changeset 409:e0c7b89190ed

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-413
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Fri, 03 Feb 2006 18:42:04 +0000
parents bf40a8d29393
children 1a2bd0457cf3
files ChangeLog MoinMoin/i18n/cs.po MoinMoin/i18n/cs.py MoinMoin/i18n/cz.po MoinMoin/i18n/cz.py MoinMoin/i18n/ko.po MoinMoin/i18n/ko.py MoinMoin/i18n/meta.py MoinMoin/i18n/pt_br.po MoinMoin/i18n/sl.po MoinMoin/i18n/sl.py
diffstat 11 files changed, 2677 insertions(+), 2747 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/ChangeLog	Wed Feb 01 14:45:32 2006 +0000
+++ b/ChangeLog	Fri Feb 03 18:42:04 2006 +0000
@@ -2,6 +2,32 @@
 # arch-tag: automatic-ChangeLog--arch@arch.thinkmo.de--2003-archives/moin--main--1.5
 #
 
+2006-02-03 19:42:04 GMT	Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>	patch-413
+
+  Summary:
+   updated i18n
+  Revision:
+   moin--main--1.5--patch-413
+
+  updated i18n
+  
+
+  modified files:
+   ChangeLog MoinMoin/i18n/cs.po MoinMoin/i18n/cs.py
+   MoinMoin/i18n/ko.po MoinMoin/i18n/ko.py MoinMoin/i18n/meta.py
+   MoinMoin/i18n/pt_br.po MoinMoin/i18n/sl.po MoinMoin/i18n/sl.py
+
+  renamed files:
+   MoinMoin/i18n/.arch-ids/cz.po.id
+    ==> MoinMoin/i18n/.arch-ids/cs.po.id
+   MoinMoin/i18n/.arch-ids/cz.py.id
+    ==> MoinMoin/i18n/.arch-ids/cs.py.id
+   MoinMoin/i18n/cz.po
+    ==> MoinMoin/i18n/cs.po
+   MoinMoin/i18n/cz.py
+    ==> MoinMoin/i18n/cs.py
+
+
 2006-02-01 15:45:32 GMT	Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>	patch-412
 
   Summary:
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cs.po	Fri Feb 03 18:42:04 2006 +0000
@@ -0,0 +1,1619 @@
+## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
+## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
+##master-page:None
+##master-date:None
+#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
+#format gettext
+#language cs
+
+#
+# MoinMoin cs system text translation
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-01-24 15:08+0100\n"
+"PO-Revision-Date: \n"
+"Last-Translator: Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>\n"
+"Language-Team: Czech <moin@lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Language: Čeština\n"
+"X-Language-in-English: Czech\n"
+"X-HasWikiMarkup: True\n"
+"X-Direction: ltr\n"
+
+msgid ""
+"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
+"search results!"
+msgstr ""
+"Záložní obsah této stránky již není podporován a nebude zahrnut ve "
+"výsledcích hledání!"
+
+#, python-format
+msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
+msgstr "Verze %(rev)d ze dne %(date)s"
+
+#, python-format
+msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
+msgstr "Přesměrováno ze stránky \"%(page)s\""
+
+#, python-format
+msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
+msgstr "Tato stránka je přesměrována na stránku \"%(page)s\""
+
+#, python-format
+msgid ""
+"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
+"To use this form on other pages, insert a\n"
+"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
+"macro call.-~\n"
+msgstr ""
+"~-Odesláním tohoto formuláře se zobrazí zadané hodnoty.\n"
+"Pokud budete chtít použít tento formulář i na jiných stránkách, vložte "
+"toto \n"
+"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
+"volání makra.-~\n"
+
+msgid "Create New Page"
+msgstr "Vytvořit novou stránku"
+
+msgid "You are not allowed to view this page."
+msgstr "Nemáte dovoleno prohlížet tuto stránku."
+
+msgid "You are not allowed to edit this page."
+msgstr "Nemáte dovoleno editovat tuto stránku."
+
+msgid "Page is immutable!"
+msgstr "Tato stránka je neměnná!"
+
+msgid "Cannot edit old revisions!"
+msgstr "Staré verze se nedají editovat"
+
+msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
+msgstr "Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!"
+
+msgid "Page name is too long, try shorter name."
+msgstr "Název stránky je příliš dlouhý, zvolte kratší název."
+
+#, python-format
+msgid "Edit \"%(pagename)s\""
+msgstr "Editovat \"%(pagename)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
+msgstr "Náhled \"%(pagename)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
+msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vypršel!"
+
+#, python-format
+msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
+msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # minut."
+
+#, python-format
+msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
+msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # sekund."
+
+msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
+msgstr "Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku smazal!"
+
+msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
+msgstr "Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku změnil!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Someone else saved this page while you were editing!\n"
+"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
+"Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
+msgstr ""
+"V době, kdy jste tuto stránku editovali, ji bohužel změnil a uložil také "
+"někdo jiný!\n"
+"Neukládejte stránku tak jak je teď! Zkontrolujte ji a teprve pak ji případně "
+"uložte.\n"
+"Můžete se také podívat na rozdíly %(difflink)s."
+
+#, python-format
+msgid "[Content of new page loaded from %s]"
+msgstr "[Obsah nové stránky nahrán z %s]"
+
+#, python-format
+msgid "[Template %s not found]"
+msgstr "[Šablona %s nenalezena]"
+
+#, python-format
+msgid "[You may not read %s]"
+msgstr "[Nemůžete číst %s]"
+
+#, python-format
+msgid "Describe %s here."
+msgstr "Popište %s zde..."
+
+msgid "Check Spelling"
+msgstr "Zkontrolovat pravopis"
+
+msgid "Save Changes"
+msgstr "Uložit změny"
+
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušit"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
+"(license_link)s.\n"
+"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
+"changes."
+msgstr ""
+"Kliknutím na '''%(save_button_text)s''' uložíte Vaše změny pod licencí %"
+"(license_link)s.\n"
+"Pokud si to nepřejete, klikněte na '''%(cancel_button_text)s''', a Vaše "
+"změny se neuloží."
+
+msgid "Preview"
+msgstr "Náhled"
+
+msgid "GUI Mode"
+msgstr "GUI Mód"
+
+msgid "Your changes are not saved!"
+msgstr "Provedené změny nejsou uloženy!"
+
+msgid "Comment:"
+msgstr "Komentář:"
+
+msgid "<No addition>"
+msgstr "<Žádná kategorie>"
+
+#, python-format
+msgid "Add to: %(category)s"
+msgstr "Přidat k: %(category)s"
+
+msgid "Trivial change"
+msgstr "Minimální změna"
+
+msgid "Remove trailing whitespace from each line"
+msgstr "Odstraň koncové mezery u každého řádku"
+
+msgid ""
+" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
+"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
+"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
+"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
+" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
+"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
+"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
+"(=====)]].\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
+"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
+"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
+"white space allowed after tables or titles.\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
+msgstr ""
+" Zvýraznění:: [[Verbatim('')]]''kurzíva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(''')]]'''tučně'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''tučně "
+"kurzíva'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''smíšené ''[[Verbatim"
+"(''')]]'''''tučně'''[[Verbatim(''')]] a kurzíva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(----)]] vodorovná čára.\n"
+" Nadpisy:: [[Verbatim(=)]] Nadpis 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Nadpis "
+"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Nadpis 3 [[Verbatim(===)]];  "
+"[[Verbatim(====)]] Nadpis 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Nadpis 5 "
+"[[Verbatim(=====)]].\n"
+" Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované "
+"odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.\n"
+" Odkazy:: [[Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)]]; [[Verbatim"
+"([\"hranaté závorky a dvojité uvozovky\"])]]; url; [url]; [url text].\n"
+" Tabulky:: || text buněk |||| text 2 spojených buněk ||;  nejsou dovoleny "
+"mezery za nadpisy a tabulkami.\n"
+"\n"
+"(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.\n"
+
+msgid "Edit was cancelled."
+msgstr "Editace byla zrušena."
+
+msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
+msgstr "Děkujeme za Vaše úpravy i za pečlivost. Ceníme si Vašeho příspěvku."
+
+#, python-format
+msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
+msgstr "Stránka \"%s\" byla úspěšně smazána!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Dear Wiki user,\n"
+"\n"
+"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
+"change notification.\n"
+"\n"
+"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
+"%(pagelink)s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Vážený uživateli Wiki,\n"
+"\n"
+"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
+"\" .\n"
+"\n"
+"Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
+"%(pagelink)s\n"
+"\n"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The comment on the change is:\n"
+"%(comment)s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"Komentář ke změně zní:\n"
+"%(comment)s\n"
+"\n"
+
+msgid "New page:\n"
+msgstr "Nová stránka:\n"
+
+msgid "No differences found!\n"
+msgstr "Nenalezeny žádné změny!\n"
+
+#, python-format
+msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
+msgstr ""
+"[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky \"%(pagename)s\" uživatelem %"
+"(username)s"
+
+msgid "Trivial "
+msgstr "Minimální "
+
+msgid "Status of sending notification mails:"
+msgstr "Stav zaslání oznamovacích emailů:"
+
+#, python-format
+msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
+msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
+
+#, python-format
+msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
+msgstr "## záloha stránky \"%(pagename)s\" od %(date)s"
+
+#, python-format
+msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
+msgstr "Stránka se nedá zamknout. Neočekávaná chyba (errno=%d)."
+
+msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
+msgstr "Stránka se nedá zamknout. Chybějící soubor 'current'?"
+
+msgid "You are not allowed to edit this page!"
+msgstr "Nemáte oprávnění editovat tuto stránku!"
+
+msgid "You cannot save empty pages."
+msgstr "Prázdné stránky nelze ukládat!"
+
+msgid "You already saved this page!"
+msgstr "Stránka je již uložena!"
+
+msgid ""
+"Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
+"\n"
+"Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
+"your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
+"Now re-add your changes to the current page contents.\n"
+"\n"
+"''Do not just replace\n"
+"the content editbox with your version of the page, because that would\n"
+"delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
+msgstr ""
+"Sorry, někdo jiný uložil tuto stránku, zatímco vy jste editoval.\n"
+"\n"
+"Prosíme o následující: Vraťte se pomocí tlačítka Zpět ve vašem prohlížeči a "
+"použijte Vyjmout na vaše změny. Vraťte se pak zpátky sem a klikněte znovu na "
+"Editace. Vložte ze schránky Vaše změny k aktuálnímu obsahu.\n"
+"''Nenahrazujte celý obsah vaší verzí stránky, protože byste tak smazali "
+"změny jiného člověka, což je velmi nezdvořilé!''\n"
+
+#, python-format
+msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
+msgstr "Záložní kopie Vašich změn je [%(backup_url)s zde]."
+
+msgid "You did not change the page content, not saved!"
+msgstr "Neudělal jste žádnou změnu, stránka neuložena!"
+
+msgid ""
+"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
+msgstr ""
+"Nemůžete měnit žádná ACL práva na této stránce, protože nemáte práva admin"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
+"granted the lock for this page."
+msgstr ""
+"Zámek uživatele %(owner)s vypršel před %(mins_ago)d minutami. Nyní máte Vy "
+"zajištěn zámek na tuto stránku."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
+msgstr ""
+"Ostatní uživatelé ''nebudou moci změnit'' tuto stránku až do %(bumptime)s."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
+"page."
+msgstr ""
+"Ostatní uživatelé budou ''varováni'' až do %(bumptime)s, že tuto stránku "
+"nyní editujete Vy."
+
+msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
+msgstr "Použijte tlačítko Náhled na prodloužení doby zamčení stránky."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
+"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
+msgstr ""
+"Tato stránka je nyní ''zamčena'' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do %"
+"(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
+"(owner)s.[[BR]]\n"
+"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
+"(mins_valid)d minute(s),\n"
+"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
+"To leave the editor, press the Cancel button."
+msgstr ""
+"Tato stránka byla otevřena na editaci v %(timestamp)s uživatelem %(owner)s. "
+"[[BR]]\n"
+"'''Neměli byste tuto stránku dalších nejméně %(mins_valid)d Minute(n) "
+"''editovat'', aby nedošlo ke konfiktu verzí.'''[[BR]]\n"
+"Stiskněte tlačítko Zrušit na opuštění editoru."
+
+msgid "<unknown>"
+msgstr "<neznámý>"
+
+msgid "Diffs"
+msgstr "Rozdíly"
+
+msgid "Info"
+msgstr "Info"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Editovat"
+
+msgid "UnSubscribe"
+msgstr "Odhlásit"
+
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Odebírat"
+
+msgid "Raw"
+msgstr "Zdroj"
+
+msgid "XML"
+msgstr "XML"
+
+msgid "Print"
+msgstr "Tisk"
+
+msgid "View"
+msgstr "Náhled"
+
+msgid "Up"
+msgstr "Nahoru"
+
+msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
+msgstr ""
+"Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"
+
+msgid "Open editor on double click"
+msgstr "Otevřít editor dvojklikem"
+
+msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
+msgstr "Jít na naposledy navštívenou stránku místo na hlavní stránku"
+
+msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
+msgstr "Zobrazit otazník u neexistujících odkazů"
+
+msgid "Show page trail"
+msgstr "Zobrazit stopu stránek"
+
+msgid "Show icon toolbar"
+msgstr "Zobrazit lištu s ikonami"
+
+msgid "Show top/bottom links in headings"
+msgstr "Zobrazit u Nadpisů odkazy nahoru/dolu"
+
+msgid "Show fancy diffs"
+msgstr "Zobrazit rozdíly pestře"
+
+msgid "Add spaces to displayed wiki names"
+msgstr "Vkládat mezery do zobrazovaných Wiki Jmen"
+
+msgid "Remember login information"
+msgstr "Zapamatuj si mne"
+
+msgid "Subscribe to trivial changes"
+msgstr "Odebírat při minimálních změnách"
+
+msgid "Disable this account forever"
+msgstr "Zablokovat navždy tento účet"
+
+msgid "Name"
+msgstr "Jméno"
+
+msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
+msgstr "(Použijte Jmeno``Prijmeni)"
+
+msgid "Alias-Name"
+msgstr "Alias"
+
+msgid "Password"
+msgstr "Heslo"
+
+msgid "Password repeat"
+msgstr "Opakovat heslo"
+
+msgid "(Only when changing passwords)"
+msgstr "(Jen při změně hesla)"
+
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
+
+msgid "User CSS URL"
+msgstr "URL vlastního CSS"
+
+msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
+msgstr "(Nechte prázdné, nechcete-li využít vlastní CSS)"
+
+msgid "Editor size"
+msgstr "Velikost editoru"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
+"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
+"space between words. Group page name is not allowed."
+msgstr ""
+"Neplatné uživatelské jméno {{{'%s'}}}.\n"
+"Jména mohou obsahovat jakékoliv Unicode znaky i čísla s možnou jedinou "
+"mezerou mezi slovy. Jména skupin nejsou povolena."
+
+#, python-format
+msgid "You are not allowed to do %s on this page."
+msgstr "Nemáte oprávnění dělat %s na této stránce."
+
+msgid "Login"
+msgstr "Přihlášení"
+
+#, python-format
+msgid " %s and try again."
+msgstr " %s a zkuste to znovu."
+
+#, python-format
+msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
+msgstr "%(hits)d nálezů na celkem %(pages)d stránkách."
+
+#, python-format
+msgid "%.2f seconds"
+msgstr "%.2f sekund"
+
+msgid "match"
+msgstr "nález"
+
+msgid "matches"
+msgstr "nálezů"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Login Name: %s\n"
+"\n"
+"Login Password: %s\n"
+"\n"
+"Login URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
+msgstr ""
+"Přihlašovací Jméno: %s\n"
+"\n"
+"Přihlašovací heslo: %s\n"
+"\n"
+"URL pro přihlášení: %s/?action=userform&uid=%s\n"
+
+msgid ""
+"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
+"\n"
+"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
+"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
+"for that).\n"
+"\n"
+"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
+"known password.\n"
+msgstr ""
+"Někdo požádal o zaslání uživatelských dat na tuto e-mailovou adresu.\n"
+"\n"
+"Pokud jste zapomněli heslo, použijte níže uvedené informace a vložte\n"
+"heslo tak, jak je zde uvedeno (přes kopírovat a vložit).\n"
+"\n"
+"Po úspěšném přihlášení není od věci nastavit nové heslo.\n"
+
+#, python-format
+msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
+msgstr "[%(sitename)s údaje o Vašem účtu"
+
+msgid ""
+"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
+"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
+msgstr ""
+"Tato wiki není upravena na posílání emailů.\n"
+"Kontaktujte vlastníka wiki, který to může změnit."
+
+msgid "Please provide a valid email address!"
+msgstr "Napište prosím platnou emailovou adresu!"
+
+#, python-format
+msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
+msgstr ""
+"Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese '%(email)"
+"s'!"
+
+msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
+msgstr "Své nastavení změníte nebo účet vytvoříte v NastaveniUzivatele."
+
+msgid "Empty user name. Please enter a user name."
+msgstr "Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno."
+
+msgid "This user name already belongs to somebody else."
+msgstr "Toto uživatelské jméno již patří někomu jinému."
+
+msgid "Passwords don't match!"
+msgstr "Hesla nesouhlasí!"
+
+msgid "Please specify a password!"
+msgstr "Zadejte prosím heslo!"
+
+msgid ""
+"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
+"can get it by email."
+msgstr ""
+"Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, "
+"mohou Vám být na tento email zaslány."
+
+msgid "This email already belongs to somebody else."
+msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."
+
+msgid "User account created! You can use this account to login now..."
+msgstr "Účet byl vytvořen! Nyní se na něj lze přihlásit..."
+
+#, python-format
+msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
+msgstr "Nemohu nahrát téma '%(theme_name)s'!"
+
+msgid "User preferences saved!"
+msgstr "Uživatelská nastavení uložena!"
+
+msgid "Default"
+msgstr "Předvoleno"
+
+msgid "<Browser setting>"
+msgstr "<Nastavení prohlížeče>"
+
+msgid "the one preferred"
+msgstr "jen oblíbený"
+
+msgid "free choice"
+msgstr "nechat možnost volby"
+
+msgid "Save"
+msgstr "Uložit"
+
+msgid "Preferred theme"
+msgstr "Oblíbené téma"
+
+msgid "Editor Preference"
+msgstr "Oblíbený Editor"
+
+msgid "Editor shown on UI"
+msgstr "Editor v uživatelském rozhraní"
+
+msgid "Time zone"
+msgstr "Časová zóna"
+
+msgid "Your time is"
+msgstr "Váš čas je"
+
+msgid "Server time is"
+msgstr "Čas serveru je"
+
+msgid "Date format"
+msgstr "Formát datumu"
+
+msgid "Preferred language"
+msgstr "Preferovaný jazyk"
+
+msgid "General options"
+msgstr "Všeobecné volby"
+
+msgid "Quick links"
+msgstr "Pohotové odkazy"
+
+msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
+msgstr "Tento seznam nefunguje, dokud nezadáte platnou emailovou adresu!"
+
+msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
+msgstr "Odebírání wiki stránek (jeden platný výtisk na řádku)"
+
+msgid "Create Profile"
+msgstr "Vytvořit profil"
+
+msgid "Mail me my account data"
+msgstr "Zašli mi má data k účtu"
+
+msgid "Action"
+msgstr "Akce"
+
+msgid "No older revisions available!"
+msgstr "Starší verze nejsou k dispozici!"
+
+#, python-format
+msgid "Diff for \"%s\""
+msgstr "Změny pro \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Differences between revisions %d and %d"
+msgstr "Rozdíly mezi verzemi %d a %d"
+
+#, python-format
+msgid "(spanning %d versions)"
+msgstr "(rozsah %d verzí)"
+
+msgid "No differences found!"
+msgstr "Nenalezeny žádné změny!"
+
+#, python-format
+msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
+msgstr "Přesto byla stránka %(count)d krát uložena!"
+
+msgid "(ignoring whitespace)"
+msgstr "(mezery ignoruji)"
+
+msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
+msgstr "Ignorovat změny v počtu mezer (bílých míst)"
+
+msgid "General Information"
+msgstr "Všeobecné informace"
+
+#, python-format
+msgid "Page size: %d"
+msgstr "Velikost stránky: %d"
+
+msgid "SHA digest of this page's content is:"
+msgstr "Klíč SHA obsahu této stránky je:"
+
+msgid "The following users subscribed to this page:"
+msgstr "Následující uživatelé odebírají tuto stránku:"
+
+msgid "This page links to the following pages:"
+msgstr "Tato stránku se odkazuje na následující stránky:"
+
+msgid "Date"
+msgstr "Datum"
+
+msgid "Size"
+msgstr "Velikost"
+
+msgid "Diff"
+msgstr "Rozdíl"
+
+msgid "Editor"
+msgstr "Autor"
+
+msgid "Comment"
+msgstr "Komentář"
+
+msgid "view"
+msgstr "náhled"
+
+msgid "raw"
+msgstr "zdroj"
+
+msgid "print"
+msgstr "tisk"
+
+msgid "revert"
+msgstr "vrátit"
+
+#, python-format
+msgid "Revert to revision %(rev)d."
+msgstr "Vrátit se k verzi %(rev)d."
+
+msgid "edit"
+msgstr "editovat"
+
+msgid "get"
+msgstr "získat"
+
+msgid "del"
+msgstr "smazat"
+
+msgid "N/A"
+msgstr "nedostupný"
+
+msgid "Revision History"
+msgstr "Historie verzí"
+
+msgid "No log entries found."
+msgstr "Nenalezeny žádné záznamy v logu."
+
+#, python-format
+msgid "Info for \"%s\""
+msgstr "Info pro \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Show \"%(title)s\""
+msgstr "Zobrazit \"%(title)s\""
+
+msgid "General Page Infos"
+msgstr "Všeobecné informace o stránce"
+
+#, python-format
+msgid "Show chart \"%(title)s\""
+msgstr "Zobrazit diagram \"%(title)s\""
+
+msgid "Page hits and edits"
+msgstr "Počty zásahů a editací stránky"
+
+msgid "You are not allowed to revert this page!"
+msgstr "Nemáte právo vracet změny na této stránce!"
+
+msgid "You must login to add a quicklink."
+msgstr "Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz."
+
+msgid "Your quicklink to this page has been removed."
+msgstr "Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů."
+
+msgid "A quicklink to this page has been added for you."
+msgstr "Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů."
+
+msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
+msgstr "Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení."
+
+msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
+msgstr "Tato wiki není upravena na posílání emailů."
+
+msgid "You must log in to use subscribtions."
+msgstr "Bez přihlášení nelze odebírat stránky"
+
+msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
+msgstr ""
+"Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy v NastaveniUzivatele."
+
+msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
+msgstr "Váš odběr této stránky byl zrušen."
+
+msgid "Can't remove regular expression subscription!"
+msgstr "Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!"
+
+msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
+msgstr "Upravte výrazy pro odebírání v NastaveniUzivatele."
+
+msgid "You have been subscribed to this page."
+msgstr "Přihlásili jste se k odběru této stránky."
+
+msgid "Charts are not available!"
+msgstr "Diagramy nejsou dostupné!"
+
+msgid "You need to provide a chart type!"
+msgstr "Musíte udat typ diagramu!"
+
+#, python-format
+msgid "Bad chart type \"%s\"!"
+msgstr "Neplatný diagram typu \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
+msgstr "Chybí požadovaný atribut \"%(attrname)s\""
+
+msgid "Submitted form data:"
+msgstr "Zadaná formulářová data:"
+
+msgid "Search Titles"
+msgstr "Hledat v titulcích"
+
+msgid "Display context of search results"
+msgstr "Zobrazit výsledek výhledávání"
+
+msgid "Case-sensitive searching"
+msgstr "Rozlišovat velikost písmen"
+
+msgid "Search Text"
+msgstr "Hledat v textu"
+
+msgid "Go To Page"
+msgstr "Jít na stránku"
+
+msgid "Include system pages"
+msgstr "Včetně systémových stránek"
+
+msgid "Exclude system pages"
+msgstr "Vyjma systémových stránek"
+
+msgid "Plain title index"
+msgstr "Rejstřík stránek v čistém textu"
+
+msgid "XML title index"
+msgstr "Rejstřík stránek v XML"
+
+msgid "Python Version"
+msgstr "Verze Python"
+
+msgid "MoinMoin Version"
+msgstr "Verze MoinMoin"
+
+#, python-format
+msgid "Release %s [Revision %s]"
+msgstr "Verze %s [Revision %s]"
+
+msgid "4Suite Version"
+msgstr "Verze 4Suite"
+
+msgid "Number of pages"
+msgstr "Počet stránek"
+
+msgid "Number of system pages"
+msgstr "Počet systémových stránek"
+
+msgid "Accumulated page sizes"
+msgstr "Souhrnná velikost stránek"
+
+msgid "Entries in edit log"
+msgstr "Záznamy v edit-logu"
+
+#, python-format
+msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
+msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytů)"
+
+msgid "NONE"
+msgstr "ŽÁDNÝ (NONE)"
+
+msgid "Global extension macros"
+msgstr "Makra globálního rozšíření"
+
+msgid "Local extension macros"
+msgstr "Makra lokálního rozšíření"
+
+msgid "Global extension actions"
+msgstr "Akce globálního rozšíření"
+
+msgid "Local extension actions"
+msgstr "Akce lokálního rozšíření"
+
+msgid "Global parsers"
+msgstr "Globální parsery."
+
+msgid "Local extension parsers"
+msgstr "Parsery lokálního rozšíření"
+
+msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
+msgstr "Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- používejte parsery)"
+
+msgid "Disabled"
+msgstr "Zakázáno"
+
+msgid "Enabled"
+msgstr "Povoleno"
+
+msgid "Lupy search"
+msgstr "Lupy search"
+
+msgid "Active threads"
+msgstr "Aktivní vlákna"
+
+#, python-format
+msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
+msgstr "Použijte prosím selektivnější vyhledávací výraz místo {{{\"%s\"}}}"
+
+#, python-format
+msgid "ERROR in regex '%s'"
+msgstr "CHYBA v regulárním výrazu '%s'"
+
+#, python-format
+msgid "Bad timestamp '%s'"
+msgstr "Neplatný časový údaj '%s'"
+
+#, python-format
+msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
+msgstr "Za \"%(token)s\" je očekáván \"=\" "
+
+#, python-format
+msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
+msgstr "JE očekávána hodnota klíče \"%(token)s\""
+
+msgid "Wiki Markup"
+msgstr "Značkování Wiki"
+
+msgid "Print View"
+msgstr "Náhled tisku"
+
+#, python-format
+msgid "[%d attachments]"
+msgstr "[%d přílohy]"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
+"page."
+msgstr "K této stránce je uloženo <a href=\"%(link)s\">%(count)s příloh</a>."
+
+msgid "Filename of attachment not specified!"
+msgstr "Není zadáno jméno přílohy!"
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
+msgstr "Příloha '%(filename)s' neexistuje!"
+
+msgid ""
+"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
+"as shown below in the list of files. \n"
+"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
+"since this is subject to change and can break easily."
+msgstr ""
+"K odkazování se na přílohy ke stránce používejte '''{{{attachment:"
+"filename}}}''', jak je uvedeno na seznamu souborů níže. \n"
+"NEPOUŽÍVEJTE url odkazu {{{[get]}}}, protože to je konstrukce, \n"
+"která se brzy může změnit nebo dokonce zrušit."
+
+msgid "unzip"
+msgstr "rozbalit"
+
+msgid "install"
+msgstr "instalovat"
+
+#, python-format
+msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
+msgstr "Nebyly uloženy žádné přílohy ke stránce %(pagename)s."
+
+msgid "Edit drawing"
+msgstr "Editace kresby"
+
+msgid "Attached Files"
+msgstr "Přiložené soubory"
+
+msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
+msgstr "Nemáte oprávnění přikládat soubory k této stránce."
+
+msgid "New Attachment"
+msgstr "Nová příloha"
+
+msgid ""
+"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
+"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
+"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
+"used."
+msgstr ""
+"Upload nikdy nepřepíše existující soubor. Pokud nastane konflikt jmen, \n"
+"budete muset změnit jméno uploadovaného souboru.\n"
+"Pokud zůstané prázdné \"Uložit jako\", bude použito jméno původního souboru."
+
+msgid "File to upload"
+msgstr "Soubor k uploadu"
+
+msgid "Rename to"
+msgstr "Přejmenovat stránku"
+
+msgid "Upload"
+msgstr "Upload"
+
+msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
+msgstr "Přílohy stránek nejsou v této wiki povoleny!"
+
+msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
+msgstr "Nemáte dostatečná práva k uložení obrázku k této stránce."
+
+msgid ""
+"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
+"again."
+msgstr "Soubor bez obsahu. Smažte ne-ASCII znaky ze souboru a zkuste to znovu."
+
+msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
+msgstr "Nemáte dostatečná práva ke smazání přílohy u této stránky!"
+
+msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
+msgstr "Nemáte dostatečná práva k získání přílohy na této stránky."
+
+msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
+msgstr "Nemáte dovoleno rozbalovat přílohy na této stránce."
+
+msgid "You are not allowed to install files."
+msgstr "Nemáte dovoleno instalovat soubory."
+
+msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
+msgstr "Nemáte dostatečná práva k prohlížení příloh na této stránce."
+
+#, python-format
+msgid "Unsupported upload action: %s"
+msgstr "Nepodporovaná akce uploadu: %s"
+
+#, python-format
+msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
+msgstr "Přílohy k \"%(pagename)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
+msgstr "Příloha '%(target)s' (původní jméno '%(filename)s') již existuje."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
+"saved."
+msgstr ""
+"Příloha '%(target)s' (vzdálené jméno '%(filename)s') s %(bytes)d byty "
+"uložena."
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
+msgstr "Příloha '%(filename)s' smazána."
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
+msgstr "Příloha '%(filename)s' úspěšně instalována."
+
+#, python-format
+msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
+msgstr "Instalace '%(filename)s' selhala."
+
+#, python-format
+msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgstr "Soubor %s není MoinMoin balík."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
+"would be too large (%(space)d kB missing)."
+msgstr ""
+"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa (schází %"
+"(space)d kB."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
+"would be too many (%(count)d missing)."
+msgstr ""
+"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému počtu "
+"souborů (schází %(count)d)."
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
+msgstr "Příloha '%(filename)s' rozbalena."
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
+"files only, exist already or reside in folders."
+msgstr ""
+"Příloha '%(filename)s' nerozbalena. Soubory jsou buď příliš velké, nebo jsou to pouze .zip soubory, nebo už existují, nebo jsou v adresářích."
+
+#, python-format
+msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
+msgstr "%(target)s není platný soubor typu .zip."
+
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(filename)s'"
+msgstr "Příloha '%(filename)s'"
+
+msgid "Package script:"
+msgstr "Package skript:"
+
+msgid "File Name"
+msgstr "Jméno Souboru"
+
+msgid "Modified"
+msgstr "Změněno"
+
+msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
+msgstr "Neznámy typ souboru, nemohu tuto přílohu přímo zobrazit."
+
+#, python-format
+msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
+msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s k %(pagename)s"
+
+msgid "You are not allowed to delete this page."
+msgstr "Nemáte dostatečná práva ke smazání této stránky."
+
+msgid "This page is already deleted or was never created!"
+msgstr "Tato stránka již byla smazána nebo nebyla nikdy vytvořena!"
+
+msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
+msgstr "Na mazání stránek používejte prosím interaktivní uživatelské rozhraní!"
+
+msgid "Really delete this page?"
+msgstr "Akutečně smazat tuto stránku?"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Smazat"
+
+msgid "Optional reason for the deletion"
+msgstr "Nepovinné důvody pro mazání"
+
+#, python-format
+msgid "No pages like \"%s\"!"
+msgstr "Žádné stránky podobné \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
+msgstr "Nalezena přesně jedna stránka jako \"%s\", přesměrovávám přímo."
+
+#, python-format
+msgid "Pages like \"%s\""
+msgstr "Stránky podobné \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
+msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pro \"%(title)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Local Site Map for \"%s\""
+msgstr "Lokální mapa umístění pro \"%s\""
+
+msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
+msgstr "Nemáte dostaetčná práva na přejmenování stránek v této wiki!"
+
+msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
+msgstr "Na přejmenovávání stránek používejte prosím interaktivní rozhraní!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Could not rename page because of file system error: %s."
+msgstr ""
+"Stránka nemohla být přejmenována z důvodu chyby souborového systému: %s."
+
+msgid "Rename Page"
+msgstr "Přejmenovat stránku"
+
+msgid "New name"
+msgstr "Nové jméno"
+
+msgid "Optional reason for the renaming"
+msgstr "Nepovinný důvod pro přejmenovávání"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
+"\n"
+"Try a different name."
+msgstr ""
+"'''Stránka se jménem {{{'%s'}}}již existuje.'''\n"
+"Zkuste jiné jméno."
+
+#, python-format
+msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
+msgstr "(včetně %(localwords)d %(pagelink)s)"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
+"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr ""
+"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy%"
+"(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:"
+
+msgid "Add checked words to dictionary"
+msgstr "Přidat označená slova do slovníku"
+
+msgid "No spelling errors found!"
+msgstr "Žádné pravopisné chyby nenalezeny."
+
+msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
+msgstr "Nemůžete kontrolovat pravopis na stránce, kterou nemůžete číst."
+
+#, python-format
+msgid "Title Search: \"%s\""
+msgstr "Hledání stránek: \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Full Text Search: \"%s\""
+msgstr "Fulltextové vyhledávání: \"%s\""
+
+#, python-format
+msgid "Full Link List for \"%s\""
+msgstr "Všechny stránky, které se odkazují na: \"%s\""
+
+msgid ""
+"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr "Nelze vytvořit stránku bez jména. Zadejte prosím jméno stránky. "
+
+#, python-format
+msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
+msgstr "Upload nové přílohy \"%(filename)s\" hochladen"
+
+#, python-format
+msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
+msgstr "Vytvořit nový obrázek \"%(filename)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Edit drawing %(filename)s"
+msgstr "Editace obrázku %(filename)s"
+
+#, python-format
+msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
+msgstr "Neplatný argument include: \"%s\"!"
+
+#, python-format
+msgid "Nothing found for \"%s\"!"
+msgstr "Pro \"%s\" nic nenalezeno!"
+
+#, python-format
+msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
+msgstr "Nepodporované navigační schéma '%(scheme)s'!"
+
+msgid "No parent page found!"
+msgstr "Rodičovská stránka nenalezena!"
+
+msgid "Wiki"
+msgstr "Wiki"
+
+msgid "Slideshow"
+msgstr "Prezentace"
+
+msgid "Start"
+msgstr "Start"
+
+#, python-format
+msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
+msgstr "Seite %(pos)d von %(size)d"
+
+msgid "No orphaned pages in this wiki."
+msgstr "Žádné osiřelé stránky v této wiki."
+
+#, python-format
+msgid "No quotes on %(pagename)s."
+msgstr "Žádné citáty na stránce %(pagename)s nenalezeny."
+
+#, python-format
+msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
+msgstr "Upload přílohy '%(filename)s'."
+
+#, python-format
+msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
+msgstr "Obrázek '%(filename)s' uložen."
+
+#, python-format
+msgid "%(mins)dm ago"
+msgstr "před %(mins)dm"
+
+msgid "(no bookmark set)"
+msgstr "(žádná záložka nezaložena)"
+
+#, python-format
+msgid "(currently set to %s)"
+msgstr "(nyní založena na %s)"
+
+msgid "Delete Bookmark"
+msgstr "Smazat záložku"
+
+msgid "Set bookmark"
+msgstr "Vytvořit záložku"
+
+msgid "set bookmark"
+msgstr "vytvořit záložku"
+
+msgid "[Bookmark reached]"
+msgstr "[Záložka dosažena]"
+
+msgid "Markup"
+msgstr "Markup"
+
+msgid "Display"
+msgstr "Display"
+
+msgid "Filename"
+msgstr "JmenoSouboru"
+
+msgid "Download XML export of this wiki"
+msgstr "Download XML exportu této wiki"
+
+msgid "No wanted pages in this wiki."
+msgstr "V této wiki neexistují žádné žádoucí stránky."
+
+msgid ""
+"Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
+msgstr ""
+"Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte docutils."
+
+msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
+msgstr "**Překročen maximální počet povolených includes**"
+
+#, python-format
+msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
+msgstr "**Nemohu najít odkazovanou stránku: %s**"
+
+#, python-format
+msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
+msgstr "Očekáváno \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", získáno \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
+msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(key)s\" před \"%(token)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
+msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
+
+#, python-format
+msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
+msgstr "Očekávána hodnota barvy \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
+
+msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
+msgstr "XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration."
+
+msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
+msgstr "XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x."
+
+#, python-format
+msgid "%(errortype)s processing error"
+msgstr "Chyba při zpracování \"%(errortype)s\""
+
+msgid "Views/day"
+msgstr "Počet zobrazení za den"
+
+msgid "Edits/day"
+msgstr "Počet úprav za den"
+
+#, python-format
+msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
+msgstr "%(chart_title)s pro %(filterpage)s"
+
+msgid ""
+"green=view\n"
+"red=edit"
+msgstr ""
+"zelená=náhled\n"
+"červená=editace"
+
+msgid "date"
+msgstr "datum"
+
+msgid "# of hits"
+msgstr "počet hitů"
+
+msgid "Page Size Distribution"
+msgstr "Rozdělení velikosti stránky"
+
+msgid "page size upper bound [bytes]"
+msgstr "maximální velikost stránky [bytes]"
+
+msgid "# of pages of this size"
+msgstr "Počet stránek o této velikosti"
+
+msgid "User agent"
+msgstr "User Agent"
+
+msgid "Others"
+msgstr "Další"
+
+msgid "Distribution of User-Agent Types"
+msgstr "Rozdělění typů prohlížečů"
+
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "Odhlásit"
+
+msgid "Home"
+msgstr "Domov"
+
+msgid "[RSS]"
+msgstr "[RSS]"
+
+msgid "[DELETED]"
+msgstr "[SMAZÁNO]"
+
+msgid "[UPDATED]"
+msgstr "[AKTUALIZOVÁNO]"
+
+msgid "[NEW]"
+msgstr "[NOVÝ]"
+
+msgid "[DIFF]"
+msgstr "[ROZDÍL]"
+
+msgid "[BOTTOM]"
+msgstr "[ZÁPATÍ]"
+
+msgid "[TOP]"
+msgstr "[ZÁHLAVÍ]"
+
+msgid "Click to do a full-text search for this title"
+msgstr "Fulltextové prohledávání na tento název stránky"
+
+msgid "Logout"
+msgstr "Odhlásit"
+
+msgid "Clear message"
+msgstr "Odstranit zprávu"
+
+#, python-format
+msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
+msgstr "naposledy editoval %(editor)s dne %(time)s "
+
+#, python-format
+msgid "last modified %(time)s"
+msgstr "naposledy upravováno %(time)s"
+
+msgid "Search:"
+msgstr "Hledat:"
+
+msgid "Text"
+msgstr "Text"
+
+msgid "Titles"
+msgstr "Stránky"
+
+msgid "Search"
+msgstr "Hledat:"
+
+msgid "More Actions:"
+msgstr "Další akce:"
+
+msgid "------------"
+msgstr "------------"
+
+msgid "Raw Text"
+msgstr "Zdrojový text"
+
+msgid "Delete Cache"
+msgstr "Smazat cache"
+
+msgid "Delete Page"
+msgstr "Smazat stránku"
+
+msgid "Like Pages"
+msgstr "Podobné Stránky"
+
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "Lokální Mapa Stránek"
+
+msgid "Do"
+msgstr "Proveď!"
+
+msgid "Edit (Text)"
+msgstr "Editace (Text)"
+
+msgid "Edit (GUI)"
+msgstr "Editace (GUI)"
+
+msgid "Immutable Page"
+msgstr "Neměnná stránka"
+
+msgid "Remove Link"
+msgstr "Odstranit Odkaz"
+
+msgid "Add Link"
+msgstr "Přidat Odkaz"
+
+msgid "Attachments"
+msgstr "Přílohy"
+
+#, python-format
+msgid "Show %s days."
+msgstr "Ukázat %s dní."
+
+msgid "DeleteCache"
+msgstr "SmažCache"
+
+#, python-format
+msgid "(cached %s)"
+msgstr "(kešováno %s)"
+
+msgid "Or try one of these actions:"
+msgstr "Nebo zkuste jednu z následujících akcí:"
+
+msgid "Page"
+msgstr "Stránka"
+
+msgid "User"
+msgstr "Uživatel"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr ""
+"Sorry, ale stránku nelze uložit, protože obsah \"%(content)s\" není v této "
+"wiki povolen."
+
+msgid "Line"
+msgstr "Řádka"
+
+msgid "Deletions are marked like this."
+msgstr "Smazané věci jsou označeny takto."
+
+msgid "Additions are marked like this."
+msgstr "Nové věci jsou označeny takto."
+
+#, python-format
+msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
+msgstr "Spojení na poštovní server '%(server)s' se nezdařilo: %(reason)s"
+
+msgid "Mail not sent"
+msgstr "Email NEbyl odeslán!"
+
+msgid "Mail sent OK"
+msgstr "Email byl odeslán"
+
+msgid "FrontPage"
+msgstr "HlavniStranka"
+
+msgid "RecentChanges"
+msgstr "PosledniZmeny"
+
+msgid "TitleIndex"
+msgstr "RejstrikStranek"
+
+msgid "WordIndex"
+msgstr "RejstrikSlov"
+
+msgid "FindPage"
+msgstr "NajdiStranku"
+
+msgid "SiteNavigation"
+msgstr "StromUmisteni"
+
+msgid "HelpContents"
+msgstr "HelpObsah"
+
+msgid "HelpOnFormatting"
+msgstr "HelpFormatovani"
+
+msgid "UserPreferences"
+msgstr "NastaveniUzivatele"
+
+msgid "WikiLicense"
+msgstr "LicenceWiki"
+
+msgid "MissingPage"
+msgstr "ChybejiciStranka"
+
+msgid "MissingHomePage"
+msgstr "ChybejiciDomovskaStranka"
+
+msgid "Mon"
+msgstr "Po"
+
+msgid "Tue"
+msgstr "Út"
+
+msgid "Wed"
+msgstr "St"
+
+msgid "Thu"
+msgstr "Čt"
+
+msgid "Fri"
+msgstr "Pá"
+
+msgid "Sat"
+msgstr "So"
+
+msgid "Sun"
+msgstr "Ne"
+
+msgid "AttachFile"
+msgstr "PřipojitSoubor"
+
+msgid "DeletePage"
+msgstr "SmazatStránku"
+
+msgid "LikePages"
+msgstr "PodobnéStránky"
+
+msgid "LocalSiteMap"
+msgstr "MapaUmístění"
+
+msgid "RenamePage"
+msgstr "PřejmenovatStránku"
+
+msgid "SpellCheck"
+msgstr "KontrolaPravopisu"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cs.py	Fri Feb 03 18:42:04 2006 +0000
@@ -0,0 +1,961 @@
+# -*- coding: utf-8 -*-
+# Text translations for Čeština (cs).
+# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit cs.po instead!
+meta = {
+ 'language': """Čeština""",
+ 'elanguage': """Czech""",
+ 'maintainer': """Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>""",
+ 'encoding': 'utf-8',
+ 'direction': 'ltr',
+ 'wikimarkup': True,
+}
+text = {
+'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
+'''Záložní obsah této stránky již není podporován a nebude zahrnut ve výsledcích hledání!''',
+'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
+'''Verze %(rev)d ze dne %(date)s''',
+'''Redirected from page "%(page)s"''':
+'''Přesměrováno ze stránky "%(page)s"''',
+'''This page redirects to page "%(page)s"''':
+'''Tato stránka je přesměrována na stránku "%(page)s"''',
+'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
+To use this form on other pages, insert a
+[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
+macro call.-~
+''':
+'''~-Odesláním tohoto formuláře se zobrazí zadané hodnoty.
+Pokud budete chtít použít tento formulář i na jiných stránkách, vložte toto 
+[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
+volání makra.-~
+''',
+'''Create New Page''':
+'''Vytvořit novou stránku''',
+'''You are not allowed to view this page.''':
+'''Nemáte dovoleno prohlížet tuto stránku.''',
+'''You are not allowed to edit this page.''':
+'''Nemáte dovoleno editovat tuto stránku.''',
+'''Page is immutable!''':
+'''Tato stránka je neměnná!''',
+'''Cannot edit old revisions!''':
+'''Staré verze se nedají editovat''',
+'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
+'''Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!''',
+'''Page name is too long, try shorter name.''':
+'''Název stránky je příliš dlouhý, zvolte kratší název.''',
+'''Edit "%(pagename)s"''':
+'''Editovat "%(pagename)s"''',
+'''Preview of "%(pagename)s"''':
+'''Náhled "%(pagename)s"''',
+'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
+'''Váš editační zámek na %(lock_page)s vypršel!''',
+'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
+'''Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # minut.''',
+'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
+'''Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # sekund.''',
+'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
+'''Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku smazal!''',
+'''Someone else changed this page while you were editing!''':
+'''Během Vaší editace někdo jiný tuto stránku změnil!''',
+'''Someone else saved this page while you were editing!
+Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
+Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
+'''V době, kdy jste tuto stránku editovali, ji bohužel změnil a uložil také někdo jiný!
+Neukládejte stránku tak jak je teď! Zkontrolujte ji a teprve pak ji případně uložte.
+Můžete se také podívat na rozdíly %(difflink)s.''',
+'''[Content of new page loaded from %s]''':
+'''[Obsah nové stránky nahrán z %s]''',
+'''[Template %s not found]''':
+'''[Šablona %s nenalezena]''',
+'''[You may not read %s]''':
+'''[Nemůžete číst %s]''',
+'''Describe %s here.''':
+'''Popište %s zde...''',
+'''Check Spelling''':
+'''Zkontrolovat pravopis''',
+'''Save Changes''':
+'''Uložit změny''',
+'''Cancel''':
+'''Zrušit''',
+'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
+If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
+'''Kliknutím na \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' uložíte Vaše změny pod licencí %(license_link)s.
+Pokud si to nepřejete, klikněte na \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\', a Vaše změny se neuloží.''',
+'''Preview''':
+'''Náhled''',
+'''GUI Mode''':
+'''GUI Mód''',
+'''Your changes are not saved!''':
+'''Provedené změny nejsou uloženy!''',
+'''Comment:''':
+'''Komentář:''',
+'''<No addition>''':
+'''<Žádná kategorie>''',
+'''Add to: %(category)s''':
+'''Přidat k: %(category)s''',
+'''Trivial change''':
+'''Minimální změna''',
+'''Remove trailing whitespace from each line''':
+'''Odstraň koncové mezery u každého řádku''',
+''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
+ Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
+ Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
+ Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.
+
+(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
+''':
+''' Zvýraznění:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kurzíva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'tučně\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'tučně kurzíva\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'smíšené \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'tučně\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] a kurzíva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] vodorovná čára.
+ Nadpisy:: [[Verbatim(=)]] Nadpis 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Nadpis 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Nadpis 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Nadpis 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Nadpis 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.
+ Odkazy:: [[Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)]]; [[Verbatim(["hranaté závorky a dvojité uvozovky"])]]; url; [url]; [url text].
+ Tabulky:: || text buněk |||| text 2 spojených buněk ||;  nejsou dovoleny mezery za nadpisy a tabulkami.
+
+(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.
+''',
+'''Edit was cancelled.''':
+'''Editace byla zrušena.''',
+'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
+'''Děkujeme za Vaše úpravy i za pečlivost. Ceníme si Vašeho příspěvku.''',
+'''Page "%s" was successfully deleted!''':
+'''Stránka "%s" byla úspěšně smazána!''',
+'''Dear Wiki user,
+
+You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.
+
+The following page has been changed by %(editor)s:
+%(pagelink)s
+
+''':
+'''Vážený uživateli Wiki,
+
+Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na "%(sitename)s" .
+
+Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:
+%(pagelink)s
+
+''',
+'''The comment on the change is:
+%(comment)s
+
+''':
+'''Komentář ke změně zní:
+%(comment)s
+
+''',
+'''New page:
+''':
+'''Nová stránka:
+''',
+'''No differences found!
+''':
+'''Nenalezeny žádné změny!
+''',
+'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
+'''[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky "%(pagename)s" uživatelem %(username)s''',
+'''Trivial ''':
+'''Minimální ''',
+'''Status of sending notification mails:''':
+'''Stav zaslání oznamovacích emailů:''',
+'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
+'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
+'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
+'''## záloha stránky "%(pagename)s" od %(date)s''',
+'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
+'''Stránka se nedá zamknout. Neočekávaná chyba (errno=%d).''',
+'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
+'''Stránka se nedá zamknout. Chybějící soubor \'current\'?''',
+'''You are not allowed to edit this page!''':
+'''Nemáte oprávnění editovat tuto stránku!''',
+'''You cannot save empty pages.''':
+'''Prázdné stránky nelze ukládat!''',
+'''You already saved this page!''':
+'''Stránka je již uložena!''',
+'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.
+
+Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
+your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
+Now re-add your changes to the current page contents.
+
+\'\'Do not just replace
+the content editbox with your version of the page, because that would
+delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
+''':
+'''Sorry, někdo jiný uložil tuto stránku, zatímco vy jste editoval.
+
+Prosíme o následující: Vraťte se pomocí tlačítka Zpět ve vašem prohlížeči a použijte Vyjmout na vaše změny. Vraťte se pak zpátky sem a klikněte znovu na Editace. Vložte ze schránky Vaše změny k aktuálnímu obsahu.
+\'\'Nenahrazujte celý obsah vaší verzí stránky, protože byste tak smazali změny jiného člověka, což je velmi nezdvořilé!\'\'
+''',
+'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
+'''Záložní kopie Vašich změn je [%(backup_url)s zde].''',
+'''You did not change the page content, not saved!''':
+'''Neudělal jste žádnou změnu, stránka neuložena!''',
+'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
+'''Nemůžete měnit žádná ACL práva na této stránce, protože nemáte práva admin''',
+'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
+'''Zámek uživatele %(owner)s vypršel před %(mins_ago)d minutami. Nyní máte Vy zajištěn zámek na tuto stránku.''',
+'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
+'''Ostatní uživatelé \'\'nebudou moci změnit\'\' tuto stránku až do %(bumptime)s.''',
+'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
+'''Ostatní uživatelé budou \'\'varováni\'\' až do %(bumptime)s, že tuto stránku nyní editujete Vy.''',
+'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
+'''Použijte tlačítko Náhled na prodloužení doby zamčení stránky.''',
+'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
+'''Tato stránka je nyní \'\'zamčena\'\' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do %(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut.''',
+'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
+\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
+to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
+To leave the editor, press the Cancel button.''':
+'''Tato stránka byla otevřena na editaci v %(timestamp)s uživatelem %(owner)s. [[BR]]
+\'\'\'Neměli byste tuto stránku dalších nejméně %(mins_valid)d Minute(n) \'\'editovat\'\', aby nedošlo ke konfiktu verzí.\'\'\'[[BR]]
+Stiskněte tlačítko Zrušit na opuštění editoru.''',
+'''<unknown>''':
+'''<neznámý>''',
+'''Diffs''':
+'''Rozdíly''',
+'''Info''':
+'''Info''',
+'''Edit''':
+'''Editovat''',
+'''UnSubscribe''':
+'''Odhlásit''',
+'''Subscribe''':
+'''Odebírat''',
+'''Raw''':
+'''Zdroj''',
+'''XML''':
+'''XML''',
+'''Print''':
+'''Tisk''',
+'''View''':
+'''Náhled''',
+'''Up''':
+'''Nahoru''',
+'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
+'''Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)''',
+'''Open editor on double click''':
+'''Otevřít editor dvojklikem''',
+'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
+'''Jít na naposledy navštívenou stránku místo na hlavní stránku''',
+'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
+'''Zobrazit otazník u neexistujících odkazů''',
+'''Show page trail''':
+'''Zobrazit stopu stránek''',
+'''Show icon toolbar''':
+'''Zobrazit lištu s ikonami''',
+'''Show top/bottom links in headings''':
+'''Zobrazit u Nadpisů odkazy nahoru/dolu''',
+'''Show fancy diffs''':
+'''Zobrazit rozdíly pestře''',
+'''Add spaces to displayed wiki names''':
+'''Vkládat mezery do zobrazovaných Wiki Jmen''',
+'''Remember login information''':
+'''Zapamatuj si mne''',
+'''Subscribe to trivial changes''':
+'''Odebírat při minimálních změnách''',
+'''Disable this account forever''':
+'''Zablokovat navždy tento účet''',
+'''Name''':
+'''Jméno''',
+'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
+'''(Použijte Jmeno``Prijmeni)''',
+'''Alias-Name''':
+'''Alias''',
+'''Password''':
+'''Heslo''',
+'''Password repeat''':
+'''Opakovat heslo''',
+'''(Only when changing passwords)''':
+'''(Jen při změně hesla)''',
+'''Email''':
+'''Email''',
+'''User CSS URL''':
+'''URL vlastního CSS''',
+'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
+'''(Nechte prázdné, nechcete-li využít vlastní CSS)''',
+'''Editor size''':
+'''Velikost editoru''',
+'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
+Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
+space between words. Group page name is not allowed.''':
+'''Neplatné uživatelské jméno {{{\'%s\'}}}.
+Jména mohou obsahovat jakékoliv Unicode znaky i čísla s možnou jedinou mezerou mezi slovy. Jména skupin nejsou povolena.''',
+'''You are not allowed to do %s on this page.''':
+'''Nemáte oprávnění dělat %s na této stránce.''',
+'''Login''':
+'''Přihlášení''',
+''' %s and try again.''':
+''' %s a zkuste to znovu.''',
+'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
+'''%(hits)d nálezů na celkem %(pages)d stránkách.''',
+'''%.2f seconds''':
+'''%.2f sekund''',
+'''match''':
+'''nález''',
+'''matches''':
+'''nálezů''',
+'''Login Name: %s
+
+Login Password: %s
+
+Login URL: %s/?action=userform&uid=%s
+''':
+'''Přihlašovací Jméno: %s
+
+Přihlašovací heslo: %s
+
+URL pro přihlášení: %s/?action=userform&uid=%s
+''',
+'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.
+
+If you lost your password, please use the data below and just enter the
+password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
+for that).
+
+After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
+''':
+'''Někdo požádal o zaslání uživatelských dat na tuto e-mailovou adresu.
+
+Pokud jste zapomněli heslo, použijte níže uvedené informace a vložte
+heslo tak, jak je zde uvedeno (přes kopírovat a vložit).
+
+Po úspěšném přihlášení není od věci nastavit nové heslo.
+''',
+'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
+'''[%(sitename)s údaje o Vašem účtu''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.
+Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
+'''Tato wiki není upravena na posílání emailů.
+Kontaktujte vlastníka wiki, který to může změnit.''',
+'''Please provide a valid email address!''':
+'''Napište prosím platnou emailovou adresu!''',
+'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
+'''Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese \'%(email)s\'!''',
+'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
+'''Své nastavení změníte nebo účet vytvoříte v NastaveniUzivatele.''',
+'''Empty user name. Please enter a user name.''':
+'''Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno.''',
+'''This user name already belongs to somebody else.''':
+'''Toto uživatelské jméno již patří někomu jinému.''',
+'''Passwords don\'t match!''':
+'''Hesla nesouhlasí!''',
+'''Please specify a password!''':
+'''Zadejte prosím heslo!''',
+'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
+'''Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, mohou Vám být na tento email zaslány.''',
+'''This email already belongs to somebody else.''':
+'''Tato emailová adresa patří již někomu jinému.''',
+'''User account created! You can use this account to login now...''':
+'''Účet byl vytvořen! Nyní se na něj lze přihlásit...''',
+'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
+'''Nemohu nahrát téma \'%(theme_name)s\'!''',
+'''User preferences saved!''':
+'''Uživatelská nastavení uložena!''',
+'''Default''':
+'''Předvoleno''',
+'''<Browser setting>''':
+'''<Nastavení prohlížeče>''',
+'''the one preferred''':
+'''jen oblíbený''',
+'''free choice''':
+'''nechat možnost volby''',
+'''Save''':
+'''Uložit''',
+'''Preferred theme''':
+'''Oblíbené téma''',
+'''Editor Preference''':
+'''Oblíbený Editor''',
+'''Editor shown on UI''':
+'''Editor v uživatelském rozhraní''',
+'''Time zone''':
+'''Časová zóna''',
+'''Your time is''':
+'''Váš čas je''',
+'''Server time is''':
+'''Čas serveru je''',
+'''Date format''':
+'''Formát datumu''',
+'''Preferred language''':
+'''Preferovaný jazyk''',
+'''General options''':
+'''Všeobecné volby''',
+'''Quick links''':
+'''Pohotové odkazy''',
+'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
+'''Tento seznam nefunguje, dokud nezadáte platnou emailovou adresu!''',
+'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
+'''Odebírání wiki stránek (jeden platný výtisk na řádku)''',
+'''Create Profile''':
+'''Vytvořit profil''',
+'''Mail me my account data''':
+'''Zašli mi má data k účtu''',
+'''Action''':
+'''Akce''',
+'''No older revisions available!''':
+'''Starší verze nejsou k dispozici!''',
+'''Diff for "%s"''':
+'''Změny pro "%s"''',
+'''Differences between revisions %d and %d''':
+'''Rozdíly mezi verzemi %d a %d''',
+'''(spanning %d versions)''':
+'''(rozsah %d verzí)''',
+'''No differences found!''':
+'''Nenalezeny žádné změny!''',
+'''The page was saved %(count)d times, though!''':
+'''Přesto byla stránka %(count)d krát uložena!''',
+'''(ignoring whitespace)''':
+'''(mezery ignoruji)''',
+'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
+'''Ignorovat změny v počtu mezer (bílých míst)''',
+'''General Information''':
+'''Všeobecné informace''',
+'''Page size: %d''':
+'''Velikost stránky: %d''',
+'''SHA digest of this page\'s content is:''':
+'''Klíč SHA obsahu této stránky je:''',
+'''The following users subscribed to this page:''':
+'''Následující uživatelé odebírají tuto stránku:''',
+'''This page links to the following pages:''':
+'''Tato stránku se odkazuje na následující stránky:''',
+'''Date''':
+'''Datum''',
+'''Size''':
+'''Velikost''',
+'''Diff''':
+'''Rozdíl''',
+'''Editor''':
+'''Autor''',
+'''Comment''':
+'''Komentář''',
+'''view''':
+'''náhled''',
+'''raw''':
+'''zdroj''',
+'''print''':
+'''tisk''',
+'''revert''':
+'''vrátit''',
+'''Revert to revision %(rev)d.''':
+'''Vrátit se k verzi %(rev)d.''',
+'''edit''':
+'''editovat''',
+'''get''':
+'''získat''',
+'''del''':
+'''smazat''',
+'''N/A''':
+'''nedostupný''',
+'''Revision History''':
+'''Historie verzí''',
+'''No log entries found.''':
+'''Nenalezeny žádné záznamy v logu.''',
+'''Info for "%s"''':
+'''Info pro "%s"''',
+'''Show "%(title)s"''':
+'''Zobrazit "%(title)s"''',
+'''General Page Infos''':
+'''Všeobecné informace o stránce''',
+'''Show chart "%(title)s"''':
+'''Zobrazit diagram "%(title)s"''',
+'''Page hits and edits''':
+'''Počty zásahů a editací stránky''',
+'''You are not allowed to revert this page!''':
+'''Nemáte právo vracet změny na této stránce!''',
+'''You must login to add a quicklink.''':
+'''Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz.''',
+'''Your quicklink to this page has been removed.''':
+'''Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů.''',
+'''A quicklink to this page has been added for you.''':
+'''Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů.''',
+'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
+'''Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení.''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
+'''Tato wiki není upravena na posílání emailů.''',
+'''You must log in to use subscribtions.''':
+'''Bez přihlášení nelze odebírat stránky''',
+'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
+'''Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy v NastaveniUzivatele.''',
+'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
+'''Váš odběr této stránky byl zrušen.''',
+'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
+'''Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!''',
+'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
+'''Upravte výrazy pro odebírání v NastaveniUzivatele.''',
+'''You have been subscribed to this page.''':
+'''Přihlásili jste se k odběru této stránky.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Diagramy nejsou dostupné!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Musíte udat typ diagramu!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Neplatný diagram typu "%s"!''',
+'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
+'''Chybí požadovaný atribut "%(attrname)s"''',
+'''Submitted form data:''':
+'''Zadaná formulářová data:''',
+'''Search Titles''':
+'''Hledat v titulcích''',
+'''Display context of search results''':
+'''Zobrazit výsledek výhledávání''',
+'''Case-sensitive searching''':
+'''Rozlišovat velikost písmen''',
+'''Search Text''':
+'''Hledat v textu''',
+'''Go To Page''':
+'''Jít na stránku''',
+'''Include system pages''':
+'''Včetně systémových stránek''',
+'''Exclude system pages''':
+'''Vyjma systémových stránek''',
+'''Plain title index''':
+'''Rejstřík stránek v čistém textu''',
+'''XML title index''':
+'''Rejstřík stránek v XML''',
+'''Python Version''':
+'''Verze Python''',
+'''MoinMoin Version''':
+'''Verze MoinMoin''',
+'''Release %s [Revision %s]''':
+'''Verze %s [Revision %s]''',
+'''4Suite Version''':
+'''Verze 4Suite''',
+'''Number of pages''':
+'''Počet stránek''',
+'''Number of system pages''':
+'''Počet systémových stránek''',
+'''Accumulated page sizes''':
+'''Souhrnná velikost stránek''',
+'''Entries in edit log''':
+'''Záznamy v edit-logu''',
+'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
+'''%(logcount)s (%(logsize)s bytů)''',
+'''NONE''':
+'''ŽÁDNÝ (NONE)''',
+'''Global extension macros''':
+'''Makra globálního rozšíření''',
+'''Local extension macros''':
+'''Makra lokálního rozšíření''',
+'''Global extension actions''':
+'''Akce globálního rozšíření''',
+'''Local extension actions''':
+'''Akce lokálního rozšíření''',
+'''Global parsers''':
+'''Globální parsery.''',
+'''Local extension parsers''':
+'''Parsery lokálního rozšíření''',
+'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
+'''Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- používejte parsery)''',
+'''Disabled''':
+'''Zakázáno''',
+'''Enabled''':
+'''Povoleno''',
+'''Lupy search''':
+'''Lupy search''',
+'''Active threads''':
+'''Aktivní vlákna''',
+'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
+'''Použijte prosím selektivnější vyhledávací výraz místo {{{"%s"}}}''',
+'''ERROR in regex \'%s\'''':
+'''CHYBA v regulárním výrazu \'%s\'''',
+'''Bad timestamp \'%s\'''':
+'''Neplatný časový údaj \'%s\'''',
+'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
+'''Za "%(token)s" je očekáván "=" ''',
+'''Expected a value for key "%(token)s"''':
+'''JE očekávána hodnota klíče "%(token)s"''',
+'''Wiki Markup''':
+'''Značkování Wiki''',
+'''Print View''':
+'''Náhled tisku''',
+'''[%d attachments]''':
+'''[%d přílohy]''',
+'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
+'''K této stránce je uloženo <a href="%(link)s">%(count)s příloh</a>.''',
+'''Filename of attachment not specified!''':
+'''Není zadáno jméno přílohy!''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
+'''Příloha \'%(filename)s\' neexistuje!''',
+'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
+as shown below in the list of files. 
+Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
+since this is subject to change and can break easily.''':
+'''K odkazování se na přílohy ke stránce používejte \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', jak je uvedeno na seznamu souborů níže. 
+NEPOUŽÍVEJTE url odkazu {{{[get]}}}, protože to je konstrukce, 
+která se brzy může změnit nebo dokonce zrušit.''',
+'''unzip''':
+'''rozbalit''',
+'''install''':
+'''instalovat''',
+'''No attachments stored for %(pagename)s''':
+'''Nebyly uloženy žádné přílohy ke stránce %(pagename)s.''',
+'''Edit drawing''':
+'''Editace kresby''',
+'''Attached Files''':
+'''Přiložené soubory''',
+'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
+'''Nemáte oprávnění přikládat soubory k této stránce.''',
+'''New Attachment''':
+'''Nová příloha''',
+'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
+conflict, you have to rename the file that you want to upload.
+Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
+'''Upload nikdy nepřepíše existující soubor. Pokud nastane konflikt jmen, 
+budete muset změnit jméno uploadovaného souboru.
+Pokud zůstané prázdné "Uložit jako", bude použito jméno původního souboru.''',
+'''File to upload''':
+'''Soubor k uploadu''',
+'''Rename to''':
+'''Přejmenovat stránku''',
+'''Upload''':
+'''Upload''',
+'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
+'''Přílohy stránek nejsou v této wiki povoleny!''',
+'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
+'''Nemáte dostatečná práva k uložení obrázku k této stránce.''',
+'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
+'''Soubor bez obsahu. Smažte ne-ASCII znaky ze souboru a zkuste to znovu.''',
+'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
+'''Nemáte dostatečná práva ke smazání přílohy u této stránky!''',
+'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
+'''Nemáte dostatečná práva k získání přílohy na této stránky.''',
+'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
+'''Nemáte dovoleno rozbalovat přílohy na této stránce.''',
+'''You are not allowed to install files.''':
+'''Nemáte dovoleno instalovat soubory.''',
+'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
+'''Nemáte dostatečná práva k prohlížení příloh na této stránce.''',
+'''Unsupported upload action: %s''':
+'''Nepodporovaná akce uploadu: %s''',
+'''Attachments for "%(pagename)s"''':
+'''Přílohy k "%(pagename)s"''',
+'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
+'''Příloha \'%(target)s\' (původní jméno \'%(filename)s\') již existuje.''',
+'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
+'''Příloha \'%(target)s\' (vzdálené jméno \'%(filename)s\') s %(bytes)d byty uložena.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
+'''Příloha \'%(filename)s\' smazána.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
+'''Příloha \'%(filename)s\' úspěšně instalována.''',
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
+'''Instalace \'%(filename)s\' selhala.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''Soubor %s není MoinMoin balík.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
+'''Příloha \'%(filename)s\' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa (schází %(space)d kB.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
+'''Příloha \'%(filename)s\' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému počtu souborů (schází %(count)d).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
+'''Příloha \'%(filename)s\' rozbalena.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
+'''Příloha \'%(filename)s\' nerozbalena. Soubory jsou buď příliš velké, nebo jsou to pouze .zip soubory, nebo už existují, nebo jsou v adresářích.''',
+'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
+'''%(target)s není platný soubor typu .zip.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\'''':
+'''Příloha \'%(filename)s\'''',
+'''Package script:''':
+'''Package skript:''',
+'''File Name''':
+'''Jméno Souboru''',
+'''Modified''':
+'''Změněno''',
+'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
+'''Neznámy typ souboru, nemohu tuto přílohu přímo zobrazit.''',
+'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
+'''[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s k %(pagename)s''',
+'''You are not allowed to delete this page.''':
+'''Nemáte dostatečná práva ke smazání této stránky.''',
+'''This page is already deleted or was never created!''':
+'''Tato stránka již byla smazána nebo nebyla nikdy vytvořena!''',
+'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
+'''Na mazání stránek používejte prosím interaktivní uživatelské rozhraní!''',
+'''Really delete this page?''':
+'''Akutečně smazat tuto stránku?''',
+'''Delete''':
+'''Smazat''',
+'''Optional reason for the deletion''':
+'''Nepovinné důvody pro mazání''',
+'''No pages like "%s"!''':
+'''Žádné stránky podobné "%s"!''',
+'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
+'''Nalezena přesně jedna stránka jako "%s", přesměrovávám přímo.''',
+'''Pages like "%s"''':
+'''Stránky podobné "%s"''',
+'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
+'''%(matchcount)d %(matches)s pro "%(title)s"''',
+'''Local Site Map for "%s"''':
+'''Lokální mapa umístění pro "%s"''',
+'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
+'''Nemáte dostaetčná práva na přejmenování stránek v této wiki!''',
+'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
+'''Na přejmenovávání stránek používejte prosím interaktivní rozhraní!''',
+'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
+'''Stránka nemohla být přejmenována z důvodu chyby souborového systému: %s.''',
+'''Rename Page''':
+'''Přejmenovat stránku''',
+'''New name''':
+'''Nové jméno''',
+'''Optional reason for the renaming''':
+'''Nepovinný důvod pro přejmenovávání''',
+'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'
+
+Try a different name.''':
+'''\'\'\'Stránka se jménem {{{\'%s\'}}}již existuje.\'\'\'
+Zkuste jiné jméno.''',
+'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
+'''(včetně %(localwords)d %(pagelink)s)''',
+'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
+'''Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy%(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:''',
+'''Add checked words to dictionary''':
+'''Přidat označená slova do slovníku''',
+'''No spelling errors found!''':
+'''Žádné pravopisné chyby nenalezeny.''',
+'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
+'''Nemůžete kontrolovat pravopis na stránce, kterou nemůžete číst.''',
+'''Title Search: "%s"''':
+'''Hledání stránek: "%s"''',
+'''Full Text Search: "%s"''':
+'''Fulltextové vyhledávání: "%s"''',
+'''Full Link List for "%s"''':
+'''Všechny stránky, které se odkazují na: "%s"''',
+'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
+'''Nelze vytvořit stránku bez jména. Zadejte prosím jméno stránky. ''',
+'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
+'''Upload nové přílohy "%(filename)s" hochladen''',
+'''Create new drawing "%(filename)s"''':
+'''Vytvořit nový obrázek "%(filename)s"''',
+'''Edit drawing %(filename)s''':
+'''Editace obrázku %(filename)s''',
+'''Invalid include arguments "%s"!''':
+'''Neplatný argument include: "%s"!''',
+'''Nothing found for "%s"!''':
+'''Pro "%s" nic nenalezeno!''',
+'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
+'''Nepodporované navigační schéma \'%(scheme)s\'!''',
+'''No parent page found!''':
+'''Rodičovská stránka nenalezena!''',
+'''Wiki''':
+'''Wiki''',
+'''Slideshow''':
+'''Prezentace''',
+'''Start''':
+'''Start''',
+'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
+'''Seite %(pos)d von %(size)d''',
+'''No orphaned pages in this wiki.''':
+'''Žádné osiřelé stránky v této wiki.''',
+'''No quotes on %(pagename)s.''':
+'''Žádné citáty na stránce %(pagename)s nenalezeny.''',
+'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
+'''Upload přílohy \'%(filename)s\'.''',
+'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
+'''Obrázek \'%(filename)s\' uložen.''',
+'''%(mins)dm ago''':
+'''před %(mins)dm''',
+'''(no bookmark set)''':
+'''(žádná záložka nezaložena)''',
+'''(currently set to %s)''':
+'''(nyní založena na %s)''',
+'''Delete Bookmark''':
+'''Smazat záložku''',
+'''Set bookmark''':
+'''Vytvořit záložku''',
+'''set bookmark''':
+'''vytvořit záložku''',
+'''[Bookmark reached]''':
+'''[Záložka dosažena]''',
+'''Markup''':
+'''Markup''',
+'''Display''':
+'''Display''',
+'''Filename''':
+'''JmenoSouboru''',
+'''Download XML export of this wiki''':
+'''Download XML exportu této wiki''',
+'''No wanted pages in this wiki.''':
+'''V této wiki neexistují žádné žádoucí stránky.''',
+'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
+'''Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte docutils.''',
+'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
+'''**Překročen maximální počet povolených includes**''',
+'''**Could not find the referenced page: %s**''':
+'''**Nemohu najít odkazovanou stránku: %s**''',
+'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
+'''Očekáváno "%(wanted)s" po "%(key)s", získáno "%(token)s"''',
+'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
+'''Očekáváno celé číslo "%(key)s" před "%(token)s"''',
+'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
+'''Očekáváno celé číslo "%(arg)s" po "%(key)s"''',
+'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
+'''Očekávána hodnota barvy "%(arg)s" po "%(key)s"''',
+'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
+'''XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration.''',
+'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
+'''XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x.''',
+'''%(errortype)s processing error''':
+'''Chyba při zpracování "%(errortype)s"''',
+'''Views/day''':
+'''Počet zobrazení za den''',
+'''Edits/day''':
+'''Počet úprav za den''',
+'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
+'''%(chart_title)s pro %(filterpage)s''',
+'''green=view
+red=edit''':
+'''zelená=náhled
+červená=editace''',
+'''date''':
+'''datum''',
+'''# of hits''':
+'''počet hitů''',
+'''Page Size Distribution''':
+'''Rozdělení velikosti stránky''',
+'''page size upper bound [bytes]''':
+'''maximální velikost stránky [bytes]''',
+'''# of pages of this size''':
+'''Počet stránek o této velikosti''',
+'''User agent''':
+'''User Agent''',
+'''Others''':
+'''Další''',
+'''Distribution of User-Agent Types''':
+'''Rozdělění typů prohlížečů''',
+'''Unsubscribe''':
+'''Odhlásit''',
+'''Home''':
+'''Domov''',
+'''[RSS]''':
+'''[RSS]''',
+'''[DELETED]''':
+'''[SMAZÁNO]''',
+'''[UPDATED]''':
+'''[AKTUALIZOVÁNO]''',
+'''[NEW]''':
+'''[NOVÝ]''',
+'''[DIFF]''':
+'''[ROZDÍL]''',
+'''[BOTTOM]''':
+'''[ZÁPATÍ]''',
+'''[TOP]''':
+'''[ZÁHLAVÍ]''',
+'''Click to do a full-text search for this title''':
+'''Fulltextové prohledávání na tento název stránky''',
+'''Logout''':
+'''Odhlásit''',
+'''Clear message''':
+'''Odstranit zprávu''',
+'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
+'''naposledy editoval %(editor)s dne %(time)s ''',
+'''last modified %(time)s''':
+'''naposledy upravováno %(time)s''',
+'''Search:''':
+'''Hledat:''',
+'''Text''':
+'''Text''',
+'''Titles''':
+'''Stránky''',
+'''Search''':
+'''Hledat:''',
+'''More Actions:''':
+'''Další akce:''',
+'''------------''':
+'''------------''',
+'''Raw Text''':
+'''Zdrojový text''',
+'''Delete Cache''':
+'''Smazat cache''',
+'''Delete Page''':
+'''Smazat stránku''',
+'''Like Pages''':
+'''Podobné Stránky''',
+'''Local Site Map''':
+'''Lokální Mapa Stránek''',
+'''Do''':
+'''Proveď!''',
+'''Edit (Text)''':
+'''Editace (Text)''',
+'''Edit (GUI)''':
+'''Editace (GUI)''',
+'''Immutable Page''':
+'''Neměnná stránka''',
+'''Remove Link''':
+'''Odstranit Odkaz''',
+'''Add Link''':
+'''Přidat Odkaz''',
+'''Attachments''':
+'''Přílohy''',
+'''Show %s days.''':
+'''Ukázat %s dní.''',
+'''DeleteCache''':
+'''SmažCache''',
+'''(cached %s)''':
+'''(kešováno %s)''',
+'''Or try one of these actions:''':
+'''Nebo zkuste jednu z následujících akcí:''',
+'''Page''':
+'''Stránka''',
+'''User''':
+'''Uživatel''',
+'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
+'''Sorry, ale stránku nelze uložit, protože obsah "%(content)s" není v této wiki povolen.''',
+'''Line''':
+'''Řádka''',
+'''Deletions are marked like this.''':
+'''Smazané věci jsou označeny takto.''',
+'''Additions are marked like this.''':
+'''Nové věci jsou označeny takto.''',
+'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
+'''Spojení na poštovní server \'%(server)s\' se nezdařilo: %(reason)s''',
+'''Mail not sent''':
+'''Email NEbyl odeslán!''',
+'''Mail sent OK''':
+'''Email byl odeslán''',
+'''FrontPage''':
+'''HlavniStranka''',
+'''RecentChanges''':
+'''PosledniZmeny''',
+'''TitleIndex''':
+'''RejstrikStranek''',
+'''WordIndex''':
+'''RejstrikSlov''',
+'''FindPage''':
+'''NajdiStranku''',
+'''SiteNavigation''':
+'''StromUmisteni''',
+'''HelpContents''':
+'''HelpObsah''',
+'''HelpOnFormatting''':
+'''HelpFormatovani''',
+'''UserPreferences''':
+'''NastaveniUzivatele''',
+'''WikiLicense''':
+'''LicenceWiki''',
+'''MissingPage''':
+'''ChybejiciStranka''',
+'''MissingHomePage''':
+'''ChybejiciDomovskaStranka''',
+'''Mon''':
+'''Po''',
+'''Tue''':
+'''Út''',
+'''Wed''':
+'''St''',
+'''Thu''':
+'''Čt''',
+'''Fri''':
+'''Pá''',
+'''Sat''':
+'''So''',
+'''Sun''':
+'''Ne''',
+'''AttachFile''':
+'''PřipojitSoubor''',
+'''DeletePage''':
+'''SmazatStránku''',
+'''LikePages''':
+'''PodobnéStránky''',
+'''LocalSiteMap''':
+'''MapaUmístění''',
+'''RenamePage''':
+'''PřejmenovatStránku''',
+'''SpellCheck''':
+'''KontrolaPravopisu''',
+}
--- a/MoinMoin/i18n/cz.po	Wed Feb 01 14:45:32 2006 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,1746 +0,0 @@
-## Please edit system and help pages ONLY in the moinmaster wiki! For more
-## information, please see MoinMaster:MoinPagesEditorGroup.
-##master-page:None
-##master-date:None
-#acl MoinPagesEditorGroup:read,write,delete,revert All:read
-#format gettext
-#language cz
-
-#
-# MoinMoin cz system text translation
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: MoinMoin 1.3\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-24 15:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: \n"
-"Last-Translator: Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <moin@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Language: Čeština\n"
-"X-Language-in-English: Czech\n"
-"X-HasWikiMarkup: True\n"
-"X-Direction: ltr\n"
-
-msgid ""
-"The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
-"search results!"
-msgstr ""
-"Záložní obsah této stránky již není podporován a nebude zahrnut ve "
-"výsledcích hledání!"
-
-#, python-format
-msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
-msgstr "Verze %(rev)d ze dne %(date)s"
-
-#, python-format
-msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
-msgstr "Přesměrováno ze stránky \"%(page)s\""
-
-#, python-format
-msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
-msgstr "Tato stránka je přesměrována na stránku \"%(page)s\""
-
-#, python-format
-msgid ""
-"~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
-"To use this form on other pages, insert a\n"
-"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
-"macro call.-~\n"
-msgstr ""
-"~-Odesláním tohoto formuláře se zobrazí zadané hodnoty.\n"
-"Pokud budete chtít použít tento formulář i na jiných stránkách, vložte "
-"toto \n"
-"[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
-"volání makra.-~\n"
-
-msgid "Create New Page"
-msgstr "Vytvořit novou stránku"
-
-msgid "You are not allowed to view this page."
-msgstr "Nemáte dovoleno prohlížet tuto stránku."
-
-msgid "You are not allowed to edit this page."
-msgstr "Nemáte dovoleno editovat tuto stránku."
-
-msgid "Page is immutable!"
-msgstr "Tato stránka je neměnná!"
-
-msgid "Cannot edit old revisions!"
-msgstr "Staré verze se nedají editovat"
-
-msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
-msgstr "Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!"
-
-msgid "Page name is too long, try shorter name."
-msgstr "Název stránky je příliš dlouhý, zvolte kratší název."
-
-#, python-format
-msgid "Edit \"%(pagename)s\""
-msgstr "Editovat \"%(pagename)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
-msgstr "Náhled \"%(pagename)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
-msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vypršel!"
-
-#, python-format
-msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
-msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # minut."
-
-#, python-format
-msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
-msgstr "Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # sekund."
-
-msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
-msgstr "Během Vaší editace někdo jiný toto stránku smazal!"
-
-msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
-msgstr "Během Vaší editace někdo jiný toto stránku změnil!"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Someone else saved this page while you were editing!\n"
-"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
-"Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
-msgstr ""
-"V době, kdy jste tuto stránku editovali, ji bohužel změnil a uložil také "
-"někdo jiný!\n"
-"Neukládejte stránku tak je je teď! Zkontrolujte ji a pak teprve ji případně "
-"uložte.\n"
-"Můžete se také podívat na rozdíly %(difflink)s."
-
-#, python-format
-msgid "[Content of new page loaded from %s]"
-msgstr "[Obsah nové stránky nahrán z %s]"
-
-#, python-format
-msgid "[Template %s not found]"
-msgstr "[Šablona %s nenalezena]"
-
-#, python-format
-msgid "[You may not read %s]"
-msgstr "[Nemůžete číst %s]"
-
-#, python-format
-msgid "Describe %s here."
-msgstr "Popište %s zde..."
-
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "Zkontrolovat pravopis"
-
-msgid "Save Changes"
-msgstr "Uložit změny"
-
-msgid "Cancel"
-msgstr "Zrušit"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
-"(license_link)s.\n"
-"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
-"changes."
-msgstr ""
-"Kliknutím na '''%(save_button_text)s''' uložíte Vaše změny pod licencí %"
-"(license_link)s.\n"
-"Pokud si to nepřejete, klikněte na '''%(cancel_button_text)s''', a Vaše "
-"změny se neuloží."
-
-msgid "Preview"
-msgstr "Náhled"
-
-msgid "GUI Mode"
-msgstr "GUI Mód"
-
-msgid "Your changes are not saved!"
-msgstr "Provedené změny nejsou uloženy!"
-
-msgid "Comment:"
-msgstr "Komentář:"
-
-msgid "<No addition>"
-msgstr "<Žádná kategorie>"
-
-#, python-format
-msgid "Add to: %(category)s"
-msgstr "Přidat k: %(category)s"
-
-msgid "Trivial change"
-msgstr "Minimální změna"
-
-msgid "Remove trailing whitespace from each line"
-msgstr "Odstraň koncové mezery u každého řádku"
-
-msgid ""
-" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
-"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
-"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
-"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
-"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
-" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
-"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
-"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
-"(=====)]].\n"
-" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
-"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
-" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
-"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
-" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
-"white space allowed after tables or titles.\n"
-"\n"
-"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
-msgstr ""
-" Zvýraznění:: [[Verbatim('')]]''kurzíva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
-"(''')]]'''tučně'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''tučně "
-"kurzíva'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''smíšené ''[[Verbatim"
-"(''')]]'''''tučně'''[[Verbatim(''')]] a kurzíva''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
-"(----)]] vodorovná čára.\n"
-" Nadpisy:: [[Verbatim(=)]] Nadpis 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Nadpis "
-"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Nadpis 3 [[Verbatim(===)]];  "
-"[[Verbatim(====)]] Nadpis 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Nadpis 5 "
-"[[Verbatim(=====)]].\n"
-" Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované "
-"odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.\n"
-" Odkazy:: [[Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)]]; [[Verbatim"
-"([\"hranaté závorky a dvojité uvozovky\"])]]; url; [url]; [url text].\n"
-" Tabulky:: || text buněk |||| text 2 spojených buněk ||;  nejsou dovoleny "
-"mezery za nadpisy a tabulkami.\n"
-"\n"
-"(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.\n"
-
-msgid "Edit was cancelled."
-msgstr "Editace byla zrušena."
-
-msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
-msgstr "Děkujeme za Vaše úpravy i za pečlivost. Ceníme si Vašeho příspěvku."
-
-#, python-format
-msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
-msgstr "Stránka \"%s\" byla úspěšně smazána!"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Dear Wiki user,\n"
-"\n"
-"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
-"change notification.\n"
-"\n"
-"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
-"%(pagelink)s\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Vážený uživateli Wiki,\n"
-"\n"
-"Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na \"%(sitename)s"
-"\" .\n"
-"\n"
-"Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:\n"
-"%(pagelink)s\n"
-"\n"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"The comment on the change is:\n"
-"%(comment)s\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Komentář ke změně zní:\n"
-"%(comment)s\n"
-"\n"
-
-msgid "New page:\n"
-msgstr "Nová stránka:\n"
-
-msgid "No differences found!\n"
-msgstr "Nenalezeny žádné změny!\n"
-
-#, python-format
-msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
-msgstr ""
-"[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky \"%(pagename)s\" uživatelem %"
-"(username)s"
-
-msgid "Trivial "
-msgstr "Minimální "
-
-msgid "Status of sending notification mails:"
-msgstr "Stav zaslání oznamovacích emailů:"
-
-#, python-format
-msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
-msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
-
-#, python-format
-msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
-msgstr "## záloha stránky \"%(pagename)s\" od %(date)s"
-
-#, python-format
-msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
-msgstr "Stránka se nedá zamknout. Neočekávaná chyba (errno=%d)."
-
-msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
-msgstr "Stránka se nedá zamknout. Chybějící soubor 'current'?"
-
-msgid "You are not allowed to edit this page!"
-msgstr "Nemáte oprávnění editovat tuto stránku!"
-
-msgid "You cannot save empty pages."
-msgstr ""
-"Prázdné stránky nelze ukládat\n"
-"!"
-
-msgid "You already saved this page!"
-msgstr "Stránka je již uložena!"
-
-msgid ""
-"Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
-"\n"
-"Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
-"your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
-"Now re-add your changes to the current page contents.\n"
-"\n"
-"''Do not just replace\n"
-"the content editbox with your version of the page, because that would\n"
-"delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
-msgstr ""
-"Sorry, někdo jiný uložil tuto stránku, zatímco vy jste editoval.\n"
-"\n"
-"Prosíme o následující: Vraťte se pomocí tlačítka Zpět ve vašem prohlížeči a "
-"použijte Vyjmout na vaše změny. Vraťte se pak zpátky sem a klikněte znovu na "
-"Editace. Vložte ze schránky Vaše změny k aktuálnímu obsahu.\n"
-"''Nenahrazujte celý obsah vaší verzí stránky, protože byste tak smazali "
-"změny jiného člověka, což je velmi nezdvořilé!''\n"
-
-#, python-format
-msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
-msgstr "Záložní kopie Vašich změn je [%(backup_url)s zde]."
-
-msgid "You did not change the page content, not saved!"
-msgstr "Neudělal jste žádnou změnu, stránka neuložena!"
-
-msgid ""
-"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
-msgstr ""
-"Nemůžete měnit žádná ACL práva na této stránce, protože nemáte práva admin"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
-"granted the lock for this page."
-msgstr ""
-"Zámek uživatele %(owner)s vypršel před %(mins_ago)d minutami. Nyní máte Vy "
-"zajištěn zámek na tuto stránku."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
-msgstr ""
-"Ostatní uživatelé ''nebudou moci změnit'' tuto stránku až do %(bumptime)s."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
-"page."
-msgstr ""
-"Ostatní uživatelé budou ''varováni'' až do %(bumptime)s, že tuto stránku "
-"nyní editujete Vy."
-
-msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
-msgstr "Použijte tlačítko Náhled na prodloužení doby zamčení stránky."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
-"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
-msgstr ""
-"Tato stránka je nyní ''zamčena'' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do %"
-"(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
-"(owner)s.[[BR]]\n"
-"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
-"(mins_valid)d minute(s),\n"
-"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
-"To leave the editor, press the Cancel button."
-msgstr ""
-"Tato stránka byla otevřena na editaci v %(timestamp)s uživatelem %(owner)s. "
-"[[BR]]\n"
-"'''Neměli byste tuto stránku dalších nejméně %(mins_valid)d Minute(n) "
-"''editovat'', aby nedošlo ke konfiktu verzí.'''[[BR]]\n"
-"Stiskněte tlačítko Zrušit na opuštění editoru."
-
-msgid "<unknown>"
-msgstr "<neznámý>"
-
-msgid "Diffs"
-msgstr "Rozdíly"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Info"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Editovat"
-
-msgid "UnSubscribe"
-msgstr "Odhlásit"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Odebírat"
-
-msgid "Raw"
-msgstr "Zdroj"
-
-msgid "XML"
-msgstr "XML"
-
-msgid "Print"
-msgstr "Tisk"
-
-msgid "View"
-msgstr "Náhled"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Nahoru"
-
-msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-msgstr ""
-"Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"
-
-msgid "Open editor on double click"
-msgstr "Otevřít editor dvojklikem"
-
-msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr "Jít na naposledy navštívenou stránku místo na hlavní stránku"
-
-msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
-msgstr "Zobrazit otazník u neexistujících odkazů"
-
-msgid "Show page trail"
-msgstr "Zobrazit stopu stránek"
-
-msgid "Show icon toolbar"
-msgstr "Zobrazit lištu s ikonami"
-
-msgid "Show top/bottom links in headings"
-msgstr "Zobrazit u Nadpisů odkazy nahoru/dolu"
-
-msgid "Show fancy diffs"
-msgstr "Zobrazit rozdíly pestře"
-
-msgid "Add spaces to displayed wiki names"
-msgstr "Vkládat mezery do zobrazovaných Wiki Jmen"
-
-msgid "Remember login information"
-msgstr "Zapamatuj si mne"
-
-msgid "Subscribe to trivial changes"
-msgstr "Odebírat při minimálních změnách"
-
-msgid "Disable this account forever"
-msgstr "Zablokovat navždy tento účet"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Jméno"
-
-msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
-msgstr "(Použijte JmenoPrijmeni)"
-
-msgid "Alias-Name"
-msgstr "Alias"
-
-msgid "Password"
-msgstr "Heslo"
-
-msgid "Password repeat"
-msgstr "Opakovat heslo"
-
-msgid "(Only when changing passwords)"
-msgstr "(Jen při změně hesla)"
-
-msgid "Email"
-msgstr "Email"
-
-msgid "User CSS URL"
-msgstr "URL uživatelského CSS"
-
-msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
-msgstr "(Nechte prázdné nechcete-li využít uživatelské CSS)"
-
-msgid "Editor size"
-msgstr "Velikost editoru"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
-"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
-"space between words. Group page name is not allowed."
-msgstr ""
-"Neplatné uživatelské jméno {{{'%s'}}}.\n"
-"Jména mohou obsahovat jakékoliv Unicode znaky i čísla s možnou jedinou "
-"mezerou mezi slovy. Jména skupin nejsou povolena."
-
-#, python-format
-msgid "You are not allowed to do %s on this page."
-msgstr "Nemáte oprávnění dělat %s na této stránce."
-
-msgid "Login"
-msgstr "Přihlášení"
-
-#, python-format
-msgid " %s and try again."
-msgstr " %s a zkuste to znovu."
-
-#, python-format
-msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
-msgstr "%(hits)d nálezů na celkem %(pages)d stránkách."
-
-#, python-format
-msgid "%.2f seconds"
-msgstr "%.2f sekund"
-
-msgid "match"
-msgstr "nález"
-
-msgid "matches"
-msgstr "nálezů"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Login Name: %s\n"
-"\n"
-"Login Password: %s\n"
-"\n"
-"Login URL: %s/?action=userform&uid=%s\n"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
-"\n"
-"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
-"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
-"for that).\n"
-"\n"
-"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
-"known password.\n"
-msgstr ""
-"Někdo požádal o zaslání uživatelských dat na tuto e-mailovou adresu.\n"
-"\n"
-"Pokud jste zapomněli heslo, použijte níže uvedené informace a vložte\n"
-"heslo tak, jak je zde uvedeno (přes kopírovat a vložit).\n"
-"\n"
-"Po úspěšném přihlášení není od věci nastavit nové heslo.\n"
-
-#, python-format
-msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
-"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
-msgstr ""
-"Tato wiki není upravena na posílání emailů.\n"
-"Kontaktujte vlastníka wiki, který to může změnit."
-
-msgid "Please provide a valid email address!"
-msgstr "Napište prosím platnou emailovou adresu!"
-
-#, python-format
-msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
-msgstr ""
-"Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese '%(email)"
-"s'!"
-
-msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr "Své nastavení změníte nebo účet vytvoříte v NastaveniUzivatele."
-
-msgid "Empty user name. Please enter a user name."
-msgstr "Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno."
-
-msgid "This user name already belongs to somebody else."
-msgstr "Toto uživatelské jméno již patří někomu jinému."
-
-msgid "Passwords don't match!"
-msgstr "Hesla nesouhlasí!"
-
-msgid "Please specify a password!"
-msgstr "Zadejte prosím heslo!"
-
-msgid ""
-"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
-"can get it by email."
-msgstr ""
-"Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, "
-"mohou Vám být na tento email zaslány."
-
-msgid "This email already belongs to somebody else."
-msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."
-
-msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr "Účet byl vytvořen! Nyní se na něj lze přihlásit..."
-
-#, python-format
-msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
-msgstr "Nemohu nahrát téma '%(theme_name)s'!"
-
-msgid "User preferences saved!"
-msgstr "Uživatelská nastavení uložena!"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Předvoleno"
-
-msgid "<Browser setting>"
-msgstr "<Nastavení prohlížeče>"
-
-msgid "the one preferred"
-msgstr "jen oblíbený"
-
-msgid "free choice"
-msgstr "nechat možnost volby"
-
-msgid "Save"
-msgstr "Uložit"
-
-msgid "Preferred theme"
-msgstr "Oblíbené téma"
-
-msgid "Editor Preference"
-msgstr "Oblíbený Editor"
-
-msgid "Editor shown on UI"
-msgstr "Editor v uživatelském rozhraní"
-
-msgid "Time zone"
-msgstr "Časová zóna"
-
-msgid "Your time is"
-msgstr "Váš čas je"
-
-msgid "Server time is"
-msgstr "Čas serveru je"
-
-msgid "Date format"
-msgstr "Formát datumu"
-
-msgid "Preferred language"
-msgstr "Preferovaný jazyk"
-
-msgid "General options"
-msgstr "Všeobecné volby"
-
-msgid "Quick links"
-msgstr "Pohotové odkazy"
-
-msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
-msgstr "Tento seznam nefunguje, dokud nezadáte platnou emailovou adresu!"
-
-msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
-msgstr "Odebírání wiki stránek (jeden platný výtisk na řádku)"
-
-msgid "Create Profile"
-msgstr "Vytvořit profil"
-
-msgid "Mail me my account data"
-msgstr "Zašli mi má data k účtu"
-
-msgid "Action"
-msgstr "Akce"
-
-msgid "No older revisions available!"
-msgstr "Starší verze nejsou k dispozici!"
-
-#, python-format
-msgid "Diff for \"%s\""
-msgstr "Změny pro \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Differences between revisions %d and %d"
-msgstr "Rozdíly mezi verzemi %d a %d"
-
-#, python-format
-msgid "(spanning %d versions)"
-msgstr "(rozsah %d verzí)"
-
-msgid "No differences found!"
-msgstr "Nenalezeny žádné změny!"
-
-#, python-format
-msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
-msgstr "Přesto byla stránka %(count)d krát uložena!"
-
-msgid "(ignoring whitespace)"
-msgstr "(mezery ignoruji)"
-
-msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
-msgstr "Ignorovat změny v počtu mezer (bílých míst)"
-
-msgid "General Information"
-msgstr "Všeobecné informace"
-
-#, python-format
-msgid "Page size: %d"
-msgstr "Velikost stránky: %d"
-
-msgid "SHA digest of this page's content is:"
-msgstr "Klíč SHA obsahu této stránky je:"
-
-msgid "The following users subscribed to this page:"
-msgstr "Následující uživatelé odebírají tuto stránku:"
-
-msgid "This page links to the following pages:"
-msgstr "Tato stránku se odkazuje na následující stránky:"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Velikost"
-
-msgid "Diff"
-msgstr "Rozdíl"
-
-msgid "Editor"
-msgstr "Autor"
-
-msgid "Comment"
-msgstr "Komentář"
-
-msgid "view"
-msgstr "náhled"
-
-msgid "raw"
-msgstr "zdroj"
-
-msgid "print"
-msgstr "tisk"
-
-msgid "revert"
-msgstr "vrátit"
-
-#, python-format
-msgid "Revert to revision %(rev)d."
-msgstr "Vrátit se k verzi %(rev)d."
-
-msgid "edit"
-msgstr "editovat"
-
-msgid "get"
-msgstr "získat"
-
-msgid "del"
-msgstr "smazat"
-
-msgid "N/A"
-msgstr "nedostupný"
-
-msgid "Revision History"
-msgstr "Historie verzí"
-
-msgid "No log entries found."
-msgstr "Nenalezeny žádné záznamy v logu."
-
-#, python-format
-msgid "Info for \"%s\""
-msgstr "Info pro \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Show \"%(title)s\""
-msgstr "Zobrazit \"%(title)s\""
-
-msgid "General Page Infos"
-msgstr "Všeobecné informace o stránce"
-
-#, python-format
-msgid "Show chart \"%(title)s\""
-msgstr "Zobrazit diagram \"%(title)s\""
-
-msgid "Page hits and edits"
-msgstr "Počty zásahů a editací stránky"
-
-msgid "You are not allowed to revert this page!"
-msgstr "Nemáte právo vracet změny na této stránce!"
-
-msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr "Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz."
-
-msgid "Your quicklink to this page has been removed."
-msgstr "Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů."
-
-msgid "A quicklink to this page has been added for you."
-msgstr "Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů."
-
-msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
-msgstr "Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení."
-
-msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-msgstr "Tato wiki není upravena na posílání emailů."
-
-msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr "Bez přihlášení nelze odebírat stránky"
-
-msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
-msgstr ""
-"Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy v NastaveniUzivatele."
-
-msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
-msgstr "Váš odběr této stránky byl zrušen."
-
-msgid "Can't remove regular expression subscription!"
-msgstr "Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!"
-
-msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-msgstr "Upravte výrazy pro odebírání v NastaveniUzivatele."
-
-msgid "You have been subscribed to this page."
-msgstr "Přihlásili jste se k odběru této stránky."
-
-msgid "Charts are not available!"
-msgstr "Diagramy nejsou dostupné!"
-
-msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr "Musíte udat typ diagramu!"
-
-#, python-format
-msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr "Neplatný diagram typu \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
-msgstr "Chybí požadovaný atribut \"%(attrname)s\""
-
-msgid "Submitted form data:"
-msgstr "Zadaná formulářová data:"
-
-msgid "Search Titles"
-msgstr "Hledat v titulcích"
-
-msgid "Display context of search results"
-msgstr "Zobrazit výsledek výhledávání"
-
-msgid "Case-sensitive searching"
-msgstr "Rozlišovat velikost písmen"
-
-msgid "Search Text"
-msgstr "Hledat v textu"
-
-msgid "Go To Page"
-msgstr "Jít na stránku"
-
-msgid "Include system pages"
-msgstr "Včetně systémových stránek"
-
-msgid "Exclude system pages"
-msgstr "Vyjma systémových stránek"
-
-msgid "Plain title index"
-msgstr "Rejstřík stránek v čistém textu"
-
-msgid "XML title index"
-msgstr "Rejstřík stránek v XML"
-
-msgid "Python Version"
-msgstr "Verze Python"
-
-msgid "MoinMoin Version"
-msgstr "Verze MoinMoin"
-
-#, python-format
-msgid "Release %s [Revision %s]"
-msgstr "Verze %s [Revision %s]"
-
-msgid "4Suite Version"
-msgstr "Verze 4Suite"
-
-msgid "Number of pages"
-msgstr "Počet stránek"
-
-msgid "Number of system pages"
-msgstr "Počet systémových stránek"
-
-msgid "Accumulated page sizes"
-msgstr "Souhrnná velikost stránek"
-
-msgid "Entries in edit log"
-msgstr "Záznamy v edit-logu"
-
-#, python-format
-msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
-msgstr "%(logcount)s (%(logsize)s bytů)"
-
-msgid "NONE"
-msgstr "ŽÁDNÝ (NONE)"
-
-msgid "Global extension macros"
-msgstr "Makra globálního rozšíření"
-
-msgid "Local extension macros"
-msgstr "Makra lokálního rozšíření"
-
-msgid "Global extension actions"
-msgstr "Akce globálního rozšíření"
-
-msgid "Local extension actions"
-msgstr "Akce lokálního rozšíření"
-
-msgid "Global parsers"
-msgstr "Globální parsery."
-
-msgid "Local extension parsers"
-msgstr "Parsery lokálního rozšíření"
-
-msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
-msgstr "Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- používejte parsery)"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Zakázáno"
-
-msgid "Enabled"
-msgstr "Povoleno"
-
-msgid "Lupy search"
-msgstr "Lupy search"
-
-msgid "Active threads"
-msgstr "Aktivní vlákna"
-
-#, python-format
-msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
-msgstr "Použijte prosím selektivnější vyhledávací výraz místo {{{\"%s\"}}}"
-
-#, python-format
-msgid "ERROR in regex '%s'"
-msgstr "CHYBA v regulárním výrazu '%s'"
-
-#, python-format
-msgid "Bad timestamp '%s'"
-msgstr "Neplatný časový údaj '%s'"
-
-#, python-format
-msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
-msgstr "Za \"%(token)s\" je očekáván \"=\" "
-
-#, python-format
-msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
-msgstr "JE očekávána hodnota klíče \"%(token)s\""
-
-msgid "Wiki Markup"
-msgstr "Značkování Wiki"
-
-msgid "Print View"
-msgstr "Náhled tisku"
-
-#, python-format
-msgid "[%d attachments]"
-msgstr "[%d přílohy]"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
-"page."
-msgstr "K této stránce je uloženo <a href=\"%(link)s\">%(count)s příloh</a>."
-
-msgid "Filename of attachment not specified!"
-msgstr "Není zadáno jméno přílohy!"
-
-#, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
-msgstr "Příloha '%(filename)s' neexistuje!"
-
-msgid ""
-"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
-"as shown below in the list of files. \n"
-"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
-"since this is subject to change and can break easily."
-msgstr ""
-"K odkazování se na přílohy ke stránce používejte '''{{{attachment:"
-"filename}}}''', jak je uvedeno na seznamu souborů níže. \n"
-"NEPOUŽÍVEJTE url odkazu {{{[get]}}}, protože to je konstrukce, \n"
-"která se brzy může změnit nebo dokonce zrušit."
-
-msgid "unzip"
-msgstr "rozbalit"
-
-msgid "install"
-msgstr "instalovat"
-
-#, python-format
-msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
-msgstr "Nebyly uloženy žádné přílohy ke stránce %(pagename)s."
-
-msgid "Edit drawing"
-msgstr "Editace kresby"
-
-msgid "Attached Files"
-msgstr "Přiložené soubory"
-
-msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
-msgstr "Nemáte oprávnění přikládat soubory k této stránce."
-
-msgid "New Attachment"
-msgstr "Nová příloha"
-
-msgid ""
-"An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
-"conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
-"Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
-"used."
-msgstr ""
-"Upload nikdy nepřepíše existující soubor. Pokud nastane konflikt jmen, \n"
-"budete muset změnit jméno uploadovaného souboru.\n"
-"Pokud zůstané prázdné \"Uložit jako\", bude použito jméno původního souboru."
-
-msgid "File to upload"
-msgstr "Soubor k uploadu"
-
-msgid "Rename to"
-msgstr "Přejmenovat stránku"
-
-msgid "Upload"
-msgstr "Upload"
-
-msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
-msgstr "Přílohy stránek nejsou v této wiki povoleny!"
-
-msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
-msgstr "Nemáte dostatečná práva k uložení obrázku k této stránce."
-
-msgid ""
-"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
-"again."
-msgstr "Sobor bez obsahu. Smažte ne-ASCII znaky ze souboru a zkuste to znovu."
-
-msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
-msgstr "Nemáte dostatečná práva ke smazání přílohy u této stránky!"
-
-msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
-msgstr "Nemáte dostatečná práva k získání přílohy na této stránky."
-
-msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
-msgstr "Nemáte dovoleno rozbalovat přílohy na této stránce."
-
-msgid "You are not allowed to install files."
-msgstr "Nemáte dovoleno instalovat soubory."
-
-msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
-msgstr "Nemáte dostatečná práva k prohlížení příloh na této stránce."
-
-#, python-format
-msgid "Unsupported upload action: %s"
-msgstr "Nepodporovaná akce uploadu: %s"
-
-#, python-format
-msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
-msgstr "Přílohy k \"%(pagename)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr "Příloha '%(target)s' (původní jméno '%(filename)s') již existuje."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
-"saved."
-msgstr ""
-"Příloha '%(target)s' (vzdálené jméno '%(filename)s') s %(bytes)d byty "
-"uložena."
-
-#, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
-msgstr "Příloha '%(filename)s' smazána."
-
-#, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
-msgstr "Příloha '%(filename)s' úspěšně instalována."
-
-#, python-format
-msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr "Instalace '%(filename)s' selhala."
-
-#, python-format
-msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr "Soubor %s není MoinMoin balík."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
-"would be too large (%(space)d kB missing)."
-msgstr ""
-"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa (schází %"
-"(space)d kB."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
-"would be too many (%(count)d missing)."
-msgstr ""
-"Příloha '%(filename)s' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému počtu "
-"souborů (schází %(count)d)."
-
-#, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
-msgstr "Příloha '%(filename)s' rozbalena."
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
-"files only, exist already or reside in folders."
-msgstr ""
-
-#, python-format
-msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
-msgstr "%(target)s není platný soubor typu .zip."
-
-#, python-format
-msgid "Attachment '%(filename)s'"
-msgstr "Příloha '%(filename)s'"
-
-msgid "Package script:"
-msgstr ""
-
-msgid "File Name"
-msgstr "Jméno Souboru"
-
-msgid "Modified"
-msgstr "Změněno"
-
-msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
-msgstr "Neznámy typ souboru, nemohu tuto přílohu přímo zobrazit."
-
-#, python-format
-msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
-msgstr "[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s k %(pagename)s"
-
-msgid "You are not allowed to delete this page."
-msgstr "Nemáte dostatečná práva ke smazání této stránky."
-
-msgid "This page is already deleted or was never created!"
-msgstr "Tato stránka již byla smazána nebo nebyla nikdy vytvořena!"
-
-msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
-msgstr "Na mazání stránek používejte prosím interaktivní uživatelské rozhraní!"
-
-msgid "Really delete this page?"
-msgstr "Akutečně smazat tuto stránku?"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Smazat"
-
-msgid "Optional reason for the deletion"
-msgstr "Nepovinné důvody pro mazání"
-
-#, python-format
-msgid "No pages like \"%s\"!"
-msgstr "Žádné stránky podobné \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-msgstr "Nalezena přesně jedna stránka jako \"%s\", přesměrovávám přímo."
-
-#, python-format
-msgid "Pages like \"%s\""
-msgstr "Stránky podobné \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
-msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pro \"%(title)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Local Site Map for \"%s\""
-msgstr "Lokální mapa umístění pro \"%s\""
-
-msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
-msgstr "Nemáte dostaetčná práva na přejmenování stránek v této wiki!"
-
-msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
-msgstr "Na přejmenovávání stránek používejte prosím interaktivní rozhraní!"
-
-#, python-format
-msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
-msgstr ""
-"Stránka nemohla být přejmenována z důvodu chyby souborového systému: %s."
-
-msgid "Rename Page"
-msgstr "Přejmenovat stránku"
-
-msgid "New name"
-msgstr "Nové jméno"
-
-msgid "Optional reason for the renaming"
-msgstr "Nepovinný důvod pro přejmenovávání"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
-"\n"
-"Try a different name."
-msgstr ""
-"'''Stránka se jménem {{{'%s'}}}již existuje.'''\n"
-"Zkuste jiné jméno."
-
-#, python-format
-msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
-msgstr "(včetně %(localwords)d %(pagelink)s)"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
-"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
-msgstr ""
-"Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy%"
-"(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:"
-
-msgid "Add checked words to dictionary"
-msgstr "Přidat označená slova do slovníku"
-
-msgid "No spelling errors found!"
-msgstr "Žádné pravopisné chyby nenalezeny."
-
-msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
-msgstr "Nemůžete kontrolovat pravopis na stránce, kterou nemůžete číst."
-
-#, python-format
-msgid "Title Search: \"%s\""
-msgstr "Hledání stránek: \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Full Text Search: \"%s\""
-msgstr "Fulltextové vyhledávání: \"%s\""
-
-#, python-format
-msgid "Full Link List for \"%s\""
-msgstr "Všechny stránky, které se odkazují na: \"%s\""
-
-msgid ""
-"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
-msgstr "Nelze vytvořit stránku bez jména. Zadejte prosím jméno stránky. "
-
-#, python-format
-msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
-msgstr "Upload nové přílohy \"%(filename)s\" hochladen"
-
-#, python-format
-msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
-msgstr "Vytvořit nový obrázek \"%(filename)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Edit drawing %(filename)s"
-msgstr "Editace obrázku %(filename)s"
-
-#, python-format
-msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
-msgstr "Neplatný argument include: \"%s\"!"
-
-#, python-format
-msgid "Nothing found for \"%s\"!"
-msgstr "Pro \"%s\" nic nenalezeno!"
-
-#, python-format
-msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
-msgstr "Nepodporované navigační schéma '%(scheme)s'!"
-
-msgid "No parent page found!"
-msgstr "Rodičovská stránka nenalezena!"
-
-msgid "Wiki"
-msgstr "Wiki"
-
-msgid "Slideshow"
-msgstr "Prezentace"
-
-msgid "Start"
-msgstr "Start"
-
-#, python-format
-msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
-msgstr "Seite %(pos)d von %(size)d"
-
-msgid "No orphaned pages in this wiki."
-msgstr "Žádné osiřelé stránky v této wiki."
-
-#, python-format
-msgid "No quotes on %(pagename)s."
-msgstr "Žádné citáty na stránce %(pagename)s nenalezeny."
-
-#, python-format
-msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
-msgstr "Upload přílohy '%(filename)s'."
-
-#, python-format
-msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
-msgstr "Obrázek '%(filename)s' uložen."
-
-#, python-format
-msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "před %(mins)dm"
-
-msgid "(no bookmark set)"
-msgstr "(žádná záložka nezaložena)"
-
-#, python-format
-msgid "(currently set to %s)"
-msgstr "(nyní založena na %s)"
-
-msgid "Delete Bookmark"
-msgstr "Smazat záložku"
-
-msgid "Set bookmark"
-msgstr "Vytvořit záložku"
-
-msgid "set bookmark"
-msgstr "vytvořit záložku"
-
-msgid "[Bookmark reached]"
-msgstr "[Záložka dosažena]"
-
-msgid "Markup"
-msgstr "Markup"
-
-msgid "Display"
-msgstr "Display"
-
-msgid "Filename"
-msgstr "JmenoSouboru"
-
-msgid "Download XML export of this wiki"
-msgstr "Download XML exportu této wiki"
-
-msgid "No wanted pages in this wiki."
-msgstr "V této wiki neexistují žádné žádoucí stránky."
-
-msgid ""
-"Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-msgstr ""
-"Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte docutils."
-
-msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
-msgstr "**Překročen maximální počet povolených includes**"
-
-#, python-format
-msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
-msgstr "**Nemohu najít odkazovanou stránku: %s**"
-
-#, python-format
-msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
-msgstr "Očekáváno \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", získáno \"%(token)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
-msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(key)s\" před \"%(token)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-msgstr "Očekáváno celé číslo \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
-
-#, python-format
-msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-msgstr "Očekávána hodnota barvy \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""
-
-msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
-msgstr "XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration."
-
-msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
-msgstr "XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x."
-
-#, python-format
-msgid "%(errortype)s processing error"
-msgstr "Chyba při zpracování \"%(errortype)s\""
-
-msgid "Views/day"
-msgstr "Počet zobrazení za den"
-
-msgid "Edits/day"
-msgstr "Počet úprav za den"
-
-#, python-format
-msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
-msgstr "%(chart_title)s pro %(filterpage)s"
-
-msgid ""
-"green=view\n"
-"red=edit"
-msgstr ""
-"zelená=náhled\n"
-"červená=editace"
-
-msgid "date"
-msgstr "datum"
-
-msgid "# of hits"
-msgstr "počet hitů"
-
-msgid "Page Size Distribution"
-msgstr "Rozdělení velikosti stránky"
-
-msgid "page size upper bound [bytes]"
-msgstr "maximální velikost stránky [bytes]"
-
-msgid "# of pages of this size"
-msgstr "Počet stránek o této velikosti"
-
-msgid "User agent"
-msgstr ""
-
-msgid "Others"
-msgstr "Další"
-
-msgid "Distribution of User-Agent Types"
-msgstr "Rozdělění typů prohlížečů"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Odhlásit"
-
-msgid "Home"
-msgstr "Domov"
-
-msgid "[RSS]"
-msgstr "[RSS]"
-
-msgid "[DELETED]"
-msgstr "[SMAZÁNO]"
-
-msgid "[UPDATED]"
-msgstr "[AKTUALIZOVÁNO]"
-
-msgid "[NEW]"
-msgstr "[NOVÝ]"
-
-msgid "[DIFF]"
-msgstr "[ROZDÍL]"
-
-msgid "[BOTTOM]"
-msgstr "[ZÁPATÍ]"
-
-msgid "[TOP]"
-msgstr "[ZÁHLAVÍ]"
-
-msgid "Click to do a full-text search for this title"
-msgstr "Fulltextové prohledávání na tento název stránky"
-
-msgid "Logout"
-msgstr "Odhlásit"
-
-msgid "Clear message"
-msgstr "Odstranit zprávu"
-
-#, python-format
-msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
-msgstr "naposledy editoval %(editor)s dne %(time)s "
-
-#, python-format
-msgid "last modified %(time)s"
-msgstr "naposledy upravováno %(time)s"
-
-msgid "Search:"
-msgstr "Hledat:"
-
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
-
-msgid "Titles"
-msgstr "Stránky"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Hledat:"
-
-msgid "More Actions:"
-msgstr "Další akce:"
-
-msgid "------------"
-msgstr ""
-
-msgid "Raw Text"
-msgstr "Zdrojový text"
-
-msgid "Delete Cache"
-msgstr "Smazat cache"
-
-msgid "Delete Page"
-msgstr "Smazat stránku"
-
-msgid "Like Pages"
-msgstr "Podobné Stránky"
-
-msgid "Local Site Map"
-msgstr "Lokální Mapa Stránek"
-
-msgid "Do"
-msgstr "Proveď!"
-
-msgid "Edit (Text)"
-msgstr "Editace (Text)"
-
-msgid "Edit (GUI)"
-msgstr "Editace (GUI)"
-
-msgid "Immutable Page"
-msgstr "Neměnná stránka"
-
-msgid "Remove Link"
-msgstr "Odstranit Odkaz"
-
-msgid "Add Link"
-msgstr "Přidat Odkaz"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Přílohy"
-
-#, python-format
-msgid "Show %s days."
-msgstr "Ukázat %s dní."
-
-msgid "DeleteCache"
-msgstr "SmažCache"
-
-#, python-format
-msgid "(cached %s)"
-msgstr "(kešováno %s)"
-
-msgid "Or try one of these actions:"
-msgstr "Nebo zkuste jednu z následujících akcí:"
-
-msgid "Page"
-msgstr "Stránka"
-
-msgid "User"
-msgstr "Uživatel"
-
-#, python-format
-msgid ""
-"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
-msgstr ""
-"Sorry, ale stránku nelze uložit, protože obsah \"%(content)s\" není v této "
-"wiki povolen."
-
-msgid "Line"
-msgstr "Řádka"
-
-msgid "Deletions are marked like this."
-msgstr "Smazané věci jsou označeny takto."
-
-msgid "Additions are marked like this."
-msgstr "Nové věci jsou označeny takto."
-
-#, python-format
-msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
-msgstr "Spojení na poštovní server '%(server)s' se nezdařilo: %(reason)s"
-
-msgid "Mail not sent"
-msgstr "Email NEbyl odeslán!"
-
-msgid "Mail sent OK"
-msgstr "Email byl odeslán"
-
-msgid "FrontPage"
-msgstr "HlavniStranka"
-
-msgid "RecentChanges"
-msgstr "PosledniZmeny"
-
-msgid "TitleIndex"
-msgstr "RejstrikStranek"
-
-msgid "WordIndex"
-msgstr "RejstrikSlov"
-
-msgid "FindPage"
-msgstr "NajdiStranku"
-
-msgid "SiteNavigation"
-msgstr "StromUmisteni"
-
-msgid "HelpContents"
-msgstr "HelpObsah"
-
-msgid "HelpOnFormatting"
-msgstr "HelpFormatovani"
-
-msgid "UserPreferences"
-msgstr "NastaveniUzivatele"
-
-msgid "WikiLicense"
-msgstr "LicenceWiki"
-
-msgid "MissingPage"
-msgstr "ChybejiciStranka"
-
-msgid "MissingHomePage"
-msgstr "ChybejiciDomovskaStranka"
-
-msgid "Mon"
-msgstr "Po"
-
-msgid "Tue"
-msgstr "Út"
-
-msgid "Wed"
-msgstr "St"
-
-msgid "Thu"
-msgstr "Čt"
-
-msgid "Fri"
-msgstr "Pá"
-
-msgid "Sat"
-msgstr "So"
-
-msgid "Sun"
-msgstr "Ne"
-
-msgid "AttachFile"
-msgstr "PřipojitSoubor"
-
-msgid "DeletePage"
-msgstr "SmazatStránku"
-
-msgid "LikePages"
-msgstr "PodobnéStránky"
-
-msgid "LocalSiteMap"
-msgstr "MapaUmístění"
-
-msgid "RenamePage"
-msgstr "PřejmenovatStránku"
-
-msgid "SpellCheck"
-msgstr "KontrolaPravopisu"
-
-#~ msgid "EditText"
-#~ msgstr "Editace"
-
-#~ msgid "Immutable page"
-#~ msgstr "Neměnná stránka"
-
-#~ msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
-#~ msgstr "Koláček byl smazán. Nyní jste odhlášeni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
-#~ msgstr ""
-#~ "Neznámý uživatel: {{{\"%s\"}}}. Zadejte prosím Vaše uživatelské jméno a "
-#~ "heslo."
-
-#~ msgid "Missing password. Please enter user name and password."
-#~ msgstr "Chybějící heslo. Zadejte prosím vaše uživatelské jméno a heslo."
-
-#~ msgid "Account \"%s\" is disabled."
-#~ msgstr "Účet \"%s\" je zakázaný."
-
-#~ msgid "Sorry, wrong password."
-#~ msgstr "Lituji, neplatné heslo."
-
-#~ msgid "Bad relogin URL."
-#~ msgstr "Neplatné URL opětovného přihlášení."
-
-#~ msgid "Unknown user."
-#~ msgstr "Neznámý uživatel."
-
-#~ msgid "User account created!"
-#~ msgstr "Uživatelský účet vytvořen!"
-
-#~ msgid "Remember last page visited"
-#~ msgstr "Pamatovat si naposledy navštívenou stránku"
-
-#~ msgid "Parent Page"
-#~ msgstr "Mateřská Stránka"
-
-#~ msgid "Trail"
-#~ msgstr "Stopa"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You didn't create a user profile yet. Select UserPreferences in the upper "
-#~ "right corner to create a profile."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dosud jste si nevytvořil uživatelský profil. Zvolte NastaveniUzivatele v "
-#~ "pravem hornim rohu a vytvořte si ho."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This wiki is not enabled for mail processing. Contact the owner of the "
-#~ "wiki, who can either enable email, or remove the \"Subscribe\" icon."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tato wiki není upravena na posílání emailů.Kontaktujte vlastníka wiki, "
-#~ "který může emaily povolit nebo odstranit ikonu Odebírat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "You didn't enter an email address in your profile. Select your name "
-#~ "(UserPreferences) in the upper right corner and enter a valid email "
-#~ "address."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nezadal jste svou emailovou adresu ve Všem profilu. Zadejte své jméno v "
-#~ "(NastaveniUzivatele) v pravém horním rohu a vložte platnou emilovou "
-#~ "adresu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page "
-#~ "from the subscription list."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pokud chcete zrušit odběr, běžte do svého profilu a smažte tuto stránku "
-#~ "ze seznamu odebíraných stránek."
-
-#~ msgid "Quicklink"
-#~ msgstr "Pohotový odkaz"
-
-#~ msgid "Show Print View"
-#~ msgstr "Náhled tisku"
-
-#~ msgid "Attach File"
-#~ msgstr "Připojit soubor"
-
-#~ msgid "Show Like Pages"
-#~ msgstr "Podobné stránky"
-
-#~ msgid "Show Local Site Map"
-#~ msgstr "Mapa lokálního umístění"
-
-#~ msgid "Infos"
-#~ msgstr "Info"
-
-#~ msgid "Can't work out query"
-#~ msgstr "Dotaz nedává smysl"
-
-#~ msgid "Add to Quicklinks"
-#~ msgstr "Přidat k Pohotovým odkazům"
-
-#~ msgid "Show Parent"
-#~ msgstr "Předek"
-
-#~ msgid "Show Changes"
-#~ msgstr "Ukázat změny"
-
-#~ msgid "Get Info"
-#~ msgstr "Další info"
-
-#~ msgid "Skip to preview"
-#~ msgstr "Přeskočit k náhledu"
-
-#~ msgid "[current page size '''%(size)d''' bytes]"
-#~ msgstr "[aktuální velikost stránky '''%(size)d''' bytů]"
-
-#~ msgid "Optional comment about this change"
-#~ msgstr "Nepovinný komentář k této změně"
-
-#~ msgid "Make this page belong to category %(category)s"
-#~ msgstr "Zařadit tuto stránku do kategorie %(category)s"
-
-#~ msgid "Show fancy links"
-#~ msgstr "Zobrazit pestré odkazy"
-
-#~ msgid "Save as"
-#~ msgstr "Uložit jako"
-
-#~ msgid "XSLT option disabled!"
-#~ msgstr "XSLT volba není dostupná!"
-
-#~ msgid "RefreshCache"
-#~ msgstr "ObnovitCache"
-
-#~ msgid "for this page (cached %(date)s)"
-#~ msgstr "u této stránky (kešováno am %(date)s)"
--- a/MoinMoin/i18n/cz.py	Wed Feb 01 14:45:32 2006 +0000
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,940 +0,0 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-# Text translations for Čeština (cz).
-# Automatically generated - DO NOT EDIT, edit cz.po instead!
-meta = {
- 'language': """Čeština""",
- 'elanguage': """Czech""",
- 'maintainer': """Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>""",
- 'encoding': 'utf-8',
- 'direction': 'ltr',
- 'wikimarkup': True,
-}
-text = {
-'''The backed up content of this page is deprecated and will not be included in search results!''':
-'''Záložní obsah této stránky již není podporován a nebude zahrnut ve výsledcích hledání!''',
-'''Revision %(rev)d as of %(date)s''':
-'''Verze %(rev)d ze dne %(date)s''',
-'''Redirected from page "%(page)s"''':
-'''Přesměrováno ze stránky "%(page)s"''',
-'''This page redirects to page "%(page)s"''':
-'''Tato stránka je přesměrována na stránku "%(page)s"''',
-'''~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.
-To use this form on other pages, insert a
-[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
-macro call.-~
-''':
-'''~-Odesláním tohoto formuláře se zobrazí zadané hodnoty.
-Pokud budete chtít použít tento formulář i na jiných stránkách, vložte toto 
-[[BR]][[BR]]\'\'\'{{{  [[Form("%(pagename)s")]]}}}\'\'\'[[BR]][[BR]]
-volání makra.-~
-''',
-'''Create New Page''':
-'''Vytvořit novou stránku''',
-'''You are not allowed to view this page.''':
-'''Nemáte dovoleno prohlížet tuto stránku.''',
-'''You are not allowed to edit this page.''':
-'''Nemáte dovoleno editovat tuto stránku.''',
-'''Page is immutable!''':
-'''Tato stránka je neměnná!''',
-'''Cannot edit old revisions!''':
-'''Staré verze se nedají editovat''',
-'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
-'''Váš časový zámek vypršel, buďte připraveni na možné editační spory!''',
-'''Page name is too long, try shorter name.''':
-'''Název stránky je příliš dlouhý, zvolte kratší název.''',
-'''Edit "%(pagename)s"''':
-'''Editovat "%(pagename)s"''',
-'''Preview of "%(pagename)s"''':
-'''Náhled "%(pagename)s"''',
-'''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
-'''Váš editační zámek na %(lock_page)s vypršel!''',
-'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
-'''Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # minut.''',
-'''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
-'''Váš editační zámek na %(lock_page)s vyprší za # sekund.''',
-'''Someone else deleted this page while you were editing!''':
-'''Během Vaší editace někdo jiný toto stránku smazal!''',
-'''Someone else changed this page while you were editing!''':
-'''Během Vaší editace někdo jiný toto stránku změnil!''',
-'''Someone else saved this page while you were editing!
-Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
-Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
-'''V době, kdy jste tuto stránku editovali, ji bohužel změnil a uložil také někdo jiný!
-Neukládejte stránku tak je je teď! Zkontrolujte ji a pak teprve ji případně uložte.
-Můžete se také podívat na rozdíly %(difflink)s.''',
-'''[Content of new page loaded from %s]''':
-'''[Obsah nové stránky nahrán z %s]''',
-'''[Template %s not found]''':
-'''[Šablona %s nenalezena]''',
-'''[You may not read %s]''':
-'''[Nemůžete číst %s]''',
-'''Describe %s here.''':
-'''Popište %s zde...''',
-'''Check Spelling''':
-'''Zkontrolovat pravopis''',
-'''Save Changes''':
-'''Uložit změny''',
-'''Cancel''':
-'''Zrušit''',
-'''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
-If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
-'''Kliknutím na \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' uložíte Vaše změny pod licencí %(license_link)s.
-Pokud si to nepřejete, klikněte na \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\', a Vaše změny se neuloží.''',
-'''Preview''':
-'''Náhled''',
-'''GUI Mode''':
-'''GUI Mód''',
-'''Your changes are not saved!''':
-'''Provedené změny nejsou uloženy!''',
-'''Comment:''':
-'''Komentář:''',
-'''<No addition>''':
-'''<Žádná kategorie>''',
-'''Add to: %(category)s''':
-'''Přidat k: %(category)s''',
-'''Trivial change''':
-'''Minimální změna''',
-'''Remove trailing whitespace from each line''':
-'''Odstraň koncové mezery u každého řádku''',
-''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
- Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
- Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
- Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
- Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.
-
-(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
-''':
-''' Zvýraznění:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'kurzíva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'tučně\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'tučně kurzíva\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'smíšené \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'tučně\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] a kurzíva\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] vodorovná čára.
- Nadpisy:: [[Verbatim(=)]] Nadpis 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Nadpis 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Nadpis 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Nadpis 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Nadpis 5 [[Verbatim(=====)]].
- Seznamy:: mezera a jeden z: * odrážky; 1., a., A., i., I. číslované odrážky; 1.#n začít číslovat u n; sama mezera odsazuje.
- Odkazy:: [[Verbatim(SpojenaSlovasVelkymiPocatecnimiPismeny)]]; [[Verbatim(["hranaté závorky a dvojité uvozovky"])]]; url; [url]; [url text].
- Tabulky:: || text buněk |||| text 2 spojených buněk ||;  nejsou dovoleny mezery za nadpisy a tabulkami.
-
-(!) Další nápověda viz HelpOnEditing nebo SyntaxReference.
-''',
-'''Edit was cancelled.''':
-'''Editace byla zrušena.''',
-'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
-'''Děkujeme za Vaše úpravy i za pečlivost. Ceníme si Vašeho příspěvku.''',
-'''Page "%s" was successfully deleted!''':
-'''Stránka "%s" byla úspěšně smazána!''',
-'''Dear Wiki user,
-
-You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.
-
-The following page has been changed by %(editor)s:
-%(pagelink)s
-
-''':
-'''Vážený uživateli Wiki,
-
-Objednal jste si zasílání změn wiki stránky nebo kategorie na "%(sitename)s" .
-
-Následující stránku změnil uživatel %(editor)s:
-%(pagelink)s
-
-''',
-'''The comment on the change is:
-%(comment)s
-
-''':
-'''Komentář ke změně zní:
-%(comment)s
-
-''',
-'''New page:
-''':
-'''Nová stránka:
-''',
-'''No differences found!
-''':
-'''Nenalezeny žádné změny!
-''',
-'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
-'''[%(sitename)s] %(trivial)sZměna stránky "%(pagename)s" uživatelem %(username)s''',
-'''Trivial ''':
-'''Minimální ''',
-'''Status of sending notification mails:''':
-'''Stav zaslání oznamovacích emailů:''',
-'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
-'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''',
-'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
-'''## záloha stránky "%(pagename)s" od %(date)s''',
-'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
-'''Stránka se nedá zamknout. Neočekávaná chyba (errno=%d).''',
-'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
-'''Stránka se nedá zamknout. Chybějící soubor \'current\'?''',
-'''You are not allowed to edit this page!''':
-'''Nemáte oprávnění editovat tuto stránku!''',
-'''You cannot save empty pages.''':
-'''Prázdné stránky nelze ukládat
-!''',
-'''You already saved this page!''':
-'''Stránka je již uložena!''',
-'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.
-
-Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
-your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
-Now re-add your changes to the current page contents.
-
-\'\'Do not just replace
-the content editbox with your version of the page, because that would
-delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
-''':
-'''Sorry, někdo jiný uložil tuto stránku, zatímco vy jste editoval.
-
-Prosíme o následující: Vraťte se pomocí tlačítka Zpět ve vašem prohlížeči a použijte Vyjmout na vaše změny. Vraťte se pak zpátky sem a klikněte znovu na Editace. Vložte ze schránky Vaše změny k aktuálnímu obsahu.
-\'\'Nenahrazujte celý obsah vaší verzí stránky, protože byste tak smazali změny jiného člověka, což je velmi nezdvořilé!\'\'
-''',
-'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
-'''Záložní kopie Vašich změn je [%(backup_url)s zde].''',
-'''You did not change the page content, not saved!''':
-'''Neudělal jste žádnou změnu, stránka neuložena!''',
-'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
-'''Nemůžete měnit žádná ACL práva na této stránce, protože nemáte práva admin''',
-'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
-'''Zámek uživatele %(owner)s vypršel před %(mins_ago)d minutami. Nyní máte Vy zajištěn zámek na tuto stránku.''',
-'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
-'''Ostatní uživatelé \'\'nebudou moci změnit\'\' tuto stránku až do %(bumptime)s.''',
-'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
-'''Ostatní uživatelé budou \'\'varováni\'\' až do %(bumptime)s, že tuto stránku nyní editujete Vy.''',
-'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
-'''Použijte tlačítko Náhled na prodloužení doby zamčení stránky.''',
-'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
-'''Tato stránka je nyní \'\'zamčena\'\' kvůli editaci uživatele %(owner)s až do %(timestamp)s, tzn. na maximálně dalších %(mins_valid)d minut.''',
-'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
-\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
-to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
-To leave the editor, press the Cancel button.''':
-'''Tato stránka byla otevřena na editaci v %(timestamp)s uživatelem %(owner)s. [[BR]]
-\'\'\'Neměli byste tuto stránku dalších nejméně %(mins_valid)d Minute(n) \'\'editovat\'\', aby nedošlo ke konfiktu verzí.\'\'\'[[BR]]
-Stiskněte tlačítko Zrušit na opuštění editoru.''',
-'''<unknown>''':
-'''<neznámý>''',
-'''Diffs''':
-'''Rozdíly''',
-'''Info''':
-'''Info''',
-'''Edit''':
-'''Editovat''',
-'''UnSubscribe''':
-'''Odhlásit''',
-'''Subscribe''':
-'''Odebírat''',
-'''Raw''':
-'''Zdroj''',
-'''XML''':
-'''XML''',
-'''Print''':
-'''Tisk''',
-'''View''':
-'''Náhled''',
-'''Up''':
-'''Nahoru''',
-'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
-'''Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)''',
-'''Open editor on double click''':
-'''Otevřít editor dvojklikem''',
-'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
-'''Jít na naposledy navštívenou stránku místo na hlavní stránku''',
-'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
-'''Zobrazit otazník u neexistujících odkazů''',
-'''Show page trail''':
-'''Zobrazit stopu stránek''',
-'''Show icon toolbar''':
-'''Zobrazit lištu s ikonami''',
-'''Show top/bottom links in headings''':
-'''Zobrazit u Nadpisů odkazy nahoru/dolu''',
-'''Show fancy diffs''':
-'''Zobrazit rozdíly pestře''',
-'''Add spaces to displayed wiki names''':
-'''Vkládat mezery do zobrazovaných Wiki Jmen''',
-'''Remember login information''':
-'''Zapamatuj si mne''',
-'''Subscribe to trivial changes''':
-'''Odebírat při minimálních změnách''',
-'''Disable this account forever''':
-'''Zablokovat navždy tento účet''',
-'''Name''':
-'''Jméno''',
-'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
-'''(Použijte JmenoPrijmeni)''',
-'''Alias-Name''':
-'''Alias''',
-'''Password''':
-'''Heslo''',
-'''Password repeat''':
-'''Opakovat heslo''',
-'''(Only when changing passwords)''':
-'''(Jen při změně hesla)''',
-'''Email''':
-'''Email''',
-'''User CSS URL''':
-'''URL uživatelského CSS''',
-'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
-'''(Nechte prázdné nechcete-li využít uživatelské CSS)''',
-'''Editor size''':
-'''Velikost editoru''',
-'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
-Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
-space between words. Group page name is not allowed.''':
-'''Neplatné uživatelské jméno {{{\'%s\'}}}.
-Jména mohou obsahovat jakékoliv Unicode znaky i čísla s možnou jedinou mezerou mezi slovy. Jména skupin nejsou povolena.''',
-'''You are not allowed to do %s on this page.''':
-'''Nemáte oprávnění dělat %s na této stránce.''',
-'''Login''':
-'''Přihlášení''',
-''' %s and try again.''':
-''' %s a zkuste to znovu.''',
-'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
-'''%(hits)d nálezů na celkem %(pages)d stránkách.''',
-'''%.2f seconds''':
-'''%.2f sekund''',
-'''match''':
-'''nález''',
-'''matches''':
-'''nálezů''',
-'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.
-
-If you lost your password, please use the data below and just enter the
-password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
-for that).
-
-After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
-''':
-'''Někdo požádal o zaslání uživatelských dat na tuto e-mailovou adresu.
-
-Pokud jste zapomněli heslo, použijte níže uvedené informace a vložte
-heslo tak, jak je zde uvedeno (přes kopírovat a vložit).
-
-Po úspěšném přihlášení není od věci nastavit nové heslo.
-''',
-'''This wiki is not enabled for mail processing.
-Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
-'''Tato wiki není upravena na posílání emailů.
-Kontaktujte vlastníka wiki, který to může změnit.''',
-'''Please provide a valid email address!''':
-'''Napište prosím platnou emailovou adresu!''',
-'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
-'''Nebyl nalezen žádný účet, který by odpovídal zadané emailové adrese \'%(email)s\'!''',
-'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
-'''Své nastavení změníte nebo účet vytvoříte v NastaveniUzivatele.''',
-'''Empty user name. Please enter a user name.''':
-'''Prázdné uživatelské jméno. Zadejte prosím uživatelské jméno.''',
-'''This user name already belongs to somebody else.''':
-'''Toto uživatelské jméno již patří někomu jinému.''',
-'''Passwords don\'t match!''':
-'''Hesla nesouhlasí!''',
-'''Please specify a password!''':
-'''Zadejte prosím heslo!''',
-'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
-'''Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, mohou Vám být na tento email zaslány.''',
-'''This email already belongs to somebody else.''':
-'''Tato emailová adresa patří již někomu jinému.''',
-'''User account created! You can use this account to login now...''':
-'''Účet byl vytvořen! Nyní se na něj lze přihlásit...''',
-'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
-'''Nemohu nahrát téma \'%(theme_name)s\'!''',
-'''User preferences saved!''':
-'''Uživatelská nastavení uložena!''',
-'''Default''':
-'''Předvoleno''',
-'''<Browser setting>''':
-'''<Nastavení prohlížeče>''',
-'''the one preferred''':
-'''jen oblíbený''',
-'''free choice''':
-'''nechat možnost volby''',
-'''Save''':
-'''Uložit''',
-'''Preferred theme''':
-'''Oblíbené téma''',
-'''Editor Preference''':
-'''Oblíbený Editor''',
-'''Editor shown on UI''':
-'''Editor v uživatelském rozhraní''',
-'''Time zone''':
-'''Časová zóna''',
-'''Your time is''':
-'''Váš čas je''',
-'''Server time is''':
-'''Čas serveru je''',
-'''Date format''':
-'''Formát datumu''',
-'''Preferred language''':
-'''Preferovaný jazyk''',
-'''General options''':
-'''Všeobecné volby''',
-'''Quick links''':
-'''Pohotové odkazy''',
-'''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
-'''Tento seznam nefunguje, dokud nezadáte platnou emailovou adresu!''',
-'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
-'''Odebírání wiki stránek (jeden platný výtisk na řádku)''',
-'''Create Profile''':
-'''Vytvořit profil''',
-'''Mail me my account data''':
-'''Zašli mi má data k účtu''',
-'''Action''':
-'''Akce''',
-'''No older revisions available!''':
-'''Starší verze nejsou k dispozici!''',
-'''Diff for "%s"''':
-'''Změny pro "%s"''',
-'''Differences between revisions %d and %d''':
-'''Rozdíly mezi verzemi %d a %d''',
-'''(spanning %d versions)''':
-'''(rozsah %d verzí)''',
-'''No differences found!''':
-'''Nenalezeny žádné změny!''',
-'''The page was saved %(count)d times, though!''':
-'''Přesto byla stránka %(count)d krát uložena!''',
-'''(ignoring whitespace)''':
-'''(mezery ignoruji)''',
-'''Ignore changes in the amount of whitespace''':
-'''Ignorovat změny v počtu mezer (bílých míst)''',
-'''General Information''':
-'''Všeobecné informace''',
-'''Page size: %d''':
-'''Velikost stránky: %d''',
-'''SHA digest of this page\'s content is:''':
-'''Klíč SHA obsahu této stránky je:''',
-'''The following users subscribed to this page:''':
-'''Následující uživatelé odebírají tuto stránku:''',
-'''This page links to the following pages:''':
-'''Tato stránku se odkazuje na následující stránky:''',
-'''Date''':
-'''Datum''',
-'''Size''':
-'''Velikost''',
-'''Diff''':
-'''Rozdíl''',
-'''Editor''':
-'''Autor''',
-'''Comment''':
-'''Komentář''',
-'''view''':
-'''náhled''',
-'''raw''':
-'''zdroj''',
-'''print''':
-'''tisk''',
-'''revert''':
-'''vrátit''',
-'''Revert to revision %(rev)d.''':
-'''Vrátit se k verzi %(rev)d.''',
-'''edit''':
-'''editovat''',
-'''get''':
-'''získat''',
-'''del''':
-'''smazat''',
-'''N/A''':
-'''nedostupný''',
-'''Revision History''':
-'''Historie verzí''',
-'''No log entries found.''':
-'''Nenalezeny žádné záznamy v logu.''',
-'''Info for "%s"''':
-'''Info pro "%s"''',
-'''Show "%(title)s"''':
-'''Zobrazit "%(title)s"''',
-'''General Page Infos''':
-'''Všeobecné informace o stránce''',
-'''Show chart "%(title)s"''':
-'''Zobrazit diagram "%(title)s"''',
-'''Page hits and edits''':
-'''Počty zásahů a editací stránky''',
-'''You are not allowed to revert this page!''':
-'''Nemáte právo vracet změny na této stránce!''',
-'''You must login to add a quicklink.''':
-'''Bez přihlášení nelze přidat pohotový odkaz.''',
-'''Your quicklink to this page has been removed.''':
-'''Odebrali jste tuto stránku z pohotových odkazů.''',
-'''A quicklink to this page has been added for you.''':
-'''Přidali jste si tuto stránku do pohotových odkazů.''',
-'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
-'''Nemůžete odebírat stránky, ke kterým nemáte právo čtení.''',
-'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
-'''Tato wiki není upravena na posílání emailů.''',
-'''You must log in to use subscribtions.''':
-'''Bez přihlášení nelze odebírat stránky''',
-'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
-'''Odebírat stránky můžete až po zadání e-mailové adresy v NastaveniUzivatele.''',
-'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
-'''Váš odběr této stránky byl zrušen.''',
-'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
-'''Nemohu zrušit odběr z regulárního výrazu!''',
-'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
-'''Upravte výrazy pro odebírání v NastaveniUzivatele.''',
-'''You have been subscribed to this page.''':
-'''Přihlásili jste se k odběru této stránky.''',
-'''Charts are not available!''':
-'''Diagramy nejsou dostupné!''',
-'''You need to provide a chart type!''':
-'''Musíte udat typ diagramu!''',
-'''Bad chart type "%s"!''':
-'''Neplatný diagram typu "%s"!''',
-'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
-'''Chybí požadovaný atribut "%(attrname)s"''',
-'''Submitted form data:''':
-'''Zadaná formulářová data:''',
-'''Search Titles''':
-'''Hledat v titulcích''',
-'''Display context of search results''':
-'''Zobrazit výsledek výhledávání''',
-'''Case-sensitive searching''':
-'''Rozlišovat velikost písmen''',
-'''Search Text''':
-'''Hledat v textu''',
-'''Go To Page''':
-'''Jít na stránku''',
-'''Include system pages''':
-'''Včetně systémových stránek''',
-'''Exclude system pages''':
-'''Vyjma systémových stránek''',
-'''Plain title index''':
-'''Rejstřík stránek v čistém textu''',
-'''XML title index''':
-'''Rejstřík stránek v XML''',
-'''Python Version''':
-'''Verze Python''',
-'''MoinMoin Version''':
-'''Verze MoinMoin''',
-'''Release %s [Revision %s]''':
-'''Verze %s [Revision %s]''',
-'''4Suite Version''':
-'''Verze 4Suite''',
-'''Number of pages''':
-'''Počet stránek''',
-'''Number of system pages''':
-'''Počet systémových stránek''',
-'''Accumulated page sizes''':
-'''Souhrnná velikost stránek''',
-'''Entries in edit log''':
-'''Záznamy v edit-logu''',
-'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
-'''%(logcount)s (%(logsize)s bytů)''',
-'''NONE''':
-'''ŽÁDNÝ (NONE)''',
-'''Global extension macros''':
-'''Makra globálního rozšíření''',
-'''Local extension macros''':
-'''Makra lokálního rozšíření''',
-'''Global extension actions''':
-'''Akce globálního rozšíření''',
-'''Local extension actions''':
-'''Akce lokálního rozšíření''',
-'''Global parsers''':
-'''Globální parsery.''',
-'''Local extension parsers''':
-'''Parsery lokálního rozšíření''',
-'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
-'''Instalované processory (ZAVRŽENÉ -- používejte parsery)''',
-'''Disabled''':
-'''Zakázáno''',
-'''Enabled''':
-'''Povoleno''',
-'''Lupy search''':
-'''Lupy search''',
-'''Active threads''':
-'''Aktivní vlákna''',
-'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
-'''Použijte prosím selektivnější vyhledávací výraz místo {{{"%s"}}}''',
-'''ERROR in regex \'%s\'''':
-'''CHYBA v regulárním výrazu \'%s\'''',
-'''Bad timestamp \'%s\'''':
-'''Neplatný časový údaj \'%s\'''',
-'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
-'''Za "%(token)s" je očekáván "=" ''',
-'''Expected a value for key "%(token)s"''':
-'''JE očekávána hodnota klíče "%(token)s"''',
-'''Wiki Markup''':
-'''Značkování Wiki''',
-'''Print View''':
-'''Náhled tisku''',
-'''[%d attachments]''':
-'''[%d přílohy]''',
-'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
-'''K této stránce je uloženo <a href="%(link)s">%(count)s příloh</a>.''',
-'''Filename of attachment not specified!''':
-'''Není zadáno jméno přílohy!''',
-'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
-'''Příloha \'%(filename)s\' neexistuje!''',
-'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
-as shown below in the list of files. 
-Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
-since this is subject to change and can break easily.''':
-'''K odkazování se na přílohy ke stránce používejte \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', jak je uvedeno na seznamu souborů níže. 
-NEPOUŽÍVEJTE url odkazu {{{[get]}}}, protože to je konstrukce, 
-která se brzy může změnit nebo dokonce zrušit.''',
-'''unzip''':
-'''rozbalit''',
-'''install''':
-'''instalovat''',
-'''No attachments stored for %(pagename)s''':
-'''Nebyly uloženy žádné přílohy ke stránce %(pagename)s.''',
-'''Edit drawing''':
-'''Editace kresby''',
-'''Attached Files''':
-'''Přiložené soubory''',
-'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
-'''Nemáte oprávnění přikládat soubory k této stránce.''',
-'''New Attachment''':
-'''Nová příloha''',
-'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
-conflict, you have to rename the file that you want to upload.
-Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
-'''Upload nikdy nepřepíše existující soubor. Pokud nastane konflikt jmen, 
-budete muset změnit jméno uploadovaného souboru.
-Pokud zůstané prázdné "Uložit jako", bude použito jméno původního souboru.''',
-'''File to upload''':
-'''Soubor k uploadu''',
-'''Rename to''':
-'''Přejmenovat stránku''',
-'''Upload''':
-'''Upload''',
-'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
-'''Přílohy stránek nejsou v této wiki povoleny!''',
-'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
-'''Nemáte dostatečná práva k uložení obrázku k této stránce.''',
-'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
-'''Sobor bez obsahu. Smažte ne-ASCII znaky ze souboru a zkuste to znovu.''',
-'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
-'''Nemáte dostatečná práva ke smazání přílohy u této stránky!''',
-'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
-'''Nemáte dostatečná práva k získání přílohy na této stránky.''',
-'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
-'''Nemáte dovoleno rozbalovat přílohy na této stránce.''',
-'''You are not allowed to install files.''':
-'''Nemáte dovoleno instalovat soubory.''',
-'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
-'''Nemáte dostatečná práva k prohlížení příloh na této stránce.''',
-'''Unsupported upload action: %s''':
-'''Nepodporovaná akce uploadu: %s''',
-'''Attachments for "%(pagename)s"''':
-'''Přílohy k "%(pagename)s"''',
-'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
-'''Příloha \'%(target)s\' (původní jméno \'%(filename)s\') již existuje.''',
-'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
-'''Příloha \'%(target)s\' (vzdálené jméno \'%(filename)s\') s %(bytes)d byty uložena.''',
-'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
-'''Příloha \'%(filename)s\' smazána.''',
-'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
-'''Příloha \'%(filename)s\' úspěšně instalována.''',
-'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
-'''Instalace \'%(filename)s\' selhala.''',
-'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
-'''Soubor %s není MoinMoin balík.''',
-'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
-'''Příloha \'%(filename)s\' nemohla být rozbalena kvůli nedostatku místa (schází %(space)d kB.''',
-'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
-'''Příloha \'%(filename)s\' nemohla být rozbalena kvůli příliš velkému počtu souborů (schází %(count)d).''',
-'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
-'''Příloha \'%(filename)s\' rozbalena.''',
-'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
-'''%(target)s není platný soubor typu .zip.''',
-'''Attachment \'%(filename)s\'''':
-'''Příloha \'%(filename)s\'''',
-'''File Name''':
-'''Jméno Souboru''',
-'''Modified''':
-'''Změněno''',
-'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
-'''Neznámy typ souboru, nemohu tuto přílohu přímo zobrazit.''',
-'''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
-'''[[Verbatim(attachment:)]]%(filename)s k %(pagename)s''',
-'''You are not allowed to delete this page.''':
-'''Nemáte dostatečná práva ke smazání této stránky.''',
-'''This page is already deleted or was never created!''':
-'''Tato stránka již byla smazána nebo nebyla nikdy vytvořena!''',
-'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
-'''Na mazání stránek používejte prosím interaktivní uživatelské rozhraní!''',
-'''Really delete this page?''':
-'''Akutečně smazat tuto stránku?''',
-'''Delete''':
-'''Smazat''',
-'''Optional reason for the deletion''':
-'''Nepovinné důvody pro mazání''',
-'''No pages like "%s"!''':
-'''Žádné stránky podobné "%s"!''',
-'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
-'''Nalezena přesně jedna stránka jako "%s", přesměrovávám přímo.''',
-'''Pages like "%s"''':
-'''Stránky podobné "%s"''',
-'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
-'''%(matchcount)d %(matches)s pro "%(title)s"''',
-'''Local Site Map for "%s"''':
-'''Lokální mapa umístění pro "%s"''',
-'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
-'''Nemáte dostaetčná práva na přejmenování stránek v této wiki!''',
-'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
-'''Na přejmenovávání stránek používejte prosím interaktivní rozhraní!''',
-'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
-'''Stránka nemohla být přejmenována z důvodu chyby souborového systému: %s.''',
-'''Rename Page''':
-'''Přejmenovat stránku''',
-'''New name''':
-'''Nové jméno''',
-'''Optional reason for the renaming''':
-'''Nepovinný důvod pro přejmenovávání''',
-'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'
-
-Try a different name.''':
-'''\'\'\'Stránka se jménem {{{\'%s\'}}}již existuje.\'\'\'
-Zkuste jiné jméno.''',
-'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
-'''(včetně %(localwords)d %(pagelink)s)''',
-'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
-'''Následující slova %(badwords)d nebyla ve slovníku se %(totalwords)d slovy%(localwords)s nalezena a jsou zvýrazněna níže:''',
-'''Add checked words to dictionary''':
-'''Přidat označená slova do slovníku''',
-'''No spelling errors found!''':
-'''Žádné pravopisné chyby nenalezeny.''',
-'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
-'''Nemůžete kontrolovat pravopis na stránce, kterou nemůžete číst.''',
-'''Title Search: "%s"''':
-'''Hledání stránek: "%s"''',
-'''Full Text Search: "%s"''':
-'''Fulltextové vyhledávání: "%s"''',
-'''Full Link List for "%s"''':
-'''Všechny stránky, které se odkazují na: "%s"''',
-'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
-'''Nelze vytvořit stránku bez jména. Zadejte prosím jméno stránky. ''',
-'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
-'''Upload nové přílohy "%(filename)s" hochladen''',
-'''Create new drawing "%(filename)s"''':
-'''Vytvořit nový obrázek "%(filename)s"''',
-'''Edit drawing %(filename)s''':
-'''Editace obrázku %(filename)s''',
-'''Invalid include arguments "%s"!''':
-'''Neplatný argument include: "%s"!''',
-'''Nothing found for "%s"!''':
-'''Pro "%s" nic nenalezeno!''',
-'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
-'''Nepodporované navigační schéma \'%(scheme)s\'!''',
-'''No parent page found!''':
-'''Rodičovská stránka nenalezena!''',
-'''Wiki''':
-'''Wiki''',
-'''Slideshow''':
-'''Prezentace''',
-'''Start''':
-'''Start''',
-'''Slide %(pos)d of %(size)d''':
-'''Seite %(pos)d von %(size)d''',
-'''No orphaned pages in this wiki.''':
-'''Žádné osiřelé stránky v této wiki.''',
-'''No quotes on %(pagename)s.''':
-'''Žádné citáty na stránce %(pagename)s nenalezeny.''',
-'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
-'''Upload přílohy \'%(filename)s\'.''',
-'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
-'''Obrázek \'%(filename)s\' uložen.''',
-'''%(mins)dm ago''':
-'''před %(mins)dm''',
-'''(no bookmark set)''':
-'''(žádná záložka nezaložena)''',
-'''(currently set to %s)''':
-'''(nyní založena na %s)''',
-'''Delete Bookmark''':
-'''Smazat záložku''',
-'''Set bookmark''':
-'''Vytvořit záložku''',
-'''set bookmark''':
-'''vytvořit záložku''',
-'''[Bookmark reached]''':
-'''[Záložka dosažena]''',
-'''Markup''':
-'''Markup''',
-'''Display''':
-'''Display''',
-'''Filename''':
-'''JmenoSouboru''',
-'''Download XML export of this wiki''':
-'''Download XML exportu této wiki''',
-'''No wanted pages in this wiki.''':
-'''V této wiki neexistují žádné žádoucí stránky.''',
-'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
-'''Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte docutils.''',
-'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
-'''**Překročen maximální počet povolených includes**''',
-'''**Could not find the referenced page: %s**''':
-'''**Nemohu najít odkazovanou stránku: %s**''',
-'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
-'''Očekáváno "%(wanted)s" po "%(key)s", získáno "%(token)s"''',
-'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
-'''Očekáváno celé číslo "%(key)s" před "%(token)s"''',
-'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
-'''Očekáváno celé číslo "%(arg)s" po "%(key)s"''',
-'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
-'''Očekávána hodnota barvy "%(arg)s" po "%(key)s"''',
-'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
-'''XSLT není povoleno, prosím vizte HelpOnConfiguration.''',
-'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
-'''XSLT zpracování není dostupné, prosím nainstalujte 4suite 1.x.''',
-'''%(errortype)s processing error''':
-'''Chyba při zpracování "%(errortype)s"''',
-'''Views/day''':
-'''Počet zobrazení za den''',
-'''Edits/day''':
-'''Počet úprav za den''',
-'''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
-'''%(chart_title)s pro %(filterpage)s''',
-'''green=view
-red=edit''':
-'''zelená=náhled
-červená=editace''',
-'''date''':
-'''datum''',
-'''# of hits''':
-'''počet hitů''',
-'''Page Size Distribution''':
-'''Rozdělení velikosti stránky''',
-'''page size upper bound [bytes]''':
-'''maximální velikost stránky [bytes]''',
-'''# of pages of this size''':
-'''Počet stránek o této velikosti''',
-'''Others''':
-'''Další''',
-'''Distribution of User-Agent Types''':
-'''Rozdělění typů prohlížečů''',
-'''Unsubscribe''':
-'''Odhlásit''',
-'''Home''':
-'''Domov''',
-'''[RSS]''':
-'''[RSS]''',
-'''[DELETED]''':
-'''[SMAZÁNO]''',
-'''[UPDATED]''':
-'''[AKTUALIZOVÁNO]''',
-'''[NEW]''':
-'''[NOVÝ]''',
-'''[DIFF]''':
-'''[ROZDÍL]''',
-'''[BOTTOM]''':
-'''[ZÁPATÍ]''',
-'''[TOP]''':
-'''[ZÁHLAVÍ]''',
-'''Click to do a full-text search for this title''':
-'''Fulltextové prohledávání na tento název stránky''',
-'''Logout''':
-'''Odhlásit''',
-'''Clear message''':
-'''Odstranit zprávu''',
-'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
-'''naposledy editoval %(editor)s dne %(time)s ''',
-'''last modified %(time)s''':
-'''naposledy upravováno %(time)s''',
-'''Search:''':
-'''Hledat:''',
-'''Text''':
-'''Text''',
-'''Titles''':
-'''Stránky''',
-'''Search''':
-'''Hledat:''',
-'''More Actions:''':
-'''Další akce:''',
-'''Raw Text''':
-'''Zdrojový text''',
-'''Delete Cache''':
-'''Smazat cache''',
-'''Delete Page''':
-'''Smazat stránku''',
-'''Like Pages''':
-'''Podobné Stránky''',
-'''Local Site Map''':
-'''Lokální Mapa Stránek''',
-'''Do''':
-'''Proveď!''',
-'''Edit (Text)''':
-'''Editace (Text)''',
-'''Edit (GUI)''':
-'''Editace (GUI)''',
-'''Immutable Page''':
-'''Neměnná stránka''',
-'''Remove Link''':
-'''Odstranit Odkaz''',
-'''Add Link''':
-'''Přidat Odkaz''',
-'''Attachments''':
-'''Přílohy''',
-'''Show %s days.''':
-'''Ukázat %s dní.''',
-'''DeleteCache''':
-'''SmažCache''',
-'''(cached %s)''':
-'''(kešováno %s)''',
-'''Or try one of these actions:''':
-'''Nebo zkuste jednu z následujících akcí:''',
-'''Page''':
-'''Stránka''',
-'''User''':
-'''Uživatel''',
-'''Sorry, can not save page because "%(content)s" is not allowed in this wiki.''':
-'''Sorry, ale stránku nelze uložit, protože obsah "%(content)s" není v této wiki povolen.''',
-'''Line''':
-'''Řádka''',
-'''Deletions are marked like this.''':
-'''Smazané věci jsou označeny takto.''',
-'''Additions are marked like this.''':
-'''Nové věci jsou označeny takto.''',
-'''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
-'''Spojení na poštovní server \'%(server)s\' se nezdařilo: %(reason)s''',
-'''Mail not sent''':
-'''Email NEbyl odeslán!''',
-'''Mail sent OK''':
-'''Email byl odeslán''',
-'''FrontPage''':
-'''HlavniStranka''',
-'''RecentChanges''':
-'''PosledniZmeny''',
-'''TitleIndex''':
-'''RejstrikStranek''',
-'''WordIndex''':
-'''RejstrikSlov''',
-'''FindPage''':
-'''NajdiStranku''',
-'''SiteNavigation''':
-'''StromUmisteni''',
-'''HelpContents''':
-'''HelpObsah''',
-'''HelpOnFormatting''':
-'''HelpFormatovani''',
-'''UserPreferences''':
-'''NastaveniUzivatele''',
-'''WikiLicense''':
-'''LicenceWiki''',
-'''MissingPage''':
-'''ChybejiciStranka''',
-'''MissingHomePage''':
-'''ChybejiciDomovskaStranka''',
-'''Mon''':
-'''Po''',
-'''Tue''':
-'''Út''',
-'''Wed''':
-'''St''',
-'''Thu''':
-'''Čt''',
-'''Fri''':
-'''Pá''',
-'''Sat''':
-'''So''',
-'''Sun''':
-'''Ne''',
-'''AttachFile''':
-'''PřipojitSoubor''',
-'''DeletePage''':
-'''SmazatStránku''',
-'''LikePages''':
-'''PodobnéStránky''',
-'''LocalSiteMap''':
-'''MapaUmístění''',
-'''RenamePage''':
-'''PřejmenovatStránku''',
-'''SpellCheck''':
-'''KontrolaPravopisu''',
-}
--- a/MoinMoin/i18n/ko.po	Wed Feb 01 14:45:32 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ko.po	Fri Feb 03 18:42:04 2006 +0000
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2006-01-24 15:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-02-01 19:30+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-02-02 16:35+0900\n"
 "Last-Translator: Seungik Lee <seungiklee@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Korean <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -146,8 +146,8 @@
 msgstr ""
 "'''%(save_button_text)s'''을 누르면 지금의 변경사항에 %(license_link)s가(이)"
 "적용된다는 것을 확인해 주세요.\n"
-"동의하지 않는 경우에는 '''%(cancel_button_text)s'''를 눌러서 변경사항을 취소할 "
-"수 있습니다."
+"동의하지 않는 경우에는 '''%(cancel_button_text)s'''를 눌러서 변경사항을 취소"
+"할 수 있습니다."
 
 msgid "Preview"
 msgstr "미리보기"
@@ -205,8 +205,8 @@
 "표시; 1.#n 로 쓰면 n부터 시작; 공백만 앞에 쓰면 들여 씀.\n"
 " 링크:: 대소문자 섞어 쓰기([[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]); [[Verbatim"
 "([\"대괄호 안에 큰 따옴표\"])]]; URL; [URL]; [URL 이름].\n"
-" 표:: || 칸 내용 |||| 2칸을 차지하는 내용 ||;  제목이나 표 뒤에는 공백이 "
-"있으면 안 됩니다.\n"
+" 표:: || 칸 내용 |||| 2칸을 차지하는 내용 ||;  제목이나 표 뒤에는 공백이 있"
+"으면 안 됩니다.\n"
 "\n"
 "(!) 보다 자세한 정보는 HelpOnEditing 또는 SyntaxReference를 참고하세요.\n"
 
@@ -233,8 +233,8 @@
 msgstr ""
 "위키사용자님,\n"
 "\n"
-"\"%(sitename)s\" 사이트의 위키 글이나 위키 카테고리의 변경사항 메일 알림을 "
-"구독하고 계십니다.\n"
+"\"%(sitename)s\" 사이트의 위키 글이나 위키 카테고리의 변경사항 메일 알림을 구"
+"독하고 계십니다.\n"
 "\n"
 "%(editor)s님께서 다음 글을 고치셨습니다:\n"
 "%(pagelink)s\n"
@@ -304,11 +304,13 @@
 msgstr ""
 "이 글을 당신이 수정하는 동안에 다른 사람이 같은 글을 수정했습니다.\n"
 "\n"
-"다음 지시 사항을 따라주세요: 브라우저의 \"뒤로\" 버튼을 눌러서, 수정한 부분을\n"
+"다음 지시 사항을 따라주세요: 브라우저의 \"뒤로\" 버튼을 눌러서, 수정한 부분"
+"을\n"
 "복사해 온 후, 다시 글 수정으로 가서 다른 사람이 고친 내용을 피해\n"
 "방금 수정하려고 했던 내용을 다시 추가해서 저장해 주세요.\n"
 "\n"
-"''자신이 마지막으로 수정한 글 내용 전체를 그대로 복사해서 덮어쓰기 하지 마세요.\n"
+"''자신이 마지막으로 수정한 글 내용 전체를 그대로 복사해서 덮어쓰기 하지 마세"
+"요.\n"
 "그러면, 다른 사람의 변경 내용이 모두 취소되며,\n"
 "이런 행위는 아주 무례한 것으로 간주됩니다.''\n"
 
@@ -321,16 +323,15 @@
 
 msgid ""
 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
-msgstr ""
-"관리자만 접근 허용 설정(ACL) 을 고칠 수 있습니다!"
+msgstr "관리자만 접근 허용 설정(ACL) 을 고칠 수 있습니다!"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
 "granted the lock for this page."
 msgstr ""
-"%(owner)s의 글 잠금이 %(mins_ago)d분 전에 풀렸습니다. 이제 이 글을 잠그고 "
-"고칠 수 있습니다."
+"%(owner)s의 글 잠금이 %(mins_ago)d분 전에 풀렸습니다. 이제 이 글을 잠그고 고"
+"칠 수 있습니다."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -407,7 +408,7 @@
 msgstr "작성자 정보에 내 위키 홈페이지 대신 E-mail 주소를 사용함"
 
 msgid "Open editor on double click"
-msgstr "더블 클릭해서 글 고치기로 들어감"
+msgstr "더블 클릭해서 글을 수정함"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
 msgstr "첫페이지 대신 마지막 방문 위치로 이동함"
@@ -422,7 +423,7 @@
 msgstr "아이콘 툴바 표시"
 
 msgid "Show top/bottom links in headings"
-msgstr "표제들 옆에 처음/끝 링크 표시"
+msgstr "제목 옆에 처음/끝 링크 표시"
 
 msgid "Show fancy diffs"
 msgstr "꾸며진 변경사항 표시"
@@ -534,8 +535,8 @@
 "써 있는 그대로 입력하고 (복사해서 붙여넣기 하세요) \n"
 "로그인 하세요.\n"
 "\n"
-"성공적으로 로그인하신 후에는 기억하기 쉬운 새로운 암호로 변경할 것을 "
-"권장합니다.\n"
+"성공적으로 로그인하신 후에는 기억하기 쉬운 새로운 암호로 변경할 것을 권장합니"
+"다.\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
@@ -557,8 +558,8 @@
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
 msgstr ""
-"계정을 새로 만들거나 계정 정보를 수정하기 위해서는 UserPreferences를 "
-"이용하세요."
+"계정을 새로 만들거나 계정 정보를 수정하기 위해서는 UserPreferences를 이용하세"
+"요."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "이름을 입력하세요."
@@ -583,7 +584,8 @@
 msgstr "이 메일 주소는 이미 다른 사람이 사용 중입니다."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr "사용자 계정이 만들어졌습니다! 이 계정을 사용해서 로그인하실 수 있습니다..."
+msgstr ""
+"사용자 계정이 만들어졌습니다! 이 계정을 사용해서 로그인하실 수 있습니다..."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -786,8 +788,8 @@
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
 msgstr ""
-"글의 변경 사항을 감시하기 위해서는 UserPreferences에 이메일 주소를 "
-"입력하세요."
+"글의 변경 사항을 감시하기 위해서는 UserPreferences에 이메일 주소를 입력하세"
+"요."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "이 글을 더 이상 감시하지 않습니다."
@@ -831,7 +833,7 @@
 msgstr "내용에서 찾기"
 
 msgid "Go To Page"
-msgstr "글 보기"
+msgstr "글로 이동"
 
 msgid "Include system pages"
 msgstr "시스템 글 포함"
@@ -1013,7 +1015,9 @@
 msgid ""
 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
 "again."
-msgstr "파일 내용이 전송되지 않았습니다. ASCII 문자만으로 이루어진 파일 이름을 사용해보세요."
+msgstr ""
+"파일 내용이 전송되지 않았습니다. ASCII 문자만으로 이루어진 파일 이름을 사용해"
+"보세요."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
 msgstr "이 글의 첨부 파일을 지울 수 있는 권한이 없습니다."
@@ -1041,8 +1045,8 @@
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
 msgstr ""
-"첨부 파일 '%(target)s' (하드디스크에서의 이름 '%(filename)s') 가(이) 이미 "
-"있습니다."
+"첨부 파일 '%(target)s' (하드디스크에서의 이름 '%(filename)s') 가(이) 이미 있"
+"습니다."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1073,8 +1077,8 @@
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
 msgstr ""
-"첨부 파일 '%(filename)s' 가(이) 압축 해제되지 못했습니다. 디스크의 용량이 부족한 "
-"것 같습니다. (%(space)d kB 모자람)."
+"첨부 파일 '%(filename)s' 가(이) 압축 해제되지 못했습니다. 디스크의 용량이 부"
+"족한 것 같습니다. (%(space)d kB 모자람)."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1145,7 +1149,8 @@
 
 #, python-format
 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-msgstr "\"%s\"가(이) 들어간 페이지가 딱 하나 발견되었습니다. 그 글로 이동합니다."
+msgstr ""
+"\"%s\"가(이) 들어간 페이지가 딱 하나 발견되었습니다. 그 글로 이동합니다."
 
 #, python-format
 msgid "Pages like \"%s\""
@@ -1154,8 +1159,8 @@
 #, python-format
 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
 msgstr ""
-"제목에 \"%(title)s\"를(을) 포함하는 것이 %(matchcount)d %(matches)s개 "
-"발견되었습니다."
+"제목에 \"%(title)s\"를(을) 포함하는 것이 %(matchcount)d %(matches)s개 발견되"
+"었습니다."
 
 #, python-format
 msgid "Local Site Map for \"%s\""
@@ -1318,12 +1323,12 @@
 msgstr "이 위키 전체를 XML로 변환하여 받기"
 
 msgid "No wanted pages in this wiki."
-msgstr "이 위키에는 아직 작성하지 않은 글 (링크는 있지만 내용이 없는 글) 이 없습니다."
+msgstr ""
+"이 위키에는 아직 작성하지 않은 글 (링크는 있지만 내용이 없는 글) 이 없습니다."
 
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-msgstr ""
-"ReStructured text를 처리할 수 없습니다. docutils를 설치해주세요."
+msgstr "ReStructured text를 처리할 수 없습니다. docutils를 설치해주세요."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**허용된 포함(include) 갯수를 초과했습니다**"
@@ -1335,7 +1340,8 @@
 #, python-format
 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
 msgstr ""
-"\"%(key)s\"뒤에는 \"%(wanted)s\"가(이) 필요하지만 \"%(token)s\"가(이) 발견되었습니다."
+"\"%(key)s\"뒤에는 \"%(wanted)s\"가(이) 필요하지만 \"%(token)s\"가(이) 발견되"
+"었습니다."
 
 #, python-format
 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
@@ -1526,7 +1532,8 @@
 msgid ""
 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
 msgstr ""
-"죄송합니다. \"%(content)s\"의 사용은 이 위키에서 허락되지 않았으므로 이 글을 저장할 수 없습니다."
+"죄송합니다. \"%(content)s\"의 사용은 이 위키에서 허락되지 않았으므로 이 글을 "
+"저장할 수 없습니다."
 
 msgid "Line"
 msgstr "줄"
--- a/MoinMoin/i18n/ko.py	Wed Feb 01 14:45:32 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ko.py	Fri Feb 03 18:42:04 2006 +0000
@@ -238,7 +238,7 @@
 '''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
 '''작성자 정보에 내 위키 홈페이지 대신 E-mail 주소를 사용함''',
 '''Open editor on double click''':
-'''더블 클릭해서 글 고치기로 들어감''',
+'''더블 클릭해서 글을 수정함''',
 '''Jump to last visited page instead of frontpage''':
 '''첫페이지 대신 마지막 방문 위치로 이동함''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
@@ -248,7 +248,7 @@
 '''Show icon toolbar''':
 '''아이콘 툴바 표시''',
 '''Show top/bottom links in headings''':
-'''표제들 옆에 처음/끝 링크 표시''',
+'''제목 옆에 처음/끝 링크 표시''',
 '''Show fancy diffs''':
 '''꾸며진 변경사항 표시''',
 '''Add spaces to displayed wiki names''':
@@ -508,7 +508,7 @@
 '''Search Text''':
 '''내용에서 찾기''',
 '''Go To Page''':
-'''글 보기''',
+'''글로 이동''',
 '''Include system pages''':
 '''시스템 글 포함''',
 '''Exclude system pages''':
--- a/MoinMoin/i18n/meta.py	Wed Feb 01 14:45:32 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/meta.py	Fri Feb 03 18:42:04 2006 +0000
@@ -7,7 +7,7 @@
 # lang: (longname, longname-in-english, encoding, direction, maintainer)
 languages = {
 'ca': (u'català', u'Catalan', 'utf-8', 0, """Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>""",),
-'cz': (u'Čeština', u'Czech', 'utf-8', 0, """Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>""",),
+'cs': (u'Čeština', u'Czech', 'utf-8', 0, """Jan Blaha <Jan.Blaha@unet.cz>""",),
 'da': (u'Dansk', u'Danish', 'utf-8', 0, """Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>""",),
 'de': (u'Deutsch', u'German', 'utf-8', 0, """Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>""",),
 'en': (u'English', u'English', 'utf-8', 0, """Thomas Waldmann <tw-public@gmx.de>""",),
--- a/MoinMoin/i18n/pt_br.po	Wed Feb 01 14:45:32 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pt_br.po	Fri Feb 03 18:42:04 2006 +0000
@@ -598,7 +598,8 @@
 msgstr "Este email já pertence a alguém cadastrado neste site."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr "Conta de usuário criada! Você pode usar esta conta para se logar agora..."
+msgstr ""
+"Conta de usuário criada! Você pode usar esta conta para se logar agora..."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -1350,7 +1351,9 @@
 
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-msgstr "Renderização de texto reStructured não é possível, por favor instale o docutils."
+msgstr ""
+"Renderização de texto reStructured não é possível, por favor instale o "
+"docutils."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**O número máximo de inserções permitidas foi excedida**"
--- a/MoinMoin/i18n/sl.po	Wed Feb 01 14:45:32 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sl.po	Fri Feb 03 18:42:04 2006 +0000
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2006-01-24 15:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-02-01 01:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-02-02 02:00+0100\n"
 "Last-Translator: Mark Martinec <Mark.Martinec@ijs.si>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -119,7 +119,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "[Template %s not found]"
-msgstr "[Šablona %s ne obstaja]"
+msgstr "[Predloga %s ne obstaja]"
 
 #, python-format
 msgid "[You may not read %s]"
@@ -206,8 +206,8 @@
 "oštevilčene alineje; 1.#n začni številčenje z n; en presledek zamakne "
 "besedilo.\n"
 " Povezave:: [[Verbatim(SkupajPisaneKapitaliziraneBesede)]]; [[Verbatim"
-"([\"oglati oklepaji in dvojni narekovaji\"])]]; URL; [URL]; [URL povezava]."
-"\n Tabele:: || besedilo celice |||| besedilo celice prek dveh stolpcev ||;  "
+"([\"oglati oklepaji in dvojni narekovaji\"])]]; URL; [URL]; [URL povezava].\n"
+" Tabele:: || besedilo celice |||| besedilo celice prek dveh stolpcev ||;  "
 "na koncu vrstic z naslovi ali elementi tabele presledki niso dovoljeni.\n"
 "\n"
 "(!) Več o tem: HelpOnEditing, SyntaxReference.\n"
@@ -415,7 +415,7 @@
 msgstr "Odpri urejevalnik ob dvokliku"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr "Vstopi na zadnjo obiskano stran namesto na prvo stran"
+msgstr "Vstopi na zadnjo obiskano stran namesto na vstopno"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "Označi neobstoječe povezave z vprašajem"
@@ -439,16 +439,16 @@
 msgstr "Shrani podatke o prijavi"
 
 msgid "Subscribe to trivial changes"
-msgstr "Naroči se na obvestila o neznatnih spremembah"
+msgstr "Naročilo na obvestila velja tudi za neznatne spremembe"
 
 msgid "Disable this account forever"
-msgstr "Trajno ukini to uporabniško ime"
+msgstr "Trajno ukini ta uporabniški račun"
 
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
-msgstr "(uporabi obliko Ime''''''Priimek)"
+msgstr "(običajno oblike Ime''''''Priimek, z nekaj truda lahko: Ime Priimek)"
 
 msgid "Alias-Name"
 msgstr "Psevdonim"
@@ -469,7 +469,7 @@
 msgstr "URL uporabnikovega CSS stila"
 
 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
-msgstr "(prazno polje izklopi CSS)"
+msgstr "(prazno polje izklopi uporabnikov CSS)"
 
 msgid "Editor size"
 msgstr "Velikost področja za urejanje"
@@ -654,7 +654,7 @@
 msgstr "Tvori profil"
 
 msgid "Mail me my account data"
-msgstr "Pošlji mi podatke o mojem uporabniškem računu"
+msgstr "Pošlji mi podatke tem uporabniškem računu"
 
 msgid "Action"
 msgstr "Akcija"
@@ -905,8 +905,8 @@
 msgstr "Lokalni sintaktični analizatorji (parserji)"
 
 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
-msgstr "Nameščeni procesorji (zastarelo -- uporabite raje "
-"sintaktične analizatorje)"
+msgstr ""
+"Nameščeni procesorji (zastarelo -- uporabite raje sintaktične analizatorje)"
 
 msgid "Disabled"
 msgstr "Izklopljeno"
--- a/MoinMoin/i18n/sl.py	Wed Feb 01 14:45:32 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sl.py	Fri Feb 03 18:42:04 2006 +0000
@@ -65,7 +65,7 @@
 '''[Content of new page loaded from %s]''':
 '''[Vsebina nove strani je bila naložena iz %s]''',
 '''[Template %s not found]''':
-'''[Šablona %s ne obstaja]''',
+'''[Predloga %s ne obstaja]''',
 '''[You may not read %s]''':
 '''[Strani %s vam ni dovoljeno brati]''',
 '''Describe %s here.''':
@@ -237,7 +237,7 @@
 '''Open editor on double click''':
 '''Odpri urejevalnik ob dvokliku''',
 '''Jump to last visited page instead of frontpage''':
-'''Vstopi na zadnjo obiskano stran namesto na prvo stran''',
+'''Vstopi na zadnjo obiskano stran namesto na vstopno''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
 '''Označi neobstoječe povezave z vprašajem''',
 '''Show page trail''':
@@ -253,13 +253,13 @@
 '''Remember login information''':
 '''Shrani podatke o prijavi''',
 '''Subscribe to trivial changes''':
-'''Naroči se na obvestila o neznatnih spremembah''',
+'''Naročilo na obvestila velja tudi za neznatne spremembe''',
 '''Disable this account forever''':
-'''Trajno ukini to uporabniško ime''',
+'''Trajno ukini ta uporabniški račun''',
 '''Name''':
 '''Ime''',
 '''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
-'''(uporabi obliko Ime\'\'\'\'\'\'Priimek)''',
+'''(običajno oblike Ime\'\'\'\'\'\'Priimek, z nekaj truda lahko: Ime Priimek)''',
 '''Alias-Name''':
 '''Psevdonim''',
 '''Password''':
@@ -273,7 +273,7 @@
 '''User CSS URL''':
 '''URL uporabnikovega CSS stila''',
 '''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
-'''(prazno polje izklopi CSS)''',
+'''(prazno polje izklopi uporabnikov CSS)''',
 '''Editor size''':
 '''Velikost področja za urejanje''',
 '''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
@@ -392,7 +392,7 @@
 '''Create Profile''':
 '''Tvori profil''',
 '''Mail me my account data''':
-'''Pošlji mi podatke o mojem uporabniškem računu''',
+'''Pošlji mi podatke tem uporabniškem računu''',
 '''Action''':
 '''Akcija''',
 '''No older revisions available!''':