuloksien mukaan "
-"yhteensä %s sivua on käsiteltävä.."
+msgid "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to process."
+msgstr "Haettu lista %s paikallisesta ja %s etäpään sivusta. Tuloksien mukaan yhteensä %s sivua on käsiteltävä.."
 
 #, python-format
 msgid "After filtering: %s pages"
@@ -3017,8 +2726,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
-msgstr ""
-"Sivua %s ei huomioitu, sillä paikallissivulle ei ole kirjoitusoikeutta."
+msgstr "Sivua %s ei huomioitu, sillä paikallissivulle ei ole kirjoitusoikeutta."
 
 #, python-format
 msgid "Deleted page %s locally."
@@ -3037,30 +2745,16 @@
 msgstr "Virhe sivua %s poistaessa etänä:"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
-"Please delete it in one of both wikis and try again."
-msgstr ""
-"Kohdetta %s ei voida yhdistää automaattisesti, mutta sitä muutettiin "
-"kummankin wikin puolella. Poista kohde toisesta wikistä ja koeta toimintoa "
-"uudelleen."
+msgid "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. Please delete it in one of both wikis and try again."
+msgstr "Kohdetta %s ei voida yhdistää automaattisesti, mutta sitä muutettiin kummankin wikin puolella. Poista kohde toisesta wikistä ja koeta toimintoa uudelleen."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
-"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
-msgstr ""
-"Kohde %s sisältää eri mime-määrityksen wikeissä, joten yhdistäminen ei "
-"onnistunut. Poista kohde toisesta wikistä tai muuta MIME-tyypit "
-"samanlaisiksi, ja koeta uudelleen."
+msgid "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
+msgstr "Kohde %s sisältää eri mime-määrityksen wikeissä, joten yhdistäminen ei onnistunut. Poista kohde toisesta wikistä tai muuta MIME-tyypit samanlaisiksi, ja koeta uudelleen."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
-"full synchronisation history is lost for this page."
-msgstr ""
-"Kohde %s uudelleennimettiin paikallisesti. Tämä toiminto ei ole vielä täysin "
-"valmis, joten tämän sivun synkronisointihistoriaa ei voitu tallentaa."
+msgid "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the full synchronisation history is lost for this page."
+msgstr "Kohde %s uudelleennimettiin paikallisesti. Tämä toiminto ei ole vielä täysin valmis, joten tämän sivun synkronisointihistoriaa ei voitu tallentaa."
 
 #, python-format
 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
@@ -3071,35 +2765,20 @@
 msgstr "Sivu %s poistettiin etäpäästä ja muutettiin paikallisesti."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
-"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
-msgstr ""
-"Sivua %s ei voitu synkronisoida. Etäpään sivu uudelleennimettiin. Tämä ei "
-"ole vielä tuettua. Sivujen poistaminen lienee tarpeellista synkronisoinnin "
-"aikaansaamiseksi."
+msgid "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
+msgstr "Sivua %s ei voitu synkronisoida. Etäpään sivu uudelleennimettiin. Tämä ei ole vielä tuettua. Sivujen poistaminen lienee tarpeellista synkronisoinnin aikaansaamiseksi."
 
 #, python-format
 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
-msgstr ""
-"Sivu %s jätettiin huomioimatta paikallisesti tai etäpäässä ilmenneen "
-"ristiriidan vuoksi."
+msgstr "Sivu %s jätettiin huomioimatta paikallisesti tai etäpäässä ilmenneen ristiriidan vuoksi."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
-"the page %s."
-msgstr ""
-"Tämä on ensimmäinen synkronisointi paikallisen ja etäpään Wikin välillä "
-"koskien sivua %s."
+msgid "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for the page %s."
+msgstr "Tämä on ensimmäinen synkronisointi paikallisen ja etäpään Wikin välillä koskien sivua %s."
 
 #, python-format
-msgid ""
-"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
-"page in the remote wiki."
-msgstr ""
-"Sivua %s ei voitu yhdistää, sillä sinulla ei ole oikeuksia muuttaa sivua "
-"etäpään wikissä."
+msgid "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the page in the remote wiki."
+msgstr "Sivua %s ei voitu yhdistää, sillä sinulla ei ole oikeuksia muuttaa sivua etäpään wikissä."
 
 #, python-format
 msgid "Page %s successfully merged."
@@ -3148,12 +2827,8 @@
 msgstr "Tältä sivulta on linkit seuraaville sivuille:"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
-"'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
-msgstr ""
-"Näytetään sivun muokkaushistoriaa '''%(start_offset)d''' - "
-"'''%(end_offset)d''' / '''%(total_count)d'''."
+msgid "Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
+msgstr "Näytetään sivun muokkaushistoriaa '''%(start_offset)d''' - '''%(end_offset)d''' / '''%(total_count)d'''."
 
 msgid "Newer"
 msgstr "Uudemmat"
@@ -3216,12 +2891,9 @@
 "= Downloading a backup =\n"
 "\n"
 "Please note:\n"
-" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
-"information.\n"
-" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
-"complete.\n"
-" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
-"problems.\n"
+" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive information.\n"
+" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.\n"
+" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of problems.\n"
 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
 "\n"
 "To get a backup, just click here:"
@@ -3229,12 +2901,9 @@
 "= Varmuuskopion lataus =\n"
 "\n"
 "Ota seuraavat asiat huomioon:\n"
-" * Säilytä varmuuskopiot turvallisessa paikassa - ne sisältävät "
-"arkaluonteista tietoa.\n"
-" * Varmista, että wikin backup_*-määritykset ovat kelvolliset ja kattavat "
-"kaikki asetukset.\n"
-" * Varmista, että varmuuskopiotiedosto sisältää kaiken oleellisen, jotta "
-"palautus onnistuisi mahdollisissa ongelmatilanteissa.\n"
+" * Säilytä varmuuskopiot turvallisessa paikassa - ne sisältävät arkaluonteista tietoa.\n"
+" * Varmista, että wikin backup_*-määritykset ovat kelvolliset ja kattavat kaikki asetukset.\n"
+" * Varmista, että varmuuskopiotiedosto sisältää kaiken oleellisen, jotta palautus onnistuisi mahdollisissa ongelmatilanteissa.\n"
 " * Varmista, että varmuuskopiotiedoston lataus onnistuu.\n"
 "\n"
 "Lataa varmuuskopiotiedosto oheisesta linkistä:"
@@ -3253,13 +2922,13 @@
 msgstr "Valitse:"
 
 msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
-msgstr ""
+msgstr "Luo uudelleenohjaus uudelleennimetty sivut?"
 
 msgid "Rename all /subpages too?"
 msgstr "Uudelleennimetäänkö myös /alasivut?"
 
 msgid "Create redirect for renamed page?"
-msgstr ""
+msgstr "Luo uudelleenohjaus uudelleennimetty sivun?"
 
 msgid "Really rename this page?"
 msgstr "Haluatko varmasti uudelleennimetä tämän sivun?"
@@ -3322,9 +2991,8 @@
 msgid "Next change"
 msgstr "Seuraava muutos"
 
-#, fuzzy
 msgid "Diff with oldest revision in left pane"
-msgstr "Erot vanhempaan versioon vasemmassa osassa"
+msgstr "Ero on vanhin tarkistamiseen vasemmassa ruudussa"
 
 msgid "No older revision available for diff"
 msgstr "Vanhempia versioita ei saatavilla erojen näyttämistä varten"
@@ -3350,9 +3018,8 @@
 msgid "No newer revision available for diff"
 msgstr "Uudempaa versiota ei saatavilla erojen näyttämistä varten"
 
-#, fuzzy
 msgid "Diff with newest revision in right pane"
-msgstr "Erot uudempaan versioon oikeassa osassa"
+msgstr "Ero on uusin versio oikeassa ruudussa"
 
 #, python-format
 msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
@@ -3423,52 +3090,38 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
-"here.\n"
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.\n"
 "\n"
 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
 "\n"
-"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
-"page.\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new page.\n"
 "\n"
-"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
-"page\n"
-"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
-"creating\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating\n"
 "the group pages.\n"
 "\n"
-"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
-"group:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
-"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
-"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
-"%(username)s only||\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list group:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Voit lisätä omalle kotisivullesi alasivuja\n"
 "tästä.\n"
 "Voit valita, millaiset oikeudet muilla käyttäjillä on\n"
-"sivuillesi. Oikeudet riippuvat tietyn käyttäjän kuulumisesta vastaavalle "
-"ryhmäsivulle.\n"
+"sivuillesi. Oikeudet riippuvat tietyn käyttäjän kuulumisesta vastaavalle ryhmäsivulle.\n"
 "\n"
 "Kirjoita vain alasivun nimi ja napsauta painiketta luodaksesi sivu.\n"
 "\n"
 "Ennen kuin teet pääsyltään rajoitettuja sivuja, varmista että vastaava\n"
-"ryhmäsivu on olemassa ja että kyseisellä sivulla on haluttujen käyttäjien "
-"tunnukset. Käytä ryhmäsivun\n"
+"ryhmäsivu on olemassa ja että kyseisellä sivulla on haluttujen käyttäjien tunnukset. Käytä ryhmäsivun\n"
 "luomiseksi sivupohjaa KotiSivuRyhmätPohja.\n"
 "\n"
-"||'''Lisää uusi henkilökohtainen sivu:'''||'''Vastaava pääsyrajoituksen "
-"ryhmä:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,luettavissa ja kirjoitettavissa,"
-"%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,vain luettavissa,%(username)s)>>||"
-"[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,yksityinen,%(username)s)>>||"
-"Ainoastaan %(username)s||\n"
+"||'''Lisää uusi henkilökohtainen sivu:'''||'''Vastaava pääsyrajoituksen ryhmä:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,luettavissa ja kirjoitettavissa,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,vain luettavissa,%(username)s)>>||[\"%(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,yksityinen,%(username)s)>>||Ainoastaan %(username)s||\n"
 "\n"
 
 msgid "MyPages management"
@@ -3506,12 +3159,8 @@
 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
 msgstr "Ainoastaan '''%s''' jälkeen muokatut sivut näytetään."
 
-msgid ""
-"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
-"not considered for the search results!"
-msgstr ""
-"/!\\ Kirjoittamaasi muokkauspäivämäärää ei tunnistettu, joten muokkauspäivää "
-"ei oteta huomioon hakutuloksissa."
+msgid "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore not considered for the search results!"
+msgstr "/!\\ Kirjoittamaasi muokkauspäivämäärää ei tunnistettu, joten muokkauspäivää ei oteta huomioon hakutuloksissa."
 
 #, python-format
 msgid "Title Search: \"%s\""
@@ -3526,12 +3175,8 @@
 msgstr "Sisältöhaku: \"%s\""
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
-"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
-msgstr ""
-"Hakuehdo(i)lla {{{\"%s\"}}} ei löytynyt tuloksia. Muuta hakuehtoja. "
-"Lisätietoja on sivulla OhjeHakemisesta.%s"
+msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
+msgstr "Hakuehdo(i)lla {{{\"%s\"}}} ei löytynyt tuloksia. Muuta hakuehtoja. Lisätietoja on sivulla OhjeHakemisesta.%s"
 
 msgid "(!) Consider performing a"
 msgstr "(!) Suorita"
@@ -3539,16 +3184,11 @@
 msgid "full-text search with your search terms"
 msgstr "sisältöhaku käyttäen hakuehtojasi"
 
-msgid ""
-"(!) You're performing a title search that might not include all related "
-"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
-msgstr ""
-"(!) Suorittamasi haku sivujen nimistä ei välttämättä sisällä kaikkia "
-"olennaisia tuloksia. <<BR>>"
+msgid "(!) You're performing a title search that might not include all related results of your search query in this wiki. <<BR>>"
+msgstr "(!) Suorittamasi haku sivujen nimistä ei välttämättä sisällä kaikkia olennaisia tuloksia. <<BR>>"
 
 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
-msgstr ""
-"Napsauta tästä hakeaksesi valitsemiasi ehtoja sivujen nimistä ja sisällöstä."
+msgstr "Napsauta tästä hakeaksesi valitsemiasi ehtoja sivujen nimistä ja sisällöstä."
 
 msgid "Load"
 msgstr "Lataa"
@@ -3559,14 +3199,8 @@
 msgid "Upload page content"
 msgstr "Lataa sivun sisältö palvelimelle"
 
-msgid ""
-"You can upload content for the page named below. If you change the page "
-"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
-"empty, we derive the page name from the file name."
-msgstr ""
-"Voit ladata palvelimelle sisältöä alla nimettyä sivua varten. Jos muutat "
-"sivun nimeä, voit myös ladata palvelimelle sisältöä toista sivua varten. Jos "
-"sivun nimi on tyhjä, sivu nimetään tiedoston nimen mukaan."
+msgid "You can upload content for the page named below. If you change the page name, you can also upload content for another page. If the page name is empty, we derive the page name from the file name."
+msgstr "Voit ladata palvelimelle sisältöä alla nimettyä sivua varten. Jos muutat sivun nimeä, voit myös ladata palvelimelle sisältöä toista sivua varten. Jos sivun nimi on tyhjä, sivu nimetään tiedoston nimen mukaan."
 
 msgid "File to load page content from"
 msgstr "Tiedosto, josta ladataan sisältö sivulle"
@@ -3591,8 +3225,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
-msgstr ""
-"Sinulla ei ole oikeutta käyttää toimintoa %(actionname)s tällä sivulla!"
+msgstr "Sinulla ei ole oikeutta käyttää toimintoa %(actionname)s tällä sivulla!"
 
 msgid "Views/day"
 msgstr "Katseluita/päivä"
@@ -3649,8 +3282,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
-msgstr ""
-"Yhteydenotto sähköpostipalvelimeen '%(server)s' ei onnistunut: %(reason)s"
+msgstr "Yhteydenotto sähköpostipalvelimeen '%(server)s' ei onnistunut: %(reason)s"
 
 msgid "Mail not sent"
 msgstr "Sähköpostia ei lähetetty"
@@ -3659,370 +3291,8 @@
 msgstr "Sähköposti lähetetty onnistuneesti"
 
 #, python-format
-msgid ""
-"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
-msgstr ""
-"Valitettavasti sivua ei voida tallentaa, sillä sisältö \"%(content)s\" ei "
-"ole sallittu tässä wikissä."
+msgid "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr "Valitettavasti sivua ei voida tallentaa, sillä sisältö \"%(content)s\" ei ole sallittu tässä wikissä."
 
 msgid "anonymous"
 msgstr "anonyymi"
-
-#~ msgid "New user account created on %(sitename)s"
-#~ msgstr "Wikiin %(sitename)s on luotu uusi käyttäjätunnus"
-
-#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
-#~ msgstr "Käytä vuorovaikutteista käyttöliittymää liitetiedostojen siirtoon!"
-
-#~ msgid "Page Name"
-#~ msgstr "Sivun nimi"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "InstallDocs"
-#~ msgstr "asenna"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "HelpOnUpdating"
-#~ msgstr "OhjeMuotoilusta"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "OpenID: handle verify continuation"
-#~ msgstr "OpenID-luottamuksenvarmennus"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "you may need to login to edit this page"
-#~ msgstr "Sinulla ei ole oikeutta muokata tätä sivua."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ulkoasutiedostojen asennus on tuettu vain erillistyyppisillä palvelimilla."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "InterWikiMap"
-#~ msgstr "Wiki-merkintä"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "BadContent"
-#~ msgstr "Sisältö"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "LocalBadContent"
-#~ msgstr "Sisältö"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "EditedSystemPages"
-#~ msgstr "Ohita järjestelmäsivut"
-
-#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
-#~ msgstr "Luotu paketti %s sivu(i)sta %s."
-
-#~ msgid "You need to log in."
-#~ msgstr "Sinun on kirjauduttava sisään."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
-#~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
-#~ msgstr ""
-#~ "Palautettu varmuuskopio: %(filename)s kohdehakemistoon: %(targetdir)s.\n"
-#~ "Tiedostoja: %(filecount)d, hakemistoja: %(dircount)d"
-
-#~ msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
-#~ msgstr ""
-#~ "Varmuuskopion palauttaminen ei onnistunut. Tiedostoa %(filename)s ei "
-#~ "pystytty siirtämään hakemistoon %(targetdir)s."
-
-#~ msgid "Wiki Backup / Restore"
-#~ msgstr "Wikin varmuuskopiointi / palautus"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Some hints:\n"
-#~ " * To restore a backup:\n"
-#~ " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
-#~ " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
-#~ "stuff).\n"
-#~ " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
-#~ " * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
-#~ "\n"
-#~ " * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
-#~ "file\n"
-#~ "  you get to a secure place.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
-#~ "complete.\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Muutamia vihjeitä:\n"
-#~ " * Varmuuskopion palauttaminen:\n"
-#~ " * Varmuuskopion palauttaminen ylikirjoittaa aiemmat tiedot, joten ole "
-#~ "varovainen.\n"
-#~ " * Vaihda varmuuskopion nimeksi <sivusto>.tar.<pakkaus> (poista --"
-#~ "päiväys--aika--UTC -osuus).\n"
-#~ " * Siirrä varmuuskopio hakemistoon backup_storage_dir (scp:llä, ftp:"
-#~ "llä, ...).\n"
-#~ " * Napsauta alla olevaa painiketta <<GetText(Restore)>>.\n"
-#~ "\n"
-#~ " * Luodaksesi varmuuskopion napsauta painiketta <<GetText(Backup)>> ja "
-#~ "tallenna \n"
-#~ "  saamasi tiedosto varmaan paikkaan.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kannattaa varmistaa, että wikin asetusten arvot backup_* ovat oikeat ja "
-#~ "kattavat.\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Restore"
-#~ msgstr "Palauta kopio"
-
-#~ msgid "Xapian Version"
-#~ msgstr "Xapian, versio"
-
-#~ msgid "PyStemmer not installed"
-#~ msgstr "PyStemmeriä ei ole asennettu"
-
-#~ msgid "PyStemmer Version"
-#~ msgstr "PyStemmer, versio"
-
-#~ msgid "PyStemmer stems"
-#~ msgstr "PyStemmerin taivutuskielet"
-
-#~ msgid "XML RPC error: %s"
-#~ msgstr "XML RPC -virhe: %s"
-
-#~ msgid "Low-level communication error: %s"
-#~ msgstr "Matalan tason yhteysvirhe: %s"
-
-#~ msgid "New Page or New Attachment"
-#~ msgstr "Uusi sivu tai liitetiedosto"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You can upload a file to a new page or choose to upload a file as "
-#~ "attachment for the current page"
-#~ msgstr ""
-#~ "Voit lisätä tiedoston nykyiselle sivulle tai voit luoda uuden sivun ja "
-#~ "lisätä tiedoston kyseiselle sivulle."
-
-#~ msgid "New Name"
-#~ msgstr "Uusi nimi"
-
-#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
-#~ msgstr "Liitetiedosto '%(target)s' on jo olemassa."
-
-#~ msgid ""
-#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
-#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
-#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
-#~ "used."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tiedoston lähetys ei korvaa aiempaa saman nimistä tiedostoa uudemmalla. "
-#~ "Jos tiedostojen nimet\n"
-#~ "ovat samat, nimeä lähettämäsi tiedosto uudelleen.\n"
-#~ "Jos kenttä \"Uudelleennimeä\" on tyhjä, tiedosto pyritään lähettämään sen "
-#~ "alkuperäisellä nimellä."
-
-#~ msgid "overwrite"
-#~ msgstr "Kirjoita aiemman tiedoston yli"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
-#~ "address.\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
-#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
-#~ "paste\n"
-#~ "for that).\n"
-#~ "\n"
-#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
-#~ "and known password.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tunnuksesi suhteen on tehty palautuspyyntö tähän sähköpostiosoitteeseen.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Jos kadotit salasanasi, käytä alla olevia tietoja ja kirjoita annettu \n"
-#~ "salasana ANNETUSSA MUODOSSA wikin lomakkeen salasanakenttään (käytä \n"
-#~ "kopiointia ja liittämistä).\n"
-#~ "\n"
-#~ "Vaihda salasana kirjauduttuasi.\n"
-
-#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
-#~ msgstr "Sähköpostiosoitetta '%(email)s' vastaavaa käyttäjää ei löytynyt."
-
-#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
-#~ msgstr "Liitetiedostoja ei ole sallittu tässä wikissä!"
-
-#~ msgid "SendMyPassword"
-#~ msgstr "LähetäSalasanani"
-
-#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-#~ msgstr ""
-#~ "Käytä sivua KäyttäjäAsetukset asetusten vaihtamiseen tai tunnuksen "
-#~ "luomiseen."
-
-#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
-#~ msgstr ""
-#~ "Käytä sivua KäyttäjäAsetukset valitun käyttäjän asetusten vaihtamiseen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tämä lista ei toimi, ellet ole antanut kelvollista sähköpostiosoitetta!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
-#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Mikäli haluat luoda käyttäjätilin, siirry sivulle %(userprefslink)s. Jos "
-#~ "haluat palauttaa salasanasi, voit tehdä sen sivun %(sendmypasswordlink)s "
-#~ "kautta."
-
-#~ msgid ""
-#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
-#~ "Try a different name."
-#~ msgstr ""
-#~ "'''Sivu nimeltä {{{'%s'}}} on jo olemassa.'''\n"
-#~ "\n"
-#~ "Anna sivulle eri nimi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The comment on the change is:\n"
-#~ "%(comment)s\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Muutoksen kommenttina on:\n"
-#~ "%(comment)s\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "Status of sending notification mails:"
-#~ msgstr "Ilmoitusviestien lähetyksen tila:"
-
-#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
-#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
-
-#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
-#~ msgstr "Tilaa vähäisetkin muutokset"
-
-#~ msgid "(Only for password change or new account)"
-#~ msgstr "(vain salasanaa vaihtaessa tai tiliä luotaessa)"
-
-#~ msgid "Check your argument %s"
-#~ msgstr "Tarkista määritelmä %s"
-
-#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
-#~ msgstr "Virhe säännöllisessä lausekkeessa '%s'"
-
-#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
-#~ msgstr "Kelvoton aikaleima '%s'"
-
-#~ msgid "Not supported mimetype of file: %s"
-#~ msgstr "Tiedoston MIME-tyyppi ei ole tuettu: %s"
-
-#~ msgid "Embedding of object by chosen formatter not possible"
-#~ msgstr "Objektin sisällyttäminen valitulla muotoilijalla ei ole mahdollista"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject"
-#~ "(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Liian vähän argumentteja makrolle EmbedObject! Koeta <<EmbedObject"
-#~ "(attachment [,width=leveys] [,height=korkeus] [,alt=vaihtoehtoinen "
-#~ "teksti])>>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject(url, "
-#~ "url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Liian vähän argumentteja makrolle EmbedObject! Koeta <<EmbedObject(url, "
-#~ "url_mimetype [,width=leveys] [,height=korkeus] [,alt=vaihtoehtoinen "
-#~ "teksti])>>"
-
-#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
-#~ msgstr "Kelvoton parametri calparms MonthCalendar-makrolle: \"%s\"!"
-
-#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
-#~ msgstr "Kelvottomat MonthCalendar-makron argumentit: \"%s\"!"
-
-#~ msgid "Sorry, login failed."
-#~ msgstr "Valitettavasti kirjautuminen ei onnistunut."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
-#~ "least."
-#~ msgstr ""
-#~ "Etäpään versio MoinMoinista on liian vanha, vaatimuksena versio 1.6 tai "
-#~ "uudempi"
-
-#~ msgid "belonging to one of the following categories"
-#~ msgstr "jotka kuuluvat yhteen seuraavista kategorioista"
-
-#~ msgid "Xapian stemming"
-#~ msgstr "Xapian-sanataivutushaku"
-
-#~ msgid ""
-#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
-#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
-#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
-#~ "macro call.-~\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "~-Jos lähetät tämän lomakkeen, näytetään lähetetyt arvot.\n"
-#~ "Käyttääksesi tätä lomaketta muilla sivuilla, lisää\n"
-#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
-#~ "makrokutsu.-~\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
-#~ msgstr "Tuntematon käyttäjä: {{{\"%s\"}}}. Anna käyttäjänimi ja salasana."
-
-#~ msgid "raw"
-#~ msgstr "muotoilematon"
-
-#~ msgid "print"
-#~ msgstr "tulosta"
-
-#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
-#~ msgstr "## varmuuskopio sivusta \"%(pagename)s\" lähetetty %(date)s"
-
-#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
-#~ msgstr "Varmuuskopio muutoksistasi on [%(backup_url)s täällä]."
-
-#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
-#~ msgstr "Näytä kaavio \"%(title)s\""
-
-#~ msgid "set bookmark"
-#~ msgstr "aseta kirjanmerkki"
-
-#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
-#~ msgstr "Sinulla ei ole oikeutta käyttää toimintoa %s tällä sivulla."
-
-#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
-#~ msgstr "%(hits)d tulosta noin %(pages)d sivusta."
-
-#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
-#~ msgstr "Vaadittu tieto \"%(attrname)s\" puuttuu"
-
-#~ msgid "Submitted form data:"
-#~ msgstr "Lomakkeella lähetetyt tiedot:"
-
-#~ msgid "Plain title index"
-#~ msgstr "Paljas sivuhakemisto"
-
-#~ msgid "XML title index"
-#~ msgstr "XML-sivuhakemisto"
-
-#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
-#~ msgstr "Asennetut käsittelimet (VANHENTUNEET - käytä jäsentimiä)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
-#~ "cut&paste\n"
-#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
-#~ "again.\n"
-#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
-#~ "\n"
-#~ "''Do not just replace\n"
-#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
-#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Valitettavasti joku muu tallensi sivun sillä aikaa kun muokkasit sitä.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Toimi seuraavasti: Käytä selaimen Takaisin-painiketta ja kopioi\n"
-#~ "muutoksesi leikepöydälle. Eteenpäin-napilla pääset takaisin t"
--- a/MoinMoin/i18n/lt.MoinMoin.po	Mon Jan 03 03:06:36 2011 +0100
+++ b/MoinMoin/i18n/lt.MoinMoin.po	Mon Jan 03 15:34:12 2011 +0100
@@ -5,6 +5,7 @@
 #acl -All:write Default
 #format gettext
 #language lt
+
 #
 # MoinMoin lt system text translation
 #
@@ -33,8 +34,12 @@
 msgstr "Klaidingas naudotojo vardas arba slaptažodis."
 
 #, python-format
-msgid "The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally than you specified (%(localname)s)."
-msgstr "Nuotolinis wiki naudoja kitokį vidinį InterWiki vardą (%(remotename)s) negu jūs nurodėte (%(localname)s)."
+msgid ""
+"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
+"than you specified (%(localname)s)."
+msgstr ""
+"Nuotolinis wiki naudoja kitokį vidinį InterWiki vardą (%(remotename)s) negu "
+"jūs nurodėte (%(localname)s)."
 
 msgid "Your changes are not saved!"
 msgstr "Jūsų nustatymai neišaugoti!"
@@ -49,7 +54,9 @@
 msgstr "Negalima redaguoti senesnių versijų!"
 
 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
-msgstr "Jums suteikto užrakinimo laikas baigėsi. Pasiruoškite galimiems redagavimo konfliktams!"
+msgstr ""
+"Jums suteikto užrakinimo laikas baigėsi. Pasiruoškite galimiems redagavimo "
+"konfliktams!"
 
 msgid "Page name is too long, try shorter name."
 msgstr "Puslapio pavadinimas per ilgas, išbandykite trumpesnį."
@@ -72,11 +79,13 @@
 
 #, python-format
 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
-msgstr "Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # minučių."
+msgstr ""
+"Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # minučių."
 
 #, python-format
 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
-msgstr "Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # sekundžių."
+msgstr ""
+"Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # sekundžių."
 
 msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
 msgstr "Kažkas ištrynė šį puslapį, kol jūs redagavote!"
@@ -89,7 +98,8 @@
 "Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
 msgstr ""
 "Kažkas išsaugojo šį puslapį, kol jūs redagavote!\n"
-"Prašome peržiūrėti puslapį ir tada jį išsaugoti. Neišsaugokite šio puslapio tokio, koks jis yra dabar!"
+"Prašome peržiūrėti puslapį ir tada jį išsaugoti. Neišsaugokite šio puslapio "
+"tokio, koks jis yra dabar!"
 
 msgid "[Content loaded from draft]"
 msgstr "[Turinys įkrautas iš juodraščio]"
@@ -107,8 +117,19 @@
 msgstr "[Jūs neturėtumėte skaityti %s]"
 
 #, python-format
-msgid "'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
-msgstr "'''<<BR>>Jūsų juodraštis, sukurtas %(draft_rev)d versijos pagrindu (išsaugota %(draft_timestamp_str)s), gali būti įkrautas vietoje einamosios versijos %(page_rev)d naudojant juodraščio įkrovimo mygtuką - tuo atveju, jeigu jūs praradote savo paskutinius pakeitimus jų neišsaugoję.''' Juodraštis automatiškai išsaugojamas, kai jūs peržiūrite, atšaukiate arba nesėkmingai išsaugojate pakeitimus."
+msgid ""
+"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved "
+"%(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision "
+"%(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last "
+"edit somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
+"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
+msgstr ""
+"'''<<BR>>Jūsų juodraštis, sukurtas %(draft_rev)d versijos pagrindu "
+"(išsaugota %(draft_timestamp_str)s), gali būti įkrautas vietoje einamosios "
+"versijos %(page_rev)d naudojant juodraščio įkrovimo mygtuką - tuo atveju, "
+"jeigu jūs praradote savo paskutinius pakeitimus jų neišsaugoję.''' "
+"Juodraštis automatiškai išsaugojamas, kai jūs peržiūrite, atšaukiate arba "
+"nesėkmingai išsaugojate pakeitimus."
 
 #, python-format
 msgid "Describe %s here."
@@ -125,11 +146,15 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %(license_link)s.\n"
-"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your changes."
+"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the "
+"%(license_link)s.\n"
+"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
+"changes."
 msgstr ""
-"Paspaudę '''%(save_button_text)s''' jūs pridedate savo pakeitimus pagal %(license_link)s.\n"
-"Jeigu jūs to nenorite, spauskite '''%(cancel_button_text)s''', kad atšauktumėte savo pakeitimus."
+"Paspaudę '''%(save_button_text)s''' jūs pridedate savo pakeitimus pagal "
+"%(license_link)s.\n"
+"Jeigu jūs to nenorite, spauskite '''%(cancel_button_text)s''', kad "
+"atšauktumėte savo pakeitimus."
 
 msgid "Preview"
 msgstr "Peržiūrėti"
@@ -207,8 +232,12 @@
 msgstr "Puslapis negalėjo būti užrakintas. Trūksta 'current' failo?"
 
 #, python-format
-msgid "Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %s is damaged and cannot be edited right now."
-msgstr "Iš 'current' failo nepavyko nustatyti einamosios puslapio versijos. Puslapis %s yra pažeistas arba šiuo metu negali būti redaguojamas."
+msgid ""
+"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page "
+"%s is damaged and cannot be edited right now."
+msgstr ""
+"Iš 'current' failo nepavyko nustatyti einamosios puslapio versijos. Puslapis "
+"%s yra pažeistas arba šiuo metu negali būti redaguojamas."
 
 #, python-format
 msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
@@ -233,40 +262,62 @@
 msgid "You did not change the page content, not saved!"
 msgstr "Jūs nekeitėte puslapio turinio, neišsaugota!"
 
-msgid "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
-msgstr "Jūs negalite keisti ACL'ų šiame puslapyje, kadangi jūs neturite tam administracinių teisių!"
+msgid ""
+"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
+msgstr ""
+"Jūs negalite keisti ACL'ų šiame puslapyje, kadangi jūs neturite tam "
+"administracinių teisių!"
 
 msgid "Notifications sent to:"
 msgstr "Pranešimas išsiųstas:"
 
 #, python-format
-msgid "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page."
-msgstr "Užrakinimas %(owner)s pasibaigė prieš %(mins_ago)d minutes, ir jums buvo suteiktas užrakinimas šiam puslapiui."
+msgid ""
+"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
+"granted the lock for this page."
+msgstr ""
+"Užrakinimas %(owner)s pasibaigė prieš %(mins_ago)d minutes, ir jums buvo "
+"suteiktas užrakinimas šiam puslapiui."
 
 #, python-format
-msgid "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
-msgstr "Kiti naudotojai bus ''užblokuoti'' nuo šio puslapio redagavimo iki %(bumptime)s."
+msgid ""
+"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
+msgstr ""
+"Kiti naudotojai bus ''užblokuoti'' nuo šio puslapio redagavimo iki "
+"%(bumptime)s."
 
 #, python-format
-msgid "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this page."
-msgstr "Kiti naudotojai bus ''perspėti'' iki %(bumptime)s, kad jūs redaguojate šį puslapį."
+msgid ""
+"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
+"page."
+msgstr ""
+"Kiti naudotojai bus ''perspėti'' iki %(bumptime)s, kad jūs redaguojate šį "
+"puslapį."
 
 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
 msgstr "Naudokite peržiūros mygtuką, kad pratęstumėte užrakinimo laikotarpį."
 
 #, python-format
-msgid "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
-msgstr "Šis puslapis šiuo metu yra ''užrakintas'' naudotojo %(owner)s redagavimui iki %(timestamp)s, t.y. %(mins_valid)d minutėms."
+msgid ""
+"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until "
+"%(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
+msgstr ""
+"Šis puslapis šiuo metu yra ''užrakintas'' naudotojo %(owner)s redagavimui "
+"iki %(timestamp)s, t.y. %(mins_valid)d minutėms."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.<<BR>>\n"
-"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),\n"
+"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by "
+"%(owner)s.<<BR>>\n"
+"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another "
+"%(mins_valid)d minute(s),\n"
 "to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
 "To leave the editor, press the Cancel button."
 msgstr ""
-"Šis puslapis buvo atidarytas redagavimui arba paskutinį kartą peržiūrėtas %(timestamp)s naudotojo %(owner)s.<<BR>>\n"
-"'''Jūs turėtumėte ''susilaikyti nuo šio puslapio redagavimo'' bent %(mins_valid)d minutes,\n"
+"Šis puslapis buvo atidarytas redagavimui arba paskutinį kartą peržiūrėtas "
+"%(timestamp)s naudotojo %(owner)s.<<BR>>\n"
+"'''Jūs turėtumėte ''susilaikyti nuo šio puslapio redagavimo'' bent "
+"%(mins_valid)d minutes,\n"
 "kad išvengtumėte redagavimo konfliktų.'''<<BR>>\n"
 "Kad paliktumėte redaktorių, spauskite mygtuką Atšaukti."
 
@@ -284,7 +335,8 @@
 "Prisijungimo vardas: %s\n"
 "Slaptažodį atkūrimo atpažinimo ženklo: %s\n"
 "\n"
-"Slaptažodį iš naujo URL: %s?veiksmų=recoverpass&pavadinimas=%s iš atpažinimo=%s\n"
+"Slaptažodį iš naujo URL: %s?veiksmų=recoverpass&pavadinimas=%s iš atpažinimo="
+"%s\n"
 
 msgid ""
 "Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
@@ -420,8 +472,12 @@
 msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
 msgstr "Klaidinga paryškinimo reguliarioji išraiška „%(regex)s“: %(error)s"
 
-msgid "The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in search results!"
-msgstr "Šio puslapio atsarginė kopija yra pasenusi ir paieškos rezultatuoseturės žemesnį prioritetą!"
+msgid ""
+"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
+"search results!"
+msgstr ""
+"Šio puslapio atsarginė kopija yra pasenusi ir paieškos rezultatuoseturės "
+"žemesnį prioritetą!"
 
 #, python-format
 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
@@ -447,14 +503,21 @@
 msgid "No user selected"
 msgstr "Naudotojas nepasirinktas"
 
-msgid "You can now change the settings of the selected user account; log out to get back to your account."
-msgstr "Dabar galite keisti pasirinkto naudotojo paskyros nuostatas; išsiregistruokite, kad grįžtumėte prie savo paskyros."
+msgid ""
+"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
+"back to your account."
+msgstr ""
+"Dabar galite keisti pasirinkto naudotojo paskyros nuostatas; "
+"išsiregistruokite, kad grįžtumėte prie savo paskyros."
 
 msgid "You are the only user."
 msgstr "Jūs esate vienintelis naudotojas."
 
-msgid "As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
-msgstr "Jūs, kaip administratorius, galite laikinai pasisavinti kito naudotojo tapatybę."
+msgid ""
+"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
+msgstr ""
+"Jūs, kaip administratorius, galite laikinai pasisavinti kito naudotojo "
+"tapatybę."
 
 msgid "Select User"
 msgstr "Pasirikite naudotoją"
@@ -476,7 +539,8 @@
 msgstr "Jūsų slaptažodis pakeistas"
 
 msgid "To change your password, enter a new password twice."
-msgstr "Norėdami savo pakeisti slaptažodį, du kartus įveskite naują slaptažodį."
+msgstr ""
+"Norėdami savo pakeisti slaptažodį, du kartus įveskite naują slaptažodį."
 
 msgid "Password"
 msgstr "Slaptažodis"
@@ -551,14 +615,19 @@
 msgid "Select the events you want to be notified about."
 msgstr "Pasirinkite įvykius, apie kuriuos norėtumėte būti informuoti."
 
-msgid "Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the general preferences."
-msgstr "Norėdami būti informuojami, pagrindiniuose nustatymuose turite pateikti susisiekimo su jumis būdą."
+msgid ""
+"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
+"general preferences."
+msgstr ""
+"Norėdami būti informuojami, pagrindiniuose nustatymuose turite pateikti "
+"susisiekimo su jumis būdą."
 
 msgid "Subscribed events"
 msgstr "Prenumeruojami įvykiai"
 
 msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
-msgstr "Prenumeruojami wiki puslapiai<<BR>>(viena reguliarioji išraišką eilutėje)"
+msgstr ""
+"Prenumeruojami wiki puslapiai<<BR>>(viena reguliarioji išraišką eilutėje)"
 
 msgid "Save"
 msgstr "Išsaugoti"
@@ -573,7 +642,8 @@
 "space between words. Group page name is not allowed."
 msgstr ""
 "Klaidingas naudotojo vardas {{{'%s'}}}.\n"
-"Vardas gali susidaryti iš bet kokių Unikodo raidinių skaitmeninių simbolių, su neprivalomu vienu\n"
+"Vardas gali susidaryti iš bet kokių Unikodo raidinių skaitmeninių simbolių, "
+"su neprivalomu vienu\n"
 "tarpu tarp žodžių. Grupės puslapio pavadinimas neleidžiamas."
 
 msgid "This user name already belongs to somebody else."
@@ -582,8 +652,12 @@
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Tuščias naudotojo vardas. Prašome įvesti naudotojo vardą."
 
-msgid "Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email."
-msgstr "Prašome pateikti savo el. pašto adresą. Jeigu jūs pamesite prisijungimo informaciją, galėsite ją atgauti el. paštu."
+msgid ""
+"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
+"can get it by email."
+msgstr ""
+"Prašome pateikti savo el. pašto adresą. Jeigu jūs pamesite prisijungimo "
+"informaciją, galėsite ją atgauti el. paštu."
 
 msgid "This email already belongs to somebody else."
 msgstr "Šis el. pašto adresas jau priklauso kažkam kitkam."
@@ -724,8 +798,12 @@
 msgid "No OpenID."
 msgstr "Nėra OpenID."
 
-msgid "If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and create one during login."
-msgstr "Jei dar neturite paskyros, vis vien galite prisijungti su savo OpenID, o paskyrą susikurti prisijungimo metu."
+msgid ""
+"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
+"create one during login."
+msgstr ""
+"Jei dar neturite paskyros, vis vien galite prisijungti su savo OpenID, o "
+"paskyrą susikurti prisijungimo metu."
 
 msgid "Could not contact botbouncer.com."
 msgstr "Nepavyko prisijungti prie botbouncer.com."
@@ -741,50 +819,83 @@
 msgstr "Nepavyko prisijungti prie duomenų bazės."
 
 #, python-format
-msgid "If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create one now</a>. "
-msgstr "Jei dar neturite paskyros, <a href=\"%(userprefslink)s\">galite sukurti ją dabar</a>. </a>"
+msgid ""
+"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
+"one now</a>. "
+msgstr ""
+"Jei dar neturite paskyros, <a href=\"%(userprefslink)s\">galite sukurti ją "
+"dabar</a>. </a>"
 
 #, python-format
 msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
 msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Pamiršote savo slaptažodį?</a>"
 
 msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)>>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)>>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
+">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
+"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
+">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
 " Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
 " Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub items.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
+"===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
+"items.\n"
 " Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
 " Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
 "\n"
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
 msgstr ""
-" Šriftas:: <<Verbatim(//)>>''pasviręs''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)>>'''paryškintas'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''paryškintas ir pasviręs'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mišrus ''<<Verbatim(**)>>'''''paryškintas'''<<Verbatim(**)>> ir pasviręs''<<Verbatim(//)>>;\n"
+" Šriftas:: <<Verbatim(//)>>''pasviręs''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
+">>'''paryškintas'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''paryškintas ir "
+"pasviręs'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mišrus ''<<Verbatim(**)"
+">>'''''paryškintas'''<<Verbatim(**)>> ir pasviręs''<<Verbatim(//)>>;\n"
 " Horizontali linija:: <<Verbatim(----)>>\n"
 " Priverstinis eilutės nutraukimas:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
-" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
-" Sąrašai:: * punktai; ** popunkčiai; # numeruoti elementai; ## numeruoti poelemenčiai.\n"
+" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 "
+"antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
+" Sąrašai:: * punktai; ** popunkčiai; # numeruoti elementai; ## numeruoti "
+"poelemenčiai.\n"
 " Nuorodos:: <<Verbatim([[adresas]])>>; <<Verbatim([[adresas|tekstas]])>>.\n"
-" Lentelės:: |= antraštės tekstas | langelio tekstas | daugiau langelio teksto |;\n"
+" Lentelės:: |= antraštės tekstas | langelio tekstas | daugiau langelio "
+"teksto |;\n"
 "\n"
-"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba HelpOnCreoleSyntax.\n"
+"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba "
+"HelpOnCreoleSyntax.\n"
 
 msgid ""
-" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')>>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> horizontal rule.\n"
-" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; ===== Title 5 =====.\n"
-" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.\n"
-" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
-" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.\n"
+" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
+">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
+"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
+">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
+"(----)>> horizontal rule.\n"
+" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
+"===== Title 5 =====.\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
+"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
+">>.\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
+"white space allowed after tables or titles.\n"
 "\n"
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
 msgstr ""
-" Šriftas:: <<Verbatim('')>>''pasviręs''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')>>'''paryškintas'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''paryškintas ir pasviręs'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mišrus ''<<Verbatim(''')>>'''''paryškintas'''<<Verbatim(''')>> ir pasviręs''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)>> horizontali linija.\n"
-" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
-" Sąrašai:: tarpas ir vienas iš: * punktų; 1., a., A., i., I. sunumeruotų punktų; 1.#n pradedant numeraciją nuo n; vienas tarpas rikiavimui.\n"
-" Nuorodos:: <<Verbatim(TaipSujungtiŽodžiai)>>; <<Verbatim([[adresas|tekstas]])>>.\n"
-" Lentelės:: || langelio tekstas |||| langelio tekstas, apimantis 2 stulpelius ||;  neleidžiami baigtiniai tarpai po lentelių ar pavadinimų.\n"
+" Šriftas:: <<Verbatim('')>>''pasviręs''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
+">>'''paryškintas'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''paryškintas ir "
+"pasviręs'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mišrus ''<<Verbatim(''')"
+">>'''''paryškintas'''<<Verbatim(''')>> ir pasviręs''<<Verbatim('')>>; "
+"<<Verbatim(----)>> horizontali linija.\n"
+" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 "
+"antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
+" Sąrašai:: tarpas ir vienas iš: * punktų; 1., a., A., i., I. sunumeruotų "
+"punktų; 1.#n pradedant numeraciją nuo n; vienas tarpas rikiavimui.\n"
+" Nuorodos:: <<Verbatim(TaipSujungtiŽodžiai)>>; <<Verbatim([[adresas|"
+"tekstas]])>>.\n"
+" Lentelės:: || langelio tekstas |||| langelio tekstas, apimantis 2 "
+"stulpelius ||;  neleidžiami baigtiniai tarpai po lentelių ar pavadinimų.\n"
 "\n"
-"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba PagalbaMoinWikiSintaksės.\n"
+"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba "
+"PagalbaMoinWikiSintaksės.\n"
 
 #, python-format
 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
@@ -806,10 +917,15 @@
 msgstr "PagalbaAnalizatorių"
 
 #, python-format
-msgid "Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %(highlight_help_page)s."
-msgstr "Sintaksės paryškinimas '%(syntax)s' nepalaikomas, žiūrėkite %(highlight_help_page)s."
-
-msgid "Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
+msgid ""
+"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see "
+"%(highlight_help_page)s."
+msgstr ""
+"Sintaksės paryškinimas '%(syntax)s' nepalaikomas, žiūrėkite "
+"%(highlight_help_page)s."
+
+msgid ""
+"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
 msgstr "reStructured teksto apdorojimas negalimas, prašome įdiegti Docutils."
 
 msgid ""
@@ -828,7 +944,8 @@
 "Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
 "}}}\n"
 "(!) For more help, see the\n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|reStructuredText Quick Reference]].\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
+"reStructuredText Quick Reference]].\n"
 msgstr ""
 "{{{\n"
 "Šriftas: *pasviręs* **paryškintas** ``monospace``\n"
@@ -844,7 +961,8 @@
 "Sąrašai: * punktai; 1., a. sunumeruoti punktai.\n"
 "}}}\n"
 "(!) Dėl papildomos informacijos, žiūrėkite \n"
-"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|reStructuredText charakteristiką]].\n"
+"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
+"reStructuredText charakteristiką]].\n"
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**Viršytas didžiausias galimų įterpimų skaičius**"
@@ -873,8 +991,10 @@
 msgid "Password has not enough different characters."
 msgstr "Slaptažodyje nepakankamai skirtingų simbolių."
 
-msgid "Password is too easy (password contains name or name contains password)."
-msgstr "Slaptažodis per lengvas (slaptažodyje yra vardas arba varde slaptažodis)."
+msgid ""
+"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
+msgstr ""
+"Slaptažodis per lengvas (slaptažodyje yra vardas arba varde slaptažodis)."
 
 msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
 msgstr "Slaptažodis per lengvas (klaviatūros seka)"
@@ -910,7 +1030,8 @@
 msgstr "Į viršų"
 
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-msgstr "Platinti mano paštą (ne mano wiki namų puslapį) autoriaus informacijoje"
+msgstr ""
+"Platinti mano paštą (ne mano wiki namų puslapį) autoriaus informacijoje"
 
 msgid "Open editor on double click"
 msgstr "Atidaryti redaktorių spragtelėjus du kartus"
@@ -1022,7 +1143,9 @@
 msgstr "Privalote nurodyti išvesties failą!"
 
 msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
-msgstr "Nenurodyti puslapiai naudojant --pages arba --search, numatomas pilnas paketas"
+msgstr ""
+"Nenurodyti puslapiai naudojant --pages arba --search, numatomas pilnas "
+"paketas"
 
 msgid "All attachments included into the package."
 msgstr "Visi priedai įtraukti į paketą"
@@ -1034,13 +1157,15 @@
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
+"change notification.\n"
 "\n"
 "The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje arba wiki kategorijoje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui.\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje arba wiki kategorijoje „%(sitename)s“ "
+"pranešimų apie pakeitimus gavimui.\n"
 "\n"
 "Puslapis „%(pagename)s“ buvo pakeistas %(editor)s:\n"
 
@@ -1054,14 +1179,16 @@
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
+"notification.\n"
 "\n"
 "The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui.\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus "
+"gavimui.\n"
 "\n"
 "Puslapis „%(pagename)s“ buvo ištrintas %(editor)s:\n"
 "\n"
@@ -1070,13 +1197,16 @@
 msgid ""
 "Dear wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change notification.\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
+"notification.\n"
 "\n"
-"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)s:\n"
+"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by "
+"%(editor)s:\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui.\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus "
+"gavimui.\n"
 "\n"
 "Puslapis „%(pagename)s“ buvo pervadintas iš „%(oldname)s“ %(editor)s:\n"
 "\n"
@@ -1087,12 +1217,14 @@
 
 #, python-format
 msgid ""
-"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". Details follow:\n"
+"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
+"Details follow:\n"
 "\n"
 "  User name: %(username)s\n"
 "  Email address: %(useremail)s"
 msgstr ""
-"Mielasis administratoriau, %(sitename)s \"ką tik sukurtas naujas naudotojas. Informacija:\n"
+"Mielasis administratoriau, %(sitename)s \"ką tik sukurtas naujas naudotojas. "
+"Informacija:\n"
 "\n"
 "  Naudotojo vardas: %(username)s\n"
 "  El. pašto adresas: %(useremail)s"
@@ -1105,14 +1237,18 @@
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
+"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
+"Following detailed information is available:\n"
 "\n"
 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui. %(editor)s šiame puslapyje įkėlė priedą. Išsamesnė informacija:\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie "
+"pakeitimus gavimui. %(editor)s šiame puslapyje įkėlė priedą. Išsamesnė "
+"informacija:\n"
 "\n"
 "Priedo pavadinimas: %(attach_name)s\n"
 "Priedo dydis: %(attach_size)s\n"
@@ -1125,21 +1261,26 @@
 msgid ""
 "Dear Wiki user,\n"
 "\n"
-"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. Following detailed information is available:\n"
+"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
+"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
+"Following detailed information is available:\n"
 "\n"
 "Attachment name: %(attach_name)s\n"
 "Attachment size: %(attach_size)s\n"
 msgstr ""
 "Mielasis Wiki naudotojau,\n"
 "\n"
-"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie pakeitimus gavimui. %(editor)s pašalino priedą iš šio puslapio. Išsamesnė informacija:\n"
+"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie "
+"pakeitimus gavimui. %(editor)s pašalino priedą iš šio puslapio. Išsamesnė "
+"informacija:\n"
 "\n"
 "Priedo pavadinimas: %(attach_name)s\n"
 "Priedo dydis: %(attach_size)s\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
-msgstr "[%(sitename)s] %(trivial)sNaudotojo %(username)s atnaujintas „%(pagename)s“"
+msgstr ""
+"[%(sitename)s] %(trivial)sNaudotojo %(username)s atnaujintas „%(pagename)s“"
 
 msgid "Trivial "
 msgstr "Nežymus "
@@ -1195,8 +1336,12 @@
 msgstr "Puslapis pakeistas"
 
 #, python-format
-msgid "Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s results out of about %(pages)d pages."
-msgstr "Rezultatai %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s iš %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%(be)s rezultatai sudaro apie %(pages)d puslapių."
+msgid ""
+"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
+"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
+msgstr ""
+"Rezultatai %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s iš %(aboutHits)s %(bs)s"
+"%(hits)d%(be)s rezultatai sudaro apie %(pages)d puslapių."
 
 msgid "seconds"
 msgstr "sekundžių"
@@ -1533,7 +1678,8 @@
 msgstr "HelpOnSlideShows/100 kūrimas skaidres"
 
 msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
-msgstr "HelpOnSlideShows/900 paskutinis, bet ne mažiausiai: veikia jūsų pristatymą"
+msgstr ""
+"HelpOnSlideShows/900 paskutinis, bet ne mažiausiai: veikia jūsų pristatymą"
 
 msgid "HelpOnSmileys"
 msgstr "PagalbaŠypsenėlių"
@@ -1908,8 +2054,16 @@
 msgid "Wiki configuration"
 msgstr "Wiki konfigūracija"
 
-msgid "This table shows all settings in this wiki that do not have default values. Settings that the configuration system doesn't know about are shown in ''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration or settings that were removed from Moin."
-msgstr "Ši lentelė parodo visas šio wiki nuostatas, neturinčias numatytos reikšmės. Nuostatos, apie kurias konfigūracinė sistema nežino, parodytos ''pasvirusiu'' šriftu. Jos gali būti dėl trečiosios šalies plėtinių, kuriems reikia konfigūracijos, ar nuostatų, pašalintų iš Moin."
+msgid ""
+"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
+"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
+"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
+"or settings that were removed from Moin."
+msgstr ""
+"Ši lentelė parodo visas šio wiki nuostatas, neturinčias numatytos reikšmės. "
+"Nuostatos, apie kurias konfigūracinė sistema nežino, parodytos "
+"''pasvirusiu'' šriftu. Jos gali būti dėl trečiosios šalies plėtinių, kuriems "
+"reikia konfigūracijos, ar nuostatų, pašalintų iš Moin."
 
 msgid "Variable name"
 msgstr "Kintamojo pavadinimas"
@@ -2061,16 +2215,28 @@
 msgstr "redaguoti"
 
 #, python-format
-msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s missing."
-msgstr "%(extension_name)s %(extension_type)s: Nėra reikiamo argumento %(argument_name)s."
+msgid ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
+"missing."
+msgstr ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Nėra reikiamo argumento "
+"%(argument_name)s."
 
 #, python-format
-msgid "%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%(argument_value)s!"
-msgstr "%(extension_name)s %(extension_type)s: Netinkamas %(argument_name)s=%(argument_value)s!"
+msgid ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s="
+"%(argument_value)s!"
+msgstr ""
+"%(extension_name)s %(extension_type)s: Netinkamas %(argument_name)s="
+"%(argument_value)s!"
 
 #, python-format
-msgid "Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because of its mimetype %(mimetype)s."
-msgstr "Esama konfigūracija neleidžia failo %(file)s įmontavimo dėl jo mime tipo %(mimetype)s."
+msgid ""
+"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
+"of its mimetype %(mimetype)s."
+msgstr ""
+"Esama konfigūracija neleidžia failo %(file)s įmontavimo dėl jo mime tipo "
+"%(mimetype)s."
 
 msgid "Embedded"
 msgstr "Įmontuotas"
@@ -2139,8 +2305,12 @@
 msgstr "Aprašymas"
 
 #, python-format
-msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching for more information."
-msgstr "Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} yra netinkama. Papildomos informacijos galite gauti puslapyje PagalbaPaieškos."
+msgid ""
+"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
+"for more information."
+msgstr ""
+"Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} yra netinkama. Papildomos informacijos "
+"galite gauti puslapyje PagalbaPaieškos."
 
 msgid "Markup"
 msgstr "Žymėjimas"
@@ -2181,7 +2351,9 @@
 
 #, python-format
 msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
-msgstr "<<%(macro_name)s: įvykdymas nepavyko [%(error_msg)s] (taip pat žiūrėkite žurnale)>>"
+msgstr ""
+"<<%(macro_name)s: įvykdymas nepavyko [%(error_msg)s] (taip pat žiūrėkite "
+"žurnale)>>"
 
 msgid "Go To Page"
 msgstr "Eiti į puslapį"
@@ -2205,8 +2377,11 @@
 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
 msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pavadinimą „%(title)s“"
 
-msgid "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
-msgstr "Negalima sukurti naujo puslapio be puslapio pavadinimo. Prašome nurodyti puslapio vardą."
+msgid ""
+"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr ""
+"Negalima sukurti naujo puslapio be puslapio pavadinimo. Prašome nurodyti "
+"puslapio vardą."
 
 #, python-format
 msgid "You must login to use this action: %(action)s."
@@ -2222,7 +2397,8 @@
 msgstr "Jūsų greitoji nuoroda šiame puslapyje negalėjo būti pašalinta."
 
 msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
-msgstr "Jums reikia turėti greitąją nuorodą šiam puslapiui, kad pašalintumėte ją."
+msgstr ""
+"Jums reikia turėti greitąją nuorodą šiam puslapiui, kad pašalintumėte ją."
 
 msgid "Print slide show"
 msgstr "Spausdinti skaidrių peržiūrą"
@@ -2397,8 +2573,11 @@
 msgstr "[%d priedų]"
 
 #, python-format
-msgid "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page."
-msgstr "Yra <a href=\"%(link)s\">%(count)s priedų</a> patalpintų šiame puslapyje."
+msgid ""
+"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
+"page."
+msgstr ""
+"Yra <a href=\"%(link)s\">%(count)s priedų</a> patalpintų šiame puslapyje."
 
 msgid "Filename of attachment not specified!"
 msgstr "Nenurodytas failo priedo vardas!"
@@ -2413,7 +2592,8 @@
 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
 "since this is subject to change and can break easily."
 msgstr ""
-"Kad nurodytumėte priedą šiame puslapyje, naudokite '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
+"Kad nurodytumėte priedą šiame puslapyje, naudokite '''{{{attachment:"
+"filename}}}''', \n"
 "kaip parodyta žemiau failų sąraše. \n"
 "'''NENAUDOKITE''' adresų {{{[get]}}} nuorodoje, \n"
 "kadangi tai yra besikeičianti tema ir gali lengvai susigadinti."
@@ -2471,24 +2651,35 @@
 
 #, python-format
 msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
-msgstr "Prašome naudoti interaktyviąją naudotojo sąsają, kad naudotumėte veiksmą %(actionname)s!"
+msgstr ""
+"Prašome naudoti interaktyviąją naudotojo sąsają, kad naudotumėte veiksmą "
+"%(actionname)s!"
 
 msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
 msgstr "TextCha: Klaidingas atsakymas! Eikite atgal ir bandykite dar kartą..."
 
-msgid "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again."
-msgstr "Nėra naujo turinio. Pašaliknite ne ASCII simbolius iš failo vardo ir bandykite dar kartą."
+msgid ""
+"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
+"again."
+msgstr ""
+"Nėra naujo turinio. Pašaliknite ne ASCII simbolius iš failo vardo ir "
+"bandykite dar kartą."
 
 msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
 msgstr "Jums neleidžiama perrašyti priedų šiame puslapyje."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes saved."
-msgstr "Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') užimantis %(bytes)d baitų išsaugotas."
+msgid ""
+"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
+"saved."
+msgstr ""
+"Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') užimantis "
+"%(bytes)d baitų išsaugotas."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr "Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') jau egzistuoja."
+msgstr ""
+"Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') jau egzistuoja."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
 msgstr "Jums neleidžiama pašalinti priedo šiame puslapyje."
@@ -2498,15 +2689,20 @@
 msgstr "Priedas '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' jau egzistuoja."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."
-msgstr "Priedas '%(pagename)s/%(filename)s' perkeltas į '%(new_pagename)s/%(new_filename)s'."
+msgid ""
+"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/"
+"%(new_filename)s'."
+msgstr ""
+"Priedas '%(pagename)s/%(filename)s' perkeltas į '%(new_pagename)s/"
+"%(new_filename)s'."
 
 msgid "Nothing changed"
 msgstr "Nieko nepakeista"
 
 #, python-format
 msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
-msgstr "Puslapis '%(new_pagename)s' neegzistuoja arba jūs neturite pakankamai teisių."
+msgstr ""
+"Puslapis '%(new_pagename)s' neegzistuoja arba jūs neturite pakankamai teisių."
 
 msgid "Move aborted!"
 msgstr "Perkėlimas nutrauktas!"
@@ -2551,20 +2747,37 @@
 msgstr "Failas %(filename)s nėra .zip failas."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%(maxsize_file)d kB)."
-msgstr "Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi kai kurie zip archyve esantys failai yra ne tame pačiame kataloge arba viršija vieno failo dydžio limitą (%(maxsize_file)d kB)."
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
+"either not in the same directory or exceeded the single file size limit "
+"(%(maxsize_file)d kB)."
+msgstr ""
+"Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi kai kurie zip archyve "
+"esantys failai yra ne tame pačiame kataloge arba viršija vieno failo dydžio "
+"limitą (%(maxsize_file)d kB)."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
-msgstr "Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas puslapio priedams skirtos vietos limitas (%(size)d kB)."
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
+"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
+msgstr ""
+"Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas puslapio "
+"priedams skirtos vietos limitas (%(size)d kB)."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the per page attachment count limit (%(count)d)."
-msgstr "Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas failų puslapyje limitą (%(count)d)."
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
+"per page attachment count limit (%(count)d)."
+msgstr ""
+"Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas failų "
+"puslapyje limitą (%(count)d)."
 
 #, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)s)."
-msgstr "Priedas „%(filename)s“ dalinai išpakuotas (nebuvo perrašyta: %(filelist)s)."
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: "
+"%(filelist)s)."
+msgstr ""
+"Priedas „%(filename)s“ dalinai išpakuotas (nebuvo perrašyta: %(filelist)s)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
@@ -2603,7 +2816,9 @@
 msgstr "attachment:%(filename)s iš %(pagename)s"
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr "Naudotojo paskyra sukurta! Jūs jau galite naudoti šią paskyrą prisijungimui..."
+msgstr ""
+"Naudotojo paskyra sukurta! Jūs jau galite naudoti šią paskyrą "
+"prisijungimui..."
 
 msgid "TextCha (required)"
 msgstr "TextCha (reikalaujama)"
@@ -2632,8 +2847,14 @@
 msgid "You are not allowed to revert this page!"
 msgstr "Jums neleidžiama atkurti šio puslapio!"
 
-msgid "You were viewing the current revision of this page when you called the revert action. If you want to revert to an older revision, first view that older revision and then call revert to this (older) revision again."
-msgstr "Jūs peržiūrinėjote dabartinę puslapio versiją ir pasirinkote grąžinimo veiksmą. Jeigu norite grąžinti senesnę versiją, pirma peržiūrėkite ją ir tada atstatykite (senesnę) versiją dar kartą."
+msgid ""
+"You were viewing the current revision of this page when you called the "
+"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
+"older revision and then call revert to this (older) revision again."
+msgstr ""
+"Jūs peržiūrinėjote dabartinę puslapio versiją ir pasirinkote grąžinimo "
+"veiksmą. Jeigu norite grąžinti senesnę versiją, pirma peržiūrėkite ją ir "
+"tada atstatykite (senesnę) versiją dar kartą."
 
 msgid "Optional reason for reverting this page"
 msgstr "Neprivaloma priežastis šio puslapio atkūrimui"
@@ -2646,8 +2867,12 @@
 msgstr "(įskaitant ir %(localwords)d %(pagelink)s)"
 
 #, python-format
-msgid "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
-msgstr "Žemiau %(badwords)d žodžiai nebuvo rasti žodyne susidarančiame iš %(totalwords)d žodžių%(localwords)s ir yra paryškinti žemiau:"
+msgid ""
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of "
+"%(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr ""
+"Žemiau %(badwords)d žodžiai nebuvo rasti žodyne susidarančiame iš "
+"%(totalwords)d žodžių%(localwords)s ir yra paryškinti žemiau:"
 
 msgid "Add checked words to dictionary"
 msgstr "Pridėti patikrintus žodžius į žodyną"
@@ -2670,8 +2895,12 @@
 msgid "You must log in to use subscriptions."
 msgstr "Jūs privalote prisijungti prieš naudojant prenumeracijas."
 
-msgid "Add your email address or Jabber ID in your user settings to use subscriptions."
-msgstr "Pridėkite savo el. pašto adresą arba Jabber ID savo nuostatų puslapyje, kad užsiprenumeruotumėte."
+msgid ""
+"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
+"subscriptions."
+msgstr ""
+"Pridėkite savo el. pašto adresą arba Jabber ID savo nuostatų puslapyje, kad "
+"užsiprenumeruotumėte."
 
 msgid "You are already subscribed to this page."
 msgstr "Jūs jau esate užsiprenumeravęs šį puslapį."
@@ -2692,8 +2921,14 @@
 msgid "Exception while calling rollback function:"
 msgstr "Išimtis kreipiantis į atstatymo funkciją:"
 
-msgid "Please enter your password of your account at the remote wiki below. <<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read by the particular administrators."
-msgstr "Prašome žemiau įvesti savo paskyros nuotoliniame wiki slaptažodį. <<BR>> /!\\ Jūs turėtumėte pasitikėti abejais wiki, kadangi slaptažodis gali būti perskaitytas tam tikrų administratorių."
+msgid ""
+"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
+"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
+"by the particular administrators."
+msgstr ""
+"Prašome žemiau įvesti savo paskyros nuotoliniame wiki slaptažodį. <<BR>> /!"
+"\\ Jūs turėtumėte pasitikėti abejais wiki, kadangi slaptažodis gali būti "
+"perskaitytas tam tikrų administratorių."
 
 msgid "Operation was canceled."
 msgstr "Operacija buvo atšaukta."
@@ -2701,11 +2936,19 @@
 msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
 msgstr "Vienintelė palaikoma kryptis yra ABU arba ŽEMYN."
 
-msgid "Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to be able to use this action."
-msgstr "Prašome nustatyti interwikiname savo wikiconfig (žiūrėkite HelpOnConfiguration), kad galėtumėte naudoti šį veiksmą."
-
-msgid "Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. Refer to HelpOnSynchronisation for help."
-msgstr "Klaidingi parametrai. Prašome pateikti bent ''remoteWiki'' parametrą. Žiūrėkite į HelpOnSynchronisation dėl pagalbos."
+msgid ""
+"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
+"be able to use this action."
+msgstr ""
+"Prašome nustatyti interwikiname savo wikiconfig (žiūrėkite "
+"HelpOnConfiguration), kad galėtumėte naudoti šį veiksmą."
+
+msgid ""
+"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
+"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
+msgstr ""
+"Klaidingi parametrai. Prašome pateikti bent ''remoteWiki'' parametrą. "
+"Žiūrėkite į HelpOnSynchronisation dėl pagalbos."
 
 msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
 msgstr "''remoteWiki'' yra nežinomas."
@@ -2717,8 +2960,12 @@
 msgstr "Sinchronizacija prasidėjo -"
 
 #, python-format
-msgid "Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to process."
-msgstr "Gautas %s vietinių ir %s nuotolinių puslapių sąrašas. Rezultatai pateikti %s puslapiuose."
+msgid ""
+"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
+"process."
+msgstr ""
+"Gautas %s vietinių ir %s nuotolinių puslapių sąrašas. Rezultatai pateikti %s "
+"puslapiuose."
 
 #, python-format
 msgid "After filtering: %s pages"
@@ -2745,16 +2992,29 @@
 msgstr "Klaida pašalinant nuotolinį puslapį %s:"
 
 #, python-format
-msgid "The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. Please delete it in one of both wikis and try again."
-msgstr "Įrašas %s negalėjo būti sulietas automatiškai, bet buvo pakeistas abejuose wiki. Prašome pašalinti jį viename wiki ir bandyti dar kartą."
+msgid ""
+"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
+"Please delete it in one of both wikis and try again."
+msgstr ""
+"Įrašas %s negalėjo būti sulietas automatiškai, bet buvo pakeistas abejuose "
+"wiki. Prašome pašalinti jį viename wiki ir bandyti dar kartą."
 
 #, python-format
-msgid "The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
-msgstr "Įrašas %s turi skirtingus mime tipis abejuose wiki ir negalėjo būti sulietas. Prašome pašalinti jį viename wiki arba suvienyti mime tipą ir bandyti dar kartą."
+msgid ""
+"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
+"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
+msgstr ""
+"Įrašas %s turi skirtingus mime tipis abejuose wiki ir negalėjo būti "
+"sulietas. Prašome pašalinti jį viename wiki arba suvienyti mime tipą ir "
+"bandyti dar kartą."
 
 #, python-format
-msgid "The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the full synchronisation history is lost for this page."
-msgstr "Įrašas %s buvo pervadintas vietiškai. Tai dar nerealizuota. Taigi visa sinchronizacijos istorija šiam puslapiui prarasta."
+msgid ""
+"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
+"full synchronisation history is lost for this page."
+msgstr ""
+"Įrašas %s buvo pervadintas vietiškai. Tai dar nerealizuota. Taigi visa "
+"sinchronizacijos istorija šiam puslapiui prarasta."
 
 #, python-format
 msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
@@ -2765,20 +3025,33 @@
 msgstr "Puslapis %s buvo pašalintas nuotoliniu būtu, bet pakeistas vietiškai."
 
 #, python-format
-msgid "The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
-msgstr "Puslapis %s negalėjo būti sinchronizuotas. Nuotolinis puslapis buvo pakeistas. Tai dar nerealizuota. Jūs tikriausiai norėsite pašalinti vieną iš puslapių, kad juos sinchronizuotumėte."
+msgid ""
+"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
+"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
+msgstr ""
+"Puslapis %s negalėjo būti sinchronizuotas. Nuotolinis puslapis buvo "
+"pakeistas. Tai dar nerealizuota. Jūs tikriausiai norėsite pašalinti vieną iš "
+"puslapių, kad juos sinchronizuotumėte."
 
 #, python-format
 msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
-msgstr "Puslapis %s praleistas dėl neišspręstų vietinių ar nuotolinių konfliktų."
+msgstr ""
+"Puslapis %s praleistas dėl neišspręstų vietinių ar nuotolinių konfliktų."
 
 #, python-format
-msgid "This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for the page %s."
-msgstr "Tai yra pirmoji sichronizacija tarp vietinio ir nuotolinio wiki puslapiui %s."
+msgid ""
+"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
+"the page %s."
+msgstr ""
+"Tai yra pirmoji sichronizacija tarp vietinio ir nuotolinio wiki puslapiui %s."
 
 #, python-format
-msgid "The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the page in the remote wiki."
-msgstr "Puslapis %s negalėjo būti sulietas, kadangi jums neleidžiama modifikuoti puslapio nuotoliniame wiki."
+msgid ""
+"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
+"page in the remote wiki."
+msgstr ""
+"Puslapis %s negalėjo būti sulietas, kadangi jums neleidžiama modifikuoti "
+"puslapio nuotoliniame wiki."
 
 #, python-format
 msgid "Page %s successfully merged."
@@ -2827,8 +3100,12 @@
 msgstr "Šis puslapis turi nuorodas į šiuos puslapius:"
 
 #, python-format
-msgid "Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
-msgstr "Rodyti puslapio redaguoti retrospektyvos įrašus iš '''%(start_offset)d''', '''%(end_offset)d''' is '''%(total_count)d''' įrašus iš viso."
+msgid ""
+"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to "
+"'''%(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
+msgstr ""
+"Rodyti puslapio redaguoti retrospektyvos įrašus iš '''%(start_offset)d''', "
+"'''%(end_offset)d''' is '''%(total_count)d''' įrašus iš viso."
 
 msgid "Newer"
 msgstr "Naujesni"
@@ -2891,9 +3168,12 @@
 "= Downloading a backup =\n"
 "\n"
 "Please note:\n"
-" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive information.\n"
-" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.\n"
-" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of problems.\n"
+" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
+"information.\n"
+" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
+"complete.\n"
+" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
+"problems.\n"
 " * Make sure it is downloaded without problems.\n"
 "\n"
 "To get a backup, just click here:"
@@ -2901,9 +3181,12 @@
 "= Atsarginės kopijos parsisiuntimas =\n"
 "\n"
 "Įsidėmėkite:\n"
-" * Laikykite atsargines kopijas saugioje ir patikimoje vietoje - jose yra slaptos informacijos.\n"
-" * Įsitikinkite, jog jūsų wiki konfigūracijos backup_* reikšmės teisingos pilnos.\n"
-" * Įsitikinkite, jog jūsų gautoje atsarginėje kopijoje yra viskas, ko jums gali prireikti atsiradus problemai.\n"
+" * Laikykite atsargines kopijas saugioje ir patikimoje vietoje - jose yra "
+"slaptos informacijos.\n"
+" * Įsitikinkite, jog jūsų wiki konfigūracijos backup_* reikšmės teisingos "
+"pilnos.\n"
+" * Įsitikinkite, jog jūsų gautoje atsarginėje kopijoje yra viskas, ko jums "
+"gali prireikti atsiradus problemai.\n"
 " * Įsitikinkite, jog ji parsisiųsta be problemų.\n"
 "\n"
 "Norėdami gauti atsarginę kopiją, tiesiog spustelėkite čia:"
@@ -3086,25 +3369,34 @@
 msgstr "Redaguoti priešinį"
 
 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr "Prašome pirma sukurti namų puslapį prieš sukuriant papildomus puslapius."
+msgstr ""
+"Prašome pirma sukurti namų puslapį prieš sukuriant papildomus puslapius."
 
 #, python-format
 msgid ""
-"You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.\n"
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
+"here.\n"
 "\n"
 "You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
 "access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
 "\n"
-"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new page.\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
+"page.\n"
 "\n"
-"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page\n"
-"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
+"page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
+"creating\n"
 "the group pages.\n"
 "\n"
-"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list group:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%(username)s only||\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
+"group:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
+"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||"
+"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||"
+"%(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Jūs galite pridėti papildomų popuslapių prie jau esančio namų puslapio čia.\n"
@@ -3113,16 +3405,23 @@
 "puslapiai turėtų būti. Priėjimas kontroliuojamas atitinkamų grupių puslapių\n"
 "grupės naryste.\n"
 "\n"
-"Tiesiog įveskite popuslapio pavadinimą ir paspauskite mygtuką, kad sukurtumėte naują puslapį.\n"
+"Tiesiog įveskite popuslapio pavadinimą ir paspauskite mygtuką, kad "
+"sukurtumėte naują puslapį.\n"
 "\n"
-"Prieš sukurdami nuo priėjimo apsaugotus puslapius, įsitikinkite, kad atitinkamas grupės puslapis\n"
-"egzistuoja ir turi tinkamus narius jame. Naudokite HomepageGroupsTemplate grupės\n"
+"Prieš sukurdami nuo priėjimo apsaugotus puslapius, įsitikinkite, kad "
+"atitinkamas grupės puslapis\n"
+"egzistuoja ir turi tinkamus narius jame. Naudokite HomepageGroupsTemplate "
+"grupės\n"
 "puslapių kūrimui.\n"
 "\n"
-"||'''Pridėti naują asmeninį puslapį:'''||'''Susijusi priėjimo kontrolės sąrašo grupė:'''||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,skaitymo-rašymo puslapis,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tik skaitymo puslapis,%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
-"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privatus puslapis,%(username)s)>>||tik %(username)s||\n"
+"||'''Pridėti naują asmeninį puslapį:'''||'''Susijusi priėjimo kontrolės "
+"sąrašo grupė:'''||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,skaitymo-rašymo puslapis,"
+"%(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tik skaitymo puslapis,%(username)s)>>||"
+"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
+"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privatus puslapis,%(username)s)>>||"
+"tik %(username)s||\n"
 "\n"
 
 msgid "MyPages management"
@@ -3151,7 +3450,8 @@
 msgstr "Neišeina pašalinti reguliariosios išraiškos prenumeratos!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
-msgstr "Redaguokite užsiprenumeravimo reguliariąsias išraiškas savo nuostatose."
+msgstr ""
+"Redaguokite užsiprenumeravimo reguliariąsias išraiškas savo nuostatose."
 
 msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
 msgstr "Juma pirma reikia užsiprenumeruoti, kad galėtumėte atsisakyti."
@@ -3160,8 +3460,12 @@
 msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
 msgstr "(!) Tik puslapiai, pasikeitę nuo '''%s''', yra rodomi!"
 
-msgid "/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore not considered for the search results!"
-msgstr "/!\\ Pakeitimo data, kurią jūs pateikėte, nebuvo atpažinta, taigi ji nėra naudojama paieškos rezultatams!"
+msgid ""
+"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
+"not considered for the search results!"
+msgstr ""
+"/!\\ Pakeitimo data, kurią jūs pateikėte, nebuvo atpažinta, taigi ji nėra "
+"naudojama paieškos rezultatams!"
 
 #, python-format
 msgid "Title Search: \"%s\""
@@ -3176,8 +3480,12 @@
 msgstr "Pilno teksto paieška: „%s“"
 
 #, python-format
-msgid "Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
-msgstr "Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} neatitiko jokių rezultatų. Prašome pakeisti terminus ir žiūrėti į PagalbaPaieškos dėl platesnės informacijos.%s"
+msgid ""
+"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
+"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
+msgstr ""
+"Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} neatitiko jokių rezultatų. Prašome "
+"pakeisti terminus ir žiūrėti į PagalbaPaieškos dėl platesnės informacijos.%s"
 
 msgid "(!) Consider performing a"
 msgstr "(!) Apgalvokite vykdyti"
@@ -3185,8 +3493,12 @@
 msgid "full-text search with your search terms"
 msgstr "pilno-teksto paieška su jūsų paieškos terminais"
 
-msgid "(!) You're performing a title search that might not include all related results of your search query in this wiki. <<BR>>"
-msgstr "(!) Jūs atliekate pavadinimų paiešką, kuri gali neįtraukti visų susijusių rezultatų jūsų paieškos laukelyje šiame wiki. <<BR>>"
+msgid ""
+"(!) You're performing a title search that might not include all related "
+"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
+msgstr ""
+"(!) Jūs atliekate pavadinimų paiešką, kuri gali neįtraukti visų susijusių "
+"rezultatų jūsų paieškos laukelyje šiame wiki. <<BR>>"
 
 msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
 msgstr "Spauskite čia, kad atliktumėte savo užklausos paiešką visame tekste!"
@@ -3200,8 +3512,14 @@
 msgid "Upload page content"
 msgstr "Įkelti puslapio turinį"
 
-msgid "You can upload content for the page named below. If you change the page name, you can also upload content for another page. If the page name is empty, we derive the page name from the file name."
-msgstr "Galite įkelti turinį žemiau esančiam puslapiui. Jei keičiate puslapio pavadinimą, taip pat galite įkelti turinį kitam puslapiui. Jei puslapio pavadinimas tuščias, jis bus pavadintas pagal failo pavadinimą."
+msgid ""
+"You can upload content for the page named below. If you change the page "
+"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
+"empty, we derive the page name from the file name."
+msgstr ""
+"Galite įkelti turinį žemiau esančiam puslapiui. Jei keičiate puslapio "
+"pavadinimą, taip pat galite įkelti turinį kitam puslapiui. Jei puslapio "
+"pavadinimas tuščias, jis bus pavadintas pagal failo pavadinimą."
 
 msgid "File to load page content from"
 msgstr "Failas, iš kurio įkelti puslapio turinį"
@@ -3292,8 +3610,11 @@
 msgstr "Paštas išsiųstas"
 
 #, python-format
-msgid "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
-msgstr "Atsiprašome, tačiau jūs negalite išsaugoti puslapio, kadangi „%(content)s“ nėra leidžiamas šiame wiki."
+msgid ""
+"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr ""
+"Atsiprašome, tačiau jūs negalite išsaugoti puslapio, kadangi „%(content)s“ "
+"nėra leidžiamas šiame wiki."
 
 msgid "anonymous"
 msgstr "anoniminis"