changeset 342:f07fd21be3bd

updated i18n imported from: moin--main--1.5--patch-346
author Thomas Waldmann <tw@waldmann-edv.de>
date Sun, 25 Dec 2005 21:55:32 +0000
parents 67030cbeabc5
children 2299e10caf8b
files MoinMoin/i18n/cz.po MoinMoin/i18n/cz.py MoinMoin/i18n/es.po MoinMoin/i18n/es.py MoinMoin/i18n/fa.po MoinMoin/i18n/fa.py MoinMoin/i18n/lv.po MoinMoin/i18n/pl.po MoinMoin/i18n/pl.py MoinMoin/i18n/ro.po MoinMoin/i18n/ro.py MoinMoin/i18n/sv.po MoinMoin/i18n/zh.po MoinMoin/i18n/zh.py MoinMoin/i18n/zh_tw.po MoinMoin/i18n/zh_tw.py
diffstat 16 files changed, 391 insertions(+), 238 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/MoinMoin/i18n/cz.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cz.po	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -177,7 +177,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Add to: %(category)s"
-msgstr ""
+msgstr "Přidat k: %(category)s"
 
 msgid "Trivial change"
 msgstr "Minimální změna"
@@ -419,7 +419,7 @@
 msgstr "Nahoru"
 
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-msgstr "Publikovat email v infromací o autorovi (místo domovské wiki stránky)"
+msgstr "Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)"
 
 msgid "Open editor on double click"
 msgstr "Otevřít editor dvojklikem"
@@ -461,7 +461,7 @@
 msgstr "(Použijte JmenoPrijmeni)"
 
 msgid "Alias-Name"
-msgstr ""
+msgstr "Alias"
 
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
@@ -538,6 +538,12 @@
 "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and "
 "known password.\n"
 msgstr ""
+"Někdo požádal o zaslání uživatelských dat na tuto e-mailovou adresu.\n"
+"\n"
+"Pokud jste zapomněli heslo, použijte níže uvedené informace a vložte\n"
+"heslo tak, jak je zde uvedeno (přes kopírovat a vložit).\n"
+"\n"
+"Po úspěšném přihlášení není od věci nastavit nové heslo.\n"
 
 #, python-format
 msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
@@ -585,7 +591,7 @@
 msgstr "Tato emailová adresa patří již někomu jinému."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr ""
+msgstr "Účet byl vytvořen! Nyní se na něj lze přihlásit..."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -906,10 +912,10 @@
 msgstr "Povoleno"
 
 msgid "Lupy search"
-msgstr ""
+msgstr "Lupy search"
 
 msgid "Active threads"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivní vlákna"
 
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
@@ -966,10 +972,10 @@
 "která se brzy může změnit nebo dokonce zrušit."
 
 msgid "unzip"
-msgstr ""
+msgstr "rozbalit"
 
 msgid "install"
-msgstr ""
+msgstr "instalovat"
 
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
@@ -1277,9 +1283,9 @@
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
 msgstr "Obrázek '%(filename)s' uložen."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "před %(hours)02d:%(mins)02d"
+msgstr "před %(mins)dm"
 
 msgid "(no bookmark set)"
 msgstr "(žádná záložka nezaložena)"
@@ -1313,11 +1319,12 @@
 msgstr "Download XML exportu této wiki"
 
 msgid "No wanted pages in this wiki."
-msgstr "V této wiki neexitují žádné žádoucí stránky."
+msgstr "V této wiki neexistují žádné žádoucí stránky."
 
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
 msgstr ""
+"Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte docutils."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**Překročen maximální počet povolených includes**"
@@ -1569,9 +1576,8 @@
 msgid "MissingPage"
 msgstr "ChybejiciStranka"
 
-#, fuzzy
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "ChybejiciStranka"
+msgstr "ChybejiciDomovskaStranka"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "Po"
--- a/MoinMoin/i18n/cz.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/cz.py	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -94,6 +94,8 @@
 '''Komentář:''',
 '''<No addition>''':
 '''<Žádná kategorie>''',
+'''Add to: %(category)s''':
+'''Přidat k: %(category)s''',
 '''Trivial change''':
 '''Minimální změna''',
 '''Remove trailing whitespace from each line''':
@@ -234,7 +236,7 @@
 '''Up''':
 '''Nahoru''',
 '''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
-'''Publikovat email v infromací o autorovi (místo domovské wiki stránky)''',
+'''Publikovat email v informacích o autorovi (místo domovské wiki stránky)''',
 '''Open editor on double click''':
 '''Otevřít editor dvojklikem''',
 '''Jump to last visited page instead of frontpage''':
@@ -261,6 +263,8 @@
 '''Jméno''',
 '''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
 '''(Použijte JmenoPrijmeni)''',
+'''Alias-Name''':
+'''Alias''',
 '''Password''':
 '''Heslo''',
 '''Password repeat''':
@@ -294,6 +298,21 @@
 '''nález''',
 '''matches''':
 '''nálezů''',
+'''Somebody has requested to submit your account data to this email address.
+
+If you lost your password, please use the data below and just enter the
+password AS SHOWN into the wiki\'s password form field (use copy and paste
+for that).
+
+After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new and known password.
+''':
+'''Někdo požádal o zaslání uživatelských dat na tuto e-mailovou adresu.
+
+Pokud jste zapomněli heslo, použijte níže uvedené informace a vložte
+heslo tak, jak je zde uvedeno (přes kopírovat a vložit).
+
+Po úspěšném přihlášení není od věci nastavit nové heslo.
+''',
 '''This wiki is not enabled for mail processing.
 Contact the owner of the wiki, who can enable email.''':
 '''Tato wiki není upravena na posílání emailů.
@@ -316,6 +335,8 @@
 '''Zadejte prosím Váš email. Pokud zapomenete Vaše přihlašovací informace, mohou Vám být na tento email zaslány.''',
 '''This email already belongs to somebody else.''':
 '''Tato emailová adresa patří již někomu jinému.''',
+'''User account created! You can use this account to login now...''':
+'''Účet byl vytvořen! Nyní se na něj lze přihlásit...''',
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''Nemohu nahrát téma \'%(theme_name)s\'!''',
 '''User preferences saved!''':
@@ -518,6 +539,10 @@
 '''Zakázáno''',
 '''Enabled''':
 '''Povoleno''',
+'''Lupy search''':
+'''Lupy search''',
+'''Active threads''':
+'''Aktivní vlákna''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''Použijte prosím selektivnější vyhledávací výraz místo {{{"%s"}}}''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
@@ -547,6 +572,10 @@
 '''K odkazování se na přílohy ke stránce používejte \'\'\'{{{attachment:filename}}}\'\'\', jak je uvedeno na seznamu souborů níže. 
 NEPOUŽÍVEJTE url odkazu {{{[get]}}}, protože to je konstrukce, 
 která se brzy může změnit nebo dokonce zrušit.''',
+'''unzip''':
+'''rozbalit''',
+'''install''':
+'''instalovat''',
 '''No attachments stored for %(pagename)s''':
 '''Nebyly uloženy žádné přílohy ke stránce %(pagename)s.''',
 '''Edit drawing''':
@@ -706,6 +735,8 @@
 '''Upload přílohy \'%(filename)s\'.''',
 '''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
 '''Obrázek \'%(filename)s\' uložen.''',
+'''%(mins)dm ago''':
+'''před %(mins)dm''',
 '''(no bookmark set)''':
 '''(žádná záložka nezaložena)''',
 '''(currently set to %s)''':
@@ -727,7 +758,9 @@
 '''Download XML export of this wiki''':
 '''Download XML exportu této wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
-'''V této wiki neexitují žádné žádoucí stránky.''',
+'''V této wiki neexistují žádné žádoucí stránky.''',
+'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
+'''Zobrazení restrukturovaného textu není možné, prosím nainstalujte docutils.''',
 '''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
 '''**Překročen maximální počet povolených includes**''',
 '''**Could not find the referenced page: %s**''':
@@ -880,6 +913,8 @@
 '''LicenceWiki''',
 '''MissingPage''':
 '''ChybejiciStranka''',
+'''MissingHomePage''':
+'''ChybejiciDomovskaStranka''',
 '''Mon''':
 '''Po''',
 '''Tue''':
--- a/MoinMoin/i18n/es.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/es.po	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -1610,11 +1610,10 @@
 msgstr "LicenciaWiki"
 
 msgid "MissingPage"
-msgstr "PáginaPerdida"
+msgstr "PáginaInexistente"
 
-#, fuzzy
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "PáginaPerdida"
+msgstr "PáginaPersonalInexistente"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "Lun"
--- a/MoinMoin/i18n/es.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/es.py	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -940,7 +940,9 @@
 '''WikiLicense''':
 '''LicenciaWiki''',
 '''MissingPage''':
-'''PáginaPerdida''',
+'''PáginaInexistente''',
+'''MissingHomePage''':
+'''PáginaPersonalInexistente''',
 '''Mon''':
 '''Lun''',
 '''Tue''':
--- a/MoinMoin/i18n/fa.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fa.po	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -599,7 +599,7 @@
 msgstr "این ایمیل توسط شخص دیگری وارد شده است."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr ""
+msgstr "نام کاربری شما ایجاد شد! شما می توانید از این نام کاربری برای ورود به سیستم استفاده کنید..."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -1342,14 +1342,14 @@
 
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-msgstr ""
+msgstr "آماده سازی صفحه تغییر ساخت یافته ممکن نیست٬ لطفا docutils را نصب نمائید."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
-msgstr ""
+msgstr "**حداکثر تعداد ورودی مجاز**"
 
 #, python-format
 msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
-msgstr ""
+msgstr "**صفحه ارجاع داده شده: %s یافت نشد**"
 
 #, python-format
 msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
@@ -1596,9 +1596,8 @@
 msgid "MissingPage"
 msgstr "صفحه گم شده"
 
-#, fuzzy
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "صفحه گم شده"
+msgstr "صفحه اولیه یافت نشد"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "دوشنبه"
--- a/MoinMoin/i18n/fa.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/fa.py	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -350,6 +350,8 @@
 '''لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. در صورتی که اطلاعات حساب کاربری خود را از دست بدهید از طریق ایمیل این اطلاعات برای شما ارسال خواهند شد.''',
 '''This email already belongs to somebody else.''':
 '''این ایمیل توسط شخص دیگری وارد شده است.''',
+'''User account created! You can use this account to login now...''':
+'''نام کاربری شما ایجاد شد! شما می توانید از این نام کاربری برای ورود به سیستم استفاده کنید...''',
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''تم درخواستی شما \'%(theme_name)s\' بالا نیامد!''',
 '''User preferences saved!''':
@@ -775,6 +777,12 @@
 '''دریافت خروجی این ویکی با فرمت XML''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
 '''در این ویکی صفحه ای مورد نیاز نیست.''',
+'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
+'''آماده سازی صفحه تغییر ساخت یافته ممکن نیست٬ لطفا docutils را نصب نمائید.''',
+'''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
+'''**حداکثر تعداد ورودی مجاز**''',
+'''**Could not find the referenced page: %s**''':
+'''**صفحه ارجاع داده شده: %s یافت نشد**''',
 '''Expected "%(wanted)s" after "%(key)s", got "%(token)s"''':
 '''Expected·"%(wanted)s"·after·"%(key)s",·got·"%(token)s"''',
 '''Expected an integer "%(key)s" before "%(token)s"''':
@@ -927,6 +935,8 @@
 '''اجازه نامه ویکی''',
 '''MissingPage''':
 '''صفحه گم شده''',
+'''MissingHomePage''':
+'''صفحه اولیه یافت نشد''',
 '''Mon''':
 '''دوشنبه''',
 '''Tue''':
--- a/MoinMoin/i18n/lv.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/lv.po	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: MoinMoin 1.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-22 02:20+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-12-21 01:04+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-09-07 20:50+0200\n"
 "Last-Translator: Radomirs Cirskis <nad2000@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Latvian <r.cirskis@datapro.lv>\n"
@@ -249,7 +249,8 @@
 msgstr ""
 "Godājamais Viki lietotāj,\n"
 "\n"
-"Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" izmaiņām.\n"
+"Jūs esat parakstījies(-usies) Viki lapas vai kategorijas \"%(sitename)s\" "
+"izmaiņām.\n"
 "\n"
 "Lapu %(pagelink)s ir mainījis(-usi) %(editor)s:\n"
 "\n"
--- a/MoinMoin/i18n/pl.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.po	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -17,10 +17,11 @@
 "PO-Revision-Date: 2005-12-21 21:30+0100\n"
 "Last-Translator: Wojciech Palacz <wojtek@virgo.ii.uj.edu.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <sergiusz-keyword-moinmoin.69c762@pawlowicz.name>\n"
-"Language-Team-Homepage: http://moinmoin.wikiwikiweb.de/MoinDev/Translation/PolishTeam\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language-Team-Homepage: http://moinmoin.wikiwikiweb.de/MoinDev/Translation/"
+"PolishTeam\n"
 "X-Language: Polski\n"
 "X-Language-in-English: Polish\n"
 "X-HasWikiMarkup: True\n"
@@ -317,7 +318,8 @@
 "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
 "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
 msgstr ""
-"Przykro mi, ale ktoś inny zachował tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś.\n"
+"Przykro mi, ale ktoś inny zachował tę stronę w czasie, kiedy ją "
+"modyfikowałeś.\n"
 "\n"
 "Musisz teraz cofnąć się za pomocą przeglądarki, i skopiować do schowka\n"
 "Twoje zmiany. Potem ponownie rozpocznij edycję strony i wklej zawartość\n"
@@ -380,8 +382,8 @@
 msgstr ""
 "Ta strona została otwarta do edycji albo ostatnio podglądana %(timestamp)s "
 "przez %(owner)s.[[BR]]\n"
-"'''Powinieneś się ''powstrzymać od edycji'' tej strony przez minimum następne %"
-"(mins_valid)d minut,\n"
+"'''Powinieneś się ''powstrzymać od edycji'' tej strony przez minimum "
+"następne %(mins_valid)d minut,\n"
 "aby uniknąć konfliktów.'''[[BR]]\n"
 "Aby opuścić edytor, kliknij w przycisk \"Anuluj\"."
 
@@ -571,8 +573,7 @@
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
 msgstr ""
-"Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć "
-"konto."
+"Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć konto."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator."
@@ -743,7 +744,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Revert to revision %(rev)d."
-msgstr "Przywróć wersję %(rev)d."
+msgstr "Przywrócono wersję %(rev)d."
 
 msgid "edit"
 msgstr "edytuj"
@@ -806,8 +807,8 @@
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
 msgstr ""
-"Wpisz swój adres poczty elektronicznej w PreferencjeCzytelnika aby "
-"korzystać z subskrybcji."
+"Wpisz swój adres poczty elektronicznej w PreferencjeCzytelnika aby korzystać "
+"z subskrybcji."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "Twoja subskrybcja tej strony została usunięta."
@@ -817,7 +818,8 @@
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
 msgstr ""
-"Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich PreferencjeCzytelnika."
+"Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich "
+"PreferencjeCzytelnika."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Zasubskrybowałeś tę stronę."
@@ -1301,7 +1303,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
-msgstr "Przekazanie załącznika '%(filename)s'."
+msgstr "Przekazano załącznik '%(filename)s'."
 
 #, python-format
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
@@ -1548,8 +1550,8 @@
 msgid ""
 "Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
 msgstr ""
-"Niestety, strona nie została zachowana ze względu na to, że \"%(content)s"
-"\" nie są dozwolone w tym wiki."
+"Niestety, strona nie została zachowana ze względu na to, że \"%(content)s\" "
+"nie są dozwolone w tym wiki."
 
 msgid "Line"
 msgstr "Linia"
--- a/MoinMoin/i18n/pl.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/pl.py	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -445,7 +445,7 @@
 '''revert''':
 '''przywróć''',
 '''Revert to revision %(rev)d.''':
-'''Przywróć wersję %(rev)d.''',
+'''Przywrócono wersję %(rev)d.''',
 '''edit''':
 '''edytuj''',
 '''get''':
@@ -758,7 +758,7 @@
 '''No quotes on %(pagename)s.''':
 '''Brak przytoczeń na %(pagename)s.''',
 '''Upload of attachment \'%(filename)s\'.''':
-'''Przekazanie załącznika \'%(filename)s\'.''',
+'''Przekazano załącznik \'%(filename)s\'.''',
 '''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
 '''Rysunek \'%(filename)s\' zachowany.''',
 '''%(mins)dm ago''':
--- a/MoinMoin/i18n/ro.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ro.po	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -78,11 +78,8 @@
 msgid "Cannot edit old revisions!"
 msgstr "Nu se pot edita revizii vechi!"
 
-#, fuzzy
 msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
-msgstr ""
-"Blocajul pe care l-aţi înfiinţat a expirat, pregătiţi-vă pentru conflicte de "
-"editare!"
+msgstr "Blocarea înfiinţată de dumneavoastră a expirat, pregătiţi-vă pentru conflicte de editare!"
 
 msgid "Page name is too long, try shorter name."
 msgstr "Numele paginii este prea lung, încercaţi un nume mai mic."
@@ -106,8 +103,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
-msgstr ""
-"Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s va expira peste # secunde"
+msgstr "Blocarea de editare pe %(lock_page)s va expira peste # secunde"
 
 msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
 msgstr "Cineva a şters această pagină în timp ce aţi editat-o!"
@@ -168,22 +164,20 @@
 msgstr "Previzionare"
 
 msgid "GUI Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Mod GUI"
 
-#, fuzzy
 msgid "Your changes are not saved!"
-msgstr "Nu aţi modificat conţinutul paginii; nu se salvează!"
+msgstr "Modificările dumneavoastră nu sunt salvate!"
 
-#, fuzzy
 msgid "Comment:"
-msgstr "Comentariu"
+msgstr "Comentariu:"
 
 msgid "<No addition>"
 msgstr "<Fără adăugări>"
 
 #, python-format
 msgid "Add to: %(category)s"
-msgstr ""
+msgstr "Adăugare la: %(category)s"
 
 msgid "Trivial change"
 msgstr "Modificare minoră"
@@ -191,7 +185,6 @@
 msgid "Remove trailing whitespace from each line"
 msgstr "Ştergere spaţii de la sfârşitul fiecărei linii"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 " Emphasis:: [[Verbatim('')]]''italics''[[Verbatim('')]]; [[Verbatim"
 "(''')]]'''bold'''[[Verbatim(''')]]; [[Verbatim(''''')]]'''''bold "
@@ -226,6 +219,7 @@
 "([\"paranteze drepte şi ghilimele\"])]]; url; [url]; [url etichetă].\n"
 " Tabele:: || text în celulă |||| text în celulă pe 2 coloane ||;  nu se "
 "permit caractere spaţiu după tabele sau titluri."
+"(!) Pentru mai multe informaţii vizitaţi HelpOnEditing sau SyntaxReference.\n"
 
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "Editarea a fost anulată"
@@ -306,9 +300,8 @@
 msgid "You cannot save empty pages."
 msgstr "Nu puteţi salva pagini goale."
 
-#, fuzzy
 msgid "You already saved this page!"
-msgstr "Nu aveţi permisiunea de a edita această pagină!"
+msgstr "Aţi salvat deja această pagină!"
 
 msgid ""
 "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
@@ -428,13 +421,13 @@
 msgstr "Sus"
 
 msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
-msgstr ""
+msgstr "Publicarea adresei de email(nu a paginii personale wiki) în informaţiile despre autor"
 
 msgid "Open editor on double click"
 msgstr "Deschidere editor la dublu clic"
 
 msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
-msgstr ""
+msgstr "Salt la ultima pagină vizitată în loc de pagina principală"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
 msgstr "Afişare semn de întebare pentru legăturile cu pagini inexistente"
@@ -466,12 +459,11 @@
 msgid "Name"
 msgstr "Nume"
 
-#, fuzzy
 msgid "(Use Firstname''''''Lastname)"
-msgstr "(Folosiţi PrimulnumeUltimulnume)"
+msgstr "(Folosiţi Primulnume''''''Ultimulnume)"
 
 msgid "Alias-Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nume-Alias"
 
 msgid "Password"
 msgstr "Parolă"
@@ -515,9 +507,9 @@
 msgid " %s and try again."
 msgstr " %s şi încercaţi din nou."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
-msgstr "%(hits)d rezultate din %(pages)d pagini."
+msgstr "%(hits)d rezultate din aproximativ %(pages)d pagini."
 
 #, python-format
 msgid "%.2f seconds"
@@ -584,7 +576,7 @@
 "de email '%(email)s'!"
 
 msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
-msgstr ""
+msgstr "Folosire PreferinţeUtilizator la schimbarea setărilor sau la crearea unui cont."
 
 msgid "Empty user name. Please enter a user name."
 msgstr "Numele necompletat. Introduceţi un nume de utilizator"
@@ -598,19 +590,18 @@
 msgid "Please specify a password!"
 msgstr "Specificaţi o parolă!"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please provide your email address. If you lose your login information, you "
 "can get it by email."
 msgstr ""
-"Specificaţi adresa de email. Dacă pierdeţi informaţia de înregistrare, o "
+"Specificaţi adresa de email. Dacă pierdeţi informaţia de login, o "
 "puteţi obţine prin email."
 
 msgid "This email already belongs to somebody else."
 msgstr "Această adresă de email este deţinută deja de altcineva."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr ""
+msgstr "Contul de utilizator a fost creat! Puteţi folosi acest cont pentru login acum..."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -626,10 +617,10 @@
 msgstr "<Setare browser>"
 
 msgid "the one preferred"
-msgstr ""
+msgstr "cel preferat"
 
 msgid "free choice"
-msgstr ""
+msgstr "alegere liberă"
 
 msgid "Save"
 msgstr "Salvare"
@@ -637,12 +628,12 @@
 msgid "Preferred theme"
 msgstr "Tema dorită"
 
-#, fuzzy
+
 msgid "Editor Preference"
-msgstr "PreferinţeUtilizator"
+msgstr "Preferinţe Editor"
 
 msgid "Editor shown on UI"
-msgstr ""
+msgstr "Editorul afişat în UI"
 
 msgid "Time zone"
 msgstr "Fus orar"
@@ -797,31 +788,26 @@
 "Nu aveţi permisiunea de a modifica această pagină la o stare anterioară"
 
 msgid "You must login to add a quicklink."
-msgstr ""
+msgstr "Trebuie să vă logaţi pentru a putea adăuga o legătură rapidă"
 
-#, fuzzy
 msgid "Your quicklink to this page has been removed."
-msgstr "Nu mai sunteţi înscris(ă) pe această pagină."
+msgstr "Legătura rapidă către această pagină a fost ştearsă."
 
-#, fuzzy
 msgid "A quicklink to this page has been added for you."
-msgstr "Nu mai sunteţi înscris(ă) pe această pagină."
+msgstr "A fost adăugată o legătură rapidă către această pagină pentru dumnveavoastră."
 
 msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
 msgstr ""
 "Nu aveţi permisiunea de înscriere la o pagină pe care nu o puteţi citi."
 
-#, fuzzy
 msgid "This wiki is not enabled for mail processing."
-msgstr ""
-"Acest wiki nu permite procesare poştei electronice.\n"
-"Contactaţi deţinătorul wiki-ului, care poate activa email."
+msgstr "Acest wiki nu suportă procesarea poştei electronice."
 
 msgid "You must log in to use subscribtions."
-msgstr ""
+msgstr "Trebuie să fiţi logaţi pentru a putea folosi înregistrările(subscriptions)."
 
 msgid "Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions."
-msgstr ""
+msgstr "Adăugaţi adresa dumneavoastră de email în PreferinţeUtilizator pentru a folosi înregistrările(subscribtions)."
 
 msgid "Your subscribtion to this page has been removed."
 msgstr "Nu mai sunteţi înscris(ă) pe această pagină."
@@ -830,7 +816,7 @@
 msgstr "Nu se poate şterge înregistrarea cu expresie regulară!"
 
 msgid "Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences."
-msgstr ""
+msgstr "Editaţi expresiile regulare pentru înregistrări(subscriptions) în pagina PreferinţeUtilizator."
 
 msgid "You have been subscribed to this page."
 msgstr "Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină."
@@ -890,7 +876,7 @@
 msgstr "Seria %s [Revizia %s]"
 
 msgid "4Suite Version"
-msgstr "4SuiteVersion"
+msgstr "4Suite Version"
 
 msgid "Number of pages"
 msgstr "Număr de pagini"
@@ -923,13 +909,11 @@
 msgid "Local extension actions"
 msgstr "Acţiuni de extensie locale"
 
-#, fuzzy
 msgid "Global parsers"
-msgstr "Analizatoare(parsers) instalate"
+msgstr "Analizatoare(parsers) globale"
 
-#, fuzzy
 msgid "Local extension parsers"
-msgstr "Extensii macro locale"
+msgstr "Analizatoare(parsers) locale de extindere"
 
 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
 msgstr "Procesoare instalate (ÎNVECHIT -- folosiţi Parsers)"
@@ -944,7 +928,7 @@
 msgstr "Căutare Lupy"
 
 msgid "Active threads"
-msgstr ""
+msgstr "Fire(threads) active"
 
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
@@ -1004,10 +988,10 @@
 "deoarece acesta se poate schimba şi poate cauza probleme foarte uşor."
 
 msgid "unzip"
-msgstr ""
+msgstr "dezarhivare"
 
 msgid "install"
-msgstr ""
+msgstr "instalare"
 
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
@@ -1065,13 +1049,11 @@
 msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
 msgstr "Nu aveţi permisiunea de a obţine ataşamentele de pe această pagină."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
-msgstr "Nu aveţi permisiunea de a viziona ataşamentele de pe această pagină."
+msgstr "Nu aveţi permisiunea de a dezarhiva ataşamentele de pe această pagină."
 
-#, fuzzy
 msgid "You are not allowed to install files."
-msgstr "Nu aveţi dreptul să editaţi această pagină."
+msgstr "Nu aveţi dreptul să instalaţi fişiere."
 
 msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
 msgstr "Nu aveţi permisiunea de a viziona ataşamentele de pe această pagină."
@@ -1101,57 +1083,62 @@
 msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
 msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost şters."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
-msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost şters."
+msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost instalat."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
-msgstr "Desenul '%(filename)s' a fost salvat."
+msgstr "Instalarea lui '%(filename)s' a eşuat."
 
 #, python-format
 msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
-msgstr ""
+msgstr "Fişierul %s nu este un fişier pachet MoinMoin."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too large (%(space)d kB missing)."
 msgstr ""
+"Ataşamentul '%(filename)s' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele rezultate "
+"ar fi prea mari (%(space)d kB lipsesc)."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' could not be unzipped because the resulting files "
 "would be too many (%(count)d missing)."
 msgstr ""
+"Ataşamentul '%(filename)s' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele rezultate "
+"ar fi prea multe (%(count)d lipsesc)."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
-msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost şters."
+msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost dezarhivat."
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Attachment '%(filename)s' not unzipped because the files are too big, .zip "
 "files only, exist already or reside in folders."
 msgstr ""
+"Ataşamentul '%(filename)s' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele sunt prea mari, "
+"sunt doar fişiere .zip, există deja sau sunt poziţionate în directoare."
 
 #, python-format
 msgid "The file %(target)s is not a .zip file."
-msgstr ""
+msgstr "Fişierul %(target)s nu este un fişier .zip."
 
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s'"
 msgstr "Ataşament '%(filename)s'"
 
 msgid "Package script:"
-msgstr ""
+msgstr "Script pachet:"
 
-#, fuzzy
 msgid "File Name"
-msgstr "Nume fişier"
+msgstr "Nume Fişier"
 
 msgid "Modified"
-msgstr ""
+msgstr "Modificat"
 
 msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
 msgstr ""
@@ -1328,9 +1315,9 @@
 msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
 msgstr "Desenul '%(filename)s' a fost salvat."
 
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "%(hours)dh %(mins)dm mai devreme"
+msgstr "%(mins)dm mai devreme"
 
 msgid "(no bookmark set)"
 msgstr "(nici un semn de carte setat)"
@@ -1369,6 +1356,7 @@
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
 msgstr ""
+"Randarea textului de tip reStructured nu este posibilă, instalaţi docutils."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**Numărul maxim de incluziuni acceptate a fost depăşit**"
@@ -1497,19 +1485,17 @@
 msgid "Titles"
 msgstr "Titluri"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search"
-msgstr "Căutare:"
+msgstr "Căutare"
 
 msgid "More Actions:"
 msgstr "Mai Multe Acţiuni:"
 
 msgid "------------"
-msgstr ""
+msgstr "------------"
 
-#, fuzzy
 msgid "Raw Text"
-msgstr "Afişare Text Brut"
+msgstr "Text Brut"
 
 msgid "Delete Cache"
 msgstr "Ştergere Cache"
@@ -1517,36 +1503,32 @@
 msgid "Delete Page"
 msgstr "Ştergere Pagină"
 
-#, fuzzy
 msgid "Like Pages"
-msgstr "PaginiAsemănătoare"
+msgstr "Pagini Asemănătoare"
 
-#, fuzzy
 msgid "Local Site Map"
 msgstr "HartaLocalăSit"
 
 msgid "Do"
 msgstr "Executare"
 
-#, fuzzy
 msgid "Edit (Text)"
-msgstr "EditareText"
+msgstr "Editare (Text)"
 
 msgid "Edit (GUI)"
-msgstr ""
+msgstr "Editare (GUI)"
 
 msgid "Immutable Page"
 msgstr "Pagină Imuabilă"
 
 msgid "Remove Link"
-msgstr ""
+msgstr "Ştergere Legătură"
 
 msgid "Add Link"
-msgstr ""
+msgstr "Adăugare Legătură"
 
-#, fuzzy
 msgid "Attachments"
-msgstr "Ataşament Nou"
+msgstr "Ataşamente"
 
 #, python-format
 msgid "Show %s days."
@@ -1586,9 +1568,8 @@
 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
 msgstr "Conexiunea cu serverul de email '%(server)s' a eşuat: %(reason)s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Mail not sent"
-msgstr "Mail trimis cu bine"
+msgstr "Mailul nu a fost trimis"
 
 msgid "Mail sent OK"
 msgstr "Mail trimis cu bine"
@@ -1626,9 +1607,8 @@
 msgid "MissingPage"
 msgstr "PaginăLipsă"
 
-#, fuzzy
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "PaginăLipsă"
+msgstr "PaginaPrincipalăLipsă"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "Lun"
@@ -1692,9 +1672,8 @@
 #~ msgid "Remember last page visited"
 #~ msgstr "Memorare ultima pagină vizitată"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Parent Page"
-#~ msgstr "PaginaPrincipală"
+#~ msgstr "Pagina Părinte"
 
 #~ msgid "Trail"
 #~ msgstr "Trail"
@@ -1723,18 +1702,6 @@
 #~ "numele dumneavoastră (PreferinţeUtilizator) în colţul din dreapta sus şi "
 #~ "introduceţi o adresă de email validă."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "To unsubscribe, go to your profile and delete the item matching this page "
-#~ "from the subscription list."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pentru a renunţa, ştergeţi această pagină din lista de înregistrări din "
-#~ "profilul dumneavoastră."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Quicklink"
-#~ msgstr "Legături rapide"
-
 #~ msgid "Show Print View"
 #~ msgstr "Afişare Pentru Tipărire"
 
@@ -1747,10 +1714,6 @@
 #~ msgid "Show Local Site Map"
 #~ msgstr "Afişare Hartă Locală Sit"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Infos"
-#~ msgstr "Info"
-
 #~ msgid "Skip to preview"
 #~ msgstr "Salt la previzionare"
 
--- a/MoinMoin/i18n/ro.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/ro.py	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -42,6 +42,8 @@
 '''Pagina este imuabilă!''',
 '''Cannot edit old revisions!''':
 '''Nu se pot edita revizii vechi!''',
+'''The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!''':
+'''Blocarea înfiinţată de dumneavoastră a expirat, pregătiţi-vă pentru conflicte de editare!''',
 '''Page name is too long, try shorter name.''':
 '''Numele paginii este prea lung, încercaţi un nume mai mic.''',
 '''Edit "%(pagename)s"''':
@@ -53,7 +55,7 @@
 '''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
 '''Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s va expira peste # minute''',
 '''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
-'''Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s va expira peste # secunde''',
+'''Blocarea de editare pe %(lock_page)s va expira peste # secunde''',
 '''Someone else deleted this page while you were editing!''':
 '''Cineva a şters această pagină în timp ce aţi editat-o!''',
 '''Someone else changed this page while you were editing!''':
@@ -84,12 +86,34 @@
 Dacă nu doriţi aceasta, apăsaţi \'\'\'%(cancel_button_text)s\'\'\' pentru anularea modificărilor.''',
 '''Preview''':
 '''Previzionare''',
+'''GUI Mode''':
+'''Mod GUI''',
+'''Your changes are not saved!''':
+'''Modificările dumneavoastră nu sunt salvate!''',
+'''Comment:''':
+'''Comentariu:''',
 '''<No addition>''':
 '''<Fără adăugări>''',
+'''Add to: %(category)s''':
+'''Adăugare la: %(category)s''',
 '''Trivial change''':
 '''Modificare minoră''',
 '''Remove trailing whitespace from each line''':
 '''Ştergere spaţii de la sfârşitul fiecărei linii''',
+''' Emphasis:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold italics\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'mixed \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'bold\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] and italics\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] horizontal rule.
+ Headings:: [[Verbatim(=)]] Title 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Title 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Title 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Title 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Title 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1.#n start numbering at n; space alone indents.
+ Links:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["brackets and double quotes"])]]; url; [url]; [url label].
+ Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing white space allowed after tables or titles.
+
+(!) For more help, see HelpOnEditing or SyntaxReference.
+''':
+''' Accentuare:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'înclinare\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'îngroşare\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'îngroşare şi înclinare\'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'înclinare şi\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'îngroşare\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]] combinate\'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(----)]] linie orizontală.
+ Antete:: [[Verbatim(=)]] Titlu 1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] Titlu 2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] Titlu 3 [[Verbatim(===)]];  [[Verbatim(====)]] Titlu 4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] Titlu 5 [[Verbatim(=====)]].
+ Liste:: spaţiu şi unul dintre: * buline; 1., a., A., i., I. elemente numerotate; 1.#n începere numărare de la n; spaţiul singur indentează.
+ Legături:: [[Verbatim(UnireCuvintecuIniţialăMare)]]; [[Verbatim(["paranteze drepte şi ghilimele"])]]; url; [url]; [url etichetă].
+ Tabele:: || text în celulă |||| text în celulă pe 2 coloane ||;  nu se permit caractere spaţiu după tabele sau titluri.(!) Pentru mai multe informaţii vizitaţi HelpOnEditing sau SyntaxReference.
+''',
 '''Edit was cancelled.''':
 '''Editarea a fost anulată''',
 '''Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated.''':
@@ -146,6 +170,8 @@
 '''Nu aveţi permisiunea de a edita această pagină!''',
 '''You cannot save empty pages.''':
 '''Nu puteţi salva pagini goale.''',
+'''You already saved this page!''':
+'''Aţi salvat deja această pagină!''',
 '''Sorry, someone else saved the page while you edited it.
 
 Please do the following: Use the back button of your browser, and cut&paste
@@ -212,8 +238,12 @@
 '''Vizionare''',
 '''Up''':
 '''Sus''',
+'''Publish my email (not my wiki homepage) in author info''':
+'''Publicarea adresei de email(nu a paginii personale wiki) în informaţiile despre autor''',
 '''Open editor on double click''':
 '''Deschidere editor la dublu clic''',
+'''Jump to last visited page instead of frontpage''':
+'''Salt la ultima pagină vizitată în loc de pagina principală''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
 '''Afişare semn de întebare pentru legăturile cu pagini inexistente''',
 '''Show page trail''':
@@ -234,6 +264,10 @@
 '''Dezactivare cont curent pentru totdeauna''',
 '''Name''':
 '''Nume''',
+'''(Use Firstname\'\'\'\'\'\'Lastname)''':
+'''(Folosiţi Primulnume\'\'\'\'\'\'Ultimulnume)''',
+'''Alias-Name''':
+'''Nume-Alias''',
 '''Password''':
 '''Parolă''',
 '''Password repeat''':
@@ -260,6 +294,8 @@
 '''Login''',
 ''' %s and try again.''':
 ''' %s şi încercaţi din nou.''',
+'''%(hits)d results out of about %(pages)d pages.''':
+'''%(hits)d rezultate din aproximativ %(pages)d pagini.''',
 '''%.2f seconds''':
 '''%.2f secunde''',
 '''match''':
@@ -305,6 +341,8 @@
 '''Found no account matching the given email address \'%(email)s\'!''':
 '''Nu a fost găsit nici un cont care să se potrivească cu adresa
 de email \'%(email)s\'!''',
+'''Use UserPreferences to change your settings or create an account.''':
+'''Folosire PreferinţeUtilizator la schimbarea setărilor sau la crearea unui cont.''',
 '''Empty user name. Please enter a user name.''':
 '''Numele necompletat. Introduceţi un nume de utilizator''',
 '''This user name already belongs to somebody else.''':
@@ -313,8 +351,12 @@
 '''Parolele nu corespund!''',
 '''Please specify a password!''':
 '''Specificaţi o parolă!''',
+'''Please provide your email address. If you lose your login information, you can get it by email.''':
+'''Specificaţi adresa de email. Dacă pierdeţi informaţia de login, o puteţi obţine prin email.''',
 '''This email already belongs to somebody else.''':
 '''Această adresă de email este deţinută deja de altcineva.''',
+'''User account created! You can use this account to login now...''':
+'''Contul de utilizator a fost creat! Puteţi folosi acest cont pentru login acum...''',
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''Tema \'%(theme_name)s\' nu a putut fi încărcată!''',
 '''User preferences saved!''':
@@ -323,10 +365,18 @@
 '''Implicit''',
 '''<Browser setting>''':
 '''<Setare browser>''',
+'''the one preferred''':
+'''cel preferat''',
+'''free choice''':
+'''alegere liberă''',
 '''Save''':
 '''Salvare''',
 '''Preferred theme''':
 '''Tema dorită''',
+'''Editor Preference''':
+'''Preferinţe Editor''',
+'''Editor shown on UI''':
+'''Editorul afişat în UI''',
 '''Time zone''':
 '''Fus orar''',
 '''Your time is''':
@@ -421,12 +471,26 @@
 '''Accesări şi editări ale paginii''',
 '''You are not allowed to revert this page!''':
 '''Nu aveţi permisiunea de a modifica această pagină la o stare anterioară''',
+'''You must login to add a quicklink.''':
+'''Trebuie să vă logaţi pentru a putea adăuga o legătură rapidă''',
+'''Your quicklink to this page has been removed.''':
+'''Legătura rapidă către această pagină a fost ştearsă.''',
+'''A quicklink to this page has been added for you.''':
+'''A fost adăugată o legătură rapidă către această pagină pentru dumnveavoastră.''',
 '''You are not allowed to subscribe to a page you can\'t read.''':
 '''Nu aveţi permisiunea de înscriere la o pagină pe care nu o puteţi citi.''',
+'''This wiki is not enabled for mail processing.''':
+'''Acest wiki nu suportă procesarea poştei electronice.''',
+'''You must log in to use subscribtions.''':
+'''Trebuie să fiţi logaţi pentru a putea folosi înregistrările(subscriptions).''',
+'''Add your email address in your UserPreferences to use subscriptions.''':
+'''Adăugaţi adresa dumneavoastră de email în PreferinţeUtilizator pentru a folosi înregistrările(subscribtions).''',
 '''Your subscribtion to this page has been removed.''':
 '''Nu mai sunteţi înscris(ă) pe această pagină.''',
 '''Can\'t remove regular expression subscription!''':
 '''Nu se poate şterge înregistrarea cu expresie regulară!''',
+'''Edit the subscription regular expressions in your UserPreferences.''':
+'''Editaţi expresiile regulare pentru înregistrări(subscriptions) în pagina PreferinţeUtilizator.''',
 '''You have been subscribed to this page.''':
 '''Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină.''',
 '''Charts are not available!''':
@@ -464,7 +528,7 @@
 '''Release %s [Revision %s]''':
 '''Seria %s [Revizia %s]''',
 '''4Suite Version''':
-'''4SuiteVersion''',
+'''4Suite Version''',
 '''Number of pages''':
 '''Număr de pagini''',
 '''Number of system pages''':
@@ -485,6 +549,10 @@
 '''Acţiuni de extensie globale''',
 '''Local extension actions''':
 '''Acţiuni de extensie locale''',
+'''Global parsers''':
+'''Analizatoare(parsers) globale''',
+'''Local extension parsers''':
+'''Analizatoare(parsers) locale de extindere''',
 '''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
 '''Procesoare instalate (ÎNVECHIT -- folosiţi Parsers)''',
 '''Disabled''':
@@ -493,6 +561,8 @@
 '''Activat''',
 '''Lupy search''':
 '''Căutare Lupy''',
+'''Active threads''':
+'''Fire(threads) active''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''Folosiţi un termen de căutare mai selectiv în loc de {{{"%s"}}}''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
@@ -523,6 +593,10 @@
 după cum este afişat mai jos în lista de fişiere. 
 \'\'\'NU\'\'\' folosiţi URL al legăturii {{{[obţinere]}}}, 
 deoarece acesta se poate schimba şi poate cauza probleme foarte uşor.''',
+'''unzip''':
+'''dezarhivare''',
+'''install''':
+'''instalare''',
 '''No attachments stored for %(pagename)s''':
 '''Nici un ataşament stocat pentru %(pagename)s''',
 '''Edit drawing''':
@@ -555,6 +629,10 @@
 '''Nu aveţi permisiunea de a şterge ataşamentele de pe această pagină.''',
 '''You are not allowed to get attachments from this page.''':
 '''Nu aveţi permisiunea de a obţine ataşamentele de pe această pagină.''',
+'''You are not allowed to unzip attachments of this page.''':
+'''Nu aveţi permisiunea de a dezarhiva ataşamentele de pe această pagină.''',
+'''You are not allowed to install files.''':
+'''Nu aveţi dreptul să instalaţi fişiere.''',
 '''You are not allowed to view attachments of this page.''':
 '''Nu aveţi permisiunea de a viziona ataşamentele de pe această pagină.''',
 '''Unsupported upload action: %s''':
@@ -567,8 +645,30 @@
 '''Ataşamentul \'%(target)s\' (fişier la distanţă \'%(filename)s\') cu %(bytes)d octeţi a fost salvat.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\' deleted.''':
 '''Ataşamentul \'%(filename)s\' a fost şters.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' installed.''':
+'''Ataşamentul \'%(filename)s\' a fost instalat.''',
+'''Installation of \'%(filename)s\' failed.''':
+'''Instalarea lui \'%(filename)s\' a eşuat.''',
+'''The file %s is not a MoinMoin package file.''':
+'''Fişierul %s nu este un fişier pachet MoinMoin.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too large (%(space)d kB missing).''':
+'''Ataşamentul \'%(filename)s\' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele rezultate ar fi prea mari (%(space)d kB lipsesc).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' could not be unzipped because the resulting files would be too many (%(count)d missing).''':
+'''Ataşamentul \'%(filename)s\' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele rezultate ar fi prea multe (%(count)d lipsesc).''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' unzipped.''':
+'''Ataşamentul \'%(filename)s\' a fost dezarhivat.''',
+'''Attachment \'%(filename)s\' not unzipped because the files are too big, .zip files only, exist already or reside in folders.''':
+'''Ataşamentul \'%(filename)s\' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele sunt prea mari, sunt doar fişiere .zip, există deja sau sunt poziţionate în directoare.''',
+'''The file %(target)s is not a .zip file.''':
+'''Fişierul %(target)s nu este un fişier .zip.''',
 '''Attachment \'%(filename)s\'''':
 '''Ataşament \'%(filename)s\'''',
+'''Package script:''':
+'''Script pachet:''',
+'''File Name''':
+'''Nume Fişier''',
+'''Modified''':
+'''Modificat''',
 '''Unknown file type, cannot display this attachment inline.''':
 '''Tip de fişier necunoscut; nu se poate afişa acest ataşament îninteriorul paginii.''',
 '''attachment:%(filename)s of %(pagename)s''':
@@ -661,6 +761,8 @@
 '''Trimiterea ataşamentului \'%(filename)s\'.''',
 '''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
 '''Desenul \'%(filename)s\' a fost salvat.''',
+'''%(mins)dm ago''':
+'''%(mins)dm mai devreme''',
 '''(no bookmark set)''':
 '''(nici un semn de carte setat)''',
 '''(currently set to %s)''':
@@ -683,6 +785,8 @@
 '''Descărcare export XML pentru acest wiki''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
 '''Nici o pagină dorită în acest wiki.''',
+'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
+'''Randarea textului de tip reStructured nu este posibilă, instalaţi docutils.''',
 '''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
 '''**Numărul maxim de incluziuni acceptate a fost depăşit**''',
 '''**Could not find the referenced page: %s**''':
@@ -761,16 +865,36 @@
 '''Text''',
 '''Titles''':
 '''Titluri''',
+'''Search''':
+'''Căutare''',
 '''More Actions:''':
 '''Mai Multe Acţiuni:''',
+'''------------''':
+'''------------''',
+'''Raw Text''':
+'''Text Brut''',
 '''Delete Cache''':
 '''Ştergere Cache''',
 '''Delete Page''':
 '''Ştergere Pagină''',
+'''Like Pages''':
+'''Pagini Asemănătoare''',
+'''Local Site Map''':
+'''HartaLocalăSit''',
 '''Do''':
 '''Executare''',
+'''Edit (Text)''':
+'''Editare (Text)''',
+'''Edit (GUI)''':
+'''Editare (GUI)''',
 '''Immutable Page''':
 '''Pagină Imuabilă''',
+'''Remove Link''':
+'''Ştergere Legătură''',
+'''Add Link''':
+'''Adăugare Legătură''',
+'''Attachments''':
+'''Ataşamente''',
 '''Show %s days.''':
 '''Afişare %s zile.''',
 '''EditText''':
@@ -793,6 +917,8 @@
 '''Adăugările sunt marcate astfel.''',
 '''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
 '''Conexiunea cu serverul de email \'%(server)s\' a eşuat: %(reason)s''',
+'''Mail not sent''':
+'''Mailul nu a fost trimis''',
 '''Mail sent OK''':
 '''Mail trimis cu bine''',
 '''FrontPage''':
@@ -817,6 +943,8 @@
 '''LicenţăWiki''',
 '''MissingPage''':
 '''PaginăLipsă''',
+'''MissingHomePage''':
+'''PaginaPrincipalăLipsă''',
 '''Mon''':
 '''Lun''',
 '''Tue''':
--- a/MoinMoin/i18n/sv.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/sv.po	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -600,7 +600,8 @@
 msgstr "Den här epostadressen tillhör redan någon annan."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr "Anvädarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu..."
+msgstr ""
+"Anvädarkonto skapat! Du kan använda det här kontot för att logga in nu..."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -1347,7 +1348,8 @@
 
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-msgstr "Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera docutils först."
+msgstr ""
+"Rendering av reStructured-text är inte möjlig, installera docutils först."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**Maximalt antal tillåtna inkluderingar har överskridits**"
--- a/MoinMoin/i18n/zh.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh.po	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -578,7 +578,7 @@
 msgstr "别人已经用这个电子邮件注册过了."
 
 msgid "User account created! You can use this account to login now..."
-msgstr ""
+msgstr "用户帐号成功创建! 即时起您就可以用此帐户登录..."
 
 #, python-format
 msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
@@ -1306,7 +1306,7 @@
 
 msgid ""
 "Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils."
-msgstr ""
+msgstr "无法正确显示reStructured文本, 请安装docutils."
 
 msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
 msgstr "**太多的包含(include)**"
@@ -1554,11 +1554,11 @@
 msgstr "维基版权"
 
 msgid "MissingPage"
-msgstr "需要网页"
+msgstr "缺失网页"
 
-#, fuzzy
+
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "需要网页"
+msgstr "缺失主页"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "星期一"
--- a/MoinMoin/i18n/zh.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh.py	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -353,6 +353,8 @@
 '''请输入电子邮件地址. 当您忘了您的帐号信息时候, 就可以通过用电子邮件取回.''',
 '''This email already belongs to somebody else.''':
 '''别人已经用这个电子邮件注册过了.''',
+'''User account created! You can use this account to login now...''':
+'''用户帐号成功创建! 即时起您就可以用此帐户登录...''',
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''未能装载主题\'%(theme_name)s\'!''',
 '''User preferences saved!''':
@@ -780,6 +782,8 @@
 '''下载本维基的XML输出''',
 '''No wanted pages in this wiki.''':
 '''本维基中没有未定义的网页.''',
+'''Rendering of reStructured text is not possible, please install docutils.''':
+'''无法正确显示reStructured文本, 请安装docutils.''',
 '''**Maximum number of allowed includes exceeded**''':
 '''**太多的包含(include)**''',
 '''**Could not find the referenced page: %s**''':
@@ -935,7 +939,9 @@
 '''WikiLicense''':
 '''维基版权''',
 '''MissingPage''':
-'''需要网页''',
+'''缺失网页''',
+'''MissingHomePage''':
+'''缺失主页''',
 '''Mon''':
 '''星期一''',
 '''Tue''':
--- a/MoinMoin/i18n/zh_tw.po	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh_tw.po	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -94,15 +94,15 @@
 
 #, python-format
 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
-msgstr "你在頁面 %(lock_page)s 的編輯鎖定逾時了!"
+msgstr "你在頁面 \"%(lock_page)s\" 的編輯鎖定逾時了!"
 
 #, python-format
 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
-msgstr "你在頁面 %(lock_page)s 的編輯鎖定,還剩下 # 分鐘。"
+msgstr "你在頁面 \"%(lock_page)s\" 的編輯鎖定,還剩下 # 分鐘。"
 
 #, python-format
 msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
-msgstr "你在頁面 %(lock_page)s 的編輯鎖定,只剩下 # 秒了!"
+msgstr "你在頁面 \"%(lock_page)s\" 的編輯鎖定,只剩下 # 秒了!"
 
 msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
 msgstr "有人在你編輯的時候刪除本頁了!"
@@ -133,7 +133,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "Describe %s here."
-msgstr "在這裡加入關於 %s 的說明。"
+msgstr "在這裡編輯新頁面 \"%s\""
 
 msgid "Check Spelling"
 msgstr "拼字檢查"
@@ -208,13 +208,13 @@
 "(====)]] 標題4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] 標題5 [[Verbatim"
 "(=====)]]\n"
 " 條列:: 空白再加下列符號之一: *、1.、a.、A.、i.、I.; 1.#n 從 n 開始編; 只"
-"有空白代表縮排\n"
+"有空白則代表縮排\n"
 " 連結:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim([\"方括號加雙引號"
 "\"])]]; url; [url]; [url 連結文字]\n"
 " 表格:: || 儲存格內文 |||| 跨兩欄的儲存格 ||\n"
 "\n"
 "(!) 表格或標題尾端不可有空白[[BR]]\n"
-"(!) 更詳細的說明請參看 HelpOnEditing 或 SyntaxReference\n"
+"(!) 更詳細的說明請參看 HelpOnEditing 或 [\"語法參考\"]\n"
 
 msgid "Edit was cancelled."
 msgstr "編輯已取消。"
@@ -411,7 +411,7 @@
 msgstr "跳到我最後瀏覽的頁面而不是系統首頁"
 
 msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
-msgstr "不存在的頁面連結前打上問號"
+msgstr "在不存在的頁面連結前打上問號"
 
 msgid "Show page trail"
 msgstr "顯示瀏覽足跡"
@@ -581,7 +581,7 @@
 msgstr "無法載入佈景主題 '%(theme_name)s'!"
 
 msgid "User preferences saved!"
-msgstr "使用者設定儲存好了!"
+msgstr "使用者設定已儲存!"
 
 msgid "Default"
 msgstr "預設值"
@@ -734,7 +734,7 @@
 msgstr "修訂記錄"
 
 msgid "No log entries found."
-msgstr "沒有編輯日誌。"
+msgstr "本頁面沒有修訂記錄。"
 
 #, python-format
 msgid "Info for \"%s\""
@@ -823,10 +823,10 @@
 msgstr "跳至此頁"
 
 msgid "Include system pages"
-msgstr "包含系統頁"
+msgstr "包含系統頁面"
 
 msgid "Exclude system pages"
-msgstr "排除系統頁"
+msgstr "排除系統頁面"
 
 msgid "Plain title index"
 msgstr "一般標題索引"
@@ -838,7 +838,7 @@
 msgstr "Python 版本"
 
 msgid "MoinMoin Version"
-msgstr "MoinMoin 版本"
+msgstr "!MoinMoin 版本"
 
 #, python-format
 msgid "Release %s [Revision %s]"
@@ -857,7 +857,7 @@
 msgstr "累計頁面大小"
 
 msgid "Entries in edit log"
-msgstr "編輯日誌項次"
+msgstr "修訂記錄項次"
 
 #, python-format
 msgid "%(logcount)s (%(logsize)s bytes)"
@@ -867,37 +867,37 @@
 msgstr "無"
 
 msgid "Global extension macros"
-msgstr "全域擴充巨集"
+msgstr "內建擴充巨集"
 
 msgid "Local extension macros"
-msgstr "區域擴充巨集"
+msgstr "外掛擴充巨集"
 
 msgid "Global extension actions"
-msgstr "全域擴充功能"
+msgstr "內建擴充功能"
 
 msgid "Local extension actions"
-msgstr "區域擴充功能"
+msgstr "外掛擴充功能"
 
 msgid "Global parsers"
-msgstr "全域解析器"
+msgstr "內建解析器"
 
 msgid "Local extension parsers"
-msgstr "區域擴充解析器"
+msgstr "外掛解析器"
 
 msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
-msgstr "已安裝的處理器 (*不建議使用* -- 請改用解析器)"
+msgstr "外掛處理器 (不建議使用 -- 請改用解析器)"
 
 msgid "Disabled"
-msgstr "無效"
+msgstr "停用"
 
 msgid "Enabled"
-msgstr "有效"
+msgstr "可用"
 
 msgid "Lupy search"
 msgstr "Lupy 搜尋"
 
 msgid "Active threads"
-msgstr "啟動執行緒"
+msgstr "執行緒數目"
 
 #, python-format
 msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
@@ -961,7 +961,7 @@
 
 #, python-format
 msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
-msgstr "頁面 %(pagename)s 沒有附件"
+msgstr "頁面 \"%(pagename)s\" 沒有附件"
 
 msgid "Edit drawing"
 msgstr "編輯圖片"
@@ -1152,7 +1152,7 @@
 msgstr "無法更改頁面名稱。原因為檔案系統錯誤:%s。"
 
 msgid "Rename Page"
-msgstr "重新命名本頁"
+msgstr "重新命名"
 
 msgid "New name"
 msgstr "新的名稱"
@@ -1264,26 +1264,26 @@
 
 #, python-format
 msgid "%(mins)dm ago"
-msgstr "%(mins)dm 分前"
+msgstr "%(mins)d 分前"
 
 msgid "(no bookmark set)"
-msgstr "(未設定書籤)"
+msgstr "(尚未放置)"
 
 #, python-format
 msgid "(currently set to %s)"
-msgstr "(目前設為 %s)"
+msgstr "(目前位置為 %s)"
 
 msgid "Delete Bookmark"
-msgstr "刪除書籤"
+msgstr "拿掉書籤"
 
 msgid "Set bookmark"
-msgstr "設定書籤"
+msgstr "放置書籤"
 
 msgid "set bookmark"
-msgstr "設定書籤"
+msgstr "放置書籤"
 
 msgid "[Bookmark reached]"
-msgstr "[書籤結尾]"
+msgstr "[目前書籤放置在此]"
 
 msgid "Markup"
 msgstr "標記"
@@ -1370,7 +1370,7 @@
 msgstr "相同大小的頁面數"
 
 msgid "User agent"
-msgstr "使用者端"
+msgstr "瀏覽器類型"
 
 msgid "Others"
 msgstr "其他"
@@ -1504,10 +1504,10 @@
 msgstr "行號"
 
 msgid "Deletions are marked like this."
-msgstr "刪除的標這個顏色。"
+msgstr "這個顏色代表刪除的"
 
 msgid "Additions are marked like this."
-msgstr "增加的標這個顏色。"
+msgstr "這個顏色代表增加的"
 
 #, python-format
 msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
@@ -1532,7 +1532,7 @@
 msgstr "詞彙索引"
 
 msgid "FindPage"
-msgstr "搜尋頁面"
+msgstr "尋找頁面"
 
 msgid "SiteNavigation"
 msgstr "本站導覽"
@@ -1541,19 +1541,19 @@
 msgstr "說明"
 
 msgid "HelpOnFormatting"
-msgstr "排版說明"
+msgstr "說明/排版"
 
 msgid "UserPreferences"
 msgstr "使用者設定"
 
 msgid "WikiLicense"
-msgstr "Wiki 版權"
+msgstr "Wiki版權"
 
 msgid "MissingPage"
-msgstr "不存在的頁面"
+msgstr "頁面不存在"
 
 msgid "MissingHomePage"
-msgstr "不存在的首頁"
+msgstr "首頁不存在"
 
 msgid "Mon"
 msgstr "星期一"
--- a/MoinMoin/i18n/zh_tw.py	Wed Dec 21 23:58:42 2005 +0000
+++ b/MoinMoin/i18n/zh_tw.py	Sun Dec 25 21:55:32 2005 +0000
@@ -51,11 +51,11 @@
 '''Preview of "%(pagename)s"''':
 '''預覽頁面 "%(pagename)s"''',
 '''Your edit lock on %(lock_page)s has expired!''':
-'''你在頁面 %(lock_page)s 的編輯鎖定逾時了!''',
+'''你在頁面 "%(lock_page)s" 的編輯鎖定逾時了!''',
 '''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes.''':
-'''你在頁面 %(lock_page)s 的編輯鎖定,還剩下 # 分鐘。''',
+'''你在頁面 "%(lock_page)s" 的編輯鎖定,還剩下 # 分鐘。''',
 '''Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds.''':
-'''你在頁面 %(lock_page)s 的編輯鎖定,只剩下 # 秒了!''',
+'''你在頁面 "%(lock_page)s" 的編輯鎖定,只剩下 # 秒了!''',
 '''Someone else deleted this page while you were editing!''':
 '''有人在你編輯的時候刪除本頁了!''',
 '''Someone else changed this page while you were editing!''':
@@ -72,7 +72,7 @@
 '''[You may not read %s]''':
 '''[你不能閱讀 %s]''',
 '''Describe %s here.''':
-'''在這裡加入關於 %s 的說明。''',
+'''在這裡編輯新頁面 "%s"''',
 '''Check Spelling''':
 '''拼字檢查''',
 '''Save Changes''':
@@ -109,12 +109,12 @@
 ''':
 ''' 強調:: [[Verbatim(\'\')]]\'\'斜體 \'\'[[Verbatim(\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'粗體\'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\'\'\'\')]]\'\'\'\'\'粗斜體 \'\'\'\'\'[[Verbatim(\'\'\'\'\')]]; [[Verbatim(\'\')]]\'\'混合 \'\'[[Verbatim(\'\'\')]]\'\'\'\'\'粗體 \'\'\'[[Verbatim(\'\'\')]]斜體 \'\'[[Verbatim(\'\')]];[[Verbatim(----)]] 分隔線
 標題:: [[Verbatim(=)]] 標題1 [[Verbatim(=)]]; [[Verbatim(==)]] 標題2 [[Verbatim(==)]]; [[Verbatim(===)]] 標題3 [[Verbatim(===)]]; [[Verbatim(====)]] 標題4 [[Verbatim(====)]]; [[Verbatim(=====)]] 標題5 [[Verbatim(=====)]]
- 條列:: 空白再加下列符號之一: *、1.、a.、A.、i.、I.; 1.#n 從 n 開始編; 只有空白代表縮排
+ 條列:: 空白再加下列符號之一: *、1.、a.、A.、i.、I.; 1.#n 從 n 開始編; 只有空白則代表縮排
 連結:: [[Verbatim(JoinCapitalizedWords)]]; [[Verbatim(["方括號加雙引號"])]]; url; [url]; [url 連結文字]
 表格:: || 儲存格內文 |||| 跨兩欄的儲存格 ||
 
 (!) 表格或標題尾端不可有空白[[BR]]
-(!) 更詳細的說明請參看 HelpOnEditing 或 SyntaxReference
+(!) 更詳細的說明請參看 HelpOnEditing 或 ["語法參考"]
 ''',
 '''Edit was cancelled.''':
 '''編輯已取消。''',
@@ -244,7 +244,7 @@
 '''Jump to last visited page instead of frontpage''':
 '''跳到我最後瀏覽的頁面而不是系統首頁''',
 '''Show question mark for non-existing pagelinks''':
-'''不存在的頁面連結前打上問號''',
+'''在不存在的頁面連結前打上問號''',
 '''Show page trail''':
 '''顯示瀏覽足跡''',
 '''Show icon toolbar''':
@@ -356,7 +356,7 @@
 '''The theme \'%(theme_name)s\' could not be loaded!''':
 '''無法載入佈景主題 \'%(theme_name)s\'!''',
 '''User preferences saved!''':
-'''使用者設定儲存好了!''',
+'''使用者設定已儲存!''',
 '''Default''':
 '''預設值''',
 '''<Browser setting>''':
@@ -454,7 +454,7 @@
 '''Revision History''':
 '''修訂記錄''',
 '''No log entries found.''':
-'''沒有編輯日誌。''',
+'''本頁面沒有修訂記錄。''',
 '''Info for "%s"''':
 '''關於 "%s"''',
 '''Show "%(title)s"''':
@@ -510,9 +510,9 @@
 '''Go To Page''':
 '''跳至此頁''',
 '''Include system pages''':
-'''包含系統頁''',
+'''包含系統頁面''',
 '''Exclude system pages''':
-'''排除系統頁''',
+'''排除系統頁面''',
 '''Plain title index''':
 '''一般標題索引''',
 '''XML title index''':
@@ -520,7 +520,7 @@
 '''Python Version''':
 '''Python 版本''',
 '''MoinMoin Version''':
-'''MoinMoin 版本''',
+'''!MoinMoin 版本''',
 '''Release %s [Revision %s]''':
 '''%s 版 [第 %s 號修訂]''',
 '''4Suite Version''':
@@ -532,33 +532,33 @@
 '''Accumulated page sizes''':
 '''累計頁面大小''',
 '''Entries in edit log''':
-'''編輯日誌項次''',
+'''修訂記錄項次''',
 '''%(logcount)s (%(logsize)s bytes)''':
 '''%(logcount)s 條 (計 %(logsize)s 位元組)''',
 '''NONE''':
 '''無''',
 '''Global extension macros''':
-'''全域擴充巨集''',
+'''內建擴充巨集''',
 '''Local extension macros''':
-'''區域擴充巨集''',
+'''外掛擴充巨集''',
 '''Global extension actions''':
-'''全域擴充功能''',
+'''內建擴充功能''',
 '''Local extension actions''':
-'''區域擴充功能''',
+'''外掛擴充功能''',
 '''Global parsers''':
-'''全域解析器''',
+'''內建解析器''',
 '''Local extension parsers''':
-'''區域擴充解析器''',
+'''外掛解析器''',
 '''Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)''':
-'''已安裝的處理器 (*不建議使用* -- 請改用解析器)''',
+'''外掛處理器 (不建議使用 -- 請改用解析器)''',
 '''Disabled''':
-'''無效''',
+'''停用''',
 '''Enabled''':
-'''有效''',
+'''可用''',
 '''Lupy search''':
 '''Lupy 搜尋''',
 '''Active threads''':
-'''啟動執行緒''',
+'''執行緒數目''',
 '''Please use a more selective search term instead of {{{"%s"}}}''':
 '''{{{"%s"}}} 找到太多資料,請輸入更精確的關鍵字!''',
 '''ERROR in regex \'%s\'''':
@@ -594,7 +594,7 @@
 '''install''':
 '''安裝''',
 '''No attachments stored for %(pagename)s''':
-'''頁面 %(pagename)s 沒有附件''',
+'''頁面 "%(pagename)s" 沒有附件''',
 '''Edit drawing''':
 '''編輯圖片''',
 '''Attached Files''':
@@ -698,7 +698,7 @@
 '''Could not rename page because of file system error: %s.''':
 '''無法更改頁面名稱。原因為檔案系統錯誤:%s。''',
 '''Rename Page''':
-'''重新命名本頁''',
+'''重新命名''',
 '''New name''':
 '''新的名稱''',
 '''Optional reason for the renaming''':
@@ -758,19 +758,19 @@
 '''Drawing \'%(filename)s\' saved.''':
 '''圖片 \'%(filename)s\' 已儲存。''',
 '''%(mins)dm ago''':
-'''%(mins)dm 分前''',
+'''%(mins)d 分前''',
 '''(no bookmark set)''':
-'''(未設定書籤)''',
+'''(尚未放置)''',
 '''(currently set to %s)''':
-'''(目前設為 %s)''',
+'''(目前位置為 %s)''',
 '''Delete Bookmark''':
-'''刪除書籤''',
+'''拿掉書籤''',
 '''Set bookmark''':
-'''設定書籤''',
+'''放置書籤''',
 '''set bookmark''':
-'''設定書籤''',
+'''放置書籤''',
 '''[Bookmark reached]''':
-'''[書籤結尾]''',
+'''[目前書籤放置在此]''',
 '''Markup''':
 '''標記''',
 '''Display''':
@@ -822,7 +822,7 @@
 '''# of pages of this size''':
 '''相同大小的頁面數''',
 '''User agent''':
-'''使用者端''',
+'''瀏覽器類型''',
 '''Others''':
 '''其他''',
 '''Distribution of User-Agent Types''':
@@ -908,9 +908,9 @@
 '''Line''':
 '''行號''',
 '''Deletions are marked like this.''':
-'''刪除的標這個顏色。''',
+'''這個顏色代表刪除的''',
 '''Additions are marked like this.''':
-'''增加的標這個顏色。''',
+'''這個顏色代表增加的''',
 '''Connection to mailserver \'%(server)s\' failed: %(reason)s''':
 '''無法連接郵件伺服器 \'%(server)s\': %(reason)s''',
 '''Mail not sent''':
@@ -926,21 +926,21 @@
 '''WordIndex''':
 '''詞彙索引''',
 '''FindPage''':
-'''搜尋頁面''',
+'''尋找頁面''',
 '''SiteNavigation''':
 '''本站導覽''',
 '''HelpContents''':
 '''說明''',
 '''HelpOnFormatting''':
-'''排版說明''',
+'''說明/排版''',
 '''UserPreferences''':
 '''使用者設定''',
 '''WikiLicense''':
-'''Wiki 版權''',
+'''Wiki版權''',
 '''MissingPage''':
-'''不存在的頁面''',
+'''頁面不存在''',
 '''MissingHomePage''':
-'''不存在的首頁''',
+'''首頁不存在''',
 '''Mon''':
 '''星期一''',
 '''Tue''':