changeset 549:e631e0cdd8d2

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-553
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Tue, 11 Apr 2006 09:00:38 +0000
parents dec24a04ef10
children 24c87a2cd368
files ChangeLog MoinMoin/i18n/bg.po MoinMoin/i18n/bg.py MoinMoin/i18n/es.po MoinMoin/i18n/fa.po MoinMoin/i18n/fa.py MoinMoin/i18n/ja.po MoinMoin/i18n/ja.py MoinMoin/i18n/lv.po MoinMoin/i18n/lv.py
diffstat 10 files changed, 2686 insertions(+), 3224 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/ChangeLog	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/ChangeLog	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -2,6 +2,23 @@
 # arch-tag: automatic-ChangeLog--arch@arch.thinkmo.de--2003-archives/moin--main--1.5
 #
 
+2006-04-11 10:00:38 GMT	Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>	patch-553
+
+  Summary:
+   updated i18n
+  Revision:
+   moin--main--1.5--patch-553
+
+  updated i18n
+  
+
+  modified files:
+   ChangeLog MoinMoin/i18n/bg.po MoinMoin/i18n/bg.py
+   MoinMoin/i18n/es.po MoinMoin/i18n/fa.po MoinMoin/i18n/fa.py
+   MoinMoin/i18n/ja.po MoinMoin/i18n/ja.py MoinMoin/i18n/lv.po
+   MoinMoin/i18n/lv.py
+
+
 2006-04-10 16:46:41 GMT	Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>	patch-552
 
   Summary:
--- a/MoinMoin/i18n/bg.po	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/bg.po	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -16,7 +16,7 @@
 "POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-02-11 12:20-0800\n"
 "Last-Translator: Hristo Iliev <hristo@phys.uni-sofia.bg>\n"
-"Language-Team: Russian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -65,7 +65,7 @@
 msgstr "Не можете да редактирате тази страница."
 
 msgid "Page is immutable!"
-msgstr "Неизменна страница!"
+msgstr "Неизменима страница!"
 
 msgid "Cannot edit old revisions!"
 msgstr "Стари версии не могат да се редактират!"
@@ -106,7 +106,7 @@
 "Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
 msgstr ""
 "Някой друг е записал тази страница докато сте я редактирали!\n"
-"Молим първо прегледайте страницата и еадвя тогава я съхранете. Недейте "
+"Моля, първо прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте "
 "просто да я записвате!\n"
 "Прегледайте разликите %(difflink)s за да видите какво се е променило."
 
@@ -133,7 +133,7 @@
 msgstr "Запис на промените"
 
 msgid "Cancel"
-msgstr "Отмяна"
+msgstr "Отказ"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -150,9 +150,8 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "Предварителен изглед"
 
-#, fuzzy
 msgid "Text mode"
-msgstr "Текст"
+msgstr "Текстов режим"
 
 msgid "Comment:"
 msgstr "Коментар:"
@@ -176,21 +175,24 @@
 "Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
 "space between words. Group page name is not allowed."
 msgstr ""
+"Невалидно потребителско име {{{'%s'}}}.\n"
+"Името може да съдържа произволни Unicode букви и цифри, по желание с един\n"
+"интервал между думите. Не е позволено да ползвате имена на групови страници."
 
 #, python-format
 msgid "You are not allowed to do %s on this page."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да правите %s на тази страница."
 
 msgid "Login"
 msgstr "Вход"
 
 #, python-format
 msgid " %s and try again."
-msgstr ""
+msgstr " %s и опитайте отново."
 
 #, python-format
 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
-msgstr ""
+msgstr "%(hits)d резултата от около %(pages)d страници."
 
 #, python-format
 msgid "%.2f seconds"
@@ -213,6 +215,11 @@
 "\n"
 "Login URL: %s/%s\n"
 msgstr ""
+"Потребителско име: %s\n"
+"\n"
+"Парола за вход: %s\n"
+"\n"
+"URL за вход: %s/%s\n"
 
 msgid ""
 "Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
@@ -224,85 +231,102 @@
 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
 "known password.\n"
 msgstr ""
+"Някой е поискал да бъдат изпратени данните за Вашия акаунт на този email адрес.\n"
+"\n"
+"Ако сте загубили паролата си, моля използвайте данните по-долу и просто въведете\n"
+"пароалта КАКТО Е ПОКАЗАНА в полето за парола на уикито (използвайте копиране и\n"
+"лепене за целта).\n"
+"\n"
+"Разбира се, добра идея е, след като влезете успешно, да сложите нова парола, "
+"която да запомните.\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
-msgstr ""
+msgstr "[%(sitename)s] Данни за Вашия уики акаунт"
 
 msgid ""
 "This wiki is not enabled for mail processing.\n"
 "Contact the owner of the wiki, who can enable email."
 msgstr ""
+"Това уики не поддържа обработка на електронна поща.\n"
+"Свържете се със собственика му, който може да разреши поддръжката."
 
 msgid "Please provide a valid email address!"
-msgstr ""
+msgstr "Моля, въведете валиден email адрес!"
 
 #, python-format
 msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
-msgstr ""
+msgstr "Не е открит акаунт, който да отговаря на email адреса '%(email)s'!"
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr ""
+msgstr "Използвайте ПотребителскиНастройки за да промените вашите настройки или "
+"да създадете акаунт."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
-msgstr ""
+msgstr "Потребителското име е празно. Моля, въведете потребителско име."
 
 msgid "This user name already belongs to somebody else."
-msgstr ""
+msgstr "Това потребителско име вече принадлежи на някой друг."
 
 msgid "Passwords don't match!"
-msgstr ""
+msgstr "Паролите не съвпадат!"
 
 msgid "Please specify a password!"
-msgstr ""
+msgstr "Моля, въведете парола!"
 
 msgid ""
 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
 "can get it by email."
 msgstr ""
+"Моля, въведете Вашия email адрес. Ако загубите информацията за Вашия акаунт, "
+"то можете да я изискате по email."
 
 msgid "This email already belongs to somebody else."
-msgstr ""
+msgstr "Този email вече принадлежи на някой друг."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr ""
+msgstr "Потребителският акаунт е създаден! Можете да го използвате и да се "
+"включите сега..."
 
 msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
 msgstr ""
+"Използвайте ПотребителскиНастройки за да промените настройките на избрания "
+"потребителски акаунт"
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
-msgstr ""
+msgstr "Темата '%(theme_name)s' не може да бъде заредена!"
 
 msgid "User preferences saved!"
-msgstr ""
+msgstr "Потребителските настройки са записани!"
 
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Подразбиращ се"
 
 msgid "<Browser setting>"
-msgstr ""
+msgstr "<Настройки на браузъра>"
 
 msgid "the one preferred"
-msgstr ""
+msgstr "предпочитания"
 
 msgid "free choice"
-msgstr ""
+msgstr "свободен избор"
 
 msgid "Select User"
-msgstr ""
+msgstr "Изберете потребител"
 
 msgid "Save"
 msgstr "Запис"
 
 msgid "Preferred theme"
-msgstr ""
+msgstr "Предпочитана тема"
 
 msgid "Editor Preference"
-msgstr ""
+msgstr "Предпочитания за редактор"
 
+#, fuzzy
 msgid "Editor shown on UI"
-msgstr ""
+msgstr "Редактор, показван на интерфейса"
 
 msgid "Time zone"
 msgstr "Часова зона"
@@ -329,7 +353,7 @@
 msgstr "Този списък не работи, освен ако не сте въвели валиден email адрес"
 
 msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
-msgstr ""
+msgstr "Абонаменти за уики страници (по един шаблон на ред)"
 
 msgid "Create Profile"
 msgstr "Създайте профил"
@@ -359,43 +383,44 @@
 
 #, python-format
 msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
-msgstr ""
+msgstr "Липсва задължителен атрибут \"%(attrname)s\""
 
 msgid "Submitted form data:"
-msgstr ""
+msgstr "Данни в изпратената форма:"
 
+#, fuzzy
 msgid "Search Titles"
-msgstr ""
+msgstr "Търсене в заглавията"
 
 msgid "Display context of search results"
-msgstr ""
+msgstr "Показвай контекста на резултатите от търсенето"
 
 msgid "Case-sensitive searching"
-msgstr ""
+msgstr "Чувствително към големината на буквите"
 
 msgid "Search Text"
-msgstr ""
+msgstr "Търсене на текст"
 
 msgid "Go To Page"
-msgstr ""
+msgstr "Отиди на страница"
 
 msgid "Include system pages"
-msgstr ""
+msgstr "Включи системните страници"
 
 msgid "Exclude system pages"
-msgstr ""
+msgstr "Без системните страници"
 
 msgid "Plain title index"
-msgstr ""
+msgstr "Обикновен индекс на заглавията"
 
 msgid "XML title index"
-msgstr ""
+msgstr "XML индекс на заглавията"
 
 msgid "Python Version"
-msgstr ""
+msgstr "Версия на Python"
 
 msgid "MoinMoin Version"
-msgstr ""
+msgstr "Версия на MoinMoin"
 
 #, python-format
 msgid "Release %s [Revision %s]"
@@ -415,38 +440,38 @@
 
 #, python-format
 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
-msgstr ""
+msgstr "Използвано дисково място в %(data_dir)s/pages/"
 
 #, python-format
 msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
-msgstr ""
+msgstr "Използвано дисково място в %(data_dir)s/"
 
 msgid "Entries in edit log"
-msgstr ""
+msgstr "Записи в дневника на редактиранията"
 
 msgid "NONE"
-msgstr "НЕ"
+msgstr "НЯМА"
 
 msgid "Global extension macros"
-msgstr ""
+msgstr "Глобални допълнителни макроси"
 
 msgid "Local extension macros"
-msgstr ""
+msgstr "Локални допълнителни макроси"
 
 msgid "Global extension actions"
-msgstr ""
+msgstr "Глобални допълнителни действия"
 
 msgid "Local extension actions"
-msgstr ""
+msgstr "Локални допълнителни действия"
 
 msgid "Global parsers"
-msgstr ""
+msgstr "Глобални парсери"
 
 msgid "Local extension parsers"
-msgstr ""
+msgstr "Локални допълнителни парсери"
 
 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
-msgstr ""
+msgstr "Инсталирани процесори (ОСТАРЕЛИ -- използвайте парсери вместо това)"
 
 msgid "Disabled"
 msgstr "Изключен"
@@ -454,34 +479,35 @@
 msgid "Enabled"
 msgstr "Включен"
 
+#, fuzzy
 msgid "Lupy search"
-msgstr ""
+msgstr "Lupy търсене"
 
 msgid "Active threads"
-msgstr ""
+msgstr "Активни нишки"
 
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
-msgstr ""
+msgstr "Моля, използвайте по-специфични термини за търсене вместо {{{\"%s\"}}}"
 
 #, python-format
 msgid "ERROR in regex '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "ГРЕШКА в шаблона '%s'"
 
 #, python-format
 msgid "Bad timestamp '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Лош времеви маркер '%s'"
 
 #, python-format
 msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Очаква се \"=\" да следва \"%(token)s\""
 
 #, python-format
 msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Очаква се стойност на ключа \"%(token)s\""
 
 msgid "Wiki Markup"
-msgstr ""
+msgstr "Уики маркировка"
 
 msgid "Print View"
 msgstr "Изглед за печат"
@@ -586,43 +612,63 @@
 "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
 "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
 msgstr ""
+"Съжаляваме, но някой друг е съхранил страницата докато сте я редактирали.\n"
+"\n"
+"Моля, направете следното: Използвайте бутона на браузъра Ви и се върнете назад,\n"
+"след което изкопирайте промените си. Елате тук и отново натиснете РедакцияНаТекста.\n"
+"Сега добавете отново Вашите промени към текущото съдържание на страницата.\n"
+"\n"
+"''Недейте подменяйте направо\n"
+"съдържанието на полето за редактиране с Вашата версия на страницата, тъй като\n"
+"това ще изтрие промените на другия човек, което ще е изключително грубо!''\n"
 
 #, python-format
 msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
-msgstr ""
+msgstr "Архив на вашите промени има [%(backup_url)s тук]."
 
 msgid "You did not change the page content, not saved!"
-msgstr ""
+msgstr "Не сте направили промени по съдържанието, така че нищо не е записано!"
 
 msgid ""
 "You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
 msgstr ""
+"Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате административни "
+"привилегии на нея!"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
 "granted the lock for this page."
 msgstr ""
+"Заключването на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че на Вас "
+"Ви се дава заключване на тази страница."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
 msgstr ""
+"Възможностите на други потребители да редактират тази страница ще бъдат "
+"''блокирани'' до %(bumptime)s."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
 "page."
 msgstr ""
+"Другите потребители ще бъдат ''предупреждавани'' до %(bumptime)s, че Вие "
+"редактирате тази страница."
 
 msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
 msgstr ""
+"Използвайте бутона ПредварителенИзглед за да разширите периода на заключване."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
 "s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
 msgstr ""
+"Страницата в момента е ''заключена'' за редактиране от %(owner)s до %(timestamp)"
+"s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и)."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -633,42 +679,49 @@
 "to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
 "To leave the editor, press the Cancel button."
 msgstr ""
+"Тази страница е отворена за редактиране или последно е била за предварителен "
+"преглед в %(timestamp)s от %(owner)s.[[BR]]\n"
+"'''Вие трябва ''да се въздържате от редактиране'' на тази страница поне още "
+"%(mins_valid)d минута(и),\n"
+"за да избегнете конфликти.'''[[BR]]\n"
+"За да напуснете редактора, натиснете бутона Отказ."
 
 #, python-format
 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
-msgstr ""
+msgstr "Този пакет изисква по-нова версия на MoinMoin (поне %s)."
 
 msgid "The theme name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "Името на темата не е настроено."
 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
 msgstr ""
+"Инсталирането на файлове от теми се поддържа само на сървъри от самостоятелен тип."
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr ""
+msgstr "Инсталирането на '%(filename)s' пропадна."
 
 #, python-format
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr ""
+msgstr "Файлът %s не е пакетен файл на MoinMoin."
 
 #, python-format
 msgid "The page %s does not exist."
-msgstr ""
+msgstr "Страницата %s не съществува."
 
 msgid "Invalid package file header."
-msgstr ""
+msgstr "Невалидно файлово заглавие на пакета."
 
 msgid "Package file format unsupported."
-msgstr ""
+msgstr "Форматът на файла не се поддържа."
 
 #, python-format
 msgid "Unknown function %s in line %i."
-msgstr ""
+msgstr "Неизвестна функция %s на ред %i."
 
 #, python-format
 msgid "The file %s was not found in the package."
-msgstr ""
+msgstr "Файлът %s не беше открит в пакета."
 
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
@@ -689,6 +742,23 @@
 "\n"
 "(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
 msgstr ""
+" Наблягане:: [[Verbatim('')]]''наклонен''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(''')]]'''удебелен'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''удебелен и "
+"наклонен'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''смесени ''[[Verbatim"
+"(''')]]'''''удебелен'''[Verbatim(''')]] и наклонен''[[Verbatim('')]]; "
+"[[Verbatim(----)]] хоризонтална черта.\n"
+" Заглавия:: [[Verbatim(=)]] Заглавие 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Заглавие "
+"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Заглавие 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
+"(====)]] Заглавие 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Заглавие 5 [[Verbatim"
+"(=====)]].\n"
+" Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани елементи; 1."
+"#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.\n"
+" Връзки:: [[Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)]]; [[Verbatim([\"квадратни скоби и "
+"кавички\"])]]; url; [url]; [url етикет].\n"
+" Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  не "
+"е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.\n"
+"\n"
+"(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.\n"
 
 msgid ""
 "Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
@@ -709,24 +779,41 @@
 "reStructuredText Quick Reference\n"
 "</a>.\n"
 msgstr ""
+"Наблягане: <i>*наклонен*</i> <b>**удебелен**</b> ``печатен``<br/>\n"
+"<br/><pre>\n"
+"Заглавия: Заглавие 1 Заглавие 2 Заглавие 3\n"
+"     ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"Хоризонтална черта: ---- \n"
+"Връзки: ПодчертавкаОтзад_ `няколко думи в обратни апострофи`_ external_ \n"
+"\n"
+".. _external: http://външен-сайт.net/foo/\n"
+"\n"
+"Списъци: * bullets; 1., a. номерирани елементи.\n"
+"</pre>\n"
+"<br/>\n"
+"(!) За повече помощ погледнете \n"
+"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
+"Бързо Ръководство по реСтруктуриранТекст\n"
+"</a>.\n"
 
 msgid "Diffs"
-msgstr ""
+msgstr "Разлики"
 
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Информация"
 
 msgid "Edit"
 msgstr "Редакция"
 
 msgid "UnSubscribe"
-msgstr ""
+msgstr "РазАбониране"
 
 msgid "Subscribe"
-msgstr ""
+msgstr "Абониране"
 
 msgid "Raw"
-msgstr ""
+msgstr "Суров"
 
 msgid "XML"
 msgstr "XML"
@@ -742,39 +829,42 @@
 
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
 msgstr ""
+"Публикуване на email адресът ми (вместо уики страницата ми) в авторската "
+"информация."
 
 msgid "Open editor on double click"
-msgstr ""
+msgstr "Отваряне на редактор при двойно кликане"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr ""
+msgstr "Отваряне на последната посетена страница вместо началната"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
-msgstr ""
+msgstr "Показване на въпросителни знаци за връзки към несъществуващи страници"
 
+#, fuzzy
 msgid "Show page trail"
-msgstr ""
+msgstr "Покажи следата на страницата"
 
 msgid "Show icon toolbar"
-msgstr ""
+msgstr "Показване на лента с икони"
 
 msgid "Show top/bottom links in headings"
-msgstr ""
+msgstr "Показване на горните/долните връзки в заглавията"
 
 msgid "Show fancy diffs"
-msgstr ""
+msgstr "Показване на шарени различия"
 
 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
-msgstr ""
+msgstr "Добавяне на интервали към показваните уики имена"
 
 msgid "Remember login information"
-msgstr ""
+msgstr "Запомняне на информацията ми за вход"
 
 msgid "Subscribe to trivial changes"
-msgstr ""
+msgstr "Абонамент за малки промени"
 
 msgid "Disable this account forever"
-msgstr ""
+msgstr "Вечна забрана на този акаунт"
 
 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
 msgstr "(използвайте Име''''''Фамилия)"
@@ -783,30 +873,30 @@
 msgstr "Псведоним"
 
 msgid "Password repeat"
-msgstr "Паролата отново"
+msgstr "Повторение на паролата"
 
 msgid "(Only when changing passwords)"
 msgstr "(Само при промяна на паролата)"
 
 msgid "User CSS URL"
-msgstr ""
+msgstr "URL на потребителски CSS"
 
 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
-msgstr ""
+msgstr "(Оставете празно за забрана на потребителския CSS)"
 
 msgid "Editor size"
-msgstr ""
+msgstr "Размер на редактора"
 
 msgid "No older revisions available!"
 msgstr "Няма по-стари версии!"
 
 #, python-format
 msgid "Diff for \"%s\""
-msgstr "Изменения в \"%s\""
+msgstr "Различия със \"%s\""
 
 #, python-format
 msgid "Differences between revisions %d and %d"
-msgstr "Разлики между версии %d и %d"
+msgstr "Различия между версии %d и %d"
 
 #, python-format
 msgid "(spanning %d versions)"
@@ -863,10 +953,10 @@
 msgstr "суров вид"
 
 msgid "print"
-msgstr "отпечатай"
+msgstr "печат"
 
 msgid "revert"
-msgstr "възстанови"
+msgstr "възвръщане"
 
 #, python-format
 msgid "Revert to revision %(rev)d."
@@ -888,7 +978,7 @@
 msgstr "История на промените"
 
 msgid "No log entries found."
-msgstr ""
+msgstr "Не са открити записи в дневника."
 
 #, python-format
 msgid "Info for \"%s\""
@@ -909,97 +999,100 @@
 msgstr "Попадения и редакции на страницата"
 
 msgid "You are not allowed to revert this page!"
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да възвръщате тази страница!"
 
 msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr ""
+msgstr "Трябва да сте влезли, за да добавите бърза връзка."
 
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
-msgstr ""
+msgstr "Бързата Ви връзка до тази страница беше премахната."
 
 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
-msgstr ""
+msgstr "Добавена Ви беше бърза връзка към тази страница."
 
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете."
 
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-msgstr ""
+msgstr "Това уики не е настроено да обработва поща."
 
 msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr ""
+msgstr "Трябва да сте влезли, за да използвате абонаментите."
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
 msgstr ""
+"Добавете Ваш email адрес във Вашите ПотребителскиНастройки, за да използвате "
+"абонаментите."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
-msgstr ""
+msgstr "Абонаментът Ви за тази страница беше премахнат."
 
 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
-msgstr ""
+msgstr "Не може да се премахне шаблонния абонамент!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-msgstr ""
+msgstr "Редактирате шаблоните за абонамент във Вашите ПотребителскиНастройки."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
-msgstr ""
+msgstr "Бяхте абонирани за тази страница."
 
 msgid "Charts are not available!"
-msgstr ""
+msgstr "Схемите не са достъпни!"
 
 msgid "You need to provide a chart type!"
-msgstr ""
+msgstr "Трябва да укажете тип на схемата!"
 
 #, python-format
 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-msgstr ""
+msgstr "Лош тип на схема \"%s\"!"
 
 msgid "This page is already deleted or was never created!"
-msgstr ""
+msgstr "Тази страница вече е изтрита или никога не е била създавана!"
 
 #, python-format
 msgid "No pages like \"%s\"!"
-msgstr ""
+msgstr "Няма страници подобни на \"%s\"!"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid filename \"%s\"!"
-msgstr "Неправилни аргументи на include \"%s\"!"
+msgstr "Невалидно име на файл \"%s\"!"
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Приложението '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') вече съществува."
 
 #, python-format
 msgid "Created the package %s containing the pages %s."
-msgstr ""
+msgstr "Създаден беше пакет %s, съдържащ страниците %s."
 
 msgid "Package pages"
-msgstr ""
+msgstr "Страници в пакета"
 
-#, fuzzy
 msgid "Package name"
-msgstr "Ново име"
+msgstr "Име на пакета"
 
 msgid "List of page names - separated by <tt>,</tt>"
-msgstr ""
+msgstr "Списък от имена на страници - разделени с <tt>,</tt>"
 
 #, python-format
 msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
 msgstr ""
+"Непознато потребителско име: {{{\"%s\"}}}. Моля, въведете потребителско име "
+"и парола."
 
 msgid "Missing password. Please enter user name and password."
-msgstr ""
+msgstr "Липсва парола. Моля, въведете потребителско име и парола."
 
 msgid "Sorry, wrong password."
-msgstr ""
+msgstr "Съжаляваме - грешна парола."
 
 #, python-format
 msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-msgstr ""
+msgstr "Открита е точно една страница, подобна на \"%s\", препращаме Ви към нея."
 
 #, python-format
 msgid "Pages like \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Страници подобни на \"%s\""
 
 #, python-format
 msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
@@ -1007,13 +1100,13 @@
 
 #, python-format
 msgid "Local Site Map for \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Карта на околността за \"%s\""
 
 msgid "Please log in first."
-msgstr ""
+msgstr "Моля първо влезе."
 
 msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
-msgstr ""
+msgstr "Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други."
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1042,19 +1135,42 @@
 "(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Можете да добавите няколко допълнителни подстраници към вашата вече "
+"съществуваща домашна страница тук.\n"
+"\n"
+"Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат те,\n"
+"като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на група.\n"
+"\n"
+"Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на нова "
+"страница.\n"
+"\n"
+"Преди създаване на защитени страници, моля подсигурете се, че съответната "
+"групова страница\n"
+"съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте ШаблонГрупиДомашниСтраници "
+"за създаване\n"
+"на групови страници.\n"
+"\n"
+"||'''Добавяне на нова персонална страница:'''||'''Свързана ACL група:'''||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
+"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
+"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||"
+"само %(username)s||\n"
+"\n"
 
 msgid "MyPages management"
-msgstr ""
+msgstr "Управление на МоитеСтраници"
 
 msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да променяте имената на страници в това уики!"
 
 msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
-msgstr ""
+msgstr "Моля, използвайте интерактивния интерфейс за промяна на имената на страници!"
 
 #, python-format
 msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
-msgstr ""
+msgstr "Не може да се преименува страницата поради грешка на файловата система: %s."
 
 msgid "Rename Page"
 msgstr "Переименувай"
@@ -1063,7 +1179,7 @@
 msgstr "Ново име"
 
 msgid "Optional reason for the renaming"
-msgstr ""
+msgstr "Незадължителна причина за преименуването"
 
 #, python-format
 msgid ""
@@ -1071,6 +1187,9 @@
 "\n"
 "Try a different name."
 msgstr ""
+"'''Страница с име {{{'%s'}}} вече съществува.'''\n"
+"\n"
+"Опитайте с друго име."
 
 #, python-format
 msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
@@ -1081,15 +1200,17 @@
 "The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
 "(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
 msgstr ""
+"Следните %(badwords)d думи не могат да бъдат намерени в речника от %"
+"(totalwords)d думи%(localwords)s и са осветени по-долу:"
 
 msgid "Add checked words to dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Добавяне на отбелязаните думи в речника"
 
 msgid "No spelling errors found!"
-msgstr ""
+msgstr "Не са открити правописни грешки!"
 
 msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
-msgstr ""
+msgstr "Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!"
 
 #, python-format
 msgid "Title Search: \"%s\""
@@ -1101,71 +1222,71 @@
 
 #, python-format
 msgid "Full Link List for \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Пълен списък от връзки за \"%s\""
 
 msgid ""
 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
 msgstr ""
+"Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на страницата."
 
-#, fuzzy
 msgid "Pages"
-msgstr "Страница"
+msgstr "Страници"
 
 msgid "Select Author"
-msgstr ""
+msgstr "Изберете автор"
 
 msgid "Revert all!"
-msgstr ""
+msgstr "Възвърнете всичко!"
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to use this action."
-msgstr "Не Ви е позволено да разглеждате тази страница."
+msgstr "Не Ви е позволено да използвате това действие."
 
 #, python-format
 msgid "Subscribe users to the page %s"
-msgstr ""
+msgstr "Абониране на потребителите за страница %s"
 
 #, python-format
 msgid "Subscribed for %s:"
-msgstr ""
+msgstr "Абонирани за %s:"
 
 msgid "Not a user:"
-msgstr ""
+msgstr "Не е потребител:"
 
 msgid "You are not allowed to perform this action."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да извършвате това действие."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are now logged out."
-msgstr "Не Ви е позволено да разглеждате тази страница."
+msgstr "Вие излязохте успешно."
 
 msgid "You are not allowed to delete this page."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да изтривате тази страница."
 
 msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
-msgstr ""
+msgstr "Моля, използвайте интерактивния интерфейс за изтриване на страници!"
 
 msgid "Really delete this page?"
-msgstr ""
+msgstr "Наистина ли искате да изтриете тази страница?"
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Изтрий"
 
 msgid "Optional reason for the deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Незадължителна причина за изтриването"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
 "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
 msgstr ""
+"Възстановен архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s.\n"
+"Файлове: %(filecount)d, Директории: %(dircount)d"
 
 #, python-format
 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
-msgstr ""
+msgstr "Възстановяването на архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s пропадна."
 
 msgid "Wiki Backup / Restore"
-msgstr ""
+msgstr "Архивиране / Възстановяване на уикито"
 
 msgid ""
 "Some hints:\n"
@@ -1184,20 +1305,34 @@
 "complete.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Някои напътствия:\n"
+" * За да възстановите от архив:\n"
+" * Възстановяването ще презапише съществуващите данни, така че бъдете внимателни.\n"
+" * Преименувайте го на <сайтидент>.tar.<компресия> (премахнете частта "
+"--дата--час--UTC).\n"
+" * Поставете архива в backup_storage_dir (използвайте scp, ftp, ...).\n"
+" * Натиснете бутона [[GetText(Restore)]] по-долу.\n"
+"\n"
+" * За да направите архив, просто натиснете бутона [[GetText(Backup)]] и запишете "
+"файла,\n"
+"  който ще получите, на сигурно място.\n"
+"\n"
+"Моля, уверете се, че конфигурационните стойности backup_* на вашето уики са верни "
+"и пълни.\n"
+"\n"
 
 msgid "Backup"
-msgstr ""
+msgstr "Архивиране"
 
 msgid "Restore"
-msgstr ""
+msgstr "Възстановяване"
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to do remote backup."
-msgstr "Не можете да редактирате тази страница."
+msgstr "Не Ви е позволено да правите отдалечено архивиране."
 
 #, python-format
 msgid "Unknown backup subaction: %s."
-msgstr ""
+msgstr "Непознато поддействие при архивиране: %s."
 
 #, python-format
 msgid "[%d attachments]"
@@ -1208,13 +1343,15 @@
 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
 "page."
 msgstr ""
+"Има <a href=\"%(link)s\">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на тази "
+"страница."
 
 msgid "Filename of attachment not specified!"
-msgstr ""
+msgstr "Не е указано име на файл за прикрепяне!"
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
-msgstr ""
+msgstr "Приложение '%(filename)s' не съществува!"
 
 msgid ""
 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
@@ -1222,6 +1359,11 @@
 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
 "since this is subject to change and can break easily."
 msgstr ""
+"За да укажете приложение на тази страница използвайте "
+"'''{{{attachment:именафайл}}}''', \n"
+"както е показано по-надолу в списъка от файлове. \n"
+"'''НЕ''' използвайте URL на {{{[get]}}} връзката, \n"
+"тъй като той е обект на промяна и лесно може да се окаже невалиден."
 
 msgid "unzip"
 msgstr "разархивирай"
@@ -1231,19 +1373,19 @@
 
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
-msgstr ""
+msgstr "Няма съхранени приложения към %(pagename)s"
 
 msgid "Edit drawing"
-msgstr ""
+msgstr "Редакция на чертежа"
 
 msgid "Attached Files"
-msgstr "Прикачени файлове"
+msgstr "Приложени файлове"
 
 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да прилагате файлове към тази страница."
 
 msgid "New Attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Ново приложение"
 
 msgid ""
 "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
@@ -1251,6 +1393,10 @@
 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
 "used."
 msgstr ""
+"Качването никога няма да презапише вече съществуващ файл. Ако има конфликт на\n"
+"имена, то трябва да преименувате файла, който искате да качите.\n"
+"В противен случай, ако \"Преиемнувай на\" е оставено празно, то ще бъде "
+"използвано оригиналното име на файл."
 
 msgid "File to upload"
 msgstr "Файл за качване"
@@ -1262,74 +1408,84 @@
 msgstr "Качи"
 
 msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
-msgstr ""
+msgstr "Прилагането на файлове не е разрешено в това уики!"
 
 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да записвате чертежи на тази страница."
 
 msgid ""
 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
 "again."
 msgstr ""
+"Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на файла "
+"и опитайте отново."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да изтривате приложения от тази страница."
 
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да вземате допълнения от тази страница."
 
 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да разархивирате допълнения от тази страница."
 
 msgid "You are not allowed to install files."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да инсталирате файлове."
 
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
-msgstr ""
+msgstr "Не Ви е позволено да преглеждате допълненията към тази страница."
 
 #, python-format
 msgid "Unsupported upload action: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Неподдържано действие при качване: %s"
 
 #, python-format
 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Приложения към \"%(pagename)s\""
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
 "saved."
 msgstr ""
+"Приложение '%(target)s' (отдалечено име '%(filename)s') с размер %(bytes)d байта "
+"- запазено."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Приложение '%(filename)s' - изтрито."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
-msgstr ""
+msgstr "Приложение '%(filename)s' - инсталирано."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
 msgstr ""
+"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете "
+"ще станат твърде дълги (липсват %(space)d kB)."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
 msgstr ""
+"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете "
+"ще станат твърде много (липсват %(count)d)."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
-msgstr "Приложението '%(filename)s' е разархивирано."
+msgstr "Приложение '%(filename)s' - разархивирано."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
 "files only, exist already or reside in folders."
 msgstr ""
+"Приложение '%(filename)s' не може да бъде разархивирано, защото файловете са "
+"твъде големи, само .zip са, вече съществуват или се намират в папки."
 
 #, python-format
 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
@@ -1340,16 +1496,16 @@
 msgstr "Приложение '%(filename)s'"
 
 msgid "Package script:"
-msgstr ""
+msgstr "Скрипт към пакета:"
 
 msgid "File Name"
 msgstr "Файл"
 
 msgid "Modified"
-msgstr ""
+msgstr "Модифициран"
 
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
-msgstr ""
+msgstr "Неизвестен тип на файла - това приложение не може да се покаже"
 
 #, python-format
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
@@ -1357,33 +1513,33 @@
 
 #, python-format
 msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Качване на ново приложение \"%(filename)s\""
 
 #, python-format
 msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Създаване на нов чертеж \"%(filename)s\""
 
 #, python-format
 msgid "Edit drawing %(filename)s"
-msgstr ""
+msgstr "Редакция на чертеж %(filename)s"
 
 msgid "Toggle line numbers"
 msgstr "Превключи показването на номерата на редовете"
 
 msgid "FrontPage"
-msgstr "Начало"
+msgstr "НачалнаСтраница"
 
 msgid "RecentChanges"
 msgstr "СкорошниПромени"
 
 msgid "TitleIndex"
-msgstr "АзбученУказател"
+msgstr "ЗаглавенУказател"
 
 msgid "WordIndex"
 msgstr "ПредметенУказател"
 
 msgid "FindPage"
-msgstr "НамериСтраница"
+msgstr "ТърсенеНаСтраница"
 
 msgid "SiteNavigation"
 msgstr "НавигацияПоСайта"
@@ -1392,10 +1548,10 @@
 msgstr "ПомощСъдържание"
 
 msgid "HelpOnFormatting"
-msgstr "ПомощПриФорматиране"
+msgstr "ПомощЗаФорматиране"
 
 msgid "UserPreferences"
-msgstr "ВашитеПредпочитания"
+msgstr "ПотребителскиНастройки"
 
 msgid "WikiLicense"
 msgstr "УикиЛиценз"
@@ -1428,10 +1584,10 @@
 msgstr "Нед"
 
 msgid "AttachFile"
-msgstr "ПрикачиФайл"
+msgstr "ПриложиФайл"
 
 msgid "DeletePage"
-msgstr "Изтрий"
+msgstr "ИзтрийСтраница"
 
 msgid "LikePages"
 msgstr "ПодобниСтраници"
@@ -1440,25 +1596,25 @@
 msgstr "КартаНаОколността"
 
 msgid "RenamePage"
-msgstr "Преименувай"
+msgstr "ПреименувайСтраница"
 
 msgid "SpellCheck"
-msgstr "Правопис"
+msgstr "ПроверкаПравопис"
 
 #, fuzzy, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
-msgstr "Неправилни аргументи на include \"%s\"!"
+msgstr "Неправилни календарни аргументи на MonthCalendar \"%s\"!"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
-msgstr "Неправилни аргументи на include \"%s\"!"
+msgstr "Неправилни аргументи на MonthCalendar \"%s\"!"
 
 #, python-format
 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
-msgstr ""
+msgstr "Неподдържана схема за навигация '%(scheme)s'!"
 
 msgid "No parent page found!"
-msgstr ""
+msgstr "Не са открити родителски страници!"
 
 msgid "Wiki"
 msgstr "Уики"
@@ -1474,45 +1630,45 @@
 msgstr "Кадър %(pos)d от %(size)d"
 
 msgid "No orphaned pages in this wiki."
-msgstr ""
+msgstr "Не съществуват страници-сираци в това уики."
 
 #, python-format
 msgid "No quotes on %(pagename)s."
-msgstr ""
+msgstr "Няма цитати на страница %(pagename)s."
 
 #, python-format
 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
-msgstr ""
+msgstr "Качване на приложение '%(filename)s'."
 
 #, python-format
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
-msgstr ""
+msgstr "Чертеж '%(filename)s' - записан."
 
 #, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
 msgstr "преди %(mins)dm"
 
 msgid "(no bookmark set)"
-msgstr ""
+msgstr "(не е поставена отметка)"
 
-#, python-format
+#, fuzzy, python-format
 msgid "(currently set to %s)"
-msgstr ""
+msgstr "(в момента поставена на %s)"
 
 msgid "Delete Bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "Изтриване на отметка"
 
 msgid "Set bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "Поставяне на отметка"
 
 msgid "set bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "постави отметка"
 
 msgid "[Bookmark reached]"
-msgstr ""
+msgstr "[Достигната е отметка]"
 
 msgid "No wanted pages in this wiki."
-msgstr ""
+msgstr "Няма искани страници в това уики."
 
 #, python-format
 msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
@@ -1523,7 +1679,7 @@
 msgstr "Не е намерено нищо за \"%s\"!"
 
 msgid "Markup"
-msgstr ""
+msgstr "Маркиране"
 
 msgid "Display"
 msgstr "Преглед"
@@ -1534,42 +1690,43 @@
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
 msgstr ""
+"Обработката на реСтруктуриран текст не е възможна, моля инсталирайте docutils."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
-msgstr "**Твърде много include**"
+msgstr "**Надхвърлен е максималния брой include**"
 
 #, python-format
 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
-msgstr "**Страницата не е открита: %s**"
+msgstr "**Сочената страница не е открита: %s**"
 
 #, python-format
 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Очаква се \"%(wanted)s\" след \"%(key)s\", а е открит \"%(token)s\""
 
 #, python-format
 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Очаква се цяло число \"%(key)s\" преди \"%(token)s\""
 
 #, python-format
 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Очаква се цяло число \"%(arg)s\" след \"%(key)s\""
 
 #, python-format
 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Очаква се стойност на цвят \"%(arg)s\" след \"%(key)s\""
 
 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
-msgstr ""
+msgstr "Опцията за XSLT е забранена, моля погледнете ПомощПриКонфигуриране."
 
 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
-msgstr ""
+msgstr "XSLT обработката не е достъпна, моля инсталирайте 4suite 1.x."
 
 #, python-format
 msgid "%(errortype)s processing error"
-msgstr ""
+msgstr "грешка %(errortype)s при обработката"
 
 msgid "Views/day"
-msgstr "Прегледа/день"
+msgstr "Прегледа/ден"
 
 msgid "Edits/day"
 msgstr "Редакции/ден"
@@ -1589,31 +1746,31 @@
 msgstr "дата"
 
 msgid "# of hits"
-msgstr ""
+msgstr "брой хитове"
 
 msgid "Page Size Distribution"
-msgstr ""
+msgstr "Разпределение по големини на страници"
 
 msgid "page size upper bound [bytes]"
-msgstr ""
+msgstr "горна граница на големина на страница [байта]"
 
 msgid "# of pages of this size"
 msgstr "брой страници с такъв размер"
 
 msgid "User agent"
-msgstr ""
+msgstr "Браузър"
 
 msgid "Others"
 msgstr "Други"
 
 msgid "Distribution of User-Agent Types"
-msgstr ""
+msgstr "Разпределение на типа браузъри"
 
 msgid "Unsubscribe"
-msgstr ""
+msgstr "Разабониране"
 
 msgid "Home"
-msgstr ""
+msgstr "У дома"
 
 msgid "[RSS]"
 msgstr "[RSS]"
@@ -1637,27 +1794,27 @@
 msgstr "[ГОРЕ]"
 
 msgid "Click to do a full-text search for this title"
-msgstr ""
+msgstr "Натиснете за пълно търсене на това заглавие"
 
 msgid "Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Предпочитания"
 
 msgid "Logout"
 msgstr "Изход"
 
 msgid "Clear message"
-msgstr "Прмахване на съобщението"
+msgstr "Премахване на съобщението"
 
 #, python-format
 msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
-msgstr ""
+msgstr "последно редакция %(time)s от %(editor)s"
 
 #, python-format
 msgid "last modified %(time)s"
-msgstr ""
+msgstr "последна модификация %(time)s"
 
 msgid "Search:"
-msgstr "Търси:"
+msgstr "Търсене:"
 
 msgid "Text"
 msgstr "Текст"
@@ -1669,65 +1826,65 @@
 msgstr "Търсене"
 
 msgid "More Actions:"
-msgstr ""
+msgstr "Още действия:"
 
 msgid "------------"
 msgstr "------------"
 
 msgid "Raw Text"
-msgstr ""
+msgstr "Суров вид"
 
 msgid "Delete Cache"
-msgstr ""
+msgstr "Изтриване на кеша"
 
 msgid "Delete Page"
-msgstr ""
+msgstr "Изтриване на страницта"
 
 msgid "Like Pages"
-msgstr ""
+msgstr "Подобни страници"
 
 msgid "Local Site Map"
-msgstr ""
+msgstr "Локална карта"
 
 msgid "My Pages"
-msgstr ""
+msgstr "Моите страници"
 
 msgid "Subscribe User"
-msgstr ""
+msgstr "Абониране на потребител"
 
 msgid "Remove Spam"
-msgstr ""
+msgstr "Премахване на спам"
 
 msgid "Package Pages"
-msgstr ""
+msgstr "Пакетиране на страници"
 
 msgid "Render as Docbook"
-msgstr ""
+msgstr "Изобразяване като Docbook"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Действай!"
 
 msgid "Edit (Text)"
-msgstr "Редакция (Текст)"
+msgstr "Редактиране (Текст)"
 
 msgid "Edit (GUI)"
-msgstr "Редакция (Графична)"
+msgstr "Редактиране (Графична)"
 
 msgid "Immutable Page"
-msgstr "Неизменна страница"
+msgstr "Неизменима страница"
 
 msgid "Remove Link"
-msgstr "Премахване на препратка"
+msgstr "Премахване на връзка"
 
 msgid "Add Link"
-msgstr "Добавяне на препратка"
+msgstr "Добавяне на връзка"
 
 msgid "Attachments"
 msgstr "Приложения"
 
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
-msgstr "Показать изменения за %s дней."
+msgstr "Показване на изменения за %s дена."
 
 msgid "DeleteCache"
 msgstr "ИзтриванеНаКеша"
--- a/MoinMoin/i18n/bg.py	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/bg.py	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -34,7 +34,7 @@
 '''You are not allowed to edit this page.''':
 '''Не можете да редактирате тази страница.''',
 '''Page is immutable!''':
-'''Неизменна страница!''',
+'''Неизменима страница!''',
 '''Cannot edit old revisions!''':
 '''Стари версии не могат да се редактират!''',
 '''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
@@ -57,7 +57,7 @@
 Please review the page and save then. Do not save this page as it is!
 Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed.''':
 '''Някой друг е записал тази страница докато сте я редактирали!
-Молим първо прегледайте страницата и еадвя тогава я съхранете. Недейте просто да я записвате!
+Моля, първо прегледайте страницата и едва тогава я съхранете. Недейте просто да я записвате!
 Прегледайте разликите %(difflink)s за да видите какво се е променило.''',
 '''[Content of new page loaded from %s]''':
 '''[Съдържанието на новата страница е заредено от %s]''',
@@ -72,13 +72,15 @@
 '''Save Changes''':
 '''Запис на промените''',
 '''Cancel''':
-'''Отмяна''',
+'''Отказ''',
 '''By hitting \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' you put your changes under the %(license_link)s.
 If you don\'t want that, hit \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' to cancel your changes.''':
 '''Натискайки \'\'\'%(save_button_text)s\'\'\' Вие се поставяте вашите промени под %(license_link)s.
 Ако не сте съгласни с това, натиснете \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' за да отменте вашите промени.''',
 '''Preview''':
 '''Предварителен изглед''',
+'''Text mode''':
+'''Текстов режим''',
 '''Comment:''':
 '''Коментар:''',
 '''<No addition>''':
@@ -89,8 +91,20 @@
 '''Малка промяна''',
 '''Remove trailing whitespace from each line''':
 '''Премахване на крайните интервали от всеки един ред''',
+'''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
+Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
+space between words. Group page name is not allowed.''':
+'''Невалидно потребителско име {{{\'%s\'}}}.
+Името може да съдържа произволни Unicode букви и цифри, по желание с един
+интервал между думите. Не е позволено да ползвате имена на групови страници.''',
+'''You are not allowed to do %s on this page.''':
+'''Не Ви е позволено да правите %s на тази страница.''',
 '''Login''':
 '''Вход''',
+''' %s and try again.''':
+''' %s и опитайте отново.''',
+'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
+'''%(hits)d резултата от около %(pages)d страници.''',
 '''%.2f seconds''':
 '''%.2f секунди''',
 '''match''':
@@ -99,8 +113,82 @@
 '''съвпадения''',
 '''<unknown>''':
 '''<неизвестен>''',
+'''Login Name: %s
+
+Login Password: %s
+
+Login URL: %s/%s
+''':
+'''Потребителско име: %s
+
+Парола за вход: %s
+
+URL за вход: %s/%s
+''',
+'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.
+
+If you lost your password, please use the data below and just enter the
+password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
+for that).
+
+After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
+''':
+'''Някой е поискал да бъдат изпратени данните за Вашия акаунт на този email адрес.
+
+Ако сте загубили паролата си, моля използвайте данните по-долу и просто въведете
+пароалта КАКТО Е ПОКАЗАНА в полето за парола на уикито (използвайте копиране и
+лепене за целта).
+
+Разбира се, добра идея е, след като влезете успешно, да сложите нова парола, която да запомните.
+''',
+'''[%(sitename)s] Your wiki account data''':
+'''[%(sitename)s] Данни за Вашия уики акаунт''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.
+Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
+'''Това уики не поддържа обработка на електронна поща.
+Свържете се със собственика му, който може да разреши поддръжката.''',
+'''Please provide a valid email address!''':
+'''Моля, въведете валиден email адрес!''',
+'''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
+'''Не е открит акаунт, който да отговаря на email адреса \'%(email)s\'!''',
+'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
+'''Използвайте ПотребителскиНастройки за да промените вашите настройки или да създадете акаунт.''',
+'''Empty user name. Please enter a user name.''':
+'''Потребителското име е празно. Моля, въведете потребителско име.''',
+'''This user name already belongs to somebody else.''':
+'''Това потребителско име вече принадлежи на някой друг.''',
+'''Passwords don\'t match!''':
+'''Паролите не съвпадат!''',
+'''Please specify a password!''':
+'''Моля, въведете парола!''',
+'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
+'''Моля, въведете Вашия email адрес. Ако загубите информацията за Вашия акаунт, то можете да я изискате по email.''',
+'''This email already belongs to somebody else.''':
+'''Този email вече принадлежи на някой друг.''',
+'''User account created! You can use this account to login now...''':
+'''Потребителският акаунт е създаден! Можете да го използвате и да се включите сега...''',
+'''Use UserPreferences to change settings of the selected user account''':
+'''Използвайте ПотребителскиНастройки за да промените настройките на избрания потребителски акаунт''',
+'''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
+'''Темата \'%(theme_name)s\' не може да бъде заредена!''',
+'''User preferences saved!''':
+'''Потребителските настройки са записани!''',
+'''Default''':
+'''Подразбиращ се''',
+'''<Browser setting>''':
+'''<Настройки на браузъра>''',
+'''the one preferred''':
+'''предпочитания''',
+'''free choice''':
+'''свободен избор''',
+'''Select User''':
+'''Изберете потребител''',
 '''Save''':
 '''Запис''',
+'''Preferred theme''':
+'''Предпочитана тема''',
+'''Editor Preference''':
+'''Предпочитания за редактор''',
 '''Time zone''':
 '''Часова зона''',
 '''Your time is''':
@@ -117,6 +205,8 @@
 '''Бързи връзки''',
 '''This list does not work, unless you have entered a valid email address!''':
 '''Този списък не работи, освен ако не сте въвели валиден email адрес''',
+'''Subscribed wiki pages (one regex per line)''':
+'''Абонаменти за уики страници (по един шаблон на ред)''',
 '''Create Profile''':
 '''Създайте профил''',
 '''Mail me my account data''':
@@ -131,6 +221,30 @@
 '''Парола''',
 '''Action''':
 '''Действие''',
+'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
+'''Липсва задължителен атрибут "%(attrname)s"''',
+'''Submitted form data:''':
+'''Данни в изпратената форма:''',
+'''Display context of search results''':
+'''Показвай контекста на резултатите от търсенето''',
+'''Case-sensitive searching''':
+'''Чувствително към големината на буквите''',
+'''Search Text''':
+'''Търсене на текст''',
+'''Go To Page''':
+'''Отиди на страница''',
+'''Include system pages''':
+'''Включи системните страници''',
+'''Exclude system pages''':
+'''Без системните страници''',
+'''Plain title index''':
+'''Обикновен индекс на заглавията''',
+'''XML title index''':
+'''XML индекс на заглавията''',
+'''Python Version''':
+'''Версия на Python''',
+'''MoinMoin Version''':
+'''Версия на MoinMoin''',
 '''Release %s [Revision %s]''':
 '''Издание %s [Ревизия %s]''',
 '''4Suite Version''':
@@ -141,12 +255,46 @@
 '''Брой на служебните страници''',
 '''Accumulated page sizes''':
 '''Размер на всички страници''',
+'''Disk usage of %(data_dir)s/pages/''':
+'''Използвано дисково място в %(data_dir)s/pages/''',
+'''Disk usage of %(data_dir)s/''':
+'''Използвано дисково място в %(data_dir)s/''',
+'''Entries in edit log''':
+'''Записи в дневника на редактиранията''',
 '''NONE''':
-'''НЕ''',
+'''НЯМА''',
+'''Global extension macros''':
+'''Глобални допълнителни макроси''',
+'''Local extension macros''':
+'''Локални допълнителни макроси''',
+'''Global extension actions''':
+'''Глобални допълнителни действия''',
+'''Local extension actions''':
+'''Локални допълнителни действия''',
+'''Global parsers''':
+'''Глобални парсери''',
+'''Local extension parsers''':
+'''Локални допълнителни парсери''',
+'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
+'''Инсталирани процесори (ОСТАРЕЛИ -- използвайте парсери вместо това)''',
 '''Disabled''':
 '''Изключен''',
 '''Enabled''':
 '''Включен''',
+'''Active threads''':
+'''Активни нишки''',
+'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
+'''Моля, използвайте по-специфични термини за търсене вместо {{{"%s"}}}''',
+'''ERROR in regex \'%s\'''':
+'''ГРЕШКА в шаблона \'%s\'''',
+'''Bad timestamp \'%s\'''':
+'''Лош времеви маркер \'%s\'''',
+'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
+'''Очаква се "=" да следва "%(token)s"''',
+'''Expected a value for key "%(token)s"''':
+'''Очаква се стойност на ключа "%(token)s"''',
+'''Wiki Markup''':
+'''Уики маркировка''',
 '''Print View''':
 '''Изглед за печат''',
 '''Your changes are not saved!''':
@@ -213,8 +361,134 @@
 '''Не можете да записвате празни страници.''',
 '''You already saved this page!''':
 '''Вече сте записали тази страница!''',
+'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.
+
+Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
+your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
+Now re-add your changes to the current page contents.
+
+\'\'Do not just replace
+the content editbox with your version of the page, because that would
+delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
+''':
+'''Съжаляваме, но някой друг е съхранил страницата докато сте я редактирали.
+
+Моля, направете следното: Използвайте бутона на браузъра Ви и се върнете назад,
+след което изкопирайте промените си. Елате тук и отново натиснете РедакцияНаТекста.
+Сега добавете отново Вашите промени към текущото съдържание на страницата.
+
+\'\'Недейте подменяйте направо
+съдържанието на полето за редактиране с Вашата версия на страницата, тъй като
+това ще изтрие промените на другия човек, което ще е изключително грубо!\'\'
+''',
+'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
+'''Архив на вашите промени има [%(backup_url)s тук].''',
+'''You did not change the page content, not saved!''':
+'''Не сте направили промени по съдържанието, така че нищо не е записано!''',
+'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
+'''Не можете да променята ACL-ите на тази страница, тъй като нямате административни привилегии на нея!''',
+'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
+'''Заключването на %(owner)s изтече преди %(mins_ago)d минута(и), така че на Вас Ви се дава заключване на тази страница.''',
+'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
+'''Възможностите на други потребители да редактират тази страница ще бъдат \'\'блокирани\'\' до %(bumptime)s.''',
+'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
+'''Другите потребители ще бъдат \'\'предупреждавани\'\' до %(bumptime)s, че Вие редактирате тази страница.''',
+'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
+'''Използвайте бутона ПредварителенИзглед за да разширите периода на заключване.''',
+'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
+'''Страницата в момента е \'\'заключена\'\' за редактиране от %(owner)s до %(timestamp)s, т.е. за %(mins_valid)d минута(и).''',
+'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
+\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
+to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
+To leave the editor, press the Cancel button.''':
+'''Тази страница е отворена за редактиране или последно е била за предварителен преглед в %(timestamp)s от %(owner)s.[[BR]]
+\'\'\'Вие трябва \'\'да се въздържате от редактиране\'\' на тази страница поне още %(mins_valid)d минута(и),
+за да избегнете конфликти.\'\'\'[[BR]]
+За да напуснете редактора, натиснете бутона Отказ.''',
+'''The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s).''':
+'''Този пакет изисква по-нова версия на MoinMoin (поне %s).''',
+'''The theme name is not set.''':
+'''Името на темата не е настроено.''',
+'''Installing theme files is only supported for standalone type servers.''':
+'''Инсталирането на файлове от теми се поддържа само на сървъри от самостоятелен тип.''',
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
+'''Инсталирането на \'%(filename)s\' пропадна.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''Файлът %s не е пакетен файл на MoinMoin.''',
+'''The page %s does not exist.''':
+'''Страницата %s не съществува.''',
+'''Invalid package file header.''':
+'''Невалидно файлово заглавие на пакета.''',
+'''Package file format unsupported.''':
+'''Форматът на файла не се поддържа.''',
+'''Unknown function %s in line %i.''':
+'''Неизвестна функция %s на ред %i.''',
+'''The file %s was not found in the package.''':
+'''Файлът %s не беше открит в пакета.''',
+''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
+ Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
+ Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
+ Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.
+
+(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
+''':
+''' Наблягане:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'наклонен\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'удебелен\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'удебелен и наклонен\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'смесени \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'удебелен\'\'\'[Verbatim(\'\'\')]] и наклонен\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] хоризонтална черта.
+ Заглавия:: [[Verbatim(=)]] Заглавие 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Заглавие 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Заглавие 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Заглавие 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Заглавие 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Списъци:: интервал и едно от: * bullets; 1., a., A., i., I. номерирани елементи; 1.#n започва номерирането от n; само интервал вмъква навътре.
+ Връзки:: [[Verbatim(СвързаниДумиПървиБуквиГлавни)]]; [[Verbatim(["квадратни скоби и кавички"])]]; url; [url]; [url етикет].
+ Таблици:: || текст на клетка |||| текст на клетка, заемаща 2 колони ||;  не е позволено оставянето на празно място след таблици или заглавия.
+
+(!) За повече помощ вижте ПомощПриРедактиране или СинтактичноУпътване.
+''',
+'''Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>
+<br/><pre>
+Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3
+     ========= --------- ~~~~~~~~~
+
+Horizontal rule: ---- 
+Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ 
+
+.. _external: http://external-site.net/foo/
+
+Lists: * bullets; 1., a. numbered items.
+</pre>
+<br/>
+(!) For more help, see the 
+<a href="http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html">
+reStructuredText Quick Reference
+</a>.
+''':
+'''Наблягане: <i>*наклонен*</i> <b>**удебелен**</b> ``печатен``<br/>
+<br/><pre>
+Заглавия: Заглавие 1 Заглавие 2 Заглавие 3
+     ========== ---------- ~~~~~~~~~~
+
+Хоризонтална черта: ---- 
+Връзки: ПодчертавкаОтзад_ `няколко думи в обратни апострофи`_ external_ 
+
+.. _external: http://външен-сайт.net/foo/
+
+Списъци: * bullets; 1., a. номерирани елементи.
+</pre>
+<br/>
+(!) За повече помощ погледнете 
+<a href="http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html">
+Бързо Ръководство по реСтруктуриранТекст
+</a>.
+''',
+'''Diffs''':
+'''Разлики''',
+'''Info''':
+'''Информация''',
 '''Edit''':
 '''Редакция''',
+'''UnSubscribe''':
+'''РазАбониране''',
+'''Subscribe''':
+'''Абониране''',
+'''Raw''':
+'''Суров''',
 '''XML''':
 '''XML''',
 '''Print''':
@@ -223,20 +497,48 @@
 '''Изглед''',
 '''Up''':
 '''Нагоре''',
+'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
+'''Публикуване на email адресът ми (вместо уики страницата ми) в авторската информация.''',
+'''Open editor on double click''':
+'''Отваряне на редактор при двойно кликане''',
+'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
+'''Отваряне на последната посетена страница вместо началната''',
+'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
+'''Показване на въпросителни знаци за връзки към несъществуващи страници''',
+'''Show icon toolbar''':
+'''Показване на лента с икони''',
+'''Show top/bottom links in headings''':
+'''Показване на горните/долните връзки в заглавията''',
+'''Show fancy diffs''':
+'''Показване на шарени различия''',
+'''Add spaces to displayed wiki names''':
+'''Добавяне на интервали към показваните уики имена''',
+'''Remember login information''':
+'''Запомняне на информацията ми за вход''',
+'''Subscribe to trivial changes''':
+'''Абонамент за малки промени''',
+'''Disable this account forever''':
+'''Вечна забрана на този акаунт''',
 '''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
 '''(използвайте Име\'\'\'\'\'\'Фамилия)''',
 '''Alias-Name''':
 '''Псведоним''',
 '''Password repeat''':
-'''Паролата отново''',
+'''Повторение на паролата''',
 '''(Only when changing passwords)''':
 '''(Само при промяна на паролата)''',
+'''User CSS URL''':
+'''URL на потребителски CSS''',
+'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
+'''(Оставете празно за забрана на потребителския CSS)''',
+'''Editor size''':
+'''Размер на редактора''',
 '''No older revisions available!''':
 '''Няма по-стари версии!''',
 '''Diff for "%s"''':
-'''Изменения в "%s"''',
+'''Различия със "%s"''',
 '''Differences between revisions %d and %d''':
-'''Разлики между версии %d и %d''',
+'''Различия между версии %d и %d''',
 '''(spanning %d versions)''':
 '''(по %d версии)''',
 '''No differences found!''':
@@ -272,9 +574,9 @@
 '''raw''':
 '''суров вид''',
 '''print''':
-'''отпечатай''',
+'''печат''',
 '''revert''':
-'''възстанови''',
+'''възвръщане''',
 '''Revert to revision %(rev)d.''':
 '''Върната е версия %(rev)d.''',
 '''edit''':
@@ -287,6 +589,8 @@
 '''няма''',
 '''Revision History''':
 '''История на промените''',
+'''No log entries found.''':
+'''Не са открити записи в дневника.''',
 '''Info for "%s"''':
 '''Информация за "%s"''',
 '''Show "%(title)s"''':
@@ -297,64 +601,328 @@
 '''Покажи диаграма "%(title)s"''',
 '''Page hits and edits''':
 '''Попадения и редакции на страницата''',
+'''You are not allowed to revert this page!''':
+'''Не Ви е позволено да възвръщате тази страница!''',
+'''You must login to add a quicklink.''':
+'''Трябва да сте влезли, за да добавите бърза връзка.''',
+'''Your quicklink to this page has been removed.''':
+'''Бързата Ви връзка до тази страница беше премахната.''',
+'''A quicklink to this page has been added for you.''':
+'''Добавена Ви беше бърза връзка към тази страница.''',
+'''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
+'''Не Ви е позволено да се абонирате за страници, които не можете да четете.''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
+'''Това уики не е настроено да обработва поща.''',
+'''You must log in to use subscribtions.''':
+'''Трябва да сте влезли, за да използвате абонаментите.''',
+'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
+'''Добавете Ваш email адрес във Вашите ПотребителскиНастройки, за да използвате абонаментите.''',
+'''Your subscribtion to this page has been removed.''':
+'''Абонаментът Ви за тази страница беше премахнат.''',
+'''Can\'t remove regular expression subscription!''':
+'''Не може да се премахне шаблонния абонамент!''',
+'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
+'''Редактирате шаблоните за абонамент във Вашите ПотребителскиНастройки.''',
+'''You have been subscribed to this page.''':
+'''Бяхте абонирани за тази страница.''',
+'''Charts are not available!''':
+'''Схемите не са достъпни!''',
+'''You need to provide a chart type!''':
+'''Трябва да укажете тип на схемата!''',
+'''Bad chart type "%s"!''':
+'''Лош тип на схема "%s"!''',
+'''This page is already deleted or was never created!''':
+'''Тази страница вече е изтрита или никога не е била създавана!''',
+'''No pages like "%s"!''':
+'''Няма страници подобни на "%s"!''',
+'''Invalid filename "%s"!''':
+'''Невалидно име на файл "%s"!''',
+'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
+'''Приложението \'%(target)s\' (отдалечено име \'%(filename)s\') вече съществува.''',
+'''Created the package %s containing the pages %s.''':
+'''Създаден беше пакет %s, съдържащ страниците %s.''',
+'''Package pages''':
+'''Страници в пакета''',
+'''Package name''':
+'''Име на пакета''',
+'''List of page names - separated by <tt>,</tt>''':
+'''Списък от имена на страници - разделени с <tt>,</tt>''',
+'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
+'''Непознато потребителско име: {{{"%s"}}}. Моля, въведете потребителско име и парола.''',
+'''Missing password. Please enter user name and password.''':
+'''Липсва парола. Моля, въведете потребителско име и парола.''',
+'''Sorry, wrong password.''':
+'''Съжаляваме - грешна парола.''',
+'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
+'''Открита е точно една страница, подобна на "%s", препращаме Ви към нея.''',
+'''Pages like "%s"''':
+'''Страници подобни на "%s"''',
 '''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
 '''%(matchcount)d %(matches)s за "%(title)s"''',
+'''Local Site Map for "%s"''':
+'''Карта на околността за "%s"''',
+'''Please log in first.''':
+'''Моля първо влезе.''',
+'''Please first create a homepage before creating additional pages.''':
+'''Моля, създайте Ваша домашна страница преди да започнете да създавате други.''',
+'''You can add some additional sub pages to your already existing homepage here.
+
+You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,
+access is controlled by group membership of the corresponding group page.
+
+Just enter the sub page\'s name and click on the button to create a new page.
+
+Before creating access protected pages, make sure the corresponding group page
+exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for creating
+the group pages.
+
+||\'\'\'Add a new personal page:\'\'\'||\'\'\'Related access control list group:\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%(username)s only||
+
+''':
+'''Можете да добавите няколко допълнителни подстраници към вашата вече съществуваща домашна страница тук.
+
+Можете да изберете колко отворени за други читатели или писатели да бъдат те,
+като достъпът се контролира от принадлежността към съответното име на група.
+
+Просто въведете името на подстраницата и натиснете бутона за създаване на нова страница.
+
+Преди създаване на защитени страници, моля подсигурете се, че съответната групова страница
+съществува, и че съответните членове са в нея. Използвайте ШаблонГрупиДомашниСтраници за създаване
+на групови страници.
+
+||\'\'\'Добавяне на нова персонална страница:\'\'\'||\'\'\'Свързана ACL група:\'\'\'||
+||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadWriteGroup"]||
+||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||["%(username)s/ReadGroup"]||
+||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||само %(username)s||
+
+''',
+'''MyPages management''':
+'''Управление на МоитеСтраници''',
+'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
+'''Не Ви е позволено да променяте имената на страници в това уики!''',
+'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
+'''Моля, използвайте интерактивния интерфейс за промяна на имената на страници!''',
+'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
+'''Не може да се преименува страницата поради грешка на файловата система: %s.''',
 '''Rename Page''':
 '''Переименувай''',
 '''New name''':
 '''Ново име''',
+'''Optional reason for the renaming''':
+'''Незадължителна причина за преименуването''',
+'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'
+
+Try a different name.''':
+'''\'\'\'Страница с име {{{\'%s\'}}} вече съществува.\'\'\'
+
+Опитайте с друго име.''',
 '''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
 '''(включително %(localwords)d %(pagelink)s)''',
+'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
+'''Следните %(badwords)d думи не могат да бъдат намерени в речника от %(totalwords)d думи%(localwords)s и са осветени по-долу:''',
+'''Add checked words to dictionary''':
+'''Добавяне на отбелязаните думи в речника''',
+'''No spelling errors found!''':
+'''Не са открити правописни грешки!''',
+'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
+'''Не можете да проверявате правописа на страници, които не можете да четете!''',
 '''Title Search: "%s"''':
 '''Търсене по заголавие: "%s"''',
 '''Full Text Search: "%s"''':
 '''Търесен по текст: "%s"''',
+'''Full Link List for "%s"''':
+'''Пълен списък от връзки за "%s"''',
+'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
+'''Не може да се създават нови страници без име. Моля, укажете име на страницата.''',
+'''Pages''':
+'''Страници''',
+'''Select Author''':
+'''Изберете автор''',
+'''Revert all!''':
+'''Възвърнете всичко!''',
+'''You are not allowed to use this action.''':
+'''Не Ви е позволено да използвате това действие.''',
+'''Subscribe users to the page %s''':
+'''Абониране на потребителите за страница %s''',
+'''Subscribed for %s:''':
+'''Абонирани за %s:''',
+'''Not a user:''':
+'''Не е потребител:''',
+'''You are not allowed to perform this action.''':
+'''Не Ви е позволено да извършвате това действие.''',
+'''You are now logged out.''':
+'''Вие излязохте успешно.''',
+'''You are not allowed to delete this page.''':
+'''Не Ви е позволено да изтривате тази страница.''',
+'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
+'''Моля, използвайте интерактивния интерфейс за изтриване на страници!''',
+'''Really delete this page?''':
+'''Наистина ли искате да изтриете тази страница?''',
 '''Delete''':
 '''Изтрий''',
+'''Optional reason for the deletion''':
+'''Незадължителна причина за изтриването''',
+'''Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.
+Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d''':
+'''Възстановен архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s.
+Файлове: %(filecount)d, Директории: %(dircount)d''',
+'''Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed.''':
+'''Възстановяването на архив: %(filename)s в директория: %(targetdir)s пропадна.''',
+'''Wiki Backup / Restore''':
+'''Архивиране / Възстановяване на уикито''',
+'''Some hints:
+ * To restore a backup:
+ * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.
+ * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC stuff).
+ * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).
+ * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.
+
+ * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the file
+  you get to a secure place.
+
+Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and complete.
+
+''':
+'''Някои напътствия:
+ * За да възстановите от архив:
+ * Възстановяването ще презапише съществуващите данни, така че бъдете внимателни.
+ * Преименувайте го на <сайтидент>.tar.<компресия> (премахнете частта --дата--час--UTC).
+ * Поставете архива в backup_storage_dir (използвайте scp, ftp, ...).
+ * Натиснете бутона [[GetText(Restore)]] по-долу.
+
+ * За да направите архив, просто натиснете бутона [[GetText(Backup)]] и запишете файла,
+  който ще получите, на сигурно място.
+
+Моля, уверете се, че конфигурационните стойности backup_* на вашето уики са верни и пълни.
+
+''',
+'''Backup''':
+'''Архивиране''',
+'''Restore''':
+'''Възстановяване''',
+'''You are not allowed to do remote backup.''':
+'''Не Ви е позволено да правите отдалечено архивиране.''',
+'''Unknown backup subaction: %s.''':
+'''Непознато поддействие при архивиране: %s.''',
 '''[%d attachments]''':
 '''[%d приложения]''',
+'''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
+'''Има <a href="%(link)s">%(count)s на брой приложение(я)</a> съхранени на тази страница.''',
+'''Filename of attachment not specified!''':
+'''Не е указано име на файл за прикрепяне!''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' does not exist!''':
+'''Приложение \'%(filename)s\' не съществува!''',
+'''To refer to attachments on a page, use \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', 
+as shown below in the list of files. 
+Do \'\'\'NOT\'\'\' use the URL of the {{{[get]}}} link, 
+since this is subject to change and can break easily.''':
+'''За да укажете приложение на тази страница използвайте \'\'\'{{{attachment:именафайл}}}\'\'\', 
+както е показано по-надолу в списъка от файлове. 
+\'\'\'НЕ\'\'\' използвайте URL на {{{[get]}}} връзката, 
+тъй като той е обект на промяна и лесно може да се окаже невалиден.''',
 '''unzip''':
 '''разархивирай''',
 '''install''':
 '''инсталирай''',
+'''No attachments stored for %(pagename)s''':
+'''Няма съхранени приложения към %(pagename)s''',
+'''Edit drawing''':
+'''Редакция на чертежа''',
 '''Attached Files''':
-'''Прикачени файлове''',
+'''Приложени файлове''',
+'''You are not allowed to attach a file to this page.''':
+'''Не Ви е позволено да прилагате файлове към тази страница.''',
+'''New Attachment''':
+'''Ново приложение''',
+'''An upload will never overwrite an existing file. If there is a name
+conflict, you have to rename the file that you want to upload.
+Otherwise, if "Rename to" is left blank, the original filename will be used.''':
+'''Качването никога няма да презапише вече съществуващ файл. Ако има конфликт на
+имена, то трябва да преименувате файла, който искате да качите.
+В противен случай, ако "Преиемнувай на" е оставено празно, то ще бъде използвано оригиналното име на файл.''',
 '''File to upload''':
 '''Файл за качване''',
 '''Rename to''':
 '''Преименувай на''',
 '''Upload''':
 '''Качи''',
+'''File attachments are not allowed in this wiki!''':
+'''Прилагането на файлове не е разрешено в това уики!''',
+'''You are not allowed to save a drawing on this page.''':
+'''Не Ви е позволено да записвате чертежи на тази страница.''',
+'''No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try again.''':
+'''Нулево съдържание на файла. Изтрийте всички не-ASCII символи от името на файла и опитайте отново.''',
+'''You are not allowed to delete attachments on this page.''':
+'''Не Ви е позволено да изтривате приложения от тази страница.''',
+'''You are not allowed to get attachments from this page.''':
+'''Не Ви е позволено да вземате допълнения от тази страница.''',
+'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
+'''Не Ви е позволено да разархивирате допълнения от тази страница.''',
+'''You are not allowed to install files.''':
+'''Не Ви е позволено да инсталирате файлове.''',
+'''You are not allowed to view attachments of this page.''':
+'''Не Ви е позволено да преглеждате допълненията към тази страница.''',
+'''Unsupported upload action: %s''':
+'''Неподдържано действие при качване: %s''',
+'''Attachments for "%(pagename)s"''':
+'''Приложения към "%(pagename)s"''',
+'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
+'''Приложение \'%(target)s\' (отдалечено име \'%(filename)s\') с размер %(bytes)d байта - запазено.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
+'''Приложение \'%(filename)s\' - изтрито.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
+'''Приложение \'%(filename)s\' - инсталирано.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
+'''Приложение \'%(filename)s\' не може да бъде разархивирано, защото файловете ще станат твърде дълги (липсват %(space)d kB).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
+'''Приложение \'%(filename)s\' не може да бъде разархивирано, защото файловете ще станат твърде много (липсват %(count)d).''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
-'''Приложението \'%(filename)s\' е разархивирано.''',
+'''Приложение \'%(filename)s\' - разархивирано.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
+'''Приложение \'%(filename)s\' не може да бъде разархивирано, защото файловете са твъде големи, само .zip са, вече съществуват или се намират в папки.''',
 '''The file %(target)s is not a .zip file.''':
 '''Файлът %(target)s не е zip архив.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\'''':
 '''Приложение \'%(filename)s\'''',
+'''Package script:''':
+'''Скрипт към пакета:''',
 '''File Name''':
 '''Файл''',
+'''Modified''':
+'''Модифициран''',
+'''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
+'''Неизвестен тип на файла - това приложение не може да се покаже''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
 '''приложение:%(filename)s към %(pagename)s''',
+'''Upload new attachment "%(filename)s"''':
+'''Качване на ново приложение "%(filename)s"''',
+'''Create new drawing "%(filename)s"''':
+'''Създаване на нов чертеж "%(filename)s"''',
+'''Edit drawing %(filename)s''':
+'''Редакция на чертеж %(filename)s''',
 '''Toggle line numbers''':
 '''Превключи показването на номерата на редовете''',
 '''FrontPage''':
-'''Начало''',
+'''НачалнаСтраница''',
 '''RecentChanges''':
 '''СкорошниПромени''',
 '''TitleIndex''':
-'''АзбученУказател''',
+'''ЗаглавенУказател''',
 '''WordIndex''':
 '''ПредметенУказател''',
 '''FindPage''':
-'''НамериСтраница''',
+'''ТърсенеНаСтраница''',
 '''SiteNavigation''':
 '''НавигацияПоСайта''',
 '''HelpContents''':
 '''ПомощСъдържание''',
 '''HelpOnFormatting''':
-'''ПомощПриФорматиране''',
+'''ПомощЗаФорматиране''',
 '''UserPreferences''':
-'''ВашитеПредпочитания''',
+'''ПотребителскиНастройки''',
 '''WikiLicense''':
 '''УикиЛиценз''',
 '''MissingPage''':
@@ -376,17 +944,23 @@
 '''Sun''':
 '''Нед''',
 '''AttachFile''':
-'''ПрикачиФайл''',
+'''ПриложиФайл''',
 '''DeletePage''':
-'''Изтрий''',
+'''ИзтрийСтраница''',
 '''LikePages''':
 '''ПодобниСтраници''',
 '''LocalSiteMap''':
 '''КартаНаОколността''',
 '''RenamePage''':
-'''Преименувай''',
+'''ПреименувайСтраница''',
 '''SpellCheck''':
-'''Правопис''',
+'''ПроверкаПравопис''',
+'''Invalid MonthCalendar arguments "%s"!''':
+'''Неправилни аргументи на MonthCalendar "%s"!''',
+'''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
+'''Неподдържана схема за навигация \'%(scheme)s\'!''',
+'''No parent page found!''':
+'''Не са открити родителски страници!''',
 '''Wiki''':
 '''Уики''',
 '''Slideshow''':
@@ -395,22 +969,60 @@
 '''Начало''',
 '''Slide %(pos)d of %(size)d''':
 '''Кадър %(pos)d от %(size)d''',
+'''No orphaned pages in this wiki.''':
+'''Не съществуват страници-сираци в това уики.''',
+'''No quotes on %(pagename)s.''':
+'''Няма цитати на страница %(pagename)s.''',
+'''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
+'''Качване на приложение \'%(filename)s\'.''',
+'''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
+'''Чертеж \'%(filename)s\' - записан.''',
 '''%(mins)dm ago''':
 '''преди %(mins)dm''',
+'''(no bookmark set)''':
+'''(не е поставена отметка)''',
+'''Delete Bookmark''':
+'''Изтриване на отметка''',
+'''Set bookmark''':
+'''Поставяне на отметка''',
+'''set bookmark''':
+'''постави отметка''',
+'''[Bookmark reached]''':
+'''[Достигната е отметка]''',
+'''No wanted pages in this wiki.''':
+'''Няма искани страници в това уики.''',
 '''Invalid include arguments "%s"!''':
 '''Неправилни аргументи на include "%s"!''',
 '''Nothing found for "%s"!''':
 '''Не е намерено нищо за "%s"!''',
+'''Markup''':
+'''Маркиране''',
 '''Display''':
 '''Преглед''',
 '''Filename''':
 '''Файл''',
+'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
+'''Обработката на реСтруктуриран текст не е възможна, моля инсталирайте docutils.''',
 '''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
-'''**Твърде много include**''',
+'''**Надхвърлен е максималния брой include**''',
 '''**Could not find the referenced page: %s**''':
-'''**Страницата не е открита: %s**''',
+'''**Сочената страница не е открита: %s**''',
+'''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
+'''Очаква се "%(wanted)s" след "%(key)s", а е открит "%(token)s"''',
+'''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
+'''Очаква се цяло число "%(key)s" преди "%(token)s"''',
+'''Expected an integer "%(arg)s" after "%(key)s"''':
+'''Очаква се цяло число "%(arg)s" след "%(key)s"''',
+'''Expected a color value "%(arg)s" after "%(key)s"''':
+'''Очаква се стойност на цвят "%(arg)s" след "%(key)s"''',
+'''XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration.''':
+'''Опцията за XSLT е забранена, моля погледнете ПомощПриКонфигуриране.''',
+'''XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x.''':
+'''XSLT обработката не е достъпна, моля инсталирайте 4suite 1.x.''',
+'''%(errortype)s processing error''':
+'''грешка %(errortype)s при обработката''',
 '''Views/day''':
-'''Прегледа/день''',
+'''Прегледа/ден''',
 '''Edits/day''':
 '''Редакции/ден''',
 '''%(chart_title)s for %(filterpage)s''':
@@ -421,10 +1033,24 @@
 червено=редакция''',
 '''date''':
 '''дата''',
+'''# of hits''':
+'''брой хитове''',
+'''Page Size Distribution''':
+'''Разпределение по големини на страници''',
+'''page size upper bound [bytes]''':
+'''горна граница на големина на страница [байта]''',
 '''# of pages of this size''':
 '''брой страници с такъв размер''',
+'''User agent''':
+'''Браузър''',
 '''Others''':
 '''Други''',
+'''Distribution of User-Agent Types''':
+'''Разпределение на типа браузъри''',
+'''Unsubscribe''':
+'''Разабониране''',
+'''Home''':
+'''У дома''',
 '''[RSS]''':
 '''[RSS]''',
 '''[DELETED]''':
@@ -439,36 +1065,66 @@
 '''[ДОЛУ]''',
 '''[TOP]''':
 '''[ГОРЕ]''',
+'''Click to do a full-text search for this title''':
+'''Натиснете за пълно търсене на това заглавие''',
+'''Preferences''':
+'''Предпочитания''',
 '''Logout''':
 '''Изход''',
 '''Clear message''':
-'''Прмахване на съобщението''',
+'''Премахване на съобщението''',
+'''last edited %(time)s by %(editor)s''':
+'''последно редакция %(time)s от %(editor)s''',
+'''last modified %(time)s''':
+'''последна модификация %(time)s''',
 '''Search:''':
-'''Търси:''',
+'''Търсене:''',
 '''Text''':
 '''Текст''',
 '''Titles''':
 '''Заглавия''',
 '''Search''':
 '''Търсене''',
+'''More Actions:''':
+'''Още действия:''',
 '''------------''':
 '''------------''',
+'''Raw Text''':
+'''Суров вид''',
+'''Delete Cache''':
+'''Изтриване на кеша''',
+'''Delete Page''':
+'''Изтриване на страницта''',
+'''Like Pages''':
+'''Подобни страници''',
+'''Local Site Map''':
+'''Локална карта''',
+'''My Pages''':
+'''Моите страници''',
+'''Subscribe User''':
+'''Абониране на потребител''',
+'''Remove Spam''':
+'''Премахване на спам''',
+'''Package Pages''':
+'''Пакетиране на страници''',
+'''Render as Docbook''':
+'''Изобразяване като Docbook''',
 '''Do''':
 '''Действай!''',
 '''Edit (Text)''':
-'''Редакция (Текст)''',
+'''Редактиране (Текст)''',
 '''Edit (GUI)''':
-'''Редакция (Графична)''',
+'''Редактиране (Графична)''',
 '''Immutable Page''':
-'''Неизменна страница''',
+'''Неизменима страница''',
 '''Remove Link''':
-'''Премахване на препратка''',
+'''Премахване на връзка''',
 '''Add Link''':
-'''Добавяне на препратка''',
+'''Добавяне на връзка''',
 '''Attachments''':
 '''Приложения''',
 '''Show %s days.''':
-'''Показать изменения за %s дней.''',
+'''Показване на изменения за %s дена.''',
 '''DeleteCache''':
 '''ИзтриванеНаКеша''',
 '''(cached %s)''':
--- a/MoinMoin/i18n/es.po	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/es.po	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -709,7 +709,9 @@
 
 #, fuzzy
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-msgstr "La instalación de archivos de temas sólo es soportada en servidores de tipo standalone"
+msgstr ""
+"La instalación de archivos de temas sólo es soportada en servidores de tipo "
+"standalone"
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -1160,18 +1162,19 @@
 "(username)s only||\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Aquí puedes agregar algunas sub-páginas adicionales a tu página personal "
-"ya existente.\n"
+"Aquí puedes agregar algunas sub-páginas adicionales a tu página personal ya "
+"existente.\n"
 "\n"
-"Puedes decidir cuán abiertas a otros lectores o editores serán dichas páginas,\n"
+"Puedes decidir cuán abiertas a otros lectores o editores serán dichas "
+"páginas,\n"
 "el acceso se controla mediante la pertenencia a grupos de la página de grupo "
 "correspondiente.\n"
 "\n"
-"Simplemente ingresa el nombre de la sub-página y haz click en el botón para crear "
-"una nueva página.\n"
+"Simplemente ingresa el nombre de la sub-página y haz click en el botón para "
+"crear una nueva página.\n"
 "\n"
-"Antes de crear páginas con proteción de acceso, asegúrate que la página de grupo "
-"correspondiente\n"
+"Antes de crear páginas con proteción de acceso, asegúrate que la página de "
+"grupo correspondiente\n"
 "existe y contiene los miembros apropiados. Usa HomepageGroupsTemplate para "
 "crear\n"
 "páginas de grupo.\n"
@@ -1186,7 +1189,6 @@
 "(username)s unicamente||\n"
 "\n"
 
-
 #, fuzzy
 msgid "MyPages management"
 msgstr "Administración de MyPages"
@@ -1316,6 +1318,7 @@
 #, python-format
 msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
 msgstr ""
+
 #, fuzzy
 msgid "Wiki Backup / Restore"
 msgstr "Respaldo / Restaración de Wiki"
--- a/MoinMoin/i18n/fa.po	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fa.po	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -26,3313 +26,1894 @@
 "X-Language-in-English: Persian\n"
 
 msgid ""
-
 "The backed up content of this page is deprecated and will not be included in "
-
 "search results!"
-
-msgstr ""
-
-"نسخه های پشتیبان گرفته شده از این صفحه در نتایج جستجو نخواهند آمد!"
-
-
+msgstr "نسخه های پشتیبان گرفته شده از این صفحه در نتایج جستجو نخواهند آمد!"
 
 #, python-format
-
 msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
-
 msgstr "ویرایش %(rev)d در تاریخ %(date)s"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
-
 msgstr "ارجاع از صفحه \"%(page)s\""
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
-
 msgstr "این صفحه به صفحه \"%(page)s\" ارجاع دارد"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid ""
-
 "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
-
 "To use this form on other pages, insert a\n"
-
 "[[BR]][[BR]]'''{{{  [[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
-
 "macro call.-~\n"
-
 msgstr ""
-
 "~-در صورتی که این فرم را ثبت نمايید٬ مقادیر ثبت شده قابل رویت خواهند بود.\n"
-
 "برای استفاده از این فرم در صفحات دیگر از نمونه کد زیر استفاده نمايید.·a\n"
-
 "[[BR]][[BR]]'''{{{····[[Form(\"%(pagename)s\")]]}}}'''[[BR]][[BR]]\n"
-
 "-~\n"
 
-
-
 msgid "Create New Page"
-
 msgstr "ایجاد صفحه جدید"
 
-
-
 msgid "You are not allowed to view this page."
-
 msgstr "شما مجاز به مشاهده این صفحه نمی باشید"
 
-
-
 msgid "You are not allowed to edit this page."
-
 msgstr "شما مجاز به ویرایش این صفحه نمی باشید"
 
-
-
 msgid "Page is immutable!"
-
 msgstr "این صفحه غیر قابل ویرایش است!"
 
-
-
 msgid "Cannot edit old revisions!"
-
 msgstr "ویرایش های قبلی قابل ویرایش مجدد نمی باشند!"
 
-
-
 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
-
 msgstr "مدت زمان ویرایش شما به پایان رسیده است. آماده ویرایش مجدد باشید!"
 
-
-
-msgid "Page name is too long, try shorter name."
-
-msgstr "نام این صفحه طولانی است٬ لطفا نام کوتاه تری انتخاب نمایید."
-
-
+#, python-format
+msgid "Edit \"%(pagename)s\""
+msgstr "ویرایش \"%(pagename)s\""
 
 #, python-format
-
-msgid "Edit \"%(pagename)s\""
-
-msgstr "ویرایش \"%(pagename)s\""
-
-
-
-#, python-format
-
 msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
-
 msgstr "پیش نمایش \"%(pagename)s\""
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
-
 msgstr "زمان قفل ویرایش شما بر روی %(lock_page)s به پایان رسیده است!"
 
+#, python-format
+msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
+msgstr ""
+"زمان قفل ویرایش شما بر روی %(lock_page)s تا # دقیقه دیگر به پایان میرسد."
 
+#, python-format
+msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
+msgstr ""
+"زمان·قفل·ویرایش·شما·بر·روی·%(lock_page)s·تا·#·ثانیه·دیگر به·پایان·میرسد."
+
+msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
+msgstr "این صفحه در زمان ویرایش شما توسط شخص دیگری حذف شده است!"
+
+msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
+msgstr "این صفحه در زمان ویرایش شما توسط شخص دیگری تغییر کرده است!"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Someone else saved this page while you were editing!\n"
+"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
+"Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
+msgstr ""
+"این صفحه در زمان ویرایش شما توسط شخص دیگری ذخیره شده است!\n"
+"لطفا یک بار صفحه را مرور نموده و سپس صفحه را ذخیره نمایید. این صفحه را "
+"همینگونه که هست ذخیره ننمایید!\n"
+"جهت مشاهده تغییرات صورت گرفته صفحه تغییرات را در %(difflink)s ببینید."
+
+#, python-format
+msgid "[Content of new page loaded from %s]"
+msgstr "[محتویات صفحه جدید از %s بارگذاری شد]"
+
+#, python-format
+msgid "[Template %s not found]"
+msgstr "[قالب %s یافت نشد]"
+
+#, python-format
+msgid "[You may not read %s]"
+msgstr "[شما نمی توانید %s را مطالعه نمایید]"
 
 #, python-format
+msgid "Describe %s here."
+msgstr "در مورد %s اینجا توضیح دهید."
 
-msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
+msgid "Check Spelling"
+msgstr "تصحیح املایی"
+
+msgid "Save Changes"
+msgstr "تغییرات ذخیره شود"
+
+msgid "Cancel"
+msgstr "لغو"
 
-msgstr "زمان قفل ویرایش شما بر روی %(lock_page)s تا # دقیقه دیگر به پایان میرسد."
+#, python-format
+msgid ""
+"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
+"(license_link)s.\n"
+"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
+"changes."
+msgstr ""
+"با فشردن کلید '''%(save_button_text)s''' تغییرات شما تحت مجوز %(license_link)"
+"s اعمل میشوند.\n"
+"در صورت عدم تمایل٬ برای لغو تغییرات خود دکمه '''%(cancel_button_text)s''' را "
+"فشار دهید."
+
+msgid "Preview"
+msgstr "پیش نمایش"
 
+#, fuzzy
+msgid "Text mode"
+msgstr "متن"
 
+msgid "Comment:"
+msgstr "نظرات:"
+
+msgid "<No addition>"
+msgstr "<طبقه بندی نشود>"
+
+#, python-format
+msgid "Add to: %(category)s"
+msgstr "به طبقه %(category)s اضافه شود"
+
+msgid "Trivial change"
+msgstr "تغییرات جزئی"
+
+msgid "Remove trailing whitespace from each line"
+msgstr "جاهای خالی را از هر خط حذف کن"
 
 #, python-format
-
-msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
+msgid ""
+"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
+"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
+"space between words. Group page name is not allowed."
+msgstr ""
+"نام کاربری غیر قابل قبول {{{'%s'}}}.\n"
+"نام کاربری میتواند شامل کلیه کاراکترهای حرفی عددی Unicode با یک فاصله بین "
+"کلمات باشد.\n"
+"نام صفحات گروهی قابل قبول نیست."
 
-msgstr "زمان·قفل·ویرایش·شما·بر·روی·%(lock_page)s·تا·#·ثانیه·دیگر به·پایان·میرسد."
-
+#, python-format
+msgid "You are not allowed to do %s on this page."
+msgstr "شما مجاز به %s روی این صفحه نمی باشید."
 
-
-msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
+msgid "Login"
+msgstr "ورود"
 
-msgstr "این صفحه در زمان ویرایش شما توسط شخص دیگری حذف شده است!"
+#, python-format
+msgid " %s and try again."
+msgstr "لطفا پس از %s به سایت مجددا سعی نمایید."
 
-
+#, python-format
+msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
+msgstr "%(hits)d نتیجه بدست آمده حاصل از جستجوی %(pages)d صفحه"
 
-msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
+#, python-format
+msgid "%.2f seconds"
+msgstr "%.2f ثانیه"
 
-msgstr "این صفحه در زمان ویرایش شما توسط شخص دیگری تغییر کرده است!"
+msgid "match"
+msgstr "نتیجه"
 
+msgid "matches"
+msgstr "نتایج"
 
+msgid "<unknown>"
+msgstr "<نامشخص>"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"Login Name: %s\n"
+"\n"
+"Login Password: %s\n"
+"\n"
+"Login URL: %s/%s\n"
+msgstr ""
+"نام کاربری: %s\n"
+"\n"
+"کلمه رمز: %s\n"
+"\n"
+"آدرس ورود: %s/%s\n"
+
+msgid ""
+"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
+"\n"
+"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
+"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
+"for that).\n"
+"\n"
+"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
+"known password.\n"
+msgstr ""
+"شخصی درخواست نموده است تا اطلاعات کاربری شما به این آدرس ایمیل ارسال شود.\n"
+"\n"
+"در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش نموده اید از اطلاعات زیر استفاده نموده و "
+"کلمه عبور را به صورتی که ذکر شده در قسمت کلمه عبور بنویسید.\n"
+"\n"
+"پس از ورود به سیستم می توانید کلمه عبور خود را تغییر دهید.\n"
+
+#, python-format
+msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
+msgstr "[%(sitename)s] اطلاعات مربوط به حساب کاربری شما"
+
+msgid ""
+"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
+"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
+msgstr ""
+"گزینه جابجایی ایمیل در این ویکی فعال نمی باشد.\n"
+"از مدیر ویکی بخواهید تا این امکان را فراهم نماید."
+
+msgid "Please provide a valid email address!"
+msgstr "لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید!"
+
+#, python-format
+msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
+msgstr "حساب کاربری با آدرس ایمیل '%(email)s' یافت نشد!"
+
+msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
+msgstr ""
+"جهت تغییر تنظیمات جاری و یا ایجاد یک حساب جدید از مرجع اطلاعات کاربری "
+"استفاده نمایید."
+
+msgid "Empty user name. Please enter a user name."
+msgstr "محل نام کاربری خالی است. لطفا یک نام کاربری وارد نمایید."
+
+msgid "This user name already belongs to somebody else."
+msgstr "این نام کاربری توسط شخص دیگری ثبت شده است."
+
+msgid "Passwords don't match!"
+msgstr "کلمات عبور وارد شده یکی نیستند!"
+
+msgid "Please specify a password!"
+msgstr "لطفا یک کلمه عبور وارد نمایید!"
 
 msgid ""
-
-"Someone else saved this page while you were editing!\n"
+"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
+"can get it by email."
+msgstr ""
+"لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. در صورتی که اطلاعات حساب کاربری خود را "
+"فراموش کنید این اطلاعات برای شما ایمیل خواهند شد."
 
-"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!\n"
-
-"Have a look at the diff of %(difflink)s to see what has been changed."
-
-msgstr ""
+msgid "This email already belongs to somebody else."
+msgstr "این ایمیل توسط شخص دیگری ثبت شده است."
 
-"این صفحه در زمان ویرایش شما توسط شخص دیگری ذخیره شده است!\n"
-
-"لطفا یک بار صفحه را مرور نموده و سپس صفحه را ذخیره نمایید. این صفحه را "
+msgid "User account created! You can use this account to login now..."
+msgstr ""
+"حساب کاربری شما ایجاد شد! شما می توانید از این حساب کاربری برای ورود به "
+"سیستم استفاده نمائید..."
 
-"همینگونه که هست ذخیره ننمایید!\n"
-
-"جهت مشاهده تغییرات صورت گرفته صفحه تغییرات را در %(difflink)s ببینید."
-
-
+msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
+msgstr ""
+"از مرجع اطلاعات کاربری برای تغییر تنظیمات جاری و یا ایجاد یک حساب جدید "
+"استفاده نمایید."
 
 #, python-format
+msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
+msgstr "قالب گرافیکی درخواستی شما '%(theme_name)s' قابل استفاده نمی باشد!"
 
-msgid "[Content of new page loaded from %s]"
+msgid "User preferences saved!"
+msgstr "اطلاعات کاربری شما ذخیره شد!"
+
+msgid "Default"
+msgstr "پیش گزینه"
+
+msgid "<Browser setting>"
+msgstr "<بر اساس تنظیمات مرورگر>"
+
+msgid "the one preferred"
+msgstr "گزینه ارجح"
+
+msgid "free choice"
+msgstr "گزینه آزاد"
+
+msgid "Select User"
+msgstr "انتخاب کاربر"
+
+msgid "Save"
+msgstr "ثبت"
+
+msgid "Preferred theme"
+msgstr "قالب گرافیکی ارجح"
+
+msgid "Editor Preference"
+msgstr "نوع ویرایشگر"
+
+msgid "Editor shown on UI"
+msgstr "ویرایشگر قابل نمایش در UI"
+
+msgid "Time zone"
+msgstr "موقعیت زمانی"
+
+msgid "Your time is"
+msgstr "ساعت به وقت شما"
+
+msgid "Server time is"
+msgstr "ساعت سرویس دهنده"
+
+msgid "Date format"
+msgstr "الگوی تاریخ"
+
+msgid "Preferred language"
+msgstr "زبان نمایش ویکی"
+
+msgid "General options"
+msgstr "گزینه های عمومی"
+
+msgid "Quick links"
+msgstr "لینکهای دسترسی سریع"
+
+msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
+msgstr ""
+"این لیست تا زمانی که شما یک شما یک آدرس ایمیل معتبر وارد ننمایید کار نخواهد "
+"کرد!"
+
+msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
+msgstr "صفحات ویکی که در آنها عضو می باشید (یک صفحه در هر خط)"
 
-msgstr "[محتویات صفحه جدید از %s بارگذاری شد]"
+msgid "Create Profile"
+msgstr "ثبت کاربر جدید"
+
+msgid "Mail me my account data"
+msgstr "اطلاعات حساب من را ایمیل کن"
+
+msgid "Email"
+msgstr "آدرس ایمیل"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
+"page."
+msgstr ""
+"برای ایجاد حساب کاربری جدید و یا بازیافت کلمه رمز خود صفحه %(userprefslink)s "
+"را ببینید."
+
+msgid "Name"
+msgstr "نام"
+
+msgid "Password"
+msgstr "کلمه عبور"
+
+msgid "Action"
+msgstr "امکانات"
+
+#, python-format
+msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
+msgstr "نسبت های مورد نیاز \"%(attrname)s\" یافت نشد"
+
+msgid "Submitted form data:"
+msgstr "اطلاعات وارد شده:"
 
+msgid "Search Titles"
+msgstr "عناوین جستجو"
 
+msgid "Display context of search results"
+msgstr "نتایج جستجو را نشان بده"
+
+msgid "Case-sensitive searching"
+msgstr "جستجوی حساس به حروف بزرگ و کوچک"
+
+msgid "Search Text"
+msgstr "جستجوی درون متن"
+
+msgid "Go To Page"
+msgstr "برو به صفحه"
+
+msgid "Include system pages"
+msgstr "با·در·نظر·گرفتن·صفحات·سیستمی"
+
+msgid "Exclude system pages"
+msgstr "بدون در نظر گرفتن صفحات سیستمی"
+
+msgid "Plain title index"
+msgstr "فهرست عناوین به صورت متن ساده"
+
+msgid "XML title index"
+msgstr "فهرست عنواین بصورت XML"
+
+msgid "Python Version"
+msgstr "نسخه python"
+
+msgid "MoinMoin Version"
+msgstr "نسخه MoinMoin"
 
 #, python-format
+msgid "Release %s [Revision %s]"
+msgstr "انتشار %s·[Revision·%s]"
 
-msgid "[Template %s not found]"
+msgid "4Suite Version"
+msgstr "4Suite Version"
+
+msgid "Number of pages"
+msgstr "تعداد صفحات"
 
-msgstr "[قالب %s یافت نشد]"
+msgid "Number of system pages"
+msgstr "تعداد صفحات سیستمی"
 
+msgid "Accumulated page sizes"
+msgstr "حجم صفحات جمع شده"
 
+#, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
+msgstr "فضای اشغال شده روی دیسک توسط صفحات %(data_dir)s/"
 
 #, python-format
+msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
+msgstr "فضای اشغال شده روی دیسک توسط %(data_dir)s/"
 
-msgid "[You may not read %s]"
+msgid "Entries in edit log"
+msgstr "محتویات گزارشات ویرایشهای صورت گرفته"
+
+msgid "NONE"
+msgstr "هیچ یک"
+
+msgid "Global extension macros"
+msgstr "Global extension macros"
+
+msgid "Local extension macros"
+msgstr "Local extension macros"
+
+msgid "Global extension actions"
+msgstr "Global extension actions"
+
+msgid "Local extension actions"
+msgstr "Local extension actions"
+
+msgid "Global parsers"
+msgstr "Global parsers"
+
+msgid "Local extension parsers"
+msgstr "Local extension parsers"
 
-msgstr "[شما نمی توانید %s را مطالعه نمایید]"
+msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
+msgstr "Installed processors (DEPRECATED·--·use·Parsers·instead)"
+
+msgid "Disabled"
+msgstr "غیرفعال"
+
+msgid "Enabled"
+msgstr "فعال"
+
+msgid "Lupy search"
+msgstr "Lupy search"
+
+msgid "Active threads"
+msgstr "مباحث فعال"
 
+#, python-format
+msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
+msgstr "لطفا به جای {{{\"%s\"}}} جستجوی گزیده تری انجام دهید"
 
+#, python-format
+msgid "ERROR in regex '%s'"
+msgstr "خطا regex·'%s'"
+
+#, python-format
+msgid "Bad timestamp '%s'"
+msgstr "timestamp·'%s' غیر قابل قبول"
+
+#, python-format
+msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
+msgstr "به جای علامت \"=\" عبارت \"%(token)s\" مشاهده شد"
 
 #, python-format
-
-msgid "Describe %s here."
+msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
+msgstr "عبارت \"%(token)s\" در اینجا صحیح نیست"
 
-msgstr "در مورد %s اینجا توضیح دهید."
+msgid "Wiki Markup"
+msgstr "زبان نوشتاری ویکی"
 
+msgid "Print View"
+msgstr "مشاهده صفحه قابل چاپ"
 
+msgid "Your changes are not saved!"
+msgstr "تغییرات شما ذخیره نشد!"
 
-msgid "Check Spelling"
+msgid "Page name is too long, try shorter name."
+msgstr "نام این صفحه طولانی است٬ لطفا نام کوتاه تری انتخاب نمایید."
 
-msgstr "تصحیح املایی"
+msgid "GUI Mode"
+msgstr "ویرایش گرافیکی"
 
+msgid "Edit was cancelled."
+msgstr "ویرایش لغو شد."
 
-
-msgid "Save Changes"
+msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
+msgstr "تغییرات مورد نظر شما اعمال شد."
 
-msgstr "تغییرات ذخیره شود"
-
+#, python-format
+msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
+msgstr "صفحه \"%s\" با موفقیت حذف شد!"
 
-
-msgid "Cancel"
-
-msgstr "لغو"
-
-
+#, python-format
+msgid ""
+"Dear Wiki user,\n"
+"\n"
+"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
+"change notification.\n"
+"\n"
+"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
+"%(pagelink)s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"کاربر گرامی٬\n"
+"\n"
+"شما در صفحه یا طبقه بندی \"%(sitename)s\" برای اطلاع از تغییرات صورت گرفته "
+"عضو می باشید\n"
+"این صفحه توسط %(editor)s ویرایش شده است:\n"
+"%(pagelink)s\n"
+"\n"
 
 #, python-format
+msgid ""
+"The comment on the change is:\n"
+"%(comment)s\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"نظرات در مورد تغییر صورت گرفته:\n"
+"%(comment)s\n"
+"\n"
+
+msgid "New page:\n"
+msgstr "صفحه جدید:\n"
+
+msgid "No differences found!\n"
+msgstr "تغییری مشاهده نشد!\n"
+
+#, python-format
+msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
+msgstr ""
+"بروزآوری %(trivial)s های سایت [%(sitename)s] در صفحه \"%(pagename)s\" توسط %"
+"(username)s"
+
+msgid "Trivial "
+msgstr "جزئی"
+
+msgid "Status of sending notification mails:"
+msgstr "وضعیت ارسال ایمیل های آگاه سازی:"
+
+#, python-format
+msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
+msgstr "[%(lang)s]·%(recipients)s:·%(status)s"
+
+#, python-format
+msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
+msgstr "## نسخه پشتیبان صفحه \"%(pagename)s\" در تاریخ %(date)s ثبت شد"
+
+#, python-format
+msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
+msgstr "این صفحه قفل ویرایش نشد. خطا (errno=%d)."
+
+msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
+msgstr "صفحه قفل ویرایش نشد. فایل جاری از دست رفته است؟"
+
+msgid "You are not allowed to edit this page!"
+msgstr "شما مجاز به ویرایش این صفحه نمی باشید!"
+
+msgid "You cannot save empty pages."
+msgstr "ذخیره صفحات خالی مجاز نیست."
+
+msgid "You already saved this page!"
+msgstr "صفحه ذخیره شده است!"
 
 msgid ""
-
-"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
-
-"(license_link)s.\n"
-
-"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
-
-"changes."
-
+"Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
+"\n"
+"Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
+"your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
+"Now re-add your changes to the current page contents.\n"
+"\n"
+"''Do not just replace\n"
+"the content editbox with your version of the page, because that would\n"
+"delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
 msgstr ""
-
-"با فشردن کلید '''%(save_button_text)s''' تغییرات شما تحت مجوز %(license_link)s "
-
-"اعمل میشوند.\n"
-
-"در صورت عدم تمایل٬ برای لغو تغییرات خود دکمه '''%(cancel_button_text)s''' را "
-
-"فشار دهید."
-
-
-
-msgid "Preview"
-
-msgstr "پیش نمایش"
+"متاسفانه شخص دیگری در حالی که شما مشغول ویرایش این صفحه بودید٬ صفحه را ذخیره "
+"نموده است.\n"
+"\n"
+"لطفا مراحل زیر را انجام دهید: دکمه back مرورگر خود را فشار داده و روی دکمه "
+"ویرایش متنی کلیک نموده و تغییرات خود را در صفحه انجام دهید..\n"
+"\n"
+"لطفا با توجه به تغییراتی که نفر قبل انجام داده است شما مجددا صفحه را مرور "
+"نموده و تغییراتی را که لازم میدانید اعمال نمایید.\n"
 
-
-
-msgid "GUI Mode"
-
-msgstr "ویرایش گرافیکی"
-
-
-
-msgid "Your changes are not saved!"
-
-msgstr "تغییرات شما ذخیره نشد!"
-
+#, python-format
+msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
+msgstr ""
+"نسخه پشتیبان از تغییراتی که شما اعمال نموده اید [%(backup_url)s·اینجا] ذخیره "
+"شده است."
 
-
-msgid "Comment:"
-
-msgstr "نظرات:"
-
+msgid "You did not change the page content, not saved!"
+msgstr "تغییری از طرف شما اعمال نشد٬ چیزی ذخیره نشد!"
 
-
-msgid "<No addition>"
-
-msgstr "<طبقه بندی نشود>"
-
-
+msgid ""
+"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
+msgstr ""
+"شما مجاز به تغییر ACL یا مجوزهای دسترسی در این صفحه نمی باشید. این کار نیاز "
+"به سطح دسترسی مدیر دارد!"
 
 #, python-format
-
-msgid "Add to: %(category)s"
-
-msgstr "به طبقه %(category)s اضافه شود"
-
-
-
-msgid "Trivial change"
-
-msgstr "تغییرات جزئی"
-
-
+msgid ""
+"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
+"granted the lock for this page."
+msgstr ""
+"زمان قفل ویرایش %(owner)s حدود %(mins_ago)d دقیقه پیش منقضی شده و قفل ویرایش "
+"این صفحه در اختیار شما می باشد."
 
-msgid "Remove trailing whitespace from each line"
+#, python-format
+msgid ""
+"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
+msgstr "سایر کاربران تا %(bumptime)s دیگر مجاز به تغییر این صفحه نخواهند بود."
 
-msgstr "جاهای خالی را از هر خط حذف کن"
-
-
-
+#, python-format
 msgid ""
-
-" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
+"page."
+msgstr ""
+"سایر کاربران تا %(bumptime)s دیگر پیغامی مبنی بر اینکه شما در حال ویرایش این "
+"صفحه می باشید دریافت خواهند نمود."
 
-"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
-
-"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
+msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
+msgstr "جهت تمدید مدت زمان قفل ویرایش دکمه پیش نمایش را فشار دهید."
 
-"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
-
-"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
-
-" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
-
-"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
-
-"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
-
-"(=====)]].\n"
-
-" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
+#, python-format
+msgid ""
+"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
+"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
+msgstr ""
+"این صفحه توسط %(owner)s تا %(timestamp)s دیگر بدلیل در حال ویرایش بودن قفل "
+"شده است. مدت قفل %(mins_valid)d دقیقه."
 
-"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
-
-" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
-
-"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
+#, python-format
+msgid ""
+"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
+"(owner)s.[[BR]]\n"
+"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
+"(mins_valid)d minute(s),\n"
+"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
+"To leave the editor, press the Cancel button."
+msgstr ""
+"این صفحه برای پیش نمایش و یا ویرایش در %(timestamp)s توسط %(owner)s.[[BR]]\n"
+"باز شده است.برای جلوگیری از ناسازگاریهای ناخواسته٬ از ویرایش این صفحه حداقل "
+"تا %(mins_valid)d·دقیقه(s),\n"
+"دیگر خودداری نمایید.'''[[BR]]\n"
+"برای خروج از محیط ویرایش دکمه لغو را فشار دهید."
 
-" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
-
-"white space allowed after tables or titles.\n"
-
-"\n"
-
-"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
-
+#, python-format
+msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
 msgstr ""
 
-" پررنگ و مورب سازی:: [[Verbatim('')]]''مورب سازی''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
-
-"(''')]]'''پررنگ'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''پررنگ "
-
-"و مورب'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''مخلوط ''[[Verbatim"
-
-"(''')]]'''''پررنگ'''[[Verbatim(''')]] و مورب''[[Verbatim('')]]; "
-
-"[[Verbatim(----)]] خط افقی زیر پاراگراف.\n"
-
-" عنوان ها:: [[Verbatim(=)]] عنوان ۱ [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] عنوان "
-
-"۲ [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] عنوان ۳ [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
-
-"(====)]] عنوان ۴ [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] عنوان ۵ [[Verbatim"
-
-"(=====)]].\n"
-
-" لیستها:: یک فاصله در ابتدای خط و سپس یکی از کاراکترهای: * برای لیست گلوله ای و 1, a, A, i, I برای لیستهای عددی و آیتمی. "
-
-"\n"
-
-" لینکها:: [[Verbatim(آدرس های اینترنتی در این سایت با حروف بزرگ شروع میشوند٬ این کلمات را جدا از هم ننویسید.)]]; [[Verbatim([\"براکت و "
-
-"دو علامت quote\"])]]; آدرس اینترنتی; [آدرس اینترنتی]; [برچسب آدرس اینترنتی].\n"
-
-" جدولها:: || متن درون یک سلول جدول |||| متن درون یک سلول با دو ستون ||;   "
-
-"پس از جدول ها و عنوان ها نباید فاصله خالی بگذارید.\n"
-
-"\n"
-
-
-"(!) برای راهنمایی بیشتر HelpOnEditing و یا SyntaxReference را ببینید.\n"
-
-
-
-msgid "Edit was cancelled."
+msgid "The theme name is not set."
+msgstr ""
 
-msgstr "ویرایش لغو شد."
-
-
-
-msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
-
-msgstr "تغییرات مورد نظر شما اعمال شد."
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
-
-msgstr "صفحه \"%s\" با موفقیت حذف شد!"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid ""
-
-"Dear Wiki user,\n"
-
-"\n"
-
-"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
-
-"change notification.\n"
-
-"\n"
-
-"The following page has been changed by %(editor)s:\n"
-
-"%(pagelink)s\n"
-
-"\n"
-
+msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
 msgstr ""
 
-"کاربر گرامی٬\n"
-
-"\n"
-
-"شما در صفحه یا طبقه بندی \"%(sitename)s\" برای اطلاع از تغییرات صورت گرفته عضو می باشید\n"
-
-""
-
-"این صفحه توسط %(editor)s ویرایش شده است:\n"
-
-"%(pagelink)s\n"
-
-"\n"
-
-
+#, python-format
+msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
+msgstr "نصب فایل '%(filename)s' با ایراد مواجه شد."
 
 #, python-format
-
-msgid ""
-
-"The comment on the change is:\n"
+msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
+msgstr "فایل %s از فایلهای بسته MoinMoin نیست."
 
-"%(comment)s\n"
+#, fuzzy, python-format
+msgid "The page %s does not exist."
+msgstr "ضمیمه '%(filename)s' وجود ندارد!"
 
-"\n"
-
+msgid "Invalid package file header."
 msgstr ""
 
-"نظرات در مورد تغییر صورت گرفته:\n"
-
-"%(comment)s\n"
-
-"\n"
-
-
-
-msgid "New page:\n"
-
-msgstr "صفحه جدید:\n"
-
-
-
-msgid "No differences found!\n"
-
-msgstr "تغییری مشاهده نشد!\n"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
-
-msgstr "بروزآوری %(trivial)s های سایت [%(sitename)s] در صفحه \"%(pagename)s\" توسط %(username)s"
-
-
-
-msgid "Trivial "
-
-msgstr "جزئی"
-
-
-
-msgid "Status of sending notification mails:"
-
-msgstr "وضعیت ارسال ایمیل های آگاه سازی:"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
-
-msgstr "[%(lang)s]·%(recipients)s:·%(status)s"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
-
-msgstr "## نسخه پشتیبان صفحه \"%(pagename)s\" در تاریخ %(date)s ثبت شد"
-
-
+msgid "Package file format unsupported."
+msgstr ""
 
 #, python-format
-
-msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
-
-msgstr "این صفحه قفل ویرایش نشد. خطا (errno=%d)."
-
-
-
-msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
-
-msgstr "صفحه قفل ویرایش نشد. فایل جاری از دست رفته است؟"
-
-
-
-msgid "You are not allowed to edit this page!"
-
-msgstr "شما مجاز به ویرایش این صفحه نمی باشید!"
-
-
-
-msgid "You cannot save empty pages."
-
-msgstr "ذخیره صفحات خالی مجاز نیست."
-
-
-
-msgid "You already saved this page!"
-
-msgstr "صفحه ذخیره شده است!"
-
-
-
-msgid ""
-
-"Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
-
-"\n"
-
-"Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste\n"
-
-"your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.\n"
-
-"Now re-add your changes to the current page contents.\n"
-
-"\n"
-
-"''Do not just replace\n"
-
-"the content editbox with your version of the page, because that would\n"
-
-"delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
-
-msgstr ""
-
-"متاسفانه شخص دیگری در حالی که شما مشغول ویرایش این صفحه بودید٬ صفحه را ذخیره نموده است.\n"
-
-"\n"
-
-"لطفا مراحل زیر را انجام دهید: دکمه back مرورگر خود را فشار داده و روی دکمه ویرایش متنی کلیک نموده و تغییرات خود را در صفحه انجام دهید..\n"
-
-"\n"
-
-"لطفا با توجه به تغییراتی که نفر قبل انجام داده است شما مجددا صفحه را مرور نموده و تغییراتی را که لازم میدانید اعمال نمایید.\n"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
-
-msgstr "نسخه پشتیبان از تغییراتی که شما اعمال نموده اید [%(backup_url)s·اینجا] ذخیره شده است."
-
-
-
-msgid "You did not change the page content, not saved!"
-
-msgstr "تغییری از طرف شما اعمال نشد٬ چیزی ذخیره نشد!"
-
-
-
-msgid ""
-
-"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
-
-msgstr "شما مجاز به تغییر ACL یا مجوزهای دسترسی در این صفحه نمی باشید. این کار نیاز به سطح دسترسی مدیر دارد!"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid ""
-
-"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
-
-"granted the lock for this page."
-
+msgid "Unknown function %s in line %i."
 msgstr ""
 
-"زمان قفل ویرایش %(owner)s حدود %(mins_ago)d دقیقه پیش منقضی شده و قفل ویرایش این صفحه در اختیار شما می باشد."
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid ""
-
-"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
-
-msgstr "سایر کاربران تا %(bumptime)s دیگر مجاز به تغییر این صفحه نخواهند بود."
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid ""
-
-"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
-
-"page."
-
-msgstr ""
-
-"سایر کاربران تا %(bumptime)s دیگر پیغامی مبنی بر اینکه شما در حال ویرایش این صفحه می باشید دریافت خواهند نمود."
-
-
-
-msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
-
-msgstr "جهت تمدید مدت زمان قفل ویرایش دکمه پیش نمایش را فشار دهید."
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid ""
-
-"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s"
-
-", i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
-
-msgstr ""
-
-"این صفحه توسط %(owner)s تا %(timestamp)s دیگر بدلیل در حال ویرایش بودن قفل شده است. مدت قفل %(mins_valid)d دقیقه."
-
-
-
-#, python-format
+#, fuzzy, python-format
+msgid "The file %s was not found in the package."
+msgstr "فایل %s از فایلهای بسته MoinMoin نیست."
 
 msgid ""
-
-"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
-
-"(owner)s.[[BR]]\n"
-
-"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
+" Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
+"italics'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''mixed ''[[Verbatim"
+"(''')]]'''''bold'''[[Verbatim(''')]] and italics''[[Verbatim('')]]; "
+"[[Verbatim(----)]] horizontal rule.\n"
+" Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title "
+"2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
+"(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim"
+"(=====)]].\n"
+" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
+"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
+" Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"brackets and "
+"double quotes\"])]]; url; [url]; [url label].\n"
+" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
+"white space allowed after tables or titles.\n"
+"\n"
+"(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.\n"
+msgstr ""
+" پررنگ و مورب سازی:: [[Verbatim('')]]''مورب سازی''[[Verbatim('')]]; "
+"[[Verbatim(''')]]'''پررنگ'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''پررنگ "
+"و مورب'''''[[Verbatim(''''')]]; [[Verbatim('')]]''مخلوط ''[[Verbatim"
+"(''')]]'''''پررنگ'''[[Verbatim(''')]] و مورب''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
+"(----)]] خط افقی زیر پاراگراف.\n"
+" عنوان ها:: [[Verbatim(=)]] عنوان ۱ [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] عنوان "
+"۲ [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] عنوان ۳ [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim"
+"(====)]] عنوان ۴ [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] عنوان ۵ [[Verbatim"
+"(=====)]].\n"
+" لیستها:: یک فاصله در ابتدای خط و سپس یکی از کاراکترهای: * برای لیست گلوله "
+"ای و 1, a, A, i, I برای لیستهای عددی و آیتمی. \n"
+" لینکها:: [[Verbatim(آدرس های اینترنتی در این سایت با حروف بزرگ شروع میشوند٬ "
+"این کلمات را جدا از هم ننویسید.)]]; [[Verbatim([\"براکت و دو علامت quote"
+"\"])]]; آدرس اینترنتی; [آدرس اینترنتی]; [برچسب آدرس اینترنتی].\n"
+" جدولها:: || متن درون یک سلول جدول |||| متن درون یک سلول با دو ستون ||;   "
+"پس از جدول ها و عنوان ها نباید فاصله خالی بگذارید.\n"
+"\n"
+"(!) برای راهنمایی بیشتر HelpOnEditing و یا SyntaxReference را ببینید.\n"
 
-"(mins_valid)d minute(s),\n"
-
-"to avoid editing conflicts.'''[[BR]]\n"
-
-"To leave the editor, press the Cancel button."
-
+msgid ""
+"Emphasis: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``monospace``<br/>\n"
+"<br/><pre>\n"
+"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
+"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
+"\n"
+"Horizontal rule: ---- \n"
+"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_ \n"
+"\n"
+".. _external: http://external-site.net/foo/\n"
+"\n"
+"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
+"</pre>\n"
+"<br/>\n"
+"(!) For more help, see the \n"
+"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
+"reStructuredText Quick Reference\n"
+"</a>.\n"
 msgstr ""
 
-"این صفحه برای پیش نمایش و یا ویرایش در %(timestamp)s توسط %(owner)s.[[BR]]\n"
-
-"باز شده است.برای جلوگیری از ناسازگاریهای ناخواسته٬ از ویرایش این صفحه حداقل "
-
-"تا %(mins_valid)d·دقیقه(s),\n"
-
-"دیگر خودداری نمایید.'''[[BR]]\n"
-
-"برای خروج از محیط ویرایش دکمه لغو را فشار دهید."
-
-
-
-msgid "<unknown>"
-
-msgstr "<نامشخص>"
-
-
-
 msgid "Diffs"
-
 msgstr "تغییرات"
 
-
-
 msgid "Info"
-
 msgstr "گزارشات"
 
-
-
 msgid "Edit"
-
 msgstr "ویرایش"
 
-
-
 msgid "UnSubscribe"
-
 msgstr "لغو عضویت"
 
-
-
 msgid "Subscribe"
-
 msgstr "عضویت"
 
-
-
 msgid "Raw"
-
 msgstr "متن خام"
 
-
-
 msgid "XML"
-
 msgstr "XML"
 
-
-
 msgid "Print"
-
 msgstr "چاپ"
 
-
-
 msgid "View"
-
 msgstr "مشاهده"
 
-
-
 msgid "Up"
-
 msgstr "بالا"
 
-
-
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-
 msgstr "لطفا در اطلاعات نویسنده آدرس ایمیل من را اصلاح نمایید"
 
-
-
 msgid "Open editor on double click"
-
 msgstr "ویرایشگر با دوبار کلیک باز شود"
 
-
-
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-
 msgstr "بجای صفحه اولیه به آخرین صفحه بازدید شده برو"
 
-
-
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
-
 msgstr "به جای لینک صفحه هایی که وجود ندارند علامت سوال بگذار"
 
-
-
 msgid "Show page trail"
-
 msgstr "دنبالک صفحه را نشان بده"
 
-
-
 msgid "Show icon toolbar"
-
 msgstr "نوار ابزار آیکونها را نشان بده"
 
-
-
 msgid "Show top/bottom links in headings"
-
 msgstr "لینکهای رفتن به بالا/پایین را در کنار لینکهای اصلی نشان بده"
 
-
-
 msgid "Show fancy diffs"
-
 msgstr "دکمه های تفاوتها را نشان بده"
 
-
-
 msgid "Add spaces to displayed wiki names"
-
 msgstr "بین نام ویکی های نمایش داده شده فاصله اضافه کن"
 
-
-
 msgid "Remember login information"
-
 msgstr "اطلاعات ورودی من را به خاطر بسپار"
 
-
-
 msgid "Subscribe to trivial changes"
-
 msgstr "عضویت در گزارش تغییرات جزئی"
 
-
-
 msgid "Disable this account forever"
-
 msgstr "این حساب کاربری را برای همیشه غیرفعال کن"
 
-
-
-msgid "Name"
-
-msgstr "نام"
-
-
-
 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
-
 msgstr "(از نام '''''' و نام خانوادگی استفاده نمایید)"
 
-
-
 msgid "Alias-Name"
-
 msgstr "نام مستعار"
 
-
-
-msgid "Password"
-
-msgstr "کلمه عبور"
-
-
-
 msgid "Password repeat"
-
 msgstr "تکرار کلمه عبور"
 
-
-
 msgid "(Only when changing passwords)"
-
 msgstr "(فقط برای زمانی که میخواهید کلمه عبور خود را تغییر دهید)"
 
-
-
-msgid "Email"
-
-msgstr "آدرس ایمیل"
-
-
-
 msgid "User CSS URL"
-
 msgstr "آدرس CSS کاربر"
 
-
-
 msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
-
 msgstr "(جهت غیر فعال نمودن CSS کاربر٬ این قسمت را خالی بگذارید)"
 
-
-
 msgid "Editor size"
-
 msgstr "اندازه ویرایشگر"
 
-
-
-#, python-format
-
-msgid ""
-
-"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
-
-"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
-
-"space between words. Group page name is not allowed."
-
-msgstr ""
-
-"نام کاربری غیر قابل قبول {{{'%s'}}}.\n"
-
-"نام کاربری میتواند شامل کلیه کاراکترهای حرفی عددی Unicode با یک فاصله بین کلمات باشد.\n"
-
-"نام صفحات گروهی قابل قبول نیست."
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "You are not allowed to do %s on this page."
-
-msgstr "شما مجاز به %s روی این صفحه نمی باشید."
-
-
-
-msgid "Login"
-
-msgstr "ورود"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid " %s and try again."
-
-msgstr "لطفا پس از %s به سایت مجددا سعی نمایید."
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
-
-msgstr "%(hits)d نتیجه بدست آمده حاصل از جستجوی %(pages)d صفحه"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "%.2f seconds"
-
-msgstr "%.2f ثانیه"
-
-
-
-msgid "match"
-
-msgstr "نتیجه"
-
-
-
-msgid "matches"
-
-msgstr "نتایج"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid ""
-
-"Login Name: %s\n"
-
-"\n"
-
-"Login Password: %s\n"
-
-"\n"
-
-"Login URL: %s/%s\n"
-
-msgstr ""
-
-"نام کاربری: %s\n"
-
-"\n"
-
-"کلمه رمز: %s\n"
-
-"\n"
-
-"آدرس ورود: %s/%s\n"
-
-
-
-msgid ""
-
-"Somebody has requested to submit your account data to this email address.\n"
-
-"\n"
-
-"If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
-
-"password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and paste\n"
-
-"for that).\n"
-
-"\n"
-
-"After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
-
-"known password.\n"
-
-msgstr ""
-
-"شخصی درخواست نموده است تا اطلاعات کاربری شما به این آدرس ایمیل ارسال شود.\n"
-
-"\n"
-
-"در صورتی که کلمه عبور خود را فراموش نموده اید از اطلاعات زیر استفاده نموده و کلمه عبور را به صورتی که ذکر شده در قسمت کلمه عبور بنویسید.\n"
-
-"\n"
-
-"پس از ورود به سیستم می توانید کلمه عبور خود را تغییر دهید.\n"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
-
-msgstr "[%(sitename)s] اطلاعات مربوط به حساب کاربری شما"
-
-
-
-msgid ""
-
-"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
-
-"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
-
-msgstr ""
-
-"گزینه جابجایی ایمیل در این ویکی فعال نمی باشد.\n"
-
-"از مدیر ویکی بخواهید تا این امکان را فراهم نماید."
-
-
-
-msgid "Please provide a valid email address!"
-
-msgstr "لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید!"
-
-
+msgid "No older revisions available!"
+msgstr "ویرایش قدیمی تری موجود نیست!"
 
 #, python-format
-
-msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
-
-msgstr "حساب کاربری با آدرس ایمیل '%(email)s' یافت نشد!"
-
-
-
-msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-
-msgstr ""
-
-"جهت تغییر تنظیمات جاری و یا ایجاد یک حساب جدید از مرجع اطلاعات کاربری استفاده نمایید."
-
-
-
-msgid "Empty user name. Please enter a user name."
+msgid "Diff for \"%s\""
+msgstr "تغییرات \"%s\""
 
-msgstr "محل نام کاربری خالی است. لطفا یک نام کاربری وارد نمایید."
-
-
-
-msgid "This user name already belongs to somebody else."
-
-msgstr "این نام کاربری توسط شخص دیگری ثبت شده است."
-
+#, python-format
+msgid "Differences between revisions %d and %d"
+msgstr "تغییرات بین ویرایش های %d و %d"
 
-
-msgid "Passwords don't match!"
-
-msgstr "کلمات عبور وارد شده یکی نیستند!"
-
-
-
-msgid "Please specify a password!"
+#, python-format
+msgid "(spanning %d versions)"
+msgstr "(spanning %d versions)"
 
-msgstr "لطفا یک کلمه عبور وارد نمایید!"
-
-
-
-msgid ""
-
-"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
+msgid "No differences found!"
+msgstr "هیچ گونه تغییری یافت نشد!"
 
-"can get it by email."
-
-msgstr ""
-
-"لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. در صورتی که اطلاعات حساب کاربری خود را فراموش کنید این اطلاعات برای شما ایمیل خواهند شد."
-
-
-
-msgid "This email already belongs to somebody else."
+#, python-format
+msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
+msgstr "این صفحه %(count)d بار ذخیره شده است!"
 
-msgstr "این ایمیل توسط شخص دیگری ثبت شده است."
-
-
-
-msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-
-msgstr ""
+msgid "(ignoring whitespace)"
+msgstr "(صرف نظر از فاصله های سفید)"
 
-"حساب کاربری شما ایجاد شد! شما می توانید از این حساب کاربری برای ورود به سیستم استفاده نمائید..."
-
-
+msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
+msgstr "صرف نظر از تغییرات در تعداد فاصله های سفید"
 
-msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
-
-msgstr "از مرجع اطلاعات کاربری برای تغییر تنظیمات جاری و یا ایجاد یک حساب جدید استفاده نمایید."
-
-
+msgid "General Information"
+msgstr "اطلاعات عمومی"
 
 #, python-format
-
-msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
-
-msgstr "قالب گرافیکی درخواستی شما '%(theme_name)s' قابل استفاده نمی باشد!"
-
-
-
-msgid "User preferences saved!"
-
-msgstr "اطلاعات کاربری شما ذخیره شد!"
-
-
-
-msgid "Default"
+msgid "Page size: %d"
+msgstr "اندازه صفحه: %d"
 
-msgstr "پیش گزینه"
-
-
-
-msgid "<Browser setting>"
-
-msgstr "<بر اساس تنظیمات مرورگر>"
-
+msgid "SHA digest of this page's content is:"
+msgstr "نسخه SHA فشرده شده محتویات این صفحه:"
 
-
-msgid "the one preferred"
-
-msgstr "گزینه ارجح"
-
-
-
-msgid "free choice"
+msgid "The following users subscribed to this page:"
+msgstr "کاربران زیر در این صفحه عضو می باشند:"
 
-msgstr "گزینه آزاد"
-
-
-
-msgid "Select User"
-
-msgstr "انتخاب کاربر"
-
-
-
-msgid "Save"
-
-msgstr "ثبت"
-
-
+msgid "This page links to the following pages:"
+msgstr "این صفحه به صفحات زیر لینک دارد:"
 
-msgid "Preferred theme"
-
-msgstr "قالب گرافیکی ارجح"
-
-
-
-msgid "Editor Preference"
+msgid "Date"
+msgstr "تاریخ"
 
-msgstr "نوع ویرایشگر"
-
-
-
-msgid "Editor shown on UI"
-
-msgstr "ویرایشگر قابل نمایش در UI"
-
-
+msgid "Size"
+msgstr "اندازه"
 
-msgid "Time zone"
-
-msgstr "موقعیت زمانی"
-
-
-
-msgid "Your time is"
-
-msgstr "ساعت به وقت شما"
-
-
-
-msgid "Server time is"
-
-msgstr "ساعت سرویس دهنده"
-
+msgid "Diff"
+msgstr "تغییرات"
 
-
-msgid "Date format"
-
-msgstr "الگوی تاریخ"
-
-
+msgid "Editor"
+msgstr "ویرایش توسط"
 
-msgid "Preferred language"
-
-msgstr "زبان نمایش ویکی"
-
-
-
-msgid "General options"
-
-msgstr "گزینه های عمومی"
+msgid "Comment"
+msgstr "توضیحات"
 
-
-
-msgid "Quick links"
-
-msgstr "لینکهای دسترسی سریع"
-
-
+msgid "view"
+msgstr "نمایش"
 
-msgid "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
-
-msgstr ""
-
-"این لیست تا زمانی که شما یک شما یک آدرس ایمیل معتبر وارد ننمایید کار نخواهد کرد!"
-
-
+msgid "raw"
+msgstr "نسخه خام"
 
-msgid "Subscribed wiki pages (one regex per line)"
-
-msgstr "صفحات ویکی که در آنها عضو می باشید (یک صفحه در هر خط)"
-
-
-
-msgid "Create Profile"
+msgid "print"
+msgstr "چاپ"
 
-msgstr "ثبت کاربر جدید"
-
-
-
-msgid "Mail me my account data"
-
-msgstr "اطلاعات حساب من را ایمیل کن"
-
-
+msgid "revert"
+msgstr "بازیابی این نسخه"
 
 #, python-format
-
-msgid ""
-
-"To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s "
-
-"page."
-
-msgstr "برای ایجاد حساب کاربری جدید و یا بازیافت کلمه رمز خود صفحه %(userprefslink)s را ببینید."
-
-
-
-msgid "Action"
-
-msgstr "امکانات"
-
-
-
-msgid "No older revisions available!"
-
-msgstr "ویرایش قدیمی تری موجود نیست!"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Diff for \"%s\""
-
-msgstr "تغییرات \"%s\""
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Differences between revisions %d and %d"
-
-msgstr "تغییرات بین ویرایش های %d و %d"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "(spanning %d versions)"
-
-msgstr "(spanning %d versions)"
-
-
-
-msgid "No differences found!"
-
-msgstr "هیچ گونه تغییری یافت نشد!"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
-
-msgstr "این صفحه %(count)d بار ذخیره شده است!"
-
-
-
-msgid "(ignoring whitespace)"
-
-msgstr "(صرف نظر از فاصله های سفید)"
-
-
-
-msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
-
-msgstr "صرف نظر از تغییرات در تعداد فاصله های سفید"
-
-
-
-msgid "General Information"
-
-msgstr "اطلاعات عمومی"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Page size: %d"
-
-msgstr "اندازه صفحه: %d"
-
-
-
-msgid "SHA digest of this page's content is:"
-
-msgstr "نسخه SHA فشرده شده محتویات این صفحه:"
-
-
-
-msgid "The following users subscribed to this page:"
-
-msgstr "کاربران زیر در این صفحه عضو می باشند:"
-
-
-
-msgid "This page links to the following pages:"
-
-msgstr "این صفحه به صفحات زیر لینک دارد:"
-
-
-
-msgid "Date"
-
-msgstr "تاریخ"
-
-
-
-msgid "Size"
-
-msgstr "اندازه"
-
-
-
-msgid "Diff"
-
-msgstr "تغییرات"
-
-
-
-msgid "Editor"
-
-msgstr "ویرایش توسط"
-
-
-
-msgid "Comment"
-
-msgstr "توضیحات"
-
-
-
-msgid "view"
-
-msgstr "نمایش"
-
-
-
-msgid "raw"
-
-msgstr "نسخه خام"
-
-
-
-msgid "print"
-
-msgstr "چاپ"
-
-
-
-msgid "revert"
-
-msgstr "بازیابی این نسخه"
-
-
-
-#, python-format
-
 msgid "Revert to revision %(rev)d."
-
 msgstr "نسخه %(rev)d بازیابی شد"
 
-
-
 msgid "edit"
-
 msgstr "ویرایش"
 
-
-
 msgid "get"
-
 msgstr "دریافت"
 
-
-
 msgid "del"
-
 msgstr "حذف"
 
-
-
 msgid "N/A"
-
 msgstr "N/A"
 
-
-
 msgid "Revision History"
-
 msgstr "تاریخچه ویرایش"
 
-
-
 msgid "No log entries found."
-
 msgstr "گزارشی دریافت نشد."
 
-
+#, python-format
+msgid "Info for \"%s\""
+msgstr "گزارشات مربوط به \"%s\""
 
 #, python-format
-
-msgid "Info for \"%s\""
-
-msgstr "گزارشات مربوط به \"%s\""
-
-
-
-#, python-format
-
 msgid "Show \"%(title)s\""
-
 msgstr "\"%(title)s\" را نشان بده"
 
-
-
 msgid "General Page Infos"
-
 msgstr "اطلاعات صفحات عمومی"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Show chart \"%(title)s\""
-
 msgstr "جدول \"%(title)s\" را نشان بده"
 
-
-
 msgid "Page hits and edits"
-
 msgstr "مشاهدات و ویرایش های صفحه"
 
-
-
 msgid "You are not allowed to revert this page!"
-
 msgstr "شما مجاز نیستید این صفحه را ارجاع دهید!"
 
-
-
 msgid "You must login to add a quicklink."
-
 msgstr "برای اضافه نمودن یک لینک دسترسی سریع باید وارد سیستم شوید."
 
-
-
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
-
 msgstr "لینک دسترسی سریع شما به این صفحه حذف شد."
 
-
-
 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
-
 msgstr "یک لینک دسترسی سریع به این صفحه برای شما اضافه شد."
 
-
-
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
-
 msgstr "شما مجاز نیستید در صفحه ای عضو شوید که مجوز خواندن آنرا ندارید."
 
-
-
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-
 msgstr "گزینه جابجایی ایمیل ها برای این ویکی فعال نشده است."
 
-
-
 msgid "You must log in to use subscribtions."
-
 msgstr "برای استفاده از امکانات اعضا حتما باید وارد سیستم شوید."
 
-
-
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
-
-msgstr "جهت استفاده از امکانات اعضاء٬ آدرس ایمیل خود را در مرجع اطلاعات کاربری اضافه نمایید."
-
-
+msgstr ""
+"جهت استفاده از امکانات اعضاء٬ آدرس ایمیل خود را در مرجع اطلاعات کاربری اضافه "
+"نمایید."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
-
 msgstr "عضویت شما از این صفحه حذف شد."
 
-
-
 msgid "Can't remove regular expression subscription!"
-
 msgstr "عضویت در اصطلاحات عمومی قابل حذف نمی باشد!"
 
-
-
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-
 msgstr "اصطلاحات عمومی عضویت را در مرجع اطلاعات کاربری ویرایش نمایید."
 
-
-
 msgid "You have been subscribed to this page."
-
 msgstr "شما در این صفحه عضو شدید."
 
-
-
 msgid "Charts are not available!"
-
 msgstr "چارت ها قابل دسترسی نمی باشند!"
 
-
-
 msgid "You need to provide a chart type!"
-
 msgstr "شما باید نوع چارت را مشخص نمایید!"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Bad chart type \"%s\"!"
-
 msgstr "چارت \"%s\" صحیح نمی باشد!"
 
-
-
-msgid "Search Titles"
+msgid "This page is already deleted or was never created!"
+msgstr "این صفحه یا اخیرا حذف شده و یا هرگز وجود نداشته است!"
 
-msgstr "عناوین جستجو"
-
-
+#, python-format
+msgid "No pages like \"%s\"!"
+msgstr "هیچ صفحه ای شبیه \"%s\" یافت نشد!"
 
-msgid "Display context of search results"
-
-msgstr "نتایج جستجو را نشان بده"
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Invalid filename \"%s\"!"
+msgstr "عبارت \"%s\" غیر مجاز است!"
 
-
-
-msgid "Case-sensitive searching"
+#, python-format
+msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
+msgstr "ضمیمه '%(target)s' (به نام '%(filename)s') در حال حاضر وجود دارد."
 
-msgstr "جستجوی حساس به حروف بزرگ و کوچک"
-
-
-
-msgid "Search Text"
-
-msgstr "جستجوی درون متن"
-
+#, python-format
+msgid "Created the package %s containing the pages %s."
+msgstr ""
 
-
-msgid "Go To Page"
+#, fuzzy
+msgid "Package pages"
+msgstr "تهیه بسته صفحات"
 
-msgstr "برو به صفحه"
-
+#, fuzzy
+msgid "Package name"
+msgstr "تهیه بسته صفحات"
 
-
-msgid "Include system pages"
+msgid "List of page names - separated by <tt>,</tt>"
+msgstr ""
 
-msgstr "با·در·نظر·گرفتن·صفحات·سیستمی"
-
-
-
-msgid "Exclude system pages"
-
-msgstr "بدون در نظر گرفتن صفحات سیستمی"
+#, python-format
+msgid "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
+msgstr ""
+"نام کاربری {{{\"%s\"}}} یافت نشد. لطفا نام کاربری و کلمه عبور را وارد "
+"نمایید. "
 
-
-
-msgid "Plain title index"
+msgid "Missing password. Please enter user name and password."
+msgstr ""
+"کلمه رمز از دست رفته است. لطفا نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید."
 
-msgstr "فهرست عناوین به صورت متن ساده"
+msgid "Sorry, wrong password."
+msgstr "متاسفم٬ کلمه عبور اشتباه می باشد."
 
-
+#, python-format
+msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
+msgstr "یک صفحه شبیه \"%s\" پیدا شد٬ اکنون به آن صفحه میروید."
 
-msgid "XML title index"
-
-msgstr "فهرست عنواین بصورت XML"
+#, python-format
+msgid "Pages like \"%s\""
+msgstr "صفحات شبیه \"%s\""
 
-
-
-msgid "Python Version"
+#, python-format
+msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
+msgstr "%(matchcount)d·%(matches)s·برای·\"%(title)s\""
 
-msgstr "نسخه python"
-
-
+#, python-format
+msgid "Local Site Map for \"%s\""
+msgstr "نقشه سایت محلی برای \"%s\""
 
-msgid "MoinMoin Version"
+msgid "Please log in first."
+msgstr ""
 
-msgstr "نسخه MoinMoin"
-
-
+msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
+msgstr ""
 
 #, python-format
-
-msgid "Release %s [Revision %s]"
-
-msgstr "انتشار %s·[Revision·%s]"
-
-
-
-msgid "4Suite Version"
-
-msgstr "4Suite Version"
-
-
-
-msgid "Number of pages"
+msgid ""
+"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
+"here.\n"
+"\n"
+"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
+"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
+"\n"
+"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
+"page.\n"
+"\n"
+"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
+"page\n"
+"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
+"creating\n"
+"the group pages.\n"
+"\n"
+"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
+"group:'''||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)]]||"
+"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)]]||[\"%"
+"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
+"||[[NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)]]||%"
+"(username)s only||\n"
+"\n"
+msgstr ""
 
-msgstr "تعداد صفحات"
-
-
-
-msgid "Number of system pages"
+msgid "MyPages management"
+msgstr ""
 
-msgstr "تعداد صفحات سیستمی"
-
-
+msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
+msgstr "شما مجاز به تغییر نام صفحات این ویکی نمی باشید!"
 
-msgid "Accumulated page sizes"
-
-msgstr "حجم صفحات جمع شده"
-
+msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
+msgstr "لطفا برای تغییر نام صفحات از صفحه کاربری interactive استفاده نمایید!"
 
 #, python-format
+msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
+msgstr "بدلیل ایراد سیستمی %s نام صفحه تغییر نکرد."
 
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
+msgid "Rename Page"
+msgstr "تغیر نام صفحه"
+
+msgid "New name"
+msgstr "نام جدید"
 
-msgstr "فضای اشغال شده روی دیسک توسط صفحات %(data_dir)s/"
+msgid "Optional reason for the renaming"
+msgstr "توضیحات اختیاری برای تغببر نام صفحه"
 
-
+#, python-format
+msgid ""
+"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
+"\n"
+"Try a different name."
+msgstr ""
+"'''صفحه ای با نام {{{'%s'}}} وجود دارد.'''\n"
+"\n"
+"لطفا نام دیگری انتخاب نمایید."
 
 #, python-format
-
-msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
+msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
+msgstr "( مرجع لغت %(pagelink)s دارای %(localwords)d لغت )"
 
-msgstr "فضای اشغال شده روی دیسک توسط %(data_dir)s/"
+#, python-format
+msgid ""
+"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
+"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
+msgstr ""
+"این %(badwords)d لغت در مرجع لغات %(totalwords)d لغتی شما %(localwords)s "
+"یافت نشدند٬ در صورت تمایل می توانید آنها را به مرجع لغات خود اضافه نمایید:"
 
+msgid "Add checked words to dictionary"
+msgstr "لغات تیک دار را به مرجع لغات اضافه نما"
 
+msgid "No spelling errors found!"
+msgstr "اشتباه املایی یافت نشد!"
 
-msgid "Entries in edit log"
+msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
+msgstr ""
+"شما نمی توانید صفحه ای که مجاز به خواندن آن نیستید را تصحیح املایی نمایید."
 
-msgstr "محتویات گزارشات ویرایشهای صورت گرفته"
+#, python-format
+msgid "Title Search: \"%s\""
+msgstr "جستجوی عنوان: \"%s\""
 
-
+#, python-format
+msgid "Full Text Search: \"%s\""
+msgstr "جستجوی کامل متن: \"%s\""
 
 #, python-format
-
-msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
-
-msgstr "%(logcount)s·(%(logsize)s·bytes)"
-
-
-
-msgid "NONE"
-
-msgstr "هیچ یک"
-
-
-
-msgid "Global extension macros"
-
-msgstr "Global extension macros"
-
-
+msgid "Full Link List for \"%s\""
+msgstr "لیست کامل لینکها برای \"%s\""
 
-msgid "Local extension macros"
-
-msgstr "Local extension macros"
-
-
-
-msgid "Global extension actions"
-
-msgstr "Global extension actions"
+msgid ""
+"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
+msgstr ""
+"سیستم نمی تواند صفحه جدید بدون نام ایجاد کند. لطفا یک نام صفحه مشخص نمایید."
 
-
-
-msgid "Local extension actions"
-
-msgstr "Local extension actions"
-
-
-
-msgid "Global parsers"
+#, fuzzy
+msgid "Pages"
+msgstr "صفحه"
 
-msgstr "Global parsers"
-
-
-
-msgid "Local extension parsers"
-
-msgstr "Local extension parsers"
-
-
+#, fuzzy
+msgid "Select Author"
+msgstr "انتخاب کاربر"
 
-msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
-
-msgstr "Installed processors (DEPRECATED·--·use·Parsers·instead)"
-
-
-
-msgid "Disabled"
-
-msgstr "غیرفعال"
+msgid "Revert all!"
+msgstr ""
 
-
-
-msgid "Enabled"
-
-msgstr "فعال"
-
-
-
-msgid "Lupy search"
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to use this action."
+msgstr "عملیات غیر مجاز"
 
-msgstr "Lupy search"
-
-
-
-msgid "Active threads"
-
-msgstr "مباحث فعال"
-
-
+#, python-format
+msgid "Subscribe users to the page %s"
+msgstr "کاربران را عضو این صفحه نما %s"
 
 #, python-format
+msgid "Subscribed for %s:"
+msgstr "عضو %s شدند:"
 
-msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
+msgid "Not a user:"
+msgstr "کاربر ثبت نشده:"
+
+msgid "You are not allowed to perform this action."
+msgstr "عملیات غیر مجاز"
+
+#, fuzzy
+msgid "You are now logged out."
+msgstr "کوکی ها پاک شدند و شما اکنون از سیستم خارج شده اید."
 
-msgstr "لطفا به جای {{{\"%s\"}}} جستجوی گزیده تری انجام دهید"
+msgid "You are not allowed to delete this page."
+msgstr "شما مجاز به حذف این صفحه نمی باشید."
+
+msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
+msgstr "لطفا برای حذف صفحات از صفحات کاربری interactive استفاده نمایید!"
 
+msgid "Really delete this page?"
+msgstr "اطمینان دارید که این صفحه می بایست حذف شود؟"
 
+msgid "Delete"
+msgstr "حذف"
+
+msgid "Optional reason for the deletion"
+msgstr "توضیحات دلخواه برای این حذف"
 
 #, python-format
-
-msgid "ERROR in regex '%s'"
-
-msgstr "خطا regex·'%s'"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Bad timestamp '%s'"
-
-msgstr "timestamp·'%s' غیر قابل قبول"
-
-
+msgid ""
+"Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
+"Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
+msgstr ""
 
 #, python-format
+msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
+msgstr ""
 
-msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
+msgid "Wiki Backup / Restore"
+msgstr ""
 
-msgstr "به جای علامت \"=\" عبارت \"%(token)s\" مشاهده شد"
+msgid ""
+"Some hints:\n"
+" * To restore a backup:\n"
+" * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
+" * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
+"stuff).\n"
+" * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
+" * Hit the [[GetText(Restore)]] button below.\n"
+"\n"
+" * To make a backup, just hit the [[GetText(Backup)]] button and save the "
+"file\n"
+"  you get to a secure place.\n"
+"\n"
+"Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
+"complete.\n"
+"\n"
+msgstr ""
 
+#, fuzzy
+msgid "Backup"
+msgstr "نوع علامت"
 
+msgid "Restore"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "You are not allowed to do remote backup."
+msgstr "شما مجاز به %s روی این صفحه نمی باشید."
 
 #, python-format
-
-msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
-
-msgstr "عبارت \"%(token)s\" در اینجا صحیح نیست"
-
-
-
-msgid "Wiki Markup"
-
-msgstr "زبان نوشتاری ویکی"
-
-
-
-msgid "Print View"
-
-msgstr "مشاهده صفحه قابل چاپ"
-
-
+msgid "Unknown backup subaction: %s."
+msgstr ""
 
 #, python-format
-
 msgid "[%d attachments]"
-
 msgstr "[%d·attachments]"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid ""
-
 "There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
-
 "page."
-
 msgstr "این صفحه دارای <a·href=\"%(link)s\">%(count)s·ضمیمه</a> می باشد."
 
-
-
 msgid "Filename of attachment not specified!"
-
 msgstr "نام فایل ضمیمه مشخص نشده است!"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
-
 msgstr "ضمیمه '%(filename)s' وجود ندارد!"
 
-
-
 msgid ""
-
 "To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
-
 "as shown below in the list of files. \n"
-
 "Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
-
 "since this is subject to change and can break easily."
-
 msgstr ""
-
-"جهت آدرس دهی به ضمیمه موجود در یک صفحه٬ از عبارت '''{{{ضمیمه:نام فایل}}}''' استفاده نمایید.\n"
-
-"همینگونه که در زیر در قسمت لیست فایل ها نشان داده شده است از لینک آدرس {{{[get]}}} استفاده ننمایید."
-
-
+"جهت آدرس دهی به ضمیمه موجود در یک صفحه٬ از عبارت '''{{{ضمیمه:نام فایل}}}''' "
+"استفاده نمایید.\n"
+"همینگونه که در زیر در قسمت لیست فایل ها نشان داده شده است از لینک آدرس "
+"{{{[get]}}} استفاده ننمایید."
 
 msgid "unzip"
-
 msgstr "فایل فشرده بار شود"
 
-
-
 msgid "install"
-
 msgstr "نصب"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
-
 msgstr "صفحه %(pagename)s ضمیمه ندارد"
 
-
-
 msgid "Edit drawing"
-
 msgstr "ویرایش ترسیمات"
 
-
-
 msgid "Attached Files"
-
 msgstr "فایل های ضمیمه شده"
 
-
-
 msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
-
 msgstr "شما مجاز نیستید فایلی را به این صفحه ضمیمه نمایید."
 
-
-
 msgid "New Attachment"
-
 msgstr "ضمیمه جدید"
 
-
-
 msgid ""
-
 "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
-
 "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
-
 "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
-
 "used."
-
 msgstr ""
-
-"در صورتی که فایل جدید ارسالی تشابه اسمی با ضمایم موجود داشته باشد٬ فایل ارسالی جدید جایگزین فایل ضمیمه قبلی خواهد شد.\n"
-
-"شما می توانید از گزینه \"تغییرنام به\" جهت ضمیمه شدن فایل با نامی متفاوت استفاده نمائید."
-
-
+"در صورتی که فایل جدید ارسالی تشابه اسمی با ضمایم موجود داشته باشد٬ فایل "
+"ارسالی جدید جایگزین فایل ضمیمه قبلی خواهد شد.\n"
+"شما می توانید از گزینه \"تغییرنام به\" جهت ضمیمه شدن فایل با نامی متفاوت "
+"استفاده نمائید."
 
 msgid "File to upload"
-
 msgstr "فایل ارسالی"
 
-
-
 msgid "Rename to"
-
 msgstr "تغییر نام به"
 
-
-
 msgid "Upload"
-
 msgstr "ارسال"
 
-
-
 msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
-
 msgstr "ضمیمه کردن فایل دراین ویکی مجاز نمی باشد!"
 
-
-
 msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
-
 msgstr "شما مجاز به ذخیره ترسیمات برای این صفحه نیستید."
 
-
-
 msgid ""
-
 "No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
-
 "again."
-
 msgstr ""
-
-"محتویات فایل یافت نشد. کاراکترهای غیر ASCII را از نام فایل حذف نموده و مجددا سعی نمایید."
-
-
+"محتویات فایل یافت نشد. کاراکترهای غیر ASCII را از نام فایل حذف نموده و مجددا "
+"سعی نمایید."
 
 msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
-
 msgstr "شما مجاز به حذف ضمیمه های این صفحه نمی باشید."
 
-
-
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
-
 msgstr "شما مجاز به دریافت ضمیمه های این صفحه نمی باشید."
 
-
-
 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
-
 msgstr "شما مجاز نیستید ضمیمه های فشرده این صفحه را باز کنید."
 
-
-
 msgid "You are not allowed to install files."
-
 msgstr "شما اجازه نصب فایل ندارید."
 
-
-
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
-
 msgstr "شما مجاز به دیدن ضمیمه های این صفحه نمی باشید."
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Unsupported upload action: %s"
-
 msgstr "ارسال غیر مجاز: %s"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
-
 msgstr "ضمیمه های صفحه \"%(pagename)s\""
 
-
-
 #, python-format
-
-msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
-
-msgstr "ضمیمه '%(target)s' (به نام '%(filename)s') در حال حاضر وجود دارد."
-
-
+msgid ""
+"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
+"saved."
+msgstr ""
+"ضمیمه '%(target)s' (به نام·'%(filename)s') به حجم %(bytes)d بایت ذخیره شد."
 
 #, python-format
-
-msgid ""
-
-"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
-
-"saved."
-
-msgstr ""
-
-"ضمیمه '%(target)s' (به نام·'%(filename)s') به حجم %(bytes)d بایت ذخیره شد."
-
-
-
-#, python-format
-
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
-
 msgstr "ضمیمه '%(filename)s' حذف شد."
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
-
 msgstr "ضمیمه '%(filename)s' نصب شد."
 
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-
-msgstr "نصب فایل '%(filename)s' با ایراد مواجه شد."
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-
-msgstr "فایل %s از فایلهای بسته MoinMoin نیست."
-
-
-
 #, python-format
-
 msgid ""
-
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
-
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
-
 msgstr ""
-
-"ضمیمه '%(filename)s' به دلیل اینکه پس از باز شدن حجم زیادی دارد٬ باز نشد (%(space)d kB missing)."
-
-
+"ضمیمه '%(filename)s' به دلیل اینکه پس از باز شدن حجم زیادی دارد٬ باز نشد (%"
+"(space)d kB missing)."
 
 #, python-format
-
 msgid ""
-
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
-
 "would be too many (%(count)d missing)."
-
 msgstr ""
-
-"ضمیمه·'%(filename)s'·به·دلیل·اینکه·پس·از·باز·شدن·تعداد فایلها بسیار زیاد است٬·باز·نشد.(%(count)d·missing)."
-
-
+"ضمیمه·'%(filename)s'·به·دلیل·اینکه·پس·از·باز·شدن·تعداد فایلها بسیار زیاد "
+"است٬·باز·نشد.(%(count)d·missing)."
 
 #, python-format
-
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
-
 msgstr "ضمیمه '%(filename)s' از حالت فشرده خارج شد."
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid ""
-
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
-
 "files only, exist already or reside in folders."
-
 msgstr "ضمیمه '%(filename)s' باز نشد."
 
-
+#, python-format
+msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
+msgstr "فایل %(target)s یک فایل zip نیست."
 
 #, python-format
-
-msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
-
-msgstr "فایل %(target)s یک فایل zip نیست."
-
-
-
-#, python-format
-
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
-
 msgstr "فایل ضمیمه '%(filename)s'"
 
-
-
 msgid "Package script:"
-
 msgstr "اسکریپت بسته:"
 
-
-
 msgid "File Name"
-
 msgstr "نام فایل"
 
-
-
 msgid "Modified"
-
 msgstr "اصلاح شده"
 
-
-
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
-
 msgstr "نوع فایل نامشخص است٬ این فایل ضمیمه قابل نمایش نمی باشد."
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
-
 msgstr "فایل ضمیمه: فایل %(filename)s از صفحه %(pagename)s"
 
-
-
-msgid "You are not allowed to delete this page."
-
-msgstr "شما مجاز به حذف این صفحه نمی باشید."
-
-
-
-msgid "This page is already deleted or was never created!"
-
-msgstr "این صفحه یا اخیرا حذف شده و یا هرگز وجود نداشته است!"
-
-
-
-msgid "Please use the interactive user interface to delete pages!"
-
-msgstr "لطفا برای حذف صفحات از صفحات کاربری interactive استفاده نمایید!"
-
-
-
-msgid "Really delete this page?"
-
-msgstr "اطمینان دارید که این صفحه می بایست حذف شود؟"
-
-
-
-msgid "Delete"
-
-msgstr "حذف"
-
-
-
-msgid "Optional reason for the deletion"
-
-msgstr "توضیحات دلخواه برای این حذف"
-
-
+#, python-format
+msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
+msgstr "ارسال ضمیمه جدید \"%(filename)s\""
 
 #, python-format
-
-msgid "No pages like \"%s\"!"
-
-msgstr "هیچ صفحه ای شبیه \"%s\" یافت نشد!"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
-
-msgstr "یک صفحه شبیه \"%s\" پیدا شد٬ اکنون به آن صفحه میروید."
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Pages like \"%s\""
-
-msgstr "صفحات شبیه \"%s\""
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
-
-msgstr "%(matchcount)d·%(matches)s·برای·\"%(title)s\""
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Local Site Map for \"%s\""
-
-msgstr "نقشه سایت محلی برای \"%s\""
-
-
-
-msgid "You are not allowed to rename pages in this wiki!"
-
-msgstr "شما مجاز به تغییر نام صفحات این ویکی نمی باشید!"
-
-
-
-msgid "Please use the interactive user interface to rename pages!"
-
-msgstr "لطفا برای تغییر نام صفحات از صفحه کاربری interactive استفاده نمایید!"
-
-
+msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
+msgstr "ترسیم جدید \"%(filename)s\" را بساز"
 
 #, python-format
-
-msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
+msgid "Edit drawing %(filename)s"
+msgstr "ویرایش ترسیم %(filename)s"
 
-msgstr "بدلیل ایراد سیستمی %s نام صفحه تغییر نکرد."
-
+msgid "Toggle line numbers"
+msgstr "شماره خطوط حذف شود"
 
-
-msgid "Rename Page"
+msgid "FrontPage"
+msgstr "صفحه اولیه"
 
-msgstr "تغیر نام صفحه"
-
+msgid "RecentChanges"
+msgstr "آخرین تغییرات"
 
-
-msgid "New name"
+msgid "TitleIndex"
+msgstr "فهرست موضوعات"
 
-msgstr "نام جدید"
-
+msgid "WordIndex"
+msgstr "فهرست لغات"
 
-
-msgid "Optional reason for the renaming"
+msgid "FindPage"
+msgstr "جستجوی صفحه"
 
-msgstr "توضیحات اختیاری برای تغببر نام صفحه"
-
-
-
-#, python-format
+msgid "SiteNavigation"
+msgstr "نوع سایت"
 
-msgid ""
+msgid "HelpContents"
+msgstr "فهرست راهنما"
 
-"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
-
-"\n"
+msgid "HelpOnFormatting"
+msgstr "راهنمای فرمت ها"
 
-"Try a different name."
+msgid "UserPreferences"
+msgstr "مرجع اطلاعات کاربری"
 
-msgstr ""
-
-"'''صفحه ای با نام {{{'%s'}}} وجود دارد.'''\n"
+msgid "WikiLicense"
+msgstr "اجازه نامه ویکی"
 
-"\n"
+msgid "MissingPage"
+msgstr "صفحه گم شده"
 
-"لطفا نام دیگری انتخاب نمایید."
-
-
+msgid "MissingHomePage"
+msgstr "صفحه خانگی یافت نشد"
 
-#, python-format
-
-msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
-
-msgstr "( مرجع لغت %(pagelink)s دارای %(localwords)d لغت )"
+msgid "Mon"
+msgstr "دوشنبه"
 
-
+msgid "Tue"
+msgstr "سه شنبه"
 
-#, python-format
-
-msgid ""
+msgid "Wed"
+msgstr "چهارشنبه"
 
-"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
+msgid "Thu"
+msgstr "پنج شنبه"
 
-"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
-
-msgstr ""
+msgid "Fri"
+msgstr "جمعه"
 
-"این %(badwords)d لغت در مرجع لغات %(totalwords)d لغتی شما %(localwords)s یافت نشدند٬ در صورت تمایل می توانید آنها را به مرجع لغات خود اضافه نمایید:"
-
+msgid "Sat"
+msgstr "شنبه"
 
-
-msgid "Add checked words to dictionary"
+msgid "Sun"
+msgstr "یکشنبه"
 
-msgstr "لغات تیک دار را به مرجع لغات اضافه نما"
-
+msgid "AttachFile"
+msgstr "انضمام فایل"
 
-
-msgid "No spelling errors found!"
+msgid "DeletePage"
+msgstr "حذف صفحه"
 
-msgstr "اشتباه املایی یافت نشد!"
-
+msgid "LikePages"
+msgstr "شبیه صفحات"
 
-
-msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
+msgid "LocalSiteMap"
+msgstr "نقشه سایت محلی"
 
-msgstr "شما نمی توانید صفحه ای که مجاز به خواندن آن نیستید را تصحیح املایی نمایید."
-
+msgid "RenamePage"
+msgstr "تغییرنام صفحه"
 
-
-#, python-format
+msgid "SpellCheck"
+msgstr "تصحیح املایی"
 
-msgid "Title Search: \"%s\""
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
+msgstr "عبارت \"%s\" غیر مجاز است!"
 
-msgstr "جستجوی عنوان: \"%s\""
-
-
+#, fuzzy, python-format
+msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
+msgstr "عبارت \"%s\" غیر مجاز است!"
 
 #, python-format
-
-msgid "Full Text Search: \"%s\""
-
-msgstr "جستجوی کامل متن: \"%s\""
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Full Link List for \"%s\""
-
-msgstr "لیست کامل لینکها برای \"%s\""
-
-
-
-msgid ""
-
-"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
-
-msgstr ""
-
-"سیستم نمی تواند صفحه جدید بدون نام ایجاد کند. لطفا یک نام صفحه مشخص نمایید."
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Subscribe users to the page %s"
-
-msgstr "کاربران را عضو این صفحه نما %s"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Subscribed for %s:"
-
-msgstr "عضو %s شدند:"
-
-
-
-msgid "Not a user:"
-
-msgstr "کاربر ثبت نشده:"
-
-
-
-msgid "You are not allowed to perform this action."
-
-msgstr "عملیات غیر مجاز"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
-
-msgstr "ارسال ضمیمه جدید \"%(filename)s\""
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Create new drawing \"%(filename)s\""
-
-msgstr "ترسیم جدید \"%(filename)s\" را بساز"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Edit drawing %(filename)s"
-
-msgstr "ویرایش ترسیم %(filename)s"
-
-
-
-msgid "Toggle line numbers"
-
-msgstr "شماره خطوط حذف شود"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
-
-msgstr "عبارت \"%s\" غیر مجاز است!"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Nothing found for \"%s\"!"
-
-msgstr "برای \"%s\" چیزی یافت نشد!"
-
-
-
-#, python-format
-
 msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
-
 msgstr "طرح '%(scheme)s' پشتیبانی نشده است!"
 
-
-
 msgid "No parent page found!"
-
 msgstr "صفحه والد بالاتر یافت نشد!"
 
-
-
 msgid "Wiki"
-
 msgstr "ویکی"
 
-
-
 msgid "Slideshow"
-
 msgstr "نمایش تصاویر پشت سر هم"
 
-
-
 msgid "Start"
-
 msgstr "شروع"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
-
 msgstr "اسلاید %(pos)d با حجم %(size)d"
 
-
-
 msgid "No orphaned pages in this wiki."
-
 msgstr "در این ویکی هیچ صفحه بی والد یافت نشد."
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "No quotes on %(pagename)s."
-
 msgstr "برای صفحه %(pagename)s نظری وجود ندارد."
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
-
 msgstr "ارسال ضمیمه '%(filename)s'"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
-
 msgstr "ترسیم '%(filename)s' ذخیره شد."
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "%(mins)dm ago"
-
 msgstr "%(mins)dm دقیقه پیش"
 
-
-
 msgid "(no bookmark set)"
-
 msgstr "(بدون نشان bookmark)"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "(currently set to %s)"
-
 msgstr "(در حال حاضر تنظیم شده روی %s)"
 
-
-
 msgid "Delete Bookmark"
-
 msgstr "حذف نشان bookmark"
 
-
-
 msgid "Set bookmark"
-
 msgstr "نشان bookmark بگذار"
 
-
-
 msgid "set bookmark"
-
 msgstr "نشان·bookmark·بگذار"
 
-
-
 msgid "[Bookmark reached]"
-
 msgstr "[به نشان bookmark رسید]"
 
-
-
-msgid "Markup"
-
-msgstr "نوع علامت"
-
-
-
-msgid "Display"
-
-msgstr "نمایش"
-
-
-
-msgid "Filename"
-
-msgstr "نام فایل"
-
-
-
 msgid "No wanted pages in this wiki."
-
 msgstr "در این ویکی صفحه ای مورد نیاز نیست."
 
-
-
-msgid ""
-
-"Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-
-msgstr ""
-
-"آماده سازی صفحه تغییر ساخت یافته ممکن نیست٬ لطفا docutils را نصب نمائید."
-
-
-
-msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
-
-msgstr "**حداکثر تعداد ورودی مجاز**"
-
-
+#, python-format
+msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
+msgstr "عبارت \"%s\" غیر مجاز است!"
 
 #, python-format
+msgid "Nothing found for \"%s\"!"
+msgstr "برای \"%s\" چیزی یافت نشد!"
 
-msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
+msgid "Markup"
+msgstr "نوع علامت"
+
+msgid "Display"
+msgstr "نمایش"
 
-msgstr "**صفحه ارجاع داده شده: %s یافت نشد**"
+msgid "Filename"
+msgstr "نام فایل"
 
+msgid ""
+"Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
+msgstr ""
+"آماده سازی صفحه تغییر ساخت یافته ممکن نیست٬ لطفا docutils را نصب نمائید."
 
+msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
+msgstr "**حداکثر تعداد ورودی مجاز**"
 
 #, python-format
-
-msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
-
-msgstr "پس از عبارت \"%(key)s\" می بایست عبارت \"%(wanted)s\" می آمد که به اشتباه \"%(token)s\" آمده است"
-
-
+msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
+msgstr "**صفحه ارجاع داده شده: %s یافت نشد**"
 
 #, python-format
+msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
+msgstr ""
+"پس از عبارت \"%(key)s\" می بایست عبارت \"%(wanted)s\" می آمد که به اشتباه \"%"
+"(token)s\" آمده است"
 
+#, python-format
 msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
-
 msgstr "پیش از \"%(token)s\" می بایست یک عبارت عددی \"%(key)s\" بیاید"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-
 msgstr "بعد از \"%(key)s\" باید یک کاراکتر عددی \"%(arg)s\" باشد"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
-
 msgstr "بعد از \"%(key)s\" یک مقدار رنگ \"%(arg)s\" وارد شود"
 
-
-
 msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
-
 msgstr ""
-
-"گزینه XSLT غیر فعال است٬ لطفا صفحه راهنمای تنظیمات HelpOnConfiguration را ببینید."
-
-
+"گزینه XSLT غیر فعال است٬ لطفا صفحه راهنمای تنظیمات HelpOnConfiguration را "
+"ببینید."
 
 msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
-
 msgstr "پردازش XSLT قابل انجام نیست٬ لطفا بسته 4suite·1.x را نصب نمایید."
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "%(errortype)s processing error"
-
 msgstr "ایراد پردازش %(errortype)s"
 
-
-
 msgid "Views/day"
-
 msgstr "بازدید در روز"
 
-
-
 msgid "Edits/day"
-
 msgstr "ویرایش در روز"
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
-
 msgstr "%(chart_title)s برای %(filterpage)s"
 
-
-
 msgid ""
-
 "green=view\n"
-
 "red=edit"
-
 msgstr ""
-
 "سبز = بازدید\n"
-
 "قرمز = ویرایش"
 
-
-
 msgid "date"
-
 msgstr "تاریخ"
 
-
-
 msgid "# of hits"
-
 msgstr "تعداد بازدید"
 
-
-
 msgid "Page Size Distribution"
-
 msgstr "توزیع حجم صفحه"
 
-
-
 msgid "page size upper bound [bytes]"
-
 msgstr "حداکثر حجم صفحه [bytes]"
 
-
-
 msgid "# of pages of this size"
-
 msgstr "تعداد صفحات با این حجم"
 
-
-
 msgid "User agent"
-
 msgstr "User·agent"
 
-
-
 msgid "Others"
-
 msgstr "سایر"
 
-
-
 msgid "Distribution of User-Agent Types"
-
 msgstr "انواع User-Agent"
 
-
-
 msgid "Unsubscribe"
-
 msgstr "لغو عضویت"
 
-
-
 msgid "Home"
-
 msgstr "صفحه خانگی"
 
-
-
 msgid "[RSS]"
-
 msgstr "[RSS]"
 
-
-
 msgid "[DELETED]"
-
 msgstr "[حذف شد]"
 
-
-
 msgid "[UPDATED]"
-
 msgstr "[به روزآوری شد]"
 
-
-
 msgid "[NEW]"
-
 msgstr "[جدید]"
 
-
-
 msgid "[DIFF]"
-
 msgstr "[تغییرات]"
 
-
-
 msgid "[BOTTOM]"
-
 msgstr "[انتهای صفحه]"
 
-
-
 msgid "[TOP]"
-
 msgstr "[ابتدای صفحه]"
 
-
-
 msgid "Click to do a full-text search for this title"
-
 msgstr "برای انجام جستجوی کامل این موضوع کلیک نمایید"
 
-
-
 msgid "Preferences"
-
 msgstr "مرجع اطلاعات کاربری"
 
 msgid "Logout"
-
 msgstr "خروج"
 
-
-
 msgid "Clear message"
-
 msgstr "پیغام حذف شود"
 
-
-
-#, python-format
-
-msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
-
-msgstr "آخرین بروزآوری %(time)s توسط %(editor)s"
-
-
-
 #, python-format
-
-msgid "last modified %(time)s"
-
-msgstr "آخرین تغییرات %(time)s"
-
-
-
-msgid "Search:"
-
-msgstr "جستجو:"
-
-
-
-msgid "Text"
-
-msgstr "متن"
-
-
-
-msgid "Titles"
-
-msgstr "عنوان"
-
-
-
-msgid "Search"
-
-msgstr "جستجو در"
-
-
-
-msgid "More Actions:"
-
-msgstr "امکانات بیشتر:"
-
-
-
-msgid "------------"
-
-msgstr "------------"
-
-
-
-msgid "Raw Text"
-
-msgstr "متن خام"
-
-
-
-msgid "Delete Cache"
-
-msgstr "حذف حافظه جانبی"
-
-
-
-msgid "Delete Page"
-
-msgstr "حذف صفحه"
-
-
-
-msgid "Like Pages"
-
-msgstr "شبیه صفحات"
-
-
-
-msgid "Local Site Map"
-
-msgstr "نقشه سایت محلی"
-
-
-
-msgid "User Preferences"
-
-msgstr "مرجع اطلاعات کاربری"
-
-
-
-msgid "My Pages"
-
-msgstr "صفحات من"
-
-
-
-msgid "Subscribe User"
-
-msgstr "عضویت کاربران در این صفحه"
-
-
-
-msgid "Remove Spam"
-
-msgstr "حذف هرزصفحه"
-
-
-
-msgid "Package Pages"
-
-msgstr "تهیه بسته صفحات"
-
-
-
-msgid "Render as Docbook"
-
-msgstr "نمایش با ساختار XML"
-
-
-
-msgid "Do"
-
-msgstr "انجام بده"
-
-
-
-msgid "Edit (Text)"
-
-msgstr "ویرایش (متنی)"
-
-
-
-msgid "Edit (GUI)"
-
-msgstr "ویرایش (گرافیکی)"
-
-
-
-msgid "Immutable Page"
-
-msgstr "صفحه غیرقابل تغییر"
-
-
-
-msgid "Remove Link"
-
-msgstr "حذف لینک"
-
-
-
-msgid "Add Link"
-
-msgstr "لینک اضافه نما"
-
-
-
-msgid "Attachments"
-
-msgstr "ضمیمه ها"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "Show %s days."
-
-msgstr "نمایش %s روز"
-
-
-
-msgid "DeleteCache"
-
-msgstr "حذف حافظه جانبی"
-
-
-
-#, python-format
-
-msgid "(cached %s)"
-
-msgstr "(در حافظه ذخیره شد·%s)"
-
-
-
-msgid "Or try one of these actions:"
-
-msgstr "و یا یکی از امکانات زیر را انتخاب نمایید:"
-
-
-
-msgid "Page"
-
-msgstr "صفحه"
-
-
-
-msgid "User"
-
-msgstr "کاربر"
-
-
+msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
+msgstr "آخرین بروزآوری %(time)s توسط %(editor)s"
 
 #, python-format
+msgid "last modified %(time)s"
+msgstr "آخرین تغییرات %(time)s"
 
-msgid ""
+msgid "Search:"
+msgstr "جستجو:"
+
+msgid "Text"
+msgstr "متن"
+
+msgid "Titles"
+msgstr "عنوان"
+
+msgid "Search"
+msgstr "جستجو در"
+
+msgid "More Actions:"
+msgstr "امکانات بیشتر:"
+
+msgid "------------"
+msgstr "------------"
+
+msgid "Raw Text"
+msgstr "متن خام"
 
-"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgid "Delete Cache"
+msgstr "حذف حافظه جانبی"
+
+msgid "Delete Page"
+msgstr "حذف صفحه"
+
+msgid "Like Pages"
+msgstr "شبیه صفحات"
+
+msgid "Local Site Map"
+msgstr "نقشه سایت محلی"
+
+msgid "My Pages"
+msgstr "صفحات من"
+
+msgid "Subscribe User"
+msgstr "عضویت کاربران در این صفحه"
+
+msgid "Remove Spam"
+msgstr "حذف هرزصفحه"
+
+msgid "Package Pages"
+msgstr "تهیه بسته صفحات"
 
-msgstr ""
+msgid "Render as Docbook"
+msgstr "نمایش با ساختار XML"
+
+msgid "Do"
+msgstr "انجام بده"
+
+msgid "Edit (Text)"
+msgstr "ویرایش (متنی)"
+
+msgid "Edit (GUI)"
+msgstr "ویرایش (گرافیکی)"
+
+msgid "Immutable Page"
+msgstr "صفحه غیرقابل تغییر"
+
+msgid "Remove Link"
+msgstr "حذف لینک"
+
+msgid "Add Link"
+msgstr "لینک اضافه نما"
+
+msgid "Attachments"
+msgstr "ضمیمه ها"
 
-"متاسفم! این صفحه بدلیل اینکه عبارت \"%(content)s\" در این ویکی مجاز نمی باشد٬ ذخیره نشد."
+#, python-format
+msgid "Show %s days."
+msgstr "نمایش %s روز"
+
+msgid "DeleteCache"
+msgstr "حذف حافظه جانبی"
+
+#, python-format
+msgid "(cached %s)"
+msgstr "(در حافظه ذخیره شد·%s)"
 
+msgid "Or try one of these actions:"
+msgstr "و یا یکی از امکانات زیر را انتخاب نمایید:"
 
+msgid "Page"
+msgstr "صفحه"
+
+msgid "User"
+msgstr "کاربر"
+
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
+msgstr ""
+"متاسفم! این صفحه بدلیل اینکه عبارت \"%(content)s\" در این ویکی مجاز نمی "
+"باشد٬ ذخیره نشد."
 
 msgid "Line"
-
 msgstr "خط"
 
-
-
 msgid "Deletions are marked like this."
-
 msgstr "حذفیات در این ستون و با این رنگ نمایش داده میشوند."
 
-
-
 msgid "Additions are marked like this."
-
 msgstr "اضافات در این ستون و با این رنگ نمایش داده میشوند."
 
-
-
 #, python-format
-
 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
-
 msgstr "ارتباط با سرویس دهنده ایمیل '%(server)s' مقدور نمی باشد: %(reason)s"
 
-
-
 msgid "Mail not sent"
-
 msgstr "پیغام شما فرستاده نشد"
 
-
-
 msgid "Mail sent OK"
-
 msgstr "پیغام با موفقیت ارسال شد"
 
-
-
-msgid "FrontPage"
-
-msgstr "صفحه اولیه"
-
-
-
-msgid "RecentChanges"
-
-msgstr "آخرین تغییرات"
-
-
-
-msgid "TitleIndex"
-
-msgstr "فهرست موضوعات"
-
-
-
-msgid "WordIndex"
-
-msgstr "فهرست لغات"
-
-
-
-msgid "FindPage"
-
-msgstr "جستجوی صفحه"
-
-
-
-msgid "SiteNavigation"
-
-msgstr "نوع سایت"
-
-
-
-msgid "HelpContents"
-
-msgstr "فهرست راهنما"
-
-
-
-msgid "HelpOnFormatting"
-
-msgstr "راهنمای فرمت ها"
-
-
-
-msgid "UserPreferences"
-
-msgstr "مرجع اطلاعات کاربری"
-
-
-
-msgid "WikiLicense"
-
-msgstr "اجازه نامه ویکی"
-
-
-
-msgid "MissingPage"
-
-msgstr "صفحه گم شده"
-
-
-
-msgid "MissingHomePage"
-
-msgstr "صفحه خانگی یافت نشد"
-
-
-
-msgid "Mon"
+#~ msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
+#~ msgstr "%(logcount)s·(%(logsize)s·bytes)"
 
-msgstr "دوشنبه"
-
-
-
-msgid "Tue"
-
-msgstr "سه شنبه"
-
-
-
-msgid "Wed"
-
-msgstr "چهارشنبه"
-
-
-
-msgid "Thu"
-
-msgstr "پنج شنبه"
-
-
-
-msgid "Fri"
-
-msgstr "جمعه"
-
-
-
-msgid "Sat"
-
-msgstr "شنبه"
-
-
-
-msgid "Sun"
-
-msgstr "یکشنبه"
-
-
-
-msgid "AttachFile"
-
-msgstr "انضمام فایل"
-
-
-
-msgid "DeletePage"
-
-msgstr "حذف صفحه"
-
-
-
-msgid "LikePages"
-
-msgstr "شبیه صفحات"
-
-
-
-msgid "LocalSiteMap"
-
-msgstr "نقشه سایت محلی"
-
-
-
-msgid "RenamePage"
-
-msgstr "تغییرنام صفحه"
-
-
-
-msgid "SpellCheck"
-
-msgstr "تصحیح املایی"
-
-
+#~ msgid "User Preferences"
+#~ msgstr "مرجع اطلاعات کاربری"
 
 #~ msgid "Download XML export of this wiki"
-
 #~ msgstr "دریافت خروجی این ویکی با فرمت XML"
 
-#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
-
-#~ msgstr "نسبت های مورد نیاز \"%(attrname)s\" یافت نشد"
-
-#~ msgid "Submitted form data:"
-
-#~ msgstr "اطلاعات وارد شده:"
-
 #~ msgid "EditText"
-
 #~ msgstr "ویرایش متن"
 
 #~ msgid "Immutable page"
-
 #~ msgstr "صفحه·تغییرناپذیر"
 
-#~ msgid "Cookie deleted. You are now logged out."
-
-#~ msgstr "کوکی ها پاک شدند و شما اکنون از سیستم خارج شده اید."
-
-#~ msgid ""
-
-#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
-
-#~ msgstr ""
-
-#~ "نام کاربری {{{\"%s\"}}} یافت نشد. لطفا نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید. "
-
-#~ msgid "Missing password. Please enter user name and password."
-
-#~ msgstr ""
-
-#~ "کلمه رمز از دست رفته است. لطفا نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید."
-
 #~ msgid "Account \"%s\" is disabled."
-
 #~ msgstr "حساب کاربری \"%s\" غیر فعال شده است."
 
-#~ msgid "Sorry, wrong password."
-
-#~ msgstr "متاسفم٬ کلمه عبور اشتباه می باشد."
-
 #~ msgid "Bad relogin URL."
-
 #~ msgstr "آدرس ورود مجدد اشتباه است."
 
 #~ msgid "Unknown user."
-
 #~ msgstr "کاربر غیر ثبت شده"
 
 #~ msgid "User account created!"
-
 #~ msgstr "حساب کاربری شما ثبت شد!"
 
 #~ msgid "Remember last page visited"
-
 #~ msgstr "آخرین صفحه ای که میبینم را به خاطر بسپار"
 
 #~ msgid "Skip to preview"
-
 #~ msgstr "رفتن به پیش نمایش"
 
 #~ msgid "[current page size '''%(size)d''' bytes]"
-
 #~ msgstr "حجم این صفحه '''%(size)d''' بایت است"
 
 #~ msgid "Optional comment about this change"
-
 #~ msgstr "توضیحات اختیاری در مورد این صفحه"
 
 #~ msgid "Make this page belong to category %(category)s"
-
 #~ msgstr "این صفحه را متعلق به دسته %(category)s نمایید"
--- a/MoinMoin/i18n/fa.py	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fa.py	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -40,8 +40,6 @@
 '''ویرایش های قبلی قابل ویرایش مجدد نمی باشند!''',
 '''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
 '''مدت زمان ویرایش شما به پایان رسیده است. آماده ویرایش مجدد باشید!''',
-'''Page name is too long, try shorter name.''':
-'''نام این صفحه طولانی است٬ لطفا نام کوتاه تری انتخاب نمایید.''',
 '''Edit "%(pagename)s"''':
 '''ویرایش "%(pagename)s"''',
 '''Preview of "%(pagename)s"''':
@@ -82,10 +80,6 @@
 در صورت عدم تمایل٬ برای لغو تغییرات خود دکمه \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' را فشار دهید.''',
 '''Preview''':
 '''پیش نمایش''',
-'''GUI Mode''':
-'''ویرایش گرافیکی''',
-'''Your changes are not saved!''':
-'''تغییرات شما ذخیره نشد!''',
 '''Comment:''':
 '''نظرات:''',
 '''<No addition>''':
@@ -96,185 +90,6 @@
 '''تغییرات جزئی''',
 '''Remove trailing whitespace from each line''':
 '''جاهای خالی را از هر خط حذف کن''',
-''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
- Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
- Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
- Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
- Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.
-
-(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
-''':
-''' پررنگ و مورب سازی:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'مورب سازی\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'پررنگ\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'پررنگ و مورب\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'مخلوط \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'پررنگ\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] و مورب\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] خط افقی زیر پاراگراف.
- عنوان ها:: [[Verbatim(=)]] عنوان ۱ [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] عنوان ۲ [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] عنوان ۳ [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] عنوان ۴ [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] عنوان ۵ [[Verbatim(=====)]].
- لیستها:: یک فاصله در ابتدای خط و سپس یکی از کاراکترهای: * برای لیست گلوله ای و 1, a, A, i, I برای لیستهای عددی و آیتمی. 
- لینکها:: [[Verbatim(آدرس های اینترنتی در این سایت با حروف بزرگ شروع میشوند٬ این کلمات را جدا از هم ننویسید.)]]; [[Verbatim(["براکت و دو علامت quote"])]]; آدرس اینترنتی; [آدرس اینترنتی]; [برچسب آدرس اینترنتی].
- جدولها:: || متن درون یک سلول جدول |||| متن درون یک سلول با دو ستون ||;   پس از جدول ها و عنوان ها نباید فاصله خالی بگذارید.
-
-(!) برای راهنمایی بیشتر HelpOnEditing و یا SyntaxReference را ببینید.
-''',
-'''Edit was cancelled.''':
-'''ویرایش لغو شد.''',
-'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
-'''تغییرات مورد نظر شما اعمال شد.''',
-'''Page "%s" was successfully deleted!''':
-'''صفحه "%s" با موفقیت حذف شد!''',
-'''Dear Wiki user,
-
-You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.
-
-The following page has been changed by %(editor)s:
-%(pagelink)s
-
-''':
-'''کاربر گرامی٬
-
-شما در صفحه یا طبقه بندی "%(sitename)s" برای اطلاع از تغییرات صورت گرفته عضو می باشید
-این صفحه توسط %(editor)s ویرایش شده است:
-%(pagelink)s
-
-''',
-'''The comment on the change is:
-%(comment)s
-
-''':
-'''نظرات در مورد تغییر صورت گرفته:
-%(comment)s
-
-''',
-'''New page:
-''':
-'''صفحه جدید:
-''',
-'''No differences found!
-''':
-'''تغییری مشاهده نشد!
-''',
-'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
-'''بروزآوری %(trivial)s های سایت [%(sitename)s] در صفحه "%(pagename)s" توسط %(username)s''',
-'''Trivial ''':
-'''جزئی''',
-'''Status of sending notification mails:''':
-'''وضعیت ارسال ایمیل های آگاه سازی:''',
-'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
-'''[%(lang)s]·%(recipients)s:·%(status)s''',
-'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
-'''## نسخه پشتیبان صفحه "%(pagename)s" در تاریخ %(date)s ثبت شد''',
-'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
-'''این صفحه قفل ویرایش نشد. خطا (errno=%d).''',
-'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
-'''صفحه قفل ویرایش نشد. فایل جاری از دست رفته است؟''',
-'''You are not allowed to edit this page!''':
-'''شما مجاز به ویرایش این صفحه نمی باشید!''',
-'''You cannot save empty pages.''':
-'''ذخیره صفحات خالی مجاز نیست.''',
-'''You already saved this page!''':
-'''صفحه ذخیره شده است!''',
-'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.
-
-Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
-your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
-Now re-add your changes to the current page contents.
-
-\'\'Do not just replace
-the content editbox with your version of the page, because that would
-delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
-''':
-'''متاسفانه شخص دیگری در حالی که شما مشغول ویرایش این صفحه بودید٬ صفحه را ذخیره نموده است.
-
-لطفا مراحل زیر را انجام دهید: دکمه back مرورگر خود را فشار داده و روی دکمه ویرایش متنی کلیک نموده و تغییرات خود را در صفحه انجام دهید..
-
-لطفا با توجه به تغییراتی که نفر قبل انجام داده است شما مجددا صفحه را مرور نموده و تغییراتی را که لازم میدانید اعمال نمایید.
-''',
-'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
-'''نسخه پشتیبان از تغییراتی که شما اعمال نموده اید [%(backup_url)s·اینجا] ذخیره شده است.''',
-'''You did not change the page content, not saved!''':
-'''تغییری از طرف شما اعمال نشد٬ چیزی ذخیره نشد!''',
-'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
-'''شما مجاز به تغییر ACL یا مجوزهای دسترسی در این صفحه نمی باشید. این کار نیاز به سطح دسترسی مدیر دارد!''',
-'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
-'''زمان قفل ویرایش %(owner)s حدود %(mins_ago)d دقیقه پیش منقضی شده و قفل ویرایش این صفحه در اختیار شما می باشد.''',
-'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
-'''سایر کاربران تا %(bumptime)s دیگر مجاز به تغییر این صفحه نخواهند بود.''',
-'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
-'''سایر کاربران تا %(bumptime)s دیگر پیغامی مبنی بر اینکه شما در حال ویرایش این صفحه می باشید دریافت خواهند نمود.''',
-'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
-'''جهت تمدید مدت زمان قفل ویرایش دکمه پیش نمایش را فشار دهید.''',
-'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
-'''این صفحه توسط %(owner)s تا %(timestamp)s دیگر بدلیل در حال ویرایش بودن قفل شده است. مدت قفل %(mins_valid)d دقیقه.''',
-'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
-\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
-to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
-To leave the editor, press the Cancel button.''':
-'''این صفحه برای پیش نمایش و یا ویرایش در %(timestamp)s توسط %(owner)s.[[BR]]
-باز شده است.برای جلوگیری از ناسازگاریهای ناخواسته٬ از ویرایش این صفحه حداقل تا %(mins_valid)d·دقیقه(s),
-دیگر خودداری نمایید.\'\'\'[[BR]]
-برای خروج از محیط ویرایش دکمه لغو را فشار دهید.''',
-'''<unknown>''':
-'''<نامشخص>''',
-'''Diffs''':
-'''تغییرات''',
-'''Info''':
-'''گزارشات''',
-'''Edit''':
-'''ویرایش''',
-'''UnSubscribe''':
-'''لغو عضویت''',
-'''Subscribe''':
-'''عضویت''',
-'''Raw''':
-'''متن خام''',
-'''XML''':
-'''XML''',
-'''Print''':
-'''چاپ''',
-'''View''':
-'''مشاهده''',
-'''Up''':
-'''بالا''',
-'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
-'''لطفا در اطلاعات نویسنده آدرس ایمیل من را اصلاح نمایید''',
-'''Open editor on double click''':
-'''ویرایشگر با دوبار کلیک باز شود''',
-'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
-'''بجای صفحه اولیه به آخرین صفحه بازدید شده برو''',
-'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
-'''به جای لینک صفحه هایی که وجود ندارند علامت سوال بگذار''',
-'''Show page trail''':
-'''دنبالک صفحه را نشان بده''',
-'''Show icon toolbar''':
-'''نوار ابزار آیکونها را نشان بده''',
-'''Show top/bottom links in headings''':
-'''لینکهای رفتن به بالا/پایین را در کنار لینکهای اصلی نشان بده''',
-'''Show fancy diffs''':
-'''دکمه های تفاوتها را نشان بده''',
-'''Add spaces to displayed wiki names''':
-'''بین نام ویکی های نمایش داده شده فاصله اضافه کن''',
-'''Remember login information''':
-'''اطلاعات ورودی من را به خاطر بسپار''',
-'''Subscribe to trivial changes''':
-'''عضویت در گزارش تغییرات جزئی''',
-'''Disable this account forever''':
-'''این حساب کاربری را برای همیشه غیرفعال کن''',
-'''Name''':
-'''نام''',
-'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
-'''(از نام \'\'\'\'\'\' و نام خانوادگی استفاده نمایید)''',
-'''Alias-Name''':
-'''نام مستعار''',
-'''Password''':
-'''کلمه عبور''',
-'''Password repeat''':
-'''تکرار کلمه عبور''',
-'''(Only when changing passwords)''':
-'''(فقط برای زمانی که میخواهید کلمه عبور خود را تغییر دهید)''',
-'''Email''':
-'''آدرس ایمیل''',
-'''User CSS URL''':
-'''آدرس CSS کاربر''',
-'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
-'''(جهت غیر فعال نمودن CSS کاربر٬ این قسمت را خالی بگذارید)''',
-'''Editor size''':
-'''اندازه ویرایشگر''',
 '''Invalid user name {{{\'%s\'}}}.
 Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one
 space between words. Group page name is not allowed.''':
@@ -295,6 +110,8 @@
 '''نتیجه''',
 '''matches''':
 '''نتایج''',
+'''<unknown>''':
+'''<نامشخص>''',
 '''Login Name: %s
 
 Login Password: %s
@@ -393,10 +210,277 @@
 '''ثبت کاربر جدید''',
 '''Mail me my account data''':
 '''اطلاعات حساب من را ایمیل کن''',
+'''Email''':
+'''آدرس ایمیل''',
 '''To create an account or recover a lost password, see the %(userprefslink)s page.''':
 '''برای ایجاد حساب کاربری جدید و یا بازیافت کلمه رمز خود صفحه %(userprefslink)s را ببینید.''',
+'''Name''':
+'''نام''',
+'''Password''':
+'''کلمه عبور''',
 '''Action''':
 '''امکانات''',
+'''Required attribute "%(attrname)s" missing''':
+'''نسبت های مورد نیاز "%(attrname)s" یافت نشد''',
+'''Submitted form data:''':
+'''اطلاعات وارد شده:''',
+'''Search Titles''':
+'''عناوین جستجو''',
+'''Display context of search results''':
+'''نتایج جستجو را نشان بده''',
+'''Case-sensitive searching''':
+'''جستجوی حساس به حروف بزرگ و کوچک''',
+'''Search Text''':
+'''جستجوی درون متن''',
+'''Go To Page''':
+'''برو به صفحه''',
+'''Include system pages''':
+'''با·در·نظر·گرفتن·صفحات·سیستمی''',
+'''Exclude system pages''':
+'''بدون در نظر گرفتن صفحات سیستمی''',
+'''Plain title index''':
+'''فهرست عناوین به صورت متن ساده''',
+'''XML title index''':
+'''فهرست عنواین بصورت XML''',
+'''Python Version''':
+'''نسخه python''',
+'''MoinMoin Version''':
+'''نسخه MoinMoin''',
+'''Release %s [Revision %s]''':
+'''انتشار %s·[Revision·%s]''',
+'''4Suite Version''':
+'''4Suite Version''',
+'''Number of pages''':
+'''تعداد صفحات''',
+'''Number of system pages''':
+'''تعداد صفحات سیستمی''',
+'''Accumulated page sizes''':
+'''حجم صفحات جمع شده''',
+'''Disk usage of %(data_dir)s/pages/''':
+'''فضای اشغال شده روی دیسک توسط صفحات %(data_dir)s/''',
+'''Disk usage of %(data_dir)s/''':
+'''فضای اشغال شده روی دیسک توسط %(data_dir)s/''',
+'''Entries in edit log''':
+'''محتویات گزارشات ویرایشهای صورت گرفته''',
+'''NONE''':
+'''هیچ یک''',
+'''Global extension macros''':
+'''Global extension macros''',
+'''Local extension macros''':
+'''Local extension macros''',
+'''Global extension actions''':
+'''Global extension actions''',
+'''Local extension actions''':
+'''Local extension actions''',
+'''Global parsers''':
+'''Global parsers''',
+'''Local extension parsers''':
+'''Local extension parsers''',
+'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
+'''Installed processors (DEPRECATED·--·use·Parsers·instead)''',
+'''Disabled''':
+'''غیرفعال''',
+'''Enabled''':
+'''فعال''',
+'''Lupy search''':
+'''Lupy search''',
+'''Active threads''':
+'''مباحث فعال''',
+'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
+'''لطفا به جای {{{"%s"}}} جستجوی گزیده تری انجام دهید''',
+'''ERROR in regex \'%s\'''':
+'''خطا regex·\'%s\'''',
+'''Bad timestamp \'%s\'''':
+'''timestamp·\'%s\' غیر قابل قبول''',
+'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
+'''به جای علامت "=" عبارت "%(token)s" مشاهده شد''',
+'''Expected a value for key "%(token)s"''':
+'''عبارت "%(token)s" در اینجا صحیح نیست''',
+'''Wiki Markup''':
+'''زبان نوشتاری ویکی''',
+'''Print View''':
+'''مشاهده صفحه قابل چاپ''',
+'''Your changes are not saved!''':
+'''تغییرات شما ذخیره نشد!''',
+'''Page name is too long, try shorter name.''':
+'''نام این صفحه طولانی است٬ لطفا نام کوتاه تری انتخاب نمایید.''',
+'''GUI Mode''':
+'''ویرایش گرافیکی''',
+'''Edit was cancelled.''':
+'''ویرایش لغو شد.''',
+'''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
+'''تغییرات مورد نظر شما اعمال شد.''',
+'''Page "%s" was successfully deleted!''':
+'''صفحه "%s" با موفقیت حذف شد!''',
+'''Dear Wiki user,
+
+You have subscribed to a wiki page or wiki category on "%(sitename)s" for change notification.
+
+The following page has been changed by %(editor)s:
+%(pagelink)s
+
+''':
+'''کاربر گرامی٬
+
+شما در صفحه یا طبقه بندی "%(sitename)s" برای اطلاع از تغییرات صورت گرفته عضو می باشید
+این صفحه توسط %(editor)s ویرایش شده است:
+%(pagelink)s
+
+''',
+'''The comment on the change is:
+%(comment)s
+
+''':
+'''نظرات در مورد تغییر صورت گرفته:
+%(comment)s
+
+''',
+'''New page:
+''':
+'''صفحه جدید:
+''',
+'''No differences found!
+''':
+'''تغییری مشاهده نشد!
+''',
+'''[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of "%(pagename)s" by %(username)s''':
+'''بروزآوری %(trivial)s های سایت [%(sitename)s] در صفحه "%(pagename)s" توسط %(username)s''',
+'''Trivial ''':
+'''جزئی''',
+'''Status of sending notification mails:''':
+'''وضعیت ارسال ایمیل های آگاه سازی:''',
+'''[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s''':
+'''[%(lang)s]·%(recipients)s:·%(status)s''',
+'''## backup of page "%(pagename)s" submitted %(date)s''':
+'''## نسخه پشتیبان صفحه "%(pagename)s" در تاریخ %(date)s ثبت شد''',
+'''Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d).''':
+'''این صفحه قفل ویرایش نشد. خطا (errno=%d).''',
+'''Page could not get locked. Missing \'current\' file?''':
+'''صفحه قفل ویرایش نشد. فایل جاری از دست رفته است؟''',
+'''You are not allowed to edit this page!''':
+'''شما مجاز به ویرایش این صفحه نمی باشید!''',
+'''You cannot save empty pages.''':
+'''ذخیره صفحات خالی مجاز نیست.''',
+'''You already saved this page!''':
+'''صفحه ذخیره شده است!''',
+'''Sorry, someone else saved the page while you edited it.
+
+Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
+your changes from there. Then go forward to here, and click EditText again.
+Now re-add your changes to the current page contents.
+
+\'\'Do not just replace
+the content editbox with your version of the page, because that would
+delete the changes of the other person, which is excessively rude!\'\'
+''':
+'''متاسفانه شخص دیگری در حالی که شما مشغول ویرایش این صفحه بودید٬ صفحه را ذخیره نموده است.
+
+لطفا مراحل زیر را انجام دهید: دکمه back مرورگر خود را فشار داده و روی دکمه ویرایش متنی کلیک نموده و تغییرات خود را در صفحه انجام دهید..
+
+لطفا با توجه به تغییراتی که نفر قبل انجام داده است شما مجددا صفحه را مرور نموده و تغییراتی را که لازم میدانید اعمال نمایید.
+''',
+'''A backup of your changes is [%(backup_url)s here].''':
+'''نسخه پشتیبان از تغییراتی که شما اعمال نموده اید [%(backup_url)s·اینجا] ذخیره شده است.''',
+'''You did not change the page content, not saved!''':
+'''تغییری از طرف شما اعمال نشد٬ چیزی ذخیره نشد!''',
+'''You can\'t change ACLs on this page since you have no admin rights on it!''':
+'''شما مجاز به تغییر ACL یا مجوزهای دسترسی در این صفحه نمی باشید. این کار نیاز به سطح دسترسی مدیر دارد!''',
+'''The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were granted the lock for this page.''':
+'''زمان قفل ویرایش %(owner)s حدود %(mins_ago)d دقیقه پیش منقضی شده و قفل ویرایش این صفحه در اختیار شما می باشد.''',
+'''Other users will be \'\'blocked\'\' from editing this page until %(bumptime)s.''':
+'''سایر کاربران تا %(bumptime)s دیگر مجاز به تغییر این صفحه نخواهند بود.''',
+'''Other users will be \'\'warned\'\' until %(bumptime)s that you are editing this page.''':
+'''سایر کاربران تا %(bumptime)s دیگر پیغامی مبنی بر اینکه شما در حال ویرایش این صفحه می باشید دریافت خواهند نمود.''',
+'''Use the Preview button to extend the locking period.''':
+'''جهت تمدید مدت زمان قفل ویرایش دکمه پیش نمایش را فشار دهید.''',
+'''This page is currently \'\'locked\'\' for editing by %(owner)s until %(timestamp)s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s).''':
+'''این صفحه توسط %(owner)s تا %(timestamp)s دیگر بدلیل در حال ویرایش بودن قفل شده است. مدت قفل %(mins_valid)d دقیقه.''',
+'''This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %(owner)s.[[BR]]
+\'\'\'You should \'\'refrain from editing\'\' this page for at least another %(mins_valid)d minute(s),
+to avoid editing conflicts.\'\'\'[[BR]]
+To leave the editor, press the Cancel button.''':
+'''این صفحه برای پیش نمایش و یا ویرایش در %(timestamp)s توسط %(owner)s.[[BR]]
+باز شده است.برای جلوگیری از ناسازگاریهای ناخواسته٬ از ویرایش این صفحه حداقل تا %(mins_valid)d·دقیقه(s),
+دیگر خودداری نمایید.\'\'\'[[BR]]
+برای خروج از محیط ویرایش دکمه لغو را فشار دهید.''',
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
+'''نصب فایل \'%(filename)s\' با ایراد مواجه شد.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''فایل %s از فایلهای بسته MoinMoin نیست.''',
+''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
+ Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
+ Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
+ Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.
+
+(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
+''':
+''' پررنگ و مورب سازی:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'مورب سازی\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'پررنگ\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'پررنگ و مورب\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'مخلوط \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'پررنگ\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] و مورب\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] خط افقی زیر پاراگراف.
+ عنوان ها:: [[Verbatim(=)]] عنوان ۱ [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] عنوان ۲ [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] عنوان ۳ [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] عنوان ۴ [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] عنوان ۵ [[Verbatim(=====)]].
+ لیستها:: یک فاصله در ابتدای خط و سپس یکی از کاراکترهای: * برای لیست گلوله ای و 1, a, A, i, I برای لیستهای عددی و آیتمی. 
+ لینکها:: [[Verbatim(آدرس های اینترنتی در این سایت با حروف بزرگ شروع میشوند٬ این کلمات را جدا از هم ننویسید.)]]; [[Verbatim(["براکت و دو علامت quote"])]]; آدرس اینترنتی; [آدرس اینترنتی]; [برچسب آدرس اینترنتی].
+ جدولها:: || متن درون یک سلول جدول |||| متن درون یک سلول با دو ستون ||;   پس از جدول ها و عنوان ها نباید فاصله خالی بگذارید.
+
+(!) برای راهنمایی بیشتر HelpOnEditing و یا SyntaxReference را ببینید.
+''',
+'''Diffs''':
+'''تغییرات''',
+'''Info''':
+'''گزارشات''',
+'''Edit''':
+'''ویرایش''',
+'''UnSubscribe''':
+'''لغو عضویت''',
+'''Subscribe''':
+'''عضویت''',
+'''Raw''':
+'''متن خام''',
+'''XML''':
+'''XML''',
+'''Print''':
+'''چاپ''',
+'''View''':
+'''مشاهده''',
+'''Up''':
+'''بالا''',
+'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
+'''لطفا در اطلاعات نویسنده آدرس ایمیل من را اصلاح نمایید''',
+'''Open editor on double click''':
+'''ویرایشگر با دوبار کلیک باز شود''',
+'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
+'''بجای صفحه اولیه به آخرین صفحه بازدید شده برو''',
+'''Show question mark for non-existing pagelinks''':
+'''به جای لینک صفحه هایی که وجود ندارند علامت سوال بگذار''',
+'''Show page trail''':
+'''دنبالک صفحه را نشان بده''',
+'''Show icon toolbar''':
+'''نوار ابزار آیکونها را نشان بده''',
+'''Show top/bottom links in headings''':
+'''لینکهای رفتن به بالا/پایین را در کنار لینکهای اصلی نشان بده''',
+'''Show fancy diffs''':
+'''دکمه های تفاوتها را نشان بده''',
+'''Add spaces to displayed wiki names''':
+'''بین نام ویکی های نمایش داده شده فاصله اضافه کن''',
+'''Remember login information''':
+'''اطلاعات ورودی من را به خاطر بسپار''',
+'''Subscribe to trivial changes''':
+'''عضویت در گزارش تغییرات جزئی''',
+'''Disable this account forever''':
+'''این حساب کاربری را برای همیشه غیرفعال کن''',
+'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
+'''(از نام \'\'\'\'\'\' و نام خانوادگی استفاده نمایید)''',
+'''Alias-Name''':
+'''نام مستعار''',
+'''Password repeat''':
+'''تکرار کلمه عبور''',
+'''(Only when changing passwords)''':
+'''(فقط برای زمانی که میخواهید کلمه عبور خود را تغییر دهید)''',
+'''User CSS URL''':
+'''آدرس CSS کاربر''',
+'''(Leave it empty for disabling user CSS)''':
+'''(جهت غیر فعال نمودن CSS کاربر٬ این قسمت را خالی بگذارید)''',
+'''Editor size''':
+'''اندازه ویرایشگر''',
 '''No older revisions available!''':
 '''ویرایش قدیمی تری موجود نیست!''',
 '''Diff for "%s"''':
@@ -495,84 +579,80 @@
 '''شما باید نوع چارت را مشخص نمایید!''',
 '''Bad chart type "%s"!''':
 '''چارت "%s" صحیح نمی باشد!''',
-'''Search Titles''':
-'''عناوین جستجو''',
-'''Display context of search results''':
-'''نتایج جستجو را نشان بده''',
-'''Case-sensitive searching''':
-'''جستجوی حساس به حروف بزرگ و کوچک''',
-'''Search Text''':
-'''جستجوی درون متن''',
-'''Go To Page''':
-'''برو به صفحه''',
-'''Include system pages''':
-'''با·در·نظر·گرفتن·صفحات·سیستمی''',
-'''Exclude system pages''':
-'''بدون در نظر گرفتن صفحات سیستمی''',
-'''Plain title index''':
-'''فهرست عناوین به صورت متن ساده''',
-'''XML title index''':
-'''فهرست عنواین بصورت XML''',
-'''Python Version''':
-'''نسخه python''',
-'''MoinMoin Version''':
-'''نسخه MoinMoin''',
-'''Release %s [Revision %s]''':
-'''انتشار %s·[Revision·%s]''',
-'''4Suite Version''':
-'''4Suite Version''',
-'''Number of pages''':
-'''تعداد صفحات''',
-'''Number of system pages''':
-'''تعداد صفحات سیستمی''',
-'''Accumulated page sizes''':
-'''حجم صفحات جمع شده''',
-'''Disk usage of %(data_dir)s/pages/''':
-'''فضای اشغال شده روی دیسک توسط صفحات %(data_dir)s/''',
-'''Disk usage of %(data_dir)s/''':
-'''فضای اشغال شده روی دیسک توسط %(data_dir)s/''',
-'''Entries in edit log''':
-'''محتویات گزارشات ویرایشهای صورت گرفته''',
-'''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
-'''%(logcount)s·(%(logsize)s·bytes)''',
-'''NONE''':
-'''هیچ یک''',
-'''Global extension macros''':
-'''Global extension macros''',
-'''Local extension macros''':
-'''Local extension macros''',
-'''Global extension actions''':
-'''Global extension actions''',
-'''Local extension actions''':
-'''Local extension actions''',
-'''Global parsers''':
-'''Global parsers''',
-'''Local extension parsers''':
-'''Local extension parsers''',
-'''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
-'''Installed processors (DEPRECATED·--·use·Parsers·instead)''',
-'''Disabled''':
-'''غیرفعال''',
-'''Enabled''':
-'''فعال''',
-'''Lupy search''':
-'''Lupy search''',
-'''Active threads''':
-'''مباحث فعال''',
-'''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
-'''لطفا به جای {{{"%s"}}} جستجوی گزیده تری انجام دهید''',
-'''ERROR in regex \'%s\'''':
-'''خطا regex·\'%s\'''',
-'''Bad timestamp \'%s\'''':
-'''timestamp·\'%s\' غیر قابل قبول''',
-'''Expected "=" to follow "%(token)s"''':
-'''به جای علامت "=" عبارت "%(token)s" مشاهده شد''',
-'''Expected a value for key "%(token)s"''':
-'''عبارت "%(token)s" در اینجا صحیح نیست''',
-'''Wiki Markup''':
-'''زبان نوشتاری ویکی''',
-'''Print View''':
-'''مشاهده صفحه قابل چاپ''',
+'''This page is already deleted or was never created!''':
+'''این صفحه یا اخیرا حذف شده و یا هرگز وجود نداشته است!''',
+'''No pages like "%s"!''':
+'''هیچ صفحه ای شبیه "%s" یافت نشد!''',
+'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
+'''ضمیمه \'%(target)s\' (به نام \'%(filename)s\') در حال حاضر وجود دارد.''',
+'''Unknown user name: {{{"%s"}}}. Please enter user name and password.''':
+'''نام کاربری {{{"%s"}}} یافت نشد. لطفا نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید. ''',
+'''Missing password. Please enter user name and password.''':
+'''کلمه رمز از دست رفته است. لطفا نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید.''',
+'''Sorry, wrong password.''':
+'''متاسفم٬ کلمه عبور اشتباه می باشد.''',
+'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
+'''یک صفحه شبیه "%s" پیدا شد٬ اکنون به آن صفحه میروید.''',
+'''Pages like "%s"''':
+'''صفحات شبیه "%s"''',
+'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
+'''%(matchcount)d·%(matches)s·برای·"%(title)s"''',
+'''Local Site Map for "%s"''':
+'''نقشه سایت محلی برای "%s"''',
+'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
+'''شما مجاز به تغییر نام صفحات این ویکی نمی باشید!''',
+'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
+'''لطفا برای تغییر نام صفحات از صفحه کاربری interactive استفاده نمایید!''',
+'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
+'''بدلیل ایراد سیستمی %s نام صفحه تغییر نکرد.''',
+'''Rename Page''':
+'''تغیر نام صفحه''',
+'''New name''':
+'''نام جدید''',
+'''Optional reason for the renaming''':
+'''توضیحات اختیاری برای تغببر نام صفحه''',
+'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'
+
+Try a different name.''':
+'''\'\'\'صفحه ای با نام {{{\'%s\'}}} وجود دارد.\'\'\'
+
+لطفا نام دیگری انتخاب نمایید.''',
+'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
+'''( مرجع لغت %(pagelink)s دارای %(localwords)d لغت )''',
+'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
+'''این %(badwords)d لغت در مرجع لغات %(totalwords)d لغتی شما %(localwords)s یافت نشدند٬ در صورت تمایل می توانید آنها را به مرجع لغات خود اضافه نمایید:''',
+'''Add checked words to dictionary''':
+'''لغات تیک دار را به مرجع لغات اضافه نما''',
+'''No spelling errors found!''':
+'''اشتباه املایی یافت نشد!''',
+'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
+'''شما نمی توانید صفحه ای که مجاز به خواندن آن نیستید را تصحیح املایی نمایید.''',
+'''Title Search: "%s"''':
+'''جستجوی عنوان: "%s"''',
+'''Full Text Search: "%s"''':
+'''جستجوی کامل متن: "%s"''',
+'''Full Link List for "%s"''':
+'''لیست کامل لینکها برای "%s"''',
+'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
+'''سیستم نمی تواند صفحه جدید بدون نام ایجاد کند. لطفا یک نام صفحه مشخص نمایید.''',
+'''Subscribe users to the page %s''':
+'''کاربران را عضو این صفحه نما %s''',
+'''Subscribed for %s:''':
+'''عضو %s شدند:''',
+'''Not a user:''':
+'''کاربر ثبت نشده:''',
+'''You are not allowed to perform this action.''':
+'''عملیات غیر مجاز''',
+'''You are not allowed to delete this page.''':
+'''شما مجاز به حذف این صفحه نمی باشید.''',
+'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
+'''لطفا برای حذف صفحات از صفحات کاربری interactive استفاده نمایید!''',
+'''Really delete this page?''':
+'''اطمینان دارید که این صفحه می بایست حذف شود؟''',
+'''Delete''':
+'''حذف''',
+'''Optional reason for the deletion''':
+'''توضیحات دلخواه برای این حذف''',
 '''[%d attachments]''':
 '''[%d·attachments]''',
 '''There are <a href="%(link)s">%(count)s attachment(s)</a> stored for this page.''':
@@ -632,18 +712,12 @@
 '''ارسال غیر مجاز: %s''',
 '''Attachments for "%(pagename)s"''':
 '''ضمیمه های صفحه "%(pagename)s"''',
-'''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') already exists.''':
-'''ضمیمه \'%(target)s\' (به نام \'%(filename)s\') در حال حاضر وجود دارد.''',
 '''Attachment \'%(target)s\' (remote name \'%(filename)s\') with %(bytes)d bytes saved.''':
 '''ضمیمه \'%(target)s\' (به نام·\'%(filename)s\') به حجم %(bytes)d بایت ذخیره شد.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
 '''ضمیمه \'%(filename)s\' حذف شد.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
 '''ضمیمه \'%(filename)s\' نصب شد.''',
-'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
-'''نصب فایل \'%(filename)s\' با ایراد مواجه شد.''',
-'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
-'''فایل %s از فایلهای بسته MoinMoin نیست.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
 '''ضمیمه \'%(filename)s\' به دلیل اینکه پس از باز شدن حجم زیادی دارد٬ باز نشد (%(space)d kB missing).''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
@@ -666,72 +740,6 @@
 '''نوع فایل نامشخص است٬ این فایل ضمیمه قابل نمایش نمی باشد.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
 '''فایل ضمیمه: فایل %(filename)s از صفحه %(pagename)s''',
-'''You are not allowed to delete this page.''':
-'''شما مجاز به حذف این صفحه نمی باشید.''',
-'''This page is already deleted or was never created!''':
-'''این صفحه یا اخیرا حذف شده و یا هرگز وجود نداشته است!''',
-'''Please use the interactive user interface to delete pages!''':
-'''لطفا برای حذف صفحات از صفحات کاربری interactive استفاده نمایید!''',
-'''Really delete this page?''':
-'''اطمینان دارید که این صفحه می بایست حذف شود؟''',
-'''Delete''':
-'''حذف''',
-'''Optional reason for the deletion''':
-'''توضیحات دلخواه برای این حذف''',
-'''No pages like "%s"!''':
-'''هیچ صفحه ای شبیه "%s" یافت نشد!''',
-'''Exactly one page like "%s" found, redirecting to page.''':
-'''یک صفحه شبیه "%s" پیدا شد٬ اکنون به آن صفحه میروید.''',
-'''Pages like "%s"''':
-'''صفحات شبیه "%s"''',
-'''%(matchcount)d %(matches)s for "%(title)s"''':
-'''%(matchcount)d·%(matches)s·برای·"%(title)s"''',
-'''Local Site Map for "%s"''':
-'''نقشه سایت محلی برای "%s"''',
-'''You are not allowed to rename pages in this wiki!''':
-'''شما مجاز به تغییر نام صفحات این ویکی نمی باشید!''',
-'''Please use the interactive user interface to rename pages!''':
-'''لطفا برای تغییر نام صفحات از صفحه کاربری interactive استفاده نمایید!''',
-'''Could not rename page because of file system error: %s.''':
-'''بدلیل ایراد سیستمی %s نام صفحه تغییر نکرد.''',
-'''Rename Page''':
-'''تغیر نام صفحه''',
-'''New name''':
-'''نام جدید''',
-'''Optional reason for the renaming''':
-'''توضیحات اختیاری برای تغببر نام صفحه''',
-'''\'\'\'A page with the name {{{\'%s\'}}} already exists.\'\'\'
-
-Try a different name.''':
-'''\'\'\'صفحه ای با نام {{{\'%s\'}}} وجود دارد.\'\'\'
-
-لطفا نام دیگری انتخاب نمایید.''',
-'''(including %(localwords)d %(pagelink)s)''':
-'''( مرجع لغت %(pagelink)s دارای %(localwords)d لغت )''',
-'''The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:''':
-'''این %(badwords)d لغت در مرجع لغات %(totalwords)d لغتی شما %(localwords)s یافت نشدند٬ در صورت تمایل می توانید آنها را به مرجع لغات خود اضافه نمایید:''',
-'''Add checked words to dictionary''':
-'''لغات تیک دار را به مرجع لغات اضافه نما''',
-'''No spelling errors found!''':
-'''اشتباه املایی یافت نشد!''',
-'''You can\'t check spelling on a page you can\'t read.''':
-'''شما نمی توانید صفحه ای که مجاز به خواندن آن نیستید را تصحیح املایی نمایید.''',
-'''Title Search: "%s"''':
-'''جستجوی عنوان: "%s"''',
-'''Full Text Search: "%s"''':
-'''جستجوی کامل متن: "%s"''',
-'''Full Link List for "%s"''':
-'''لیست کامل لینکها برای "%s"''',
-'''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
-'''سیستم نمی تواند صفحه جدید بدون نام ایجاد کند. لطفا یک نام صفحه مشخص نمایید.''',
-'''Subscribe users to the page %s''':
-'''کاربران را عضو این صفحه نما %s''',
-'''Subscribed for %s:''':
-'''عضو %s شدند:''',
-'''Not a user:''':
-'''کاربر ثبت نشده:''',
-'''You are not allowed to perform this action.''':
-'''عملیات غیر مجاز''',
 '''Upload new attachment "%(filename)s"''':
 '''ارسال ضمیمه جدید "%(filename)s"''',
 '''Create new drawing "%(filename)s"''':
@@ -740,10 +748,56 @@
 '''ویرایش ترسیم %(filename)s''',
 '''Toggle line numbers''':
 '''شماره خطوط حذف شود''',
-'''Invalid include arguments "%s"!''':
-'''عبارت "%s" غیر مجاز است!''',
-'''Nothing found for "%s"!''':
-'''برای "%s" چیزی یافت نشد!''',
+'''FrontPage''':
+'''صفحه اولیه''',
+'''RecentChanges''':
+'''آخرین تغییرات''',
+'''TitleIndex''':
+'''فهرست موضوعات''',
+'''WordIndex''':
+'''فهرست لغات''',
+'''FindPage''':
+'''جستجوی صفحه''',
+'''SiteNavigation''':
+'''نوع سایت''',
+'''HelpContents''':
+'''فهرست راهنما''',
+'''HelpOnFormatting''':
+'''راهنمای فرمت ها''',
+'''UserPreferences''':
+'''مرجع اطلاعات کاربری''',
+'''WikiLicense''':
+'''اجازه نامه ویکی''',
+'''MissingPage''':
+'''صفحه گم شده''',
+'''MissingHomePage''':
+'''صفحه خانگی یافت نشد''',
+'''Mon''':
+'''دوشنبه''',
+'''Tue''':
+'''سه شنبه''',
+'''Wed''':
+'''چهارشنبه''',
+'''Thu''':
+'''پنج شنبه''',
+'''Fri''':
+'''جمعه''',
+'''Sat''':
+'''شنبه''',
+'''Sun''':
+'''یکشنبه''',
+'''AttachFile''':
+'''انضمام فایل''',
+'''DeletePage''':
+'''حذف صفحه''',
+'''LikePages''':
+'''شبیه صفحات''',
+'''LocalSiteMap''':
+'''نقشه سایت محلی''',
+'''RenamePage''':
+'''تغییرنام صفحه''',
+'''SpellCheck''':
+'''تصحیح املایی''',
 '''Unsupported navigation scheme \'%(scheme)s\'!''':
 '''طرح \'%(scheme)s\' پشتیبانی نشده است!''',
 '''No parent page found!''':
@@ -778,14 +832,18 @@
 '''نشان·bookmark·بگذار''',
 '''[Bookmark reached]''':
 '''[به نشان bookmark رسید]''',
+'''No wanted pages in this wiki.''':
+'''در این ویکی صفحه ای مورد نیاز نیست.''',
+'''Invalid include arguments "%s"!''':
+'''عبارت "%s" غیر مجاز است!''',
+'''Nothing found for "%s"!''':
+'''برای "%s" چیزی یافت نشد!''',
 '''Markup''':
 '''نوع علامت''',
 '''Display''':
 '''نمایش''',
 '''Filename''':
 '''نام فایل''',
-'''No wanted pages in this wiki.''':
-'''در این ویکی صفحه ای مورد نیاز نیست.''',
 '''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
 '''آماده سازی صفحه تغییر ساخت یافته ممکن نیست٬ لطفا docutils را نصب نمائید.''',
 '''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
@@ -884,8 +942,6 @@
 '''شبیه صفحات''',
 '''Local Site Map''':
 '''نقشه سایت محلی''',
-'''User Preferences''':
-'''مرجع اطلاعات کاربری''',
 '''My Pages''':
 '''صفحات من''',
 '''Subscribe User''':
@@ -936,54 +992,4 @@
 '''پیغام شما فرستاده نشد''',
 '''Mail sent OK''':
 '''پیغام با موفقیت ارسال شد''',
-'''FrontPage''':
-'''صفحه اولیه''',
-'''RecentChanges''':
-'''آخرین تغییرات''',
-'''TitleIndex''':
-'''فهرست موضوعات''',
-'''WordIndex''':
-'''فهرست لغات''',
-'''FindPage''':
-'''جستجوی صفحه''',
-'''SiteNavigation''':
-'''نوع سایت''',
-'''HelpContents''':
-'''فهرست راهنما''',
-'''HelpOnFormatting''':
-'''راهنمای فرمت ها''',
-'''UserPreferences''':
-'''مرجع اطلاعات کاربری''',
-'''WikiLicense''':
-'''اجازه نامه ویکی''',
-'''MissingPage''':
-'''صفحه گم شده''',
-'''MissingHomePage''':
-'''صفحه خانگی یافت نشد''',
-'''Mon''':
-'''دوشنبه''',
-'''Tue''':
-'''سه شنبه''',
-'''Wed''':
-'''چهارشنبه''',
-'''Thu''':
-'''پنج شنبه''',
-'''Fri''':
-'''جمعه''',
-'''Sat''':
-'''شنبه''',
-'''Sun''':
-'''یکشنبه''',
-'''AttachFile''':
-'''انضمام فایل''',
-'''DeletePage''':
-'''حذف صفحه''',
-'''LikePages''':
-'''شبیه صفحات''',
-'''LocalSiteMap''':
-'''نقشه سایت محلی''',
-'''RenamePage''':
-'''تغییرنام صفحه''',
-'''SpellCheck''':
-'''تصحیح املایی''',
 }
--- a/MoinMoin/i18n/ja.po	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ja.po	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-04-10 11:34+0900\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-04-11 10:06+0900\n"
 "Last-Translator: Fujio Nobori <toh@fuji-climb.org>\n"
 "Language-Team: Japanese <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -302,7 +302,7 @@
 msgstr "テーマ'%(theme_name)s'を読み込めませんでした。"
 
 msgid "User preferences saved!"
-msgstr "User preferencesを保存しました。"
+msgstr "ユーザプレファレンスを保存しました。"
 
 msgid "Default"
 msgstr "デフォルト"
@@ -690,13 +690,13 @@
 
 #, python-format
 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
-msgstr ""
+msgstr "このパッケージには新しいバージョン(%s以上)のMoinMoinが必要です。"
 
 msgid "The theme name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "テーマ名が設定されていません。"
 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-msgstr ""
+msgstr "テーマファイルをインストールできるのは、standaloneタイプのサーバだけです。"
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -706,23 +706,23 @@
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
 msgstr "%sはMoinMoinのパッケージファイルではありません。"
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "The page %s does not exist."
-msgstr "添付するファイル'%(filename)s'は存在しません。"
+msgstr "ページ %s は存在しません。"
 
 msgid "Invalid package file header."
-msgstr ""
+msgstr "パッケージファイルのへッダが不正です。"
 
 msgid "Package file format unsupported."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, python-format
+msgstr "パッケージファイルフォーマットはサポートされていません。"
+
+#, python-format
 msgid "Unknown function %s in line %i."
-msgstr "未定義のバックアップサブアクション: %s 。"
-
-#, fuzzy, python-format
+msgstr "不明な関数%sがあります (%i行目)。"
+
+#, python-format
 msgid "The file %s was not found in the package."
-msgstr "%sはMoinMoinのパッケージファイルではありません。"
+msgstr "ファイル %s はパッケージ内に存在しません。"
 
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
@@ -1225,18 +1225,15 @@
 msgstr ""
 "名前の無いページを作成することはできません。ページ名を指定してください。"
 
-#, fuzzy
 msgid "Pages"
 msgstr "ページ"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select Author"
-msgstr "ユーザ選択"
+msgstr "作成者選択"
 
 msgid "Revert all!"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "すべて前のバージョンに戻す"
+
 msgid "You are not allowed to use this action."
 msgstr "このアクションを行う権限がありません。"
 
--- a/MoinMoin/i18n/ja.py	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ja.py	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -173,7 +173,7 @@
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''テーマ\'%(theme_name)s\'を読み込めませんでした。''',
 '''User preferences saved!''':
-'''User preferencesを保存しました。''',
+'''ユーザプレファレンスを保存しました。''',
 '''Default''':
 '''デフォルト''',
 '''<Browser setting>''':
@@ -412,10 +412,26 @@
 '''このページは%(timestamp)sに%(owner)sによって編集が開始された、またはプレビューされました。[[BR]]
 \'\'\'編集の衝突を避けるため、あと%(mins_valid)d分は\'\'編集を行わないでください。\'\'\'\'\'[[BR]]
 キャンセルボタンで編集を中断できます。''',
+'''The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s).''':
+'''このパッケージには新しいバージョン(%s以上)のMoinMoinが必要です。''',
+'''The theme name is not set.''':
+'''テーマ名が設定されていません。''',
+'''Installing theme files is only supported for standalone type servers.''':
+'''テーマファイルをインストールできるのは、standaloneタイプのサーバだけです。''',
 '''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
 '''%(filename)s\'のインストールに失敗しました。''',
 '''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
 '''%sはMoinMoinのパッケージファイルではありません。''',
+'''The page %s does not exist.''':
+'''ページ %s は存在しません。''',
+'''Invalid package file header.''':
+'''パッケージファイルのへッダが不正です。''',
+'''Package file format unsupported.''':
+'''パッケージファイルフォーマットはサポートされていません。''',
+'''Unknown function %s in line %i.''':
+'''不明な関数%sがあります (%i行目)。''',
+'''The file %s was not found in the package.''':
+'''ファイル %s はパッケージ内に存在しません。''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
@@ -729,6 +745,14 @@
 '''"%s"の全リンクリスト''',
 '''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
 '''名前の無いページを作成することはできません。ページ名を指定してください。''',
+'''Pages''':
+'''ページ''',
+'''Select Author''':
+'''作成者選択''',
+'''Revert all!''':
+'''すべて前のバージョンに戻す''',
+'''You are not allowed to use this action.''':
+'''このアクションを行う権限がありません。''',
 '''Subscribe users to the page %s''':
 '''ユーザをページ"%s"の購読者に追加''',
 '''Subscribed for %s:''':
--- a/MoinMoin/i18n/lv.po	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.po	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-04-10 13:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-04-10 20:26+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-07 20:50+0200\n"
 "Last-Translator: Radomirs Cirskis <nad2000@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian <r.cirskis@datapro.lv>\n"
@@ -690,13 +690,13 @@
 
 #, python-format
 msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
-msgstr ""
+msgstr "Pakotnei nepieciešama jaunāka MoinMoin versija (vismaz %s)."
 
 msgid "The theme name is not set."
-msgstr ""
+msgstr "Tēmas nosaukums nav uzstādīts."
 
 msgid "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
-msgstr ""
+msgstr "Tēmu failu instalēšana ir atbalstīta tikai savrupiem (\"standalone\") serveriem."
 
 #, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
@@ -706,23 +706,23 @@
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
 msgstr "Fails %s nav MoinMoin pakotnes fails."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "The page %s does not exist."
-msgstr "Piesaiste '%(filename)s' neeksistē!"
+msgstr "Lapa %s neeksistē!"
 
 msgid "Invalid package file header."
-msgstr ""
+msgstr "Nekorekta pakotnes faila galvene."
 
 msgid "Package file format unsupported."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, python-format
+msgstr "Neatbalstīts pakotnes faila formāts."
+
+#, python-format
 msgid "Unknown function %s in line %i."
-msgstr "Nezināma rezerves kopēšanas apakšdarbība: %s."
-
-#, fuzzy, python-format
+msgstr "Nedefinēta funkcija %s rindā %i."
+
+#, python-format
 msgid "The file %s was not found in the package."
-msgstr "Fails %s nav MoinMoin pakotnes fails."
+msgstr "Fails %s pakotnē netika atrasts."
 
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
@@ -1189,20 +1189,17 @@
 "Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
 msgstr "Nevaru izveidot lapu bez nosaukuma. Lūdzu, norādiet lapas nosaukumu."
 
-#, fuzzy
 msgid "Pages"
-msgstr "Lapa"
-
-#, fuzzy
+msgstr "Lapas"
+
 msgid "Select Author"
-msgstr "Izvēlēties lietotāju"
+msgstr "Izvēlēties Autoru"
 
 msgid "Revert all!"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
+msgstr "Atgriezt visu!"
+
 msgid "You are not allowed to use this action."
-msgstr "Jums nav tiesību veikt šo darbību."
+msgstr "Jums nav tiesību lietot šo darbību."
 
 #, python-format
 msgid "Subscribe users to the page %s"
--- a/MoinMoin/i18n/lv.py	Mon Apr 10 15:46:41 2006 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.py	Tue Apr 11 09:00:38 2006 +0000
@@ -409,10 +409,26 @@
 Lai neveidotos konflikts, \'\'\'Jums nevajadzētu\'\' labot\'\' šo lapu vēl vismaz %(mins_valid)d minūtes.\'\'\'[[BR]]
 
 Lai izietu no labošanas, nospiediet pogu Atcelt.''',
+'''The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s).''':
+'''Pakotnei nepieciešama jaunāka MoinMoin versija (vismaz %s).''',
+'''The theme name is not set.''':
+'''Tēmas nosaukums nav uzstādīts.''',
+'''Installing theme files is only supported for standalone type servers.''':
+'''Tēmu failu instalēšana ir atbalstīta tikai savrupiem ("standalone") serveriem.''',
 '''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
 '''Nesekmīga faila \'%(filename)s\' instalēšana.''',
 '''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
 '''Fails %s nav MoinMoin pakotnes fails.''',
+'''The page %s does not exist.''':
+'''Lapa %s neeksistē!''',
+'''Invalid package file header.''':
+'''Nekorekta pakotnes faila galvene.''',
+'''Package file format unsupported.''':
+'''Neatbalstīts pakotnes faila formāts.''',
+'''Unknown function %s in line %i.''':
+'''Nedefinēta funkcija %s rindā %i.''',
+'''The file %s was not found in the package.''':
+'''Fails %s pakotnē netika atrasts.''',
 ''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
 Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
 Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
@@ -656,6 +672,14 @@
 '''Visu saišu saraksts "%s"''',
 '''Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name.''':
 '''Nevaru izveidot lapu bez nosaukuma. Lūdzu, norādiet lapas nosaukumu.''',
+'''Pages''':
+'''Lapas''',
+'''Select Author''':
+'''Izvēlēties Autoru''',
+'''Revert all!''':
+'''Atgriezt visu!''',
+'''You are not allowed to use this action.''':
+'''Jums nav tiesību lietot šo darbību.''',
 '''Subscribe users to the page %s''':
 '''Parakstīt lietotājus lapas %s izmaiņām''',
 '''Subscribed for %s:''':